Hållbarhet

Patrik Engellau

I frågan om huruvida det är den fria fantasin eller den empiriska verkligheten som bör styra mänskligt tänkande så har jag redan sagt att jag tror att den fria fantasin är nödvändig för de stora genombrotten men att människan är rökt om hon glömmer bort empirins diktat. Jag har också framfört att jag tror att västerlandet nu för tiden är näst intill rökt av just detta skäl på grund av de postmodernistiska tänkandets dominans i vår tid (se mitt tidigare inlägg ”Thorilds ord”). Om du inte vet vad jag menar med postmodernism så läs i stället PK-tänkande. Jag tror att det är ungefär samma sak.

Det fria tänkandet växer ur inälvorna, magen, hormonerna. Det styrs bara av sådant som hunger, berusning och längtan. Det är oregerligt. Det åstadkommer konstnärliga storverk. Men den som bara tänker fritt riskerar att bli som en haschpundare.

För att det fria tänkandet alster ska kunna godkännas av ett sunt samhälle måste det kontrolleras och hallstämplas av den stenhårda och trista jury av revisorer och andra fyrkantiga typer som säkerställer att reglerna för plus och minus faktiskt respekterats av den fria tanken och att han stavar rätt och sköter meningsbyggnaden (samt gärna att han har en vårdad handstil, ni som är för unga för att veta vad det betyder kan fråga mig i särskilt ordning). Det fria tänkandet måste övervakas av det rätta tänkandet.

(David Hume, upptäckte jag nyligen, sa något liknande. Hans ”förnuft”, som motsvarar vad jag kallar det rätta tänkandet, har som enda uppgift att som slav och betjänt hålla ordning på sin herre, känslorna eller det fria tänkandet. Det är fan att man aldrig kan komma på något som ingen annan sagt.)

Om någon skickar in ordet ”hållbarhet” i mina öron, och därmed i min kropp, så vaknar inte revisorerna men däremot tarmarna och lymfkörtlarna, det fria tänkandets inspiratörer. De vet inte varför de reagerar som de gör, men de gör instinktivt motstånd ungefär som om de utsatts för en lukt mitt emellan pyton och vit flugsvamp. Hållbarhet, anar mina inälvor, kan vara något uthärdligt men är troligen snarare farligt.

Varför reagerar min kropp så negativt på begreppet hållbarhet? Nu börjar kampen. Mina instinkter säger att hållbarhet troligtvis är något skumt. Men när instinkterna börjar tala så vaknar juryn av revisorer, empirins representanter, och frågar vresigt varför jag besvärar dem, varför kan de inte få dricka sitt portvin ostörda av vettvillingar?

Ursäkta att jag stör, revisorer, men lyssna nu!

Hållbarhet betyder att saker och ting inte ändras. Den industriella revolutionen var motsatsen till hållbarhet. Förändringarna var revolutionerande och oerhört fördelaktiga för mänskligheten. ”Allt som är fast förflyktigas”, skrev Karl Marx i det Kommunistiska manifestet. Det är antitesen till hållbarhet. Västerlandets framgångar bygger på att vi förkastat det hållbart existerande och skapat något bättre. Detta vet mina inälvor och därför reser de sig i protest mot begreppet hållbarhet.

I vilket sorts samhälle passar ordet hållbarhet? Jag tror i det antika Grekland som fick sin beskrivning och självförståelse genom Aristoteles, ett tänkande som för övrigt återuppstod i Europa som samhällets dominerande världsbild under högmedeltiden, ungefär 1200-talet, med skolastikerna, just den sortens idéer som senare förkastades när människor började tänka fritt och därmed skapade det moderna västerlandet.

För Aristoteles (och hans företrädare Platon) var världen färdigskapad och slutligt utmejslad i varje detalj. Den var som den var och människornas uppgift i tillvaron var inte att förändra den till det bättre, ty den var redan perfekt, utan bara att se till att inte förstöra den. (Se likheten med miljörörelsen. Varje skalbagge ska värnas eftersom den ingår i det perfekta Kosmos som inte kan förbättras, bara försämras.)

Det gällde att varje individ anpassade sig till den funktion som tillvaron hade tänkt ut för just vederbörande individ. Den som Kosmos hade utsett till filosof skulle bli filosof. Den som Kosmos utsett till flöjtspelare skulle bli flöjtspelare. Den som inte begrep någonting kunde i alla fall bli slav eller någon annan sorts arbetare. Aristoteles levde i ett slavsamhälle. Tanken på något slags jämlikhet mellan människor hade inte slagit honom. Den tanken kom inte förrän senare med revolutionären Jesus.

Aristoteles skulle ha gillat ordet hållbarhet. Det var precis vad han eftersträvade. Hela hans tänkande gick ut på att människorna skulle anpassa sig till det oföränderliga och fulländade Kosmos som redan var inrättat och i varje detalj perfekt bara det fick existera i sin renhet och ingen försökte ändra något.

Går det, revisorer, att komma längre från det västerländska samhällets obändiga självtillit, revolutionära framtidstro och föreställningen om en sorts någon gång i framtiden kanske uppnåelig jämlikhet mellan människor än den tankevärld där den skolastiska, aristoteliska hållbarheten befinner sig?

För att gå tillbaka till startpunkten tror jag att felet är att en massa människor av ren slentrian och vänlig anpassningsvilja gillar att säga saker som låter bra – till exempel just hållbarhet – men som de inte begriper och inte bryr sig om att begripa så länge det verkar lönsamt.

Eller också har jag fel. Typ att den mentalitet och världsuppfattning som ligger bakom västvärldens framgångar kanske är historiskt överspelade och att vi nu är på väg in i något annat som människorna kommer att gilla bättre, exempelvis ett stabilt och oföränderligt och därför hållbart egyptiskt faraosamhälle under muslimsk ledning.

Men jag har inte fel. Jag kan bli klubbad i huvudet och förintad, men på den här punkten har jag inte fel.

90 reaktioner på ”Hållbarhet

 1. Bo Svensson skriver:

  Hållbarhet handlar om att hur än tekniken och ekonomin och annat vi håller på med utvecklas, skall den vara förenlig med naturens och livsmiljöns fortbestånd och återhämtning.

  Inget att reta upp sig på alltså.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Exempel: Hållbara regler för havsfiske är sådana som resulterar i beståndens återhämtning och matar man in problemet i en kompetent AI, spottar den ut svaret på en millisekund:

   Låt havsforskarna avgöra hur mycket man kan skörda av varje art, och anpassa kontinuerligt kilopriset fiskaren skall betala för att få dra upp den så att de faktiska fångsterna håller sig innanför dessa ramar. Intäkterna medger då motsvarande reducering av skatten på värdeskapande verksamhet.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Jag har emulerat en sådan kompetent kalkylator i min rätt trögtänkta hjärna som ibland behöver en hel vecka på sig istället för en millisekund.

   Frågar jag mig, hur naturen skall skyddas och få chans att återhämta sig på land, blir svaret: markanvändningsskatt relaterad till exploateringsgrad och skyddsklass och att intäkterna används till att sänka skattebelastningen på skapandet av värden.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Och markanvändningsskatt kan också användas för byråkratislakt: Man anar en framtid, där skyddet av stränderna och andra känsliga miljöer består i de årliga avgifterna för att exploatera där och man inte behöver fråga om lov innan man bygger.

    Exempel: Alla sjöbodar på västkusten som inretts för fritidsboende där man tvingades riva ut inredningen för att de var svartbyggen. – Mindre grymt är ju att låta folk göra som de vill och betala vad det kostar.

