Det frivilliga slaveriet

Patrik Engellau

Étienne La Boétie (1530 – 1563) var en fransk tänkare, kompis med den mer välkände Michel de Montaigne. Vid arton års ålder skrev Boétie, påstås det, boken Diskurs om det frivilliga slaveriet. En del hävdar att Montaigne var inne och redigerade texten som publicerades först efter författarens död.

Boétie försöker förstå en sak som vi fortfarande och rätt utsiktslöst kämpar för att begripa, nämligen varför folk tolererar sina härskares diktat även när folket inte gillar diktaten. Ett aktuellt exempel kan vara svensk migrationspolitik. Boétie säger att folkens lydnad är en anomali eftersom det vore så lätt att strunta i härskarna. Härskarna är en mycket liten grupp, kanske – Boétie gör långa utflykter i historien – bara en enda tyrann, och folket är stort och potentiellt mäktigt. Det skulle räcka med att folket bara negligerade härskarna för att härskarna skulle falla.

Hur skulle det gå till här hos oss? frågar jag mig. Det är klart att om alla företag underlät att betala in skatten så skulle politikerväldet ganska snabbt bli spakt och medgörligt men eftersom ingen företagare törs ta risken att stå ensam som frihetskämpe blir det inget av det projektet.

Där börjar Boéties funderingar. Det finns exempel i historien på att människor varit besatta av frihetslängtan vilket förutsätter mer djärvhet och vilja att, för frihetens skull, sätta sig upp mot förtryckare än vad som faller sig naturligt för den normalt förhärskande slavmentaliteten. Den persiske härskaren Xerxes förberedde sig att erövra Grekland och skickade två sändebud till Sparta och Aten för att be om vatten och jord. (Vad de skulle ha jord till vet jag inte.) Grekerna slängde sändebuden i en brunn respektive en djup grop och sa åt dem att ta vad de behövde och överlämna till sin härskare Xerxes. Fria män ”känner frihetens eld brinna i hjärtat, föraktar faran och önskar inget högre än att med döden som insats, tillsammans med sina kamrater, skaffa sig heder och ära. Dessa fria män tävlar sinsemellan om att vara den förste att tjäna det gemensamma bästa. Alla vill ha sin del av förlustens plågor eller segerns triumf.”

Men så ligger det alltså för det mesta inte till, vilket Boétie beklagar. I stället för friheten väljer människorna slaveriet. Slaveriet är en mentalitet som människan svårligen kan ta sig ur. ”Förslavade personer visar ingen djärvhet och inget mod i striderna”.

Friheten är människans naturtillstånd, men så fort hon förlorar friheten kommer slaveriet att bli en vana som hon inte kan ta sig ur utan tvärtom lär sig att älska. ”Det främsta skälet till det frivilliga slaveriet är vanan. Det bevisas av att hästar först kämpar mot betslet och sedan lär sig att trivas med det precis som de inledningsvis försöker göra uppror mot sadeln och därefter vänjer sig och stolt bär instrumenten som är tecken på underkastelse.”

Härskarna har metoder att få folk att gilla förtrycket. Cirus planerade att erövra Lydien för att ta kung Krösus rikedomar. Lydierna började göra motstånd men i stället för att slå ned dem beslöt Cirus att inrätta bordeller, krogar och offentliga sportevenemang och att tvinga lydierna att delta vilket de gjorde med liv och lust. Cirus behövde aldrig lyfta svärdet mot lydierna. Boétie hävdar att det latinska ordet för lek, spel och skämt, ”ludi”, kommer från ordet ”lydier”.

”Det är svårare att locka till sig en fågel med en visselpipa eller en fisk med agnad krok än att locka människorna till slaveri eftersom det räcker med att visa dem en liten munsbit av något läckert. Det är oerhört hur kraftigt de reagerar på små kittlingar. Teatrarna, spelen, evenemangen, de vilda djuren och andra sådana enkla nöjen var för antikens folk slaveriets lockbeten. Sådant har folket alltid varit.”

Härskarna delade ut bidrag och ordnade med skådespel och spännande evenemang för att locka det lättlurade folket in i slaveriet och beroendet av överheten. ”Men folket begrep inte att de på det sättet bara återfick en liten del av det som tyrannen tidigare hade stulit från dem.”

Håll med om att det finns paralleller med vår tid. Rom var något av en välfärdsstat för stadens befolkning. Julius Caesar, säger Boétie, var på en gång en illgärningsman och en välgörare och därför hatades han och älskades av folket. ”Hur ondskefull han än varit i livet blev romarna så sorgsna efter hans död med tanke på festerna och skådespelen att de inte tvekade att klä sig i sorg. De betraktade honom som en verklig landsfader och skänkte honom fler hedersbetygelser efter döden än de gett någon annan utom möjligtvis Caesars egna banemän.”

62 reaktioner på ”Det frivilliga slaveriet

 1. A skriver:

  Jag förklarar detta med att människorna i första hand sysslar med överlevnad och fortplantning. Lidandet och frustrationen räknas inte så högt i det sammanhanget. De andra blodlinjerna är i högre grad utdöda. Mycket grovt räknat.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • jvkkk skriver:

   Precis så, ingen är rädd för NMR, istället så är det helt riskfritt att kritisera och håna dem. Målar man en karikatyr av Muhammed så förhåller det sig annorlunda, mycket få hånar islam.

   Gillad av 4 personer

   • W skriver:

    Enligt Säpo-chefen Klas Friberg är det hos den islamistiska gruppen som terrorhotet är som störst.

