När idébärare blir monopol

Patrik Engellau

Det är konstigt hur världen ändrar sig. Man hamnar i situationer där nytt ljus faller på tingen och man upptäcker till sin häpnad att man kanske måste ifrågasätta till och med sina mest väl inövade och solida föreställningar.

Två av mina solida föreställningar är att monopol bör vara offentligt ägda samt att staten ska hålla sig borta från att aktivt engagera sig i samhällsdebatten.

Skälet till min första föreställning framträder nästan parodiskt tydligt i det flagranta misstag som en förvirrad borgerlig regering gjorde på nittiotalet när den sålde de offentligt ägda elnäten till privata bolag. Kabeln som levererar elektricitet in i mitt hus är ett naturligt monopol. Privata vinstmaximerande bolag som äger kabeln kan höja nätavgiften hur mycket som helst utan att jag kan hämta min el någon annan stans. Det gör de också, har det visat sig.

Skälet till min andra föreställning är att opinioner bör växa ur det civila samhället. I en demokrati ska opinioner stötas och blötas och yttrandefrihet gälla. Till exempel vore det en demokratisk styggelse om staten drog in en tidning. Ska det finnas något slags public service, alltså statliga etermedia med demokratiska ambitioner, så måste rigorösa säkerhetsinrättningar installeras för att förhindra att public service förfaller till statlig propagandacentral.

Dessa två synpunkter tyckte jag mig alltså vara säker på. Så inträder Facebook och Google. Därmed kullkastas eventuellt min trygga begreppsvärld. Dessa två är ju både naturliga monopol och idébärare. Naturliga monopol ska ju vara offentliga, hade jag bestämt, och idébärare privata, men hur blir det när dessa verksamheter förenas i en och samma juridiska person?

Björn Wiman på Dagens Nyheters kulturredaktion formulerar en överhängande risk så här:

Vad händer om Facebook (eller något av de andra stora nätbolagen) bestämmer sig för att missgynna en politiker eller ett parti som exempelvis kräver ökat skydd för personuppgifter? Vad händer om ett företag beslutar att dela med sig av information till en viss politisk kampanj men inte till en annan? Eller om någon av nätjättarna börjar gynna partier som förespråkar en politik som ligger i linje med bolagets egna intressen?

Om det verkligen är så, som min hypotes antyder, att naturliga monopol i detta fall samtidigt är dominerande idébärare så hamnar vi medborgare i ett dilemma. Vad ska vi göra? Ska vi förstatliga Facebook och Google, om vi låtsas att vi kunde det, och riskera att de blir ett slags idémässig motsvarighet till Sveriges Television? Eller ska de fortsatt få vara privata med de risker Wiman pekar på?

Wiman ställer inte frågan sådär rakt på. Jag vet inte ens om han tänkt den. Men det verkar som om han, ifall han hade tänkt den och tvingats besvara den, skulle önska sig offentliga ingripanden mot mediejättarna:

Den tillit som vi har satt till de stora nätföretagens dominans över vår offentlighet kommer att gå till historien som ett av vår tids farligaste självbedrägerier. 

Själv skulle jag, utan att ha penetrerat frågan på djupet, spontant reagera på motsatt sätt. Jag vill med kraft förhindra att svenska staten trilskas med Facebook och Google. Skälet är uppenbart. Google – jag använder inte Facebook – ger mig så oändligt mycket mer än Sveriges Television. Nästan allt som det statliga tevebolaget sänder inger mig obehag eftersom vinklingen och den politiska styrningen är så uppenbara. Herr Google, däremot, öser kostnadsfritt över mig all information jag kan önska mig. Herr Google struntar i om det han presenterar är politiskt korrekt eller inte, han överlåter till mig att bedöma materialet. Om jag vill se Adolf Hitler eller Winston Churchill hålla tal så kan jag göra det. Jag är så tacksam att staten hittills hållit fingrarna borta och låtit bli att, som det föreslagits av Peter Wolodarski, gömma undan Hitler så att jag kanske aldrig kan hitta honom.

