Gästskribent Rune Barnéus: Sverige och russofobin

Få bestrider idag att Vladimir Putin är en skicklig och framgångsrik ledare för det ryska imperiet. Liksom sin motpart i USA, Trump, så är han knappast något salongslejon eller trivsam småpratare utan en kraftfull och slug företrädare för sitt folk. Sverige har alltid haft ett komplicerat förhållande till den store grannen i öster. Under Sovjettiden var Sverige en god granne och statsbesöken många. Efter kommunismens fall och demokratins genombrott har förhållandet mellan Sverige och Ryssland gradvis försämrats. Boris Jeltsin som var Rysslands store reformator och som införde demokrati efter planhushållningens kollaps hade och har töntstatus i Sverige och är här mest känd för sina dryckesvanor. För bättre förståelse av Jeltsin rekommenderas läsning av Stig Fredriksson utmärkta bok ”Boris Jeltsin”.

Ryssland omfattar elva tidszoner och är världens största land men med en befolkning under 150 miljoner, till ytan dubbelt så stort som USA men med halva dess befolkning. Klimatet är fientligt och medför att Ryssland trots sin storlek egentligen inte kan kallas supermakt; men landet kan knappast heller erövras. En vanlig kommentar från väst är att ingen avser att erövra Ryssland.

Putin, som kan sin historia, vet bättre. Under de senaste 500 åren har Ryssland blivit invaderat åtskilliga gånger, av polackerna 1605, av svenskarna 1708, av fransmännen 1812 och av tyskarna 1914 och 1941, men som sagt aldrig erövrats. Ryssar är besatta av denna sin historia och har därför en ambition att ha ett djup i sitt intresseområde för att kunna bemöta potentiella fiender.
Rysslands ockupation av och införlivande av Krim 2014 är en del av denna ryska säkerhetspolitik. Kravaller i Kiev detta år ledde till att ryssvänlige Victor Janukovytj avsattes som president. Det talades om Natoanslutning av Ukraina, något som Ryssland var berett gå i krig för förhindra. Kortfattat genomförde Ryssland då en destabilisering av Krim, som med Sevastopol som hemmahamn för den ryska flottan alltid sett sig som en del av Ryssland.

Krim erövrades på 1700-talet av Ryssland från Osmanska riket. 1954 överlämnades Krim som en symbolisk gåva från den ryska sovjetrepubliken till den ukrainska sovjetrepubliken. I och med Sovjetunionens fall kom således Krim och Sevastopol med Rysslands enda isfria flottbas att bli en del av en annan, delvis fientlig stat, Ukraina. För Ryssland var risken att tappa denna flottbas krigsorsak. Om Nato då 2014 hade intervenerat och besatt Krim hade vi troligen haft ett storkrig. Väst vek ner sig, vilket Putin säkert räknade med. Han visste ju att Obama var fredspristagare.

För ryssar i allmänhet är det fullkomligt obegripligt att inte Väst fattar att Krim är ryskt. Att den ryska annekteringen av Krim var ett brott mot folkrätten viftades bort. Klart är att annekteringen av Krim ledde till att russofobin åter fick fäste i Väst. Ryssland bestraffades för annekteringen bland annat med handelshinder, som möttes med liknande ryska motåtgärder. Problemet med handelshinder är att de är lätta att införa men svåra att avskaffa. Irritationen över dessa handelshinder är idag stor i Östeuropa, som vill handla med Ryssland. Allt eftersom tiden går undrar man hur Väst ska ta sig ur denna situation. För inte kommer Ryssland att lämna tillbaka Krim till Ukraina. EU vill som bekant framstå som frihandelsvänligt men till följd av Krimkrisen så har vi ett pyrande missnöje hos många medlemsländer som traditionellt handlar med Ryssland.

Varför är Ryssland så annorlunda och varför kan inte Ryssland ”be like us”. För att begripa Ryssland bör man vara bevandrad i kyrkohistoria och förstå att ryssar har helt andra historiska erfarenheter än vi. Ryssland är ortodoxt kristet, dvs det tillhör den ursprungliga kyrkan, som den skapades vid kyrkomötet i Nicea år 325 e.Kr. Ortodoxin är kulturbärande i Ryssland liksom lutherdomen i Sverige.

Många trodde att den spirande ryska demokratin under Jeltsin skulle leda till att Ryssland blev mera likt en västerländsk demokrati. Att det inte blev så kan inte skyllas enbart på Putin eller felsteg från Väst. Den ortodoxa kyrkan har makt över den ryska själen och den ville inte ha, som de ser det, den dekadenta västerländska kulturen i Ryssland. Ryssland slöt sig och det nedärvda hatet mot påvekyrkan fick ett genomslag som bidrog till Putins vägval. Därefter har väst gradvis demoniserat Ryssland, vilket Putin och den ortodoxa kyrkan tagit till intäkt för att gå sin egen väg: statskontrollerad marknadsekonomi, upprustning, modernisering av kärnvapen, regional stormakt som inte tolererar västs inblandning i vad de ser det sitt intresseområde. De regionala spänningar inom Ryssland som Putin ärvde efter Jeltsin ledde till att makten åter centraliserades till Moskva.

Efter att Sverige sett ner på det demokratiska Ryssland under Jeltsin har med Putins ledarskap rysskräcken återvänt till Sverige; samma i USA och Västeuropa, däremot inte i Östeuropa som man hade kunnat förvänta sig. Med rysskräckens återkomst har också de diplomatiska relationerna blivit torftiga och formella. Vad ligger bakom denna rysskräck, russofobi? Den är påtaglig i Europa och hysterisk i USA.

Vi har av erfarenhet i svensk historia anledning till att vara vaksamma i relationen till Ryssland. Emellertid har även Ryssland anledning till att vara vaksam över relationen till Sverige. Om man tar upp ämnet med ryssar så får man genast påtalat att svenskarna under ledning av Jakob De la Gardie intog Moskva 1609 och lämnade inte förrän en svenskvänlig tsar utsetts!

Men kvarstår att i Sverige idag finns en stark rysskräck. Som förklaring brukar hänvisas till ryssarnas härjningar i främst Stockholm skärgård under 1700-talet. Faktum är att denna russofobi är starkt närvarande i framförallt huvudstaden. Få politiker eller diplomater försöker mildra eller tillrättalägga fakta på detta område. Så vitt jag vet är det bara diplomaterna Hans Blix och Sven Hirdman, som har avvikande uppfattning. Jag tror det är dags för Sverige att slå följe med Donald Trump och söka normala, respektfulla förbindelser med Ryssland och tona ner russofobin. Ryssland är en stor granne och kan inte tänkas bort.

