Kvinnor är djur

Jan-Olof Sandgren

Män är djur! Från att vara ett mycket kontroversiellt uttalande 2005, (se ett klipp från dokumentären ”Könskriget” här) har det genom #metoo-kampanjen blivit ett närmast trivialt faktum. Något som alla kvinnor ute i samhället förväntas förhålla sig till.

Om feministerna har rätt i att män är djur. Vad får det för konsekvenser? På min näthinna frammanas bilden av en värld, styrd av egoistiska alfa-hannar som krigar sig fram till toppositioner medan de roffar åt sig av samhällets resurser.

När makten väl är säkrad (och de privata tillgångarna i tryggt förvar i något skatteparadis) satsar alfa-hannen på att sprida sina gener. Sex har högsta prioritet. Samtycke mindre nödvändigt, eftersom honor är fysiskt svagare. Däremot kan kontroverser uppstå med andra män, som också vill sprida sina gener. Ibland måste man slåss och kanske spilla lite blod för att få befrukta de bästa vaginorna. Mord, våldtäkt och även pedofili är för övrigt vanliga företeelser bland djurarter som står människan närmast.

Många feminister skulle säkert hålla med om den här verklighetsbeskrivningen. Men låt oss vara rättvisa. Låt oss leva upp till devisen ”alla är i grunden lika”, och fråga oss vad som händer om inte bara män, utan även kvinnor är djur.

Om kvinnor är djur… kommer de att attraheras av alfa-hannar. Alfa-hannar är helt enkelt det bästa kapet om man vill ha en genetiskt välutrustad avkomma. I den mån honor själva kan välja, är det sällan som beta-hannen får första dejten.

Om kvinnor är djur… och samtidigt feminister som vill ta makten, måste de först knuffa ner alfa-hannarna från deras toppositioner. Detta kommer att degradera dem till beta-hannar, och de blir därmed mindre attraktiva. Det uppstår brist på alfa-hannar.

Om kvinnor är djur… kan problemet lösas genom att upprätta parallella samhällen, som styrs enligt patriarkala principer. Dessa parallellsamhällen kan nödtorftigt kontrolleras med ekonomiska styrmedel, samtidigt som de upprätthåller en livskraftig population alfa-hannar.

Om kvinnor är djur… kan en annan lösning vara att ge särskilt gynnsamma villkor för unga alfa-hannar, som vill etablera sig i Sverige. Till exempel från den starkt mansdominerade kulturen Afghanistan.

Om kvinnor är djur… kan till exempel en representant för dessa fristående alfa-hannar räkna med stöd från organiserade feminister, även efter att ha förgripit sig på en minderårig flicka.  (Se ”Mamman till 14-åringen som utsattes för övergrepp: ‘Det enda jag vill är att trakasserierna mot mitt barn ska upphöra'”, Katerina Magasin 12/10 2017)

Om kvinnor är djur… skulle feministiska rörelser inom de ”fristående” kulturerna, kunna upplevas som hot och kanske till och med motarbetas av statsbärande feminister. Om en person som Amineh Kakabaveh vill vara feminist, både inom Vänsterpartiet och i sin egen ”parallellkultur”, riskerar hon att bli stämplad som förrädare. (Se Amineh Kakabaveh, ”Utfryst – efter att jag talade om hedersvåld”, Aftonbladet 29/11 2017)

Man kan hitta fler exempel på samma tema om man följer populära media, men det är inte det som är mitt syfte. Jag tror nämligen inte att kvinnor är djur (och jag erkänner att rubriken ovan sattes i avsikt att provocera).

Däremot har vi ett djuriskt ursprung, en överlevnadsinstinkt lagrad i reptilhjärnan sedan miljoner år tillbaka. Och ju mer medvetna vi är om det biologiska arvet, desto lättare kan vi balansera vår djuriska sida med egenskaper som förnuft, kreativ fantasi och rationellt tänkande.

I annat fall kommer civilisationen snabbt att demonteras. Enligt den gängse feministiska retoriken är det bara män som behöver bekymra sig om sin primitiva natur. I uttalandet ”män är djur” ligger antagandet att kvinnor sedan länge passerat det stadiet, om de ens någonsin befunnit sig där.

Jag tror detta är feminismens största misstag. Ett misstag som kan visa sig ödesdigert. Inte bara för den feministiska rörelsen utan även för den västerländska civilisationen.

