Vakna upp! Dags att dö!

Mohamed Omar

I boken Vakna upp! Dags att dö! avfyrar författaren Dan Ahlmark en dundrande bredsida mot vår tids politiska, kulturella och mediala etablissemang.

Bokens titel hämtade han från filmen Blade Runner från 1982. Det var Leons sista ord (Wake Up! Time to die!) till den omtöcknade replikantjägaren Deckard (Harrison Ford), som han avsåg att döda.

Filmen är en dystopi och det är så Ahlmark ser Sveriges framtid om vi fortsätter på den inslagna vägen. Det finns en känsla av kris i denna bok, att vi står inför undergången:

”Bara med ryggen mot väggen inser och gör man vissa saker, och vilken vägg är hårdare och mera definitiv än döden.”

En stor del av boken handlar om dagens samhällsmodell, som Ahlmark kallar StatsVälfärdsStaten (VS), och som han vill ersätta med CivilaVälfärdsStaten (CVS). Om jag har förstått det rätt företräder han ett liberatarianskt synsätt där makt flyttas från staten till individen.

Socialismen, som han kallar ”1900-talets största politiska och mänskliga katastrof”, utsätts för skarp kritik, liksom den intoleranta kulturmarxism som fått ett så stort inflytande över vårt tänkande och bestämmer gränserna för åsiktskorridoren.

Ahlmark ansluter sig till teorin om att demokratin i Aten på 500-talet f.Kr. bidrog till grekernas framsteg på andra områden. Det låter rimligt, men jag är för okunnig för att vare sig hålla med eller säga emot. Han prisar också grekernas insatser för Europas försvar:

”Aten blev ledande avseende det mesta, t.ex. gällande litteratur, konst, arkitektur, filosofi/logik, naturvetenskap, sport eller annat. På område efter område visade atenarna upp prestationer, som inte invånarna i någon annan nation i världen kunde uppnå. Och militärt blev ett svagt land plötsligt så starkt, att det kunde – tillsammans med Sparta – stå emot världsmakten Persien och väsentligt bidra till att hindra denna östliga diktatur att lägga sin hand över Europa och därmed krossa den begynnande europeiska kulturen.”

Ahlmark påminner om slagen som hindrade perserna från att ödelägga Grekland:

”Medan den lyckliga utgången av slaget vid Marathon och Salamis huvudsakligen orsakades av Aten, stod Sparta i första hand för insatsen vid Thermopyle och segern vid Plataea.”

Så skriver han om ett annat hot mot Europa – det militanta islam som allt sedan 600-talet i våg efter våg har försökt krossa den europeiska kulturen och lägga länderna under Muhammeds lag. På gränsen mellan Europa och islamvärlden låg det som brukar kallas Bysans, de kristna grekernas östromerska rike. Efter Västroms fall var det detta som var det romerska riket. Grekerna höll ut ända tills den 29 maj 1453 då Konstantinopel intogs av turkarna:

”Efter att det västromerska riket fallit, kunde Europa vara ytterst tacksamt för det skydd mot islam, som Östrom utgjorde genom att under närmare 800 år regelbundet hejda islamiska erövringsvågor. Muslimerna erövrade inledningsvis en mycket betydande del av kristenheten genom att tillämpa jihad och ta det kristna Mellanöstern, Nordafrika och Spanien.”

Ahlmark beskriver sedan de ständiga islamiska angreppen på Medelhavet och mot Sydeuropas kuster. Räder, plundringar, massakrer, erövringar. Den europeiska segern i slaget vid Lepanto år 1571 innebar en vändpunkt, då islam retirerade på Medelhavet. Minst en miljon västeuropéer fördes mellan 1500 och 1750 som slavar till i första hand Barbareskstaterna i Norra Afrika. Om detta slaveri, och det lidande som europeiska kvinnor utsattes för, pratar man inte mycket om.

