Protestera!

Patrik Engellau

Den 20 – 21 juni ska Europaparlamentets utskott för juridiska frågor votera om EU:s nya direktiv om upphovsrätt. Precis hur ärendet vindlat sig fram i EU fram till denna votering och vilka beslutsprocesser som förväntas komma härnäst på vägen till ett färdigimplementerat direktiv vet jag inte riktigt. Men det spelar ingen roll. Det går att protestera redan nu och – om jag fattat rätt – så har vi alla starka skäl att göra det.

Det är särskilt två nya regler som kommer stöka till det för oss internetanvändare och – faktiskt! – göra hela internet till en sämre produkt.

Först fattade jag inte vad det handlade om men Henrik Alexandersson, med bloggen med samma namn, hjälpte mig att reda ut det. Om jag missförstått är det i varje fall inte hans fel.
Den första galenskapen i det tilltänkta direktivet är att artiklar på vilken internetsida som helst, till exempel en artikel av mig på detgodasamhallet.com, inte får innehålla länkar till upphovsrättsskyddat material, till exempel en artikel i Dagens Nyheter. Om jag alltså skriver om något som stått i Dagens Nyheter eller vilken annan tidning eller vad som helst annat som har upphovsrättsskydd så får jag inte länka så att du, som läsare, kan gå dit och kolla. Vad jag förstår så innebär detta en förflyttning bakåt i tiden till en era då referenser enbart förekom som icke klickbara fotnoter i tryckta böcker. En stor del av landvinningen med internet vore förintad.

(Liten korrigering: det kommer inte att råda totalförbud mot länkning men det skulle krävas att jag hade tillåtelse från Dagens Nyheter och kanske ett avtal med tidningen, men i praktiken betyder det samma sak som förbud. Jag tänker inte försöka ingå avtal med varenda möjlig aktör som kan ha något intressant att säga.)

Ett mysterium, som inte ens Henrik Alexandersson kunde förklara, är vad Google och Wikipedia ska göra. När man googlar får man ju upp en massa länkar varav en del gäller upphovsrättsskyddat material. Kommer Google att låta sig censureras på detta vis?

Den andra galenskapen är en fortsättning av den första. Om jag inte får publicera länkar till upphovsrättsskyddat material så kan ju du, som kanske lägger in en kommentar till en artikel på detgodasamhallet.com, inte heller får göra det. Så det gäller att stoppa dig. Hur ska det gå till? Jo, nätplattformen, i det här fallet detgodasamhallet.com, ska installera någon sorts program som filtrerar dina inlägg så att de inte innehåller något förbjudet. Den enda praktiska lösningen i vårt fall vore att ta bort kommentarsfunktionen.

Det kan hända att jag missförstått någon detalj men om förslaget kommer i närheten av vad jag fruktar är det ett klubbslag i huvudet på oss internetanvändare. Varför gör EU detta? Det verkar som om de etablerade nyhetsförmedlarna, de så kallade Main Stream Media, ligger bakom, men där är jag inte säker.

Om du vill forska själv så har Henrik Alexandersson skrivit en hel del, kolla här. Det finns även en kvinna vid namn Julia Reda som har en redig sida.

Var nu med och protestera! Maila till en eller flera EU-politiker i ärendet. Här är ett praktiskt verktyg.

Vill du veta hur partigrupperna i EU avser att rösta? När jag skriver detta avser 13 ledamöter i utskottet att rösta för förslaget medan 12 tänker rösta emot. Julia Reda utreder.