Vi måste prata om ansvar

Ilan Sadé

Härom veckan gick Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson ut med att vi måste prata om invandringens nettokostnader. Ironikern i mig ville genast utbrista: ”Jaså, verkligen?! Är du nu riktigt säker på detta, Svantesson?”

Den mer genuina delen av mig blev i stället provocerad. Varför komma med ett så nattståndet inlägg nu? Svantesson, det där hade du ju kunnat kläcka ur dig för tio-femton år sedan, eller åtminstone under förra mandatperioden. Eller, just det, då var ni ju fullt upptagna med att driva landet mot migrationskrisens brant och ge dem av era egna som vågade yppa någonting om volymer och kostnader gruppstryk. Såhär skrev samma Elisabeth Svantesson i november 2014 – alltså efter Reinfeldts avgång och regeringsskiftet – tillsammans med några kollegor från alliansen (motion 2014/15:2645):

Sverige är och ska vara en humanitär stormakt som erbjuder människor på flykt en fristad från våld och förföljelser. Detta är inget nytt.
[—]
Vi är förberedda för att kunna ge de människor som kommer idag samma möjlighet att bidra med arbete och nyföretagande. Långsiktigt stärker detta Sverige.
[—]
Alliansregeringen och Miljöpartiet slöt under den förra mandatperioden en historisk migrationsöverenskommelse för att värna asylrätten, underlätta arbetskraftsinvandring och ta till vara migrationens utvecklingseffekter. Det är bra att Socialdemokraterna säger sig vilja ansluta sig till denna överenskommelse. Det visar på den breda samsyn som råder mellan regeringen och allianspartierna i dessa frågor.

De citerade raderna skrev alltså Svantesson under på vid en tidpunkt då problemen hade vuxit under många års tid och en kollaps var nära förestående, med mindre politiken lades om. Men ibland går det snabbt i svängarna. Nu vill hon prata om nettokostnader.

Moderaterna trevar och ändrar åsikter, vilket i sig inte är så underligt. Man vill väl gå i takt med väljarna. Emellertid finns det vissa aspekter av denna anpassning som för mig är ganska stötande. Samma riksdagsledamöter som krökte rygg i bänkarna under Reinfeldt-tiden och aktivt bidrog till problemen leker nu förnuftiga när det är deras egen röra som ska hanteras. Det minsta man kunde göra vore väl att be om ursäkt. Och om det är något som vi nu borde sluta med, är det snacket om att vi måste våga ”prata om” det ena och det andra. Show, don’t tell, som det brukar heta på kurser i skönlitterärt skrivande. Handla och visa i stället för att prata om att prata.

Alliansmotionen från hösten 2014 påminner mig om något som jag hörde från en av mina bästa vänner för inte så länge sedan. Han påpekade att de borgerliga partiernas perioder av regeringsinnehav av någon anledning sammanfaller med lägre tillväxt och – gällande de två senaste perioderna – dramatiska ökningar av asylinvandringen. Det förstnämnda har enligt min mening andra orsaker än regeringspolitiken. Konjunkturcyklerna har inte riktigt spelat de borgerliga i händerna. Den andra korrelationen är däremot mer besvärande för dem. Att berätta för väljarna hur man vill ha det är en sak, men i likhet med människor bör väl partier bedömas efter hur de faktiskt handlar i maktställning? Då ser det onekligen illa ut.

Riksdagens borgerlighet verkar helt enkelt ha en tendens att låta den som vill ha öppnast gränser få sätta agendan när migrationspolitiken ska spikas. Vad är det som talar för att allt kommer att bli annorlunda framöver? Även om Socialdemokraterna storvulet går ut med att Europa inte ska ha några gränser och att alla som tycker annorlunda är fascist-rasister, kan de mycket väl vända på en femöring och avvika från den uppblåsta retoriken. Att den senaste helomvändningen är otillräcklig och att budskapet är intellektuellt ohederligt är en annan sak.

Ja, visst går det att prata om de nettokostnader som Svantesson med flera har orsakat. Dock är det mer angeläget än någonsin att även prata om det politiska ansvaret för utvecklingen, samt de konkreta förslag till ny invandringspolitik som finns.

77 reaktioner på ”Vi måste prata om ansvar

 1. svenne skriver:

  ”Dock är det mer angeläget än någonsin att även prata om det politiska ansvaret för utvecklingen, samt de konkreta förslag till ny invandringspolitik som finns”.

  Medborgerlig Samling är ju intresserat av att diskutera invandringens för- och nackdelar utan skygglappar och detta är ju mycket förtjänstfullt. I detta fall kan de liknas vid Sverigedemokraterna dock utan att anklagas för ett ”dunkelt förflutet”. Givetvis betraktas partiet med misstänksamhet av dem som anser sig tillhöra ”den goda sidan”, men det har ännu inte fått den storleken att det finns någon oro som kräver svartmålning.

  De godas kontinuerliga upprepande om Sverigedemokraternas ”naziztiska förflutna” har ju hela tiden ansetts vara ett så tungt argument att man inte behöver bemöta partiet i diskussioner angående politiska sakfrågor. Detta trots att extrema medlemmar utesluts om tendenser finns till nazistiska sympatier.

