Utan fördom ingen visdom

Anders Leion

Att vara fördomsfull anses förkastligt. Ingen vill förtjäna denna benämning. Ändå är vi alla, naturligtvis – och lyckligtvis – fördomsfulla.

Utan fördomar skulle vi nämligen inte kunna fungera.

Vad är en fördom? Det är den samlade erfarenheten inte bara hos den enskilde individen utan också sådana föreställningar som han ärvt från sina närmaste, från samhället runtomkring och från historien – i den mån han känner till denna.

Fördomar betyder ordagrant förställningar om verkligheten, som bildats före det tillfälle då de används för att styra det egna handlandet eller före det ögonblick då ett omdöme fälls om en människa, en grupp av människor eller det sammanhang, den kultur, de uppträder i.

Fördomar är alltså modeller, grundade på egen och andras erfarenhet, av den verklighet fördomarnas bärare dväljs i.

Ändå föraktas fördomar och de som anses styras av sådana fördöms. Detta är mycket egendomligt: Det skulle alltså vara förkastligt att använda sig av erfarenhetsbestämda modeller av verkligheten.

Fördomar kan däremot vara ineffektiva, det vill säga de är inte goda modeller av verkligheten. Det beror framförallt på två förhållanden. Den vanligaste, och den oftast uppmärksammade och hånade: De kan vara föråldrade. Typexempel: Den (oftast nyinflyttade) storstadsbon gör sig lustig över bonnläpparnas fördomar, utan att inse att ”böndernas” föreställningar, fördomar rör en annan verklighet än stadens. Men också eftersläpningar i föreställningarnas anpassning till en över tiden förändrad verklighet gör dem mindre användbara. Och visst kan modellerna, fördomarna föråldras.

En sådan fördomarnas förvanskning är däremot inte särskilt problematisk. Den är så lätt att avslöja.

Annorlunda förhåller det sig med den moderna varianten: Den moderna, fördomsfria – enligt egen åsikt – människan tror sig vara befriad från felaktiga föreställningar om verkligheten och därmed fri att skaffa sig en egen uppfattning och formulering av denna verklighet.

Denna fördomsfrihet/fullhet är däremot farlig. Den yttrar sig i ett förnekande av erfarenheten och ett förbehållslöst anammande av nyheter av alla slag: nya läror om mat, uppfostran, träning, teknik eller vad som helst. Allt blir till mode och endast sista skriket duger. I sitt förakt för fördomar – det vill säga erfarenhetsbestämda modeller av verkligheten – blir denna fördomsfria människa ett lätt byte för manipulatörer av olika slag. Oftast manipulerar hon sig helt på egen hand, i förhoppning att nästa trend skall lösa hennes känsla av otrivsel och otillräcklighet.

Och i vår svenska verklighet har hon valt att i stor utsträckning tillsammans med sina likar häcka i politiken. Lättast att skåda är hon i miljö- och centerpartiet, men hon finns också i stora skaror i de flesta andra partier.

Denna tro på den egna fördomsfriheten och förlitan på de egna föreställningarnas överlägsenhet är mycket destruktiv. Klarast syns det inom invandringspolitiken. Efter att ha avvisat alla ärvda erfarenheter om nykomnas – helt naturliga – svårigheter att anpassa sig i ett nytt samhälle, vägrade dessa fördomsfria människor i alla gamla partier att ta sig till de allt starka signalerna från verkligheten. De vore ju att böja sig för gamla fördomar om att inte människor – i alla avseenden – kan vara lika mycket värda och inte har lika stora rättigheter till allt som är av värde.

Tänk om politiken istället utgått från allmänhetens fördomar! Hur mycket bättre hade inte tillståndet i landet varit. Men vi får vänja oss vid att dessa förment fördomsfria människor kommer att fortsatt dominera och styra politiken. De är nämligen unga och har därmed liten egen erfarenhet och är därför lättfångna byten för charlataner av olika sort. Och dessa unga människor har, just därför att de är så unga, högre status och tränger sig lättare fram inom partierna.

Alltså, vi får anpassa oss. Leve det ungdomliga oförståndet! Tillvaron blir ju i alla fall mer spännande.

