De framtidsförblindades tystnad

Anders Leion

Först sjuttio år efter det stora nederlaget har man i Tyskland mer ingående börjat beskriva och diskutera den våg av våldtäkter som resulterade i drygt 800 000 offer under sammanbrottet och de första åren av ockupation. (Många kvinnor utsattes flera gånger. Antalet våldtäkter är alltså större.) Antalet är en försiktig uppskattning, gjord utifrån en noggrann beräkning av antalet barn födda efter våldtäkterna. Det finns andra uppskattningar, vissa anger ett par miljoner offer. (Miriam Gebhardt: Als die Soldaten kamen, München 2015).

Tidigare var det visserligen en allmänt accepterad sanning (i väst) att sovjetiska soldater begick ett stort antal våldtäkter. I det gamla DDR förtegs detta, förstås – på samma sätt som man i väst förteg de andra ockupationsmakternas förbrytelser.

Hur skall man förklara denna tystnad? En feminist skulle nog säga att patriarkatet både producerar våldtäkter och hindrar offren, kvinnorna, att vittna. En del ligger säkert i denna förklaring, även om också män våldtogs – ett ännu mer förtiget faktum.

En annan förklaring kan vara att massvåldtäkter är så förnedrande för alla i den besegrade befolkningen. Andra offer i kriget kan ses som nödvändiga, som en del i en heroisk kamp. Något sådant skimmer syns inte kring massvåldtäkterna. Däremot kan segrarna stoltsera med sin makt också i detta avseende. När Kimbrerna gick över gränsen 105 f.Kr. och besegrade den första romerska hären, sägs de just ha förolämpat romarna med beskrivningar och hotelser om vad de skulle göra med deras makar och döttrar, när de kommit fram till staden Rom. De besegrades dock dessförinnan av Marius.

Och så här skriver historikern Birgit Beck-Heppner ”Soldater våldtar inte bara för att förnedra den direkt berörda individen, utan de visar också motståndarbefolkningen att deras politiska ledning och deras armé inte längre kan skydda dem” (Der Spiegel 2010/8).

Denna av hela befolkningen upplevda förnedring sitter länge kvar i sinnena, och gör det motbjudande och svårt att berätta om och diskutera händelserna. (Denna förnedring av en större del av befolkningen, utöver de direkta offren, har blivit en del också av den nutida, svenska erfarenheten. Många är de pojkvänner och män som indirekt träffats av våldtäkterna. Den svenska polisen kan inte längre skydda någon).

Det har visserligen inte varit alldeles tyst om de många våldtagna tyska kvinnornas öde tidigare. Det första vittnesmålet, En kvinna i Berlin, publicerades anonymt på engelska 1954 och på tyska 1959. Författarinnan, som beskriver sina erfarenheter våren 1945, fick vid publiceringen veta att hon drog den tyska kvinnans rykte i smutsen och att boken var en skam. Förnekelsen var kompakt.

Först åren kring återföreningen började tystnaden ge vika. Men också då, 1992, bemöttes en film (Befriare och Befriade) i vilken tyska kvinnor intervjuades med att den förminskade Förintelsen och dess offer.

En gammal kvinna, Gabriele Köpp, förmådde sig att berätta om sina upplevelser i Pommern under den ryska erövringen. Hon var då 15 år. Resultatet, boken Warum war ich bloss ein Mädchen (Varför var jag bara en flicka) kom ut 2010. Det är en mycket enkel men just därför effektiv berättelse om hennes lidande under flykten. (Den som kan läsa tyska har en bra sammanfattning här.)

Inte ens tränade historiker har vågat ta i frågan, förrän nu. De, om några, borde väl ha kunnat diskutera massvåldtäkterna distanserat. Men nej, de har varit för fega.

Det finns alltså olika förklaringar, som var och en bidrar med en liten del av förståelsen. Men den viktigaste förklaringen förbises oftast. Det är samma förklaring som kan användas för att förstå den långvariga tystnaden kring och förnekelsen av invandringen och dess skador, här i Sverige.

Imperiebyggare tål inga motsägelser. Efter 1945 skulle framtiden byggas i både Öst- och Västtyskland. Ingen var intresserad av att höra historier om det förflutna, särskilt som dessa historier förminskade och förfulade de storebröder som man tytt sig till: USA i Väst och Sovjet i Öst. Framförallt var politikens innehåll och politikernas prestige helt beroende av byggandet av framtiden, och den därmed förenade tävlan mellan systemen. Vad skulle grävandet i de förflutna tjäna till? Det skulle bara ta tid och energi från framtidsprojekten.

Samma mekanism har varit och är ännu verksam i Sverige. Förnekelsen av invandringens offer – inte bara våldtäkternas – kan liksom i Tyskland förklaras på olika sätt. Det viktigaste är dock att politikens och politikernas prestige är så förankrade vid ett – som man en gång hoppades – lysande framtidsbygge: skapandet av en gränslös, integrerad värld i vilken
välutbildade människor fritt kan ta för sig av alla möjligheter och oförhindrade kan bidra till utvecklingen på den ort de för tillfället valt att vistas i. Och varje ort som fick se sin befolkning ändrad med ökande inslag från olika kulturer skulle berikas av denna mångfald.

De människor som inte var så välutrustade att detta för dem framstod som en lockelse, brydde man sig inte om. De var ändå representanter för det förgångna. De skulle snart ligga under den jord de höll så kär.

