Vad är sekularism?

Jan-Olof Sandgren

Sverige förs ofta fram som exempel på ett alltigenom sekulariserat land, men vad betyder det egentligen?

Ordet sekularism myntades i mitten på 1800-talet, och avsåg en världsåskådning där teologiska dogmer ersattes med rationellt tänkande byggt på vetenskaplig grund. Upplysningens idéer hade ställt människan vid en korsväg; valet stod mellan Gud och vetenskapen.

Valet kan tyckas enkelt, men sen kom ryska revolutionen och komplicerade bilden. Trots att kommunismens teoretiker gjorde sitt bästa lyckades man aldrig erövra vetenskaplig status utanför en smal krets av marxister. Plötsligt fick vi en tredje väg som varken bekände sig till Gud eller förnuftet (enligt erkända vetenskapliga principer), och som skördade framgångar i land efter land. Några har valt att kalla kommunismen för en ”religion”, men då återstår problemet hur vi ska behandla nazismen och fascismen? Är de också religioner?

Kanske är det dags att uppdatera upplysningstidens filosofer. Kanske borde vi söka efter en annan polaritet än Gud kontra vetenskapen. Jag skulle vilja definiera sekularism ungefär så här:

Om politikers handlingsutrymme begränsas av något utöver vetenskap och människors samlade vilja – om det finns en ”högre instans”, som på oklara grunder kräver hänsyn, och gör vissa politiska beslut otänkbara. Då vill jag kalla det samhället icke-sekulärt.

En sådan högre instans kan förstås vara Gud, men det kan lika gärna vara en idé eller princip, som är så ”helig” att inte ens en folkmajoritet kan detronisera den. Med denna utökade definition är Sverige inte lika självklart sekulärt. Här följer tre exempel som får mig att tvivla: Feminism, PK-ism och Islam.

Feminism bygger på en idé om genus, som går långt utanför det vetenskapen menar med kön. Termen ”genusvetenskap” är därför en eufemism. Genustänkande inom universitetsvärlden kommer ofta på kollisionskurs med erfarenhetsbaserad, empirisk forskning. Till och med vetenskaper som fysik och matematik kritiseras som präglade av patriarkatet. Trots att bara var fjärde svensk vill kalla sig feminist, (enligt den feministvänliga tidningen Metro) är feminismen Sveriges officiella politik. I utrikespolitiska sammanhang uppträder Sverige som ett feministiskt land.

PK-ism bygger på en ”värdegrund” som ingen riktigt lyckats förklara, bara att den har något med ”allas lika värde” att göra. Med värdegrunden som ledstjärna har en rad långtgående politiska beslut kunnat genomföras, utan någon djupare analys eller diskussion. Avvikande åsikter har avfärdats som uttryck för rasism, fascism eller nazism. Det är svårt att säga hur stort stöd PK-ismen har ute i samhället, men det faktum att även relativ mild kritik stämplats som extremism, talar för att det knappast är någon trygg majoritet. Trots det genomsyrar den alla partier, utom SD.

Islam har getts betydande inflytande i svensk politik. Redan för 20 år sen samarbetade Socialdemokraterna (genom dåvarande Broderskapsrörelsen) med Sveriges muslimska råd, för att aktivt hjälpa in muslimer på valbar plats i kommuner, riksdag och landsting (dokumentet för samarbetet kan läsas här). En rad muslimska organisationer, ofta med uttalade politiska mål, har genom åren finansierats med skattemedel. Samtidigt visar undersökningar att svenskar har mycket lågt förtroende för Islam. Även många muslimer i Sverige är tveksamma till att bedriva politiskt arbete på religiös grund.

I en sekulär stat är det givetvis tillåtet att vara religiös. Man måste inte heller tro på vetenskapen och det är ok att kalla sig feminist. Man kan bekänna sig till vilken värdegrund som helst, så länge den inte begränsar andra medborgares frihet.

Livet är inte sekulärt, kanske inte heller världen. Men politiken ska vara det. Politik är den minsta gemensamma nämnaren som alla medborgare måste inordna sig under. Därför måste kraven på förnuft och rationalitet sträckas långt högre än i det personliga livet.

34 reaktioner på ”Vad är sekularism?