    – Det är den här gruppen som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet, säger han under seminariet i Almedalen, och berättar om den stora mängd tips som Säpo tar emot om potentiella terrordåd eller terrorplaner. Han säger att Säpo tar i snitt emot 6 000 underrättelser, tips och övrig information som rör terror, varje månad. Det kan vara allt från privatpersoner till poliser som tipsar.

    https://www.nyatider.nu/6-000-tips-om-terrorhot-varje-manad/
    Det verkar som att våra politiker inte ens vågar /vill ta ordet islam i sin mun.

    Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Den största faran för överheten inträffar när det förslavade folket börjar se sig om och se hur det är i andra länder. Överheten gör förvisso allt för att ställa länder som söker en annan väg än den svenska socialismen i sämsta möjliga dager. Till viss del lyckas detta. När skrevs det sist något positivt i svensk press om Donald Trump? Inte heller har man visat någon som helst förståelse för Brexit. Tanken att den svenska överheten skall bry sig om vad det förment okunniga folken vill är dem helt främmande. De har ju infört en helt annan definition av demokrati än vad som finns i USA och Storbritannien som är bättre, klokare och helt nödvändig för att lösa världens alla utmaningar. I den lösningen skall resten av världen helst vara skötsamma klienter ungefär som på de tidigare mentalanstalterna där överheten vandrar runt i sina vita rockar och bedömer vilken vård som är den lämpligaste. De som protesterar väntar elchocker eller tvångströja.

  Gillad av 7 personer

  • Jvkkk skriver:

   Utan denna blogg och liknande så hade jag antingen haft tvångströja eller emigrerat, det är faktiskt värre här, att jag inte flyttade till USA som ung forskare grämer mig. Det är ändå skönt att upptäcka att det finns andra som försöker tänka själv, även om vi verkar vara få.

   Gillad av 6 personer

   • Björn G skriver:

    Gräm dig inte JVKKK,
    det var nog meningen att du skulle stanna i Sverige och hjälpa den unga generationen ut ur Socialismens Mentala Slaveri.
    Vi befriare blir fler och fler, för var dag som går och det sker exponentiellt!

    Gillad av 4 personer

  • KristinaF. skriver:

   Ett aktuellt exempel på bidrag som betalas ut av överheten för de som är slavar är dagens allmosa till bönder som lider av torkan. Det svenska jordbruket är överreglerat och överbeskattat i så hög grad så det är omöjlig att driva jordbruk i mindre skala som klarar sig bättre och/eller att kunna ha lager och reserver. Som en MED politiker sade: ”Det är inte torkan som är problemet.” Och nu ska vi bli glada åt att regeringen delar ut lite, lite tillbaka av allt de tagit.
   ”Men folket begrep inte att de på det sättet bara återfick en liten del av det som tyrannen tidigare hade stulit från dem.”

   Gillad av 3 personer

 3. olle holmqvist skriver:

  En annan aspirant på förklaring till den fria underkastelsen är militärkasten. I gamla Rom liksom i alla stads-stater. idag MENA, fortfarande delvis Sydamerika, delvis fortfarande USA,
  finns en karriärmöjlighet för den fattige: Militär. I bästa fall kan man bli t ex underofficer. Snygg uniform, ordnade inkomster, men. kräver att militären har fast organisation. Lydnad och trohet, svors av alla. Ett vanligt karriärsteg till kejsare var från militär. Ganska naturligt …de hade ju avsättningsmakten.Vespasianus, Trajanus, Septimius Severus….De som inte kom direkt ur Militärkasten måste tolereras av M
  http://members.tripod.com/~Linus_Gemvik/Kejsare.html

  Det förutsatte centraliserade stater med garnisoner som göddes, De var tärande, från det jordbrukande, och jordbruket uppkom med spannmålet 5 000 år mera tillbaka.En tjänande underklass kunde hållas matproducerande.och självreproducerande. Och ofta därtill självförsörjande, Raskens, soldattorpet. Men unga pojkar drömde om att bli…militärer.

  Historia enligt Olle.

  Gillad av 1 person

 4. Björn G skriver:

  Ja, huvudingrediensen i förslavandet av Svensken (likt hästens påtvingade sadel) utgjordes/utgörs av skolan.

  Julia Caesar berättar i dessa två inlägg ingående om hur skolsamarbetet med forna DDR skedde, allt med syfte att indoktrinera de unga i att ‘tänka rätt’.

  Inlägg 1:
  https://juliacaesar.blog/2018/02/27/skoldrommen-som-brast-del-1/
  Inlägg 2:
  https://juliacaesar.blog/2018/03/05/skoldrommen-som-brast-del-2/#more-4159

  Detta är två mycket tänkvärda berättelser – om överhetens indoktrinering av de ungas hjärnor!

  Gillad av 6 personer

  • Björn G skriver:

   För socialdemokraterna var ‘utbildning’ en nyckelfråga när det gällde skapandet av det nya Sverige. Med hjälp av skolan skulle den nya generationen indoktrineras i den kollektiva livsstilen.

   En framstående socialdemokrat lär ha sagt:
   Vi måste förvandla de unga till en generation av goda socialister. Barn är mjuka som vax, de är mycket formbara och av dem kan vi skapa goda socialdemokrater. Vi måste värna om de små genom att skydda barnen från familjens skadliga inflytande.

   Redan mycket tidigt i deras unga liv måste de hamna under det välgörande inflytande som socialdemokratiska värderingsskolor erbjuder. Att tidigt, med ekonomiska styrmedel, tvinga familjen att överlämna sina barn, bör vara vårt mål.

   Vad säger läsaren, ger detta en förståelse av dagens Sverige?

