Värdegrunden på nya äventyr

Patrik Engellau

I Sverige har vi en statlig värdegrund. Wikipedia säger att denna värdegrund är unikt svensk även om den ibland gästspelar i Norge: ”Det svenska begreppet värdegrundsarbete har inte förbindelse till den internationella diskursen.”

Vem som har uppfunnit värdegrunden eller ens vad den betyder är oklart. När man googlar på företeelsen får man lätt känslan av att det är Skolverket och andra pedagogiska myndigheter som ligger bakom. Den centrala tesen i värdegrunden verkar vara den numera så välbekanta idén om ”alla människors lika värde”.

Jag har flera gånger försökt rycka undan mattan för den idén, till exempel här och här. Liksom så många andra har jag påpekat att sentensen är en säregen svensk och norsk felöversättning av första paragrafen i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, där det i själva verket står att alla människor är lika i värdighet. Således inte ”värde”, utan ”värdighet”.

Sådana påpekanden har naturligtvis ingen som helst effekt på värdegrundsivrarna om de ens noterar dem. Värdegrunden har i pedagogiska och andra sammanhang utvecklats i Sverige sedan 1990-talet och har fått ett eget liv, ett eget momentum och ett eget prästerskap som tycker att eventuella felöversättningar är pedantiska småsaker som inte ska få stå i vägen för värdegrundstankens framgångsrika infiltration av andra organisationer. Till exempel har Hyresgästföreningen nyligen beslutat att medlemmar som inte delar föreställningen om allas lika värde ska kunna uteslutas. Så här skriver föreningens tidning Hem & Hyra i artikeln ”Medlemmar som bryter mot värdegrunden kan uteslutas” (12/3):

Att som medlem bli utesluten ur Hyresgästföreningen har hittills varit en tämligen ovanlig företeelse. De senaste tio åren har det hänt två gånger i region Aros-Gävle och ingen gång i Mitt. Men det kan det bli ändring på nu. Region Mitt ska aktivt börja jobba med att sprida kunskap om Hyresgästföreningens värdegrund.

Du kanske undrar vad den stora skillnaden är mellan ”värde” och ”värdighet”. Det undrar jag också. Jag anar det, men jag har inte formulerat det på ett tillräckligt pregnant sätt för att själv vara nöjd.

Av en händelse läste jag nyligen encyklikan Rerum novarum – ”Om de nya tingen” – som påven Leo XIII presenterade år 1891. Det var en turbulent period (vilket kanske alla perioder är). Åtskilliga länder genomgick industriella revolutioner. Gamla trygghetsinstitutioner försvann utan att några nya tog deras plats. ”Arbetarnas gamla skrån försvann under förra seklet”, säger påven, ”utan att andra trygghetsorganisationer uppstod”. Socialistiska rörelser framträdde som manade till klasskamp och ville kasta hela samhället över ända. Rerum novarum, som har undertiteln ”Kapitalets och arbetets rättigheter och skyldigheter”, är kyrkans ställningstagande i de avgörande sociala frågorna. (Läs här på engelska. Om man bortser från en del religiösa resonemang så framstår den nästan som tidigt socialdemokratisk i sina allmänna överväganden.)

Leo XIII är grundlig och kommer självklart in på det där med jämlikheten. Hans resonemang är relevant för frågan om alla människors lika värde.

Han börjar med att konstatera att människor i verkligheten är långt ifrån jämlika:

Av naturen existerar stora skillnader inom människosläktet. Folk skiljer sig från varandra när det gäller förmåga, skicklighet, styrka och hälsa och detta olika förutsättningar leder med nödvändighet till olika rikedom. Denna brist på jämlikhet är emellertid ingalunda till skada varken för individerna eller samhället. Samhällslivet kan bara upprätthållas genom att olika förmågor får spela sina speciella roller och var och en väljer normalt den roll som passar hans speciella förmåga.

Betyder det att påven helt förkastar det där med jämlikhet? Inte alls. Kapitalet och staten har avsevärda skyldigheter mot det arbetande folket, men hur godsint överheten än är så kommer avsevärda skillnader att bestå, ty sådan är världens ordning. Men det betyder inte att det inte skulle kunna existera annan jämlikhet än materiell jämlikhet. Människan har en själ, förklarar påven, och detta ger henne en värdighet som gör alla människor jämlika.

Det är själen som skapades efter Guds förebild och likhet. Det är i själen den överlägsenhet existerar som ger människan rätten att bestämma över de lägre varelserna och att utnyttja jorden och haven till sin nytta. ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” I detta avseende är alla människor jämlikar, här finns ingen skillnad mellan rika och fattiga, herre och tjänare, styrande och styrda ”ty alla har samma Herre”. Ingen människa ska ostraffat kränka den mänskliga värdighet som Gud själv behandlar med sådan respekt…

Rerum novarum var en epokgörande encyklika som la grunden för katolicismens tänkande i sociala frågor och fick därmed inflytande över hela västerlandets tänkande. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett slags kompilat av västerlandets ädlaste funderingar i detta ärende. Det är, tror jag, självklart att Rerum novarum påverkade deklarationen. Det är, tror jag vidare, lika självklart att FN visste vad det gjorde när det valde uttrycket ”värdighet” och inte ”värde”. Men det behöver ju Skolverket och Hyresgästföreningen, med sina högre förnuft, inte bry sig om.

79 reaktioner på ”Värdegrunden på nya äventyr

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska jämlikheten verkar snarare vara ett slags geometriskt begrepp som för tankarna till Prokrustes. Genom att placera människor i Prokrustes bädd där får de automatiskt samma längd och därmed samma värde. Att begripa den subtila skillnaden mellan värde och värdighet förefaller dessvärre ligga utanför det politiska etablissemangets fattningsförmåga och kanske även allmänhetens.

  Gillad av 4 personer

  • Rastapopoulos skriver:

   Jag håller med men jag tror inte det behövs att förstå skillnaden, jag tycker att vi har nästan en matematisk diskontinuitet mellan etablissemang och den lurade allmänheten å ena sidan, och dissidenter å andra. Jag tror denna består i, löst formulerat, att vi alla är lika, och kan, och skall, tvingas leva ihop. Politikens huvuduppgift idag är detta, inte trygghet och välstånd, inte tillväxt och inte ens miljö, utan att alla skall fösas samman i en lättstyrd massa. Skiljelinjen går här, tror man att alla är lika och bör bo tillsammans, eller att det finns olikheter på alla plan och att naturliga gränser mellan grupper, folk och kulturer därför uppstår, som dessutom begränsar politikers och globalisterna makt, vilket ger ett mera stabilt kulturellt ekosystem.

   Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Värde och värdighet för en Svensk pensionär.
   Så här kan ett varmt påskbord se ut för våra äldre.

   https://petterssonorg.files.wordpress.com/2018/04/pc3a5skbord.jpg?w=490&h=699

   Här är värdegrunden för denna läckra Påskmåltid:

   ”Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt med att maten och servicen kring den ska vara en viktig del av vardagen och ett av de stora glädjeämnena…
   …Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara god, näringsriktig och hållbar. Råvaror av god kvalitet ska i så stor utsträckning som möjligt tillagas från grunden…”

   Gillad av 2 personer

 2. Steen R. skriver:

  ”Wikipedia säger att denna värdegrund är unikt svensk”. Det er sandt. I Danmark ville ingen forbinde noget med ordet. Du er den første svenskere, jeg har set, som har observeret det.
  Jeg har konkluderet, at den svenske ”elite” ikke interesserer sig så meget for omverdenen.

  Gillad av 7 personer

  • Pelle skriver:

   Steen R: Du har helt rätt, den svenska ”eliten” är unik i sitt navelskåderi. Ett starkt bidragande skäl är att vi har en av världens mest lågutbildade regeringar. I stort sett ingen av dem har en ordentlig yrkeskompetens utanför politiken eller en akademisk examen. Paradexemplet är socialminister Annika Strandhäll, av många tippad som framtida s-ledare. Hon har aldrig haft ett jobb utanför politiken och lyckades dessutom med bedriften att hänga vid Göteborgs universitet i fem hela år utan att i stort sett klara några tentor alls. Examen står hon lika fjärran från som vilken nybörjare som helst. Med de meriterna blir det till att hålla sig till navelskåderi, allt annat blir för plågsamt för den mänskliga självbevarelsedriften.
   Men, men – den 9 september kan vi slänga ut Strandhäll och hennes gelkar. Väl mött!

   Gillad av 6 personer

   • jacobsteckelenburg skriver:

    Strandhäll, är det den där gallskrikande maran som skriker ner sina debattmotständare i alla SVT-Agenda och SVT-Aktuellt och aldrig går med på att andra också måste få tala? Ingen värdegrundsfascistoid journo vid SVT vill/kan/ få tyst på henne. Hon är en ambulerande skandal.

    Aha, tippas Strandhäll bli ny S-ledare efter Elefantmannen? Va??? Men då rasar väl S nedför Nietzsches värdeavgrund, eller?

    _____________________
    skándalon (klass. grek), ‘fälla’ (subst.)

    Gillad av 1 person

  • Rutger skriver:

   Vill uppmärksamma alla här på den svenska grundlagen/regeringsformen. 1 kap Statsskickets grunder 2 § säger ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”
   Här används både ordet värde och värdighet.
   Lagen försöker inte att definiera begreppet ”värde” men längre ned i texten konkretiseras detta i tre punkter nämligen att:
   1. ”Det allmänna ska motverka diskriminering”
   2. ”Domstolar …. beakta allas likhet inför lagen.
   3. ”alla människor ska kunna uppnå jämlikhet i samhället”

   Dessa tre satser sammanfattar detta med respekt för alla lika värde.

   Gilla

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Distinktionen mellan värde och värdighet är för mig esoterisk. Att angripa Värdegrunden med detta argument kommer bara att uppfattas som hårklyveri av dess många anhängare. Bättre då att använda argumentet mot dem själva. Det måste ju vara självmotsägande att diskriminera människor pga deras åsilkter, om nu alla har samma värde, eller??

  Gillad av 8 personer

  • Christer L skriver:

   Uttrycket ”allas lika värde” är orimligt. Ordet värde har ett obrytbart samband med en skala av olika värden. Om alla värden vid jämförelse befinnes lika upphör skalan och därmed tillämpligheten av själva begreppet värde.

   Gilla

 4. Krister Andersson skriver:

  Som du säger är det en felöversättning, dessutom är det ett subjektivt begrepp.
  Som exempel min dotter är värd mer än min granne, det handlar om cirklar.

  Gillad av 2 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  Påven hade fel. – Den själ vi har, har djuren också: Var du tittar, ser du dig själv. – Och budet att föröka sig och uppfylla jorden är fel: Håll måttan och skaffa inte omotiverat många ungar, det skall vara plats över till miljoner andra arter som har planeten som sitt enda hem.

  Hur tänker nu de som är indoktrinerade med ”allas lika värde”? – Den kvinna som tänker klart, undviker att ta upp liftare ur kategorier med mångfaldigt högre benägenhet att begå grova våldsbrott men den indoktrinerade överröstar sina naturliga instinkter och varningarna från sina skyddsänglar med floskeln allas lika värde och blir därmed skyddslös.

  Man kan uppmana de indoktrinerade att låta detta lika människovärde sväva omkring i sin egen rymd men tillåta sig att bete sig normalt här nere i verkligheten. – Att alla på någon nivå skall antas ha samma värde, är inget som skall förhindra oss att behandla folk som de förtjänar.

  Gillad av 2 personer

 6. Jack the Tweeter (@dolf371) skriver:

  Värdegrund utifrån artikel 1 i FN:s mänskliga rättigheter innehåller 3 fel. Ett ärvt från originalet, två i tolkningen.
  Svensk värdegrund (min tolkning): ”Principen om alla människors lika värde.”
  Artikel 1 inleds (min översättning): ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.”
  Fel 1, originalet: ”lika … rättigheter”, floskel. Blinda har t.ex. inte samma rättigheter ifråga om flygcertifikat som seende.
  Fel 2, tolkning: artikel 1 säger inget om alla människors lika någonting. Den säger FÖDDA … lika. Lika vid födsel innebär inte lika x antal år senare (häri ligger lösningen till dilemmat med Hitlers och Moder Theresas lika värde)
  Fel 3, översättning: värdighet kontra värde.
  Jag har länge tänkt skriva ett inlägg om detta, men låt mig reda ut skillnaden. Värde innebär kvantifiering, att man mäter något. Värdighet handlar om en obruten helhet eller integritet.
  Jag klargör med en liknelse: man kan ofta betrakta internationella relationer genom att överföra dem till relationer mellan individer (ofta ögonöppnande), men i detta fall gör jag tvärtom.
  Att alla människor har lika värde vore som att alla länder hade lika stor yta eller befolkning. Det är uppenbart inte sant.
  Att alla människor är födda med samma värdighet är som att alla länder har rätt till sin suveränitet och att deras gränser är okränkbara fram till dess de genom eget agerande (t.ex. invasionen av Polen 1939) själva överger sin integritet och därmed rättfärdigat att man kränker deras gränser.