30 reaktioner på ”Kvinnor är djur

 1. Bo Svensson skriver:

  Visst är vi djur. – Alla drivkrafter kommer från djuret i oss, – men sedan finns det styrning också. – Ett fordon fungerar som bild och det bör sitta någon bakom ratten.

  Gillad av 1 person

 2. Pelle skriver:

  Mycket intressant! Att svenska kvinnor numera avviker från de flesta andra kvinnor världen över är vid det här laget väl belagt. Deras samhällsbevarande instinkter tycks helt ha gått förlorade i det omättliga behovet att uppleva godhetskickar och ryggdunkningar. Jag har ofta frågat mig vad det beror på. Den slutsats jag mest hamnar i är att svenska kvinnor aldrig har behövt ta fullt ansvar för något. Det finns alltid män där som antingen får kliva in och reda ut och betala för röran eller som kvinnorna kan skylla sina misslyckanden på.

  Gillad av 2 personer

  • Agneta Berglöw skriver:

   ……..att svenska kvinnor aldrig behövt ta fullt ansvar för någonting.Det finns alltid män som får kliva in o reda ut o o betala för röran eller som kvinnor kan skylla sina misslyckande på.
   Undertecknad tillsammans med miljoner kvinnor i detta land har då banne mig tagit ansvar.I yrkeslivet,i hemmet.
   Bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna.

   Gillad av 2 personer

   • Pelle skriver:

    Stämmer inte. Svenska kvinnor har ingenting att visa upp jämfört med t.ex. miljontals ryska kvinnor som fick axla ansvaret fullt ut för försörjning och produktion när deras män, söner, fäder och bröder kämpade vid fronten mot en fiende som ville förinta dem alla. Svenska kvinnor har ingen liknande erfarenhet i ett skarpt läge – därav den utbredda rosa drömmarnas verklighetsflykt bland er, vilket i längden kommer att leda till samhällets sammanbrott som fungerande enhet.

    Gillad av 4 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Hender det forekommer del misogyni på denne bloggen.til tider.. Du kan ikke skjære alle kvinner over én kam, Pelle.
   ”Aldri..” – ”alltid…”, skriver du. Så enkelt er det ikke.

   Gillad av 2 personer

   • Pelle skriver:

    Anne-Hedvig – du tar till klassiska översittarfasoner genom att tillskriva andra epitet. I detta faller blev det misogyni, vanligtvis brukar det vara rasism eller nazism som klistras på meningsmotståndaren. Kom med argument istället, påvisa med exempel varför ”aldrig” och ”alltid” inte stämmer i fallet ovan. Jag, och många med mig, är urbota trött på ditt sätt att samtala. Dessutom, det känns lite udda att som svensk diskutera svenska kvinnor på en svensk blogg och få svar på annat än svenska. Redogör gärna för dina kunskaper i sakfrågan. Kom med exempel istället för epitet.

    Gilla

 3. Gunnar skriver:

  När vi säger att något mänskligt beteende är djuriskt menar vi egentligen att det är känslostyrt. Skillnaden mellan djur och människor skulle då vara att människor tänker – och att djur agerar efter emotioner.

  Riktigt så enkel är nu inte biologin. Även djur tänker och får erfarenhet och kan bli kloka som elefanter. Hos vissa djurarter återfinns rentav en slags protokultur.

  Rent evolutionärt har känslor en signalerande och styrande funktion. Och bygger i högsta grad upp vårt eget livsinnehåll.

  Emotioner kan vara allt från snabba till mer utdragna. Skalan är extremt vid. Från blixtrande smärta till mera dov. Från det lustfyllda till det obehagliga.

  Emotioner i alla former verkar signalerande och styrande. Och är som sådana ytterst effektiva. Just för att vi slipper tänka och direkt kan agera. Eftertänksamhet tar tid. I mer akuta situationer har vi sällan tid. Vi går på känslor.

  Gilla

  • Gunnar skriver:

   Det som huvudsakligen skiljer människor från djuren är att intellektet fått en större och mer kontrollerande plats. Men utan att för den skull ersätta känslor.

   De emotionellt betingade skillnader som hittas mellan könen har huvudsakligen med vår reproduktion att göra. Och de faller ut som emotionellt särskiljande strategier. Men dessa strategier kompletterar varandra. Tillsammans ökar de avkommans möjligheter till överlevnad.