  Om Medborgerlig Samling skulle öka i storlek på ett sådant sätt att partiet kan bli en potentiell maktfaktor så kommer säkerligen vissa makthavare och tyckare – inom både politiker- och medieverksamheterna – att starta en brunmålningskampanj för att försöka bromsa denna utveckling. Tidningsredaktionerna skulle bränna mycket krut på att hitta någon medlem i partiet, eller någon sympatisör, med tvivelaktigt förflutet och säkert skulle detta lyckas därför att inget parti består enbart av änglalika figurer.

  Jag skulle se ett samarbete mellan Medborgerlig Samling och Sverigedemokraterna som mycket lyckat. Om så skulle ske så måste det givetvis skapas en gemensam front för att bemöta olika typer av anklagelser och SD har ju under lång tid härdats i denna konst och kan därför bidra med stor erfarenhet angående detta. Sakpolitiskt så borde det inte vara några större stötestenar för att skapa ett kreativt samarbete därför att jag tror att partierna skulle komplettera varandra på ett bra sätt.

  Gillad av 11 personer

  • Aha skriver:

   Jag kan tänka mig att ett valsamarbete mellan SD och Medborgerlig samling skulle kunna vara bingo.
   De som inte kan tänka sig rösta på SD p.g.a. den intutade bruna bakgrunden får då ett alternativ att rösta på samtidigt som de inte riskerar att deras röster blir bortkastade p.g.a att Medborgerlig samling inte skulle komma in.

   De förmodligen få röster SD skulle förlora till Medborgerlig samling uppvägs mer än väl av de röster Medborgerlig samling skulle få från övriga väljare.

   Låt detta brisera som en valbomb. Har SD något att förlora? De blir mer rumsrena och de får hjälp att med samarbetspartner besätta lokala politiska uppdrag.
   Vinsten för Medborgerlig samling är uppenbar, de kommer in i rampljuset. De kommer att stiga som en raket.🚀

   Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   @ svenne 21 februari, 2018 at 07:34

   Ilan Sadé, partiledare för MED, har klart uttalat att MED är öppna för ett samarbete med SD. Det är positivt. Men det är mycket tveksamt om MED når upp till 4-procentsstrecket i höstens riksdagsval.

   Jag kommer att lägga min röst på SD, eftersom det är det enda säkra protestpartiet i Sveriges riksdag idag. Rekommenderar andra ”7-klöver”-skeptiker att göra detsamma!

   Gillad av 1 person

 2. Moab skriver:

  Visst är det stötande, men när man väl landat i att de vill ha det så här så faller allt på plats. De ville ha det så här och fick det, de är vuxna människor så alla krumbukter nu när vi oundvikligen rör oss mot katastrofen kommer inte att få oss att glömma, de är skyldiga och de är våra fiender, och de valde självmant att byta sida, vi vanliga människor, lurade eller dissidenter, vi är som vi alltid varit, de var de som förråde ett välfungerande samhälle för sin egen vinning och sina utopiers skull. Oförlåtligt.

  Gillad av 16 personer

   • Moab skriver:

    Värdelös artikel byggd på de farligaste lögnerna, orkade inte igenom den. Det finns inga farligare allierade än de som tror på en medelväg i detta och om man bara gjort si, eller så, så hade invandrarna varit en tillgång. Ingenstans ser man Huitfeldt fråga sig varför han har, eller hade, RÄTTEN att utsätta svenska kvinnor för våldtäkt och svenskarna för terrorbrott, eller ta svenskarnas välfärd och ge den till invandrare. Vem hav honom rätten att stöpa om Sverige och mitt liv? Hans perspektiv är den vidriga vänsterns. Nu ”kommer han ut” och leker modig, när man inte längre kan röra sig fritt i halva Malmö och riskerar livet om man tutar eller bråkar om en parkeringsplats. Fan ta honom.

    Gillad av 7 personer

   • Ulven skriver:

    Att agera externt mot myndigheter, tidningsredaktioner, SR och SVT, när fel begåtts är föredömligt.
    Här anmäler Olle Ljungbeck skolinspektionen till polismyndigheten för brott mot grundlagen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter m.fl. Anledningen är att den muslimska Römosseskolan får utvidgas med grundskola, förskola och fritisverksamhet, trots tidigare frekventa brott genom att diskriminera flickor.
    Denna anmälan har även publicerats på
    https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/02/16/till-polismyndigheten/
    Ljungbbeck en rakryggad dissident, som stått pall i snålblåsten i många år.

    Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   Det är helt klart att de vill ha det så här! Den här inriktningningen som de valt har varit med från början, dvs från det att Olof Palme och Socialdemokratin 1975 bestämde att Sverige skulle bli ”mångkulturellt”, understödda av samtliga dåvarande partier C, L (då Folkpartiet), KD och V. I propositionen 1975:26 nämns visseligen ej mångkultur, men andemeningen i propositionen är helt klart detta. Huvudsakligen berör den arbetsmarknads-, bostads-, social-och utbildningspolitiken. Men, i propositionen sägs också klart och tydligt att invandrarna bör uppmuntras att bibehålla och vidareutveckla sina olika kulturer i Sverige! Dvs ej att assimileras i den svenska kulturen! Dvs det var verkligen MÅNGKULTUR man var ute efter! Och vi svenskar blev aldrig upplysta om detta! Redan då sköttes detta internt inom partierna. Texten är mycket omfattande, 142 sidor text! Och i och med att man nedlade så mycket tänk, förbeslut och efterfrågade åsikter från hela organisationssverige, inser man att det var en massinvandring regeringen och opposition förberedde för. Dvs MAN VILLE DET REDAN 1975! Läs den!
   Jag minns ingenting från den här tiden av någon debatt i tidningar eller SR, SVT. Dåförtiden hade vår familj alltid DN. Vi bodde i Södertälje, jag arbetade på Scania.
   Vi hade på senhösten 1973 kommit hem från Chile efter Pinochets militärkupp. Där arbetade jag i 1.5 år som konstruktör anställd av chilenska staten med chilensk lön på en statlig utvecklingsavdelning. Avsikten med denna var att försöka utveckla den inhemska chilenska industrin för att bli mer oberoende av USA. Det var en givande och spännande tid. Där påbörjade jag ”vandringen” att bli av med min socialistiska grundsyn som jag tillskansat mig i arvet efter 68! Tiden i Chile påminner om Sverige idag i så motto att skjutandet och våldet ökade undan för undan. Skillnaden var att väldiga demonstrationer för och emot Allende-regimen avlöste varandra medan i Sverige folket sitter inne och tittar på SVTs propagandaprogram.
   För mig tog ”avsocialiseringen” tid, jag hoppas du förlåter mig MOAB! Vägen bort gick sedan via Miljöpartiet, som då var ett miljöparti, åtminstone i Hudiksvall och från 1987 i Växjö där jag arbetade inom ABB. I Växjö ville vi hjälpa flyende chilenare, men vi upptäckte väldigt snart att de som kom då,10 år efter kuppen, ej var politiska flyktingar men flyktingstatus fick de ändå! Känns det igen? De var endast intresserade av att få svenska socialbidrag, ej jobb, och om de var tillräckligt gamla svensk förpension, onda ryggar var vanligt, och sedan återflyttning med denna till Chile.
   Vägen från naiv till medveten tog tid! Först runt 1995 med Jugoslaviens sönderfall och vidhängande massinvandring med drastiskt ökande brottslighet och invandrarområden, i Växjö heter det Araby, började jag långsamt tänka efter. 2006 blev det Moderaterna med Reinfeldt, därefter föll fjällen fort: från och med 2010 har det varit SD.
   Idag ser jag klart att de flesta högre politiker inom Socialdemokraterna, Vänstern och Alliansen är landsförrädare och bör i sinom tid bli dömda därför. Hur det nu ska gå till? De måste bibringas denna uppfattning från oss dissidenter. De bör bli rädda!
   Vi är inte längre rädda för att kallas nazister, fascister eller främlingsfientliga, det är bara ord! Enligt dessa förrädare är vårt brott att vi värnar nationen Sverige med sitt folk som äger landet, och naturligtvis ska vi därmed ha bestämmanderätt i alla frågor. Ursäkta längden!

   Gillad av 4 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  ”Härom veckan gick Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson ut med att vi måste prata om invandringens nettokostnader.”

  Att moderaterna kommer att prata är trovärdigt, det är väl det politiker gör. Men moderaterna är ju det parti utanför nuvarande regeringspartier som har varit mest ansvariga för pågående förstörelse av Sverige genom att ha varit det största allianspartiet. Förstörelsen pågick både under alliansregeringarnas tid, genom att Löfven tilläts bilda regering och att inget motstånd har kunnat formas i riksdagen bortsett från prat.

  Försvarsmakten är ödelagd, polisen är på dekis, kontroll av identiteter på dem som vistas i Sverige är miserabel, brist på integration är en växande, möjligen redan ohanterlig katastrof för ett liberalt, jämställt samhälle, omfattande bidragsfusk, gängvåldtäkter, skuggsamhällen m.m.

  Varför skall man tro att ett parti som gör sådana formidabla misstag plötsligt skall ha förmåga eller ens vilja att göra något åt detta? Ett parti som nu innehar ordförandeposten i konstitutionsutskottet där ordföranden (m) vill inskränka yttrandefriheten tillsammans med regeringen. (se t.ex. https://ledarsidorna.se/2018/02/censurlagstiftningen-kan-hejdas/)

  Gillad av 11 personer

  • Moab skriver:

   Varför tror du att det är misstag? Jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan tro det, vi har alla ögon att se med och politikerna har dessutom en hel statsapparat att få information från. Misstag, i 20-30 år? Nej, det hela är enklare, de vill ha det så här, men upptäcker nu att de förlorar röster på det trots massiv indoktrinering och desinformation, man försöker i 11e timmer att strypa yttrandefriheten ytterligare så att vi inte skall kunna informera oss och sprida sanningen, behövs fler bevis? I vilken dagstidning läser man om förslagen till grundlagsändringar? Arpi skriver om genus, Sonesson om VA osv. Allt som sägs nu är bara för att SD växer och för att man utomlands börjat få upp ögonen för katastrofen. Det är inget misstag.