Denna dröm lockade urbana, välutbildade (och obildade) människor, de som alltmer utgjorde partiernas kadrer och befolkade de med politiken i symbios levande massmedierna. De har nu, som politiker, journalister och samhällsdebattörer i tre årtionden bedragit sig själva och befolkningen. (Även om större delen av befolkningen snart motsatte sig invandringspolitiken). I början var säkerligen en del av dem i god tro – och de som tvärtom var skeptiska fann för gott att tiga – men efterhand måste de med olust ha märkt att allt mer av deras förhoppningar inte kunde förverkligas. Ingen vågade vara den förste att peka på svårigheterna och artikulera det motstånd som växte sig allt starkare. Under tiden växte trycket underifrån och gav Sverigedemokraterna utrymme och tid att etablera sig och växa. Också i denna situation valde etablissemanget den strategi som för dem var bekvämast och ofarligast. Man isolerade SD och bemötte dem med tystnad. Man sade sig tro att detta var en effektiv taktik, medan man i själva verket fortsatte feghetens och bekvämlighetens politik. Den valda strategin möjliggjorde ett fortsatt förnekande och förfalskande av verkligheten.

Och där är vi nu. De för den förda invandringspolitiken ansvariga, de en gång av visionen om det öppna samhället förförda, ser sig villrådiga och handfallna omkring. Naturligtvis kan de inte erkänna sitt misslyckande och sin brist på handfasta planer för framtiden. Därför blir deras tal alltmer innehållslösa, alltmer bemängda med de gamla utnötta fraserna, och deras åhörare alltmer missmodiga. Men ännu vägrar de att lämna sin mentala bunker. Den väntade valförlusten kommer de gamla partierna att bemöta med nya koalitioner, för att kunna behålla makten ännu en tid och därmed uppskjuta den till slut ofrånkomliga anpassningen.

Ingen kommer däremot att erkänna något personligt ansvar. De ville ju alla väl.

69 reaktioner på ”De framtidsförblindades tystnad

  • W skriver:

   Är naiva..
   Sverige behöver införa en generösare invandringspolitik igen. Det beskedet gav Miljöpartiets Isabella Lövin under Ekots partiledarutfrågning idag.

   Vi vill se familjeåterförening, vi vill få tillbaka särskilt ömmande skäl, och vi vet att permanenta uppehållstillstånd är det enda förnuftiga när vi vet att de som flyr från till exempel Syrien under överskådlig tid inte kommer kunna återvända och då etablerar man sig mycket bättre om man vet att man har rätten att stanna här.
   Detta säger hon trots att Syrien har befriat nästan hela landet från terrorister och nu kan ta emot hundratusentals återvändande flyktingar. Den syriska regeringen välkomnar sin befolkning att återvända och hjälpa till att bygga upp,landet.

   Gilla

 1. Anne-Hedvig skriver:

  Ad de russiske voldtektene i Tyskland på slutten av krigen – tausheten hadde vel også med skam-og skyldfølelser å gjøre. Overgrep er vanskelig å håndtere rent psykisk, og krever bearbeidelse gjennom lang tid. Sånn jeg husker det, snakket heller ikke jøder mye om redslene de første årene, det var en massiv taushet i samfunnet. Rundt 1960 kom det filmer som ”Sannheten om hakekorset” og en del konsentrasjonsleirfanger begynte å snakke og å skrive bøker om det egne fangenskapet. Statsminister Trygve Brattelis beretning fra Natzweiler og andre NN-leirer gikk i svære opplag. Folk ville vite.

  Tyskerne derimot, hadde jo Europas andre folk mot seg i stor grad (i hvert fall i landene som hadde vært okkupert), og kunne vel ikke forvente så mye sympati til tross for store lidelser, i tillegg også storstilte deportasjoner fra tidligere tyske områder i øst. Da tidde man heller stille.

  Når det gjelder de russiske soldater i Finnmark og Nordnorge, ble de sett på som befriere. Det var dem som drev tyskerne ut. Folk jublet og kom ut av huler og gruver der de hadde gjemt seg i et rasert område med fordrevet befolkning. Jeg har aldri hørt om voldtekter der, men det var neppe mye å ‘hevne’ – russerne var vårt nabofolk med gammelt naboskap og pomorhandel fram til 1917. Befolkningen i nord prøvde å hjelpe de russiske krigsfangene i tyske fangeleire så langt det lot seg gjøre ved å stikke til dem mat og annet gjennom piggtråden. Mange der nord har gaver fått av takknemlige russiske fanger – ofte elegant bearbeidete trefigurer som de lagde på den lille fritiden de hadde.

  Til neste år er det 75 år siden russernes befrielse av Finnmark, men den norske Høyre/Frp/Venstre-regjeringen v/forsvarsministeren har bestemt seg for å ikke invitere Putin til minneseremonien! Dette forarger folk over hele det politiske spekter – får være grenser for smålighet og røvdilting etter amerikanernes krigshissing. Det historiske jubileet er til minne om hendelser som betød svært mye både for landet og for de personer det gjaldt i krigens sluttfase.

  Gillad av 8 personer

  • Mikael Persson skriver:

   Tack för din idag viktiga historiska påminnelse. Historien används gärna av moderna politiker med brist på respekt för personer som drabbades av det man uppmärksammar vid ceremonier. Dessa politiker utnyttjar bara tillfället för sin egen agenda.
   Det är en skam att medborgarna skall behandlas som mindre vetande.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Nej, men rätt ska vara rätt! D-dagen var inte helt avgörande på det sätt som vi i väst gärna ville få det till. Stalin hade tjatat på Roosevelt och Churchill sedan 1941 om att öppna en västlig front för att lätta bördan på Sovjetunionen. Ryssarna fick dra det tyngsta lasset ända fram till 1944.

    Vad man än kan anlägga för moraliska aspekter på frågan är det i sak riktiit att västmakterna har gett ryssarna relativt lite cred för deras insats.

    Ser man moraliskt på frågan kan man väl konstatera att Hitler och Stalin var lika goda kålsupare och att Stalin hamnade i situationen av egen förskyllan.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Go historie !
   Minns att jag läst om hur tyskarna evakuerade internerade norr-kvinnor inför ryssarnas ankomst. Med tysk ordning och reda fick var och en tillbaka exakt sina egna civila kläder
   inför marschen ut på leriga vägar. Fiskarkvinnan fick sina robusta stövlar. Den fina borgardamen fick sina fina högklackade skor. Fiskarkvinnan överlevde.