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   ”Värde” är – i motsats till ”värdighet” – ett politiskt begrepp. Politikern kan således i detta begrepp lägga in det som passar den aktuella poltiken.

   Olof Palme var en mycket intelligent människa. Han hade också stora planer på att förändra människan till något bättre. Då passar det in att möjliggöra passande tolkningar av begreppet.

   ”Värdighet” är något oföränderligt och som FN-stadgan skriver det (ytterst förtjänstfullt observerat!) något som följer med varje människan från födseln och som alltså varken kan förvärvas eller förändras av politikens vindar.

   Summa summarum: ”värde” är gjort för att slå politiska motståndare i huvudet med och inte priset på individens själ. Det är i och med detta synnerligen kraftigt devalverat redan från start och förbehållet politikerna att bestämma.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Kanske var Olof Palme intelligent. Samtidigt var han ytterst arrogant och ganska obehaglig ibland. Kanske hade han dåligt omdöme också, svårt att veta. Tyvärr lever och verkar en av hans adepter, Margot Wallström, i hans anda. Kanske är hon inte lika intelligent som Olof. Men andra av hans egenskaper har hon i övermått.

    Gillad av 4 personer

 7. Ett svenskt trauma skriver:

  När ett ord eller begrepp får skjuts och sprider sig som en löpeld, pekar det mot ett samhälleligt behov, för just det begreppet.

  I det på DGS numera världsberömda diagrammet, The World Values Survey, befinner sig Sverige uppe i högra hörnet, som ett extremt land, med Norge strax inunder.

  Jag misstänker att spridningen av begreppet gemensam värdegrund har med detta extremistiska läge att göra.

  Man kan för att hitta mer kompletterande detaljer även zooma in i ett rent politiskt diagram:

  Första diagrammet visar på Kulturella faktorer. Det andra diagrammet på Politiska.

  Inom svensk Politik tycks grenarna, konservatism, liberalism och socialism, alla ha rört sig mot mitten. Och under den resan hämtat upp grön färg. Sugit upp idéer från ett globalt växttäcke. Oavsett om det handlar om ekologi, klimat eller människan som politiskt tänkande varelse, famnande hela jordklotet.

  Med dessa två diagram framför sig kan man få hjälp att förstå svensk politik, invävt i kulturella faktorer. Där starka demokratiska institutioner, en strävan efter likhet mellan könen och mer mellanfolklig jämlikhet sticker ut. Parat med en tung individualism.

  De spänningar och slitningar som uppstått i Sverige, med hårda klanstrukturer, ökat kvinnoförtryck, ny typ av kriminalitet och religiösa motsättningar, försöker vi mentalt kompensera genom att envetet och med ökad frenesi hävda en gemensam värdegrund. Svensken flyr, som grupp betraktad, och samlas nästan paniskt runt en gemensam värdegrund. Vi lever numera mitt i vårt eget trauma. En politisk och kulturell smältdegel vi börjar tappa kontrollen över.

  Gillad av 4 personer

 8. Rutger skriver:

  Om värde och värdighet. När Saddam Hussein infångades så visade filmbilderna på en utmattad, sliten,smutsig och ovårdad man som nästan släpades bort. När Hussein senare syntes i rättssalen var han till synes mycket välmående. Fräsch, välklippt samt med ytterst välsittande kostym samt välpressad vit skjorta med styv elegant extra hög snoffsig krage. Hans värdighet var återställd. Han dömdes sedan till döden och avrättades. Om domstolen istället följt tesen om allas lika värde så är det inte självklart att just Hussein skulle avrättats. Varför inte någon av domarna ? Mest rättvist borde varit om man lottat om saken

  Gillad av 1 person

 9. Björn G skriver:

  Värdegrunden, eller för att kalla den för dess rätta namn Likhetsillusionen.
  Det är nämligen fråga om en illusion, som enbart hålls vid liv av ideologiskt önsketänkande. Den saknar helt förankring, både i verkligheten och på vetenskaplig grund.

  Liksom alla illusioner på gruppnivå har den samhällsskadliga följder. I omfattning kan de bara mäta sig med konsekvenserna av de illusioner som råder kring massinvandring och mångkultur – som också bygger på inbillningen att alla människor är lika.

  Myten om den formbara, utbytbara människan är en kommunistisk skapelse och grunden i alla socialistiska system. Människan ses inte som en individ utan som en del av en grupp, det kollektiva proletariatet som ska indoktrineras med klasshat mot förtryckarna för att fylla sin plats i revolutionen.
  Om människor tillåts vara individer med egna tankar och karaktärsdrag faller hela det socialistiska systemet.

  Effekterna av den migrationspolitik som svenska politiker har fört i decennier, med massmigration från länder med låg medel-IQ, är förutsägbara och innebär på sikt, om den får fortgå, ett avskaffande av demokratin.
  Befolkningsutbytet går snabbt (sedan år 2000 har antalet personer med utländsk bakgrund ökat med 1 262 841, medan den svenskättade delen av befolkningen har minskat med 21 917 pers. Migrationsverkets prognos: 440 000 nya ansökningar om uppehållstillstånd 2018-2021).

  Att låtsas som om alla människor är lika är ett stort bedrägeri. Genom att driva lögnen har skolan gjort sig till nyttiga idioter som kraftfullt bidrar till avvecklingen av demokratin – trots att man säger sig värna om motsatsen.

  Perspektivet är skrämmande, tendenserna tydliga!

