En oacceptabel invasion

Följande text publicerades den 27 november i år som ledare i Jyllands-Posten. Texten har översatts från danskan och inskickats till detgodasamhallet.com av Ulf Hellbacken.

När ett lokalsamhälle plötsligt invaderas av 10 procent utvisade invandrare och i vissa fall kriminella utlänningar, måste det skapa problem.

Då Utresecentret Kærshovedgård etablerades i mars 2016, deklarerade invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg att uppehållet skulle vara så ”tufft” som möjligt. Det skulle på intet sätt vara behagligt eftersom syftet med utresecentret var att övertyga de utvisade att välja ett något mindre obehagligt liv genom att återvända till sina hemländer.

Den ”tuffa” vistelsen handlar mera om en ordlek på grund av det faktum att en del av de utvisade är dömda brottslingar som vistas i Danmark på så kallat tolererat uppehälle: De är dömda till utvisning, men kan i praktiken inte skickas tillbaka till sina hemländer, antingen eftersom de inte vill, eftersom de kan riskera att dödas eller torteras, eller eftersom deras hemländer inte vill ta emot dem. En del av den ”tuffa” vistelsen består i att de utvisade endast serveras mat och husrum. De får inga pengar, de får inte arbeta och de ska inte lära sig danska, för det är inte meningen att de ska kunna argumentera att de på något sätt är bundna till Danmark.

För tillfället uppehåller sig uppemot ett par hundra utvisade asylsökande och utlänningar på tolererat uppehälle, och det kan knappast förvåna någon, att detta center i hög grad påverkar ett litet samhälle med bara 2 300 invånare.

I Jyllands-Postens söndagsupplaga kunde ett antal lokala invånare i byn Bording berätta hur grupper av utvisade invandrare vid Kærshovedgård skapar påtaglig osäkerhet i det lokala samhället. Det är snatteri, det har varit ett överfall på en butiksanställd, de reser med tåg utan att betala, de hotar tågpersonalen och de använder lokala bensinstationer som värmestugor. I rättvisans namn bör det understrykas att det inte är alla invandrare som uppvisar ett sådant oacceptabelt beteende, men de finns där och det påverkar det lokalsamhället.

Samhället befinner sig i ett dilemma, för syftet med att utlokalisera utlänningar långt ut i ett glesbefolkat område i centrala Jylland var just att förhindra dem från att bygga upp nätverk i större städer. De har en skyldighet att övernatta vid utresecentret och de är skyldiga att registrera sig varje dag, så att deras närvaro kan kontrolleras, men de är inte frihetsberövade och kan därför röra sig fritt i området.

Polisen har hela tiden två man i tjänst för att säkerställa lag och ordning, eftersom centrets personal inte själva tillåts använda våld mot invandrare som inte sköter sig, eller som skapar osäkerhet för andra. Det enklaste skulle vara att helt enkelt hålla dem inlåsta, så de inte kan störa lokalområdet. Precis som förr, när centret var ett fängelse.

Men detta förhindrar internationella konventioner och regler, som överenskommits inom ramen för EU. Alltså finns det inget annat att göra än att vänta tills de frivilligt reser hem, och det är det hittills bara en handfull som har gjort.

Situationen är ohållbar, och det är inte enbart ett isolerat danskt problem. Danmark skall, naturligtvis, som alla andra länder respektera de internationella avtalen, men när ett problem visar sig vara oacceptabelt och samtidigt skapar en ohållbar situation, som det som sker runt Utresecentret Kærshovedgård, så måste detta vara en grund för omförhandling och jämkning av avtalen.

Det finns inga enkla lösningar i situationer som dessa, men det kan konstateras att ett konstruktivt internationellt samarbete är ett absolut första villkor, och också att de länder som de ska utvisas till, tar sitt ansvar istället för att som nu mer eller mindre aktivt exportera sina problem.

Framför allt måste det uttalas ett stöd till den ståndaktige danska minister som står fast vid sitt mål: Utresecentret är en dörr ut ur landet, inget annat.

