Journalisterna har osynliggjort den svenska underklassen

Gunnar Sandelin

År 2015 skrev dåvarande journalisten och ledarskribenten Marika Formgren och jag en artikel som fortfarande är aktuell, särskilt eftersom ämnet inte diskuteras. Då var det ingen som ville publicera vår text och därför lade vi ut den på våra respektive bloggar.

Anledningen till tystnaden var förmodligen att vi, två journalister från olika generationer, riktade udden mot den svenska journalistkårens svek. Ett år senare publicerades texten i antologin Haveriet

Vi framhöll att media tidigare under många decennier hade haft för vana att sluta den inhemska underklassen till sitt bröst för att sedan, när den inte var den upproriska kraft som media räknat med, förskjuta underklassens människor som något slags SD-anfäktat ”white trash”. Vi skrev att detta berodde på att den svenska socialjournalistiken hade blivit ”rasifierad”:

När de breda medierna (dagspress, radio och tv) nuförtiden rapporterar om orättvisor och utsatta och marginaliserade människor så är det i princip aldrig infödda svenskar som skildras. Den som följer Sverige genom våra stora medier får bilden av ett land där inga olyckor eller orättvisor någonsin drabbar de infödda med svensk bakgrund, men där däremot asylsökande och tiggare på mer eller mindre tillfälligt besök samt andra invandrare dagligen utsätts för orättvis och förnedrande behandling från både myndigheter och privatpersoner.

När det kraftiga inflödet av asyl- och anhöriginvandrare ökade någon gång i början av 1990-talet övertog dessa rollen som samhällets olycksbarn i medias dramaturgi. Genom åren har detta accelererat för att under 2000-talet övergå i en ren agendajournalistik. Journalister agerar sedan 20 år tillbaka mer som asylaktivister än som förmedlare av allsidiga fakta. Ett aktuellt exempel är Migrationsverkets senaste rapport från slutet av juli i år, där media medvetet valde att förtiga att vi har en prognos på 126 000 beviljade uppehållstillstånd för asylsökande mellan 2018 och 2021, samt att under samma tid väntas en halv miljon anhöriga och utomeuropeisk arbetskraft söka uppehållstillstånd, se min artikel i Dagens Samhälle 

Inte ett ord sades i medierapporteringen om hur dessa mycket stora volymer kommer att drabba mindre välbeställda svenskar. Istället riktade journalisterna fokus mot att vi tillfälligt under 2018 och 2019 väntas få minskat antal asylansökningar och Migrationsverkets generaldirektör fick framföra att ”det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggningstider och mottagning”.

Det här är ett exempel på den sammansmältning mellan media och etablissemanget som vi beskrev så här år 2015:

När journalisterna tidigare granskade hur den inhemska underklassen på olika sätt for illa, ställdes makthavarna till svars. Idag är den dominerande delen av journalistkåren överens med det politiska frälset om att rikta udden mot de svenskar som kan uppfattas som främlingsfientliga eller rasistiska.

Idag ser vi en ny form av klasskamp i hela vår kultursfär, där de breda folklagren tar spjärn mot eliten. Eftersom massinvandringen är överordnad övriga samhällsfrågor är den gängse höger-vänster-skalan inte längre lika relevant. Engelska folkdjupet röstade fram Brexit, rostbältets arbetarklass valde Trump, så kallade populistpartier är på stark frammarsch i flera länder.

Att svenskarna skulle skilja ut sig genom att vara särskilt fega och konsensusstyrda är en sanning med modifikation. Sådant är till stor del klassbundet. De som har pengar kan fortfarande köpa sig fria från mångkulturens destruktiva sidor och håller därför i högre utsträckning masken för att undvika sociala stigmata. Medelklassen är av tradition mer ängslig och salongsfähig, medan man på byggen, i verkstäder och fabriker öppet ventilerar missnöjet med Sveriges pågående förändring. De som får betala priset är, som alltid, den av media och av politiker negligerade underklassen, vilken sällan har haft en egen röst i det offentliga samtalet. Det blev jag varse under mina åtta år som samhällsreporter på SVT under åttio- och nittiotalet. Uppdraget var inte sällan att gå ut och hämta någon röst ur folkhavet så att ”Nisse i Hökarängen” skulle kunna känna igen sig. Därefter kom de välutbildade som fick tala om hur allt egentligen låg till.

Den trolöshet som journalistkåren riktar mot den inhemska underklassen, visar sig tydligt när det gäller något så basalt som boendet. Av hävd har de lägre sociala skikten i stor utsträckning vänt sig till de kommunala bostadsbolagen för en hyreslägenhet medan andra har haft råd att köpa eget boende. När riksdagen 2016 beordrade kommunerna att skaffa fram bostäder åt nyanlända, minskade tillgången för övriga svenskar drastiskt. ”Allmännyttan” gör inte längre skäl för namnet eftersom den inte är till för hela folket. Detta eftersom hela organisations- och myndighetssverige lydigt går i takt åt samma håll som regeringen pekar.

