Att förstå PK-ister

Patrik Engellau

Enligt min uppfattning har politiskt korrekta människor alltid fel. Visst, de kan lära sig multiplikationstabellen utantill och dessutom att stava på det konventionella sättet och kanske rentav Karl XII:s dödsår, men i frågor där den politiska korrektheten manifesterar sig har de alltid fel. Det är nästan till och med så att om någon påstår något som är alldeles uppåt väggarna när det gäller samhället så kan man utgå från att det är politiskt korrekt. Exempel? För kanske något år sedan hörde jag talas om det där med ”säkra rum” på universitet dit studenterna, kanske särskilt studentskorna, kan dra sig tillbaka med färgkritor och teddybjörnar om de under studierna kommit i kontakt med obehaglig kunskap, till exempel om krig eller slavhandel. Det visade sig mycket riktigt att ”säkra rum” var ett väl etablerat, politiskt korrekt koncept på många amerikanska universitet.

Mitt problem är att jag inte kan skriva av alla politiskt korrekta människor som dumhuvuden. De är ofta påtagligt intelligenta och välartikulerade. Dessutom har de ögon och öron som de visar tecken på att bruka. Så varför fattar de inte sådana självklara saker som att skolbarn lär sig fortare och bättre om en lärare får visa vägen än om barnen själva i sin okunnighet ska treva sig fram till något som i lyckliga fall visar sig vara sanningen? Hur kan PK-isterna fortsätta att tro att migrationen är en lönsam affär för Sverige när den så uppenbart inte är det (när det inte handlar om migranter från USA och Tyskland)? Hur lyckas PK-ideologerna förneka för sig själva att det finns skillnader på små pojkar och små flickor när de borde ha sett på sina egna barn vem som väljer dockorna och vem som väljer de krigiska plastmonstren?

Eftersom de politiskt korrekta observationerna avviker så radikalt från vad det sunda förnuftet tycker sig iaktta och eftersom de politiskt korrekta människorna alltså inte är förståndssvaga har jag dragit slutsatsen att PK-ismens själva syfte är vara orimlig. Hela meningen är att normalt sunt förnuftiga människor ska stå och gapa av förvåning när PK-isterna exercerar sina föreställningar.

Och varför det, då? Jag märker på mig själv hur jag reagerar när det kommer någon och hävdar att det inte, som jag tror, finns två kön utan hur många som helst, i varje fall ett dussin. Det bara går inte att förstå. Men som normalt konflikträdd svensk vill jag inte vara så oförskämd att jag påstår att PK-isten ljuger. I stället blir jag osäker och undrar för mig själv om PK-isten vet något genomtänkt och djupsinnigt som jag inte fattat. I vilket fall som helst så drar jag mig för att polemisera, särskilt om PK-isterna, som dominerar det offentliga samtalet, är bistert och beslutsamt eniga och dessutom aggressivt benägna att smutskasta var och en som inte delar deras sanningar. Den normalt sunt förnuftiga människan drar sig då tillbaka i stället för att konfrontera.

Detta tror jag är själva syftet. Det handlar om makt. PK-ismens idéer handlar om att täppa igen truten på vanliga människor, särskilt nettoskattebetalare som jobbar hela dagarna och därför inte har så mycket tid att forska i migrationens ekonomi, och därmed lämna etern fri för PK-isternas egen intellektuella maktutövning.

Den som har makten över orden och begreppen och därmed lyckas göra sin ideologi till samhällets dominerande ideologi, den har också makten över samhället. Det är därför PK-isterna inte vill resonera med folk som ser annorlunda på tingen. Makten resonerar inte, den fördömer. Den vet att om den förlorar minsta lilla slag om verklighetsuppfattningen så kan det vara lika potentiellt förödande som en spricka i den stora vattendammens betongvägg.

Det här spelet handlar inte om sanning, det handlar om makt.

127 reaktioner på ”Att förstå PK-ister

 1. Eva Danielsson skriver:

  Sanning, logik, individen osv är ointressant för postmodern identitetspolitik. Det är bara makt som är intressant. Makt över orden, makt över verklighetsuppfattningen, makt över andra människor. Allt kan bemötas med förvrängningar, men det är inte heller intressant för en postmodern identitetspolitiskt troende för de har alltid rätt ändå. Debatter ör ointressant.
  Västvärldens schizofreni manifesterat i politik och utbildning.
  Om inte islamiseringen fixar västvärldens undergång först, så kommer pk-ismen att fixa det på egen hand som en kollektiv självmordsmarsch.

  Gillad av 11 personer

  • Johan skriver:

   ”Makt över orden, makt över verklighetsuppfattningen, makt över andra människor”. Absolut. Men inte över verkligheten. Den tar ALLTID hem spelet. Tyvärr är det många som får vara med och betala ett högt pris.
   Vad skulle hända om man avfärdade med humor…

   Gilla

  • Björn G skriver:

   I en socialistisk stat är individen alltid ointressant.
   Intressant är endast politruken, som gestaltas som gud.
   Denna gud skall sedan hela folket tillbedja.
   Då folket sedermera inser att politruken inte är en gud, faller systemet samman (där är Sverige nu).

   Vi kan se att inom 7-klövern så förekommer äktenskap över 7-klövergränserna. Det är ett bevis för att vi i Sverige har en Politrukklass.
   Denna klass kommer att fortsatt försöka härska med hjälp av PK-verktyget!

   Gillad av 3 personer

   • rombens skriver:

    ”I en socialistisk stat är individen alltid ointressant.”
    Helt korrekt och det är också en av anledningarna till att socialister (oavsett om de är nationalistiska eller kommunistiska) anser att alla människor har lika värde. De förfäktar denna galenskap i evighet. De säger dock inte att detta är möjligt endast om människans värde sätt till noll.

    Gillad av 1 person

  • Östrahult skriver:

   Vad som är sant bestäms utifrån vem som säger det, t ex en ”kändis”. Säger Malena Ernman att man inte ska flyga så ska man naturligtvis inte flyga

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Ja, så är det, och det står ju där i svart på vitt: politisk korrekthet. Ett adjektiv före ”korrekt” betyder inkorrekt. ”Politisk” betyder makt. Vi skall inte draga oss tillbaka, utan göra varje möte med PK till ett ‘Ha! Gotcha’.

  Gillad av 7 personer

  • Jonathan skriver:

   Intressant här är kanske att herr ‘Ha! Gotcha!’ faktiskt säger sig delvis ångra att han sade så istället för att fortsätta diskussionen för att verkligen trycka dit poängen. Att det är just den frasen som blivit så populär tror jag visar på viljan att vinna argumentet, snarare än att förmedla andemeningen, från de som vänt sig mot den politiska korrektheten.

   Men, det är oroväckande hur mycket ena sidan måste väga sina ord på en guldvåg och hur den andra sidan kan häva ur sig galla och fortfarande se sig själv som moraliskt överlägsen.

   Gillad av 5 personer

 3. A skriver:

  PE, det jag kommit fram till är att en stor del av det kontraintuitiva (tvärtom:et) kommer ur lögner som handlar om att skapa makt. Jag tror den mänskliga hjärnan är mycket effektiv på att rationalisera fram en teoretisk alibi för att uppnå mål, tex makt. Rentav oerhört effektiv.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det PK-istiska tänkandet har djupa rötter och ständigt har det varit en kamp mellan de som bygger sin kunskap från empiriska verklighetsstudier och de som menar att den mänskliga tankens föreställning om verkligheten är det som är det viktigaste. Denna intellektuella kamp har pågått sedan antiken. Upplysningtiden var en vattendelare och tack vare den har vi fått den vetenskapligt dominerade värld som de flesta av oss anser vara bättre än den föreställningsvärld som dominerade under medeltiden. Upplysningstidens tänkande har emellertid varit under ständig attack eftersom den minskar den makt som ligger hos de som söker kontrollera det ideologiska tänkandet. I dagens Sverige är det PK-isterna, I den medeltida kyrkan var det prästerskapet och i de totalitära staterna under de senaste 100 åren var det den statligt reglerade och styrda propagandan. I de gamla kommunistländerna som Östtyskland där den svenska PK-isterna har flera av sina rötter var det Marx-Leninismen som ersatte kristendomsundervisningen och under hela skoltiden med 6-8 veckotimmar. Det är ingen tvekan att dagens svenska skola har en markant strukturell likhet med den östtyska och det är där som det PK-istiska, dvs det okritiska och ideologiska tänkandet har sin bas.
  Ett första steg borde därför vara att återföra den svenska skolan till en traditionell kunskapsskola istället för en Agitprop för PK-ism.

  Gillad av 9 personer

  • Moab skriver:

   Mycket bra kommentar, men det verkligt häpnadsväckande tycker jag är hur, trots den vetenskapliga revolutionen med ångmaskin, symaskin, elektricitet och atombomben hur lätt det verkar vara att sätta vetenskapligt tänkande ur spel, det kan vara så att det krävs ett minimum av intelligens och sökande sinne för att tillägna sig detta sätt att tänka, jag trodde länge att alla tänkte som jag men så är det uppenbarligen inte. Tidigare så hade bara en elit tillgång till denna kunskap men så borde det inte vara längre, överallt kan man ju se bevis för att den vetenskapliga metoden fungerar. Tidigare så hade jag skyllt på en usel skola men numera tänker jag att de vill ha det så här, skolan är ett prefekt redskap för politisk uppfostran och vetenskapligt tänkande stödjer konservatism, inte vänster och pk-ism, så etablissemanget vill endast ha det ekonomiska överskott som bra utbildning ger, inte det fria tänkandet.

