Seglaren och debattören

Patrik Engellau

Det finns en likhet mellan att segla – särskilt i dikt bidevind, vilket betyder att styra skeppet så rakt mot vinden som det går – och att skriva artiklar. Om man inte har total makt, vilket skulle motsvaras av att köra motorbåt, så måste man hela tiden vakta på hur vinden blåser. Om man styr för rakt mot vinden så börjar seglen fladdra och man kommer ingenstans. Om man slarvar och överdriver åt andra hållet tappar man distans. Det gäller att hela tiden bevaka och trimma seglen.

Det låter kanske opportunistiskt och vändkappeaktigt men jag tror man måste bete sig likadant i samhällsdebatten om man är intresserad av att vinna rejset snarare än att bli hedrad av eftervärlden för sitt ståndaktiga martyrskap. (OK, kontroversiellt påstående som tål att diskuteras, men inte just nu.)

Jag vet hur det känns att uppleva skeppets fart och lutning och hur man oavbrutet måste uppmärksamma varje skiftning i vinden för att hela tiden göra maximal fart mot målet. På samma vis är det i samhällsdebatten. Vad kan sägas idag som inte kunde sägas igår? Hur ska jag styra för att bli mest effektiv? Debattören måste ha tummen på tidsandans puls på samma sätt som seglaren ha koll på vindriktningen, vindstyrkan, vågorna och skotens och fallens sträckning. (Dock att seglingen är mycket enklare eftersom eventuella felgrepp snabbare och ärligare ger sig till känna; motståndaren är ändå naturen som är någorlunda hederlig i jämförelse med politikens värld, där man har med intelligenta och ofta illasinnade väsen att göra, så kallade människor.)

Låt mig ge ett exempel. Under det senaste året har jag haft en krypande känsla att det ledande politikerväldet i Sverige – och jag drar för enkelhetens skull alla över en kam även om jag vet att det finns kloka och hedervärda undantagsmänniskor i de beslutande församlingarna – inte är mina vänner. Det här är svårt att förklara. Gamla tiders socialdemokrater gillade inte gamla tiders borgerliga människor, men de tillhörde samma värld hur mycket de än ogillade varandra. Det fanns, trots alla, en känsla av samhörighet. Om Sverige blivit anfallet av en främmande makt skulle motståndarklasserna sluta leden och kämpa tillsammans. De var, i någon bemärkelse, ”vänner” trots sitt ibland plågsamma ömsesidiga klasshat.

För dem av er som är bekanta med Mao Zedongs tänkande kan jag påminna om dikotomin ”antagonistiska” och ”icke-antagonistiska” motsättningar. Sveriges 1900-talshistoria handlade om hur ”icke-antagonistiska” motsättningar utspelades mellan ledande politiska aktörer.
Under det senaste året har jag alltmer fått en känsla av att det finns en antagonistisk motsättning mellan politikerväldet och den allmänna medelklassen. Närmare bestämt ställer jag mig frågan om dessa politiker, som anses ”förtroendevalda” och ”representanter” över huvud taget står på min sida. Se där ett känsligt spörsmål. Om jag ställer denna fråga, har jag då girat för nära vindriktningen och därmed förlorat oersättlig tid, har jag blåst mina chanser att över huvud taget bli tagen för en seriös seglare?

Det här skriver jag i december 2017. För ett halvår sedan var jag på ett trevligt sommarkalas och träffade en gammal vän, före detta statstjänsteman och solitt borgerlig, troligen moderat. Jag frågade om han tänkt tanken att våra ledande regeringspolitiker – vid det laget socialdemokrater och miljöpartister men de kunde ha varit vem som helst – kanske inte var våra representanter, utan våra fiender. Han såg alldeles förskräckt ut. Tanken var främmande för honom. Politiska motståndare, javisst, men fiender, absolut inte.

Det svenska politiska systemet har fortfarande stark legitimitet. Svenskar litar på att regeringen ska värna om deras intressen även om var och en inte röstat på just den här regeringen. De räknar med att regeringen ska skydda deras intressen i egenskap av svenskar även om regeringen råkar representera en annan underavdelning av svenskarna än den de själva tillhör. Folk föreställer sig att medborgarskapet – eller svenskheten, vilket kanske betyder samma sak, jag är inte säker – har överordnad betydelse.

Nu har det gått ett halvår sedan jag fick tillfälle att chockera min vän. Om jag läser stämningarna idag, ungefär som jag läst vindriktningen och vågornas kraft om jag varit skeppare, så tror jag att många är alltmer villiga att öppna sig för tanken att våra politiska representanter, nästan oavsett parti, inte representerar oss, utan någon annan, enligt min personliga uppfattning det välfärdsindustriella komplexet och dess klienter, men där kan man tolka olika.

176 reaktioner på ”Seglaren och debattören

 1. Bo Svensson skriver:

  Om man ser problemen som:
  Buggen i systemet som gör att vi går miste om räntan på samtliga värden som kan belånas.
  Den drastiskt minskande yttrandefriheten.
  Rättsordningens hotande sammanbrott.
  Att hälften av vårt produktionsresultat spenderas av inkompetenta klåpare som inte vill oss väl.

  Består lösningarna av:

  Den definitiva krisfria ordningen för den kontantfria ekonomin: http://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0

  Slopat presstöd och att intäkterna som skall finansiera public service -kanalerna fördelas på de folkvalda att köpa sändningstid för. – Samt slopat förbud att ”hetsa mot folkgrupp”.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade kvarter och ett rimligt mått på människovärdet (23 miljoner?). – De dömda förbrytarnas garanter får dela på kostnaderna för rättsordning och ”kriminalvård”. – De skattemedel som ägnas ändamålet består av generellt belopp åt alla som hjälp med brottsförsäkringskostnaden.

  Att vi tar makten som individuella skattebetalare att fördela våra pengar över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Att galningarna får fortsätta härja, beror kanske på att vi inte kan samla oss kring en gemensam handlingsplan och jag försöker vinna uppslutning för en sådan.

    Då gäller det att inte fokusera på vad man hatar utan på det man strävar efter.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Bo, du har mycket bra idéer, men du täljer och täljer på en sadel, när det viktigaste är att hitta en häst. Kunde jag tälja lika bra som du skulle jag välja en springare, prata med ägarna och sedan tillsammans med dem jobba vidare med tillpassning av sadel, seltyg, skaklar och vagn. Varför inte ta direktkontakt med MED eller något annat parti, vars gnäggande du gillar?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Hästar får ni vara själv, – jag leker visserligen sedan decennier tillbaka att jag är 37 men det kan inte hålla länge till.

    Gilla

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Svenska politiker, nästan utan undantag representerar allra helst invandrarna. Ursprungssvenskarna är ju redan fångar i det destruktiva och totalt ödeläggande ”välfärdskomplexet” och 2018 blir förmodligen det året Löfven/Kristersson kommer att gör upp den slutliga räkningen med ”svenskarna”, en mjuk variant på förintelsen!
  http://snaphanen.dk/2018/01/07/skolan-gaar-mot-en-fullstandig-krasch/

  Gillad av 4 personer

 3. Abu Masen skriver:

  Sveriges etablissement är en sadistisk ockupationsmakt som drivs av ett gränslöst hat mot Sverige och svenskarna. Ju mer skada de kan åsamka oss desto bättre, tycks de resonera.

  Gillad av 9 personer

 4. olle reimers skriver:

  Jag tror att det är dags att börja ställa en helt annars sorts krav på och frågor till dem som vi önskar representera oss och ta hand om våra pengar för vårt gemensamma bästa.

  Tyvärr har du nog rätt Patrik om att politikerna idag är våra fiender mer än de att de är våra representanter; oavsett politisk färg. De som är av det rätta virket, en Ann-Mari Pålsson eller en Stig-Björn Ljunggren/Widar Andersson, blir utstötta från maktens mitt just av den anledningen. De vill representera våra intressen som ibland går på tvärs mot politkernas.

  Jag har sagt det förr men det tål att upprepas: när politikerna kunde ta sina ersättningar direkt ur statskassan utan att fråga väljarna skapade man ett gemensamt incitament för alla politiker att agera på ett visst sätt. En falsk lojalitet. Samma falska lojalitet som nu börjar läggas i öppen dag mellan FBI, justitiedepartementet och Hillary Clinton.

  De frågor vi ska ställa till våra blivande representanter bör inte i första hand handla om politiska sakfrågor och löften anknutna till dessa. I stället bör de handla om vederbörandes moraliska halt. Är han/hon beredd att stå för våra grundläggande värderingar om yttranderätt, religionsfrihet m.m. i alla lägen?

  Ställer man krav utfrån dessa kriterier vinner man två saker. Dels förstår vederbörande att det är väljarna han tjänar och dels blir det mycket lättare att i efterhand ställa vederbörande tiill svars.

  Gillad av 5 personer

 5. Moab skriver:

  Jag håller med, det är nog det jag gillar med denna bloggen, en känslighet för hur vinden blåser kopplat med en känsla för vad målet är och vilka grynnor som måste rundas. jag gillar även matroserna som i vissa fall verkat ha seglat runt jorden fler gånger än kaptenen men som bäst gillar var sin del av farvattnet, det finns även de som gärna hade dragit huggaren med en gång och svingat sig över till motståndaren men nog bara kommit halvvägs och hamnat i plurret, som jag. En numera bortgången släktforskande släkting kom fram till att vi hade en pirat i släkten som slutade i galgen, det är kanske de generna som gör sig gällande.

  Jag inbillar mig att bloggens genomslagskraft kommer av tankarna bakom, men också av det vårdade anslaget. Jag tror det är viktigt, jag misslyckas nästan alltid i diskussioner då jag försöker flytta folks position, det är nästan som om svenskar endast byter åsikt när de inte märker det själv. Jag inbillar mig att andra folk i väst är mer öppna för diskussion, det är åtminstone min erfarenhet med andra europeér men kan ta fel. Svenskar är mer som japaner, bortsett från att japanernas ledare inte är sitt eget folks fiender. Japanerna har samma position, nästan orubblig. Svenskar är också orubbliga i den senaste positionen som media och politiker lurat i dem under den senaste månaden, från att aldrig ha hört talas om HBTQ så är deras rätt till egen toalett och att tävla i OS som det kön de känner för den viktigaste frågan i världen. Svenskar är som segling på läns och kaptenen gippar efter behag, bommen skall vara till styrbord, är du rasist? Nej bommen skall vara till babord, är du rasist eller? Det gäller att ducka i tid.

  Denna bloggens styrka tycker jag också är flera av de som kommenterar, det är en blandning av folk som varit dissidenter länge, i årtionden, och av andra som jag själv som tidigare varit politiskt ointresserade och lagt sin tid och kompetens på annat, men som nu på olika sätt fått upp ögonen för att kaptenen och hans befäl antingen är galna, eller håller kikaren bakfram, eller helt enkelt vill oss ont och söker att sänka skeppet med man och allt. Frågan är väl hur man bäst planerar myteriet?

  Gillad av 12 personer

  • Johan skriver:

   En bra sammanfattning. Oavsett om det är galenskap eller illvilja är det allvarligt. Viktigare än någonsin att hålla kompassen och det sunda förnuftet intakt.

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Jag tror ising-modellen är instruktiv, om man ser oss alla som små kompasser så pekar vi på det håll som kompasserna runt oss gör deras fält påverkar oss plus entropi, men så kan kan man lägga på ett yttre fält, staten, 7-klövern, VIK, pk, som pekar på ett och samma håll och försöker få oss alla att peka på samma håll, men om temperaturen stiger så stiger entropin eller kaoset så det yttre fältet kan inte styra längre, se då på videon nedan vad som sker. Gradvis så stelnar man i inte ett grått fält som pendlar hit och dit utan stelnat i svart eller vitt, beroende på var man befinner sig, med skarpa gränser emellan. Jag tror det är det vi är på väg emot, det kommer inte att gå att påverka vare sig på ena eller andra hållet, som i alla dysfunktionella stater som inte förmår demokrati:

    Det positiva är att lokalsamhället kommer att stärkas.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Jag har lite svårt för försöken att se samhällen ur fysisk synvinkel eller en systemsyn som bygger på entropi och energiomvandling. Kurt Lewin var en av de första att införa en systemsyn och tog fram en fält teori som liknar den du för fram dvs i de fält som uppstod av gemensam aktivitet kunde man spåra de sociala sambanden. I andra fall fastnar man i den grova systembilden utifrån energi synpunkt. Jag begriper inte hur man tänker då.

    Jag vill snarare se de mänskliga systemen som informationsbearbetande med kontrollerande och utförande funktioner som inte i sig sammanfaller med individernas deltagande i aktiviteter, de samverkar snarare i informationsutbytet, skapar information och verkar utifrån systemets uppgift och organisation. System blir helt enkelt en fråga om hur vi organiserar verksamhet i olika sociala system.