   Gillad av 7 personer

  • Björn G skriver:

   För den som vill förstå hur Sverige har utvecklas under socialdemokratiskt styre finns boken De som viskade : Tystnad och terror i Stalins Sovjet
   av Orlando Figes

   går att köpa begagnad på Bokbörsen eller läsas gratis här:

   https://books.google.se/books?id=L4J2BgAAQBAJ&pg=PT49&lpg=PT49&dq=lenin+indoktrinera+barn+kommunism&source=bl&ots=1PvLtUchKq&sig=nPqhBfbQ0NQKVeX8YDzVch5wWdU&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjL36WV9aLcAhXGXSwKHXSzA8IQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=lenin%20indoktrinera%20barn%20kommunism&f=false

   Gillad av 3 personer

   • Tina skriver:

    De icke-ryska folken i Sovjet var inte vänner till revolutionen. Det fanns t. ex. flera finsk-ugriska folk som länge höll fast vid sitt språk och sin kultur. Det blev ett motgift mot indoktrineringen. Dessvärre var de andra klassens medborgare då ryssar alltid hade företrädesrätt med våld, och det var de som omförflyttades till andra områden och till dödsläger. Förryskningen drevs maximalt, ryska i skolan, ryska som administrativt språk etc. Sverige är medskyldigt då Sovjet efter ww2 betraktades som rättstat av den socialdemokratiska regeringen. Svenskar lärdes i skolböckerna i flera generationer att Sovjet/Ryssland bara bestod av etniska ryssar, som ju är ett relativt nytt folkslag. Att de begick folkmord på de andra folken tyckte inte svensk skola var något att lära ut.

    Gillad av 1 person

   • observatör skriver:

    Det är dock andra tider nu.
    Läste på både ”Sputnik news” och ”Russia Today” att 15000 vita farmare ur gruppen ”boer” i våldets Sydafrika har begärt att få slå sig ned i de bördiga områdena i Stavropolregionen i södra Ryssland för att där starta nya lantbruk, där det finns gott om ledig mark. De vita farmarfamiljerna fruktar för sina liv och ser ingen framtid i Sydafrika, där många mördats på sina lantbruk av svarta våldsaktivister, som tycks ha stöd av både den gamla som nya sydafrikanska presidentadministrationen.
    Ett hundratal boer-farmare med familjer har redan anlänt till Ryssland och mottagits av ryska regeringsrepresentanter.

    Gillad av 1 person

 5. Christer L skriver:

  Sju och en halv miljarder människor på Jordklotet, tio miljoner här i Svedala. Det gäller att hitta en attityd för sin litenhet. Om vi talar om härskare och folk, om hierarkier, klasser och slaveri, så framtonar en pyramidal orättvisa. Sådant är livet. En fattig mår inte väl av att mäta sitt liv med de rikas, den maktlöse sjunker ner inför de höga och mäktiga, och mäter han sig med sina närmsta kan ser han bara sin egen litenhet i deras. Självmedvetandet gör ont. Det är här demokratin som idé kommer in, folkets makt. Det finns även andra metoder: nybyggarens utväg, eller eremitens askes, eller småföretagandet, kriminalitet, konstnärskap, vagabonderi osv.

  Men alltså: maktdelningens princip inom maktkoncentrationen. Det är detta som globalismen håller på att förinta. I alla de välmående delarna av världen finns en komplettering mellan maktdelning och maktkoncentration. Europas kris innebär nu att en sådan utveckling har bringats att skeva ur på grund av inflytandet av internationella ekonomiska intressen (de rikaste mot resten).

  Gillad av 1 person

 6. bengtakewennberg2017 skriver:

  Det fenomen Du så väl beskriver är känt som diskursens makt. Vi vet numera att förtrycket inte skall sökas i de faktiska fysiska förhållandena utan i den föreställningsvärld som vi människor skapar och som bestäms av vårt offentliga samtalande.
  Dagens diskurs får inflytande genom HPR. H står för hierarki och betyder att man i samtalet utgår från att det finns en given relation och rangordning mellan elementen i naturen och att de ingående elementen kan klassificeras på ett entydigt sätt. Det tas då för givet att det existerar en bästa lösning på samhällets ordning som är tillämpbar för alla tillfällen och för alla framtider. P står för paternalism och för att just denna lösning bör införas av överheten för alla och överallt. R står för regelstyrning och för möjligheten att skapa rättsregler och arbetsinstruktioner som är så övergripande, beständiga och generella att om de bara följs av alla så kommer det önskade resultatet att bli det förväntade.
  Denna diskurs kräver lydnad. Alla som medverkar till att upprätthålla den fångas i en förtryckarstruktur. Varje revolution innebär då bara ett annat förtryck.
  I dag vet vi, bland annat genom relativitetsteorin och kvantmekaniken, att HPR inte gäller. Därför är det irriterande att denna diskurs fortfarande ges inflytande och kan användas – bland annat i Almedalen. Vill vi frigöra oss från förtrycket måste vi alltså hjälpas åt att bryta den.

  Gillad av 2 personer

 7. Hawwa skriver:

  Fågeln flyger tillbaka till sin bur för att (känslan av) trygghet oftast slår (känslan av) frihet, tjejgissar jag.
  Frihet behöver dessutom en utgångspunkt, en referensram att mäta sina erfarenheter och upplevelser mot. Den referensram man först presenterades är svår att ersätta, det är den man är inskruvad i – you don’t get a 2nd chance to make a 1st impression. Att lösgöra sig från sitt sammanhang, från den ram som definierar en (hur hämmande eller förtryckande den än må vara) är hart när omöjligt. Lika hopplöst svårt som det är för oss att kränga av oss svenska värderingar/svensk kultur är det förstås för varje kultur.
  Fast omöjligt är det förstås inte – annars skulle ju aldrig något förändras.
  En annan faktor den Mjuka Maktens styrka och effektivitet (kanske är den ett slags tillämpning av det ovan förda resonemanget).

