Plundrare eller handelsmän

Jan-Olof Sandgren

Det är ett märkligt faktum att jordens kanske mest framgångsrika folk (när det gäller kultur, vetenskap, företagsamhet och innovation) delar sitt ursprung med ett av jordens minst framgångsrika.

Mose–Mohammed, Moseböckerna–Koranen, Jahve–Allah. Judar och araber verkar ha haft ungefär samma förutsättningar att utgå ifrån, om man skummar lite i källorna. Hur kunde Abraham ge upphov till så diametralt olika ättelägg?

Är skillnaden genetisk? Knappast. Folken kommer från ungefär samma geografiska område och har utvecklats under samma naturliga förutsättningar.

Står Gud på den ena partens sida? Fundamentalister från bägge lägren hävdar det. Därför har Mohammeds efterföljare svårt att förklara sina tillkortakommanden – med mindre att det förekommer en världsvid konspiration med ojusta metoder. Eftersom jag är sekulär, fritar jag dock Gud från ansvar.

Har resten av världen ensidigt gynnat judarna? Tvärtom. Araber har genom historien behandlats bättre än judar. Vid sidan av förintelsen har antisemitism följt judarna i spåren under mer än tusen år, trots att man sällan angripit andra folk militärt.

Jag vill framkasta en annan förklaring. Om man sammanför en universitetsprofessor, en legosoldat och en småbrukare från Norrland skulle de antagligen ha ganska lite gemensamt. Alldeles oavsett om deras förfäder odlade samma täppa, eller om deras hud
uppvisar samma halt av melanin. Sättet vi försörjer oss på formar vår karaktär, liksom vår kultur och våra möjligheter att lyckas.

Innan Vasco da Gama upptäckte att man kunde åka båt till Asien, måste alla varutransporter mellan Asien och Europa passera det vi idag kallar Mellanöstern. Oftast skedde det på kamelryggen. För människor i området fanns två sätt att profitera på den aldrig sinande strömmen av rikedomar. Genom handel eller genom plundring.

För att lyckas i handel måste man kunna kommunicera. Språklig färdighet, kunskap och inlevelseförmåga är viktiga egenskaper i en handelsekonomi. För att upprätta kontrakt behövs ett utvecklat skriftspråk. Man kan gissa att stammar som satsade på handel utvecklade mera av litteratur, intellektuell verksamhet och förmåga att hantera pengar. Att sluta goda avtal blev viktigare än att vara i majoritet, vilket torde ha gynnat framväxten av goda politiker.

Stammar som satsade på plundring hade däremot en fördel av att vara i majoritet. Att vara i minoritet och inta en underlägsen position, skulle kännas ytterst otryggt. Nyfikenhet och inlevelseförmåga fick vika, för egenskaper som styrka och militär disciplin. Eftersom plundring lätt genererar fiender behövs en ideologi, som kan förklara omvärldens avoghet och stärka den inre sammanhållningen. Som i alla militära organisationer krävs total uppslutning kring ledaren och bristande lojalitet måste straffas hårt.

Två olika näringsfång ger upphov till två helt olika typer av samhällen. Och i längden två helt olika kulturer.

Judarna satsade på handel. Kanske för att de var militärt svaga eller av andra skäl. Under sin tid i Mecka var Mohammed också
handelsman, men efter flytten till Medina övergick han till plundring. I Koranen framställs det inte som något kontroversiellt, så antagligen hade det förekommit tidigare.

Eftersom tidiga muslimer befann sig på ständig krigsfot, blev det plundringskulturen som utvecklades. Det avspeglas till exempel i deras syn på främlingar. Andra folk omnämns i Koranen mera i termer av erövrade slavar, än som likvärdiga handelspartner.

Återgång till ett mer tolerant, handelsbaserat och samarbetsvänligt klimat har periodvis präglat den muslimska världen. Särskilt efter upplösningen av det Osmanska riket.

Ett undantag är huset Saud – en klan som starkare än andra byggt sin kultur på just plundring. 1932 tog man makten över den arabiska halvön och kort därefter upptäcktes världens rikaste oljekällor. Idag har Saudiarabien ett dominerande ideologiskt inflytande över den islamska världen.