   Gillad av 11 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Denna enkla dikotomi mellan de goda upplysningsmännen och de onda medeltida prästerna, som jämställs med PK-ister och allt möjligt annat otyg, är knappast grundad i empiriska studier av historiska dokument. Det är en myt, som vederlagts för länge sedan av den empiriska historievetenskapen. Verkligheten var betydligt mer komplicerad än så. Vad Upplysningen beträffar, så får man skilja mellan den empiriskt orienterad brittiska och den franska.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det borde vid det här laget stå klart för oss alla att det är just upplysningens enkla världsbild baserad på Descartes ”lösning” av induktionsproblemet, vi kan vulgärt kalla den ”liberalismen”, som är den del av vår civilisations grundmurar som det postmoderna angreppet har slagit en bräsch i, genom vilket sedan dess det gamla vanliga marxistiska gardet angriper. Den postmoderna kritiken av liberalismens enfaldiga epistemologi fungerar. Liberalismen står skyddslös.

    Men civilisationen och vetenskapen vilar på äldre och stabilare grund. Vi måste överge och sluta försvara liberalismen.

    Går vi tillbaka till Giambattista Vico, som levde och verkade i Neapel i övergångstiden mellan renässans och upplysning finner vi en tänkare som kritiserade Descartes på ett sätt som, för att använda hans egen typologi, kan betraktas som typ för Nietzsches antityp, som då är dennes kritik av filosoferna såsom utomstående betraktare av ett system de i själva verket var delaktiga i och inte kunde skilja sig ifrån. Denna Vico anses ha inspirerat hela härket av postmodernister och andra socialister från Hegel över Marx till Derrida — liksom även Nietzsche. Men Nietzsche kan också tolkas på ett rakt motsatt sätt, t.ex. av Stephen Hicks. Säkerligen gäller detta även Vico.

    Det finns en epistemologi som står emot det postmoderna angreppet. Det är den som kommit till oss från Antiken över Renässansen, från Sokrates snarare än Platon, från Copernicus och Newton snarare än Bacon och Rousseau. Det är den enkla lära som hjälpte Edmund Burke att genomskåda och förutsäga fortsättningen på revolutionen i Frankrike — upplysningens renaste uttryck! — medan den ännu pågick.

    Postmodernismen dödar liberalismen men inte konservatismen. Det är renässansens och antikens värden vi skall hylla, inte upplysningens.

    Gillad av 3 personer

 5. ulfjoson skriver:

  Jag tror och hoppas att PK-maffian är självdestruktiva! De kommer att förinta sig själva! De kommer snart i konflikt med sig själva och då finns det bara två vägar att gå! Bli som folk är mest eller söka hjälp för depetion!
  Att aldrig få uppleva varm glädje utan bara skadeglädje tär på människan!
  Det svåra är dock, finns resurser att reparera allt de som är skadat i deras framfart!
  Men faktum kvarstår, det är du och jag som kan hindra att skadorna blir för stora!

  Gillad av 2 personer

 6. Moab skriver:

  Jag kommer att tänka på en diskussion jag hade med en av de mera intelligenta jag känner, en före detta forskare från Korea i teoretisk fysik och strängteori, han är en av dem som är så smart att vanligt folk inte kan förstå hur smart han är. Vi diskuterade klimatet, detta var en 5 år sedan, och han hade förstått att jag var skeptisk, men ingen av oss hade satt oss ned och själva läst igenom någon större del av forskningen, men hans hållning var mycket rimlig, inte kan det väl vara så illa att alla ljuger och deltar i en gignatisk lögn. Varför inte sade jag, man hade ju nu avslöjat massvis med mail med lögner i England och IPCC ledning också, varför ljuger och överdriver de om bevisen är så överväldigande? Min kollega hade inget svar men tyckte det verkade osannolikt och visst är det otroligt, men icke desto mindre sant, allt mera är pk-politiserat och när ens hela karriär hänger på att hitta bevis FÖR en given slutsats så är det ju ganska lätt att förstå att om man upptäcker att Maldiverna växer att man istället meter någon annanstans. Så är det på område efter område, och vettiga människor har svårt att ta in att en majoritet av västvärldens befolkningar nu är lurade i en majoritet av samhällsfrågorna.

  Gillad av 7 personer

  • 5ven55on skriver:

   Jag tycker inte det är så konstigt. Kolla historiskt och i andra kulturer – det är lättare att upptäcka det på distans. Majoriteten tror på de mest vansinniga tokerier. Folk följer de med hög status och anammar okritiskt deras föreställningar. Gemene mans epistemologi kan sammanfattas i ”auktoriteter har alltid rätt” och ”sanningen är det alla (utom några få avvikare) tror på”. Folk är idioter.

   Gillad av 2 personer

 7. Kungskobran skriver:

  POLITISKT KORREKT

  Politiskt korrekt skall du va
  annars blir du paria
  Har du ej samma åsikt som alla andra
  är du värd att klandra

  Du får tycka vad du vill min lille vän
  men håll dig till mainstreamen
  Från vänster till höger samma 
  det är inte högt till tak

  Vill du ha en bra karriär
  PK ismen dit dig bär
  alla är lika som bär

  Frihet är det bästa ting
  som sökas all världen kring
  Biskop,Thomas sade mycket mer
  men det gäller inte mer

  Alla skall med 
  men måste finna sig i PK sektens besked
  och matas med deras sked 

  Är du inte politiskt korrekt
  blir du av PK sekten knäckt
  är din värdegrund ej bra
  är du ingenting att ha

  Sanningen min vän
  är för PK isterna den värsta fienden
  så det är inte lätt
  med internet
  Där får man skriva vad man vet
  till PK isternas stora förtret

  Gillad av 2 personer

 8. Moab skriver:

  Igår kom det två relevanta kommentar om detta, den ena som jag tycker är symptomatisk kritiserade hur jag kritiserade andras åsikter. Det kan man göra men en bättre metod tycker jag är att angripa sakinnehållet, varför har jag fel? Denna metod att angripa hur en person för sig är pk-isternas taktik som jag tycker man skall hålla sig för god för. Jag tycker att det är slående hur lite reell debatt mellan pk-ister och andra som sker, på rak arm så kommer jag att tänka på Jordan Peterson och Cathy Newman och ett klipp jag såg i förrgår med Milo och Bill Maher, men Bill körde i kraft av sin programledarkollega med rejäl härskarteknik. Bill är intressant för jag följde tidigare hans kritik av islam som han var nästan ensam om på pk-sidan men så kom Trump och det är som om det polariserade ännu mer så eftersom Trump inte gillar Islam så kanske Maher nu är tvungen att byta sida eftersom han hatar Trump? Jag tycker vi skall omfamna att ha olika åsikter i vissa fall och utbyta argument, svenskar är usla på detta. Det är pk-isternas metod att undandra sig debatt, de vill bara bestämma, men eftersom, som Patrik skriver, de alltid har fel, om allt, så vill de bara prata med sig själva.

  Så jo det är ett maktspel och jag tror vi alla uppfattar att man allt mer måste välja sida, och min fiendes fiende blir min vän. Muslimer och vänsterliberaler på pk-sidan och konservativa och invandringsmotståndare på andra, och nazisterna vem skall de gå till? Vänster och muslimerna är totalitära och hatar judar så där passar de fint, å andra sidan så gillar nog inte de flesta nazister invandrare alls är mitt intryck så lite osäkert är det, men Hitler var ju allierad med muslimerna så man borde kunna anta att nazisterna hittar ett hem där, eller splittras.

  Det andra inlägget igår som jag tyckte var relevant handlade om att vi borde betrakta de indoktrinerade, kanske 70-80% av befolkningen, som om de är med i en sekt, detta kan vara värt att studera, hur avprogrammerar man folk som varit med i sekter? Det första steget är väl att få bort dem från sektledarna, hur skall det gå till? Makten över media är nog nyckeln även här. Kanske nästa projekt för pk-ister är att de vill ha en egen Måne?

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Paradigmskiftet är på gång på nätet. The Rubin Report tog upp detta med Jordan B Peterson och Ben Shapiro ganska nyligen. Ytterst sevärt.
   Många journalister måste vara medvetna och rimligen ganska skamsna över sin medverkan i Public Service propaganda.
   Jörgen Huiteldt kritiserade och hoppade av till Kvartal.
   Paradigmskiftet är på gång i hela Västvärlden.
   Ska bli intressant att se var Anders Lindberg är om 5 år. Åsa Linderborg är i full färd att positionera om sig…Vilka kommer överleva?

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MOAB: Det bemötande jag stod för gällde ett rent faktafel. Du tillvitade en person en åsikt som hon bevisligen inte har. Inte bra.

   Gilla

   • Moab skriver:

    Bevisligen? Har du sett Heberlein klargöra sin position, det har inte jag, att Westerholm inte gillar den nya lagen det är klart, men Heberlein är ju nu moderat och måste antagligen visa rättning i ledet. Har du en referens så skicka den gärna. Annars väntar jag med spänning på detta första test efter att kappan vänt.

    Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    Läs dem inte. Genialt. Lätt trött på de som bidrar med så lite som du, skriv för fan vad du tycker är intressant istället. Idiot.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jag menade fegis, inte idiot, du vågar antagligen inte stå för dina åsikter. Som jag föraktar dessa små påhopp men sådan är de 70-80%.

    Gilla

  • En annan skriver:

   Du var mig en arg aggressiv nolltolleranssurputte deluxe! Så folk kan inte ändra sig under resans gång? Du föddes alltså kritisk redan på bb?
   Att du spyr galla över den svenska vekheten gillar jag, men kom igen; folk som gör avbön ska du inte bara bajsa på, eller är du ett troll från KPLM r
   Svenskar är inte riktigt vana vid att kartan inte stämmer med verkligheten, efter lång tillvänjning att staten tar hand om allt, dom kommer nu sakta men säkert att inse att deras ohemula skatteinbetalningar inte gynnar vare sig dom själva eller deras föräldrar!

   Gilla

   • Moab skriver:

    Flera inlägg här som verkar vara skrivna till en annan kommentar, ”bajsa på”, är du Henrik Shyffert? Talar svenskar så nuförtiden? Det är lustigt hur hög korrelationen är mellan att folk inte håller med och den låga kvalitén på inläggen, hur skall man bemöta något som inte handlar om det man skriver.

    Vad precis är det du ogillar, vem är det som inte få ändra sig? Nazister kanske?

    Gilla

 9. Mellan makro och mikro skriver:

  Även jag förundras över de politiskt korrekta. Själv tycker jag mig drivas fram av en kunskapstörst. Har alltid försökt tillägna mig ett öppet sinnelag. Och kittlas ständigt av ny kunskap. Rentav njuter av den.

  Genetiken har fullkomligt exploderat. Den biologiska kunskapen i allmänhet likaså. Inom geologin revolutionerade plattektonik och kontinentaldrif ett helt verksamhetsfältet.

  För att nu inte nämna universum. Där materien själv utmanas av mörk materia och mörk energi. Vi har nyligen fått lärt oss att vi lever i ett accelererande universum. Och inte i ett banalt big bang, som långsamt bromsar in.

  Och i det kvantfysikaliska utmanas rentav logiken själv. Man tvingas vänja tanken vid att hjärnas logik vuxit fram som en biologisk adaption, som kan ställa sig på tvären. Vissa pusselbitar måste man bara vänja sig vid. Annars lämnas man utanför människans mentala expansion.

  Men när jag träffar på politiskt korrekta människor tycks deras resa ha slutat. Jag ser bara en stel och redan färdig värld. Ingen nyfikenhet på det nya. Inget bejakande av det mer svåråtkomliga. Ingen behov av att underordna den egna självbilden ny kunskap.

  Jag möter mest ideologisk stelhet. Ingen äkta nyfikenhet. Mest ett säkert förhållningssätt. Ett facit gående på två ben, men utan några ekvationssystem i tanken. När de presenteras för kunskap, filtreras den genast genom färdiga ideologiska filter. Och ut kommer bestämda åsikter och uppfattningar. Men som saknar egentliga insikter om tingens ordning.

  I mer förtvivlade stunder tycker jag mig se samma psykologiska mekanismer i verksamhet som när man möter starkt religiösa människor. Att man har ett behov av en stark tro. Om än i politisk dräkt. Behov av trygga stabila referensramar att hänga upp sin egen tillvaron på. Inte mera.

  Gillad av 9 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det är inte typiskt för religion. Bara islam är sådan. De axiella religionerna, kristendom, judendom, konfucianism, buddhism (utom zen), shintoism (tror jag) och taoism betonar just nödvändigheten av anpassning, strävan, förbättring o.s.v.

    Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   Absolut, PK är ersättningen för den religion vänstern och till stor del den sekulära borgerligheten förkastat.
   Vi har alla ett behov av absoluta sanningar, att söka kunskap och uppleva en föränderlig verklighet är att stå på osäker grund, ens världsbild är ständigt föränderlig beroende på nya insikter och kunskaper.
   Här kommer PK med räddningen, bara att acceptera given kunskap, inte ifrågasätta eller fundera, precis samma trygga tröst som religionerna alltid givit människan.’
   Det obevisat sanna, den fasta och trygga tillflyktsorten då verkligheten och sanningen blivit alltför uppenbara, snabbt stänga dörren, hålla för öronen och skrika värdegrund.
   Jag tror ett liv utan religion för många är alltför skrämmande för att våga levas, PK har ersatt det kristna kärleksbudskapet.

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Peter: Exakt! PK-sekten (liksom tidigare kommunismen) får sin energi från människans allmänna existentiella behov av en gemensam tro.

    Vetenskapen blir, för de flesta, alltför kylig och opersonlig för att skapa någon känsla av trygghet och gemenskap. För mig räcker den rätt bra, men jag är nog inte helt representativ.

    Ex-vis har jag haft en nära anhörig som i ungdomen var troende kristen, uppfostrad i en frireligiös miljö (dotter till en predikant i EFS), men senare blev kommunist. Ända till sin död var hon sedan en glödande marxist, som hängivet försvarade den ”rena” marxismen.

    För mig är det uppenbart att hon helt enkelt ersatte en religiös tro med en annan.

    På motsvarande sätt är PK-ismen helt enkelt en slags kvasi-religiös sekt — dessutom mycket farlig då den skaffat sig så stor makt.

    Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Nej, PK-ismen är mer sektbetonad än den är maktbetonad. PK-ism är balsam för själen och ett rättesnöre. Man får känna sig god, bli uppskattad av omgivningen och man vet vad man ska tycka och säga. PK-ism andas också modernitet, plötsligt är det ok att tycka eller snarare mode att påstå att kön är en löslig företeelse.
  Kanske kommer någon tokstolle på badhuset säga att han idag känner sig som en hon och är därmed berättigad att inträda på kvinnornas omklädningsdel? PK-ismen är som revolutionen, i dårskapen äter den sig själv. Men oj vad skada den hinner ställa till med.
  PK-ism ska bekämpas.

  Det värsta är att Sverige är det värsta PK-landet i Europa. Igår på Aktuellt-agenda intervjuade man en dansk liberal politiker som helt frankt sade att Danmark, samfällt verkar det, agerar för att inte bli som Sverige, ett land med drag av Mellanöstern. Anders Lindberg som utnämnts till chefredaktör på Aftonbladet, såg det som en retorik som inte lämpar sig för Sverige. Inget faktabemötande som Engellau skriver om, ingen diskussion huruvida det var bra eller inte att bli mer som Mellanöstern.
  Anders Lindberg med sina ofta genuint felaktiga påståenden är PK ut i fingerspetsarna. Han är nu högsta hönset på värsta PK-stället.

  Ju mer PK man är ju mer följa-John är man som person.

  Gillad av 3 personer

  • Underdog skriver:

   Du är långt efter. I en underbart PK-orienterad artikel på GPs kultursidor idag skriver feministen Maria Ramnehill om transpersonen Michael Hughes som frågat om kvinnor ville se honom på damtoan med tanke på att han tydligen är både muskulär och väl behårad. I GBG har man också till stor förvirring infört beteckningarna ”han/hen” resp ”hon/hen” på omklädningsrum vid bastun i Frihamnen. Det är m.a.o. fritt val. Kajsa Ekis Ekman (att jag skulle referera henne hade jag aldrig trott) har påpekat att detta med könsupplösningen skulle kunna innebära att en våldtäktsman skulle hävda att den identifierar sig som kvinna och därmed kräva en plats på Hinsan i stället för en annan anstalt där det kanske vore risk för spöstraff ovanpå det domstolen dömt ut. Vad skulle kunna gå fel?

   Om de inte hade så mycket att säga till om vore det enbart komiskt det hela.

   Gillad av 1 person

 11. olle reimers skriver:

  Om man vet att man har rätt vet man också att den andre har fel. Anledningen till att den andre ändå kommer med sina felaktiga påståenden måste vara bristande kunskaper, sjukdom eller ondsinthet. Motsätter sig vederbörande upprepade försök till skolning måste han inkarcereras eller förgöras. Solklar logik.

  Gillad av 3 personer

 12. olle reimers skriver:

  Att veta att man har rätt handlar inte i första hand om intelligens utan om känslor. Att förneka vissa typer av sanningar kan vara farligt. Ju fler totalitära drag samhället får desto farligare blir det. Man riskerar sitt rykte, sitt jobb, sin familj och sina tillgångar. Valet blir i den situationen ganska lätt.

  Gillad av 2 personer

 13. Östrahult skriver:

  PK-isterna är en brokig skara som spänner över allt från maktutövande, manipulation och mobbning till försiktigt vindflöjlande. De har idag ett massivt övertag som påverkare av samhällsutvecklingen. Ett jättebra exempel på galenskapen är ett avsnitt i SVT:s Idévärlden där författaren Lena Andersson diskuterar med två professorer i humaniora. https://www.svtplay.se/video/16832658/idevarlden/idevarlden-sasong-2-hotet-mot-upplysningen?start=auto&tab=2018
  Ämnet är just upplysningstiden och Lena Andersson säger många kloka saker. Professorerna är urtypen för PK-ister. En av dem, professor i idé-historia!!!, hävdar att upplysningen var skadlig eftersom den utgjorde grunden för rasbiologi och kolonisering.