   Minns inte var jag läst detta. Vet du ?

   Att inte inbjuda Putin är skamligt.

   Gillad av 1 person

 2. Astrid skriver:

  Bra formulerat Anders Leion! Enligt min syn är globalismen stora boven i dramat.
  Svenska politiker följer föreskriven agenda, naiviteten är spelad. Man underlåter ta itu med problemen eftersom de gynnar planen. Den storskaliga invandringen handlar medvetet om att locka hit människor som blir bidragsberoende och ställer till konflikter.
  Allt ska lösas upp och ur kaos den nya ordningen läggas fast. I länder där kristendomen lever förstår folket bättre den religiösa dimensionen också.
  Aktörerna högst upp bakom NWO är få men deras ekonomiska resurser är så makalösa att denna penningmakt nu hotar hela vår civilisation. De friheter som erövrats under stor möda och kamp under lång tid går förlorade, människorna förminskas till att bli lika värda, utbytbara och utan unik individualitet.
  Globalism med mänskligt ansikte är inte värt att hoppas på. EU går egentligen inte att reformera inifrån. NATO är ett hot, inte ett skydd. Båda tjänar globalismen. Ideologin är totalitär.
  Rösta AfS eller SD! Att säga NEJ till oligarkins djävulska herravälde är i årets val viktigare än någonsin.

  Gillad av 11 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Sd:s inställning till globalisterna är grumlig. Just nu är det röstmaximering som gäller och att uttrycka förståelse för presidenterna Putin och Trump är vanskligt.
   Åkesson säger att Ryssland är vår ärkefiende. Så barnsligt. Ett land har inga vänner eller fiender. Det har andra stater att förhålla sig till.

   Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Sant. – Det behövs ingen annan förklaring än att fienden tagit makten.

   Men ingen vinner. – Man drivs av hat och inte av att man tror sig ha något att vinna på att blanda upp oss med sämre folkslag.

   Alla vinner på att utvecklingen går framlänges och förutsättningen för att den skall göra det är att människor, kulturer, sätt att vara och tänka vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte som nu i kraft av sina tillkortakommanden.

   Gilla

 3. MartinA skriver:

  Någon som skrivit och pratat mycket om tyskarnas öde efter kriget är Åke Sandin. Före detta ordförande i svenska freds och en durkdriven antikolonialist, fredsaktivist, u-hjälpsaktivist etcetera. Sedan 1985 till nu programledare för Radio Tyresö. Han har intervjuat offer som han träffat här i sverige långt efteråt.
  Så här är upptakten till en av de många intervjuer han gjort med de tyska offren för andra världskriget som bor här i sverige och inte minst på Tyresö, inlägget är från september 2003:

  ” Vi gubbar ska kanske inte sitta halvnakna mellan trevåningshusen i Bollmora. Men varje sommar tar jag, endast iförd shorts, med mig en stol och några böcker och sätter mig där i solen på gräsmattan. Det är lite ovanligt, så somliga tittar egendomligt på mig.

  För några år sen kom en dam med hund gående förbi mig. Hunden var en liten krullig krabat. Den såg ut som ett fromt lamm, men ändå började den skälla högljutt och aggressivt vid åsynen av mig. Det ledde till att dess matte och jag kom i samspråk. Hon heter Eva och visade sig bo i porten bredvid min.

  Efter att ha gjort tusentals radiointervjuer med människor i Stockholms sydöstra förorter, därav hundratals med utomlandsfödda från ett 50-tal olika länder, har jag blivit nyfiken på i vilket svenskt landskap eller i vilket utland de vuxit upp.

  — Var kommer du ifrån egentligen? frågade jag alltså

  — Hinterpommern, blev svaret.”

  Jag tror att det här är intervjun även om jag inte lyssnat på den själv. Jag tycker sånt här är för otäckt.
  https://www.tyresoradion.se/620

  Här är blogginlägget, finns många fler berättelser också:
  http://vedebesegrade.blogspot.com/2003/09/nr-man-grver-dr-man-bor.html

  Det finns också en bok Hellstorm – the death of nazi germany, av Thomas Goodrich om vad tyskland genomled 1944-1947. Också för otäck för att jag ska ha läst den själv.

  Nån annan ska visst ha gjort en film av den, vilken jag naturligtvis inte har sett.

  Men värt att komma ihåg är att naturfolk vanligen beter sig ännu värre mot besegrade fiender, hur det nu är möjligt. De här otäckheterna är viktig för det säger någonting om vad vi är. Egentligen.

  Gillad av 7 personer

  • MartinA skriver:

   Gudars vad jag avskyr wordpress oskick att blaffa ut länkar. Jag postar en länk och då vill jag att den ska visas som en länk. Olydiga datorer är det värsta jag vet.

   Gillad av 1 person

   • Tina skriver:

    Vad Sovjets soldater gjorde mot kvinnor, flickor och lokalbefolkning är det vidrigaste som går att läsa i tryck om grymhet. Även i det civila då kvinnor utan släktingar långt in på 1980-talet våldtogs på de så kallade ålderdomshemmen där psyksjuka kriminella också fanns (min släkting drabbades). Glöm aldrig att Putins far var en sådan soldat som beskrivs i länkarna ovan i ryska armen under kriget, hans jobb var att förnedra de ockuperade ländernas befolkningar. Putin är en helt logisk följd av Sovjet. Kommunismen skapade honom. Om man ogillar kommunismen måste man också ogilla Putin, det ena följer av det andra.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Kriget mellan USSR och Nazityskland är det mest fruktansvärda som någonsin utkämpats. Jag har mycket mindre invändningar mot USSRs beteende mot det ockuperade Tyskland än jag har mot amerikanernas. Därför att USSRs befolkning hade lidit oerhört under tyskarnas invasion. Många många miljoner civila hade dött.
    Amerikanerna däremot hade valt att gå med i kriget. Och de hade inte lidit någonting alls. Men ändå betedde de sig betydligt värre än till exempel britterna.