   Gillad av 11 personer

   • K skriver:

    Varför ska de inte lyckas denna gång också?
    Mångkulturen och EU medlemskapet blev smyginfört i grundlagen.
    PK isterna vet hur en slipsten ska dras.

    Gilla

 4. 5ven55on skriver:

  Vi måste koncentrera resurserna eftersom läget är akut. Det innebär:

  1. Stäng gränserna.
  2. Släng ut alla som inte har här att göra så kostnadseffektivt som möjligt; hellre fälla än fria. Konfiskera bedragares (de som ljugit om ålder, härkomst osv) medel för att bekosta utslängande.

  3. Först när situationen stabiliserats ska vi straffa sådana som Svantesson. Alla som är skyldiga till massinvandringsvansinnet ska straffas hårt androm till varnagel.

  4. Slutligen bör vi se över Sveriges konstitution, medemskap i EU och annat för att förhindra liknande galenskap i framtiden.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-bra-partis-valmanifest-for-riksdagsvalet-tvatusensjutton/ beskriver ungefär detta bra.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Dags att OMFÖRHANDLA EU-medllemskapet!

   Stoppa galningarna i Bryssel,
   med ”fyllbulten” Juncker i spetsen!

   Inte en dag nykter, tycks vara Valspråket!

   Gillad av 1 person

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Det märkliga är att politiker och media inte förstår att det finns ett politikerförakt i landet. Det är inte brist på kunnande och insikt som människorna kritiserar ty det kan vi alla lida av utan det är det uppenbara hyckleriet och bristen på heder som man reagerar så starkt inför.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Politikernas uppenbara förakt för medborgarnas åsikter, vilja och behov ger självklart ett poltikerförakt.
   Väljarförakt ger politikerförakt. Det vet de. Men de tycker att det är värt det.
   När man inser att politikerna inte bara är inkompetenta utan också struntar i de egna medborgarna och t o m avsiktligt vill försämra livet för de egna medborgarna, så blir inget av det som sägs eller görs eller snarare inte görs, fullt begripligt. De vill ha eländet för att bana väg för ökad statlig makt och mer toppstyrning i avsikt att ansluta till den europeiska ”eliten” och den globaliserade ”världseliten”. Vanlig härskarteknik alltså. Förvirra och gör motståndaren osäker och sätt in stötarna under tiden.
   Jag håller med om att myglet och oärligheten är upprörande.
   Men det värsta är sveket mot kommande generationer.

   Gillad av 5 personer

 6. KristinaF. skriver:

  Igår såg jag del tre i ”Den svenska välfärden”, som handlade om hur skolan mår. Med tanke på att skolan varit i fritt fall under många år är det helt oförståeligt hur Sverige kan och kunde låta så många invandrare komma hit. Hur är det tänkt att alla dessa som behöver utbildning ska kunna få det? Och att alla som redan bor här inte ska bli lidande? På tal om ansvar.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Invandrarna ska inte utbildas. De är ju offer för den vite mannens elakheter. De ska hela tiden vara offer. Utbildas de kan de ju lära sig något och sluta vara offer. Bort det.

   Gillad av 1 person

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Två ordspråk: ”Sent skall syndaren vakna” och ”Bättre sent än aldrig”. De testballonger som nu skickas upp kan ses som trevare inför en regeringsbildning efter valet, då dessa uttalanden kan vara bra att hänvisa till. En samverkan mellan SD och MBS vore bra och bored syfta till en framtida sammanslagning. SD:s stora problem är brist på bredd när det gäller politiska företrädare, inte minst på kommunal och regional nivå. Där kunde MBS säkert göra en insats på sikt.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   När jag sitter som åhörare i kommunfullmäktige i min stad slås jag av hur taffliga många framstår som. Några har suttit i decennier och kan inte på ett redigt sätt förklara vad de vill med sin motion. Så kvaliteten på politiker är väl som kvaliteten på människor är som mest. Den varierar. Så att vi som är SD företrädare är nog inte sämre än snittet. Själv anser jag mig ligga strax över genomsnittet ungefär som de flesta nog anser sig göra.