60 reaktioner på ”En oacceptabel invasion

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag förutsätter att EU-instanser har haft god tid att beskriva hur man där menar att problemet skall lösas och inte hittat någon fungerande och då återstår ju bara att säga upp de avtal som står i vägen för en lösning.

  Gillad av 4 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Det kommer dubbelt så många afrikanska män till Spanien än förra året. De har satts i ett inte helt färdigbyggt fängelse i Malaga. Det kom en del kritik men den har tystnat. Man sa att vi har inte plats så vi måste tillfälligt ha dem här. Deras identitet ska styrkas, de ska läkarundersökas. De viftade med lite flaggor. De blev upprörda då kvinnorna togs åt sidan. Det är främst kvinnor och flickor från Nigeria som kommer, de ska användas i prostitution och det är män som reser med dem. Deras familjer kontrolleras i Nigeria så de inte rymmer.I dag tog man en del migranter som har ISIS känningar. En del har drunknat på vägen då båtarna är rangliga ekor och ingen kan simma. Ofta utan motorer då de ska återanvändas av smugglarna till nästa resa. Det disk nu i EU att inte de länder som vägrar ta emot ska straffas…Det är mycket nu. Få se om Sverige ska delta eller väljer att stanna utanför då frågan diskuteras.

   Gillad av 1 person

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Att de som har utvisningsbeslut, med en eufemism är ”papperslösa”, kan drälla omkring och störa ordningen i lokalsahället är ”inte okay”. De ska förstås befinna sig i slutna förvar under enklast möjliga förhållanden i avvaktan på export. Det är ju möjligt i Sverige, även om det sker i allt för liten utsträckning. Och Sverige är ju inte känt för att bryta mot internationella konventioner, precis. De länder som inte accepterar att ta emot sina egna medborgare bör lämpligen få vidkännas sanktioner i form av nedtrappat ekonomiskt stöd.

  Gillad av 3 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Det är många länder som vägrar eller är motsträviga. En president sa att det är bra att bli av med dessa oduglingar som bara förstör och är kriminella och inte vill bidra i sitt land med arbete. Måpnga av länderna som Senegal är normala afrikanska länder.

   Gillad av 1 person

 3. Moab skriver:

  Mycket bra, lösningen verkar uppenbar, läger i lämpligt land i Afrika eller Mellanöstern, vilket kunde borde kunna ordnas med lite bistånd till sittande regeringar. Dessa läger hade självtömts mycket snabbt, vad skulle poängen vara med att bli kvar i dem?

  Gillad av 6 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Heja Inger Støjberg, en vuxen politiker med ryggrad och kompass. Kan vi inte försöka övertala henne att gästspela hos oss under minst fyra år, som vår nästa statsminister?

  Självklart ska de som ska utvisas vara inlåsta tills utvisningen kan genomföras. Och självklart ska man inte bry sig om att skurkstater inte vill ta emot sina medborgare. Lämna dem på närmaste flygplats i landet och arkivera biometriska identitetsdata så att de inte kan ta sig tillbaka till Danmark. Gå ur EU om man inte åtminstone kan avsätta Juncker som fortfarande hävdar att Europa behöver miljoner afrikanska migranter för att ”överleva”. Det är i stället den utomeuropeiska massinvandringen som kommer att döda europeisk kultur och säkerheten i samhället.
  Vi behöver inte importerad outbildad s k ”arbetskraft”. Robotisering och att äldre månniskor är friska och vitala upp i högre åldrar gör att vi näppeligen har något behov av invandrare att öka befolkningen med. Tvärtom är nuvarande sorts migration bara en ekonomisk och social utgift.

  Asyllagen behöver skrivas om till att man måste söka från sitt hemland resp från ett flyktingläger. Sverige bör slopa allt vad bistånd heter, utom till katastrofhjälp och bistånd till anständiga levnadsvillkor inkl skolor och sjukhus i flyktinglägren.
  Arbetskraftsinvandrare med dokumenterad kompetens och utbildning bör kunna vara välkomna hit.

