Yttrandefrihet

Patrik Engellau

Av 2 kap 1 § regeringsformen framgår att ett slags yttrandefrihet ska råda i Sverige. Så här står det:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet:frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden

Att jag skrev ”ett slags” yttrandefrihet beror på paragrafens formulering att var och en ”gentemot det allmänna” ska vara tillförsäkrad yttrandefrihet. Det allmänna betyder i det här fallet inte det allmänna i bemärkelsen ”kreti och pleti” utan det allmänna i meningen ”staten”.

Att det står så i en av rikets grundlagar är vällovligt och lätt att förstå. Det är vällovligt eftersom grundlagar, till skillnad från vanliga lagar, åtminstone i teorin, inte är överhetens instruktioner till folket, utan folkets instruktioner till överheten, alltså politikerna och staten. Innebörden av ovanstående paragraf är alltså att folket säger åt överheten att den inte får försöka tysta folket. Folket ska få säga vad det vill utan att staten lägger sig i.

Jag tror att det är just detta vi normalt menar med yttrandefrihet, alltså att staten inte försöker täppa igen truten på medborgarna. Att vi ser saken på det viset är lätt att förstå eftersom hela idén med mänskliga rättigheter – dit yttrandefriheten hör – fick sitt internationella uppsving efter andra världskriget när USA med stor framgång förvandlade sina egna värderingar till universella värderingar, se exempelvis FNs allmänna förklaring. (Jag skriver detta utan ironi ty jag gillar de amerikanska värderingarna.) Yttrandefriheten tolkad på detta sätt riktade udden mot nazism, kommunism och fascism för vilka det var självklart att sätta munkavle på den enskilde om staten ansåg sig ha skäl därtill.

I Sverige har vi alltså yttrandefrihet definierad på det traditionella sättet, men har vi därmed all yttrandefrihet vi behöver? Känner medborgarna i allmänhet att de fritt törs ge uttryck för sina tankar?

Jag menar att svaret är nej. Det är inte så att vi oroar oss för att staten representerad av en STASI-agent ska avlyssna våra telefonsamtal. Jo, att alla telefonsamtal lagras åtminstone viss tid i någon statlig databas är vi nog medvetna om, men det är ingenting folk verkar besväras av, man räknar väl med att gå under radarn. För övrigt är medborgarnas anvisning till staten att staten inte ska förhindra det fria talet, inte att staten inte ska få lyssna på det.

Jag menar att det finns två helt andra hinder för yttrandefriheten, ett litet och ett stort. Det lilla hindret, som många anser jättestort, är medias, inte minst statskontrollerade etermedias, åsiktssållning. Stora sjok av väletablerad och genomtänkt samhällsförståelse undanhålls därigenom systematiskt från de medborgare som enbart utnyttjar sådana enögda media. Att jag ändå hävdar att detta problem är ”litet” beror på att det faktiskt finns andra vägar till publicerad kunskap för var och en som har en dator eller en smartphone. Det är lite jobbigare än att knäppa på teven, men det går.

Om jag emellertid går till mig själv och funderar på vad som eventuellt kringskär min egen yttrandefrihet så är det varken rädslan för rikspolisiära ingrepp eller det faktum att jag inte inbjuds att uppträda i teves morgonsoffor som i första hand håller mig tillbaka. Det som får mig att väga ord på guldvåg eller till och med att censurera mig själv är rädslan för vad folk ska tycka. Folk i det här fallet är till exempel du eller grannarna eller släkten eller jobbarkompisarna eller chefen (om jag hade någon; det närmaste jag kommer är de vänliga människor som finansierar den här verksamheten). Sammanfattningsvis, om jag ska uttrycka det brutalt, begränsas min yttrandefrihet mest av allt av den allmänna opinionen. (Nej, jag sjuder inte av lust att utmana den allmänna opinionen, men jag är alltid medveten om att den står där och tittar över min axel när jag skriver.)

Nu kan man förstås hävda att existensen av en allmän opinion som begränsar envars intellektuella rörelsefrihet är en del av det mänskliga samhället som vi varken kan eller vill ändra på, trots allt är människan ett socialt djur. Men det finns en annan aspekt av problemet som det finns anledning att fundera på.