SABO, riksorganisationen för de kommunala bostadsföretagen, har ett integrationsråd som bland annat föreslår att nyanlända ska gå kunna förbi dem som har stått längre i bostadskön genom att man lottar ut lägenheter till mer behövande . 100 000 bostäder behövs åt ”nysvenskarna”. 60 procent av kommunerna medger att övriga bostadssökande kommer i kläm; särskilt drabbas unga, studenter och personer som tidigare fick hjälp av socialtjänsten att försöka ta sig tillbaka in i samhället, men även för trångbodda krymper möjligheterna. En mer basal klassmarkör än boendet är svårt att tänka sig. Hur ofta ser vi några gripande och analyserande reportage i media om hur den nedprioriterade inhemska underklassen sätts på undantag i hemmets härd?

76 reaktioner på ”Journalisterna har osynliggjort den svenska underklassen

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Egentligen är det närmast obegripligt att alla undanskuffade svenska medborgare finner sig i att bli diskriminerade av en politisk överklass som ger fullständigt f-n i dem! Ibland får man intrycket att landet har blivit kidnappat av ett annat slags människor ungefär som i någon av Ray Bradburys noveller där fientliga varelser från någon fjärran planet har tagit över skepnaden av vanliga människor. Sverige har på mycket kort tid förvandlats till en regelrätt demokratur där svenska medborgare i de lägre samhällsklasserna är satta på undantag. Man kan bara hoppas att de reser sig mot förtryck och orättvisor och visar detta i det kommande valet.

  Gillad av 24 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Av en outgrundlig anledning har de även hamnat i Regeringen…

   Kan det bero på naiva Alliansledare som inte genom(S)kådat,
   vad Sossarnas TAKTIK är?

   Att man missat lektionen i att (S)öndra, för att härska!

   Är samtliga Alliansledare verkligen så aningslösa,
   att man tror att Stefan vill DERAS bästa!

   Man häpnar!

   Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Socialismens vandring till den fulländade kommunistiska staten är i handling olika sorters förtryck, olika klasser ska kontrolleras. Offerhierarkin är socialiststatens hackordning och pyramid för utsugning av de produktiva och omfördelning till ”offer”, vilket skaffar nomenklaturan legitimitet och kontrollerar uppstickare – vilket stärker den rådande maktstrukturen, eller ledningens fortsatta plats på toppen. Detta är inget nytt, men genom något slags ackumulerad vetskap eller ”facit” och framför allt genom internets och informationssamhällets möjligheter, är alltfler medvetna om maktförhållandena och uppsåten.

   Vilhelm Moberg var inte först, men använde ordet demokratur i en debattartikel i DN på 60-talet. Och nu är det sedan några år i varje dissidents mun. Göran Palm skrev i slutet av 60-talet boken ‘Indoktrineringen i Sverige’, Roland Huntford skrev i början av 70-talet ‘Det blinda Sverige’ och på 80-talet skrev Noam Chomsky ‘Manufacturing consent’. Inget nytt under solen.

   Det finns skillnader i allmänhetens medvetenhet om maktspelet och indoktrineringen nu gentemot förr. Men också skillnader i framtidstro och tilliten både uppåt och sidledes. Förr trodde nog flertalet att politikerna visste vad de sysslade med och hade framförhållning och bärkraftiga planer – att de var kompetenta och lojala mot medborgarna. Så är det inte längre. När demokraturen tappar kontrollen blir den arg och dess totalitära ansikte framträder tydligare och förtrycket blir mer handgripligt. Mångkultur genom massinvandring är den splittrande och tillitsskadande företeelse som triggat totalitarismen i staten och stimulerat angiveriet. Maktens menageri jiddrar storsint om ”ansvarsfull nationalism” och inskränkningar i de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna, ”för demokratin” givetvis.

   Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det har genom hela industrialismens historia varit arbetarklassens stora misstag att ha tytt sig till den vidriga socialismen och den slemma s.k. arbetarrörelsens agitatorer och folkhetsare. Det har genom hela denna historia skadat arbetarklassen. Det vi ser nu är bara resultatet av hundrafemtio år av ackumulerat självskadebeteende.

  Gillad av 9 personer

 3. S Eriksson skriver:

  Enligt din egen artikel, ja. Men enligt lagboken, nej. Det finns ofta förskönande omskrivningar, som när nyanlända får x procent av lönen i bidrag och Svenne noll så är det absolut inte rasism, utan arbetsmarknadsåtgärder. Som ett litet exempel bara.