Ja men Sverige kan väl gå med i NATO? Det skulle vi ha gjort för länge sedan då möjligheten förelåg. Idag kan det knappast ske utan att hålla Finland i handen – och den handen är inte framsträckt. Dessutom vet vi inte om Nato i nuvarande form finns imorgon.

För att sluta med något uppmuntrande som kanske kan fungera som plåster på russofobin föreslår jag att Du går in på YouTube och lyssnar på Putin när han sjunger Blueberry Hill.

Rune Barnéus är författare och före detta bankman.

101 reaktioner på ”Gästskribent Rune Barnéus: Sverige och russofobin

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Det sämsta som har hänt sedan muren raserades 1989 är de onödigtvis försämrade relationerna med Ryssland. I USA inser man naturligtvis att Ryssland inte under några omständigheter avser att ge upp sin flottbas på Krim. USA skulle aldrig godta att förlora en flottbas i nordamerika eller godta en rysk närvaro på den nordamerikanska kontinenten.

  Det mest intelligenta statsmakterna kan göra är att uppdra åt Finland att sköta Sveriges rysslandspolitik.

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Jag tror att USAs syfte egentligen bara är att skapa konflikt mellan Europa och Ryssland. Med Rysslands naturresurser och Europas industri är täta kontakter logiskt. Men då skulle USA förlora kontrollen över Europa och kontrollen över Europa är en stor del av USAs världsherravälde. Därav all hysteri och propaganda och smådjävulskap, syftet är att skapa sanktioner och konflikt. För att hålla Ryssland ute, USA inne och Tyskland nere.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Menar Du att Sverige under Olof Palme deltog i det kalla kriget mot Sovjet. Ojdå!
    Det påminner mig om när den svenska regeringen hindrade utdelningen av nobelpriset i litteratur till Solzjenitsyn.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag krigsplacerades längs vägen Kiruna-Abisko-Trerikesröset. I lumpen fick vi tydligt veta att det var vår uppgift att angripa varje trupp som invaderade, NATO eller USSR. Vi utbildades även i både M16 och Kalashnikov.
    Vi värnpliktiga var förvånade över det här eftersom vi tyckte att det var självklart att fienden var Ryssland. Militären tyckte det inte.
    Den här platsen där jag krigsplacerades var också ett av det sista riktigt allvarliga invasionshoten mot sverige, när britterna försökte få en krigsorsak för att ockupera malmfälten. Det är troligt att det fanns intelligentare människor i statsapparaten och bland försvarsplanerare än i det allmänna mediebruset. När du säger ”dumheter” är det möjligt att du bara låtit dig förvirras av mediebruset. Neutraliteten var den officiella politiken. Och det var också för sverige den mest logiska och säkraste politiken.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej, vi hade inte en försvarspakt med USA, vi hade inofficiella avtal och viss planering för att få hjälp av USA ifall av krig. Och sedan dess har USA blivit någonting ondskefullt. Dessutom blir USA snabbt mindre europeiskt. Om några decennier har vi lika mycket gemensamt med USA som med Guatemala.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Men att vi svenskar trängs undan här i sverige gör ju USA till ett ännu större hot? Särskilt när deras förändrade demografi ger dem ännu mindre empati med oss svenskar? Du har väldigt konstiga prioriteringar när det kommer till USA.

    Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det finns många märkligheter i den svenska föreställningsvärlden. Klimathysterin är en, en annan är den ambivalenta inställningen till USA och ett tredje är tveklöst russofobin. En saklig, intelligent debatt saknas i alla dessa viktiga frågor. En huvudorsak är säkert den låga bildningsnivån på dagens journalister, som i stället för att avhjälpa den tilltagande samhällsfördumningen i stället aktivt bidrar till den. Och detta gäller inte bara kvällspressen utan numera allmänt, inklusive allmänfinansierad media.

  Sverige och Europa behöver en helt ny politik gentemot Ryssland. Att föreställa sig att Ryssland inte skulle reagera om Ukraina skulle bli en del av EU och senare NATO och därmed förlora en viktig flottbas är absurt. Det är ungefär som om Sverige skulle rycka på axlarna om Skåne, Halland och Blekinge åter blev en del av Danmark eller USA om Texas önskade bli självständigt. I USA vill man inte ens ställa ifråga att återlämna områden som ockuperades på Kuba efter det spansk-amerikanska kriget 1898. Där har nu som bekant USA en flottbas. När diskuterades detta senast i svenska media?

  Gillad av 17 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Rätt inställning till Krim är att Ryssland har annekterat det och om Ryssland och Ukraina bara kan sluta fred, så kan Krim tillfalla Ryssland permanent på folkrättslig grund. Varför har denna utveckling stannat? Hur kan vi driva fram den? För självklart tillhör erövrade områden erövraren efter det att en fred har slutits. Karelen tillhör Ryssland, Finland önskar det inte tillbaka. Gibraltar tillhör England. Guantanamo Bay tillhör USA. Varför alltså denna krigshets, varför riva upp gamla sår? Är inte en bestående fred bättre?

   Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Just detta, att erövrade områden tillhör erövraren är centralt. Vissa accepterar detta, kanske under knot, samt går vidare. Andra vill inte acceptera detta utan fortsätter att bråka. När man accepterar faktum kan man utveckla sitt eget samhälle till det bättre. Accepterar man inte utan bråkar så utvecklas inte det egna samhället. Titta på Palestina. Hade de accepterat verkligheten så hade de kanske haft ett fungerande samhälle. Vad har de nu?

    Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    ” För självklart tillhör erövrade områden erövraren…”

    Om 30 år, när pursvenskarna utgör c:a 1/3 av befolkningen, kan man nog anse att Sverige är erövrat – om erövring sker medelst vapen eller vagga är bara en lek med ord.

    För egen del kommer det bli rätt svårsmält att acceptera faktum och glatt anpassa detta nya samhälle. 😦

    Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    ”…självklart tillhör erövrade områden erövraren efter det att en fred har slutits…”

    Eller omvänt: Den stat/nation som inte kan försvara och behålla sitt territorium, måste vara beredd på att förlora hela eller delar därav.
    Jag känner inte till något om krigsstrategier, men jag gissar att om Sverige meddelar att vi ska bli fullvärdiga medlemmar av NATO, kan vi vänta oss ett blixtanfall mot Gotland, från Rysslands sida? Och omvänt, om vi ser en rejäl upprustning av försvaret på Gotland, kanske vi snart kan förvänta oss ett meddelande från regeringen om att Sverige ska helt och hållet gå med i NATO?

    Gilla

 3. Lilla fröken P skriver:

  Rysslands militärbudget sägs vara en tiondel av den i USA. Det antyder något om maktförhållandena.
  En annan tänkvärd ”sanning” är att Ryssland är aldrig så starkt eller så svagt som man tror. Det har många erövrare fått erfara, senast Adolf Hitler.