  • Björn skriver:

   Inte bara början! Nu när den ”politiska korrektheten” i Sverige vuxit sig så stark, att man t.o.m kan förlora jobb, facktillhörighet, bostad, vänner, drabbas av avbokningar, ja i princip förlora hela sin sociala tillvaro, om man avviker från rådande åsiktskorridor, då har vi ju faktiskt redan diktatur!

   Gillad av 3 personer

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Allas lika värde” är ett favoritbegrepp bland floskelfjantar men det saknar innebörd.

  Jag har försökt få dem som menar annat att definiera begreppet och alla svamlar till något men inte samma sak. – Man landar i likhet inför lagen eller att man inte skall behandla folk olika om det inte finns starka skäl till det och det räcker ju inte för att motivera brösttonerna.

  Det är väl egalitetstänkandet det handlar om och tanken att ingen är förmer än någon annan vilket innebär att alla har samma rang i flocken mänskligheten.

  Men det är ju nonsens.

  Drivkrafterna som håller allt igång och utan vilka ekonomin skulle pysa ihop, är strävan efter andras uppskattning – högre rang. – Även strävan efter vinning – utöver vad som behövs för bekvämlighet och trygghet – handlar om göra saker eller köpa saker som ökar självkänslan.

  Och vad skall man ha en floskel till med innebörden att man inte är värd mer än det värsta kräk man kan tänka sig.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   För den som kan ha glömt bort det: Rang handlar om vem som är bäst lämpad att sprida sina gener. – Vems genetiska arv som är värdefullast att förmedla till framtidens mänsklighet.

   Och om vilka som kanske gjorde bäst i att avstå från att skaffa barn.

   Gilla

 2. Kuckeliku skriver:

  ”Man kan bekänna sig till vilken värdegrund som helst, så länge den inte begränsar andra medborgares frihet.”

  Den meningen var förstås inte så lyckad, eftersom den innebär att man kan bekänna sig till vilken värdegrund som helst så länge den är liberalistisk. Det kanske är så Peter Wolodarski tänker. I själva verket är det viktigare att ens värdegrund är hållbar och demokratisk än att den är liberalistisk. Det finns förvisso en del som inbillar sig att ”frihet” är det dyraste i livet, men man behöver inte ta dem på allvar. Man ser till att de inte får för stort inflytande, eftersom extremliberalism/liberalextremism är destruktiv.

  Gillad av 1 person

  • Kuckeliku skriver:

   Det finns ingen motivationsteori som säger att ”frihet” är människans fundamentala drivkraft. Psykologerna nämner aldrig någon frihetsinstinkt eller frihetsdrift och talar nästintill aldrig om något frihetsbegär eller frihetsbehov. Det är bara i liberalistisk politisk ideologi som frihet är något alldeles överordnat stort. Ofta torde frihet uppfattas som ett medel snarare än ett mål, men samarbete har högst säkert ofta varit viktigare för människors överlevnad och utveckling än friheten varit. Friheten har förvisso ett värde, men det blir ganska absurt när man upphöjer den till det överordnade värdet.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Hårdgranskar man begreppet frihet, handlar det om makten över sitt liv och sina angelägenheter. – Friheten har alltid gränser som man strävar efter att vidga.

    Gilla

 3. Jan Ivarson skriver:

  Socialdemokratiska partiet har funnet det nödvändigt att köpa röster av invandrare i takt med att svenska arbetare lämnar. Partiets framtid med tillhörande poster går före landets väl.

  Gillad av 6 personer

 4. ramonafransson skriver:

  Länken till dokumentet fungerade inte. Jag har visserligen läst det för länge sedan men alla kanske inte har det. Personligen avskyr jag Islam, eftersom den religionen, ideologin med sin politiska gren, står för allt jag är emot. Därför kan jag inte acceptera att jag varje dag tvingas se den omkring mig.
  Hade inte kvinnorna haft på sig sina rättrogna kläder hade jag inte vetat vad de tror på, men genom klädseln tvingas jag ha dem omkring varje dag. Vilket jag faktiskt mår dåligt av. Så för mig är Sverige ett förlorat land vad det gäller att vara sekulariserat.