Även om varje kultur, varje samhälle, har sin allmänna opinion så har inte alla allmänna opinioner samma karaktär. En del är enkelspåriga och stenhårt fördömande mot avvikare, andra är vidsynt toleranta. Hur de allmänna opinionerna i varje enskilt fall gestaltar sig bestäms av de människor som formar dem. Jag tror att vi i Sverige av tradition och som ett resultat av det svenska samhällets historiskt starka homogenitet är mindre toleranta än många andra kulturer. Vi är nog jämförelsevis snara att fördöma människor som avviker från konvenansen – och detta, underligt nog, oavsett om vi själva ansluter oss till den konventionella meningen.

Det är ena sidan av saken, alltså att den allmänna opinionen, det vill säga ni andra, är trångsynt. Den andra sidan av saken är att jag, som står där och blänger den allmänna opinionen i ögonen, faktiskt kan säga vad jag tycker även om den allmänna opinionen inte ser på det med blida ögon. Detta är en fråga om personligt mod och det är något jag själv styr över.

Fega människor passar väl ihop med inskränkta allmänna opinioner. För klenmodigt folk finns bara smala åsiktskorridorer.

49 reaktioner på ”Yttrandefrihet

 1. K. Ulvert skriver:

  Om du är rädd för vad andra ska tycka om dina åsikter är du inte helt övertygad om deras riktighet.
  Om du vore övertygad om åsikternas riktighet skulle du be omgivningen fara och flyga om åsikterna inte passar, i förvissningen om att ”Vi får väl se vem som hade rätt” gäller.

  Gilla

  • Göran Fredriksson skriver:

   Jag är övertygad om att du har fel, majoriteten riskerar inte sin försörjning och många i övrigt goda kontakter med vänner lättvindigt. Detta är ett skäl till att folket är lättstyrt. Detsamma gäller riksdagsledamöter som numera sällan har något annat yrke eller någon annan försörjning att falla tillbaka på.

   Den svenska modellen sedan Gustav Wasas tid är att folket skall vara lättstyrt av överheten. En modell som (s) kämpade mot ända till dess de själva fick den politiska makten.

   Gillad av 8 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Även om Du är aldrig så övertygad själv,
   har Du lån att betala,
   en familj att skydda?

   Mat behövs på bordet!

   En utbildning som bara samhället efterfrågar…

   Då kan det personliga PRISET bli ohyggligt högt.

   Alla har inte ETT FUCK-OFF kapital…

   Gillad av 4 personer

 2. Peter skriver:

  Min käpphäst är att intellektuell skärpa förpliktigar och det är därför jag fullkomligt avskyr den svenska intellektuella elitens brist på samhälleligt engagemang för det svenska folkets och demokratins bästa.
  En elit som förefaller tolka Milton Friedmans teorier som ett frikort att berika sig själva så långt det är möjligt utan något som helst ansvar för konsekvenserna för barn, familj, medmänniskor och samhälle.
  Vi ser resultatet överallt i samhället, till höger och vänster, uppe och nere, efter mig syndafloden.
  De med ett bättre fungerande intellekt borde rimligen kunnat förutse konsekvenserna av att ta till sig egoismens och ansvarslöshetens möjligheter och upphöja det till samhällsnorm.
  Då alla försöker berika sig materiellt vinner de intelligenta, odemokratiska och framförallt de intelligenta psykopaterna. Förlorar gör samhällets övriga medborgare och samhället som institution.
  Landets samlade materiella och immateriella tillgångar överförs från de som bygger samhället till de som bäst kan sko sig, dessa hyllas också som vinnare.
  Den skada på samhället som drabbar oss värst är att tilliten föröds, det materiella kan vi relativt snabbt återskapa, förtroende, tillit och gemenskap tar generationer att återuppbygga.
  Yttrandefriheten är också den satt på undantag, vem vill/törs framstå som en gnällande förlorare i huggsexan om samhällets resurser.
  Jag tänker med beundran och saknad på den tid då Kennedy kunde säga,
  Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land.
  PE tar ett stort ansvar för oss alla som håller denna blogg öppen för debatt.
  Förhoppningsvis är detta fröet till en förändring av debattklimatet i Sverige.

