Låt oss inte vara nedlåtande mot romer

Patrik Engellau

Vellinge kommun har med stöd av ordningslagen (1993:1617) beslutat att förbjuda tiggeri inom kommunens gränser. För att kommunens ordningsregler ska gälla måste de fastställas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde Vellinge kommuns tiggeriförbud. Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fastställde länsstyrelsens beslut. Kanske kommer Vellinge kommun att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

(Så mycket för det kommunala självbestämmandet i Sverige. Vellingeborna har inte ens rätt att i demokratiska former bestämma vad som eventuellt stör deras ordningssinne.)

På radio rapporterades att kommunalrådet i Vellinge kommun ofta blivit tillfrågad varför hon ogillar romer. Kommunalrådet har då, rapporterade reportern, förklarat att hon inte alls ogillar romer, tvärtom, hon gillar dem och det är därför hon vill införa tiggeriförbudet. Om de inte får tigga måste romerna nämligen försörja sig på något värdigare sätt.

Först skrattade jag för mig själv och tänkte att det var det skenheligaste jag hört på länge. Det fattar väl vem som helst att förbudet inte hade med romernas välfärd att göra utan enbart med att vellingeborna liksom de flesta andra svenskar retar sig på att det sitter en rom och tigger vid varenda ICA- och systembutik.

Sedan tänkte jag ett snäpp till och blev arg på kommunalrådet å romernas vägnar. Jag menar inte att tiggeriförbudet var fel, jag skulle själv ha stött det om jag bott i Vellinge, utan att motiveringen var kränkande för romerna. Innebörden av vad kommunalrådet hävdar är ju att romer inte begriper sitt eget bästa utan måste tvingas därtill av någon som bättre än de själva förstår deras bästa. Detta betyder egentligen att kommunalrådet inte anser romer vara fullvärdiga människor. Det är, enligt min uppfattning, stötande och nedlåtande.

Vi kan jämföra två hypotetiska uttalanden om romer:

(a) Romer vet inte sitt eget bästa.
(b) Romer är skitiga och tjuvaktiga.

Eller, för att avdramatisera saken en aning, vilket av följande uttalanden om mig själv skulle jag bli mest förnedrad av?

(a) Engellau vet inte sitt eget bästa.
(b) Engellau är skitig och tjuvaktig.

För mig är det ingen tvekan om att uttalande (a) är det mest skymfliga. Den som gör bedömningen har ju genom uttalandet förklarat att han inte anser mig vara en vuxen människa kapabel att ta ansvar för mina handlingar. Talaren jämställer mig med oansvariga barn, hundar och sinnesrubbade. Uttalandet (b) är inte alls förolämpande på samma sätt även om det vore sant. Jag kan ju ha valt att vara skitig och tjuvaktig utan att det på något sätt förtar mitt människovärde. Visst, väluppfostrade människor kanske inte vill umgås med mig, men det kanske är mig egalt eftersom inte heller jag har lust att umgås med dem.

Så vad borde kommunalrådet i Vellinge ha sagt? Min uppfattning är att sanningen kan vara en bra nödlösning om man har svårt att komma på något bättre. Romer är faktiskt människor som vi måste utgå från väljer de livsstrategier de uppfattar som överlägsna. De föredrar uppenbarligen att sitta inbyltade i den skånska vinterkylan och tigga i stället för att anpassa sig till ett svenskt eller rumänskt knegarliv. Om jag har läst rätt i böcker om romers kultur ger detta dem ett slags överlägsen frihetskänsla. Det är visserligen obegripligt för mig men det är så mycket som är obegripligt för mig, till exempel kvinnlig omskärelse, att jag så småningom har lärt mig att människor är olika men att detta inte förtar dem deras mänsklighet och människovärde.

Det konstigaste av allt är att uttalande (a) ovan, Romer vet inte sitt eget bästa, troligen av de flesta svenskar skulle anses betydligt mindre förolämpande än uttalande (b), Romer är skitiga och tjuvaktiga. Min uppfattning är alltså den motsatta. Uttalande (a) är definitivt rasistiskt medan uttalande (b) inte alls behöver vara det. Kanske är det detta som menas med den strukturella svenska rasismen.

Att förbjuda tiggeri under bevarad respekt för romernas lika mänskliga värdighet är i sanning att följa FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

63 reaktioner på ”Låt oss inte vara nedlåtande mot romer

 1. A skriver:

  Äh PE, vi ska inte spela med i detta kränkthetsspel. Det går bara ut på att skaffa sig en plattform för makt genom skam. Vi måste klä av dem detta istället. Systematiskt. Plocka isär skiten.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

  • Björn G skriver:

   Låt oss läsa vad DN skriver i ämnet!
   ”Kvällen innan vi ses har Krister Stehag och Bruno Nordmark lyssnat till ett föredrag av en polis bosatt på Östermalm. De vill engagera honom i styrelsen.
   – Polisen berättade om åldringsbrotten, säger Bruno Nordmark. 100 procent av alla åldringsbrott begås utav zigenare!
   – Romer, rättar Krister Stehag, den korrektare av de två.
   – Jag trodde det var 90–95 procent, säger Bruno Nordmark. Men det var 100!
   – Han sa: de som sitter och tigger, de är livsfarliga, säger Krister Stehag. Om de ser en guldkedja på en äldre tant går de upp och rycker den. Och häktet är oftast fullt, så de kan inte få in dem nånstans.
   Han är omtumlad.
   – Det här visste jag inte. Att tiggarna var så kriminella.
   – Han berättade också att romerna är uppdelade i olika grupper, säger Bruno Nordmark. Tiggare som rånar människor. De som håller på med nätbedrägerier. De som stjäl koppartak. Men i grund och botten är de romer.”

   källa: ur saxat DN ”vreden på östermalm” av Björn af Kleen

   https://fokus.dn.se/vreden-pa-ostermalm/

   Gillad av 2 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Jag förstår inte din kritik och ditt resonemang. Var i förbudet av tiggeri stod det ett ord om zigenare? Och vad gör de här? Det finns ingen lag som tillåter medborgare i andra EU-länder att uppehålla sig i Sverige försåvitt de inte antingen turistar eller söker arbete, i båda fallen på egen eller på en arbetslöshetskassas i hemlandet bekostnad.

  Gillad av 9 personer

  • Jaxel skriver:

   Nedan följer en reflexion som uttalas med reservation för att min kunskap om EU-rätten är begränsad.

   Det hävdas ofta att tiggarna enligt EUs lagstiftning har rätt att komma hit. Denna rätt kräver dock att de kan försörja sig själva. Man kan diskutera om tiggeri utgör en försörjning. Detta är dock irrelevant. Det är ju alldeles uppenbart att tiggeriet i alla fall är otillräckligt för försörjning. För att ha någonstans att sova slår de upp olagliga ”bostäder”. De har ingenstans att göra sina behov utan skitar ofta ned allmänna platser.

   Med andra ord huruvida tiggeri utgör en försörjning är irrelevant. Varje rimlig innebörd av ordet försörjning i en svensk kontext visar att de inte har någon försörjning. De har med andra ord inte rätt att vistas här. Detta konstaterande är dock inte förenligt med PK följaktligen struntar vi i lagen.

   Gillad av 9 personer

   • Jaxel skriver:

    Det tycks som att EU-medborgare har rätt att stanna i tre månader så länge man inte utgör en orimlig belastning på socialbidragssystemet (Utlänningslagen 8:9).

    Därefter krävs såvitt jag kan förstå att tiggarna har försörjning, vilket tiggarna knappeligen kan påstås ha.

    Gilla

  • Mikael Steinwall skriver:

   EU migranterna, eller tiggare som vanligt folk säger, har rätt att vistas i Sverige i 3 månader. Det enda kravet som finns är att personerna i fråga ska ha ett giltigt pass. Att tigga räknas i det här fallet som turism, om jag har uppfattat det hela rätt.
   En annan fråga som sällan diskuteras: hur ofta tillämpas regeln om 3 månader?
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/hemlosa

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är ju precis här konflikten står. För vanligt folk var det underförstått och självklart att uppehållstillståndet inte gäller om man inte kan försörja sig på en nivå och med en stil som gör det självklart att sociala myndigheter inte kan ha anledning att gripa in. Detta fastslås om inte annars i ordningsstadgan. Det är inte rimligt att vi skall påtvingas smutsiga dagdrivare bara för att arbetsmarknaden är öppen. Den tolkningen är polemisk, den är politiskt aktivistisk och inte på något sätt neutral, sansad eller baserad på praxis och sedvänja.

    Gillad av 4 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Att göra saker av rätt skäl och att stå för detta, ja, annars är man hal och skenhelig och rentav lögnaktig. Att klappa folk på huvudet och veta deras bästa är nedlåtande, ”patronising”, och i värsta fall förtryck.
  Min frihet att leva mitt eget liv som jag vill tar stopp där det inkränktar på andras samma frihet.

  Har svenska medborgare rätt att dra gränser för vad som finns och sker i vårt gemensamma offentliga rum? T ex tiggare från andra länder som pockar på uppmärksamhet. Eller muslimska böneutrop som tränger in som nytt ljudfenomen, inte ett neutralt, utan med ett bestämt budskap. Inget går att undvika framöver om du råkar bo i Växjö. Och kanske snart i alla städer.
  Romer försöker hitta försörjningsmöjligheter och har kanske inte så många alternativ. Att de är organiserade och inte själva får mer än en liten (?) del av det som hamnar i deras mugg är ju också helt klart. Man ser ju inkasserarna tömma kvinnornas påsar och muggar ibland när man går förbi.

  Frågan om frivillighet ingår väl i att veta sitt eget bästa. Möjligheten till att själv kunna välja ett sätt att försörja sig. Och då inte behöva bli ”räddad” av någon som låtsas bry sig eller har andra motiv.

  Jag vill slippa tiggarna för min egen skull. Ha det lugnt och städat, plus att tiggeri är en förnedrande försörjningsvariant för mig som svensk. Väcker obehag att konfronteras med. Besläktat med tjuvaktighet och det absoluta misslyckandet.