    Gilla

  • Moab skriver:

   Bo, du är utopist. Har du någonsin gjort något i verkligheten? Du verkar anfäktad av precis samma åkomma som våra nuvarande politiker, med den skillnaden att du inte har någon makt genomfart du tror att du har en prefekt lösning, bara allt sker precis som du planerar. Dina regler för fiske ligger väl nära de regler som redan finns, problemet ligger i tillämpningen som aldrig blir perfekt.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det finns ingen likhet mellan den ordning jag beskriver och de man försökt tillämpa för fisket runt om i Europa. – I skärgården är det numera ogörligt att fiska, röka och sälja till sommarturisterna. – Allt som fångas måste visst passera grossistauktioner i Göteborg om det inte ändrats sedan sist jag kollade.

    Jag beskriver enkla osökta lösningar på problem som nu menas kräva oöverskådliga och inkonsekventa svårkontrollerade reglerverk med vidhängande myndigheter som driver folk till vanvett.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag har ju slutat läsa böcker. – Vad har man dem till nu, när man kan göra sig hörd direkt till alla som vill ta del av vad man har att säga.

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Socialism är stasis. Det spelar ingen roll om den uppnås genom total förstörelse av allt gammalt — revolution — eller genom total förstörelse av allt nytt — upprätthållbarhet och politisk korrekthet.

  Men du gör Aristoteles orätt.

  Gillad av 2 personer

 3. _USX_ skriver:

  Ja, ”hållbarhet” är ett begrepp som fridfullt konservativ person borde kunna gilla, men nu gör det ont i öronen när man hör det. Det påminner ju en del om ordet ”moderat”….

  ”människan är rökt om hon glömmer bort empirins diktat”

  Jag instämmer helt. Man kan också, med fog, hävda att alla problem som vi nu ser i samband med immigrationen hade kunnat undvikas om vi endast hade varit villiga att titta på den empiri som redan fanns i andra västländer. Vidare vill jag påstå att nästan samtliga av de ”lösningar” som nu debatteras av 7K och MSM kan avfärdas direkt om man utgår från befintlig empiri.

  T.ex verkar nu alla, mer eller mindre, vilja ha ”hårda tag”, dvs. fler poliser, hårdare straff, osv. Men som jag var inne på i en tråd för några dagar sen, indikerar empirin ganska starkt att det är på gränsen till omöjligt att uppnå någon lösning med dessa metoder.

  Empirin vad gäller immigration till Västvärlden visar framförallt en sak: Det enda som spelar roll är selektion, dvs. vilka som får komma in. Om detta görs rätt, finns det inga behov av några som helst åtgärder eller program. Om det inte görs rätt, finns det inga åtgärder eller program som kan fixa saken. Det är meningslöst.

  Om vi nu ska ta fast på detta, är slutsatsen uppenbar. Den selektion som vi tidigare avstod från, måste göras nu. Vi måste välja ut de som har en verklig chans att uppnå full assimilering och på något sätt få resten att lämna landet. Detta är den enda rimliga lösningen om vi verkligen ska utgå från tillgänglig empiri.

  Men sannolikheten att detta ska innan det är för sent är nog minimal. Bättre att satsa på separatiströrelser på mindre orter där man sen kan genomföra sin selektion.

  Utlandssvensk

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Uppstramning av regelverket tillsammans med utnyttjandet av bästa tillgängliga teknik är ju en väg att gå. – Jag tänker mig då face recognition och license plate recognition -systems, generellt dna-register för riskklientelet och krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför anvisde kvarter.

   Konsekvenserna på att påträffas på förbjuden plats kan då avstämmas på den nivån som gör att man stannar där man får vara eller reser tillbaka till sitt eget land.

   Är denna ordning på plats, blir det inga problem för oss som hör hemma här att sedan styra takten i repatrieringen via nedtrappade bidrag till försörjning, bostäder, el och värme.

   Gilla

 4. Palle skriver:

  Patrik: som vanligt intressant att ta del av dina tankar. När det gäller ordet hållbarhet håller jag med om att detta förvandlats till ett modeord, en floskel. Därmed inte sagt att ordet, rätt använt, inte skulle kunna vara relevant. Som jag ser det betyder ordet inte automatiskt att saker och ting inte ändras, utan mer att en verksamhet är uthållig (eng. sustainable). Tag som ett exempel hur ett ensidigt odlande av samma gröda på en åker inte är hållbart genom att det utarmar jorden på vissa mineraler och näringsämnen år efter år. Däremot skulle ett växeljordbruk på samma åker kunna fungera på sikt, dvs hållbart, uthålligt.
  Problemet som jag ser det är alltså hur ett ord till sist töms på sitt egentliga innehåll när det upprepas till leda i alla möjliga och omöjliga sammanhang – ordet utmaning är som bekant ett sådant inom modern politikersvenska. Exemplen kan mångfaldigas. I mångt och mycket går PK-etablissemangets beteende ut på att svänga sig med ett antal nyckelord, som signalerar tillhörighet till gruppen – gemensamt kan man då avfärda andra debattörer inte genom att bemöta de fakta och argument dessa framför, utan genom att slå ner på något speciellt ord eller uttryck, som kommit till användning och som inte hör till PK-vokabulären.

  Gillad av 4 personer

 5. malmobon skriver:

  Kvinnor i synnerhet brukar gå efter magkänslan. Brukar bli rätt, men ibland kan det vara bra ha med hjärnan också. Hållbarhet är för mig ta vara på något som är bra. Värna. Är precis vad vi skall göra om vår kultur.

  Gillad av 1 person

 6. svenne skriver:

  ”Västerlandets framgångar bygger på att vi förkastat det hållbart existerande och skapat något bättre. Detta vet mina inälvor och därför reser de sig i protest mot begreppet hållbarhet”.

  Kunskapen inom olika vetenskapsgrenar har ju successivt byggts upp på föregående teorier som har varit ”hållbara”. Isaac Newtons upptäkter var ju på sin tid revolutionerande utan att allt föregående hållbart vetenskapligt arbete förkastades. Han yttrade ju ödmjukt den bekanta meningen: ”Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått på jättars axlar”.

  Därefter kom ju Einstein med sina omstörtande teorier, men detta var ju ytterligare ett steg i en utveckling som inte helt och hållet förkastade hans föregångares arbeten. Allteftersom det hela tiden framkommer nya rön så sker ju förändringar av det föregående, men det behöver inte innebära total förkastelse av detta utan kan i många fall benämnas modifieringar.

  Men numera används begreppet ”hållbarhet” i samhällsdebatten på ett sätt som kan vara värt att skapa misstankar om avsikten. Både miljömuppar och politiker pratar om detta när dom vill skapa något som i deras ögon kan betraktas som något värdefullt. Men då jag hör begreppet nämnas av en figur som representerar någon av dessa båda kategorier så vaknar min misstänksamhet. Antingen är det ett förslag som bromsar en positiv utveckling eller också innebär det någon social akrobatik som endast kostar pengar, utan att ge något vettigt resultat. Detta är något som vi tyvärr numera hela tiden får leva med på grund av de styrandes oansvariga politik.

  Gillad av 5 personer

 7. Moab skriver:

  Hållbarhet, jag ryggar också: varför skall jag sortera ananasskal (som är den nuvarande generationen politikers ena bidrag till utvecklingen) när kvinnor blir bestialiskt gängvåldtagna ett par kilometer bort (som är den nuvarande generationens politikers andra bidrag till utvecklingen). Sorterade ananasskal och gängvåldtäkter, detta är politikernas bidrag under de senaste 40 åren till Sverige. Ja sorterade bananskal och handgranatsprängningar också men ni förstår min poäng. Jag tror vi ryggar för att hållbarhet är ett av de nuvarande kamporden för politiker runt vilka vi alla förväntas uppsluta oss okritiskt.

  Politiker och makthavare i alla tider har lagt beslag på det som uppfattas som positivt i tidsandan men aldrig har väl politiken haft så mycket makt, genom det enorma skatteuttaget och att media har blivit systemtrogen, därför verkar processen från att politikerna approprierar ett begrepp som hållbarhet, till att de perverterar det allt snabbare.

