Överskottet

Patrik Engellau

De flesta ekonomier producerar mer än det minimum som behövs för att befolkningen ska kunna överleva och fortplanta sig. Några ekonomier, exempelvis den svenska, producerar oerhört mycket mer än detta minimum. Frågan är vad olika samhällen gör med detta överskott. Det kan vara väldigt olika.

De gamla egyptierna använde sitt överskott till att bygga pyramider och andra märkvärdiga byggnadsverk. Tyckte pyramidarbetarna att de hade en intressant syssla som lät dem förverkliga sig själva? Det har jag svårt att tro. Men de hade nog inte så mycket att säga till om. Besluten om hur överskottet skulle användas fattades av farao och den lilla klicken präster i hans omgivning.

I en demokratisk marknadsekonomi som den svenska gäller andra principer för det ekonomiska överskottets fördelning och användning. Hos oss har den enskilde mer att säga till om än i det antika egyptiska systemet. Den enskilde har hos oss därför kunnat tillgodogöra sig en hygglig del av ett överskott som stadigt vuxit i kanske tvåhundra år. Det ser vi om vi jämför en vanlig människas livsstil idag med hur det var för tvåhundra år sedan. Vattentoalett i bostaden, rinnande varmt och kallt vatten, disk- och tvättmaskin, elektriskt ljus och så vidare.

Men den största delen av det ekonomiska överskottet – nästan hälften av bruttonationalprodukten, således värdet av allt som produceras under ett år – har hos oss omhändertagits av staten. I själva verket har statens andel av överskottet vuxit betydligt snabbare än överskottet självt. För hundra år sedan tog staten bara tio procent av bruttonationalprodukten mot alltså närmare femtio procent idag. Det finns helt enkelt mycket mer grädde att skumma av idag än det gjorde tidigare.

Hur kommer det sig att medborgarna inte lyckats hålla i slantarna i dragkampen med staten? Tendensen är för övrigt densamma i alla demokratier även om de svenska medborgarna hör till dem som lyckats sämst i dragkampen; genomsnittet för OECD-länderna ligger på en tredjedel av BNP till staten i stället för nästan hälften som hos oss. Jag tror att det finns två förklaringar till att statsmakterna lyckas kapa åt sig en så stor del av överskottet.

Den första förklaringen är demokratin själv. De fattiga är alltid fler än rika. De fattiga kan därför ta över staten och använda den som en utjämningsmaskin till exempel genom att ge de rika och de fattiga samma sjukvård men ta ut ett högre pris av de rika (vilket ju är en av de saker som skattesystemet gör). På det viset har alla demokratier med tiden utvecklats till välfärdsstater. Det ligger troligtvis inbyggt i demokratin eftersom de fattiga som sagt alltid är fler än de rika och därför alltid vinner över de rika när det handlar om att räkna skallar.

Den andra förklaringen är att staten så småningom utvecklas till ett väsen med en egen vilja som varken lyder de rika eller de fattiga eller någon annan medborgargrupp i det civila samhället utan är sig selv nok. Så tycker jag det har blivit med vår tids politiker. De är inte beroende av några intressen i det civila samhället eftersom de försörjs helt och hållet av den stat de kontrollerar. Oavsett vilket parti de tillhör är deras livssituation densamma och därför tänker de samma sorts tankar och driver i stort sett samma sorts politik.

Så när framtidens historiker håller seminarier om vad olika civilisationer gjort med sitt ekonomiska överskott så kommer de att kunna peka på egyptierna som använde det för att bygga pyramider och på svenskarna som i stället för pyramider byggde ett politikervälde.

67 reaktioner på ”Överskottet

 1. Jvk skriver:

  Hm, de kommer nog att hitta pyramiderna även om ett par tusen år men det vete tusan om det finns nåt kvar alls av Sverige, det skulle vara betong-tornen i Rosenård då, eller Rosengårds kinesiska mur som jag hatat sen jag var liten. Det skulle ta 50 år innan man insåg att man är som en slav i Egypten och släpar sten.

  Gillad av 5 personer

 2. Christer H skriver:

  Ett illa fungerande politikervälde kamoflerat som ett ” välfärdsland”.
  Sätter ”välfärd” inom citationstecken eftersom det inte är så mycket
  välfärd i välfärden.
  Otryggheten ökar för varje dag på gatorna och på landet, sjukhusköerna växer, polisen
  räcker inte till och riket är försvarslöst.

  Gunnar Sträng lär ha sagt att det högsta möjliga skattetrycket är 40%. Mycket tyder på
  att han hade rätt.

  Nu är skattetrycket nära 50%, Lafferkurvans högsta punkt passerad, alla ytterligare försök från politikerväldet att höja skatten kommer leda till samma reultat som i Zimbabwe och Venezuela – en förstörd ekonomi.

  Bäst före datum” är passerad för dagens politikervälde. Affärsmodellen inte hållbar.

  Gillad av 9 personer

  • Björn G skriver:

   ”Ett illa fungerande politikervälde…..”

   Politikerväldet har överrumplat på smygvägar som vi aldrig tidigare skådat. Den verkligheten har nu blivit tydlig för oss.

   Medborgarens politiska insats har begränsas till själva valhandlingen, vart fjärde år, och all offentlig debatt förbehålls yrkespolitikerna via medierna.
   På så sätt har marken beretts för den totalitära staten (politikerväldet).

   Politikerväldet har infört en statsapparat som utövar ett opersonligt, anonymt och mekaniskt fungerande förtryck.
   De har lagt en solid grund för ett statskapitalistiskt samhälle, där portarna bakvägen så sakta har öppnas till den auktoritära staten, där individen utplånats till förmån för kollektivet och förvandlas till ett objekt för politikerväldet.

   Vår tids största problem, som vi varje dag rent påtagligt upplever, är motsättningen emellan medborgaren och politikerväldet, emellan individen och kollektivet, emellan de oorganiserade och organisationerna, och kampen mellan människan och politikernas nypåhittade skapelser.
   På varje område, i vår dagliga tillvaro, möter vi någonstädes politikerväldets tentakler, ett smygande inflytande som övergår i en mer eller mindre märkbar kontroll över våra handlingar.

