Den heliga familjen sökte asyl i närmaste säkra land

Mohamed Omar

Debattören Jenny Sonesson, som vid flera tillfällen har kritiserat Svenska kyrkans ansvarslösa hållning i invandringsfrågan, uppmärksammade i ett inlägg på Facebook den 20 december en tweet av Växjöbiskopen Fredrik Modéus. Hon skriver:

”En färsk tweet av biskopen i Växjö stift. Sammanfattar problemet med Svenska kyrkan. Total sammanblandning av Bibeln och dagspolitik. Finns olika politiska åsikter om vad ’human migrationspolitik’ innebär! Bisarrt att använda 2000 år gammal religiös berättelse för att ställa krav på samtida lagstiftning. Det finns gott om kristna i t ex Kanada som inte förordar svensk huvudlös migrationspolitik a la 2015 som Svenska kyrkan. Bedrövligt att Annie Lööf, EBT och Jan Björklund förra året skrev under Juluppropet. Religion och politik måste skiljas åt! Heder åt AKB och Moderaterna som principfast inte skrev under.”

Och så här skrev biskopen i sin tweet tidigare samma dag:

”Lek med tanken att Jesus, Maria och Josef tvingades fly till Sverige. Hit hade de inte varit välkomna. Här råder murarnas politik. Vi behöver en mer human migrationspolitik, för barnens skull.”

Murarnas politik? Sverige har för Guds skull tagit emot flest asylsökare per capita i hela EU!

Biskopen anspelar förstås på historien i Matteusevangeliet om den heliga familjen, Josef, Maria och Jesusbarnets, flykt till Egypten för att rädda Jesus från kung Herodes. Kungen hade befallt att alla gossebarn skulle mördas.

”Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.’” (Matt. 2:13)

Men jag vill påminna dem som vill att vår invandringspolitik ska dikteras av Bibeln att den heliga familjen sökte asyl i närmaste säkra land och när faran var över så reste de hem igen. Och det utan att plocka ut något återvändarbidrag!

”Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten, och sade: ’Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda.’” (Matt. 2:19-20)

Dessutom var både Egypten och Israels land delar av det romerska riket. Josef och Maria reste från en region till en annan inom ett och samma rike, och borde klassificeras som ”internflyktingar”. Och, som sagt, i stället för att stanna i Egypten reste de hem. Jesus växte upp i sitt hemland, och, trots alla slags motgångar och förföljelse, försökte han förändra sin omgivning efter sin övertygelse. Hans dödades för sin gärning. Han flydde inte.

Biskop Modéus bör också fundera över detta: om den heliga familjen hade fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Egypten, så hade inte Jesus dött på korset för våra synder! Lek med den tanken!

Anhängarna av en ansvarslös invandringspolitik säger ibland att asylsökarna flyr från terrorgrupper som Islamiska Staten (IS), Al-Qaida och talibanerna. Men innan asylsökarna har kommit hit har de rest genom flera säkra länder där IS, Al-Qaida och talibanerna inte har någon makt. Inte ännu åtminstone!

De säger också att asylsökarna flyr från krig. Men inte är det krig i Danmark eller Tyskland? Det finns ingen som kommer direkt från en krigszon till Sverige, alla har rest genom flera europeiska länder där fullkomlig fred råder, och alltså tar vi inte emot en enda asylsökare som flyr från krig.

Den ”humana migrationspolitik” som biskopen av Växjö vill se mer av har lett till att den inhumana islamismen har fått spridning i Sverige. Den har också lett till av vi har drabbats av terror. ”För barnens skull”, skriver han. Men var inte Ebba Åkerlund ett barn?

Elvaåriga Ebba var en av fem som dödades av asylsökaren Rakhmat Akilov i terrorattacken i Stockholm den 7 april. Har hennes liv inget värde? Bör vi inte fundera på om vi ska ha en förnuftigare och ansvarsfullare invandringspolitik? För barnens skull. För alla de barn som låg lemlästade och döda på en blodig gata i Nice efter jihadattacken den 14 juli 2016. Liksom Ebba blev de överkörda av en lastbil.

Ebba var ett barn på riktigt. Inte som alla dessa vuxna män som låtsas vara barn för att utnyttja vår välfärd. Det är en synd att luras. Biskop Modéus borde, som den morallärare han är, läxa upp dessa lurendrejare i stället för att ringakta svenska folkets stora och välvilliga, men ack så missriktade, insatser för flyktingarna. Vi skulle kunna hjälpa fler flyktingar för mindre pengar i närområdet.