    Ser vi då på samhället kan vi urskilja en mängd system som har påverkan på helheten, på andra system. Vi hittar t.ex. domstolar, religioner, vetenskap, universitet, centralbanker, parlament, tull och polis mm som har specifika uppgifter och kontrollerande funktioner inom systemen och ut mot samhället dvs de står i relation med andra system. Lokalsamhällen kan identifieras och sammanfaller med kommuner, men de skulle inte fungera utan övriga system.

    Jag tror man missförstår om man använder så abstrakta modeller som den du för fram. System som individer och sociala system är emergenta system. Visst drivs de i botten av energiomvandling, men egenskaperna på emergenta nivåer är inte desamma som på lägre nivåer t.ex. hos nervceller eller den biologiska mekanismen i övrigt utan har andra egenskaper t.ex. kan vi tänka och känna och vi kommunicerar hela tiden med fysisk överföring av information, inte via någon påverkan av fält av olika slag.

    Men jag ser vad du far efter, hur uppfattningar och förståelse centreras och påverkar så att andra går i samma riktning, men jag tror det är så pga. vi är sociala djur och kunskap och förståelse är social till sin natur och skapas i utbytet kring funktioner i de system vi relaterar till.

    Gillad av 2 personer

   • Moab skriver:

    @lars

    Man skall inte övertolka, jag tycker bara att det är en bra bild för att hjälpa fantasin en smula.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    MOAB: Kul, länge sedan jag körde en Monte Carlo-simulering och ljög ihop pek. Skall du bli en riktig Nassim Taleb nu? Har du ändrat åsikt om honom i ljuset av dina nyfunna politiska insikter?

    Gilla

   • Östanskog skriver:

    Låt mig dela MARTINAs realism här ovanför samt påminna om, att en papperskorg av plast är en förträfflig drivankare. Också.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag bara tyckte att om ledningen för skeppet gärna ser att det sjunker. Så blir det omöjligt att som passagerare försöka hindra detta. Det blir ett kontraproduktivt beteende därför att dels kommer du garanterat att misslyckas och dels när skeppet väl sjunker kommer du vara helt utsliten av att ränna runt och använda delar av dina kläder och din utrustning för att täta läckor som kaptenen och officerarna har slagit. Du hamnar i en utpressningssituation alltmedan skeppet går djupare och djupare i vattnet.

    Gillad av 2 personer

 6. Moab skriver:

  Det finns även många på bloggen som har svårt att hålla sig till reglerna, specifikt den om 1500 tecken, därför hoppa över om hela mitt inlägg kom med ovan:

  Jag håller med, det är nog det jag gillar med denna bloggen, en känslighet för hur vinden blåser kopplat med en känsla för vad målet är och vilka grynnor som måste rundas. jag gillar även matroserna som i vissa fall verkat ha seglat runt jorden fler gånger än kaptenen men som bäst gillar var sin del av farvattnet, det finns även de som gärna hade dragit huggaren med en gång och svingat sig över till motståndaren men nog bara kommit halvvägs och hamnat i plurret, som jag. En numera bortgången släktforskande släkting kom fram till att vi hade en pirat i släkten som slutade i galgen, det är kanske de generna som gör sig gällande.

  Jag inbillar mig att bloggens genomslagskraft kommer av tankarna bakom, men också av det vårdade anslaget. Jag tror det är viktigt, jag misslyckas nästan alltid i diskussioner då jag försöker flytta folks position, det är nästan som om svenskar endast byter åsikt när de inte märker det själv. Jag inbillar mig att andra folk i väst är mer öppna för diskussion, det är åtminstone min erfarenhet med andra europeér men kan ta fel. Svenskar är mer som japaner, bortsett från att japanernas ledare inte är sitt eget folks fiender. Japanerna har samma position, nästan orubblig. Svenskar är också orubbliga i den senaste positionen som media och politiker lurat i dem under den senaste månaden, från att aldrig ha hört talas om HBTQ så är deras rätt till egen toalett och att tävla i OS som det kön de känner för den viktigaste frågan i världen. Svenskar är som segling på läns och kaptenen gippar efter behag, bommen skall vara till styrbord, är du rasist? Nej bommen skall vara till babord, är du rasist eller? Det gäller att ducka i tid.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Jeg er vel ikke den rette til å gi noe råd. Men kan si så mye som at jeg kjente en gammel mann som hadde vært fange i Tyskland under krigen. Han sa det var uhyre viktig å stå sammen, og ha gode ledere.
   (Selvsagt var ‘klasser’ og samfunnsposisjoner uvesentlig – var man ‘god nordmann’ eller ikke?)
   Jeg håper at gode svensker med kjærlighet til fedrelandet finner enda mer sammen for å styrke hverandre, og legger planer ut fra det. Og hold på kulturarven og åndslivet! Det bygger sjelen.

   Gillad av 1 person

 7. Moab skriver:

  Del 2

  Denna bloggens styrka tycker jag också är flera av de som kommenterar, det är en blandning av folk som varit dissidenter länge, i årtionden, och av andra som jag själv som tidigare varit politiskt ointresserade och lagt sin tid och kompetens på annat, men som nu på olika sätt fått upp ögonen för att kaptenen och hans befäl antingen är galna, eller håller kikaren bakfram, eller helt enkelt vill oss ont och söker att sänka skeppet med man och allt. Frågan är väl hur man bäst planerar myteriet?

  Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Man har jo kastet draftet (sjøkartet) ser det ut til – lukker øynene for skumle undervannsskjær, og styrer rett inn i brenningene mens stormen uler på. Ikke søker man nødhavn i tide, heller!
   Norskekysten er stappfull av skipsvrak som har drevet mot klippene og gått ned gjennom tidene -stormen ble for sterk – vet ikke hvordan sjøfartshistorien er i Sverige? Men i min barndom på Sørlandet (ferie) hadde naboen seilt på seilskuter i sin ungdom, og i Lillesands klubb for gamle sjøulker fantes det til og med Kapp Horn’ere. De folkene hadde seiling i blodet!
   Politikerne i dag bør visst holde seg innaskjærs pga dårlige navigasjonsevner.

   Gilla

 8. Moab skriver:

  Jo mer jag tänker på vad jag skrev ovan ju mer sant tror jag det är, det är nog specifikt svenskt i högre grad att inte byta åsikt via diskussion, det är nog därför indoktrineringen har varit så massivt framgångsrik i Sverige. Min upplevelse är att till och med folk som i stort har samma åsikt som jag har, till exempel min frisör är svåra att nå, om jag sätter ord på hennes intuitiva uppfattningar så vill hon inte höra på, det är en annan process som får henne att landa i sin åsikt. Hur vänder man människor av denna typ? Jag tror vänstern har varit mästare i att förstå hur man vinner spelet i Sverige, men kanske går det samma väg som i USA som brukar vara före i allt. Vänstern har där blivit den nya eliten, i ännu högre grad än här, och eftersom de är vanliga amerikaners fiender så har de lämnat fler och fler bakom sig, vilket ledde fram till Trump. Vänstern (jag inkluderar M) är dock slug, man har korrekt observerat att man måste skapa en permanent offergrupp som är större än medelklassen. Trump kunde vinna för att identitetsgrupperna fortfarande är för små, i Sverige så kan det gå hur som helst.

  Hur byter en svensk åsikt?

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MOAB: Folk i allmänhet avskyr att bli skrivna på näsan vad de ska tycka. Därför måste man gå försiktigt fram, så att folk tror sig själva komma fram till en ny åsikt.

   Gillad av 1 person

  • Borjön skriver:

   Att få någon annan att byta åsikt går inte. Att byta åsikt är snarare en mognadsprocess som sker mycket, mycket långsamt. Om man tror att man fått någon att byta åsikt genom ens egna ansträngningar så är detta ett ytligt betraktelsesätt. Vad som i stället skett är att tidens tand gjort personen mogen för denna omvändelse.
   Det vi lär oss som barn sitter lika djupt som trädets rötter. Detta har vänstern insett. Därför har man satsat all kraft på indoktrinering av barnen i tidig ålder. Här hämtades mycket inspiration från DDR.
   Idag har vi fått många nya människor till landet där denna indoktrineringsfas redan är avklarad men inte i Sverige utan i andra länder, i andra kulturer. Att få dessa människor att byta åsikt kommer inte att bli lätt och kommer i bästa fall att ta mycket lång tid. Det är emellertid ingen självklarhet vilka åsikter som i slutändan kommer att segra. Det kan lika gärna bli en backlash.

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Min erfarenhet är att om man kan komma med sakliga argument och motargument i en diskussion, så kommer kontrahenten inte där och då byta åsikt, utan hävda sin no position-position mellan alla åsikter inklusive sina egna, men senare, vid ett annat tillfälle, kan man få höra denna person upprepa ens egna åsikter. Anpassningen sker i skymundan, men goda argument plockas upp för att sedan användas för att slå andra i huvudet med.

   Medias genomslagskraft beror kanske på att de är opersonliga, att det första steget, diskussionen, kan hoppas över. Det letas i texterna efter knölpåkar, och journalisterna levererar.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men man skall vara försiktig med att övertyga andra. Inte sällan förlorar man, om man lyckas, själv tron. En observation gjord av Oscar Wilde, om jag inte missminner mig.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Det är märkligt att så många svenskar tar avstånd från Trump, ENBART pga hur MSM ”beskriver” honom! ”Vi förstår inget om politik, men att haaata Trump verkar ”coolt” och ”inne”! Varför t.ex Reinfeldt och Löfven undgår samma hat, är för mej en gåta! Det är ju DE som orsakat allt elände vi dagligen upplever HÄR i Sverige, INTE Trump!

   Gillad av 7 personer

   • Moab skriver:

    Jag gillar nästan allt med Trump, inklusive hans bufflighet. Hade han inte varit bufflig så hade han inte vunnit. Börsen går som en raket, den svenska däremot är en av de sämsta i världen nu. Jag tror börsen vet något som bankanalytikerna inte vet.

    Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Börsen i USA lever på övertid och ärt spekulation på en övervärderad börs, man tror man ska hinna ut i tid när det börjar gå ned. Den har lyft pga FED och inga alternativa placeringar i obligationer ger ränta, men det finns inget egentligt materiellt samband utan är spekulation i att alla andra kommer att söka vinst på börsen och då går börsen upp. Detta kvarstår. Nu med Trump så räknar man med att skatt på företagsvinster minskar och då ökar börsen eftersom priset är en funktion av kommande vinster i företagen. Men främst är det spekulation i riskbenägenhet hos andra dvs psykologi bakom. Börsen vet det, alla vet det, det är ingen hemlighet bakom det.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Moab
    Börskurser är en väldigt dålig sak att få legitmitet ifrån. Dels är det inte presidenten som skapar börskurser. Och dels är börskurser så manipulerade av politiska handlingar idag att ingen riktigt vet vad de avspeglar.

    Gilla

   • Moab skriver:

    @alla om Trump och börsen, jag är väl förtrogen med hur det förhåller sig, jag nämner att börsen går upp bara som ett exempel på att en ekonomisk härdsmälta inte skett som alla Trumps belackare förutspådde eftersom han skulle vara protektionist, tvärtom verkar många inom näringslivet tro på hans program (eftersom de investerar). Självklart beror börsen också av räntor men de var låga också under Obama och han åtstadkom tillväxt sämre tillväxt, under trenden än nästan någon annan president. Vi får se vad Trump kan lyckas med.

    Gillad av 1 person

   • Johan skriver:

    Hela ”Anti-Trump-kampanjen” är nog bara ett uttryck för ”Not-my.president”, en ilska över att ”fel” kandidat vann. Och det verkar röra sig om extrem långsinthet, som fått hela Deep state att vibrera och som utnyttjar alla sina propagandakanaler för att sprida hat. (för att använda deras egna uttryck) Trump är ett hinder på vägen att genomföra New World Order som försenar projektet.

    Gillad av 1 person

  • Charlotte French skriver:

   Har Svenskarna blivit indoktrinerade av socialismen alltför länge? För mig som nu har bott utomlands i 30 år så framgår alla partier som mer eller mindre vänster partier.

