Gästskribent Arne Gunnarsson: Vi behöver ett nytt valsystem

Sverige har under senaste åren genomgått en kraftig demografisk förändring. Valsystemet har dock inte tagit hänsyn till detta och en förändring måste ske.

Vid valet 2022 kommer troligen mer än av 50 procent av Sveriges befolkning att bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö med förorter. Detta motsvarar cirka 1,5 procent av Sveriges yta. Oavsett vilket parti man röstar på, så blir det alltså dessa 1,5 procent av ytan som bestämmer över resterande 98,5 procent. Möjligen kan de som bor i dessa storstäder anse systemet demokratiskt på samma sätt som de folkrika EU-länderna anser det demokratiskt att just de ska bestämma över de två procent av EUs befolkning som Sveriges befolkning utgör. Men systemet är direkt förödande om man vill uppnå målet att hela Sverige skall leva.

I slutet av 2017 bestod 18 procent av Sveriges befolkning av människor som var utrikesfödda. Lägger man till dem som är inrikes födda men har båda föräldrarna utrikesfödda stiger siffran till 24 procent (www.migrationsinfo.se). I Malmö angavs siffran 32,4 procent, i Södertälje 38,9 procent som exempel (www.scb.se). Andelen har ökat sedan dess. Enligt en två år gammal statistiknyhet från SCB förväntas migrationen på fem års sikt ge ett tillskott till befolkningen på 570 000 personer.

Vad har nu detta med valsystemet att göra? Jo, en stor grupp av dessa har kommit till Sverige sedan Syrienkrisen började och många kommer att ha kommunal rösträtt redan i höstens val. Vallagen säger att man har rösträtt i val till landstings- och kommunfullmäktige om man bott tre år i Sverige och är folkbokförd i kommunen. Det ställs inga krav på att man skall vara svensk medborgare (www.val.se). I Malmö har till exempel människor från 182 länder denna rösträtt.

När det gäller rösträtt vid val till Riksdagen skall du ha svenskt medborgarskap. För detta krävs i regel att du varaktigt bott i Sverige i fem år. Men för den som är statslös eller flykting räcker det av någon anledning med fyra år (www.migrationsverket.se).

Därutöver kommer många att ha rösträtt till Riksdagen. Utan krav att kunna svenska språket eller förstå det svenska samhället, så har man således rätt att med sin röst förändra detsamma. Finns det något annat land med så pass generösa regler? Rösträtten har successivt sänkts från 24 år i takt med att ungdomar blivit mer välutbildade och samhällsmedvetna. Men skall man inte ställa några krav på samhällskunskap även på den stora invandrargruppen? En svenskfödd femtonåring torde vara mer mogen att utöva rösträtten än människor som kanske aldrig läst en svensk tidning eller tittat på ett svenskt nyhetsprogram? I avsaknad av baskunskap kan de också lätt bli lockade med riktade populistiska budskap.

En gång i tiden krävdes för rösträtt att man gjort värnplikt, var ostraffad och hade betalat skatt. Det upplevs i dag omodernt att ställa samhällskrav, men skall rösträtten bara vara en rättighet – utan några krav och skyldigheter?

Jag kommer naturligtvis att bli beskylld för islamofobi. Men frågan måste ändå lyftas. Islam är inte bara en religiös rörelse utan också en politisk. Vi kan troligen förvänta oss att det bildas ett renodlat islamistiskt parti inför valet 2022. Vad det kan innebära i form av förändrade samhällskrav har vi ännu ingen aning om. Men är det önskvärt? Med en stor andel muslimsk befolkning och höga födelsetal inom denna, så kan troligen ett sådant parti direkt komma över fyra procent och ta sig in i Riksdagen. På det kommunala planet kan ett sådant parti redan 2022 få ett mycket starkt mandat i exemplen Malmö och Södertälje. Jag nämnde ovan att migrationen på fem års sikt förväntas ge ett tillskott på 570 000 personer. Många är ännu för unga för att få rösta, men siffran kan ändå ställas mot att det vid valet 2014 krävdes cirka 250 000 röster för att komma över fyraprocentsspärren.

Sverige har genom EU-inträdet avhänt sig största delen av sitt självbestämmande, vilket jag är starkt kritisk mot. All makt skall ju enligt grundlagen utgå från folket och folkets vilja skall göras känt genom allmänna val. När grundlagen skrevs, så var det svenska folket som avsågs. Vad avses i dag? Om själva valsystemet kan anses fel utformat – hur rätt blir då valresultatet?

Vi i Landsbygdspartiet oberoende LPo tror inte att vare sig folket eller de etablerade partierna önskar sig den situation som jag ovan beskriver. Jag uppmanar därför regeringen att tillsätta en bred politisk arbetsgrupp, som utarbetar en ny vallag med syfte att den skall vara gällande redan vid valet 2022. Jag menar att man inte bör få rösträtt i Sverige förrän man vistats så pass länge i landet att man börjar känna sig som svensk. Detta för att undvika svårlösta politiska motsättningar grundad på misslyckad integration och etablerade parallella samhällssystem. Och jag menar att landet inte kan styras bara från storstäderna.

Arne Gunnarsson är 71 år och pensionerad ingenjör med erfarenhet från byggindustri och företagshälsovård. Skogsbrukare. Sedan fem år styrelseledamot i Landsbygdspartiet oberoende – LPo. Boende i Strömsnäsbruk i södra Småland.