   Gillad av 1 person

 8. Cementblock skriver:

  Kampen om väljarnas gunst intensifieras. Både M och S kastar sugna blickar på SD – som väljargrupp. På vad sätt skall man kunna locka tillbaka väljare – men fortsatt negligera SD som parti? Bakom detta nyvunna intresse ligger även insikten om att en ekonomisk överrullningseffekt är i antågande ute i kommunerna. Där rikspolitikerna själva är direkt ansvariga för att Sverige närmar sig situation Malmö. En situation som för all överskådlig framtid kommer att plåga landet. Redan nu är många kommuners budgetar ansträngda, och värre kommer det att bli. Inom fyra år kommer vi att ha berikats med 400 000 fler innevånare i Sverige. En påfyllning från Afrika och Mellersta östern – till stor del via anhöriginvandring. Det är inför denna verklighet 2.0 man redan nu vill ta höjd. I ökad grad kommer mänskliga behov att ställas emot varandra. Vi ser det redan inom exemplet assistansersättning, där yngre och äldre nog får räkna med att isoleras i sina hem. I ökad grad kommer olika gruppers behov att ställas emot varandra. Och ideologiskt försöker nu politikerna anpassa sig till denna nya verklighet. I ljuset av förväntad folklig emotionell upprördhet, gäller det att i valkampen 2018 hamna på den rätta sidan. Det måste se ut som om man kavlat upp ärmarna. Och tar ”utmaningarna” på allvar. Och negligera att de är effekter av tidigare förd politik. Man räknar kallt med att egna initiativ, inkastade i den politiska brasan, både skall blända och kasta en glömskans skugga över det förflutna. De sista 10 till 15 åren av förd migrationspolitik har ju helt saknat realpolitiska inslag. Nu dammar både M och S av retoriken, om än inte sin egen historia. Och som ett led i detta vänder man kappan efter vinden. Efter åtskilliga dikeskörningen vill man återigen upp på vägen. Själv ser jag enbart ren och skär populism. Något man tidigare anklagat andra för. Man blundar själva hårt i hopp om att medborgarnas minne är dåligt. Går det så går det. Och som alltid – anfall är bästa försvar. För verklighet 2.0 är redan här – med fler och fler cementblock får vi i våra gathörn.

  Gillad av 5 personer

 9. Aha skriver:

  Som sagt var; moderaterna är rökta för mig så länge Kristersson, Svantesson et consortes är kvar i partiet. De har orsakat Sverige irreversibla skador och de ska minsann fortsättningsvis inte få möjligheten att skaffa poäng genom att reda upp sina egna problem.
  Jag har svårt att förstå att folk finner dem trovärdiga. De har bevisat att de är kapabla att låta sig förledas till djupt felaktiga beslut. De kan göra det igen.

  Helt rätt att Sadé lyfter fram moderaternas bristande trovärdighet.

  Gillad av 11 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   (M)an hade en chans att vända blad efter AKB:s avsättning!

   Men (M)ångkulturförespråkarna vågade inte välja Hanif Bali)
   Vilket kunde gett ett avstamp uppåt!

   Snart har Kristerssoneffekten klingat av,
   sen bär det nerför igen,
   när väljarna insett att det till inget förpliktigande snö(M)os!

   Då har Hanif fått lite mer bredd o rutin!

   Gillad av 1 person

 10. Fredrik Siarsson skriver:

  Reinfeldt med anhang borde uttalas för att ha förstört landet. Hans före detta kollegor Borg med flera och deras excersis i pfinciplöshet där nu alla tar avstånd från sin forna husse är utom all beskrivning. De lydde bara order för att få vara kvar vid köttgrytorna och belönades av sin husse som körde springnota på valnatten. Han hade ju bråttom att uppbära bidrag och nära sina författardrömmar.
  Det enda som skulle upprätta M till det de en gång var är att rensa ut alla i kretsen runt Reifeldt, göra total avbön samt be svenska folket om ursäkt att man svikit sin del av samhällskontraktet.

  Nu när MED är en spelare i politiken hoppas jag att Ilan och hans kollegor påminner borgerligheten om deras svek mot svenska väljare.

  Gillad av 4 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Ilan Sadé, moderaterna, och alla andra som nu försöker segla under opportunistisk flagg, ska om och om igen påminnas om vilken politik de drev/ville driva för bara ett litet tag sedan trots att problemen tornade upp sig. Jag hoppas att Åkesson ( för journalister kommer inte att hjälpa till ) stenhårt kommer att använda sådan debatteknik, han måste banka in att moderaterna och ev ”allians” är opålitliga. Jag tycker att de alla, Svantesson, Kristersson, Tobé osv, utstrålar opålitlighet med flackande blickar och flödande floskler. Deras enda vision tycks vara, dags att återta maktens köttgrytor för den personliga vinningens skull.

  Gillad av 3 personer

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Litet kul/beklämmande att läsa de kursiverade citaten ovan,

  Sverige är inte och har aldrig varit någon humanitär stormakt. Det är rent skitprat. Vi har varken de personella eller ekonomiska resurserna för något sådant. Vad vi ser citerat är en persons hybris på pränt. Det ligger inte ett spår av humanism i att ta hjälp från de mest behövande till ett fåtal som lyckats finansiera en resa ända till Sverige. Att kalla det humanism är bland det mest cyniska jag kan tänka mig.

  I stycke två anges att ”vi är förberedda….”. Nu borde näsan ha vuxit till snubbellängd! Förbereda var exakt det vi inte var!