    Om din familj har lidit personligen kan jag naturligtvis inte kritisera dig om du hatar USSRs arvtagarstat Ryssland. Även om de som betedde sig allra värst i de berättelser jag har läst inte var etniska ryssar. Men jag tycker inte den Ryska Federationen är kommunistisk. Och jag tycker inte att det är en skam att ha skyddat sitt land från invasion, även om det var ett dåligt land. Och jag har små invändningar emot att bete sig illa mot fienden.

    Dessutom tror jag att det ändå finns en möjlighet till en allias mellan Ryssland och Tyskland i framtiden. Vilket är Europas största hopp för att avsluta USAs katastrofala dominans av Europa. Som Machiavelli råder oss, alliera dig aldrig med den som är allra starkast, för den behöver inte dig och kommer behandla dig hänsynslöst.

    Gillad av 2 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Det har alltid funnits enskilda störda män i alla tider som våldtar. För att bevisa sin makt över en kvinna eller över kvinnor. Dessa män har oftast setts som vidriga brottslingar av samhället. Och i primitiva kulturer, islam t ex, ses kvinnan, offret, som lika vedervärdig och t o m som den skyldiga.

  Den nya varianten i Sverige med överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter utförs också av störda män, men de har stöd i sin kultur och i sin krets/klan för gärningen. Våldtäkterna är ”krigshandlingar” som visar att man anser sig ha tagit över makten, helt enligt klantänk, och som visar föraktet för vår svenska kultur, som inte kan skydda sina kvinnor. Vi är lovligt byte. Inom islam har man ju en problematisk syn även på sina egna kvinnor.

  Politikerväldet blundar hårt inför detta alternativt rycker på axlarna åt dessa bieffekter av försåtliga, icke redovisade, planer för befolkningsutbyte och globalism. Hederskultur, klankriminalitet, gängkrig, bedrägerier är kanske rentav beräknade accepterade konsekvenser helt enkelt. Invandringskostnaderna är dessutom ett ekonomiskt slukhål, vilket Reinfeldt tillstod i sitt öppnahjärtantal -14. Statens kärnverksamheter, som är det skattemedlen borde gå till, är försummade och nedprioriterade sedan årtionden.

  Alla ideologier och utopiska ismer leder till ödeläggelse av vanligt folks liv. I Sverige har de flesta länge trott att politikerväldet ville väl och bara inte räckte till. I förtröstan att det nog ordnar sig, har vi svenska skattebetalare låtit politikerna härja med våra pengar och låtit dem sudda ut vår säkerhet och trygghet. En klick av de styrande ser nog inte nuläget ens som ett misslyckande. Utan bara som ett steg på väg.

  Så jag tror inte alls på att ”de ville ju alla väl”. Klicken med störst makt vill inte alls väl. Under täckmantel av humanitet har man storslagna planer för en politisk globalism. Som ju automatiskt tar död på det vi har kvar av demokrati.
  Vad människor mår bra av och vill, är ointressant för globalister. Och hittills har de inte rört ett finger för att försöka mota våld, våldtäkter, skjutningar, bilbränder, skogsbränder m m. Det bara snackas för att försöka få oss att somna om.

  Gillad av 17 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Våldtäkt är maktutövning där sexualdriften används. Det handlar om att visa sin makt över en kvinna eller helt enkelt om att ta för sig om man tillhör en kultur där kvinnor är till för mannens behov.
    Eller om att visa sin makt över en annan kultur eller klan genom att våldta deras kvinnor för att visa upp att klanen ifråga har undermåliga män som inte kan skydda sina kvinnor. En krigshandling.

    Jo, jag tycker det är stört med sex för att kuva någon eller visa sin t ex fysiska överlägsenhet, som i en våldtäkt. Man lever ut sin maktlust, ev en kompenserande sådan. Sexualdriften är underordnat, bara verktyget. För riktigt störda människor kanske behovet av att kuva, och ev plåga, kan vara helt sammanblandat med förmågan till sexuell njutning.

    Sexualitet är för mig känsla och kontakt både med sig själv och en annan person. I bästa fall ömsesidig kärlek där man vill ge lika mycket som att ta. Det gäller både män och kvinnor.

    Jag tror inte ett dyft på att riktiga män inte kan hejda sig, alltså.
    Sex handlar inte om makt, tvång och våld. Utan om motsatsen.

    Gillad av 5 personer

   • Björn skriver:

    Klart att de som utför brutala och blodiga våldtäkter är grovt störda! Som ”normal” man, begriper jag inte hur det ens är möjligt att få fjäder och ännu mindre utlösning, i en sådan ”situation”!

    Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    fredde: Jag kan föreställa mig att det finns en del män med en lägre tröskel för att våldföra sig på andra. Annars hamnar man i tokfeministernas enfaldiga ”Det är MÄN som våldtar!”

    Detta är ju struntprat. I verkligheten är de män som våldtar antingen uppvuxna i vår svenska kultur — och i VÅR kultur betraktas våldtäkt som skamligt, och är därför ovanligt — ELLER uppvuxna i en främmande kultur där våldtäkt på fiendens, alltså de OTROGNAS, kvinnor ses som normalt!
    Våldtäkt på ”fiendens” kvinnor är genomgående i historien, och här i Sverige har vi nu fått ett läge där svenska kvinnor är utsatta för systematiska gruppvåldtäkter från ockupanternas trupper.