  Gillad av 5 personer

   • V skriver:

    Det finns tre fria folk i tre demokratiska länder. Estland, Lettland och Litauen. Några få folk som finns kvar av alla dessa som en gång fanns i Ryssland innan de stora folkmorden och massförflyttningarna. St Petersburg byggdes på det som en gång var Ingermanland. Det blev ramaskri i väst på 1990-talet då balterna ville sparka ut ryssarna som Sovjet massivt flyttat dit som ett led i kultur- och folkmordet, och språktester ansåg Sveriges MSM var rasistiskt.

    Det var Estland, Lettland och Litauen själva som ansökte om att bli NATO-medlemmar, för de vet i varje familj vad det innebär att befinna sig under ryssarnas stövelklack och utlämnade åt deras mordiska godtycke. NATO var inte särskilt intresserat att uppta dem som medlemmar, det geografiska läget är problematiskt. Det är inte NATO som hotar Ryssland. Ryssland hotar baltstaterna dagligen med trakasserier, stoppade tåg, cyberattacker etc. Senast i helgen beslagtogs 17 st anti-radarutrustningar som ryska bilar försökte föra in i Estland. Men svenskar är så indoktrinerade efter Sovjets skickliga manövrerande under kalla kriget att de faktiskt tror på Rysslands fullständigt lögnaktiga retorik. Putin väntar bara på att återigen ockupera baltstaterna, och komma undan med det för att die dumme schweden är NATO-fientliga.

    Krim tillhörde tatarerna, som bott där länge. Sovjet deporterade samtliga till andra områden (likaså tjetjenerna). Tatarerna höll förhandlingar med Ukraina om att åter få tillgång till vissa av sina landområden. Ukraina var försiktigt positivt. Det gillade inte ryssarna, och strax efter kom den ryska annekteringen. Ingen hörde de tystade rösterna, som vanligt i en kleptokratisk diktatur.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Svårt att undgå se vilken politik NATO numera bedriver…

    Försvar handlar det knappast om längre,
    även om det var så en gång…

    Man vill med alla medel tvinga ner Björnen på knä!

    Krigshundarna i Kongressen,
    de av Shadow Government köpta/styrda,
    ylar för fullt!

    Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det är väl meningen med artiklar!?
   Jag har dock ingen lust att arvodera Staffan Heimersson med de 3 000 kr som jag donerade till en undersökning av islamiseringen i Sverige.
   Det är väldigt tyst om denna ödesfråga för Sveriges framtid i samtliga media. Det endast som har hörts på senare tid är Stiftelsen Doku.

   Gillad av 2 personer

  • Klas Göran skriver:

   En hyvens karl, barnkär, djurvänlig, sportslig och ungdomlig, folkkär och generös, klok, bildad och intelligent, språkkunnig och dådkraftig, storsint mot sina vänner och hård mot sina fiender, patriotisk och fosterländsk; en ledare Ryssland, världen, ja även Sverige behöver. Vad säger ni, Trumputinister, Anschluss till Moder Ryssland nästa? Men det kan varken SD eller AfS gå till val på, så ni får hålla på er till efter valet.

   Gillad av 1 person

 4. MartinA skriver:

  Skönt att höra en sansad röst om Ryssland snarare än den gängse hysterin. Den enda i debatten i gammelmedia som fått föra fram någon form av rim och reson de senaste åren är Hirdman.

  Etablissemanget i sverige driver Washingtons krigsfalangs intressen, inte sveriges. sverige och Finland är belägna mitt emellan två stormakter. Går vi med den ena så garanterar vi att vi blir ett slagfält i händelse av konflikt. Att vi får spela Polens roll under andra världskriget. Eller, för all del, Finlands roll under de århundraden som sverige var en konkurrent till Ryssland. Det här löste sverige Finland under det kalla kriget genom att ha ett starkt försvar och att lova att göra motstånd mot vilken sida som än invaderade. Detta fick militärplanerarna i stormakterna att räkna upp kostnaden för att angripa motståndaren genom den norra vägen och därför planera sina krig på den centraleuropeiska slätten.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nästan rätt. Om vi inte har ett trovärdigt försvar blir vi, på grund av nuvarande geopolitiska situation, krigsskådeplats. Horror vacui. Vi kan få ett trovärdigt försvar också genom att sluta pakter, också med stormakter. Annars skulle samma logik gälla Norge, men hittills har rysskramarna aldrig ojat sig över Norges ”utsatta situation”.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Etablissemanget som förstör sverige och svenskarna går i USAs ledband. Om det hotas av att falla så kommer USA anstränga sig för att så inte skall hända. USA kommer ha mycket större möjlighet att göra detta om Quislingar först har släppt in deras soldater hit lagligt.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För övrigt, du bor ju inte ens i sverige? Om det du pläderar för orsakar att sverige blir slagfält i en framtida konflikt så kommer du ej bära konsekvenserna av det. Vem vet, du kanske bor i USA? Och pläderar för deras intressen?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Ok, förlåt den sista, det var lågt av mig. Jag argumenterar ju inte efter hur saker påverkar mig personligen heller, utan från någon sorts autistisk pedantism.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Man kan bli förgrymmad på en som hotar ens trygghet, men det skall mycket till innan man tar till vapen. Och då handlar det alltid om ekonomi, råvaror, odlingsområden, tillgång till marknader, alltså pengar. Man behöver nuförtiden knappast framflyttade radarbaser och flygfält för vedergällningsaktioner när flyget är så snabbt, missilerna är långskjutande och satelliterna ser allt som sker.

    Ryssland behöver alltså inte tillgång till svenskt territorium. Men USA behöver…

    Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Jo, det har de!! Jeg er ute nå, men når jeg kommer hjem, skal jeg meddele et sitat fra dagens avis.
    Det er ikke beroligende med radarne i Vardø.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Fredrik Östman –
    Først: jeg har ingen illusjoner om Putin – man kommer ikke til topps i KGB om man ikke er en kald og slu f*n. Og jeg er gammel nok til å huske Ungarn 1956 og Tsjekko 1968.
    Når dette er sagt, tror jeg vi er mange som er skremt over USA:s (militærkompleksets) aggressive fremfart og herskesyke etter 9. sept 2001. Rimeligvis vekker ønsket om krig mot Russland liten begeistring her i nord.

    USA har store lagre med stridskjøretøyer i norske fjellhaller – de siste planer er å bygge ut Rygge (ved Moss) til å ta amerikanske kampfly, Poseidon-fly overvåker nå kysten mot Nordsjøen fra Andøya, am. marinesoldater er nå nå på plass både i Trøndelag og i Troms (Setermoen). Amerikanerne er fornøyd med dette, og høye militære sier de kan tenke seg å utvide ordningen. I tillegg har vi da radarene i Vardø som nå bygges ytterligere ut. Så hemmelig at norske statsborgere ikke får jobbe der!
    Hele opplegget (utenom radarne) har bare ‘sklidd igjennom’ uten debatt i pressen, enda det er dt klart brudd på statsmin. Gerhardsens pakt fra 1949. Den ble jo satt opp for å ha et levelig forhold til Sovjet under den kalde krigen.
    Som noen har sagt om dette massive amerikanske militære nærvær på norsk jord: ” Det er jo ikke gitt at USA og Norge til enhver tid har felles interesser.”