Historien är ibland ironisk. Det sägs att Mohammed i början av sin karriär (medan han fortfarande levde i Mecka) uppfattade judendomen som ett föredöme. Hade han hållit fast vid den uppfattningen, hade kanske arabvärlden utvecklats i likhet med Europa.

46 reaktioner på ”Plundrare eller handelsmän

 1. Bo Svensson skriver:

  Skulle orsakerna finnas i generna till att något folk är mera framgångsrikt än ett annat, får ju saken inte dryftas offentligt. – Detta förbud måste ju oundvikligen resultera i en förvrängd verklighetsuppfattning.

  När det handlar om hundar, är det fortfarande tillåtet. – Somliga raser är korkade och brutala, andra är medkännande och intelligenta.

  Handel och plundring har väl rätt ofta kombinerats och man satsade på det som lönade sig bäst och mycket av handelsvarorna bestod av slavar.

  Det gällde också de handelsvägar som vikingar i österled etablerade och som sedan togs över av krimtatarer och judar.

  Förbudet mot att tala illa om judar men inte om oförrätter de utsatts för, resulterar ju också oundvikligen i en förvrängd verklighetsuppfattning. – Balansen mellan deras roll som förövare relativt som offer är kanske ungefär som för alla andra folk.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ja, utom under 1900-talet förståss, då vägde det väl tjugo mot ett, om det är sant att de kan lastas för bolsjevismens brott men det är kanske bara elakt förtal.

   Det är knepigt det där med kollektiv skuld respektive ära men regeln måste väl vara att i samma mån man vill sola sig i ett folkslags ära, måste man också känna sig delaktig i dess skuld.

   Gilla

 2. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det ligger mycket i denna teori tror jag. Vi ser ett mönster hos invällare idag att man har en parasitisk attityd till samhället. Handel är utvecklande för människor och fungerar inte om man inte är smidig. Vad som möjligen skiljer oss här uppe i Norden är att vi värderar arbete högre och låter ibland värderingar gå före penga-aspekten.

  Gillad av 1 person

 3. XXSuède à l'étranger skriver:

  ”Sättet vi försörjer oss på formar vår karaktär, liksom vår kultur och våra möjligheter att lyckas.”

  Spännande ny teori! Hittar vi här möjligen förklaringen till att de går så dåligt för de svarta? Har de sysslat med plundring och alla andra med handel?

  ”Är skillnaden genetisk? Knappast.”

  Inte knappast, utan definitivt. Från Wikipedia:

  ”Ashkenazi Jewish intelligence, often referred to as the ”Jewish Genius”,[1] is a subject that explores why Ashkenazi Jews tend to have a higher intelligence than other ethnic groups and excel disproportionately in many fields, and has been an occasional subject of scientific controversy.

  The average IQ score of Ashkenazi Jews has been calculated to be from a range of 110–115,[2][3] higher than any other ethnic group in the world.[4]”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jewish_intelligence

  Nu är det fortfarande lagligt att berätta detta i Sverige, eftersom man inte kan anses visa missaktning mot en grupp genom att redogöra för att de är smartare än andra. Vad gäller många andra grupper blir det dock olagligt under svensk rätt att prata om deras IQ. Men många kan säkert gissa, eller ännu bättre googla själv.

  ”Vid sidan av förintelsen har antisemitism följt judarna i spåren under mer än tusen år, trots att man sällan angripit andra folk militärt.”

