De verkar bli desperata

Patrik Engellau

Dagens Nyheters kulturbilaga är som ett nyhetsbrev från en av PK-ismens propagandacentraler. Man får inte bara reda på vilket slags tankar som just nu är de mest korrekta, utan också en uppfattning om stämningsläget i bunkern. Just nu är PK-isternas situation så svåruthärdlig att de begär polisassistans.

Den 15 februari skriver 425 av Sveriges vanligaste PK-ister – till exempel Alexandra Pascalidou, Ola Larsmo, Helle Klein och Özz Nûjen (lite djärvt, kan man tycka, att ta med honom med tanke på hans eventuella finansiering av terroristen Akilov) – ett öppet brev till rikspolischefen Anders Thornberg och begär utryckning.

Jag läser artikeln tre eller fyra gånger för att försöka förstå. Det är ingen tvekan om att författarna är arga och lider. Deras röda ögon strålar, de sprutar eld, de väser och ryter och piskar med svansen som en drake som genomborrats av ett spjut. Men man fattar inte vad som hänt.

Jo, man får reda på att ”svenskar begår via nätet brott i Sverige med svenska medborgare som brottsoffer” eller närmare bestämt, verkar det, att det förekommer ”trakasserier i sociala medier”. Det mest konkreta klagomålet är följande: ”Höjer du rösten mot antisemitism och rasism, oavsett om det är i Tyskland, Ungern eller Sverige kan du räkna med att bli utsatt för hat och hot”.

Det förefaller också som om det är de själva som blir utsatta för hat och hot: ”Bland brottsoffren finns politiker, journalister och konstnärer (grupper som tidigare särskilt uppmärksammats) men också alla de som tillhör (eller påstås tillhöra) folkgrupper som det hetsas mot. Hotade är också yrkesgrupper som lärare och forskare”. Mer upplysande än så blir det inte. Jag undrar vad slags tillvitelser de kan ha utsatts för.

För en sådan som jag som hela livet blivit utsatt för förföljelse av PK-ister – se exempelvis denna krönika om hur jag förklarats vara dels brunblå, det vill säga högerfascist, dels demokratins främsta dödgrävare – framstår de 425 som prinsessor på ärten. En av undertecknarna är Tobias Hübinette. Vad kan han ha fått läsa som är råare än hans egna uttalanden, till exempel ”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”?

Det som gör PK-isterna så upprörda att de anser sig behöva kalla på polis är nog bara att de, kanske för första gången, fått smaka på sin egen medicin. Jag tror att de 425 PK-isternas nödrop säger något viktigt om tidsandan i nationen.