  Jag frågar mig vad som är sjukt i den svenska folksjälen, hur blev vi så fogliga? Jag träffade min gamla mamma igår, hon är nog ett mycket bra exempel, hon är en hygglig och skötsam människa som inte vill någon ont, är det här problemet ligger? Sverige kom att bestå av i huvudsak hyggliga människor? Detta var inte så problematiskt då politikerna på samma vis var ganska hyggliga, men jag tror att det skedde en divergens, och de värsta, minst hyggliga och mest manipulativa drogs till politiken. Så har det möjligen alltid varit men när vanligt folk kunde klara sig genom att bara vara hyggliga och aldrig ens räknat efter om man fått rätt växelpengar tillbaka, ja då är godtrogenheten inte långt borta. Min gamla mamma blev ett lätt offer för socialdemokratin och senare M och den stora staten. Nu sitter hon med en usel pension, det finns inte en invandrare som får mindre i Sverige, efter ett helt arbetsliv. Vi tittade tillsammans på hennes elräkning, hur många lager av skatt gömmer sig där? Produktionstillgångarna betalades en gång av skatten, men byggprocessen var momsbelagd och arbetet belagt med skatt, sedan såldes tillgångarna ut utan att skatten sänktes så nu betalar man en avgift bara för att, plus en för att överföra elen, sedan så har vi en oligopolsituation där kraftbolagen sätter priset efter den dyraste kilowatttimmen den kan hitta och sedan betalar man skatt på denna kilowattimme. Sedan betalar man moms på detta, så skatt på skatt på skatt… , utan staten, hade elen kunnat produceras till en tjugondel av priset? Jag tror det. Det verkar som det enda som kan bryta detta är att pengarna tar slut, kollaps, för den svenska fogligheten har gjort ett väpnat uppror helt osannolikt. Det går snabbt nu.

  Min mamma är foglig och det är ju inte bra med järnrör och ananasskalen måste ju sorteras.

  Gillad av 6 personer

  • Erik2 skriver:

   Nej, det är skillnad på politiker nu och politiker förr. Högskattesamhället har dragit till sig maktpelare med narcissistiska drag. Politiker förr, med lokal förankring, i småkommunerna, var den oförvitlige administratören som såg till allas bästa. Med lagom mycket av förståelse för politiskt maktspel förstås. Det var naturligtvis inga dunungar, de kunde vara nog så sluga. Den då låga skatten lockade aldrig personer som vill och måste stå i strålglansen. Som lever på endast den glansen. Inte på samma sätt. Dessutom så förädlas dessa narcissistiska egenskaper av själva högskattesamhället. Högskattesamhället är det välfärdsindustriella komplexets moder. Notera dessutom att höga skatter inte är detsamma som välfärd. Ökande produktivitet ger utrymme för välfärd. Även ”lågavlönade” i LO-kollektivet skulle ha mer än väl råd med alla försäkringar som man önskar med skattesats på runt 10%. Och ha pengar över. Vad är det man brukar säga, cirka 2-3 % av skatten går till omfördelning mellan människor resten är omfördelning genom livet för varje enskild person. Då ska man notera att på vägen så tappas detta skattepengaflöde av på enorma summor. Ska man gissa så återstår någonstans mellan en fjärdedel och hälften av det man betalar in, när man plockar ut det. Resten har förvunnit till politiker och tjänstemannalöner, projekt, uppfostran via gröna bilister, föreninsgbidrag och allt möjligt som man till sin häpnad inte förstod att man var med och betalade. Det svenska högskattesamhället är ett slavsamhälle.

   Gillad av 3 personer

   • Lassekniven skriver:

    Platt skatt är intressant men har du några referenser där man kan läsa om dessa teorier? Att 10 procent skulle räcka till allt är svårt för mig att greppa utan att det sker på bekostnad av något annat. Inte ens USA eller Schweiz har väl platt skatt.

    Gilla

   • Erik2 skriver:

    Hej Lassekniven. Tänker du på teorier om platt skatt? Eller menade du att jag beskrev några teorier? För det första tänker jag på att det finns moderna successtories för omvandling av ekonomier från komplicerade ”omfördelande” system till enkla system som nog gemene man spintant upplever som rättvisa. Estland. Kanske Georgien. Ungern. Det finns nog fler. Jag tror man kan försöka gräva lite i de förändringar man där gjort och reflektera över det. Det kan man göra till mans. Vad gäller ”vad f@n får jag för pengarna” så rekommenderar jag att studera budgetposter i stat och kommun och överlagra egna erfarenheter om vad som döljer sig bakom dessa. Det är en övning som får nackhåren att resa sig. Vi kommer t ex direkt upp i runt 100 miljarder i raka kostnader för direkt mottagande av nyanlända. På årsbasis. Lägg därtill in alla bidrag som direkt sätts ut, att det hela ackumuleras och blir bara större och större utgifter för varje år som går, mer köer i vård och omsorg mm. Ägna en kväll åt lite kalkyler och summeringar… Det är enorma summor som bara tappas av. Nu nämnde inte jag 10% men det räcker säkert för att hålla en väl finansierad nattväktar och infrastrukturstat under armarna. Mina (överslags-) beräkningar säger mig att vi betalar uppåt 50% i skatt och får kanske 20-25%. Jag tror man kan förstå hur jag menar.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Lasse Kniven. Vad man menar med platt skatt är lite oklart. Jag trodde först det var en klumpsummeskatt dvs samma belopp för alla, men så är det inte utan man avser en proportionell skatt dvs samma procentsats för alla. I stort sett har vi det redan så i Sverige. Förövrigt har du rätt i att 10 % inte räcker. Inte ens USA har så låga skatter och lägger man till skatten olika privata försäkringar för sjukvård och liknande så skiljer det sig inte så mycket som man tror mellan Europa och USA sägs det. Sedan tar man ju ut skatt på olika skattebaser som kapital eller arbete och då har vi en mer omfördelande skatt i Europa än i USA.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Den typ av skatt parat med egenavgifter och försäkringslösningar Erik2 vill ha är ju inte heller platt/proportionell utan regressiv jämförelsevis dvs dessa egenavgifter och försäkringslösningar tar större procentuellt utrymme för den som tjänar mindre. Att hälften skulle försvinna på vägen som Erik2 säger vid omfördelning över livet förefaller inte troligt. Den försäkringsmässiga omfördelningen i form av pensioner och bostadsbidrag och barnbidrag fordrar inte särskilt mycket administration. Skola, vård och omsorg är ju producerade tjänster och inte omfördelning av medel direkt. Troligen kan det effektiviseras väldigt mycket, men lider också av att produktivitetsförbättringar i tjänsteproduktion släpar efter varuproduktion. Jag undrar t.ex. för mig själv hur det ser ut i sjukvården? Tycks att själva vården är av hög klass, men att administration, brist på sängplatser mm suger en väldans massa resurser? Men jag vet inte, vården är en komplex historia. Man kan väl rimligen inte utan vidare förstatliga sjukhusen? Det skulle ju bli en jätte organisation med effektivitetsbrister, men landsting och politiskt styre verkar inte heller bra? Men jag är fullständig amatör på området.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Jag sorterade matrester redan för femtio år sedan och fick mina föräldrar att göra detsamma. De hamnade under ett plommonträd som gav väldigt rikligt sedan. – Sopbergens tillväxt är ett verkligt problem: Allt som säljs överallt, hamnar förr eller senare i soporna utom det som kan sorteras och fungera som råmaterial på nytt.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Samme her, og jeg gjør det ikke for å behage staten (et lite hipp til MOAB ;-), men fordi jeg bryr meg genuint om naturen. Setningen din var litt vittig, som Østman påpeker. Men det fantes faktisk klostre i middelalderen der man plantet et epletre på de avdøde munkers graver. Natursirkulasjon!