   Utöver dessa skillnader i strategi och morfologi rider vår individualitet. Och dessa individuella skillnader inom mänskligheten slår med hästlängder alla könslig bredd i olikheter. Har vi någonsin träffat på en individ som varit exakt lik någon annan – oavsett kön? Till och med enäggstvillingar skiljer sig åt i Epigenetik och erfaren. Vi får särskiljande fenotyper. Även i personlighetsdrag. Och ju större vartefter tiden går.

   En allt för stor fokusering på könsskillnader riskerar dock att skugga fältet mänsklig likhet – oavsett kön. Däri ligger faran med den mer extrema formen av feminism. Den slår in onödiga kilar mellan människor.

   Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Ja, för min del efter en ganska lång karriär inom affärsvärlden både utomlands och i Sverige så kan jag notera att det endast var i Japan som män styrde och ställde. Istället så tycker jag att företagens nya fokus på form över innehåll ger en perfekt jordmån för kvinnor och deras känsla för politik, samt deras manliga motparter förstås. Vi som fokuserar på uppgiften som skall lösas blir rundade i första svängen, kvinnor är bra på att gå från fjäsk till kniv i ryggen på ett ögonblick, precis som deras nya manliga konsulentskolade PowerPoint-mästare till kollegor. Att kunna något idag säkrar en plats på botten, män är ju ofta mer korkade och intresserar sig för teknik eller programmering eller nya vad de nya lagarna egentligen betyder, kvinnorna och deras manliga motparter har för länge sedan insett att sådana färdigheter bara är en hämsko. Varför göra något när man kan utnyttja andra?

  Det är nästan så man vill bli svensk kulturarbetare, politiker eller journalist, svensk manlighets sista utposter, med tafs och allt. Eller flytta till Japan.

  Gillad av 7 personer

 5. worlpresscomsite skriver:

  Skojigt och vasst J-O Sandberg men…
  Män och kvinnor ÄR djur. Homo sapiens.
  Att försöka sätta oss över detta är lite löjeväckande. Visserligen har människan utvecklats en del i och med våra vetenskapliga framsteg men i grunden är våra instinkter och grundläggande beteenden de samma som för säg 30000 år sedan. Även stenåldersfolk var sociala och hade sina ”lagar”. Onda perioder har alltid funnits och finns.
  Graden av omtänksamhet gentemot främlingar varierar med kulturen. Jag vet av erfarenhet att en Afrikansk krigarstam är välkomnande och hjälpsam mot totala främlingar men beter sig främlingen illa så får han i värsta fall dö – plågsamt…
  Vi är inte så annorlunda än andra djurarter alltså – sociala koder men även grymma ( ofta grymmare än andra djur ) mot vår egen art och även andra djurarter.
  Kanske den sabeltandade tigern och bergslejonen skulle ha behövts för att ge oss perspektiv!

  Gillad av 3 personer

 6. svenne skriver:

  ”Däremot har vi ett djuriskt ursprung, en överlevnadsinstinkt lagrad i reptilhjärnan sedan miljoner år tillbaka……”

  Vi måste ju erkänna att vi är djur – både män och kvinnor – och på grund av detta behäftade med diverse djuriska egenskaper. Vi är inga högre väsen med gudomliga egenskaper, utan vi är däggdjur av släktet Homo sapiens och nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens.

  Jag brukar ha ett Bonniers 3-bands lexikon till hands då jag löser korsord. Detta är utgivet från Bonniers tryckeri år 1974 (ISBN 91-0-039515-3) och här kan man under begreppet ”ras” läsa att detta begrepp kan benämnas som ”underart och betecknar en grupp individer inom en djur- eller växtart kännetecknad av vissa gemensamma ärftliga egenskaper.” Det anges även att rasindelningen ”inte har något att göra med språk, nation och kultur att göra” utan bygger på yttre kännetecken såsom hud, hår, kroppslängd etc.

  ”Sakkunniga” debattörer har ju numera tillfört ytterligare egenskaper till rasbegreppet. Att vara muslim anses ju vara en rasegenskap liksom kultur, vithet plus diverse annat som kan betraktas som användbart i kampen mot människor med västerländskt ursprung.

  Jag tycker att det är bra att det påpekas att alla Homo sapiens sapiens är djur och att vi på grund av olika ursprung kan uppdelas i biologiska kategorier. Detta har ju inget med rasism att göra utan rasism kan man prata om först då man anser sin egen ras vara den mest överlägsna.