  Gillad av 8 personer

 5. analyswatch skriver:

  De kallas Ankarpojkar
  Många ensamkommande ”Afghaner”, som demonstrerar i Sverige tillhör en minoritetsgrupp, Hazarer, från Iran, deras familjer har köpt resan till Sverige ofta av människosmugglare. Det här är ingen ny företeelse, det har pågått i decennier fast i mindre omfattning.
  Avsikten var, att få uppehållstillstånd, förankra sig här och att sedan ta hit hela stora familjen som anhöriginvandrare. Nu, när plötsligt lagen har försämrats för dem, som inte fått asyl, har de blivit desperata. Genom att utge sig för att vara afghaner utan ID-handlingar kan Sverige inte utvisa dem. Blir de kvar här, kan anhöriga säkert få komma längre fram i tiden.
  Det är med andra ord en välplanerad folkvandring, som stött på hinder. President Ashraf Ghani har tydligt tryckt på att han inte ser alla Europas asylsökande afghaner som riktiga afghaner. ”Vi tar emot dem som verkligen är afghanska medborgare, inte dem som kommer från andra länder och påstår sig vara afghaner.”
  Många av våra gäster ses tala i moderna mobiltelefoner; Migrationsverket kunde kanske redan vid ankomsten ha tagit sig en titt i dessa och fått veta vart och vem de hade ringt till för att sedan ringa upp mamman i Iran och förklara för henne, att Verket kräver korrekta uppgifter, i pass eller ID-kort med foto för att kunna hjälpa hennes son. Uppgifterna skall lämnas till den svenska ambassaden.
  Arne Olofsson

  Gillad av 9 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   I USA börjar man kraftigt ifrågasätta rätten till ”CHAIN MIGRATION”,
   nästan typ sk familjeåterförening här!

   Varför skall VUXNA MÄN i sin kontext, 17-22 år, behöva ta hit familjen?

   Utan utbildning jobb bostad,
   på vår bekostnad…

   Gillad av 5 personer

  • rudmark skriver:

   Vicepresidenten i Afghanistan är hazar, så det är inte en ”förtryckt grupp”
   Från M Wager:Hazarerna representeras alltså bland annat av en vice premiärminister, generaldirektören Human Rights är hazar, hazarer sitter i parlamentet och finns inom media. Också på många andra samhällsområden är hazarerna vanliga och har samma rättigheter som alla andra folkslag i landet.

   Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Så otroligt fantasilöst! De vill ha det så här. Det finns inga konventioner som förbjuder ett land att låsa in brottslingar. Är man illegalt i landet är man brottsling. Och dessa begår till och med brott, det är ju själva problemet som beskrivs. De vill ha det så här, för lösningen är uppenbar: riktigt fängelse med utvisning för brottslingar, tvång och bättre förhandlingar gentemot hemländerna som enligt internationella konventioner är ansvariga för sina medborgare, internering i tredje land, internering på passagerarfärja på internationellt vatten o.s.v. De utsätter sin egen befolkning, sin egen stam, sin egen familj, för denna behandling utan att så mycket som att omnämna det som en faktor. De är vana och övade bondeplågare. De vill ha det så här.

  Gillad av 11 personer

 7. Ulla L skriver:

  Varför ifrågasätts inte de internationella avtalen som Danmark måste respektera liksom ”alla andra länder”? Kan det vara något fundamentalt fel i avtalen, eftersom de verkar grunda sig på att ”alla andra länder” är lika såväl rättsligt, politiskt, socialt och ekonomiskt som kulturellt. Så är inte fallet, och det borde politikerna ha lärt sig vid det här laget.

  Avtal mellan olika länder om okända skyldigheter i framtiden, är dömt att misslyckas och kan bli ett allvarligt hot mot stabiliteten i ett land.

  Gillad av 3 personer

  • tlidforss skriver:

   Ja de flesta avde här så kallade avtalen tillkom efter andra världskriget i Europa med miljoner av människor som var både hem och rotlösa. Dessa passar inte alls in i dagens värld mer än 75 år senare. Och kombinerat med en massa fega politiker som bara tänker på sin egen sits och karriär så passar det mycket bra att bara skylla ifrån sig ansvar för EUs och nationella medborgare genom att referera till dessa så kallade internationella avtal.