40 reaktioner på ”Utan fördom ingen visdom

 1. Palle skriver:

  Anders: som vanligt intressant. I gårdagens ring P1 (2018-01-11) kom frågan om en ny doktorsavhandling upp, som pekade på att personer med arabiska namn kom längre bak i kön vid anställningar. En företagare ringde in och berättade varför han numera undvek att anställa denna kategori av människor. Han hade upplevt problem med att dessa män inte kunde tänka sig att ta order från en kvinnlig överordnad eller utföra sysslor, som de betraktade som kvinnogöra (t.ex. städa, dammsuga sin arbetsplats). Hans agerande, grundat på hans egen erfarenhet, benämnde han rationellt beslutsfattande. Som arbetsgivare har man andra utmaningar att klara av än att försöka omskola människor som stöpts i en helt annan kultur än vår. Programledaren invände i vanlig ordning att denna inställning inte gällde alla muslimska män, men missar poängen att det räcker med att procentsiffran är avsevärt högre än för alternativen för att man lätt kan förstå en arbetsgivare, som riskminimerar genom denna typ av gallring.
  Länk: http://sverigesradio.se/ringp1
  Ungefär 10 minuter in i programmet.

  Gillad av 7 personer

  • Moab skriver:

   Journalister förstår precis så mycket om så mycket att de inte förstår någonting egentligen. Det är alltid samma missförstånd. De vägrar generalisera men söker ändå perfektion i det partikulära. Det problematiska är att deras metod är vänsterliberalernas och postmodernismens metod så det finns inga förutsättningar för att visa på de logiska inkonsistenserna eftersom vänstern besitter nästan alla media och forskningspositioner.

   Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Diktatet att verkligheten är socialismens värsta fiende har också innebörden att alla vi som ser bockfoten och har andra preferenser likväl INTE är socialismens värsta fiende. Ondskan bor i oss alla och måste tuktas dagligen och stundligen. Men vem bryr sig om det? Till slut kommer verkligheten och tuktar. Sedan börjar allting om igen.

    Gillad av 2 personer

   • jacobsteckelenburg skriver:

    Exakt. Nu när världen i stort äntligen förstått att postmodernismen och dekonstruktivismen utvecklades av ett sunkigt gäng vänsterliberaler, intellektuellt svårutmanade professorer och kulturmarxister på la Rive Gauche i Paris så har täckelset till slut fallit. Världen är inte en ”diskurs” eller ”berättelse” som inte kan stämmas av mot fakta. Vänsterns intellektuella kollaps och nationalstatens och värdeabsolutismens nutida framväxt är exempel på synkade fenomen. Folk i väst gillar den västerländska civilisationen. Om man säger så.

    Politikertrion 3M (May-Merkel-Macron) är ett intellektuellt konkursbo till skillnad mot det kommersiellt drivna företaget 3M. Snart är bara svensk public service kvar på barrikaderna och försvarar ”aktivister”, ”frihetskämpar” och ”utmanade” terrorister från dom europeiska förortskalifaten.

    Gilla

  • rudmark skriver:

   Programledaren: Kan inte arbetsgivaren stå för utbildning i detta?
   Inringaren: Vi är ett företag, inte en social inrättning

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  En insikt jag återkommande försökt sprida: massmedias uppgift är inte att bekämpa fördomar utan att kontinuerligt uppdatera dem, så att de så väl som möjligt överensstämmer med kända fakta.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det är också BRÅs uppgift. – Att så grundligt det går ge underlag för bedömningar av graden av sannolikhet för att utsättas för obeskrivbara kränkningar och mord t ex i lägen där man överväger att erbjuda lift. – Enbart utifrån liftarens utseende.

   Att istället intala folk att de inte skall vara fördomsfulla, är att utsätta dem för dödlig fara.

   Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Ett annat ord för dessa samlade fördomar är värdegrund, ett tredje kultur. Det är fel inte bara att avfärda fördomarna som inkorrekta, utan framför allt att tro att de utgör ”dålig vetenskap”. Vetenskapen säger oss inte hur vi skall handla. Tydlig blir denna skillnad i språkvården. Sedan några decennier existerar denna i strid mot utövarnas tro att den har ett värde. Man inbillar sig att rätt och fel inte existerar, eftersom vetenskapen inte kan fastslå dem. Men kulturen, värdegrunden, fördomarna handlar inte om objektiva beskrivningar, utan om värderingar och betydelse. Utan språk förtvinar även vetenskapen, blir meningslös i detta ords allra mest fundamentala bemärkelse. Låt oss alltså hylla fördomsfullheten i vår ecen kultur! Denna säger oss att vi skall vara goda. Detta är den process, beskriven i artikeln ovan, som utvecklar och anpassar kulturen, fördomarna, värdegrunden.

