Jorden, solen och svensk politik

Patrik Engellau

För länge sedan trodde man att planeterna snurrade kring jorden, som alltså betraktades som universums medelpunkt. Sedan kom Copernicus, Kepler och andra och hävdade att det stämmer bättre med observationerna om man antar att solen ligger i centrum och planeterna roterar kring solen. För att få den tidigare så allmänt omfattade geocentriska världsbilden att gå ihop måste man acceptera att matematiken kring himlakropparnas rörelser blev oändligt komplicerad. Men om man bytte grundantagande blev allt så mycket lättare att förstå och förutse.

När svenska folket, i varje den obetydliga del därav som jag träffar, resonerar kring svensk politik så får dessa medborgare inte matematiken att gå ihop. Allt förefaller oändligt komplicerat. Hur tänker Annie Lööf när hon talar om trettio miljoner migranter? frågar sig medborgaren bekymrat. Hur kan Ulf Kristersson fortfarande tala för fri rörlighet när nationen fortsätter att samla på sig olösliga problem till följd av migrationen? Och varför händer det inget med den svenska skolan? Varför prisger politikerna landets pensionärer och åldringar?

Det som skapar förvirring hos den bekymrade medborgaren är att han utgår från ett prekopernikanskt grundantagande om politikerväldets natur. Han tror att politikerna fortfarande, enligt demokratins basantagande, är representanter för medborgarna. Hur är det möjligt, frågar sig medborgaren, att dessa mina ombud, som begär min röst, kan hävda en världsbild som ligger så långt från den som jag kan observera?

Det måste vara så att politikerna inte har förstått, säger sig den uppgivne medborgaren. Sedan drar han slutsatsen att han själv och andra rådvilla medborgare därför måste plocka fram den korrekta information om sakläget som politikerna uppenbarligen saknar eller brister i förmåga att tolka på rätt sätt. Vi måste tala förnuft med politikerna, säger sig den modfällde medborgaren, de kanske inte är så begåvade, men det här är så enkelt att de inte kan missförstå bara de lyssnar.

Du medborgare, säger jag, låt mig vara din Copernicus. Jag vet att det är plågsamt att programmera om sin egen hjärna, men om du ska begripa och kunna hantera dagens politiska situation så måste du byta grundantagande.

Förr i tiden var det faktiskt så att politikerna var legitima representanter för sina uppdragsgivare väljarna. Det fanns borgerliga väljare och det fanns socialistiska väljare och därför fanns det även dito politiker. Borgerligt sinnade medborgare brukade skylla allt ont på Palme (eller socialisterna) men faktum var ju att Palme (och socialisterna) var legitima representanter för en stor del av väljarkåren.

Din tjänare Copernicus har emellertid kommit fram till att det inte längre är på det sättet. Politikerna representerar inte längre medborgarna, framför allt inte den nettoskattebetalande medelklassen som bär hela politikerväldet på sina axlar. För politikern snurrar världen inte längre runt några uppdragsgivare bland medborgarna, utan runt henne själv och den offentliga apparat som är hennes habitat.

Den besvärande konsekvensen av detta är att medborgaren, framför allt nettoskattebetalaren, inte längre har gemensamma intressen med sina förmodade ombud inom politiken. Medborgaren och politikern står därför ofta inte ens på samma sida i den politiska intressekampen. Politikern vill ett, till exempel upprätthålla bilden av Sverige som en humanitär stormakt, kosta vad det kosta vill för nettoskattebetalaren, medan medborgaren vill ett annat, till exempel få stopp på politikerns egennyttiga ekonomiska och sociala överdåd.

(Att påstå sådana här saker ger mig förstås inga vänner bland maktens människor. Så var det även för Nicolaus Copernicus. Han vågade inte publicera sina teser på årtionden av rädsla för maktens repressalier.)

Antag att det faktiskt ligger till som jag påstår. Vad får det för konsekvenser för den nettoskattebetalande medborgare som vill försöka påverka politiken?

Den första slutsatsen är att medborgarens uppgift är mycket större och svårare än han trodde. Siktet är inte valet i september 2018 utan något större som har med tidsandan och demokratin att göra (därmed inte sagt att valet skulle vara oviktigt).

Den andra slutsatsen är att politikerna inte kan påverkas genom samtal och förklaringar. Det går inte att övertala dem eftersom de har andra intressen. De kan bara påverkas genom ett trovärdigt, demokratiskt hot, nämligen hotet om att bli bortröstade. Så länge politikerna får våra röster vad de än gör kommer de aldrig att ändra sig. Det är kontraproduktivt att rösta på sådana politiker.

Den tredje slutsatsen är att den nettoskattebetalande medelklassaren inte bör slösa sina resurser på att försöka övertyga motvilliga politiker, utan i stället att mobilisera sina klassbröder och klassystrar, det vill säga väljarna. Hur ska dessa bröder och systrar då mobiliseras? Ett första steg kan vara att predika budskapet från denna krönika så att bröderna och systrarna förstår tillvarons fundamenta.

Får jag avsluta med en liknelse? Den som är känslig och lättchockerad kan sluta läsa här. Om det artar sig till krig så ägnar sig den kloke överbefälhavaren inte åt att resonera och lirka med fiendens generalstab, utan åt att träna sina egna trupper inför en eventuellt stundande kamp.

108 reaktioner på ”Jorden, solen och svensk politik

 1. Palle2 skriver:

  Patrik: Du slår huvudet på spiken! Ett exempel: arbetsmarknadspolitiken och försöken att få personer, som befinner sig långt från arbetsmarknaden in i jobb genom diverse subventioner. I årtionden har politikerna kommit med olika variationer på samma tema men med olika namn, instegsjobb, traineejobb och allt vad det hetat. Resultaten har genomgående blivit mycket dystra samtidigt som betydande summor pengar satsats. I vilken annan verksamhet som helst – näringsliv, sport eller annan verksamhet där resultat förväntas – hade man för länge sedan dragit slutsatsen att något grundläggande är fel i angreppssättet.
  Att tro att personer, som har ytterst bristfällig utbildning, främmande kultur och värderingar, ibland t.o.m. saknar basala språkkunskaper, och som dessutom åtnjuter bidrag i paritet med den förväntade ingångslönen, skulle kunna föras in på arbetsmarknaden med rabatter till arbetsgivare är ”naivt”. Kanske borde politikerna fundera på om de försöker ge svar på fel fråga – om de gjort detta skulle de utan svårighet kunnat komma fram till att massinvandring av personer, som helt saknar förutsättningar att komma in på en modern västerländsk arbetsmarknad, inte var någon bra idé.
  Kanske borde dessa personer erbjudits hjälp i närområdet/-regionen då de befunnit sig i ett språkligt och kulturellt sammanhang där de haft betydligt större möjligheter att integreras?
  I stället har man fortsatt att förvärra problemet år efter år.
  Sedan undrar samma politiker hur det kan komma sig att vi ”står inför stora utmaningar” beträffande skola, sjukvård, brottslighetsbekämpning, segregation etc etc.
  Som du skriver är det väljarna, som måste övertygas om behovet av att sparka ut både det nuvarande röda och blå laget p.g.a. dokumenterad inkompetens – tillräcklig förändring inom dessa lag är för mycket att hoppas på i närtid.

  Gillad av 9 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Förklaringar att välja bland:

  Välfärdsindustriella komplexet som agerar för sitt fortbestånd så länge det går.

  Sinister konspiration för att marginalisera de kaukasiska folkslagen och ta deras plats som ledande skikt med makten över massmedia som främsta verktyg.