    Gillad av 9 personer

   • MartinA skriver:

    Eva, sex handlar om fortplantning. När en stam har besegrat en annan så är belöningen mer fortplanting för den stammens män. Kvinnor attraheras till män som de tror kan besegra andra stammar därför att deras söner då kommer sprida vidare deras egna gener effektivt.
    Få kvinnor vill ha en nödbedd man. Få kvinnor vill ha en man som kommer ge henne söner som drar nitlotter i tillvarons kamp.
    Krigsvåldtäkten är en självuppfyllande profetsia. Den skapar avkomma som i sin tur kommer föra vidare krigsvåldtäkten som evolutionär strategi. Vi är alla våldtäktsmännens barn, om du bara går långt tillbaka nog i tiden. Vi bär detta inom oss, både du och jag.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin, det är just detta grundläggande faktum, att sex handlar om fortplantning, som så fullkomligt har hyschats ned och gömts bakom skynken och draperier i den nypryda sexfixerade värld som uppstod på sextiotalet. Det är precis lika tabu nu att tala om och utgå ifrån att sex handlar om fortplantning som det någonsin var att tala om sex över huvud taget. Stora delar av den vänstervridna hittepåkulturen bygger på premissen att sex är till för njutning, lajbans och självuttryck (!) och antagligen leder vår förvirring på denna front till psykiska och sociala problem från låg nativitet och impotens till hela queer-härket. Och som vi ser är även folk som annars förefaller stå på den rationella sidan allvarligt drabbade av denna tabuisering och nyprydhet.

    Gilla

  • Erik2 skriver:

   Intressant. Dock; Du skriver i andra styckets första mening att det är störda män som utför dessa brutala handlingar. Jag tror tyvärr att det är fullt normala män. Även om man ätit matrixpillret och nu försöker stappla omkring och förstå en verklighet som är helt annorlunda än vad man trott så finns det bitar som är tunga att ta till sig. Jag vill inte skriva någon på näsan, det här är bara som jag tänker. Just nu. Vi har tappat förmågan att förstå vad vi människor är och hur vi kan bete oss i krigssituationer. Utan att vara störda. Det är en tung och dyster insikt, men den måste upp till vitögat den med. Och jag menar inte att t ex svenskar är bättre i detta avseende än någon annan, t ex nysvenskar. Detta är en allmänmänsklig ”förmåga” som vi efter våra sekler av fred inte behövt se i större befolkningsgrupper. Förrän nu igen. Vi måste se och erkänna detta för att kunna göra något åt det.

   Gillad av 4 personer

   • Erik2 skriver:

    Vi har sett en del av detta i t ex Estoniakatastrofen. De som överlevde var i huvudsak starka friska män. Men många många har brottats och plågats av minnesbilderna från olyckan åratal efteråt. En anledning är säkerligen att det inte är lätt att efteråt vakna ur sitt autoprogram för överlevnad och inse att man på vägen till livbåten tryckte undan och sparkade bort svagare personer, läs kvinnor och barn. Man kan inte klandra någon för detta, det här går automatiskt när livet står på spel. Det är ändå inget som är lätt att ta till sig, och ingen av dessa överlevande kan för det klassas som störd. Till sist, stor ursäkt till alla drabbade i denna olycka, att jag tar upp detta. Jag önskar er alla av hela mitt hjärta frid och ro och ingen av er har gjort något fel. Alla gjorde säkerligen vad man var tvungen att göra.

    Gillad av 3 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Erik2 — du bagatelliserar den mentala skillnaden mellan svenskar och MENA-folk. Nu diskuterar vi alltså inte Tyskland under 2a världskriget utan det lågintensiva krig som just nu pågår här i Sverige, och här är det MENA-folket som är ockupanterna.

    Dessa ockupanter drivs av sin ideologiska övertygelse att ”otrogna” kvinnor inte är bättre än krigsbyte, eftersom det står så i deras manual för krig — koranen.

    De flesta våldtäkter har numera MENA-folk som förövare.

    Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Hovs Hällar, jag förstod Erik2:s kommentar på annat sätt.

    Rent allmänt är en förklaring aldrig en ursäkt. Allt ansvar är personligt och bygger på möjligheten att göra val. Jag tror att Erik menade att det är rimligt att koncentrera moraliska insatser till händelser som i högre grad styrs av möjligheten att göra val, även om en stor gråzon skapas av den rena omöjligheten att veta vilka möjligheter andra personer har eller inte har. Därmed kan sådana resonemang inte användas taktiskt i något enskilt juridiskt fall, utan bara strategiskt i en politisk kamp. Men jag kan ju har förstått fel.

    Gilla

   • Erik2 skriver:

    Jag ville bara lyfta fram åsikten att personer ifråga kan göra ”hemska” saker utan att vara störda. Inte meningen att varken relativisera eller ursäkta. Sedan tog jag båtkatastrofen som exempel på vad som kan hända med människor i livshotande situationer. Det var ingen relativ jämförelse tänkt med det. Men jag förstår att det kan läsas så. Sedan ville jag inte fortsätta bjäbba om detta. Har en tendens till att fortsätta diskutera saker när allt ändå redan är framlagt som jag inte tycker om hos mig själv.

    Gilla

  • Asta skriver:

   ”Så jag tror inte alls på att de vill oss väl”.
   Varför är afghanernas självmord viktigare än svenska våldtagna kvinnors självmord?

   Vem kan tro att livet blir detsamma för en ung flicka som blivit gruppvåldtagen å det allra grövsta av tre gärningsmän samtidigt, vilket ledde till att hennes underliv sprack.
   Straffet för denna illgärning blev skyddstillsyn t åtta månader som hovrätten senare sänkte till fem månader!
   Våra domstolar är i satans sold.
   Och vilka som tillsätter domarna det vi, alltså vet vi också vi också vilka som bär ansvaret.
   Valet stundar nu måste vi stå upp!