  Gillad av 3 personer

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Brilliant!

  Själv brukar jag lite provokativt säga: ”vårda dina fördomar, de är allt du har för att orientera dig i tillvaron”. I takt med nya erfarenheter och forskningsrön uppdateras ständigt våra fördomar och anpassar dom till den tid och det samhälle vi lever i. Det gäller bara att i varje enskild situation vara medveten om att de är just ”fördomar”, och vara redo att omvärdera.

  När jag lyssnar på ”fördomsfria” opinionsbildare och politiker tänker jag ibland på en av den australiensiske komikern Tim Minchens textrader: ”if you open your mind too much, your brain will fall out”.

  Gillad av 8 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   I de blindas rike är den enögde kung – och alla opportunister blundar.
   I de ”fördomsfrias” rike sitter lögnen på tronen.
   I de ”tolerantas” rike är mobbandet värst.
   I de ”godas” rike är självgodheten störst.

   Gillad av 7 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Så finns det partier som vill förleda ännu yngre oerfarna BARN)

  Så att de kan locka till sig ännu fler naiva väljare…
  Mupparna o F! främst…

  Gillad av 1 person

 6. Gunnar skriver:

  Man kan välja att göra frågor mindre eller större.
  Jag väljer det senare.

  Den som satt sig det minsta in i perceptionspsykologi vet att världen måste brytas ned till hanterbara delar. Det innebär att tolka världen, så vägen framåt blir möjlig. Och det måste kunna ske snabbt. Ofta i det vibrerande undflyende ögonblicket. För tiden är knapp i livets höga farter. Och för det mesta vet vi inte säkert hur världen är beskaffad. Att rätt bedöma andra människor blir då extra knepigt. Särskilt för oss okända människor. Vi måste därför ständigt vandra fram på sannolikhetens stigar. Göra snabba bedömningar med hjälp av den erfarenhet vi råkar ha. Ta hjälp av egna och andras, hur stor eller liten den nu än råkar vara. Vi bedömer i förväg. Vi hjälps framåt av våra fördomar. De hjälper oss navigera i livets stora labyrint. Vetenskaplig sanning hinner vi inte vänta in – om vi önskar leva lite länge.

  Ingen människa kan leva utan fördomar. Vi bedömer ständigt via olika grader sannolikheter, och korrigerar efter egen och andras erfarenheter. Är ormen giftig eller inte. Är bilföraren framför oss riktigt nykter? Vi tvingas ständigt och jämt göra snabba bedömningar. Annars riskerar livet att bli väldigt, väldigt kort.

  De som säger sig vara utan fördomar blottar enbart en avgrundsdjup fördom om sig själva.

  Gillad av 5 personer

 7. Moab skriver:

  Jo, vårt land styrs av flugornas herrar. Jag tror att beroende av kvalitén på ens utbildning så får orden väldigt olika betydelser, och de farligaste av alla är de som nu är unga och som genomgår ”högre” utbildning eftersom hela apparaten är kapad av vänstertänkande. De klokaste blir de minst bildade eftersom de är de minst indoktrinerade. Min dotter kom hem igår och visade mig en webbsida med en trevlig semesterort mitt i Skåne nära havet, sidan hade använts i skolan för att lära barnen om källkritik. Jag hade aldrig hört talas om källkritik när jag gick i skolan men den grund man fick att stå på är det enda som verkligen gör att man kan idka källkritik, jag tror inte på konceptet som det definieras på Wikipedia:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkritik

  Inskannade böcker av Google, och ”nyskrivna läroböcker” nämns som en bra grund att stå på.., på mig verkar det som källkritik bara blir ännu ett redskap för indoktrinering, och idag så förekommer det mig att de mest explicit fördomsfulla kommer närmast verkligheten. En utmaning som förälder idag är att motverka det som barnen lär sig. Min dotter upptäckte att webbsidan var falsk men andra barn ville gärna resa dit, men jag tror att dessa försök att explicit lära barn att skilja på rätt och fel är missriktade, det gäller istället att lära dem det i applikationen, och att de utbildar sig tillräckligt för att kunna börja förbinda punkterna, se bara på hela debatten om ”fake news”, sant och falskt har alltid varit politiskt men aldrig så mycket som nu i Sverige. Jag tror våra barn och svenskarna i allmänhet utsätts för den mest sofistikerade indoktrinering någonsin, utan en Gud eller en Stalin så krävs det ett mycket sofistikerat maskineri där varenda kugghjul snurrar på rätt håll enligt statsmakten. Jag tror detta är vår chans, några få pojkar som pekar på bara rövar kan vara gruset i maskineriet som stoppar Dr Baltazars indoktrineringsmaskin. De flesta svenskar har ALDRIG hört fundamentala argument emot vänsterdoktrinen, likt de som kommer från Scruton, Sowell, Schlaes, Hanson, eller Steyn. Därför tror jag, som en uppmaning till alla på denna blogg, inklusive mig själv, att man skall hålla det civiliserat så att inte staten får anledning att slå ner på de små pojkarna, det gäller dessutom att framstå som sympatisk, man kan vara uppgiven som Sowell men framstår man som hatisk så vinner man inte över någon. Så låt oss fortsätta slipa argumenten och visa varför många ”fördomar” bara är korrekta generaliseringar.