  Det logiska resultatet av kvinnlig rösträtt, – ju fler unga kåta män man importerar, desto mindre risk att bli utan sex även för de ofräscha och härjade.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   ”MÄN” utan ekonomisk möjlighet,
   att attrahera en permanent partner i en varaktig relation…

   Som därför kan antas vara AVSEVÄRT mindre kräsna,
   när tillfälle yppar sig…

   Ett hål är som bekant alltid ett hål…
   När MAN är sugen!

   Lite fringisar följer väl garanterat med…

   Men det fula ordet prostitution,
   får väl aldrig användas i DETTA sammanhang)

   Gilla

 3. svenne skriver:

  ”Politikern vill ett, till exempel upprätthålla bilden av Sverige som en humanitär stormakt, kosta vad det kosta vill för nettoskattebetalaren…..”.

  Som ett led i att ”upprätthålla bilden av Sverige som en humanitär stormakt” ingår troligtvis en iver att visa framfötterna då det gäller Agenda 2030.

  Citat ur Wikipedia:

  ”Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling.
  Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Mandatet löper fram till mars 2019. Deras uppdrag är att:

  föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  föreslå åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning,
  förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer”.

  Jag tycker att det är lite skrämmande att inte Agenda 2030 diskuteras överhuvudtaget. Detta eftersom genomförandet av denna givetvis kommer att påverka ”nettoskattebetalaren”. De politiker som visar sig som mest drivande i denna fråga kommer givetvis att få en stjärna i kanten hos de maktapparater – FN och EU – som vill minska staters möjligheter att fatta egna beslut.

  Vi vanliga medborgare ingår nog inte bland ”de olika samhällsaktörer som Agenda 2030 skall förankras hos”, utan vi kommer att vara hänvisade till åskådarplatsen precis som när Grundlagen ändrades år 2010.

  Gillad av 11 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Den rätta vägen att ”utrota fattigdom” är för de fattiga att skaffa färre barn och för alla att odla sin styrka istället för sin svaghet. – Och för politikerskrået att minimera sin makt genom att jobba på rättsordningens perfektion. – Så att det lönar sig att odla sin fredlighet, sin flit och sin kompetens.

   Som reglerna fungerar nu, är detta istället metoden att mista aitt territorium till alla som vill vara med och njuta frukterna av ens möda.

   Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Lägg ner Agenda 2030!
   Det är Globalisterna bakom kulisserna som styr FN…

   Som har skapat Klimatagendan,
   för att kunna förslava folken!

   Den som sitter på energikällorna har makten!

   Gilla

 4. Orban skriver:

  Ni som tycker GPs ledarsida och att Alice Teoderesco är en kvinna med integritet, jag har inte kunnat finna något om minnesceremonin över Sveriges värsta terrordåd tillsammans med muslimska brödraskapet? Tyckte hon och GPs ledarsida det vara bra, dåligt, mittemellan? De föreslagna grundlagsändringarna nämnde hon heller inte med ett ord, bra, dåliga mittemellan? Flytta skiftnyckeln från kompassen.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   ORBAN — Begär inte av en person som arbetar i en tidning som GP, att den ska kunna tala fritt.

   Var glad att det i rådande åsiktsdiktatur ändå går att vara ärlig till en viss gräns. Ungefär som i de gamla öststaterna.

   Du har väl noterat att vi lever i en åsiktsdiktatur?

   Gillad av 2 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det grundantagande som måste kastas på historiens skräphög är antagandet att det är möjligt att ha en s.k. välfärdsstat organiserad via statens myndigheter och styrd av politiker med tillgång till omkring hälften av all ny rikedom som skapas i landet under varje tidsperiod. Det är egentligen inget särskilt djupt eller gammalt grundantagande. Paradigmskiftet är måttligt i sin utsträckning, utom just i de länder där man satsat särskit hårt på just detta grundantagande.

  De mekanismer som Thomas Kuhn beskriver för vetenskapliga paradigmskiften måste nu appliceras på politiken och demokratin.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det som gör detta grundantagande svårt att göra sig av med, enkannerligen för politikerväldet och VIK, är inte att det är filosofiskt eller historiskt djupgående och skulle orsaka stor skada i samhället i stort, utan (i) att just de är helt och hållet beroende av just detta grundantagande och (ii) att det är så himla mycket pengar inblandade, över 50% av BNP.

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   FREDRIK ÖSTMAN — Där anser jag att du har fel. Idén om välfärdsstaten är inte omöjlig i princip — däremot är den omöjlig om makthavarna är galna och inkompetenta.

   Det blir ungefär som i ett storföretag som fått en ny direktör, där denne nye ledare visar sig vara helt inkompetent för sin uppgift och slösar bort företagets stora intäkter på rena vansinnigheter!

   I ett sådant företag borde aktieägarna snarast se till att bli kvitt den personen, innan han ruinerat hela företaget.

   Det blir svårare om direktören bådat upp en lobbygrupp av rövslickare, som stödjer honom mot aktieägarna… som i Sverige idag.

   Gilla

   • Orban skriver:

    Jag håller å andra sidan med Östman, jag tror den rörelse vi sett i Sverige med ett allt ökande latmaskeri och parasitism är oundvikligt, när inte svenskarna var lata nog så fann man några andra. Att inte jobba för brödfödan skapar alltid parasitism, detta måste vara kärnprincipen, inte en generell utopisk ”välfärd”.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Välfärdsstaten är en omöjlig idé. Den innehåller i sin själva konstruktion mål som är omöjliga att uppnå och kommer därför att svälla tills den spricker.

    Välfärdsstaten blir ett ymnighetshorn varur alla medborgare till slut söker sin utkomst. Ingen är intresserad av att fråga sig hur det ser ut i den andra ändan.

    Offentlig verksamhet måste. för att kunna fungera långsiktigt, ha som övergripande mål att minimera sin omfattning och vidhängande kostnader. Ett privat företag som skulle ha som mål att försörja så många som möjligt respektive äga så många fordon som möjligt skulle inte bli särskilt långlivat.

    Nu är det snart dags för bolagsstämma i AB Sverige. När vi nu kan konstatera att styrelsen misslyckats med alla delar av sin verksamhet och dessutom inte har någon realistisk plan för att finansiera de kommande verksamhetsåren måste den avsättas. Härutöver blir man tvungen att diskutera en total ommstrukturering av verksamheten så att den även långsiktigt kan bära sina kostnader..

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Hovs hällar, det är precis denna klockartro som har gjort problemen så allvarliga. The benefit of the doubt placeras alltid på fel sida, och så glider man ner för det sluttande planet.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Olle!

    Vågar man rösta in NYA ansikten i styrelsen?

    Som hela tiden tycks göra rätt analys av våra problem…

    Men de saknar ju tidigare erfarenhet?
    Av att misslyckas!!!

    Som TRUMP sa i Amerikanska Presidentvalskampanjen…

    ”What the Hell have You got to lose”???
    Absolutely nothing!

    Gillad av 1 person

 6. Orban skriver:

  Mycket bra tack, precis min åsikt. Patrik tonar ner den demokratiska sidan för att just det har hänt som jag skrev om för tio år sedan till alla ledarskribenter, är Åkesson verkligen det de skall frukta? Nu har det kommit ett parti som talar klarspråk och för detta är jag mycket glad, det lutar åt AFS måste jag säga, men det kvarstår ändå en mycket stor asymmetri, för vi har ännu inte sett ett parti som kommer i närheten av den ondska 7-klövern och media nu företräder. De tar farväl av lemlästade 11-åringar som dött pga alla kvalitéerna i den humanitära stormakten, de öppna gränserna, mygelpengar till finansiering av terrodådet och den medvetna slappheten i kontrollerna, tillsammans med de som står på samma sida som den muslimska terroristen och några kuppmakare från vänster. De som styr oss skyr ingen ondska: mord, åsiktsförtryck och våldtäkter i långa banor, detta skall man sedan tvingas få nerkört i halsen som något bra av media, tillsammans med vad som var svenska kyrkan.