   Gillad av 8 personer

   • Margareta skriver:

    Jag har länge efterlyst statistik över de flickor/kvinnor som tar livet av sig efter gruppvåldtäkt. Ibland kommer det en blänkare att kvinnan/offret tog livet av sig. Männen går naturligtvis fria eller får några timmars samhällstjänst (!). Jag vill straffrättsligt likställa kvinnornas självmord med ett riktigt mord och att våldtäktsmännen därför skulle kunna dömas för mord, ett mord de i realiteten faktiskt gjort men utan någon närmare påföljd från samhällets sida.
    Men vad är en svensk flicka/kvinna värd jämfört med en eller flera män från ett MENA-land!!!!!

    Gilla

  • Xii. The attack by fire skriver:

   Jag tror inte du tror det men att tala om störda män leder fel, den sexuella driften kommer före kulturen och utan uppfostran i en kultur där våld och våldtäkt fördöms eller styrs mycket hårt så hade naturen tagit över. De kulturer som kommer saknar dessa spärrar och är på så sätt mera naturliga, våld är inte dåligt, och inte heller våldtäkt. Detta är omöjligt att reversera om man är uppfostrad på detta vis, och barnen i förorten, födda i Sverige, blir ju uppenbarligen uppfostrade så. Samexistens är omöjligt.

   Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag formulerar om mig. Vi talar här om massvåldtäkter av ett besegrat folk utförda av i princip hela den segrande hären (utom engelsmännen som hade en stark disciplin och moral och lång tradition av att segra). Inte ”störda” män, utan familjefäder, bröder, brorsöner, kusiner. Vi talar om hur ett folk stämplar in sin överlägsenhet och överhöghet i ett annat, precis som invandrarna gör med det svenska folket dagligen och utan avbrott i Sverige.

   Vad säger oss då ett uttalande om att ”störda” män våldtager? Inte mycket mer än att du gärna förtränger möjligheten att bli våldtagen och vill förpassa den till ett förbjudet rum, till vanvettets och sjukdomens avskärmade värld. Men det är inte ens sant för vanliga våldtäkter, som är helt vanliga brott begångna av helt vanliga kriminella. Och det är direkt kontraproduktivt när det gäller dominansvåldtäkter som dessa och som de som grasserar i Sverige.

   Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag hävdar ändå att i vår kultur, att västerländska svenska, män inte våldtar om de inte är ”störda” på något sätt. Saknar spärrar, har relationsproblem, är påtända, är översittare, kan inte ta ett nej osv osv. Du skriver ändå orden brott och kriminella om dem, vilket de ju är. Jag tycker det är stört av bete sig kriminellt, även om man inte skulle kvala in för en diagnos.

    Ingen vettig kvinna förtränger möjligheten av att kunna bli våldtagen och vet att man inte alltid kan bedöma vad en situation kan leda till. Det är ett av livsvillkoren för en flicka/kvinna. Och ibland även för pojkar/unga män. Att man måste vara på sin vakt.
    Tyvärr.
    De senaste årtiondenas invandring har tagit hit klankultur, islamsk kultur och hederskultur som ytterligare hot mot kvinnofriden.
    Och problemet med segrande sidors eller ockupanters våldtäkter som krigshandlingar har ju våra politiker också bjudit hit.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    …”och det svors att söderåt, skulle inte längs vår stråt, någon jngfrudom bli kvar om Gud var god!” (Frans G Bengtsson; Franske kungens spelmän).

    Engelsmän och amerikaner har en tendens att vilja framställa sig som ädlare än andra; även i krigssituationer. Man ska nog vara lite försiktig med det; tänk på My Lai!

    Gilla

 5. Aurora skriver:

  Kanske kommer en bok att publiceras en dag, när historien om Sveriges humanistiska stormaktepok med ett fatalt integrationsmisslyckande kommer att omvärderas, som visar hur svenska flickor och kvinnor (systrar, döttrar, flickvänner, fruar) våldtogs av män som konsekvent nekade eller påstod att det var frivilligt eller att de inte förstod att hon inte ville eller i värsta fall med kulturskillnader som att en kvinna i den egna kulturer inte tillåts neka sex. Vi har lärt oss att i muslimska länder, där en kvinna som inte bär täckande klädsel eller är ute utan manligt sällskap, är fritt villebråd för gäng av unga män som ägnar sig åt en ’lek’ där kvinnan omringas och trakasseras sexuellt, som ibland slutar i ren gängvåldtäkt. Det förekom i Kairo med utländska kvinnliga journalister, under ’våren’-demonstrationer, men också i Frankfurt ett nyår samt även i Kalmar i Sverige. Otaliga bröder, fäder, pojkvänner, makar som drabbats. Allt medan våra valda politiker tiger.

  Gillad av 8 personer

 6. Werner von Winkelbaum skriver:

  Niclas Sennertegs bok ”Stalins Hamnd. Roda Armen I Tyskland 1944-45” [2001] beskriver de Ryska mass-valdtakterna av Tyska kvinnor.

  Werner von Winkelbaum

  Gillad av 1 person

 7. Xii. The attack by fire skriver:

  Våldtäkter och bränder är således välkända taktiker i krig. När man studerar krigets taktik så verkar det på mig som vänstern och pk-ismen är mera i harmoni med krigets metoder. Vi måste finna och bruka de mekanismer som fungerar bättre för oss än för etablissemanget men etablissemanget har imponerande strategi och taktik, de använder många av teknikerna: de planerar, de använder gerillametoder i förorten och dessa sprider sig. De prövar och utvecklar, de desinformerar, de spionerar, de är lojala, de lyder sina ledare blint och de marscherar. Detta kräver en djupare genomgång, jag tror jag funnit en ortogonal till Patriks VIK analys.

  Kanske det fundamentala felet som etablissemanget gör i sin krigföring är att de inte planerar för fred medan de går i krig (SunTzu). Dissidentsidan har korrekt identifierat att etablissemangets sluttillstånd är ett permanent krig, eller möjligen fullständig islamisering, det är den enda pk-fred jag kan se. Så vår sida har en mycket sannolikare och bättre fred att ställa i utsikt, detta måste lyftas fram, pk-sidan har inget rimligt sluttillstånd och det är just därför jag angriper Gür, Heberlein, Teodoerescu och alla andra som tror på samexistens på lika villkor. Det är fiendens väg.