  Gillad av 4 personer

 5. uppstigersolen skriver:

  Härligt. Alla flosklers lika värde. Obegripligt hur tänkande människor kan kalla sig något av ovanstående. Slutsatsen måste vara att de använder inte huvudet till att tänka utan en del ungefär halvvägs ner på baksidan av kroppen utför det tankearbete som behövs.

  Gilla

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Sverige är väl sekulärt i den meningen att deltagande i traditionella religiösa riter inom statskyrkans ram engagerar allt färre människor. Detta beror till viss del på ändringar i människornas tänkande, värderingar och preferensen men beror också på vad som ändrats inom kyrkan och i samhället. Kyrkan hade exempelvis en central och samlande roll på den tid det fortfarande fanns en levenade landsbygd. Kyrkans roll har till stor del försvunnit inom det urbana samhället som en följd av en allmänt tilltagande alienation. Bidragande till detta har även varit en alltmera verklighetsfrämmande kultur inom statskyrkan styrd av vänstervärderingar.

  Sverige har samtidigt blivit mindre sekulärt genom ett utökat deltagande i religionsliknande riter utanför statskyrkans ram. Att springa runt i ringdans på bokmässan i Göteborg med tejpad mun kan ses som en sådan rit, någon form av besvärjelse, liksom att sitta på ett torg och sjunga för papperslösa.

  Religion har dessutom alltid utövats med både goda och onda avsikter, Onda avsikter låg exempelvis bakom handeln med avlatsbrev. En del företeelser i nutiden har likheter med denna handel, där skrupelfria politiker, kulturfolk och opinionsbildare ska få oss att skämmas för att vi inte har rätt värdegrund. Vi befrias dock från våra synder om vi skänker pengar till Läkare utan gränser, röstar på Sjöstedt eller Fridolin och låter bli bilen.

  I den meningen är Sverige långt ifrån sekulärt eftersom denna handel blomstrat under många år även om den på senare tid fått sig en och annan törn.

  Gillad av 7 personer

 7. Peter B.W. skriver:

  Vetenskap är inte livet. Inte ens för den renodlade ateisten. Vetenskapen söker sammanhang och relationer. Men livet självt består av känslor och viljeinriktning. Hur materia plötsligt bibringades möjligheten att känna och uppleva är i sig en gåta. Men någonstans under evolutionens gång hände just detta. Och det är inte unikt för människan. Även djur upplever. Ingen lever heller i och genom vetenskapen. Egots och emotionernas skapande vet vi ytterst lite om. Bara att det finns och uppträder väldigt tidigt i livets historia. Och fyller varje människas liv.

  Ideologier är inte vetenskap. Inte religioner heller. Eller ens värdegrunder. Materiella förklaringar och samband når inte fram till livets kärna. Når inte riktigt in i emotionernas komplicerade landskap. Men moderna samhällen måste bejaka och bygga på vetenskapens grund och rationalitet. Endast rationaliteten förmår bygga broar och datorer. Som sedan brukas för mer subjektiva syften av olika egon.

  Det sekulära samhället måste bygga på dessa insikter. Gud och trossystem får förbli något privat som inte släcker andra. Ideologier och religioner som samhälleliga och kollektiva företeelser riskerar alltid att släcka de mer öppna sinnet. Och därigenom krympa både samhället och individerna. I det sekulära öppnar sig då en utväg.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Om jag klonar dig, leder ut den ena klonen ur rummet och sätter en pistol mot ditt huvud och väntar i 5 sekunder innnan jag trycker av. Så känner du likväl dödsskräck. Trots att det bara är några minuter av information som försvinner. Trots att du inte känner dödsskräck av att ta en tupplur på fem minuter. Egot är en illusion. Och emotioner är ett styrsystem.
   Emotioner som politiskt mål är en hund som jagar sin egen svans.

   Gilla

   • Kjell skriver:

    Förstår Peter…men inte dina invändningar.

    Byt ut klon mot enäggstvillingar.

    Självklart är exakt genetisk likheter inte detsamma som samma individ.

    Vad vill du förklara…?

    ”Egot är en illusion”.

    Menar du att livet och du själv är en illusion?

    ”Och emotioner är ett styrsystem”.

    Självklart, och….?!

    ”Emotioner som politiskt mål är en hund som jagar sin egen svans”.