  Mot allt detta, årtionden av slöseri, tusentals och åter tusentals miljarder, våld och våldtäkter och massiv islamisering, mot all denna ondska står: Kasselstrand! Buuuuuuh! Nu kommer Hitler! Är det någon mer än jag som ser asymmetrin? Istället så är det ju alldeles självklart att det inte i längden kan vara så att en del av befolkningen kan ha frisedel att påföra den andra skattebördan, våld och våldtäkter och dessutom sätta munkavle på dem, utan att någon framträder som kommer att be om samma sak. Symmetri. Varför är det alltid, alltid, populisterna som måste argumentera för sin sak och vara återhållsamma? Tommy Robinson, Wilders eller Kasselstrand är under av återhållsamhet om man jämför med valfri Miljöpartist. När kommer någon som öppet säger att han anser att vi har lika stor rätt att vara våldsamma som etablissemanget och deras allierade gäster?

  Gillad av 9 personer

   • Orban skriver:

    Vem? Aha, vad säger de mera precis? Buh? Aha, mera våld, har inte koll på dessa rörelser, jo men de är väl som det heter losers, ännu har vi inte sett någon som kan motivera våld så att svensken biter men om etablissemanget får hållas så kommer det nog.

    Gillad av 1 person

 7. MartinA skriver:

  Ganska effektiv förklaringsmodell.

  Men ytterligare en marxistisk analys på ett mångetniskt samhälle. Nej, i ett mångetniskt samhälle fungerar inte klassanalyser. Nej, nettoskattebetalare är inte mina bröder och systrar per definition. Lika litet som Lebanese Front var bröder och systrar med LNM som var lika litet bröder och systrar med Amal rörelsen som var lika litet bröder och systrar med IDF. PE lever kvar i den värld som hans marxism har förstört.

  Gilla

 8. Orban skriver:

  Jag lade ett antal timmar på att lyssna på Cardinal Conversations från Stanford på youtube, en diskussionsklubb, det var upplysande, lika mycket för talarnas brist på insikt som för insikterna. Jag hade hoppats på bättre från Niall Ferguson men han ryggar också för de logiska slutsatserna. Jag fann tre videos, en med intellektuella (Fukuyama och Murray), en med två Silicon Valley-miljardärer, och en med medialiten. Det de har gemensamt är att de tillhör en elit som allt mer präglas av endogami, Charles Murray, den enda insiktsfulla i fältet skriver om detta, hur det amerikanska samhället bryts upp i en elit och ett skikt under som aldrig kan bryta sig in i eliten så den amerikanska drömmen är på väg att dö. Detta har alla identifierat som orsaken till Trump: arbetslöshet, metamfetamin och misstro mot Washington.

  De ekonomiska orsakerna är inte orsaken till problemen, de hycklande rika vänsterliberalerna förväxlar sin egen egoism och usla moral med den som ryggraden i väst har. En bilmekaniker i USA eller Sverige, har aldrig haft några stora utsikter att tjäna enorma belopp, och han accepterade att staten tog en stor del av hans pengar för att det gick till ändamål som tjänade honom, sjukvård, vägar, försvar, polis osv. Han skötte sig själv. Skit i dom idioterna om dom skiter i mej. Jag klarar mig nog.

  Gillad av 3 personer

  • Orban skriver:

   Jag glömde här så klart att om den vänsterliberala världsbilden inte stämmer, och det exempelvis blir krig, vems barn skickar man? Bilmekanikerns så klart! Trumps väljare skall skicka sina söner i döden så att vänsterliberalerna kan hålla sina hemma. Samma sak gäller all service, om det visar sig att den invandrade bilmekanikern är usel, så kan alltid den vänsterliberale ta sin Tesla till en i hemsk bättre och dyrare, den enda som lyckades överleva.

   Gillad av 2 personer

 9. Aha skriver:

  ”Det är kontraproduktivt att rösta på sådana politiker.”
  Visst är det så – att den nettoskattebetalande medelklassen ger politikerna förnyat förtroende förklaras enklast att för få läser alternativmedia. De blir därmed manipulerade att fortsätta rösta på sjuklövern.

  Slutsats; alternativmedia behöver växla upp och bl.a. samordna och kraftsamla.

  Gillad av 6 personer

 10. Aurora skriver:

  Ja, politikernas egenintresse och att till alla pris upprätthålla ’bilden’ är tydlig. Nu lyckas de ju inte så bra. Bilden krackelerar i utländska media; som inte lyder under svenska media,-och maktetablissemanget med närmast lagstyrd åsiktkorridot (kallad värdegrund). Men, det är ju valår i år. Så gå och rösta bort dessas egenintresse. De sitter ju ändå där i all välmåga för att många naiva medborgare röstar på dem. Ett annat motiv för att de ’lever i en annan värld’ än medelsvensson och inte representerar denne är ju att landet bebos numer av stora mera viktiga grupper som inte alls delar medelsvenssons syn på hur Sveroge ska styras och se ut. Och det är dessa grupper som våran etablerade politikerkår smörar för (eller slickar röv på tydligare svenska). En belgisk expert säger idag att Europa importerar inbördeskrig. Han har rätt.

  Gillad av 2 personer

 11. Orban skriver:

  Receptet skilde sig i USA och i Sverige men det är inte de absoluta skattesummorna utan vad pengarna används till som är problemet. Bilmekanikern skulle kunna vara ganska nöjd om det inte var för den hybris och det okontrollerade egenintresset hos den vänsterliberala överklassen för denna överklass har genom globaliseringen gjort fler och fler av bilmekanikerna utbytbara mot valfri kines eller mexikan (i Sverige så var de så dumma att de trodde att de kunde byta ut oss mot muslimer), de har dessutom så mycket pengar och så lite mening med livet att de skall ”hjälpa” hela klotet, Angelina Jolies 17 adoptivbarn är väl ett belysande exempel, men hur skall det då hjälpas, inte genom egna adoptivbarn som den mexikanska nannyn tar hand om? Nej, dels genom bilmekanikerns skattepengar och dels genom att HANS barn skall dela skola med mexikaner eller muslimernas underklass. Det är HAN som skall lyssna på böneutrop eller bli attackerad på gatan. Vänsterliberalerna flyter ovanpå, de vill bara ha godhetskänslan, de vill inte dela något av det andra, de bor inte där migranterna bor, deras barn delar inte skola med migranternas, det får bilmekanikern och hans barn stå ut med.

