Gästskribent Lars Hässler: Hur mycket får rättegångar mot kriminella invandrare kosta?

Förra året begicks ett antal grova personrån i Nacka mot minderåriga. Ett fall gällde en minderårig som rånades och misshandlades. Den drabbade fick föras till sjukhus. Tidigare samma vecka blev en åttaårig pojke knivrånad i Nacka när han var på väg hem från skolan. Polisen gick ut med signalement på gärningsmännen, ca 14 – 18 år gamla och ca 185 – 190 centimeter långa, och var av afrikanskt ursprung. De hade varit klädda i mörka jackor samt vid rånen maskerade över ansiktet. Gärningsmännen var mellan fyra och tio personer där några hade varit mer aktiva i själva rånen.

Nu har fem av gärningsmännen, födda mellan 1999 och 2002, lagförts och fått sina straff, allt från fängelse i några månader till ungdomstjänst eller skyddstillsyn.

Man kan naturligtvis ha synpunkter på de förvånansvärt låga straffen, men det finns något annat som skaver, nämligen kostnaderna som var förknippade med rättegången.

Alla fem hade var sin offentlig försvarare och brottsoffren hade målsägarbiträden. De offentliga försvararna tillerkändes tillsammans 887 000 kr och biträdena 285 000 kr, tillsammans 1 172 000 kr. Till detta tillkommer skadestånd till brottsoffren på ca 100 000 kr, en summa som de tilltalade naturligtvis aldrig kommer kunna betala (som staten får betala).


Detta mål, ett tyvärr rätt vanligt mål i dagens Sverige som begåtts av invandrarungdomar, har sålunda kostat skattebetalarna mer än en miljon kronor för att inte tala om polisens, åklagarnas och domstolens kostnader, och ej att förglömma tolkarnas arvoden.

Är detta rimligt? Knappast! Varför ska asylsökande, de med PUT eller TUT eller till och med illegala invandrare åtnjuta förmånen av skattefinansierade offentliga försvarare? Det genomsnittliga arvodet för försvarsadvokaterna låg på ca 250 000 kr per åtalad. Advokaterna har uppenbarligen lagt ner mycket arbete å sina klienters vägnar (det har också framkommit i media att vissa advokater kraftigt sockrar sina kostnadsräkningar i andra mål).

Dessa mål borde kunna göras enklare, effektivare och framförallt billigare. Under min tid på Law School i USA besökte jag så kallade night courts. Här fanns ett antal ”stand by” advokater som blev tilldelade misstänkta gripna personer allteftersom de fördes in i rättssalen under natten. Advokaterna fick några minuter med varje tilltalad och sen fördes han/hon inför skranket och dom avkunnades. Därefter, om det blev fällande dom, bar det av direkt till fängelse.

Om ett gäng åtalas för ett brott borde en försvarare kunna tilldelas för alla misstänkta. Detta förfaringssätt kan det naturligtvis bli problem med, alla kanske inte varit delaktiga i alla påstådda brottsliga handlingar. Å andra sidan har de alla varit närvarande och borde kunna dömas solidariskt. I varje fall borde det finnas ett tak på hur mycket tid en försvarare får lägga ner på målet, i alla fall ett tak på hur stor ersättningen ska vara. Dessutom borde dessa mål inte få överklagas, det borde räcka med en instans för personer som saknar svensk medborgarskap.

Samma problem uppstår vid asylprocessen. Asylsökanden får tolkhjälp och biträde som skall hjälpa den sökande genom rättsprocesserna. Även här borde det bli stopp vid Migrationsverkets beslut. Men systemet är sådant att den sökande, med biträdets hjälp och råd, kan överklaga i flera instanser. Det ligger till och med i biträdes intresse att överklaga då det genererar stora inkomster. En annan nackdel, förutom nämnda kostnader, är att migrationsdomstolarna blir överbelastade och kräver nya anslag och nyanställningar. Dessutom är det brist på kompetenta tolkar.

