Gästskribent Inger Enkvist: Att tänka själv eller att använda tankekryckor

Det är sällan man tar sig tid att fundera över hur någon använder sin tankeförmåga, men det är något som jag gjort efter att ha tillbringat en vecka med många samtal med en annan universitetslärare. Av universitetslärare förväntar man sig att de ska tycka om att diskutera intellektuella ämnen och att de i diskussionen följer vissa regler för argumentation, men det var inte vad som hände.

Min kollegas konversation består till stor del av berättelser om vad hon varit med om eller läst, och hon resonerar sällan abstrakt eller drar slutsatser av sina observationer. I hennes politiska kommentarer märks flera egendomligheter. En är att hon blandar exempel från nutiden med andra som är mer än ett halvsekel gamla. Hon uttalar sig inte heller om ett dagsaktuellt ämne, innan hon läst dagens upplaga av sin favorittidning. Hennes tänkande består av att citera åsikter och perspektiv som hon läst sig till och som fungerar som ”tankekryckor”. Hon undervisar bland annat blivande journalister och att känna till medierna kan sägas höra till hennes yrkeskunskap, men hon nämner aldrig verk av statsvetare eller sociologer.

Att se tv-nyheter tillsammans med henne är en annan ögonöppnare. Hon frågar sig inte vad ett visst beslut kommer att leda till för resultat på längre sikt, samtidigt som hon oreserverat gläder sig åt det som gynnar hennes sida och öppet visar skadeglädje, när ”de andra” upplever ett nederlag. ”Där fick de.” Hon säger sig vara feminist, och hon fördömer inte en annan kvinnlig universitetslärare som betett sig hänsynslöst. Oavsett vad en kvinna gör bör hon inte fördömas av en annan kvinna. Ideologin är viktigare än moralen.


Min kollegas självbild är intressant. Hon ser sig helt klart inte bara som intellektuell utan dessutom som en sofistikerad sådan. Genom sin far träffade hon som barn ett antal intellektuella och författare och hon ser sig som en av dem, därför att hon var accepterad av dem. Hon nämner dem om och om igen, fast de här mötena ligger många decennier bakåt i tiden. Hon har en universitetstjänst men har inte gjort någon större karriär. Detta menar hon beror på att hon vid ett visst tillfälle av osjälviskhet avstod från chansen att arbeta i USA. Hon skyller bakslag med artiklar som inte accepterats för publicering på att akademiska tidskrifter är korrumperade och antingen tar betalt för att ta in artiklar eller bara tar in artiklar av vänner. Hon anklagar kolleger för att använda kontakter, och samtidigt talar hon oavbrutet om de framstående personer hon har lärt känna och hur de hjälpt henne.

De här observationerna väcker frågor. Märker hon inte att hon egentligen inte tänker utan upprepar? Hon förlitar sig alltså på tidningarnas opinionsbildning för att formulera en åsikt, men ska det ses som ett indirekt erkännande av att hon inte kan eller vill utforma en egen åsikt? Märker hon inte att den bild hon har av sig själv som intellektuell är ett slags livslögn? Oavsett svaren på de här frågorna är det omöjligt att komma fram till någon annan slutsats än att hon intellektuellt är en oansvarig person. Om observationerna bara rörde en enda individ skulle de inte vara speciellt viktiga, men här finns en allvarligare aspekt. Hur fungerar universitetens mekanismer för anställning? Samhället har rätt att kräva att universitetslärare ska kunna tänka utan kryckor.

Inger Enkvist är professor em. i spanska samt utbildningsdebattör.

25 reaktioner på ”Gästskribent Inger Enkvist: Att tänka själv eller att använda tankekryckor

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske är det så i det svenska samhället att det är sällsynt med människor av Ingrid Enkvists standing men mycket vanligt med människor som hennes kollegas. Detta är beklagansvärt. Sedan jag tog studenten i mitten på 1950-talet har antalet lärare, forskare och studenter vid våra universitet och högskolor mer än 10-dubblats. Dessvärre har inte antalet självständiga intellektuella ökat i samma utsträckning utan detta antal är snarare detsamma som under 1950-talet. Antalet begåvade och självständigt tänkande människor återfinns huvudsakligen längst till höger på normalkurvan och detta är ett faktum som vi måste förhålla oss till. Sedan har ju knappast den svenska skolan gjort något för att förbättra situationen utan snarare förvärrat den.
  Därtill kommer att det stora antalet medelmåttor på våra universitet och högskolor lätt dras med i kvasi-politisk verksamhet inte sällan av radikalt slag och därmed utgör en allmän belastning för samhället. Det skulle vara så mycket bättre om dessa i stället kunde ägna sig åt praktiska sysslor i samhället som inom sjukvård, hantverk, tekniskt arbete och lärare i grundskolan.