I stället är det västvärlden som ska känna skuld och aldrig sluta piska sig själv. Det märks till exempel i hur man ser på rasism. Rasism mot vita räknas inte. I Sverige är det omöjligt – jag känner åtminstone inte till något fall – att dömas för hets mot folkgrupp mot svenskar eller för hatbrott mot svenskar:

”Företrädare för svenska myndigheter har förnekat, att fientlighet, hatbrott och diskriminering mot svenskar pga av att de är svenskar, överhuvudtaget förekommer. De har tydligen aldrig hört vad immigranter ibland säger till sina barn eller om svenska kvinnor eller män. Just svenskheten, dvs. rastillhörigheten, är ofta skälet till förnedrande eller hatiska uttalanden mot svenskar. Och orsaken till att just svenska kvinnor våldtas är ibland uppenbarligen också just att de är svenskar, dvs. det föreligger både att rasistiskt hatbrott och en kriminell handling.”

Rasismen mot svenskar tas fortfarande inte på allvar i Sverige. I stället för svenskhatet ägnar man otroliga resurser till att bekämpa ”det svenska hatet”, trots att svenskar hör till de minst rasistiska folkgrupperna i världen, samtidigt som många invandrare kommer från folkgrupper där rasism är vanligt och knappast ifrågasätts, som till exempel araber, somalier, perser och turkar.

Tyvärr väljer vissa som kommer från mindre framgångsrika delar av världen att skylla sina misslyckanden på ”rasism” i stället för att rannsaka sina egna samhällen, sin kultur och sina värderingar:

”Personer som kommer från kulturer, som är klart underlägsna i de avseenden, som man pekar på: teknik, ekonomi, kunskap, utbildning osv, har ingen grund för att kritisera länder, som ger sina medborgare mycket bättre möjligheter. Det har inget med privilegier att göra utan är en följd av att tillhöra ett land eller kultur, som i dessa avseenden är överlägsen. I stället för att kritisera den överlägsna kulturen, vore det naturligt för dem att kritisera sin egen underlägsna kultur, som så länge berövat dem fördelen av ett modernt samhälles fördelar.”

Ahlmarks bok är uppfriskande rak när det kommer till frågor om konflikten mellan islamisk fundamentalism och väst och den ansvarslösa massinvandringen. Vad beror på massinvandringen på? Handlar det om övergående flyktingkriser till följd av krig? Nej, det handlar om något mycket mer varaktigt, nämligen att vi har en rik och fungerande västvärld och andra delar av världen som är fattiga och fungerar dåligt:

”Skälen till fattigdomen i världen utgör ingen mystik. Det är inte naturkatastrofer eller krig utan något mera djupgående och varaktigt, nämligen kulturen och politiken i aktuella länder och de institutioner och system, som utformats pga dessa krafter. Länder har själva genom sina egna samhällssystem och sin politik skapat sin dåliga utveckling och sina kriser.”

Dessa länder kommer inte att bli bättre av att befolkningarna flyttar till västvärlden. Det kan vara en utväg för individerna, men inte för ett samhälle. I stället kommer massinvandringen av människor som bär på just den kultur som lett till att dessa länder är underlägsna – och det ser vi redan tecken på – att steg för steg göra att västvärlden börjar likna dessa misslyckade länder.

En annan ursäkt är att den europeiska kolonialismen gjort att det går dåligt i dessa länder. Men Ahlmark gör en intressant iakttagelse:

”Det är ofta svårt att veta, var aktuella länder skulle ha befunnit sig, när kolonialmakterna drog sig tillbaka, om de i stället varit självständiga under hela den aktuella perioden. Stater som Liberia och Siam, dvs. Thailand var aldrig ockuperade av några kolonialmakter, och deras ekonomiska status, framsteg och allmänna situation skilde sig inte märkbart från övriga närliggande länder, som blivit självständiga efter andra världskriget.”

I stället för skuld kanske västvärlden borde känna sig ganska nöjd över allt det goda som den tillfört den mänskliga civilisationen i form av konst, litteratur, filosofi och inte minst vetenskap och teknik.