Det verkar pågå en kampanj, i varje fall i Dagens Nyheter, som går ut på att censurera internet. Jag kan inte förstå annat än att detta är ett hot mot både min och Herr Googles mänskliga rättigheter enligt nittonde artikeln i FNs kända deklaration:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Sådan censur vore också ett brott mot den svenska regeringsformens andra kapitel första paragrafen:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,

45 reaktioner på ”När idébärare blir monopol

 1. Bo Svensson skriver:

  Google har faktiskt konkurrenter. – Jag anlitar sedan en tid tillbaka DuckDuckGo och har inte märkt någon försämring.

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  En maskulin regel för yttrandefrihetens säkrande kunde bestå i en grundlagsfäst regel att våldsam död som drabbar den som försöker begränsa den, skall betraktas som naturlig död och inte motivera vidare utredning eller legala konsekvenser.

  Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Du resonerar i dissocierade abstraktioner (”monopol”, ”samhällsdebatten”).

  Du använder Google, men inte Facebook. Trump använder Twitter. Många använder WordPress. Hur kan du tala om monopol? Monopol är ett ord som kan användas för att analysera en situation, men knappast för att bygga nya teorier på. Staten använder sådana felaktiga teorier för att slå sönder och/eller socialisera väl fungerande och omtyckta privata firmor.

  Motsvarande gäller samhällsdebatten. Det riktiga monopolet, det som vi dissidenter inte kan genomtränga, är de som förhärskar inom tryckta dagstidningar och inom de socialiserade etermedierna. Inte på nätet. Nätet är ju det som för närvarande befriar de breda massornas opinionsbildning.

  Gillad av 6 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  ”Herr Google struntar i om det han presenterar är politiskt korrekt eller inte, han överlåter till mig att bedöma materialet.” — Den som ännu lever i denna illusion rekommenderas att göra följande två sökningar, sök efter bilder:

  happy white couple
  happy black couple

  I det första fallet kommer företrädelsevis blandade och en hel del helsvarta par. I det andra fallet finns inte en enda viting så långt browsern kan bläddra. Vill vi ha realistiska bilder på lyckliga par måste vi söka så här:

  happy couple

  Nu är de rasblandade paren mycket få, och nästan bara vita par visas.

  Tidigare gav sökningen

  famous american inventors

  uteslutande svarta personer som svar. Det var för uppenbart och har ändrats, även om en hel del okända svarta ansikten ramar in Hedy Lamarr, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison och de andra.

  Det finns ingen som helst anledning att tro att Google levererar de sökresultat som man skulle förvänta eller hitta vid en förutsättningslös sökning.

  Gillad av 11 personer

  • Klimathotet skriver:

   Hedy Lamarr talas det sällan om nuförtiden. Jag kom även att tänka på vad Groucho Marx sa om Hollywoodfilmen Samson & Delilah (1949) med Hedy Lamarr och Victor Mature i huvudrollerna. ”Well, there’s just one problem. No picture can hold my interest where the leading man’s tits are bigger than the leading lady’s.”

   Gillad av 1 person

  • Arthur skriver:

   Jag får samma resultat på duckduckgo när jag kör om din query där. African-American är en så pass vanlig kombination att den förmodligen färgar av sig när man söker på American. Fritextsökning är en svår konst. När du inte nappar på resultaten så kommer den efter hand lära sig vad du och andra som algoritmiskt liknar dig vill ha som svar.

   Commuter ger många bilder av tåg, två med bussar och en med en bilkö. Commuter train är en vanlig kombination, commuter bus en ovanig. Att de flesta pendlar i den egna bilen väger inte lika tungt tills dess att måga i en kategori valt bilden med en bilkö.

   Skall man tro läckor är det I alla fall ingen tvekan om att google är riktigt vänster. Miljön domineras av arga radikaler som trakaserar konservativa medarbetare. Naturligtvis använder de sig av de medel som står till buds. Skrupler består av mognare och i grunden konservativa känslor.

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Google%27s_Ideological_Echo_Chamber

   https://firedfortruth.com

   Gilla

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Prissättningen av elnät övervakas av Elmarknadsinspektionen för att avgifterna skall vara rimliga trots att elnät är både naturliga och legala monopol. Inspektionen styr med modeller för hur stora intäkter varje elnätsföretag tillåts ha.