  Gillad av 1 person

 8. MartinA skriver:

  Att blanda ihop relationen mellan grupper med relationen inom grupp?
  Det som lägger hämsko på härskarnas rovlystnad gentemot det egna folket är hotet att grannarna invaderar och tar ifrån härskarna allt de har. Det är det enda som får härskarna att vilja hålla sig väl med folket. Det är också den här dynamiken som har orsakat alla revolutioner och alla eftergifter från härskarna i hela historien. Den franske kungen kallade nationalförsamlingen därför att han behövde pengar för att ordna upp statens finanser, vilket var nödvändigt för försvaret.
  Pol Pot, Ankha, förlorade folkets stöd och var därmed försvarslösa när Vietnam invaderade.
  Revolutionen i Ryssland orsakades av första världskriget.

  Det enda som hotar makthavare är dynamiken förstört stöd hos folket och hot från utgruppare samtidigt. Att blanda ihop de persiska krigen, där grekerna stod enade och starka mot en utgryppare. Med ingruppskonflikter, revolution, politik, blir upp och ner.

  I vår tid skulle sverige omöjligt kunna försvara sig mot någon målmedveten yttre fiende. Till och med Estland kunde invadera sverige om de ville. Regeringen i sverige har till exempel förbjudit nationalister att göra lumpen. Regeringen i sverige litar enbart på de som drivs av egenintresse eftersom idealister är svåra att kontrollera. Men i krig så är egenitresse inte vad en regering vill ha från sina soldater. Kriget och hotet utifrån är den balanserande kraften i politiken.

  Gillad av 3 personer

   • 5ven55on skriver:

    Jo, men beror inte det bara på överlöperi hos de som tjänar på maktens ordning, hjärntvätt av de som tror på propagandan samt rädsla hos de som fruktar repressalier?

    När det gäller PKeri och massinvandringstillvändhet kan vi t.ex. vända det genom att minska rädslan hos de som är rädda (t.ex. genom att stötta dissidenter och visselblåsare som var fallet med tandhygienisten Bernt Herlitz), avprogrammera de hjärntvättade i möten och sociala media och straffa överlöparna när vi får chansen.

    Gillad av 1 person

   • Staffan, har detta något med dig och dina ståndpunkter att göra? skriver:

    Jag tror aldrig att man hade kunnat inför det direkt, jag tror att det är det ständigt växande skattetrycket som förslavat oss, det är den ständigt uppskruvade temperaturen på grodgrytan.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    I en teoretisk fantasi. Men den behöver backas upp av historiska exempel. Och Xerxes exemplet är spritt språngande om vi talar om relationer och maktkamper inom ingruppen. Det verkar som PE är oförmögen att skilja på ingrupp och utgrupp. För mig är sammanblandningen chockerande.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Alla samhällen i alla tider har tillåtit staten förslava dem. Det är så vi är konstruerade, det är så en folkdynamik ser ut, ett folk kommer naturligt innehålla flest medlemmar som har en utpräglad följa-PK personlighet. Att iaktta att ”om alla bara..” är meningslöst teoretiserande, det är inte att observera den djurart vi tillhör. Jag har läst samma resonemang från människor som upplevde Stalinismen. Men det är som sagt inte så folk fungerar.

    Om man vill ge ett folk möjlighet att göra motstånd mot makten måste man bygga lokal gemenskap. Människor måste dela social risk lokalt, människor måste träffa varandra regelbundet lokalt, människor måste vara helt beroende av varandra lokalt. Först då får man grupper som kan stå emot statligt förtryck.

    Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   Mina tankeexperiment har lett till exakt det du skriver MartinA.
   Det är också därför de är helt sjövilda när det gäller Trump. Högst njutbart.:-)

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Slaveri i dess verkliga bemärkelse har vi inte men däremot en omfattande underkastelse. Motorn i den processen är kändiskulturen som utövar en närmast tvingande påverkan på många människor. Synliga uttryck för det är alla tatueringar och andra ingrepp för att påverka utseendet. Kändiskulturens budskap är att Ditt liv är trist och ointressant men det kan bli spännande genom att bli följare till Blondinbella.

  Vad detta ytterst beror på är svårt att veta, antingen har kändiskulturens påverkansmekanismer blivit än mera sofistikerade eller är det något som fattas i folks uppväxt.

  Gilla

 10. Jan Andersson skriver:

  Slaveri? Kanske i en oupplyst era, men inte nu. I vilket fall visar inte våra invandrande migranter några tecken på underkastelse, det är snarare något de med all kraft visar att de vill undvika genom sin migration och har sålunda högst rationella skäl för att komma hit, medan vi har lika rationella skäl att avvisa dem. Men eftersom det inte sker protesterar vi och börjar ta till religions- och kulturskillnaderna som argument, vilket egentligen är sekundärt.

  Det högst egendomliga är att vi i Europa är hindrade av våra egna ledare att samla oss för att avvisa de ockupanter som sakta med säkert förändrar svensk och europeisk kultur, rättsmedvetande och livsstil som vi äldre minns den. Eftersom nästan ingen svensk nu önskar att dessa migranter funnes på svensk mark så är detta är tveklöst krig i full skala, fortfarande lågintensivt, men resultatet blir detsamma om vi inte snarast vidtar kraftfulla åtgärder.

  Observera, det finns egentligen endast rationella skäl till detta, men den lilla motståndsrörelse som finns måste hela tiden påminna om Islams egenheter; tydligen anser de att det inte går att mobilisera oss på annat sätt. Det fel utgångspunkt, ytterligare förvirrat av våra ledare och media som endast hävdar att rationella skäl till avvisning inte gäller, utan att de måste få stanna av humanitära skäl, och gör alltså allt de kan för att vi inte skall mobilisera oss! Varför ser man inte varken de tungt vägande rationella skälen till avvisning eller de risker som islam för med sig?