  Gillad av 7 personer

 8. Anders skriver:

  Jag är numera rädd, existentiellt rädd, för vad som ska hända med mina efterkommande. Det öde vi går tillmötes är värre än tyskarnas, för Tyskland finns trots allt kvar, om än rumphugget. Tyskland blev ockuperat, men inte koloniserat, vilket är vad som händer i Sverige. Min avsky mot kolonisatörerna är lika djup som mitt hat mot dem som satt oss i den här situationen.

  Gillad av 9 personer

 9. Werner von Winkelbaum skriver:

  Tack Anders. En (be)lysande beskrivning. Ett par kommentarer i marginalen’
  Jag delar inte ‘historikern’ Birgit Beck-Heppner’s uppfattning ”Soldater våldtar… också [for att visa] motståndarbefolkningen att deras… armé inte längre kan skydda dem”. Nonsens.

  Soldater — ofta runt 20 ar — valdtar darfor att de ar kåta och offren forsvarslosa.

  Werner

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Werner
   … och troligen därför att de är fulla av adrenalin sedan de sett sina kamrater dödas, och de är fyllda av ursinne mot ”fienden”. Situationer där alla normala sociala spärrar raserats.

   — Här i Sverige däremot har våra fiender redan inlett ett krig mot oss svenskar. Det här kriget driver de enbart på grund av rasistiskt hat mot oss ”otrogna”. Vi har inte gjorde dem något, tvärtom bjudit in dem att få leva i vårt land sida vid sida med oss (naivt nog!). Men de hatar oss för att vi inte är som de. Och deras krigsmanual predikar att vi är otrogna hundar, som ska besegras.

   Det handlar alltså om olika saker.

   Gillad av 2 personer

   • Jaxel skriver:

    @Hovs m fl

    Vissa individer ur en del invandrargrupper hyser förakt för den svenska kvinnan eller kanske snarare förakt för varje kvinna som öppet visar att hon är en sexuell varelse. Detta förakt gör att hennes eventuella smärta inte väcker medkänslan på samma sätt som skulle ske om en ”hedervärd” kvinna lider.

    Därför minskar den spärr mot att ge efter för djuriska drifter som de flesta män har. Jag tror knappast att det finns någon strategi eller vad man skall kalla det bakom dessa våldtäkter.

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   Och de kan göra det ostraffat..

   Det är nog så att det i mångt och mycket är den mänskliga naturen som visar sig. I situationer där normala normer helt satts ur spel.

   Gilla

  • Björn skriver:

   Saken kan diskuteras i det oändliga, men faktum kvarstår; en man med frisk hjärna våldtar inte försvarslösa kvinnor! Inte under några som helst omständigheter!

   Gillad av 1 person

 10. I de blindas rike är den enögde kung skriver:

  Utan att gå in på mer komplexa sammanhang så finns det i dag rätt många som uppträder som åsiktspoliser. Man kan stöta på dem lite var som helst. Och de är alla generösa med att ge en smäll på fingrarna.

  De befolkar den offentliga debatten. Finns på ledarsidor och i media. Hittas bland ungdomligt övermod. Där brist på erfarenheter betraktas som en dygd. Man hittar fördömandet gömt i historielöshet. Ingen åsiktspolis är särskilt intresserad av dialog. Varför tala med människor man ser som förtappade? Bäst är nog att isolera dem. Marginalisera dem. Som man förr gjorde med de spetälska. Går inte det – så fördöm och infantilisera.

  Det är så en majoritet av de rättrogna uppträder gentemot dom de betraktar som politiska avfällingar. Visserligen bara en futtig fjärdedel av befolkningen. Men ändå. Fördöm och isolera dem. Vulgarisera och reducera så långt det bara går. Ta till de starkaste orden du kan hitta. Klandra och beskyll. Anklaga och tillrättavisa. Moralisera och förebrå. Slå in kilar mellan dig själv och de förtappade. Men framför allt, håll avståndet till dem. Så du kan bevarar din egen renhet.

  För det är så man i praktiken famnar all mångfald. Visar på möjligheter all olikhet innebär. Där man kan vidga sig i öppenhet och egen tolerans. Ser potentialen till berikning i alla mänskliga möten. Där man inte ställer människor emot varandra. Inte heller grupp mot grupp. Utan låter sig ledas och styras av en äkta humanism. Där vi tar varandras händerna och ser på all olikhet som en enda stor möjlighet. En kärna i multikulturalismen. Och att vi därigenom också verkar för en mer human och tolerant värld. Med inkludering av olikhet. Med god etik och en kulturell vidsynthet som bärande element.

  Det finns inga dolda elefanten. Bara goda och höga visioner. Och hela världen finns med – utom en fjärdedel av de röstberättigade i Sverige.

  Gillad av 3 personer

 11. Johanna skriver:

  Första gången jag läste om våldtäkterna av de tyska kvinnorna var i Antony Beevors ”Berlin-slutstriden 1945” som kom ut på svenska 2003. Det var en omskakande upplevelse att förstå hur indoktrinerade vi blivit om alla tyskars ondska i skolundervisning, medier, litteratur & film.
  Jag minns en text av Marianne Fredriksson i SvD, i samband med 50-års minnet av krigsslutet och Tysklands sammanbrott. Hon skrev att det var hög tid att vi slutar skylla all ondska på tyskarna, att vi istället borde rannsaka oss själva och se vår egen ondska.
  Jag vill inte förminska nazisternas brott men det är dags nu att vi ser nyktrare på Sverige och vår egen historia. Den byken har vad jag förstått aldrig tidigare blivit tvättad. Kanske är det det som nu är på väg att hända. Vår bild av Sverige och oss svenskar, våra värderingar- allt är på väg att krackelera. Äntligen säger jag.