  Som så ofta i Sverige är målet att avgifterna skall vara rimliga ett politiskt önskemål som inte backas upp av en adekvat lagstiftning samtidigt som Elmarknadsinspektionen ger uttryck för en stor inkompetens. Myndighetens modeller för intäktsregleringen har ändrats ett flertal gånger sedan de infördes för ett par decennier sedan eftersom främst de största elnätjättarna framgångsrikt har överklagat inspektionens beslut i svensk domstol.

  Gillad av 2 personer

 6. Valter skriver:

  Värdegrunden är övergripande alla andra regeringsformer och paragrafer. Allenarådande i medievärlden och myndigheters rättesnöre.

  Gilla

 7. Mr Kowalski skriver:

  Jag såg en James Bond-film igår, jag vet inte om dessa kan göras mer, vad skall de handla om nu när allt är pk, jo det är klart, ryska skurkar går ju alltid, men andra etniciteter är numera inte aktuella. Vad skall temat vara? En rysk oligark som spränger vindkraftverk så att han kan exportera ryskt kol? Nå, jag tänkte nämligen just på det Patrik skriver om när James räddade världen från att en atomubåtsreaktor sprängdes. Vad driver människor, jag var nyligen vid Medelhavet och där låg en yacht, Quantum Blue, 104m lång, 250miljoner dollar att bygga. Ägaren är en rysk oligark, detta kan man göra om man har många miljarder men när dessa Jeff Bezos och andra oligarker tittar runt sig, när tittar de på Putin och tänker, jag är bara en liten skit, Putin, han har atomubåtar, han kan utplåna kontinenter! När blir företagen så stora att ägarna vill ha atomubåtar:

  Gillad av 3 personer

 8. Anders Svensson skriver:

  Det finns inga naturliga monopol. Precis allt kan privatiseras. Ett argument att privata bolag höjer priserna är inte relevant eftersom ett statligt motsvarande skulle göra det också.

  Vad tror ni att ett telefonsamtal idag skulle kosta med ett statligt monopol på teletrafik? El skulle varar dyrare utan den så kallade avregleringen. Det finns en sak som staten gör med sina bolag. Den använder dem som en form av skatteintäkt.

  Hur många här känner till att kommuner använder sina bostadsbolag till att finansiera kostnader i kommunen. Hur många här förstår att de betalar högre hyror än nödvändigt för att kommunala bostadsbolag försöker ”vinstmaximera” för att vinsten ska gå till att finansiera invandringen bland annat?

  Gillad av 2 personer

 9. svenne skriver:

  ”Privata vinstmaximerande bolag som äger kabeln kan höja nätavgiften hur mycket som helst utan att jag kan hämta min el någon annan stans”.

  Ett annat monopolartat fenomen gäller bankväsendet. Bankerna kan hålla på att laborera med aktiviteter som i slutänden riskerar att orsaka ett stort haveri, men de vet att staten (skattebetalarna) i slutänden går in och räddar situationen eftersom de negativa konsekvenserna för samhällsekonomin annars kan bli alltför stora. Man kan väl säga att bankerna har monopol på den typen av stora räddningsaktioner vid jämförelse med andra företag och hur berättigat är detta?

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Definitiv ordning på bank och finans (googla på det!) får man genom att spararna ges makten över kreditgivningen och det går att ordna.

   Gilla

  • Underdog skriver:

   Som Nassim Nicholas Taleb har konstaterat: Om skattebetalarna skall rädda banker som får problem så bör de bankanställda betraktas som vilka statstjänstemän som helst och avlönas därefter.

   Gillad av 2 personer

  • Hosianna skriver:

   Tusen tack, Björn G, för ett stycke obetalbar – och gratis – humor, som borde kunna komma allmänheten till godo som ett inslag i SVT:s ”Svenska nyheter”, där imponerande kvicktänkte Jesper Rönndahls underfundiga monologer torde bli en rejäl ”utmaning” för åsiktsmonopolet.