Det biskopen gör kallas godhetssignalering, att säga de rätta sakerna för att framstå som god och bli mer omtyckt av etablissemanget. Han tar ingen risk. Och själv har biskopen en hög lön och en bra bostad på tryggt avstånd från mångkulturen. Det är andra som får betala för hans godhet och humanism. De får sämre skola, sämre vård, mindre trygghet, rasism mot svenskar och islamism. Är det humant mot dem?

En annan sak att begrunda nu när julafton närmar sig. Högtiden då vi, i tusen år i alla fall, firat Jesu födelse. Gud som föddes som ett litet barn i ett stall i Betlehem. När Jesus blev stor sade han: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Alltså: du skall älska dig själv. Glöm inte det!

Klicka här för att gilla min sida på Facebook!

19 reaktioner på ”Den heliga familjen sökte asyl i närmaste säkra land

 1. Bo Svensson skriver:

  Man skall vinna mark i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Det vi utsätts för nu, kan med rätta benämnas mordbrännarpolitik eftersom den saboterar incitamenten. – Istället för att flit, fredlighet, kompetens och intelligens är det som ger ljusa framtidsutsikter, leder mordbrännarpolitiken istället till att ju bättre man presterar, desto större risk att invaderas av lycksökare vars motiv för att dra iväg från sina hemtrakter är för mycket av motsatsen: slöhet, stridslystnad, inkompetens och dumhet.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Empati är tydligen ett generellt fenomen som hör samman med tankeförmåga. – Ett annat generellt fenomen är strävan efter att göra det bästa av läget.

  Vad som är ”läget”, beror på hur vida perspektiv man har i tiden och rummet. – Är de väldigt trånga, kan ens eventuella förmåga till empati bara ägnas det man ser omkring sig och visas på av massmedia medan den som har vida perspektiv i tid och rum, ser och känner med nödställda globalt där ens begränsade resurser och begränsade ork att engagera sig ger hundra gånger större effekt.

  Menade Kristus att man skall prioritera de bekymmer man ser närmast omkring sig och de nödlidande som sätts i ens knä, på bekostnad av alla andra, hade han fel. – Vida perspektiv är bättre än trånga och resurshushållning är bättre än tanklöst spenderande, – vilket i synnerhet bör beaktas av dem som är snälla med andras pengar.

  Gilla

 3. Aha skriver:

  Bra Omar, kyrkan är en hycklare. Varför ska vi öppna upp våra världsliga dörrar för invandrares välgång när Kyrkan inte gör det, kyrkan med sina enorma tillgångar?
  Eller ännu bättre, kyrkans präster kan klä sig i säck och aska (utstyrsel eg. för sorg) och sedan på plats hjälpa de arma. Då är de sanna sitt kall som biskopen ger uttryck för. Det skulle dessutom leda till ett behövligt generationsbyte inom kyrkan.

  Det är alltid medelklassen som ska betala andras godhet.

  Gillad av 2 personer

 4. Jan Ahlström skriver:

  Josef, Maria och Jesusbarnet hade med Josefs låga snickarlön aldrig tagit sig till Sverige, de hade inte haft råd att betala flyktingsmugglare.
  Svenska kyrkan får istället lägga sin skyddande hand över de unga män som fått avslag på in sin asylansökan och pysslar med åldringsrån och narkotikahandel
  Känns bra att för länge sedan lämnat Svenska kyrkan.

  Gilla

 5. Astrid Maria skriver:

  Vad jag förstår har kristenheten i Sverige anslutit sig till den globalistiska ideologin och PK. NWO har religiösa inslag och målet anses vara EN religion på jorden.

  Ur ett perspektiv handlar nutidens dramatik om människans ”själ”, också att avskärma förbindelsen med ”himlen”. ”Kampen om människans själ” är ju uråldrig och ständigt pågående, men nu intensifierad.

  Vågspelet i det inre sägs ha sin motsvarighet i de stora sammanhangen. Och det som utspelar sig på ett andligt plan är en kraftmätning mellan vad man benämner Kristus och Antikrist.

