Pornografi, prostitution och inseminering – den nya klasskampens uttryck

Anders Leion

Skolan har alltid varit ett sorteringsverk. Tidigare var detta naturligt, ja avsett. Vissa – inte så många – skulle förbereda sig för teoretiska studier genom att efter några år lämna folkskolan för läroverket, medan andra skaffade sig en yrkesutbildning efter folkskolan. Enhets- och grundskolan innebar något nytt. Alla skulle i så stor utsträckning som möjligt, så länge som möjligt, skaffa sig samma kunskaper. Denna princip tillämpas fullt ut, så att det nyanlända barnet, från ett land utan skriftlig kultur, i bästa fall efter en kortare introduktion, placeras tillsammans med barn som redan kan ha läst i flera år. Barnet får ingen hjälp hemifrån, eftersom föräldrarna inte har de kunskaper som behövs, och miljön omkring barnet är sådan att det inte heller kan tillägna sig språket genom lek med kamrater, eftersom dessa inte heller talar svenska.

Den nya skolan är också ett effektivt sorteringsverk. Vissa tar sig till universitetet, andra tar sig fram genom att sälja knark och begå andra brott. Så har det varit länge. På senare år har det skett en ytterligare sortering. Flickorna avslutar gymnasiet i hög utsträckning med goda betyg, medan många pojkar inte ens klarar gymnasiet. Denna tudelning förstärks under livet, därför att de misslyckade pojkarna har svårt att klara sig inte bara på arbets- utan också på äktenskapsmarknaden. Lösningen för många blir att direktimportera en fru från det land man en gång lämnat. Paret lever sedan tillsammans i en enklav som mer liknar deras hemland än övriga Sverige. Deras barn kommer också att fortsätta leva i denna utsorterade tillvaro. (Sådan direktimport tillämpas också på andra håll i landet. I glesbygden med dess kvinnobrist, orsakad av samma sorteringsmekanism – flickorna är duktigare i skolan och flyttar gärna in till stan – importerar man kvinnor från till exempel Thailand och Ryssland).

Denna kvinnoimport innebär i många fall ett slags prostitution, även om avtalstiden är längre än inom sedvanlig prostitution. I de allra flesta fall är kvinnan utsatt för mannens godtycke, eftersom hon har ännu svårare än han att ensam klara sig i det nya landet. De penningtransaktioner som förekommer, även om de ingår i ett traditionellt kulturellt mönster, gör henne till ett slags mannens egendom. Samma företeelse kan, kanske mer i det fördolda, uppträda också när mannen, köparen är svensk. Det finns de som importerat flera kvinnor från Thailand, den ena efter den andra.

Ett nytt inslag i detta sammanhang är de besvikna och desperata, vällyckade kvinnor med hög status som plötsligt blir medvetna om att de högst sannolikt kommer att förbli barnlösa. De har ägnat det mesta av sin energi till att vara duktiga i skolan och på universitetet och därefter satsat målmedvetet och hårt i arbetslivet. Naturligtvis har de haft förhållanden, men dessa har inte fått ta för mycket tid och absolut inte fått resultera i föräldraskap. Det skulle ha kostat för mycket energi och skadat karriären för mycket.

Deras läge skulle för endast några år sedan varit ohjälpligt hopplöst. Så är det inte längre. De kan också som ensamstående få hjälp med assisterad befruktning.

Och varför envisas de med att vilja vara ensamstående? Därför att de har fått så hög status att de inte kan acceptera tillgängliga kandidater. Dessa har alla mindre – eller möjligtvis lika högt – socialt kapital som det de själva har – och av någon anledning har dessa kvinnor bevarat en enda, traditionell värdering: Mannen skall vara rikare och starkare än de själva. Han behöver kanske inte ha så mycket muskler, men de vill kunna se upp till hans intellektuella och sociala färdigheter. Det går inte. Dessa kvinnor är för duktiga. Och hellre än att acceptera en mesallians väljer de ensamheten – tillsammans med ett – i deras fall – importerat barn utan känd bakgrund (fast de har ju fått se bilder på de hugade spermadonatorerna, förstås).

Och i den andra ändan av den sociala skalan återfinns den ensamme mannen, själv invandrad eller barn till invandrade föräldrar. Han har en misslyckad skolgång bakom sig. Han lever i en enklav utan kontakt med svenskar och utan möjlighet att försörja sig på den vita arbetsmarknaden. För honom ligger det, förstås, nära till att ägna sig åt något svart eller olagligt näringsfång. Trots det har han kanske svårt att få ihop pengar till en fruimport.

