Silvermynt före 1948 köpes!

Anders Leion

I början på sextiotalet började radannonser av denna lydelse dyka upp allt oftare i svensk press, och blev snart allt vanligare.

Varför köpa mynt? Därför att äldre en- och tvåkronor hade hög silverhalt och när silverpriset steg blev det alltså lönsamt att – för nya mynt gjorda av mindre värdefull metall – köpa äldre, smälta ned dem och sälja silvret. Detta är ett exempel på ett fenomen som genom historien gång på gång dykt upp när makthavare behövt pengar och därför försökt lura på allmänheten sämre mynt. Det upptäcks alltid, och det goda myntet försvinner från marknaden för att bevaras i madrassen eller smältas ned. Så också i Sverige, trots att det var olagligt att smälta ned mynt.

(Mamma arbetade på Tempo. Förbi hennes händer rann förstås en ständig ström av mynt. Hon plockade undan de äldre, värdefulla och hade snart en försvarlig hög hemma. Pappa kom hem från något byggjobb i en annan stad, såg högen och tyckte att det inte var någon mening med samlandet av gamla mynt. Han gick till banken och växlade till sig riktiga pengar. Mamma blev inte glad.)

Fenomenet att sämre mynt jagar bort bättre har fått ett eget namn: Greshams lag.


Detta välkända fenomen blir allt mindre aktuellt i Sverige. Vi håller på att lämna kontantekonomin. Men begreppet ”sämre jagar bort bättre” kan användas för att förstå vad som händer på andra områden. I grunden säger lagen att man använder billigare, lättare tillgängliga resurser om man tror sig att därmed kunna uppnå samma mål. Men man lurar sig alltid.

Det syns väldigt tydligt inom etablerade massmedia. De har lämnat sitt gamla uppdrag: att sakligt och neutralt rapportera om nuets skeenden för att istället kampanja för den egna politiska uppfattningen, eller lite mer frökenfint: de egna värderingarna. För att nå detta mål är de villiga att använda sig av för dem billigare medel, det vill säga glida på sanningen och acceptera mer fördomsfria skribenter. Det går bra ett tag men snart upptäcker allmänheten falsariet och drar sig undan, det vill säga söker lödigare information på annat håll. På samma sätt som tidigare makthavare kommer våra nutida få bli varse hur deras maktbas, trovärdigheten, lika snabbt som polarisarna håller på att smälta bort.

Till vad kommer allmänheten använda de gamla, goda mynten, det vill säga det gammaldags sättet att beskriva verkligheten? De kommer att använda sig av det för den egna välmågan, det vill säga ändra inte bara synen på verkligheten utan också verkligheten själv. Ett första steg kommer att tas i höstens val. Och precis som då, när det var olagligt att smälta ned, kommer det inte hjälpa att förbjuda sannfärdig information, även om den skulle strida mot någon värdering eller någon särgrupps intressen.

Och kommer inte någon storpappa och växlar tillbaka den goda informationen mot den nya undermåliga så kommer processen att fortsätta.

24 reaktioner på ”Silvermynt före 1948 köpes!

 1. Jvk skriver:

  Jo, min princip som är den att vi måste slå hål i pk-muren går först för mig, och just nu bedömer jag att SD är den största stenen som gör mest skada, men de är för mesiga och för socialistiska, men man tar vad man har. Det väsentliga nu är att förstöra muren och slänga ut månglarna så att man sedan kan bygga upp, just nu SD men AFS bygger sin kastmaskin. MED bedömer jag ha lägre potential för att kunna förstöra något helt enkelt för att MED består av folk som inte tål att få hundskit i brevlådan eller hakkors sprayade på framdörren.

  Gillad av 1 person

 2. Hans Högqvist skriver:

  Ja, högs sannolikt kommer SD att öka – igen. Kanske öka kraftigt!
  Jag tror också att avknoppningen från SD, Alternativ för Sverige kommer över 4%. Dessutom är det inte omöjligt att MED tar sig in trotts att de är för EU.

  Den stora frågan är vilket parti som blir störst och vilket får talmannens fråga att bilda en regering!

  Gillad av 2 people

  • patriotzz skriver:

   Ökningen kommer inte att vara så stor för SD som deras beundrare hoppas.
   SD lever till stor del på andras tillkortakommande och på organiserat förtal. Det behöver man inte vara blind för att märka när en enkät redovisas utan förväntade SD-siffror.
   SD är bara ett enmansparti. AFS är ett polerat gränsfall till NFS.
   Jag beklagar de borgerliga kärnväljare som sålt sin heder för att kunna stoppa S och den före detta oppositionen. Välj MED i stället så får ni politiker som har aktuell erfarenhet av verkligheten och som i stort delar era förhoppningar.
   MED är ett demokratiskt parti, vilket medför att om det finns en majoritet för/mot EU så blir det partiets val.

   Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är nog så att alla kämpar för sina uppfattningar. Problemet med dagens Sverige är att vissa uppfattningar inte får någon chance att komma fram. Det finns mäktiga grupper, en slags överhet, som bestämmer vad som är tillåtna uppfattningar. De är så skickliga i sitt tillvägagångssätt att medborgarna blivit sin egen Stasi och spionerar ständigt på sig själva så att de inte tänker fel. Tänk bara . Snart har vi en ny #-upprop där någon blir anklagad för att denne retade/ var stygg mot eller kanske knuffade någon av sina kamrater i småskolan för ett drygt halvsekel sedan. Och plötsligt finns det hemska övergreppet på miljontals sociala konton!

  Gillad av 3 people

 4. spekolatorium skriver:

  Kräv guldmynt vars värde är vikten!
  Gamla kungarike med guldmynt alltid blomstrade tills nya kungen försämrade guldhalten, sen gick det bara neråt och blev kopparmynt!
  Nu när sedlar och mynt är digitala som oftast, bör kraven på kontanter bli något som aldrig tappar sitt värde! Enbart guld betraktas av människan som något värdefull och hon alltid vill ha!

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Man kan inte äta guld. Dessutom är guld värdelöst om du vill försvara dig och de dina. Det som är värdefullt är att ha kontroll över ett land. Då behövs först ett land, sen ett försvar och sist men inte minst lojala medborgare.

   Gillad av 2 people

   • Alf skriver:

    I början på 1900-talet kunde man ta en viss mängd guld och köpa sig en riktigt fin kostym. Idag kan du ta samma mängd guld och köpa sig en riktigt fin kostym.

    Tekniken finns redan. Du sätter in ditt guld och kan sedan handla med ett plastkort som vanligt, de drar då av motsvarande värde från ditt insatta guld.

    Gilla

  • Björn skriver:

   ..eller är lika mycket värda,som en del väljer att uttrycka det! Och det lobbas friskt för att t.ex myntautomater, för att vara godkända, måste likabehandla alla slags mynt, såväl runda som kantiga och utländska! Även polletter och kapsyler, plastmarker och knappar ska anses vara ”likvärdiga”…..! Eller var det ”lika mycket värda”…? Eller var det kanske ”ha samma värde”……?????

   Gilla

 5. Staffan W skriver:

  I arvet efter min mor fanns också några kg silvermynt – dock de flesta av nyare datum.

  Rätt observerat annars vad gäller hur media driver så kallad agenda journalistik, vilket jag hört finska journalister nämna med avund, då de är tvungna att hålla sig mera strikt till objektiva iakttagelser.
  Noterar också att Anders L svalt agendajournalisternas påstående att polarisarna skulle smälta. Det går fram och tillbaka, men endast avsmältningen verkar rapporteras. Och då främst i arktis. Stackars de som får några år sedan uppmuntrades att försöka seglar igenom NV passagen och fastnade i ismassorna!

  Gilla

 6. Alf skriver:

  Vad är pengar? Syftet med pengar är att det skall kunna;
  1) Fungera som bytesmedel – Det är den primära funktionen för pengar. Utan pengar är vi tillbaka till ociviliserad byteshandel.
  2) Enhetlig måttstock – Pengar måste ha en mätbarhet. En siffra tryckt på en sedel är inte mätbar eftersom det inte finns något att mäta. Ädelmetall är mätbar då vikten är underlaget för värdet. Papperspengar saknar denna mätbarhet.
  3) Värdebevarande – Pengars värde måste vara förutsägbart på så vis att de skall kunna läggas undan under en tidsperiod och behålla eller möjligen öka i värde. Ädelmetall är värdebevarande och kan sparas under en längre tidsperiod med intakt värde. Papperspengar
  upplever dock normalt ständig inflation tills den dag de destrueras helt.

  För att uppfylla ovanstående syften behöver pengar ha följande egenskaper:

  a) Hållbarhet – Pengar bör vara hållbara på så vis att det klarar sig bra mot brand, slitage, förmultnad, korrosion och oxidering. Ädelmetall klarar sig förhållandevis bättre än papperspengar på dessa punkter.
  b) Flyttbarhet – Pengar måste kunna flyttas med enkelhet.
  c) Delningsbara – Om exempelvis en tjugokronorssedel delas i två bitar erhålls inte två tior utan endast två värdelösa pappersbitar.
  d) Homogena – Hur kan det komma sig att en papperslapp där det står 20 dollar skulle vara värd mer än en papperslapp där det står 20 kronor. Båda är ju papperslappar med siffran 20 och värdet borde således inte skilja sig åt. När det gäller guld och silver är värdet i stort sett detsamma oavsett motiv på myntet. Det är vikten som är avgörande för värdet på ädelmetall.
  e) Bruksvärde – Ädelmetall har ett metalliskt inneboende bruksvärde som ligger till grund för att ädelmetall även kan användas som pengar. Papper har också ett inneboende värde men värdet är så pass lågt att det inte är lämpligt som pengar då det skulle krävas enorma kvantiteter för större värden.