   Programmen finns på SVT Play och rekommenderas varmt för alla som ännu inte har sett dem, men med en liten ”trigger warning”, eftersom alla förväntat kloka och toleranta individer tydligen inte alls förmår uppskatta satiren och dess oanat stora effekt på det TV-soffliggande folket. 😉

   https://uvell.se/2018/04/05/14887/

   Gilla

 10. uppstigersolen skriver:

  På sjuttiotalet ville sossarna förbjuda parabolantenner. Vänstern förnekar sig aldrig. Censur och förhindrande av information är deras grej. Borgarna är aningslösa. Funderar aldrig över konsekvenser på längre sikt än – tja några veckor.

  Gillad av 7 personer

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Herr Wiman bekymrar sig uppenbarligen för vad som skulle kunna ske om de elektroniska idéleverantörerna skulle agera oetiskt. Så snällt av honom.

  Jag kan nog inte hjälpa att Wiman skapar sig ett bekymmer som han inte har. Han kanske borde ta en titt på det som ligger betydligt närmare till.

  När jag tar del av vad som i Sverige förmedlas om Trump, så är det inte utan att man får föreställningen att vi i Trump har fått djävulens ställföreträdare på jorden till amerikansk president.
  Nu kan jag med en gång deklarera att mitt personliga kunnande om amerikansk politik är sämre än dåligt.
  Men, jag föreställer mig att folket i USA, som faktiskt valde honom, kan så mycket mer om saken. Valet är dessutom deras, inte mitt.
  Om nu amerikanska folket bedömde, kanske inte att han var så förtvivlat bra, men i alla fall inte fullt så dålig som Clintonskan, så blir i vart fall jag förbluffad över svenska mediers närmast unisona svartmålande av presidenten.
  Fan vet om det inte nästan liknar ett idémonopol!

  Det är nog snarast så att vi skall vara hjärtligt tacksamma att det finns idéleverantörer som inte springer det svenska etablissemangets ärenden.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Trump beskrivs som impopulär(aste) President(en) någonsin…

   Likväl är hans popularitet HÖGRE än Obamas vid motsvarande tidpunkt)))
   Har vi någon gång fått höra det i svensk media/Public Service???

   Överstiger nu FEMTIO PROCENT…

   (S)nacka om Fake News Media!!!

   Gillad av 8 personer

 12. Östrahult skriver:

  Man får nog skilja på sökmotorer och sociala media. Man måste nog också skärskåda vilka motiv som ligger bakom DNs och Expressens kampanjer mot Facebook och GOOGLE. Man pratar till stor del för sina egna intressen eftersom traditionella media tappar sitt monopol på att styra samhällsdebatten och dessutom ännu allvarligare; tappar annonsintäkter. Man använder sig gärna av argumentet att Putin kan komma att avgöra valet men mest handlar det om annonsintäkter. Kolla exempelvis hur noga SVD och Aftonbladet numera blockerar besökare som använder annonsblockerare.

  När det gäller GOOGLE så är detta en ickefråga eftersom det råder konkurrens mellan sökmotorer, även om GOOGLE dominerar idag, så finns det alternativ om GOOGLE upplevs som opålitligt och manipulerande.

  Facebook är lite annorlunda, bland dem som gått på att använda Facebook så har Facebook en monopolliknande ställning. Här tycker jag dock att användarna får skylla sig själva. De borde inse att skriva på Facebook är samma sak som att hänga upp lappar i tunnelbanan med personliga budskap, tala om att nu är jag inte hemma så tjuvar är välkomna etc. Lösningen på problemet med Facebook är att sluta använda Facebook. Det Facebook gör är ungefär som att någon skulle gå runt och samla in informationen på lapparna i tunnelbanan och sedan sälja till högstbjudande.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   ÖSTRAHULT – Kom bara ihåg att liknelsen med FB och lappar i tunnelbanan haltar mycket kraftigt — eller snarare är irrelevant.

   FB är i själva verket ett oerhört kraftfullt verktyg för opinionsbildning, som har stort politiskt inflytande. Som man kan vänta är det även strid på kniven om att kontrollera detta verktygs innehåll.

   Grupper av PK-sektens politruker hålls om ryggen med våra skattepengar för att trakassera FB-användare, bland annat. Ungefär som Tredje rikets SA-trupper trakasserade sina motståndare i Hitlertyskland.
   En av dessa PK-grupper leds fö. av en dömd djurplågare.