  Så om man precis får det att gå runt så spelar det roll om staten börjar ta allt mer och ge de till just de som man är utbytbar mot och dessutom hånar en och blir kallas rasist. I USA så är vanligt folk klokare än vi svenskar så folk röstade stopp långt tidigare än oss, men även de har utsatts igen och igen för muslimsk terror. Den vänsterliberala eliten verkar ha så mycket pengar och befinna sig i en kulturell bubbla att de förväxlar sin indiska kollega med 160 i IQ med de som bilmekanikern får som grannar: se jag känner också bruna människor, rasister de där bilmekanikerna! Jag betalar också säger de från sitt hus i Palo Alto eller New Hampshire, skillnaden är att för den rike så betyder det möjligen ett hus mindre i Malibu eller fjällen, för bilmekanikern att hans mamma får ha kiss i blöjan och får usel mat och dottern skallrade dag vara rädd för att bli indragen på skoltoaletten.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Jag kommer ihåg när sex av mina syskonbarn, 3 flickor och 3 pojkar, varnades om och om igen för ett par år sedan. Varför?
   I deras småstad fylldes stadens stora hotell med ensamkommande män? Hela staden blev livrädd direkt. De unga männen drev runt i gäng längs gatorna. Få såg ut att vara under 18 år. Detta ser och upplever svenskar i var och varannan mindre stad i Sverige. Alla ser och tänker och drar egna slutsatser. I Storstaden är befolkningarna segregerade. I småstaden lever alla nära. Inga förorter…
   Från småstäderna kommer röstandet förändras mest…SD växer.
   Media kommer klassa landsorten som Hillarys ”deplorables”. Media har fel. Landsorten är de första svenskarna som får känna av dagens verklighet. Det snackas mellan hus och vägg. Det blir konsekvenser…

   Gillad av 5 personer

   • Lev Barkland skriver:

    Just det @Johan, tror jag är ganska unikt med den Svenska situationen. Beriknigen sker via centrala direktiv men med regionalt genomslag. Ingen skall gå fredad från mångkulturen någonstans i Sverige. Det skall vara omöjligt att segreger sig. Alla skall med. Svenskarna skall lära sig veta hut.
    I andra länder med liknande situation kan nog den som vill segregera sig flytta ut på landet eller till någon småstad. Det funkar inte i Sverige. Mängden av asyslboenden, HVB-hem och kommunerbjudna bostäder genomgtränger effektivt hela geografin och alla typer av områden. Därför blir mångkulturens och folkutbytets effekter synlig snabbt för de stora folkmassorna. I länder som tillåter mer omfattande gettofiering kan effekterna döljas längre. Och kanske även mildras. Sverige har en mer kaotisk utveckling.
    Jag antar också att detta ökar incidtaenten för att flytta utomlands även för ‘vanliga svensson’. Eftersom det för en genosnittlig Svensk arbetare också är relativt enkelt att etablera sig i främst Norge. Det dröjer nog ett par år till innan den stora massrörelsen av flyttlass kommer igång. Det är få som agerar proaktivt i sådana livsval, de flesta inväntar det lilla fönster som uppstår mellan att desperationen är ett faktum och att det är för sent, att man saknar resurserna. Idag är det främst välinformerade personer med starkt utbildningskapital som flyttar. Men den som har i närheten av halva sitt arbetsliv framör sig, är internationellt anställningsbar och har en familjesituation som tillåter (därmed inte sagt att det är enkelt), bör ställa sig frågan om man vågar lägga resten av sin produktion i händerna på de Svenska systemen.
    Det var en utvikning, men det kommande valet blir intressant i alla fall. Eftersom det blir en indikator på hur djupt insikterna vid det laget har penetrerat de svenska folkmassorna.

    Gilla

   • Orban skriver:

    @lev, precis, deras hat mot oss på detta område kan visa sig vara att taktiskt fel, blir man trängd så är man mera böjd att säga ifrån och göra något åt saken, och när Östermalm och några andra områden i Stockholm är de enda ställen där man är fredad och kan välja mellan engelska skolan och IB eller annat utan en invandrare så långt ögat når, så blir nog svensken sur till sist. Slugare hade det varit om de fortsatt att proppa in migranter i förorterna. När antalet migranter når kritisk massa i varenda klass någonstans vid 5 killar per klass så kommer barnfamiljer i stor mängd att byta parti.

    Gillad av 2 personer

   • Gert B. skriver:

    En mycket, mycket klarsynt analys av dig, Johan.
    På mitt fabriksgolv finns de som Hägglund kallade verklighetens folk.
    Vi har fått nog. Konsekvenserna kommer…

    Gillad av 1 person

 12. Orban skriver:

  Den vänsterliberala eliten är så förbannat arrogant och egoistisk så att den anser att minsta lilla mer upplevd livskvalitet för dem själva, mer miljölagstiftning, dyrare bilar och bensin, och mer migranter, så att de kan få känna att de inte är egoister 100% av tiden, utan endast 99%, att få lägga till denna 1% av upplevd godhet ovanpå sitt liv, anser de vara värt att förstöra hela underklassens liv och framtid för.

  Det enda som är konstigt det är att underklassen och medelklassen inte är mer förbannade och att Trump och andra är så återhållsamma. Hoppas det blir mer krut när det vänder i Sverige.

  Gillad av 7 personer

  • Johan skriver:

   …”vänsterliberala eliten”…
   Det skaver att kalla dom elit. Förslag på en bättre roligare och mer ironisk beskrivning….
   Hade varit roligt om vi kunde hitta på något epitet som bet sig fast i folks medvetande.
   …”den blinda eliten”, ”den döva eliten”, ”den utopiska eliten”, ”rivningseliten”- Dessa duger inte. Inget schvung!
   Nåt med Lakejer eller förrädare vore bättre…anti-svenskar…
   ”Fegis-eliten” och ”Lämmel-eliten” blir mina första förslag.
   Låt fantasin flöda!!!

   Gillad av 2 personer

   • Erik skriver:

    Etablissemang är ett bättre ord än elit.

    Usain Bolt är elit.

    Zlatan är elit.

    En schackvärldsmästare är elit.

    De som befolkar höga positioner inom politik, företag och akademi är i huvudsak människor som varit på rätt plats vid rätt tillfälle och gärna med gillande av någon med inflytande.

    De förtjänar begränsat med respekt.

    Gilla

 13. Hovs_hällar skriver:

  Just så — politikerna är generellt sett likgiltiga för oss väljare. De etablerade partiernas folk har numera en annan ledstjärna. Ungefär som kommunisterna i Ryssland efter revolutionen 1917 såg på det ryska folket: som en lerklump, de upplysta ledarna skulle forma efter sin vilja.

  Och denna lerklump skulle inte inbilla sig att den hade någon egen vilja. Alla som motsatte sig, eller kunde misstänkas kanske vilja motsätta sig, ledarnas vilja, eliminerades skoningslöst.

  Här i dagens Sverige har en sekt tagit makten, som styrs av en något liknande ideologi och som har liknande totalitära anspråk. Den som inte fogar sig i sektens ideologi definieras som ”brunråtta”, och det talas öppet om att sådana borde gasas ihjäl.
  Alltså ungefär som judarna behandlades i Hitlertyskland.

  Denna sekt, ”PK-sekten”, har mer eller mindre tagit över befälet i sju av åtta riksdagspartier. Enda chansen att bli av med dem är att inte rösta på deras hantlangare, utan lägga sin röst på de personer som representerar motståndet.

  Gillad av 8 personer

 14. Lilla fröken PK skriver:

  Den representativa demokratin är inte särskilt representativ längre. 60% av svenskarna vill inte ha fortsatt hög invandring – trots ihärdig propaganda för motsatsen. Politikerna fortsätter helt tondövt att som i trans följa sin karta utan hänsyn till terrängen, och då går det som det går. Förhoppningsvis sänder väljarna i höst en rejäl torped mot 7k, så att några partier försvinner och resten blir rejält vingklippta.