  Det lexikon som jag inledningsvis nämner går detaljerat in på olika rasers utseende. Innebär detta att Bonniers förlag är rasistiskt och bör bojkottas i alla sammanhang? Är det dags att starta ett drev mot en familj som ger ut rasistiska alster? Jag bör kanska fråga någon av dem som vet hur man uppför sig i åsiktskorridoren om jag skall göra mig av med mitt lexikon som ju förmedlar rasistiskt tankegods.

  Gillad av 1 person

 7. uppstigersolen skriver:

  Oattraktiva kvinnor vill ha män som är så utsvultna på sex att även de kommer att få ligga. Titta på många av de som är aktiva i olika feministsammanhang. Är de lockande? Känner ni er attraherade? En och annan kvinna kanske ser OK ut. Men resten……

  Gillad av 1 person

 8. sostymne skriver:

  ”alla kvinnor i samhället” ?En uppfattning får snabbt fäste och utvecklas till en sanning som sällan ifrågasätts trots att verkligheten inte består av enkla lösningar utan är komplex. Alla som generaliserar bidrar till detta.

  Gilla

 9. Verdandi skriver:

  Ojojoj, roligt att DGS tar upp ämnet som är enormt och så viktigt.
  Den som inte har indoktrinerats att tycka att det inte finns så stora könsskillnader (deras kännetecken är att poängtera att INDIVIDUELLA skillnader mellan MÄNNISKOR är större (-som om det motsäger att det även skulle finnas rejäla skillnader mellan könsmedlet för en mängd egenskaper, exempelvis Hemoglobin värde…., Min kommentar)), ser ju med egna ögon hur stora skillnaderna mellan könen faktiskt är. Väldigt tydligt är detta under uppväxten. De som uttalar sig som om det bara fanns minimala skillnader, har oftast inte tillbringat tid med att observera pojkar och flickor i skolan utan skygglappar. Sen minskar visserligen de tydligaste skillnaderna, men de finns ju kvar hela livet.

  Varför detta är så svårt att diskutera är en väldigt väldigt intressant fråga och jag önskar verkligen att DGS törs återkomma till ämnet, som ligger vid hjärtat av diskussionen kring VIK, och massimmigrationen.

  Gillad av 4 personer

 10. Steven Jörsäter skriver:

  Märkligt. Själv är jag övertygad om att både män och kvinnor är djur. Det klarlade Charles Darwin redan 1859 i sitt epokgörande verk Om Arternas Uppkomst, Visserligen har både män och kvinnor rejäla lager polityr i form av kultur ovanpå den djuriska basen. Men i grunden är vi som alla andra djur. Något som framkommer med all önskvärt tydlighet i stressade situationer. Om mat och energileveranser plötsligt skulle upphöra skulle vår släktskap med andra arter strax framkomma med större tydlighet.

  Feminismens främsta galenskap består just i den vetenskapsförnekelse de begår när de försöker göra kvinnor av män och tvärtom. Exakt hur stora dessa skillnader i grunden är kan vi tvista om, det vet vi inte och vi behöver inte överdriva dem. Men att de finns där är bortom allt tvivel. Att feministerna anser män vara djur är alltså korrekt, om än oftast överdrivet eftersom de underskattar just polityrens betydelse, men att de försöker påstå att de själva skulle vara mindre djuriska är enbart löjeväckande. Att förvåna sig över att riskyrken tenderar att utövas av män är bara dumt. Att beröva barnen deras mödrar i en politisk ideologis namn är förkastligt.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Steven J: — Exakt! När tokfeministerna säger att ”män är djur” försöker de bara använda ett talesätt emot oss.

   Samtidigt kan de med samma enfald hävda en motsägande tes, nämligen att ”könet är en social konstruktion”!

   Det ena är väl lika tokigt som det andra.

   Könen är olika, och våra ”djuriska” egenskaper visar sig på likartade, men INTE identiska — sätt. Vi har anpassat oss genom evolutionen till våra olika reproduktiva roller, alltså sådant som har med barnens omhändertagande att göra.

   Tokfeministerna, med sin totala okunnighet och sin antivetenskapliga agenda, fattar inget av detta.

   Rekommenderar den norska tv-serien ”hjernevask”, som PK-sekten i SVT vägrar visa i svensk Stasi-TV:

   Gillad av 3 personer

 11. Fd feminist skriver:

  Jan-Olof! Jag har börjat tänka i ungefär samma banor som du. Att eftersom samhället i Sverige har feminiserats, av män och framförallt av kvinnor, söker vi detta ”manliga” beteende hos andra män. Därav denna förälskelse till unga män från våldsamma och ociviliserade kulturer. Dessa män ska ju till vilket pris som helst vara i Sverige; de ska försörjas och förstås och förlåtas. Förälskelsen verkar vara omfattande. För inte så länge sedan hade SvD på första sidan en bild av en ung syrisk man, som de beskrev hur han var klädd och att han hade ”spännande muskler”.