  Gillad av 6 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  ”Diskriminerande agerande får inte förekomma”. – Hårda bud. – Då måste flickan dansa med vem som helst som bjuder upp.

  Det är dags att snickra på en bättre värdegrund som är kompatibel med verkligheten.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Just flickans val och bortval är essensen i diskrimineringstemat. – Vilka skall få sprida sina gener och vilka skall väljas bort.

   Att det finns plats till alla och skaffa så många ungar ni vill och att alla skall tillförsäkras sina vidlyftigt formulerade mänskliga rättigheter, var en idé som kom med billig olja, snabb teknisk utveckling och en känsla av obegränsade möjligheter.

   Hellre förr än senare måste man vakna och verkligheten är en intressantare plats. – Måttlöshet och gränslöshet hör samman med meningslöshet.

   Gillad av 2 personer

 11. Lars Hässler skriver:

  Ja, det är helt riktigt. Den taffliga svenska översättningen är pinsam. Alla har samma värdighet, men alla är inte lika värda! En läkare är mer värd en en IS-krigare, men de har samma mänskliga värdighet.

  Gilla

  • Hosianna skriver:

   Instämmer, Lars, med tillägget, att en (för de flesta av oss komplett värdelös) IS-krigare bara kan förväntas få behålla sin värdighet så länge (den för de flesta av oss ytterst värdefulla) läkaren anser det vara under sin värdighet, att behandla blodtörstiga jihadister sämre än andra.

   Glad fortsättning på den vinterkalla påsken, alla goda skribenter och kloka kommentatorer! 🙂

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   LARS HÄSSLER — och denna värdighet kan vi, i terroristens fall, sätta punkt för, med ett juridiskt beslut åtföljt av konkret handling.

   Gilla

 12. Aha skriver:

  Alltså, det är en otjänst att misstolka hur värdegrundsivrarna ser på sin sentens. Otjänsten är att tolka in annat vad de själva tolkar in, nämligen att alla människor/grupper ska mötas med respekt, att allas rätt till livet är lika stort. Med detta har jag själv inget problem.
  Det är en halmgubbe att lägga in jämlikstanken. Värdegrundsivrarna påstår inte att människor är lika värda i form av skicklighet.
  Att sentensen i sig sedan innehåller en svår logisk knut gör värdegrundsivrarna till hycklare. SD:are är exempelvis uppenbarligen inte värda respekt, de omfattas således inte av allas lika värde.

  Allas lika värde har kommit att bli kvämjelig exkluderingsmekanism som blivit en markör för för banal godhet, för att inte behöva lyssna på folk som t.ex. dömer ut mångkulturtanken som ju ingenstans fungerat bra.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   AHA – nej, värdegrundsmaffian påstår inte något om skicklighet, tvärtom påstås det att alla, oavsett hur totalt odugliga de än är, ska ha samma rättigheter till förmåner, ex-vis ha rätt till socialbidrag även om de uppehåller sig illegalt i Sverige!

   Värdegrundsmaffian driver alltså egentligen åsikten om ”allt åt alla”, där man helt struntar i om du gjort dig förtjänt av att få något.

   Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Håller med om att det inte är den teoretiskt/logiska distinktionen som är viktigast. Den innebörd man lägger i begreppet är ganska diffus och bred och med olika syften i olika grupper. Man försöker styra människor moraliskt/filosofiskt som man gjort i alla tider inom religionens område och begreppet innebär förbud mot vissa åsikter. Undrar hur hyresgästföreningen kommit fram till att det ligger inom organisationens befogenheter, givet av medlemmarna idealt, att utesluta hyresgäster som inte delar organisationens uppfattning? Har organisationen legitimitet för att styra medlemmar moraliskt/filosofiskt utanför de område och de uppgifter de har att hantera?

   Gillad av 2 personer

 13. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Allas lika värde tycks polarisera mer än vad det förenar när vissa på grund av sina åsikter utesluts och nervärderas, diskvalificeras och inte på grund av sin förmåga får hävda sig i samhället där i grund och botten tillgång och efterfrågan råder.

  Gilla

 14. Jan Ivarson skriver:

  ELFT BUDET – VÄRDEGRUNDEN
  Du skall ingen annan Värdegrund hava jämte den av regeringen påbjudna.
  Övrig text bör utarbetas av våra kloka makthavare till menighetens vägledning för rättskaffens beteende.

  När man ansöker om medlemsskap i en förening som Hyresgästföreningen eller vill hyra lokal för en politisk sammankomst, är det bra för både sökande och organisation om man slipper arbete med uteslutning. Som det nu är famlar många i okunskapens träsk.

  Svenska Kyrkan, alternativt Staten, bör komplettera De Tio Buden med ett Elfte om Värdegrund, så goda svenska vet vad som förväntas av dem. Ett förklarande Vad Är Det är givet komplement. Kyrkan kan leda en stor utredning i samarbete med regeringen. Eller skall Svenska Kyrkan uteslutas ur arbetet för att visa att landet har religionsfrihet?

  Det kan bli en uppfriskande debatt då partierna förväntas ha divergerande uppfattningar om hur budtexten skall utformas och i vad mån invandrares organisationer skall få ha inflytande och utgöra remissinstanser.

  Bland folket finns många som väntar på moralisk vägledning så de inte behöver riskera sin sociala status som goda medborgare.

  Gillad av 1 person

 15. Johan skriver:

  Jag har snart lyssnat färdigt på Mike Duncans massiva podcast ”The history of Rome”. Den har vunnit ”alla” priser i alla kategorier…
  179 avsnitt som omfattar Romarrikets 1000-åriga historia. Proppat med fakta. Krig, folkvandringar, förräderi, maktmissbruk, enstaka goda ledare, medelmåttor och idioter…Allt människan är och har gjort. Om och om igen…
  Längden på podcasten är helt avgörande…På något meditativt sätt fastnar den tidlösa människan i mitt medvetande. Allt upprepas… Människan är och förblir endast det: Människa. Oföränderlig…
  En gammal vis man dör. En ung ambitiös idiot tar hans plats. Dör en våldsam död…Igen och igen…
  Denna upplevelse (179 avsnitt) känns avgörande, nästan slutgiltig, för min förståelse av mänskligheten. Jag bär numer med mig en djup förståelse av människans väsen. Allt baserat på Mike Duncans uppradande av tusentals händelser. Inget moraliserande. Bara fakta.
  …Sveriges mantra: ”Allas lika värde” blir skrattretande komiskt i sammanhanget… Egentligen är okunnigheten detta meningslösa uttryck bottnar i djupt tragisk…

  P.S Någon som har tips om andra bra historiska podcastar? D.S

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Tänkvärt. Ideologiernas dödgrävare.