  Och jag vill slippa muslimska böneutrop som påminnelse om utbredningen av islam, som i mina ögon är en mycket negativ ideologi (milt uttryckt) och helt oförenlig med ett gott samhälle.

  Jag hoppas Vellinge till slut får igenom rätten att bestämma om sitt offentliga rum. Jag hoppas de kan stå för detta utan att hyckla och vända på det till att det eg skulle handla om romernas situation. Det handlar om Vellingebornas, skattebetalarnas, äganderätt till sin miljö.

  Äganderätten är svag i Sverige. Det är bara att läsa lite om vad som pågår kring skog och skogsägande just nu, så förstår man att staten står för en grundsyn att allt eg är statens egendom.

  Men staten borde ju vara vi !!? Och äganderätten är ju ett av fundamenten i ett civiliserat samhälle.

  Kan vi få till en stat som vill de egna medborgarna väl? Eller måste vi försöka fly allihopa? Skulle vi då vara välkomna någonstans? Vi som bevisligen inte vet vårt eget bästa.

  Gillad av 12 personer

  • Per-Anders skriver:

   Om äganderätten fungerade bättre vore det mycket enkelt för ägaren att förbjuda tiggeri på sin mark. Det innebär att tiggande får ske utanför ICA:s parkering. Det innebär även att man snällt får fråga markägaren innan tiggeri får ske.

   Ett generellt förbud mot tiggeri är jag emot. Vem som helst kan hamna i en situation att denne får be sina medmänniskor om ett bidrag. Dessutom är alla så kallade hjälporganisationers skramlande med bössor tiggeri.

   Dessutom. Vad kan anses mest moraliskt? Att be sin granne om en slant, eller gå till staten och kräva att denne med våld eller hot om våld tar pengar från sin granne och ge till sig själv?

   Sist. Man ska inte se på staten som någon form av ägande institution, utan staten är bara en förvaltande institution på uppdrag av medborgarna. Staten ska inte äga ett enda gruskorn ens.

   Gilla

 4. Elof H skriver:

  Förstår inte varför man skall trassla in sig i en diskussion om romer. De vill införa förbud mot tiggeri, helt oavsett om det är romer eller någon annan som tigger. Punkt. Samma sak med det infantila ”man kan inte förbjuda fattigdom”. Nej, men man kan förbjuda tiggeri, end of discussion. Borgerliga politiker går i fällan gång på gång och trasslar in sig i diskussioner om hur de som tigger skall försörja sig. Hur kan man ens anse att det är deras ansvar?

  Gillad av 9 personer

 5. richardlindlind5 skriver:

  I Expressen 18/2 skriver Anna Dahlberg att föreningen Ligia erbjuder gratis utbildning till bilmekaniker och textilarbetare för romer i Rumänien . Det är f.ö. brist på arbetskraft i Rumänien.
  Men alla försök att få romerna att delta i projekten faller platt till marken.
  Det är mer lönsamt att tigga i Sverige.
  Kanske får man ta till samma grepp som med erbjudande av erotiska upplevelser ?
  Du får sälja men ingen får köpa.
  Göra det förbjudet att ” understödja varaktig parasiterande livsstil ” .( eller liknande formulering i syfte att få stopp på stollar som ger pengar )
  Men egentligen har Sverige möjlighet att skicka hem romerna direkt , man får vistas upp till tre månader i annat EU land för att söka arbete och bostad .
  Man skall dessutom registrera sig i det EU land man kommer till.
  Det finns flera möjligheter – om man vill !

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Richard… — Ett förbud mot att ge pengar till tiggare vore lika enfaldigt som att försöka förbjuda sexköp. Sexköpslagen har vad jag vet enbart gjort situationen MER utsatt för de berörda, men de självutnämnda moraltanter som drivit igenom lagen struntar naturligtvis i detta.

   Vad gäller tiggarna, så har de helt enkelt inget i vårt land att göra, och det effektivaste sättet att bli av med dem är att förbjuda tiggeriet! Det här beteendet ingår i deras livsstil, men vi har rätt att vägra acceptera den livsstilen här — mycket enkelt. Och att inte inse detta tyder på någon form av PK-hjärnskada.

   Gillad av 2 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Det naturliga beteendet inom ramen för det svenska systemet är att betrakta tiggeri på samma sätt som prostitution dvs inte förbjuda det utan i stället göra det straffbart att ge pengar åt tiggare. På detta sätt straffas den som straffas bör, nämligen den socialt överlägsne givaren som förnedrar de fattiga och fortsätter att behandla de tiggande romerna som andra klassens människor. Fy på sig!

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Ja, har ofta velat skälla ut de infantila människorna som ger dem pengar. Det enda som hindrar mig är att jag inte vill ställa till en scen och eventuellt göra mig omöjlig i den lokala butiken. Vore det förbjudet att att ge pengar hade jag med glädje bistått polisen med efterlevnaden.