I den senaste terrorrättegången mot Akilov slog domstolen delvis ner foten. Det gällde målsägandebiträdenas arvoden. Dessa hade lagt ner 900 timmar på att följa hela rättegången. Domstolen slog fast att det hade varit tillräckligt om de hade följt rättegången bara i de delar som rört deras respektive målsägande, och sänkte arvodena betydligt. Kanske en början till att se över alla de kostnader som orsakas av invandrare.

Några partier, även i Danmark, har börjat diskutera huruvida invandrare skall komma i åtnjutande av alla välfärdsstatens generösa bidrag. Det borde även vara dags att fundera på huruvida samhället skall ge samma generösa förmåner i alla rättsprocesser till flyktingar/migranter som svenska medborgare erhåller.

Lars Hässler är jur kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg. 

27 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Hur mycket får rättegångar mot kriminella invandrare kosta?

 1. Bo Svensson skriver:

  En rimlig ordning för en resenär måste väl vara att före avresan ta en försäkring, så att oförutsedda kostnader man kan drabbas av utrikes blir täckta. – Krav på en sådan försäkring skall vara en förutsättning generellt för rörelsefrihet globalt och med ett sådant krav har man ett kriterium för att skilja legala resenärer från illegala som man kan internera under tiden de funderar på hur de skall ta sig tillbaka hem.

  Asylverksamheten skall vi överlåta till något FN-organ som ges de resurser vi är beredda ägna ändamålet flyktinghjälp.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Denna ordning överträffar hundrafalt folkblandningspolitik i människovänlighet: Istället för de runt 30000kr/år var och en av oss genomsnittligt betalar för att underlätta tillvaron för en femtedels migrant bland vilka var tionde möjligen förtjänar benämningen flykting, skulle samma pengar göra avgörande skillnad för världens 60 miljoner flyktingar. – 5000/år och flykting. – Alltså om vi ägnade samma resurser åt flyktinghjälp som nu åt folkblandningspolitik. – Vi skulle kanske hitta ännu angelägnare ändamål att använda skattemedel till.

   Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, är formeln för normalitetens återställande. – Garanten belastas då med kostnaderna för sina klienters brottslighet, deras fängelsevistelse och deras repatriering. – Och deras advokatkostnader.

   Vi skall då med våra skattemedel tillåtas hjälpa dem vi känner samhörighet med med deras brottsförsäkringskostnad så att det bara blir högriskklientelet som hänvisas till kvarter med bevakade utgångar.

   Detta är en i grunden liberal lösning med en självfinansierad rättsordning kalkerad efter den fornnordiska.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Efter denna redogörelse förstår man varför advokatsamfundet ställer sig positiv till en omfattande invandring. Mycket faller på plats. För övrigt tycker jag det borde vara självklart att när Sverige gradvis får en migration som till och med per capita överträffar USAs att man då också borde modifiera rättssystemet i motsvarande grad. Alla borde ju inse att dagens situation är ohållbar. Och detta i ett land där hållbarhet har blivit en dygd borde den ju tillämpas genomgående!

  Gillad av 15 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Instämmer till fullo! Detta evinnerliga överklagande och därmed följande tidsutdräkt, för att inte tala om kostnaderna, måste få ett slut. ( I den sk gymnasieamnestin anförs ju den självförvållade långa handläggningstiden som ett skäl att få stanna).
  Någon form av jourdomstol vore välkommet vid enklare mål med beslut som inte går att överklaga. Snabb verkställighet av straff är också angeläget. Vid upploppsliknande fall vill jag se polisen ”bunta ihop” samtliga personer, oavsett vem som kastade stenen eller brandbomben. Vips iväg till polisstation och jourdomstol med en försvarare för samtliga. Dagen därpå avtransport till förvar av enkel standard i 14 dagar på egen eller målsmans bekostnad.