Debattartikeln initierades av ett inlägg här av Gunnar Sandelin om den demografiska förändringen. Syftet var att få Landsbygdspartiets styrelse att ställa sig bakom artikeln, men man avstod av rädsla för att få en SD-stämpel på sig. Partiet vill således hålla sig till dess hjärtefråga – landsbygdens och småorternas överlevnad. Jag publicerar artikeln här i sin helhet, i förhoppning att någon mera etablerad debattör lyckas lyfta frågan till nationell nivå – utan att brunkletas. Mitt syfte har enbart varit att konstruktivt ifrågasätta nuvarande system. Personligen anser jag att jag tål att granskas. Jag hyr ut ett helt hus till en syrisk fyrabarnsfamilj som jag gjort till mina vänner och som jag på alla sätt försöker hjälpa in i det svenska samhället.

71 reaktioner på ”Gästskribent Arne Gunnarsson: Vi behöver ett nytt valsystem

 1. Bo Svensson skriver:

  Brunsmetas? – Nazism är inte extremt jämfört med dagens mordbrännarpolitik. – Vi styrs av galningar.

  Rösträtt bör villkoras med grundskolekompetens som alltså skall omfatta det som fastställts som minimum för att kunna fungera normalt i samhället. – T ex kunna tala och förstå svenska.

  Gillad av 10 personer

 2. Lilla fröken P skriver:

  En enkel och demokratifrämjande åtgärd avseende valproceduren vore att återinföra möjligheten att få STRYKA politiker som man ogillar, men ändå stödja vederbörandes parti.
  Ett annat förslag är att väljaren fick rösta både på ett huvudalternativ och ett andrahandsval. Det skulle hjälpa nya partier att ta sig in i riksdagen. Som det nu är blir en ”stödröst” bortkastad, om partiet inte klarar spärren.

  Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Visst är det viktigt att draga tillbaka medborgarskap som har utdelats på felaktig grund. Men inga argument presenteras i artikeln för att det nu gällande oligokratiska systemet med partival ersätts med ett demokratiskt system baserat på personval i enmansvalkretsar. Detta är likväl den viktigaste reformen. Att tro att våra insuttna politiska institutioner genom sitt s.k. utredningssystem skulle reformera sig självt är naivt på löjlighetens gräns. Ett nytt valsystem kan bara uppstå som resultatet av en allvarlig kris.

  Ut och demonstrera, alltså!

  Gillad av 8 personer

  • Lars skriver:

   Håller inte alls med om att personval i en persons kretsar är lösningen. Jämför med GB och personval där (vet dock inte om det avser en person eller flera per valkrets). Partierna får ändå genom sina resurser mycket stor betydelse och det blir en låsning, ett tvåpartisystem, där det är oerhört svårt att byta sig in. Se t.ex. UKIPS svårigheter, man vinner många platser i EU parlamentet, men inte motsvarande i parlamentet. Liberalerna i GB har haft oerhört stora svårigheter ta en plats i parlamentet.

   Men visst förstår jag behovet av personlig representation och det kan ju lösas på andra sätt som t.ex. i Ryssland märkligt nog, där 50 % av mandaten går via direktval och resterande mandat fördelas efter partiernas andel av rösterna. Men i Ryssland är presidentmakten och makten över medierna koncentrerad till presidentmakten, så det räcker inte enbart med att se på det formella valsystemet.

   Tvåkammarsystem är en lösning t.ex. en kammare som har mandat i EU frågor och styr representationen i EU parlamentet och ministerrådet och med kvalificerad majoritet kan återförvisa frågor till andra kammaren (bara exempel på möjliga förändringar).

   Den viktigaste och enklaste och troligen riskfria förändringen tror jag skulle vara att man på valsedeln kunde ange två röster där den andra träder in om förstahandsvalet åker ur riksdagen dvs hamnar under spärren. Det borde medföra att vi slapp stödrösterna på småpartier och samtidigt gjorde det lättare att i valen få in nya partier dvs ett ökat tryck på partierna. Idag när ett parti kommit in så allierar man sig ju med ett block där det största partiet dominerar dvs Alliansen eller de rödgröna och sedan får de stödröster och anpassning till deras väljargrupper (Mp, Kd, C, V) och de avkrävs i valen inte ansvar för sin politik. På samma sätt permanentas blockpolitiken. Jag har svårt se att det finns samhällsrisker i en sådan förändring.

   Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Jag begriper inte varför man skall hålla på med konstiga lösningar som andrahandsval och liknande. Den enkla och självklara lösningen torde vara att bara avskaffa 4%-spärren. Den fyller inget syfte förutom att skydda etablissemanget.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Dolf: orsaken till att de flesta länder har spärrar för lägsta röstetal för att få mandat och olika former av parlament är målkonflikten mellan att å ena sidan ha direkt representativitet av befolkningen och å andra sidan fungerande parlament där man kan skapa underlag för en regering dvs finna majoriteter mm. Det finns även en målkonflikt mellan direkt representativitet och kunskap och kompetens för att leda landet. Även en målkonflikt mellan direkt representativitet och maktdelning mellan kammare och juridik och ämbetsverk.

    Tänk dig själv, vad händer om du tar bort spärrarna? FI kommer in, KPML(r) kommer in osv. Man kan se det som att kravet för att ett parti ska komma in är att de är tillräckligt stora för att ha en organisation och en bredd som får genklang i befolkningen.