   Om den inledda utvecklingen tillåts fortsätta så kommer livet här i Sverige att bli outhärdligt för alla som sätter något värde på sin individuella frihet och på sina självklara mänskliga rättigheter. Vårt folk har ju kämpat en dryg och kostsam kamp för att förvärva denna frihet och därmed följande rättigheter.

   Så i kampen emellan människan och politikerväldet ställer vi oss helt på människans sida, detta land är vårt och vi ämnar behålla det intakt.

   Gillad av 2 personer

   • svenge skriver:

    Bra skrivet Björn G! Var finns vår Trump eller WSC, som i motvind kan häckla all PK-ism och få till en basförståelse bland politikermänniskorna att vi vill att de värnar landet?

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Bra skrivet, så tänker och känner jag också, de har gått över gränsen över vad som kan accepteras för länge sedan.

    Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Demokratin måste underordnas rättsordningen. – I länder där det är en etnisk grupp som är högpresterande och en lågpresterande som är i majoritet, är det övertydligt att skattebetalaren skall ha individuell makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål och att man då tillåts gynna dem man känner samhörighet med.

  Om de lågpresterande då satsar på att öka sitt antal istället för att öka sin kompetens, behöver det inte vara någon annans problem.

  Gilla

 4. FF skriver:

  Etablissemanget har insett att viktiga frågor som Islam måste upp på bordet nu när AfS öppet talar om saken. Men låt er inte luras, en omvändelse under galgen är inget värt, bara en bekräftelse på att etablissemanget består av kappvändare.

  Gillad av 13 personer

  • Linden skriver:

   Så sant, dessa brösttoner och utspel som ska förmedla handlingskraft och som i slutändan bara är luftslott.

   Ett typexempel är Socialdemokraternas planerade utspel om att stoppa tiggeriet.
    Men förslaget har skjutits upp på grund av intern turbulens, enligt uppgifter till Aftonbladet. .

   Samma dementier och reträtter dag ut och dag in…syltryggar hela anhanget..inte värda annat än förakt.

   Gillad av 1 person

 5. Jan Andersson skriver:

  Om ett privat företag får ett överskott så är det helt nödvändigt enligt aktiebolagsslagen och reinvesteras oftast i verksamheten för att skapa ett större överskott kommande år. Alltså ett slags omvänt pyramidspel. Men om en skattefinansierad verksamhet får ett överskott så betyder det att de åderlåtit skattebetalarna på pengar som högst sannolikt skulle ha använts klokare av dem. Även i Sverige bygger annars stat och kommuner pyramider. När en kommun säger att ”de gått med vinst” måste medborgarna skrika högt i protest, för det betyder att att de har beskattats för hårt och de pengarna skall omedelbart betalas tillbaka, eller åtminstone sänka kommunalskatten kommande år. Dessutom kan endast vinstdrivande företag gå med vinst och aldrig stat och kommun.

  För övrigt var det nog enligt historikerna små privata entreprenörer som byggde pyramiderna och de var nog glada för för att få sådana fantastiska långtidsuppdrag.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Nu går ju sällan verksamheter i kommuner med vinst. Jag arbetade under tio år som säljare mot kommuner. Jag hade full koll på vilka kommuner som hade ”pengar över” i slutet av december och slutet av juni. Då var det dags att sätta in stöten för att ta del av dessa pengar. Annars hade de medfört att enheten fick mindre pengar i sin budget året efter. Var det klokt av mig att göra så? Tja, hade inte jag fått pengarna så hade det gått till något annat. Mina tjänster var givetvis bäst.

   Gilla

 6. Alf skriver:

  ”Här är vi nu. Det senaste tricket är att berika alla på bekostnad av alla andra; under förevändningen att få bukt med plundring görs den till norm. Eftersom det finns ett oändligt antal sätt att legalisera plundring finns det ett oändligt antal metoder att organisera det: avgifter, beskydd, bidrag, subventioner, stödåtgärder, progressiv beskattning, statlig skola, jobbgarantier, vinstgarantier, minimilöner, rätt till understöd, rätt till arbetsredskap, fria krediter, etcetera. Och detta – alla dessa metoder sammantaget och deras gemensamma nämnare, legaliserad plundring – går under namnet socialism.” – Frederic Bastiat.

  Gillad av 6 personer

 7. Björn G skriver:

  Vår tids politiker, dvs. 7-klövern, har byggt sig ett solitt politikervälde. De försörjs helt och hållet av den stat de kontrollerar. Det är PK- tankar som artikuleras och de driver i stort sett samma ryggkliarpolitik.

  De är inte beroende av några intressen i det civila samhället och eftersom deras bakgrund och livssituation är densamma, hjälper man varandra över partigränserna.
  Till sin hjälp, att förtrycka folket, har de den ‘tolkande’ juridik som i allra högsta grad är en politisk skapelse och verksamhet.
  Juristernas uppgift är ju att, utan något eget tänkande, följa politikernas instruktioner. Instruktioner som de själva har formulerat i förarbeten.

  Domstolarnas domar skall alltså förstås som tolkningar och utförande av politikernas instruktioner.
  Juridik är tveklöst förklädd politik, vars enda syfte är att låtsas vara rättvis.
  Detta för att ljuset inte skall falla på politikerväldets manipulerande.

  Gillad av 6 personer

 8. Magnus Rosensparr skriver:

  Den stora myten som systemet i Sverige vilar på är alla skattebetalare får ut mer av systemet än vad de betalar in. Ungefär som om man skulle kunna hälla ut 2 liter ur ett 1-literskärl. Om vi lyfter ut migrationskostnaderna (som ju inte ska finnas permanent och inte kommer att finnas på sikt, eftersom Sverige helt enkelt inte har råd) från Sveriges ekonomi, kan man konstatera att de stora obalanserna består av bl. a. det faktum att den ena halvan av befolkningen betalar den andra halvans lön. Det är dock inte de samhällsnyttiga funktionerna (krigsmakten, rättsväsendet, sjukvården, räddningstjänsten etc.) som är överdimensionerade, utan den politiska överbyggnaden och den groteskt förvuxna byråkratin. Till detta kommer också de stora ekonomiska resurser som läggs satsas på bidragsvängen, t.ex. till företag, grupper, enskilda och framförallt den vildvuxna floran av ”ideella” organisationer som lever på staten. Till detta kommer sedan också det helt onödiga slöseriet, allt ifrån den kostnadskrävande lyxfångvården till den bisarra och överdimensionerade biståndsbudgeten.