Är det då så underligt om han tar ut sin besvikelse och ilska just på svenska kvinnor? Förutom sina personliga motiv har han ju tillgång till en religion som kan förklara och ursäkta hans övergrepp på – som han ser det – dessa horor. De är horor därför att de är för tillgängliga – men inte för honom.

Denna utsortering efter skolan sker i alla delar av det svenska samhället. Vi har fått en ny klasskamp. Den utkämpas i det tysta, mellan könen. Kvinnorna håller på att vinna. Ingen har uppmärksammat eller kommenterat denna klasskamp. Hur kan det komma sig?

30 reaktioner på ”Pornografi, prostitution och inseminering – den nya klasskampens uttryck

 1. Peter Ojala skriver:

  Nja, de ”vinner” så länge det finns en stat, press, politikerkår som ser till att de vinner. Om denna privilegierade situation förändras så är det över.

  Gillad av 2 personer

  • Peter Ojala skriver:

   Jag funderar på varför någon driver denna utveckling. Vem är den bra för? Man kan enkelt konstatera att det, kanske eller kanske inte oavsiktligt, är en klassisk härska genom att söndra situation. Man ger makt och förmåner till en svagare grupp som endast kan behålla dessa med stödet från manipulatörerna. På så sätt blir de beroende av manipulatörerna och kommer att göra manipulatörernas agendor till sina egna.

   Gilla

   • Peter Ojala skriver:

    I det här fallet skulle jag dock inte kalla kvinnor en svagare grupp. Dock har en uppfattning hamrats in i befolkningen att kvinnor tillhör en maktlös och därmed svagare grupp. De vita, hetersexuella männen påstås sitta på toppen av samtliga vilktiga makthierarkier i samhället i stort. På så sätt har man i varierande grad lyckats få kvinnor att tro på att de är svagare. I själva verket kan man inte jämföra breda kategorier som män och kvinnor och säga att den ena gruppen är svagare än den andra. Om man är intresserad av en sådan jämförelse så får man göra den på individnivå och dessutom så kanske det ändå ofta inte kan fastställas på något objektivt sätt. Sådant har undersökts ocj för en så viktig framgångsfaktor som IQ så är medelvärdena för gruppen män och kvinnor identiska.

    Gillad av 1 person

  • J.G skriver:

   Precis. De kan bara hålla sig kvar i ledningen med hjälp av män som ingår i våldsmonopolet. Utan en civiliserad stat skulle de inte ha många rättigheter. Det är något många glömmer bort när de häcklar den vita mannen.

   Gilla

  • Egon skriver:

   Fackpampen Stefan Löven halkade in på ett bananskal och blev Sossarnas partiledare.
   Han begrep inget då,och än mindre nu.
   Han har totalt missbedömt svenskarnas tolerans mot invällarnas maktövertagande.
   Sverige hade inga No-Go zoner för trettio år sen.
   SD får nästan 30%…….
   Vad beror det på?
   Socialdemokraternas totala kollaps!
   Att sätta sig i regering med ett ytterlighetsparti och låta dem ta taktpinnen….?
   Aldrig tidigare har väl sossar visat sig så sårbara?
   De har sänkt Sverige och är så fega att de vill att andra rensar upp skiten de har ställt till med.
   Tre döda i Malmö.
   Knarkmaffian gör upp i Ilmar Reepalus socialdemokratiska multikultiparadis.
   Tack för den.
   Snaphanen.dk hade namnen på offren.
   Alla hade digra straffregister men väldigt lite tid i fängelse.
   När smäller det igen?

   Gillad av 1 person

 2. Leif Nilsson skriver:

  Ja, vi har fått en ny ”klasskamp”, nu mellan könen. Även om jag nog tycker att kampen inte utkämpas i det tysta. Stridstrummorna dundrar ju dagligen i MSM och den svenska feministregeringen gör gör sitt bästa för att underblåsa kampen – natuligtvis med benäget bistånd från EU-etablissemanget.

  Du skriver att ”kvinnorna håller på att vinna”, men extremfeminismen segertåg, undergräver vårt samhälle och vår kultur, vilket snarare gör att främst kvinnorna blir förlorare.
  Black Pigeon Speaks uppmärksammar förtjänstfullt problematiken i sin nya kortvideo:

  Gilla

 3. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  När politiker har visioner om att radikalt förändra ett tidigare så väl fungerande samhälle uppstår det ett antal problem som de från början varken hade kunskap eller fantasi att förutse. Artikeln belyser en del av de problem som i grunden skakar om hela samhället och som innebär att vi har och fortsättningsvis genomgår en social revolution som med resultatet i handen inte var önskvärd.