    Förslaget om två röstetal avser att göra landet mer styrbart genom att få bort partier som Mp och Kd när de inte längre har förtroende och samtidigt göra det lättare för partier som t.ex. MED att komma in förutsatt att det faktiskt har en organisation och genomslag i befolkningen, samt åstadkomma större ansvarsutkrävande dvs om det i riksdagen inte förmår att fungera på ett bra sätt så får de inte folkets förtroende i nästa val och åker ut.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Dolf: Det finns fler målkonflikter t.ex. inom partierna mellan demokrati och behov att organisera, leda och underordna sig. I Riksdagens kring kortsiktigt genomslag för partier och långsiktig stabilitet. Det måste bli en avvägning, en kompromiss. Folkomröstningar är ju ett verktyg i vissa fall. Tvåkammarsystem kan skapa tröghet och direkta personval, kommunval ligga på mellanår mellan riksdagsval liksom val till en första kammare.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Problemet med 4%-spärren är att den är helt godtycklig. Varför inte lika gärna 3% eller 5%. Den finns en naturlig spärr i antalet mandat som står till förfogande. Som det är nu med 349 mandat (alldeles för många enligt mitt tycke, men det är en annan femma) så motsvarar ett mandat ungefär 0,3%. Varför skall inte de som röstar på knäppgökspartiet Fi få ha ett par representanter i församlingen. Det är ju bara bra eftersom man då verkligen kan se vilka knäppgökar de är. Marginella knäppgökspartier kommer att förbli marginella knäppgökspartier. Om det vore en fara att släppa in dem för att de blir mäktiga, då är ju själva idén bakom demokrati helt förfelad.
    Tvärtom är onaturliga spärrar en demokratifara då det hindrar nytt färskt blod från att komma in. Spärrens enda reella funktion är att skydda dem som redan smörjer kråset vid maktens tråg.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    (ber om ursäkt ifall detta blev en dubblett, men något verkade gå fel vid första försöket)
    Problemet med 4%-spärren är att den är helt godtycklig. Varför inte lika gärna 3% eller 5%. Den finns en naturlig spärr i antalet mandat som står till förfogande. Som det är nu med 349 mandat (alldeles för många enligt mitt tycke, men det är en annan femma) så motsvarar ett mandat ungefär 0,3%. Varför skall inte de som röstar på knäppgökspartiet Fi få ha ett par representanter i församlingen. Det är ju bara bra eftersom man då verkligen kan se vilka knäppgökar de är. Marginella knäppgökspartier kommer att förbli marginella knäppgökspartier. Om det vore en fara att släppa in dem för att de blir mäktiga, då är ju själva idén bakom demokrati helt förfelad.
    Tvärtom är onaturliga spärrar en demokratifara då det hindrar nytt färskt blod från att komma in. Spärrens enda reella funktion är att skydda dem som redan smörjer kråset vid maktens tråg.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Helt godtyckligt är det nog inte med 4 % även om det naturligtvis inte finns ”vetenskap” bakom det. Det måste rimligen vara en avvägning här mellan mycket låg spärr, som skapar splittring genom för många partier och en hög spärr där det t.ex. i Turkiet är 8 %. Det senare medför att i ett ganska splittrat politiskt landskap med kanske 7-8 partier så är det flera som hamnar strax under 8 % och mandaten går då proportionellt till de partier som kommit in. Det är t.ex. anledningen till att AKP får upp emot 50 % av mandaten trots att de kanske endast har 35 % av rösterna.

    Din andra propå om inga spärrar och låta småpartier som FI komma in och göra bort sig är precis det jag berört kring frågan om två röster på valsedeln dvs FI kommer in och allierar sig med de rödgröna och därefter får de stödröster för att de rödgröna ska sitta kvar (liknande med dagens Mp och V har ofta varit på väg att lämna, men fått stödröster av taktiska skäl och nu kommer det sannolikt att ske även för KD och MP i detta val.

    En spärr tvingar partier att skapa organisation och vinna röster i större format över hela landet. Det blir alltså mindre utrymme för t.ex. Skånepartiet att komma in i riksdagen endast med skånska röster och det är väl positivt om partier i riksdagen tar hänsyn till hela landet och inte enbart t.ex. Stockholms län, där det finns underlag för ett eget parti.

    Gilla

  • Min gamla klarinett skriver:

   På något sätt måste vi närmare de vi röstar på, de måste se konsekvenserna av sin politik, det duger inte att skapa massa våldtäkter i Malmö och gömma sig i Stockholm, man måste möta väljarnas uppskattning lokalt, eller brist på densamma. Hundskit i brevlådan är ett mycket bra demokratiskt redskap.

   Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  En mycket angelägen fråga. Synd att dina kompisar i Landsbygdspartiet fegade ur.
  Vi får inte fega ur av precis de skäl du nämner. Ett nytt valsystem, höjd rösträttsålder och då för endast svenska medborgare både i kommunval och riksdagsval. Ja, tack.
  Och mycket högre krav för svenskt medborgarskap. Som höjer värdet på det och ser till att de som är med och bestämmer via val, kanske rentav är lojala med vårt samhälle.

  Förslagvis åtta års helårsboende och vara självförsörjande, ej ha begått brott och med dokumenterade kunskaper i svenska språket och det svenska samhället.
  Och trappstegvis så få tillgång till hela välfärdssystemet.
  Bidrag tycker jag ändå ska slopas alt sänkas kraftigt. Barnbidraget bör ersättas med höjt grundavdrag. Gynnar den s k arbetslinjen. Ett samhälle byggt på lägre skattetryck och större eget ansvar vill jag ha.

  En bevarad nation som samarbetar med andra nationer, men som går ur EU om de fortsätter federalistlinjen och som går ur FN om man inte lyckas reformera den organisationen också i grunden. Och bl a lägger ner klimathotstramset.