    Når det gjelder dagens el-produksjon og Nordpool, kunne jeg ikke være mer enig med MOAB! Vi blir rått og meningsløst utnyttet. EUs planer med ACER vil frata mange kraftkrevende norske bedrifter deres fordeler så de muligens må legge ned, og private forbrukere vil også få skyhøye, kontinentale priser (strømmen koster få øre å produsere). Vindmølle-opplegget som ødelegger naturen (anlagte veier og støyende rotorer + drepte fugler) er totalt forkastelig. Det er helt klarlagt at ”grønne sertifikater” slik det praktiseres nå, er elendig politikk. Og vi har ikke engang behov for kraften, da vi allerede har overflod! Med villere og våtere vær i fremtiden vil heller ikke fossefarene tørke ut, akkurat… 😦

    Vi hadde 100 % ren kraft til en billig penge, men pga alle utenlandskablene der den rene strømmen føres ut, betaler vi nå dyrt for å importere kull-og atomkraft fra kontinentet. Norske skattebetalere subsidierer økonomisk Apples ‘rene’ datalagringssentre i Danmark. Det hele er så sjukt! Nå håper vi bare at Stortinget klarer å avvise EUs planer med ACER.

    Gilla

  • A skriver:

   Jag tror du misstar dig MOAB. Folk tycks inte göra nåt dramatiskt emot en totalitär maktelit nånstans, under de omständigheter som råder tex i sverige. Det måste till en konkurerande maktelit med en fokus som bara en sådan kan ha. Det behövs ett helt paket för att något ska hända. Under vissa omständigheter så skulle en del av folket börja ty sig till den istället. Som det är nu så har de oss som i en liten ask, det är bara så. De har jobbat på detta i 100 år. Det är först nu när de köpt in ett helt nytt proletariat utifrån, som det ställs på sin spets.
   Det är först då vi börjat förstå vad makteliten har sysslat med under alla år. Vi är så undergrävda som man kan bli, därför gör det ont.

   Mvh A

   Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Fiendens svaghet är att de inte har någon redig plan. – De kan inte använda sin makt till något vettigt.

    Essensen i allt är spel och fienden är bara spelfördärvare och inget mer.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    EUs (også kalt EUSSR) utvikling er uhyggelig. Det er jo de som vil ha alle MENA-folkene inn her – dette i samarbeid med Wall Street. Målet er vel på sikt å få oss der Grekenland er nå – destabilisert, forgjeldet, og så kan den globale storkapital ved hjelp av IMF komme og utsuge våre ressurser. Fyf!

    Gilla

  • Uppskattade vägval skriver:

   När alla bilar går på el så tappar staten all drivmedelsskatt. Och om man producerar sin egen el på taket till elbilen försvinner även elskatten. Därför kalkylerar staten redan idag med att införa någon typ av kilometerskatt. Inga skattekällor får ju sina.

   Dags att lära sig ett nytt begrepp – Pajala/Stockholmssyndromet.

   Finns att läsa om på denna länk;

   http://teknikensvarld.se/nu-kommer-elbilarna-kilometerskatt-utreds-540391/

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det är också mitt förslag: Tonkilometeravgift eller något liknande så att bilismen och vägtransporterna betalar vägnätets kostnader efter hur mycket man använder vägarna. – Intäkterna fördelas på vägdistrikten efter faktisk trafikmängd. – Men det handlade ju om en metod att minska skattetrycket. – Då behövs ju inga skatter för att betala väginvesteringar och underhåll.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Jag rekommenderar då ökofens pelletsbrännare med stirlingmotor, både värme och el, man kan klippa kabeln till staten.

    Jag tror jag gav upphov till många missförstånd ovan, jag har inget principiellt emot att sortera avfall om det ger mening, det är bara det att det känns mindre meningsfullt när staten subventionerar importerade våldtäkter. Jag tror tyvärr heller inte att det blir någon revolution, det skall nog kurra i magen rejält innan det finns jordmån för det, svenskarna har väl blivit en faktor 3-4 fattigare pga förd politik och invandring utan att förs något åt det, för varje år så har resan till Spanien slukat relativt mer.

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Man har fört fram så många olika teorier om varför svensken accepterar invandringen, man har frågat sig om det beror på skuldkänsla för att man slapp undan världskrigen, jag tror inte det utom för de som gått på moralistisk propaganda för att gå med i Nato. Jag tror det beror på att ett släkte av strävsamma och snälla, moraliskt omhändertagande om varandra, människor växte upp och arbetade i ett samhälle som gick materiellt framåt och som byggde ut den sociala kärnan av välfärd; pensioner, skola, vård, omsorg, socialt skydd, barnbidrag, detta i ett land där man kunde lita på den poliska kåren, ämbetsmännen och storföretagare, där man kunde lita på varandra och myndigheterna. De har uppfostrat sinabarn likadant och som man så ofta ser hos naiv ungdom vill man hjälpa till och det har även den äldre generationen gjort. Men så, i slutet av 70-talet och 80-talet sker en vindkantring i samhället. Kartan stämmer inte längre med verkligheten. Kapten och styrman är nyexaminerade och har inte varit på sjön tidigare. Matroserna är tillitsfulla och litar på sin examen, men har aldrig revat ett segel.
   Ismerna vältrar fram hos människor som inte sett något av världen, de gör som kapten gör och så går skutan på grund. Passagerarna har inte förstått att så är fallet. Julgranen står ju pyntad i matsalen och ingen saknade öl till maten.

   Man ser det om man rör sig i samhället och utanför gränserna och får en vana att notera skillnader över tid. Men utan detta och en medial rapportering är det svårt.

   Skattetrycket är högt och bostadsbrist råder och pensionerna är för låga. Ni får jobba till 69 säger den nyliberale moderatledaren, vil lever längre, företagen skriker efter 68 åringar. De är pigga och friska och kodar satan i 180 utan problem. Sjuka får ni dock inte vara, det kostar. Ni kan byta till enklare arbete som inte fordrar någon större förmåga också bara ni sköter er kropp och ert psyke och tänker på att ni ska klara att byta. Tänk på hållbarheten. Då kan man tjäna 20 miljoner om året som min företrädare.

   Mitt förtroende för ledningen i det här samhället har förtvinat vid det här laget.

   Gillad av 1 person

 8. MartinA skriver:

  Aristoteles ansåg att gott var att uppfylla sin funktion. Och Aristoteles såg världen som betående av implementationer som strävade mot idealbegrepp. I ”gudavärlden” finns den perfekta vargen, den perfekta kålsoppan, det perfekta hammarslaget. I den verkliga världen strävar vargtiken efter att skapa den perfekta vargen, husmodern efter den perfekta kålsoppan, snickaren efter hammarslaget. Ett annat sätt att uttrycka det är att idealbegreppet är en aproximation av alla instanser av vargar/kålsoppor/hammarslag. Och då blir modellen en rimlig förklaring av hur språk och mänskligt tänkande fungerar.