  Gillad av 13 personer

  • Lassekniven skriver:

   Peter:
   ”Då alla försöker berika sig materiellt vinner de intelligenta, odemokratiska och framförallt de intelligenta psykopaterna. ”
   Inte är väl Reinfeldt, Göran Persson och Wallström särskilt intelligenta men resten stämmer nog.
   För att komma åt systemet måste vi bli mer våldsamma, inte genom att slå den lede fi i huvudet även om det skulle sitta fint, utan genom argumentation. Låt mig få ersätta Jimmie Åkesson i nästa partiledardebatt så skall jag sopa banan med de andra 7 efter att ha läst lusen av dem. Detta genom ett överlägset intellekt och snabbtänkthet. Argumenten hämtar jag från DGS och andra bloggar. Nu skryter jag men vem som helst av alla er andra, Fredrik Östman, MARTINA et al kan göra likaledes. TV-tittarna skulle få i sig vad sanning och rättvisa innebär.
   Sprid budskapet till alla, att i september kommer vi att straffrösta. Låt 7-klövern få veta detta: vi kommer att straffrösta.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Många här skulle säkerligen sopa banan med 7-klövern i ett skriftligt debattutbyte, t ex här på bloggen, men det är en helt annan sak i en muntlig offentlig debatt. De flesta faller för halmgubbar och luras in i att diskutera effekter för enskilda individer etc. Sedan kommer lösryckta siffror som är omöjliga att diskutera utan källforskning. Som lök på laxen har vi en debattledare som stressar dig och är uppenbart partisk.

    JÅ är nog duktigare än vad man tror, även om han inte är någon Nigel Farage el. Marine le Pen.

    Se bara hur en sådan stolle som Täppas, oftast skickligt, kan lura upp seriösa inringare på läktaren. Han kan helt fräckt börja med att t ex påstå att ”antalet våldtäkter inte ökar” eller att det är en myt att invandrare inte är välutbildade och vips är inringaren på defensiven och får ödsla kraft på annat.

    Gillad av 5 personer

   • Simon skriver:

    Jag tror inte at du ska göra misstaget att tro att det är brist på intelligens som våra höga politiker lider av. (Det ska möjligen vara Löfven då – men han verkar ändå ha ett väl utvecklat strategiskt tänkande.) Däremot får du nog förutsätta att de alla verkar för i huvudsak andra mål än dem de utger sig för att kämpa för. Att befrämja den egna karriären och att synas stå på ”den goda sidan” verkar t.ex. vara betydligt högre prioriterat än att fatta beslut som är långsiktigt vettiga för riket och medborgarna.

    Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Lögnbubblan som skapats genom massmedias sållning av vad som får spridas, är huvudproblemet men bubblan kunde lätt punkteras och hindras att återskapas om riksdagspartierna fick dela på public service -kanalernas sändningstid i proportion till antal mandat och därmed få utrymme att oredigerat få sprida sin syn på läget och på vad som bör göras.

  Gillad av 4 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Det handlar nog mindre om den allmänna opinionen utan mer om hur denna kan styra över opinionen hos dem som direkt kan påverka ens ekonomiska situation och sociala liv. Därför är det t.ex. mest professorer em. som inte låter sig styras om vad de anser om t.ex. klimatlarmen.

  Gillad av 3 personer

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag instämmer, det är allvarligt när man stryper det fria meningsutbytet och ser sig som företrädare för makten. Det är ju vad många i Public Service ägnar sig åt. Irriterande är också den kändishysteri som råder sedan länge i vårt land, där korkade kändisars åsikter presenteras med stora rubriker samtidigt som vanliga människors åsikter är av noll värde, dessa ska bara inta rollen av följare och fans.

  En otrevlig förklaring till det usla debattklimatet i Sverige tror jag kan vara att många människor av olika skäl gett upp tanken på ett gemensamt samhälle. Värnar man om det gemensamma argumenterar man för detta. Om man tappat tilliten till samhället så är det ingen idé att tjafsa man löser istället sina problem enskilt eller i grupp med likasinnade.