  Islam är religiös politik, exakt, och ska behandlas som en politisk ideologi. Den har stora likheter med nazism fast med tillägget starkt kvinnoförtryck och att det är otillåtet att lämna islam. Skulle vi tillåta ett nazistiskt parti att försöka komma in i riksdagen 2022 ?!? Det finns ännu mindre anledning att tillåta ett islamskt parti.

  Gillad av 11 personer

 5. Anders skriver:

  ”Jag har ut ett helt hus till en syrisk fyrabarnsfamilj”. Så fint att du är ”god”. Och bidrar till vår nations undergång. Och profiterar på oss gör du också (för syrierna betalt knappast hyra med egna medel).

  Gillad av 10 personer

  • gras1519 skriver:

   Nej jag är inte ”god” . Jag får naturligtvis hyra som staten betalar…. Men varför skall alla bo i storstäder när vi har massor av tomma hus på landsbygden? Genom att träffa ”hyresgästerna” så underlättar man integrationen och minskar risken för att det byggs upp parallella samhällssystem.

   Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Varför ska syrierna bo i Sverige över huvud taget? Jag vill inte ha dem här och jag vill inte ”integreras”. Och jag vill med mina skatter (”staten”) inte bidra med hyresintäkter till ditt hus.

    Gillad av 4 personer

   • Anders skriver:

    Och har du funderat på vad du utsätter grannarna för? Vill de ha araber inpå knuten? Och bygdens skola? I bästa fall nivåsänkning på undervisningen när den ska anpassas till arabernas barns nivå. Och oftast våld och hot dessutom.

    Gillad av 5 personer

   • Anders skriver:

    Du och sina gelikar som hur ut bostäder, sannolikt med god förtjänst, och som håller på med diverse ”integrationsåtgärder” gör att kolonisatörerna kan etablera sig i landet. Ni är simpla Quislingar.

    Gillad av 2 personer

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Lite onödigt att attackera inläggsförfattaren för att han hyr ut ett hus till invandrare. Skall man kritisera ett enskilt fall behöver man också ha alla relevanta fakta på bordet.
    Annars blir kritiken av samma bedrövliga slag som när Borgström tycker att män ska betala extra skatt för att de ska ta kollektivt ansvar för mäns våld mot kvinnor.

    Gilla

   • Min gamla klarinett skriver:

    Nej du är en hycklare. Ta din falska omsorg om Sverige och göm undan den. nu vet vi vad Landsbygdspartiet är för skit iallafall, tack för konsumentupplysningen.

    Gillad av 1 person

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Väx upp för helvete. Det finns tillfällen när det är rätt att vara oförskämd, nämligen när man avslutar samtal med idioter som inte kan uppföra sig. Att vara oförskämd när man inleder ett samtal så som ni gör mot artikelförfattaren är bara jävligt vidrigt.
    Ni behöver inte hålla med skribenten, men kan ni inte åtminstone uppträda civiliserat?
    Jag trodde väl aldrig att man skulle behöva skämma för kommentatorer på DGS.

    Gillad av 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta viktiga inlägg visar tydligt hur nödvändigt det är att få ett slut på dagens förödande politik som förs utan tanke, sans eller måtta. Sverige behöver en ny författning som i första hand är till för att skydda landet. Görs ingen ändring inom de närmaste 10 åren är det för sent.
  Man måste börja fråga sig vilka det är som håller på att sälja ut landet!
  Follow the money.

  Gillad av 7 personer

  • svenge skriver:

   Bra Lennart B. Tidigare i år har jag påstått att vi måste se om inte RF måste återgå till ett två-kammarsystem, som det var före 1970. Den förändring som skedde då till det nuvarande med endast en enda kammare skulle bli så ”rättvist” genom att ”släpande majoriteter” eliminerades. Jag fick något medhåll från några svarare. Ett av dem var ganska bra med delning stad/land.
   Vi har sett att 4 år räcker till för galna politiker att förstöra Sverige. Bästa spärren torde vara att den indirekta första kammaren med duktiga politikerveteraner på plats väljes mitt emellan den andra, rent folkvalda kammaren. Bättre samhällsvetare än jag kan utforma den moderniserade riksdagen. Själva valförrättningen är helt OK i dag med utskick till de röstberättigade. Risken för valfusk torde vara oändligt liten. Det kan vi vara stolta över.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Eftersom en befolkning växer exponentiellt är tio år alldeles för mycket, högst två-tre år innan det inte går att ändra utan våld eller mer sannolikt, Sveriges konkurs.

   Gilla

 7. Hovs_hällar skriver:

  Var och en som motsätter sig att Sverige förvandlas till ett samhälle dominerat av islams ideologi riskerar i rådande vanvettiga totalitära politiska klimat att beskyllas för både det ena och det andra.
  Det blir ingen ändring på detta förrän vi kastat ut nuvarande antidemokratiska garnityr av makthavare, inklusive deras lejda hantlangare, från deras positioner, vilket jag hoppas vi ska kunna börja göra redan om en månad.

  Att låta personer utan svenskt medborgarskap få rösträtt är förstås fullständigt vanvett. Dessutom delas medborgarskap ut helt kravlöst, man borde vara bosatt i Sverige i minst tio år för att ens komma i fråga för sådant.

  Nuvarande regler verkar utformade för att makthavarna så lättvindigt som möjligt ska kunna ge bort Sverige till bosättare från andra kulturer.