  Det är endast en liten minoritet som får ut mer än man betalar in, men så länge den svenska systemmyten lever kommer det välfärdsindustriella komplexet och slöseriekonomin att växa tills en dag hela samhällsekonomin kollapsar. När den dagen kommer är det föga troligt att Sverige kommer få någon nämnvärd hjälp utifrån, eftersom kollapsen är till 100 % är självförvållad.

  Om systemmyten kan krossas och den stora majoriteten skattebetalare synar det politiska PK-etablissemangets bluff, och rätt sorts politiker får ta över makten i landet, då kan Sverige påbörja vägen tillbaka till sund samhällsekonomi och äkta välstånd. Kanske kan vi då en dag nå upp till samma höga nivå som edsförbundet Schweiz.

  Gillad av 10 personer

  • Jvk skriver:

   Och det är mycket värre än så, dels för att det inte finns ett givet antal kronor som resulterar i nytta eller pengar ur systemet för någon, utan själva friktionen i skattesystemet och administrationen gör att mycket nytta och kronor helt enkelt försvinner. 100 kr som man kunde köpt mat för går åt till att skicka papper eller mejl fram och tillbaka mellan olika administrativa instanser utan någon nettonytta alls. Den andra anledningen som är än värre, Niall Ferguson talar om detta, det är att den riktigt stora förlusten kommer av av enormt mycket nyttoproducerande arbete aldrig ens blir utfört, för att man måste betala i skatt och byråkrati och hellre sitter på händerna eller påtar i trädgården. Den senaste datalagstiftningen är ett exempel. Vilken nytta har man av den, har näthatsgranskaren skickat brev till alla han registrerat, eller EXPO, har de informerat alla som de har i sina register om detta faktum? En kapitalistisk krona kan ge upphov till tio, hundra eller tusen kronor, en socialistisk krona blir aldrig mer utan mindre, kanske en halv, eller bara så mycket som 10% blir kvar i nettonytta.

   Gillad av 8 personer

 9. Östrahult skriver:

  Min teori är att så länge den statliga klåfingrigheten drabbade alla och mera ju ”rikare” man var så fanns ett aktivt motstånd. Det som har hänt nu är att de rikaste gjort sig oberoende av den statliga klåfingrigheten. Det är t o m så att de lever i den bästa av alla världar. Det gäller t ex ledande personer i börsbolag som ohotat sätter sina egna villkor, människor i finansbranschen som gör pengar på de pengar staten tar från medelklassen, pop- och idrottsstjärnor etc. Medelklassen bråkar inte och skulle den göra det så skulle den hånas av media och politik för sin futtighet.

  Gillad av 2 personer

 10. oppti skriver:

  Vi betalar skatt för gemensam välfärd.
  När den inte räcker till har vi möjlighet att betala själv för samma välfärd.
  Den stora frågan är då om vi skall få del av de medel som reserverats i den allmänna välfärden även när i nyttjar de tjänster vi själv väljer.
  Friskolor, sjukvårdsförsäkringar RUT och ROT, alla dessa tjänster vi själv väljer att betala en del av för att få göra egna val utan överprövningar av samhället.
  Ett gott och jämlikt samhälle behöver inga alternativ, vilket vänstern framhäver, samtidigt som de gärna ser fler nyanlända. Aningslösa?

  Gillad av 1 person

 11. Överskott, underskott och samhällsmoral plus egen skriver:

  Det finns även en moralisk dimension. Gamla Egypten var ett hårt och toppstyrt samhälle. Med en skev fördelning av överskottet. Vi i väst har valt att bygga mjuka samhällen. Delvis via en jämnare resursfördelning. Inte ställa människor allt för mycket emot varandra. För det kan leda till revolution och samhällskonvulsioner.

  Samtidigt är de västerländska samhällena uppbyggda på prestation. Vi ställer upp på startlinjen vid livets början. För att bli effektiva medborgare. Hela skoltiden handlar om prestation. Sedan fortsätter sållningen ute i arbetslivet. Och vi får skörda efter gärning. Åtminstone i teorin.

  Men här kommer moralen in. Vad gör vi med alla lågpresterande? Eller de som inte presterar alls, ens som friska vuxna. Sjuka och svaga har vi sympati och förståelse för. Men knappast yrkeskriminella som tar genvägar till andras överskott, rentav underskott.

  Hur bibehåller vi en mjuk och förlåtande moral, utan att göra de som sliter hårt i arbetslivet alltför mycket orättvisa? Var går toleransens gränser?

  Det är väl den gränsdragningen som en stor migration, från inkompatibla länder, börjat utmana.
  Ta hand om svaghet – ja. Men inte så att arbetets utmaningen blir orättvist fördelade.

  Vi importerar nu påstådd svaghet i extrema kvantiteter. Vad händer då med arbetsmoralen och de arbetandes motivation? När vuxna män och kvinnor från långt bort liggande länder bara ser på när andra går till arbetet och sliter dagen lång, och kommer hem trötta om kvällen? Eller inte ens ser någon arbeta alls. Bara att det sociala välfärdssystemet betalar alla räkningar, medan man själv sitter på ett utecafé och röker.

  Vad gör det med moral, och drivkraften hos andra människor? Både hos de sysslolösa och för de många arbetande? När går ett samhälle från att vara mjukt – till att vara hårt? Och hårdna allt mer?

  Hur vi väljer att fördela vårt överskott påverkar både vår egen moral och hela samhällsutvecklingen. Det är i det skeendet vi nu har hamnat. Av politiska orsaker. Medan vissa politiker samtidigt går rakt ut i näringslivet och tar sina politiska kontakter med sig, och får betalt för det.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Självklart skall inga skatter belasta inkomster som är lägre än vad den sysslolöse bjuds på utan motprestation.