  Gillad av 3 personer

 8. Aha skriver:

  Som bekant är det förkastligt om en butiksägare specialbevakar en särskild folkgrupp när de gör sina entréer i hans affärsverksamhet.
  Affärsmännen har i detta fall i förväg dömt (=fördom) folkgruppens medlemmar som kraftigt benägna för stöld.
  Man kan tänka sig att så få som några procent tjuvaktiga i ett klientel skapar en (berättigad) fördom att av resultatskäl måste alla i klientelet specialbevakas. Det är common sense.
  Hur skulle jag själv reagera? Att bli misstänkliggjord så fort jag stiger in genom dörrarna? Bli förbannad på butiksägaren? Nej jag skulle bli förbannad på min kamrater i folkgruppen som inte kan hålla fingrarna i styr. Jag skulle skälla på dem, jag skulle kanske t.o.m. byta look så att butiksägare inte ska inta försvarsberedskap mot mig, framför allt skulle jag uppträda på ett sådant sätt att butiksägaren lätt kan kontrollera mina förehavanden. Så skulle jag göra.
  Men är det så problemet har utvecklats i Sverige? Nä butiksägaren tvingas balansera mellan att skydda sig kontra att inte diskriminera. Det senare kostar pengar och badwill.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Här offrades redan för ganska länge sedan äganderätten utan någon som helst rationell eftertanke. I en rättsstat — Sverige är ingen — får förstås var och en bestämma över sin egendom utan att ställas till svars för detta.

   Samhället kan bara byggas på principen personligt ansvar, eget skinn i potten. Socialismen är en chimär.

   Gillad av 3 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Om det vore så väl att de som är utan fördomar (de i C och MP tex) råkade illa ut istället för de kvinnor i Malmö som nu råkat illa ut så hade problemet löst sig själv. Låt oss hoppas att bristen på fördomar skördar sina offer på rätt ställen i fortsättningen. Men Annie går kanske inte ut mitt i natten i en mörk park i Malmö?

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Ja, nu är det svårt att veta om dessa kvinnor inte faktiskt röstade C eller Mp. Att lära sina barn att vara fördomsfulla minskar risken för att de blir nästa offer, det är nog fler och fler som i hemmet nu har en mycket explicit hyckleri, de röstar Mp eller C men försöker ändå få sina barn att undvika vissa grupper, detta är förhoppsningsvis inte hållbart i längden.

   Gillad av 1 person

 10. ASK skriver:

  En bekant som arbetar som väktare säger att man ska lita på sina fördomar. Det är viktigt för honom i hans arbete. Han vill ju gärna överleva. Jag tycker inte att livet blir spännande om man låter de sk fördomsfria styra, tvärtom, har det blivit mycket mer skrämmande.

  Gillad av 1 person

 11. Steven Jörsäter skriver:

  En utmärkt genomgång av betydelsen av fördomar. Särskilt gillar jag det du skriver att de som tror sig sakna fördomar så mycket lättare faller offer för charlataner. Dessa senare dominerar numera hela det svenska samhället.

  Gillad av 1 person

 12. magnusrosensparr skriver:

  När det ungdomliga oförståndet kritiserar gammal och beprövad visdom, avslöjar det sin okunnighet utan att det behöver påtalas. Utan fördomar (i av Anders Leion beskriven betydelse) riskerar människor att falla offer för allsköns faror och otyg. Som en gammal vän och lagman brukar säga; ”Fördomar är bra, det ska man ha.”