  Gillad av 10 personer

 8. Ingvar Froberg skriver:

  Utan att vara helt insatt så påminner inslaget mig om hur det fungerar i USA med sina elektorsröster? Som optimist tycker jag att man i så fall kan gå ett steg vidare och tillåta samlingsregering i ordets rätta bemärkelse, där alla över 4% är valbara. Största partiet efter valet erbjuds statsministerposten, statsministern föreslår sedan övriga ministrar ur alla riksdagspartier beroende på kompetens och inte partitillhörighet. Förslagen skall godkännas av en majoritet av kommunerna i hela landet där varje enskild kommun har lika röst. Jag tror att det finns en strimma av intelligens i alla partier. Man undviker att ”ta vad man har” ur vara det egna ledet utan vaskar fram den mest lämpade för posten ifråga. Myndigheterna får som konsekvens också en släng av sleven eftersom GD utses av regeringen. Slut med tillsättning av ”flitiga men ej sakkunniga” eller ens länpliga myndighetschefer. Det har sagts mig att ovanstående förslag iinte skulle fungera, men varför inte pröva? Alla partier får komma upp till bevis under mandatperioden, alla väljare får en trovärdigare bild av att regeringen går landets ärenden och inte det egna partiets. Alternativet att leva vidare med nuvarande cirkus i politiken känns ganska deprimerande.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Systemet med elektorsröster flyttar en del av förvirringen efter valet, till före valet, då kloka män och kvinnor före tillsättandet av den viktigaste personen gör en sista bedömning om det skulle fungera, med alla fakta på bordet och bestämmer sedan vem som skall få jobbet. Väljarna, som endast vägletts av de alltmer vinklade MSM-medierna har inte tillgång till alla fakta och har aldrig träffat t.ex. statsministerkandidaten, som alltså är en gris i säcken (som det så ofta har visat sig i Sverige).

   Gilla

 9. Min gamla klarinett skriver:

  Jag ser fram emot att islam kommer fram ut skuggorna. Det kommer stt tvinga folk att välja, kvinnoförtryck, judehat, homohat, jihad, avskaffad yttrandefrihet eller Sverige som det var. Motsättningarna mellan det pk utger sig för att vara och islams grundteser är fundamental och går ej att överbrygga så när islam slutar gömma sig enligt muslimska brödraskapets manual för att ta över väst så tvingas alla hycklare att välja sida. Jag gissar att de verkliga pk-isterna väljer islam, direkt från feminism till att ta på slöjan, men andra måste överge sin indoktrinering, till sist. Som det är nu så har vi en helt skrattretande debatt där sådana som Teodorescu, Cwejman, Livfendahl, Gür och Heberlein är centralfigurer. De kan låtsas att vi kan leva med islam för att islam gömmer sig. Det blir skönt när detta tar slut.

  Det är också uppenbart att etablissemanget sätter allt på detta utopiska kort och så snabbt som möjligt vill massimportera muslimer så att svenskars andel av befolkningen går ner. Därför är de som argumenterar för assimilering nu de mest utopiska och farligaste av alla. Assimilering har aldrig varit möjligt och aldrig varit muslimernas mål. De vill vara muslimer och våra ledare har gjort dhimmis av oss. Än så länge behövs inget muslimskt parti, 7-klövern gör ju jobbet.

  Gillad av 6 personer

 10. Linden skriver:

  Det var ingen bra början på söndagen att läsa denna krönika.
  Det var som att rullgardinen drogs ner.
  Eller kanske tvärtom, den sätter strålkastaren på vad våra politiker sysslat med de senaste decennierna.
  Vi håller på att bli trälar som ska ska försörja vår etablissemangsadel och vårt nyinvandrade frälse.
  Och public service eller msm applåderar. Sedan Helin blev programdirektör är Svt s nyhetsrapportering totalt undermålig. Eller överhuvudtaget så vinklas och väljs det ämne som ska passa deras agenda. Man känner sig som en främling i sikt eget land.
  Afs nästa. Här går det åt mannamod om vi ska ordning.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   AfS, högst 1 procent? De flesta väljare har aldrig hört talas om detta parti. SD är nu vardagsmat för alla tack vare deras politiska motståndares helt fantastiska reklam för dem, och de missar fortfarande aldrig ett tillfälle att påminna om att det finns ett alternativ till den gamla trötta, idélösa och låsta sjuklövern.

   Gilla

 11. Aurora skriver:

  Nej, detta vill man ju inte tala om. Av förklarliga skäl. I Belgien och England finns redan ’sharia4belgium’ resp ’sharia4uk’. Deras mål om samhällsmodell är ganska uppenbar. Och, natrligtvis, om inget görs kommer våra barn och barnbarn att få ’underkasta’ sig.

  Gillad av 5 personer

 12. Christer L skriver:

  ”Vi kan troligen förvänta oss att det bildas ett renodlat islamistiskt parti inför valet 2022.”

  Ett Sverige inom tjugo till trettio år där svenskar på många ställen är en hotad minoritet, inte osannolikt en situation där lynchning av svenskar genom stenkastning, hängning eller mordbrand kan ske ute i landet utan att svenska media uppmärksammar saken. Hoppet står då till våra nordiska grannar, de som sa stopp och belägg i tid.