  Gilla

 14. Stockholmare skriver:

  Så bra formulerat:

  Den som har makten över orden och begreppen och därmed lyckas göra sin ideologi till samhällets dominerande ideologi, den har också makten över samhället. Det är därför PK-isterna inte vill resonera med folk som ser annorlunda på tingen. Makten resonerar inte, den fördömer. Den vet att om den förlorar minsta lilla slag om verklighetsuppfattningen så kan det vara lika potentiellt förödande som en spricka i den stora vattendammens betongvägg.

  Det här spelet handlar inte om sanning, det handlar om makt

  Gillad av 2 personer

 15. Hovs_hällar skriver:

  Exakt!
  Det handlar om makt. Men metoden i den skenbara galenskapen är att PK-sekten någonstans i bakgrunden har en vision om ett annat samhälle. De nöjer sig inte med det samhälle vi har skapat, då det tyvärr inte är perfekt, utan inbillar sig att man kan skapa ett som är bättre.

  Och då måste man först riva ner det samhälle vi har.

  PK-sekten är i grunden en avläggare av marxismen, som i sin tur är en slags fanatisk religion — fast utan gudsgestalt.

  PK-ismen är en fanatisk sekulär religion, som inbillar sig att den mänskliga naturen kan ändras om man bara försöker tillräckligt. PK-ismen förnekar verkligheten då den inte stämmer överens med visionerna om hur det BORDE vara.

  Enligt PK-isterna borde alla människor i hela världen vara likadana och det får inte finnas några påtagliga skillnader mellan dem. Män och kvinnor ska ha likadana intressen. Och så vidare.

  PK-ismen blir i praktiken en totalitär, vetenskapsfientlig och allmänt samhällsförstörande sekt — som måste bekämpas med alla medel, om vi ska överleva.

  Gillad av 4 personer

 16. plq017 skriver:

  Ett annat sätt är läsa sagan om Kejsarens Nya Kläder och förstå innebörden av vad den lilla flickan säger: Men han har ju inga kläder.
  När Löfven säger att i hans Sverige sätter han inte grupper mot varandra, så är det precis vad han gör: På mindre orter har förordningen med migranters 50 kronors tandläkarbesök och förtur medfört upp till två års väntetid för akutåtgärder för skattebetalande medelklass.
  Löfven ljuger.
  PK-isterna ljuger hela tiden.
  Och nu har man lyckats muta Bonniers med TV4 och DN, Svenska Dagbladet att bilda det Svenska Sanningsministeriet under ledning av Public Service och Vinnova.

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Man har inte lyckats muta journalisterna, det har aldrig behövts! Dessa har varit landsförrädare ända sedan Palme med övriga partier igångsatte mångkulturen i Sverige 1975, och sedan Reinfeldt med Alliansen fullbordade förräderiet 2011 genom att föra in mångkulturen i grundlagen! Troligen 95% av Sveriges journalister är landsförrädare, men det mesiga och okunniga svenska folket förstår inte detta. Dessa är helt igenom indoktrinerade. Jag ser ingen framtid för Sverige.

   Gilla

  • Elvin skriver:

   Pursvensken flyr Ronneby.
   Ofriheten och rädslan har passerat smärtgränsen.
   Vilket får till följ att alltfler fastigheter köps upp av asylanter. Som verkar ha köpkraft. Med många identiteter och med de automatisk bidragsutbetalningarna är det kanske inte oväntat. Vi finansierar vår egen undergång.
   Och Reinfeldt ler i mjugg.

   Gilla

 17. Hans Jensevik skriver:

  Patrik! Håll med om att vi i Sverige i vår åsiktsdiktatur är ganska civiliserade. Vi använder inte koncentrationsläger utan massiv PK-felsignallering tills människor får magsår och ev måste knapra valium. Det är ganska humant. Träffade en psykolog som konstaterade att jag inte brutits ned och på hans fråga om varför så svarade jag som du, jag är 100 procent övertygad om att min verklighet är mycket verkligare än min omgivnings uppfattning om verkligheten. Han sa att jag hade en integrerad personlighet. Sedan fick jag reda på att problemet i Sverige var att nio av tio psykologer åkt dit på PK-ismen och var ointegrerade, dvs knapra valium. Han utryckte sig inte så, i våra termer. I Sverige finns två världar, en informations- och en kunskapsvärld. Den första är helt PK-istisk och i den andra finns förnuftiga människor med ett immunt förnuft mot oförnuftig information. Man är integrerad. Det kanske finns mer integrerade människor än vi tror som bara finner det förnuftigt att ligga lågt tills …… krisen kommer som kräver förnuft. Men då är Sverige som Venetzuela ….. det blir att börja om från början. Men innan dess har jag som du utvandrat, förmodligen til sydvästra Finland. Kvar i Sverige finns pensionärer, invandrare och PK-ister, som nu bara har sitt eget skrå som föremål för PK-istiskt självskadebeteende.

  Gillad av 6 personer

 18. Johan skriver:

  Andelen galna megalomaner som söker sig till det mediala strålkastarljuset torde vara ganska hög.
  De sansade och intelligenta möter jag här och där i vardagen.
  Jag blir ALDRIG imponerad av någon som visar upp sig i SVT.
  Vettigt folk föraktar och undviker MSM…
  Paradigmskiftet sker på nätet. Mattan dras på så vis undan för Public Service och dess gelikar.

  Gilla

 19. Johan Karlson skriver:

  När jag ser alla med utländskt ursprung som håller uppe den äldreomsorg som finns kring mig, den sjukvård som finns kring mig i mitt eget landsting, den industri som finns här närmast mig i Småland – och inser att det finns de som vill utvisa allihop och stänga möjligheterna för en sådan migration – blir jag mörkrädd.

  Det är bara att konstatera att vi intekommer kunna kommunicera med varandra om det här. Jag ser det som en politik för att stänga vår del av sverige omedelbart

  Helt enkelt.

  Gilla

  • Johan skriver:

   Japan beviljade 20 människor asyl förra året. Sverige har beviljat flest människor asyl per capita 33 år i rad inom Europa.
   På Okinawa finns det flest riktigt gamla människor i världen. Vem tar hand om dom?
   Menar du att vi inte kan diskutera Sveriges extrema position?
   Googla på ”Inglehart-Welzel cultural map” …Sverige är ett UFO i världen. Mest extremt. Och detta ska inte diskuteras?
   Googla även ”The road to somewhere by David Goodhart”…

   Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Fint, hur många våldtäkter tycker du att det är värt? Är det värt terrordådet Stockholm och de som höggs till döds på IKEA? Du kan inte bara plocka eventuella russin ur kakan. Eller den ofantliga kostnaden för detta, hundratals miljarder om året, 60 miljarder bara på ensamkommande, du tror inte man kunnat ordna detta billigare? Svenskar sjuksköterskor väller in i Norge, varför inte till Norrland? En av 100 migranter lyckas ta sig till Europa, övriga blir kvar, utan alla miljarder, utan ett ruttet lingon.

   Men du har rätt till din enormt egoistiska ståndpunkt om äldreomsorgen i Norrland så att du kan bo kvar, men kom inte och låtsas att din position är god. Den är ondska rakt av, din äldrevård i Norrland kostar 7000 anmälda våldtäkter om året.

   Gillad av 2 personer

   • Peter skriver:

    Är det ondska eller en människa med PK-glasögon av toarullar som ser det den vill se och inget annat?
    Är det ondska eller religiös fanatism?
    Hur ska dessa PK-människor kunna omvändas till en realistisk, objektiv och logisk syn på omvärlden?
    Vi kan inte förkasta de kanske 80% av samhällets medmänniskor som är djupt troende PK-ister.
    På något sätt måste vi finna vägar att nå varandra.

    Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   Ojojoj. Vilken halmgubbe. Jag känner inte till någon som vill kasta ut välintegrerade människor med invandrarbakgrund (utom i vissa fall Migrationsverket). Men det många med mig säger är att vi inte i Sverige år ut och år in kan fortsätta att till landet importera människor utan utbildning som inte har några som helst möjligheter att i rimlig tid försörja sig själva. Vi har nu under 20 år accepterat fler asylsökande och gett fler uppehållstillstånd per capita än något annat europeiskt land. Vi har problem på bostadsmarknaden, en omfattande arbetslöshet bland dem som kommit under den tiden och deras barn, en omfattande kriminalitet i samma grupper och ett antal ghetton som uppkommit som en fullt förutsägbar följd av den migrationspolitik som förts.

   Jag förstår att det närmast dig i Småland inte finns några utanförskapsområden eftersom den sk EBO-lagen lett till att de som kommit under denna period koncentrerats till ett relativt fåtal förorter i våra större städer. Där är problemen desto större.

   Men välkommen in i debatten när du besökt verkligheten.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Johan Karlsson: Tyvärr har du fel. Ingen vill utvisa personer som arbetar, sköter sig och tillför samhället något, däremot är det ett faktum att en stor del av asylinvandrarna inget har att tillföra oss, de tenderar att leva på socialbidrag och mentalt förbli främlingar (rent av fientliga) i vårt land. Dessa personer borde återföras till sin ursprungsort; de borde aldrig släppts in här.