  Gillad av 4 personer

  • Gert B. skriver:

   En av grupperna, som flydde från bunkern, tryckte i en källare på Schönhauser Allee den 2 maj.
   Mot eftermiddagen upptäcktes de ändå av sovjetiska soldater. Männen greps men Hitlers kvinnliga sekreterare fick gå. Traudl Junge och Gerda Christian klädde ut sig till män och klarade sig på något sätt vidare. Riktigt illa gick det däremot för Hitlers dietist, Constanze Manziarly, då hennes skönhet inte gick att dölja.

   Gilla

 12. p kohlin skriver:

  Stunde null innebar för tyskarna ett pk-samhälle innan pk användes som begrepp. Än idag är det svårt hitta intelligenta, objektiva analyser i tyska msm-media typ Spiegel, SZ. Indikator på det är t ex beskrivningen av Trump i tysk press som oftast är värre än t ex i DN här. Har vårt land ett Stunde null? Vill nog påstå att socialistmaktövertagandet 1932 är det. Under alla decennier sen dess har indoktrineringen från vänster (förstärkt av postmodernistiskt och identitetspolitiskt tankegods) mer eller mindre gjort alla partier till S-ideologiska med ett eller tre undantag. Så småningom kommer verkligheten att skapa en rimlig verklighetsbild, detta pågår redan….

  Gillad av 1 person

 13. Boris Zobrowka skriver:

  Drottninggatan nara Ahlens i Stockholm ar, ur etnisk synpunkt, dominerad av folk, som av utseeendet att doma, ar fran fjarran lander. Ungdomar, och medelalders svenskar, verkar inte det minsta bekymrade over befolkningsutbytet. Unga tjejer verkar inte det radda for att hamna i hedersfortryck om bekantskapen permanentas. Valdtakterna forklaras bort. HIV ar inte langre smittsamt, aven vid oskyddat samlag. Lagstiftning for att begransa det fria ordet forbereds.

  Fa tanker pa de langsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att tiotusentals frammande manniskor, ofta fullt arbetsfora, gar direkt in i pensionssystemet. Endast mellan skal och vagg och efter en flaska Renat vagar vanner [oftast kvinnor, man ar radda om jobbet och tiger] saga vad de tycker. Vad hander med de varden — kvinnors frihet, religionsfrihet, etc. som arbetarrorelsens pionjarer kampade for. Enbart aldre damer med rullator verkar oroade. En dam med butik sade mig ”Dom bara kommer in och tar vad de vill ha. Polisen tar inte ens en rapport nar jag ringer’.

  Detta ar det moderna Sverige. Och varre kommer det att bli om befolkningsombytet tystnaden fortsatter. Politiskt har den punkt dar man kan bromsa utecklingen har redan passerats. Gift med en icke-vit kvinna ar jag radd att rasism kommer att breda ut sig.

  Gillad av 5 personer

  • pllay skriver:

   Ja, rädslan för motreaktionens våldsamhet när dagens vansinne skall korrigeras är stor.
   Lika grymt och empatilöst som PK-följet idag är i förföljelsen av oss dissidenter lika våldsamt kommer de efter vindkantringen jaga invandrare och minoriteter.
   Det finns för dessa godhetsknarkande pultroner inget viktigare än att simma mitt i stimmet.
   Dessa kappvändare som idag hyllar multikultur och globalism kommer i morgon hylla nazismen och fascismen, de är de totalitära idéernas jon, likgiltigt vilken ideologi bara den är totalitär och de springer främst i förföljandet av aktuell motståndare.
   Palme öppnade dörren till detta ovärdiga sätt att forma samhället.
   Före honom fördes debatten med argument och respekt, med honom kom personangreppen, mobbningen, lyteskomiken, de uppenbara lögnerna, politiseringen av tjänstemannakåren, nepotismen, korruptionen och lustmorden av politiska motståndare.
   Min avsky för den svenska intelligentian som lät och låter detta ske saknar gräns.
   Sverige går från en resonerande demokrati till en totalitär förtryckarstat där alla våra lägsta drifter används i kampen för dominans, inga medel är tabu, så visst kommer äkta rasism, i dess mest brutala och förstörande form, att återuppstå.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Utmärkt skrivet pllay och med all den berättigade ilska som speglas i din kommentar. Jag känner precis som du. Det värsta är att jag inte är överraskad. Jag har i mitt undermedvetna sett någonting sådant här komma.

    De som är utrustade med socialistiska reptilhjärnor har helt enkelt ingenting till övers för oss mer borgerligt sinnade individer. Vi är deras förtryckare och ska rensas ut. De sjunger sina kolletiva sånger under det kombinerade marijuana- och rödvinsruset om de ska hänga upp oss i våra k-kar.

    Det finns inget utrymme för resonemang helt enkelt. Detta är något de lärde sig före fem års ålder och det sitter djupa känslor av hat i brösten. Några nyktrar till under livets gång och gör individuella karriärer. Majoriteten, som inte lyckats med någonting, skyller sina misslyckanden på oss. Kommer vi väck är problemet löst, resonerar de.

    Gilla

 14. III. attack by stratagem skriver:

  Min dotter som är 12 talade idag om att flytta till Australien, folk är så glada där, tyckte hon. Bra idé sa jag, jag kommer med.

  Gilla

 15. GILBERT ANDERSSON skriver:

  Sverige är i princip ett ockuperat land idag. Den inhemska befolkningen är utsatt för ockupationsmaktens våld, bland annat i form av våldtäkter. Svårare än så är det inte!

  Gillad av 2 personer

 16. phnordin skriver:

  Jag kan inte se annat än feghet i det förhållningssätt staten har gentemot de våldtäktsmän som tagits i förvar. Om invandringen leder till ökat antal våldtäkter är detta en förnedring av landet. Att sticka huvudet i sanden i sådant läge är bara skamligt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.