   Gillad av 7 personer

   • Erik skriver:

    Hur menar du då? Det finns väl inget parti, inte ens Vänsterpartiet, som tar ett ord som socialism i sin mun längre. Socialdemokraterna har ju orienterat sig mer mot en mittenposition och släppt tankarna på att socialisera näringslivet. Däremot har det ju hänt något på kulturfronten. Borgerligheten kombinerade längre en kulturkonservativ hållning i sociala frågor med en marknadsliberal hållning i ekonomiska frågor. Men när det gäller den dimensionen har borgerligheten lagt sig platt för vänstern. Det finns inte idag många kulturkonservativa borgerliga.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Du gav nog svaret själv i ditt förra inlägg, du har i många år varit ointresserad av samhällsutvecklingen och ägnat dig åt ditt och ditt yrke. Så är det nog för flertalet, de har inte funderat mycket och de ser inte sammanhangen. Det är också ett skäl till att nyvaknade söker sig till extrema förklaringar som att ‘det är socialisternas fel’ eller ‘islam’ eller ‘politiker eliternas egenintresse’ eller ‘alla förser sig’. När så extrema uppfattningar möter Svenssons så slår de med rätta tillbaka, men samtidigt kan även seriösa och återhållna resonemang möta avståndstagande då de inte förmår koppla det med hur samhället fungerar. Det handlar om brist på allmänbildning hur kompetenta och avancerade yrken personerna än har eller har haft. Ibland har den enkle arbetaren mer genuint, praktiskt förankrade åsikter är den halvbildade akademikern eller tjänstemannen, de förväntar sig inte att förstå, men de har förmåga se att en spade är en spade t.ex. att man inte kan ta in en miljon människor där kanske hälften måste försörjas utan att det blir påfrestningar. Utbildade människor lurar sig själva att tro att deras kunnande på ett område ger ett kunnande på andra. Det är förvånansvärt hur mycket okunskap som finns just hos de med avancerade yrken. Problemet är allmänbildningens förfall och att media vanligen är enda informationskällan för de se som arbetar av olika skäl t.ex. tidsbrist, man lever i sin egen bubbla, man vet inte vad som händer strax intill det egna närområdet.

   Gillad av 6 personer

   • Moab skriver:

    Ja ointresserad är väl för mycket sagt men som boende utomlands så var det svårt att hålla alla bollar i luften samtidigt. Min plan var att aldrig flytta hem igen men så blev det inte.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Sedan är fenomenet att försvara sig mot tanken att andra förstår bättre utpräglad. Ska man påverka är det enklare om personen tror sig förstå av egen kraft, om man lägger in en tanke som personen glömmer var han hört den och så efterhand tror att han själv kommit på det!

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det viktigaste fenomenet, tror jag, är att människor inte vågar se att det finns problem i det företag eller den myndighet eller det samhälle de är en del av eftersom anknytning till och tillit då skakas och det ger ångest (social motivation anknytning frustreras). Det kan inte vara så stora problem, tycker de, det är överdrivet, det blir rädda för konsekvenserna av tanken eller analysen. Man förnekar då. Skjuter ifrån sig insikten. Man vågar inte dra ut konsekvenserna. Det är alltför förskräckande om basen för den gena tryggheten, den ekonomiska välfärden, pensionerna mm skulle vara i fara. Man förmår inte ens läsa in sig på pensionsprognoserna, man väljer att låta bli, man tror det ordnar sig trots klara siffror. Man tror statistik från SCB endast är en fråga om åsikter.

   Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   ”Hur byter en svensk åsikt?” är verkligen en central fråga och blir förhoppningsvis underlag för en framtida artikel från Engellau.

   Själv tror jag bl.a. på, utan att precisera mig, att skandaler eller enstaka omskakande händelser har stor påverkan.

   Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Svenskar har ett hemligt språk som finns i tystnaden och som talar mycket långsammare än det vanliga språket. Jag har aldrig riktigt kunnat tala det här språket. Men jag vett att det pågår och att svenkarna redan i tystnad resonerat sig fram till att byta åsikt.

   Gillad av 2 personer

   • Margareta skriver:

    En mycket intressant kommentar, som en diktrad. ”NN har ett hemligt språk som finns i tystnaden och som talar mycket långsammare än det vanliga språket.” Sätter fingret på något jag observerat många gånger utan att kunna sätta ord på det. Ta ex. ett sammanträde, lite allmän diskussion och det ena och det andra och så är allt klart och alla är ense. Ev. icke-svenskar förstår ingenting. Ni sa ju inget? Hur kom ni fram till det beslutet?
    Traditionell damträff före jul, massor med prat om en massa, vissa tidigare tabu-belagda ämnen tangeras men inget djupgående, så säger en ”vad mycket vi har pratat om i dag, något helt nytt”. Under samtalet hade jag en känsla av att vi alla visste vad vi pratade om men en utomstående som hört på hade uppfattat det som vanligt pladder.
    Kanske är det detta som uppfattas som konsensus i landet Sverige , bakom det ytliga samtalet rör sig ett annat samtal, svårgenomträngligt, svårt att förstå, men vars existens Martina pekar på. Och detta det som gör det svårt för invandrare att komma in i Sverige – hur begripa sig på en osynlig mur i ett samtal när det förs ett samtal på språklig nivå och ett annat på mental nivå?
    Den som kan fånga detta underliggande, gemensamma samtal, fånga ihop det och styra det i de samtalandes riktning kan också styra båten åt rätt håll.

    Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   En mycket väsentlig fråga, MOAB, och jag instämmer i de kloka delsvaren här ovan. Jag misstänker att en förändring är på gång i det kollektiva medvetandet. Kanske finns en liten, liten chans att krisen leder till något som är bättre anpassat till vår tids verklighet. Anybody skrev just (anybodys-place.blogspot.com) om den förvånansvärt skarpa polariseringen i sociala media, om rädslan, aggressionerna, oförmågan att föra nyanserade samtal med okända på nätet. Jag tror att det gamla konsensustrycket, som tidigare var funktionellt, fusionerades med svenskarnas häpnadsväckande starka tro på ordens makt (som jag kunde notera för cirka 40 år sedan). När samhället är ett ymnighetshorn och all gränssättning ses som skadlig, då skapas kollektivt en virtuell verklighet och även små avvikelser och egna åsiktsförändringar utan kollektivets stöd upplevs som riskabla.

   Gillad av 3 personer

 9. svenne skriver:

  ”Debattören måste ha tummen på tidsandans puls på samma sätt som seglaren ha koll på vindriktningen, ……”

  Under en lång tid har ju ”tidsandans puls” varit att promenera på rätt sätt i åsiktskorridoren och att så sker har ju på ett rabiat sätt bevakats av journalister, rumsrena politiker, rättänkande debattörer, orakelförklarade artister etc. Gud nåde den som råkar haspla ur sig ett förfluget ord som inte får yppas inom åsiktskorridorens väggar.

  Av någon anledning anklagas i vissa fall Sverigedemokraterna för att söka sig ett martyrskap eftersom de ståndaktigt har bibehållit sina åsikter angående det ohållbara i den förda invandringspolitiken, och detta trots att de övriga partierna ”har varit elaka mot dem”. Denna elakhet har visat sig som ett sandlådebeteende som inte är värdigt vuxna människor som ansvarar för styrelsen av ett helt land och det är ju dessa som själva är skyldiga till SD:s påstådda martyrium.

  Genom att inte följa ”tidsandans puls” har SD blivit negativt särbehandlade och härigenom härdats på ett sätt som de rumsrena partierna har undsluppit. Nietzsche tyckte att ”Det som inte dödar mig stärker mig” och SD är ett exempel på detta. Man ser ju att t.ex. MP som fått ett gullande och en positiv särbehandling utan like faller som ett korthus då de belyses med ett krassare strålkastarljus.

  ”Det fanns, trots alla, en känsla av samhörighet. Om Sverige blivit anfallet av en främmande makt skulle motståndarklasserna sluta leden och…..”

  SD har ju sträckt ut en hand för att påbörja diskussioner angående angelägna problem som t.ex. sjukvården. I sitt tal på SD:s landsdagar lanserade Jimmie Åkesson ett förslag om att inrätta en samordningskommission för sjukvården. Han ville också ha samtal i riksdagen, över blockgränserna. Men förslaget fick nobben av de andra partierna och detta tycker jag är ett bevis på att det överhuvudtaget inte finns en vilja hos dessa ”att sluta leden” kring svåra frågor.

  Patriks bekante som ansåg att politiska motståndare ”absolut inte är fiender” kanske bidrog till det fientliga avvisandet av SD:s invit till diskussion angående ett angeläget problem.

  Gillad av 8 personer

 10. Navigering via lodning skriver:

  Fysiken lär oss att krafter följer mönstret – Aktion och Reaktion. Social krafter följer liknade mönster.

  Kollektiva uppfattningar tar inte plötsliga tankesprång. Det klarar enbart individer. Det tar tid att flytta mentala gränser. Som att bogsera stora isberg.

  Men det är mer komplicerad än så. För människan förändras huvudsakligen på två olika sätt.

  Den ursprungliga vägen är via emotionell erfarenhet. En väg vi delar med övrigt kännande liv på jorden. Den att uppleva och reagera emotionellt. Via egen naken hud. Och minnas det. Vi lever alla i ett emotionellt landskap fyllt av personliga upplevelser som vägleder oss.

  Den andra vägen för påverkan är hur vi tänker. Hur vi intellektualiserar. Hur vi resonerar med oss själva och omvärlden. Vilka tankemässiga tuggor vi tuggar och sväljer, och smälter. Vi vet även att världen är stor och att tuggorna förblir små.

  Världen sammantaget blir då en tämligen trög plats att leva i. Att ha som mål att påverka detta tröga sociala landskap utgör då en mycket grannlaga uppgift.

  De nya förutsättningar politiken medfört för samhällsutveckling i Sverige har gjort gårdagens sjökort obsoleta. Vi navigerar numera med hjälp av lodning, utan några pålitliga sjökort.

  Och det kan vi tacka ”de framsynta politikerna för”, påhejade av ett okritiskt mediasamhälle, som aldrig velat ställa de viktiga frågorna.

  Gillad av 1 person

 11. A skriver:

  Som jag ser det PE, så är etablissemanget lojala med i princip allt utom oss. Med undantag för det som skulle kunna på allvar skada dem. Tex Putin eller Trump. Muslimerna tror de att de kan använda för sina syften. Det tror jag är ett mycket grovt misstag på sikt. Kanske deras enda? Putin måste de demonisera för att dissidenter omöjligt ska kunna söka stöd/beskydd där, vilket vore det naturliga.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 12. uppstigersolen skriver:

  Bra liknelse med segling. Som gammal sjöscout irriterades jag just över detta att man inte kunde köra rätt på målet utan måste kryssa och hålla rätt på vindriktningen. För att inte tala om de grynnor som inte låg i färdriktningen men måste passeras just för att man seglade i ett evigt zigzag utom just när man kunde länsa. Dock, när jag började arbeta insåg jag att arbetet många gånger hade stora likheter med segling. Alla ville inte gå direkt på mål utan man tvingades att lirka med de motsträviga. Så tålamod är en dygd. Sen har jag haft (och har) snabba båtar och bilar så att man åtminstone ibland kunde köra så fort tygen höll. Vad kan vara liknelsen i politiken med en snabb bil? Något som får även de mest motsträviga att spärra upp ögonen och säga. Herregud, vad är det som händer? Och sen faller PK-sekten ihop som en sufflé.

  Gillad av 1 person

 13. Hovs_hällar skriver:

  Politikerna inom ”7-klövern” tror nog i allmänhet att de vill oss väl. Problemet är att de mentalt sitter fast i en föreställning om hur verkligheten *borde* vara beskaffad, som inte stämmer med verkligheten (se Thorilds motto i gårdagens flöde).

  När så stora grupper väljare i ord uttrycker att de inte går med på makthavarnas verklighetsbeskrivning blir makthavarna sura. Vi som är så kloka, varför har ni inte vett att lyda oss?

  Det har vid det här laget uppstått en så djup klyfta mellan makthavarnas orealistiska tolkning av verkligheten — orealistisk därför att den är färgad av en extrem ideologi! — och den verklighet vi andra upplever, att makthavarna nu vill avskaffa demokratin, via inskränkningar i yttrandefriheten.

  De flesta av makthavarna styrs fortfarande av PK-sektens ideologi och ser verkligheten genom det extrema filtret. De som inte håller med om PK-sektens ideologi ses som fiender — vilket är typiskt för ett extremt sekt-beteende.

  PK-sekten tror fortfarande på det ”mångkulturella” samhället, och anser att asylinvandringen är högprioriterad, då dess syfte är att tvinga fram detta ”mångkulturella” paradis.

  Alla vi andra, som ser vilket vanvett det här faktiskt är, ses som ”fiender” i PK-sektens paranoida värld.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   PS: Den stridbare ekonomen Tino Sanandaji gjorde slarvsylta av mångkulturalismen i en föreläsning vid Almedalen för flera år sedan, då motvinden var ännu värre än idag.

   Gillad av 2 personer

  • Erik skriver:

   Det är mångbottnat detta. Men de vill inte erkänna hur misslyckad deras politik varit. Och de vill inte ändra sig. Det är så mycket prestige inlagt i den förda politiken. Nu träter Sverige i EU om införandet av en gemensam migrationspolitik och tvingande omfördelning av flyktingar mellan olika EU-länder. Som den österrikiske premiärministern Sebastian Kurz konstaterat vill inte flyktingarna komma till östeuropa. De vill komma till länder som Tyskland, Frankrike, Österrike och Sverige.