   Gilla

 12. svenge skriver:

  Det var väl under WW 2 som man (läs S) upptäckte att det fanns ett mervärde i det som producerades, inte bara i Sverige utan i hela den västerländska kulturkretsen. Det kringrända Sverige gav under 1940-talets första år 50 % av BNP till försvar. Detta togs emot av ett luttrat folk, det gällde ju vår frihet. När Hitler var slagen var det lätt för statsmakten att flytta över hotet på Stalinkommunismen. Vad skulle ske efter murens fall med oss, när ”krigsmakten” blev ett ”särintresse”? Ja, vi blev ju lurade, hur rättar vi till det?

  Gillad av 2 personer

 13. Björn G skriver:

  ”…. på svenskarna som i stället för pyramider byggde ett politikervälde.”

  Svenskarna byggde även, via demokraten Olof Palme, ett demokratiskt Sydafrika.
  Ett Sydafrika, som med hjälp av stor uppoffring från det Svenska folket, skulle visa på Sveriges Godhet inför världssamfundet.

  Idag, i Sydafrika, råder totalt kaos och befolkningen uppgår till ca 75 miljoner människor.
  (Ca 5 miljoner vita, ca 45 miljoner svarta och ca 25 miljoner av inflöde från grannstater.)

  Hur Sverige ser ut om 30 år kan vi bara ana!

  Gillad av 2 personer

 14. Svenne skriver:

  ”Hos oss har den enskilde mer att säga till om än i det antika egyptiska systemet. Den enskilde har hos oss därför kunnat tillgodogöra sig en hygglig del av ett överskott som stadigt vuxit i kanske tvåhundra år”.

  Faraonerna byggde pyramiderna utan att anse sig behöva folkets samtycke till detta. Våra svenska politiker försörjer ”nyanlända” med hjälp av skattebetalarnas pengar utan att anse sig behöva ha folkets samtycke till detta. Det påstås ju att den svenska ekonomin är stark, men överskottet är såpass dränerat att det anses alltför lyxigt att servera dem som bor på äldreboende en extra kopp kaffe om dagen. Visst har ”den enskilde mer att säga till om än i det antika egyptiska systemet”, men den enskildes åsikter kan ändå ganska kraftfullt ignoreras.

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Det är första gången någonsin i svensk demokratis historia som demokratin faktiskt kommer till användning vid valet i höst. Precis som vid brexit och vid valet av Trump, vi såg där vad etablissemanget anser om den så kallade demokratin, den finns inte utan vi måste ha etablissemanget som styr oss för om vi röstar annorlunda så är det inte vi som röstar utan Putin. Det är endast etablissemanget som förstår demokrati, vi har bara att foga oss och rösta rätt.

   Gillad av 5 personer

 15. A skriver:

  Jaha PE, då har du alltså kommit fram till själva nöten. För att gå direkt på vad som kunde göras istället för att vänta på att systemet imploderar. Så kunde ett första steg vara att bryta ned allt i beståndsdelar och synliggöra alla makthavare och deras områden systematiskt. En demokratirörelse 2.0. Eller så ansluter man sig bara till AfS och börjar jobba med dem. De verkar ha en frejdig stil, känns helrätt tycker jag. Ja varför krångla till det? De tycks ha det SD saknar. De ska in, det är bara det.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 16. Sven skriver:

  Mins en intervju med en Italienare för sådär 20 – 25 år sedan som levde i Sverige.
  Han var mycket förvånad över hur att Svenskarna var så tillmötesgående mot staten och Skatteverket i synnerhet.
  Som exempel tog han upp att om en Svensk fick ett brev från Skattemyndigheten så öppnade han brevet och gjorde som det påbjuds.
  En Italienare skulle aldrig komma på tanken att görs så. Han slänger genast brevet i papper-korgen oöppnat.
  Resultatet blir så klart att politikernas makt begränsas effektivt med mindre tillgängliga resurser.
  Vi hör ständigt om politiska kriser i Italien och ingen regering har väl suttit mer ån ett par år under efterkrigstiden.
  Men om man är i Italien frapperas man över hur väl allting fungerar. Människor är vänliga, service fungerar utmärkt det är rent och snyggt.
  Italienarna behåller sina egna pengar i största möjliga utsträckning och gör bra saker med dem
  till skillnad mot vad politikerna skulle förmå.
  Länge hade vi politiker i Sverige som gjorde bra saker med våra skattepengar men den tiden är nu förbi.
  Tänk tanken att alla företag struntar i att betala in källskatt sådär 3 – 4 månader så blir säkert politikerna varse vem som har makten.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Egna företagare kan i Sverige anpassa sin skatt. Anställda har det inte lika lätt. Att undvika att betala den skatt man är skyldig till betyder bara att samhället drar åt tumskruvarna. Kronofogden kopplas in. Du har då att välja mellan pest eller kolera. Så vill du minimera din skatt, starta några bolag och ta in alla intäkter där. Så gör alla de ”goda” artisterna. De snackar om solidaritet men minimerar sin skatt. Tar de ut lön så är det nästan alltid under gränsen för statlig skatt. Blir det överskott så tar de ut utdelning eller gör något kul för pengarna ”på firmans bekostnad”.

   Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  Resonemanget håller inte. Offentlig sektor omfördelar och producerar. Denna produktion är inte taget ur ett överskott utan innebär endast att viss del av produktionen sker i offentlig regi. Omfördelningen är en helt annan sak och kan betraktas utifrån att marknadskrafter och kapitalism annars ger en fördelning, risker, och samhälle som är omänskligt.

  Bo Södersten myntade att den offentliga sektorn är tärande. Det är aldrig sant. Det är det enda man kommer ihåg honom från.

  Tack för mig. Det var slutreplik.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Överskottet i ett samhälle helt enkelt det totala sparandet, som kan investeras produktivt och ge ökad produktion i framtiden eller placeras improduktivt i pyramider, överprissatta bostäder och aktiebörser. När människor lånar så lånar någon ut och räntan är betalning till utlånaren. Idag är svensken överbelånad! Var har du överskottet i din mening Patrik. Vem sitter på kapitalet och lånar ut?

   Tack för mig.

   Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    Jag anar en avgrund mellan oss, det verkar som den ligger i att du inte kan skilja på vad som är ditt och mitt, du anser dig ha rätten att stjäla av mig med statens hjälp. När får jag pengarna tillbaka?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    A: Det är riktigt att fractional reserve banking ger en process där pengar skapas via utlåningen, penningmultiplikatorn. Dessa pengar hamnar på nya bankkonton som insättningar och ger underlag för ny utlåning. Men låntagaren använder medlen till inköp som ger inkomster till andra och nytt sparande och så vidare. Få tror på ”loanable fund” teorin att pengar finns i form av sparande och banker endast förmedlar detta. Så kredit expansionen sker, inkomsterna ökar sparandet ökar i ett antal steg och när dessa processer verkat så gäller fortfarande att det totala sparandet är lika med investeringar ex post (sluten ekonomi) och det gäller fortfarande att bankernas balansräkningar måste balanser både på tillgångssidan (utlåning) och skuldsidan (inlåning). Begränsning av processen ges av att bankerna har krav på sig att ha tillräcklig kapitaltäckning och tillräckliga reserver och av styrräntan, som sätts av centralbanken (eller av korta marknadsräntor).

    Ja A: jag har hört talas om fractional reserve banking. överskott i ekonomin dvs det som inte konsumeras kallas sparande och är ex post lika med investeringar, men investeringar kan ske i olönsamma affärer.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, nej inte enligt nationalekonomin, men observera nu att jag bara berört artikeln här och resonemangen om överskott, vad det är, ett sparande som kan investeras produktivt eller inte och det sparandet uppstår hos alla som har lön, allt konsumeras inte och som vinster hos företag, som återinvesteras eller delas ut och blir en kapitalinkomst för kapitalägare (som kan vara du och jag eller vem som helst som äger aktier eller obligationer). (Inom parantes är det intressant att Keynes på sin tid tog fram koncepten marginell konsumtionsbenägenhet eller sparbenägenhet dvs de idag helt accepterade termerna som bl.a kan visas ge effekten att med mindre inkomst är den marginella konsumtionsbenägenheten större.

    Patrik är inne på ett problem kring VARFÖR man idag inte gör icke produktiva investeringar i pyramider utan investeringar i varor och tjänster som möter en konsumtionsmarknad eller ett härlett investeringsbehov. En del av konsumtionen är politiskt administrerad vilket t.ex. gör att sjukvårdstjänster är av försäkringsmässig karaktär dvs behovsstyrt utan att patientens plånbok styr och en del avser investering i samhällsnyttig (förhoppningsvis) utbildning, som inte heller styrs av elevens/föräldrarnas plånbok. mha avgifter styr man en del av behovet genom patientavgifter mm. Andra tjänster har man sett vara av typen naturliga monopol typ infrastruktur för järnväg, telekom, vägar.

    Detta VARFÖR är mycket intressant och jag undrar med. En hel del har troligen med inkomstutjämning att göra dvs löntagarnas andel av de totala inkomsterna kontra kapitalägare. Företag och offentlig sektor producerar mot denna konsumentmarknad dvs där finns efterfrågan. Det tycks numera glida så att kapitalinkomster tar mer kontra löntagare och vi ser alltfler materiella excesser hos de som har råd, men vi ser också ökande inkomstskillnader bland löntagare, även här i Sverige även om vi ligegr efter USA och GB.

    Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Anser du att det inte spelar någon roll om du låter en människa arbeta för sig själv eller låt säga på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan? Hur förklarar du att marknadsekonomier världen över producerar långt mera välstånd än planekonomier? Det är ju en direkt proportionalitet mellan högre skatter och mer kontroll av staten och mindre ekonomisk effektivitet?

    Avgrunden består i att du vill ha det som är mitt och jag bara vill lämna dig ifred, och vi är därmed bittra fiender och i fritt system där du själv skulle få knackat på min dörr för att be om allmosor så hade du inte vågat. Du är helt enkelt en feg tjuv som rationaliserar.

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Du verkar också bortse från att massinvandringen har uppstått just för att vi har ett högt skattetryck, utan detta så hade det inte varit möjligt, politikernas makt hade varit beskuren, med ett högt skattetryck så finns alltid risken att mina pengar, de som arbetars pengar, använd till att politikerna berikar sig själva och börjar genomföra utopiska projekt. Du ser inte detta samband heller? Jag har upptäckt att de jag instinktivt håller med har skin in the game, livet är inte teori för dem, utan verklighet. Andra anser sig ha rätt, efter att filiosofera vid köksbordet, att ändra livet för andra.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag kan inte tänka mig att du arbetat i den finansiella sektorn. Är det verkligen så illa med dina kunskaper?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, jag gav ett del svar ovan om det kunde finnas andra förklaringar. Nej, inte inom nationalekonomin. Delar man upp Patriks utsaga i två delar så ser vi rimligen att han dels utgår från tesen att samhällets grundbehov är fyllda och att det sedan finns ett överskott att använda och från det går han vidare till VARFÖR offentlig sektor byggts ut och förklarar dem med demokratin som gett politikervälde. Det håller inte eftersom det inte förklarar varför inkomsters hos löntagare ökar eller varför man investerar i produktiv ”tillväxt”. Kan det vara så att han har en tes att det offentliga suger upp arbetskraft som annars skulle blivit arbetslös t.ex. som när man på 70-talet byggde ut offentlig sektor (akademikerarbetslöshetens tid) och att det håller upp lönerna? Jag kan inte se att det är en del av hans beskrivning. Framförallt fallerar det ju i första delen , att grundbehoven är givna och allt därutöver ett överskott. Samhällsekonomin är dynamisk, det är ju precis vad vi diskuterar om invandringen, att vårt system inte kan skaka fram jobb åt personer med låg utbildning och kulturell och språklig oförmåga och att systemen fungerar på dagens nivå med dagens krav, inte 20-talets.

    Det fanns ju tankar om ”The affluent society”, Kenneth Galbraith, om att grundbehov är mättade och offentlig sektor måste byggas ut för att tillfredsställa de mer sociala behoven (utbildning, vård och omsorg etc) på 70-talet, det var ju också en tid då man förutsåg att vi idag bara skulle behöva arbeta 2 timmar om dagen pga mekaniseringen. Det ligger inte heller i Patriks beskrivning.