  I stycke tre talas om att underlätta arbetskraftsinvandring. Om det nu var arbetskraft som kom, så borde man vid det här laget ha kunnat konstatera att kommunernas budget för försörjningsstöd skulle ha minskat i procent av den totala budgeten. De som arbetar genererar nämligen ett plus i kommunkassorna.
  Jag tror inte jag behöver utveckla hur det i själva verket ser ut.
  Resultatet anger dock att det inte var arbetskraft som kom utan något helt annat.

  Om vi då måste prata om ansvar, samtidigt som man konstaterar att inget fungerat som det förutskickades, så kanske vi borde lägga till att om ansvar tas så kan det och bör det också utkrävas när man misslyckas så kapitalt med sitt åtagande.

  Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Formuleringen ”den breda samsyn som råder mellan regeringen och allianspartierna” visar ju med all önskvärd tydlighet att det inte är två emotställda block som går till val i höst, utan en sjupartiers Döskallians som tillsammans avser att bedriva sin gemensamma politik vidare, inklusive demokratins definitiva avskaffande genom grundlagsbeslut kort före och kort efter valet.

  Gillad av 5 personer

 14. Fredrik Östman skriver:

  Förslag inspirerat av texten: Borde inte Medborgerlig samling köpa sig en helsidesannons i var och en av de stora tidningarna, som med bild och namn visar de kandidater för och aktiva i Medborgerlig samling som tidigare har varit med i ett Döskalliansparti, som tidigare medverkat till att skapa dagens problem på liknande sätt som fr Svantesson, under rubriken ”VI BER OM URSÄKT”? Inga glassiga reklambilder med breda flin, utan i japansk tradition ett demonstrativt ångersamt sinnelag skall bilderna visa. Nedtill en kort förklaring av hur det kunde gå så illa och varför de reagerade så sent eller var förhindrade att handla. Städa ert eget rum först!

  Gillad av 4 personer

 15. Östrahult skriver:

  Jo det är bra att Moderaterna sätts under lupp eftersom de representerar ett av de värre haverierna i svensk politik. Det är Reinfeldts marionetter som är kvar, men ändrat uppfattning. Inga av dessa broilers har gjort avbön utan det görs endast av dem som lämnat och hittat annan försörjning.

  Som sympatisör finns det inga möjligheter att påverka partiet, frågor besvaras inte. De enda utomstående som påverkar partiet är f.d. moderata broilers som nu är PR-konsulter samt ägare av privatskolor och privata vårdföretag, övriga göre sig icke besvär. Exempelvis den nu aktuella inskränkningen i yttrandefrihet är något som definitivt inte borde accepteras. Samma parti som argumenterade mot DDR och STASI inför nu STASI light i Sverige.

  Företeelsen Reinfeldt är pinsam på flera sätt, dels är det pinsamt att se hur denna uppblåste man totalt verkar sakna självinsikt eller vara medveten om det förakt som finns mot honom. Det är också pinsamt att se kommersiella aktörer som tror de vinner på att anlita Reinfeldt, att de inte förstår att kejsaren är naken. När man ser spåren av familjen Reinfeldts framfart är det väl läge att starta en utredning om korruption. Båda har blivit rikligt belönade i efterhand.

  Medborgerlig samling: Vackert tänkt och jättebra att friskt blod kommer in i politiken, men utsiktslöst. Det är på kort sikt en kursändring måste till och det kan endast åstadkommas inom ramen för existerande partier, möjligen kan en valteknisk samverkan med SD funka.

  Gillad av 3 personer

 16. Mikael Steinwall skriver:

  Moderaternas affärsidé: först kör vi landet i botten och sen blir vi lika ”extrema” som SD.
  Hyckleri är ett vänligt ord i sammanhanget, men kommer väljarna att svälja Moderaternas kostymbyte?
  Tja, det politiska minnet är kort.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Är man hycklare om man byter ställning endast i ord, inte i handling? Är det inte så att de har samma inställning som under Reinfeldt men nu måste säga något annat och låta Hanif Bali twittra så skägget fladdrar? Det är väl bara slugt, inte hyckleri.

   Gillad av 2 personer

   • Mikael Steinwall skriver:

    Visst, efter valet får vi se hur mycket alla ”tuffa” utspel var värda, utspel som av någon märklig anledning synkade med låga resultat i opinionsmätningarna.
    Klassiskt och gediget valfläsk är nog det hetaste tipset.

    Gilla

 17. K. Ulvert skriver:

  Fru Svantesson kan med fördel kontakta t.ex. Tino Sanandaji eller någon annan nationalekonom så får hon strax veta vad invandringen kostar.
  Sedan kan hon ”gå ut med” vad hon tycker om det och om något borde ändras.
  Själv tycker jag att hon kan gå ut med soporna, och stanna där.

  Gillad av 8 personer

 18. Hosianna skriver:

  Tack, Ilan, för att du uppmärksammar reinfeldtska trotjänarinnan Elisabeth Svantesson stötande röstfiskeförsök, men hur korkade tror moderateliten att deras forna väljare är?

