Det man inte har i huvudet får man ha i benen

Patrik Engellau

Idag har jag inte kommit på någon lysande idé att utveckla i en krönika och därför har jag i stället tvingats arbeta för att få ihop en text. Jag har gått igenom de åtta riksdagspartiernas samt Medborgerlig samlings migrationspolitiska program.

Min forskningsmetod har varit att googla på partinamn plus ”migrationspolitik”. Jag tror att jag lyckats trassla mig fram till rätt sidor. Det finns dock en risk att jag kan ha missat någon viktig uppfattning som ett parti placerat någon annan stans på nätet. (Eller att partiet kanske inte vill visa var det står i frågan, som exempelvis Vänsterpartiet, som bara presenterar en kort text och sedan föreslår att besökaren ska läsa mer i två länkade riksdagsmotioner som båda leder till återvändsgränden ”file not found”. Jag återger partiernas uppfattningar med mycket få ord. Om jag slarvat och gör något parti orätt ber jag om ursäkt redan från början.

En slående observation är att alla de nio partierna utom ett presenterar sin migrationspolitik på ett mycket allmänt och kortfattat sätt. På ungefär en sida säger de vad de har att säga, vilket alltså inte är så mycket (utom i undantagsfallet). En väljare får veta vilken huvudsaklig attityd partiet har till migrationen, men inte vad slags praktisk politik i frågan som partiet skulle vilja bedriva.

Först kommer fyra partier som är odelat positiva till migrationen. Sedan kommer tre partier som har vissa tvivel om migrationens fördelar. Därefter kommer ett parti som är odelat negativt till migrationen. Sist kommer ett parti som verkar svårt att inplacera på tyckarskalan men som å andra sidan har en lång och konkret åtgärdslista.

Miljöpartiet  vill att det ska bli ”lättare att komma hit”. Partiet ”hoppas… att fler ska välja att leva och arbeta här… Papperslösa ska ha rätt till vård och alla barn ska ha rätt att gå i skolan… Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb.”

Vänsterpartiet har samma inställning som miljöpartiet. Vänsterpartiet ”vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck”. Staten ska sluta ”bygga murar” och i stället förkorta handläggningstiderna i asylärenden.

Centerpartiet tycker likadant. Partiet ”strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna. Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen.” Migrationen berikar Sverige. Eventuella problem beror på systemfel som är Sveriges egna.

Liberalerna ”vill ha en generös och human flyktingpolitik. Att många vill komma hit ”gör oss alla rikare”. ”Vi behöver ett stärkt gemensamt europeiskt asylsystem som innebär att vi tillsammans kan höja nivån på asylmottagandet i alla medlemsländer.” Dessutom bör vi ha mer arbetskraftsinvandring.

Kristdemokraterna är först ut i den partigrupp som kan ha dubier om migrationens välsignelser. Sverige ska ge migranter skydd, men det ska vara ”ordning och reda i asylmottagningen”. Partiet vill se några justeringar av den rådande migrationspolitiken. Integrationsprocessen ska ”påskyndas” genom att asylsökande ”inom två veckor från ankomst sluta ett kontrakt med Sverige om att delta i ett asylprogram”. Vidare ska flera av insatserna inom etableringsuppdraget utföras ”tidigare”. Dessutom behövs en ny anställningsform, ”introduktionsanställningar”.

Socialdemokraterna beskriver sina dubier så här: ”Migration är därför i grunden positivt. Men i dess spår finns också negativa sidor.” Partiet anser sammanfattningsvis att deras egen politik fungerat väl – ”Vi ser nu att de åtgärder regeringens hittills vidtagit fungerar” – men att de övriga EU-länderna nu måste hjälpa till. För övrigt bör ”utbildningsplikt” införas.

Moderaterna tycks mena att migrationen är bra bara migranterna försörjer sig själva. Därför ska permanent uppehållstillstånd bara beviljas den som kan försörja sig. Anhöriga ska ha försörjningsgaranti och de som saknar uppehållstillstånd ska utvisas.

Efter denna grupp tvivlande partier finns ett parti som inte har några dubier utan vet precis vad det tycker, nämligen Sverigedemokraterna: ”den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder [är] starkt negativ, såväl ekonomiskt som socialt”. Vad denna uppfattning skulle innebära för den praktiska politiken får man inte reda på annat än att ”Sverigedemokraterna värnar om asylrätten” samt att ”flyktingpolitiken
annars primärt skall vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet”.

Återstår Medborgerlig samling. Partiet presenterar ett elvasidigt migrationspolitiskt program med allmänna resonemang och 48 åtgärdspunkter av vilka de flesta är långt mer konkreta än något som något annat parti har lagt fram. Jag har läst promemorian tre gånger och inte kommit på något brunråttebetonat. Däremot andas texten djup oro över de ”förvärrade” svårigheter som Sverige nu står inför. ”Huvudskälet [till dessa svårigheter] är att vi underlåtit att analysera effekterna av ett generöst asylmottagande från icke-västliga regioner med ofta annorlunda kultur, utbildningsnivå och värderingar.” Men nu krävs skarpa åtgärder för att börja lösa problem. Här är några av de 48 punkterna:

· Efter många års omfattande asylmottagning bör Sverige – till dess att vi kommit till rätta med de strukturella problemen runt integrationen – införa asylstopp.
· Indraget uppehållstillstånd till personer som reser till områden kontrollerade av terrororganisationer.
· Rapporteringsskyldighet för myndigheter angående avvisade asylsökande och illegala migranter, så att deras vistelse i landet kan avslutas effektivare.
· Möjligheterna till överklagande av asylrelaterade beslut ska begränsas.
· Vid anhöriginvandring ska strikt krav på egen försörjning (ej bidragsrelaterad) hos den härvarande ställas.
· Avskaffa lagstiftning och andra regler som tvingar kommuner att ta emot nyanlända.
· Inled en omfattande granskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.
· Riv upp all lagstiftning som specifikt ger illegalt vistande stöd av det offentliga.
· Systematiskt tiggeri förbjuds alternativt försvåras. Utländska medborgare som ägnar sig åt systematiskt tiggeri skall dessutom avvisas från landet.

Migrationsfrågan är en av de viktigaste, kanske den viktigaste frågan inför höstens allmänna val. Man önskar att partierna besvärade sig med att närmare specificera vad de vill.

158 reaktioner på ”Det man inte har i huvudet får man ha i benen

 1. Aha skriver:

  Ingenstans är mångkultur en framgångsfaktor. USA brukar anges som ett framgångsland. Men det kan det knappast vara med fyrtio miljoner fattiga, mestadels svarta och latinos.
  Det finns alltså ingen evidens och ändå framhärdar partierna (och etablissemanget i övrigt) käckt att invandring är bra.

  Finns det någon större fejknyhet?

  Gillad av 10 personer

  • oppti skriver:

   Lyssnade på en krönika i dag som nämner utebliven fysisk mur men en tydlig inre mur som givit rekordlåg invandring till USA.
   Trump bygger en mental mur!

   Gillad av 1 person

 2. Peter skriver:

  Bara så att ni vet vad som (kanske) väntar när nästa generation politiker tar över. Denna debattartikel skrevs för några år sedan av MUF:s dåvarande vice förbundsordförande, Rasmus Törnblom:

  https://www.svd.se/vilka-ar-dagens-berattelser

  Man kan undra om Rasmus Törnblom i själva verket fått i uppgift av V, Mp eller F! att infiltrera MUF. Här kommer några utdrag. Försök att se det som ett humorinlägg eller ironiskt inlägg, för annars är det risk att man blir galen …

  ”Om Ronja, som inte fann sin tids ifrågasatta och ibland förbjudna kärlek hos Birk utan hos Ylva. Och jag hoppas att Ronjas och Ylvas kärlek kommer att vara lika självklar som Ronjas och Birks kärlek var för oss.”

  ”Om Pippi, som inte jagades av Prussiluskan från socialtjänsten och som Tommy och Annikas föräldrar aldrig skakade på huvudet åt. En Pippi som i stället hyllades, beundrades och fascinerade sin omgivning för sin frispråkighet, sin normkritik och sitt egna sätt. Vi kanske i dag snarare känner henne som Lady Gaga eller Beyoncé.”

  ”Om en föräldralös pojke som på samma sätt som Rasmus lämnade barnhemmet, lämnade sitt hemland i sökandet efter en familj och någon att bli älskad av. Vår tids Rasmus på luffen heter Sinan och är ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. På samma sätt som det i Rasmus värld bara var de blonda flickorna med lockigt hår som blev valda på barnhemmet var det ingen som till en början välkomnade Sinan med öppna armar. När detta berättas hoppas jag att det är lika självklart att bli arg på dem som vill skicka tillbaka Sinan till Afghanistan, som det en gång var att bli arg när polisen ville ta Rasmus tillbaka till barnhemmet.”

  ”Om Bullerbyn, som inte längre bebos av klassiska kärnfamiljer utan av stjärnfamiljer. Att Britta och Anna bor med pappa och pappa är i Bullerbyn lika naturligt som att Olle till en början inte bara saknar en pappa utan först får ett syskon när mamma Lisa gör en insemination. Det är ett Bullerbyn där barnen leker, hittar på äventyr och där vardagslivet är en idyll att längta till.”

  ”Om ett öppet, modernt och respektfullt Sverige tror jag att Astrid Lindgren hade berättat. Dit människor kommer från hela världen för jobb, studier, kärlek och undan krig och förföljelse. Där allas kärlek är lika självklar och respekterad. Där normkritik och frispråkighet har besegrat modern sexism och gamla könsroller. Där tillväxt och rörlighet har gjort världen större och öppnare. Långt bort från romantiserade gärdsgårdar, främlingsfientlighet och könsroller från 1800-talet.”

  Gillad av 3 personer

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Denna Rasmus Törnblom får nog ses som ett stolpskott och tämligen excentriskt inslag i moderat politik, möjligen fann han sin näring under FR:s skugga när det begav sig. Nu är han tydligen borta ur bilden och ersatt av en synnerligen duglig MUF-ordförande, som jag personligen skulle vilja karaktärisera som moderaternas potentielle räddare, ty en sådan behöver moderaterna.

   Några exempel på vad stolpskottet åstadkom publicitetsmässigt, givetvis i rätt tidning – Aftonbladet:

   • ”M-ledaren Anna Kinberg Batra i årets Prideparad i Stockholm – men hon borde ha haft sällskap av många fler i Moderaternas riksdagsgrupp”
   • ”Självklart öppnar vi våra hjärtan, Anna!”

   Gilla

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Det är inte utan förundran man tar del av vad partiernas ”tänkeriavdelningar” i frågan har presterat. Av vad man säger sig vilja, eller inte, så tycker jag det framgår att man svänger sig med ett antal begrepp utan att ens för sig själva ha definierat vad man anser att begreppen står för.

  Det första begreppet är asyl.
  Det är ett skyddsskäl man kan åberopa när man lämnar det område där man är förföljd eller hotad till liv och lem av andra skäl än egen kriminell verksamhet, som gör att landets polis är en i hälarna. Asyl kan alltså åberopas i första säkra land man kommer till efter att ha lämnat det egna landet.
  Om alltså SD anser att man skall värna asylrätten enligt detta synsätt så betyder det att våra närmaste grannar skulle kunna söka asyl i Sverige, men inga andra. För mig känns det helt OK.

  Det andra begreppet är flykting.
  Flykting kan man vara så länge som situationen i hemlandet omöjliggör att jag åter kan vistas där. Som syrisk flykting kan man vistas var som helst utom i Syrien.

  Det tredje begreppet är migrant.
  Migrant är du när du flyttar över nationsgränser i avsikt att bosätta dig i ett tredje land, när asylskäl inte längre föreligger. Du kan alltså vara flykting och migrant, men migrant förutsätter inte på något vis flyktingstatus.

  Som asylsökande flykting har man vissa rättigheter, t.ex. rätt till uppehälle på samma villkor som landets egen befolkning. Inte mer och inte mindre. Som flykting utan ovanstående asylskäl kan inga krav alls ställas på bemötande i mottagande land.

  Som migrant har du inga andra rättigheter än andra i landet i fråga. Du kan inte ens ställa krav på betalt boende. Än mindre att någon skall stoppa mat i munnen på dig. Kan du inte klara de uppgifterna på egen hand, eller med hjälp av någon namngiven garant, så har du inte ens rätt att vistas i landet. Till och med som turist måste du kunna visa att du kan försörja dig under din vistelse.