  För mig är det levandes telos, syfte, att kopiera det genetiska material som skapat organisemen. Organismen är endast en överlevnadsmaskin som generna skapade för detta syfte, ett skyddande skal, en tillfällig allians. Det högsta goda är att främja kopieringen av dessa gener, vilka de än må vara. Det här är den enda fixpunkten jag kan finna inom humaniora och politik och samhälle. Allt annat är flytande och omdefinieras. Begrepp som mord, godhet, kannibalism, incest, osjälviskhet, människa, allt flyter och omtolkas i olika kulturer. Handlingarna tolkas moraliskt efter olika sätt att uppfylla biosfärens konstanta telos. Kopiering av våra skapare. Evolutionen blir förankringen, vad det fria tänkandet måste böja sig för. Modeller som ej underkastar sig evolutionen är vilse.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Ja och nej. Du tänker fortfarande individuellt. Majoriteten av vad som är du finns utanför dig själv. Samtidigt som vi befinner oss i konkurrens mot varandra, inom gruppen, mellan grupper, grupper som går i varandra.
    Men det är en intressant fråga. Om ”du” breder ut just dina skapare inom ditt eget kluster skulle det kunna underminera klustret som sådant och du slutar med ingenting. Så det hela beror på hur en ”person” breder ut sin skaparkombination inom den egna gruppen.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Reglerna verkar så enkla. Men ju mer du tänker på dem desto mer komplex blir själva funktionerna och interaktionerna. Det går inte att förstå evolutionens fundamenta och sedan vara säker på att ditt förslag är det högsta goda, även om det låter som en bra ide, rent spirituellt.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Ja det var ett skämt men det tål att tänka på, om det blir en övervikt av någon speciell egenskap hos de män som donerar så får,det kanske stort genomslag om man hux flux är far till 100 barn.

    Så klart anser jag att ett barn skall ha en far och en mor, jag är helt emot homoadoptioner.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det är möjligt att du har rätt, jag har blivit lärd om aristoteles triangel som var ungefär som jag beskrev det. Men har senare hört att det är mer Platon, det påminner ju en del om allegorin om grottan. Jag får kolla upp det nogrannare.

    Gilla

  • Lassekniven skriver:

   ”För mig är det levandes telos, syfte, att kopiera det genetiska material som skapat organisemen. Organismen är endast en överlevnadsmaskin som generna skapade för detta syfte, ett skyddande skal, en tillfällig allians. Det högsta goda är att främja kopieringen av dessa gener, vilka de än må vara.”

   Låt oss dela in biologin i två grupper:
   1. Homo sapiens sapiens med sin intelligenta hjärna samt
   2. Resten

   Citatet ovan gäller säkert för Resten. Lejoninnan kan vara befruktad av flera hanar men kastar all den sperma som hennes inbyggda program bedömer som av lägre kvalitet och behåller den bästa för henne. Biologisk intelligens.
   Människan med sin intelligenta hjärna är destruktiv mot sin egen art. Se på kusingifte vilket är obiologiskt speciellt om föräldrarna på både spinn- och svärdsidan är kusiner. Se på giftermål mellan två diabetiker där avkomman får diabetes som ett brev på posten och kommer att belasta sysystemet. Det finns massvis med exempel. Vi styr vår egen undergång med ett obiologiskt beteende då vi borde veta bättre.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Lika litet kan du vara människa innan du är ett framgångsrikt djur som du kan bygga taket till ett hus innan väggarna. Det vi svenskar brister i är att fylla våra djuriska plikter. Att uppmuntra mänsklighet i svenskar är sinnessjukt, som saker står.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    For ikke å snakke om manges kosthold – junkfood! Dyr (utenom mennesket, som ofte er forbløffende lite ‘sapiens’) har et sikkert instinkt og styrer unna mat som ikke er bra for dem.

    Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Du skall nog inte vara så fixerad vid genotypen, utan bry dig mer om fenotypen. Varför tycker du att fenotypen är oviktig? Är inte genotypen till endast för att åstadkomma fenotypen? Det är någon extrem form av atomisering/reduktionism du ägnar dig åt när du menar att det är smådelarna som är det viktiga.

   Gilla

 9. Gösta Svensson skriver:

  Citat:
  ”Om du inte vet vad jag menar med postmodernism så läs i stället PK-tänkande. Jag tror att det är ungefär samma sak.”

  Det där är inte omedelbart självklart för mig. Det måste jag fundera vidare på.

  Spontant känns det som att PK-ismen är en följd av, eller en konsekvens av PM, men inte att det är samma sak. Om man anammar PMs idéer, förhållningssätt och förklaringsmidekler, kanske det är lätt att man kör vilse i PK-träsket, men jag trir inte att man måste göra det.

  PMs motsägelsefulla förnekande av det absoluta, dess relativistiska hållning mot det mesta, å ena sidan, och å andra sidan, dessnästan maniskt fixerande vid att alla måste omhulda EN åsikt och den naiva tron på att det skulle gå att tukta kulturer och individer med påhittade värdegrundstänkande utan tvång och en viss grad av något som faktiskt måste bli en slags förtryck, är förbryllande.

  Kanske är PM och modernismen inte alls så olika? De är janske bara två olika sätt att packa in det som det egentligen handlar om, nämligen viljornas kamp och en stark önskan att implementera en förklaringsmodell och ett förhållningssätt som skall vara allmängiltigt, allt för att livet skall bli mera hanterbart?

  Det där sista lät kanske lite väl postmidernt?!

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   begriper inte eftersom jag inte vet vad PM betyder.
   hade en gång en lärare som inom -naturetenskapen – ofta jämrade sig över detta oskick att införa fåbokstavskombimationer i texten, där läsaren sedan måste gå tillbaka till definitioner f a begripa i löpande text.

   Slikt fikonspråk inom t ex miltitär eller lantmäteri har den medvetna och avsiktliga funktionen
   att hålla obehöriga utanför, Likaledes vid platsannons med ”sitt” innehållet:
   ”Vi söker medarbetare som är väl förtrogen med Pz-3-F, allra helst den senare versionen. Kunskaper och erfarenhet av FG- b4 är meriterande ” > Bortsortering !

   En som förföll till detta var självaste kloke Popper som kallade sin egen bok t ex L.Sc.D eller nåt sånt.
   Fråga till er kortbokstavskombinationsdyrkare (KbbD) :
   Hur många picosekunder, vinner man efter att man väl lärt sig var och en ? Hur många minuter, energi och uppmärksamhet och intresse för saken, har man förlorat på lärtiden ?

   Fenomenet är ett exempel på omedvetet och oreflekterat socialt psykotönteri

   Gillad av 2 personer

   • Gösta Svensson skriver:

    Tja flåt, jag brukar undvika flrkortningar, men tänkte att det dög i just detta fall. PM = Post Modernism.

    Sen kan man ju verkligen undra om det går att förklara vad postmodernism betyder. En version jag hört ivland är ”Guds död”, och där behöver man inte nödvändigtvis tolka ordet Gud bokstavligt. Gud kan lika gärna betyda Sanningen.

    PK- ismen verkar ofta, istället för att ta konsekvenserna av att Gud (sanningen) inte längre lever, vilja få oss att med tvång respektera alla gudar (sanningar) lika mycket, i toleransens namn. Ingen kan ha fel. Tyvärr betyder det att ingen heller kan ha rätt. Tröstlöst.

    Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  I grova mått tror jag att ett gott samhälle till 90 procent ska bygga på realism och till 10 procent på ”utopism” = allt som har eller kan få en förnyande och förbättrande verkan. I politiska termer skulle det innebära att ett gott samhälle till 90 procent är ”konservativt” (oavsett parti) och till 10 procent ”progressivistiskt” (på ideologisidan ofta = ”socialistiskt”). Detta gäller både kroppen (basen) och huvudet (överbyggnaden, tänkandet).

  I dagens Sverige har det styrande huvudet blivit 90-procentigt utopistiskt och bara 10 procent av tänkandet är sanningssökande = verklighetsbaserat. Huvudet har skapat sig en mobbkollektivistisk låtsas- och önskeverklighet, en förljugen, ordmagisk babbelbubbla, som ger egoistiska individer på alla nivåer möjlighet och ”rätt” att plundra samhällskroppen på allt de kan och hinner.

  Basen är höggradigt förgiftad och gissningsvis har väl nu 50 procent av basen anpassat sig till det sinnesförvirrade huvudets tänkande och styrande. Mjukdelarna, babbelbasen, babbelyrkena, de halvt upplösta organen, sväller oupphörligt och fortsätter att suga i sig näring ur samhällskroppens friskare halva.