   Gillad av 1 person

 8. 5ven55on skriver:

  ”Danmark skall, naturligtvis, som alla andra länder respektera de internationella avtalen”

  Nej, det ska de inte. Vi ska inte acceptera internationella avtal som är en del av en större globalistisk agenda för att fylla våra länder med andra människor. Tills vi fått ordning på detta ska vi använda de metoder som krävs utan hänsyn till några påhittade regler.

  Gillad av 11 personer

  • Lev Barkland skriver:

   Just det, ingenting. I Danmark blir problemet synligt eftersom man åtminstone gör en ansats till lösning. Man försöker isolera problemet, vilket man inte lyckats med riktigt, men man har åtminstone koncentrerat det geografiskt och kan observera och dra slutsatser. I Sverige låter man dessa individer flöda ut okontrollerat i samhället och här blir effekterna kaotiska, spridda geografiskt och kostnaderna blir uspridda över alla samhällsfunktioner och system.

   Det gör läget tacksamt för svenska politiker, som kan peka finger åt de danska och anklaga dem för misslyckanden, för inhuman behandling etc. Samtidigt som problemen som denna grupp orsakar i Sverige kan i första hand mörkas, i andra hand då de kommer i dager skyllas på annat: För lite pengar till Polisen, dåligt fungerande integration (svenskarnas fel förstås), strukturell rasism, ökad anmälningsbenägenhet, etc you name it. Den som försöker att ta ansvar och försöker att adressera ett problem riskerar alltid att bli anklagad för problemet. Det fega svenska politikerskrået kommer inte att förneka sig.

   Gillad av 1 person

  • Hanna skriver:

   Sedan Ygerman lämnade in har inget sagts mer. Halva regeringen vill väl att de skall få ”amnesti” och stanna, och resten vill väl att de ska gå i gymnasiet. Jag tror personligen att de gömmer sig eftersom det är de som inte åkte hem utan gömde sig som nu får stanna på obestämd tid. Mp fick igenom sitt vallöfte och S splittrade alliansen!

   Gilla

 9. O.T. skriver:

  Jag kan förstå regeringens oro över att allmänheten får kännedom om den kraftiga överrepresentationen av utomeuropéer i brottsstatistiken och de konsekvenser i form av etniska motsättningar som det kan skapa. Det leder givetvis även till ett växande motstånd mot migrationspolitiken. Jag tror dock att det planerade försöket att lägga locket på är en katastrofalt felaktig strategi.
  https://anthropocene.live/2017/12/04/morgan-johansson-pa-villovagar/

  Gillad av 1 person

 10. Hortensia skriver:

  Tänk om vi kunde ha begåvats med en enda sådan ståndaktigt rättrådig, klok och hedervärd minister, som vårt södra broderfolks beundransvärda invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg!

  Jag hoppas fortfarande på att Sveriges ohotade asylkaosinformationsdrottning, modiga Merit Wager, ska bli migrationsminister i nästa regering. Förvaret av extra svårutvisade borde enkelt kunna outsourcas.

  Gillad av 4 personer

 11. ramonafransson skriver:

  De länder som inte vill ha tillbaka sina medborgare skall hängas ut internationellt och allt stöd från väst i form av bidrag skall omedelbart dras in. Och så skall alla länder göra oavsett om de har samma problem eller inte. För detta måste få ett stopp! Alldeles alldeles för många oskyldiga drabbas av en klick brottslingar.

  Gillad av 7 personer

   • Moab skriver:

    Vi måste släppa att tänka på det som ädelt ens som ironi. Tänk på den 12-åriga våldtagna flickan, tänk på 11-åringen som mosades, eller de nerhuggna på IKEA, eller om du måste, på att de miljoner som går till iPhones så att migranter kan filma övergrepp i grupp så att kvinnor och barn i läger inte får något. Ädelt? Det är ondska, ironi är inte nog.