  Kvar i det offentliga samhället finns då bara de som vill manipulera opinionen och alla tiggare och särintressen som vill sno åt sig fördelar av det allmänna.

  Gillad av 6 personer

  • Kalle Anka skriver:

   Där slog du huvudet på spiken,när du skrev att det finns gott om korkade kändisar i detta land. En av dom mest korkade måste vara Henrik Schyffert, som just nu gör ett TV-program om grisar vilket passar honom bra.

   Gillad av 4 personer

   • Kristina von Heland skriver:

    SVT bekostar ett program med en pizzaekonom. Han har två grisar hemma. De har inga öronbrickor vilket är olagligt, alla produktionsdjur ska ha det. En bonde vars djur saknar brickor-ko får get gris-får straff. Det blir indragna EU stöd-de har inte riktigt delats ut än för övrigt.
    Spänningen ska var om han äter upp dem eller ej. De ska inte göra julkorv i utbildningssyfte, inga grisfötter, inte lägga skinkan i saltlag. Det verkar vara det stolligaste men det kommer nog upp något tokigare då den sista idioten inte är född.
    Att inte skriva ut sitt namn handlar för mig att inte skämma ut släkt och vänner då jag inte bryr mig om vad folk tycker om mig. Den bristen har jag alltid haft. De får sitta där och skämmas på den fina middagen. Jag sorterade bort en del då jag insåg att jag kommer käfta emot då utvecklingen i Sverige går käpprätt. Som en plikt blir det.
    Att lyssna på en politisk debatt i Sverige är som att titta på när färg torkar. Man vet vad de ska säga och vad det sk motargumentet är. Jag lär mig spanska genom att titta på debatten i Katalonien. Det är mycket skojigt och givande. Tyvärr ryker de ganska ofta ihop och då pratar de för fort ibland men livat är det.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ” … människor av olika skäl gett upp tanken på ett gemensamt samhälle. ”

   Finns väl i reptilhjärnan, att det är svårt att känna gemenskap med människor av annorlunda etnicitet och skulle man kunna bortse ifrån det (i den närmsta bekantskapskretsen) så återstår ev. språkliga och kulturella skillnader.

   Vet snart ingen längre som kan tänka sig att med vapen i hand försvara Sverige. Inte tänker jag dö för att försvara asylbidragares välfärd.

   Gillad av 1 person

 6. Arne skriver:

  Själv är jag visst rädd och tror att det sitter folk och övervakar vad man skriver. Söker man på det goda samhället på Google så dök det goda samhället tillsammans med expo upp. Jag är tämligen säker på att det sitter ett antal människor och övervakar vad som skrivs här. Jag tror även att staten är inblandad i regelrätt övervakning och den vänsterliberala världsstaten innefattat nu Google och Facebook. Flera människor har blivit åtalade i Sverige för plumpa inlägg om en viss religion samtidigt som man kan förstå att rent hat predikas regelmässigt i moskéer utan att imamer blir åtalade. Andra exempel, youtube har nu börjat censurera och Google docs, en app som fungerar ungefär som Word stängde av användare nyligen för att det de skrev bröt mot användaravtalen, dvs det som skrivs privat på din egen dator eller iPad övervakas och kategoriseras. Jag är inte alls säker på var gränsen går men är tämligen säker på att mina åsikter inte ryms inom nuvarande lagstiftning om de uttrycks, och ett förfluget ord när man är arg skulle visst kunna leda till åtal, och även återhållsamma inlägg leda till sparken. Katerina Janouch har ju råkat ut för statens vrede och statsministern själv kritiserar henne och Strandhäll gör vad hon kan för att skada hennes levebröd.

  Jag tycker om jag inte missförstår att ovanstående prickar helt fel, staten hämmar alldeles uppenbart vår yttrandefrihet och samarbetar nu med världens vänsterliberala infrastruktur, formellt eller informellt, och som grädde på moset så riskerar man att bli dödad om man smädar islam. Bara detta sista gör att i praktiken så har vi ingen yttrandefrihet. Yttrandefrihet är inte möjlig om en grupp människor av villig att mörda dig för dina åsikter, om denna grupp dessutom har statens beskydd så är det än värre.