    Til dagens avisinnlegg ved prof. Ottar Brox:
    ”Dessverre har ingen prøvd å forklare meg stort om hvordan det norske militæret skal passe på at fedrelandet ikke blir invadert eller ødelagt. […]
    Med hundrevis av topptrente, profesjonelle amerikanske soldater på norske flyplasser, kan ikke norske myndigheter forhindre at våre militære anlegg kan bli tatt i bruk til aggressive formål mot Russland.
    Den impulsive klovnen i det Hvite Hus behøver ikke engang å spørre den hyggelige dama fra Bergen [statsminister Erna Solberg, Høyre] om lov for å ta i bruk våre militære flyplasser til angrep mot hva som helst – som for eksempel russiske byer.

    Kan det tenkes at noen vernepliktige – eller hva heter det nå – flysoldater skulle kunne hevde norsk suverenitet i en slik situasjon?
    Forstår våre ansvarlige statsråder hvor den reelle kontrollen med våre militære flyplasser nå ligger?”

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jan Andersson: Kaliningrad är ytterst känsligt placerat. En pansarstorm från Polen genom Litauen med flygunderstöd från Norge eller Sverige kan inte stoppas. Detta är bakgrunden till att Ryssland upprustat så exempellöst just där och att de har förvarnat om att de kommer att försvara Kaliningrad med taktiska kärnvapen. Det är inte svårt att förmoda att de dessutom planerar ett förstaslag för att förbättra den strategiska situationen.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Anne-Hedvig, militärstrategiskt finns ingen skillnad mellan offensiv och defensiv. Det är en politisk, inte militär, fråga om en stat avser att ockupera och styra en annan eller ej. Det kräver militär förmåga, men samma militära förmåga kan även skydda mot sådana företag. Det är ett misstag att tro att man kan ha en effektiv försvarsmakt som inte har förmågan att angripa — även utanför de egna gränserna. Det tror vi i Norden bara därför att vi informellt eller formellt har delat upp uppgifterna så mellan våra plasttrupper och USA:s riktiga soldater. I denna roll utbildas värnpliktiga och de sprider sin missuppfattning vidare. Vi är för vårt försvar helt och hållet beroende av USA, och det är något vi själva av feghet och snålhet har valt åt oss själva.

    Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Jag förnärmas av anklagelsen om russofobi och av det ytterst nedriga tillgripandet av en sådan mindervärdig argumentationsteknik! Vi brukar inte anklaga våra meningsmotståndare för psykisk sjukdom här! Vet hut!

  Det är emellertid lätt, och med tanke på Sveriges prekära politiska situation deprimerande, att spåra orsaken till felsteget: det i Sverige rådande socialistiska problemformuleringsprivilegiet. Enligt socialistisk exegetik är ju allt som är farligt också ont. Män är onda, eftersom de är starka och kan slåss. Kapitalister är onda, eftersom de är rika och kan fatta beslut. Den som hävdar att Ryssland är starkt och militaristiskt måste därmed också, enligt detta synsätt, hävda att det är ondsint, precis som USA genom sin styrka också är det, alldeles uppenbart och självklart. Detta är orsaken till att större delen av texten ovan går åt till att förklara att Ryssland inte alls är starkt och farligt, det är rent reaktivt, defensivt, utsatt för oförrätter, handlar inte av styrka.

  Men fakta i målet är att många av oss inte alls är socialister. Vi har inget som helst problem att tänka i termer av Realpolitik. Vi beundrar och respekterar styrka var den än dyker upp. När Putins regim begår nidingsdåd är det inte för att den är stark, utan för att den är svag! Ryssland är ett hot mot Sverige inte på grund av att det är ondsint, utan på grund av att det är starkt och tenderar att ta tillvara sin egna intressen! Dess vapen är högteknologiska och toppmoderna! Dess militära kultur och organisation är av allra högsta klass! Vladimir Putin och de andra ryska ledarna känner det socialistiska sinnelaget innan och utan. De har i viss mån personligen varit med och planterat det hos oss, som bevittnat av Yuri Bezmenov och andra. De föraktar svaghet och undfallenhet. Genom att vara svagt bjuder Sverige in alla stormakter att utföra nästa krig på svensk mark, enkannerligen på Gotland och/eller Vikbolandet. Inte av ondska, glöm den socialistiska impulsen, utan på grund av vår svaghet.

  Sverige borde samtidigt åter bygga upp ett realistiskt försvar och tala öppet och ärligt med Ryssland: Talk softly and carry a big stick.

  Under anklagelserna om russofobi lurar alltså ett erkännande av usonofobi hos en själv. Rune Barnéus, du är en usonofob som projicerar dina egna psykologiska tillkortakommanden på andra!

  Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Ryssland har nästintill ingen påverkan på inrikespolitiken i sverige. USA har en enorm påverkan på inrikespolitiken i sverige. Följaktligen är antipati mot USA och att hävda att USAs inflytande är dåligt eftersom utvecklingen i sverige är dålig helt logisk.
   Ideologierna som förstör oss har utarbetats i USA. Migranterna som invaderar oss har ryckts upp av USAs krig. Och politikerna som vägrar försvara gränsen ränner på USAs ambassad varje vecka och får belöningsjobb i USA efter avslutat värv och papegojar krigshöksfalangen i Washingtons retorik.

   Dessutom, samma media som drivit massinvandring och kulturell förstörelse i alla år driver nu ”RYSSLAND JÄTTEFARLIGT” propagandan. Alltså försöker sprida ryssofobi. Att få svenskar, enligt min åsikt, extremt överdrivet och irationellt rädda för Ryssland. En rimlig term för överdriven och irationell rädsla är faktiskt ”fobi”.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har inte hört talas om jihadister som låtsas vara flyktingar från Tjetjenien? De är ansvariga för en stor del av det muslimska våldet i Österrike. Du är inte medveten om att Afghanistan destabiliserades av Sovjetunionen och att allt som hänt sedan dess är följdverkningar av socialistväldet före och efter invasionen 1979, medan Europa var sysselsatt med att destabilisera Iran genom att skicka dit socialister och konserverade gamla ayatollor på burk? Alla Azarer som flytt till Iran på grund av Rysslands härjningar, de s.k. ensamkommande baaaarnen?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Tack för att du bekräftar att Ryssland har nästintill ingen påverkan på inrikespolitiken i sverige.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Afghanistan handlade väl om att få kontroll över knarket!