  Vad som alltså inträffat under en lång följd av år, men synnerligen markerat sedan 2013 är att Sverige har accepterat flyktingar som önskar migrera så som asylsökande med asylskäl.
  Det kanske funnes skäl för våra politiker att kasta av sig den mentala tvångströja de klätt sig själva i genom en absolut hårresande lagstiftning.

  Gillad av 15 personer

  • MartinA skriver:

   Kompetensskillnaden mellan SDs ”Migrationspolitiskt inriktningsprogram” och MEDs ”Migrationspolitiskt-program” är dock chockerande. Och då har SD oändligt mycket mer resurser än MED (MBS?). Och har det som sin viktigaste profilfråga. Väldigt märkligt.

   Medborglig samling:
   https://sd.se/wp-content/uploads/2017/10/Migrationspolitiska-inriktningsprogram-.pdf
   SD:
   https://sd.se/wp-content/uploads/2017/10/Migrationspolitiska-inriktningsprogram-.pdf

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Lägg dessutom märke till denna formulering i Medborglig samlings program:

    ”-Inled en omfattande granskning av Migrationsverkets handläggningsrutiner och hur dessa tillämpats. Identifierade felaktiga handläggningsåtgärder ska beträffande ansvariga inom verket prövas i enlighet med lagens bestämmelser om disciplinansvar och i allvarligare fall även enligt bestämmelser om tjänstefel. Till detta ska brister i styrningen av verket identifieras och i möjligaste mån ansvar utkrävas av regering och riksdag. Till sist ska inom Migrationsverket, regering och riksdag verkningsfulla förbättringsåtgärder formuleras och vidtas.
    -Inled en omfattande granskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.”

    Medborglig samling ger intrycket av att mena allvar med att göra sverige till ett fungerande land igen. Medan SD mer är asylprofitörer som vill berika sig själva. Hursomhelst så är MBS välformulerade program meningslöst. Den här krisen kan inte lösas parlamentariskt.

    Gillad av 6 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Medborgerlig Samlings kortnamn är MED. (MBS var det gamla partiet från 60-talet.)

    Med MED:s migrationspolitiska program borde krisen ha goda möjligheter att lösas på parlamentarisk väg. Det som nu nämnts behöver dock kompletteras av en återvandringspolitik.

    Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Tack!
    Problemet är inte programmet. Utan parlamentarismen och storleken på förvaltningen. Säg att en koalition som ser positivt på MEDs program tar makten 2018. Efter en massa kohandel och hetsande från media så blir det totalt urvattnat. När det sedan skall implementeras 2019-2020 så kommer förvaltningen obstruera det, diverse moralpaniker får igenom ännu fler undantag etcetera. Till sist får ”besluten” nästan ingen påverkan på verkligheten. Det system och de värderingar som finns i sverige klarar överhuvudtaget inte av den här situationen.

    Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, miljonprogram som pysselsätter alla tjänstemän och avhåller dem från att skada bonas pater familias som nu är ytterst viktigt. Och ett program för att för första gången införa rättsstat i Sverige och slänga rättspositivismen på historiens kökkenmödding.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Jag förstår ditt resonemang, MartinA, men tror att den accelererande krisen i sig kommer att göra MED:s migrationspolitik, i kombination med MED:s politik inom andra områden, nödvändig. MED:s politik vad myndigheterna beträffar är också genomgripande och skulle i praktiken innebära en slakt av det välfärdsindustriella komplexet, om den genomfördes. Framtiden kommer att kräva redikala politiska reformer och MED är villigt att genomföra sådana på ett civiliserat sätt och i samklang med rättsstatens principer. MED:s politik syftar i sin helhet mot en demokratisk omgestaltning av den svenska nationalstaten i samklang med västerländsk rättstatlig tradition. Vi tror inte, som de andra partierna, att det går att lappa och laga på den så kallade svenska (läs: socialdemokratiska) modellen. Dess tid är förbi, nu måste något nytt komma, och detta nya skall vara något bättre och mer långsiktigt hållbart än det gamla socialdemokratiska välfärdssamhället, som nu nått vägs ände. Den enda hållbara grund att bygga på är den västerländska rättsstaten med dess maktdelning och starka civilsamhälle. Staten skall vara liten och stark, samt sköta sina ålägganden gentemot medborgarna på effektivast tänkbara sätt.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    ”Den gamla socialdemokratiska välfärdsstaten” skall det stå, inte ”-samhället”. En stor del av problemet är ju den nuvarande sammanblandningen mellan stat och samhälle.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Tänkandet och skrivandet sker på PR-byrån, inte på någon politisk avdelning. Det är inte avsett för oss för att bedöma faktiska politiska ambitioner, utan för att leverera sympatiska små inskott i vulgärjournalistiska propagandastycken. Copy and paste.

   Gillad av 2 personer

  • Mikael Steinwall skriver:

   Jag läste i SDs senaste skuggbudget att asylrätten ska avvecklas ”på sikt”. Moderaternas nya migrationspolitik är till synes tuffare, asyl ska sökas utanför Sveriges gränser.

   Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    Mikael — om man läser innantill i FN-dokumenten, så har ”asylrätten” alls inte den innebörd som PK-sekten ger den.
    Avsikten är att den som är utsatt för förföljelse ska kunna söka skydd i FÖRSTA SÄKRA LAND!

    INGEN av dagens migranter är kvalificerad enligt den definitionen!!

    Gillad av 4 personer

   • Mikael Steinwall skriver:

    Hovs hällar – Ja, att systemet inte fungerar blev vi ju varse år 2015. Men min poäng var att bland de åtta riksdagspartierna är inte SD så radikala som man kan tro i frågan om det som kallas asylrätten.

    Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Migrationsfrågan är en av de viktigaste, kanske den viktigaste frågan inför höstens allmänna val. Man önskar att partierna besvärade sig med att närmare specificera vad de vill”.

  Under de år som jag har varit röstberättigad så har jag inte röstat på något parti därför att jag enbart har svalt deras sockrade utspel inför valet, utan det har nog mest skett enligt principen att valet har fallit på det parti som är minst osmakligt. Det kommande valet förstärker denna känsla nästan till överdrift så jag kommer att gallra ganska friskt.

  Det som ligger samtliga ”rumsrena partier” i fatet är deras långvariga och halstarriga försvar av en idiotisk invandringspolitik där det har varit fullständigt ointressant att genomföra en krass konsekvensanalys av de åtgärder som planeras. Sverigedemolraterna har under många år påpekat det ohållbara i den förda invandringspolitiken och som lök på laxen har detta parti anklagats för rasism – och andra negativa epitet – av de partier som nu kopierar SD:s åsikter.

  De partier som jag har svårt att ta på allvar beror både på deras utspel och på de företrädare som står i frontlinjen och bör vara de vassaste knivarna i lådan:

  – Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för min del inga alternativ. Inte heller Centerpartiet vars partiledare vill ha hit 30 miljoner ”nyanlända”, trots att vi inte ens klarar av att hantera dem som redan finns här.

  – Liberalerna har ju de båda Ceciliorna som representanter i EU och dessa är ju fullkomligt rabiata då det gäller att, med tvång, underlätta för flyktingar att komma till Europas dukade smörgåsbord. Givetvis bedriver de sina ärenden med partiledningens goda minne och detta gör mig misstänksam mot viljan hos detta parti att reglera invandringen på ett ansvarsfullt sätt.

  – Kristdemokraterna är svårt att veta vad de egentligen står för och handfast vill uträtta så inte dessa är heller något attraktivt alternativ.

  – Socialdemokraterna har ju huvudsakligen ”stjärnor” som Stefan Löfvèn och Margot Wallström som galjonsfigurer. Till och med Johan Westerholm – såsom varande socialdemokrat – ifrågasätter dessa bådas förmåga i politikens labyrinter och det måste betraktas som allvarligt och bör beaktas.

  – Moderaterna har ju i sin partitopp figurer som kraftfullt medverkat till att landet nu befinner sig i ett mycket svårt läge. Jag litar inte på Ulf Kristerssons kappvändning under galgen då han trots att han fördömer SD:s åsikter i invandringsfrågorna nu kopierar dessa och dessutom har mage att säga att de har usla värderingar!!

  – Medborgerlig samling verkar inte vara främmande för att ifrågasätta delar av invandringspolitiken utan skygglappar och en medlem som Josefin Utas är ju inte till nackdel för partiet. Det kanske skulle vara lyckat om SD och Medborgerlig samling placerade sig på en gemensam plattform för att starta ett samarbete?

  Ett parti som skulle föreslå en folkomröstning angående invandringspolitiken skulle nog vara det mest lockande alternativet för min del eftersom denna är en ödesfråga för landet.

  Gillad av 8 personer

  • marald12 skriver:

   Tack, det var nog det bästa jag läst på länge.
   Årets val kommer nog bli det klibbigaste i mannaminne, det kommer brunsmetas till höger och vänster.
   Tänker att man ska rösta på vad partierna har åstadkommit, inte på vad dom ”inte” lovar att göra under nästa mandat period. Sen är det sorgligt att dom i sandlådan utesluter ett parti, som är det andra största parti idag. Dom har ju inte fått en chans att visa vad dom går för.
   Rädd för att det kommer bli ett val med ett utbrett ful fusk, oavsett hur det går kommer 7 klövern utlysa nyval och då blir Annie Lööf statschef.
   Gör din plikt kräv din rätt. För Sverige i tiden.
   Vänligen Maria

   Gillad av 1 person

  • Ninnis Tankar (@Ninnis_tankar) skriver:

   ”Ett parti som skulle föreslå en folkomröstning angående invandringspolitiken skulle nog vara det mest lockande alternativet för min del eftersom denna är en ödesfråga för landet.”

   SDs politik innehåller att vi ska ha mer folkomröstningar i för landet avgörande frågor, där invandringen är en sådan. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/direktdemokrati-och-folkomrostningar_H2021540)

   Man försökte när situationen var som värst att få till en omröstning om invandringen med en kampanj man kallade ”Upprop för folkomröstning!”, här bland annat kan du se det: https://vasteras.sd.se/upprop-for-folkomrostning/

   Det Patrik tycks ha missat i sin googling är sidan med SDs åsiktsdokument, den finns här: https://sd.se/asiktsdokument/

   Själv föredrar jag läsa skuggbudgeten, för då får man ett helhetsgrepp om politiken i ett och samma dokument. Men det är en smaksak. 🙂

   Gillad av 2 personer

  • rudmark skriver:

   Ja det tar tid att vända en atlantångare, utan att det märks, och helst att riktningen inte förändras.
   Om MED och SD skulle gå ihop vore det lättare att rösta. Valsamarbete?

   Gilla

 5. Susanne skriver:

  Att så stora och samhällsomdanande projekt som asylmottagande, arbetskraftsinvandring, migrations- och flyktingpolitik presenteras så kortfattat hos de olika partierna kan hos den kritiskt sinnade medborgaren inte tolkas på annat sätt än att området präglas av en extremt stor ytlighet och kortsiktigt tänkande. För den förda politiken berör ju praktiskt taget varenda samhällsområde, och håller i detta nu på att i rasande takt förvandla Sverige till ett helt annat land.

  Sverige har länge uppburits av en mer gedigen utredningstradition. Man har låtit utreda konsekvenserna av alla tänkta större förändringar innan politiska beslut fattats. Men inget av detta har gällt för invandringen i vid mening. Här har man enbart lutat sig mot luftiga visioner och goda avsiktsförklaringar. Inte mer.

  Inga egentliga konsekvensanalyser har gjorts. Och detta är faktiskt häpnadsväckande. Och mer än så. Det är även oansvarigt. Inte bara mot oss som lever här och nu. Utan även mot kommande generationer. Mot de ännu ofödda. Politikernas underlåtenhetsförsyndelser är inte bara bråddjupa. De är också monumentala och oförlåtliga.

  Gillad av 11 personer

  • EMIL DEN GAMLE skriver:

   Den sista paragrafen i ditt inlägg står naken och skakande. Det är egentligen helt otroligt att politiker utan analys – och utan lov – genomför genomgripande och bestående förändringar i landet. Det är också oförlåtligt att vi tillåtit dom göra det.