    35,000 ensamkommande X 4000 kr per iPhone = 140miljoner bara på iPhones som skulle kunna gått till sanitet och skolgång i för riktiga barn i läger. Eller bättre mat och cancervård för äldre i Sverige.

    Gillad av 7 personer

   • Martin Svenberg skriver:

    Säg inte det… Moderaterna skärper sin retorik ganska ordentligt. Om m och sd får ett avgörande inflytande över svensk politik kan det nog börja hända saker. Om Sverige ska räddas måste åtgärderna stå i proportion till problemen, redan nu måste det till åtgärder som bara för några år sen kändes som omöjliga. Men ju mer vi väntar desto besvärligare blir det. Gud hjälpe oss från att behöva välja mellan fascism och islamism, för det är dit vi är på väg om politikerna fortsätter att stoppa huvudet i sanden.

    Gillad av 1 person

 12. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Men detta förhindrar internationella konventioner och regler, som överenskommits inom ramen för EU.”
  Det är inte svårt för Danmark att lösa dessa, och även andra, problem. Det är bara att utträda ur EU och återfå sin självständighet.

  Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Gemensamt nordiskt eller europeiskt flyktingläger på Grönland varifrån man kan söka arbete på samma villkor som alla andra utomeuropéer. – Det kan ju administreras av UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet flyktinghjälp.

    Där har vi PROBLEMETS lösning. – Någonstans i Nordafrika hade ju varit varmare men ingen verkar vara beredd att släppa till plats där.

    Gilla

 13. Elof H skriver:

  Tjatar vidare om att vi måste upprätta förvar i tredje land. Lämpligen i något hyffsat stabilt afrikanskt land. De skulle jubla över intäkterna som det innebär och vi skulle spara massor av pengar och slippa massor av problem. Samma sak med fängelse, de med ingen eller dålig anknytning till Sverige kan sitta av straffet i inhyrda fängelseplatser utanför Sverige. Ser inget svårigheter med detta!

  Gillad av 6 personer

 14. Hovs_hällar skriver:

  Landets innevånares säkerhet måste gå före alla dessa idiotiska ”avtal och konventioner”. Alltså borde dessa personer för det första inte få gå lösa på gatorna utan hållas inlåsta till de kan skickas ut ur landet. Sen får väl PK-extremisterna gnälla i högan sky.

  Dessa ”avtal och konventioner” är hopfantiserade av folk som för det första inte har en aning om verkligheten och för det andra är mer känslomässigt engagerade i sina klienter än i landets egen befolkning.

  Gillad av 5 personer

 15. Hovs_hällar skriver:

  P.S. Man får ändå notera tidningens sätt att rapportera om saken — det är sakligt och det uttalar stöd för ministern. I Sverige vet vi hur samma förhållande skulle vinklas av pressen till en tårdrypande snyfthistoria, där den mest sympatiska av de utvisade oemotsagd får berätta en historia om vilken ängel han själv är, och hur elaka myndigheterna är. Jovisst, och den drabbade lokalbefolkningen är givetvis ”främlingsfientlig”!

  Gillad av 4 personer

 16. Bengt skriver:

  Hovs_hällar 5 december, 2017 at 09:43
  Din beskrivning av hur svensk press i gemen skulle vinkla denna historia stämmer bra med verkligheten. (Patrik gav exempel på det i gårdagens krönika).
  Tidningsutgivarnas branschorganisation TU annonserar ”Vi tar ansvar för sanningen. Vi skapar inte och vi sprider inte lögner”.
  Vi blir ju ständigt påminda om att sanningar undanhålls läsaren. Nyheter vinklas för att påverka läsaren att ”tycka rätt”.

  Gillad av 1 person

 17. Harald skriver:

  Den illvillige kan säga att vår egen kropp är rasistisk. Den gör skillnad på eget och främmande. Stöter bort eller rensar ut det den inte vill kännas vid. Men även här kan det gå snett. Ibland kan det egna uppfattas som främmande och då betecknas som en allergi. Vid transplantation blir det knepigt. Största möjliga likhet gäller. Därefter ett trixande med kroppens egna försvar mot avstötning.