  Angripit och angripit… De spelade en stor roll i den ryska revolutionen och den terror som följde. Nu har detta fallit bort ur de översiktliga historieframställningarna, men det finns ingen tvekan om att bildat folk i dåtidens Europa var ytterst medvetna om detta. Men av erfarenhet vet jag att denna blogg inte släpper igenom info om saken, även om källorna jag använder är Winston Churchill och Israels största dagstidning. Det är helt ok, alla bloggägare gör som de vill. Men om är någon är intresserad, har jag skrivit några inlägg här:

  http://www.fristad.eu/2017/10/det-importerade-hatet/

  Utlandssvensk

  Gillad av 9 personer

  • Moab skriver:

   Jag tycker detta är intressant men i vårt fokus på judar och araber så tenderar vi att glömma asiaterna, kineser, japaner, koreaner och antar jag alla andra asiater också fram till Indien. Kineser och andra satsar stenhårt på allt som utvecklar intelligens och har än så länge lyckats hålla liv i de dygder som ger nödvändig disciplin för att kunna tillgodogöra sig komplicerat material. Dessa asiater är dessutom många. Vi riskerar att hamna rejält på efterkälken, först och främst genom att vi underminerat de dygder som behövs (utom den hycklande överklassen som inte lever som den lär) och sedan genom massinvandring. Vi skapar problem där det inte fanns några som kommer att kräva all vår energi samtidigt som asiaterna gasar på.

   Gillad av 5 personer

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ MOAB,

    ”Vi riskerar att hamna rejält på efterkälken,”

    Det låter troligt. Men också helt irrelevant. Vi håller på att bli utrotade väldigt, väldigt fort. Helt klart är det inte kineser som orsakar detta!

    Vi är nu ungefär som finnarna 1939. Antingen fokuserar vi stenhårt på att överleva, eller så kommer vi att försvinna. Om vi är rika eller fattiga när dammet lägger sig spelar mindre roll, just nu.

    Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ännu en fåntratt som inte kan skilja mellan det judiska folket och enskilda judar. Varken staten Israels eller kung Salomos armé deltog i endera slavhandeln på Krim eller ryska revolutionen.

   Svenska folket är inte mystiskt förbundet med brott som begåtts av gammelsvenskar i Ukraina eller svenskar utvandrade till Argentina eller ens med den där donnan som sitter inne för ett rånmord i USA.

   Gillad av 1 person

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    ”Ännu en fåntratt som inte kan skilja mellan det judiska folket och enskilda judar. ”

    Var Winston Churchill en fåntratt? Det var en ny infallsvinkel…..

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    @XXSuède à l’étranger: Först får du väl påvisa att Churchill inte kunde skilja på enskilda individer och hela folk och möjligtvis att han såg något slags mystiskt överförda egenskaper mellan individer som tillhör samma folk oavsett vad de var och en uppvisar för egenskaper i sinnevärlden. Der Bettnässer! Paralytiker!

    Gilla

   • XXSuède à l'étranger skriver:

    @ Fredrik Östman,

    Jag förstår ärligt talat inte vad du pratar om. Men tråden är gammal nu, så vi får väl ta det en annan gång.

    Gillad av 1 person

 4. Guy Fredlund skriver:

  Intressant perspektiv. Min undran blir hur Muhammed kunde undgå uppfatta Jesus som mer än en profet bland andra. Vad i Muhammeds tankevärld gjorde att han satte sig själv närmast Gud, när nu så många andra före honom hade en helt annan bild av historien?

  Gillad av 1 person

 5. MartinA skriver:

  ”Är skillnaden genetisk? Knappast.”
  Slutade läsa där. Askenasijudar är den grupp med högst IQ i hela världen. Sandgren borde stanna borta från ämnen som han inte vågar diskutera. För övrigt är araber en extremt framgångsrik grupp också rent evolutionärt. Och det verkar i modern tid uppstått en symiotisk relation mellan de två grupperna. Till exempel agerar Soros kraftfullt för att araberna skall bli än mer evolutionärt framgångsrika.

  Gillad av 1 person

  • XXSuède à l'étranger skriver:

   ”Och det verkar i modern tid uppstått en symiotisk relation mellan de två grupperna.”

   Det har funnits nära samarbete många gånger. T.ex var det ett påtagligt bra samarbete under de 700 år som muslimerna kontrollerade Spanien. Detta var även den direkta orsaken till den spanska inkvisitionen efter reconquistan. Man tillät nämligen judarna att stanna endast om de konverterade och inkvisitionen var för att kontrollera att de inte ljög.