  Idag prickade du fel, bara för att du har åsikter som i huvudsak godkänns och du är välformulerad så betyder det inte att alla åsikter ryms, långt därifrån. Vår yttrandefrihet försvann med Salman Rushdie och de öppna gränserna.

  Gillad av 10 personer

 7. Aha skriver:

  Okay att den allmänna opinion håller tillbaka åsiktsfriheten, det är för många stigmatiserande att avslöja att man röstar på SD. Släkt- och kompisband kan brista. Men det är det ”lilla” problemet, det statskontrollerade medias åsiktssållning, som rent taktiskt ska angripas för det är då kan man kan svänga den allmänna opinionen.

  Den alternativa rörelsen borde därför kraftsamla mot public service och konkret dagligdags påvisa deras bristande saklighet och opartiskhet. Att inte ange att det är muslimer som jagar judarna i Sverige är t.ex. ett flagrant brott mot sakligheten. Att inte belysa asylbluffarna är ett annat. Om bristerna ska alternativa rörelsen skriva eleganta, sakliga och dräpande inlagor till ”envar och alla”. Statistik över public services åsiktsspridning bör med fördel upprättas.
  Med ett public service som redovisar alla viktiga skeenden och inte sållar, som släpper fram alternativa åsikter kring invandring, klimat och genus, blir det inte stigmatiserande att säga att man röstar på SD.

  Genom att rikta elden mot ”det lilla problemet”, mot public service, blir ”det stora problemet”, allmänna opinionen, ett litet problem.

  Gillad av 6 personer

 8. Kent Forssgren skriver:

  MAN HAR INTE YTTRANDEFRIHET OM MAN ÄR MED I ETT FACKFÖRBUND, VILKA ALLA ÄR SOCIALDEMOKRATISKA I PRAKTIKEN.
  Socialdemokratin (tillsammans med lilla MP som snart är ett minne blott, men det är en annan sak i detta sammanhang) står ju i dag för staten. Således bryter fackförbunden mot 2 kap 1 § i regeringsformen.
  Då borde oppositionen avsätta denna regering. Men det vill den inte och det gör den inte.
  Märklig demokrati i landet vi medborgare lever i.

  Så här går det i alla fall till i landet Sverige, när vår grundlag åsidosätts.
  FACKFÖRBUNDET LIVS AVSÄTTER FACKLIGT AKTIV SVERIGEDEMOKRAT
  En av våra aktiva Sverigedemokrater som jobbar inom livsmedelsindustrin i Kalmar län och som även är fackligt aktiv inom Livsmedelsarbetareförbundet kommer avsättas från sitt förtroendeuppdrag om man skall tolka de brev som han fått från förbundsledningen. Orsaken är minst sagt anmärkningsvärt!

  man skall ta tillvara medlemmarnas intressen i ”samhället utifrån en socialistisk och feministisk grundsyn.”
  Av Thoralf Alfsson – Onsdag 20 dec
  http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/12/20/11502029-fackforbundet-livs-avsatter-fackligt-aktiv-sverigedemokrat/

  Gillad av 6 personer

   • cmmk10 skriver:


    Apropå IB, så är kopplingen till Palme rätt spännande:

    http://www.jallai.se/2012/09/palme-var-stor-men-inte-sa-stor-som-dokumentaren-palme-visar/

    ””Även andra kurskamrater vittnar om Olof Palmes stora intresse för högerns morgontidning. Han var politiskt intresserad och åsikterna låg till höger. Palme var inne i en fas i livet som hans vän, IB-chefen Birger Elmér, mellan skål och vägg kallade: Palmes mörkblå period.”

    Här kommer ytterligare en märklig omständighet in som rör Palmes ungdomsår. Han var nämligen i tjugoårsåldern reservofficer och anställd på underrättelsetjänsten och gjorde jobb åt T-kontoret där även Birger Elmér arbetade. T-kontoret omdanades senare under Elmérs ledning till det omtalade IB. Så här skriver Gummesson angående Palmes och IB-chefen Elmérs förhållande: ”Olof Palme och Birger Elmér satt i varsitt rum i samma korridor. På dagarna åt de lunch tillsammans i självserveringen på jobbet (på Försvarsstaben) eller tog en sväng på stan. På fritiden träffades de och drack öl och pratade och lyssnade på klassisk musik och ryska marscher.”