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Det gör jag när andan faller på. Skäll på bara! Jag säger vad jag tycker, att man genom att ge uppmuntrar dem i att uppfostra sin barn i samma anda, att deras metod fungerar. Vill man att romska barn skall tigga så skall man ge pengar.

    Gillad av 2 personer

   • Per-Anders skriver:

    Är det förbjudet att ge pengar så slipper vi en massa människor på gatorna som frågor om pengar till Röda Korset, Rädda Barnen, Naturvårdsföreningen och en massa andra liknande situationer.

    Nu kan man invända att förbjudet inte ska gälla organisationer. Vad hindrar då att zigenarna inte bildar en organisation?

    Nej, det enda rätta är att ge markägarna rätt att bestämma över vad som får ske på deras mark.

    Gillad av 3 personer

  • oppti skriver:

   Precis så!
   Att ge allmosor slutade vi med när staten tog över ansvaret för välståndet.
   Det är förnedrande och skänker bara kortvarig tillfredsställelse.
   Sluta ge och fundera på en fast relation där båda är lika mycket värda i bägges ögon.

   Gillad av 1 person

   • Per-Anders skriver:

    Staten kan aldrig skapa något välstånd. Det kan bara människor och företag göra genom att de utbyter varor och tjänster med varandra.

    Skulle det vara mindre förnedrande att behöva gå till socialen på grund av att staten och fackföreningar skapat arbetslöshet i Sverige?

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Kanske inte. Idag lagförs ju svenskar för enklare brott för att få upp statistiken. Det vore väl bra att en civilklädd polis stod lite diskret och noterade vilka som lägger pengar i tiggarens kopp. Vid lämpligt tillfälle så haffar man vederbörande. 1000 kr i böter. En i timmen betalar polismannen.

    Gilla

   • Per-Anders skriver:

    Uppstigersolen! Om tiggaren är en person från Röda Korset? Ska det ge böter? Vad hindrar att tiggaren är från organisationen ”Stöd Romer”?

    Gilla

 7. Moab skriver:

  Att söka på romers och andra gruppers brottslighet är en aktivitet som staten nu vill förhindra:

  https://ledarsidorna.se/2018/02/censurlagstiftningen-kan-hejdas/

  Varför? Varför dessa myckna aktiviteter på detta område? Vilken information är så explosiv så att medborgarna inte skall få reda på den? Varför? SD är som vanligt det enda parti som reserverat sig, C, L, KD och M vet att de är skyldiga till att nästan all brottslighet, och i synnerhet all våldsbrottslinghet nu är invandrad, hade någon åldring överhuvud taget blivit rånad utan invandring och öppna gränser? Hade vi kanske legat på 3 skjutningar och hundra våldtäkter? Hade vi varit som Japan? Så är det förstås, men de är desperata att förhindra att vi skall få VETA, den grupp som går före i kön till allt, som inte behöver prestera för att få och som alltid, allltid, tar trygghet när svenskar bara ger, är dessutom massivt kriminell, Sveriges vänsterliberala politik importerar och SKAPAR dessutom kriminalitet i en veritabel häxbrygd.

  Var står moderaterna i detta? Skall detta bli moderaternas sista och slutgiltiga svek? Den enda anledning till att vi inte redan har ett tvåparti-system är att det nuvarande ger plats för fler partiledare och andra höga befattningar inom 7-klövern, det är som om ETT företag skulle betala för 7 VD-ar och 7 styrelser.

  Begränsa tillgången informationen om det samhälle som skapas och sedan begränsa yttrandefriheten genom att hindra alternativmedia att rapportera om det som kan ändå kan grävas fram, i sanning så lever vi nu i 1984 och Brave New World, men på riktigt. Möjligen kan vi får veta att person/personerna X gjorde Y mot person/personerna Z, men inte vad X,Y och Z står för.

  Kan någon tvivla på att de vill ha det så här?

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Döskalliansen upplöser Sverige. När voice är förbjuden, hur länge kommer exit att tillåtas? Kulsprutan på Öresundsbron kommer. Men den kommer att riktas österut. Likaså kommer staket och gränskontroller för att stoppa flyktingar. Men det kommer att gälla svenska flyktingar som vill ut.

   Gillad av 2 personer

  • Jeff skriver:

   eller att dela ut generösa bidrag utan kontroll :
   Ett bolag i Uppsala har fått 1,9 miljoner kronor för att ta hand om en så kallad ”ensamkommande” flykting. Men bolaget hade inget tillstånd för sin verksamhet, slutade svara i telefon och går nu inte att hitta, skriver TT.

   Företaget i Uppsala fick 3.700 kronor per dygn för att ta hand om den ”ensamkommande”.
   Totalt erhöll företaget 1,9 miljoner kronor för att hjälpa invandraren, som uppges vara 18 år gammal.

   De som håller i pengapåsen måste ställas till ansvar när sådant här vårdslöst hanterande av våra skattepengar uppdagas.