   Gilla

  • Moab skriver:

   Johan, jag gissar att du är ett vänstertroll men du borde ta med följande i din kalkyl oavsett, från Ängelholm, inte så långt från Småland, ett bråk om turordning vid gymmaskiner. Titta noga på bilderna:

   Gillad av 1 person

 20. Johan Karlson skriver:

  I min egen kommun, jag sitter i vård- och omsorgsnämnden, har vi nu ett kontinuerligt inflöde av medarbetare som kom under migrationskrisen 2015. Endel har jobbat sedan något år, somliga kommer nu efter hand. Vi har utbildningsprogram till bland annat undersköterskor som ger grundutbildad personal under de kommande åren.

  Det finns de som var redo att ta jobb hos oss redan efter ett år i Sverige. Somliga kommer nu efter hand och kan fungera som duglig personal.. Givetvis finns de som inte har nog språkkunskaper och som inte fungerar hos oss. I förvaltningen menar man dock att man på samma sätt föter arbetssökande finlandssvenskar, enskilda individer som inte har tillräckliga språkkunskaper trots fyrtio år i landet. Förmågan att lära sig språk, menar cheferna, är med andra ord, en rätt personlig förmåga.

  Totalt sett är vi här i södra Småland fortsatt beroende av inflödet av nya medborgare i landet. Det fungerar för oss. Det är också en aspekt.

  Gilla

  • worlpresscomsite skriver:

   Hans Högqvist
   Jag antar från ditt inlägg att kostnaderna för invandrarna väl täcks av de inkomster de ger kommunen. Det vill säga att kostnader för sociala utgifter till invandrare är mindre än de är för den etniskt svenska delen av befolkningen.

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Så bra. Sätt ut en annons i MSM, gärna på arabiska och somaliska att ni välkomnar invandrare. Ni kommer att kunna fylla på kommunen rejält. Då slipper vi andra dessa figurer.

   Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   Och den andra aspekten är de som skjuter ihjäl varandra och andra i våra förorter. Det låter ju som om ni i er kommun har rätt bra koll på vilka som kommit, vad de kan och därtill system för att utbilda dem (om du inte bara trollar). Men i större delen av landet ser inte verkligheten ut på det sättet. Det lär t ex finnas 50 000 människor som inte har rätt att vara i landet men som ingen vet var de är. Det är också en aspekt.

   Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Pk-isterna är inte intresserade av förnuft och fakta och beprövad erfarenhet. De är ideologiskt frälsta av att uppnå makt med hjälp av det importerade nya proletariatet. Och kunna trycka till över- och medelklass.
   Om makthavarna hade sansat sig och redan för tjugofem år sedan och framåt reglerat invandringen strikt efter vår förmåga att integrera, så behövde vi inte ha hamnat i detta katastrofläge. Nu har vi en ökande brottslighet och otrygghet och motsättningar och kraschande ekonomi i kommuner och landsting framöver. Att några, här finns det statistik, invandrare också är välintegrerade och jobbat och sköter sig, ja. Bra, men väger det upp förödelsen av vår kultur, vår trygghet och vår ekonomi?
   Nej, absolut inte.
   Vi måste jobba längre innan pensionering och detta kunde ha löst vårt arbetskraftsbehov. Inte som nu jobba tio år extra för att försörja invandrare. Och vi kunde ha erbjudit verkliga flyktingar hjälp, här för några och i deras ursprungliga grannländer för många.
   Om vi sluppit pk-ismen som de neomarxistiska identitetspolitikerna har skapat och använder för att öka och befästa sin makt.

   Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Johan Karlsson: Känner inte igen din beskrivning. Exempel — Malmö kommun, som är extremt invandrartät, är helt konkursmässig, kommunen går back med flera miljarder kronor per år och räddas av utjämningsbidrag.

   Tino Sanandaji har visat att den här utvecklingen är korrelerad med asylinvandringen till kommunen, underskottet hänger samman med de enorma kostnaderna för sociala åtgärder.

   Dessutom har man en spiral med ständigt ökande grovt våld, som nästan enbart är relaterat till asylinvandringen.

   Gilla

 21. oppti skriver:

  Att beräkna kostnaderna för invandringen är inte PK.
  Kanske är det heller inte så smart eftersom vi har så många som då känner sig ifrågasatta och kan känna sig ifrågasatta.
  Vi får i stället berömma oss för de utlägg vi gör för våra invandrare och kalla det satsningar!
  Samt fråga om vi skall satsa på fler migranter eller fortsätta satsa på dem som kommit!

  Gilla

 22. Bosse J skriver:

  Gilad Atzmon utrycker det så här:

  Politisk korrekthet är politik som inte tillåter politisk opposition.
  Politik som inte tillåter politisk opposition är tyrrani.

  Gillad av 4 personer

 23. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för ännu en insiktsfull och välformulerad betraktelse över vår svårförståeliga samtid.

  Skamligt att PK-isternas makt och härlighet triumfatoriskt tillåts skymfa icke-PK-isternas andakt inför ärlighet i vårt – tidigare – så förnuftsstyrt kunskapstörstande och allmänt rättvisesträvande, hyperciviliserade land…

  … men vanäras den som vanäras bör; i höst kan många politiskt korrekta småkejsare få sluta moona.

  Gillad av 2 personer

 24. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Det här spelet handlar inte om sanning, det handlar om makt.”

  Det är ju både trevligt och uppmuntrande att allt fler börjat upptäcka denna sanning. Lägger man därtill att endast en liten minoritet av landets befolkning utgörs av PK-ister samt att det bara är numerären som räknas vid val, kan det nog hända åtskilligt nytt i maktfrågan till hösten.

  Gillad av 1 person

 25. boerje2 skriver:

  The Soldier and Scout Mindsets
  Människan är i grunden tribalistisk och bäst ägnad för intuitivt primitivt religiöst tänkande. Vårt stamtänkande och de ständiga krigen med andra stammar har gett oss ett – warrior mindset – vår sida ska vinna vad som än krävs!

  En PK-ytterlighet är vita Social Justice Warriors vilka har en sedan tidig barndom internaliserad stamidentitet som är icke-vit, då vit stamidentitet är strängt tabubelagd som rasist-fascist-nazistisk lika med Hitler och Förintelsen. Det ser ut som om de kämpar för rättvisa för den andre mot den vite mannen och västvärlden.

  Men SJW-ernas motivation är inte så enkel som positiv rättvisa åt den andre. Tvärtom de kämpar som pk-krigare mot den vita stammen med samma djupa mörka OMEDVETNA motiv som för tusentals år sedan. Nämligen att förgöra fiendestammarna och ta deras kvinnor och barn och bränna ned och förstöra det som inte går att röva. Kampen nu sker inte påkar och svärd utan med idéer, ideologier och information i mycket vid bemärkelse. The warrior mindset gör att vi behandlar information på ett som kallas motivated reasoning. Det handlar inte om att ha rätt utan om att vinna! The scout mindset innebär att man söker se verkligheten som den är.

  NÅGRA AV DEN OMEDVETNA MÖRKA SIDANS MOTIV OCH DRIVKRAFTER
  Avund
  Missunnsamhet
  Svartsjuka
  Schadenfreude
  Vandalism, glädjen att förstöra
  Vilja att riva det man inte förstår
  Fientlighet
  Hat
  Rovgirighet
  Maktlystnad

  Motivated reasoning, the soldier and scout mindsets.

  Why you think you’re right — even if you’re wrong | Julia Galef

  Gillad av 1 person

 26. phnordin skriver:

  Tack för en välformulerad krönika. PK-ismen såsom maktinstrument -och opium för folket- kan bara krossas genom välformulerad moteld i öppen och ärlig debatt. Det borde stå klart för folket att makthavarna fjärmat sig från verkligheten och att endast den rådande maktstrukturens bevarande är avgörande.

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  Socialt åtråvärda resurser är t ex makt, pengar, prestige och identitet (= samhörighet, självbild, godhet mm). Precis som i naturen dras alla till resurskällor. Samhällsbilden klarnar om vi delar upp PK-isterna i tre skikt. Översta skiktet (makteliten) disponerar alla de fyra resurserna. Nästa skikt (VIK:s ledande del) får inte så mycket makt, men däremot pengar, prestige och identitet. Dessa två övre skikt sprider och värnar förstås alla idéer och verklighetsbilder som håller dem kvar vid makten och penningkranarna.

  En större gåta är det stora understa PK-folklagrets psykologi. Visserligen var folk konformistiska, naiva och vänsterindoktrinerade sedan tidigare, men den påtagliga verkligheten borde ändå få fler att ifrågasätta den ideologi som duggar ner från de övre skikten. PK-ismen måste alltså fylla psykologiska, sociala och religiösa behov. Den är effektiv för att den både fungerar som källa till prestige och identitet och samtidigt förstärker mobbkollektivismen.

  På religionssidan är det tydligt att Guds allseende öga, likvärdesprincip och rättskipning ersätts av PK-mobben + egalitarismen. Alla rättrogna ges rätt att bli sedda och inkluderade.