  Gillad av 11 personer

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Väl skrivet, och samma sak kan sägas om asylsökande.

  Varför skall svenska skattebetalare bekosta juridiska ombud i asylprocessen? Det är ingen som tvingar migranter att korsa den europeiska kontinenten för att söka asyl i Sverige och resan bekostar de ju gladeligen själva.

  Att betala asylsökandes advokatkostnader är lika rimligt/orimligt som att ersätta dem för deras utlägg på vägen hit!

  Gillad av 16 personer

  • cmmk10 skriver:

   Tilläggas kan, att svenska medborgare torde ha rätt svårt att få rättshjälp, om de vill driva process mot ett myndighetsbeslut.

   Någon som har försökt att få bidrag för att överklaga skatteverkets beslut 😉

   Gillad av 16 personer

 5. Aurora skriver:

  Dett kommer att lösa sig när landet är utfattigt och fösvarsadvokatindustrin sugit ut allt som går. Men det blir de som byggt landet som drar det kortaste strået och får sitta i utvisningsbåset.

  Gillad av 3 personer

 6. 5ven55on skriver:

  Givetvis ska detta stoppas omgående. Dessutom ska alla dessa jusrister återbetala det de på detta sätt lurat till sig under den hycklande brunråttan Rambergs regim.

  De invandrade skurkarna ska själva betala skadestånd, böter och rättegångskostnader, genom tvångsarbete om så krävs. Sen ska de snarast slängas ut ur landet. Det gäller även sådana som bedrägligt ljugit om ålder och annat.

  Vi måste försöka få tillbaka så mycket det går av vad de lurat av oss så att vi har medel att repatriera. Dessutom kommer hårda straff (som straffarbete) och retroaktiva böter att fungera avskräckande och bidra till fler lämnar landet frivilligt.

  Gillad av 4 personer

 7. Magnus Eriksson skriver:

  Straffrättsliga rättsäkerhetsgarantier skall iakttas vid utredning om brott. Försvarets utredning skall speglat utredningen från polisen / förundersökningen. Det ankommer på åklagare att begränsa förundersökningen. Precis som det sker föredömligt i USA. Förslaget är bra.

  Gillad av 3 personer

 8. Magnus Rosensparr skriver:

  Tolkproblemet är lätt att lösa. Migranten får vända sig till sitt lands beskickning här och be om tolkhjälp. Då kanske någon säger; ”Men om identiteten är okänd?” Det är ännu enklare att lösa. Ingen som inte kan styrka sin identitet på ett trovärdigt sätt ska släppas in i Sverige.

  Gillad av 17 personer

 9. Lars skriver:

  Tja, det allmännas kostnader för advokater är ju alltid en avvägningsfråga.
  Jag tror att ekonomin kommer driva fram mer rationella rättegångar med bl.a. ytterligare begränsning av rätta att överklaga.
  Snart är vi där.
  Money beats talk.
  Visst delar av advokatkåren har ett genuint egenintresse att främja en liberal flyktingpolitik då denna genererar en kontinuerlig ström av uppdrag.
  Jag finner det underligt att en del advokater som ägnar sig åt brottmål kan dra in så mycket pengar då rättstaxan ligger på 1,2 tkr/ timme. Hur många timmar kan en advokat generera som debiterbar tid? Uppenbarligen ganska många timmar med hänsyn till erhållna arvoden av allmänna medel.

  Gillad av 1 person

 10. Hosianna skriver:

  Utmärkt, Lars, att du belyser det svindlande skatteslöseriet kopplat till dagens omfattande, tidigare närmast otänkbara, kriminalitet i en fullkomligt förödande massinvandrings kölvatten.

  Av egen erfarenhet vet jag att brottsoffer, som tilldöms skadestånd i svensk domstol, absolut inte kan räkna med någon ekonomisk gottgörelse, varken från gärningsmannen eller staten.