  Vi skall nu vänligt men bestämt närma oss varje migrant, skaka hand hårt och länge med ett vänligt leende, förklara att bostadsområdet tyvärr snart skall rivas, och med en elegant armrörelse överlämna två papper: det ena en biljettrekvisition till valfri plats utanför Sverige, det andra med innebörden: ”Tack för visat intresse, men vi har inga vakanser just nu.

  Don’t call us, we call you”.

  Gillad av 4 personer

  • Real skriver:

   Kravaller i Frankrike efter VM-vinsten: ”En krigszon”
   Filmer från sociala medier visar bland annat bilar som välts, brinnande och sönderslagna fordon samt plundring. ”Frankrike är en krigszon” menas det bland annat. I en film från The Guardian har flera personer klättrat upp på en brandbil och viftar med den turkiska flaggan.
   http://www.friatider.se/kravaller-i-frankrike-efter-vm-vinsten-en-krigszon

   Och sådana bråkmakare välkomnar vi på olika språk genom officiella kanaler.
   Och de enda våra politiker talar om är en handfull nazister. Tala om att sila mygg och svälja kameler.

   Gillad av 5 personer

 11. Conny Lundberg skriver:

  Mycket intressant, det du skriver om, Patrik!
  Enligt mitt förmenande så består maktens kitt, det som håller ihop det härskande etablissemanget, främst av överordnade organisationer såsom EU, FN, WHO osv.

  Dessa organisationer är i mångt och mycket oerhört korrupta, vår eminenta f d chef för Revisionsverket, Inga-Britt Ahlenius har undersökt både FN och EU och blev inte populär med det resultat hon kom fram till, en omfattande korruption med svågerpolitik och omfattande ekonomisk kriminalitet.
  Dessa organisationer har trots allt fortfarande lyckats behålla sin position som s k goda organisationer, mycket beroende på att alla karriärister strävar efter allt högre och mer lönsamma positioner och ingen vill förstöra dessa möjligheter till att få sitta vid köttgrytorna och förse sig.
  Information. public realations och utbildningsväsendet grundlägger medborgarnas inställning till härskarna genom en genomgående indoktrinering från vaggan till graven.

  Alla de som aldrig ifrågasatt vad som sker i samhället kommer att lyssna till och läsa enbart det våra härskare genom sina tankesmedjor och ljugande public media hela tiden sprider ut.

  Trots dessa inbyggda propagandaorgan så blir vi allt fler som sprider vidare allt av det som mörkats och snedvridits av myndigheterna vilket på sikt kommer att rasera maktens ställning, om vi bara fortsätter och expandera som grupp.

  Därav följer också de senaste lagarna som skall hindra de av oss som vill veta sanningen om vad som sker och sprida detta vidare genom att belägga oss med munkavle.

  Om vi tillåter detta att fortsätta så kommer vi till fullo att leva i en diktatur.

  Gillad av 2 personer

 12. Osäkerhetens tigersprång skriver:

  Flockbeteende handlar i hög grad om att inte sticka ut. Fisk, fågel eller människa, samma sak. I stimmet, i flocken, i gruppen återfinns en basal trygghet. En trygghet bekräftad i gemensamma vanor. Och i samfälld gemenskap. Där kliv i egensinnighet innebär faror. Banalt i all sin enkelhet.
  Få är villiga att ta kliven rakt ut i osäkerheten. Där all social trygghet dunstar bort. Med farans käftar vidöppna under sig. Som ett kliv närmare döden.

  Men så finns där även vibrerande ögonblick. När allas tryggheten hotas på en och samma gång. När osäkerheten sprider sig. Där gemensamma vanor plötsligt inte gäller. Där botten samfällt går ur. Och allt blir hängande i luften. Som när DDR föll sönder. Historiska ögonblick när det vänder. När hela kollektivet tappar fotfästet. Och allt tippar över. När flocken för ett ögonblick splittras upp. Och återsamlas. Men nu i en ny konstellation. En slags mänskliga tipping points födda ur ett tillfälligt kaos.

  Det multikulturella samhället innebär en växande grad av osäkerhet. En mer uppsplittrad form av gemenskap. En inbyggd instabilitet. Som i sig ökar på farorna. Ingen kan förutse när samhället plötsligt stannar upp, och vänder i en ny riktning. Och vad som utlöser förändringen. Vad som går sönder. På tvärs mot etablerade vanor. Den typ av ögonblick när samhällsutvecklingen tar plötsliga kliv. Rentav språng. Som vi först efteråt förstår. Om ens då…

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Osäkerhetens…

   Vackra ord, men hur ser det ut i verkligheten?
   Just nu läser jag om hur ”fotbollsfirandet” på flera håll i Frankrike urartar i kravaller och vandalisering. Polisen tvingas ta till tårgas för att skingra mobben.
   ”…Stora folkmassor drev omkring på gatorna, plundrade och slog sönder…”

   Förändringar kan gå åt flera håll gissar jag.

   Gilla

 13. Jvkkk skriver:

  På mig så är de som gick på Colosseum eller på andra flotta skådespel som alla VDar och personer som (ofta via VIK) skrapat ihop förmögenheter på en nivå som gör dem ekonomiskt oberoende, låt säga alla med över 25-50miljoner i reda medel. Alla andra är fast som slavar i skattenätet, det behövs inga skådespel ens, piskan är nog. Men för de rika, alla framgångsrika företagsledare, alla i Dagens Industri, varför accepterar de slaveriet, jo pga vad de i England kallar ”relative misery”, de är inte heller fria men deras kedja är längre. Dessa företagsledare och rika företagsägare föraktar jag enormt. Patrik är ett extremt undantag och det var därför Östlings uttalande sågs som så chockerande, han sade något som de alla borde säga och då hade den parasitiska staten kunnat kullkastas, men de går på Cirkus istället de fega stackarna. En rik VD är den som verkligen självmant väljer slaveriet.