  Gillad av 1 person

 12. Gunnar skriver:

  Om man lämnar de mer direkta strategierna för reproduktion könen emellan, tycker man sig ha upptäcka att män oftare är mer projektinriktade.
  De låter sig i högre grad än kvinnor gå upp i enskildheter. Och mest utåtriktade sådana. De kan rentav förvandlas till nördar och ofta snöa in på något specifikt.

  Kvinnors intressen uppfylls mer ofta av en sociala dimension. Är mera sällan lika socialt smal som männens, ofta direkt enkönade tillvaro.

  Förklaringen till dessa skillnader tror man sig se i vår evolutionära väg. Inom bygemenskapen upprätthöll kvinnorna en mera näraliggande social funktion med övriga samhällsmedlemmar. Särskilt med de uppväxande och i systerskapet. Det krävde mer av multitasking och ständig uppmärksamhet. En förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt.

  Medan männen mer kunde ägna sig åt olika typer av projekt. Som jakt, byggen och att rekognosera i omgivningen efter risker och jaktmöjligheter.

  Både den mot bygemenskapen mer inåt riktade uppmärksamheten – och uppmärksamheten utåt behövdes. Männen tog på sig riskerna, långt bort i det mer okända. En god spatial rumsuppfattning blev då till en nödvändighet. Man tvingades ofta orientera i okänd terräng. Männens funktion kom att delvis likna ett skyddande skal.

  Utåt och inåt blev på så sätt komplementära. Båda könens huvuduppgifter grep tag i varandra och blev ett.

  Gillad av 2 personer

  • Gunnar skriver:

   I dessa något särskiljande uppgifter blev kvinnan antagligen något mer socialt kompetent och mångsidig. Kanske även mer nyansrikt språkligt och emotionell mer driven. Och duktigare på att avläsa andras känslor och outtalade behov.

   Medan det hos mannen ansamlades egenskaper som inte nödvändigtvis behövde vara lika sociala. Jakt och försvar krävde mer ristagande och organiserande. Rentav mod. Och krävde tid av längre bortavaro. Och därmed även ett förlitande på att den vardagsnära bygemenskapen med barn och äldre upprätthölls, trots bortavaro.

   Och att dessa könsskillnader i samhällsfunktion även till del gått in i våra generna. Och på så sätt påverkar i moderniteten.

   Vi får nog lära oss att gilla olikhet. För det har inget med jämställdhet att göra. Det viktiga är att var och en få utnyttja den potential de har, oavsett kön. Och att vi lever respektfullt tillsammans.

   Gillad av 2 personer

 13. Sixten Johansson skriver:

  Kvinnor är underbara djur, tycker djuret i mig. Och ängeln och djävulen i mig hittar sin motpart. Alla delar vill bli erkända och brottas med varann. Största problemet är inte individens bearbetning av detta, utan flockens konflikter och förljugenhet.

  Vi är komplementära och generellt står kvinnans psyke närmare naturen och djuret och förblir barnsligare, vilket är självklart, då det är hon som föder barn, ammar dem och blir deras första guide.

  Sedan världskriget har det kollektiva medvetandet präglats av globala hot, men därnäst kommer nog de motstridigheter i kvinnans psyke som vår livsstil har blottat. Vi lever i kvinnans tidevarv. Sexualitetens enorma kraft vällde ut i offentligheten och exploaterades. Samtidigt ökade medvetenheten om jaget, flocken och världen, möjligheten att omskapa sin kropp och sitt liv, forma flockens tänkande och en bättre värld. Många kvinnor flydde in i infantil självbespegling och männen följde efter. Bristen på vuxenskap befästes av media- och masskulturen, jakten på kortsynt, självskadande maximering av lust och glömska.

  I väst bejakades frigjordheten, men sexualitetens tveeggade natur och destruktiva kraft bearbetades aldrig. Infantilisering och småflicksideal dominerade en sorts moderiktig västlig pedofilkultur och dess sjuka drag förnekades. Men allt det bortträngda bryter nu fram i ännu mer destruktiva kollektiva former via importen av annorlunda män och pedofilkulturer och krigsliknande sexuellt våld mitt i offentlighetens lystna ansikte.