  Gillad av 14 personer

 2. Elof H skriver:

  Universiteten är ju fulla av människor som denna. Vad är nyheten? Det behövs en rejäl neddragning av stora delar av universiteten med överflyttning av resurser till teknik och vårdutbilning samt praktiska utbildningar. Dagens universitet skapar olyckliga och förvirrade. människor utan förmåga att bidra positivt till samhället.

  Gillad av 13 personer

 3. jvkkk skriver:

  Kanske off-topic men helt klart relaterat till vår usla utbildning, tidsandan och allt det som Evan Sayet säger om liberaler, något som jag observerat omalt högre grad i det svenska näring,over i stora företag, det gäller att inte vara funktionellt kompetent, då är man en nörd som en relativt nyanställd sa om någon kollega som var långt smartare men inte lika käftig.
  Från SvD (ett undantag i genren även en blind höna):

  ”Funktionell dumhet gör dig framgångsrik”

  Vill du premieras i dagens arbetsliv? Håll god min inför tomma floskler och möten som egentligen är slöseri med tid. En svag förmåga till reflektion och kritisk tänkande är den kanske viktigaste framgångsformeln för många som vill göra karriär, menar Mats Alvesson, professor i organisationsforskning.

  Är man funktionellt kompetent så skall man för allt i världen undvika stora företag, utan istället satsa på nya branscher eller starta eget, en paradox i Sverige är att trots vår usla utbildning så är vi duktiga på nya företag och nya branscher, till och med i sophögen Malmö så blomstrar en Helmet nya företag, exempelvis inom dataspel.

  Gillad av 12 personer

 4. NETTANN skriver:

  Träffsäker beskrivning av många i min omgivning. De har levt efter sådana förhållningssätt hela livet och förut hade det inte så stor betydelse. När samhälls- och diskussionsklimatet tuffade till sig blev det så sakteliga uppenbart hur de fungerar.

  De finns överallt, universitetsexamen eller inte. Och de allra flesta kommer säkerligen att fortsätta (i morgon också).

  Gillad av 8 personer

 5. Helene Bergman skriver:

  Du satte på pricken det jag själv har upplevt så många gånger, egentligen under 50 år, så längesedan som jag har varit kvinnokämpe. Då när jag jobbade på SRs kvinnoprogram Radio Ellen, var det absolut förbjudet att kritisera kvinnorörelsen eller hur kvinnor är. Det har också gjort att dagens feminism har stagnerat och ibland också utgör en reell samhällsfara. Du beskriver detta så oerhört bra i din text. Tack för det. Gå gärna in och kolla min hemsida. http://www.bergmanhelene.com Med vänlig hälsning

  Gillad av 6 personer

 6. jvkkk skriver:

  Det måste vara en stabil relation som skall tåla en sådan schavottering, men den beskriver nog hur man måste agera som indoktrinerad. Fredrik Östman har flera gånger delat Evan Sayet här som har en liknande vinkel, nämligen att alla sanningar som kommit från tidningar och etablissemanget de senaste decennierna är falska, det enda sättet att upprätthålla detta förhållande är att ändra sitt tänkande för att känna till och på djupet förstå hur det förhåller sig och så i ett nätverk av många människor upprätthålla lögner som bygger på lögner i ett koherent helt är omöjligt, istället så ställer dessa människor inte fakta och analyser mot varandra, de väger inte argument och söker inte rimliga referensramar (den kanske vanligaste är kanske jämförelsen med inkvisitionen för många hundratals år sedan och IS halshuggningar och våldtäkter idag som om tid och kontext inte spelar roll). Så det är en metod där ens personliga preferens (som jag anser idag nu allt tydligare kan ses komma ur ren ondska, det är ondskan man steg för steg letar sig fram emot och de ondaste som mer och mer tar makten) och psykiska tillkortakommanden helt styr ens tänkande. Man har förkastat den rationella metoden.

  Intressant betraktelse, jag har svårt att föreställa mig samtalen, när två parter använder så olika metoder för att skapa din verklighetsbild så blir i vanliga fall samtal helt omöjligt.