Men varför har vi en så extrem massinvandringspolitik i Sverige? Det är svårt att se hur något så oförnuftigt har kunnat pågå så länge. Hade det inte varit bättre att investera dessa miljarder i bistånd eller flyktinghjälp i närområdet? Man hade kunnat hjälpa fler flyktingar för mindre pengar. Ahlmark tror att den oförnuftiga politiken beror på att vänstern tappar stöd bland den inhemska befolkningen och använder massinvandringen som ett sätt att ”importera väljare” och hålla sig kvar vid makten:

”Den svenska invandringspolitiken har utvecklats till att bli den extremaste i Europa, ja, bland alla utvecklade länder i världen. Hur kunde detta ske och varför? Motiven är klara, varför socialdemokratins partiledning till skillnad från tidigare politik under t.ex. Ingvar Carlsson plötsligt på tvåtusentalet ville importera mängder av outbildade utlänningar från främmande kulturer. Man hade förlorat flera val och sett svenska arbetare i stort antal lämna socialdemokratin för att rösta på Det Nya Arbetarpartiet (Moderaterna) eller Sverigedemokraterna.”

”I stort sett enda möjligheten att åter komma till en mera stabil maktposition var för socialdemokratin att byta ut den svenska befolkningen och därmed få ett bättre väljarunderlag. Och eftersom befolkningen inte valde dem, försökte socialdemokraterna byta befolkning.”

”Så skälet för att massinvandringen tilläts var i grunden, att vänsterns idéer inte längre var tillräckligt populära, och dessas partiledningar fann, att man måste importera väljare, som i framtiden kan antas rösta på dem eller partier, som vill samarbeta med vänstern.”

Det är en förklaring som jag har hört framföras både här och där, men jag har ännu inte sett tillräckliga belägg för att det verkligen har varit så man resonerat. Det vi vet är att den så kallade ”humanitära” flyktingpolitiken inte har visat sig vara särskilt human mot den gamla, svenska befolkningen som drabbats av till exempel ökad otrygghet, sämre skola och sämre vård. Den har också lett till en snabb spridning av inhuman, islamistisk ideologi i Sverige. Hundratals unga muslimer reste från Sverige till Mellanöstern för att strida för Islamiska Staten (IS).

Det finns en fundamental sanning, konstaterar Ahlmark. Om man inte bevakar sina gränser kommer man snart att få allt tyngre beväpnad polis på sina gator – och till slut soldater. Vi ville inte bygga murar vid gränserna, nu bygger fransmännen ett skottsäkert glasstaket runt Eiffeltornet och tungt beväpnad militär patrullerar gatorna. På julmarknader över hela Europa har man ställt ut betongsuggor för att hindra jihadistiska attacker.

Vakna up! Dags att dö! ges ut av Realia förlag

Klicka här för att gilla min sida på Facebook!

42 reaktioner på ”Vakna upp! Dags att dö!

 1. Lars skriver:

  Ett parti som socialdemokraterna måste rimligen ha ett mål om välfärd och fördelning och att landet ska utvecklas och ekonomin blomstra och arbetslösheten vara låg. Det är logiskt orimligt att man skulle göra avkall på det för att importera ett nytt proletariat, som dessutom ska försörjas, endast för att få nya väljare. Denna ‘förklaring’ har jag hört i borgerliga kretsar sedan 30 år, men politiskt är det de borgerliga partierna som inte satt ned foten utan tvärtom varit för flykting (anhörig, humanitär) invandring. Mer arbetskraft, rädda pensioner har man hört, men är det möjligt att man under så lång tid som från 1980-tal till nu skulle varit döva och blinda för sysselsättningsproblemen i den gruppen eller för det faktum att man då måste kontinuerligt, exponentiellt, öka invandringen för att motverka demografin (de som kommer lever ju också längre och har med sig familj)? Men Göran Persson uttalar det förra månaden i en intervju, han vile inte leva i ett åldrande samhälle, och Kjell-Olof Feldt uttalar att invandringen avser EU medborgare och är en följd av EU medlemskapet… Inget stämmer. Det låter som att man strör ut dimridåer.