   Konstigt att vi inte blev bättre på att bli bättre trots rymdraketer och mobiltelefoner. Javisst ja; atombomen!

   Gillad av 1 person

 16. Staffan W skriver:

  Värdighet har givetvis med respekt att göra. Respekt för olika möjligheter och förutsättningar men också respekt för personens ambitioner och perspektiv och kanske drömmar. Men både respekt och därmed värdighet kan förloras om den inte är ömsesidig och om respekten misbrukas eller om man hamnar i något nedvärderande ”vi” och ”dom” läge. Så är det klart att t ex Löfvén har större ”värde” som ordförande för AB Sverige är jag som ordförande i en liten båtklubb med ett 60-tal medlemmar. Men vi kan utföra våra uppdrag med värdighet så kanske vi får viss respekt…

  Gillad av 1 person

 17. Martin skriver:

  Jag tror ”värde” refererar till det värde en person utgör för sina medmänniskor. En del är trevligare, smartare, arbetsammare, mer nyttiga o.s.v. och förtjänar därför mer.

  ”Värdigheten” består mera av den basala okränkbarheten som människa, d.v.s att inte behöva bli utsatt för brott och trakasserier samt rätt till basal utbildning och minimal nödtorft vid behov men inte mera. Rättsäkerhet och demokrati ingår nog också där. Annars vore det ovärdigt.

  Att tillskriva alla samma värde enligt värdegrunden betyder däremot att alla ska behandlas lika bra oberoende av hur de sköter sig. Om en hyresgäst t.ex. stör grannar och stökar i soprummet har den ändå samma värde och rätt att bo kvar som en skötsam hyresgäst.

  Det handlar i grunden om att sätta förtjänstprincipen och idén om att människor har olika kompetens ur spel. I denna nya värld är alla lika och har samma kompetens oavsett hur illa de beter sig och ska inkluderas till varje pris. Nåde den som vill utkräva ansvar. Då är man rasist eller nazist eller what not.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att just hyresgästföreningen skall göra en lika värde -drive, är väl för att underkänna folks rätt att ha synpunkter på vem de vill ha till grannar.

   Gillad av 2 personer

 18. Björn skriver:

  Mycket märkligt att det BARA är de som påstår sig stå för ”allas lika värde”, som med aggressivt hat, UTESLUTER andra människor från ”gemenskapen”! Denna ”floskel” har alltså inget med respekten för ALLA människor att göra, utan används endast som ”svepskäl”, för att med skinande gloria kunna utöva åsiktsförtryck mot politiska motståndare! Om ”allas lika värde” verkligen betydde det ”de” påstår, skulle vi väl t.ex inte ha överfulla fängelser…..?!

  Gillad av 3 personer

 19. uppstigersolen skriver:

  Varför skulle jag vara intresserad av att betala medlemskap i en förening som inte vill ha mig som medlem? Ungefär som att vara medlem i en fackförening som inte delar min uppfattning. Som Patrik skriver, vi är alla olika funtade, några har färdigheter jag är djupt imponerad av, andra är urkorkade. Klarar jag mig själv så väljer jag också var jag vill engagera mig och var jag vill vara medlem.

  Gillad av 2 personer

  • richardlindlind5 skriver:

   Över hela landet finns hyresvärdar som är fullkomligt hopplösa ,och då klarar man inte själv att få ordning på problemen. Läs tidningen Hem & Hyra som finns på bibliotek. Det är bara synd att även denna förening har infiltrerats av (S) .

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Nu är jag inte säker på att Hyresgästföreningen löser problemen med hopplösa hyresvärdar. Att föreningen är infiltrerad av sossar stämmer ju inte. Det är en sosseförening från början till slut.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Hyresgästföreningen kom inte överens med min grabbs hyresvärd vid hyresförhandlingen nu senast, och lämnade då helt sonika bordet! Han tvingades senare själv ta över och försöka förhandla efter ”strandningen”! Med given utgång! Så var det med deras ”problemlösning”! Nu har de en medlem mindre….

    Gilla

 20. Å skriver:

  Om jag hängt med rätt i citaten, så säger Leo XIII: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

  Leo XIII verka också säga att ”alla har samma Herre”.

  Låter bekant. Kunde väl ha sagts i vilken moske som helst!

  Gillad av 2 personer

 21. Att hoppas på det bästa skriver:

  Värdighet handlar om egen självaktning, en slags stolthet. En pondus, kopplad till takt, ton och stil. Men även associerad till rang, ställning och betydelse.

  Medan värdegrund har en relativ sen tillkomsthistoria. Ordet dök först upp inom skolans värld. Som beteckning på mer allmänna etiska riktlinjer, normer och livssyn, att bibringa alla elever.

  Detta ord spred sig sedan vidare ut i andra kretsar. Till organisationer och företag. Konkurrensen på en världsmarknad fick inte uppfattas som alltför hårdför och hänsynslös. Allmänheten krävde mer hänsyn till natur, människor och djur. Även långt borta. Man tvingades därför börja putsa på sin egen fasad, rentav sin praktik.

  Denna inställning passade väl in inom politiken. Och spred sig därför ut i samhället. För att till slut omfatta hela nationen Sverige. Värdegrund kom då att uppfattas som något alltigenom positivt.

  Men när värdegrund även började beteckna en slags högre samhällsetik och samhällsmoral stöter den på patrull. För inom olika kulturer och i etnicitet möter vi alltid olikhet i synsätt, tradition och värderingar. Alla kulturer står i olika grad på olika värdegrund. Och mer sann och äkta tolerans vilar inte alls på likhet. Tvärtom. Den måste klara av – just olikhet.