   Det hela stinker lång väg.

   Gillad av 3 personer

   • Östrahult skriver:

    Jo jag håller med om detta, men min liknelse med lappar i tunnelbanan är främst avsedd att påminna folk om att dom utlämnar sig fullständigt när de skriver på Facebook, det finns ingen personlig integritet.

    Gilla

 13. Kent Forssgren skriver:

  PATRIK, VI KAN INTE LITA PÅ GOOGLE.
  Google, Inc., isn’t just the world’s biggest purveyor of information; it is also the world’s biggest censor.

  The company maintains at least nine different blacklists that impact our lives, generally without input or authority from any outside advisory group, industry association or government agency…. Google, though, is currently the biggest bully on the block
  ….
  The YouTube blacklist. YouTube, which is owned by Google, allows users to flag inappropriate videos, at which point Google censors weigh in and sometimes remove them, but not, according to a recent report by Gizmodo, with any great consistency – except perhaps when it comes to politics. Consistent with the company’s strong and open support for liberal political candidates, Google employees seem far more apt to ban politically conservative videos than liberal ones.

  Most recently, in return for overturning a three-year ban on YouTube in Pakistan, it agreed to allow Pakistan’s government to determine which videos it can and cannot post.

  4. The Google account blacklist. A couple of years ago, Google consolidated a number of its products – Gmail, Google Docs, Google+, YouTube, Google Wallet and … If you somehow violate Google’s vague and intimidating terms of service agreement, you will join the ever-growing list of people who are shut out of their accounts.

  https://www.usnews.com/opinion/articles/2016-06-22/google-is-the-worlds-biggest-censor-and-its-power-must-be-regulated

  Gillad av 3 personer

  • Östanskogs matkasse skriver:

   Även jag blir frustrerad, när herr Engellau visar sitt naiva förtroende för Google. Men vem är jag att döma. Här sitter jag framför Patrik Yogis fötter och mumlar hans mantra . . . värdegrundsindustriella konglomeratet . . . värdegrundsindustriella konglomeratet . . . värdegrundsindustriella konglomeratet . . .

   Gillad av 1 person

 14. Steven Jörsäter skriver:

  Nu har du gett dig in i en av de verkligt svåra frågorna. Sådana som kräver kloka politiker, som vi inte har, för att kunna lösas.
  För en enda gångs skull tror jag att Björn Wiman har helt rätt. Den sanslösa makten över våra liv som har utelämnats till de amerikanska giganterna är mycket farlig. Självklart använder de sin makt till att manipulera samhället i den riktning de själva önskar, dumma vore de ju annars. När du Googlar hittar du allt möjligt men hur kan du vara säker på att materialet inte viktas på ett subtilt sätt som ändå ger en förvrängning av verkligheten? Det kan du inte.

  Att staten, vare sig den amerikanska eller (lite löjeväckande) den svenska, skulle ta över skulle förstås inte göra saken bättre som du skriver. Tvärtom! Det skulle förstås bli den verkliga katastrofen och gefundenes fressen för alla politiskt korrekta. Tänk att kunna ta bort eller misskreditera allt misshagligt! Ungefär som sker på SVT. Politikerna är ju just i grepp om att censurera nätet. Facebook ombeds under hot att ta bort ”hatsajter” och ”fake news” enligt någon befängd idé att sådant skulle kunna låta sig objektivt definieras.

  Vägen ut ur det här är allt annat än lätt. En kombination av flera åtgärder är sannolikt nödvändig. Dels en portion av klassisk amerikansk antitrustlagstiftning där de enorma bjässarna bryts sönder i lite mer hanterbara enheter. Dels en mycket hårdare kontroll av personuppgifter och vad de får användas till. Mycket stora krav på transparens där internetbolagen tvingas att detaljredovisa hur och vad de använder informationen till i kombination med lagstiftning som begränsar denna användning.