   Jag tycker EU ska tänka om här. Om flyktingar kommer från Syrien bör dessa flyktingar kunna acklimatisera sig och anpassa sig bäst till livet i ett kulturellt närstående land. Syriska flyktingar bör kunna anpassa sig bättre till livet i Turkiet än till livet i Sverige exempelvis. Varför vill de dock åka vidare från Turkiet till västeuropa? Det beror på våra välfärdsprogram såklart. Således bör EU rikta in sina resurser på att hjälpa Syrier i landets närområde eller i ett mer kulturnära land som Turkiet än här i Sverige. Lägenheter, skola, vård m.m skulle vara billigare att bekosta för de syriska flyktingarna i Turkiet än i Sverige. Det är därför på sådant som EU:s krut ska läggas.

   Men Lövfen och Merkel, som är den obegränsade invandringens hjärnaxel i EU, tycker alla flyktingar ska komma till EU. Det är så knäppt. Varför kan inte EU istället arbeta med de goda idéer som finns om safe havens och samarbete med Turkiet och nordafrikanska stater för att absorbera migranter från dessa regioner? Det skulle ge mer bang for the buck än vad vi får här i Sverige.

   Gillad av 4 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”… tycker alla flyktingar ska komma till EU. Det är så knäppt.”

    Därför att ”oligiarkerna” vill ha mängder med konsumenter. Att dessa sätter sprätt på dina och mina besparingar, för att kunna konsumera, är inget som bekymrar utan snarare poängen.

    Politikerna gör lydigt som oligiarkerna önskar. En del, som t ex Reinfeldt, blir dessutom extremt belönade för sin insats.

    Gillad av 3 personer

 14. Mats R skriver:

  Man har faktiskt all anledning att ställa frågan om vem eller vilka dagens politiska partier egentligen representerar. I äldre tid, när vi hade ståndsriksdag, rådde det inga som helst tvivel om den saken. Samma var det under en stor del av 1900-talet, då partierna representerade samhällets olika sociala skikt och, åtminstone, sina medlemmar.

  Dagens riksdagspartier verkar inte själva ha klart för sig vems eller vilkas talan de år satta att föra och tyvärr verkar de heller inte bry sig i någon större utsträckning. I och med ett alltför generöst tilltaget partistöd, så behöver de inte ens ta hänsyn till den krympande skara av vanliga partimedlemmar som de kan råka ha kvar. Följden blir att partierna mer och mer blir en sorts företag med maktutövning som affärsidé och därmed främst representerar sig själva och det egna intresset. Detta är en bekymmersam utveckling.

  Gillad av 5 personer

   • Lars skriver:

    Ja, men samtidigt måste du hålla med om att det amerikanska politiska systemet inte tycks fungera, därav Trumps seger med ett ekonomiskt program som inte fungerar och går emot hans väljares intresse (han har en poäng om handelspolitiken).

    Gilla

   • Lars skriver:

    1) Trumps och republikanernas skattereform ger till de som har stora kapitalinkomster, men ingen stor skillnad för medelklass och arbetarklass. Man tror att det ska resultera i investeringar, men USA har ingen brist på kapital, men man har brist på efterfrågan pga inkomstfördelningen och man har bristande produktivitetsutveckling sedan 15 år dvs man investerar inte i kapitalutrustning. Kapitalet investeras inte i USA eller i produktiva verksamheter.
    2) Man har ett sjukvårdssystem som har störst kostnader i världen pga ineffektivitet där den industrialiserade världen i övrigt har one-payer system i huvudsak. Man hävdar ideologin om fria val och privata försäkringar, men får ineffektivitet (pga tjänstens natur och försäkringsmässiga problem med segmentering av försäkringstagarna). Stor andel står utanför.
    3) Infrastrukturen är gravt eftersatt och private-public investeringar kommer inte att vara effektivt.

    Dessa punkter är Trump politik som går stick i stäv med hans väljares intressen och ändå röstar man på honom pga stor motvilja med etablissemanget. Etablissemanget på den demokratiska sidan å andra sidan ful spelar mot Sanders (som kanske varit en adekvat kandidat i dessa avseenden). Valdeltagandet är lågt, har sjunkit sedan 60-talet och sjunker alltmer då röstandet är mer utbrett i äldre årgångar av befolkningen.

    Men vad jag sett av debatten så liknar det den svenska mediala föreställningen i så måtto att de tunga frågorna inte berörs och diskuteras och media, som Trump påpekar, spelar upp Fake News.

    Men det mest konkreta svaret på din fråga om varför jag anser att det politiska systemet i USA inte fungerar (diskussionen blir annars lång om finansiella intressen, kampanjstöd, svängdörrar till Wall Street etc) är helt enkelt att Trump vunnit valet på en retorik om att det politiska systemet inte fungerar! Man får väl tro på herrn och att hans väljare lyssnat på det budskapet?

    Gillad av 2 personer

 15. Martin skriver:

  Jag tror att du har helt rätt. Som medelklassare och nettoskattebetalare känner jag mig sviken, förtryckt och rånad av politikerna. Vad fan får jag? Dålig skola till mina barn och undermålig sjuk- och äldre-vård. Bostadsbrist, gängvåldtäkter och eskalerande organiserad brottslighet. Hat mot mig som vit man trots att jag i själva verket är lite av en samhällets stöttepelare och betalar för vänsterns kalas.

  Jag tror att en viktig faktor i politikernas fjärmande från folket är att politiken, utöver sin representation av VIK, numera har blivit en livslång födokrok snarare än ett tillfälligt inhopp från annan solid försörjning. Med detta har de blivit beroende av sin karriär och därmed av att hålla sig väl med övriga spelare inom VIK. Utan det förhållandevis starka beroendet av politikerkarriären skulle politikerna i högre utsträckning kunna beivra det vettlösa resursslöseriet och värdeförstörandet bland de statliga organisationerna.

  Gillad av 5 personer

 16. Björn skriver:

  Det är ju hur uppenbart som helst, att de senaste årens regeringar INTE har haft oss svenska medborgares bästa för ögonen! Kan nån presentera ETT ENDA exempel på motsatsen???!!!

  Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    Ja, det var en bra beslut, men det togs ju för 28 år sen! Det jag efterlyste var, ett för oss svenskar gynnsamt beslut, taget av ”de senaste årens regeringar”!

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Björn
    Fast den här resan började på sextiotalet. Det var då media började angripa immigrationslagarna och det språk som användes för nationell identitet och bytte från ”utlänning” till ”invandrare” etcetera. 1965 revolutionerades immigrationslagarna i USA, 1975 avvecklades nationalstaten formellt i sverige. Sett ur det pserpektivet är det intressant att maktpartiet försökte göra motstånd fram till 1989. Man skulle kunna säga att det sista politiska motståndet besegrades i och med utrensningarna i moderaterna efter Josefssons valstugereportage 2002.

    Gillad av 1 person

 17. Vaknauppnu skriver:

  Jag ställer mig allt oftare , vart skall man emigrera? Hur överleverman som närmast fattigpensionär. Några pengar till pensionärskollektivet kommer snart inte att finnas att betala ut som man kan leva på. Frågan är ju också om man ”vågar gå ut” för att införskaffa sig de livsmedel man behöver. Där ute finns allt fler som vill oss illa. Vi som byggt landet och våra generationer före oss. Vi är kanske inte riktigt där än, i alla fall inte utanför de värsta städerna Malmö, Göteborg, Stockholm. Men alltför många mindre städer och orter känner också av förändringens vindar. Det är inte längre tryggt att bo i SVERIGE. Hur skall man då som ung orka känna att det finns en framtid?

  Gillad av 3 personer

 18. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ju mer man ägnar sig åt att sätta sig in i svensk politik, desto mera häpen blir man. Ska man sammanfatta det hela i några rader så är svensk politik något som utövas av en champagnevänster i en säregen blandning av socialism och amerikanisering. Ett pedagogiskt praktiskt exempel på samhörigheten inom denna champagnevänster är följande:

  ”På torsdagen (det var år 2014) utsåg demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) den förre S-ledaren Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det här är det viktigaste beslutet jag har fattat som demokratiminister, sade statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)”.

  Hur man agerar internationellt med svensk press andäktigt lyssnande, antingen man heter Bildt eller Wallström, är direkt löjeväckande. Idag meddelar den andäktiga pressen vilken skandal det är att Iran diskuteras i FNs säkerhetsråd, mot Wallströms vilja!!!

  Gillad av 6 personer

 19. Saknas verktygen? skriver:

  En ny social kraft har börjar göra sig alltmer synlig i samhället. Den att börja leta skyldiga. Frågor ställs allt oftare om vem och vilka som bär det direkta ansvar över att vi som samhällsmedborgare alltmer tvingas leva i ökad osäkerhet. Att otryggheten sprider sig i samhället. Att våld blir allt vanligare. Och att fler grupper ställs emot varandra både ekonomiskt, etniskt, religiöst och socialt. Att kriminalitetens ansikte förändras och förgrovas. Att tilliten eroderar och att inga verkningsfulla åtgärder kan skönjas.

  Förr handlade mycket av politiken om att att långsamt förbättra människors villkor. Idogt och långsamt. Nu handlare det mera om att rädda det som räddas kan.

  Hur kunde det bli politiskt möjligt att navigera in oss i detta moras av elände? De många frågorna är inte bara tvingande utan också naturliga. Rentav nödvändiga.

  För fortsatt pågår färden mot det alltmer otrygga samhället. Ingen egentlig vilja till att politiskt bromsa utvecklingen kan egentligen ses. Mest möts vi av ordridåer, till intet förpliktigade.

  Förtroendet för våra styrande representanter urholkas mer och mer för varje dag som går. Demokratin själv riskerar snart att börja ifrågasättas om inga verkliga krafttag tas för att bromsa den pågående utvecklingen.

  Jag är mer än orolig över Sveriges framtid. Lever politiker frikopplade från den verklighet jag själv möter vareviga dag? Lever de i egna frizoner? Eller är de bara mentalt blockerade? Saknar de helt enkelt verktygen för att styra in Sverige i mer hoppfulla banor?

  Gillad av 2 personer

 20. Björn Simons skriver:

  Innan bildandet av EU var den svenska regeringen folkets vän oavsett färg. När vi gick med i EU förändrades politikernas perspektiv med nya möjligheter och kontakter. Detta leder sannolikt till att fokus flyttas från det svenska folkets bästa till något annat, oklart vad.

  Gillad av 5 personer

 21. Mangan skriver:

  Jag tror att de senaste årtiondenas politiker har kommit att bli mer och mer av principstyrda aktivister. Visst har politiker i alla tider fört sin politik efter sin politiska övertygelse, men kombinerade det med ansvarsfullhet och pragmatism.

  Idag kör politikerna hals över huvud efter sina moraliska och politiska principer oavsett vilka konsekvenser det medför. Principerna är det högsta goda – konsekvenserna underordnade.

  Gillad av 5 personer

 22. Jaxel skriver:

  Jag delar krönikörens bedömning att maktens representanter, enkannerligen de som valts till riksdagen, inte längre tycks anse att de representerar väljarna. Det följer helt naturligt av att maktens representanter har som sin primära ledstjärna ”alla människors lika värde”. Tolkat bokstavligt innebär ju detta att alla människor i hela världen skall betraktas på samma sätt som medborgarna – väljarna. Ergo de valda ser inte längre som sin primära uppgift att representera väljarna.

  Till saken hör också att riksdagsmännen har skrivit in principen om ”alla människors lika värde” i grundlagen. Ur statens perspektiv är alltså medborgarna inte mer värda än alla andra människors. Om detta togs på fullt allvar skulle ju alla människor i hela värden ur statens perspektiv ha samma rättigheter. Då staten i allt väsentligt utgörs av dess medborgare blir detta mycket märkligt. Staten förnekar medborgarna, folket, och skulle om principen drevs till sin spets upplösa sig själv.

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Vidare skulle alla lojalitetsband mellan människor bli illegitima. Att donera sin njure till sitt syskon skulle betraktas som ett brott mot allas lika värde. Den som skall få din njure bör ju utses av teknokratisk bedömning, ej av att du tillmäter högre värde till någon enligt ditt eget godtycke.

   Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Detta har som jag uppfattar det, redan Mao prövat. Funkar utmärkt att använda som förevändningar vid utrensning av politiska motståndare tex. Socialism i dess prydno.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin, dit är vi redan på väg. Jag lanserade mitt eget organdonationskort redan på nittiotalet: Jag krävde att mina organ bara skulle få användas av mina arvingar och att bara de, inte staten eller kommunen, skulle få sälja dem vidare till behövande. Om detta inte tilläts, skulle organen förstöras. Många, nästan alla, på swnet.politik blev ytterst upprörda, men jag hade länge kortet i min plånbok. Så mycket för ”nudge”!