  Gilla

 13. Jeff skriver:

  Bilderna som skildrar skolans vardag visar att Sverige håller på att avvecklas. Svenska lagar gäller inte längre i skolans vardag. Istället för rättssäkerhet råder tystandskultur. Klanvärlden från Mellanöstern håller – naturligtvis smygande och obemärkt för dem som inte förstår (eller inte vill förstå) – på att ta över det svenska samhället.

  När skolan helt hamnat under kriminella klanväldens kontroll, kommer man att fortsätta att ta över andra svenska institutioner – givetvis med slutmålet att ta över kontrollen över domstolar och polisväsendet. Så som vardagen är i de regioner varifrån migranterna kommer.

  Det är viktigt att förstå att detta maktövertagande inte sker genom att man basunerar ut sina avsikter, som i en demokrati. Allt sker så tyst och obemärkt som möjligt. De svenska maktetablissemangen verkar inte förstå att det är denna smygande metodik som tillämpas för att krossa vår samhällsstruktur.

  Och när rättsstaten har kapitulerat under tysthetskulturens tyranni, kommer Sverige att möta samma misär, såväl i avsaknad av trygghet och rättsvisa som i stagnerande ekonomi och sammanbrott för välfärdssystemen, som sedan länge råder i Mellanöstern och Afrika.

  Om inte rättsstaten och polisens våldsmonopol kan upprätthållas finns ingen chans för ett blomstrande samhälle. Det kommer istället att präglas av stölder, kidnappningar och fientliga övertaganden. Så som det är i länderna varifrån migranterna kommer. Deras kultur kommer att prägla Sverige, eftersom makthavarna i Sverige hävdar att det inte finns någon svensk kultur att försvara.

  https://samtiden.nu/2018/01/haveriet-i-svenska-skolan-ar-bara-borjan/

  Gillad av 2 personer

 14. Moab skriver:

  Jag tror och hoppas att Trumps inflytande blir enormt, genom att rensa luften och kalla skitländer för skitländer så flyttar han på gränsen för vad som får och kan sägas, och tror jag, håller tillbaka den lagstiftning som vänsterliberaler är sugna på, nämligen att alla fördomar och samhällskritiska uttryck skall vara förbjudna, jag tror att vi om det inte reverseras och vi återvinner rätten att vara fördomsfulla och plumpa eller bara helt enkelt rätten att korrekt observera samtiden befinner oss på ett sluttande plan mot tvingande tal och skrift, att vi får lag på hur vi skall uttrycka oss om människor, kulturer och religioner.

  Heja Trump!

  Gillad av 3 personer

 15. Själv mobil skriver:

  I går, när jag sett Rapport, dök en alldeles ny fördom upp i mitt arma gamla ärrade huvud – redan överfyllt av fördomar. Det var när Anders Ygeman, i en intervju sa, att han ville införa ett förbud mot att anonymt få inneha en kontanttelefon. Detta för att underlätta brottsbekämpningen.

  Men ökar inte då rånrisken för oss övriga? De grovt kriminella kan ju alltid beställa rån av mobiler från Svensson. Lämpligen utfört av icke straffmyndiga ungdomar. Som efter rånet överlämnar bytet till de mer förhärdade. För att ögonblicket senare dyka upp i någon kommunikativt beroende kriminell aktivitet.

  Är man inte i färd med att skapa en ny marknad för personrån? Akta er alla gamlingar andra lättrånade personer. Håll hårt i kepsen eller i rollatorn. För här kommer det att gå undan.

  Är jag fördomsfull – eller – enbart realist?

  Vad säger Anders Ygeman om min fördomsfulla attityd? Är jag ute på djupt vatten – när jag försöker predestinera? Och vart går gränsen mellan – realism och fördomar?

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Med fördomar avser man främst användning av stereotyper om människor och samhälle. Det är korrekt att människor alltid måste använda stereotyper för att kunna navigera, det skulle bli ogörligt annars att kunna hantera all nödvändig information. Stereotyper är i någon mån erfarenhetsbaserade, men kan lika gärna vara ett arv från omgivningens stereotyper. Ett exempel är hur man ser på svarta i USA. Erfarenhetsbaser är det större brottslighet bland svarta och en vanlig stereotyp är därför…att man ska akta sig. En äldre stereotyp var att de var ointelligenta med sämre genetiska egenskaper, det har man idag lämnat bakom sig liksom man lämnat rasdiskriminerande lagstiftning bakom sig. Här var det knappast erfarenhetsbaserat utan ett försvar för rådande ordning. Nu för man fram, vissa stereotyper att allt är vänsterns fel, att det är ”socialismens” fel att det ser ut som det gör. Det är också en stereotyp som inte är erfarenhetsbaserad, som inte motsvarar hur historien i Sverige eller USA utvecklats. I USA för man fram att stöd till svarta på olika sätt endast hämmar deras utveckling, att de måste lyfta sig själva. Det är en stereotyp som passar in i ett ideologiskt, nykonservativt budskap och ignorerar utvecklingen historiskt och stämmer inte med erfarenheten och är inte verklighetsbaserat.