    Gilla

 9. Magnus Rosensparr skriver:

  Ett allmänt tyckande kan man bara strunta i. Värre är det med att förlora sitt uppehälle för att man brutit mot någon arbetsgivares värdegrund. Om formuleringen i inledningen ändras till ”Var och en medborgare är av staten tillförsäkrad rätten till …” etc.
  Sker detta ändå, skall sanktionen vara ett astronomiskt (läs amerikanskt) skadestånd.

  Gilla

 10. Gunnar skriver:

  1) Vi går alla en social balansgång. Även i hur vi brukar yttrandefriheten. Vi vill gärna tänka och uppträda självständigt. Men är samtidigt direkt beroende av hur andra ser på oss och vårt uppträdande. Avvisas vi vår omgivning genom rappa och raka yttranden, riskerar vi att tappar vår sociala tillhörighet. Och marginaliseras. Blir till en avfälling. Något udda. Till en kuf. Eller hamnar för en tid i fängelse om tankar även fullföljs. Så i praktiken kompromissar vi ständigt och jämt. Ingen kommer undan.

  Opinion och kultur är inte alls samma sak. Kultur är något ytterst komplext och sammansatt. Det utgör det kitt som håller ihop hela samhällen, från familjen och uppåt.

  I vid mening önskar vi kanske att det som håller oss samman skall vara det som genomsyrar hela mänskligheten. Vi tillhör ju alla samma art – homo sapiens sapiens. På samma sätt som neanderthalmänniskan tillhörde homo sapiens neanderthalensis.

  Men zoomar vi in hittar vi snabb kulturen, som särskiljare. Med alla olika särdrag och mönster. Kultur består inte alls av opinioner. Opinion består av mer eller mindre tillfälliga vindar. Och de kan vara olika uthålliga och starka. Och möjligen leda fram till en viss grad av förändring. Medan kulturen själv är ytterst komplexa, tung och ihärdig. Och började ta form redan innan vi föddes. När fostret lyssnade till röster, sång och lät sig påverkas av den kemiska miljön i livmodern.

  Gillad av 3 personer

  • Gunnar skriver:

   2) Barndom, ungdom och vuxenhet utgör inget annan än en enda lång socialisationsprocess, rakt in i den egna kulturen. Och inom den hittas yttrandefrihetens gränser. Opinion består endast av tillfälliga vågor som drar fram i ett kulturellt innanhav.

   Mot den egna kulturen har vi svårt att värja oss. För i den är vi som fiskar i ett och samma vattnen. Vi simmar alla i det, men har likväl svårt att se den. På samma sätt som vi privat lätt blir hemmablinda.

   Opinioner förmår endast påverka den kulturella helheten, som en nötning på marginalen. Varav yttrandefrihet utgör en av dessa nötande krafter. Men mest består kultur av tröghet. Och tur är väl det. För den trögheten kan även betraktas som en slags försäkring. Utan den försäkringen riskerar vi att upplösa allt kitt som kulturellt håller oss samman. Och som växt fram genom århundraden och årtusenden av levda liv, liv som kollektivt samlat på erfarenheter och blivit till något gemensamt ägt.

   Framrusande opinioner utgör endast vågor i detta kulturella innanhav. Och det finns många andra innanhav i världen. Och alla dessa olika innanhav betecknar vi som kulturell mångfald. Att yttra sig om dessa olika innanhav borde tillhöra yttrandefrihetens domäner. Men här brister det. Eftersom vi innerst inne inte klarar av att diskutera kulturell mångfald särskilt bra. Diskussionen leder lätt till social ångest. Och det stänger munnar.