    CIA har importerar stora mängder knark,
    för att finansiera sina ”Covert Operations” utomlands…

    En modern variant av Contras-smugglingen

    Kokain mot vapen!

    Varför vill CIA inte ut ur Afghanistan,
    trots att Trump ville det!

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Ja, USA:s utvikling, hensynsløshet og kontinuerlige kriger etter 2001 skremmer. Det er jo sagt i klartekst at ”krigsteateret” skal komme i Nordeuropa. Dette glapp ut av en løsmunnet amerikansk militær på norsk TV!

    Finnmark ligger dårlig an i denne situasjonen pga sin strategiske beliggenhet.
    Det kan også nevnes at Finnmark var det område av Norge som ble hardest rammet under krigen. Høsten 1944 ble området brent ned totalt, dyr drept, hus jevnet med jorden, og befolkningen tvangsfordrevet sørover. Noen trosset tyskerne til tross for trusel om dødsstraff, og overlevde den arktiske vinteren i huler.

    Ellers er holdningen til russerne ambivalent der oppe. Ikke bare var det aktiv pomorhandel i området ‘fra Arilds tid’ og frem til 1917, men Finnmark ble også befridd av russiske soldater. Man har nå ‘Barentssamarbeidet’, og prøver å holde en menneskelig kontakt folk imellom til tross for den fiendlige storpolitiske tonen.

    Gillad av 1 person

  • Sacharov skriver:

   Helt rätt, rysskräck används av Putinapologeter på samma sätt som islamofobin missbrukas för att
   försöka undergräva åsiktsmotståndare. Rune B beskriver Putin som om han bara svarat på den ortodoxa kyrkans makt, en makt som överdrivs närmast parodiskt. Putin har sedermera tydligen fullt rättmätigt bara svarat på västs ondsinta demonisering av Ryssland. Rune B tycks helt ha glömt Sovjetunionens totalitära karaktär. Putin är och förblir en produkt av KGB, Putin är inte präst i den ortodoxa kyrkan. Att med lösryckta historiska fakta romantisera den ryska själen och förbigå den formativa för Ryssland förödande Sovjetepoken är i det närmaste historieförfalskning.
   Att det skulle vara undergörande och inge förtroende att enbart lyssna på Putins sångstämma är
   bara smaklöst och visar prov på den typ av kändis- och ledarkult som Putin medvetet odlar.
   Varför inte titta på när Saddam Hussein dansar?
   Hur förhåller det sig förresten i Baltikum och Finland, lider de också av russofobi? Kanske dessa länder dragit lärdom av händelser under 1900-talet? Det kan för övrigt finnas svenskar som inte fastnat i 1700-talets rysshärjningar i skärgården.

   Gillad av 3 personer

  • Stig Rydmark skriver:

   Du pratar om mindervärdig argumentationsteknink och säger samtidigt att vi med avvikande uppfattning ska veta hut, en mindervärdig härskarteknik. Order russofobi är enkelt och bekvämt att använda emot människor som ”lider” av obefogad rädsla för Ryssland. Att Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige därför att man tillvaratar sina egna intressen är naturligtvis bullshit. Ryssland vill ha lugn och känna säkerhet i sina närområden, och har inga imperalistiska ambitioner. USA gör allt för att störa den bilden.
   Ryssland kunde på nolltid tagit tillbaka tidigare sovjetstater om man haft något som helst intresse. USA har ju däremot stort intresse av att sprida militärbaser i alla tidigare sovjetstater, som en del av USA:s ”närområden”.
   Putins illdåd = rappakalja.

   Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Jag förnärmas av anklagelsen om russofobi och av det ytterst nedriga tillgripandet av en sådan mindervärdig argumentationsteknik! Vi brukar inte anklaga våra meningsmotståndare för psykisk sjukdom här! Vet hut!

  Det är emellertid lätt, och med tanke på Sveriges prekära politiska situation deprimerande, att spåra orsaken till felsteget: det i Sverige rådande socialistiska problemformuleringsprivilegiet. Enligt socialistisk exegetik är ju allt som är farligt också ont. Män är onda, eftersom de är starka och kan slåss. Kapitalister är onda, eftersom de är rika och kan fatta beslut. Den som hävdar att Ryssland är starkt och militaristiskt måste därmed också, enligt detta synsätt, hävda att det är ondsint, precis som USA genom sin styrka också är det, alldeles uppenbart och självklart. Detta är orsaken till att större delen av texten ovan går åt till att förklara att Ryssland inte alls är starkt och farligt, det är rent reaktivt, defensivt, utsatt för oförrätter, handlar inte av styrka.

  Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Men fakta i målet är att många av oss inte alls är socialister. Vi har inget som helst problem att tänka i termer av Realpolitik. Vi beundrar och respekterar styrka var den än dyker upp. När Putins regim begår nidingsdåd är det inte för att den är stark, utan för att den är svag! Ryssland är ett hot mot Sverige inte på grund av att det är ondsint, utan på grund av att det är starkt och tenderar att ta tillvara sin egna intressen! Dess vapen är högteknologiska och toppmoderna! Dess militära kultur och organisation är av allra högsta klass! Vladimir Putin och de andra ryska ledarna känner det socialistiska sinnelaget innan och utan. De har i viss mån personligen varit med och planterat det hos oss, som bevittnat av Yuri Bezmenov och andra. De föraktar svaghet och undfallenhet. Genom att vara svagt bjuder Sverige in alla stormakter att utföra nästa krig på svensk mark, enkannerligen på Gotland och/eller Vikbolandet. Inte av ondska, glöm den socialistiska impulsen, utan på grund av vår svaghet.

  Sverige borde samtidigt åter bygga upp ett realistiskt försvar och tala öppet och ärligt med Ryssland: Talk softly and carry a big stick.

  Under anklagelserna om russofobi lurar alltså ett erkännande av usonofobi hos en själv. Rune Barnéus, du är en usonofob som projicerar dina egna psykologiska tillkortakommanden på andra!

  Gillad av 1 person

 8. Fredrik Östman skriver:

  Jag saknar i artikeln apolegetik för åtminstone följande aggressioner: Nagorno Karabach, Tjetjenien, Sydossetien/Georgien, Baltikum och sist men inte minst Donbass. Vad i helvete gör Ryssland i dessa utländska områden? Varför kidnappar man ester i Estland och släpar dem över gränsen? Varför mördar man sina egna agenter i England på löpande band? Varför mördas oppositionella journalister och politiker? Hur fungerar egentligen oligopolsystemet, där vissa får superyachter och andra får livstid? För en sådan regim vill du vika ner dig med rumpan i vädret? Man baxnar!