   Gilla

 6. MartinA skriver:

  Hm, jag litade naturligtvis inte på PE utan gick och läste programmet själv. Och de inledande resonemangen var verklighetsförankarade, givet en medborgarstat. Och programmet utmärkte sig med kompetens och pålästhet. Jag har tidigare stött på en MEDare som hade en snarast Folkpartistisk frenesi i sin moralism och totala avsaknad av lojalitet till medborgarna, fick höra att han var ganska högt uppsatt. Men den här skriften imponerade.

  Nu kommer jag aldrig rösta på ett parti som inte uttryckligen säger att det finns ett värde i att det finns etniska svenskar. Men MED verkar vilja stabilisera härket sverige och ha en realistisk plan för att lyckas med det. Och gör ett kompetent och påläst intryck. Nu skulle MEDstyre bara leda till mer folkförstörande mittenextremism. Men de gör åtminstone intrycket att inte vara stollar.

  Gillad av 2 personer

  • Ulf Wiger skriver:

   Martina, om du läser MEDs idéprogram [1] kommer du se att det finns ett stort fokus på kontinuitet och uppslutning kring en ”kulturell och/eller historisk folkgemenskap” som grund för ett fritt och tryggt samhälle.

   Du hittar för all del inte formuleringen ”etniska svenskar” där, och det är absolut så att om du vill ta fasta på saker som hår-, ögon- och hudfärg, är MED inte ditt parti. Men i sitt tydligt konservativa anslag är MED långt ifrån ett ”mittenextremistiskt” parti, utan snarare ett renodlat högerparti med en noga artikulerad avvägning mellan individuell frihet och kulturell/nationell stabilitet.

   «Samtidigt är det viktigt att poängtera vad som är medlet och vad som är målet. Till skillnad från ensidigt nationalistiska rörelser inskärper Medborgerlig Samling att nationen, liksom andra samhällsgemenskaper, är medlet och den enskilda människans bästa är målet.»

   [1] https://www.medborgerligsamling.se/app/uploads/2017/06/ideprogram-for-medborgerlig-samling.pdf?x87163

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    För att ett samhälle skall fungera krävs att samhällets medlemmar ser tillbaka på en gemensam historia. Att de delar öde med varandra. Att du klär den verkligheten i vulgärtermer för att demonisera andras åsikter förklarar på vilken nivå ditt tänkande och din förståelse av världen och människorna befinner sig. ”Konservativ”? Pyttsan.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Dessutom visar din sista paragraf att ni har samma narcististiska individualistiska njuteri -som-livsmål perspektiv som nuvarande paradigm grundar sig på. Och vilken lägger vårt folk och vårt samhälle i ruiner.
    Som sagt, en del imponerande saker i ert program. Men vad ett samhälle är verkar ni inte veta någonting om. Det blir som ett barn som apar efter en vuxens handgester men inte förstår vad det syftar till.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Hursomhelst så verkar ni ett seriösare parti än SD. Och ha en mindre folkförstörande ideologi än de. Men jag blir alltid rasande när någon menar att det är illegitimt att vilja ha ett samhälle av folk som är som jag, som jag känner samhörighet med och som ser ut som jag. Det är den naturligaste sak i världen. Tack för svaret dock.

    Gillad av 1 person

   • Ulf Wiger skriver:

    @MartinA,

    ”Vulgärtermer”? Du är förstås fri att tolka in vad du vill i min kommentar, men jag kan förtydliga dess intention: om du med ”etniska svenskar” avser det kulturella arv som utvecklats över lång tid och utgör kärnan i vår nationella identitet, så menade jag att du borde kunna känna igen en hel del i vårt ideprogram.

    Av resten av kommentarerna drar jag slutsatsen att du helt enkelt extrapolerar utifrån vad du valde att tolka in i min kommentare snarare än att du faktiskt läste idéprogrammet. Rätta mig gärna om jag har fel i det, men om din avsikt var att kritisera idéprogrammet vore det bra om du formulerar dig mycket mer konkret än så.

    Men jag blir alltid rasande när någon menar att det är illegitimt att vilja ha ett samhälle av folk som är som jag, som jag känner samhörighet med och som ser ut som jag.

    Dessa saker ligger dock inte på samma nivå. Vi är nog (de allra flesta av oss) fullt villiga att bortse från ytan om vi upptäcker att vi i grunden har samma värderingar. De ytligare kulturella uttrycken är förstås inte oviktiga utan signalerar en djupare samhörighet. Samtidigt har vi mycket lättare att lära oss tolka olika ytor än vi har att förändra våra grundvärderingar – det senare tycks ofta knappast vara möjligt annat än vid djupt omvälvande livshändelser.

    Men som sagt, istället för att extrapolera utifrån korta kommentarer här, föreslår jag att du läser idéprogrammet. Det är verkligen tänkt att fungera som en kompass för de sakpolitiska programmen. Jag kan förstås inte garantera att du håller med om det, men jag tror i alla fall inte att du kommer finna det särskilt positivt till narcissism, identitetspolitik eller vilda experiment med den kulturella identiteten.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Jag har sagt det förut: Det är inte mer förkastligt att känna gemenskap efter genetisk släktskap än efter kulturell. – Ju mer man har gemensamt, desto starkare blir banden och hur omfattande och stark en gemenskap kan vara, beror på hur trovärdigt man kan motivera samhörigheten.

    Att de blonda och blåögda flickorna är de som alla vill ha och att deras bröder är de som alla vill vara kompisar med, är Inget att bli upprörd över. – Hade det inte varit de som var mest avancerade och fungerat som ”lekledare” globalt, hade det varit en annan grupp och det handlar inte om kultur utan gener.

    Gillad av 3 personer

   • Ulf Wiger skriver:

    @BO SVENSSON,

    Jag har sagt det förut: Det är inte mer förkastligt att känna gemenskap efter genetisk släktskap än efter kulturell.

    Framför allt är det väl inte speciellt märkligt? Men det som får ett samhälle att fungera i längden är att man enas om förhållningsregler, vilka i sin tur består dels av lagar och förordningar, och dels av värderingar, samt en lojalitet till den nationella gemenskapen och vilja att kämpa för den.

    Beträffande det genetiska släktskapet har vi här i Norden en lite speciell situation: vi har levt relativt åtskilda så länge att vi har betydligt mindre genetisk uppblandning än t.ex. i Afrika. Det syns bland annat på genomslaget av genetiska markörer som i globalt perspektiv är väldigt ovanliga (t.ex. blont hår och blå/gröna ögon). Sannolikheten att genetisk likhet korrelerar med många generationer av marinering i den lokala kulturen blir därmed kanske lite högre än på många andra ställen.

    Ofta är dock den genetiska gemenskapen – och särarten jämfört med andra – betydligt mindre än vi tror. Det behöver inte betyda något, om vi ändå känner oss som en stark gemenskap.

    Det är också bra att verkligen fundera på vad det är som förenar, medveten om att man kan bidra till konflikter genom att identifiera sig för snävt och hårt, och därigenom markera mot ”de andra”. Här gör identitetspolitiken stor skada genom att aktivt underblåsa polarisering.

    Jag har utvecklat mina egna tankar om det i detta inlägg på MED-bloggen.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Ulf Wiger
    Livets mandat, givet av evolutionen, är att livets syfte är att kopiera det genetiska material som skapat oss. Att individen är en tillfällig allians av olika genklaner. Och att majoriteten av det som är jag finns utanför mig själv.
    Det här är ”en sanning”. Inte ett politiskt program. Men det är en kraft som varje värderingsknippe och varje ideologi måste förhålla sig till. Om du bygger en ideologi som går emot livets mandat. Tendensen i människan. Är den meningslös. Eller, den är människans fiende.

    Så när du talar om ”hår-, ögon- och hudfärg” med förakt. Det här är naturligtvis bara markörer. Men vad det markerar är släktskap. Du föraktar släktskap som bas för samhörighet, och i förlängningen samhälle. Vilket gör att du befinner dig i samma krig mot verkligheten som vänstern gör.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Civilisation, vad är det? Var våra förfäder ”civiliserade” på 200 talet? Och om de inte var det så fanns det ju goda möjligheter att tjäna som foederati i civilizationens armeer och kanske besöka civilisationens hjärta Colloseum, från det ena eller det andra hållet.

    Gilla

   • Ulf Wiger skriver:

    @MartinA,

    Så när du talar om ”hår-, ögon- och hudfärg” med förakt. Det här är naturligtvis bara markörer. Men vad det markerar är släktskap. Du föraktar släktskap som bas för samhörighet, och i förlängningen samhälle.

    Nu extrapolerar du rejält igen. Var har jag sagt att jag föraktar släktskap som bas för samhörighet?

    Skulle jag tolka dina kommentarer på liknande sätt skulle jag kanske landa i att du förespråkar klankultur, som väl är den samhällsordning som allra ivrigast fokuserar på blodsband. Om det inte är dit du vill, kanske vi kan komma överens om att det finns ett ganska stort och nyanserat område mellan att tro att genetiskt släktskap är allt, och att förkasta det helt?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag ser klankultur som oundviklig från det läge vi befinner oss i. Alla våra nya landsmän tar hela tiden sin egen sida, gynnar de egna när de själva har positioner, kräver alla medborgares likhet inför lagen när de inte har det. Ni som vill ta helhetsansvar kommer bara lyckas lura oss svenskar en gång till, förlänga tidsperioden innan vi svenskar slutligen lär oss från våra nya landsmän det korrekta uppförandet i ett mångkulturellt samhälle. Att alltid ta den egna sidan och att kollektiv bestraffning är livsnödvändig.

    Du kanske tycker det här är illa. Men jag är inte den som har försörjt mig på att åstadkomma dagens situation där detta är oundvikligt. Till skillnad från många MEDare. Jag förespråkar inga helhetslösningar eller något nytt system, jag förespråkar att svenskar skall vara på svenskarnas sida. Enbart. Sen får det bli som det blir men då håller vi iallafall varandra om ryggen. Ni har försökt era generella lösningar. Ni har tusen sinom tusen gånger sagt ”lita på oss! det ska bli så bra så bra så bra”. Det blev det inte. Ni har misslyckats.

    Bryt upp den sista utländska klanen i sverige och se till att varje utlänning agerar strikt enligt alla medborgares likhet inför lagen. Då skall jag överväga att vara litet mer vidsynt.

    Gillad av 1 person

  • _Suède à l'étranger_ skriver:

   @ Martin A,

   ”Jag har tidigare stött på en MEDare som hade en snarast Folkpartistisk frenesi i sin moralism och totala avsaknad av lojalitet till medborgarna, fick höra att han var ganska högt uppsatt. ”

   Samma här, men det var fler än en! Flera av deras företrädare präglas av klassisk svulstig folkpartistisk självgodhet och moralism. Den person du tänker på är möjligen Oskar Hagberg, ledamot i partistyrelsen. Du och jag var båda med i en debatt i början av 2017 angående repatriering när denne Hagberg närmast exploderade i en moralistisk kavalkad. Han förklarade väldigt tydlig att man var en DÅLIG människa om man ville se storskaliga repatrieringar. Man hade fel värdegrund.

   Den debatten finns kvar, men Hagberg har klippt bort sina egna kommentarer. Likväl, här är länken:

   https://medbloggen.se/2017/01/31/invandringen-minskade-inte-2016-utan-okade/

   Som vanligt vad gäller MED, fanns det även några pragmatiska och resonerande företrädare med i tråden.

   Sen har vi klassikern om polisen där den försvarspolitiska talesmannen, Kai Rämö, bjuder på en liten resa i tiden och levererar en argumentation som hade passat i valfritt 7K parti cirka 2012, dvs. en nästan häpnadsväckande brist på sans och vett kombinerat med högtravande utsagor om hur fin och god han är samt hur onda och rasistiska de är som har avvikande uppfattning. Där finns hela debatten kvar och kan läsas här:

   https://medbloggen.se/2017/02/18/dags-att-uppvardera-polisen/

   Samtidigt låter det migrationspolitiska programmet bra och många av företrädarna ger ett sympatiskt och resonerande intryck. Vi får väl se hur det utvecklas, men min grundinställning är att man bör vara misstänksam. Det luktar folkparti och språktest om det här……

   Utlandssvensk

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Tackar! Föredömligt! Jag tror partipolitik är meningslöst. Därför att värderingarna och insikterna och traditionerna inte längre finns i det svenska folket. Metapolitik som DGS är fortfarande meningsfullt. Och att skapa laterala band.