   Gillad av 3 personer

 11. Björn skriver:

  Det är lustigt/olustigt att det på senare tid, i fler och fler insändare/kommentarer i olika media, framförts åsikter som verkar tagna direkt ur SD:s partiprogram, men som sen signerats med typ ”Ej Sverigedemokrat”! Det säjer väl en del om rädslan många känner för att ”komma ut”, när inte ens ”anonym avsändare” känns tryggt nog!

  Gillad av 2 personer

 12. Richard skriver:

  ”Fega människor passar väl ihop med inskränkta allmänna opinioner”

  Jag kan inte uttala mig om huruvida du har rätt i allmänhet, men för min del stämmer detta väldigt dåligt. Jag är väldigt feg och skulle aldrig våga höja min stämma och därmed riskera förlora jobb och vänner (och kanske ännu mer).

  Däremot passar den inskränkta opinionen mig väldigt dåligt eftersom jag gillar när det är högt i tak, när folk kan ta del av mina tankar utan att fördöma och uppskattar när folk har avvikande meningar som får mig att tänka.

  Jag tror heller inte att jag är bra för den inskränkta opinionen eftersom jag försöker rasera den i det fördolda (för att undgå straff).

  Gillad av 1 person

 13. Erling skriver:

  En prekär aspekt är relationen till sina närmaste . Är det värt att riskera förhållandet till sina barn för att erkänna sin vägran att köpa de åsikter
  man ska ha?

  Gillad av 1 person

  • Arne skriver:

   Jag gissar att dina barn är vuxna? Jag har privilegiet att åtminstone försöka motverka att mina barn blir indoktrinerade robotar och ifrågasätter och tänker själva. Jag kan dessutom peka på alla de ting som media ljuger om och som också sägs i skolor och lilla aktuellt, men det är ett sjå. Det är fruktansvärt men nu har man konkreta exempel på invandrad kultur då kvinnor går runt på torg efter gängvåldtäkter med sperma i håret och ingen hjälper till. Hur förklarar man det för barnen? Tar de upp det i Lilla Aktuellt? Den generation som blivit lurad mest kanske, men som också bär en stor del av skulden, det är den som nu har vuxna barn, någonstans måste man ha invaggats i falsk säkerhet om statens ofarlighet och tappade kontrollen över ens egna barns utveckling som då staten och indoktrineringen raskt tog över. Det är otroligt sorgligt och en sorts PolPot light, när barnen vänder sig mot det som föräldrarna vet som de inte förde över till sina nästa generation. Vänstern har som råttfångaren i Hameln stulit barnen och nu är de vuxna. Mina får han inte, då stoppar jag hellre upp flöjten där solen inte lyser.

   Gillad av 8 personer

   • Erling skriver:

    Ja visst är de det. Och en obehaglig konsekvens av polariseringen och
    det minerade område som delat upp vårt land gör det så svårt att hantera.
    Det har ju effektivt raderat sans, logik och en fruktbar möjlighet till kommunikation.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Men som pensionär är det ju just mina barn och barnbarn jag värnar genom att inte ge upp inför överheten. Klarar jag inte av att förklara för dem varför jag vill räta upp Sverige så ska jag kanske låta dem gå under och rädda mig själv.

   Gillad av 1 person

 14. Karin Pettersson skriver:

  Åsiktsrenhet inom facket är av gammalt datum. Informationsbyrån, IB, var socialdemokraternas egen säkerhetsavdelning för att rensa åsiktsmässigt i leden. Vi fick vår IB-affär.

  Samtidigt är facklig organisering en mothållande kraften inom den globala ekonomin, nästan den enda. För i den globala ekonomin ställer man i hög grad arbetare i hela världen emot varandra. Medan kapitalet får flöda tämligen fritt. Löner pressas och kapitalet fördelas ,så vissa får lägre löner, medan vissa blir mer rika.

  Det är detta som ligger bakom att USA nu har fått sin nya president. En skörd vuxen ur den globala ekonomin. ”Som man sår får man skörda”, brukar det heta.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad menar du här? Donald Trump kommer antagligen att visa sig att vara den bästa presidenten sedan Ronald Reagan. Han kommer att väljas om.

   Nog hade man kunnat välja en riktigt bra president även utan alla dumheter som Obama och andra korkskallar har utsatt oss för? På vilka grunder skulle man anta att folk väljer rätt person på pin kiv? Jag kan inte följa ditt resonemang.