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @A Jo. Men när du tar upp Mao så inser jag att allas lika värde och socialliberalismen skiljer sig litet. Den leder till samma rättslöshet inför staten. Men gammalkommunismen erkände ändå det kollektiva egenintresset hos en klass (i teorin) och det kollektiva egenintresset hos medborgarna som grupp. Socialliberalismen och allas lika värde gör ju inte ens det. Så Jaxels beskrivning, där han uppmärksammar på att medborgarnas rätt till kollektivt egenintresse upplöses, är bättre. För som du säger så har socialistiska regimer tidigare gjort laterala lojalitetsband innuti staten illegitima.

    Gillad av 1 person

 23. Jaxel skriver:

  Krönikan menar att tidigare fanns trots politiska motsättningar en samhörighet över det politiska spektrumet. Det är givetvis inte helt enkelt att avgöra om dagens politiska motsättningar är av annan art än gårdagens, men jag är benägen att instämma i krönikans iakttagelse. Då bestod motsättningarna i olika ideer om vad som är ett bra och rättvist Sverige. Idag består motsättning snarare mellan dem, makten, som ser sig som rättrogna och kättarna. Denna närmast religiösa konflikt blir avsevärt mer elakartad än den tidigare konflikten. Makten försöker, bildligt talat, bränna kättarna på bål. Kättare riskerar att förlora jobbet eller bli uteslutna ur facket för att ta ett par exempel. Kättarna svarar med ett motsvarande förakt och hat.

  Gillad av 2 personer

 24. Marita Andersson skriver:

  För att vi alla (vilka det nu är) skall känna sig företrädda av politikerna oavsett val av parti förutsätts att VI:et är definierat. Det borde vara svenskarna, men vilka är det? Är det viktigt att tillhöra en folkgrupp med gemensam historia och värden eller ej. Det är uppenbart viktigt enligt SR och SVT för kurder, samer, palestinier och vissa grupper. Här finns oändliga berättelser i medierna om vikten att få vara ett folk. Men att kalla sig svensk och stolt få hävda det är förbjudet! Jag tror att detta är grunden för den antagonism som finns idag, vi har blivit splittrade och därmed är det naturligt att många inte anser sig företrädda utan kanske förrådda.
  Jag själv haft så svårt att förstå varför människor som Özz, vad han nu heter, komikern tycker att han ska ha rätt att säga att han är svensk, kan han avgöra det själv verkligen? Kan jag avgöra när jag är Italienare, eller är det Italienarna så gör det. Om jag hävdar att han inte är det på samma sätt som jag, som har enbart svenskar i släkten så längt vi kan forska, är det något att bli kränkt av? Är det inte bara en realitet som var och en av oss får acceptera och inte nödvändigtvis känna så mycket inför, det lönar sig ändå inte. Denna relativisering av begreppet ”svensk” är förödande för vår gemenskap och om vi aldrig hör en politiker stå upp för oss, vår historia, kultur och framtid så blir de våra fiender.

  Gillad av 4 personer

   • Den siste mohikanen skriver:

    Den är svensk som inte är något annant. Med denna defintion kan vi sätta punkt för årtionden av avledande, söndrande och härskande bröd-och-skådespelsdebatterande om vem som är (och vem som inte är) svensk, vars enda syfte har varit att hålla oss upptagna med semantik samtidigt som man genomfört den etniska rensningen av oss svenskar från vårt hemland.

    Gillad av 2 personer

  • csaba43 skriver:

   Nej, han är inte svensk och aldrig kommer att bli det, men den viktiga frågan borde vara varför vill pk-folket ta ifrån honom hans kurdiska identitet?

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @CSABA43 PK-folket vill ej ta ifrån Özz hans kurdiska identitet. Det går utmärkt att vara kurdisk nationalist och kräva att bli accepterad som 100% svensk. PK-folket vill ta ifrån oss svenskar vår möjlighet att känna solidaritet med varandra för att vi är samma folk. DET är vad det handlar om.

    Gillad av 2 personer

  • Hortensia skriver:

   http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/jimmie-åkesson-till-fd-peshmerga-soldaten-kan-jag-vara-kurd-3943121

   Jag skrattade gott åt väluppfostrade blekingen Åkessons klipska fråga, men oartiga peshmergakurden Kakabavehs svårbegripliga mässande gjorde mig enormt upprörd och övertygad om att identitetspolitisk inkvotering är ohållbart.

   Om Sverige ska lyckas överleva, måste de politiker vi rikligen avlönar, för att tillvarata rikets och svenska folkets intressen på allra bästa sätt faktiskt kunna kommunicera obehindrat på svenska – särskilt om de varit i landet 25-30 år…

   … likt Kakabaveh, som tycks ägna sina välbetalda politikerdagar främst åt för svenska folket helt ovidkommande företeelser. Hedersvåld är ett importerat fenomen. Svenska politiker bör resolut exportera eländet tillbaka till MENA.

   Gillad av 4 personer

 25. Per-Anders skriver:

  En fråga man kan ställa till politikerna eller sig själv när politikerna lovar något är: vad kommer det att kosta mig.

  Gilla

 26. Moab skriver:

  Off-topic men jag kunde inte se var man skulle kommentera podden så jag gör det här. Jag tycker att studion lämnar övrigt att önska men man kan inte få allt, jag lyssnar en del på Mark Steyn men han har väl en annan budget, men hans studios är bra, han är ju tidigare nöjesskribent så han har bra musik ibland också, jag blir mer gammelkonservativ bara av det. Han har ett segment där han läser upp och kommenterar läsarbrev också, kanske ett tillägg? Sedan så finns ju FOX news, det är många som tror att Trump inte hade kunnat vinna, i Sverige finns ännu ingen kanal dit Patrik eller Omar blir inbjudna, vi har ju bara stats-TV, som i Sovjet, men det ger extra styrka att synas på flera ställen.

  Fina miljöer, det tror jag är ett vinnande koncept för att sätta kroken i Svensson. Strunta helt i vänstern, låtsas att den inte finns då stilen utformas.

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Vad beträffar innehållet så delar jag inte analysen om att folk för att de nu ser migranter på nära håll är villiga att betala mer, 5-10% av BNP nämndes, jag gissar på 10-20% om man räknar rätt men strunt samma, så tror jag inte alls det förhåller sig. Jag är mycket mer deprimerad över utsikten att folk försöker väga BNP mot invandring, fram tills helt nyligen så köpte svenska folket att invandringen var en vinst. Nej, jag tror att det helt beror av piskan, inte moroten, svenskarna är paniska för att stå utanför och bli utpekade som i varande i någon mening icke godkända, de frågar sig därför inte ens vad det kostar för det är inte en godkänd fråga. Jag tror inte Patrik helt förstår hur sällsynta de är som tänker som en dissident. Hade folk bara tänkt själva så hade vi aldrig hamnat här.

   Gillad av 8 personer

 27. tobbewallin skriver:

  Sveriges politiker är inte enbart representanter för det välfärdsindustriella komplexet – välfärdsdiktaturen. De är också representanter för EU och därigenom den grupp som skall implementera alla direktiv och förordningar som träffar Sverige på alla olika politikområden.

  Det är klart att det inte blir särskilt mycket representantskap kvar vad gäller svenska nationella långsiktiga intressen.

  Gillad av 2 personer

 28. olle holmqvist skriver:

  Vi seglar på livets hav – Att leva är att navigera. Så länge skutan kan gå. Segling tillhandahåller metaforer. Vi klarade grynnan…gjorde en kovändning. För lösa boliner. Landgångsriggen drages på och så går vi hamn eller så har vi innan dess gått i kvav. En del termer kvalar inte in, fastän de skulle behövas för att räta upp språket. Slöra, lova upp, eller när själens stormar pressar till fixerad orörlighet – i vindens öga, Vndögat. Kunde det sågas snyggare ? Samt i Taubes kända visa, det evigt felsjungna ”siktade – stumpar”. Fast rätt sjunger vi ”nerisad rigg”.
  När betungades verksamhetens framfart just av sådant ?

  De med proletärt ursprung seglar inte E-jolle in i vuxenlivet. VI lärde oss boxas i källarlokaler. Nere för räkning, räddad av gonggongen, kasta in handduken, uträknad, slag under bältet..Termer med lyft som kunde kvala in i allmänvetandet är sparra och jabba, gå in och hänga. och – dom i andra ringhörnan.

  Gillad av 1 person

 29. Aha skriver:

  Om politikerväldet inte är allas fiender, vinden är nog inte sådan än, är de i alla fall själva pigga på att fiendeförklara sina motståndare. Det framgår av epiteten främlingsfientlig, extremhöger och populist. Typiska epitet att kasta på sina fiender.

  För egen del är sjuklövern mina fiender. Den huvudlösa omgörningen av ett världens mest framgångsrika länder till ett mångkulturellt samhälle vilket resulterat i en nedgång jämfört med andra länder, är en personlig fiendeförklaring.
  Jag drabbas av försämrad vård, kriminalitet, dålig infrastruktur, dålig grundpension, ensidiga nyheter, dåliga förutsättningar för ett pensionatsliknande äldreboende. Mina anförvanter får jobba längre och de kvinnliga anförvanterna får inskränkt rörelsefrihet. Mina barnbarn löper stor risk att bli mobbade. De får också sämre utbildning.

  Jag kastar epitetet svenskfientlig på sjuklövern.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Jag vill fortfarande ha rithjälp med en valaffisch utan partibeteckning:

   En vettvilling med ett ondskefullt flin styr med en kontroll och en kabel in i hans huvud en jättelik marionett som är en pajas som hämtad ur en skräckfilm som står och hivar paket överbord, för att det skall bli plats istället till en massa otäcka typer som rinner ner i farkosten ur en slang – med en kran på en bit upp.

   Pajasen är prydd med mordbrännarpartiernas blommor och mordbrännarmedia: DN, SvD, SVT, SR, Expressen, Aftonbladet o s v.

   På slangen står det: Folkblandningspolitik

   På paketen som redan flyter omkring runtom står det:
   Vett och sans, 
Logik och konsekvens, 
Likhet inför lagen
, Kommunal självstyrelse, 
Kvinnofrid
Flyktinghjälp, 
Trygghet till liv och lem
, Civiliserad samvaro
, Yttrandefrihet
, Ordnad samhällsdebatt.

   På paketen som ligger kvar, står det: Pensioner, försvar, polis, sjukvård, undervisning, fastighetsvärden, framtidshopp.

   Och allt småfolket som får det allt trängre, står och pekar mot kranen och tittar uppfordrande på pajasen.

   (Repris)

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Moab 8 januari, 2018 at 07:04

    Varför skulle vi, efter att ha tagit del av Anna Dahlbergs viktiga info om Magdalena Andersson och länken till Riksrevisionens rapport, bry oss om att Anna Dahlberg skulle vara ”värsta sortens hycklare”?

    Gilla

 30. Christer H skriver:

  Patrik,
  Du har fattat saken helt rätt. Det politiska etablissemanget är inte dina vänner.
  De avskyr dig.
  Du är den kloke och vuxne gossen som ropar
  ”Kejsaren har inga kläder”.
  Vilket är sant.
  Men den sanningen är bland det värsta som kan sägas
  i dagens Sverige..
  De politiska oligarkerna avskyr allt och alla som ifrågasätter dem och deras demokratiska legitimitet .

  I Vitryssland hade du och vi hamnat i fängelse.

  I Sverige blir vi bara brännmärkta och förklarade fredlösa
  som varande nya eller gamla nazister, rasister, homofober eller Putinanhängare..

  Gillad av 2 personer

 31. Karl Oskar skriver:

  Många av Svea Rikes politiska representanter sätter ej uppdraget utan karriären främst!
  Det som hänt på senare år, förefaller det mig, är att synen bland många på att vara karriärist/streber förändrats. Från något ont till närmast en dygd.
  Dessa personer tycks anse sig ursäktade med nästan vilket beteende som helst. Man gör det för karriären. Då har man inget personligt ansvar, tycks man anse.

  Gillad av 1 person

 32. Johan Karlson skriver:

  Jag förstår dig inte riktigt. Jag bor på landet i södra Småland. Här är vi nog generellt sett rätt nöjda med situationen. Regeringarna sedan 1991 har nog överlag oavsett färg, upplevts vara duktiga och fört landet i rätt riktning. Man är rätt nöjd – men givetvis finns stora förväntningar på vad det offentliga samhället ska åstadkomma. Så jag ser det inte alls så svart som du ur mitt perspektiv.

  Gilla

  • Moab skriver:

   7000 anmälda våldtäkter med en anmälningsfrekvens på 11%, dvs lågt räknat över 50,000 våldtäkter om året mot ett par hundra när jag växte upp. Hur tänker du? Har du varit i Malmö nyligen?

   Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Och i nästa tillvaro, – när du fått vila dig ett tag från levandet, – återföds du någonstans i den trakt där du kände dig hemma men då är landet styrt av muslimer som ser rätt osvenska ut och det liknar mera Libanon eller Libyen än landet du levde i förra gången. – Och flickorna är inte särskilt vackra, så det är bra att man inte ser så mycket av dem.