    Alltså, det är inte MEDs fel att matrialet de har att jobba med, att paradigmet de verkar i, är hopplöst. De gör nog så gott de kan. Men min övertygelse är att medlemskap i en syförening eller att inrätta regelbundna släktträffar eller att börja gå i kyrkan är meningsfullare än något initiativ som verkar för att förändra någonting parlamentariskt.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Hursomhelst så verkar ni ett seriösare parti än SD. Och ha en mindre folkförstörande ideologi än dem.

    Gilla

   • _Suède à l'étranger_ skriver:

    @ Martin A,

    ”Alltså, det är inte MEDs fel att matrialet de har att jobba med, att paradigmet de verkar i, är hopplöst.”

    Jo, det ligger något i det

    ”De gör nog så gott de kan.”

    Jag vet faktiskt inte riktigt. Utan tvekan finns det många individer i partiet som gör en hederlig insats för att rädda det som räddas kan. Men det verkar också saknas ett fungerande ”immunförsvar” mot det tänkande som under lång tid har förstört vår nation. De är t.ex alldeles för villiga att släppa in gamla 7K politiker, inklusive människor som har suttit i åratal som knapptryckare under befäl av Reinfeldt.

    ”Men min övertygelse är att medlemskap i en syförening eller att inrätta regelbundna släktträffar eller att börja gå i kyrkan är meningsfullare än något initiativ som verkar för att förändra någonting parlamentariskt.”

    Jag är inne på något mitt i mellan det du beskriver och den traditionella fokuseringen på riksdagen. Som jag ser saken, finns det väldigt mycket som talar för separatism, vilket i praktiken innebär att en eller flera kommuner bryter sig loss och bildar nya stater. Om jag minns rätt har jag skrivit lite om saken här tidigare, men jag har även utvecklat mitt tänkande på andra ställen.

    Utlandssvensk

    Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Metapolitik på civilsamhällelig basis är, som jag ser det, ett nödvändigt komplement till politiken. Det finns alltid i varje parti företrädare som man ogillar. Vi som tillhör MED är på intet sätt eniga i allt. Personligen är jag ingen vän av moralism a la FP. Den person som ”Utlandssvensk” nämner vid namn är för övrigt inte längre medlem i Medborgerlig Samling. Han lämnade partiet för att han inte kunde acceptera ett majoritetsbeslut under senaste årsstämman. Vad MED vill framgår av vårt partiprogram, inte av vad enskilda medlemmar säger.

    Gilla

   • Ulf Wiger skriver:

    @Utlandssvensk,

    Det är förstås naturligt, som du själv också konstaterar i den senare debattråden, att ett ungt och växande parti kan spreta lite. Och vi inser förstås att vi måste jobba hårt på att bygga en välförankrad och trovärdig plattform i tid före valet. Att vi lagt ned så mycket jobb på att få till ett tydligt idéprogram och utförliga sakprogram ideologiskt förankrade i detta, är en central del av detta arbete.

    @Martin A,

    Att det inte skulle gå att förändra något parlamentariskt är en rätt dyster inställning. MED håller för all del med såtillvida att vi förespråkar en helrenovering av det parlamentariska systemet [1], samt – inte minst – ju faktiskt bildades till stor del pga ilska över DÖ.

    Dock vill jag nog dels invända att det är lite meningslöst att kritisera ett politiskt parti för att de vill driva igenom förändringar på parlamentarisk väg – det är ju själva poängen med att starta ett politiskt parti! – och dels ställa motfrågan vilka utomparlamentariska åtgärder du i så fall skulle vilja ställa större tilltro till?

    [1] Demokratipolitiskt program för Medborgerlig Samling

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Nej, det är en livsbejakande och positiv inställning. Den betyder att vi svenskar kan skydda oss själva på riktigt. Och att vi är de enda som kan skydda oss. Istället för att leva i tron att vi måste gå med mössan i hand till professionella parasiter. Som lismar och ler och hugger oss i ryggen.

    Gillad av 1 person

   • _Suède à l'étranger_ skriver:

    @ ANNA LINDÉN,

    ”Den person som ”Utlandssvensk” nämner vid namn är för övrigt inte längre medlem i Medborgerlig Samling”

    Jag nämner två personer, Kai Rämö och Oskar Hagberg. Har båda lämnat eller en av dem?

    @ Ulf Wiger,

    ”Det är förstås naturligt, som du själv också konstaterar i den senare debattråden, att ett ungt och växande parti kan spreta lite. ”

    Visst, det står jag för! Jag har även sagt att det är ett friskt initiativ och att det är modigt att öppna upp för debatt med väljarna. Allt detta gjorde att jag ville veta mer samt försöka att bidra till en verklig debatt. Men det gick ju inte så bra, vilket reflekteras i hur jag nu ser på partiet. Om man spyr galla, ska man inte räkna med att få honung tillbaka…

    Men sen finns även, som sagt, många kunniga och vettiga personer i MED. Jag har debatterat i många år och du är kanske den mest seriösa person jag någonsin har stött på (Ulf och jag har debatterat på en annan blogg). Även t.ex Fredric Morenius verkar väldigt vettig och detsamma gäller flera andra som jag inte kommer ihåg namnet på.

    Jag önskar er ärligt lycka till och kommer att titta på MED igen när vi närmar oss valet. Men med misstänksamma ögon…..

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    @Jan Molin
    SDs kärna, dess anledning att finnas till, är att bevara välfärdsstaten. Det är så de motiverar sitt invandringsmotstånd. Med hög invandring så går det inte att ha en välfärdsstat, alltså är de mot invandringen.

    Men den generella välfärdsstaten är grundproblemet. Den gjorde att vi inte behövde varandra längre. Den flyttade vår lojalitet från varandra tills taten. Och den är vad som driver massinvandringen. Så på alla tänkbara sätt är välfärdsstaten folkförstörande.

    Vidare har SD ”svenskhet” som en central del i politiken. Men de har hittat på en ny idiotisk definition av svenskhet, att det skulle vara ett beteende eller värderingar eller skattebtalande. Istället för vad det verkligen är, vi som har en gemensam historia. Vi som känner vi med forna tiders svenskar. Vi som växt ihop till att ha ett gemensamt öde. Att omdefiniera det här är sanslöst motbjudande och superläskigt.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    @Jan Molin
    SD 2009 har ingenting gemensamt med SD 2017. När de slängt ut alla de slitvargar som kämpade i ödemarken före 2010 så förlorade de rätten att hävda att de har ”kämpat i decennier”. Fruktansvärt motbjudande saker har gjorts i SD. Inte nog med att de slängt ut gamla slitvargar, de har även gjort sitt bästa för att demoinisera och misskreditera dem när de slängde ut dem. Så att de inte skulle kunna utgöra ett politiskt hot i framtiden. Ofta har de gjort denna demonisering ihop med Expo och media, eller åtminstone med medias värderingar och retorik. Det här gör att jag inte kan känna någon som helst respekt för SD, de har blivit samma hycklare och åsiktskorridorare som alla andra. Det var ju tänkt att de skulle protstera och utmana systemet? Istället blev de en del av det.

    Gilla

   • Ulf Wiger skriver:

    @Utlandssvensk,

    Jag har debatterat i många år och du är kanske den mest seriösa person jag någonsin har stött på

    Åh, det var värst! Den värmde. 🙂

    Gillad av 1 person

 7. Per-Anders skriver:

  Alla partier har bara en massa floskler med undantag av Medborgerlig samling. Men de saknar två saker. Asylsökande som begår brott ska ut ut landet. Invandrare som inte vill integrera sig ska ut ur landet.

  Den absolut viktigaste frågan för Sverige idag är att alla invandring måste stoppas och en massa invandrare måste utvisas. Inget parti har det i sitt program. Med andra ord innebär en röst på något av dessa partier en automatisk undergång för svensk kultur, svenska folket och för Sverige som land, det vi idag definierar som Sverige.

  Alla andra frågor ni har på er agenda, kanske skola eller vård, blir totalt meningslösa när Sverige går mot en framtid där svenskar bli i minoritet i landet. Glöm då era drömmar.

  Ta hellre en blank lapp och skriv ”Stoppa invandringen” på den och lämna i den som er röst.

  Gillad av 5 personer

  • Christian Möllenhoff skriver:

   ”Asylsökande som begår brott ska ut ut landet. Invandrare som inte vill integrera sig ska ut ur landet.”

   Medborgerlig samling kommer inom kort att presentera ett integrations/assimilationspolitiskt program som adresserar just den typen av frågor.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Där platsar ju min billiga lösning med bevakade enklaver intill internationell flygplats, dit man förpassas som utvisad/avvisad och varifrån man är fri att ta sig vidare på eget ansvar.

    Jag har inte hört talas om någon annan realistisk lösning på det problemet.

    Gilla

   • Paul skriver:

    Vad anser Medborgerlig samling om återvandring och repatriering som är nödvändigt om Sverige ska räddas och bevaras svenskt? Samtliga åtta riksdagspartier plus Medborgerlig samling saknar en konkret återvandrings- och repatrieringspolitik. Denna politik ska vara human, effektiv och rättssäker.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Svar till Paul:

    Medborgerlig Samling (MED) anser att de invandrare som vill bo i Sverige skall integreras i det historiskt framvuxna Sverige med dess västerländska värderingar. Det är ett rimligt och självklart krav. Om man vill odla det gamla landet språk och kultur (med detta begrepp avses inte företeelser som bryter mot svensk lag) får det ske på egen bekostnad och inom civilsamhällets ram. För dem som inte vill bli en del av vårt historiskt framvuxna land är återvandring en lösning. Hur en sådan återvandring, som skall vara rättssäker och human, bör ske i praktiken är en intrikat fråga som kräver mycket tankemöda. Förhoppningsvis kommer konkreta förslag till återvandringspolitik att finnas med i det integrations-/assimilationspolitiska program som nu håller på att tas fram av MED.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   P-E — Ditt förslag verkar något puerilt.

   Om du lyfter blicken en liten aning från vad partierna skriver och tittar på hur de agerat i praktiken, så kan du få ledtrådar.

   Att SD:s program för migrationen är kortfattat och saknar de snygga detaljer som MED har i sitt, beror troligen på att SD inte vill binda upp sig på en massa detaljer i programmet, utan är mer fokuserade på vad som kan uträttas i praktiken.

   MED har däremot ingen praktik, och presenterar därför en önskelista med adress ”Jultomten”.

   Gillad av 2 personer

  • Ninnis Tankar (@Ninnis_tankar) skriver:

   ”Den absolut viktigaste frågan för Sverige idag är att alla invandring måste stoppas och en massa invandrare måste utvisas. Inget parti har det i sitt program.”

   Totalt stopp för invandring har inte SD, men utvisning står på programmet.
   – Vistas illegalt i landet
   – Kriminalitet: ”Det bör därför vara obligatoriskt att pröva frågan om utvisning när en utlänning begått brott i Sverige, och för vissa brottskategorier bör dessutom utvisning vara en standardpåföljd.” Kriminalprogram; https://sd.se/asiktsdokument/
   – Om uppehållstillstånd erhållits på felaktiga grunder ska det återkallas: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6319052 (så även gällande medborgarskap**)
   – ”Förändras situationen – vare sig det handlar om avslutat arbete, brutet förhållande eller förbättrade villkor i hemlandet – ska också uppehållstillstånden som regel återkallas.”**

   ** Båda på sidan 2 i länken nedan

   SD har dessutom återvandringspolitik, se sidan 5, https://sd.se/wp-content/uploads/2017/10/Migrationspolitiska-inriktningsprogram-.pdf

   Man måste dock vara medveten om allvaret i situationen som 7k skapat. Ingen har ett trollspö, detta kommer att ta tid, lång tid, att få vårt land på rätt köl.

   Gilla

 8. Johan Karlson skriver:

  Artikeln visar på ett bra sätt varför jag är medlem i Centerpartiet. Mycket av förslagen du listar från Medborgerlig samling vill jag absolut inte se förverkligas.

  Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Noterar att min sanningskommission i en urvattnad form finns med hos Medborgerlig samling, liksom Donald Trumps så kraftigt kritiserade uppmaning att invandringen (Trump begränsade sig till muslimer) skall stoppas tills myndigheterna vet vad f-n som håller på eller vad f-n de håller på med.