   Gillad av 5 personer

 15. Henric Ankarcrona skriver:

  Har någon sett en notis i svenska media om följande: CIA har nyligen medverkat till att förhindra ett terrorattentat i St Petersburg och informerat den ryska säkerhetstjänsten, för vilket Putin har officiellt tackat?
  Varför passar inte en sådan nyhet? Den har funnits i t ex New York Times.
  Yttrandefrihet, javisst och intet annat än sanningen, men inte hela sanningen tycks vara ett återkommande tema. Restriktionen att avstå från offentliga ställningstaganden fick en ny dimension för mig häromdagen då jag träffade en mycket senior (s)-politiker, som visade sig ha djupa insikter i de olika konsekvenser som den omfattande migrationen kan tänkas föra med sig. Dock har han aldrig offentligt yttrat sig i frågan.
  Exemplen är många.

  Gillad av 3 personer

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  En intressant och välformulerad reflektion.

  Om man får drista sig till att till texten tillägga något så vore det den tredje formen av inskränkning:

  Den som utförs av av staten sanktionerade privata nätverk, stiftelser och aktörer.

  Den är illa värre, då den enskilde inte kan freda sig och då dessa nätverk alltid besitter större resurser. Kampanjer mot arbetsgivare, mot anhöriga och mot affärskontakter är legio för sådana som Researchgruppen (ett kriminellt nätverk finansierat av bl a Aschberg), EXPO vilket grundades av den gamle kommunisten Stieg Larsson (vilken även utbildat terrorister i Afrika under sjuttiotalet), Antifa som egentligen bara är EXPO:s fotsoldater när våldsdåd behöver utföras, #jagärhär, ett nätverk vilka arbetar via massanmälningar i sociala media vilka utestänger dissidenter från dessa plattformar och som har förgreningar in i SR, SVT och även ett par riksdagspartier, #metoo där anklagelse är detsamma som skuld, och så vidare.

  Den censuren, de förföljelserna (Aschberg och hans program i TV4 respektive TV3 har blod på händerna efter att ha trakasserat, förföljt och lurat en förståndshandikappad pojke tills denne begick självmord) är den verkliga faran, för då kan (s)taten framstå som ren.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nog var det den Stig Larsson som INTE ändrade sin stavning som var den som höll på med EXPO? Han med deckarna och hjärtattacken, som oförhappandes hjälpte sin far och bror med pensionen i en ödets stilla ironi?

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    ”Karl Stig-Erland ”Stieg” Larsson” säger hans engelska wikipedia-sida. Författare, med mera.

    Informationen som säger att han var aktiv i att utbilda stridande i Afrika kommer från The Guardian:

    [https://www.theguardian.com/books/2010/oct/15/stieg-girls-with-grenade-launchers]

    Enligt artikeln kommer informationen från John Henri Holmberg, och av texten framgår tydligt att det är författaren som avses.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 17. O.T. skriver:

  Gå hem och gråt” ”kvinnan är en knarkare”
  DETTA ÄR FRÅN DEMONSTRATIONEN i Fittja idag 19de december!! En av våldtäktsmännen och hans vänner dyker upp och hånar dem som demonstrerar och kvinnan som blev våldtagen!
  Samtliga män friades! I ”brist på bevisning” även fast man kan bevisa att en våldtäkt har begåtts, så kan man inte fastställa VEM som gjorde VAD och därför frias våldtäktsmännen!
  Inte nog med det så ska våldtäktsmännen ha 200.000 i skadestånd från staten! 😡😡

  Det är mycket som fallerar i Sverige, tilltro trygghet och inte minst vår ordningsmakt och domstolars tillkortakommande, som inte bara leder till att gärningsmännen inte fälls utan dessutom får rundligt tilltagna skadestånd.

  Gilla

 18. tobbewallin skriver:

  Jag tillhör dem som tycker att Patriks lilla problem är stort: Det är svårt att komma ut i offentligheten med vad som är viktigt.

  Men en proteströst på SD 2018 kan vem som helst prestera.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.