   Jag är så trött på detta ständiga svart vita ”oskyldigt offer-elak förövare” perspektivet. Judar har varit offer, men även förövare. Detsamma gäller alla andra grupper som har överlevt. Vi absolut MÅSTE sluta med detta nästan sjukt barnsliga beteende att ”rädda” folk från andra grupper. Vi behöver fokusera allt på att rädda oss själva. NU. Judar, araber och alla andra får väl sen samarbeta eller kriga bäst de vill. Någon annanstans….

   Gillad av 9 personer

 6. Alexander Zetterberg skriver:

  Många kloka tankar i denna artikel men också några felaktigheter, där den mest flagranta är att det judiska folkets framgångar inte skulle ha en genetisk bas.

  Evolutionsbiologer har visat att en faktor som sätter fart på evolutionen är isolering av en subgrupp inom arten parat med ett starkt selektionstryck.

  Det var just detta som hände europeiska judar från senmedeltid/renässans och framåt. Judar var uteslutna från många hantverksyrken men tilläts ägna sig åt handel och låneverksamhet, yrken där intelligens ledde till framgång och välstånd. Historiska data visar att ju mer framgångsrik en man var desto fler barn som växte upp till vuxen ålder fick han. Samtidigt gifte sig 98-99 procent inom den judiska gruppen med en annan jude, i varje fall fram till början av 1900-talet.

  Detta är den huvudsakliga förklaringen till att aschkenaziska (europeiska) judar som grupp har högre IQ än vita (110 respektive 100). Den judiska kulturen som sådan driver sedan denna folkgrupp att förkovra sig och göra något stort i sina liv. Parentetiskt kan nämnas att icke-ascheknaziska judar i Israel har samma IQ som vita.

  Mot bakgrund av detta kan det vara intressant att fundera över framtiden för väst, där kvinnor har allt färre barn ju högre utbildade de är, och då i relativt hög ålder. Samtidigt som vi öppnat gränserna…

  Dags att montera ner välfärdsstaten, någon?

  Gillad av 5 personer

 7. Moab skriver:

  Visst, men kultur och intelligens samspelar, jag förstår varför folk som tillhör intelligentare grupper värjer sig, det är det artiga svaret, men faktum kvarstår, den judiska gruppen, i synnerhet vissa delar inom den judiska grupper, ligger i toppen av jordens befolkning, och den arabiska långt längre ner. Vår genetiska utveckling pågår ständigt, även nu, en enda faktor, som exempelvis kusingifte, påverkar intelligensen negativt, och antagligen så utgör nu den lägre medelintelligensen hos invandrarna redan det största hindret för att Sverige skall få uppleva en positiv utveckling. Det krävs inte miljoner år, det räcker med ett par hundra för att genetiken skall sätta spår. Intelligens korrelerar kraftigt med välstånd över hela världen.

  Vägrar man se genetikens inflytande så missar man också en ganska skrämmande utveckling som Charles Murray diskuterar här:

  Nämligen att klassamhället idag i högre grad börjar bli genetiskt, tidigare så gifte sig kanske en intelligent man med en mindre intelligent kvinna, eller omvänt, att vara rik korrelerade inte så kraftig med intelligens. Men idag, i USA, men detta sker i hela den avancerade världen, så lyckas endast de med hög intelligens, du skall förstå grafiken i minecraft, hur man programmerar klasser i C++ eller ta dig igenom tusentals sidor text om juridik eller kroppens funktion, och var träffar du då din framtida fru? Jo, på jobbet, eller universitetet, detta sker i lika hög grad hos vänstern som hos högern. Det sker en koncentration av intelligens som ärvs, och en urlakning i de lägre samhällsskikten. Vi riskerar därför att få en situation med en intelligent överklass som röstar, och en stor underklass som inte längre deltar i styrandet av samhället. Med massinvandring så accelereras detta skeende, för trots alla batikhäxors vurmande för unga ensamkommande så kommer det inte att bli många barn där. Skillnader i intelligens mellan grupper är ännu en anledning till att stoppa massinvandringen, vi får ett klassamhälle som är ekonomiskt, kulturellt, religiöst och också genetiskt, det är inte ett recept för sammanhållning och fred.