  Gillad av 2 personer

 4. Henric Ankarcrona skriver:

  Samma fråga infinner sig ständigt. På vems uppdrag har den i krönikan beskrivna samhällsomvandlingen skett? Konsekvenserna förtigs men verkligheten kommer ikapp. Så enkel tror jag förklaringen är till den politiska bild som kommer att framträda i september.

  Gillad av 4 personer

  • Elisabeth skriver:

   Henric Ankarcrona, jag har frågat mig detsamma sedan lång tid. Hösten 2015, fotot av pojken på stranden, och så, pang, hände allt överväldigande fort. Stum av häpnad såg man det ske. Det var som startsignalen på en väl förberedd invasion.

   Gillad av 6 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Alan var Fake News!

    Förvisso dog han, men sanningen tålde inte att förmedlas!

    Pappan som körde båten vårdslöst,
    systern fanns redan i Canada,
    det kostade hans fru och båda barn livet!
    Genom ren girighet !

    Flytvästar fanns inga till egna familjen,
    bättre att sälja ett par platser till?

    Sanningen passade inte in i NARRAtivet!

    Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Han ville hellre åtnjuta svensk fri tandvård…

    Sverige lockade bara i den familjen tre människor in i döden,
    genom vår generositet!

    Gilla

 5. Pelle skriver:

  Feminismen som överordnad statsreligion har också bidragit starkt till osynliggörandet och hatet mot den inhemska underklassen. Gudrun Schyman ägnade den tidigare delen av sin poltiska karriär till klasskampen och månandet av arbetarna för att sedan svänga om till den sortens feminism som sätter inkvotering av överklasskärringar till bolagsstyrelser som viktigaste politiska fråga och där hatet mot arbetarklassmännen går som en röd tråd genom agitationen. Media hakade givetvis på och ger henne fullt eldunderstöd. Få saker äcklar mig så mycket som detta.

  Gillad av 11 personer

 6. Pelle skriver:

  Feminismen som överordnad statsreligion har också bidragit starkt till osynliggörandet och hatet mot den inhemska underklassen. Gudrun Schyman ägnade den tidigare delen av sin poltiska karriär till klasskampen och månandet av arbetarna för att sedan svänga om till den sortens feminism som sätter inkvotering av överklasskärringar till bolagsstyrelser som viktigaste politiska fråga och där hatet mot arbetarklassmännen går som en röd tråd genom agitationen. Media hakade givetvis på och ger henne fullt eldunderstöd. Få saker äcklar mig så mycket som detta.

  Gillad av 3 personer

 7. Kenneth Sanfridsson skriver:

  Mycket bra skrivet. Det finns oerhörda mängder människor även med svenskt ursprung som har råkat oerhört illa ut pga olyckliga omständigheter, men idag är det i princip helt tyst om såna. Alla – varenda en av oss – kan plötsligt drabbas av sjukdom, arbetslöshet, skilsmässor/separationer, dödsfall i familjen, svåra olyckor av olika slag, brottslighet, naturkatastrofer i ens närhet/omgivning och så vidare.. Detta drabbar tyvärr människor i en kolossal omfattning – ofta flera orsaker samtidigt – och förändrar dom drabbades liv fullständigt, omedelbart och permanent över en natt. Och nån hjälp att få från samhällets sida – som man kan förvänta sig efter att ha betalat skatt i hela sitt liv finns inte att få. Nej; Idag prioriteras människor som tagit sig hundratals mil – ofta till fots – genom Europa för att komma till paradiset Sverige, där Du får allt; bostad, pengar, dagis, barnbidrag osv, betalda av den svenske arbetaren. Är Du svensk får Du klara Dig själv.. Att svensken blir arg och besviken, vilket för väldigt många leder till en avog inställning mot invandringen är inte konstigt alls. Det är snarare naturligt.

  Gillad av 9 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  En del av den inhemska underklassen som sätts på undantag, är våra äldsta i samhället. Äldreboenden i kommunerna byggs om till lägenheter åt nyanlända och därmed blir kötiden längre för en röstsvag grupp. Gamla tvingas bo kvar i egna hemmet förutom möjligen de svårt dementa.

  Vi behöver ett faktiskt stopp nu för både asylinvandring och framför allt anhöriginvandring. Och påbörja återvandring med tvång för kriminella och med bidrag för frivilliga. Och genomföra beslutade utvisningar, inte minst av de berömda afghanerna, oavsett vad hemländerna eller några förvirrade vänsteraktivister tycker.