  Och hur är det med andra historiska fakta? Faktum är att S:t Petersburg grundades på svensk mark, att Karelen och resten av Finland var en del av Sverige innan det erövrades av Ryssland. Menar du att vi skall begära detta tillbaka med Krim som förebild? Ryssarna brände vår kust 1719, är inte det det rätta svaret på talet om 1609? Du plockar ett par russin ur kakan som det passar.

  Nej, upprustning nu. Fi är i öster nu precis som de senaste trehundra åren.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Var är Julia Skripal? Varför har hon ej fått uttala sig inför TV kameror? Varför har hon ej fått sköta om sin hund och sin lägenhet och sitt jobb och sin ekonomi i Moskva? Varför har ingen av hennes släktingar fått visum för att hälsa på henne var hon nu hålls av MI5? Varför har hon ej fått träffa ryska diplomater?

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    MI5 är inte mycket bättre än CIA,
    när det gäller att bedriva en ”EGEN” dold verksamhet…

    Brittiska plan stod tankade och klara att avgå till Syrien,
    när de ännu ODOKUMENTERADE gasattackerna skedde!

    Vad CIA PÅSTÅR,
    kan inte längre tas helt för givet…

    Vi kan ju bara ta Irakkriget, som ett belysande exempel…

    False Flag Operations är väl inte helt obekanta?

    Bönder är till för att offras,
    i Det Stora Schackspelet!

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    En del saker som gammelmedia berättar för oss bär verkligen inte sannolikhetens prägel. Såsom ”gasattackerna” i Syrien som i tiden kommer för att maximalt missgynna den påstådde förrövaren.
    Så visst verkar olika aktörer använda ”false flags”. Skotten på Maidan är ytterligare en mycket misstänkt händelse.
    Men ordet ”false flag” är nästintill oanvändbart därför att en del knasiga människor upprepar det med en dåres envishet vid varje spektakultär händelse. Bättre att använda ett ord som ”false flag” dårarna ej använder. Som till exempel ”provokation”.

    Gilla

  • brrr skriver:

   ”… Fi är i öster…”

   Jag undrar om inte största fienden snarare är i Sverige? Och att när vi låtit Sverige bli ett islamskt kalifat, så blir det ett gott skydd mot Ryssland, eftersom de knappast vill ha ett muslimskt kalifat på halsen?

   Gillad av 2 personer

  • FkDahl skriver:

   Under pågående sommarolympiad i Peking – med Putin där – gick blomman av den georgiska krigsmakten till anfall mot den autonoma republiken Sydossitien (tänk Kosovo om du vill). 3 infanterbrigader, en pansarbrigad, en artilleribrigad och specialstyrkor användes. En övning med USA hade precis avslutats. Anfallet inleddes – utan krigsförklaring – med nattlig raketartilleribeskjutning av huvudstaden Thsinkvali. Jag råkade se detta på BBC – BM21 som avfyrades i natten. Delar av Thsinkvali intogs under dagen – finns (fanns) video av georgiska soldater som åker runt och skjuter slumpmässigt med tung kulspruta på byggnader.
   Nästa dag lyckades den 58a ryska armen forcera Rokitunneln som går genom Kaukasus och säkra Tshinkvali , för att sen ta logisktikpunkten Gori. Den georgiska armen var nu i full reträtt. John McCain (han som fotograferats tillsammans med jihadister i Syrien) sa att vi nu var alla Georgier och beklagade att Georgien inte var medlem i NATO.
   Sen slöt Putin fred och drog tillbaka de ryska trupperna från georgisk men ej sydossetiskt mark.
   Så vem var skurken? Han – Sakashvili som besköt en stad med civila mitt i natten!
   Märkligt sen blev Sakashvili sen guvernör över Odessa i Ukraina eftersom han nu är sökt av sitt hemland pga bedrägeri.
   Tjetjenien. Tycker du om jihadister? Sådana som kör över barn eller intar skolor ? Det kriget var ett typexempel på Afghanistan v2 – CIA samarbetar med Saudi och Pakistan med att föra in jihadister och salafistmoskeer i landet i syfte destabilisera det. Samma kör i Syrien.
   Donbass kort … stadskupp understödd av USA (fuck EU) där sådana som BIldt går ut fördömmer kravallpolisen för att använda våld … när de står där och får molotovs på sig, för att sen bli beskjutna tillsammans med demonstranter från Hotel Kiev – som var under kontroll av rebellerna. Kolla videos, du kan se kulinslagen på träna, de kommer bakifrån. Träna är nedhuggna nu. Massakrer på rysktalande i Odessa. BMD som kör över pensionärer som ligger på marken. Artilleribeskjutning av Donetsk. Vurmande för klassiska nazister.
   Slutligen (puh) – operation Cyclon startades av Carter/Brezinski och var starten till Al Qaeda – och syftade till att angripa Sovjetunionens mjuka undersida mha Pakistan/Saudi vapen-pengar tillsammans med CIA. INNAN Sovjet anföll Afghanistan. Läs Brezinsky (the Great Chessboard) – han är stolt över att ha sått de draktänder som jihadism innebär.

   Jag kan hjälpa med länkar om så behövs.

   Gillad av 1 person

   • Stig Rydmark skriver:

    Tack för ett bra inlägg. Det här är vad Östman och company inte låtsas om. Är man PK-frälst passar den här informationen inte in. Georgien har under lång tid försökt destabilisera i närområden som Tjetjenien, påhejade av USA. Ryssland har naturligtvis all rätt att kväsa detta.
    Om Skåne skulle förklara sig som en autonom republik skulle Jasplan attackera med raketbeskjutning enl. Ukrainsk modell, i civila områden. Det är Ukraina som är den part som ständigt bryter med Minskavtalet.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Mycket bra inlägg FKDAHL.

    Det är sådant som du uttrycker som av journalister och politiker i väst kallas konspirationsteorier. För oss andra är det kunskap som man kan ta till sig och dela efter en lagom dos av det röda pillret.

    Jag är optimist av naturen och ser framför mig en informationsrevolution. Människor börjar vakna upp och sväljer inte bara färdigförpackat. Det ser lovande ut. Vägen dit är mer svårförutsägbar.

    Gilla

 9. Sven H skriver:

  Putin handlar helt rationellt utifrån ryska intressen sedan må man tycka vad man vill om honom. Dags för en mera realistisk rysspolitik såväl från väst som Sverige. Ryssland måste med på vagnen vid alla stora överenskommelser när det gäller globala konflikter och bojkotten fungerar inte. Men om vi skall lyckas förbättra relationerna med Ryssland måste vi först sparka Margot Wallström.