  Vill man veta så måste man nog titta på riksdagsbeslut och inte bry sig om vad herrarna säger sig ha tänkt…

  Så en bok skriven av en libertarian (i sig diskvalificerande) som med ett gammal borgerligt spritt rykte om vänster och där borgerliga partier och media varit pro invandring tycker jag nog har tappat bort sig och då frågan är så väsentlig, migrationens påverkan på Sverige, så väljer jag att inte fästa tilltro til resten av boken.

  Men visst skulle det behövas en sannings kommission!

  Även en sannings kommission om 90-tals krisen och Alliansens år vid makten.

  Gillad av 1 person

  • Arne skriver:

   Vad är din förklaring då? Hur kan du rimligen tro att socialdemokratin har välfärd som mål när kvinnor allt oftare utsätts för bestialiska gruppvåldtäkter? Det finns ett annat syfte, de går över lik och vill ha det så här. Jag tror du har en naiv syn på hur ”socialdemokratin” formar sina åsikter, det är inte alltid de explicita nedtecknade åsikterna överensstämmer med de implicita som man faktiskt agerar efter. Blir utfallet av de implicita åsikterna alltför hemskt, som att de uppmuntrar gruppvåldtäkter, så kommer de aldrig att formuleras utan hela samhället kommer att kretsa runt hyckleri och lögn. Nej Lars, vi måste utkräva ansvar för de vill ha det så här. socialdemokratin och resten av etablissemanget VILL ha de senaste gruppvåldtäkterna i Malmö.

   Gillad av 8 personer

   • Lars skriver:

    Nyliberalismen, globalismen, det är vad borgerligheten står för, den enda grupp i samhället med intresse av ökade löneskillnader och nedskuren välfärd och öppna gränser.

    Men istället för dina egna borgerligt baserade konspirationsteorier:

    1989 stoppade Carlsson invandringen – Lucia beslutet
    1991 Bildregimen upphävde beslutet
    2004 Alliansregeringen öppnade portarna på vid gavel med en uppgörelse med miljöpartiet

    Så vad vill borgerligheten?

    Ni som röstat borgerligt år efter år, ni är grundlurade!

    Gillad av 3 personer

   • Lev Barkland skriver:

    @Arne, somliga delförklaringar, och jag tror det behövs flera, till den mardrömslika utvecklingen i Sverige behöver inte handla om medveten politisk agenda. Jag tror inte heller så mycket på den konspiratoriska idén om att vänstern beslutat importera nya väljare. Jag tror i alla fall inte att den räcker. Det finns många delförklaringar till det svenska tillståndet. En intressant sådan delförklaring som framförs ibland, och som jag tror att det ligger mycket i, är feminismen så som den ter sig i Sverige. Feminiseringen av institutionerna om man så vill. Kvinnor tenderar av evolutionära skäl att vara benägna att ge upp sin lojalitet mot den egna gruppens män då de ställs inför alternativ. Jag vill inte skylla allt på feminismen (eller på ‘feministerna’) men jag tror på feminiseringen som en delförklaring, en av flera drivkrafter.

    Sen finns det de förstås rena oförställda politiska agendorna också. Men där tycker jag Reinfeldt-Borg-moderaterna är minst lika uppenbart skyldiga än vänstern. (OK, nu kanske vi som har ett internationellt perspektiv skulle kalla även Reinfeldt för vänster men jag syftar på den svenska skalan…) De har varit mer kalkylerande medan vänstern varit förvirrad och världsfrånvänd. Som behandlats förut i det här forumet…

    När man letar förklaringar kan man titta å ena sidan på drivkrafter å andra sidan på möjliggörare. En möjliggörare som jag tror varit underskattad, har varit bostadsbubblan. Svensken, eller en stor del av de svenskar som borde engagera sig i sitt lands framtid, har varit upptagna och närmast berusade av sin bostads värdeökning. Kan tyckas som orelaterat men jag tror att männsikan inte har plats för alltför många olika kontexter i sitt politiska psyke. När den egna bostaden ökar i värde ‘då går det bra’, då nöjer man sig med sakernas tillstånd, man är en vinnare. Av den anledningen tror jag också på ett massivt uppvaknande nu i dessa tider.

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Lars!