  Naturligtvis går inte ett samhälle att likställa med vår kropp. Men försvaret för en samhällskropp måste likväl finnas där, som mekanismer. Både i yttre och inre mening. Vad som är eget och mer främmande bestäms då av kroppen själv. Olika kroppar uppfattar och försvarar mot det främmande utifrån ett eget perspektiv. På så sätt blir försvar i viss mån relativt – men inte sett gentemot det egna.

  Liknelsen i biologi kan göras. Och har naturligtvis sina brister. Men inte till funktion. Både samhällen och kroppar måste ha rätten till ett aktivt försvar. Och här trevar det multietniska och öppna samhället sig fram, under osäkerhet. Hur skall försvaret se ut? Proportionalitet är då ett begrepp. Att rätt definiera och avväga försvarets storlek mot farans styrka.

  Danmark ligger här före Sverige, men söker likväl. Och det görs även i lagstiftning, medel och metoder. Men framförallt kan höga principer formade och utvecklade för mindre farliga miljöer göra det. Dessa brister har ännu inte EU och folkrätten tagit sig ann. Under tiden lider lokalsamhällen. Medborgares tålamod tryter.

  Vi lever i en omställningens tidevarv – där eget och mer främmande som börjat uppträda destruktivt inte kan hanteras. Samhällets självförsvar haltar. Rättmätiga principer har ännu inte hamnat i fokus av debatten.

  Gilla

 18. olle holmqvist skriver:

  ”hemländerna som enligt internationella konventioner är ansvariga för sina medborgare, ”
  Men vi kommer ingenstans om dessa regeringar förnekar att det är deras medborgare. Tänk vilken apparat som skulle krävas för undersökningar, intervjuer, dokumentation etc i resp land f a visa saken !

  Intressant att andra här och Danska myndigheter tänker som man själv: ge dem överlevnad till de ger sig av, men på en sådan nivå att de inte längtar efter ett sådant liv. Hur många kan vi inhysa på Gotska Sandön ? Hur många kan vi hysa in i gammaldags miltärtält, som dög åt finska krigare under deras krig ?

  Förvaring i tredje land. Ja stabilt sådant -Algeriet -? -i stora tältläger, med livets nödtorft och undervisning i språk och yrke.

  Påtryckningar på hemvändarvägrande länder vilka ? vilka effektiva ? Den enorma ökningen av unga i Afrika, varav männen tycker att 98,5 % chans att klara Medelhavet, det är väl OK risk. att ta ? skulle jag nog också tycka.

  Och lita inte på sv advokatkollektivet. Invandreriet är manna från himlen för dem. Efter att de fixat uppehållet, har de ju klienter för andra framtida behov framöver. Naturligt för den gynnade arr fortsdätta lita på dem nästa gång i annat sammanhang.Kan vi få en
  konsumentbojkott rkltad mot Advokatsamfundet ? Folk i behov börjar anlita jurist som inte är advokat ?
  Finns en icke-advokat-jurist-organisation ? Jag tror att advokat som utestlutits pga av ngt inte behöver ett dugg sämre som yrkesman för den skull.

  Alltsp bojkotta advokater !

  Gilla

 19. Fredrik Östman skriver:

  Hänvisningen till internationella konventioner är stötande. Internationella konventioner är inte lag och måste inte följas. De är en del av utrikespolitiken och förhållandet till främmande makt.

  Den prestige som internationella konventioner åtnjuter har uppstått genom att de internationella konventionerna förr i tiden förhandlades fram av inbördes fientligt sinnade representanter för sina respektive länder, företrädare för dessa länders och deras befolkningars egenintresse. De stater som kan ingå internationella konventioner är och måste vara suveräna stater. Innebörden av detta begrepp är exakt att internationella konventioner INTE är lag och INTE måste följas. Man förhandlar fram dem för att man VILL följa dem — ömsesidigt.

