Svenskarna och deras åsikter #1

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Jag, Anders Leion, som håller i detta vill gärna ha förslag på frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande. Men i och med att du skickar in ditt förslag tar jag mig friheten att redigera den. Adressen är andersleion@gmail.com. Att ställa frågor som inte vilseleder är svårt. Det tycker jag efter att ha gjort det i drygt 20 år för Sifo. Här nedan resultatet från den första frågan:

Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det?

Diagram Sjukvårdsförtroende Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det?

Klicka på bilden för att se den större

Undersökningen gjordes av Sentio mellan den fjärde och den sjunde maj i år. Den omfattar 1010 svarande, dragna från en panel med deltagare som är 18-80 år, representativa beträffande ålder, kön och region.

 

Sjukvården debatteras ständigt i den politiska debatten, och även om just nu invandringsfrågorna röner ännu mer uppmärksamhet är sjukvården fortfarande ett mycket aktuellt ämne. Frågorna är dessutom kopplade till varandra på så sätt att varje miljard som går till det ena ändamålet minskar möjligheterna att satsa på det andra ändamålet med lika mycket. Mot denna bakgrund är vår undersöknings främsta, och något förvånande resultat att så stor andel av befolkningen fortfarande är mycket eller ganska nöjd med sjukvården. Detta omdöme uttalas dessutom utifrån ett rent personligt perspektiv – har du förtroende för att du skall få en god vård om du blir allvarligt sjuk?
Det är ingen stor skillnad mellan könen och inte heller mellan olika åldrar, även om de äldsta – också förvånande – är mest nöjda.
Striden om förlossningsvården i Västernorrland har gett avtryck. En större andel om de svarande är mer negativ där.
En annan grupp som utmärker sig för att vara mer missnöjda är Sverigedemokrater. Förmodligen en återspegling av deras allmänna missnöje med det nuvarande samhället och dess inriktning.

39 reaktioner på ”Svenskarna och deras åsikter #1

 1. Göran Fredriksson skriver:

  En fråga är om det bör ställas fler krav på den som vill bli vald att styra andra människor än de nuvarande formella, t.ex. krav på erfarenhet och visad förmåga till egen försörjning utanför politiken som grund för självständighet.

  En likartad fråga kan avse krav på väljare att förstå vad valet handlar om för att visa att de är i stånd att göra en egen bedömning.

  En ytterligare fråga kan vara om väljarna på något sätt, t.ex. i samband med allmänna val, kollektivt skall kunna påverka nivån på de valdas ekonomiska förmåner och partiernas finansiering.

  Gillad av 2 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Under Engellaus inlägg igår ”Om politikerväldets födelse och framtid” skrev jag :
   ”Minst 35 år gammal och minst tio års yrkesverksamhet för att bli riksdagsledamot. 25 år/5 år motsvarande krav för kommunpolitiken.
   Inga statliga bidrag till politiska partier.
   Inga bidrag till media. Avgiftsfria sändningar från riksdagen i radio och TV.
   I tillägg kan jag tänka mig en begränsning på fyra ((?) mandatperioder för att sitta i riksdagen.”

   Att rösträttsåldern måste höjas till minst 21 år är åtminstone för mig väldigt tydligt, ungdomar som klarar att sätta sig in i ett lands problem och framtid är det få av, spåren av detta är tydliga i Sveriges riksdag.
   Krav på att väljarna ska förstå vad valet handlar om är i och för sig rimligt men svårt i ett land där befolkningen alltid har varit styrd. Demokrati som uppstår ””plötsligt” är problematisk i och med att befolkningen inte har en nedärvd vana att ha inflytande på nationella nivå eftersom ”Kungen” har tagit sig den rätten sedan 1200 talet.
   Det fans också en länk till Stellan Abrahamssons föredrag om skillnaderna mellan Schweiz och Sverige som belyste den problematiken och i övrigt var utmärkt när väl den första nervositeten var förbi. :https://www.youtube.com/watch?v=gPS8Yq-a8k4&t=1208s Vilken rekommenderas starkt!
   Jag tackar ”MARTINA” för den länken.

   I Abrahamssons föredrag framgår också den Schweiziska lösningen på problemet med politiker som skor sig på skattebetalarnas bekostnad samt hur folkets inflytande och vilja säkras.
   Hur detta ska åstadkommas i Sverige måste handla om bland annat tvåkammarriksdag och bindande folkomröstningar.
   Kontrollfunktioner som förhindrar politisk dårskap, vilket vi upplevt allt för ofta i Sverige sedan 1970 talets början, måste införas. Förhoppningsvis med röstsedel…..