  Det är klokt att identifiera stereotyper och jämföra med verkligheten som man kan förstå den. En del svenska stereotyper kännetecknar främst sjuklövern t.ex. att om en somalier kommer till Sverige så blir han svensk genom att åka tunnelbana.

  Det är också så att gamla kunskaper skapade under en förgången tid ofta formulerades som stereotyper t.ex. kring det politiska landskapet i Sverige. När dessa uppfattningar stelnar och bildar det filter man ser samhället ur så kan de bli föråldrade, verkligheten har sprungit förbi.

  Man kan vara överens om värderingar men se helt olika på de kausala sambanden i samhälle, hur det fungerar och hur det fungerade då. Stereotyper fungerar då ungefär som det militära budskapet, som dock ägde relevans eftersom man måste samordna förbanden; ”Om inte kartan stämmer med terrängen så gäller kartan!”.

  Gilla

 17. Ossian skriver:

  Väntetider har absolut ingenting med resurser att göra, väntetider är vanskötsel av vården”, blir det föga smickrande omdömet om svensk sjukvård.

  Sämst i Norden och ett av de sämsta i Europa avseende väntetider i sjukvårdssystemet. Det visar den årliga undersökningen från Health Consumer Powerhouse.

  Enligt tankesmedjans svenske ordförande, Arne Björnberg, beror situationen inte på läkarbrist eller ekonomi, utan dåligt skötta landsting.

  – Svensk sjukvård har bra behandlingsresultat, men vi tillhör det absoluta bottenträsket i Europa när det gäller tillgänglighet och väntetider.

  Andra europeiska länder med långa väntetider är Storbritannien, Spanien, Portugal, Grekland och Polen.

  Länder där väntetiden beskrivs som icke existerande är Frankrike, Belgien, Holland, Schweiz och Tyskland.

  Läste häromdagen att Södersjukhuset hade försatts i stabsläge, en sjuksköterska beskriver det som att arbeta på ett krigssjukhus.
  Vilka drabbas hårdast? Jo naturligtvis som vanligt, de äldsta och svagaste.

  Gilla

 18. Yvonne skriver:

  Hota inte mina fördomar. För de bäddar in mig en mjuk personlig trygghet. Om än falsk säger vissa. Men vad gör väl det. För det är mina fördomar – och inte dina. Så jag kräver respekt för mina fördomar. På samma sätt som du kan kräva respekt för dina.

  Gilla

 19. Carl af Ugglas skriver:

  Det är intressant och intellektuellt upplyftande att läsa ursprungsirtklarna i ”Det Goda Samhället”, även om de f.n. är något pessimistiska beträffande samhällsutvecklingen. Även kommentarerna är ibland OK, men tenderar att byta ämne och beröra den tidigare kommentatorn, vilket gör att ämnet spårar ur.
  För att återgå till ursprungsartikeln, dvs Anders Leijons, så vill jag tacka för hans bra inlägg och ge ett litet verbalt tips, -kanske ett blivande ordspråk,- som jag hittade, på när orden rasist eller brunråtta riskerade att dyka och det sades att jag hade fördomar, trots att vi egentligen diskuterade problem med kultur, värderingar, religion och därmed även ett samhälles lagar och inte alls om raser, hudfärg och dyl. Men som kommentar till ”fördom” svarade jag ”Den enes fördomar är den andres erfarenhet”. Då fick jag faktiskt folk att fundera lite.
  Åter till erfarenhet, som det nyligen skrevs en artikel om. Bred och stor erfarenhet är något som dagens politiker saknar, dels för att de är genomsnittligt är yngre än befolkningens genomsnitt och dels för att de saknar erfarenhet av verkligheten i samhället, därför att de sedan sin ungdom mest ägnat sig åt politik som yrke. Äldre och erfarna medborgare borde erbjudas att bli politiker, genomsnittsåldern i Riksdagen höjas Och de som blir politiker borde frånträda efter säg max.20 år-och därmed även få stöd att återinträda i samhällets övriga arbeten

  .

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.