   Gilla

 33. Moab skriver:

  Tycker Sowell gör ett bra jobb med att analysera problemet. Kanske finns det ändå hopp i att intellektuella nu har större makt än någonsin förr, det gäller bara att detronisera de föregivet intellektuella och det borde vara möjligt eftersom vänstern inte är empirisk.

  Gillad av 3 personer

 34. Petter skriver:

  Flera ledande svenska mediebolag går nu samman för att utveckla en digital plattform som ska förebygga att falska nyheter får stor spridning och spelar en avgörande roll i valet nästa år.

  Det handlar om en digital plattform för att lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner, exempelvis påståenden i den politiska debatten och uppgifter som får spridning via sociala medier.
  Projektet får finansiering i en satsning Vinnova gör på nya digitala tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Totalt får åtta projekt finansiering med 13,5 miljoner kronor i satsningen.
  Fyra projekt får finansiering där Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio samarbetar.

  Det staten satsar nu på är i praktiken ett sanningsministerium, där nyheter värderas av folk som föredrar postmodernism, ”genusvetenskap”, ”alla människors lika värde”, feminism i alla dess former, kulturell relativism och faktaförnekare.
  Allt för att säkerställa att rätt röstsedlar väljs.

  Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Petter 7 januari, 2018 at 16:07

   Frågan är hur många läsare som i grunden förstår vad t ex postmodernism, kulturrelativism, alla människors lika värde etc betyder? Och hur starkt dessa värderingar förändrat det en gång så fredliga, demokratiska och framgångsrika Sverige?

   Mitt tips är att t ex läsa den riktiga rysaren ”Kunskapssynen och pedagogiken. Varför skolan slutade att leverera och hur det kan åtgärdas”, 2017, Dialogus skriven av forskarna Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren.
   Då får man en god uppfattning om hur genomgripande postmarxistiska kulturrelativister förändrat hela vårt utbildningssystem.

   https://www.adlibris.com/se/bok/kunskapssynen-och-pedagogiken-9789175043319

   Gilla

  • Hortensia skriver:

   Passar på, angående det paradisiska Sverige, att skjuta in denna SMP-ledare av Catarina Kärkkäinen.

   ”…Johan August Gripenstedts liberala reformer på 1860-talet [främjade] en period av stort välstånd – och svenskarna var ett folk med hög arbetsmoral och starka normer kring hushållning och ansvarstagande. Att överutnyttja välfärdssystemen kom inte på fråga.

   Så småningom anpassade man sig till de nya systemen. Normerna förändrades. I undersökningen World Values Survey 1981–84 svarade nästan 82 procent av svenskarna att det aldrig är försvarbart att ta offentliga förmåner som man inte har rätt till i anspråk. I samma undersökning 1999–2004 gav endast 55procent samma svar.”

   http://www.smp.se/ledare/valfard-vid-vags-ande/

   Hmmm…. undrar vad som hände i Sverige mellan de här båda undersökningarna? Jag tror, att antalet tillfrågade ”svenskar”, som immigrerat i akt och mening, att ogenerat ta för sig av vårt ständigt påfyllda och generöst påkostade välfärdssmörgåsbord ökade dramatiskt. Vad tror DGS?

   Gilla

 35. Lars skriver:

  Jag brukar tala om Verifiering som social motivation snarare än anknytning dvs behovet förstå och få bekräftat, men det ger samma resonemang. Det är frapperande hur mycket av vårt tänkande och förståelse är knuten till fysiska personer, dialoger, fysiska rum i skolor och universitet. Vi tycks knappast förstå utanför ett socialt sammanhang och affekter och känslor är alltid med i tankens gång, känslor och tankar är inte åtskiljbara även om det långsamma tänkandet,. logiken och språket, kan urskiljas från det snabba och ibland emotionellt färgade tänkandet.

  Gilla

 36. Lars skriver:

  Ytterligare en kommentar, nu om hur människor binder upp sig och försvarar en ide eller en föreställning om hur världen fungerar. Vi tycks, vi människor, knyta an till förklaringar på samma sätt som den sociala motivationen anknytning (ångest(rädsla) till lugn/glädje) knyter oss till grupper dvs vi laddar våra föreställningar med affekter och det blir levande, ungefär som fysiska objekt eller sociala grupper. Det tycks vara en del av vårt sätt att tänka, vi tränger in i något ämne, någon text, och innehållet blir laddat och närmast fysiskt påtagligt.
  Ta exempelvis fysiken som isolerar försöket från miljön och studerar kausala samband som bygger på naturlagar. Många anser att om bara samhällsvetenskapen tillämpat samma metod så skulle man nå bättre resultat. Men komplexa system som samhällen med interagerande komponenter och intelligenta agenter följer inte lagar på samma sätt och det går inte att isolera delsystem från yttre påverkan eller den påverkan försöket eller åtgärden har på systemet, som tenderar lära sig och anpassa sig. Nationalekonomin har ju haft fysiken som förebild och försökt finna lagbundna samband, men är idag i kris vad gäller förmåga förstå samhället och förutsäga förändringar. Grundbulten, den rationella nyttomaximerande individen och olika samband som bygger på optimering av linjära funktioner fallerar. Försvararna av teorin är ändå många, vad skulle alla dessa människor göra om de förklaringsmodeller de tror på och arbetat efter under årtionden och lagt så mycket energi på inte skulle vara värda något? Detsamma kan sägas om psykologi, sociologi, sjukvård, miljövård, politik, juridik, invandringens fördelar, globaliseringens fördelar, moral, religion.
  Poppers falsifieringslära kan ändå brygga logiken mellan naturvetenskap och samhällsfrågor. Vi läser här hela tiden bland kommentarerna ideen, föreställningen, att allt är socialismens fel. Kan vi falsifiera den ideen? Varför skulle ett socialistisk land slå undan benen på den egna ekonomin och landets befolkning genom mass-immigration? Har vi sett det på Kuba? I Kina? I Ryssland? Vad är det i socialismen, definition saknas bland kommentarerna, som skulle ge det resultatet?
  Vad vi ser i Sverige är att man är fast i föreställningar som inte skapats av en konspiration (Soros eller Bilderberggruppen) utan i en diskurs som skapats bl.a. av ekonomiska intressen, universitet, politik, högern, anammat av vänstern, EU och framförallt EMU konstruktionen om fri rörlighet och nyliberal ekonomisk politik utan möjlighet till växelkursjusteringar, humanism, kristna tankar.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Socialismen är. liksom andra totalitära läror, en ideologi som i över hundra år har utnyttjats som ett redskap av mindre idealistiskt lagda personer för att få makt.

   Bakom den ryska revolutionen, nazismen och nu i kölvattnet av den arabiska våren formar sig bilden av krafter som tjänar på revolution och kaos.

   Det finns grupper i denna värld som sedan lång tid (åtminstone sedan det berömda mötet på Jekyll Island) som systematiskt arbetar bakom kulisserna och som vid det mötet la grunden till det som idag kallas New World Order. Eisenhower kallade dem the ”Military Industrial Complex” och Kennedy talade om ”secret societies” .

   Givetvis har dessa grupper varit fast förankrade i den ekonomiska och politska eliten i större delen av världen och arbetat systematiskt med att kalladen n under fanorna.

   Bilderbergmötena har tjänat syftet att bringa dessa eliter tillsammans för att i dem inympa föreställningen om att de alla måste arbeta tillsammans för att skapa en bättre värld.

   Kaos har varit en av de viktgaste metoderna för att dystematiskt få befolkningarna att inse att de behöver en fast hand som tar hand om ruljangsen. De nyttiga idioterna får göra resten.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag säger inte emot att det finns tunga grupperingar med makt som har en agenda eller att de makthierarkier som skapades i de totalitära staterna med terror apparat som medel hålla rätt på folket inte bildade nomenklaturer, man ägde produktionsmedel och statens medel och skapade kitt och grupperingar till ömsesidig båtnad och dessa system förmådde inte ge dynamiken och effektiviteten som ekonomin behövde och skapade lidande för befolkningen. Vi har ju idag likartade system politiskt sett i olika diktaturer eller outvecklade länder eller i Kina där partiet och militären spelar stor roll liksom säkerhetsapparaten. Samtidigt ska man nog försöka förstå att även i dessa länder fanns visst stöd för parti och system, man trodde åtminstone delvis på ideal och förklaring av världens tillstånd. Med förvanskad information och begränsad spridning och propaganda styrde man människors uppfattning även där. Jag tror det finns ett stort behov att identifiera sådana maktstrukturer, sådana inflytelserika grupperingar även i den kapitalistiska världen.

    Jag personligen har ändå en hypotes kring att västländerna kännetecknas av maktpluralism, att det finns olika maktcentra och att det är vad som ligger under demokratin, som visserligen har egenvärde och förfogar över maktmedel via parlament, men fungerar i ett samhälle med olika maktnoder.

    Mycket av kunskap om dessa maktgrupperingar är offentligt tillgänglig och öppen, det är t.ex. tydligt och klart med Davos möten, ingen hemlighet hur kapitalet fördelas på släkter, vilka de stora ägarna av media är, att bankerna är centrala noder för många företag eller att centrala organ styr penningpolitik, finanspolitik, juridiskt tolkning mm. Emellanåt fungerar även media och belyser maktmissbruk, korruption och andra samhällsförhållanden. Allt är inte fake news.

    Men jag tror vi ofta är blinda för den öppna information som finns och framförallt kring hur sambanden ser ut. Jag får t.ex. känslan av att man förnekar bankers och kapitals makt pga. ideologisk vilja att förminska dess betydelse, man diskuterar sällan geopolitik på ett pregnant sätt. Det militärindustriella komplexet myntade Eisenhower, det är allmänt känt, militära beställningar diskuteras öppet och vapenanskaffning följs av internationella medier som Janes. Ser man på den svenska offentliga sektorn och klumpar samman den så ser man på samma sätt skogen istället för träden, för att vända på kuttingen.

    Jag vet en hel del om mina egna begränsningar att förstå, men jag ska ge ett exempel i ett nytt inlägg kring debatten om Nato….

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    En skillnad är att the Deep State har mördarorganisationer till sitt förfogande som utför de ”wet jobs” som ibland måste röja vägen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kortversion av mitt för långa svar…
    Jag säger inte emot att det finns tunga grupperingar med makt som har en agenda eller att de makthierarkier som skapades i de totalitära staterna med terror apparat som medel hålla rätt på folket inte bildade nomenklaturer, man ägde produktionsmedel och statens medel och skapade kitt och grupperingar till ömsesidig båtnad och dessa system förmådde inte ge dynamiken och effektiviteten som ekonomin behövde och skapade lidande för befolkningen. Vi har ju idag likartade system politiskt sett i olika diktaturer eller outvecklade länder eller i Kina där partiet och militären spelar stor roll liksom säkerhetsapparaten. Samtidigt ska man nog försöka förstå att även i dessa länder fanns visst stöd för parti och system, man trodde åtminstone delvis på ideal och förklaring av världens tillstånd. Med förvanskad information och begränsad spridning och propaganda styrde man människors uppfattning även där. Jag tror det finns ett stort behov att identifiera sådana maktstrukturer, sådana inflytelserika grupperingar även i den kapitalistiska världen.

    Gilla

  • A skriver:

   Okej, jag börjar förstå att socialismen ligger dig varmt om hjärtat. Det var tråkigt, men förklarar en del för mig. Jag kan bara säga, att den är inte vad du tror.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Var vänlig definiera socialism. Jag tycker inte om nyliberalism, tror mer på post-keynesianism, är närmast socialliberal, avskyr Annie Lööf och moderater som Rheinfeldt och Kristersson, men är framförallt beklämd av känslomässiga utfall mot ‘socialister’ vilket samtidigt är ett vanligt attribut hos de nyliberaler, moderater och nya centerpartister jag nämnde. Herrejösses, har de (och kanske du) inget annat att komma med än klagomål på höga skatter och längtan efter att kopiera USA? Så vad är socialism idag och för trettio år sedan? Oligarkernas Ryssland? Finansmatadorerna i USA? Nordkorea och Kuba? Vad är socialism idag? Har du sett någon i Sverige de senaste trettio åren? Och vad har jag sagt i försvar av de totalitära staterna på den numera rivna järnridån? Inget alls vad jag kan se.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Enkelt sagt är en socialstisk syn på samhället en sådan som vill försöka fixa problem med offentliga medel eller med offentliga ingripandet. Mer av samma således. Motsatsen är konservatismen, som försöker att i möjligaste mån hitta lösningar i den privata sektorn med uppmuntran av enskilda initiativ.

    Problemet med socialismen är at den inte har någon begränsning uppåt. Patrik har belyst detta med det välfärdsindustriella komplexet. Det blir en självfödande maskin som till slut inte går att stoppa; inte förrän katastrofen är ett faktum. Eller som Margaret Thatcher yttryckte saken (fri översättning) ”problemet med socialismen är att de andras pengar tar slut”..