  Gilla

 4. PerH skriver:

  Pär Ström och Pelle Billing dryftade dessa frågor under ett antal år innan de drevs bort från bloggosfären med hot och hat.
  Till stor del ställde de frågan hur det kom sig att det efter hand börjat gå så katastrofalt dåligt för pojkar i skolan.
  Deras hypotes togs ej väl emot av den extrema genusvetenskapens förespråkare.

  Gillad av 6 personer

 5. Drutten skriver:

  Flickor och kviinnor curlas och uppmuntras till att satsa på studier och karriär medan pojkar lämnas åt sitt öde. Det omtalade glastaket har ersatts av en glashiss som tar flickor och kvinnor upp till de högre samhällspositionerna medan pojkar och män lämnas kvar där nere. Det är inte förvånande om de senare i stället för att kämpa i en riggad karriärkamp kommer att ägna sig åt det de alltid varit bäst på, nämligen våldskriminalitet och krig. Riktiga genusforskare skulle beforska dessa frågor förutsättningslöst utan att demonisera pojkar och män. Människan är ett revirhävdande flockdjur där männen sedan urminnes tider stått för försörjningsförmåga och försvar av revir och erövring av grannflockens revir. Fotboll är ett aktuellt exempel på att leka stamkrig.

  Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   När våldskriminaliteten har spridit sig tillräckligt kommer flickor och kvinnor knappast att kunna göra karriär som fria och självförsörjande jämlikar till männen, eftersom de inte kan gå utanför dörren. Islamiseringen skyndar på den processen i rasande fart…

   … men på tal om fotboll; är det någon annan som har observerat hur illa det går för MENA-länderna i VM? Inget muslimskt land kan tydligen, för tillfället, mäta sig med de kristna i just den stamkrigaraktiviteten – trots att kvinnorna definitivt inte har makten… 😉

   Gillad av 3 personer

 6. Elisabeth Henriksson skriver:

  Enligt mig, frivilligt barnlös ensamlevande kvinna, finns det flera skäl till varför vi väljer bort att leva med en man; det är svårt att hitta en man som inte super, inte är bitter över tidigare äktenskap men fungerar jämlikt och visar tillräckligt stort intresse för våra livsval.

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Enligt mig, rik, nykter och barnlös ensamlevande man, finns det flera skäl till varför jag valt bort att bo ihop med en kvinna; det är svårt att hitta en kvinna som inte super, inte är bitter över tidigare förhållanden men fungerar jämlikt och visar tillräckligt stort intresse för våra livsval. Man är självupptagen i unga år och som äldre ältar man sina felslut. (Med en portion självironi)

   Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag känner mängder av män som inte super och inte är bittra över tidigare äktenskap. De ser ut att respektera sina hustrur. Jag känner även några som tyvärr i mogen ålder drabbats av att hustrun avlidit. Kanske någon av dessa passar? Själv känner jag några mycket sympatiska medelålders kvinnor som lever ensamma. Eftersom jag är lyckligt gift kan jag inte bistå dem men nog finns det både lediga och rediga män och kvinnor på ”begagnatmarknaden”. Hm, är det rätt ord?

   Gilla

 7. Jan Bengtsson skriver:

  Var det så smart att tillåta inseminering för ensamstående kvinnor?
  Dessutom att bekosta den…

  Fast det ingår i Agendan att krossa kärnfamiljen!

  Gillad av 3 personer

 8. Underdog skriver:

  Sluta gnälla nu grabbar. Det är inte manligt.

  Jan Bengtsson har svaret. Sverige har medvetet styrts till att bli världens mest individualistiska land med världens mest kollektiva finansiering och den största styrningen uppifrån av individernas livsval. Det är paradoxalt men är ju resultatet av hur människor röstar. De tre största städerna styrs av samma rödgrönrosa röra. Detta kommer inte att vändas förrän de får slut på andras pengar.

  Gillad av 3 personer

 9. UlfH skriver:

  Mycket klargörande analys, som också kan användas till att förklara fenomen som
  vilt skjutande gäng. Finns det inget naturlig socialt sammanhang för överskottet av män, där de kan skapa sina sociala identiteter, så skapar dom sin egen subkultur med alldeles egna moraliska värderingar. Mycket olycksbådandande för vårt samhälles framtid.