  Gillad av 2 personer

 15. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Patrik Engellau. Även ”Ledarsidorna” skriver mycket om hoten mot yttrandefriheten. I en utmärkt artikel , ”DN på grodjakt”, skriver Erik van der Heeg att DN nu bekymrar sig över att allt färre läsare skriver under på DNs världsbild och därför ska skrämmas tillbaka in i fållan. Så därav denna censurkampanj . Jag har ju med viss nyfikenhet följt Jan Schermans programserie om ”hotet mot demokratin”. Sista programmet sändes igår, med visst ljudbortfall. Eftersom jag närt viss misstänksamhet mot denne f d TV-man undrade jag över hur han skulle sammanfatta alla lösa trådar. Nå, särskilt klart blev det inte men antydningarna gick i viss riktning speciellt när han lät den här i syd ökände närmast fanatiskt SD-hatande, Per T Ohlsson avrunda. Jag uppfattade Schermans vinkling så här : nationalism är fiende nr 1, politiker borde få mer att bestämma och mer betalt, antisemitismen beror på nationalisterna. Inte ett ord om invandringens inverkan på situationen i Sverige. Scherman verkar skriva under på DNs världsbild. Kan man inte egentligen se både DN-kampanjen och Schermanprogrammet som medias bidrag till valkampanjen mot SD ?

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Ja, man kan undra om denne medieman Jan Scherman ens vet att det finns alternativa medier? Vad förvånad han skall bli när verkligheten tränger på och utvecklingen tar en helt annan väg än den han och Per T Ohlsson önskar! Att de kan vara så offside från vad som händer!

   Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Sydsvenskan är väl närmast ett skämt numera…
   Per T O i synnerhet, liksom dess chefredaktör Avellan!

   BÅDA totalt RABIATA SD-hatare!
   Kan de färgas av omgivningen i Malmö???

   Oops, så får man väl inte skriva längre?

   Det märks vem som ÄGER tidningen numera…

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Elisabeth – Ja vad väntade du dig av SVT?! Allt de gör är filtrerat för att gynna PK-sektens perversa världsbild.

   Själv tittar jag bara på importerade naturprogram och ibland på ”Antikrundan”.

   Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Dude, Bo A, Jan B, Hovs Hällar, jovisst tittar jag på SvT ibland dock alltid med mina kritiska glasögon på näsan. Jag vill veta vad som rör sig i MSM också. Beträffande Schermans program väcktes min nyfikenhet av att han lät så många personer komma till tals. Men klippt och färdigt blev det ju precis så vinklat som man kan vänta sig av SvT.

    Gilla

 16. Aha skriver:

  Till att börja med ska det vara förbjudet för Google och Facebook att som privata aktörer sitta som åsiktsdomare över innehåll. Det är en myndighetsuppgift.
  Denna myndighetsuppgift kan dock outsorcas till Facebook och Google och då ska de agera utifrån instruktion och utifrån Yttrandefrihetslagen med dess inskränkningar om hets mot folkgrupp.

  Wiman (av alla) pekar på angelägna frågor som (naturligtvis) borde regleras i lag. Det blir en trickig lagstiftning men är nödvändig och bättre än ingen alls. Trickig därför att den innefattar även hur sökalgoritmerna ska arbeta. Om Google t.ex. i sina sökalgoritmer nedprioriterar vissa sajter, t.ex. alternativmedia sajter, så ska det vara förbjudet.

  Det är mycket som behöver regleras i cybervärlden och det är inget att skygga för. Den konkreta världen är kraftigt reglerad i lag, en självklarhet. Hög tid att kavla upp skjortärmarna och göra samma sak med cybervärlden som har blivit en väsentlig del av samhället.

  Privata aktörer ska inte lägga sig i vad folk skriver och säger på deras IT-plattformar. Det är en myndighetsuppgift. Det borde vara en självklarhet, en princip.

  Gilla

 17. Richard skriver:

  För det första så är inte google och facebook naturliga monopol eftersom det finns alternativ. Däremot är de väldigt dominerande.

  Problemet är när ett företag eller grupper av företag skaffar sig monopol, eller monopolnära ställning. Detta måste stävjas, och särskilt när det gäller så demokrativiktiga funktioner som informations- och nyhetsförmedling.

  Staten ska givetvis äga så lite som möjligt men rättsväsendet måste begränsa monopolbildning så att fler aktörer kan växa och ta plats.