    Vem har emotioner som politiskt mål…?

    Läst men inte förstått.

    Tyvärr.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Kjell
    Klonexemplet innefattar att kopiera minnen upp till den kloningstidpunkten och går ut på att förklara att vi ser livet genom egots filter. Men att detta filter är irrationellt. Att bara upprepa Budhas påstående att egot är en illussion är en kliché så jag la till ett exempel hur jag bevisar för mig själv att det är så.

    När jag läste Peters tänkvärda text framstod det som egot och emotionerna sattes i motsats till den objektiva världen utanför. Och att samhällets syfte måste vara egots och emothonernas upplevelser snarare än den objektiva världen. Det kändes otillfredsställande för mig. Inom filosofi tycker jag att denna stora hänsyn till den enskilda människans upplevelser är för stor. Det måste gå att knyta fast mål och mening i rationalitet snarare än i upplevelser. Möjligt att jag missuppfattade Peters text.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För övrigt, att emotioner är ett styrsystem är av fundamental vikt att påpeka. Till exempel innebär det att du aldrig kan utrota lidandet. Eller du kan troligtvis inte ens minska lidandet per capita. Eftersom om du förbättrar de matriella levandsförhållandena kommer genast styrsystemet omtolka de nya omständigheterna till lidande och njutning. Annars skulle individen bli roderlös.

    Gilla

 8. malmobon skriver:

  Börja inte tycka om ordet feminism. Feminism var ett vackert ord. Idag får jag associationer till matriarkat https://sv.wikipedia.org/wiki/Matriarkat.
  Vi har två hjärnhalvor. En som styr känslor och en det logiska tänkande. När inte dessa kan samspela med varandra blir det kaos.
  Om vi skulle haft ett samhälle som styrs av känslor enbart, hade vi således utrotat oss själva,
  efter som känslor vill hjälpa människor. Måste alltså finnas en logik med. Var hjälper man flest?

  Gilla

 9. Aha skriver:

  Artikelförfattaren skriver i sin tankeväckande artikel att ingen riktigt lyckats förklara ”Allas lika värde”. Påståendet är tveksamt, mantrat bör ses som självförklarande och följande är väl hur det uppfattas av folk;
  Allas lika värde avser människovärdet i form av rätt till liv, respekt och likabehandling. Gammal som ung, vit som svart, muslim som kristen; alla har lika rätt till vård, neutralt bemötande och bidrag. (En del vill gå så långt att alla har lika rätt till Sverige.)
  Att människor är olika duktiga och att de tillerkänns olika betydelser och ersättningar är en annan sak och uppfattas inte som en del av mantrat.

  Vad PK-isterna däremot inte förklarar är på vilket sätt en anklagad bryter mot ”allas lika värde”. På sin höjd lägger de till med att den anklagade ställer grupper mot varandra.

  På den nivån befinner sig statsministern vilket är djupt beklämmande.

  Gilla

 10. Hovs_hällar skriver:

  Idag utmanas det sekulära, rationella tänkandet av PK-sekten. Denna sekt vill införa magiskt tänkande på flera områden.

  Aktuellt exempel: ”Genusvetenskapen”. Ivar Arpi skriver mycket bra om detta hokuspokus:
  Genusvetenskapen är Sveriges egen kreationism

  https://www.svd.se/genusvetenskapen-ar-sveriges-egen-kreationism

  …”medan de religiösa kreationisterna är en försvinnande liten sekt i Sverige, är den genusvetenskapliga konstruktionismen snarare något som kan liknas vid en statsreligion.”

  Det påstås bland annat att ”könet är en social konstruktion”, vilket är lögn. Män och kvinnor är mentalt olika, och det ända från födseln. Denna olikhet, i kombination med de uppenbara fysiska olikheterna, har gjort att män och kvinnor vanligen tilldelas olika roller i ett samhälle.

  Detta hindrar visserligen inte att kvinnor kan klara åtskilliga uppgifter som män är bra på, men försöker man påstå att ex-vis kvinnor är lika lämpade att bli brandbekämpare som män, är man ute på farliga vägar. Men detta är vad som sker idag!

  Dagens trend att kvotera in kvinnor som brandpersonal är rent vanvett, och kan leda till att människor omkommer i bränder. Så kan det bli när en kvasi-religiös ideologi får makt i ett samhälle.

  Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Den konservativa slutklämmen är perfekt. Tack för den! Lord Salisbury hade inte sagt det bättre själv!

  Angående de olika formerna av kätteri är det väl de som vill göra skillnad mellan kommunism, fascism och national-socialism, och kanske deras respektive postmoderna varianter, som får förklara för oss vari denna eventuella skillnad skulle bestå och varför och på vilket sätt den är avsevärd.

  Gillad av 1 person

 12. Lassekniven skriver:

  Praktisk basal frihet, fight or flight, finns inbyggd i hjärnan hos alla species inte minst hos homo sapiens sapiens (människan som vet att hon vet). Denna frihet är fri från psykologiskt flum som skall skiljas från ”riktig” psykologi som har en framträdande plats i samhället.
  Den basala praktiska friheten är alltid sekulär men den är alltid tillåtande.
  Vi befinner oss i en mycket turbulent tid och värre kommer det att bli. Till slut tröttnar de nettobetalande individerna i landet på den politiskt korrekta förslösande inkompetenta styrande klicken och börjar ställa dem mot väggen i en sanningskommission där alla felaktiga och ohyggligt kostsamma beslut presenteras helt genomskinligt för folket.
  Kan man inte få fram kompetenta och mot hela folket lojala politiker, ja då får man ta till teknokrater och folkomröstningar.

  Off topic men ändå lite sekulärt:

  Som läkare med 45 års erfarenhet har jag undersökt och behandlat tusen och åter tusen svårt sjuka patienter, glädjerikt nog med stor framgång men idag blir jag ledsen när jag vet att väntetiden på flera olika behandlingsformer kan röra sig om upp till ett år när väntetiden borda vara max en månad från diagnos. Jag talar nu om elektiva fall med exempelvis med hjärtarytmi och behov av invasiv behandling, svåra smärttillstånd, listan kan göras lång. Speciellt irriterande är det när cancerpatienter och sjuka barn får vänta.
  Vad gör Löfven och 7-klövern? Mumlar i skägget och babblar men det händer ju ingenting radikalt. Man bryr sig inte uppenbarligen om den enskilda människan.

  Gillad av 6 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Ang. väntetiderna: Andra (t.ex. Tino Sanandaji) har påpekat att de senaste årens enorma inflöde av asylmigranter utsätter välfärdssystemen för enorma påfrestningar. Dessa personer belastar dessutom systemen mera i relation till sitt antal, än ursprungsbefolkningen.

   Makthavarna försöker påstå att de här människorna skulle utgöra ett ”kompetensregn”, vilket är rent struntprat. Det finns ytterst få utbildade läkare bland dem, plus att de flesta av dessa få inte blir godkända på kunskapsproverna.

   ”Inkompetensregn” vore en mer adekvat term. Med åtföljande försämrad sjukvård.

   Gillad av 1 person

 13. Lena skriver:

  Hört!
  Kan inte hålla med dig mer! Bra med en lathund som beskriver propparna i vårt blodomlopp och om hur vi borde tänka för att komma ur detta sjukdomstillstånd.

  Gilla

 14. Thomas Gunnarson skriver:

  Ett sekulärt samhälle kan bara existera under en kort period. Då det inte inlemmar alla medborgare utan bara en liten elit som har problemformuleringsföreträdet..
  Sedan tar olika former av religiösa modeller över makten och härligheten…
  Även om det kallas sekulärt.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Samhället blir inte sekulärt av att politiken hålls sekulär, av att politiken hålls inom förnuftets gränser, av att statens våld inte används för att tvinga den ene att uppfylla den andres metafysiska trängtan. I stället lämnas det moraliska fältet i de moraliska subjektens, individernas, hand.

   Gilla

  • Ulrika skriver:

   Frankrike har varit ”sekulärt” i över hundra år. Då skildes den katolska kyrkan från staten. Det ser ut att fungera bra. T ex alla giftermål för att vara giltiga måste ske på rådhuset. Kyrkan, moskén etc kommer i andra hand om man vill ha en religiös vigsel.