  Gillad av 5 personer

 11. Jvk skriver:

  Precis ännu en pusselbit till varför Ruists beräkningar är skrattretande låga. Jag hörde av en bekant att det inte bara är nästa 100% av alla brottmål som det gäller utländska namn, utan också nästan alla civilmål.

  Jag tycker man borde vända på metoden när man undersöker invandringens kostnader, istället för att börja med invandraren så kan man börja med personen som tillhandahåller en service, en polis, en jurist, en tolk, en läkare, en lärare en statlig administratör, en husbyggare, hur stor del av deras arbetstimmar går till att serva invandrare, och hur många till att serva svenskar. Detta hade kunnat ge en fingervisning om de verkliga kostnaderna.

  Gillad av 11 personer

 12. Elisabeth skriver:

  Håller fullständigt med, Lars Hässler. Bra förslag där, förenklad hantering i night courts. Danmark är ett land som inte tillåter att saker och ting går för långt, där finns handlingskraft och sunt förnuft, senast manifesterat i burka/niqabförbudet. Jag önskar en mer dansk attityd i vårt sävliga land. Jag blir bara alldeles matt av att läsa om hur mycket invandringen kostar oss skattebetalare. Senaste blodtryckshöjande nyheten är att Malmö kommun bygger om ett gatuhus i Limhamn ( !!) till en 10-rumsbostad åt en invandrad storfamilj. Jag kan ju tipsa om att gatuhus i Limhamn är mycket åtråvärda och få förunnade. Undrar vad grannarna säger.
  Hursomhelst, oavsett hur många miljarder som hälls över dessa personer så vill media att man ska hälla mer. Hörde nyligen i radion ett snyftreportage om att ”barn måste tolka åt sina föräldrar vid sjukhusbesök”. Alltså, rätt till tolk för alla som beträder svenskt sjukhus. Kostnaderna, rimligheten ? Nej, fy, sådant pratar man inte om i media.

  Gillad av 4 personer

 13. MartinA skriver:

  Framförallt borde den som inte lärt sig språket bekosta tolk själv.

  Men ärligt talat, allt det här är en del av vad vi i högern kallar anarkotyranni. Systemet polisar svenskar benhårt medan den i stora stycken inte polisar våra nya landsmän alls. Det har uppstått två helt olika tillämpningar av lagen i sverige. En för svenskar och en för våra nya landsmän. Rimligare vore att göra systemet formellt, att systemet tvingades att tydligt stå för dess eget beteende.

  Gillad av 7 personer

 14. Kent Forssgren skriver:

  VI HAR HÄR AV JOHAN WESTERHOLM PÅ ledarsidorna.se FÅTT LÄRA OSS HUR DET JURIDISKA SVERIGE ÄR ORGANISERAT.

  I nätverket ingår Myndigheten Domarnämnden, Advokatsamfundet samt nätverken Hilda och Ruben, vilka alla står utanför Riksrevisionens kontroll. Och så har vi Nämndemännen.
  I dessa nätverk finner vi också generaldirektören för Migrationsverket och Rikspolischefen.
  Hela rasket styrs av regeringen – således av Socialdemokrater via den inre kretsen Tro och Solidaritet samt Miljöpartiet. Och vad styr dessa två grupper? Pengar till de egna bankkontona?

  Ett av flera sådana avslöjanden, offentliggöranden, handlar om nätverken Hilda och Ruben.
  Ett exempel på avslöjande här.