  Har jämställdheten startat en ohållbar utveckling eftersom kvinnorna inte väljer män mera korkade än de själva?

  Gillad av 7 personer

  • inger1947 skriver:

   Under många generationer gifte sig Rotschildarna bara inom släkten, dvs kusingifte, för att behålla kontrollen genom att ha ett familjeöverhuvud i varje huvudstad i Europa. En dotter som gifte sig med någon utanför släkten blev arvlös.

   Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Här finner vi kanske svaret på varför politiker blir allt mindre intelligenta, och kanske, hela vänstern? Om endast att uttrycka grupptillhörighet blir markören för framgång så sätts kanske den naturliga selektion baserat på bredare kompetens och intelligens ur spel då politiker vaskas fram ur ungdomsförbunden?

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Utvecklingen går väl mot en skiktning i tre lager:
   1. En liten intelligent, globalt styrande elit, som inte bryr sig om det parlamentariska spelet, utan dirigerar det väsentliga ovanifrån.
   2. En medelmåttig eller sekunda nationell politomedial klass, som för att hålla sig kvar vid makten hela tiden vädjar till det enklaste och populäraste som majoriteten gillar, vilket leder till kontinuerlig likriktning och nivåsänkning.
   3. Resten = den stora gråa massan av allt mindre begåvade, som utfodras likt idisslande boskap och passiviseras in i virtuella verkligheter.

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Tidigare så hade oäktingar ingen arvsrätt och fick inte nödvändigtvis underhåll.
   Kvinnor kunde alltså satsa på att skaffa barn med mycket framgångsrik man men fick förtjäna den möjligen briljanta avkomman genom ett hårt liv (sånt här sker naturligtvis instinktivt). Viliket fick ”toppgener” att hela tiden droppa ner till de lägsta samhällsskikten.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Min rekommendation att merparten av skattefiansierat stöd till barnfamiljer och undervisning skall vara i form av belopp man får i takt med att man tillväxer i kunnande, – och att man köper sin undervisning för pengarna, – skulle ju ha den effekten att kvinnor fick starkare incitament att välja partner med större sannolikhet få intelligenta barn ihop med som blev nettobidragare till hushållet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Min rekommendation är att ej skattefinansiera.

    Den som tror att centralmaktens manipulationer kan göra ett folk väl har en för kort tidshorisont.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Eventuella manipulationer svarar ju skattebetalarna för direkt genom vart de skickar sina pengar. – Under den ordning jag rekommenderar.

    Gilla

 8. Anders skriver:

  Hört talas om det naturliga urvalet? Darwin? Skillnaden mellan judar och araber är just genetisk. Genom att judarna varot hänvisade till intellektuella sysselsättningar har det naturliga urvalet gynnat individer med hög begåvning. Judarnas IQ är i genomsnitt två statdatddeviatooner högre än arabernas. så medan 15 % av judarna har IQ över 130 och således är högt begåvade är motsvarande andel för araberna en halv procent. Just därför har det gått så olika.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Svårt att förstå din specifikation. Menar du att första momentet av (de askenasiska?) judarnas intelligensfördelning ligger på två andramoments av arabernas (eller judarnas?) intelligensfördelning avstånd från första momentet av (vissa av?) arabernas?

   På vilket sätt förklarar det arabernas framgång? Deras religion omfattar en miljard, de är själva många hundra miljoner och är f.n. på god väg att besegra den enda historiska fiende som effektivt har hejdat och överträddat dem. Judarna däremot är en hatad och utdöende folkspillra.

   Det är tydligen mycket farligt att vara intelligent i en värld av tokdårar.

   Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Jag höftade lite. Här är mera exakta siffror: Om standardavvikelsen är 15 (vilket den per definition är för den mest använda IQ-skalan), så kommer inom den grupp som har ett medel-IQ om 115, 13,59% att ha IQ över 130. Inom den grupp som har medel-IQ om 85, kommer 0,13% att ha IQ över 130.