  Gillad av 15 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag förstår din replik, men tänker ändå att några faktiskt längtar hem, men framför allt att rätt många skulle vilja åka hem om vi stänger möjligheten helt till anhöriginvandring.
    Och dessutom ger ett skapligt startbidrag mot att man skriver på (med fingeravtryck) att man inte tänker komma tillbaka. Om man dessutom sänker alla sorts bidrag här för asylanter och för dem med TUT och slopar barnbidraget, (höjt grundavdrag i st) så bör det kunna få effekter.

    Jag tror på att motivera och styra med pengar och det skulle säkert vara ren penningvinst för Sverige med startbidrag o hemresebiljetter, jmf med att folk stannar.

    Gillad av 4 personer

   • Min gamla klarinett skriver:

    Hej Eva, jo men först måste man ju säkra att man kan tvinga de som inte vill, annars blir det som med Elin, ojsan, en liten flicka betvingar Sveriges rättsväsen. Så man måste först se till att besluts och verkställighetskedjan är solid. Att godtycke tas bort,, blir det skrän och skrik, på med handklovar, blir det handgemäng, slå med batong, blir det än värre, skjut skarpt och utvisa i kista.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Och Elin med om hon står i vägen. I Tyskland avskaffades kärnkraften framför allt för att kommunistsvin ockuperade bränsletågen hela tiden. Det blir ingen demokrati om pressen hela tiden demoniserar polisen så att den inte vågar ingripa för att upprätthålla de demokratiskt fattade besluten.

    Gillad av 4 personer

 9. Vem tar ansvaret för vår gemensamma framtid? skriver:

  Orsak och verkan är något basalt. Nu bygger man in kraftfulla motsättningar i den svenska samhällskroppen, som tidigare inte funnits. En ny typ av motsättningar uppstår i släptåget av ett stort samhällsexperiment. Drivet av goda avsikter, sägs det.

  Men det som riskerar att hända är att experimentet i sig driver fram det som etablissemanget vill varna för. Att direkt fascism på bred front etableras i samhället. Det förment goda avsikterna kan i stället gå åt rakt motsatt håll.

  Det är ur dagens politik vår framtidsskörd skall bärgas. I det ligger ett tungt och övergripande ansvar. Ett ansvar för vår gemensamma framtid. Och den skrämmer mig. För jag ser mest icke taget ansvar.

  Troskyldig naivitet och goda föresatser räcker inte. Dags för etablissemanget ta ansvar för den framtid som ännu inte anlänt. Och det här och nu.
  Ser de inte de mörknande molnen och sitt eget ansvar för deras tillväxt?
  Tid att välja väg finns ännu. Men snart kan det vara för sent.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Vem tar…
   ”Direkt fascism på bred front”… Aha, du menar det vi annars kallar ”islam”?

   Där har du en rörelse som har fascismens typiska kännetecken, den bara gömmer sig bakom beteckningen ”religion”, vilket lurar en del.

   Gillad av 5 personer

   • Kenneth Sanfridsson skriver:

    Inte bara en del..Det lurar mer än 1,5 miljarder människor i världen idag, har kostat 100-tals miljoner oskyldiga livet (kristna, kurder och andra ‘icke rättrogna’), och skall ta över världen enligt Koranens påbud.. Alla medel är tillåtna, och den som inte konverterar till islam är en fiende och skall omintetgöras. Och om Du som muslim offrar Dig för detta, t.ex. genom självmordsuppdrag så blir Du rikligt belönad i paradiset och hjälteförklarad. Hoppa av (konvertera) får Du inte göra, det kostar Dig livet. Din uppgift är att sprida läran – inte att anpassa Dig.

    Gillad av 1 person

  • Kenneth Sanfridsson skriver:

   ‘Ser de inte de mörknande molnen och sitt eget ansvar…’. Svar: Nej, det gör dom inte. Eller snarare; de vet men blundar för konsekvenserna för svenska folket. Dom behöver inte det; Dom lever i en helt egen värld; skyhöga löner, otroliga förmåner och pensionsvillkor osv betalda av skattebetalarna.. Dom lever inte heller i de områden där konsekvenserna av deras fattade beslut syns dagligen, så dom slipper se det dom skapat. Därför kan de fortsätta lova; folket betalar. Och visar det sig att man inte klarar sin uppgift, så får man generaldirektörsjobb nånstans, eller avgångsvederlag och saftig pension.. Kompetens ? Ansvarstagande ? Hur stavas det ?

   Gilla

 10. Min gamla klarinett skriver:

  Ja vi måste helt enkelt slänga ut gästerna, jag väljer politiskt parti baserat på detta, utan denna åtgärd så kan jag inte se något annat än kollaps och någon form av uppror. Ett märkligt uppror eftersom vi blivit så ”civiliserade” att vi inte längre är beväpnade själva och avhändande oss ansvaret för vår trygghet till staten. När då staten nu tagit parti för invandrarna, mot oss, för våra pengar, så står vi försvarslösa. De invandrare man valt, det är inte kineser, har istället ett massivt klanbaserat våldskapital så hur fokkresningen kommer att se ut är inte alldeles självklart.