  Gillad av 2 personer

  • Ossian skriver:

   Om det bara gällt ekonomiska värden, men det är värre än så, vår trygghet, och speciellt våra kvinnors trygghet är under angrepp. Och vem anklagas för det, jo naturligtvis den vite mannen.

   Eliasson ljuger för allmänheten när det gäller andelen uppklarade brott. Det menar Peter Springare i sin senaste krönika där han även synar Dan Eliasson uttalade mål om att få ner de lättuppklarade sk pinnjaktsbrotten.
   ”Nu råkar jag också veta att på många håll har man under 2017 blivit ålagda att koncentrera sig på pinnjaktsbrotten, för dessa är de enda som kan vända siffrorna till plus och därigenom rädda Dan Eliassons ansikte”, skriver Peter Springare.

   https://nyheteridag.se/springare-eliasson-ljuger-redovisat-21-farre-arenden-till-aklagaren/

   Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Nyliberalerna i ”nya moderaterna”, Centern, Kd, Fp var rätt ‘progressiva” (det är nya amerikanska termen för vänster dvs demokrater), de var rätt revolutionära vill jag hävda, inte ett dugg konservativa. De sitter ju så sällan vid makten, så de måste väl passa på, tänker de…Fascinerande att de rustar ned försvaret för att ha råd med skattesänkningar, det räckte inte att sänka akassor och låta sjukbidrag och pensioner betala. Så kommer en S regering och måste höja skatten för att budgeten är underbalanserad i högkonjunktur.

   Gilla

 11. Kuckeliku skriver:

  Problem uppstår bara när du upphöjer hållbarhet till det enda värdet. En sund politisk värdegrund lyder Hållbarhet, Framsteg, Frihet, Omsorg och Demokrati. Hållbarhet är fundamentet. Det är en naturvetenskapligt baserad värdegrund. Livets prioritet nummer ett är alltid överlevnad = hållbarhet. Främsta förutsättningen för överlevnad har varit evolution/utveckling/framsteg. Naturen är i hög grad baserad på individens strävanden = frihet. Men för däggdjur är social omsorg högst fundamentalt. När man börjar tala om demokrati har man tagit sig ganska långt från den naturvetenskapliga basen, men vi fixar knappast världen utan demokratin.

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Man behöver förstå att livet är och bör vara en dynamisk företeelse, men att allt inte kan förändras. Moderna människor har ganska precis likadana kroppar som vi hade för 10.000 år sedan, vilket beror på att det var ett redan välbeprövat recept som man sällan ändrar med framgång. Likaså skulle våra liv bli ohållbara om naturlagarna eller Jorden vore väldigt starkt föränderliga. Vi behöver konstans ännu mer än vi behöver förändring. Men förändringen är det som gör livet verkligt intressant. Förändringen är också ofta en överlevnadsförutsättning. Människor som försöker leva som man gjorde för 15.000 eller 1.500 år sedan går det garanterat illa för.

   Gilla

   • Ett hållbart virusangrepp skriver:

    KUCKELIKU. Trevligt med lite biologiska ingångar på ämnet.

    Sociala konstruktioner i all ära – men ingen utveckling utan mutationer och det naturliga urvalet.

    Men det finns något mera att kittla den nyfikna tanken med.

    Vissa virus och bakterier kan utbyta genetiskt material mellan olika arter. In i könscellerna. Stegen kan vara flera. På så vis förmår evolutionen lägga in en slags högre växel i arternas utvecklingshastighet och komplexitet.

    På längre sikt har troligen virus varit helt nödvändiga för utvecklingen av högre livsformer.

    I det korta perspektiv ser vi mest virus som något negativt invasivt. Som tar kommandot över cellens genetiska maskineri och multiplicerar sig. Vi utsätts för ett virusangrepp.

    Men sett i perspektiv av eoner går nog beroendet även åt andra hållet. Både virus och mutationer fungerar som en testbädd som förmår ta livet till högre höjder. Utan virus inga skrivande människor på forumet DGS. Tänk på det nästa gång ni nyser i en vinterförkylning.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Tenker på psykologi – små barn trenger en trygg base for å tørre å utforske verden. De sjekker stadig at moren er der og oppmuntrer, så kan de ta nye steg videre. En vekselvirkning mellom mor, barn og verden.
    Har man da etterhvert fått nok trygghet og stabilitet innabords, ender man opp som et selvstendig menneske som kan delta og bidra til samfunnet på en realistisk og forstandig måte.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Problemet med hållbarhetsbegreppet blir tydligt när poltikerna lägger beslag på och monopoliserar det. Hållbarhet har i alla tider varit människans förutsättning för övrlevnad och framsteg. Man kackar inte i eget bo om man vill att släkten ska överleva.

   För politiker blir ”hållbarhet” ett argument för mer pengar; ytterligare forskningsanslag, rekryteringar och budgetutrymme.

   Det är i denna sortens tänkande som hela problemet med en växande offentlig sektor ligger. Man berövar de vanliga medborgarna dess sunda förnuft, ansvarskänsla och överlevnadsinstinkter.

   Således raka motsatsen till vad som avses åstadkommas med begreppet ”hållbarhet”!

   Gilla

  • Lars skriver:

   Stämmer nog bra din iakttagelse. Vad jag kan se av sociala system, mänskliga organiserade för olika uppgifter med rätt tydliga gränser om än öppna för input-output, för relationer med andra system inklusive individer, som bär information mellan system, så strävar de alltid, har huvudfunktion, att bevara systemet, att inte disintegrera, att överleva, i annat fall upplöses de. Så de strävar mot stabilitet dvs hållbarhet, men för att överleva måste de vara adaptiva och kunna möta trycket från omvärlden. Det är knappas dagens politiska system vad jag kan se och inte heller det mediala.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Man kan ju se på katolska kyrkan som strävat att bevara samma principer och budskap under femtonhundra år sedan den blev statsreligion och hur svårt den haft att anpassa sig när den syftat till eviga världen och eviga världsförklaringar. Islam sitter nog i samma fälla. Hur relevanta kommer de att vara om hundra år?

    Gilla

 12. 5ven55on skriver:

  ”under muslimsk ledning”

  Aldrig i livet!!!

  Dessutom kommer andra, t.ex. kineserna, ta den västerländska facklan och därför besegra muslimerna. Islam är ett bakvatten, och ett brutalt inhumant sådant dessutom.

  Gillad av 3 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ja, förhoppningen står till att kineserna tar över världsrodret. De jobbar ju redan på det i Afrika.
   pragmatiskt: infödingarna får sköta inrikespolitiken. Big White Brother har haft chansen och icke levt upp till måttet. Islamisterna saknar tänket: bygga upp en fungerande stat. Möjligt att Nasser är det närmaste vi varit, men när han inte levererade välstånd till massorna…

   Gilla

 13. tlidforss skriver:

  Sverige måste vara världsmästare på att hitta på flummiga begrepp som ingen förstår eller kan förklara inte bara hållbarhet. Listan kan göras lång, ”du har inte rätt värdegrund”, ”allas lika värde”, ”jämställdhet”, ”genusvetenskap”, ”alla är hen tills du fyller 18”, ”försvarsmakten är hbtq certifierad”, ”humanitär stormakt”, ”klimathot”, ”vem behöver industri? vi är ju ett tjänstesamhälle”, ”vi är bäst i världen på demokrati” …

  Gillad av 2 personer

 14. uppstigersolen skriver:

  Men de som idag vurmar för hållbarhet främjar ju verksamheter som på intet sätt är hållbara. Att importera obildbara figurer från främmande kulturer är inte hållbart. Titta bara på nerbrända skolor och bilar. Är det hållbart? Eller ett samhälle i förfall? Är det hållbart? Nej de som predikar hållbarhet har gett oss precis motsatsen, slöseri och förfall.