  Gillad av 2 personer

 18. Fri som fågeln skriver:

  Google äger inte internet. De indexerar det bara. Det kan många göra, och gör också, som Microsoft med sitt Bing, Yahoo och DuckDuckGo.com. Den senare värnar om din integritet genom att aldrig spar dina sökord.

  Innehållet på internet står miljoner fria individer, organisationer och individer för. Behov av register är lite som sexualitet. Man söker och finner. Kan kanaliseras, men låter sig inte stoppas.

  Förstår inte vad DN egentligen sysslar med, annat än att försvara sina marknadsandelar, men gör med argument som ljuder tämligen falskt.

  Gillad av 1 person

 19. Kent Forssgren skriver:

  DET FINNS FLER AKTÖRER PÅ MARKNADEN SOM ÖVERVAKAR OSS!
  Och korsägandet är avsiktligt oöverskådligt för oss vanliga samhällsmedborgare.

  Här en beskrivning av detta på bloggen NewsVoice.
  Företagen som ser vad alla personer, företag och nationer gör och sedan säljer Big Data Mining

  År 2013 publicerade Washington Post och The Guardian Snowdens läckor om den omfattande övervakning av datorer och mobiltrafik världen över genom ett övervakningssystem som NSA kallade Echelon. Verktyget som NSA och medlemmar ur Five eyes-gruppen som initialt bestod av USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada i syfte att samarbeta kring underrättelseverksamheter under 40-talet kallas XKEYSCORE.
  Det neutrala och alliansfria Sverige bjöds in i gruppen 1954, samma år som det första Bilderbergmötet hölls initierat av bla CIA. DN:s dåvarande chefredaktör H. L. Tingsten var på plats och med åren har svensk närvaro varit obligatorisk. Wallenberg tillhör styrgruppen.

  Samtidigt utvecklar de ett system relaterat till Googles Street View, som genom sakernas internet, alltså miljarder uppkopplade enheter världen över, CCTV-kameror, satelliter kan spåra vilken dator, mobil, eller digital enhet som helst, även bakom brandväggar, och i realtid se var de befinner sig. Syftet sägs vara att erbjuda kunder en överblick över vad som kan innebära ett hot mot deras datasystem och täcka till hål för hackare. …
  https://newsvoice.se/2018/04/05/big-data-mining/

  Gilla

 20. The Dude abides skriver:

  Skrev en längre kommentar om Nassim Talebs syn på globalisering men den rök visst. Han poäng är att fri globalisering skapar monokultur som är mycket ömtålig, likt dinosaurier, T-Rex, som kan verka formidabla men en råtta har större överlevnadsförmåga genom sin anpassningsbarhet.

  Gillad av 1 person

 21. Leif Nilsson skriver:

  Det är väl tämligen uppenbart att PK-etablissemanget i flera europeiska länder, bedriver en kampanj för att censurera Internet och begränsa yttrandefriheten.

  Till vårt skydd, har vi som du nämner, FN:s 19:e artikel och Sveriges RF 2:1.
  Dessutom finns också Artikel 10 i Europeiska konventionen:
  ”1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndigheters inblandning och oberoende av territoriella gränser…”

  Med tanke på alla brottsanmälningar och åtal mot frispråkiga kritiker, är det också värt att notera, att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, i sin rättspraxis slår fast att:
  ”… skyddets omfattning beror på sammanhanget och kritikens syfte. I frågor om offentlig kontrovers eller allmänt intresse, under en politisk debatt, i valkampanjer … kan starka ord och hård kritik förväntas och kommer att tolereras i större utsträckning av domstolen.”

  I Tyskland fick en ledande AfD-medlem i Nürnbergs Bundestag, fett Facebookinlägg raderat för att det stred mot ”samhällets norm”.