  Självklart är däremot att alla SD-hatare i överklassen kommer att fly landet. När det går upp för svenskar att deras 30-årige son bor hemma för att polygama invandrare FÅR tre lägenheter, att ymnighetens horn är tomt, då måste det dock ta slut, så det mest realistiska är väl att invandrarfientliga partier kommer att styra Sverige om ca 10år och mycket långt fram i tiden. Sverige är verklighen extremt, det blir inte som Danmark, det är för sent, det är ett tåg som inte går att stoppa förrän skadan är för stor och svenskarna kommer att lämna de skyldiga partierna och de kommer att bli paria, men inte förrän alla har fått smaka konkret på massinvadringen. Men det går snabbt, igår på Facebook, man målar handtagen svarta på min mammas gata och lägger mynt utanför. Jag svara alltid direkt om hon ringer och har vapen liggande.

  Gillad av 11 personer

 11. Aha skriver:

  Jan Tullberg är väl den som tydligast lyft fram undanträngningens kostnad som främst då drabbar underklassen. Han gör det i sin bok Låsningen och menar, rätteligen ur det undanträngdes synvinkel, att detta är en kostnad som också måste ingå i beräkningen av invandringens kostnader. Hur kul är det att bli utkonkurrerad i ett enklare serviceyrke, ofta genom svart ekonomi? Hur kul är det att inte få tag bostad? Hur kul är det att vara svensk och åldrig i en invandrarförort?

  Etablissemangets engagemang för underklassens vedermödor är som framgår av artikeln obefintlig. Mig veterligen har ingen intresserat sig för underklassens utsatthet i invandringens spår. Att sätta ett pris på deras umbäranden finns inte på kartan. Tullberg gör det och får det till hiskeliga kostnader.

  Hanteringen är ett paradexempel på nödvändigheten av ”drain the swamp” som behövs mot den odrägliga politiska arrogans som inte bryr sig om konsekvenserna av sin politik.

  Ilskan mot denna arrogans har media bestämt sig för att kalla populism.

  Gillad av 11 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Alla unga är väl underklass innan studierna är klara och de får sitt första jobb. Att inte skaffa dessa ungdomar bostäder är nog det mest kontraproduktiva ett samhälle kan underlåta, förutom naturligtvis att ta hit en miljoner lycksökare, många som varken kan läsa eller skriva och några som aldrig har hållit i en penna, vilket är tur för då skulle man se att de bara kan rita huvudfotingar.

   Gillad av 3 personer

 12. Lars-Olof Svensson skriver:

  Statsskulden är nere på omkring 35 % av bnp. 1999 var den runt 70 %. I absoluta tal har den dock inte minskat så mycket, från 1500 miljarder 1999 till 1200 miljarder 2017, ungefär så mycket som Persson tog ut från AP-fonderna 1999 och förde över till statsbudgeten. Så vad som har hänt och vad som radikalt har ändrat situationen är att bnp vuxit, från 2 223 miljarder 1999 till 4 599 miljarder 2017. Det beror på vårt fantastiska näringsliv, som hjälpts av skattesänkningar av bolagsskatten, reformeringen Stockholmsbörsen ledd av Bengt Rydén och devalverings-/lågräntepolitiken. Det som går bra i Sverige är inte Sverige som helhet utan näringslivet. Det har möjliggjort att statens skatteintäkter har ökat varje år sedan 2006 utom ett litet hack på 50 miljarder under 2009, eller om det var 2010, dvs under finanskrisen. Skatteintäkterna var alltså all time high 2017 (även räknat per capita) och det rekordet kommer att slås 2018. Det är dessa ständigt ökade skatteintäkter som gör att tex Malmö på ytan håller ihop (utjämningsbidrag med 5 miljarder kr varje år). Trots att Sverige ståtar med vad som på pappret måste vara Europas bästa ekonomi lyser idéerna med sin frånvaro om hur man ska lappa ihop Sverige igen och få ens basala funktioner att fungera. Inte en enda infrastruktursatsning tex. Politiska utspel handlar istället om 500 miljoner till elcyklar och annat PK som man för stunden kan köpa röster för. Och jag tror det är så många politiker tycker att det ska vara. Långsiktigt gnetande och planering av infrastruktur, sjukvård, skola och polis vinner man inga röster på. Bättre då att ha en pengapåse varje val som man kan lova 10 000 nya poliser för (nej 15 000!) , 5000 undersköterskor( nej 10 000!) eller 5000 ny lärarassistenter (nej 10 000!). Jag tycker det känns som vi är på väg mot Venezuela. Det finns en klar undergångsstämning i medelklassen och när den drar så sitter Sverige kvar med sin sjuklöver och ett ännu en tid välfungerande, exporttungt näringsliv. Och helt nytt läge.