   Gillad av 1 person

 2. MartinA skriver:

  Ni globalister ställer bara frågor för att bättre kunna manipulera och lura oss svenskar. Jag hoppas alla behandlar dina frågor med det förakt de förtjänar.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag har mycket svårt att tro att globlister som Leion ens erkänner att det finns ett svenskt folk utöver vad politikerna definierat genom medborgarskapet. Följaktligen blir hans tal om att ställan frågor till ”folket” ett sätt att manipulera igenom att etniska svenskar inte finns. Precis som ”nation” manipulerats till att inte längre betyda folk. Det hela är en del av en orwelsk nyspråksdans. Ge dem lillfingret så tar de hela handen.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag tog hans Macron artiklar som kvitto på det. Får läsa dem igen. Men i vilket fall, när icke nationalister börjar nämner ordet ”folket” så osäkrar jag min Huskvarna. Någon som hyllar Macron kan omöjligen erkänna folk i etnisk betydelse. Och då finns bara ”folk” i form av de papperslappar som etablissemanget strött omkring sig. Samma etablissemang som Leion med flera påstår sig protestera emot. Det går inte ihop. Som sagt, icke nationalister har ej rätt att använda ordet ”folket”.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Av mina meningsutbyten med MartinA har jag dragit slutsatsen att han är en rabulist som gärna slungar ut generella och obevisade påståenden om andra personer.

    Man ska givetvis vara försiktig men MartinA sluggar mot allt och alla. Det blir svårt att ta honom på allvar till slut.

    Gilla

 3. Anders Ekedahl skriver:

  Frågan är felställd eftersom den innefattar två olika värderingar – kommer du att komma åt sjukvården om du blir allvarligt sjuk – resp. kommer du att få bra sjukvård om du kommer under vård för en allvarlig sjukdom.

  Gillad av 2 personer

 4. Jeff skriver:

  Expressens kulturchef Karin Olsson kritiserar SD-väljare för att lita mer på danska än svenska medier, en undersökning visar att 82 procent anser att svenska journalister vinklar nyheter utifrån sina åsikter.

  Samtidigt slår Olsson fast att det är ”otäckt” att tidningarna i Danmark tillåts skriva så ocensurerat i frågor som rör invandring och islam.

  Vad misstron kan bero på kan Olsson dock inte riktigt förstå.

  Det är väl bara att konstatera att fattningsförmågan inom PK världen vad gäller tillståndet i Sverige är mycket låg.

  Det såg vi inte minst på partiledardebatten när frågan om våldtäkter kom upp
  de begrep ingenting.

  Gillad av 4 personer

  • Samson skriver:

   11 maj skrev DN: ”I söndagens partiledardebatt i SVT:s Agenda sade Jimmie Åkesson att fyra av fem utländska våldtäktsmän slipper utvisning. I verkligheten är det betydligt fler som utvisas.”

   Men DN har då förvanskat det Jimmie Åkesson sa. Utifrån denna falska nyhet talade DN om för sina läsare att Åkesson hade fel eftersom det bara handlar om ”utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige”.

   Men sanningen är att Åkesson sa så här: ”Fyra av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning.”

   https://samtiden.nu/2018/05/dagens-nyheter-ar-fake-news/
   Man gnisslar tänder….

   Gillad av 1 person

 5. Östrahult skriver:

  Några förslag på frågor:

  Vilket skulle Du föredra:

  Att använda X antal miljarder på 9000 afganska unga män som saknar asylskäl?
  Eller att använda motsvarande pengar på höjda pensioner?

  Hur är Dina personliga erfarenheter av den invandring som skett under senare tid?

  I huvudsak positiv
  I huvudsak negativ

  Gillad av 2 personer

  • Östrahult skriver:

   Jag kan lägga till en fråga: Apropå en känd blottares synpunkter som slås upp stort i media idag: Anser Du att blottare har särskilt intressanta synpunkter på regeringsbildningen efter valet?

   Gillad av 1 person

 6. oppti skriver:

  Klimatfrågan är avgörande för vår planets framtid-sägs det.
  Det vore kul med en dubbel fråga-dels för att kolla kunskapen och dels för att utifrån kunnandet avläsa inställningen.
  Ta isläget i Arktis som kunskapsfråga-Hur varmt blir det maximalt norr om 80 breddgraden under sommaren som ett genomsnitt ( http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php )
  Sen kan de ju få denna:
  -Hur allvarligt är uppvärmningen i Arktis?