  Gillad av 7 personer

  • Anders Svensson skriver:

   Representativ demokrati är en myt. Hur ska en politiker som inte ens har träffat de personer som röstar på en kunna representera dem. Politikern har inte den minsta uppfattning om vad dennes väljare tycker och anser.

   Och om politikern har träffat 5.000 personer, hur representera man dem i all frågor eftersom alla 5.000 säker tycker olika i de flesta frågor?

   Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Dags att skilja på olika företeelser!

   Flyktinginvandring, outbildad kulturellt ointegrerbar är huvudproblemet!

   De som har utbildning värdefull kunskap o kan försörja sig själva,
   som VILL ANPASSA SIG de vill vi inte ha hit!

   De ger inga röster till det (S)tyrande Partiet,
   eller vid en ny Alliansregering raserar fack o välfärd…

   Var lägger då en förnuftig väljare sin röst?

   FOR CHANGE 2018!

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    På valdagen lär vi få se många tappade hakor…

    De tretton kan mycket väl ha växt till det dubbla igen!
    Till kommenterande Journalisters stora förfäran!

    Vi har ju sett hur pricksäkra opinionsundersökarna är,
    när vissa väljares åsikter flyger lågt under radarn!

    Gilla

 15. Solen lyser även över undantagsstugor skriver:

  Tvivlar starkt på att medborgarna röstade för att förbjuda dieselbilar i vissa urbana miljöer. Nyss var den moderna dieselbilen en prisad och uppburen konstruktion. Ett medel för att dämpa den globala uppvärmningen med.

  Samma dikeskörning hittar man inom arbetet med jämställdhet. Där matematiken helt fått ta över. Nu handlar det inte längre om att undanröja verkliga hinder. Överordnat blir i stället könsbalanser. Där olika tvångsåtgärder, skall driva representationen mot 50%. Även om man tvingas åsidosätta kompetenskriterier. Det kan exemplifieras med varannan damernas i regeringen. Mindre noga är dock balansen för svetsare, lastbilschaufförer och asfaltsläggare.

  Och vilka medborgare har förresten efterfrågat en otyglad migrationspolitik? Med snabbspår för ensamkommande? Där de egna stiftade lagarna mest betraktas som ett hinder, att förbigå på ett klurigt och fantasifullt sätt. Samtidigt som äldreboenden läggs ned. Intrycket man får är att några, inom maktens sfärer passar på så länge det går. Mest av ideologiska orsaker.

  Demokratins företrädare tycks mer och mer arbeta emot sin egen väljarkår. Så upplevs det. På sikt riskerar demokratins legitimitet, som styrande princip, att urholkas. Och att media spelar med, känns rentav farligt. Istället för att nagelfara makten, lägger de energi på att jaga medborgare med, enligt egen agenda, felaktiga åsikter. Media har länge eftersträvar en rättning i åsiktsleden.

  Visst befinner sig samhällsutvecklingen på ett sluttande plan. Demokratin riskerar att tappa folkligt stöd, när kontakten till de medborgeliga rötterna stryps. Bara för att valda ombud lämnat plats för ideologiska egenintressen.

  Gillad av 3 personer

 16. Hans Kindstrand skriver:

  ”dessa mina ombud” – Språkets förändring berättar något om samhällets förändring. Det är länge sedan jag stötte på uttrycket ”våra valda ombud”, som benämning på riksdagens ledamöter. Att vara ombud är primärt förpliktigande gentemot huvudmannen. Att vara riksdagsledamot har måhända omvandlats till att primärt vara förpliktigad gentemot partistyrelsen.

  Gillad av 4 personer

 17. Östrahult skriver:

  Det är mäktiga motståndare till medelklassen som vi har att göra med. Ekonomiska intressen som smälter samman med politiken, T ex en bilindustri som hyllar miljözoner för att med statens hjälp tvinga många att köpa ny bil. Trots att Stockholmsluften i senaste mätningen var den bästa på 100 år.

  Eller ta Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som finansierar en forskare, Joakim Ruist, som kommit fram till att det här med invandringen inte är så farligt, kostar bara 1 % av BNP. Forskaren oroar sig ändå över hur hans siffror ska tolkas. ”Han är den ende seriöse som forskat på detta”, hävdas det i dagens GP.

  För att inte bli alltför kontroversiell så baseras hela forskningen på data från 2007! Fake Research skulle jag kalla det för.

  I styrelsen för SNS sitter en god portion företrädare för VIK: https://www.sns.se/om-sns/styrelse/

  Eller ta Svenska kyrkan: Något mera smaklöst än hur man förolämpade terrorns offer i årsceremonin får man leta efter, väl beskrivet idag på Ledarsidorna: https://ledarsidorna.se/2018/04/kyrkan-svek-offren-pa-drottninggatan-vid-minnesceremonin/

  Gillad av 7 personer

 18. Martin skriver:

  Ja, börja med era anhöriga. Försök få dem att förstå vad en 50%-ig sysselsättninggrad för utomeuropeiska invandrare kan göra med vårt tidigare sammanhållna land. Det kommer annars att suga ur musten ochdöda de produktiva krafternas möjligheter att fortsätta så (= den nettoskattebetlande medelklassen). Lägg till detta ökad kriminalitet och opropotionellt stort behov av välfärd av de invandrade grupperna. Det håller inte när en stör del av befolkningen inte betalar in sin premie till de allmänna försäkringarna.

  Gillad av 6 personer

  • Orban skriver:

   Precis vad jag försökte säga med min analogi av situationen i USA. Varför skulle man vilja att man själv och ens egna barn blir utbytt? Eliten byter ju uppenbarligen inte ut sig själv, de kan ju bjuda in parlamentariker från Turkiet eller något råd från Iran för att ta DERAS jobb, eller lite journalister från Saudiarabien? Varför är det bara alla andra som skall bytas ut, varför inte 50% muslimer i riksdagen, och 95% i miljöpartiet och V? Byt ut er själva och se hur kul det är.

   Gillad av 3 personer

  • Anders Svensson skriver:

   En svår fråga som många aldrig kan förstå. Anledningen till den låga sysselsättningsgraden har att göra med gruppens IQ-nivå. Gränsen för när en svensk får problem på en arbetsplats är IQ 85 och under. Hälften av invandrare från menaländerna har ett IQ på 85 eller under. Svenska arbetsplatser är för avancerade för dem.

   Gillad av 4 personer

   • Orban skriver:

    Jo, men också att precis som inte hus uppstår ur tomma intet så gör jobb det heller inte, visst finns det så kallade dynamiska effekter,men då skall man attrahera gräddan, de andra änden av distributionen, men de flyttar till USA och Silicon Valley.

    Gillad av 1 person

   • Lev Barkland skriver:

    @ELVIN. Han var väl medveten om koncept som Taqiyya och Treaty of Hudaybiyyah. Frågan är snarare hur någon kan lita på representanter för en ideologi som har en doktrin för hur man får ljuga för utomstående för att gynna sina syften och en annan praktik, med kanoniskt exempel, för hur man får bryta ingångna avtal då man inte längre själv gynnas av dem.
    Vi är illa ute.

    Gillad av 2 personer

 19. Jaxel skriver:

  Det ligger mycket i det som sägs i krönikan. Dagens politiker representerar inte längre sina väljare. Dagens ledande politiker har två allt överordnade intressen.

  Det första är att behålla sina välbetalda och prestigefulla ämbeten. Rent principiellt är det väl inte så mycket att säga om detta. Det är väl ganska allmänmänskligt. Denna drivkraft har dock förstärkts och fått allt större betydelse i och med att dagens ledande politiker för det mesta saknar kvalifikationer för den vanliga arbetsmarknaden.