  Möjligen har vi anti-PK-ister en mer jagstark, integrerad, introvert och mindre kollektivistisk personlighetsprofil. Jag rekommenderar en intressant artikel om hur grupptryck och andra psykologiska faktorer sannolikt påverkar en befolknings psyke och överlevnadsinstinkter:
  http://www.amerika.org/politics/socializing-destroys-civilization/

  Gillad av 3 personer

 28. Spiro skriver:

  Målet är att Danmark inte ska bli som Sverige” säger den danska venstre-politikern Mads Fuglede i SVT Aktuellt och varnar för en utveckling där Sverige är på väg att bli som ett land i Mellanöstern.– Allt för många kommer från Mellanöstern till Danmark bara för att leva på bidrag i ett parallellsamhälle, förklarar han.
  https://nyheteridag.se/vi-vill-inte-att-danmark-ska-bli-mer-som-mellanostern-dansk-liberal-sagar-svensk-politik/
  I Danmark förs det brottsstatistik. De har ingen Morgan som låtsasbekämpar brottsligheten.

  Gillad av 1 person

 29. Lars skriver:

  Fenomenet Politiskt Korrekt finns faktiskt både till höger och till vänster! Vad är t.ex. nu Politiskt Korrekt om man ser till Moderata Samlingspartiet? Inte detsamma som igår tänker jag. Sedan är det fascinerande med media, som är borgerlig, och med universiteten, som producerar genuskunskap och allt möjligt. Kanske det är som någon sa att Högern i form av partier och tankesmedjor fokuserade på ekonomin och lät vänster gapa och skrika om post-modernism, för det var i längden oväsentligt. Om invandringspolitiken är det märkliga denna oheliga allians mellanhöger och vänster. Sett utifrån ekonomiska konsekvenser (som varit kända länge) som framstår som en enkel kalkyl, ren bokföring, och inte svårt förstå, så är det gemensamma draget mellan höger och vänster att man förnekar fakta. Men varför? Man kan ha helt olika syften med det. När det gäller vänstern lutar jag dock mot inkompetens och för högern Machiavellisk slughet. För vänstern så tycks man anammat ungefär samma retorik som Påvestolen när man inte vill acceptera preventivmedel och aborter. Man hävdar man värnar livet i en överbefolkad värld. Man har alltså valt bortse från realia, särskilt ekonomiska realia, och på så sätt ser jag vänstern fullständigt svika vad man ansett kännetecknande, en analys av samhället med ekonomin som primat. Högern då, ja deras syfte är uttalat, nyliberalism och globalisering och med en ekonomisk teori i botten.

  Makt är meningslöst om man inte vill påverka, men PK är nog ett maktmedel som gör människor lätta att hantera.

  Nu kan man ju ägna många diskussioner om vad som är höger och vänster i politiken. Jag valde att se på sjuklöverns egenuttalade positioneringar.

  Etiketter kommer man inte så långt med. Det samlar likasinnade under fanorna. Att prata om att allt är socialisternas fel är ett bra sätt att göra sig själv obsolet. Sedan 1980-talet lever vi i en värld där dominerande makter som EU och USA bekänner sig till nyliberalism och globalism. De partier som stått bakom har ansett sig vara höger. Även vänstern som socialdemokrati och Labour och demokrater har närmat sig och anammat med Bill Clinton och Tony Blair i spetsen.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Kanske om nyliberalism och globalism är vänster? Det är snarare förknippat med högern och vänstern har anammat. Jag tror att sätta vänsterliberal som etikett på de borgerliga partierna är att frånkänna dem ansvar för vad de gör t.ex. i invandringspolitiken, socialförsäkringar mm. Jag tror det mycket väl vet vad de gör (på högre nivå, inte hos medlemmarna) och hur det slår på samhället. Vänsterliberaler finns det ju hos Fp, Mp och V och inom vänsterflygeln av S och på de samhällsorienterade universiteteten, särskilt Södertörn. Dessa är förblindade och brister i förståelse av konsekvenserna. Etiketter är hursomhelst bara hjälpmedel att förstå. Det blir värre när man bestämmer sig för att allt som kallas höger är bra och vänster dåligt eller tvärtom.

    Men jag säger inte emot dig egentligen om du kallar M vänster ur t.ex. perspektivet att man slår sönder samhället och den egna kulturen. Etiketterna har blivit svårdefinierade. Ur det sociokulturella perspektivet är nog hela sjuklövern vänsterliberaler, men ur socioekonomiskt perspektiv finns vänster och höger. Jag tror ändå samhällsekonomi (som ofta är en ideologi snarare än vetenskap) har primat. Hur vill man se samhället utvecklas ekonomiskt.

    Gilla

   • Boma skriver:

    Jo, i alla väsentliga frågor som rör frihet, yttrandefrihet, globalisering och och invandring så finns det ingen skillnad längre på,den gamla högern och vänstern. I den ekonomiska politiken så är skillnaderna marginella mellan M och S, skattetrycket under de borgerliga förändrades endast marginellt, och ”privatiseringarna” är alla baserade på skatt och har bara skapat underlag för en liten klick oligarker inom välfärd och skola genom rent-seeking.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, det är nog du som sätter fel etiketter. Oavsett din avsikt så leder detta uppdelande i höger och vänster fel, särskilt när det gäller grundläggande maktfrågor.

   Totalitärt tänkande och monopolism är lika illa vare sig det kommer från ”vänster” eller ”höger.

   Det man ska vara vaksam mot är således alla tendenser att avskaffa mångfalden. Det är den som skapar nya möjligheter och nya perspektiv. Så snart någon påstår sig ha funnit den heliga graalen, vare sig i politiken eller ekonomin finns det anledning att omedelbart sätta sig på hasorna.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, du kanske tycker att det är viktigare att döma utifrån vad folk säger att de är i stället för att titta på verkligheten? Det blir inte mer rätt för att du upprepar det. Särskilt inte när du får chansen att göra det rätta!

   Gilla

   • Lars skriver:

    Vill du då vänligen definiera höger och vänster och då inkludera de skiftande beskrivningar som finns inklusive absurditeter som Fredriks, Moabs, Trumps….och visa att det inte är absurditeter? Likväl så begripligt så alla kan vara eniga inklusive de partier och grupperingar som säger sig vara vänster eller höger. Eller tycker du det är rimligt om du kallar nyliberalism för Kalles Kaviar? Det är svårare att vara oense om vad som är Kalles Kaviar än vad som är nyliberalism trots att nyliberalism ären tämligen vedertagen inriktning på politiken uppbackad av filosofer och ekonomer, som man kan söka på wikipedia efter och få en rätt begriplig definition av.

    Undvik gärna försök att med obefintlig logik dissekera vad jag säger för du respekterar inte regelverket bl,a, att hålla sig till sak, inte läsa in annat än vad som finns i texten och ifrågasätta person istället för textens teser och berättelse.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, kontexten här är Patriks artikel om hur man ska förstå PKister. Jag gav en bild av hur jag eventuellt kan se det hänga samman, men med skillnader i syfte mellan höger och vänster som man positionerar sig i Sverige. Jag diskuterar inte i absoluta begrepp utifrån något så odefinierat, som ”höger” eller ”vänster”.

    Det finns inga historiska ide strömningar som direkt leder fram till dagens dominerande samhällsideologier eller ”vetenskapliga” förklaringar över hur samhället ser ut. I väst lever vi naturligtvis i vad man kallar liberala samhällen, från nyliberalism över social liberalism till vänsterliberalism. Socialkonservatism och Socialdemokrati anknyter närmast till socialliberalism Vänsterliberalism är tvetydigt, vad avser det? Extrem individuell frihet? Mer av ingrepp i marknadsekonomin? Sociokulturell ideologi? Vad som finns idag har föregångare, men har förändrats.

    Samhällen byggs inte utifrån ideologier, totalitära stater är det för att man ser det som medel att styra stater, ideologin är övergripande filosofi som kan motivera eller handleda i synen på hur världen fungerar (t.ex. kapitalistisk syn, Islam, kommunism), men det förklarar inte varför totalitära stater uppstår. Det finns kapitalistiska totalitära stater som i Kina o i stora delar av tredje världen, vi har haft gott om totalitär stater i Latin Amerika, i gamla Sovjetväldet.

    Så Olle, jag drar nog slutsatsen att du inte förstår vad jag skrivit. Vad jag kan se så ärd et partier som i Sverige anser sig vara höger som har drivit invandringspolitiken, det är de borgerliga partierna, som upphävde Lucia beslutet 1989. Oavsett vad Palme och pojkarna tänkte på 80-talet, så gjorde S en helomvändning då, men det föll inte de borgerliga partierna i smaken. Du skriver om att ha möjlighet att göra det rätta? Jag kan väl ur perspektivet invandringsfrågan konstatera att alla som röstat borgerligt sedan 1989 inte har gjort ”det rätta” eller vad säger du? Ångrar du dig?

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars (15:19) – jag instämmer i det mesta här. Det är sant att de politiska etiketterna nu är förvirrande, flytande och vilseledande. Eftersom den reella verkligheten är så mångdimensionell och har förändrats snabbt skulle både gamla och nya termer hela tiden behöva definieras och DGS fungerar av tekniska skäl inte bra som ett tillräckligt stringent samtalstorg.