  Gilla

  • kaphorn57 skriver:

   Hej

   Efter att ha läst texten igen, och om jag har läst rätt ”mellan raderna” så är undersökningen gjort av Sifo?…ett in mina ögon föga förtroendeväckande institut.som dessutom sedan 2016 heter Kantar Sifo och inte är svensk längre.

   Ditt sätt att framföra ”budskapet” och dig själv inklusive ”Men i och med att du skickar in ditt förslag tar jag mig friheten att redigera den.” bidrar inte precis till ökat förtroende.

   Jag undrar dessutom vad är anledningen att en före detta? anställd (även det framgår inte med allt tydlighet. Vanligtvis får jag som läsare en kort sammanfattning av skribentens bakgrund) hos ”Kantar Sifo” kan vara?

   Är ”folkets svar” din egen ”lilla undersökning” och är den i så fall av privat natur eller är det tänkt som underlag inom din yrkesroll?

   Själv kommer jag av ovannämnda anledningar inte med någon fråga alls…fast jag har många.

   Gilla

 7. Jonas Bohman skriver:

  Själv har jag läst danska dagstidningar mer eller mindre regelbundet dom senaste 20 åren, och lyssnar dagligen på dansk radio, och det är mycket högra i tak i den danska debatten. Jag uppmanar folk att läsa och ta del av utländsk ( nordisk) media mer, för att inte bli helt hjärntvättade av det svenska medieklimatet.

  Gillad av 2 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Det är tills vidare oklart om detta initiativ drivs efter en icke offentliggjort agenda, eller om rent och förfalskat sanningssökande ligger bakom. Det finns vissa indikationer på att Det goda samhället håller på att byta fas från ”pace” till ”lead”. Samtidigt finns klara tendenser i hela Europa att traditionella och sanna värderingar långsamt återvinner mark som förlorats till de postmoderna national-socialisterna. DGS pace and lead skulle då vara ur fas.

  Hur som helst är min åsikt att inte, som har antytts i kommentarer ovan, frågan eller frågorna i sig är farliga eller felaktiga, utan endast uttolkningen av svaren. För att kunna göra en rimlig uttolkning måste man känna till metodiken som har använts för att inhämta svaren. Hur ställdes frågorna? Till vem? I vilka former? Gavs en introduktion, eller ställdes frågan naken? I vilket sinnestillstånd befann sig respondenterna? O.s.v.

  Utan närmare kunskap om metodiken kan det här redovisade resultatet åtminstone kanske användas som indikation på en allmän opinion eller på mognadsgraden hos densamma. Jag vill gärna vända på den ovan anförda slutsatsen. Att i en mogen och utvecklad förmyndarstat komplett med propagandamedia, tankeförbud och långvarig socialisering till att älska, uppskatta och kräva (i) extrem beskattning inklusive socialisering och (ii) förbud mot privat och hederlig handel med tjänster inom vårdsektorn, alltså det system som i propagandan gemenligen kallas ”offentlig sjukvård”, inte mer än knappt två tredjedelar av respondenterna förväntar sig att det implicita löftet om sjukvård också kommer att infrias på ett halvvägs tillfredställande sätt är en kapitalt misslyckande för denna samhällsmodell.

  Vi måste ju betänka att det är självtillfredställande att upprätthålla en livslögn som säger att man inte har gjort fel när man i årtionden har röstat för ett visst system, liksom det är självtillfredställande att mot alla odds hoppas och intala sig att man om något händer kommer att ha turen att få vård. Principen ”det händer inte mig” är ju en känt psykologisk förträngningsmekanism. Allt talar för att svaren på en fråga som den här ställda måste vara överdrivna i positiv riktning. Och att då bara uppnå knappt två tredjedelar! Förbluffande!

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det faktum att äldre respondenter är mer positiva i sina svar kan ju helt enkelt återspegla att de är mer rädda för att konfrontera det faktum att det antagligen inte stämmer. De har mer att förlora, de har större potentiellt behov av vård, de har sjukdom och olycka närmare till sitt medvetande. I själva verket är det ju allmänt känt att just äldre inhemska invånare massivt nedprioriteras av den offentliga vården. Ledande politiker har öppet deklarerat att öldre svenskar skall ha den goda smaken att bara dö ut, ju förr desto bättre. Livslögnen når här sitt apex. Vi vänder oss mot obehagliga fakta och förnekar och förtränger dem.