  Det andra, nästan lika viktiga intresset, är att inför sig och andra framstå som goda människor. Detta är väl i och för sig också ganska allmänmänskligt. Det som är speciellt i politikernas fall är att de tycks lyckas med detta utan att de ställer några krav på sig själva i form av någon sorts konkreta uppoffringar.

  Detta senare intresse leder till en inställning som i mångt och mycket leder till uppfattningen att inga kostnader, i vid mening, som drabbar väljarna är för höga för att tillåtas stå i vägen för upprättandet av den humanitära stormakten.

  Som krönikan så korrekt konstaterar så fanns förr politiker som representerade ”borgerligt” sinnade väljare respektive ”socialistiskt” sinnade väljare. Dessa politiker hade förstås en hel åsiktsskillnader. En sak hade de dock gemensamt, de ville skapa ett så bra samhälle som möjligt för dem som de representerade. En liknande samsyn finns inte idag. Idag går den grundläggande samsynen (för 7-klövern) ut på att verka för alla människors lika värde och i linje med det upprätta den humanitära stormakten. Vad priset blir för dem man säger sig representera är mindre intressant, så länge man som beslutsfattare lyckas framstå som en god människa.

  Här lever man dessutom i någon sorts symbios med journalister och andra som dominerar den offentliga debatten, vilket tycks förklara varför de två huvudintressena inte mer uppenbart kommer i konflikt med varandra.

  Gillad av 1 person

 20. phnordin skriver:

  Utmärkt skrivet! Inga eller få maktförskjutningar har skett med makthavarnas gillande. De som sitter vid köttgrytorna har endast intresse av att behålla sina privilegier och vända bort blicken när en förändring föreslås.

  Gilla

  • phnordin skriver:

   Inför ofta förekommande folkomröstningar för små och stora politiska frågor. Det är det enda sättet att disciplinera politikerväldet och återför den gamla kommunindelningen med större antal kommuner -det leder till större folkligt engagemang och medvetenhet.

   Gilla

   • Björn skriver:

    Kommer inte att ske, för som du skriver, är det hela bara ett spel, politiker emellan! De skiter fullständigt i vad deras väljare vill, och fokuserar enbart på att behålla sina välbetalda positioner! Detta genom att försöka hålla sig ”lagom” stora, för att i första hand slippa åka ut ur riksdagen, men också för att slippa ta ett reellt ansvar för Sverige! Stiger nåt parti för snabbt i opinionssiffrorna, genom att t.ex överilat lova nåt som folket verkligen vill ha, gäller det att lika snabbt komma med nåt ”utspel” som sänker förtroendet igen! Det ultimata ”drömläget”, verkar vara när INGET parti har egen majoritet; alltså när ”status quo” råder och ingen behöver ta ensamt ansvar och ALLA kan skylla på ALLA! Det enda parti som kan rubba denna ”balans” är SD, och ses därför som ett mycket allvarligt hot mot denna gemensamma ”skyddade verkstad”!

    Gilla

 21. Lars skriver:

  Intresset kommer någonstans ifrån, var skapas det? För den enskilde partigängaren så är ju organisationen given, dennes egen karriär och roll temporär och organisationen lever längre. Inom denna organisation, som utgör ett socialt system utbildas gemensamma övertygelser och förklaringar och intresset bildas inom organisationen. Organisationen strävar att överleva och att utföra de uppgifter den är satt att hantera, så intresset emanerar från uppgiften och den gemensamma diskursen om hur samhället fungerar.

  Yttre tryck, t.ex. val till församlingarna, eller teoretiska landvinningar och tryck från andra intressenter skapar krav att anpassa sig. Men om flexibiliteten inte finns där, om diskursen är felaktig och om uppgifterna för organisationen inte är adekvata så kommer intresset som organisationen ger uttryck för och strävar mot att avvika från det nödvändiga. Uppgiften hanteras med olika funktioner som kan vara mer eller mindre adekvata. En uppgift är ju att påverka opinionen för att dels förändra samhället och dels vinna opinion och val för den egna saken. När information övergår till propagandada så eliminerar man en del av det yttre trycket, man styr opinionen. Vad är övergripande uppgift för partiorganisationer? Att styra och leda samhället i en riktning som man uppfattar adekvat.

  Det förefaller idag som att partierna inte är anpassade till den verklighet de svenska medborgarna har att förhålla sig till. Intresset konvergerar inte med medborgarnas intresse. Uppgiften tycks misstolkad. Diskursen felaktig. Funktioner som opinionspåverkan fallera och bli kontraproduktiv mot samhällsintresset.

  Gilla

  • Sven skriver:

   Alla arbetsgivare kommer överens om att sluta betala in källskatt. Efter ett par månader har hela den politiker drivna sektorn stora problem, minst sagt.
   Därefter kan man börja förhandla om om hur stor del av ekonomin politikerna skall tillåtas att disponera över.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Säg upp dig. Gå ned på deltid. Jobba svart eller byt tjänster med varandra. Jaga och odla din egen mat. Använd tiden åt att söka bidrag. Starta en kulturförening och sök bidrag.

   Gilla

 22. Lennart Göranson skriver:

  ”politikerna inte kan påverkas genom samtal och förklaringar. Det går inte att övertala dem eftersom de har andra intressen. De kan bara påverkas genom ett trovärdigt, demokratiskt hot, nämligen hotet om att bli bortröstade” Så sant! Men man röstar inte bort sjuklövern genom att lägga ner sin röst, man måste rösta på något annat i stället. Och vad finns då att rösta på?

  Det finns ett parti som består av vanliga, hyggliga borgerligt sinnade människor som har sett alla de problem som Patrik berättar om i sina inlägg och som har genomarbetade politiska program på alla relevanta politikområden för att ändra det som har blivit fel. Människor som upprörs över DÖ och migrationsöverenskommelse och identitetspolitik (av såväl höger-som vänstervariant), och som vill slå vakt om de värden som kännetecknar den liberala västerländska rättsstaten. Som är verksamma i olika yrken ute i samhället och inte har formats till politiska broilers i ungdomsförbund sedan tonåren. Som ser Ryssland som det största utrikespolitiska hotet och därför är för NATO-medlemskap, och fortsatt medlemskap i ett reformerat EU.

  Vilket parti? Gissa: 1: AfS, 2: SD, 3: MED.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Det finns nog lika många socialdemokrater som inte tycker om dagens politik Det finns dock en baer med den opinionen, mer av AfS och MED desto mindre benägna rösta på annat än S. Man ksnakse inte viss se extremer som anser att välfärdsstaten är dålig i sig? SD har dock förstått detta och konstaterar med rätta att man har mer gemensamt med S än med L.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Låt mig ge en operativ förklaring på vad ”borgerligt sinnade” är för något. Det är de som de senaste 30 åren röstat på de borgerliga partierna och därmed är det de som röstat för invandringspolitiken. Varför skulle de nu vara något värda? Vad har de att komma med? De har ju missförstått vad borgerlig politik är, så varför skulle de välja annorlunda nu? Och vad skulle få dem att ompröva vad de anser som ”borgerligt sinnade”? De har ju haft fel i trettio år. Liksom S.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Idag är det bara SD som förmått förstå vad som står på spel med invandringen och som klart och tydligt står för bevarande av välfärdsstaten och ser att den hotas av invandringen. De förstår också värdet av fackligt arbete och de förstår värdet av bra villkor för företagsamheten. Är det ”borgerlig” eller ”socialdemokratisk” politik?