    Gilla

 37. Wilmaalfons2 skriver:

  Sverige är världens ”humanitära stormakt” sa dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och klappade sig för bröstet!
  Fortsatte därmed att ha öppna gränser för hela världen och sa välkommen hit, oavsett vem du är! Våra bidragssystem är öppna för alla! Inte någon fick frågan om vem de var eller varför de sökt sig hit! OM du sa att du var 16 år så hamnade du i gräddfil; fulla bidrag och förtur till allt före svenska medborgare. När det sedan uppdagades att ca 85 % ljugit om sin ålder så fick de fortsatt tillträde till alla bidrag och välfärdssystem! Nästan ingen som fått avslag till asyl utvisades! Dan Eliasson, s.k. Rikspolischef, gav order om att inga ingripanden fick göras mot dem som skulle utvisas! Det kunde ju spela SD och Jimmie Åkesson i händerna!!!

  Sedan när Reinfeldt tog en flygtur upp till norra Sverige upptäckte han att ”Oj så mycket land vi har som är obebyggt”! Slutsatsen han drog var att vi kan ju ta emot hur många miljoner som helst från övriga världen…???? Annie Lööv hängde på och sa att vi kan ta emot 30 miljoner utifrån! Det behövs för att rädda välfärden! Godag yxskaft!!!!

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Om man säger att man behöver ytterligare 20 miljoner människor för att klara välfärden innebär det inte då också att man säger att man behöver slavarbetare. Dessa 20 behövs för att rädda välfärden åt de 10. Just do the math!

   Gilla

 38. Bjarne Däcker skriver:

  Tiggeriet måste förbjudas
  (1) Det ser förskräckligt ut på våra allmänna platser
  (2) Den svenska allmänheten har rätt att gå och handla utan att bli påhoppade
  Vad som händer i stället är långa diskussioner typ ”fattigdom kan inte förbjudas” vilket är helt irrelevant. Tiggarna är andra länders medborgare.
  Detta är bara ett litet exempel på hur våra politiker bryr sig mer om andra personer än om de egna medborgarna, skattebetalarna, väljarna.
  Visst skall man bry sig om andra men inte till priset av sin egen självutplåning.

  Gilla

 39. Sixten Johansson skriver:

  DGS har ju tidigare bland annat skapat en liten medieplattform – DGS-TV – och kampanjat inför kyrkovalet och på många sätt ökat samtidsförståelsen. Jag föreslår att DGS utan några bindande utfästelser under de närmaste åtta månaderna engagerar sig i MED med det uttalade målet att höja kunskapsnivån, öka det politiska intresset, motverka åsiktsförtryck och antidemokratisk politikermakt och statsideologisering.

  Här finns en unik möjlighet att inom en begränsad tidsram studera, dokumentera och positivt påverka ett litet partis tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Inget annat parti har heller visat ett så stort intresse för systemkritikerna och en sådan vilja och förmåga till ärlig kommunikation. Inget annat parti har en så genomtänkt idégrund, som samtidigt lämpar sig väl för att via DGS genomlysning konkretisera och lyfta det konservativa idégods som har blivit närmast utraderat ur det kollektiva medvetandet.

  Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Sixten Johansson 7 januari, 2018 at 21:32

   Det är svårt att se någon poäng i att DGS engagerar sig just i det lilla och nyfödda parti som heter Medborgerlig Samling (MED). Möjligheterna för MED att komma i i riksdagen är ju synnerligen begränsade. Och partiet är fortfarande så nytt att vi ännu inte riktigt vet i vilken riktning det kommer att utveckla sig.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Hedvig, vad ska DGS och dissidenterna annars engagera sig i? Ska ni / vi de närmaste åtta månaderna fortsätta att beskärma oss eller svära över eländet eller ska vi satsa på att stödja något konkret, som har åtminstone en liten chans att påverka opinionen och politiken? Min halvfinska själ säger då: ”Om t o m dissidenterna faktiskt inbillar sig att de i all evighet kan prata och prata och önska sig en ny och annorlunda verklighet, då är det bättre att slutet kommer snabbt, så att varningen till andra länder hinner komma i tid!”

    Gillad av 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Sixten Johansson 8 januari, 2018 at 10:27

    Eftersom de flesta seriösa bedömare inklusive mig själv, inte tror att MED kommer att nå upp till fyraprocentsstrecket i höstens val, skulle det vara mycket oklokt att slänga bort sin enda röst på MED.

    Däremot kommer jag att följa MED:s utveckling fr allt efter valet den nionde september. Fram till valet koncentrerar jag mig på att lobba för SD, som idag är det enda riksdagsparti, som kan bromsa sjuklöverns sanslöst destruktiva migrations- och integrationspolitik.

    Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Ser fram emot en intressant intervju med några lämpliga företrädare för det sympatiska partiinitiativet MED och det reellt etablerade SD samtidigt, för att se hur väl de kommer överens, i saknade DGS-TV.

   Som bekant vill båda dessa partier samarbeta över partigränserna, för att driva igenom sin politik och förbättra tillvaron för svenska folket, men realistiskt sett lär de enbart kunna samarbeta med varandra.

   Sjuklövern är och förblir ett verklighetsfrämmande, multikultiutopiskt och maktfullkomligt pajasparti. Att få fler att våga vägra rösta på skojarna är betydligt vettigare än att spela ut SD och MED mot varandra. 😉

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Hortensia, jag skulle avråda från allt som ställer SD och MED mot varandra. Båda ska var för sig konfronteras mot sjuklövern. Det gäller att akta sig för alla försök av media och sjuklövern att spela ut de två mot varandra. Det är viktigt att så många som möjligt ur sjuklövern sparkas ut. MED kan under de här åtta månaderna fungera som en effektiv sprängkil riktad mot PK-klimatet och pajaspartierna och även om det inte skulle komma över 4-procentspärren har det redan gjort mycket stor nytta. (Men jag bedömer ärligt att det skulle komma in i riksdagen om vi i alternativvärlden lyfter fram det, därför att det finns många andra faktorer också nu som gynnar en medvetandeförändring och MED).

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Men, Sixten, om – vilket är mycket troligt – MED ”inte skulle komma över 4-procentspärren” i år, blir upp till 3,99 procent av rösterna i riksdagsvalet totalt bortkastade.

    Så många tappade, viktiga mandat för den verklighetsförankrade politiska sidan har Sverige, enligt min bestämda åsikt, helt enkelt inte råd med och jag skulle önska…

    … att alla hederliga, kloka och sverigevänliga politiker i MED, M, KD och S ville ansluta sig till SD inför höstens val, så att förbannelsen kan brytas. Det kommer fler val. 😉

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Hortensia, de 3,99 procenten skulle ändå inte ha kommit SD till godo, bara en liten fraktion av dem. Rösterna skulle huvudsakligen tas från sjuklöverns tidigare väljare och sådana som annars skulle avstå från att rösta, rösta blankt eller på något pyttelitet protestparti.
    Sedan måste vi väga in alla de positiva effekterna av ett intensivt valarbete under de kommande 8 månaderna. Detta skulle både kortsiktigt och långsiktigt även gynna SD (en överdådig kompensation för att de marginellt kanske skulle förlora några röster till MED, men lite konkurrens skulle ju också tvinga dem att skärpa sig).
    Ett uppbackat MED i valrörelsen skulle också ha en splittrande effekt på sjuK-partierna internt, avhopp och partisprängningar är fullt tänkbara. Många journalister skulle också ta chansen att försiktigt backa upp MED, därför att de då kunde rädda ansiktet.
    Vi kan önska oss allt möjligt, men vår trolldomskraft är svag. MED skulle inte göra någon nytta genom att före valet gå med i SD (eller i något annat parti). Det är just som fristående aktör som partiet utgör ett alternativ och gör skillnad.

    Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Vet du, Sixten, jag hoppas verkligen att du har rätt, men jag är en försiktig general och min nuvarande ståndpunkt är, att valet i höst kan vara det absolut avgörande slaget om svensk demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet, kvinnofrid, djurrätt osv.

    Valet är: JA eller NEJ till fortsatt påskyndat folk- och kulturbyte? SD eller inte SD 2018? De som väljer ”inte SD” och därmed ”fortsatt påskyndat folk- och kulturbyte” kan rimligtvis inte räkna med att få fortsätta leva i ett civiliserat land.

    Hoppas tillräckligt många väljare röstar på SVERIGE i höst, så att det blir relevant att diskutera detaljerade skillnader mellan MED:s och SD:s snarlika Sverigebilder i många framtida val!

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   MED fångar inte värderingarna som ligger under kritiken av den svenska utvecklingen, det är en slags borgerlighet kusin till M. Välfärdsstaten har aldrig varit på accepterad som idag i folkdjupet. Varför inte förorda SD istället eller bevaka dem med fel och brister, men utan negativa slagord? De sitter trots allt i riksdagen och kommer troligen gå fram, medan MED endast suger röster från dem? Varför inte låta MED fån någon mandatperiod på sig att organisera sig och visa upp sin politik och sina medlemmar på egen hand? Borgerligheten, om man vill ty sig dit, är ju redan splittrad på fyra parter, ska det verkligen behövas ett femte med likartad politik? Vad skiljer dem åt? Vilka är med? Vad vill de? Varför ska vi tro på dem?

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag har inget emot att stödja SD och jag kommer att hylla fotfolket och alla deras trogna supportrar under valrörelsen. Men SD som parti har ett antal brister och en barlast, som gör att de varken inifrån eller med dissidenternas hjälp kan bryta sin inkapsling. SD:s ledning har inte klarat av att hantera vare sig dissidentmedia eller systemmedia (frånsett att Samtidens medarbetare och enskilda individer gör ett mycket bra jobb). Exempelvis fanns nyligen på Fria Tider en rubrik om att vårdanställda var oroliga för att SD skulle lägga fram bra förslag, därför att de då automatiskt skulle blockeras. Precis så har det fungerat och kommer att fungera, om inget radikalt kan bryta den kletiga inkapslingen.

    Det finns ingen borgerlighet och inget traditionellt socialistiskt tänkande längre i partipolitiken. Hela sjuklövern är en mobbvänsterkonsumistisk politomedial härva, som enbart vevar floskler och försöker köpa röster. En mandatperiod till, så är det definitivt godnatt för Sverige. Innan dess känns det som en moralisk skyldighet att försöka väcka så många som möjligt och berätta om hur vuxenskap och ett gott samhälle kan fungera – och bådadera måste av naturen vara starkt konservativa!

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Rättelse: Det är inte Fria Tider, utan pigga nyheteridag.se, vars tema ”SD och sjukvården” så väl belyser dilemmat att vårdpersonal vet att bra förslag från SD oftast blockeras.
    Sedan kan jag nämna att cornucopia.cornubot.se igår kväll la in en enkät om vilket parti man skulle rösta på. Naturligtvis inget att hänga upp några förhoppningar på pga av allt som påverkar enkäten, men ändå lite kul.
    Klockan 14.30 i dag 8/1 hade 2236 röstat:
    SD 915 (41%), MED 296 (13%), annat parti (ej sjuK): 122 (5%).

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Sixten, du har en borgerlig sida som är nyliberal och du har s som balanserar mellan nyliberala strömningar och socialliberala och du har SD som är socialliberala. Partierna är inte lika om du ser på den ekonomiska politiken och vaktslående om välfärdsstaten. Att det sedan fattas så mycket hos samtliga partier är en annan sak. Vad är Med utom ett nytt nyliberalt parti? Vad skiljer C från M? de är ju båda nyliberala? Ta bort välfärdssystemen, öka klyftorna i samhället, privatisera. Det är nyliberalism. Du kan aldrig på ett rimligt sätt analysera politik utan att först utgå från den ekonomiska politiken. Det är alltid a och o i riksdagens uppgifter och har störst betydelse för befolkningen.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, Lars, historiskt, traditionellt och för 1900-talet har du helt rätt. Men under 2000-talet har något hänt och du har själv egentligen konstaterat det många gånger. Vi kan se en ny, kraftfullt verkande psykologisk, moralisk, medvetandebaserad dimension. Det är som om ett horisontellt snitt skulle ha skurit loss huvudet från samhällskroppen, skilt överbyggnaden från basen. Huvudsakligen i denna övre del genereras statsideologiseringen och sammanflätningen av det tidigare höger- respektive vänstertänkandet och sedan strilar det ner i samhällskroppen och kontaminerar de basala strukturerna.