    Demokratins betydelse för utbyggnad av offentlig sektor då? ja, den är ju otvetydigt sann parat med krafter på arbetsmarknaden, fack och arbetsgivare liksom politiska organisationer.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Fredrik: i grundfrågan är det fortfarande så att arbete skapar ekonomiskt värde oavsett ägandeformen, kapitalistiskt privat ägande eller kapitalistiskt offentligt ägande, kooperativt eller liknande och oavsett om ägandet är utländskt eller inhemskt. Det offentliga producerar ekonomiskt värde.

    Sen din fråga om det kan vara på annat sätt? Ja, med andra ekonomiska modeller kanske man kan formulera det annorlunda, men vi har inga andra än de jag refererat.

    Vad som återstår är alltså en diskussion om effektivitet inom offentlig sektor och styrmekanismerna. Jag är tämligen överens med Patrik om att det finns en politisk nomenklatura som väljarna inte har koll på, denna politikerkår är dock bred och omfattande från kommunal nivå till statlig nivå. Man kan rimligen också fråga sig VAD som ska produceras inom offentlig sektor och personligen anser jag inte sådant där konsumentmarknaden kan fungera dvs där kunden har tillräcklig insikt och information vilket t.ex. inte gäller grundskolor och sjukvård men däremot idrott som exempel, liksom föreningar, religiösa samfund, media, partier (med viss acceptans för övergångs bekymmer och med acceptans för behovet av Public Service inom media).

    Kostnadsbiten förändras inte vid privatisering om inte effektiviteten är högre där. De utgifter som skattetrycket innebär finns kvar vid privatisering men nu som priser och avgifter. Det är helt fel att tro att skatter är stöld, men utjämningen via skatter kan givetvis uppfattas som stöld av de som har mer.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Frågan om nyliberalism är just denna, en tro att privatisering och fria marknader genom prismekanismerna alltid ger bättre resultat. Värsta avarten är ju när man tror att individen skulle ha individuella premier för sjukvårdsförsäkring beroende på individuell riskbenägenhet. Vem betalar då förebyggande arbete? Vem ransonerar begränsad tillgång till tjänster mellan olika försäkringstagare med olika plånbok men större behov t.ex ska livshotande tillstånd få vänta medan man behandlar nageltrång? Hur hantera socialmedicinska frågor? Epidemier? Det anses vara problematiken (kort) med amerikansk sjukvård dvs det ger upphov till ökade kostnader jämfört med t.ex. Kanada, som har liknande system som i Europa och vi talar dubbla kostnaden och samma resultat (och specialistkliniker med överlägsna resultat och överlägsen forskning).

    Hur tar man hand om de som gjort en felaktig riskbedömning? Hur hantera försäkringsbolag som gör individuella riskbedömningar? Hur tar man hand om 55-åriga mellanchefer som blivit av med jobbet pga strukturrationalisering? Hur hantera globala kapitalrörelser? Förläggning av arbete till Kina eller andra lågkostnadsländer? Hur hantera EMU området där valutan är främmande och ednast lönesänkningar kan återställa balans i utrikesaffärer? Hur hantera arbetarskydd? Lagstiftning om arbetsdagens längd?

    Jag gav ett exempel till YVK om hur det slår på kostnader för löntagaren om det som i Sverige eller i väst är som nu att en löntagare ska bekosta lite mer än två andra personer (pensioner, sjukvård, skola etc). Dessa kostnader försvinner inte vid privatisering. Möjligen blir det effektivare, men vad gäller t.ex. privatisering av skolor ser vi ingenting av det av olika skäl trots att det gått mer än 20 år nu och det finns flera skäl till det, men ett skäl är behov av reglering av deras uppgifter (vi ser ju nu t.ex. psykisk ohälsa öka bland barn och det ingår inte idag i skolornas uppgifter att hantera, hur man nu ska göra det kan vi naturligtvis fråga oss, det finns ju inget modell över hur psykisk ohälsa skapas, men stress är negativt).

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Men Lars, kan det i offentlg verksamhet inte rymmas något som är tärande? Missförstår jag dig här? Eller är det språket du hänger upp dig på? Jag förstår inte riktigt Lars.

    Mvh A

    Gilla

   • Lars skriver:

    A: Visst kan det finnas tärande delar av offentlig verksamhet. Du har ju hela invandringspolitiken t.ex. Hur bär man sig åt. Men helheten av offentlig sektor är mycket större..
    YVK: Nej det var inte pga skatter Sovjet gick under. Jag har gett min förklaring om detta på annan plats till dig. Hela prissystemet sattes ur spel och man visste inte vad något kostade och kommandoekonomin parat med totalitarism ströp hela ekonomin.

    Gilla

   • Lars skriver:

    A: Nej det är inte språket jag hänger upp mig på utan hur man beskriver sambanden i ekonomin och samhället dvs vilken slags modell man för fram. Förenklade resonemang resonerar med förenklade framställningar i media med politisk retorik och påverkan som kännetecken och resonerar med vilken förståelse av samhället medborgaren inhämtar och därigenom får man ett okunnigt folk med vad Marx och Patrik kallar ett ”falskt medvetande”. Vad jag för fram borde vara allmängods för den som följer politisk debatt och media.

    Kommentarerna här visar ju att man t.ex. negligerar eller inte uppfattar Patrik när han konstaterar att inkomstfördelningen påverkas av offentlig sektor. Språket är lurigt, men man måste sträva mot väldefinierade begrepp och samband och vara försiktig med metaforer och förenklingar.

    Det är inte lätt. Du ser ju att jag har förmåga gen en djupare tolkning av vad Patrik framför, men kommentarerna förmår inte se detta utan kastar sig över frågan om skatternas höjd.

    Gilla

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Några ekonomier, exempelvis den svenska, producerar oerhört mycket mer än detta minimum. Frågan är vad olika samhällen gör med detta överskott”.
  Stäng ner SCB (socialistiska centralbyrån) och det höga överskottet är borta över en natt när verkligheten hinner ikapp befolkningen.
  1 oz GULD kostar i dag 11.411:SEK. Vad består överskottet av?