   Gillad av 5 personer

   • Moab skriver:

    Jo precis, två förhållanden vill de dölja:

    -omfattningen av invandrares kriminalitet
    -omfattningen av slöseriet och fusket med skattemedel som går till invandrare

    Antagligen är den andra punkten viktigare än den första, vad det handlar om är att vi inte skall kunna kontrollera utfallet av politiska beslut.

    Gillad av 1 person

 8. Moab skriver:

  Personligen så skiter jag i romer, jag bryr mig mer om barnet med flugor i ögonen i Afrika, jag tror inte att vi alla tilldelats så olika antal ömkanspoäng vi kan dela ut, men jag är säker på att jag har fler än etablissemanget i medel, eget beröm luktar illa och gör de annat än berömmer sin egen godhet, som av någon outgrundlig anledning inte skall kosta dem själv något, utom då man tar en selfie då måste man kanske lukta lite på uteliggaren (ni vet vem jag menar, godhetens drottning). Nej, det är uppenbart vilka Jesus skulle kört ut ur templet, det hade inte blivit en etablissemangsrepresentant kvar.

  Så mitt intresse i detta är att jag inte vill ha romer i min närhet som Anders Borg sade om vargarna i ett Jaktmagasin, om jag kan undvika det. Den lokala romen utanför Coop väser åt mig då jag ignorerar honom, romerna kommer hit till Vellinge kommunen ofta i en vinröd gammal folkabuss som placerar ut folk, i bussen sitter män och knappar på mobiler som stirrar aggressivt tillbaka om man betraktar dem. Folk har trampat ner i gropar fulla med avföring i kanalskogen när de rastar hunden och kvinnor som rastar hunden där på kvällen har blivit antastade. Den andra matvarubutiken har romer utanför av och till, den ena stal så ägarna hotade med polisen då försvann de ett tag. Coop erbjöd jobb till en kvinnlig rom men det gick bara ett par dagar så satt där en ny, så klart. En folkabuss-tur så är det klart.

  Kort sagt, av mina 100 ömkanspoäng så får romerna noll, varför skall vi alltid låtsas bry oss om alla?

  Och varför skriver vi rom, heter det inte zigenare, vad är skillnaden?

  Gillad av 3 personer

  • Prima Ballerina Singoalla skriver:

   ”Och varför skriver vi rom, heter det inte zigenare, vad är skillnaden?”

   Rom betyder ”människa” på romani chib. Vad det per definiton gör oss icke-romer till i romernas föreställningsvärld lämnas som en tankeövning åt läsarna.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Utan att ha fördjupat mig i zigenska språkets etymologi kan jag ganska säkert fastslå att ordet ”rom” som här omnämns, helt oavsett modern tolkning, är precis det ord vi misstänker att det är, nämligen det som betecknar Italiens huvudstad. Samma ord som namngett landet Rumänien, som zigenarna så länge bott i. Vad betydde ”romare” på latin, om inte fri medborgare, alltså ”människa”? Dacien var en romersk provins erövrad omkring 110 e.Kr. Så enkelt är det.

    Gilla

  • Rune skriver:

   Sedan är ju inte alla Zigenare Romer. De finska Zigenarna är ju inte Romer. De tillhör en annan gren. Har för mig att den benämns Khale eller något liknande.
   Men jag tror att de flesta Zigenarna i Sverige är Romer. Och våra makthavare som får det mesta om bakfoten tror ju då att alla Zigenare är Romer och har därmed dekreterat att alla skall benämnas Romer.

   Gilla

  • Fredrik Siarsson skriver:

   Ni har fel allihop! Den svenska avsaknaden av bildning har ersatt ordet zigenare med rom. Rom är emellertid den del av zigenarna som kommer från Finland och Baltikum. I Centraleuropa och balkan tillhör zigenarna shinti. Egen kultur men likartad livsföring med romer. Nu undrar förstådd den vetgirige varför romer vanvördigt kallas för finska zigenare? Det beror på att Gustaf llI förvisade alla romer till den östra rikshalvan men det kapitlet glömdes visst bort i grundskolans historieböcker.

   Glöm inte vårt självgoda ansvar som humanitär och feministisk stormakt. Sverige är verkligen extremernas land; Jante lokalt och viktigheter globalt.

   Gillad av 2 personer

 9. Moab skriver:

  Sedan kan jag upplysa om att M som alltid är mycket sluga, man kniper poäng på att verka hård mot romer, men man ser nu allt fler muslimer i kommunen, araber och somalier, slöjor blir vanligare och vanligare, det är väl bara på Östermalm och i Danderyd som det är dyrare att hysa invandrare, man gör det ju inte av omsorg om invandrarna utan för att vi svenskar skall få dem dem nerköra i halsen, det är etablisesemangets intresse som M deltar med liv och lust i, men visst lyckas de lura många med sina ”hårda” symbolåtgärder. Hellre romer än de andra invandrarna, romerna är åtminstone bara gäster.

  Hur mycket hjälp till UNICEF hade man kunnat ge för en bostadsrätt i Vellinge eller i Danderyd?