   Om man efter 1989 och Lucia beslutet röstat på borgerligheten så har man inte förstått vad som pågått och vad som drivit ”borgerligheten”. 1990 fanns Ny Demokrati som borgerligt alternativ och en vridning mot företagsamhet, men klientelet i partiet var inte särskilt kunniga och kompetenta och man får vara glad Wachtmeister lät partiet falla samman.

   Själv trodde jag att Persson regimen nu skulle får fart på bostadsbyggande och stoppa invandringen, det var trots allt bara fem år sedan Lucia beslutet och byggnation har använts motkonjunkturellt sedan 60-talet. Jag fick fel, men nog gjorde han ett bättre jobb än vad ”borgerligheten” förmått göra när de haft tillgång till makten eller bildat koalitioner i riksdagen och den vägen påverkat politiken.

   Så vad i herrans namn avses med ”borgerligt sinnade” i dagens Sverige? Lägre skatt. Punkt. Punkt. Punkt. ”Borgerligt sinnade är väl de som läser Bonniers pressen och tar till sig de åsikter som där framförs? Lättdompterade människor. Och nu ska de sprida sina röster på AFS och MED som inte kommer in i riksdagen. Eller rösta på Rheinfeldts garnityr i M som vill ha det som på Rheinfeldts tid.

   Gillad av 1 person

   • h skriver:

    Lars,
    MED står för Medborgerlig Samling. Läs deras program…sunt förnuft, sammansatt av kloka människor med erfarenhet av verkligheten.

    Gilla

   • Björn skriver:

    ”Borgare” hittades på som ”motsats-och hatord”, av kommunisterna på 70-talet, och har egentligen aldrig existerat som ”grupp” i verkligheten! Och är alltså inte nån slags ”motpol” till sossarna idag! Numera består ”skalan” av REALISTISKA välfärdsförespråkare som SD på ena sidan, och NAIVA och VERKLIGHETSFÖRNEKANDE välfärdsförespråkare på den andra! Däremellan velar och vacklar ett antal helt meningslösa ”hybrid”-partier…..

    Gilla

   • Orban skriver:

    Med lägre skatt så hade vi aldrig haft råd med massinvandringen. Inte heller med stora delar av administrationen, ej heller public service, SIDA, stöd till islamistiska organisationer, Palestina osv osv. Kort sagt, det finns mycket bra med låg skatt.

    Gillad av 1 person

   • Orban skriver:

    Får bli SD med moraliskt stöd till AFS, om det inte sker ett mirakel så det kan göras troligt att de når 4%. Undrar om moderaten som vill ta bort spärren fortfarande vill det?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Orban. jag tror inte det är så enkelt att låg skatt stoppar immigration. Om ett land är rikare så skapar det invandring från fattigare länder. Se här en artikel om Chile, som börjar få problem. Skatten är låg. Nu har de ca 1 miljon invandrare i ett land med 17 miljoner invånare. Sverige med tio miljoner har ca 2.5 miljoner. Rika länder kan inte ha öppna gränser utan effekter på sysselsättning och inkomster och har man dessutom välfärdssystem uppbyggda för befolkningen och inte accepterar slumområden så blir det än mer omöjligt.

    http://santiagotimes.cl/2018/04/10/migrating-to-chile-get-tougher-for-haitians-and-venezuelans/

    Gilla

   • Lars skriver:

    Orban. det förefaller inte heller som att skattetrycket inklusive privata sociala utgifter (som privata försäkringar bundna till arbetet) skiljer sig så markant mellan de utvecklade länderna, inte ens mellan USA och övriga länder. Peterson Institut är ju en aktad institution:

    https://piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb15-4.pdf

    I en gränslös värld med fria rörelser över gränserna och uttunnat värde av medborgarskap så måste rimligen försäkringssystem gå mer mot fondering och inkomstbundet, men jag tror inte det är särskilt positivt jämfört med principerna för de system Sverige har med försäkring från konception och framåt och med tanke på att vi lever i en genuint osäker värld. De svenska systemen urholkas naturligtvis och legitimiteten minskar om vi ser på underfinansierat pensionssystem, inkomstgränser för att få tillgodogöra sig sjukpeng, akassa, pensionspoäng etc.. Kostnadsmassan bl.a. pga invandring och bristande effektivitet och brist på prioritering av offentliga utgifter underminerar ju systemet och inkomsterna i samhället och vi har ju också sett allt större klyftor sett till Gini koefficient och fördelningen mellan lönearbete och kapital och vi ser BNP per capita utvecklas dåligt pga låg förvärvsfrekvens och låga inkomster i den invandrade befolkningen.

    H: Jag ska ta och läsa in mig på MED efter valet. Jag kan inte tänka mig att de tar sig in i riksdagen, det är redan april och valet står i september så jag tror en röst där är en bortkastad röst.

    Björn: Borgare alltså bourgeoisie avser väl småborgerligheten, men träffar inte så rätt med tanke på att de flesta som röstar på dem är vanliga löntagare. Jag misstänker att det inte finns några ”borgerligt sinnade”. Det skulle vara som motpol mot arbetarrörelsen, men då får vi väl backa till 1970-talet och 1980-talet för att se distinktionen meningsfull och än tidigare var det ju ett starkt centerparti med bas i bonderörelsen och ett starkt folkparti som organiserade lärare mfl och diverse frimicklare som utgjorde borgerligheten. Högern var ju ett storföretagarintresse och ganska små. Jag antar att vi i de partier som vi ser idag har en mängd sediment kvar från gamla tider, men borgerligheten idag kännetecknas ju mer av nyliberalism än gårdagens socialliberalism.

    Gilla

  • Orban skriver:

   Jag tycker att det som röstar på MED och AFS är skyldiga till att förhålla sig till risken att de inte kommer in i riksdagen, politik är inte utopi, den är situationsberoende, röstar man MED, eller AFS så måste man ärligt förhålla sig till att de antagligen inte kommer in, en röst blir då mandat fördelat mellan SD och 7-klövern, dvs färre förlorade stolar för 7-klövern, och en röst, för ögonblicket, som i praktiken betyder en fortsättning på förd politik, en röst på fler våldtäkter, åtminstone i det korta perspektivet. Även om jag kan sympatisera med punkter i MEDs program så tycker jag den samlande faktorn är att MEDs väljare är intelligenta fegisar. Jag har svårt att se att ett sådant parti kommer att kunna vända utvecklingen, jag tror man fullständigt missförstår terrängen och ondskan, det kommer inte att räcka med att snällt be,

   Gilla

   • Orban skriver:

    Jag hoppas att alla 3 kommer in, men för att det skall ske så måste folk ut på gatorna, då kan kanske ett mirakel ske. SD har missat denna möjlighet, kanske MED kan ta chansen, ut på gatorna och gå inte hem innan valet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    MED’s poöitiska program…
    Skolan – efter sjätte klass lärlingsutbildning. Åter till folkskolan. Tror de inte tiderna förändrats? Min tro är att man borde dela upp eleverna efter 6:e klass efter betyg och förmåga för att få jämnare klasser, men samma ämnen. Sista grundskoleåret ska skilja? Problematiskt eftersom puberteten infaller då. Många ramlar ut pga det.
    Sjukvården – lämna till professionen. Jaha. Men hur ska det organiseras, vem ska vara huvudman. Hur ska man dela upp mellan primärvård och sjukhusvård? Nonsens.
    Socialförsäkringar – de skrotar vi och ersätter med grundavdrag. Jaha, men de som faller ur då? De som inte får arbete? Bostadsbiodrag skrotas. Kan jag hålla med om. Pensionärer får mer med större grundavdrag. Kan jag hålla med om.
    Föreningsstöd skrotas – men inte för idrott! Varför inte då? För att många tycke rom idrott? Kan de inte betala?
    Utrikespolitik – med i Nato eller inte, 2.5 % på försvaret? Hur ska vi har råd. Och varför 2.5 % om vi är med i Nato och inte 2 %? Nato? Behöver de Sverige och Finland? Vilka skäl talar för och emot?
    Bostadspolitik – avskaffa hyresreglering. Hur ska det fungera med den bostadsbrist vi har? Skenande hyror? Vad är det för fel med stabilitet kring hyror? Hur ska man hantera infrastruktur, planeringstid, ledtid? Med kostnader för att överklaga och det tror de räcker?
    Det offentliga ska ägna sig åt kärnverksamheten – vad består den av då? Bostäder, kommunikationer, sjukvård? Så är det ju redan-
    Myndigheterna är för många – vilka ska vi lägga ned då?
    Bara en massa moderat trams, partiet behövs inte.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Har vi i dagens läge råd att kasta bort oppositionella röster???
   Vi behöver ett SD som blir störst, 30+ %!

   Både MED och AfS behöver tid fram till nästa val, minst FYRA ÅR,
   att bygga upp en basorganisation!

   Snarare ÅTTA, dvs TVÅ mandatperioder…

   Gilla

  • Stig Rydmark skriver:

   Det där stämde väl inte! SD vill folkomrösta om NATO och är i sitt program emot NATO. MED är för NATO-anslutning och AFS vill bygga upp eget försvar. Synen på Ryssland är väl inte klarlagd. SD tycks vingla och vända kappan efter vinden.
   Varken SD eller AFS är för EU-medlemskap.

   Gilla

 23. Willy Lindqvist skriver:

  Artikelns iakttagelser är korrekta. Vid de senare valen har alltfler väljare inte röstat för ett parti, utan mot ett parti och en politisk ledare väljarna vill ha bort. Det kommer att accentueras i det förestående valet.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Det finns en Järnhård Lag för välutvecklade industrisamhällen. Inget rikt land kan ha öppna gränser och bevara offentliga välfärdssystem.

  Det vet alla som läst ekonomi. Det visste ekonomerna hos Alliansen.

  Gillad av 1 person

 25. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”Varför prisger politikerna landets pensionärer och åldringar?”

  Jag vill verkligen instämma i denna fråga. Har en mor som är gravt dement och som närmare ett år varit beroende av institutionell vård i privatiserad form.

  Denna sorts privatisering har närmast inneburit att de sämsta sidorna i privat respektive kommunal verksamhet har fått fritt spelrum i en och samma organisation. Jag kan försäkra att man som anhörig inte betraktas eller känner sig som kund vars åsikter bör beaktas. Samtidigt genomsyras den vårdande organisationen givetvis av att uppnå målet för vinstmarginalen oberoende av vilket bud man lagt.

  När jag gick i skolan fick vi höra hur hemskt det var för i tiden när barn auktionerades ut till den som krävde minst för att ta hand om dem. Idag gör man samma sak med våra åldringar.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Barnauktion

  Gillad av 1 person

 26. En kropp med en krympande midja skriver:

  Politikerna agerar som om samhällssystemet var robust och uthålligt byggt. Men så är det knappast. Den tekniska utvecklingen förskjuter hela tiden tyngdpunkter inom arbetslivet. Rationaliseringar arbetar sig allt högre upp i värdekedjor, som en följd av ökad tillgång till mer teknisk och administrativ intelligens, genom mer avancerade datasystem.
  Det berör nu i ökad omfattning tjänstemän och administratörer.

  Arbetslivets bemanning börjar allt mer likna en kropp med en smal midja. Överst de välutbildade. I mitten allt färre med lägre utbildningsnivåer. Och i botten de mer enkla och lågbetalda jobben. Och utvecklingen går mot en än mer smal midja.

  Skattebasen ändrar därmed form. Den lägsta delen ger skattemässigt dåligt utbyte. Mellersta delen krymper. Och den övre delen är extra rörlig, eftersom hög utbildning och stor kompetens är globalt gångbart. Och därmed extra känslig för förflyttningar, som direkt påverkar möjligheterna till beskattning.

  Plötsligt så blir skattebasen mindre trygg för staten. Till och med krympande.

  Och mitt i allt detta har vi dragit på oss stora kostnadsvolymer via en massiv migration. Som inte klarar att ta sig in en krympande midjan. Än mindre i den övre delen. Kvar finns möjligen den nedersta delen. Men då utan egentlig skattekraft.

  Denna obalans riskerar att dra upp mer hårda spänningar inom Sverige. Inte minst samhällsekonomiska. Och nog även kila sig in i etniska skiljelinjer. Och troligen också resultera i en ökad mer hårdför kriminalitet, vad gäller förmågan att komma över ekonomiska värden. Men framför allt öka på den ekonomiska belastningen på olika transfereringssystem. Vi vet att Riksrevisionen kritiserat att inga konsekvensanalyser av migrationen gjorts. Vi börjar nu skymta några av de mer långsiktiga konsekvenserna av den förda migrationspolitiken. Att bli gammal i Sverige kommer inte att bli särskilt roligt. Kanske ett tack för ett långt och träget arbetsliv?

  Gilla

 27. SWD skriver:

  Vi tycks toppa alla ”idiotligor!
  Vi importerar flest bidragstagare per invånare!
  Vi ger bort mest pengar till främmande länder!

  Detta ger oss flest fattigpensionärer, polisbrist, skolkris, vårdkris, bostadsbrist samt flest våldtäkter inom EU och allt beroende på EU:s dummaste väljarkår!

  Var är dialogen med folket?
  Vill vi att det skall vara så här?
  Blir vi tillfrågade?
  De bara tar våra surt förvärvade pengar och ger bort dem.

  Så att de blir ryggdunkande av globalistoligarker och säkra sina egna, personliga karriärer. Inte konstigt att politikerföraktet är totalt.

  Gilla

 28. Karl Oskar skriver:

  Kan bara instämma, Patrik.

  Information, logik, samtal.
  Helt verkningslöst på PK-sektens överstepräster* och bekännare.

  Måste lyftas bort!!

  * 7-k politiker + MSM

  Gilla

 29. Stig Rydmark skriver:

  Kanske finns det bland SD-politiker några som fortfarande ser sig arbeta för folket. Majoriteten är skojare och egoister. Vem har ställt sig frågan: har jag på ett hedervärt sätt representerat Sveriges befolkning och mitt parti? Kanske man gjort det bästa för partiet, men åt h-e för land och befolkning. Är det inte rimligt att man som riksdagsman måste agera när något går absolut snett? Är partiboken viktigare än landet?
  Frågorna besvaras av hur landet missköts. Riksdagsman upa.

  Gilla

 30. Ingalill Sansoni skriver:

  Kära medmänniskor; i Sverige ; jag är en enkel kvinna född i Lappland.
  9ch jag känner ej ;att detta vårt land ; står på min Sida.
  Det känns som att jag ,med mitt Sameblod, är en främling i
  SVERIGE?..

  Gilla

 31. Samuel af Ugglas skriver:

  Det måste stå i grundlagen att det blir omöjligt för min granne att plundra mig på min eller andras egendom.
  När du röstar på ett socialistiskt parti eller ”alliansen” för den delen ger du min granne rätt att plundra mig på mitt liv och min egendom!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.