  Gillad av 5 personer

 15. Big bang bång skriver:

  1. Det kommer alltid att finnas en skillnad mellan världen själv och tankarna om den. Mellan vad vi bemästrar i det egna huvudet och hur världen egentligen är beskaffad.

  Vetenskapen söker alltid någon typ av ordning och regelbundenhet mitt i all oordning. Vi omges både av regelbundenhet – och ständig förändring.

  Stjärnor och galaxer genomlöper olika stadier. Geologen ser förändringar i sediment. Darwins stora upptäckt var att livet själv är under ständig utveckling. Och med det alla ekosystem – och människan själv.

  Det mest vidlyftiga exemplet på utveckling utgör universum. Vi lever mitt i Big bang. Nyss trodde vi att gravitationen hos den samlade massan i universum bromsade upp expansionen. Så upptäckte vi att det istället var tvärtom. Att expansionen accelererar.

  Gillad av 1 person

 16. magnusrosensparr skriver:

  Du har helt rätt P. E. Den självständigt tänkande människan kan aldrig acceptera islam (som i sin grundform betyder underkastelse och lydnad) utan fysiskt och psykiskt tvång. Om inte de 77 % av världens befolkning som inte är muslimer inser detta, kommer kampen mot islam – det största hotet i världshistorien mot mänsklig tankefrihet – inte att bli framgångsrik.

  Gillad av 2 personer

  • Kuckeliku skriver:

   Det är alldeles enormt mycket saker som måste vara konstanta för att världen inte skall braka samman! Du kan inte överleva i ett kaos där allt flyter och förändras.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Jovisst men det är inget övertygande argument för att det ska vara reserverat för politiker att ägna sig åt sådant. Det systemet är det som är minst ägnat att klara av en sådan uppgift.

    Gilla

 17. Anpassningens väg skriver:

  Människan försöker alltid hitta mer övergripande sammanfattningar. Helst som omutliga sanningar. Hon försöker göra sig en mental karta att navigera efter. Den strävan återfinna både i vetenskap, ideologi och i religion. Men även i bondförnuftet.

  Vetenskapen är dynamisk och under ständig utveckling. Risken med trossystem och ideologier är dess inlåsningseffekter. Både i tanke och i tidsepok, som kan förhindra tänkandets egen progression.

  Eftersom vi vet att världen förändras så måste människan ständigt vara beredd till fortgående anpassning. Och den anpassningsförmågan börjar inne i var och ens huvud. En mer koagulerad världsbild får då inte stå i vägen. Verklighetens dynamik måste ridas, om än med strama tyglar.

  Det finns alltid en återkoppling mellan aktion och reaktion. Utan hänsyn till den hamnar vi lätt i ett tankemässigt fängelse. Och då upphör på sikt mänsklighetens resa. Nyfikenheten och upptäckarlusten dödas. Och vi slutar att utvecklas i en värld som ständigt kräver mer av anpassning.

  Gilla

 18. tobbewallin skriver:

  Regeringsformen (1974:152) tredje stycket
  2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

  Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

  Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

  Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

  Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

  Hållbar utveckling enligt Brundtlandrapporten, som lades fram av Världskommissionen för miljö och utveckling 1987, innebär att den nuvarande generationens behov bör mötas utan att man äventyrar framtida generationers förmåga att uppfylla sina behov.

  Islam är den politiska vänsterns svar på begreppet hållbar utveckling. Alla ska leva som på profetens tid. Så Patrik har visst fel. Han bortser från vilka som styr politiken.

  Gilla

 19. Petrus skriver:

  Gamla Testamentet tillåter slaveri även om israeliter inte fick vara slavar mer än 6 år. Nya Testamentet förbjuder inte slaveri explicit men stadgar att slavar skall behandlas ytterst humant. Den antika typen av slaveri skall i Västeuropa ha avskaffats på 400-500-talet under inflytande av kristen mentalitet. Detta stämmer bra med tajmingen för avskaffandet av den romerska religionen. Vestalernas verksamhet förbjöds år 394 även om en tillfällig återupplivning verkar ha skett år 410. Magnus Eriksson avskaffade på 1300-talet slaveriet (träldomen) med hänvisning till den kristna religionen.

  Vi bör dock komma ihåg att man efter slaveriets upphörande fick ett slaveri light i Västeuropa i form av livegenskapen. I Danmark avskaffades inte livegenskapen slutgiltigt förrän i slutet på 1700-talet. Sverige ersatte dock aldrig träldomen med livegenskap.

  För svarta människor återupplivades slaveriet på 1400-talet av portugiserna (en del importerades till Portugal innan man började skeppa dem till Sydamerika). Från 1500-talet till i början på 1800-talet tolererades slaveriet av svarta delvis med den teologiska motiveringen att svarta var ättlingar till Ham och därför var dömda till evigt slaveri. En annan kristen infallsvinkel på det hela var att slaveriet var en världslig fråga och att det viktiga var att man inte behandlade slavarna inhumant.

  Gilla

 20. Kuckeliku skriver:

  Du är intelligent och klok på många sätt Patrik, men det är synd att du aldrig läst naturvetenskap (vad jag märker). Naturen är inte särskilt irrelevant. Om man undviker att beröra den så torde det bero endera på att man saknar kunskaper på området, på att man är rädd för naturens (bristande) etiska kvaliteter, på att man vill leva flott lyxliv utan minsta tanke på planeten och kommande generationer eller på att man har fått för sig att naturen är vänsterns planhalva. Möjligen är man livrädd för all systemkritik och tillväxtkritik. Jag vet inte hur det förhåller sig med dig, men försöker man ignorera planeten och dess begränsningar så skall man nog inte vänta sig något större politiskt inflytande, hur klok man än på sätt och vis är. För trettio år sedan kunde man kanske vinna politiskt på att ignorera planeten, men det funkar inte längre. Man marginaliserar bara sig själv genom att ignorera planeten och dess begränsningar.

  Gilla

 21. Kuckeliku skriver:

  Det förefaller som att många kommentarer inte går igenom. I värsta fall beror det på att bloggen inte klarar av vissa delar av verkligheten. Inte vet jag.

  Gillad av 1 person

 22. Lars skriver:

  Hållbarhet är ett ord av många och lätt odefinierat, men väsentligt då det blivit ett slagord för miljörörelse. Utanför den användningen är det å ena sidan lätt begripa, att något håller över längre tid, inte förstörs, men för samhällets del avser man mer begränsat att naturen inte irreversibelt ska förstöras och att de resurser vi tar ut som är ändliga återanvänds. Men ska vi klara av sådana mål måste samhälle och teknologi förändras.

  Ekonomiska incitament för att påverka t.ex. koldioxidskatt är effektivt men endast tills förändring genomförts t.ex. teknologiskt och andra former av incitament är också verkningsfulla t.ex. förbud och subventioner. Skatter blir ett sätt hjälpa till mot förändring, de ger inte i sig hållbarhet. Om nu elektrifiering av bilparken kommer att se och nya energikällor som solpaneler och vindkraft tillkommer så blir det en del av den teknologi vi använder och vi har fått en förändring som man eftersträvade. Men skatter är inte alltid enkla att implementera, det finns ofta vägar gå runt dem, mindre utvecklade samhällen har stora svårigheter att implementera administrativ kontroll, men även i vårt land finns det svarta sektorer som är svåra komma åt.