  Gillad av 7 personer

 10. BjörnS skriver:

  Det är inte konstigt att Ryssland ser efter sina intressen. Sverige måste se efter sina, och frågan är komplicerad. Ett litet land som Sverige är dock i högre grad än stora länder, som Ryssland och Kina, beroende av att det finns fungerande regler för vad man kan och inte kan göra. Annektera grannstaters territorier (Ukraina de facto och Georgien i praktiken) och bedriva proxykrig är inte en del av ett sådant regelverk. Det flyttar oss tillbaka till München 1938. Helt oacceptabelt.
  Givet Ukrainas ekonomiska trångmål och beroende av rysk gas och den ryska marknaden borde det ha funnits andra sätt att lösa Sevastopolfrågan. Det är inte heller så att Ryssland saknar annan kust mot Svarta havet.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Tillgång till en kust innebär väl inte med nödvändighet,
   att det är lämpligt som flottbas?

   Jag gjorde ett inlägg om Shadow Government, dess Russofobi,
   som inte slank igenom Nålsögat!

   Patrik, det var ingen konspirationsteori…

   Jag har inget emot USA, tvärtom!

   Men avarter måste påtalas!
   Trump är det bästa som hänt västvärlden!

   Vi får hoppas att han kan reformera dessa Hydror,
   så de tål att komma fram i offentlighetens ljus!

   Liksom sanningen om JFK-assassination!

   Gillad av 2 personer

   • BjörnS skriver:

    Huruvida kusten är lämplig eller ej vet jag inte. Går det att bygga en bro över till Krim så varför inte en flottbas. Det är hursomhelst inte billigt att bygga en väl befäst flottbas och jag förstår att Ryssland vill undvika detta. Min poäng är stt det finns alternativ och att vi inte kan acceptera folkrättsbrott. Erfarenheterna förskräcker, och ”who’s next?”

    Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    Jan Bengtsson – Jag instämmer! Man behöver nu tillslut börja tala om olika krafter inom USA, och inte om USA som ett enda. Detta gäller även Ryssland, liksom det gäller Europa. När man talar om Putin måste man se honom i relation till vad som kunde ha blivit honom förutan. Och när det gäller USA så är Trump en förändring av inriktningen, en ny orientering i konflikt med de politiska intressen som föregick och nu belägrar Trumps regim.

    Gillad av 2 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Alltid intressant att läsa dina inlägg, Rune Barnéus, så även idag. Men jag ifrågasätter ett av dina påståenden, att det skulle finnas en stark rysskräck i Sverige idag. Jag menar att den fabriceras i MSM som får sina influenser från annat håll ( läs USA-MSM ).Svenska Dagbladet, till exempel, prånglar ut hätskt antiryska, NATO-vänliga artiklar på löpande band. Slarviga mediekonsumenter lapar kanske upp detta och tror att ryssen är farlig av lite dimmiga skäl.Jag vet inte hur det är just i Stockholm ( SvDs och DNs hemmaplan ) men jag vill nog påstå att när folk pratar med varann om vad som verkligen hotar Sverige så inte är det ryssen. Det är våra egna politiker. Och det är främst den vanvettiga invandringspolitiken.
  Jag länkar till ett av Putins tal, han höll det i Valdai 2013. Men det han säger om bristen på västerländsk självbevarelsedrift, om kultur, tradition och religion, det skulle nog många önska att de egna politikerna sa. Slutligen, jag håller verkligen med dig när du skriver att vi bör slå följe med Trump och söka normala respektfulla relationer med vår stora granne, Ryssland. Och visst, Blueberry Hill-klippet är strålande underhållning.

  Gillad av 12 personer

 12. Frigolit skriver:

  Jag håller med helt och hållet. Det är patetiskt att se hur sossarna kör med rysskräck, samma parti som var kompisar med Stasi.

  Ingen vinner på att isolera Ryssland, visst har det gjorts fula saker men USA hr varit värre i sitt agerade i arabvärlden.

  Gillad av 3 personer

 13. Kea skriver:

  Jag ser allt fokus på Ryssland som i grunden överdrivet, en sådan stormakt måste alltid hållas under uppsikt, inget nytt, men det fokus frågan fått nu är uppenbarligen drivet av att ta fokus från västmakternas egna tillkortakommanden och utopiska strävanden. Vem vill ha muslimska regioner som granne?

  Gillad av 8 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Det räcker att vi har det söderut, på andra sidan Östersjön…
   Där Islamismen nu blommar för fullt!

   En gång hade vi Hitler där,
   sen kom DDR,
   länge vår nya förebild…

   Varför är Tyskar så naiva,
   rädda för en galen överhet?

   Gillad av 1 person

 14. Henric Ankarcrona skriver:

  Läs ”Vi och dom” av Bengt Jangfeldt; en kortfattad och insiktsfull expose’ över rysk historia där å ena sidan intresse för väst och å andra sidan övertygelse om den ryska särskilda identiteten genom seklerna efterträder varandra. Just nu står identiteten i fokus. Det gäller makt som mål med alla medel tillåtna.
  Demografisk utveckling, bristfällig teknisk utveckling utanför vapenindustrin, beroende av råvaror och energi, korruption och drogmissbruk och ett svagt politiskt system ger sammantaget en blek framtid.

  Gillad av 2 personer

 15. Arne Groningsson skriver:

  Sverige sympatiserade med Ryssland före Boris, dvs med Sovjetunionen.

  Detta fenomen sitter i och visar sig tydligt med dagens politik,
  där staten är maktfullkomlig med Vänster/Mp, Kommunistblocket, som vägledare.

  Gillad av 2 personer

 16. killeri skriver:

  Ryssland har till skillnad mot Tyskland aldrig gjort upp med sin 1900-tals historia av aggression och förtryck av grannländer. Intill dess må det vara ursäktligt om balter, polacker, finländare och andra ser med misstänksamhet på det nya tsarväldet.
  Spåren förskräcker.

  Gillad av 2 personer

  • FkDahl skriver:

   Kolla namnen på de som skapade Sovjet. Etniska ryssar i minoritet.
   Låt Sverige ha samma relation med Ryssland idag som innan 1918 – låt oss handla och ha utbyte men utan att vara naiva.

   Gilla

 17. Benny skriver:

  Ett bra inlägg men med en del sakfel! Klimatet i södra och västra delarna av Ryssland kan väl knappast kallas fientligt? Det är miljoner kvadratkilometer med gynnsamt klimat för odling och boskapsskötsel och vid Svarta Havet råder Medelhavsklimat. Sedan är ju inte flottbasen vid Krim den enda isfria hamnen utan det finns ju både Vladivostok och Murmansk att välja på. Sen är det väl i ärlighetens namn ryssarna som borde känna svensk-skräck med tanke på hur många gånger Sverige var i Ryssland och härjade. Hatet mot Ryssland och Putin drivs på av MSM-media och Neocons i USA som anser att Ryssland och Kina lägger hinder för deras globalistiska strävanden att avskaffa nationalstaten.