  Att ”prata om det politiska ansvaret för utvecklingen” – eller snarare avvecklingen av det trygga, svenska samhället – är ju fort gjort: Sjuklöverpartiet bär precis hela ansvaret för förfallet!

  Medborgerlig Samling framstår som ett anständigt alternativ till Sjuklövern med genomtänkt politik och hederliga representanter, som – om det stundande ödesvalet slår riktigt väl ut…

  … kan bli ett gott stöd för hårt kämpande sverigedemokrater på alla politiska nivåer. I Kalmars flitigt bloggande, superengagerade Thoralf Alfssons kommentarsfält omnämns du idag:

  ”Boris
  Onsdag 21 feb 07:26
  Ilan Sadé skriver idag en läsvärd text som bör läsas av de som tror att Moderaterna ändrat ståndpunkt. De lär bli blåsta igen https://goo.gl/gxY3bq

  http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/02/20/11516586-fake-news-award-till-stefan-lofven/#kommentarer

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… hur korkade tror moderateliten att deras forna väljare är?”

   De tror inte, de vet! 😦

   Jag befarar att M:s väljare är de som i högsta grad sätter den kortsiktiga egennyttan först. Tidigare kanske de hade ideologiskt konservativa väljare, men de är nog utdöda.

   Gillad av 4 personer

   • Hosianna skriver:

    Deprimerande insiktsfullt, MOAB och CMMK10, men med avancerat strategiska gerillakrigare, som ni båda och flera andra imponerande klarsynta DGS:are, borde slaget om Sveriges framtid som civiliserad, västerländsk demokrati inte vara förlorat riktigt än.

    Frodiga, men allt magrare, Moder Svea sjunger inte på sista versen förrän i september! 😉

    Gillad av 1 person

 19. Pelle skriver:

  I valet 2014 blev en röst på moderaterna i praktiken en röst på miljöpartiet och vänstern. Varför skulle jag förvänta mig att det blir annorlunda nästa gång? Det enda jag vet säkert är att en röst på moderaterna i september åtminstone blir en röst på Annie Lööf med allt vad det innebär. Åren med Reinfeldt och AKB har gjort moderaterna till ett omöjligt parti för alla som vill att Sverige ska bestå. Vi vet vid det här laget vad moderat politik resulterar i: okontrollerad massinvandring, avskaffat försvar, polis i sammanbrott, sjukhus under belägring, tiggeri i stor skala och islamism på frammarsch. Att tro att det skulle bli annorlunda nästa gång vore synnerligen naivt – eller direkt dumdristigt. Definitionen av vansinne är som bekant att upprepa samma beteende gång på gång och förvänta sig olika resultat. Tänk på det när ni röstar nästa gång.

  Gillad av 6 personer

 20. Hans Kindstrand skriver:

  Tack Ilan för bra information. Valet i höst kommer till stor del att handla om ansvarsutkrävande. Jag blev glad när jag erbjöds att köpa en Riksdagsobligation av MED. Det enda sätt vi väljare kan utkräva ansvar på, är att rösta bort de partier som har ansvar för de problem som Sju-klövern har orsakat. Det program som MED går ut med gör att det finns ett bra alternativ till sofflocket. Tyvärr tror jag dock att det finns problem som inte har någon bra lösning.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Nu duger det inte att ha ett bra program. Det har nog MED. Men de kommer inte att komma över 4 % spärren så en röst på dem är bortkastad. Om inte något alldeles otroligt händer som får väljarna att rata sjuklövern. Vad skulle det vara?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Det är bortkastad tid och möda att under de närmaste fem månaderna tjata om var man ska lägga sin röst. Den frågan blir ju inte aktuell förrän i augusti. Vem här har siargåva och kan beskriva situationen i augusti? Om några av oss har ork och möjlighet att påverka tidigare 7k-väljare, så är det väl mest psykologiskt att fråga folk om de kan tänka sig att proteströsta. Sedan kan man komma in på olika alternativ och kanske väcka lite mer intresse för politiken. Om någon är anti-SD, så är vederbörandes röst på MED eller något annat nytt parti ändå en röst mindre på 7k. Om vi lyckas bryta isen och sömngångaraktigheten, så kan varje väljares aktivare attityd få spridningseffekter i familjen, på jobbet och i bekantskapskretsen. Om MED skulle börja synas i opinionsundersökningarna under de närmaste fem månaderna, så blir även media intresserade och samtidigt splittras då fronten mot SD. Vi behöver tänka taktiskt månad för månad.

    Gilla

   • Palle skriver:

    Fredrik Östman: Enligt min mening spelar det mycket stor roll hur många procent SD får i höstens val. Förlorade röster för sjuklöverpartierna innebär förlorade mandat och detta framtvingar ett inre tryck inom dessa partier att ändra sin migrationspolitik. Se på exemplet Danmark där dansk folkeparti drivit övriga partier framför sig i frågan.
    Trovärdigheten saknas hos 7k-partierna (inte minst hos M och C), men en sak kan man lita på: de kommer att agera för att maximera sin egen makt och för att undvika väljartapp till SD – att de skulle sätta svenska medborgares välfärd främst kan vi glömma, det har de bevisat genom sitt agerande.