   Hur sjuklöverpartierna betecknar sig själva är ointressant, därför att de bara är ”valtaktiska horor”, som någon på nätet skrev. Att de flesta dissidenter skyller på vänstern beror på att socialismen står för den nutida PK-retorikens bärvåg och grundton, destruktiva inkonsekvenslogik och förljugenhet. Dagens ”liberaler” och andra tidigare mittflöjlar flaxar bara med i retoriken och vill halvtotalitärt materialisera abstrakta begrepp som ”frihet” och ”jämlikhet” – i Sverige är de i praktiken ännu mer verklighetsförnekande och folkförrädiska än vänstern.

   ”Högern” är en urusel term och inte alls ”bra” i verkligheten heller. Jag vet inte hur t ex Reinfeldts efterlämnade hov av slickande ynkryggar ska betecknas. Anarko-moderater? Fegerater? Nyvuxna Svekokratpartiet? Hur som helst behövs i år mycket mer upplysning både om klassisk konservatism och om det nya alternativhögerspektret, eftersom allt detta är så okänt för svenskarna och regimtrogna media gör sitt bästa för att vilseleda väljarna om allt annorlunda och mer samhällskonstruktivt tänkande.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Moab brukar säga att det här är vad de vill. Då söker man ett syfte. Olle Reimers gillar konspirationsteorier (de som avspeglar verkliga fakta tror jag) och då är fakta att det är den borgerliga sidan i svensk politik och i huvudsak borgerlig media (som DN, som inte är beroende av presstöd) som drivit på för invandring och vänstern har hängt på, men syfte? Man kan hitta ett syfte i nyliberal ideologi som man driver så hårt så man vill med invandringens hjälp slå sönder välfärdssamhället. Milton Fridman diskuterade det som frihet att låta individers produktivitet avgöra inkomst och tillåta öppna gränser, men avstod pga konsekvenserna eftersom hela välfärden då måste privatiseras och all inkomstutjämning uteslutas. Nyliberalism är vad jag ser som den ideologi som drivit svensk borgerlighet sedan 80-.talet både vad gäller ekonomisk politik (inkl privatiseringar) och migrations politik. Det driver även EU och vi är medlemmar.

    Vad jag vänder mig mot är den ständiga retoriken här att det är ”socialismen” bakom den utveckling vi ser. Det stämmer inte. Vad den sk vänstersidan i svensk politik håller på med kan jag bara förstå som brist på kunskap och kompetens och att även de formats av media och propaganda. Den akademiska vänstern med sin post-modernism, genus etc är ju en lite gruppering, men betydelsefull som ideologiskapare. De är dock oväsentliga ur perspektivet politisk styrning av landet. Som Olle Reimers säger, de är ”nyttiga idioter”. Jag gissar att så fort någon av dem öppnar munnen i TV rutan så får borgerligheten fler röster. Det är ju inte förnuftigt vad de säger. Men när de röstar borgerligt har de också röstat för nyliberalism och invandring.

    Det är som att välja mellan pest och kolera nuförtiden. SD är åtminstone ett parti som angriper den mest avgörande politiska frågan, invandringen, med de stora konsekvenser det för med sig nu och på sikt.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag kan bara instämma (i 22:13). Det är ju ett faktum (som även t ex Utlandssvensk har dokumenterat) att Bildt-Westerberg och Reinfeldt-alliansen bär den största skulden, åtminstone fram till sommaren 2015. Jag har själv varit helt inriktad på förändringarna på retorik-, ideologi-, logik- och psykologisidan, så som de framträder i offentligheten. Eftersom de borgerliga partierna för länge sedan har svikit sina gamla ideologier kom analysen av socialismens idéer och avsikter att hamna i fokus och många av oss systemkritiker har nog tillmätt de idéerna och avsikterna en alltför stark drivande kraft, delvis på grund av socialdemokratins starka ställning. Men precis som du förklarar räcker det inte att bara säga att de borgerliga partierna också har blivit vänster, därför att de under någon sorts nyliberal eller libertariansk fårskinnspäls drev en vargtandad samhällsförstörande politik under båda perioderna, när de väl fick chansen. Och borgerlighetens ideologer producerar lika destruktiva idéer som socialisterna, även om deras förespråkade metoder och utopier ser annorlunda ut.

    Gilla

 30. Mikael Steinwall skriver:

  Det kan ju också vara så att PK-isterna har insett att klockan är slagen, deras dogmer blir ihåliga när verkligheten tränger sig på. Men hellre än att släppa in förnuftet biter man sig fast vid sin hopplösa vision, det ska gå, det måste gå att förvandla Sverige till ett multikulturellt mönsterland.
  Det är en fråga om prestige, och det är ingen liten sak.

  Gillad av 1 person

 31. Lars skriver:

  Många idag känner nog hur deras frihet beskärs om man betänker professionaliseringens urholkning, styrning, legitimering, bundenheten till institutioner. Människan utför vad andra beslutar om utgör forskning och evidens.

  Den socialistiska statens inflytande på allt förstår jag, men jag är inte så säker på att det är bakgrunden (men i Sverige och den stora staten och höga skatterna kan man inte bortse från den effekten). Jag har sett motsvarande fenomen i IT världen, hos privata företag, där diskussionerna om metod och frihet och ny teknologi förbehålls någon stab av något slag, men också trenden mot standardisering och legitimering dels via certifiering av t.ex. projektledare, utvecklare mm och dels via metodansatser, som ska ge standardiserat genomförande. Jag skulle tro vi ser motsvarande i t.ex. lärarkåren, där man inte har någon särskilt stark professionell prägel, man följer riktlinjerna och ska vara forskningsbaserade dvs. de 140 pedagogiska professorerna i landet. Journalister är slavar under sina redaktörer och därmed medias ledning.

  Jag tror alltså inte det är något speciellt ”socialistiskt” i detta trots att nog många borgerliga väljare sitter fast i, tron att vad de ser i dessa avseenden har med sossarna att göra, och hoppas att kapitalismens marknadskrafter ska ge dem individuell frihet, men det gör den inte, så strävar inte marknadskrafterna.

  Taylor utvecklade vad som kallades scientific management i början på 1900-talet och det avser specialisering av arbetsuppgifter för att öka processflödet. Det ligger i kapitalismens funktionssätt att söka standardisera och styra arbetskraften.

  Gilla

 32. Lars skriver:

  Den väsentliga psykologen och forskaren Tomkins (som la grunden för undersökningar om att människan världen över (Ekmans studier) har sju grundläggande affekter, som kombineras på olika sätt med tankeobjekt för att ge emotioner), var inne på om en skillnad höger, vänster fanns som låg i graden av medkänsla med andra och det kan ju ligga något i det.

  Idag förefaller problemet med vänstern att man helt betonar medkänsla med hela världen, som om man skulle kunna påverka alla att känna medkänsla och helt ignorera ekonomiska förhållanden dvs samhället som system och även biologin (som t.ex. inom psykologi). Man tar till sig all teori som tycks uppfordra till medkänsla t.ex. Genus, HBTQ, Anti Rasism, Anti imperialism och försöker få dessa värderingar och beskrivningarna av verkligheten att elda massorna och misslyckas skändligt att förstå världen när man utgår från individuell introspektiv filosofi och psykologi.

  Intressant tycker jag att se hur moderaterna är Mot. Jag tror ofta att de borgerliga partierna inte fungerar utan konflikten med den starka arbetarrörelsen (som förtvinat sedan 80-tal). Vänsterpartiet är något liknande och Mp också, men med ett misslyckat försök bortse från ekonomi, där man inte anslutit sig till borgerligt tänkande (individuell frihet osv) och ekologi.
  T.ex. talet om att man är mot ”kollektivism” och för ”individualism” är ju helt i linje med motståndet mot arbetarrörelse och liberal main stream. Men hur ska de små människorna kunna ha inflytande utan att organisera sig? Hundra tusen medlemmar och en hundring från var och en, det är ju 10 miljoner. Vilken enskild kan hosta upp tio miljoner?

  I grunden ligger kanske västerlandets fokusering filosofiskt på individen, på individen som observerande varelse, inte en varelse i relation med andra i olika system. Konservatism exempelvis har ju också utgått från idéernas värld och blandar in moraliska element som ingående i den biologiska mekanismen. Det handlar oftast när det gäller konservatism och liberalism att försvara den rådande ordningen.

  Gilla

  • Lars skriver:

   mans ka inte förväxla medlidande med medkänsla. Det är inte samma sak. Det första är som när Kristus led för mänskligheten på korset.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Har jag förstått borgerlighetens syn på medlidande som en intellektualisering att medlidande begränsar människans möjligheter att hjälpa sig själv? Svaret är väl snarare att medlidande skapar en situation där man inte hjälper, medan medkänsla ökar handlingsberedskap att hjälpa?

   Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Lars 16 februari, 2018 at 17:36

   Kul att du tar upp affektforskaren och psykologen Slivan Tomkins och hans efterföljare Paul Ekman. Det var länge sedan jag läste något om dem.
   Håller just på att rensa/döstäda bort hans fyra delar av ”Affect Imagery Consciousness” från mina packlådor. Vem sysslar med sånt som känslor idag?