  Gillad av 1 person

 10. rolfholmen skriver:

  Apropå flickors bättre skolresultat.
  Låt oss för ett ögonblick glömma bort allt trams om att det måste vara lika många män som kvinnor som befordras till toppositioner. Kvalifikationer bör avgöra. Det tror jag att vi som följer DGS är överens om. Men;
  Kom ihåg biologin. Det sägs att flickor utvecklas tidigare än män. Rätta mig om jag har fel. Om det är så är det väl orättvist att alla 19-åringar skall betygssättas enligt en och samma mall. Om nu pojkar utvecklas långsammare så borde vi kanske avskaffa ”samskolan”. Acceptera att pojkar behöver längre tid för att nå samma mognad som flickor. Kanske ett års skillnad räcker? Låt pojkarna gå 13 år i grundskolan, medan 12 år är lagom för flickor. Eller ett års senare skolstart för pojkar (kanske inte så bra idé då risken för mobbning av ett år yngre fysiskt svagare flickor kan öka).
  Sedan tycker jag mig ha förstått att den nuvarande skolan premierar färdigheter där flickor är starkare. Alltså humaniora. Medan teknikämnen, där pojkar är starkare nedprioriterats.

  Vi är inte alla lika, låt oss vara jämlika, utifrån våra olika förutsättningar.

  Rolf Holmén

  Gilla

 11. Egon skriver:

  Gymnasieexamen har devalverats så till den milda grad att det inte går att få ett jobb utan den.
  Det är patetiskt.
  Förr räckte det med 9 år i folkskola.
  Där lärde man sig att skriva,läsa och räkna.
  Fullt tillräckligt för att skaffa sig ett förvärvsarbete.
  Gymnasium var något få förunnat.
  De som verkligen hade något i huvudet.
  Högre studier hette det.
  Nu skall Afghanistaner få automatiskt uppehållstillstånd om de går i svensk gymnasieskola………?
  Har de politiska makthavarna helt tappat allt sans och vett?
  Sossarna har totalt kapitulerat för minoritetspartiet MP.
  Lastbilsflak med öldränkta ”Gymnasieelever” från Bygg och Anläggning…………
  Vår syn på utbildning har fått sig en ordentlig knäck…………

  Gilla

 12. Arthur skriver:

  Jag läste en snarlik analys av den kinesiska äktenskapsmarknaden som lämnade ogifta de mest meriterade damerna och de minst lämpade herrarna. Jag tror att det var i Hong Kong-baserade SCMP. Det verkar som om kommunistpartiet av eugeniska skäl vill rädda de meriterade damernas arvsanlag genom äktenskapsuppmuntran.

  Våra egna gamla kommunister i vänsterpartiet kommer nog inte att föreslå någonting liknande.

  Gilla

 13. Lena M skriver:

  Männen måste bättra sig och inte bara jaga yngre. Kvinnorna tar då efter och gör likadant. Då blir det inga träffar. Om alla vill ha någon som är yngre, snyggare, rikare och trevligare än man är själv. Då blir det inga träffar alls. Tyvärr.

  Gillad av 1 person

 14. S Eriksson skriver:

  En liten tanke som jag i och för sig kan ha missförstått. Det klagas på att folk vänder sig till klanen i stället för samhället då fel och problem uppstår, det kan naturligtvis vid första tanken uppfattas som fel eller tokigt. Men vid närmare eftertanke så kanske det är det enda alternativet, då det kan uppfattas som att samhället sviker eller inte kan eller klarar av situationen. Jag kan ha fel men det är det intryck och den uppfattningen jag har fått.

  Gilla

 15. Egon skriver:

  Medans jag har ångan uppe……
  Politikerna beslöt att de tidigare tvååriga yrkesutbildningarna skulle bli treåriga.
  Varför?
  För att Sverige kunde slå sig för bröstet och visa på en lägre ungdomsarbetslöshet än EU genomsnittet ?.
  Själv gick jag verkstadsteknisk linje och läste samtidigt in ämnen för att kunna gå vidare till eventuell högskola.
  Gissa om mina klasspolare mobbade mig för det………..
  Redan då var det fult att plugga.
  Tack och lov har jag fått en bra karriär och har alltid varit anställd inom privata företag.
  Kanske gjorde det där extra pluggandet skillnad……..
  Jag ångrar det inte.

  Gillad av 1 person

 16. Eric skriver:

  Fortfarande överför en genomsnitttlig man 2 MKR under sin livstid till en genomsnittlig kvinna, via skatter och transfereringar. Utan denna överföring vore inte den beskriva samhällsutvecklingen möjlig. Med nuvarande utveckling kommer kvinnorna att dra det kortaste strået i slutändan. Det mångkulturella samhället kommer inte att ha råd med kvinnocurling.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.