  Gillad av 5 personer

 10. Jeff skriver:

  Iranska kvinnor är som många andra trötta på att leva i fångenskap.

  Iranska kvinnor har genom att riskera sina liv visat den rätta sidan hos de som försöker få burka och hijab till ”symboler för frigörelse”.

  Det desperata iranska folket som väller ut på gatorna i protest mot den islamistiska regimen pekar på Irans medborgares bittra liv, särskilt kvinnornas, i vilket de i nästan fyrtio års tid har tvingats leva under islamistisk lag (sharia).

  Dessa demonstrationer har även avslöjat de islamister som tar sitt eget folk som gisslan för att stilla deras törst efter makt – genom förtryck, fängelse, tortyr, avrättning – de tar till alla metoder som finns.

  Iranska kvinnor är som många andra trötta på att leva i fångenskap.

  https://sv.gatestoneinstitute.org/11685/kvinnor-frihet-iran

  Skulle vara intressant att få höra Gudrun Schymans kommentar. Om jag inte minns fel har hon själv spökat ut sig i en hijab och kallat det för en frihetssymbol. Vi får heller inte glömma vår feministiska regerings besök i Saudiarabien….

  Gillad av 3 personer

   • Jeff skriver:

    Friheten att uttrycka en åsikt som inte passar in i pk mallen håller på att snävas in alltmer.
    På många fronter.

    Merkel har redan infört nätcensur i Tyskland.

    Jag har beslutat att vi ska förändra vårt juridiska system för att skydda det demokratiska livet från dessa falska nyheter, sa Macron i sitt nyårstal.

    Hanna Stjärne på SVT som vill att Facebook och Google stryps inför valet i höst för att förhindra fake news.
    All rapportering ska helst gå genom SVT:s censurfilter innan det släpps ut till folket.
    Med Löfvens goda minne kan man tänka…

    Är det Trumps och de sk.högerextremisternas framgångar som spökar?
    Vi har bara ett hopp kvar som jag ser det – SD

    Gillad av 2 personer

 11. Björn skriver:

  FAKTUM: Hade SD, I STÄLLET FÖR att bli nazist-stämplade, fått gehör för sin syn på ohämmad invandring långt tidigare, hade Sverige INTE befunnit sig i den nuvarande ”rävsaxen”! Att ”klöverpartierna” nu så smått börjar inse sina misstag, och med menlösa ”floskler”, typ ”bättre integration” osv, försöker ”ställa allt tillrätta”, när det i praktiken redan är för sent, är bara så j-a patetiskt och tragiskt!

  Gillad av 7 personer

 12. weasel skriver:

  ”Jag har läst promemorian tre gånger och inte kommit på något brunråttebetonat”

  Nej, men jag är fullständigt övertygad om att Anders Lindberg, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf, Malena Ernman, Henrik Arnstad , Henrik Schyffert, Expressen och SVT hittar ungefär 623 främlingsfientliga och rasistiska saker som strider mot både mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

  För övrigt är en röst på Medborgerlig Samling detsamma som att ge fortsatt mandat åt MP och C.

  Gillad av 6 personer

 13. Laila skriver:

  Jag har just börjat läsa på om de olika partierna mer noggrant och mycket återstår. Jag blir högst fundersam och håller med om att vissa punkter är kortfattade och jag blir inte särskilt klokare. MED’s punkter i frågan är hittills de mest detaljerade som sagt. Invandrarpolitiken är en viktig fråga som verkligen behöver bearbetas och synas i sömmarna från flera olika perspektiv.

  Sedan undrar jag mer över sjukvården och skolan, vilka är viktiga frågor för mig. Även andra myndigheter som är till för att hjälpa samt hålla ordning i landet. Tänker att dessa punkter påverkas kraftigt då t ex handläggningstider hos myndigheter blir kraftigt ansatta när det är så många människor som ska tas om hand. Har vi resurser till det? Tänker på all stress i samhället och nedskärningar som leder till ökad press och i många fall sjukskrivningar. Även att kompetenskrav minskar på flera arbetsplatser, vilket leder till osäkerhet och inte lika väl utfört arbete. Många saker hänger ihop här för att samhället ska fungera och jag undrar verkligen hur det ska gå.

  Det jag blir mest upprörd över är jag inte riktigt förstår de olika partiernas ståndpunkter i frågorna. Det som rapporteras i media är kortfattat och ofta ägnas mest utrymme till ”pajkastning” mellan partipolitiker (ex; ”du har fel för att du är röd” och tvärtom), vilket gör att själva sakfrågan kommer i skymundan. Jag är minst sagt villrådig och ska fortsätta med min påläsning för att försöka bli klokare. Jag skulle även tycka att mer samarbete och samförstånd i regeringen skulle leda till mer utveckling, vilket säkert är väldigt naivt av mig – men i alla fall…
  Laila

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Laila — bra att du sätter dig in i sakerna. Visst är det så att massinvandringen, som har helt extrema volymer även jämfört med våra grannländer — påverkar hela samhället negativt. Och däri ligger problemet!

   För några decennier sedan var det annorlunda, då kom ex-vis 50-talets invandrare från Finland genast i arbete och har assimilerats utan problem. Numera däremot, så har vi en helt annorlunda sorts invandring, som håller på att i grunden förstöra vårt land.

   De etablerade partierna har i decennier gjort sig blinda och döva för detta, men på allra sista tiden börjar somliga av dem ge sken av att ändra sig. Denna omsvängning ”under galgen” litar jag dock inte ett dugg på!

   Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Svar till Jan Molin:

    1975 års beslut att Sverige skulle vara mångkulturellt var olycksaligt. MED anser att invandrare som bor i Sverige skall anpassa sig till svensk och västerländsk sed. Hemspråksundervisningen i skolan skall avskaffas. Vill man grunda föreningar som förvaltar hemlandets språk och kultur bör detta ske på civilsamhällelig basis och bekostas med egna pengar.

    Gilla

 14. Richard skriver:

  · Efter många års omfattande asylmottagning bör Sverige – till dess att vi kommit till rätta med de strukturella problemen runt integrationen – införa asylstopp.

  Bra!

  · Indraget uppehållstillstånd till personer som reser till områden kontrollerade av terrororganisationer.

  Bra!

  · Rapporteringsskyldighet för myndigheter angående avvisade asylsökande och illegala migranter, så att deras vistelse i landet kan avslutas effektivare.

  Bra!

  · Möjligheterna till överklagande av asylrelaterade beslut ska begränsas.

  Det ska givetvis inte finnas någon som helst möjlighet till överklagande.

  · Vid anhöriginvandring ska strikt krav på egen försörjning (ej bidragsrelaterad) hos den härvarande ställas.

  Ja.

  · Avskaffa lagstiftning och andra regler som tvingar kommuner att ta emot nyanlända.

  Ja, utom kommuner där man röstat på partier som vill ha förd politik invandringspolitik. Man ska få stå sitt kast.

  · Inled en omfattande granskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.

  Bra!

  · Riv upp all lagstiftning som specifikt ger illegalt vistande stöd av det offentliga.

  Bra!

  · Systematiskt tiggeri förbjuds alternativt försvåras. Utländska medborgare som ägnar sig åt systematiskt tiggeri skall dessutom avvisas från landet.

  Bra!

  Gillad av 3 personer

 15. Steven Jörsäter skriver:

  I stort sammanfattar SDs program läget på ett bra sätt. Mångordiga akademiska utläggningar vinner inte val. Den enda oron är svamlet om asylrätten. Det är ju den som har skapat allt det elände vi har. I praktiken har det inneburit att alla som har det litet motigt hemma får fri lejd. Detta gäller ju miljarder människor! Asylrätten måste omedelbart ersättas av en asylmöjlighet. Och den måste innefatta starka begränsningar. Man måste vara personligen förföljd. Folkgrupper bör stanna och slåss – vem ska annars göra det? En annan lämplig begränsning är att den måste sökas i geografiskt närmaste land där man inte (bevisligen) är förföljd. Som det nu är så fungerar den som en gräddfil att ta sig till attraktiva länder som är stängd för vanliga människor som vill komma och arbeta. En osannolik orättvisa.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Steven J — Håller helt med dig — passusen om ”asylrätten” har troligen helt enkelt stoppats in för att försvara SD mot hätska anklagelser från PK-sekten.

   Asylrätten, som den faktiskt definieras i dokumentet, är helt OK. Den innebär bara att flyktingar från Norden skulle ha rätt att söka asyl!

   Den absurt utvidgade tolkning som används av PK-sekten är helt irrelevant.

   Gillad av 4 personer

  • Simon skriver:

   Jag skulle inte säga att det är asylrätten som den formulerats i de internationella avtal som Sverige skrivit under som är problemet. Det är den tolkning av asylrätten som gjorts av svenska politiker och myndighetsföreträdare som varit bortitok. Samma betoning av den enskildes rättigheter och nedtoning av korresponderande skyldigheter och konsekvenser av felaktigt handlande som genomsyrar vårt samhälle överlag.

   Gillad av 4 personer

 16. torstenjo skriver:

  En slående svaghet i migrationsdebatten är att fokus så ensidigt är koncentrerat på asylmottagning av flyktingar från oroshärdar. Över tiden borde denna grupp, precis som den gjort historiskt, bidra med ett mindre antal individer. Utgångspunkten måste vara att asylflyktingar bara har behov av skydd för en begränsad period, till dess att situationen i hemlandet har förbättrats. Denna grupp bör därför aldrig få permanenta uppehållstillstånd, eller få tillgång till språkundervisning och andra åtgärder som är ämnade för permanenta immigranter. Debatten är ensidigt inriktad på migrationens negativa konsekvenser, men immigration är inte negativ i sig, utan det är dess skeva sammansättning med tyngdpunkt på för nationalräkenskaperna olönsamma individer som skapar problem. Tvärtom finns det mycket som talar för att positiva incitament borde införas (t.ex. skattelättnader) för lönsamma invandrargrupper; exempelvis kvalificerade specialister eller kapitalstarka entreprenörer.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Torstenjo — Att debatten i ditt tycke är så negativ beror på de enorma problem som ASYL-invandringen har skapat.
   Dessa problem har hunnit bli helt ohanterliga, och hotar nu själva grunden för vårt samhälles fortsatta existens!

   Vad beträffar det i sammanhanget mycket obetydliga inflödet av för oss intressant arbetskraft, så kan jag inte se att vi står i så desperat behov av sådan, att man skulle behöva några särskilda morötter för dem. Det räcker bra med att avlägsna vissa idiotiska byråkratiska hinder, som man kunnat läsa om i pressen.

   Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Har du då inga andra lojaliteter än pengar? Och är inte att premiera statens behov framför folkets fascism?
   Du tar in femtusen indiska programmerare och förstör därmed arbetsmarknaden för svenska programmerare. Hur kan då då neka programmerarnas krav att du medelst invandring skall lönedumpa de tjänster som de efterfrågar, såsom barnpassning och trädgårdsskötsel. Ditt förslag angriper sammanhållningen i samhället. Det finns ingen bra invandring.

   Vidare, ditt förslag går ut på att importera en elit från utlandet. Vad tror du händer sen? Hur vänligt sinnad kommer denna elit vara mot oss svenksar? Ditt förslag är bara en ny version av Erik av Pommerns tyska fogdar.

   Gilla

 17. Staffan Tjus skriver:

  Genomgången visar att MED är det enda partiet med en tydlig och genomarbetad uppfattning i frågan. Programmet är framtaget av vanliga partimedlemmar på sin obetalda fritid till skillnad från riksdagspartiernas tunna soppa producerat av betalda politruker. Det visar styrkan i partiet grundat på vanliga skötsamma människors engagemang. I jämförelse med SD finns det förvisso många likheter när det gäller invandrings- och integrationspolitiken, men där stannar det. MED har en helt annan uppfattning än SD i de flesta andra frågor. Exempelvis i frågan om NATO eller EU.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Staffan — Det har inte möjligen slagit dig att skillnaden mellan SD:s och MED:s listor är att SD:s är resultatet av att man ser listan som en allmänpolitisk lista som man sedan kompletterar med praktiska åtgärder när läget så tillåter — medan MED:s helt enkelt är en tjusig önskelista som man lika gärna kunde skicka till Jultomten?

   Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Vad du tjatar om jultomten, Hovs Hällar. Julaftonen är förbi, du får vänta ett år på att han skall komma tillbaka. Ett konkret handlingsprogram har, som sagt, ingenting med en orealistisk önskelista att utgöra. Det är en tydlig förhandlingsposition att utgå ifrån vid diskussioner med andra partier. De som inte vet vad de vill åstadkomma, annat än i diffusa ordalag, har inget i politiken att göra.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Det är invandringen som är Sveriges akilleshäl. Allt annat är tillsvidare av fullständig noll viktighet! När i vandringsfrågan är löst, dvs stänga gränser tills EU har gått med på det eller Sverige gått ur, så kan vi börja prata NATO eller EU! Men jag tror inte det behövs efter de första besluten. EU är ju en av de drivande i att EU ska ta emot invandrare, globalism heter det. Förstår man inte det så är det kört för Sverige.

   Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Jag tror man behöver diskutera om möjligheten till asyl skall betraktas som en universell rättighet – kodifierad i flyktingkonventionen och svensk lagstiftning. Dagens situation.

  Eller om man skall betrakta möjligheten till asyl, i exempelvis Sverige, som ett utslag av medkänsla med därav följande vilja till uppoffring från folket i mottagarlandets (Sveriges) sida.

  Hur man ser det kan ge mycket praktiska skillnader. I det senare fallet, kommer exempelvis påfrestningarna i det mottagande landet kunna vägas in. I det förra fallet har sådana överväganden formellt ingen plats.

  I praktiken kommer dock även i dagens situation sådana överväganden in. Notera exempelvis transportörsansvaret vars huvuduppgift tycks vara att hindra presumtiva asylsökanden att ta sig hit. Istället får dessa betala en väldig massa pengar till människosmugglare för mycket farliga resor.

  Om vi skulle acceptera alternativ två skulle vi slippa en massa hyckleri och perversa konsekvenser, som exempelvis flyktingsmuggling. Det skulle, menar jag, också få en del andra positiva konsekvenser, vilket jag var inne på häromdagen, men lämnar därhän i denna kommentar.

  Gilla

 19. Hovs_hällar skriver:

  SD har ett allmänt hållet program — som dock tydligt anger den grundläggande inriktningen. Sedan får detaljerna utformas i enlighet med vad som är genomförbart i praktiken.

  MED presenterar ett mycket detaljerat program med i princip samma inriktning som SD:s. Detta är förstås berömvärt — men hur mycket tilltro ska man ha till denna ström av vackra ord, när partiet knappast ens kommer in i riksdagen i kommande val?

  Jag kan sitta hemma på kammaren och tota ihop en magnifik önskelista på vad som bör göras åt invandringen, minst lika fin som MED:s. Och den listan kan jag sedan skicka iväg med adressen ”Jultomten, Nordpolen”!

  Effekten i praktiken lär bli ungefär densamma som för MED:s fina lista…

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Mycket bra kommentar! Det är inte splittring och nya ”pratbubblor”, som behövs nu! Ni i MED borde lägga ner, och ansluta er till SD i stället! Och förstärka ”laget” där! Risken är ju annars att en massa röster går förlorade!

   Gillad av 4 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Patetiskt att göra en dygd av den bristande konkretionen i SD:s partiprogram. Som om det skulle vara bättre med diffusa uttryck än med en utarbetad handlingsplan.

    Givetvis är det legitimt att vilja renovera folkhemmet, men det är inte vad MED vill. Vi är ett liberalkonservativt högerparti, inte ett mittenparti som SD. Migrationspolitiken är för oss bara en av många frågor, även om den är viktig. I en demokrati finns det plats för både höger-, vänster- och mittenpartier, så jag förstår inte varför vi i MED skulle lägga ned och ansluta oss till SD.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    P.S. Om jag var sverigedemokrat skulle jag välkomna att MED kom in i riksdagen, med tanke på att detta parti är berett att samarbeta med samtliga riksdagspartier för att få igenom så mycket som möjligt av sin egen politik. MED är ett utpräglat anti-DÖ-parti. Många av oss som är engagerade i MED gick med i partiet på grund av DÖ. D.S.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    ”Migrationspolitiken är för oss bara en av många frågor, även om den är viktig”! Det är just denna nonchalans mot den ENDA ”fråga” som verkligen betyder nåt för vår gemensamma framtid, som har försatt oss i dagens rådande kaossituation! MIGRATIONSPOLITIKEN ÄR INTE BARA VIKTIG, DEN ÄR HELT AVGÖRANDE!!!

    Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    MED ser migrationspolitiken utifrån ett helhetsperspektiv, Björn, på ett sätt som påminner litet om Patriks. Det betyder inte att vi inte tar dessa frågor på allvar, vilket torde framgå av vårt genomarbetade migrationspolitiska program. Snart kommer även MED:s integrations- och assimilationspolitiska program, som bör läsas tillsammans med det migrationspolitiska.

    Gilla

 20. Hedvig skriver:

  Medborgerlig Samling (MED) kommer med stor sannolikhet inte in i riksdagen i höstens val. Det är ett avgörande skäl för mig att inte välja MED år 2018.

  Ulf Kristerssons M-parti har inte heller i sin uppdaterade version en trovärdig migrationspolitik. Det räcker bara att läsa/lyssna på Thomas Gürs vederhäftiga och knivskarpa kritik i olika medier.

  Helena Rivière, tidigare riksdagsledamot för M, skriver idag en klargörande debattartikel ”Sverige bör styrka diffusa asylskäl ur lagen”, där hon anser att M behöver skärpa sitt förslag om kvotflyktingar.
  Rivière anser att första paragrafen i utlänningslagen kap 4 borde strykas, därför att det är en gummiparagraf.

  https://www.svd.se/sverige-bor-stryka-diffusa-asylskal-ur-lagen

  Merit Wager, som under många år varnat för Sveriges destruktiva massinvandring, skrev i ett inlägg på sin blogg på årets första dag bl a:

  ”… Och för att alldeles för många har tillåtits komma till ett relativt litet, tidigare lugnt och säkert land. Sverige har alltså haft – och har – oansvariga regeringar och riksdagsledamöter. Det är i första och största hand de som ska ställas till svars för hur det nu ser ut i det forna folkhemmet.”

  http://meritwager.nu/allmant/2017-ar-slut-2018-har-just-borjat/

  Min proteströst kommer att gå till SD, som under många år varit den enda tydliga politiska rösten mot den ansvarslösa svenska migrationspolitiken.

  Minns ni att Hans Rosling, den nyligen avlidne både folkkäre och världsberömde professorn i internationell hälsa, ansåg att Sverige borde styra det bistånd, som går till vår massinvandringspolitik till att i stället stödja UNHCR:s flyktingläger? Precis samma åsikt som Jimmie Åkesson (SD) upprepade gånger lyft fram.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Om man inte vill stöda 7-klöverpartiet och alternativet är blankröst, kan man väl lika gärna ge MED en chans att komma in i riksdagen för att dra till sig dem som inte vill rösta SD men tycker illa om 7-klövern.

   Gillad av 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Johan 5 januari, 2018 at 13:56

    Joodå, jag var ganska entusiastisk under hösten i samband med MED:s omstart. Och två personer i styrelsen, Ilan Sadé och Josefin Utas hade jag fått ett positivt intryck av i deras artiklar i DGS och Dagens Samhälle.
    MEN, sedan fr allt den ytlige och enkelspårige ”hästsvansen” valdes till ordförande i Stockholms MED-avd, kan jag inte förmå mig att slänga bort min röst på ett parti, som inte kommer in i riksdagen och som bitvis tycks styra från mina värderingar.

    Men vi får avvakta och se, hur MED-partiet utvecklar sig till riksdagsvalet 2022 …

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Man kan inte gilla alla som är aktiva i ett parti, det är en omöjlighet. Kom MED själv och påverka Medborgerlig Samling i den riktning du vill, Hedvig. Vi MEDlemmar har stort inflytande på politiken, MED är inte ett toppstyrt parti.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Anna, avsaknaden av toppstyrning är i Medborgerlig samlings fall paradoxalt nog, liksom det var hos Ny demokrati, partiets största svaghet. Ni kommer att bli offer för lycksökande psykopater. Ingen nämnd och ingen glömd.

    I ett läge där man måste rekrytera stora mängder frivilliga på olika nivåer för att växa så snabbt att man kan komma in i riksdagen och många kommuner redan några år efter grundandet, skulle den rätta strategin ha varit att i ett slutet sällskap slutgiltigt utforma politiken och sedan kräva absolut lojalitet mot denna av alla frivilliga — take it or leave it. Annars blir det mer beverage än leverage.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Tack för omtanken, Fredrik. Naturligtvis ligger det en hel del i ditt påpekande. Jag tror att det är viktigt att hitta den rätta medelvägen. MED måste utan tvekan ha en klar och tydlig liberalkonservativ ideologi. Ju större vi blir desto viktigare blir detta, annars riskerar vi att bli kapade av lycksökare. Samtidigt vill vi inte bli ett knapptryckarparti. Personligen ser jag mig som konservativ rätt och slätt, men som representant för MED underordnar jag mig självfallet partiets liberalkonservativa ideologi.

    Gilla

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Det är väl tyvärr så illa att flertalet partier befinner sig så långt från verkligheten att de inte förmår urskilja vad som är stort och smått. De har helt enkelt inte fattat vidden av den komplexitet som invandringen medför. De ser denna fråga ungefär såsom varandes på samma nivå som flygskatt, höghastighetståg, osv.

   I vilken mån man kan beskylla SD för att vara lika närsynta kan inte jag bedöma. Det som de beskriver som sin politik på hemsidan ligger väldigt långt ifrån operativa förslag. Om operativa förslag inte finns måste man nog fråga sig vad man ägnat sig åt inom SD. Finns de tror jag en bra benchmarking-övning skulle vara att jämföra förslagen med MEDs motsvarande förslag.

   MED å andra sidan förefaller ha tänkt igenom det hela, men problemet är att så länge man inte får med sig andra partier så är MED ett skott rätt ut i luften utan värde. MED borde ägna sig åt att påverka/infiltrera de partier som kan vara mottagliga snarare än att försöka stå på egna ben.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Hedvig: — Just det. MED får gärna sitta i riksdagen för mig; problemet är att de knappast kommer in vid det kommande valet. Och då blir effekten en försvagad opposition mot PK-vansinnet.

   Gillad av 1 person

 21. Anders skriver:

  Jag efterlyser ett parti som vill skicka hem 2 miljoner utlänningar från Sverige. En extra bonus vore om man också hade en plan för att skicka iväg några 100 000 av den s.k. politiska, kulturella, och mediala eliten.

  Gillad av 2 personer

 22. Jan Ivarson skriver:

  Vilka andra länder skall försörja en växande svensk befolkning?
  Kommer det finnas matvaror att köpa i en framtid?
  Kommer vi kunna betala för importen?
  Vårt jordbruk producerar nu bara ca halva livsmedelsbehovet.
  Det känns inte som en hållbar utveckling och det förvånar att miljöpartiet vill ha stor invandring. Det kommer påverka miljön.

  Gillad av 3 personer

 23. Albin Klara Bert Karlsson Månsson Blunder Morson Blandson U skriver:

  har mailat till och från partierna om – vad skall ni göra åt just invandringen. Mitt första förslag var stäng gränsen helt. Sedan kommer alla andra åtgärder. inget parti har svarat, visst jag är inte noga med att maila deras boxar eller annat, men när jag gör det med kommunen eller annat, får jag aldrig svar. Så något fel är det. bra att medborgelig samling lagt fram punkter, tror inte att partiet blir så stort som 50% så vi lär inte se en vändning snart

  Gilla

 24. Anders F1 skriver:

  De som lägger en lapp för MED bidrar i stort sett till fiberåtervinningen, på sin höjd. De är mindre än FI. För landets skull – rösta SD!

  Håll gränsen!

  Gillad av 2 personer

 25. Björn Johansson skriver:

  ”Medborgerlig Samling (MED) kommer med stor sannolikhet inte in i riksdagen i höstens val. Det är ett avgörande skäl för mig att inte välja MED år 2018.”