  Gillad av 8 personer

 13. phnordin skriver:

  Mycket upplysande! Din artikel belyser för det första att Sverige inte har råd med den massiva invandringen under senare tider ( om man inte samtidigt accepterar att landet blir fattigare och att nödvändiga investeringar för samhällets underhåll förskjuts). För det andra att Sverige inte varit moraliskt och organisatoriskt förberett på den betydande omställning som en stor folkvandring medför. För det tredje att folkets breda lager blivit förrådda av den styrande klassen – inte förvånande att den sk populisten får näring i dessa orättvisor.

  Gillad av 4 personer

 14. Björn skriver:

  Ja, det är märkligt vilken förvandling den svenska ”arbetarklassen”(numera större delen av befolkningen!) har genomgått i den arroganta ”överklassvänsterns” ögon! Från att vara förtryckta, trampade på och ”ömkansvärda”, till att vara lågpannade, rasistnazistiska och några som ska tryckas tillbaka, och kuvas till varje pris!

  Gillad av 3 personer

 15. Min gamla klarinett skriver:

  Jag tror det rådande tänkandet i Sverige, inte bara pk, är så långt inne på fel sida att folk som har förnuftet i behåll inte alltid inser vilka självmotsättningar folk bygger sin världsbild på. Jag läste att Fi vill avskaffa gränserna men detta ligger ju till grund för hela 7-klöverns politik, 30-miljoner Annie och flyg-Fredrik, i stort sett. Man vill avskaffa gränserna men vill förstår behålla SKATTEUPPTAGNINGSOMRÅDET SVERIGE!!! Jag vet inte om detta är ett ord men om vi skall leva i ett öppet land, varför skall skatteupptagningsområdet definieras av de gamla gränserna? Varför skall just denna enda gräns behållas? Kravet på oss att betala skatt så att politikerna i Stockholm kan leva på oss och besluta om att ta hit allsköns folk?

  Gillad av 14 personer

 16. Elisabeth skriver:

  Tack Gunnar Sandelin. Lysande. Förr såg jag radion och min prasslande morgontidning som goda följeslagare till morgonkaffet. Den tiden är förbi. Nätet har blivit en ögonöppnare för väldigt många av oss.

  Gillad av 7 personer

 17. BjörnS skriver:

  MSM, som är en del av den inhemska härskarklassen, gör mer än att osynliggöra den inhemska underklassen och i ökande grad även medelklassen. De förtalar, ärekränker och mobbar dem. SD-sympatisörer beskrevs i allmänhet som dumma, outbildade och inskränkta. Detta verkar verkar dock ha minskat även om osynliggörandet och agendajournalistiken fortsätter. Jag antar att media har börjat inse att om upp emot var fjärde väljare är SD-sympatisör så kommer mobbning att sälja färre lösnummer och ge lägre reklamintäkter.

  Gilla

 18. Aurora skriver:

  Ämnet sammanfallet delvis med PEs ’Vad är sanning?’. Media har alltid ljugit men de senaste decennierna mer än någonsin inom den svenska humanitära stormaktens doktrin. Löfven sitter fortfarande och fikar surt kaffe med några stackars svenska pensionärer och lovar saker som han aldrig håller. I senaste valreklamen berättar han vad han vill. Varför gjorde han inget av det de 4 år han haft möjligheten? Varför röstar de lurade pensionärerna fortfarande på honom? Ok, svensken är tydligen ovanligt naiv. Men nu verkar lögnerna och agendajournalistiken av etablissemangets mediala medlöpare inte hålla längre. Vi ser nu svenska fattigpensionärer som tvingas konkurrera med hitresta yrkestiggare om att leta burkar i soptunnor. Har t.o.m sett de som letar slängd mat utanför matbutiker. Natthärbärgen fylls av unga friska hitresta med vassare armbågar. Våra barn blir vuxna men hamnar ständigt längst bak i bostadskön. De duger bara att betala årsavgiften. Har själv en på över 30 år. Nej, svennes barn ska köpa sin lägenhet för 3 miljoner för en etta. Och vara skuldsatt upp över öronen samt sitta med Svattepetter när marknaden vänder medan vår nya adel sitter lugnt med hyreskontrakt via gräddfil. Kan galenskapen vändas om 4 veckor?