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, medkänslan i vänstersystemen är själva flugpapperet som lockar till sig de nyttiga idioterna. När det bara finns en sanning så måste den implementeras. Med järnhand.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Håll dig till texten. Jag diskuterar inte totalitära stater. Psykologen var amerikan och han berörde demokrater och republikaner. Jag berörde retoriken från svensk vänster och vi lever inte heller i ett totalitärt samhälle.

    Gilla

 33. rolfholmen skriver:

  Nu har jag inte läst alla kommentarer så vad jag skriver har kanske framförts av andra.
  Nåväl, för mig tycks det som om många inom den bildade eliten, intelligensian ofta har haft en dragning till totalitarism. Under 20- 30-talen fascinerades många välutbildade av fascism, nazism och kommunism. Under 60- och 70-talet viftade studenter med Mao´s ”lilla röda”.
  Min erfarenhet är att många sk. Intellektuella fascineras av och ansluter sig till totalitära idéer. Konstigt då dom förväntas kunna tänka.
  Det ser vi idag, ffa genuspedagogik (manshat), identitetspolitik (den nya rasismen), hävda att burkan är ett fritt val men förbjud gridgirls i F1.
  Vänligen,
  Rolf Holmén

  Gillad av 1 person

 34. LITVINOV skriver:

  For att förstå PK-ismen och PK-isterna måste man först inse varifrån PK-isterna hämtat sin PK-matris.Varifrån är denna matris hämtad?Svar:Ifrån Coudenhove-Kalergis ”Praktischer Idealismus” (1925) -en person som anses vara idégivaren till det nu pågående folkutbytesprogrammet i Europa.Vilka är PK-isterna?Svar:Personer som anser sig kunna profitera på de förändringar genomförandet av detta program medför.Vilka sociala strata tillhör dessa personer?Svar:Anställda och ägare i banksektorn,detaljhandeln,reklambranschen,media-apparaten,fastighetsbranschen etc.Glöm ej alla dem som kan profitera på lägre priser på produktionsfaktorn ”människan”-detta då en påtaglig ökning av ANTALET POTENTIELLA LÖNEARBETARE ÄVEN DRIVER NER STYCKEPRISET PÅ DENNA ”VARA”.FRAMFÖRALLT EMELLERTID ÄR PK-ERIET EN NÖDVÄNDIGHET FÖR DEN VÄXANDE SKARAN AV ASYLBARONER OCH ASYLBARONESSOR SOM SÅGOTT SOM ARBETSFRITT KAN MJÖLKA STATSKASSAN OCH SKATTEBETALARNA PÅ SAGOLIKA SUMMOR.

  Gillad av 1 person

 35. Daniel74 skriver:

  PK är ny kommunism. Globalosm. Kalergiplanen. Agenda 21. EU. Vad är deras mål?

  Den totala utrotningen av alla människor som inte är de själva, och även total utplåning av all kultur , historia och kunskap så att vi aldrig har funnits. Europas utplåning är bara början.

  Detta måste stopas. Annars förintas allt som är värt att ta vara på och hela mänskligheten försvinner.

  Hemskt.

  Gillad av 1 person

 36. olle holmqvist skriver:

  Ur PK-istens själsliv:
  Ärke-PK-isten Jan Helin sitter i rutan och meddelar (mot av – alla – Jan ”Janne” Josefsson, mannen med en hjärnhalva) :När jag var Aftonbladet var det rätt att benämna SD ”fascistiskt”.
  Nu när jag är ännu större (mer uppblåst) är det inte rätt längre.

  Anders Lindberg,Aftonbluddret, uppskolad av Laila Freidvalds, minns någon henne ?
  – anser att det är en och samma odelbara ”Öppenhet” som
  grundlagt exportindustrins framgångar och som grundlagt massinvandringen.

  Skulle du köpa en pensionsförsäkring av någon av dem ?

  Gilla

 37. Lars skriver:

  Integrerad använde psykologer som begrepp utan gemensam förståelse eller teori bakom. Man menar dock vanligen förmågan att kunna hantera olika aspekter på väsentliga andra (familjen) och differentiera och hantera att vissa aspekter frustrerar och andra inte. Det kommer från psykoanalysen, Melanie Klein, om sammansmältning av goda och dåliga delobjekt dvs. egenskaper hos modern. I den teoribyggnaden ligger också att barnen går igenom en schitzo- depressiv position någon gång i två-tre årsåldern och det är avgörande enligt dessa teoretiker. Personligen tror jag inte psykiska problem skapas där.

  Begreppet integrering, som jag beskrev det, kan dock vara generellt användbart begrepp om man undantar den sammansmältning och skapande av helhet på det sätt man framfört, dock tror jag differentiering är nyckel för att förstå. Det handlar alltså om relationen med andra människor, där familjen är viktigast. T.ex. Neuroser antas skapas av sådan oförmåga liksom psykoser dvs en misslyckad integrering i treårs åldern.

  En från familjen integrerad personlighet har troligen bättre förmåga stå emot frustration i relation till andra, men att stå utanför sociala sammanhang klarar man inte (utom i få undantag). Rigiditet t.ex. att alltid tro att man vet trots bevis på motsatsen är snarare tecken på motsatsen dvs det är neurotiskt. Man har inte full kontakt med omgivningen.

  Gilla

   • Lars skriver:

    1) Psykodynamisk terapi bygger på en felaktig, osynlig, icke åtkomlig modell över hur psyket fungerar (i hög grad baserat på psykoanalys), som inte kan bekräftas, men falsifieras. Metod som bygger också på överföring av falsk kunskap, religionsliknande.
    2) Kognitiv terapi eller KBT gör inte anspråk på en djupsykologisk bild av hur människan fungerar utan bygger på praktiskt fungerade här och nu baserad kunskap. Systemisk terapi detsamma.
    3) Resultatet av mätningar pekar på samma resultat för terapiformerna
    4) Det är oseriöst att överföra felaktig information till patienten.
    5) Psykodynamisk terapi har inget mervärde. Den bör försvinna.
    6) En slutsats är också att de fungerande ingredienserna i psykodynamisk terapi inte har med teorin bakom att göra, eftersom den är felaktig.

    Jag skrev det här för det finns nu en intressant strid bland psykologer och terapeuter omkring terapiformer, då socialstyrelsen vill mönstra ut psykodynamisk terapi, men flertalet psykologer och terapeuter är utbildade enligt den modellen och man förstår ju att man inte vill släppa kunskap det tagit trettio år att bygga upp.

    Det är på ett sätt en parallell till PK samhället. Troligen samma gruppfenomen bakom fasthållande vid en orimlig position.

    Nu är det ju också så att psykodynamisk teori förändrats över tid och inkluderar mer moderna tänkare som Stern, Bowbly m.fl. Problemet med alla terapiformer är att en förklarande modell över hur psykiska problem uppstår saknas och därmed generellt över hur människan fungerar.

    Det är alltså inte lätt att ersätta nationalekonomins Micro teori om den rationella nytta maximerande individen med någon mer realistisk syn på människan och sociala system. Beteende ekonomin kommer knappast att klara den frågan utan en bas av kunskap om hur människan fungerar.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Att hävda att två metoder ger samma resultat och hävda att detta visar på att det inte spelar någon roll vilken metod och bakomliggande modell för psyket man använder får mig att tänka på ett samtal jag hade med en person om att gå med i Nato.

    1) Jag sa att jag börjat fundera över om inte det pga teknologins utveckling gjorde det nödvändigt
    2) Han hävdade att vi av moraliska skäl måste gå med för att annars åkte vi snålskjuts
    3) Jag hävdade att så kan man inte se det, nationer fungerar enligt sina intressen
    4) Han hävdade att om vi hade samma åsikt men av olika skäl så var det egalt
    5) Jag sa nej, det är väsentligt hur man kommer framtill en åsikt, och jag har inte sagt att jag är säker

    Uppenbarligen så ger dessa olika syn helt olika möjligheter att ta del av och tolka vad experter och politiker framför efterhand. Detsamma gäller självklart terapi och på samma sätt dvs vilken information och förståelse söker man. Och det gäller PK Sverige dvs på vilken grund för man fram sina åsikter, hur försöker man förstå. Min fiendes fiende är min vän hjälper ju inte som regel för hur man ska rösta eller söka politiska koalitioner, för det är många beslut som kommer att tas.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Apropå artikeln.

    Roy Bhakshars bok från 1975 om Kritisk realism, som jag läst trettio sidor i, konstaterar att all vetenskapsfilosofin undvikt ontologin, men i praktiken därmed inordnat sig i att ontologin är beroende av epistemologin dvs att världen finns enbart i form av vår kunskap. Han hävdar snarare att för att veta något om världen är vi beroende av vetenskap, men vetenskapen kan inte finnas utan att verkligheten finns dvs ontologiskt finns världen och det är möjligt att konceptuellt filosofiskt diskutera hur verkligheten är beskaffad. Verkligheten är inte transient dvs den överförs inte dvs den är helt oberoende av vår kunskap om den. Kunskapen är däremot transient dvs den är social och byggs succesivt på gammal kunskap och överförs därmed.

    Jag invänder alltså mot talet om mening och anser man måste bygga kunskap på ett falsifierbart sätt med hypoteser och inte kan undvika en överordnad modell på konceptuell nivå om orsaker till psykiska problem.

    Men det är trevligt om det börjar röra på sig inom psykologin.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.