  Tvärtom! Jag tror visst att MED kommer in i Riksdagen 2018, just för att dom vågar sticka ut med ett gediget åtgärdsprogram för vår misslyckade flykting- och integrationspolitik. Alla vet att flykting- och integrationspolitiken har havererat, så varför skulle man då lägga sin röst på ett parti som vägrar redogöra för en åtgärdsplan i denna fråga? MED´s ”önskelista till jultomten” är ju långt mycket bättre, och seriösare, än ingen lista alls, tycker både jag och minst 4% av Sveriges röstberättigade medborgare. Eller hur?

  Gillad av 1 person

 26. Petrus skriver:

  De punkter ur MED:s migrationspolitiska program Engellau refererar är i och för sig inte direkt dåliga i sak om syftet är att hitta på sätt att minska invandringsvolymerna. Jag har inte läst övriga delar av det migrationspolitiska programmet. Men det spelar ingen roll vad som står där. Det som spelar roll är om man kan lita på MED:s riksdagskandidater som invandringsmotståndare om de hamnar i riksdagen. Och det kan man inte enligt min mening. För mig framstår det som tämligen glasklart att MED, inklusive preludiet försök till uppryckning av Borgerlig Framtid, skedde för att suga upp väljare som annars skulle kunna gå till ett nytt parti skapat av Kasselstrand & Hahne som just blivit utsparkade ur SD. Tajmingen är för klockren för att jag skall tro något annat. Ett invandringskritiskt parti aningen till höger om SD i ekonomiska frågor precis när Kasselstrand & Hahne sparkats ut, hmm. Tajmingen är för bra.

  Orsaken till försöket att ta över Borgerlig Framtid/skapandet av MED var att man ogillade Kasselstrand & Hahnes inställning i Palestina-frågor samt att de var typen som inte kunde köpas. Dessutom passade det bra om något nationalistiskt, ekonomiskt högeralternativ som var NATO-skeptiskt inte fick tillräcklig luft under vingarna

  Anledningen till att de stora medierna hittills inte försökt toklansera MED på samma sätt som NyD våren 1991 (för att sätta P för Sven-Olle och Sjöbopartiet) är detta hittills inte behövts.

  Gillad av 2 personer

  • Anna Lindén skriver:

   En konspirationsteori utan verklighetsförankring. Ungdomspolitikerna Kasselstrand och Hahne är alltför obetydliga för att vi inom MED skulle lägga kraft på dem. Vårt politiska engagemang bottnar i en vilja att få Sverige på rätt köl igen. Inget annat.

   Gillad av 1 person

  • Ulf Wiger skriver:

   @Petrus

   För mig framstår det som tämligen glasklart att MED, inklusive preludiet försök till uppryckning av Borgerlig Framtid, skedde för att suga upp väljare som annars skulle kunna gå till ett nytt parti skapat av Kasselstrand & Hahne som just blivit utsparkade ur SD.

   Intressant teori, men din tidslinje stämmer inte. BF bildades i februari 2014, mest utav frustration över M’s vänsterglidning. Detta var alltså mer än ett år innan Kasselstrand & Hahne (april 2015) uteslöts ur SD. Menar du att partiet skulle ha hittat ett nytt syfte på grund av denna händelse?

   Namnbytet kom sig inte av något ”övertagande”, utan berodde på att Anders Königsson när han lämnade partiet (blev utesluten) behöll domänen och därmed tvingade fram ett namnbyte. Inget av detta hade det minsta med K&H att göra. Händelseförloppet har beskrivits av Josefin Utas.

   Gillad av 2 personer

   • Petrus skriver:

    Svar till Ulf Wiger:Ditt svar där du låtsas som att jag skrivit något annat än vad jag faktiskt skrivit stärker verkligen mitt intryck Ilan Sadés & Co:s satsning på att ta över Borgerlig Framtid och sedan starta Medborgelig Samling har en tydlig koppling till att Kasselstrand & Hahne blev utsparkade ur SD (och förmodades starta nytt parti), inte tvärtom.

    Sadé-gänget tog över Borgerlig Framtid efter att Kasselstrand & Hahne blivit utsparkade ur SD. (Du låtsas som att startdatumet för partiet Borgerlig Framtid jag var ute efter. Men så var ju inte fallet.) Fortsättningen, att Medborgerlig Samling bildades, skedde ju också efter att Kasselstrand och Hahne sparkats ut ur SD.

    Fenomenet kontrollerad opposition är inget nytt fenomen i politiken.

    När det gäller Kasselstrands ålder så var han när Sadé-gänget tog över Borgerlig Framtid något år äldre än både Ebba Busch-Thor och Jimmie Åkesson när de blev partiledare. Som utbildad nationalekonom bör han väl också anses ha varit mer kvalificerad i alla fall på papperet.

    Jag anser också att det finns uppenbara och MYCKET goda skäl att misstänka att Ilan Sadé starkt ogillar Kasselstrands syn på Israel/Palestina-konflikten. Eller är detta en ”konspirationsteori”?

    Det är väl teoretiskt möjligt att Ilan Sadé & Co drivs av samma starka känslor för Sverige som Kasselstrand snarare än antipatier mot dennes syn på Israel/Palestina-konflikten. Jag tycker dock inte att vi har råd/tid kvar att chansa.

    Det här duger också som svar till Anna Lindén.

    Gillad av 1 person

   • Ulf Wiger skriver:

    @Petrus,

    Ditt svar där du låtsas som att jag skrivit något annat än vad jag faktiskt skrivit stärker verkligen mitt intryck Ilan Sadés & Co:s satsning på att ta över Borgerlig Framtid och sedan starta Medborgelig Samling har en tydlig koppling till att Kasselstrand & Hahne blev utsparkade ur SD (och förmodades starta nytt parti), inte tvärtom.

    Tja, du kan förbli i din övertygelse. Jag vet inte om du faktiskt varit med i MED, eller talat med någon som varit det, men för egen del kan jag bara säga ärligt att (1) inget jag sett eller hört inom MED ger minsta stöd för det, (2) det skedde inget ”övertagande”, utan partiet växte och utvecklades i linje med den ursprungliga orienteringen, (3) Medborgerlig Samling är samma parti – samma organisationsnummer – som ursprungliga BF. Det skedde ett namnbyte som jag har förklarat. Inte heller det hade något med K&H att göra.

    (Du låtsas som att startdatumet för partiet Borgerlig Framtid jag var ute efter. Men så var ju inte fallet.)

    Det var onekligen svårt att veta exakt vad du var ute efter, eftersom din hypotes inte stämmer med något som jag själv vet om partiet.

    SDs interna konflikter kan för all del tjäna som snackis, och jag har förståelse för att vissa vill göra stor sak av MEDs interna konflikter. I slutändan tycker jag att det stora arbete som lagts ned i idé- och sakprogrammen säger långt mer om ett parti än enskilda personers handlingar och åsikter.

    Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till Ulf Wiger igen:

    Tycker att det är ungefär samma stil som på ditt tidigare svar. I stället för medvetna vantolkningar försöker du blanda bort korten genom att fokusera på oväsentligheter.

    Det står väl tämligen klart Medborgerlig Framtid är ungefär detsamma som Borgerlig Framtid efter att Ilan Sadé tog över oavsett om man behöll organisationsnumret eller inte. Dylikt har ingen som helst betydelse för det jag fokuserar på och motsäger inte något jag sagt.

    Sammanträffandet beträffande tajmingen för Ilan Sadé & Co:s övertagande av Borgerlig Framtid/skapandet av Medborgerlig Samling verkar du ha svårt att bortförklara på ett bra sätt. Du har väl gjort litet försök att flytta fokus och prata om annat.

    Jag är trött på att folk som har en annan agenda än att stoppa invandringen går in och petar i svennarnas politiska sfär genom att på det ena eller andra sättet lansera partier som man tänkt skall dra röster från pålitliga invandringsmotståndare typ Sven-Olle eller Kasselstrand.

    Jag hade gärna ställt mig bakom sådana som dig och Ilan Sadé om jag trott att ni haft som primärt syfte att stoppa invandringen. Men jag litar helt enkelt inte på er. Ju mer du pratar på stärks jag i mitt tidigare intryck. Men det är ju möjligt att ni lyckas blanda bort korten för andra.

    Gilla

 27. Petrus skriver:

  En till synpunkt:

  Något som också röjer bockfoten för MED, och ger en vink om att det närmast är ett fejkparti för att sabotera för Kasselstrand & Hahne, är förslaget om tillfälligt totalstopp för asyler. EU:s regelverk skulle inte tillåta detta. Ändå lanserar man detta som någon slags konkret, genomförbar åtgärd. Möjligen hade jag kunnat köpa ett ärligt uppsåt om man sagt att en dylik åtgärd hade behövts men att EU:s regelverk förhindrar det. Men man verkar ovillig att i onödan avslöja för folk vad EU egentligen handlar om. Medan MED:s ledning sannolikt skulle ogilla att man redogjorde för Coudenhove-Kalergis framtida vision för Europa i Praktischer Idealismus och det faktum att EU delar ut ett pris till Coudenhove-Kalergis minne så tror jag inte att något dylikt varit ett problem för personer som Kasselstrand & Hahne.

  Gillad av 2 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  Vi har bara åtta månader på oss till valet. Det gäller att använda tiden och resurserna på bästa möjliga sätt. Det är klokt att vara flexibel, tänka på tidsskalan, på graden av hot och möjligheter och de maximala effekter vi vill och kan uppnå. Vi behöver inte låsa vår bedömning och vårt slutliga val förrän på valdagen.

  Själv är jag pessimistisk, tror inte att riksdagens sammansättning efter valet kan påverka utvecklingen nämnvärt hur vi än väljer, men jag ser det som vår största moraliska skyldighet att försöka upplysa och väcka så många som möjligt. I detta ingår förstås att påvisa maktelitens förljugenhet och skuld och att försöka sparka ut så många som möjligt.

  Om MED delvis med vårt stöd skulle komma in i riksdagen kan vi arbeta effektivare och långsiktigare än om SD skulle få något mandat extra, därför att vi då redan inför valet har fått tillfälle att väcka intresse och rensa luften och sedan lyckas vi i bästa fall etablera en plattform och kanal via riksdagen. SD skulle också vinna mer på detta. I september vet vi mer om opinionsläget och kan diskutera var en röst gör mest nytta.

  Jag hoppas och tror att kloka och kunniga dissidenter som t ex Josefin Utas, Ilan Sadé, Anna Lindén, Helena Edlund och andra kan debattera t ex på DGS och att vi alla kan hjälpas åt att spräcka tabun och inspirera fler att engagera sig samhälleligt och politiskt. Jag ser alltså de möjliga öppna och djupa diskussionerna och processen fram till valet som långsiktigt viktigare än valresultatet.

  Gillad av 2 personer

 29. Petrus skriver:

  Satt och spånade litet mer angående MED kontra Kasselstrandarna/Alternativ för Sverige (AfS).

  Någon jag diskuterade tidigare med i kommentarsfälten föreslog, apropå att jag litade mer på Kasselstrandarna, att dessa ju hade kunnat gå med i MED. Spontant tyckte jag att detta verkade barockt.

  Men om man tänker efter så skulle ju MED och AfS på papperet kunna fusionera om man bara ser till migrationspolitiken och positionen på den ekonomiska höger-/vänsterskalan (strax till höger om SD).

  Det som skiljer är väl inställningen i Israel/Palestina-frågan och – antar jag – NATO-frågan. Kasselstrandarnas mer emotionella nationella komponenter i mixen skiljer sig väl också från MED. Kasselstrand & Hahne vill stå och vifta med svenska flaggor vid Karl XII-statyn, typ, medan MED vill vara behärskat och balanserat borgerliga.

  Båda MED och Kasselstrandarna verkar dock vilja tokspendera på försvaret, typ något Karl XII light. Det här är en av de grejer jag ogillar med Kasselstrand & Hahne. Jag tycker mer om den schweiziska typen av nationalism där man inte spenderar mer än absolut nödvändigt på försvaret. När man nu frångått principen att stötta svensk högteknologi genom att köpa vapensystem i Sverige så är mitt intresse för att bränna pengar på försvaret minimalt. Så en del MED-anhängare som har ett ärligt uppsåt har kanske mer gemensamt med Kasselstrandarna än mig. Så de skulle kanske kunna samarbeta genom formeln att tillåta fri röstning i riksdagen i Palestina- och NATO-frågor.

  Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   @Petrus
   MED är öppet för att samarbeta med samtliga riksdagspartier för att få igenom så mycket som möjligt av sin egen politik. Denna inställning gäller rimligen även visavi Kasselstrandarna, om de skulle komma in i riksdagen. En fusionering av den typ du föreslår är dock helt utesluten. För det första vill vi inte fusionera med något parti, utan behålla vår egenart. För det andra är MED och Kasselstrandarna alltför olika: MED är ett klassiskt borgerligt högerparti, medan Kasselstrandarnas AfS står nära de högerradikala identitärerna. Mellan traditionell konservatism (liberalkonservatism i MED:s fall) och högerradikalism är en avgrund befäst.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Anna Lindén:

    Rent sakpolitiskt i fråga om ekonomisk politik och lagar och regler är sannolikt MED och Kasselstrandarnas Alternativ för Sverige rätt lika. Speciellt jämfört med andra partier. För en vanlig, borgerlig väljare borde partierna helt klart utgöra bra substitut till varandra på papperet. Och det var väl alltså det som var tänket med att blåsa liv i Borgerlig Framtid och senare starta MED: Att skapa ett substitut till Kasselstrandarna som kunde ta ”deras” röster. Tänket med lanseringen av en konkurrent är väl snarlikt tänket med att sparka ut Kasselstrandarna ur SD.

    Skillnaden mellan partierna är väl främst paketeringen och inramningen. Jag tror väl också faktiskt att MED:s inramning/paketering är litet vettigare om man vill locka bredare väljarskaror. Kasselstrandarnas inramning/paketering är väl bättre om man vill locka känslomässigt lojala medlemmar. Man var också rätt bra på det som ungdomsförbundare då man fick ihop 5000 pers. Kasselstrandarnas styrka är väl att man med dem får pålitliga invandringsmotståndare. Problemet med MED är väl att det som driver människorna bakom partiet inte är att stoppa invandringen utan snarare att stoppa sådana som Kasselstrand. Hade det varit invandringen man prioriterat så hade man snarare än skapa en konkurrent till Kasselstrandarna sagt ”hallå, ni får hoppa över till oss med ert medlemsregister på 5000 pers om ni accepterar neutralitet i Israel/Palestina-frågan och vår paketering/inramning utan flaggparader o dyl”.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Svar till Petrus:
    Jag har aldrig hört Kasselstrandarna diskuteras inom MED (eller BF). Mitt eget politiska engagemang är inte grundat i en önskan att stoppa dem, varför skulle jag vilja det? Jag blev medlem i MED, som då hette BF, för att jag såg (och ser) det som min moraliska skyldighet att arbeta för att vårt land skall få en god framtid. Jag ville kanalisera min oro för Sverige och upprördhet inför företeelser som migrationsuppgörelsen 2011 och DÖ 2014 i praktisk handling. Mitt intryck är att jag därvidlag är en typisk MED-medlem. Vad Kasselstrandarna beträffar är jag av uppfattningen att de skall ha samma rätt som alla andra att tävla om väljarnas gunst. Det är fundamentalt i en demokrati.

    Gilla

 30. Stig Rydmark skriver:

  Visserligen är migrationspolitiken idag den viktigaste frågan. Samtidigt måste man ju ha i åtanke att MED vill ha en NATO-anslutning och har dessutom ryss-skräck; alltså inget alternativ.

  Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   Hela Sverige lider av rysskräck, det är inte konstigt med tanke på det försvar vi har. MED är ett försvarsvänligt parti som vill återuppbygga ett starkt svenskt försvar. Finland med sin realistiska Rysslandspolitik visar vägen.

   Gilla

   • Stig Rydmark skriver:

    Sverige lider av rysskräck, inte beroende på det försvar vi har, utan på obefogad och inbillad rysk aggression. MED är ju helt klart inte uppdaterad om NWO och globalism.
    Att bara tänka tanken att ansluta till ”försvarsalliansen” NATO med deras angrepp på Libyen, Serbien och medverkan på olika sätt i Syrien och Irak är ju hårresande och klart ointelligent.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Tilläggas skall att jag personligen varken är för ett svenskt EU- eller Natomedlemskap. Jag accepterar dock som MED-medlem att MED i demokratisk anda beslutat att vara för dessa båda ting. Det viktiga för mig är att värna om Sverige och vårt lands framtid.

    Gilla

 31. uppstigersolen skriver:

  Jag gick med i Borgerlig Framtid för några år sedan. Första stora mötet i februari 2016 var riktigt förvirrat. Filuren som startat partiet ville tydligen inte ha något inflytande över Sverige så när medlemmarna ville ha lite mer drag så slog han bakut. Då blev det MED av det hela och efter diverse trassel kunde vi få ihop ett partiprogram. Ganska många var involverade och jag uppfattade det hela som ytterst seriöst. Gräsrötterna fick inflytande. Men, sen hände ingenting. Alldeles för få som skrev på så att partiet kunde bli registrerat. Ingen klart lysande partiledare. Så jag gick med i SD och engagerade mig där eftersom jag inte såg någon möjlighet för MED att komma in i riksdan 2018. Dock har jag varit medlem i MED även 2017 och kunnat följa deras glada tillrop. Sen blev det lite bråk om pengar. Eventuell förskingring. Kan vara illvilliga hugg i ryggen vad vet jag. Så den som lägger sin röst på MED, ett parti med några tusen medlemmar utan vidare lokal förankring riskerar att rösten är bortkastad.

  Gillad av 1 person

 32. tobbewallin skriver:

  Att välja mellan att rösta på MED eller SD är ett angenämt val. Ett så kallat lyxproblem.
  Frågan är om det går att stödja partierna?

  Gilla

 33. tobbewallin skriver:

  I sak har givetvis MED rätt och SD fel . Välfärdspolitiken är en omöjlighet utan en större grupp betalare och en mindre grupp välfärdsmottagare. Välfärdsstaten har redan gjort kommande generationer och utlandet till skattebas för dagens och gårdagens välfärdsmottagare.
  Och. Det behövs en viss grundutbildning för att se sambanden.

  Gilla

 34. Petter skriver:

  När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration. Det är bara att kolla siffrorna för beviljade asylansökningar och uppehållstillstånd för asylsökande i Norden förra året i diagrammet ovan. (Kvotflyktingar specificeras inte på samma sätt i övriga nordiska länders redovisning, exempelvis säger Danmark helt nej till dessa).

  Aldrig har skillnaden jämfört med våra grannländer varit så stor. Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen. 2017 beviljade Sverige totalt 135.459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter.

  Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/migrationsstatistiken-2017-chockerande-siffror/
  Först Magdalena och sedan Baylan låter påskina att man vill minska på invandringen, här är resuttatet.

  Gillad av 1 person

 35. olle holmqvist skriver:

  Jean-Claudes lag:
  Det man inte har i huvet får man ha – mellan – benen.
  Ce qu`on à pas dans la tétè il faut entre les jambes – eller nåt sånt.
  (Här avses inte herr Juncker-Klunker, han med röda näsan.

  Gilla

 36. bjornwiklund skriver:

  Precis som i simskolan…
  till slut måste man ut i vattnet….
  och för att bli kanalsimmare får man träna ordentligt…..
  Vilket inte så många partier har och ärligt de partier som inte suttit i riksdagen kommer att ha svårt att göra skillnad inom den tid som finns till förfogande….
  klockan är strax en minut i 12….. (fyll en spann med lika mycket som redan finns i spannen)

  Gilla

 37. Sixten Johansson skriver:

  Jag bedömer att det finns stora chanser att MED kommer in i riksdagen – om hela dissidentfältet på olika vis (med ris, ros och resurser) stöttar partiet! Och det fina är att vi – och Sverige! – inget alls förlorar på en sådan strategi, tvärtom vinner mycket redan fram till valet.

  Inget hindrar ju högerutopister från att kasta sig in i valkampen och de konkurrerar inte om samma väljare som MED. Ju fler som börjar intressera sig för politik, ju fler kan väckas och därmed förbättras folkets överlevnadschanser. Ju fler regimkritiska partier som bildas och för ut sina budskap, desto verkningsfullare blir spärrelden mot juntan. I början av september har var och en underlag för att antingen lägga sin röst på SD eller uppmuntra de tappra i något parti, fast det inte har utsikter att komma in.

  Den politomediala juntan har vävt in SD i en kletig kokong och skrämt upp befolkningen. Då kvittar det om SD får några mandat mer eller mindre – de kan ändå inte fungera som en reell opposition, effekten blir ofta den motsatta. Vi måste spräcka kokongen, helst redan före valet, lösa upp tabuet och rädslan. Ett idékonservativt MED är en bra kokongspräckare och ett kunskapslyftande motgift mot PK-ideologiseringen.

  Eventuella grötmyndiga folkpartister i MED:s ledande skikt behöver ersättas av fler ädelstenar av Anna Lindéns och Ulf Wigers sort. Vi har nära åtta månader på oss att slipa bort skrovligheterna, förbättra och berätta om partiet som kan driva in sprängkilar i juntapartierna och mobbmedia.

  Gillad av 3 personer

   • dolf skriver:

    Jag hade inget att säga, det var bara en ”noll”-kommentar bara för att kunnar kryssa i rutan ”Meddela mig om vidare kommentarer via e-post.” (främst för att kunna följa Ulfs vidare diskussion, men också Ninni och Utlandssvensk) Den vägrade att ta emot en helt tom kommentar, så jag var tvungen att skriva något.

    Gilla

 38. Sixten Johansson skriver:

  Jag ser det som allt mer meningslöst att gnöla på DGS om allt elände som redan är känt av flertalet här. Det gäller Patrik, gästskribenter och oss kommentatorer. (Värdefull information och ökad förståelse behövs förstås, och nyväckta läsare behöver bekräftelse).

  Ska DGS förbli en veklagande syjunta för anti-VIK-, anti-PK- och antivänsterutopister, etnoutopister, våldsutopister och SD-magi-utopister? Det lättar att svära över ondskan, men önskningar behöver förankras i verkligheten och handlingar riktas mot tydliga mål. Så i stället för att gnöla kan etnoutopisten samla en homoetnisk skara, våldsutopisten får väl organisera ett garde. Men så länge riksdagen har formell makt är det vettigt att sikta på makten.

  SD har behandlats gement. Alla framsynta och hunsade förtjänar upprättelse. Men SD har inte påverkat och kommer inte att påverka de andra partierna, tvärtom. Bra SD-förslag blockeras automatiskt. Det är verkligheten som gradvis har tvingat de andra att ändra sin politik minimalt. SD är och förblir utan makt, om inte spelplanen ändras. Och SD verkar grovt ha försummat dialogen med oss och andra dissidenter (Ninni är det enda lysande undantag jag har sett; på Dolfs blogg).

  Vi kan se att MED har många skärpta och kommunikativa aktiva. De har gjort ett imponerande inre arbete och är seriöst inriktade på att ta sig in i riksdagen. Det är på riksnivå som makten avgörs och där kan vi dissidenter lägga vår samlade tyngd i vågskålen och förändra hela spelplanen redan före valet.

  Gillad av 2 personer

  • XXSuède à l'étranger skriver:

   @ Sixten,

   ”Jag ser det som allt mer meningslöst att gnöla på DGS om allt elände som redan är känt av flertalet här”

   Den uppfattningen har varit flitigt representerad på alla dissidentforum sen tidens begynnelse! På sätt och vis har det väl alltid legat något i den. Men det stora problemet har länge varit att det inte ens har funnits någon meningsfull andel svenskar som har varit intresserade av något som kan kallas för nationalistiska lösningar. Tvärtom har de nästan alla motsatt sig detta, i många fall ganska aggressivt. Det har varit ett långt och segt pedagogiskt arbete att ändra detta, men det sker nu slutligen. Bloggar och annan alternativmedia har spelat en meningsfull roll i denna process, även om det sannolikt är den bistra verkligheten som har varit den huvudsakliga läromästaren.

   Jag ser positivt på alla typer av engagemang inför valet detta år. Desto fler som försöker med olika metoder, desto bättre. Om det verkligen kan ske en meningsfull förändring via den parlamentariska processen, som resulterar i asylstopp och meningsfull återvandring, vore det fantastiskt! Alla som bidrog till detta skulle vara hjältar.

   Men det är mer sannolikt med någon form av nederlag. Då öppnas sannolikt, för första gången, realistiska möjligheter till helt andra lösningar, som separatism. Mitt sikte är inställt på detta!

   utlandssvensk

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.