  Gillad av 3 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Äsch, den över-försiktiga Carina Wutzler lindade nog bara in sina ord på det här besynnerliga sättet för att hon vet att hon blir rullad i tjära och fjädrar om hon säger något negativt om ”romer”. Sen kan man tvista om hennes ordval för visst är det nedlåtande men uppenbarligen sväljer MSM denna varianten.De fattar inte heller att man egentligen är nedlåtande när man låtsas bli upprörd å någon annans vägnar.
  Apropå detta, så inträffade något lustigt i senaste Opinion Live. En äldre svensk man, bende i Florida, skulle vittna om hur han blev miljonär. På bänkarna i studion satt den vanliga samlingen av tatuerade aktivister, invandrare kvinnor i slöjor eller i grönt, rött ,lila hår, alla slags besynnerliga karaktärer. Nå, Floridasvensken skulle så referera till en somalier som satt på en bänk intill en kvinna med mångfärgat hår och sa då ”den solbrände mannen intill den färgglada kvinnan”. Belinda höll på att svimma. Hon blev synbarligen chockad över uttrycket ”solbränd”. ”Det är inte OK, det är inte OK, sa hon flera gånger och gav somaliern sista ordet. Denne skrattade dock hela tiden. Ingen hörde att Floridamannen fortsatte meningen med att berömma somaliern för att han inte verkade Jante Det blev komplett panik i studion på grund av ett litet ord. Sådan är den svenska mediavärlden så kanske man får förstå Wutzler.

  Gillad av 1 person

 11. Den fria viljan skriver:

  Samhället utgår från att vi alla har en fri vilja. Att vi har förmåga att välja vår egen väg genom livet. Om än med skiftande svårighetsgrad och upplevt motstånd. Men vägvalen finns där likväl, förlösta och styrda av en fri vilja.

  Utan egenansvar skulle rättssamhället implodera. Vi skulle då enbart utgöra offer för yttre omständigheter – och likt höstlöven blåsa iväg helt viljelöst. Och därmed inte vara ansvariga för rådande situation.

  Så kan inte samhället betrakta individen. Oansvarigheten kan inte göras till norm.

  Men det finns undantag. Vi väljer ibland att betrakta människor som offer för yttre omständigheter. För den psykosociala miljön.

  Den situation som beskrivs i dagens text pendlar mellan dessa två ytterligheter – ansvar – och friskrivade från ansvar. Där psykosociala omständigheter tas som intäkt för ett friskrivande.

  Valet av betraktelsesätt gör samhället. Ibland passar betraktelsesättet om de viljelösa höstlöven bäst. För att ögonblicket senare tillskriva samma höstlöv en egen fri vilja.

  I synen på tiggeri blir dessa två olika perspektiv extra tydliga. Samhället tvingas brottas med sin två olika perspektiv. För orsak och verkan återfinns naturligtvis överallt i det som sker. Både inom fysiken och inom det psykologiska. Allt kokar ned till hur vi väljer att betrakta den fria viljan i en fysikaliskt uppbyggd värld.

  Gilla

 12. Aha skriver:

  Enligt Engellaus resonemang är folk som utalar att vissa folk inte vet sitt eget bästa lika med strukturell rasism. Inte mig emot, för det gör vänstern till strukturella rasister. För det är så vänstern agerar, de omyndigförklaring gruppers förmågor att klara sig själva. Invandrarna vet inte sitt eget bästa, de ska hjälpas med det mesta, majoritetssamhället måste anpassas.
  Lite hårdragit kanske, men ryggmärgsaktigt tillmäter vänstern gruppers tillkorkakommanden lika med förtryck från den vita mannen.

  Ett annat ord för strukturell rasism skulle kunna vara infantilisering, en von oben attityd vilket alltså är vänsterns livsluft. Det ger vänsterkedjan;
  Folk vet inte sitt eget bästa –> strukturell rasism –> infantilisering –> översittare

  Ack ja, vänstern har mycket att stå till svars för.

  Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   Vänstern resonerar på sådant sätt att alla människor som kommer till Sverige vill bli svenskar. Men vill människor som kommer till Sverige bli svenskar? Ja, enligt vänster vill hela världen blir svenskar. Är det inte någon form av attityd att svenskar skulle vara bättre än andra människor? Definitionen av det får ni klistra dit själva.

   Gilla

 13. Östrahult skriver:

  Man kan inte blunda för att något är allvarligt fel med romernas levnadsvanor. I Frankrike låter man kringresande romsällskap slå sig ner i närheten av städer eller i städers ytterområden. Efter någon månad så ser omgivningen kring lägret ut som en gigantisk soptipp. Man slänger allsköns bråte direkt utanför lägergränsen, egna sopor och annat. En ring runt området är full med bajshögar och toapepper. Uppenbarligen tycker de boende att detta är Ok, man undrar varför.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Lite utanför Stockholm slog sig ett gäng med husvagnar ner sig och började leva som de brukar. Problemet för dem var att det var bara en väg ner till ängen där de stod. En person med tillgång till hjullastare dristade sig till att ta ett antal mycket stora stenar och blockera vägen. Husvagnar innanför avspärrningen. Han lämnade en liten skylt att de var välkomna hem till honom och be snällt så skulle han ta bort stenarna. De måste dock lova att ta allt skräp med sig, han lovade att stå redo med hjullastaren utifall de tänkte smita utan att ta med sig skräpet. Nu måste jag säga att det är lite dumdristigt att utmana dessa figurer eftersom de har kort stubin. Men allt gick bra. De kom inte igen.