  Gillad av 6 personer

 19. Karl Oskar skriver:

  Det är en sjukdom du beskriver, Gunnar.
  Vansinne som diagnos är ingen överdrift!
  Började bli illa när vänstern för 20/30 år sedan flyttade hatet mot kapitalisterna till den ”vite mannen”. Har idag eskalerat till full galenskap där den fullständiga bannbullan läggs på vem som helst som inte fullt ut köper någon av de otaliga heliga grupper de PK-anstrukna utsett.
  Gudnåde den som inte prioriterar dessa grupper före ”vanliga” människor!
  Till det, verkar fenoment utom kontroll, drivs av egen inneboende kraft, häller själv bensin på elden och ökar vansinnet ytterligare.
  Det är i sanning en sjukdom.

  Ps
  Var härligt se din krönika kom in i Dagens Samhälle!
  Ds

  Gillad av 4 personer

 20. Jaxel skriver:

  Jag såg faktiskt ett reportage på SvT som var ett undantag för en liten tid sedan. Man intervjuade hemlösa lite äldre män vid centralen i Stockholm. De tillbringade åtminstone delar av natten i kollektiva färdmedel. Det var människor som inte var psykiskt sjuka eller som missbrukade. Olyckliga omständigheter och bristande ekonomiska resurser hade försatt dem i den olyckliga situationen. Tror någon av dem berättade att han av socialen.erbjudits bostad i Värmland eller om det var någon annan stans långt bort.

  Hur som helst så tilläts faktiskt en av dem att i reportaget uttala konflikten mellan deras behov och nysvenslarnas. Det bemöttes visserligen. Tror det gjordes med det ständiga tramset om att inte ställa grupp emot grupp.

  Ändå var det förvånande att konflikten ens fick lyftas upp i ljuset. Fast det verkar väl vara lite av undantaget som bekräftar regeln.

  Gillad av 1 person

 21. UlfH skriver:

  Det är inte bara invandringen som mörkläggs av media. En annan sektor som inte tål dagens ljus är den sjuka sjukvården. Sedan får vi inte veta speciellt mycket om hur invandrarna bor i bostadsbristens Sverige.

  Gillad av 3 personer

  • Min gamla klarinett skriver:

   Finns områden i Malmö nu som blir allt lyxigare och smaklösare med murar och annat i en stil vi aldrig sett i Sverige, den gamla myten om Mercedes är sann, men nu är det Ferrari och Lamborghini också som blivit invandrarbilar, 458an och Murcielago. Åker man till Porsche eller Autoropa i Malmö så är där alltid invandrare.

   Gillad av 4 personer

 22. Patrik S skriver:

  Journalister har samma ömsesidiga relation till ”underklassen” som kändisar har till sina fans. En beundrarskara som ska se upp till dem så att de kan känna sig själva höjda över mängden, smarta och självgoda, när de själva är mediokra eller narcissistiska. Med många undantag. När den gamla underklassen tvärtom avslöjar sina journalister hittar journalisterna nya underklasser att använda. Ömsesidigheten i sökandet av verklighetsinformation respektive verklighetsflykt.

  Gilla

 23. Naiv skriver:

  Unga svenskar har svårt att få bostad.
  Nya bostäder har alltid varit dyra. I min ungdom på 1960-talet hade få unga råd att hyra en nybyggd bostad i Göteborg. Däremot fanns det omoderna lägenheter i s. k. trevånings landshövdingehus. Det var en typ av flerbostadshus i tre våningar, den nedersta av tegel och de två övre i trä. En arbetskamrat bodde i ett sådant. Han köpte fotogenkaminer för att hålla värme. Toaletten var i värmt dass på gården.

  Senare revs de flesta landshövdingehusen. De ersattes med nya stadsdelar som Agnered, Bergsjön och Biskopsgården. Där fick min arbetskamrat bostad sedan han fått familj med barn. Mot slutet av 1900-talet flyttade många svenskar ut från dessa områden till egna villor. Om vi inte fyllt på med invandrare som fått förtur, hade det varit gott om relativt billiga hyresrätter för unga svenskar.
  I dag är områdena välkända från kriminaljournalistiken. Det kallas mångkultur och anses fint av eliten.

  Gillad av 3 personer

 24. Lars skriver:

  Konstaterar att media i stort sett enbart för fram bilden av en välbärgad medelklass i underhållningsprogram och nyhetsprogram, som att det enbart var invandrare som hade det knapert. Det är allt från snickrande på sommarstugor, köpa bostad utomlands, nöjesprogram av olika slag, matlagningsprogram mm. Bilden är genomgående av en välbärgad medelklass som har råd bygga hus i skärgården eller liknande. Ingen verklig realistisk bild av svenska förhållanden ges.