  Han kommenterade raderingen:
  ”Det är skrämmande och samtidigt skamligt att vår stat förhindrar medborgarnas upplysning genom att helt enkelt censurera faktiska åsikter, offentliga citat och länkat till pålitliga källor.”
  Se https://sv.gatestoneinstitute.org/11818/tyskland-polisstat

  Gillad av 3 personer

 22. H Portell skriver:

  Facebook odyl kan man avstå om man vill ha ett privat liv i lugn och harmoni. De andra gemensamt finansierade monopolen måste man fördra. Svårast att acceptera är de upplägg som politikerna beslutat för vår elkonsumtion och pubilc service. Två mycket deprimerande monopol! Elkonsumtionen har också försetts med ett skattesystem som bygger på förslag där politisk majoritet kanske uppnåtts genom ett pk-istisk omdöme förmedlat av bla public service. Public service dvs SVT, SR skall man kunna avstå ifrån om man inte tycker att deras utbud passar. Kanske de skall ha sk pay-tv där man betalar för det man vill se. I övrigt kan beträffande stat och kommersiell verksamhet nämna USAs Amtrack och US mail som är federala associationer och som anses viktiga i samhällsservicen. Mådä. I vårt land ( och snart i EU ) är dessa samhällsfunktioner avreglerade och sk konkurrensutsatta.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Internet är ju främst en plattform för distribution av information och Googles dominans beror ju reklamfinansieringen dvs stört tar mest av reklamintäkterna eftersom man når fler, penetrerar mer av marknaden och Google med sökalgoritmer bildar ju även en marknad för information.

  Vad kan slå sönder den dominansen och öppna för fler aktörer med sökmotorer? Var finns den potentiella konkurrensen?

  Jag gissar att traditionell media, som sitter fast i reklamberoende och svikande prenumerantstock och pappersmedia skulle kunna bli en sådan konkurrent om man kunde enas om betalningssystem för alla anslutna tidningar och ta betalt per artikel man läser och fördela intäkterna dvs öppna upp för en enhetsprenumeration och avstå reklamintäkter. Spotify visar ju här vägen. Det skulle ju samtidigt innebära ökad konkurrens för respektive journalistalster eller debattartikel mm då man inte kan låsa in sina prenumeranter.

  Även om inträdesbarriärerna nu är mycket höga så att få kan utmana Googles dominans så är det inte säkert att det inte sker i framtiden. Redan nu protesterar man ju inom EU och menar Google profiterar på vanlig media, som inte får motsvarande ersättning.

  Det skulle inte vara oävet att betala en hundring per månad och få tillgång till New York Times, FI, DI, China Daily, Asia Times, Grönköpings Veckoblad, DN och en uppsjö internationell media och även alternativ media och bloggar od. vilket skulle kunna lösas med implementering direkt i HTTP protokollet (vill minnas det finns fält avsedda för det) och då fungera mer som mobiltelefonins betalningsformer.

  Gilla

 24. olle reimers skriver:

  Innan man ger sig in på att göra en bedömning av de olika teser som Patrik driver bör man ha lite klarare för sig de faktiska underliggande omständigheterna.

  Facebook och Google är inte några vanliga privata företag. De ägs och drivs av Deep State och står i sold hos NSA. Bådas viktigaste uppgift har varit att samla in så mycket data som möjligt om så många människor som möjligt över hela världen.

  Det viktigaste skälet mot privatiseringar är inte att företagen kan roffa åt sig på konsumenternas bekostnad. Det kan de inte om medborgarna inför kontrollstationer. I USA förstod man, i samband med Rockefellers oblyga monopoliseringsförsök insåg man att att det måste införas lagar för begränsningar och uppkomsten av okontrollerade monopol.

  Avskaffandet av Glass- Steagall Act som skedde under Clinton var ett mycket avgörande steg för statens samarbete med kapitalet. Det framställdes givetvis som en befriande akt men bidrog till att bankerna kunde sno närmare en trillion dollar av skattebetalarna år 2008.’

  Summan av dessa iakttagelser är att nyckeln ligger i att inte låta någon, vare sig vi nu talar om stater eller privata företag få för mycket makt. Makten söker sig fram på de vägar den kan; vad vi ger dem för beteckningar är bara dimmor.

  Gilla

 25. Hemmatyckare skriver:

  Om jag inte minns fel slösade politikerna i våra kommuner bort pensionspengarna de lagt undan åt sina anställda. Därför var försäljningen av elnäten ett sätt att bättra på kommunernas kassa och skicka kostnaderna på framtida elförbrukare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.