    I viss mån har Du rätt,
    men Fp/Liberalerna har varit som besatta av tanken på en världsregering!

    Nu finns det en modererande kraft,
    som skulle kunna bromsa!

    Som verkar för att Sverige skall överleva!

    I synnerhet om denna kraft fick bli regeringsbildare,
    med en 30-35 %…

    Då fick man en annan tyngd.

    Mp o Liberaler ut vore bra för Sverige!!!

    Gilla

  • Arne skriver:

   Jag förstår inte din kritik. Socialdemokratin kan väl vara 100% skyldig av ett skäl och borgerligheten 100% skyldig av samma eller något annat skäl? Det viktiga är att observera verkligheten och inse att de vill ha det så här.

   Gillad av 4 personer

   • mobelmanen skriver:

    Ni har nog båda rätt. Vänstern med sin totalitära kultur marxism/ feminism, och borgligheten med en mer eller mindre totalitär globalistisk nyliberalism. Sedan har vi även nykomlingarna med dess totalitära Islamism. Det Sverige som skapats av blod och svett av våra förfäder, ruineras nu i rasande takt. Landets hela etablissemanget tycks vara inblandad i ett härska och söndra spel med svenska folket som spelpjäser. Folket måste öppet våga visa sitt missnöje och i första hand rösta bort 7-klövern. Vi har tillåtit detta att ske, men vi kan även sätta stop för det vanstyre som drabbat oss alla. Svenska folket förtjänar ett bättre öde, eller?

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Arne: förvisso står i princip sjuklövern eniga om invandringspolitiken (min kritik avsåg boken som recenserar dvs att orsaken skulle vara behov av ett nytt proletariat) och det förefaller att man från olika utgångspunkter nått en slags samsyn, men jag upplever att vänstern därmed sviker sina egna visioner och ideal och sina väljare medan jag kan se en möjlighet av att borgerligheten drivit en medveten politik för att överbelasta välfärdssystem och tvinga tillbaka facket och socialdemokratin under kommunicerade ideal som större löneskillnader, minskade välfärdssystem, sänkta statliga pensioner (Bild regimen åstadkom nya pensionssystemet). Borgerligheten, främst M, är ju toppstyrd i högre grad än S och det finns ingen anledning tro att partigängare i gemens förstått politiken (makten betyder istället allt) eller väljarna, men vi ser ju hur politiken utvecklats dvs effekterna av de beslut man tagit. När det gäller S (V oc Mp är mindre självständiga, följer S) kan jag se en urlakning av kunskap och kompetens i det partiet ända sedan Palme konstaterade att han måste gå utanför riksdagen för att hitta ministerkandidater på 80-talet och om vi idag ser på utbildningsnivån på riksdagsledamöter till vänster (2017 nota bene) så får man onekligen intrycket att det gäller än idag.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Du har nog fel eller är aningen naiv?

   Varför har Socialdemokraterna sålt sin (S)jäl till Islam(ismen)?

   Givetvis för att Säkra sin maktposition,
   när den bidragberoende underklassen ej längre garanterar majoritet!

   I praktiken ett folkutbyte!

   Detta har förstärkts av den borgerliga önskan om lönekonkurrens,
   brytande av fackets maktmonopol…

   Men utan att inse att man långsiktigt rycker undan benen för sig själva,
   då den nya väljarbasen röstar rött pga bidragsberoendet!

   EFTERFRÅGAD kunskapsinvandring är något helt annat,
   då POSITIVT för landet!

   Men det krävs också kulturell kompabilitet!!!

   Dags att skrota Mångkulturtanken,
   den är ohållbar idag!!!

   Med rådande ointegrerbara VOLYMER!!!

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Som förklaring av socialdemokratisk politik ser jag bara en total inkompetens och brist på kunskap och det tycks stämma med företrädarna brist på formell utbildning.

    Media, samma problem med kunskap och kompetens.

    Borgerligheten och borgerliga redaktionsledningar? Mål eller visioner om det nya dynamiska globala New York? Tappat fotfästet? Brist på kunskap och kompetens?

    Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Mordbrännarpolitiken är pervers på många nivåer. – Perverst misshushållande med de resurser vi är beredda att avstå som hjälp till behövande. – Perverst rättsvidrig genom favorisering av invandrare framför infödda. – Pervers genom att ett fredligt, flitigt och kompetent folk istället för att belönas med ljusa framtidsutsikter, straffas genom att mista sitt livsrum till folkslag som misslyckats med att skapa fred och välstånd hemmavid. – Pervers genom att de som stannar kvar och försöker odla sin flit och kompetens blir akterseglade av välståndsparasiterna på hembesök. – Pervers, om det är så att man återföds där man förtjänar bland dem som är som man själv, så att man får betala räkningen för sina handlingar i tidigare liv och så kan det ju vara.

  Galningarna som fördärvar vårt land måste stoppas.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Sedan är det det här med överbefolkningen som är det främsta hotet mot livsmiljön och artrikedomen och det starkaste motivet för inbördeskrig. – Så länge det fungerar att skyffla över ansvaret för sina övertaliga på folkslag med måttlig förökning, kommer man aldrig att besvära sig med att skapa de nödvändiga ekonomiska incitamenten för återhållsamhet.

   Gillad av 2 personer

 3. Johan skriver:

  Det är en intressant teori att vänstern vill importera potentiella väljare men det förklarar inte varför Alliansen med Fredrik ”öppna era hjärtan” Reinfeldt bedrivit samma invandringspolitik.
  Dessutom kommer säkerligen en stor import av muslimer bara inledningsvis leda till fler socialistväljare. Bara tills ett muslimskt parti tillvaratar deras intressen. Detta borde 7-klövern kunna räkna ut.
  Detta sker för att någon vill ha det så här. Och jag tror inte denna någon bryr sig om ifall vi har vänstern eller Alliansen vid makten.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Båda lägren verkar som nyttiga idioter,
   som gynnar en viss Agenda!

   Agenda 2030…

   därav hätskheten i ägarkoncentrerade media mot den tredje kraft,
   som ser till VÅRT LANDS BÄSTA!

   Gilla

 4. Per-Anders skriver:

  ”En annan ursäkt är att den europeiska kolonialismen gjort att det går dåligt i dessa länder. Men Ahlmark gör en intressant iakttagelse:”

  Går även att se på följande sätt. Jag läste om en person som åkte runt i Afrika. I ett land var det ganska väl utvecklat. Men i landet bredvid var det underutvecklat. Personen frågade en annan person i det underutvecklade landet vad skillnaden i de två länderna kunde beror på. Svaret: Vi har inte haft förmånen att ha blivit koloniserade.

  Var och en kan fundera på hur det kommer sig att folk som vill förbättra sin livssituation i stort bara åker till länder med vit befolkning? Svaret är att alla lever bättre i ett land som styrs av vita. Notera även, att desto färre vita som finns i ett land desto sämre levnadsförhållanden.

  Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att räkna ut åt vilket håll Sverige går. Det finns inget som kan rädda Sverige än totalt invandringsstopp och utvisning av kulturer som inte passar i Sverige.

  Gillad av 7 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  För en normalt tänkande individ är den svenska migrationspolitiken omöjlig att begripa. Den verkar antingen bestämmas av personer som saknar tankeförmåga och där handlandet helt bestäms av tillfälliga emotioner. Alternativt rör det sig om en högst sinister plan där avsikten är att omvandla det svenska samhället till något helt annat. Eftersom landet politiker under senare tid inte utmärkt sig tankemässigt är det sannolikt att det rör sig om det först nämnda alternativet.

  Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Lennart, du är en klok man, inte kan du väl tro på det? Jag förstår om du värjer dig men det vi inser utan insikt i departement och statliga verk och journalistiska resurser måste ju också våra politiker inse? De har ju alla fakta. De arbetar med det varje dag. Nej, de vill ha det så här.