    Gilla

 21. Armageddon skriver:

  Såväl M och Mp plus övriga allianspartier tidigare, som S tillsammans med Mp och V i bakgrunden nu, har tagit ansvar. Deras handlingar visar detta. Ansvaret som tagits gäller gentemot EU, dess agenda 2030 övertagen från FN, och praktiskt Barcelonadeklarationen, men inte gentemot de svenska medborgarna. Sverige är lydland. Alla som vill förstå de stora migrationsströmmarna, undfallenheten för islam och dess efterhand eskalerande inflytande, oförmögenheten hos de styrande att åtgärda den situation som gått överstyr, Pk-ismen och kontrollförsöken över fria medier, måste läsa in sig på Barcelonadeklarationen. Där står allt beskrivet. Det är rättesnöret, en bindande konvention. Därför är 7-klövern, som i regeringsställning verkat för denna konvention till punkt och pricka, oförmögna att styra landet utom i samma vedervärdiga riktning. Läs den utomordentligt upplysande analysen på ‘projekt morpheus’ av Barcelonadeklarationen. Rösta bort alla dem som inte offentligt tar avstånd från denna deklaration och befriar Sverige från dess fångstnät!

  Gillad av 1 person

 22. Sixten Johansson skriver:

  För att skapa ett gott samhälle krävs dynamisk balans, brottning mellan polära krafter, vilket kan alstra dialog och ömsesidig utveckling. En sådan brottning och dialog eller samverkan mellan MED och SD kan bli fruktbar för partierna och bredda väljarstödet.

  Om ett samarbete inte fungerar, så tror jag att ett sunt parti även inom sig kan härbärgera tydliga falanger, t ex för eller mot Nato-medlemskap. SD skulle nog vinna på att ha en vänster- och en högerfalang, men det förutsätter mognad och vilja till dialog och utveckling. Sedan skulle jag önska att MED och SD satsade mer på kontinuerlig dialog med oss dissidenter och allmänheten.

  Om någon i makteliten och dess hov läser detta, så uppmanar jag Dig att läsa Alexander Bards avhyvling av Peter Wolodarski på Fria Tider. Jag skriver under på vartenda ord och riktar dem till Dig och Er alla – Ni är kollektivt och personligen medskyldiga till allt våld och elände! Ni har naket visat er inkompetens, lögnaktighet, feghet, girighet och infantilism.

  Borgerligt sinnades frustration över den svällande välfärdsstaten är förståelig, men svenska folket har inte gett något parti rätt att förstöra landet och kulturen! Ni har vilselett folket, därför att vi har rätt att förutsätta att varje yrkesman besitter yrkeskompetens. Därför har vi rätt att förutsätta att landets styresmän besitter kompetens eller tillfrågar kompetenta. Men Ni är ynkliga bedragare, moraliskt underlägsna hela det svenska folk, som Ni i er inbilskhet och dumhet föraktar!

  Gillad av 4 personer

 23. Putte skriver:

  Du, Ilan Sadé, har ett rätt bra track record som invandringskritiker jämfört med andra politiker med bakgrund i Allianspartierna. Du började kritisera volymerna på invandringen som medlem i Centerpartiet år 2011, om jag förstått saken rätt.

  Sett ur ovannämnda synvinkel är du själv och ditt parti Medborgerlig Samling (MED) ett mer pålitligt alternativ än moderaterna som ändrat sin retorik efter diverse avhopp till SD och väljarströmmar till SD.

  Jag undrar dock vad du har för svar till de personer som är hel- eller halvjudar och som därför hade kunnat hamna i Auschwitz under 2:a världskriget och dessförinnan under det nazistiska styret hade hindrats gå universitetsutbildningar (som t ex juristutbildningen) när de säger att de inte kan stödja ett mjuknationalistiskt parti eftersom ett sådant parti röstade ja till det nazistiska maktövertagandet 1933 och under 5 år fick ha kvar sina ministerposter i nazistregeringen. Kent Ekeroth (SD) viftar bort dylika invändningar genom att säga att det finns antisemiter i alla partier. Vad är ditt svar? Jag ställer frågan eftersom du själv sannolikt hade drabbats av nazistisk lagstiftning p g a din härkomst eftersom din far är jude. [Invändningen att (MED) är ett vanligt borgerligt parti snarare än ett mjuknationalistiskt parti håller inte riktigt eftersom även de borgerliga partierna i den tyska riksdagen röstade ja till det nazistiska maktövertagandet. Visst, motivet var att hindra att företag och gods konfiskerades, men de röstade ändå ja.]

  Gilla

 24. MartinA skriver:

  Invandringspolitiken är idag helt ointressant. Med den etniska sammansättning som finns i sverige är systemet dödsdömt. Och gränserna omöjliga att försvara. Invandringen kommer stoppas av ekonomiska orsaker långt innan politisk vilja.

  Däremot har artikeln rätt i att de ansvariga bör straffas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.