  Gillad av 8 personer

  • olle reimers skriver:

   Det mest förödande är att detta förhållningssätt också numera är det som är påbjudet inom univesitetsvärlden. Det för tillfället politiskt korrekta prioriteras framför sådant som kan fostra till självständigt tänkande. Hela samhället ska traska patrullo. När det nått de yttersta bastionerna som universiteten vet man att det är kört.

   Gillad av 1 person

 7. Göran Nilgard skriver:

  Intressant! Påminner i mångt och mycket om fotbolls-förstå-sig-påare. De har de senaste åren haft samma uppfattning om Zlatan som de ledande sportjournalisterna och som utomstående är det en spännande berg-och-dalbana att följa. Där jag kommer ifrån, långt söderut i Sverige, kallar vi begreppet som Inger beskriver ”Via Allan”. Genom att citera Allan blir man själv en Allan. Och kan spela Allan. Skrönan från min gamla hemstad säger också att uttrycket uppstod på 50-talet runt stans mest berömda korvkiosk, den tidens medelpunkt för ”snacket”, som hette Allans korv. Men det kan inte verifieras…..

  Gillad av 3 personer

 8. Björn skriver:

  Det är precis samma med de som påstår sig vara ”troende”! ”Tankekryckor”, är ett passande ord för deras ständiga hänvisningar till sin bibel! Slavarna under koranen, ska vi inte ens prata på…

  Gillad av 3 personer

 9. Jari Norvanto skriver:

  Är det inte sedan länge så att fakulteterna för humaniora och samhällsvetenskap ägnar sig åt ideologiproduktion? Den långa marschen genom institutionerna är fullbordad, går på tomgång och stampar på stället? Hur länge ska kulissbygget, ”det trygga rummet”, bestå…

  Skönt med värdemässiga tankekryckor – det kan staga upp tankegodset som besvärar en med obehaget av motstridiga impulser och vetskaper, kognitiv dissonans. En auktoritet som håller en i handen helt enkelt. Insikter kan vara smärtsamma, men vilket val har vi? Som individer kan vi nog hjälpligt och ibland t o m framgångsrikt (”funktionell dumhet”) ta oss fram genom livet, men på samhällsnivå är det inte behäftat med framgång med censur genom social stigmatisering och tankedödande klyschor som sättet att ”debattera”.

  Gillad av 1 person

 10. MartinA skriver:

  Att psykologisera monster är meningslöst. Min analys stannar vid ”fiende”. Sen behöver ej mer tanke läggas på din vän.

  Gilla

 11. Glen Lester skriver:

  Artikeln beskriver mycket väl mest den allmänna nivån på svensk tjänstemannaklass.

  Okunnigheten är helt impregnerad i långt mer än majoriteten av tjänstemannaklassen och återspeglar sig på alla nivåer. I synnerhet så syns det på socionomerna som har en utbildning som inte tar sig förbi grundskolans årskurs 9S eller 9SH för förtiofem-femtio år sedan i kunskapsnivå.

  Att flicksnärtorna sen blir socialsekreterare och ska bestämma över huruvida 60-åriga ursvenskar ska få sitt socialbidrag, eller som Human Resources-konsulter ska bestämma hurivida företag ska anställa den ene eller den andre yrkesmannen, är säkerligen en av orsakerna till att det går sämre för Sverige.

  Gillad av 2 personer

 12. Anders skriver:

  Lägg ned universiteten. De går inte att reformera. Fackutbildningar av samhällsintresse som till civilingenjör eller läkare kommer att återuppstå, men med andra huvudmän. Det övriga sörjt av ingen.

  Gillad av 1 person

 13. olle holmqvist skriver:

  Det här leder till frågan om vad som är allmänbildning.En granne gick i gymnasiet på 30-talet.
  Hon lärde sig tror jag 80 vanliga vilda växter. Sedan trängdes den kunskapen undan av annat. Numera lär dom sig DNA-replikation och proteinsyntes.Frågan är vad som är bäst ha med sig i livet. Du behöver inte kunna skilja på Veronika och Förgätmigej, men då måste veta att generna består av DNA som kodar för proteiner.

  De flesta är i någon betydelse intresserade av existens, sin egen åtminstone. Jag läser just nu
  en helt fantastisk bok för att täcka en kunskapslucka: Primate Adaption and Evolution, av John G Fleagle. Kostade bortåt tusenlappen, men de är det värt. Den handlar alltså om
  våra närmaste släktingar, de andra aporna. Hur kan vi känna oss själva om vi inte känner dem ?

  Finns på två bibliotek
  https://libris.kb.se/bib/14749662

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.