   Gillad av 2 personer

  • Nyfiken skriver:

   ”Det finns vissa indikationer på att Det goda samhället håller på att byta fas från ”pace” till ”lead”.”

   Hej Fredrik! Har du möjlighet att utveckla det där lite? Är uppriktigt sagt intresserad men är inte bekant med begreppen (eller indikatorerna) och hänger därför inte med i resonemanget.

   Gilla

 9. uppstigersolen skriver:

  DGS kommer att ställa frågor till Allmänheten. Verkar bra. Är det Allmänheten som redan läser DGS eller är det någon allmän Allmänhet? Jag frågar därför att jag gissar att vi som läser DGS är nog lite mer kritiska till MSM och troligen mer allmänbildade än svenskar i allmänhet. Så svaren från oss som finns här kommer nog att avvika en del jämfört med ”Nisse i Hökarängen”.

  Gilla

 10. Jan Molin skriver:

  Vi väljer våra politiker för 4 års styrelse efter varje val. Partierna går till val på oftast: vård, omsorg, skola och några andra områden. De går aldrig(?) till val på frågor som oftast pratas om i folkmun och alternativa medier, eller de undviker det i alla fall.
  Min fråga är: Har de valda politikerna laglig rätt att bestämma i vilka frågor som helst, även om dessa aldrig samtalats med befolkningen om? Som exempel den fråga som sedan många år är den största och allompåverkande i samhället: MÅNGKULTUREN och INVANDRINGEN! Detta är ju helt ”politikersnickrat”, vi svenskar har aldrig blivit tillfrågade! Ett helt och hållet odemokratiskt beslut som jag ser det.

  Gillad av 3 personer

 11. Richard Bensold skriver:

  • Varför kommer cirka 75 % att inte rösta på S i valet 2018?
  1. Hycklare
  2. Okunniga
  3. Inget framtidsparti
  4. Annat

  • Varför kommer cirka 75 % att inte rösta på M i valet 2018?
  1. Hycklare
  2. Okunniga
  3. Inget framtidsparti
  4. Annat

  • Varför kommer cirka 75 % att inte rösta på SD i valet 2018?
  1. Hycklare
  2. Okunniga
  3. Inget framtidsparti
  4. Annat

  Gillad av 1 person

 12. Björn Nilsson skriver:

  I Sverige har hittills hållningen varit att först i ett verkligt allvarligt läge gå över till ett system som det tyska med majoritetsregeringar. Det vi kallat för samlingsregeringar. I Tyskland har man av historiska skäl en annan hållning.
  Jag finner att vi befinner oss i ett sådant ”verkligt allvarligt läge” och skulle gärna se en stark blocköverskridande majoritetsregering efter valet.
  Önskar att frågan ställs till läsarna.

  Gilla

 13. Elisabeth Henriksson skriver:

  Jag som har två allvarliga sjukdomar vet att jag får till 100% utmärkt vård av specialistvården, däremot kan det falera på akutintaget och väntetiderna inom primärvården och stundtals den bristande språkkunskapen hos läkarna ett problem vid andra åkommor.

  Gilla

   • Jaxel skriver:

    Ja, eller som Nicholas Taleb, i en bok jag läste, kommenterade en framgångsrik affärsmans uttalande.

    Finansmannen hade förklarat sin framgång med receptet att han hade jobbat hårt och tagit en del risker. Vilket Taleb kommenterade något i stil med att också kyrkogårdar innehåller en hel del människor som tagit risker.

    Gillad av 1 person

 14. Christer L skriver:

  Bör lögndetektorer kopplas på politiker under utfrågningar och debatter och resultaten offentliggöras? Varför? Kan du föreställa dig att följa en partiledardebatt där teven visar sådana kurvor? Hur vidrigt skulle det vara? Och hur upplysande?

  Gillad av 1 person

 15. Linden skriver:

  Socialdemokraternas utspel om stramare migrationspolitik efter valet, är det lur eller sanning?

  Om det är sanning varförför stiftar man då en speciallag för att de 9000 männen från Afganistan med omnejd ska få stanna?

  Varför låtsas Löfven att det är BRÅ som har makten att besluta om redovisning av gärningsmännens härkomst, de sorterar ju under justiedepartementet. Och där är Morgan Johansson chef.