  Gillad av 1 person

 18. Hyllan skriver:

  Det finns förstås mycket att säga om Ryssland. Denna text är dock ett angenämt undantag från den sedvanliga svartmålningen av Ryssland. Sovjetunionen med hela Warszawapakten till sitt förfogande rustade för ett krig som om det brutit ut antagligen hade dragit in Sverige. Det var då och nu är nu. De nationalitetsproblem med etniska ryssar som hamnade utomlands efter sovjets plötsliga upplösning påminner om förhållandena efter frederna efter det första världskriget som gjorde miljontals tyskar till oönskade tjecker och polacker. Den gången blev det storkrig och folkfördrivningar. Denna gång får vi hoppas att den läxan i vart fall är gjord. Ryssland av idag är mer bekymrat över de tusentals jihadister och deras sympatisörer som rör sig tämligen fritt i vårt land än de är upptagna av idéer om att införliva Gotland. Ett folk med historisk medvetenhet har nog en slags själ. Ett folk utan historisk medvetenhet kan de styrande tydligen däremot göra som de vill med.

  Gillad av 2 personer

 19. Sven H skriver:

  En stor bov när det gäller de försämrade relationerna med Ryssland är Calle Bildt som lockade Ukraina med guld och gröna skogar ( Nato medlemskap, EU medlemskap). Sedan byggde Margot Wallström på eländet. Må vi slippa se någon av dem som utrikesminister i framtiden och i stället få någon som kan tala med ryssarna på ett vettigt sätt. Vi har inga territoriella konflikter med Ryssland och ryssen i gemen är positivt inställd till Sverige. Svenska TV skicka härom året ut en reporter på Moskvas gator och frågade folk om de trodde att Ryssland skulle starta krig med Sverige. De tillfrågade såg utomordentligt förvånade ut och tyckte att Sverige var bland det sista man skulle starta krig mot. Det är typiskt för den här debatten att människor som arbetat länge i Ryssland ( Hirdman, Barnéus etc) är mycket mer positiva till relationen med Ryssland än människor och debattörer som aldrig satt sin fot i landet.

  Gillad av 7 personer

 20. Lennart Anderson skriver:

  En mycket informativ och, tycker jag opartisk beskrivning av ryska aktioner och orsaken till dessa.
  Vi har här ytterligare en svensk författare som skriver med bakgrund av riktig kunskap (lika med t.ex. Kalle Kniivilä och Bengt Jangfeldt ) och inte från skrivbordet och sociala media .
  Läs på !
  Dessutom: Vi som tycker något i denna DGS- kommentarskolumn borde tänka efter först och inte kasta ur oss en massa ovidkommande kommentarer som inte rör ursprungsartikeln.
  Kanske skulle därförinte jag heller lämna någon kommentar.

  Gillad av 1 person

 21. Lars Sjögren skriver:

  Den ryska attacken på Ukraina, under ledning av Vladimir Putin är ett misslyckande. Förmodligen var Putin och hans anhangs målsättning att erövra hela Ukraina. Därav blev intet. Likväl ställer de ryska terroristerna till ett dagligt helvete för befolkningen i östra Ukraina – Donbass. Den huvudsakligen rysktalande befolkningen i Donbass, definierar sig som ukrainare, vilket de visade i jättelika demonstrationer i t.ex. Donetsk, före det Putinska anfallet 2014. Vad Moskva uppenbarligen inte begriper, är att den ryska krigföringen i Donbass har skapat hat och stark motståndskraft hos ukrainarna. Det kommer sannolikt ta hundratals år att läka dessa sår. Ockupationen av Krim ingår i den ryska traditionen att ständigt, återigen och alltid ockupera andra länders territorier.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ryssland betraktar sig självt inte som en nationalstat, utan som ett imperium. Ett imperium består av koncentriska ringar med en överordnad kärna i mitten och underordnade vassalstater ordnade runtom. Under Putin har detta formaliserats i oligarkstyrda regioner mellan kärnan och kolonier som Nagorno Karabach, Vitryssland, Tjetjenien, Donbass och Sydossetien. Planen är förstås att steg för steg tvinga såväl de baltiska staterna som Ukraina in i detta mönster.

   Detsamma, mutatis mutandis, gäller antagligen för Kina, vilket vi kan betrakta i Tibet, Nordkorea och i Sydkinesiska sjön. Det kommer inte att stanna därvidlag.

   Vi begår ett misstag om vi använder tankemodeller skapade för européiska nationalstater för att analysera Ryssland eller Kina.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Beauty is in the eyes of the beholder.

    Det här är DIN konspirationsteori, Fredrik Östman! Om du vill kan jag plocka fram flera!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det intressanta är att historieskrivningen vad gäller den oranga revolutionen och dess följder blir helt annorlunda om man inför Victoria Nuland, State Department och John McCain i ekvationen.

   Gilla

 22. fabricerad skriver:

  Kan det stämma att ryssarnas härjningar i Stockholms skärgård för 300 år sedan lever kvar i stadens kollektiva minne som en liten irritation vilken blossar upp när Ryssland och framförallt rysk armé kommer på tal? Med anekdotisk bevisföring kan jag säga att många av mina bekanta i Stockholm verkar lida av sjuklig rädsla för ryssen. Samtidigt har de svårt att förstå varför Skåningar är misstänksamma mot framförallt politiker i Stockholm men även Sverige lite generellt 🙂 Märkligt det där med hemmablindhet.

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Mycket insiktsfull och välskriven kommentar av Rune Barnéus. Borde vara obligatoriskt införande i alla dagstidningar!

  Gilla

  • Rune Barnéus skriver:

   Känner inte Bill Browder. Har läst hans bok. Han berikade sig i kaoset vid privatiseringen av Ryssland. Säkert behandlades han illa av kretsen kring Putin, som bl.a. hade synpunkter på att han förde ut en stor förmögenhet ur Ryssland utan att betala skatt. Det fanns många andra som gjorde vad Bill Browder utan repressalier så någon fullständig förståelse av det fallet har jag inte.
   Rune

   synpunkter

   Gillad av 1 person

 24. per eriksson skriver:

  Jag kan föreställa mig vad USA skulle ta sig till om Mexiko skulle tillåta Kina att upprätta flott – och flygbaser i Tijuana – Rysslands reaktion på NATO & EU framstötar i Ukraina är förståelig.

  Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag är säker på att det förekommer en hel del av det som beskrivs i artikeln. Det förefaller dock att ske öppet och inte försåtligt som i Deep State USA.

    Man ska minnas var ryssarna kommer ifrån. Det är bara 30 år sedan muren revs och spåren sitter djupt. Det jag hör från vänner, ser i reportage och själv bevittnat är att ryssarna ser glada ut idag. De ser ljuset. Det fanns inte mycket av den varan på Sovjettiden.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.