    Och visst, om framgång mäts i antal skallar är förstås muslimerna helt överlägsna judarna (och oss). Men är det bara antal som räknas, slår oss insekterna med råge (för att inte tala om bakterierna).

    Gilla

 9. uppstigersolen skriver:

  Lärdom av detta. Utsätter du ett folk för förtryck och förföljelse gå de antingen under eller blir starkare. Är du eftergiven mot ett folk blir det du själv som förlorar. Vad gör vi idag i Sverige? Ger efter för araber. Blir det bra?

  Gillad av 6 personer

 10. Bosse J skriver:

  Din analys verkar helt rätt, logisk och sammanhängande och med ett högt förklaringsvärde. Bra!
  Frågan är hur man bäst hanterar en sådan kultur. Kan islam pacificeras utifrån? Knappast. Kan det reformeras i mera fredlig inriktning? Bara av dem själva, men islam är konstruerat så att det är nästan omöjligt – Koranen och profeten var och förblir ofelbara.
  Det ser mörkt ut, men vi måste stå fast vid våra principer om människors lika värdighet, inte ideologiers. Det är vårt bästa argument anser jag.

  Gillad av 1 person

 11. Hedvig skriver:

  Judarna har ju förföljts i årtusenden och har förbjudits att äga mark och fick inte heller ägna sig åt flertalet yrken. Vad återstod? Affärer, pengahandel, banker och utbildning.

  På 1970-talet diskuterade jag den här frågan med en kvinnlig svensk icketroende judinna i ett akademiskt yrke. Hon berättade att i judisk kultur ställer föräldrar mycket stora krav på sina barn: sikta på att bli Nobelpristagare eller skaffa en stor förmögenhet.

  Gillad av 1 person

  • Ulrika skriver:

   Hedvig
   Inte bara i judisk kultur. På USAs topp universitet går en stor procent av tex kineser.
   Pengar var smuts ansåg kyrkan och skulle följaktligen handhas av judar. Studera medicin fick de och många blev läkare som anlitades av högre ort när det knep. Det sägs att en judisk mammas dröm är att något av hennes barn blir doktor eller advokat eller kanske ett av vardera:-)

   Gilla

 12. malmobon skriver:

  Vad jag fått veta är att Mohammed lärde känna en jude, som berättade om judendomen och dess skrifter.
  När sen Koranen skrev ner många år efter Mohammeds död, så har det plockats det som passar deras syfte. Erövring, slavhandel, kvinnoförtryck.
  Jag brukar jämföra med att om tobak idag hade kommit, så skulle den förbjudas och räknas som en drog.
  Precis som det står på tobaksförpackningar om varningar, borde det stå på första sidan om Koranen. Läser du denna bok kan den förändra din verklighetsuppfattning. VARNING.

  Gilla

 13. ulf dahl skriver:

  Skillnaden enligt min mening beror på Religonen den ena uppmuntarar till boklig bildning och läskunnighet den andra handlar om att lära sig en bok utantill.Om jag förstår det rätt handlar en Bar mitzva om en enda sak nämligen bevisa att man kan läsa ur Toran på på orginal språk.Så alla judiska män har princip läskunniga i 3500 år. Det enda folk som har motsvarande behov i läskunnighet är Kinser Konfucius och så uppmuntrade till läskunnighet och boklig bildning och god moral i Kina för ungefär 2500 år sen.