   Gillad av 3 personer

 6. Aha skriver:

  Alltså, jag tror inte på massinvandringen motiveras av sådant som att man vill få in röstboskap. Massinvandringens orsaker bottnar mer i något som kan beskrivas som en masspsykos (emanerad från vänstern) och som går ut på att uttrycka positiva saker om invandrare och invandring och detta därför att det ger godhetspoäng inom flocken.
  Det är bekvämt och det handlar om allas pengar, inte egna. Annars hade det kunnat handla om att åka bort till fjärran länder och hjälpa till på plats.
  Det började med Palme.

  I övrigt är Ahlmarks uppgifter om arbetarnas väljarflykt från sossarna korrekt. Av det en gång så stolta arbetarpartiet återstår inte så mycket; hälften av de 2,1 miljoner som röstade på sossarna 2014 arbetade inte. Mer än hälften av partisympatörerna kommer från de utrikesfödda enligt SCBs nyligen släppta rapport.

  Sossarna har blivit ett bidrags- och invandrarparti, dess väljare är knappast statsbärande och därmed inte heller partiet.

  Gillad av 6 personer

 7. orwelliq skriver:

  Att socialdemokraterna sökt byta befolkning är en efterkonstruktion som inte stämmer.Högerpartier, främst Folkpartiet, har länge varit mest invandringsförespråkande. Hos vissa kretsar högerut finns en vilja att rasera den socialdemokratiska välfärden med fri invandring som vapen.

  Gillad av 2 personer

 8. Conny Lundberg skriver:

  Vad man alltid bör göra när man har att göra med de personer som har makten att styra över andra, såsom politiker, är att titta på vad de gör och vad deras politik har för konsekvenser snarare än att lyssna på vad de säger.
  Hur många gånger har vi inte hört makten som styr uttala sig oerhört positivt om den framtid som just dessa personer vill skapa medans vi gräsrötter alltid är de som först få uppleva konskvenserna av deras politik eller som det ofta sägs, ”vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”.
  Inte förrrän en majoritet av ett lands befolkning inser att dess politik kommer att drabba eller riskerar att drabba majoriteten med skadliga konsekvenser, så kommer befolkningen att vidta åtgärder för att ändra på detta.
  Ett politiskt system som är kidnappat av korrupta krafter kommer aldrig att ändra sig förrän man kringgår systemet och börjar skapa någonting som står bättre i samklang med landets och invånarnas åsikter och välfärd än det korrupta systemet som endast är konstruerat runt personliga fördelar för de som ingår i det.

  Gillad av 2 personer

 9. Armageddon skriver:

  Alla vet att rättrogna muslimer enligt imamerna inte ska integreras. Istället är förstahandsmålet en separatistisk, av svensk regering och riksdag godkänd samhällsordning för muslimer, som därefter utbredes genom ökad befolkning.
  Sveriges styrande vill alltid att landet skall vara ‘bäst i klassen’ vad gäller att följa globalisternas agenda, som i Europa operationaliseras via EU. Målet, ännu ner immigration, betonades med emfas häromveckan av Jean-Claude Juncker. Sveriges regering kommer att göra allt för att detta mål ska realiseras.
  Inget kommer därför att ändras förrän folkupproret är ett faktum . Bered Er på ännu lägre pensioner, sämre sjukvård och ökad kriminalitet!

  Gillad av 4 personer

  • mobelmanen skriver:

   Sveriges hela politisk och mediala etablissemang är i Soros och co fickor. CFR ger många råd och direktiv till våra politiker och företagsledare. Dessa råd gynnar knappast majoriteten av den svenska befolkningen. Loppet är snart kört, om det inte redan är det. Väck alla fåren som fortfarande sover. Time to wake up.It’s now or never!