  Gillad av 3 personer

 25. W skriver:

  Den före detta folkpartisten Mauricio Rojas utsattes för en hetskampanj i media och mordhotades av vänsterextremister efter att ha ifrågasatt den svenska invandringspolitiken. Han valde sedan att fly Sverige. Men nu utnämns Rojas till kulturminister i Chile – något som mörkas i samtliga svenska medier.

  SVT hade en programserie, som hette Faktum, där avsnitten avslutades med att en hund som hette Mauricio gick omkring och sade korkade saker med utländsk brytning, sade Rojas till SvD.

  I en kontroversiell debattartikel från 2005 avvisade Mauricio Rojas, med hänvisning till en Brå-rapport som släpptes det året, idén om att det skulle vara ”socioekonomiska faktorer” som fick invandrare att vara överrepresenterade i grova brott. Rapporten visade exempelvis att invandrare från fattiga länder i bortre Asien inte var mer benägna att begå brott än svenskar.

  Gillad av 4 personer

 26. heraldikern skriver:

  Har följt dig ett par år eller så och blir mer och mer imponerad av de fakta du lägger fram och inte minst för de politiska betraktelser du gör. Saknar bara en sak.

  En sak som de allra flesta seriösa bloggare undviker eller slarvar ifrån sig respektive tar den enklaste vägen. Nämligen, varför?

  Varför har vi fått en 7-klöver som starkt delar uppfattningen om det mesta, men bara lite i olika mängd och grader. En 7-klöver som har hela landets expertis till förfogande men ändå gör allt för att förstöra Sverige och splittra svenskarna.

  Det står ju alldeles klart att man prioriterar migrationskostnaderna framför att reparera den svenska välfärdens brister, som man istället måste dra in på och ”effektivisera” som det heter. Trots att det är rekord i skatteintäkter och att, enligt finansministern, Sveriges ekonomi är i toppklass, så har man med ljus och lykta sökt nya beskattningsmöjligheter och höjt gamla. Man har pungslagit de statligt ägda och delägda företagen på deras investeringskapital så att de fått gå ut och låna på öppna marknaden.Man har t o m höjt pensionsåldern, som är en stor skam för välfärdslandet Sverige.

  Allt detta för att kunna finansiera mer migration.Och man anstränger sig verkligen för att behålla alla som kommit hit oavsett de har flyktingskäl eller inte, oavsett de är grova brottslingar, och oavsett de vägrar att assimilera/integrera sig.Oavsett att regeringen måste bryta mot lagar som dom själv har stiftat och är satta till att försvara..

  Hela rättssystemet har en klar favorisering av invandrare och dömer extra milt. Polisen tar sällan eller aldrig i med hårdhandskarna när det bränns bilar eller begås upplopp och gängkriminalitet. Oavsett de har fått tag i dem och har klara bevis. Man har tvingat kommunerna att köpa bostadsrätter för att migranterna har fått företräde till bostäder. Till och med Svenska Kyrkan talar vackert om och upplåter sina modifierade kyrkor åt en destruktiv religion som har föga att göra med den kristna Gudens kärlek.

  Allt detta och mer till säger i varje fall mig att det är något som tvingar dem att göra allt detta. Tvingar dem såtillvida att de inte vill göra rätt. Man är till och med beredd att tumma på yttrandefriheten och lagens stadga om allas likhet inför lagen.

  Är det 7-klöverns strävan att på ett överdrivet sätt följa och förverkliga Agenda 2030?. Eller är det ”the deep state” som givit order, med hot om repressalier, att införa globalismen?
  Det vore högst intressant att få ta del av dina seriösa tankar kring detta!

  Gillad av 6 personer

  • Gunnar Sandelin skriver:

   Tack för uppskattning. Du formulerar mycket väl de svåraste frågorna som finns att ställa. Terra incognita. Det här är sådant som jag och mina vänner ofta berör. Min medförfattare Karl-Olov Arnstberg har mer än jag vadat ut i det här djupa vattnet. Många gånger tror jag mer på psykologiska faktorer som sektbeteende, karriärvänlighet och alltför många ”nyttiga idioter”. Men varför detta suicidala beteende får fortgå på ett nationellt plan som du beskriver är den stora gåtan.

   Gillad av 3 personer

 27. Jonas Bohman skriver:

  Bra skrivit! Känner själv igen mig i mycket. Har dock haft drivkraften/ekonomisk möjlighet att flytta ur dessa utanförskapsområden/no-go-areas. Som du skriver, vem frågar hur en vit svensk upplever situationen i dessa områden? Man sliter fullständigt i dessa. Undra varför ett parti som Sverigedemokraterna får fler och fler sympatisörer? Ja, vad kan det bero på? Vi får klura vidare……

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.