  Gillad av 8 personer

  • Björn G skriver:

   Tiden är nu kommen JVKKK, då Patrik, Företagsägare, VD:ar, Läkare, Tandläkare, Du och jag, ja vi alla är redo att stå upp ‘som en man’ för att kasta ‘patrasket’ överbord.

   Det sker den 9 September – låt den Dagen bli historisk!

   Gillad av 3 personer

 14. svenne skriver:

  Symbios torde väl vara ett idealtillstånd för samexistens om båda parter är lika starka, respekterar och kompletterar varandra utan baktankar att utnyttja varandra. Men detta tillstånd får nog betraktas som en utopi då det handlar om relationen mellan de styrande och de styrda i någon form av statsbildning.

  Den/de som styr har ju tillskansat sig makten på något sätt t.ex. genom våld, folkomröstning eller manipulation och det bygger alltid på att ett övertag i någon form har uppnåtts gentemot konkurrenterna.

  Inför det kommande valet så vill en splittrad 7-klöver – i någon kombination – locka väljare och vinna valet genom en massa fula försök att vingklippa SD, och härigenom under ytterligare en mandatperiod bevisa sin oduglighet att regera det här landet.

  Relationen styrande – styrda är i Sverige så långt från en harmonisk symbios som det går att komma. Styrkeförhållandena är helt i obalans och detta bevisas genom att de styrande utan att blinka genomför en massinvandring utan like, ändrar grundlagen, planerar att införa censur, ignorerar medborgarnas oro för den kriminalitet som invandringen har resulterat i o.s.v.

  Politikerna har själva försatt sig i en situation där medborgarna betraktar dem med mer förakt än respekt och även detta är ogynnsamt för för varje försök till symbios. Som lök på laxen har ju även journalistkåren klivit in som en aktiv part på de styrandes sida och detta skapar en obalans till medborgarnas nackdel. Det är kanske alltför kraftfullt att kalla medborgarna för ”slavar”, men det som kan liknas vid slaveri är att våra åsikter – liksom slavarnas – fullkomligt ignoreras av dem som bestämmer.

  Gillad av 1 person

 15. Hovs_hällar skriver:

  Nej, det blir inget av med att kasta av sig förtrycket, då alla som vågar sticka upp det allra minsta mot PK-dårandas välde kan räkna med repressalier.

  Exempel: En SJ-chef som på Facebook använde den av PK-maffian förbjudna termen ”barnlajvare” om de såkallade ”ensamkommande”, förlorar jobbet som hämnd för denna Hemmska Överträdelse.

  Storebror ser dig!
  Sverige är ingen demokrati utan en åsiktsdiktatur styrd av PK-sekten, och medborgarna är oftast så kuvade att de inte vågar annat än foga sig i vanvettet.

  PK-sekten vill täppa till truten på alla som vågar säga emot deras älsklingsprojekt:
  Att byta ut oss otäcka rasistiska svenskar mot fina snälla oförstörda demokratiska naturbarn från muslimska klankulturer i Mellanöstern!

  Och ju förr vi etniska svenskar äntligen har vett att lägga oss ner och dö, desto bättre!

  Tack för ordet.

  Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Förlorarmentalitet HH. Inget att odla. Makten har inte framtiden för sig, var så säker. Tiden rinner ut för dem.

   Mvh A

   Gilla

 16. Laggar skriver:

  Det är inte lätt att sticka ut, familjen och släkten varnar, känner att den som sticker ut kan hamna illa ut och släkten det samma (Nordkorea). De enda som sticker ut är de fria ungdomarna som lösgjort sig från sin familj och har ingen egen familj som begränsar aktiviteten. Strejken inom företagen är formbunden så där är ett exempel på hur långt man kan sticka ut, men strejken går inte mot de makthavanden. Slaveriet går fram steg för steg för dem som vill begränsa. Demokratin är unik genom att den har en formbunden växling vid makten och institutionaliserad makttilldelning genom val. Om de makthavande inte respekterar demokratin så är alternativet ”locket på” för medborgarna och då tror någon att trycket kan bli för stort, samtidigt som slaveriet går framåt steg för steg.

  Gilla

 17. Aha skriver:

  Aldrig förr har det genom IT-tekniken och då Internet varit så lätt för folket att samla sig kring gemensamma ståndpunkter, att t.o.m. protestera utifrån dessa ståndpunkter. Kanske kommer det växa fram seriösa folkstyrda grupper som genom massanslutningar gör verklig skillnad.
  Idag finns tusentals mindre sådana grupper men ingen med reell makt. Det är alldeles för splittrat.

  Globala grupper kan t.ex. sätta upp krav på företag såsom lägsta löner, hållbarhet etc. Företag som bryter mot kraven bojkottas. Över en natt skulle en global grupp med miljarder medlemmar kunna ändra företags inriktning.
  (Dagens partier kan utvecklas åt detta håll.)

  Det handlar om samordning. Nätet och Internet är verktygen. Nu återstår att verkligt duktiga och drivande samordnare träder fram.

  Globalismen kanske blir liktydig med folkmakt vilket nog inte riktigt är vad globalisterna har tänkt sig.

  Gillad av 1 person

 18. BTS skriver:

  ”Hur skulle det gå till här hos oss? frågar jag mig. Det är klart att om alla företag underlät att betala in skatten så skulle politikerväldet ganska snabbt bli spakt och medgörligt men eftersom ingen företagare törs ta risken att stå ensam som frihetskämpe blir det inget av det projektet.”

  Ja du Patrik företagarna skall vi nog inte förvänta oss allt för mycket av, dom har ju blivit maktens fogdar.