  Gilla

 14. JB EducareMM skriver:

  En feminism kan därför i mångt och mycket ses som en onaturlig ism, för att då inte säga att en feminism kanske även kan ses som en inhuman ism….

  Dels verkar ismen kunna frustrera många flickor och kvinnor när den vill anklaga killar och män för att inte se på flickor och kvinnor som om de vore killar och män…..

  Men, vore det inte bättre om en feminism ville lära flickor och kvinnor att inte alls jämföra sig själva med killars och mäns prestationer och förmågor, eller ens förvänta sig att killar och män skall se på flickor och kvinnor som om de vore killar och män…?…

  En feminism kunde istället lära flickor och kvinnor att sätta värde på sig själva som just flickor och kvinnor, och själva ge värde till sig själva och varandra, samt också då till just sina egna främsta förmågor som just flickor och kvinnor, (t ex då att kunna föda barn och att kunna bli mödrar..)..

  Alltså den helt dominerande och avgörande stora förmågan som flickor och kvinnor har, som inga killar eller män i hela världen kan prestera, nämligen att flickor och kvinnor kan föda barn, den förmågan verkar inte alls en feminism vilja poängtera eller framhäva alls, utan endast vilja jämföra flickor och kvinnor med killar och män…

  En feminism kan därigenom ses som någonting onaturligt, eller som någonting absurt, ja, kanske kan den rent av ses som en inhuman ism….

  En feminism kan ses som en flick- och kvinno- förnekande ism, som i sin kärna vill förmedla att flickor och kvinnor inte i sig själva har ett värde såsom just flickor och kvinnor, utan endast ett s.k. jämlikt värde med män, om de kan ses som varande lika killar och män, och då kunna ses som varande lika värda, eller som jämlika, killar och män och därmed lika värda som killar och män, av just killar och män….

  En feminism kan ses som en ism som egentligen inte är så särskilt vänlig mot flickor och kvinnor, och inte heller mot killar och män……

  Märkligt….

  Gilla

  • JB EducareMM skriver:

   (Ps.

   Kanske vore det dags att göra som i Indien? Att äktenskap s.k. arrangeras av familjerna, där de tilltänkta unga paren blir presenterade för varandra som tänkbara äktenskapspartner, och samtidigt själva ändå får säga ja eller nej till den presenterade kontrahenten.

   OM ett samhälle alltså önskar sig stabila familjesituationer för det uppväxande släktet, så är kanske detta system ändå inte bland de sämsta alternativen? Familjer som känner till varandra och som godkänner varandra har nog betydligt större chanser att kunna skapa stabila förhållanden, än tvärtom.
   Ds.)

   Gilla

 15. Jaxel skriver:

  Jo, det är onekligen slående att feminister å ena sidan utan vidare kan fastslå att män är djur och därmed varelser som påverkas av sin biologiska förutsättningar. (Vilket i och för sig är en självklarhet)

  Samma feminister tycks dock i nästa andetag utan vidare vara kapabla att förneka att män (och kvinnor) är biologiska varelser som, åtminstone delvis, styrs av sina biologiska förutsättningar. Denna senare självklarhet ges det pejorativa epitetet ”biologism”. Man försöker därmed ge sken av att detta självklara biologiska faktum skulle vara något slags ideologisk konstruktion.

  Gillad av 2 personer

 16. Anders F skriver:

  Efter att ha läst Jan-Olof Sandgrens krönika och med tanke på den svenska feminismens ”irrfärder” tror jag att det är hög tid att skapa ett forum, som kan kallas #intedintoffel.

  Gilla

 17. Karl Oskar skriver:

  Tack för mycket intressant uppslag.och tack övriga kommentatorer.
  Människor är djur.
  Vad som hänt är att vi som lever i de ”moderna” samhällen som funnits i kanske något eller några tusental år har fjärmat oss mer eller mindre från människans natur.
  De människor som lever i samklang med människans sanna natur återfinns i natursamhällen.

  Gilla

 18. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Budskapet och den hedervärda författarambitionen hamnar tyvärr i skuggan av det skoningslösa och av diskbänksrealism inspirerade skriftspråk den eljest vederhäftige skribenten begagnar sig av, vilket redan i initialskedet förmedlar ett ofördelaktigt intryck.
  Rysliga tider vi tvingas erfara!
  Andreas, vilken icke är omedveten om sin något obsoleta framtoning 🙂

  Gilla

Lämna ett svar till Agneta Berglöw Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.