  För de mer Pk-troende fungerar i praktiken en gemensam värdegrund numera mest som en slags räddningsplanka, ut ur all värdedissonans mångkulturen i praktiken innebär. Men en falsk sådan. För när det i praktiken blåser upp till storm, som exempelvis berör sharialagar och en främmande kvinnosyn, saknas alltid den mer djupa toleransen. Då används mest en gemensam värdegrund som ett mantra för sig själv. Något att själv rabbla, och trösta sig med. För att i det längsta undvika konfrontationer. Rentav kulturella friktioner. Men detta vill man inte erkänna. Inte ens inför sig själv. Så man rabblat på om en gemensam värdegrund. Och hoppas på det bästa.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Som en ovanstående författare påpekade var det den medfödda värdigheten som åsyftades. Frågan är sedan vad varje individen gör av denna medfödda egenskap.

   Ordet ”värdegrund” hörde jag talas om första gången för några få år sedan. Ingen har hittills lyckats förklara vad det betyder på annat sätt än att man måste tycka likadant.

   Gillad av 1 person

 22. Alcazar skriver:

  Tack för en bra artikel. Jag gör varje morgon en snabb läsning, oftast endast rubriker av SvD och GP innan alternativmedia för att leta efter sporer eller frön, men det slutar alltid med att man skakar på huvudet, så också idag, det allra allra bästa är när någon sällsynt gång när en ledarskribent ”upptäcker” någon absolut självklarhet som jag hade klarat ut när jag lämnade gymnasiet. Stimulerande är det inte, så DGS är verkligen ett ljus i mörkret. Nå, nog beröm.

  Jag tror du gör rätt i att rota i detta, för här någonstans finns den gordiska knuten. Gick vi från mera subtil teologi i värdigheten till simpel politik i värde? Problemet uppstår dock innan detta extra svenska politiserande eftersom hela västvärlden lider av samma vanförställning, kanske den svenska formuleringen visar vägen till tankefelet som underligger vår tids feltänkta självklara sanning? Jag tror att felet är vårt, vi vita västerlänningar, som drabbades av hybris efter 2a världskriget som rymde så mycket våld att det blev lätt att placera all ondska där, vilket lät alla, inklusive de som har som uppgift att veta bättre, att tro att vi inte alla bär på våld och egenintresse och kamp för överlevnad. Vi i väst gick runt och trodde att det korta ögonblick vi levde i med fred och välstånd var det normala, och att våra varma, men otestade, känslor för alla folk i hela världen var reciprok. Väst kom att tro att alla var lika, och lika goda egentligen, och glömde att vi också är lika onda och kultur handlar om att styra bort från det onda för sin egen grupp i möjligaste mån. Därför fanns det inga gränser för vilka som kan leva tillsammans och man inbillade sig att landet där topless slog igenom skulle kunna leva sida vi sida med en kultur där man stenar kvinnor till döds. Kanske det var tur att vi valde muslimerna för ett snabbare sätt att bevisa att alla inte kan leva tillsammans kunde vi nog inte finna.

  Det är detta ingen i etablissemanget kommer förbi, den underliggande tesen att alla är lika egentligen och alla vi alla kan, och därför bör, leva tillsammans. Alla argument slutar på något sätt med ”bättre integration” och liknande, inget antal våldtäkter är för mycket, inte något antal mördade i terror eller könsstympade, för vi SKALL leva tillsammans, baske mig.

  Gillad av 2 personer

 23. Lennart Bengtsson skriver:

  Efter att ha funderat på en möjlig svensk översättning på det engelska ”dignity” så tror jag en bättre grundmening på svenska skulle vara ”respekt (för individen)”. Värdighet har en annan mening i svenskan som inte passar särskilt bra. ”Värde” är ju om sagt helt fel och missledande.

  Gillad av 2 personer

   • Per-Åke Svensson skriver:

    Deklarationen tillkom 1948. Vid den tidpunkten brukade man utveckla internationella dokument flerspråkigt från första början (åtminstone engelska och franska), för att säkerställa att ”begreppen” blev rätt och inte bara översättning av ”orden” enligt lexikon. Det finns en databas som innehåller deklarationen med officiella översättningar till mer än två hundra språk http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx . Utan att ha hum om mera än några europeiska språk vågar jag påstå att svenska språket utmärker sig när det gäller översättningen, följt av nynorsk och bokmål, som översätter med menneskeverd. Det är i alla fall lite bättre. Annars säger man Würde på tyska (inte Wert), dignity på engelska (inte value), dignité på franska (inte valeur), vaerighed på danska, vaardigheid på holländska, osv

    Gilla

 24. Hovs_hällar skriver:

  Helt kort: Precis som sägs ovan, så är skillnaden i betydelse mellan det två orden ”värde” och ”värdighet” helt avgörande. I encyklikan förklaras mycket tydligt att människor är olika (Folk skiljer sig från varandra när det gäller förmåga, skicklighet, styrka och hälsa och detta olika förutsättningar leder med nödvändighet till olika rikedom.)

  Att alla ändå har samma värdighet har med ”själen” att göra, enkelt uttryckt att alla har det gemensamt att de är människor.

  Det blir då självklart att alla människor inte alltid har samma rättigheter. Om du inte är svensk medborgare har du ex-vis inte rätt till våra skattefinansierade välfärdssystem, lika lite som du har rätt till ersättning för din uppbrända bil om du inte betalt bilförsäkringen.

  Felöversättningen ”lika värde” lämnar däremot en dörr på glänt för en närmast kommunistisk tolkning, dvs. ”allt åt alla”. Och exakt så tolkar man ordet hos PK-sekten och dess handgångna politruker. För om alla är lika mycket värda ska väl alla ha lika mycket?

  Då blir det ungefär som under min gymnasietid, då någon av skolans socialister kunde komma och glufsa i sig halva min bakelse när jag under en håltimme satt på konditoriet, utropande ”Praktisk socialism!”
  Detta var förstås runt 1968, då socialismen togs på största allvar..

  Gillad av 1 person

  • Alcazar skriver:

   Du är inte ensam, ännu en detalj som våra kära ledarskribenter fick sig till livs i mail för tio år sedan. Man föds lika (nåja) men om man sedan väljer ondskan så är man inte inte lika mer och förtjänar straff.