  Om vi leker med tanken att avskaffa källskatten så staten fick driva in sina skatter själv.
  Det är ju ingen vågad gissning att konsekvensen skulle bli minskade skatteintäkter.
  Då fick vi nog rita om Laffer-kurvan.

  Företagarnas civilkurage är så minimalt att dom inte ens vågar införa redovisning av arbetsgivaravgiften som en skatt – vilket det de facto är – på lönebeskedet.

  Men då hade ju lönetagarna fått reda på hur mycket skatt dom verkligen betalar, och det ligger inte i makthavarnas intresse.

  Mig veterligen, men jag kan ju ha fel, har inte ens Scania en sådan redovisning, trots Leif Östlings:
  ”Vad fan får man för skatten?”

  🤔

  Gillad av 2 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  Friheten är inte människans naturtillstånd. Absolut frihet är total ensamhet, existentiell galenskap och död. Just mot detta strävar därmed extremliberalen, den måttlöst girige egoisten, anarkisten och den individualist som vill klippa av alla band och bojor! Just för att makten nu innehas av dessa kategorier, av Overklighetens babbelianfolk, så styr västländerna mot ensamhet, galenskap och död, mot makteliternas och medvetandeproducenternas tilltagande vansinne och civilisationens självmord.

  Människans naturtillstånd är i stället evig dragkamp, brottning, handslagning, omfamning, misshandel och krig inom medvetandetriaden Jag, Vi och Verkligheten. De två sistnämnda och bilderna av dem finns även inne i jaget, så kampen riktar sig även inåt.

  Det eviga dilemmat är hur autonoma viljor tillsammans formar och vidmakthållar ett Vi, som förenar optimalt svängrum för jaget (alltså inte maximal, utan optimal frihet!) med Vi-gemenskapens goda och onda sidor. Hierarkier, härskarskikt, olika former och nivåer av slaveri måste skapas gång på gång trots deras avigsidor.

  Det katastrofala är att vi nu lever i en feminiserad infantokrati, som helt behärskar det kollektiva medvetandet. Under sin vuxenförklädnad är maktskiktets politiker, journalister och akademiker totalt egocentrerade, galna, infantila narrar, som driver sina mobbar att attackera alla som i individualismens tidevarv ännu förstår att även den som har en stark och frisk individualitet måste anpassa sig till Viet och Verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 20. Glen Lester skriver:

  ”There is no pure freedom but death.”
  Frihet finns inte, bara olika former av ofrihet. Fri är man om man kastar sig ut från ett plan på 10000m utan fallskärm, Martin Luther blev fri som fårgeln (jo, man sa så) när han förklarades heretiker av katolska kyrkan. En livegen eller en löntagare kan vara mindre fri än en slav, eftersom slavägaren har investerat för att köpa slaven och värnar om dennes hälsa. En fattig som blir stormrik av entreprenörsskap är slav under de ekonomiska regler som denne utnyttjar för att bli rik. Någon som föds rik är slav under rikedomen som denne ärvt oc förväntras förvalta. Samhällsvarelser, flockdjur, har att förhålla sig till sina gelikar och den hierarki som ovillkorligen uppstår i allt socialt samspel. De som har mest makt verkar vara friare, men de har det bara bekvämare. Eftersom frihet inte finns, och, i enlighet med västvärldens lagstiftning, kan ingen individ säljas till någon annan av en ägare. Inte ens när det företag vi arbetar i säljs så är vi slavar som säljs, vi har rätt säga upp oss och söka annat arbete. Friheten kommer alltid att vara ett Luftslott som vi förhåller oss till och har känslor för, men vi kommer aldrig att uppnå den frihet vi föreställer oss. Mellan direkt slaveri och absolut frihet så har vi ett flertal ofriheter, livegenskap, statarskap, löneslaveri, skatteslaveri medmera. De två sitnämnda är inte slaveri, men vi vill gärna kalla det så. Vilken grad av ofrihet kan vi tolerera, och vad vill vi betala för fördelarna?

  Gillad av 1 person

 21. Glen Lester skriver:

  fots.
  Jag föddes i i en liknande tjänstemannaklass som PE, och hade linande åsikter som ung. Men jag valde en annan väg, att inte direkt ta ansvar för för att reglera andras ofrihet. Istället valde jag proletariseringen, arbetare, elitarbetare, och sedermera ingenjör. Det är jag glad för, jag har inte prostituerat mig mer än nödvändigt, och inte reglerat andras ofrihet på annat sätt än genom uppdrag som arbetsledare i olika former. Vi får den ofrihet vi väljer, om man tillåter oss välja. Att tvingas in i en ofrihet vi inte valt gör oss naturligtvis mindre fria. Att ta de friheter vi kan, inom ramen för de mindre betungande ofriheter som finns att tillgå, är den frihet vi har. Det är det som kallas valfrihet. När valfriheten begränsas så begränsas också vår frihet, och i synnerhet vår känska av frihet. Men känslan är individuell och kan uppfattas helt olika för olika personer. En östtysk tant som helt plötsligt blivit förenad tysk, som inte lyckades handla tandkräm, för att det fanns för många olika sorter, upplever sig som mera fri när det bara finns en sorts tandkräm. Valfrihetens slaveri kan vara en börda för många och gör att de känner sig mindre fria. Vi vet egentligen inte vad frihet är, vi har bara olika orealistiska föreställningar om hur vi tycker friheten ska gestalta sig. och ingen kommer någonsin att uppnå annat än en momentan känsla av frihet. Den känslan kan givetvis ha ett pris men kommer aldrig att vara varaktig. Lyckans land finns bara i våra drömmar.