  Gilla

 13. Leif Nilsson skriver:

  För att kunna bli medborgare i Tyskland krävs det att man är i godkänd i testet ”Leben in Deutschland”, Testet består av 33 frågor rörande det tyska samhället och man måste ha minst 17 rätt för godkänt. De 33 frågorna är slumpvis utvalda från 300 frågor, som man har möjlighet att träna på innan. Även om testet är förhållandevis lätt, så krävs det åtminstone att man kan läsa frågorna på tyska och och kryssa i rätt svarsalternativ. (Själv hade jag alla 33 rätt, vilket 11,7% klarar :-).
  Se testet här: https://www.lebenindeutschland.eu/

  I Sverige är kraven för att bli medborgare så lågt satta, att förmodligen kunde även en chimpans få medborgarskap, under förutsättning att den var mantalsskriven i Sverige och hade fått ett svenskt personnummer. Om man klär den i niqab, lär ju inte någon tjänsteman (-kvinna ;-), riskera att bli anklagad för rasism och dessutom möta DO:s skattefinansierade advokatstab i domstolen.

  Gillad av 2 personer

 14. V for Vendetta skriver:

  Till skillnad mot vad Jonas Sjöstedt och hans falang tror så tror inte jag att högerextrema krafter är det som hotar landet. Landet hotas av Islam som använder både propaganda samt våld för att staka ut sin väg. Kommer det ett på islam värdegrundat parti i riksdagsvalet är inte frågan om de kommer in utan hur många röster de får, jag gissar 15-20% redan första året. Kan vi lagstifta bort dem, ja i en utopi men inte i realiteten.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   I en demokrati så är det majoritetens rätt att förtrycka minoriteten. Speciellt i ett land som Sverige, med ytterst svagt skydd för äganderätten och individens möjligheter att få skydd mot stat/myndigheter fungerar det utmärkt. Fyller man landet med främlingar, så får man nog acceptera att de också tar makten.

   Om Arne vill välkomna främlingar, men inte ge dem demokratiska rättigheter lär hans parti få det rätt hett om öronen. Det var det där med att äta kakan och ha den kvar …

   Undrar om inte det bästa som kan hända, är att alla nysvenskar röstar på ett eget parti? Det är nog det enda (tappad makt och försörjning) som kan få 7klövern att förstå vad de har ställt till med. Sedan får vi hoppas att pursvenskar i vapenför ålder är numerärt fler än nysvenskarna.

   Gilla

 15. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Givetvis skall man vara medborgare för att få rösta.
  Den mest omedelbara, och relativt enkla, förändringen jag skulle vilja se är att man slopar 4%-spärren. Den enda spärr som bör finnas är den naturliga, att man inte får tillräckligt med röster för att det skall räcka till ett mandat.
  I övrigt skulle jag gärna se flera förändringar
  En lägsta IQ-gräns, t.ex. 1 standardavvikelse över medel, dvs. man skall uppnå minst 115 på test.
  Viktad rösträtt, proportionerlig till vad man nettoinbetalar i skatt.
  Blanka röster representeras av tomma stolar.
  För att få rösta på ett parti måste man klara ett test om partiets partiprogram. (Kan göras elektroniskt, genom en dator & printer i röstningsbåset, där man får logga in, väljer den röstsedel man vill ha utskriven, och för svara på ett antal frågor om partiets program innan sedeln röstsedeln skrivs ut. Jag är medveten om flera problem med tillvägagångssättet men tror att det går att ordna. Utrymmet här tillåter inte en utförlig behandling av frågan.)

  Men vill man absolut ha en riksdag som är representativ för befolkningen kan man lotta ut mandaten. Jag tog upp det redan innan förra valet i inlägget Kvotera mera! Rösta på brösta!

  Gilla

 16. gras1519 skriver:

  Jag trodde i min enfald att folk i den här gruppen skulle bli ”tacksamma” för att jag belyser ett problem, som kan uppstå redan vid valet 2022 om man inte ändrar valsystemet. Ett problem som vad jag vet inte ens SD har påtalat. Sen får man påhopp från alla möjliga håll. Jag kände inte närmre tiill ”Det goda samhället” tidigare men har fångats av dess höga nivå på diskussionsämnena. ”II delarna känner man världen” skrev någon för ett par dagar sedan. Känner jag därigenom gruppen? Jag hoppas inte det. Kanske har Patrik eller någon annan en kommentar?

  Gilla

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Påhoppen du fått känns inte alls representativa för DGS. Framför allt inte tonen. Det brukar vara städat och balanserat här.

   Gilla

  • Min gamla klarinett skriver:

   Det gör ont när knoppar brister. Du kan ha rätt om detta och ändå vara en omoralisk hycklare som folk hatar. Sådan är verkligheten idag, det finns mer hat än du kanske trodde.

   Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  GRAS1519 / Arne Gunnarsson!
  Jag är en av veteranerna bland kommentatorerna på DGS och har även skrivit några artiklar. Jag beklagar djupt att du har utsatts för så sårande personliga attacker. De biologiskt vuxna personer som på den här bloggen allt oftare numera fortsätter just i den stilen har i mina 70-årsgamla ögon gjort sig lika infantila som de värsta PK-isterna, snöpt sig själva och förlorat förmågan att fungera och kommunicera med andra, nu och så länge deras infantilism varar.

  Jag bär själv precis samma ursinne och vånda inom mig sedan flera år tillbaka och jag delar i stora drag deras bedömningar och syn på läget och framtiden, men jag behåller ursinnet inom mig så länge mina utbrott inte tjänar något vettigt syfte. Den som inte kan kanalisera sina känslor, sin hjärnkapacitet och sin kommunikation bättre och välja objekten för sitt ursinne bättre än som vi ser till exempel i den här kommentarstråden har bara gjort sig själv till en liten liten guppande boll i sin egen lilla lilla balja. Den lilla bollens guppande och ylande är fullkomligt meningslöst och värdelöst för alla andra och för Sveriges utveckling och framtid. Gå och dra täcket över era överhettade bollskallar och besinna er!