  En transformation in i ett högre medvetande ligger i tiden. Mänskligheten står liksom på tröskeln. AAO (angloamerikanska oligarkerna bakom planen för en ny världsordning) vill till varje pris förhindra detta steg i utvecklingen. Dessa de rikaste av de rika eftersträvar en motsatt omdaning och total kontroll över världen: elitstyre med ofrihet och förmynderi. Detta för att förbereda Messias ankomst –

  Dagens polarisering går på ett sätt tillbaka till tudelningen av det judiska folket i följare och vedersakare. Jesus sa:
  ”I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.”

  Personligheterna Trumps och Putins roll i detta globala ödesdrama är intressant med sina gäckande speldrag. Vilka är dess två aktörer på världsscenen karmiskt? Sannolikt historiska personer. Kanske skulle vi häpna om vi visste.

  Gilla

 6. Moab skriver:

  Jag tror svenska kyrkan är utom räddning. De är också våra fiender nu. Det hade varit intressant att höra av Helena Edlund efter uteslutningen, vad gör denna starka kvinna nu? Det är enormt sorgligt, jag hade gärna velat gå i kyrkan med mina barn för att ge dem inblick i vårt kulturarv men vågar inte för jag räknar med att gudstjänsten är pk. Jag gissar att det inom kyrkan finns en ännu starkare pk-dogma för vad skall en präst utan kyrka jobba med? Låt oss säga att 25-30% hos befolkningen vaknat och röstar SD nästa gång, bland prästerna så är det nog bara 10% gissar jag, om ens det. Dessa 10% skulle dock kräva sin rätt och dela kyrkan i två, på så sätt så skulle man kunna få en kravmärkt pk-fri kyrka, sällsynt men ändock.

  På samma sätt, och ännu mera väsentligt, så tror jag att utbildningen behöver återvinnas, pk-fria skolor och universitet måste skapas. Nedan en diskussion om Hillsdale College som verkar representera detta. Låt pk-isterna förstöra sin egen utbildning så kan vi andra utbilda en liten generation dissidenter med bas i beprövad kunskap och vetenskap och fritt men disciplinerat tänkande och rationell argumentation:

  Vi kommer inte i vår livstid, om ens någonsin finna konsensus i Sverige igen, inte ens ungefärligt. Vi måste som ett första steg skapa våra egna institutioner, skolor, universitet och också kyrkor. Likt Hillsdale college eller Jordan Peterson och Haidts initiativ, likt kanske den kyrka Helena Edlund strävar efter. Det är mitt intryck att det på dessa sidor finns en överrepresentation av professorer och andra med djupa kunskaper som skulle kunna bidra.

  Gillad av 3 personer

  • Anders L. skriver:

   Ivar Arpi gjorde nyligen en intervju med Jordan Peterson på Youtube där sista minuterna handlade om politiseringen av kyrkan. Fritt översatt:

   IA: Vår gamla statskyrka ska, och har redan börjat ersätta manliga beteckningar på herren och gud i kyrkohandboken med mer ”inkluderande” namn.

   JP: Ja, de som styr kyrkan har ingen aning om vad dessa urkunder betyder, så enkelt är det. I kristendomen finns androgyna drag hos kristus, och kvinnliga drag hos gud, som Sofia (vishet), men man kan inte stöka till detta, skriva om dem, inte utan att din själ skälver och skakar av förmätenhet.
   Själva tanken på att så slarvigt skriva om dessa gamla texter är som att skriva om sagor så att de ska passa vår nutid. De är så otroligt intellektuellt narcissistiska att det möjligen är sataniskt hur de förhäver sig. Jag menar så i strikt teknisk mening. Det är en satanisk frestelse av ett ohämmat and slappt intellekt.Det är precis det som Milton varnade för i ”Ett förlorat paradis”.
   Det är en total katastrof. Det kommer bara att påskynda kyrkans undergång. Och jag tror faktiskt att det är syftet, eftersom kyrkan ändå bara är en patriarkal struktur och alltid har förtryckt kvinnor. trots att den hävdar att män o kvinnor båda gjordes som guds avbild.

   IA: Jag tror att vår kyrka är förlorad. Den är mer politiserad än våra politiker.

   JP: Ja så är det. När kyrkan blir politisk är det slut med den.