  Gilla

 14. olle holmqvist skriver:

  ” Om man sammanför en universitetsprofessor, en legosoldat och en småbrukare fr Norrland ”

  Världsabra idé !
  T ex dom tillsammans i en livbåt efter Poff i ett kryssningsfartyg ute i Patsyfika Oceaniet. Legosoldaren var en i gänget som fixade Poffet. Men icke otrogen och martyrkandidat, utan snarare – kulorna hit o sen ”where is next pub”. . Bonden med, pga misstad tro – på ”ekologiskt”. Professorn pga flykt fr forskningsplagiat i genus. Kvinnliga handbolls.- spelerskor är läckra att se på när dom springer på linjen. Fast dom har mindre tuttar än morsan. Forskningsfusk ! Inte ens Karolingiska Inkvisi…ja eller hur det nu var..meckar såna (dubbel)- Machiar

  Tja, det var intron

  Gilla

 15. Henric Ankarcrona skriver:

  Fundera över antalet Nobelpristagare med judisk bakgrund å ena sidan (ur en folkgrupp av kanske 10-15 milj människor) och pristagare med ursprung i den muslimska världen (ur en grupp om flera hundra miljoner människor).
  En slump?

  Gilla

 16. Hortensia skriver:

  Nåja, hit tycks ju ändå mest komma särdeles resglada och ohjälpligt illiterata pundare, välfärdsplundrare och ogärningsmän.

  Gilla

 17. martinsvenberg skriver:

  ”Hur kunde Abraham ge upphov till så diametralt olika ättelägg?”

  Det är bara att damma av Bibeln och börja läsa. Historien finns återberättad i 1 Moseboken. Detta är en av de viktigaste delarna i hela Bibeln, man kan knappt förstå någonting av det Nya förbundet utan att kunna detta.

  Gud slöt ett förbund med Abraham, eller Abram som han hette då. ”Och Herren förde honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.” (1 Mos 15:5). Abram trodde på Gud, han trodde att det skulle ske såsom Gud hade sagt. Just därför att Abram gjorde det, så räknade Gud honom som rättfärdig (1 Mos 15:6).

  Innan hade Gud lovat Abram att det skulle vara en person av hans eget blod som ärver honom. Men Abrams hustru Saraj (senare Sara) var ofruktsam och till åren kommen. Saraj sa då åt Abram att gå till Hagar, sin egyptiska slavflicka. Så skedde också och Hagar födde senare en son, Ismael.

  Guds löfte till Abram rörde inte Hagars son, men Ismael fick också han en välsignelse av Herren:

  ”Du är havande och skall föda en son,
  och du skall ge honom namnet Ismael,
  ty Herren har hört din klagan.
  Mer vildåsna än människa skall han vara,
  han skall slåss mot alla och alla mot honom.
  Öster om alla sina bröder skall han bo.” (1 Mos 16:11-12)

  Detta är profetian om det arabiska folket. Detta är en beskrivning som fortfarande stämmer väldigt väl in på Ismaels avkomma.

  Sedan födde Sara en son till Abraham, Isak, som var den person som Guds ursprungliga löfte gällde. I Romarbrevet förklarar Paulus betydelsen av Guds löfte till Abraham och gör det klart att rättfärdighet från Gud kommer av tron, och inte av lagen som gavs till Mose ett antal hundra år senare.

  Gilla

 18. Jan Ahlström skriver:

  Bara det här att be fem ggr/dag:
  1/2 h/gång ?, 912,5 h/år!
  Ber man fr 15 års ålder (?) och jobbar t 65 år (?) så har man under ett yrkesverksammt liv lagt 45625 h på att göra ”ingenting”, ok en del böner körs väl tidig morgon och på kvällstid men då blir kanske annat än jobbet eftersatt.
  Detta var bara en snabb reflektion och kanske fel uträknat, men man undrar hur det sett ut i väst idag om vi ägnat tid åt detta flera generationer bakåt.

  Gilla

 19. Hortensia skriver:

  Ryska rävar och vetenskapsmän i en salig blandning:

  ”Titta på den här’, säger Ljudmila Trut och pekar på en morrande räv i en bur. ‘Se hur aggressiv hon är. Hon föddes av en aggressiv mor, men har uppfostrats av en tam rävhona.’ Den aggressiva mamman hade ingen mat till sin unge, och det visade sig vara tur i oturen, för därigenom kunde forskarna bevisa en av sina teser: rävarnas reaktion på människor handlar mer om natur än om miljö. ‘Här är det generna som förändras’, säger hon.”

  http://natgeo.se/djur/det-borjade-med-skenvetenskap

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.