   Gillad av 2 personer

  • Gert B. skriver:

   Nja, vi är nog många som har stört oss på formuleringarna. Nu ska jag klistra in två rader från din kommentar längre upp på sidan. För att FN-texten ska vara rimlig bör två ord läggas till.
   Inklistring: Artikel 1 inleds (min översättning): ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.” Här hänger man på två ord, efter ordet rättigheter, som får avsluta meningen : vid födelsen.

   Gilla

 25. Karl Oskar skriver:

  Värdegrundstänket följer följande skruvade metod:
  Förvandla det i dig naturliga och självklara till sin raka motsats.
  Skåda djupt in i din själ.
  Finn din, människans, ja existensens sanna kärna.
  Som vägleder människan på livets resa.
  Gör sedan precis tvärtom!

  Gillad av 1 person

 26. Nisse i Hökarängen skriver:

  Den svenska värdegrunden är baserad på självhat och konflikträdsla. Den fungerar inte i praktiken.

  Självhatet består av att vi anses ha haft för bra (vi har ju te x inte haft krig på evigheter) och konflikträdslan av att vi inte vågar konfronteras med andra värderingar.

  Vi har exempelvis den notoriska ”buktalardockan” Jan Helin (numera på SVT) som inte kan undgå att använda sig av det uttrycket i var och varannan mening.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Buktalardockorna dominerar totalt den svenska”debatten”. F ö ett bra uttryck… buktalardockor.
   Frågan är: Vem är buktalaren? Vems är den osynliga handen inuti dockan?

   Gilla

 27. Anders Svensson skriver:

  Skolverket arbetar för värdegrunden. Delar upp elever i olika värden med betyg.

  Hyresgästföreningen arbetar för värdegrunden. Ser till att alla inte har en bostad.

  Sist en fråga till en värdegrundsarbetare: Har du inte fått ditt jobb på grund av att någon ansåg att du hade ett större värde än någon annan?

  Gillad av 3 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  En gud, som skipar rättvisa i efterhand och i nuet ser varje människas själ och värdighet, gör det lättare att förlika sig med livet. Tron på en högre makt ger mer mening åt individens liv och håller ihop ett samhälle, som oundvikligen rymmer orättvisor.

  Men nu är samhällena och kulturerna i väst på väg att förstöras, därför att maktapparaten styrs och medvetandet förgiftas av totalitära prästerskap och deras oräkneliga följare på alla nivåer och inom alla branscher. De saknar gudar, kyrkor, urkunder, realism och visioner. De är dogmatiska fanatiker, vars verktyg är ord, hat mot alla tvivlare och en sekteristisk, aggressiv mobbkollektivism.

  Det är lika meningslöst att diskutera deras ordflöden, tabun och dogmer som att argumentera med Jehovas Vittnen. Men JV är en frivillig gemenskap. PK-isterna är storhetsvansinniga, kulturblinda översittare, som sedan decennier går in för att förstöra sina egna nationer utan att ens kunna förklara varför.

  Om detta rekommenderar jag varmt en nyöversatt bok av en dansk lektor i journalistik, Kristian Törning, ”Egohumanisterna: De nya totalitärerna”. Utkom på danska 2016 och via egohumanisterne.dk kan originalet laddas ner gratis. Det är skakande att läsa om hur lik den danska situationen är vår egen och hur länge en målmedveten nedbrytningsprocess har pågått. Törnings term för PK-ister kan tolkas som ”egocentriska totalitärhumanister” och boken är en mycket klargörande och lättläst analys av deras dogmatik och anti-kommunikativa taktik.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Finns absolut ingenting att störa sig på om det inte vore så att det enda som betonas som det man måste bekänna sig till är något helt annat. Tesen om allas lika värde i betydelsen att alla, oavsett bakgrund har rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjd.

   Gilla

 29. Bo Svensson skriver:

  Sedan måste det tilläggas, att hela mänskliga rättigheter -förklaringen är en massa nonsens som inte tål att hårdgranskas. – Det finns ett starkt behov av en överenskommelse om vad man bör sträva efter och hur man skall sätta kurs i den riktningen och man borde ägna saken lite mera eftertanke.

  Gillad av 1 person

 30. Erling skriver:

  Eftersom lögnen nu är etablerad som sanning vilar `vår värdegrund´ på sankmark och är därmed reducerad till en floskel – inget annat!

  Gillad av 1 person

 31. Kalle Anka skriver:

  Alla människors lika värde betyder att alla som vill har rätt att bosätta sig i Sverige, men först måste man utropa det magiska ordet asyl.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Nej, du glömmer rätten att bli försörjd av oss som redan bor där. För detta behöver man inte ens uttala det magiska ordet!

   Gilla

 32. Björn skriver:

  Om man inte UTTALAT ställer sig bakom gällande ”värdegrund” och floskeln ”allas lika värde”, är man en mycket ond och dålig människa, ställer man sig inte UTTRYCKLIGEN bakom ”feminismen”, är man en äcklig ”mansgris”, tycker man att det funkade alldeles utmärkt utan en enda varg i skogarna här nere i syd- och mellan-Sverige under hundra år, är man en illasinnad ”varghatare”, anser man att ”miljö-skatter” här i Sverige, är verkningslösa som ”redskap” för att förändra jordens klimat till det bättre, är man en usel och okunnig ”klimatförnekare”, tycker och uttrycker man, att invandringen av MENA-muslimer har gått helt åt h-e över styr, är man en vidrig och rasistisk ”hetsare”, o.s.v, o.s.v…..Inte så vidare tacksamt, att vara ”klarsynt” i Sverige idag…..

  Gillad av 2 personer

 33. plq017 skriver:

  Om nu grundlagen stadgar att alla människor har lika värde, så måste det innebära ett enhetspris. Vilket är detta pris? 17 kronor?
  Varför har vi löneförhandlingar om grundlagen stadgar att alla har samma värde?
  Om grundlagen stipulerar lika värde, dvs samma pris för alla, har vi då inte infört slaveriet? Nämligen att alla människor har ett pris, och kan köpas och säljas?
  Att ha ett pris, ett värde, innebär ju att varan, människan, kan säljas och köpas. Är inte detta vad slaveri innebär?

  Gillad av 1 person

 34. guha skriver:

  Begreppet värdegrund är unikt för Sverige, för att inte tala om “statlig” värdegrund. Jag som finne ser med förfäran på detta.