  Hållbarhetsmålet inom miljörörelsen tycks vara av den art Patrik beskriver, ett stillastående. Man har bestämt att för att nå hållbarhet måste konsumtionen minska på i stort sett alla områden (men man lever inte själva som man lär utan det är andra som ska minska sin konsumtion). Man ser samhällen som nollsummespel och man tycks också ha fallit för övertron på politikers och administratörers förmåga att avläsa och förstå samhällsutvecklingen. Politiker utvecklar inte solpaneler! Inte vindkraftverk! Kan inte se in i den teknologiska framtiden! Inte in i den ekonomiska framtiden. Tillväxt säger man är negativt, men det är en primitiv förståelse av vad tillväxt är bakom det. Ett hållbart samhälle måste vara adaptivt och förändringsbenäget och BNP avspeglar även sådant som åter cirkulering av resurser och miljöbevarande åtgärder, det avspeglar aktivitet i ekonomin av de som arbetar, inte vad de arbetar med.

  Gilla

 23. Hovs_hällar skriver:

  Patrik: Just hemkommen från Spanien kastar jag mig över din blogg, och hakar genast upp mig på dina svårigheter med ”hållbarhet”.

  Vad är problemet? För mig, som är naturvetare, är det självklart att vi människor strävar efter (eller åtminstone borde sträva efter) att inte som det heter ”såga av den gren vi sitter på”.

  Våra barn och deras efterkommande ska, hoppas vi, kunna leva ett gott liv här på jorden. Och det kan de inte om vi redan har förskingrat alla naturresurser så att inget finns kvar åt dem.

  Ordet ”hållbarhet” har skapats för att återspegla detta problem.

  Man kan självklart invända att hela vår civilisation bygger på att mänskligheten gör just det — alltså förskingrar naturresurserna, och att därför man lurar sig själv om man försöker påstå att någon av våra aktiviteter är ”hållbar” på lång sikt.

  Visst, men själva syftet med termen är i alla fall att sätta ord på en strävan efter något som vi alla skulle vilja ha. Om det inte vore så förbannat omöjligt.

  Jag anser att jorden är gravt överbefolkad, och att det därför är bra att i-världens befolkningar (och Kinas befolkning) tenderar att stagnera. Och att det tvärtom är en katastrof att i synnerhet de muslimska ländernas födelsetal exploderar — och det allra värsta är att dessa befolkningar nu dessutom invaderar oss!
  Det är genom att de utnyttjar vår teknik som detta blir möjligt.

  Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Hovs_hällar 14 januari, 2018 at 16:49

   ”Jag anser att jorden är gravt överbefolkad”. Såvitt jag minns duggade larmrapporterna tätt om ”befolkningsexplosionen” redan i början på 1970-talet. Sverige skickade läkare och barnmorskor till U-länderna för att lära människorna barnbegränsningsmetoder.
   Under de följande decennierna tystnade av någon anledning varningarna om överbefolkning på jorden.
   För något drygt årtionden sedan lade jag märke till att media började spekulera om hur många jordklot vi människor egentligen skulle behöva för att klara oss – fem stycken jordklot, skrev man då.
   Drog mig till minnes 70-talet larmrapporter om den dåtida befolkningsexplosionen och undrade vad som hänt med den. Var den bortglömd eller?
   Internet och sociala medier fanns nu och min fråga gick dit. – Fick några svar som påstod att Vatikanen och ledande företrädare det det islamska samhället kommit överens om att stoppa allt slags bistånd som styrde mot reproduktiv hälsa och preventivmedel. – Sant eller inte? Jag vet inte? Jag vet bara att Afrika t ex svämmar över av barn och unga vuxna, som inte kan få jobb i sina hemländer utan söker sig – och i all större utsträckning kommer att söka sig – till Europa av ren självbevarelsedrift. Vare sig vi vill det eller ej.

   Gilla

 24. Kuckeliku skriver:

  Du är intelligent och klok på många sätt Patrik, men det är synd att du aldrig läst naturvetenskap (vad jag märker). Naturen är inte särskilt irrelevant. Om man undviker att beröra den så torde det bero endera på att man saknar kunskaper på området, på att man är rädd för naturens (bristande) etiska kvaliteter, på att man vill leva flott lyxliv utan minsta tanke på planeten och kommande generationer eller på att man har fått för sig att naturen är vänsterns planhalva. Möjligen är man livrädd för all systemkritik och tillväxtkritik. Jag vet inte hur det förhåller sig med dig, men försöker man ignorera planeten och dess begränsningar så skall man nog inte vänta sig något större politiskt inflytande, hur klok man än på sätt och vis är. För trettio år sedan kunde man kanske vinna politiskt på att ignorera planeten, men det funkar inte längre. Man marginaliserar bara sig själv genom att ignorera planeten och dess begränsningar.

  Gillad av 2 personer

 25. Lassekniven skriver:

  Angående hållbarhet:

  Om en kvinna ser en man med välputsade skor kan hon be honom att dra ner byxorna så att hon får se hans kalsonger. Då det visar sig att det finns en stark korrelation mellan välskötta och välputsade skor och rena kalsonger så har kvinnan härvid lag skaffat sig stickprovskunskaper som hon vet i stort sett är HÅLLBARA.
  (från ett tidigare inlägg).

  Gillad av 1 person

 26. lookslikeanangel skriver:

  Hållbarhet

  borde handla om kvalitet, konsekvensanalys, krisberedskap och utveckling

  INTE något romantiserat, nostalgiskt tänk.

  INTE heller kristallterapi eller små (rosa) hjärtformade plåster med sagomotiv.

  Det krävs transparens dvs verklig insyn som kan engagera människor i viktiga frågor.

  Det här är ditt liv!

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  Det är möjligt att ”obändig självtillit, revolutionär framtidstro och föreställningen om en framtida uppnåelig jämlikhet” kan ha bidragit till västvärldens utveckling. Men om detta är ett framgångsrecept, då är väl Sverige denna högkulturs mästerprov? Miljoner feminiserade och infantiliserade vuxna – som inte ens kan fostra sin egen avkomma, än mindre fostra fram ledare med ryggrad och moral – är alltså det yppersta som västerländsk civilisatorisk självtillit, revolutionär tro och jämlikhetsvurmande kan frambringa?

  Från multikulturens mästerskräddare och -skräddarinnor bidde det inte ens en ulltott att hänga i hönses lilla rynkiga eller rakade. Civilisationens svenska avantgarde blev bara en fegt mobbande flock av pladdrare, eunucker och multikönade haremsdamer, villiga att offra sina egna barn och underkasta sig världens mest barbariska folk. Precis så hög verkar denna högkultur till sist bli att den klarar av att lägga pannan mot marken i rätt väderstreck, själv dra ner byxorna och vända upp baken.

  Gillad av 1 person

 28. Lasse Forss skriver:

  Det ”finurliga” med begreppet hållbarhet är som jag uppfattar det, att man inte behöver göra några beräkningar eller överväganden. Man konstaterar att det här är hållbart, och då är det så. Låt oss titta på några hållbara insatser. Klimatfrågan står naturligtvis för majoriteten.
  Bekämpandet av koldioxid innebar flera ”innovationer”. Metanol till exempel. Här bestämdes att om en mack inte kunde sälja E85, så fick den lägga ner. Och många mackar på landsbygden lades ner. Det blev alltså längre till tankstället. Nu har metanolförsäljningen minskat till nära noll. Motorer har havererat. subventioner har utbetalats. Men fortfarande så finns det väl aktivister som tycker att metanolsatsningen var hållbar.
  Med subventioner skapas bedrägerier. Metanoljesus är ett exempel. Och Öviks stora skuld efter metanolsatsningen. Men förespråkarna anser väl att det är höjden av hållbarhet.
  Vi har satsningarna på sol- och vindkraft. Hållbart naturligtvis. Ändå krävs stora subventioner och dyrare el. Hela vindelsproduktionen exporteras. Till priser som är ungefär halva produktionskostnaden. Men det är tydligen hållbart. Exemplen kan mångfaldigas.
  Låt oss gå tillbaks till den tid när man fick stödja sina förslag med beräkningar innan de effektuerades. Låt oss avskaffa floskeln ”hållbart”.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.