  Alternativet till internationella konventioner mellan suveräna stater är andra utrikespolitiska åtgärder såsom blockad, ultimatum, krig, sanktioner och liknande. Är hotet om sådana åtgärder akut och påträngande talar man om stater som inte är suveräna. De kan vara ”suzerain”, protektorat, avhängiga stater, satelliter, kolonier o.s.v. När sådana undergivna stater pådyvlas förhållningsregler kan det kanske i vissa fall kallas ”internationella konventioner”, men det är i bästa fall en eufemism, ett slarvigt och överslätande felaktigt språkbruk.

  ./.

  Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Precis, de är trams. Vi skall skaka som asplöv inför dessa FN-konventioner beslutade tillsammans med de värsta mördarregimer.

   Gilla

 20. Fredrik Östman skriver:

  ./.

  De internationella konventioner som här åberopas är inga sådana konventioner som åtnjuter hög prestige och legitimitet. Nej, de är bara våra egna politikers egenvilja uttryckt på annat sätt, över våra huvuden och utan våra lagstiftares, våra parlaments, instämmande. Genom systemet med toppmöten och sammanslutningar som FN och EU har staternas suveränitet utvattnats och med tiden en kosmopolitisk klass av regeringsmedlemmar som samarbetar med varandra mot sina egna staters och befolkningars intressen uppstått. Det är denna kosmopolitiska klass som har hittat på dumheterna att man inte får bryta mot internationella konventioner. Detta är deras mekanism för att kortsluta demokratin. På detta sätt får deras odemokratiska beslut högre prioritet än de nationella parlamentens demokratiska.

  Gillad av 5 personer

 21. Björn skriver:

  Ingen dager synes än…….. i opinionsmätningarna! Jag är så j-a besviken på svenska folket, som inte verkar fatta nånting!

  Gilla

  • Johan skriver:

   Du kan räkna med att vårt 80% parti 7-klövern sitter kvar efter valet också. Lösningar måste nog sökas på annat sätt än riksdagsvalen och kommer nog att ta tid, tyvärr.

   Gilla

 22. Igor skriver:

  Jag förstår inte varför man inte sätter de som kommit till Sverige, utan rätt att stanna, på en färja tillbaka till Danmark dit de kom ifrån. Varför skicka dem tillbaka till Främre Orienten? De vet ju ändå inte vilket land de kommit ifrån så det spelar väl ingen roll vart man skickar dem. Det måste ju vara Danmarks problem eftersom danskarna släpp igenom dem till Sverige och det är ju inget krig i Danmark vad jag har läst i tidningen.

  Gilla

  • Björn skriver:

   Danskarna gör så gott de kan, klämda mellan de humanistiska stormakterna Sverige och Tyskland! De är värda all heder för att de iallafall FÖRSÖKER skydda sitt land och sina medborgare! Hade Sverige uppvisat samma ”attityd” som Danmark, I STÄLLET FÖR att signalera; ”Välkomna hit, och tack för att ni valde Sverige”, skulle strömmarna av bidragsparasiter från MENA, avstannat redan i Tyskland!

   Gilla

   • Björn skriver:

    Kan tyckas hårt med ”bidragsparasiter”, men vad ska man kalla människor som högst medvetet, tar sig över halva jordklotet till ett litet kallt land uppe i norr, där visserligen chansen/risken att få arbete och egen försörjning är i stort sett obefintlig, men där det ändå går att få ett bra tillvaro resten av livet, med hjälp av bidrag från den inhemska, hårt arbetande och hårt beskattade befolkningen! Märk väl, att JAG skulle göra likadant i samma situation! Men vad ska man kalla de politiker, som gjort/gör denna invasion möjlig; där räcker de ”fula” orden inte till…….

    Gilla

 23. Mangan skriver:

  Minsta barn begriper väl att om man drar åt tumskruvarna på det sättet, så leder det till problem för samhället om de berörda inte är frihetsberövade. Korkat, Danmark.

  Gilla

 24. Helene Svensson skriver:

  Förstår inte att Danmark inte använder sig av sin ö Grönland till att bygga upp ett läger där de utlänningar som är oönskade bland civilbefolkningen kan få bo. Då befinner de sig i Danmark (EU) men man har oskadliggjort dem.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.