  Det är helt och hållet en fråga om hur man ser på individen och dess frihet gentemot kollektivet.

  En individ finns till som en distinkt och suverän entitet, en självständig helhet. Individen kännetecknas av dess rättigheter och skyldigheter, behov och målsättningar, till åtskillnad från de som andra individer har.

  Ett civiliserat samhälle, eller vilket som helst sammanhang, kan finnas till bara om det erkänner vars och ens individuella rättigheter. Rätten till individuella rättigheter är den grund ett moraliskt sunt samhälle måste vila på.

  Karl Popper, en av 1900-talets stora frihetsfilosofer, levererar i sin bok “Det öppna samhället och dess fiender”, utgiven år 1945, en svidande vidräkning mot de kollektivistiska idéer och krafter som förorsakade andra världskriget.

  Popper analyserar den politiska filosofin i kommunismen, socialismen och fascismen, och menar att dessa har gemensamt att de förkastar det öppna samhället. I ett öppet samhälle är det den fria individen som kontrollerar kollektivet, inte tvärtom.

  Det är omöjligt att hålla samhället på en och samma kurs på väg mot utopi under längre tid utan ett orimligt mått av tvångsmakt. Att förvänta sig eller kräva att alla ska omfatta en gemensam “värdegrund”, leder till ett slutet samhälle som vill övervaka sina medborgares åsikter, till och med deras moral.

  Man tycks inte inse att man genom att beröva individen det moraliska ansvaret går mot moralens undergång. Däri ligger “värdegrundens” dödsdom.

  Gillad av 2 personer

  • Alcazar skriver:

   Precis, ett samhälle där våra slöjbärande utrikesdelegationer eller Bah-Kunke är de enda förvaltarna av moralen är så klart dömt att dö.

   Gilla

 35. schwedischkochen skriver:

  I Tyskland talas det numera ständigt uppifrån om ”våra västliga värderingar”. Särskilt Angela Merkel, som upp till yngre medelålder levde (och var funktionär) i socialismen och präglades av DDRs värderingar, gillar uttrycket. Hon ville gärna lära Trump västliga värderingar, sade hon när han tillträdde. Begreppet används likadant som ”värdegrund”, såvitt jag förstår. Hittills har i alla fall inte företag och myndigheter en västliga-värden-katekes. Men f d STASI-agenten Kahane vakar på nätet över att de västliga värderingarna, som hon ser det, efterföljs.

  Gilla

 36. Lars Thylen skriver:

  Mycket intressant inlägg . Passusen
  ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”
  skulle väl dock inte falla i god jord hos MP och deras gelikar.:)

  Men formuleringen
  ”I detta avseende är alla människor jämlikar, här finns ingen skillnad mellan rika och fattiga, herre och tjänare, styrande och styrda ”ty alla har samma Herre”. Ingen människa ska ostraffat kränka den mänskliga värdighet som Gud själv behandlar med sådan respekt…”
  torde vara en nyckelskrivning, som väl FN försökte emulera. Vem som skall sköta rättsskipningen är dock inte klarlagt….

  Men, för att inte hamna i långa resonemang om vad man vill uttrycka och tillhörande definitionsdiskussioner förefaller begreppet ”människovärde” ( som ngn föreslagit) , trots varande ngt diffust bäst återspegla vad som borde sägas, då ”värdet” knyts till det mänskliga i bred mening , i stället för det mera hierarkiska och prestationsinriktade ”värde”.

  Det frånstötande ordet ”värdegrund” anser jag ha gått på grund för länge sedan.. .

  Gilla

 37. Johan Karlson skriver:

  Statskontoret står bakom. http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/vardegrunden.pdf

  Innan tror jag att det hette ”kompetensrådet för utveckling i staten”, Men som skrift verkar den funnits rätt länge.

  Det har nog alltid funnits en värdegrund i staten, med början hos Axel Oxenstierna. Sedan har den säkert varit muntligt tradera snarare än skriftlig i långliga tider. Det är väl också något som gjort sverige känt? Åtminstone sedan 1850 och framåt.

  Gilla

  • Johan Karlson skriver:

   Jag kan tycka att den statliga värdegrunden inte är så märkvärdig. Vad är det egentligen du stör dig på i de sex grundprinciperna?

   Gilla

 38. kaphorn57 skriver:

  Hej

  ”Alla människor har samma värde” posauneras det ut från vissa håll nästan dagligen i årtal nu.
  Frågan som jag ställde mig i verkstaden där jag förbereder det kommande biåret:
  ”Säger vem då?”
  Och svaret blev: ”Enbart vid ett tillfälle har människan (i en demokrati) samma värde, nämligen som röst vid valet…oavsett rik eller fattig, oavsett hudfärg, kön eller sexuell läggning.”
  Fast inte ens det stämmer utan jag måste vara ”valberättigat!”.
  Redan där stämmer påståendet inte ens längre.

  Så allt posaunerande om samma värde är inget annat än härskarteknik i förhoppning om att få min röst.
  Och dem tveksamma skall få en trumvirvel kallat ”värdegrund” så att de faller in i marschtakten.

  Det räcker med att bifoga ett litet ”n” till ordet och så faller hela korthuset för ingen bifaller väl:
  ”Alla människor har samma värde-n?”

  För visst har, eller rättare är, vi alla en samling av värde-n som dessutom inte alls måste vara lika utan kan i mångt och mycket vara diametrala (vilket Sverige blir plågsam medvetande om att det förhåller sig så).

  Min samlade värdeskatt utgör min ”värdighet”…den kan vara stor eller liten…och allt däremellan.

  Glad påsk

  Manfred

  Gilla

 39. Peter Andersson skriver:

  Skillnaden mellan lika värde och värdighelt , är mycket enkelt, alla människor är aldrig lika mycket värda, tex Kadafi och Saddam var inte lika mycket värd som andra , däremot skulle de ha behandlats med värdighet vid tillfångatagandet.

  Gilla

 40. Tjalle skriver:

  Bäste Peter,
  du har ingen aning om hur långt folk kan gå i sin strävan efter ädelhet.
  Jag har varit i kontakt med två svenska politiker som båda hävdade Moder Theresas och Adolf Hitlers lika människovärde.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.