   Gillad av 1 person

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  En av flera anledningar att svenska folket stöder SD är att detta parti klart sagt ifrån att de vill få stopp på det förnedrande tiggeriet förutom andra högst förnuftiga och rimliga förslag. Så här under ett valår borde ju de andra partierna betänka detta. Rasisthotet går inte hem längre eftersom media fullständigt har devalverat begreppet. Det har blivit mer som den tyska valutan under den tidiga Weimarrepubliken. Om inte kommer de tiggarpositiva partierna att förlora ännu mer röster till SD och tvingas till en ytterligare, för demokratin förödande, DÖ- överenskommelse. Är detta något att se fram emot? Knappast ens för spinndoktorerna föreställer jag mig.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Lennart Bengtsson — ”tvingas”..? Du räknar alltså inte med det alternativ man borde ta för givet i en demokrati: Att övriga partier helt enkelt erkänner sig besegrade av SD och träder tillbaka i enlighet med valresultatet?

   Du erkänner alltså att vi de facto inte lever i en demokrati?

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En ytterligare överenskommelse? Det behövs ju inte är man redan är överens om allt och har den gamla överenskommelsen kvar att ty sig till? Döskalliansen är en realitet. Att verklighetsförnekarna förnekar den överraskar ingen. Valet står mellan Sverigedemokraterna och Döskalliansen. Allt annat är avledande manövrer.

   Gillad av 3 personer

 15. olle holmqvist skriver:

  Vi har alla halvmedvetet och icke-explicit ett begrepp. övergivet gods. Ett gammalt bilvrak som stått i skogsbrynet några år, strumpor kastade på trottoaren, urdruckna ölburkar på parkbänken,. Gränsen för vad som är ”övergivet” är inte fix och fast. Varierar med bedömaren.
  Enligt flerfaldiga vittnesmål har jag hört att romerna har en annan gränsdragning än etniska svenskar. En erfarenhet från en tillvaro där olika kulturer lever tätare inpå varandra och varav man blivit mer observanta på egen egendom. Den som inte aktivt passar sitt…då blir det övergivet gods.
  Är jag rasist som tror att romer i högre grad än vi Rheinfeldts etniska svenskar, tycker så ?

  När Anders Lindberg eller Pascalidou sitter på Centralen med ett antal väskor av olika format runt omkring sig och tre romska kvinnor med yviga kjolar börjar sätta sig intill och röra sig runtom, blir de extra vaksamma ? Naturligtvis inte. Anders Lindberg har ju lärt sig av sin
  läromästarinna Laila Freivalds att inte fördöma andra. Inte vara rasist ! Fy det !

  för journalister är väl inte romer ?

  Begreppet ”övergivet gods” är som många fackjuridiska termer tankeväckande.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   OH: Det är väl känt att den ”romska” kulturen betraktar oss ”gadjo” som ett främmande folk. Ett folk som man har föga respekt för, och gärna lurar om man kommer åt.

   Därför är man närmast en idiot, som svensk, om man litar på dessa människor. Sverige är tyvärr helt smockfullt av totalt PK-hjärnskadade idioter numera.

   Gillad av 5 personer

 16. uppstigersolen skriver:

  Nu tycker jag att Vellinge kan göra det svårt för tiggare att sitta och tigga. Varför inte väktare med aggressiv hund som tränats på att morra åt folk som luktar skit. En tur i kvarten med morrande hund skulle kanske få tiggarna att flytta till en annan kommun.

  Gillad av 1 person

 17. Magnus Rosensparr skriver:

  Uttalandet av kommunalrådet i Vellinge följer helt svensk policy och tradition. Svenska politiker säger aldrig vad de tänker utan bara vad som förväntas av dem.

  När den engelske kungen Rikard II krossat bondeupproret (Wat Tyler-upproret) år 1381, yttrade han följande till de slagna bönderna: ”Livegna är ni och livegna skall ni förbli.”

  Tänk er bara om justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (vår egen Napoleon) till svenska folket idag skulle ha yttrat följande ord: ”Satta under förmynderskap är ni och under förmynderskap skall ni förbli.”

  Gillad av 3 personer

 18. Yngve B. skriver:

  Människan tycks kunna vänja sig vid det mesta.
  När tiggeriet blev direkt överväldigande upprördes många. I huvudsakligen på två olika sätt.

  En grupp störde sig på påträngligheten. Kände sig rentav kränkta i att dagligen behöva löpa gatlopp bara för att köpta den dagliga maten.

  Den andra gruppen såg enbart fattigdom och utsatthet. Och berördes emotionellt. Och det var dessa signaler de tiggande också ville förmedla.

  Två olika känslor ockuperade det offentliga rummet.
  Båda nya möten, som påverkade omgivningen på lite olika sätt.