   Gillad av 1 person

 10. Urban Larsson skriver:

  Ja så kan det vara att man helt enkelt bara vill sitta vid gröten och bli varm och nöjd och inte vill se eller kan se allt de åstadkommit. Normalt är ingen funtad att denne inte ser, det som är ofattbart är att väljarna – många fortfarande svenskar inte ser vilka fel som lever i samhället. Vet personligen flera som tänker men vet också flera speciellt damer som verkar missa det grova misstag s har gjort

  Gillad av 3 personer

 11. Claes H skriver:

  I gamla tider fanns kondomen (på apoteket!), men den kunde man inte helt lita helt på.
  Den nya tiden började 1964, när The Pill (p-pillret) kom. Förändringen blev snabb! Sex blev livets mening.
  1960 hade 2,6% av fostren tagits bort. Aborterats.
  1970 var det 12,7%.
  1978 togs 25,4% bort.
  Siffran har legat kring 25% sedan dess.
  (1990-1995 var den lite lägre; nere på 22,0% år 1992; men den blev snart åter stabilt 25%.)
  – Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för konstant befolkning; ungefär 2,1 barn per kvinna, justerat för befolkningsstruktur osv. Fram till 1967 var det över 1, men har sedan i princip varit under (1990–1992 dock en aning över).
  – År 1983 var NRT lågt (0,769), så Olof Palme beslöt införa den s.k. flyktinginvandringen. (Facken var helt emot arbetskraftsinvandring.)
  Och där är vi nu. Det blir så här, om man är modern. Och gudlös…

  Gillad av 1 person

 12. Hortensia skriver:

  Intressant och välskrivet, som vanligt, Eddie, tack för det – och ett särskilt tack, för att du valde, att inte kalla de, till Islamiska staten, bortresta muslimerna för svenska(r)!

  Alla vuxna svenskar med tillgång till internet borde ha börjat förstå hur utbredd rasismen mot oss redan har tillåtits bli här i det enda land vi kan… ja, kunde… kalla vårt eget.

  Landets sjuklöverpolitiker har uppenbarligen svårare att se verkligheten utanför sin skyddade, lilla ideologibubbla – som Liberalernas tomte, Fredrik Malm, gav prov på idag:

  ”Vi har länge inte haft förmågan att inse att antisemitism kan finnas i grupper som själva är utsatta och behov av hjälp. Men vi måste kunna kalla en spade en spade.”

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   KAN finnas,
   snacka om ett understatement!

   En snabbt växande företeelse snarare,
   genom extrem import av naturliga fiender!

   Hur naiv får man vara?

   Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Mitt förakt för SjuK-politikerna och PeK-journalisterna är så bottenlöst att det för mig kan kvitta om de agerar efter en plan eller bara är infantila. Men jag tror att Sverige efter millennieskiftet och redan tidigare egentligen bara har drivit redlöst utan roder, maskineri och kapten.

  Fredrik R och t ex Anders D är väl mer typiska psykopater och sedan finns en hel massa inpiskade lögnhalsar. Men jag klassar hela den politomediala makteliten som babblare, helt odugliga vad gäller att förstå samhället, kulturkonflikter, ekonomi och konsekvenser av vad som pågår i samtiden. Ingen har haft handlingskraft nog för att klara av att lägga om kursen, ifall de hade velat försöka. De har bara ägnat sig åt cykelställsfrågor, medan koncernen drivit mot konkurs och mordbrand. Just infantiliteter av typ samtyckessex och tvångskvotering av pappaledighet kommer dessa maktgalna käringar att fortsätta att ägna sig åt och att babbla om, ända tills någon kör sista säcken med antitafsarmband ner i halsen på dem.

  Inom politik och media krävs varken utbildning eller meriter och enda verktyget är babblet. Viljan och förmågan att lura sig själv och andra blir mycket välutvecklad, när den hela tiden förstärks av det kollektivistiska likriktningstrycket. Inkompetensen, den negativa selektionen, girigheten, maktspelen, feminiseringen, varenda strömning i tiden har bidragit till att skapa och driva nivåsänkningsrotorn runt runt i medvetandet hos dessa Låtsasverklighetens megalomana dvärgar år efter år.

  Gillad av 3 personer

 14. Mikael Steinwall skriver:

  En kort och kärnfull förklaringsmodell: vänsterns huvudlösa godhetsiver ingick äktenskap med Reinfeldts dröm om att fylla landet med lågutbildade män från MENA, för att rasera arbetsmarknaden.
  Medias roll är att heja på när välfärdslandet Sverige avvecklas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.