  Gillad av 1 person

 19. Lars skriver:

  Patrik vet att vad han skriver här är nonsens, han är trots allt utbildad i samhällsekonomi. Det finns ingen subjektiv tolkning av vad han skriver som skulle ge honom rätt. Men förvisso har jag träffat många välutbildade människor som missförstått de mest grundläggande sambanden inom sitt område.

  Gilla

 20. Carsiden skriver:

  Lyssnade på ett jätteintressant seminarium om Schweiz och Sveriges demokratier. Tror att Stellan är sanningen på spåret. Inte demokratin utan bristen på densamma som är problemet. Stellan Abrahamsson on #SoundCloud

  Gillad av 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Den västerländska civilisationen har i sekler rest materiella och immateriella pyramider. Allt avancerat kunskaps-, teknik-, infrastruktur- och kulturbyggande är frukter av samfällt tänkande och arbete, finansierat ur överskott, fortlöpande verklighetstestat och förbättrat. Våra pyramider är levande, förutsätter att de allra flesta vill och kan stå på varandras axlar nu och i framtiden. Men när viljan och förmågan avtar, så rostar och rasar det mesta. Ingen lär sörja att babbelianväldet förtvinar när pengarna sinar, men förlusten av våra pyramidala civilisatoriska storverk kommer världen att sörja.

  För ett halvsekel sedan var Sveriges två drivande hjul Ekonomi och Psykologi i balans med varann och båda testades kontinuerligt mot verkligheten, liksom även Ideologin, egenintressenas presentabla sida. Men i takt med ökande överskott försköts allt mer av ekonomin in i de psykologiska och ideologiproducerande komplexen, som tjänar mest på att minimera verklighetstestningen.

  Så uppstod de många jobben och deras lönsamma praktik att producera verklighetsflykt och perspektiv där individ, känslor, välmåga och gillande här och nu alltid hyllas på samhällets och framtidens bekostnad. Det innebar att samhällsnyttan blev en bisak och folket tvingades avlöna mediala, politiska och akademiska parasiter, samhälleliga sjukdomsalstrare och självmordsivrare. Så formades dagens nivåsänkande dödsspiral, vars kollektivistiska natur fulländar det mentala fängelset med inre angivare och fångvaktare.

  Gillad av 3 personer

 22. Jvk skriver:

  Jag ser etablissemangets konstruktion som en pyramid och allra överst, det yttersta resultatet av många års socialism ser vi nu i gängvåldtäkter av småflickor. Det är toppen på pyramiden, och det är just för att det är så som nu den engelska staten med all kraft förföljer Tommy Robinson, för att han drar ut detta smutsiga resultat av mångkultur i ljuset, organiserade våldtäktsligor, det är toppen på pyramiden som visar att hela konstruktionen är vidrig och bygger på felaktiga axiom, allt är fel och detta resultat är oundvikligt, vi rör oss snabbt mot samma situation i Sverige och det är dynamit som spränger en spricka som aldrig går att laga och som kommer att dra ner etablissemanget för detta går inte att förlåta, så de måste dölja det och låtsas att det inte händer och kasta budbäraren i fängelse och förbjuda media att skriva om det. Det har pågått, och pågår fortfarande, med myndigheternas goda minne i årtionden i England och vi ser samma sak utvecklas i Sverige. Etablissemanget har inget svar på detta fenomen och kan bara dölja det.

  Gillad av 4 personer

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Demokratin är inte problemet. Partiväsendet är problemet.

  Det sitter i Sverige så gott som inga folkvalda politiker, endast av partier utsedda sådana.

  Där är problemet.

  Råkar man rösta fram en Löfven i ett sådant system är det snabbt gjort att rösta fram en Arvid Lindman istället.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 24. O.T. skriver:

  Vad faen tänker partierna gör åt det kaos man frivilligt ställt till med?!

  Utopisterna i de gamla partierna tycker att man ska se ”framåt” och inte älta att välfärden inte fungerar som man lovat åt de egna medborgarna. Antirasisterna vill ge bort Sverige till övriga världen. Svensk kultur är inget att värna. Böneutrop tillåts, medan klockringning förbjuds.

  Mot detta står vi som har båda fötterna på jorden och som respekterar det svenska samhället och kulturen som skapat ett av de mest välmående nationerna i världen. Vi vill värna det vi byggt, och avvisa alla utopistiska krav på att göra om Sverige till ett land med Mellanösternmentalitet (en finare omskrivning för krig, förtryck, hat och mord i eviga vendettor mellan folkgrupper).

  Sett med lite perspektiv blir 2018 års valrörelse en av de viktigaste någonsin. Då handlar det om Sverige ska gå att känna igen om fyra år, eller om det är ett helt nytt land som ska skapas.

  https://samtiden.nu/2018/05/migrationsfixeringen-beror-pa-vanskotsel-av-historiska-matt/

  Man kan kalla det för ”migrationsfixering”, men egentligen handlar det om vilket land vi vill se efter valet i september.

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Patrik får en att fundera fast man inte håller med om resonemangen. Vad åstadkom demokratin? Det fanns föregångare i Väst Europa, i Sverige fanns ståndsriksdagen med anor lång ned i medeltiden, likadant i Frankrike, där revolutionen inträffade 1789 och i England sedan åtminstone 1500-tal. Det var inte systemet med en person, en röst, men det var parlament med representation från olika stånd i samhället och senare inkomstberoende röstbehörighet, så även i USA. Efter första världskriget fick männen rösträtt och kvinnorna några år senare i väst, men de svarta i USA, som formellt hade rösträtt, fick olika hinder borttagna först på 60-talet.

  Min tro är att demokratin avspeglade maktförhållanden i samhället, var ett sätt att jämka olika intressen och styra landet. Maktfördelning mellan olika kammare, tredelat med juridiken skild från parlamentet, införande av ämbetsverk och i Sverige departement skilt från verken.

  Låg det ändrade maktförhållanden bakom införandet av demokrati? En sida av makt är beroende av andra. Var knappheten på arbetskraft något som bidrog till utjämning av inkomster och av inflytande? Vapenvana? Fackföreningar? Rädsla för revolution?