    Dick Erixon (som för något år sedan blev chefredaktör på SD:s utmärkta nättidning och i mitt tycke är den sakligaste och träffsäkraste politiske analytikern i Sverige) har tidigare tagit upp en tydlig skiljelinje mellan utopister och realister. Idag skrivar han faktiskt just om denna nya, moraliska dimension, som skär igenom det politiska fältet på ett annat sätt än den ekonomiska höger-vänsterskalan: ”Det folkliga motståndet mot normupplösning avgör valet”, samtiden.nu 8 januari.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Här träffar du något Sixten, huvudet skils av från basen. Tänkvärt. Det är ju fortfarande så att basen dvs samhällsekonomin, produktionskrafterna för att använda Marx benämning bortsett från hans vidare teorier om ekonomin, är viktigast på sikt, det är någonstans här det inte går ihop, där man inte kan få grepp om vad som händer och varför oavsett om det är nyliberaler som Kristersson och Annie Lööf eller Fridolin och Löfven och hans undersåtar. En brist på realism. För många som flyter ovanpå. Som har till yrke att prata. Organisatoriska djur som tar sig fram. Det är här, i huvudet, i den ideologiproducerande apparaten du har den nye moraliska, psykologiska och medvetandeproducerande verkligheten du talar om. Jag håller med. Det är en brist på realism som samhället lider av. En brist på pragmatism inom det möjligas värld. Visioner! som inte hänger samman med vad samhället kräver för att fungera.

    Kanske det enda av Marx som kvarlever och eventuellt har relevans, är att ideologier är en följd av produktionsförhållandena (maktrelationerna). Häri finns också Patriks vilja betona den offentliga sektorns roll, VIK. Men jag tror mer på din formulering, det är ett avskiljande av ideologi från produktionsbasen som vi ser. Ungefär som vi ser i den muslimska världen, där ideologin, religionen hämmar den ekonomiska utvecklingen. Det skulle då handla om ömsesidigt påverkande relationer (som jag ofta varit inne på med min skiss om samhället bestående av en mängd system som relaterar till varandra och till individer) De ideologi och kunskapsproducerande systemen (skola, media, politik, universitet, kyrka, fack, föreningar) har avskilts från basen, det producerande samhället (oavsett om det är i offentlig eller privat regi).

    Tänkvärd formulering Sixten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://samtiden.nu/2018/01/det-folkliga-motstandet-mot-normupplosning-avgor-valet/

    Mycket träffande artikel Sixten. Jag vill bara tillföra att ekonomisk politik, det producerande systemet, inte kan ignoreras utan den här, ska vi säga, socialkonservativa kritiken, som jag delar, folkhemmet, pekar mot en politik mot ett socialliberalt samhälle med utbyggda välfärdssystem eftersom individualismen är ett så starkt kännetecken på nyliberala samhällen som ger mycket kraftiga inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader och detta i sin tur skapar mycket av den normupplösning vi ser. Jag vill inte kalla det socialism eftersom marknadsekonomi och privat ägande inte är i centrum och jag vill inte frikänna offentlig sektor från effektivitetsbrister och överdriven styrning av individen och felaktig resursanvändning och bristande styrning och resultatuppföljning, men jag ser behov av reglering av marknadsekonomin ur olika synvinklar (vilket sker). Vi tar det ofta för givet, de nordiska välfärdsstaterna, och glömmer dess centrala betydelse. Man lever bättre i Sverige än i många andra länder även om vi halkat efter bl.a. pga den politik man fört på olika områden.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Sverige är nu ett av Europas fattigare länder; det kanske inte beror på socialismen men det finns indikationer på det!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, vi år inte ett av Europas fattigaste länder. I Väst Europa har hushållen lägst privat förmögenhet i median före Portugal, men strax under Tyskland. Median påverkas självklart av immigrationen, men det påverkas också kraftigt av att svenskar haft lågt pensionssparande tidigare då staten garanterade pensioner. Creidit Swiss har mätt skillnaderna i förmögenhet och tagit hänsyn till lån och tillgångar och då kan man undra vad som händer om bostadsbubblan kollapsar! Men man måste också ta hänsyn till att svenska kronan är närmast permanent undervärderad med ca 25 % mot Euro och dollar (pga återhållen konsumtion och exportorientering).

    Vi är överens om att Sverige inte utvecklats väll om vi ser på BNP per capita och pga politik och tillkortakommanden i näringslivet under minst trettio år varav 12 under borgerligt styre. Frågan är om det är socialismens fel? Eller globalismen? Eller nyliberalismen? Eller pga ideologiproducenter tappat kontakten med verkligheten både till höger och vänster?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MOAB, har du något bättre förslag? Givetvis ska du i första hand skydda din familj, men vad föreslår du konkret och realistiskt att vi och andra ska göra i samverkan och målinriktat? Nu och de närmaste åtta månaderna. Du och jag och de flesta här på DGS vet att repatriering skulle behövas och att framtiden kommer att rymma våld, men det är inte realistiskt att bara flumma kring detta. Kom med dina konkreta förslag – eller förblir du en önskedrömmare?

    Gilla

 40. Lars skriver:

  https://www.svd.se/lundgren–backstrom-vi-maste-bli-medlem-i-nato-sa-fort-som-mojligt

  Jag läser artikeln här av ett par centerpartister och undrar över varför de inte problematiserar bilden och diskuterar kärnfrågan?

  ”När våra grannar är med i Nato måste vi också vara det…”

  Jag tänker Norden under kalla kriget med Sverige och Finland neutrala fungerat som buffert mellan Nato och Ryssland och man har förväntat sig eventuella angrepp mot Europa rulla fram genom Polen, Tyskland. Därmed har större intresse för Sverige och Finland saknats, man har inte velat binda trupp och materiel för ockupation och det har inte heller varit en militärt framkomlig väg för att ta Norge, med Nato trupper och betydelse för Atlanten och Ishavsflottan pga naturliga hinder.

  Så, jag är ingen expert på detta område, men jag undrar över vad som är nytt i bilden? Att Baltikum är med i Nato? Att teknologin sprungit iväg och kostar för mycket och samplanering och aktivitet tillsammans med Nato ställer upp krav och möjlighet för Finland och Sverige att gå med? Att väga mot det första stycket.

  Tror herrar centerpartister att de debatterar? Att de påverkar opinionen?

  Själv lutar jag åt att teknologi och låga försvarskostnader och samordningsvinster gör ett Nato medlemskap nödvändigt, försvarsmakten tycks rekommendera det, men hur står det till med Natos kapacitet idag egentligen? De satsar för lite på försvaret, ca 1 procent av BNP i snitt och en del av samordningsförhållandena tycks krackelera och vid insatser utanför Europa som i Afghanistan så är insatsen för förband från de olika länderna villkorade, en del förband för små för offensiva insatser, ordergivning kontrolleras med det egna landet osv. De fungerar väl som hjälp till USA och GB, men riskerar inte så mycket själva.

  Så slutligen i frågan om Nato medlemskap, hur fungerar Nato idag? Beslut i enighet, men länder kan avvika och ställa sig utanför, så vad händer exempelvis om Ryssland går in fullt i Ukraina, utanför Nato, eller i Baltikum eller i Polen? Ställer sig Nato utanför?

  Många frågor och inga svar…..

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Att Turkiet med tokislamisten Erdoğan i spetsen är fullvärdig medlem i NATO torde vara ett gott nog skäl att avstå från att förespråka medlemskap, Lars.

   Gillad av 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Hortensia 8 januari, 2018 at 10:51

    Du vet väl att Turkiet gick med i Nato redan år 1952, då landet var en sekulär stat. Sedan Erdoğan valdes till president har han i rask takt styrt landet i riktning mot ett islamiskt sultanat.

    Det svenska försvarsfokuset bör vara inriktat mot ett starkt egenförsvar. Idag kan inte staten Sverige försvara landet och även om viljan hade funnits, kommer inte Sverige att under de närmaste decennierna kunna försvara sitt eget territorium och sin befolkning.

    Det enda rimliga är att vi snarast söker medlemsskap i Nato och i första hand koncentrerar oss på att hålla ställningarna tillsammans med fr allt våra nordiska grannländer och i Östersjön.

    Seriösa säkerhets- och försvarsbedömare anser att den ryske presidenten Putin kommer att fortsätta att utvidga det ryska riket. Närmast till hands ligger de Natoanslutna baltiska länderna, vilket krigsstrategiskt kommer att ge Gotland en central plats.
    Antingen behåller vi Gotland med Natos hjälp eller också tar Putin över vår största ö, innan vi ens har förstått vad som hänt.

    Vi väljer själva vilka demokratiska Natoländer vi vill samarbeta med. Turkiet ligger inte ens i pipelinen.
    Det kan vara värt att påpeka att drygt hälften av SD:s väljare är positiva att gå med i Nato.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmmm… Hedvig, vem ska man våga lita på – Putin eller Erdoğan?

    Ingen svår fråga, om du ställer den till mig, som helst vill fortsätta vara svensk i ett svenskt Sverige, men oändligt mycket hellre skulle vilja vara svensk i ett potentiellt ryskt Sverige, än i det högst reellt islamistiska ”Sverige” i vardande.

    Tyskarna, som gick med i NATO 1955 respektive 1990, lär inte vara hjälpta av sitt medlemskap om/när den självvalt segregerade, stadigt ökande turkiska befolkningen gör gemensam sak med mer nyanlända trosfränder. Huvaligen!

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Förlåt, Patrik, för dagens kommentarsregn, men jag hittade just en intressant uppgift, som talar för mitt (mångordiga) resonemang kring hotet mot vår fred och sinnesfrid.

    Hedvig! Du har ju ögonen med dig och huvudet på skaft, så du hade kanske redan uppmärksammat att ”84 % av personerna som hotar världsfreden enligt FN är islamister. Från SvD Debatt idag.”

    ?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fuvell.se%2Fstart%2F

    Nu ska jag (åtminstone försöka) hålla tyst. 😉

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Hortensia 8 januari, 2018 at 19:17

    I min släkt finns outplånliga minnen av WWI och WWII och Stalins Gulag, som gör att jag inte kan dela din positiva syn på att som svensk leva i ett ”potentiellt ryskt Sverige”.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Jag beklagar verkligen dina släktingars gräsliga öden, Hedvig, men bör vi inte försöka förlåta de nu levande ryssarna deras landsmäns gamla synder, liksom vi till övervägande del för länge sedan har gjort med de flesta nu levande tyskarna…

    … särskilt när alternativet, bokstavligen, är att bjuda in den alls icke ångerfulle ”turken”, som så många forna européer har plågats, förföljts och dödats av under kampen att bevara sina egna samhällen civiliserade tidigare i historien?

    Ryssland har gjort stora framsteg under efterkrigstiden, medan Turkiet just har tagit ett gigantiskt steg tillbaka in ett i religiöst mörker, som hotar att sluka hela Västeuropa. Jag vill inte riskera att ”NATO-försvaras” av kvinnofientliga shariapoliser.

    Gillad av 1 person

 41. Maria skriver:

  “VISSTE NI ATT:
  – En nyanländ familj med mamma, pappa och åtta barn kan få 78 000 kr i statliga och kommunala bidrag per månad. Med en av kommunen hyrd privatvilla med en hyra om 35 000 kr?
  – En nyanländ kvinna som är 66 år och fått PUT fyra månader senare har ett äldreförsörjningsstöd om 12 700 kr i månaden netto?
  – Dyra kostnadsförslag på tandvård för nyanlända beviljas av kommunernas socialtjänst? Och att detta är mera regel än undantag? De flesta på över 30 000 kr.
  – Många som kommer till Sverige har noll arbetsförmåga och grava sjukdomar och därför går direkt till att få sjukersättning på livstid?
  – Att etableringsstödet de första två åren uppgår till ca 6 400 kr per person och månad. Plus otaliga tillägg om det finns barn?
  – Kommunernas nybyggda och dyra hyresrätter går till nyanlända och soc betalar hyran om det fattas pengar från etableringsstödet?
  – Vi inom socialtjänsten nu tar emot andra generationens invandrare som inte är självförsörjande? I vissa fall även tredje generationen?
  – Det finns en gigantisk byråkratisk apparat som bara hanterar hur pengar ska föras över från skattebetalare till nyanlända?
  Alla exempel ovan är hämtade från mitt yrkesliv som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Allt stämmer.”
  http://www.undertallen.se/2018/01/for-en-trippelregel-i-socialforsakringarna/

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   VILLE VI VETA?

   Helst inte så mycket på en gång, Maria, men tusen tack för denna hårresande information. Hoppas de av oss läsare, som ännu inte drabbats av svårartad blodstörtning orkar förmedla siffrorna vidare ut i (val)stugorna.

   Gilla

 42. johan utan land skriver:

  Bra tänkt att ta hänsyn till opinionsläget i sin argumentation. Men hurdant är opinionsläget egentligen? Ingen som vet. Numera vågar inga utom ett fåtal disstenter uttrycka avvikande åsikter. Dessutom finns det kvar väldigt mycket medelklass som inte märkt av nackdelarna av den förda politiken och som bara tar del av mainstreammedias utbud. Dessa människor kanske är vagt oroade över immigrationens avigsidor men de ser fortfarande populismen som det stora samhällsproblemet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.