  Talar Ulf Kristersson sanning när han med sin sonora stämma salvesfullt lovar att inte samarbeta med SD. Hur trovärdigt är det att han låtsas tro att han utan deras stöd ska få igenom sin politik?

  Gillad av 1 person

 16. matts ekman skriver:

  Re förtroendet för sjukvården –
  Jag tror de flesta har förtroende för sjukvården i det fall man blir allvarligt sjuk. Men det är då en definitionsfråga vad som menas med ”allvarligt sjuk”. Sverige har en bra position just vad gäller vård vid allvarliga sjukdomar – men problemen finns inte där utan i lägre prioriterade sjukdomar/tillstånd. Frågan kunde därför delats upp i två, med antagligen två helt skilda resultat.

  Gilla

 17. Fredrik Östman skriver:

  Jag kan inte formulera någon meningsfull fråga, eftersom socialisterna har förstört språket så att det ligger lager på lager av desinformation mellan ”allmänheten” och sanning och verklighet. Allmänheten kan inte förstå frågorna och jag inte svaren. I stället för att ställa frågor är det läge att helt brutalt övertyga så som Donald Trump gör. Annars har man förlorat innan kampen börjar.

  Så i stället har jag en önskan:

  Skulle det vara möjligt att åtminstone redovisa svaren från riktiga svenskar och svaren från invandrare och deras ättlingar separat? Kanske en ännu finare kategorisering i stil med svenska svenska medborgare, utländska svenska medborgare, utlänningar från Norden, utlänningar från övriga Västvärlden, utlänningar från det civiliserade Ostasien, latinamerikaner, muslimska utlänningar o.s.v.? Annars är de ju fullkomligt intetsägande och vi måste gissa och korrigera mentalt. Ålder, kön och socialgrupp har blivit fullkomligt irrelevanta kategorier när nu två miljoner av landets ”allmänhet” består av mer eller mindre obekanta utlänningar. Då kan man lika väl dela upp efter vikt eller favoritlag i ishockey.

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Ja Fredrik,
   det svenska språket är alltmer odefinierat, flytande i betydelse och form.
   Jag reser mycket och är språkintresserad, jag lägger märke till hur olika språk används.
   De svenska och tyska språken har varit utpräglat teknokratiska eller manliga, fokus har varit att överföra ett väl definierat och klart formulerat meddelande till mottagaren, helst komprimerat men framförallt närmast militäriskt koncist och korrekt.
   Den andra ytterligheten då det gäller muntlig kommunikation är de språk där huvudsyftet inte är överföring av faktisk objektivt verifierbar information utan snarare känslor och social ställning.
   Det svenska språket är nu på vandring bort från sin gamla form i riktning mot en mer amerikansk eller sydeuropeisk form där kommunikationen är mer emotionell än faktabaserad.
   Vi befinner oss i ett läge där vi inte längre förstår varandra, vi fossil föredrar exakthet, etablissemanget, framförallt politiker, och de unga vill uttrycka sig mer obestämt, med så lite exakthet som möjligt, så långt som möjligt från att ta ansvar för det de säger eller göra språket till en gemensam plattform för diskussion.
   Alltså, liksom typ, vet du.

   Gillad av 1 person

 18. olle reimers skriver:

  Det finns givetvis många frågor man kan ställa till svenska folket som har central betydelse för framtiden.

  Här kommer några:

  1. Tror du att du får en objektiv information från de ledande medierna i Sverige?

  2. Tror du att vårt nuvarande politiska system kommer att fungera i framtiden eller måste avgörande reformer genomföras? Genom Internet och de nya kommunikationsverktygen har människor fått helt andra möjligheter att skaffa sig information och att fatta rationella beslut utan att behöva använda ombud. Borde dessa omständigheter föranleda att politikernas makt ska minska eller öka i förhållande till medborgarna själva?

  3. Tror du att det är bra eller dåligt om man begränsar människors möjlighet att sprida information? Är det viktigare att man begränsar risken för ”fake news” än att se till att alla får uttrycka sig fritt?

  Gilla

 19. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det”?
  Frågan är inte korrekt ställd.
  Jag har ett bra förtroende för personalen i sjukvården men den politiska administrationen gör att sjukvården kommer att haverera, varför tvingas 650.000 medborgare att söka andra vägar för tillgänglighet, parasiterande politiska administratörer. Avskaffa landstingen/regionerna!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.