  Hämtat från Ludwig von Mises Institutet.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Ädelmetaller försämras också i värde eftersom mer grävs fram.
   Grunden för guldets är egentligen dess användbarhet som pengar, inte dess bruksvärde.
   Under samhällssamanbrott såsom i Venezuela är det inte självklart att ädelmetallerna blir hårdvalutan. Det kan lika gärna vara något mer handfast såsom bensin.

   Gilla

   • Alf skriver:

    Dollarn har tappat 97% av sin köpkraft de senaste 150 åren. Det som kostar 100kr i dag kostade 2 kr 18 öre 1913. Att några få ton grävs upp varje år spelar inte så stor roll, märks knappt alls. Jag pratar om pengar, guld, inte byteshandel.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Senaste tio åren har 2% av existerande guld grävts upp varje år. Guld är fortfarande ett av de bästa sätten att spara värde. Därför att ekonomin fortfarande växer globalt. Och oligarkerna i västvärlden har blivit så duktiga på att konfiskera värde, alla andra investeringar så konfiskeras mer än 2% per år.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Den stora fördelen med guld är att vi vanliga människor kan förstå det. Jämfört med minusränta och Quantative easing (eller vad nu den europeiska motsvarigheten heter) och pengar som krediter, så är duh, finns x antal ton, grävs upp x antal ton per år. Det är förståligt. Vi kan fatta vad som händer. Dagens finansiella system är omöjligt att förstå, särskilt för oss som sitter utanför väggarna. Dagens finansiella system är intensivt odemokratiskt, dess effekt är att lämna över makt till så få människor som möjligt.

    Gilla

 7. Svea Krut skriver:

  bra jämförelse med kronan, vi har länge länge devalverat vårt eget värde, den stora devalvering, och små mellan, tänker ex på när vi sålde ut våra varv och vår kunskap för inget och givetvis Vodkan, cyklarna, electrolux, tretorn etc, e väl bara skf som är värt namnet ännu

  Gilla

 8. Alf skriver:

  -Är du fortfarande med i KPMLRPP?
  -Nej, vi bröt oss ur och bildade KPMLRRCCP!
  -Jaha, så det är ni som har satt upp alla klisterlappar på stan?
  -Ja! revolutionen är nära! Jag känner det!

  Samtidigt på en helt annan plats. En dataprogrammerare lutar sig tillbaka i sin stol och säger;
  -Jag skall kalla dem Bitcoin!

  Gilla

 9. Alf skriver:

  En förmögen affärsman var ut på stan och spatserade.

  En vänsteraktivist fick syn på den välklädde förmögne mannen och skrek; -Din rike jäkel, din förmögenhet ska fördelas till folket!

  -Jasså?! svarade den förmögne mannen. -Då kanske du vill ha din andel här och nu?

  -Ja det ska jag ha! gastade aktivisten.

  Den rike mannen stoppade handen i fickan och sade; -Låt oss nu förmoda att jag fördelat min förmögenhet på alla medborgare i detta land. Därmed är denna krona din andel…var så god.

  Gilla

 10. W skriver:

  Politikerna har inte fattat orsaken till att vi inte blev det föregångsland vi så gärna ville vara.  De är också för arroganta för att rannsaka sin ideologi, utan skyller folket för att vara rasistiskt och populistiskt när det tredskas. 

  Inget parti tar ansvar för sina egna misslyckandet och därmed finns det inget ledarskap alls som är förmöget att reda ut det som blivit fel, utan man fortsätter i samma hjulspår allt längre ned i diket, trots att det brinner, om inte i knutarna så i bilarna.

  Den arroganta godheten™ – som är ytterst narcissistisk till sin natur förstår inte, att inte alla beundrar oss. Det är den svenska akilleshälen. Eller grundbulten som håller uppe det falska bygget. Så länge man är blind för att inte alla älskar och beundrar oss, så kommer man vara med och leda det här landet ned i avgrunden.
  http://www.gertrud1.se/2018/01/07/den-arroganta-godheten-orsaken-till-integrationsproblemet/

  Men huvudproblemet sitter djupare än så, det sitter faktiskt i oss, i vår neurotiska aggressionshämmade medberoende kultur. Det är i Sverige som galenskaperna har gått längst, och det är i Sverige som ingen broms finns. Problemet sitter alltså i oss.

  Gillad av 2 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.