  USA hade gått om land och ont om människor. Emigrationen dit under fem decennier från Väst Europa skapade knapphet på arbetskraft även i Sverige. Längre tillbaka under 1300-tal och några århundraden framåt härjades Europa av digerdöden och knapphet på arbetskraft och det feodala systemet ersattes med lönearbete. Öst Europa med gott om land drog till sig arbetskraft från Väst Europa.

  Knapphet på arbetskraft ger ökade löner och ökad köpkraft hos breda massor och ger incitament för produktion mot marknaden av varor och tjänster som efterfrågas. Dynamiken är igång.

  Men demokratin kan kapas av finansiella intressen, koncentrerat kapital är makt över medier och organisationer, men även politiska organisationer som blir oberoende av medlemmar och av väljarna kan avskiljas från folket om de behärskar politik och media och insynen är dålig och politiska alternativ saknas. Så vem har faktiskt kontroll över media? Och partier?

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  http://ledarsidorna.se/

  Ledarsidorna har några intressanta artiklar om krisen inom Socialdemokratin nu. Olika fraktioner med olika uppfattning om vart samhället ska gå och om hur man vinner valet. En prognos är att de ramlar ned på 20 %, kanske tom väljarna fått nog av Kd, Mp, Fp?

  Vad ska Löfven nu göra? Jag uppfattar att han korsat Rubicon med deklarationen att stoppa invandringen (14 tusen om året, ger 30 tusen med anhöriga). Jag kan inte se annat än att tärningen är kastad, nu måste han gå mot Rom! och partiet följa efter kanske…

  Artiklarna ger lite insikt i fraktionerna. Det är märkligt att Stockholms falangen har så stort inflytande med tanke på att man gått så dåligt år efter år och att Stor Stockholm har så mycket problem med invandringen.

  Hela Europa ser backande socialdemokratiska partier och samtliga har ställt sig positiva till invandring. Finns det ett samband? Att man är positiva betyder ju inte att man varit drivande, men man har inte sagt nej.

  Gillad av 1 person

 27. Folke Lidén skriver:

  Det har fungerat länge att successivt höja skatterna i Sverige. De som arbetat har klagat en aning, men de flesta har nog tänkt att även gamla, sjuka och t o m arbetsskygga och brottsbelastade ska ha en dräglig tillvaro.
  Vad som hänt under ca 30 år är att fler och fler, långväga ifrån, kommit hit. Skaror av människor som av olika skäl levt och lever på bidrag och erbjuds gräddfil till boende. Människor som det anses var rasistiskt att ställa krav på.
  Notera att det i detta inflöde finns (många) folk som både vill och kan. Men dom behöver inte välfärdskomplexets ”satsningar”. Dom klara sig själva med samma medel som står till buds för oss svenskar – Utbildning, arbetsförmåga och frihet från dogmatiska kulturella och religiösa vanföreställningar. Som exempel kan nämnas att många av den kategorin, som inte har råd att flytta, söker sig till SD och sätter sina barn i skolor utanför no-go zonerna.

  Jag menar att PK ismen kört in i bergväggen.. Viljan att dela med sig till människor som man inte kan identifiera sig med, som inte gör rätt för sig och som de flesta anser vara hemmahörande någon annanstans än i vårt samhälle, är helt enkelt obefintlig hos gemene man.

  Politikerna som reflexmässigt ser alla, oavsett härkomst, som välkomna ”offer” att spendera pengar på begriper inte vad som håller på att hända. Man har ju under många decennier sett det som självklart att syssla med vad Milton Friedman såg som det vanskligaste sättet att hantera pengar – Spendera andras pengar på andra.

  Gilla

  • Lars skriver:

   En förnuftig röst. Det gick fint bygga ut det offentliga med ständigt ökade skatter eftersom tillväxten var högre och alla fick mer i plånboken. Det tog slut på 80-talet. Sedan dess handlar det om behov att effektivisera offentlig sektor, men inget parti har haft förmåga till att hantera de problemen. Från borgerligt håll, media, dompterar man människor med att ”sänk skatten” utan att angripa effektivitetsfrågorna. Vad ska tas bort? Är det bra med ökade inkomstskillnader (jag minns väl marginalskatterna på 80-talet och det var förklastligt).

   Gilla

 28. phnordin skriver:

  Att demokratierna med automatik utvecklas till välfärdsstater är ett specifikt europeiskt fenomen och sannolikt förbundet med vår kristna kultur och relativt homogena befolkning. Man kan fråga sig varför USA står emot en alltför betungande välfärdsapparat. Beror detta på en heterogen befolkningsstruktur? och i så fall kommer Sverige att utvecklas i liknande bana med en selektiv välfärdsinriktning

  Gilla

 29. Glen Lester skriver:

  Att kalla det svenska systemet en demokratisk marknadsekonomi är förfärligt välvilligt i ett samhälle där perversa subventioner till fullständigt improduktiva aktiviteter som de utförande personetna snarast tycker det är kul att pyssla med för att de är totalt improduktiva arbetsuppgifter.

  Egentligen så är inte Sverige en marknadsekonomi sedan decennier. Tendensen är densamma i hela nordvästeuropa, där tydligen danskarna är de enda som anar problemen (Österrike är österopeiskt).

  En marknadsekonomi FÖRUTSÄTTER att marknaden fungerar som det är tänkt, och att, möjligen, statsmakterna åtgärdar överdrivet exploaterande av arbetskraften, förstås, under förustättning att det är arbetskaraft som de utnyttjar i produktionen. Regler behövs, tillochmed för hundar.

  Marknaden har egentigen inte med att statens övriga åtaganden att göra, förutom att det är en skattebelastning.

  Marknaden hanterar alltså inte något överskott. Det är staten som fritt befogar över marknadens överskott, alltså finns inte marknaden annt än som en schimär, ett fata morgana, där alla med en fatalt fungerande marknadsekonomi är lika förlorade som ideologiska kommunister, elle kristna, eller muslimer är förlorade i sina föreställningar om tusenårsriket.
  Marknaden förusätter något som inte finns, och aldrig kommer att finnas, nämligen klåfingrig statlig exploatering av överskottet. Det är bara värre när staten är vänster.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.