  Domarnämnden är en okänd myndighet för de flesta men kanske den viktigaste för oss medborgare. Det är domarnämnden som rangordnar alla de jurister som söker domartjänster. Domare har avgörande inverkan på hur lagar tolkas och vilka straff som mäts ut. Domarnämnden utgör i praktiken ryggraden i statens våldsmonopol vars beslut inte påverkar oss bara idag. I många fall i decennier framöver. Men vilka ligger bakom domarnämnden och utvecklingen av vårt rättssystem? Många märkligheter får sin förklaring när vi vänder på några stenar….
  https://ledarsidorna.se/2016/09/hilda-ruben-sant/

  Gillad av 7 personer

 15. Lundström skriver:

  Är knappast insatt i ämnet. Men det påstås att rent politiskt görs en samhällsekonomisk avvägning mellan stafflängd och kostnader för fängsligt förvar. En normal fånge sägs kosta runt 4000/dygn och att längre straff då får politiker att tänka i kortare straffutmätning, bara för att spara skattemedel. Men aldrig rakt uttalat så. Utan mer i att vi vill föra en human kriminalpolitik.

  Om så är fallet riskerar denna avvägning att ske till priset av medborgarnas egen trygghet. En tämligen rå kalkyl långt bortom juridiskt straff och vanligt ansvarsutkrävande.

  I ena vågskålen befinner sig de medborgare som fullgör alla sina samhällsplikter. I den andra de som sätter käppar i hjulet.

  Vidare, vems integritet hotas vid mer allmän kameraövervakning? Den laglydiges eller gärningsmännens?

  I England tycks flera brott lösas med hjälp av kameraövervakning. Och registrerade telefonsamband.

  Men vid lösta brott tillkommer även mer av fängsligt förvar. Alltså en kostnadsökning. Ineffektivitet i utredning av brottslighet kan kanske av politiker uppfattas som direkt kostnadsbesparande. Gud förbjude. Men vid synen på fotboja anar man huvudsakligen ett ekonomiskt resonemang, om än uttryckt som en bättre anpassning.

  Bra att någon lyfter kostnader. Men då krävs ett mycket djupare och bredare tag, som inbegriper den pålitlige medborgarens trygghet, vägt mot en effektiv brottsbekämpning, där kostnadsreducering inte får överprioriteras.

  Med en ökad brottslighet faller alltid kostnader ut någonstans. Brottsoffer mot förövarna. Huvudfrågan blir. Hur vill vi egentligen att samhället skall se ut som vi vill leva våra liv i? Och vilka är egentligen vi?

  Gillad av 2 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Visst Lundström!
   ”Huvudfrågan blir. Hur vill vi egentligen att samhället skall se ut som vi vill leva våra liv i? Och vilka är egentligen vi?”
   Sju av riksdagens partier yrar om ”värdegrund” och tillåter mängder av individer, som inte trovärdigt kan redogöra för vilka de är och varifrån de härstammar, att bosätta sig i Sverige.
   En sanslöst stor del av dessa, eller deras avkomma, bidrar inte till samhället med riktigt arbete och borde aldrig ha tillåtits komma in i landet.
   En mycket stor del av dem begår allvarliga brott och dessutom brott som tidigare inte har förekommit i Sverige. Sju av riksdagens partier ömmar för dessa individer.
   Som jag ser det är det två partier som är möjliga att rösta på, SD och nykomlingen AfS som gissningsvis kommer över 4% eftersom de starkt förespråkar repatriering av de som fått PUT och medborgarskap på falska uppgifter.

   Gillad av 2 personer

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Du pekar på den kanske största rötan i den svenska samhället [men den är förstås i hård konkurrens om titeln]. Att svenska folket ska behöva betala för processer som i praktiken är riktade mot det själv är grovt stötande och demoraliserande.

  Att behöva se juristskrået få sitta och tala i egen sak allt medan miljarderna rullar in och utan att en enda journalist har vett att syna och kritisera spektaklet är bara förfärligt. Att inte ens ersättningarna kommer upp till debatt. Att de som borde vara rättsystemet främsta försvarare har kommit att bli dess dödgrävare. En korruption sannolikt värre än den värsta vi kan möta i Europa. Och allt sker inför öppen ridå.