  Gillad av 1 person

 22. Glen Lester skriver:

  Ett annat exempel på hur slaveri fungerar är vad som hände när slaveriet förbjöds i Brasilien vars efterföjder vi ser ännu idag. För typ tjugo år sedan var jag på långresa i Brasilien. När man är på långresa är alla småjobb som kan förlänga resan välkomna. Vid ett tillfälle, i Natal, så blev mitt uppdrag att observera sju arbetare som skulle anlägga trädgården åt en tysk enligt vissa anvisningar. Mycket enkelt arbete. Mitt uppdrag var att titta på när de arbetade för om ingen tittade på så slutade de. Visst hade de avtalade raster, lagstadgad minimilön (för ett enkelt uppdrag somkan utförasd av en anafabet), men ingen förstod att belöningen för att arbeta bra var att bli utvald för vidare uppdrag. Jag satt och drack öl medan de arbetade, det var mitt uppdrag och previlegium. Så fort jag tittade bort så slutade. De svettades INTE i arbetet. Personerna var så kallade ”sinterras”, före detta slavbefolkningar som blev fria för hundrafemtio år sedan. Deras mentalitet är fortfarande slavens, än idag. Ingen av dem slet mer än andra för att få tillochmed uttalade previlegier. De hade det kanske bättre som slavar. Kanske de hade större upplevelse av frihet som slavar än som fria arbetare som erbjuder sin arbetskraft mot betalning.

  Gillad av 3 personer

 23. jvkkk skriver:

  Det var ju djävulen vad mina kommentarer ”faller bort” idag. Jag hade en poäng att skatten har ersatt och tagit bort behovet av våldsam repression utförd av kung och stat, när skatten blir högre än 10-20% så blir maktkoncentrationen för stor och det blir rationellt att söka anställning som parasit istället för som producerande medborgare, när man sedan når nivåer över 30% så börjar folk bli som livegna slavar och när vi när nivåer på över 50% så tjänar man så lite att det är omöjligt att göra sig ekonomiskt fri på vanligt hårt arbete, man är för alltid beroende av statens välvilja och lever i en anti-visselblåsarordning där folk tävlar om att vara minst kritiska mot staten för att få fördelar.

  Gillad av 4 personer

 24. Gunnar Strandell skriver:

  Patrik, jag citerar:
  ”Hur skulle det gå till här hos oss? frågar jag mig. Det är klart att om alla företag underlät att betala in skatten så skulle politikerväldet ganska snabbt bli spakt och medgörligt men eftersom ingen företagare törs ta risken att stå ensam som frihetskämpe blir det inget av det projektet.”

  Leif Östling har kritiserats för att han inte betalade skatt i Sverige för de inkomster han hade från Scanias dotterbolag I Nederländerna och Tyskland då han jobbade där.

  Ser man till Scania idag är det dotterbolag till tyska Volkswagen, Volvo Cars till kinesiska Geely, ABB har huvudkontor i Schweiz och så vidare.

  Kan det bli så att länder utanför Sverige kräver att dess medarbetare betalar skatt där?

  En intressant utveckling och konflikt pågår när det gäller gränsöverskridande lastbilstransporter inom EU. Den dag ”Nya Sidenvägen” är utbyggd och chaufförer från alla länder mellan Kina och Europa blir vanliga på våra vägar närmar sig. Leif Östling spådde den utvecklingen redan 2005.

  Ibland sägs att skatten ska tas ut där det huvudsakliga förädlingsvärdet uppstår. För många produkter idag är det transporten.

  Gilla

 25. Leif Nilsson skriver:

  ”Härskarna delade ut bidrag och ordnade med skådespel och spännande evenemang för att locka det lättlurade folket in i slaveriet och beroendet av överheten.”
  Intressant och aktuell betraktelse över temat:

  Gilla

 26. Zhengyang Wu skriver:

  Patrik missade det uppenbara: Därför har vi (oberoende av länder) hederligaintellektuella som fungerar som ledstjärna för den fria människan. Det är indiotiskt att tro att vanliga, meniga människor ska på egen bevåg kämpa för friheten. Intellektuella har ett tungt ansvar.

  Svenskar med trälmentaliteten saknar intellektuella med ryggrad, tyvärr!

  Gillad av 3 personer

   • Zhengyang Wu skriver:

    I blodigt diktatiska länder räcker det naturligtvis inte hederliga intellektuella eftersom de kan bli avrättade, men i Sveriges hade det räckt.

    Patriks krönika handlar om varför vanliga människor inte gjorde uppror, och jag har därför uppfattat det som att vanliga människor hade möjlighet att göra uppror utan att bli avrättade på fläcken.

    Gillad av 1 person

 27. Moa skriver:

  Imamen Ismail Abu Helal blev riksbekant i samband med att Växjö kommun beslöt ge tillstånd åt den lokala moskén att basunera ut den muslimska trosbekännelsen på arabiska i högtalare. Nu uppmärksammas han igen, denna gång i egenskap av rektor för ortens muslimska friskola och för att han underlåtit att betala in avgifter till de anställdas pension
  https://samnytt.se/muslimska-friskolans-rektor-lurade-anstallda-pa-tjanstepension/

  Även om Anne Nilsson nu i efterhand fått juridisk hjälp från facket är hon ändå besviken över hur Lärarförbundet agerat från början. Hon menar att förbundet, som känt till att Ismail Abu Helal inte tecknat kollektivavtal och betalat in avgifter för tjänstepension, borde ha upplyst de fackligt anslutna på skolan om detta. Då hade de kunnat agera direkt.
  Mer PK än fackföreningarna är svårt att leta upp.

  Gillad av 1 person

 28. Glen Lester skriver:

  Svenskar med trälmentaliteten är här i Sverige och försöker åtminstone vidga diskussionen för att göra verkligheten begripligare. Ja, jag är lite träl under min svenskhet. Erkännes!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.