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Vad är det här för larv? Här dyker det upp en tjomme som påstår sig varna för islam, men som anför att just han får göra det och tål att granskas för att han ”hyr ut ett helt hus till en syrisk fyrabarnsfamilj”. Han bor i Strömsnäsbruk, som om jag inte minns fel var den ort till vilken Nacka-trigamisten flyttade. Reportage från Strömsnäsbruk berättar om ett helt förändrat samhälle där den svenska ursprungsbefolkningen är rädd och inte känner igen sig (https://samtiden.nu/2018/05/idyll-i-sonderfall-2-araber-har-tagit-over-vart-samhalle/). Och den här skribenten har uppenbarligen bidragit till det tillståndet som asylprofitör. Och sådana ska vi visa respekt för? Varför det? Det är just han och hans gelikar som gör det möjligt för kolonisatörerna att etablera sig i Sverige.

   Gilla

   • Min gamla klarinett skriver:

    Håller med, hur kan man rimligen bidra i handling till massinvandringen och dessutom profitera på den men i ord argumentera mot den? Omöjligt för mig att förstå hur folk får detta att gå ihop. Jag anser det vara omoraliskt hyckleri, det kan inte beskrivas mera precist.

    Gilla

 18. gras1519 skriver:

  Som jag skrev i slutet på inlägget, så hade jag en förhoppning om att det fanns personer som vill medverka i en konstruktiv debatt, som når riksmedia och till sist utmynnar i ett förändrat valsystem inför valet 2022. Jag tror fortfarande att det finns en intellektuell grupp här, som skulle kunna verka i denna riktning. De som skriver skit om mig tillhör inte den gruppen. Jag vet inte hur DGS administreras, men jag kan notera att de som hade uttryckt sig på detta sätt på Landsbygdspartiets facebooksida hade omedelbart blivit avstängda. Till er som slänger skit vill jag ställa frågan: Vad har ni gjort för nytta om ni nu ser till så valsystemet förblir oförändrat och att Islam får en vågmästarroll i valet 2022?? Sen vill jag också tacka för att ni lägger ut en bild på mig. All reklam är bra!

  Gilla

  • Min gamla klarinett skriver:

   Det hela är intressant, det verkar som vissa här, som jag, anser att handlingar betyder något, och andra som anser att det kvittar. Dina argument om ett förändrat valsystem kan ju vara hur bra som helst, men några asylbaroner vill jag inte ha i min närhet, jag anser det vara ett vidrigt sätt att profitera på det svenskarna utsatts för och som sagt, omoraliskt.

   Gilla

   • Min gamla klarinett skriver:

    Jag har gått igenom alla kommentarer, quisling, hycklande parasit är väl de värsta. Jag förvånas över förvåningen, jag är vuxen, jag har en röst som alla här, och att vara asylbaron är precis som beskrivet för mig, det är bland det värsta man kan vara idag anser jag.

    Gillad av 1 person

 19. Klas Göran skriver:

  Det är ju strängt taget inte valsystemet den här artikeln handlar om utan om effekten av kombinationen av lagarna som reglerar rösträtt och medborgarskap. Att EU-medborgare har kommunal rösträtt i Sverige skulle bara kunna förhindras genom ett utträde ur EU. Alla andra regler är Sveriges egna politiska beslut. Ingen tvingar Sverige att ha generösa lagar för invandring, medborgarskap och rösträtt, varken EU, FN eller Genève-konventionerna.

  Gilla

 20. Jan Andersson skriver:

  I Sverige håller vi käft enligt en urgammal tradition som bygger mest på att osagt är bäst om man skall vara bekväm med en ny chef eller makthavare (och än viktigare, deras följare).
  Denna princip kan vara den klokaste så länge förändringarna är små och acceptabla, men när ditt och dina barns liv och existens hotas, så måste man, absolut måste, protestera högljutt men sakligt och utan att darra på manschetten. Om du möts av ett hånflin eller vanligare ”goddag yxskaft” så måste man trappa upp motståndet eller ta till våld som en yttersta åtgärd. Om du kränker någons känslor är fullständigt irrelevant, naturligtvis gör du det om dina protester skall ha någon effekt. Att bara ha en ”gillaknapp” på allting, men inte en långt viktigare ”ogillaknapp” leder bara till vi alla blir en menlös fårskock.

  https://www.document.no/2018/08/13/sauen-som-hadde-det-greit/

  Gillad av 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Den kommentar som Anders skrev i efterhand (23:07) och t ex den som ”Min gamla klarinett” tillfogade 05:09 platsar på det här forumet och på rätt plats i en kommunikation. Men inte efteråt, utan tidigt i tråden! Kommunikativt visar ni upp er som käringiserade barnrumpor, hycklare och uppblåsta egon, som utgår från att alla ska vara tankeläsare just av vad ert kejsarego känner och tänker och behagar uttrycka när och hur det vill. De som har gillat era kommunikativt osakliga personangrepp tidigare i tråden blev medlemmar av den mobb, som ni gjorde er till ledare för. Vilken ynkedom! Jag är besviken. På DGS finns alltså skolgårdsmobbare som inte begriper annat än stryk. Ni behöver randas gula och blå.

  Hyckleriet: Just hur PK-ister tänker har väl ofta efterlysts här. Men samma hycklare hoppar på en perifer person med pöbelns kraft. Mobben ska stena syndaren utan att ens förklara för honom och för andra läsare hur han har syndat.