  Rättshjälp borde vara förbehållet svenska medborgare liksom alla andra förmåner. På så sätt skulle medborgarskapet få en verklig betydelse (och vara exklusivt!). Utlänningar må vid eventuellt behov av stöd hämta det hemifrån. Eller betala själv. Myndighetsbeslut fattade mot utlänningar ska inte kunna överklagas. Det finns naturligtvis inga ”papperslösa”, bara illegala migranter. Det förvånar mig faktiskt att vi inte numera får höra folk som blir stoppade i trafiken och får frågan att visa körkortet inte helt enkelt stolt deklarerar att de kör papperslöst! Och att polisen bör passa sig så att han inte blir fälld för trakasserier.

  I praktiken borde man införa varianter på dessa ”night courts” du skriver om. Ärendena avgjorda på 15 minuter. Min gissning är att sannolikheten att de skulle resultera i mindre rättvisa i migrationsärenden jämfört med dagens miljonarvoderade advokater är liten. Snarare är det nog tvärtom då mängden insnärjda lögner och juridiska finter i det senare fallet dominerar. Detta påstående skulle säkert opartiskt kunna granskas. Men då inte av jurister för deras slutsats behöver vi inte vänta på.

  Finns det då ingen skara av rättfärdiga jurister som vågar tala ut om detta? Och som vägrar befatta sig med denna avlatshandel. Träd fram i så fall och försvara er heder!

  Gillad av 10 personer

 17. Peter skriver:

  Hej Lars,
  ut och segla istället. Detta råttbo är doomed. Varför sitta här och få höjt blodtryck av slow-motion kollapsen? Jag sticker snart…sparat och gnetat, båten är ship-shape. Exit!

  Gilla

 18. Winette Söderkvist skriver:

  Håller helt med Lars Hässler -i allt han skriver
  Hårresande belopp till tämligen enkla brottmåls”procedurer” i våra domstolar.
  Lite som ”i förbifarten” nämns Akilov-rättegången. Kanske lider jag av alltför omfattande ”bondförnuft” men hela den rättsliga proceduren verkade ur min synvinkel mycket överdriven. Det var ju uppenbart, det som hänt. Dessutom erkände Akilov.. Ändå drar man ut på rättegången så till den milda grad. Och juristernas ”hårklyverier” om huruvida brottet skulle klassas som ett terrorbrott, tedde sig närmast löjliga. Det var ju på ett tidigt stadium tämligen uppenbart för de flesta med normala förståndsgåvor att det rörde sig om ett terrorbrott!!
  Ja, där sparades det inte på miljonerna! Min misstanke är att mycket att ”krumbuktandet” och antalet rättegångsdagar var till för att visa omvärlden hur demokratiska vi är i Sverige!!!
  WinSo

  Gillad av 2 personer

 19. olle holmqvist skriver:

  Jag mejlade Stockholms Tingsrätt och fick Akilov domen 16 jurister med 800 tusen upp till drygt. 2 millar. som typarvoden. Men – läste ”bara” drygt 400 tusen i ett enstaka fall. Det var den enda som inte kallade sig ”Advokat” utan bara – jur.kand.. Dom har ett eget förbund. Som till skillnad frän
  Advoksatsamfundet inte profilerar sig för ännu mer invandring.(humanitära skäl så klart)

  Saken är rätt klar. Den som behöver jurist-hjälp, gå inte till en advokat, gå till en jur.kand.
  Bra för samhällsekonomin, bra för privatekonomin.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryggerska_villan#/media
  Advokatsamfundets byggnad, smarrig barre, bli impad för attan !

  Gilla

 20. Anders F skriver:

  Lars Hässler har fullständigt rätt i det han skriver. Rättegångskostnaderna för likartade mål har skenat i höjden. Till detta kommer kostnaderna för tolkar. Om jag inte missminner mig uppgår Domstolsverkets kostnader för tolkar till närmare 30 milj. kr. Om det är för innevarande år är jag osäker på. Hur som helst – är det rimligt att kostnaderna ligger i den storleksordningen?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.