   Gillad av 4 personer

 7. Mikael Birk skriver:

  Tänk om Svenska kyrkan någon gång kunde stå upp för en moral som inefattar konsekvensmoral; snarare än naiv, världsfrånvänd moralism. Den Svenska kyrkan med tradition av DDR-präster och DDR-biskopar, följer numera ängsligt den åsiktskonforma värdegrundsideologin samt ligger exakt i linje med maktpartiets utrikespolitiska agenda, där den allt överskuggande frågan om huruvida man är god eller ej är att tycka rätt i Israel-Palestina konflikten. När tog Svenska kyrkan tydligt avstånd från förföljelsen av kristna i mellanöstern? När fördömdes korruption och bristande demokrati i Palestina och Afrika för att ta några exempel. Den Svenska kyrkan saknar självständig moralisk resning, all moralism är bara ett förutsägbart eko av vänsterreflexer och den svenska naiva självgodheten..

  Gillad av 2 personer

 8. UlfH skriver:

  Omar säger: ”om den heliga familjen hade fått permanent uppehållstillstånd i Egypten, så hade inte Jesus dött på korset för våra synder!” Ja, vi skulle inte haft en en religion som heter kristendom, och därmed inga präster eller biskopar och vår värld skulle med alla säkerhet se annorlunda ut. Förövrigt skarpt tänkt av Omar.

  Gillad av 1 person

 9. Malin skriver:

  Det gör mig ledsen att man använder den heliga familjen eller Jesus ord som ett sätt att få igenom sin politik, godhetsmarkera och brännmärka sina medmänniskor. För man kan även hitta argument i bibeln för att först ta hand om det egna (familjen, landet) så kristendomen är mycket mer än det biskopen tycker. Detta slår tillbaka mot kyrkan när de inte vill ta in de problem som vi har här och nu.

  Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Det står vel noe i Bibelen om ”enker og faderløse” som er verd ekstra omsorg og beskyttelse. Nå ranes mange av enkene på gaten eller i hjemmet av de nye fremmede, og de får ofte så liten pensjon at de må lete tomflasker – mens altså pengene går til unge, mannlige snyltere (endog løgnere! Jfr. vårt 8. bud). Dette er ikke kristen nestekjærlighet!

   Gilla

   • Malin skriver:

    Menar inte att man inte ska hjälpa, men bibeln säger inte att man ska gå under själv på kuppen. Fult att använda evangeliet för att ge skuld och göra politiska poänger.

    Gilla

 10. Armageddon skriver:

  Den svenska kyrkan är den rikaste i världen. Den glider på ett bananskal in i de flestas inkomster genom automatisk uppbörd med upp till ett två procent av våra beskattningsbara inkomster, om vi inte gått ur kyrkan. Dessutom uppbär den genom statsbudgeten ca 500 miljoner av skattebetalarnas pengar årligen för underhåll av kyrkor som numera mest står tomma. Den teologiska inrikningen är numera klart islaminriktad enligt ärkebiskopens valspråk ”Gud är större”, ett direkt plagiat av ”Allah akbar”. Om det hade varit något krut i denna förmögna sekt hade den upplåtit kyrkorna åt invandrare som behöver uppehållsrum eller bättre satsat sin förmögenhet (mycket stor) på att bygga upp upptagningscentra i närhet av konfliktområdena, istället för att predika för andra om öppenhet och medmänsklighet. Gå ur denna förljugna sekt. Den bibliska Jesus som dog på korset för våra synders skull har aldrig funnits. Läs Roger Viklunds bok ‘Den Jesus som aldrig funnits’, efter genonomgång av historiska dokument. Dessutom är själva tanken, att den som tror på Jesus och tillber honom automatiskt får syndernas förlåtelse, befängd. Kosmiskt finns inget syndernas ställföreträdarskap: ‘som Du sår får Du skörda’, är grundregeln, dvs Du får själv ta ansvar för hur Du lever och beter Dig. Gå därför ur den svenska kyrkan om Du inte redan gjort det. Den kan inte ge Dig frälsning, men den tar girigt emot Dina pengar.

  Gillad av 1 person

 11. Thomas 70 skriver:

  Undrar vad biskopen i Skara den feministiske Åke Bonnier god för drygt 2 miljarder tycker i ärendet?
  Har ÅB några flyktingar hemma hos sig? Döttrarna är miljöpartister och då fattar man vad de tycker i asylpolitiken
  Men är man född med silversked i mun så kan nån annan betala.eller?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.