  Anonymiteten: Behövs som skydd mot makten och på Flashback gör den ömsesidiga anonymiteten att det blir rent spel, dueller. Men här hoppar ni på en utpekad intet ont anande privatperson i fegt skydd just av er anonymitet. Alltså bakifrån och i grupp. Exakt vad era kära inströmmande förebilder brukar praktisera.

  Alla har en röst här, men det är vi tillsammans som skapar det samtalstorg Patrik upplåter. Här kan vi mötas och lära av varann. Ju bättre forumet blir, ju fler nya läsare lockas hit, tar intryck av kvaliteten och indirekt då också av innehållet. Det är vår sociala allmänning, men ert kejsarego gör att ni skitar ner den i er inbilska tro att alla ska kunna läsa era tankar och ursäkta allt som hoppar fram under tangentbordsmobbarens fingrar. Ni är som maskerade AFA-iter med rännskita som utan byxor springer i sicksack på en gångbana och förstör den för andra. Ni gör er därmed till maktens bästa drängar. Just detta var de handlingar som nu räknades!

  Gillad av 1 person

  • Min gamla klarinett skriver:

   Håller inte alls med. Jag är en enkel man och tycker vad jag skrev ovan inte behöver närmare förklaring. Jag hatar de som medverkar till Sveriges förfall och att vara asylbaron är ett sätt. Påhopp? Vilket trams, det Arne gör mot mig är 1000 gånger värre.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Du är spegelbilden av en käringiserad PK-ist, vars världsbild snurrar kring sin egen navel. Det kvittar lika om naveln sväller av självgodhetstro eller som i ditt fall av ursinne. Du är precis lika egocentrisk som PK-isten, lika oförmögen att realistiskt bedöma proportioner, plats och tid och se konsekvenserna även av just det som du själv skriver på detta forum. Kommunikativt har du glidit mot autism, rigiditet och infantilisering. På vilket sätt gör du en insats för Sverige eller svenskarna genom det här? Vad vill du åstadkomma?

    (Förresten – för att tänka ungefär som MartinA: Ekonomiskt finansierar och upprätthåller du och din familj hela det här ruttna systemet, medan Arne som pensionär åderlåter det föredömligt, sprider sin pension och hyran i sitt lokalområde, håller landsbygden levande, engagerar sig politiskt och genom sitt kontaktnät och sin övriga förankring långsiktigt skapar större överlevnadschanser och gör mer för Sverige än du).

    Fattar du verkligen inte att du skitar ner det här forumet och att det betyder mer än ditt ylande, som bara har den för Sverige ringa effekten att möjligen lätta trycket kring din egen navel?

    Gilla

 22. gras1519 skriver:

  Det finns människor som inte är värda att byta ord med. Och som inte vågar gå ut i dagsljuset och stå för sina åsikter. Jag gör det. Det är därför jag är engagerad i Landsbygdspartiet oberoende som har parollen ”Sunt förnuft i politiken”. Vi har naturligtvis också åsikter om invandringen, men utifrån ett rent praktiskt tänkande. För den som vill veta mer är det bara att gå in på http://www.landsbygdspartiet.org Jag tror på den öppna debatten och därför är ”min gamla klarinett” och andra välkommen hit, så sätter jag på en kopp kaffe. Men jag förutsätter att ni lämnar era basebollträn och järnrör hemma. Jag kan sätta en skylt med ”asylbaron” vid vägen, så ni hittar.
  Uppenbart finns det människor som tror att det är jag, som bestämt hur många flyktingar vi skall ta emot. Men när det började byggas tältläger för att hantera flyktingströmmen och vi hade ett extra hus här på gården, som stått tomt i tio år, så kändes det fel att inte hjälpa till. Varför skall alla packas samman i storstäderna där det redan råder bostadsbrist, när det finns hur många tomma hus som helst på landsbygden? Så genom den uthyrningen höjdes min sociala status från ”bonnjävel” till ”baron”. Det är bra med hänvisningen till Expressens reportage om Strömsnäsbruk – jag är med i det reportaget. Och när det gäller kommentaren om att svenska politiker gömmer sig bak EU – så vill jag påpeka att vi är det enda partiet som öppet kräver att Sverige lämnar EU.

  Gillad av 1 person

  • Min gamla klarinett skriver:

   Åh vilket eländigt trams. Järnrör, det är inte jag som hjälper en grupp som är våldsamt kriminell och dessutom islamiserande. Det är du som hjälper våldet, inte jag.

   Gillad av 2 personer

   • Min gamla klarinett skriver:

    Anonym är jag just för att muslimer vill döda en för ens åsikter och staten sätta en i fängelse eller så blir man förföljd av media. Att klappa sig på axeln för att man visar sitt namn när man stryker makten medhårs är ju inte så imponerande.

    Gillad av 2 personer

 23. gras1519 skriver:

  Lite skit är inget som jag bryr mig om. Det är bara att duscha och jobba vidare. Problemet är att när folk kastar smuts i ögonen på varandra, så är det ingen som ser vad målet är. Inlägget handlade inte om ifall jag hyr ut och i så fall till vem. Det handlade om ifall det är fler än jag, som anser att det behövs ett nytt valsystem av olika skäl. Och hur vi i så fall kan hjälpas åt att nå detta mål.

  Gillad av 1 person

 24. Min gamla klarinett skriver:

  Om någon i Arnes by blir våldtagen av en av hans gäster som jag betalar för gissar jag, har han något ansvar då? Argumentationen som framförs är för mig som vapenhandlaren som säljer plastminor med ursäkten att om inte han gör det så gör någon annan det.

  Gilla

Lämna ett svar till gras1519 Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.