  Vartefter tiden gick vande vi oss vid tiggeriet, av nöden tvungna. Inte kanske i känslan till det, men livet kräver en viss anpasslighet, om än påtvingad, och huvudsakligen politisk motiverad.

  Nu vet vi att tiggeriet är organiserat. Precis som prostitution. Några ligger bakom och utnyttjar andra. Och att det är de som tjänar de stora pengarna.

  De som stoppar sedlar och slantar i koppen bör idag också känna till detta. Men de fortsätter likväl. Precis som prostitution smörjs upp av ett ekonomiskt flöde, gäller samma sak för utnyttjandet av tiggare.

  Och den som läst på lite om romsk kultur vet att begreppet gadjo också finns. Och gadjo, det är vi övriga, det omgivande samhället. Och att gadjo inte släpps in den romska kulturen. Man vill som rom leva i närheten av oss, men inte att vi skall dela en kulturell gemenskap.

  Här finns lite mer initierat att läsa på Karl-Olov Arnsbergs blogg;

  https://morklaggning.wordpress.com/2014/08/06/romer-och-tiggeri/

  Gilla

 19. Karl Oskar skriver:

  Du är något centralt på spåret här, Patrik.
  Att först identifiera att någon lever på ett sätt man själv menar strider mot bättre vetande och sedan anse sig ha rätt att gå in och styra över denna person (på ett självupptaget och klumpigt sätt) är ett beteende som är omfattande.
  Är fel mot vuxna och fel mot barn.
  Är fel mot alla.

  Gillad av 1 person

 20. Ulrika skriver:

  ”det är så mycket som är obegripligt för mig, till exempel kvinnlig omskärelse,”
  Vad detta har med det övriga i inlägget går mig förbi. Omskärelse gäller pojkar/män. Flickor/kvinnor
  stympas.
  F.ö. ställer jag mig på kommentarernas sida, inte på inläggets.

  Gilla

 21. Per-Anders skriver:

  Lite roligt att tiggande zigenare kan uppröra så mycket, men politikernas rån av svenska folket i form av skatter går ann. Högre och högre skatter accepterar folket utan det minsta knyst mer eller mindre. Tvärtom, blir folk upprörda om någon försöker undanhålla några kronor oavsett om denne är fattig eller rik.

  Se bara på nya skatten för att få inneha en televisionsapparat. Knappt ett pip i landet. Svenska folket är världens mest hjärntvättade folk och de betalar med glädje för mer hjärntvätt. Och resultatet kan vi se; minskad intelligens hos befolkningen. Och i höst går minst 80 % av de röstberättigande till valurnorna och röstar för mer hjärntvätt. Vilket förbaskat patetisk folk svenskarna har blivit.

  Gillad av 3 personer

 22. Leif Nilsson skriver:

  Patrik Engellau, jag håller helt med om att:
  ”Romer är faktiskt människor som vi måste utgå från väljer de livsstrategier de uppfattar som överlägsna.”
  Att betrakta dem som myndiga människor med full förmåga att fatta rationella beslut, innebär att man i praktiken tillämpar principen om alla människors lika värdighet.

  Det är inte alltid lätt att skilja mellan någon som verkligen behöver hjälp och någon som bara utnyttjar en villig hjälpare. Innan man hjälper någon, bör man alltid ta reda på varför personen ber om hjälp. Man bör inte bara anta att han eller hon är ett offer för orättvisa förhållanden och exploatering. Det är den mest osannolika förklaringen.

  Det är ju mycket troligt att att tiggarna har bestämt sig för tiggeriet, istället för att anpassa sig till ett normalt knegarliv. Det kan ju både vara lättare och mer lönsamt, än ta på sig bördan i form av ett arbete (löneslav).

  Om man vill hjälpa människor som har satt i system att utnyttja villiga ”hjälpare”, så är det troligt att ett klart avståndstagande och i detta fall ett tiggeriförbud, skulle vara mer hjälpsamt, än ett naivt medlidande. Det är förstås inte bara naivitet som odlar tiggeriet, utan det uppmuntras ju också aktivt av PK-isternas fåfänga.

  Gilla

 23. Jörgen Bergmark skriver:

  Som industriarbetare och LO-medlem är även jag van vid att behandlas nedlåtande och detta av mitt eget fackförbund. Vi medlemmar anses inte veta vårt eget bästa och röstar fel om vi inte röstar på S.

  Till slut sade jag upp medlemstidningen (DA) efter att ha tröttnat på att bli uppfostrad av operasångerskor och präster !

  Gilla

 24. XL skriver:

  Skälet till att Rojas blev utsparkad var inte bara att han var för tidig med analys och åtgärdsprogram. Hans arbete visade att globaliseringen inte bara har en ljus, glad och optimistisk sida, utan också en baksida. Det kunde – och kan – inte de kosmopolitiska utopisterna erkänna. De vill tro på en gränslös värld. I likhet med John Lennons “Imagine” föreställer man sig en värld utan krig, utan motsättningar – bara fred och kärlek.
  http://erixon.com/blogg/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.