   Gilla

 15. Hedvig skriver:

  Utifrån min 75-åriga utkikspunkt var nog Sverige som mest sekulärt på 1960-talet, innan 68-vänstern och alternativa hippiereligioner tog ett hårt grepp om många svenska sinnen.
  Efter den lag om mångkulturalism som beslutades 1975 och med allt större invandring från länder, där människorna är troende ( fr allt ortodox kristendom och islam), håller den svenska sekularismen att i allt snabbare takt på att urholkas.
  T.o.m. troende muslimer och tillika demokrater (t ex Nalin & Cheko Pekgul och Hanna Gadban) varnar för att den fundamentalistiska muslimerna håller på att flytta fram sina maktpositioner i Sverige.

  Läs Lars Anders Johanssons utmärkta sammanfattning av våra viktigaste kulturpolitiska frågor, som ännu inget riksdagsparti har något tillfredsställande svar på.
  Existentiella frågor genomsyrar kulturen.

  https://timbro.se/smedjan/de-hetaste-kulturpolitiska-fragorna-infor-valaret/?mc_cid=f4c896cdf0&mc_eid=553aa2ba64

  Gillad av 3 personer

 16. Ave skriver:

  Kvällens Agenda handlade om importerade problem som kostar 10-tals miljarder kronor för de svenska skattebetalarna. Dessa miljarder hade behövts i den svenska välfärden som är minst sagt ansträngd med bristande resurser och personal.

  Nu vill både Socialdemokraterna och Moderaterna hjälpa alla ”invandrare på traven” som Ylva Johansson uttryckte det genom något som ska kallas etableringsanställning under upp till 2 år med en kostnad på ca 180 000 kronor/år och anställd om staten skall betala sin del av de sociala avgifterna. Det som är mest häpnadsväckande är att de anställda skall slippa betala skatt på sin inkomst enligt SR-Ekot.

  ”Detaljerna här är inte klara men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade.”

  Detta är ta mig faan helt sjukt! Vilka undanträngningseffekter kommer detta ge på den svenska arbetsmarknaden? Hur många svenska arbetsgivare kommer slås ut av oseriösa invandrarföretagare som kommer utnyttja detta till max?

  Den svenska arbetaren kommer bli en underklass i sitt eget land!

  Det mest tragiska är att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som driver igenom detta!

  Gillad av 1 person

 17. Olle Reimers skriver:

  I kölvattnet av kommunismen, nazismen m.fl. totalitära läror tycks nu vänstern har fått en ny husgud i Timothy Morton. Hans mantra är att vi står inför så kraftiga förändringar i våra överlevnadsförutsättningar att det inte finns något utrymme för individuellt tänkande.

  Har vi hört visan förr?

  Den gemensamma nämnaren för allt vänstertänkande är att det finns en LÖSNING! Den enda och riktiga!

  Följden av detta tänkande är Gulag, kulturrevolutionen, Kampuchea! och ISIS.

  För vänstern är det en självklarhet att eftersom det bara finns en lösning (för mänsklighetens överlevnad) så måste alla som står i vägen vara folkets fiender och rensas ut.

  Tankegodset bottnar säkerligen i en existentiell ångest och känsla av otillräcklighet. Vi som vll överleva på riktigt får inte falla i lösningsfällan.

  Det finns bara en lösning. Min variant är lite mer human. Kämpa på! Det är det som är livet!

  Gilla

 18. Kungskobran skriver:

  Denna ständiga sammanblandning av värde och värdefull.
  Lika värde betyder för lika värde till liv.
  Alla
  människor är däremot mer eller mindre värdefulla.

  Gillad av 1 person

 19. Olle Reimers skriver:

  Martina; så här skrev du:

  ”Inom filosofi tycker jag att denna stora hänsyn till den enskilda människans upplevelser är för stor. Det måste gå att knyta fast mål och mening i rationalitet snarare än i upplevelser. Möjligt att jag missuppfattade Peters text.”

  Livet på jorden styrs av människor och av naturlagarna. Människorna kämpar vidare inom de givna begränsningarna för att göra tillvaron uthärdlig och begriplig. Sett över tid har människorna som kollektiv lyckats ganska väl. Mycket få av de lyckade momenten kan dock hänföras till det du kallar ”fast mål och mening.”. Det enda lyckade exemplet är kristendomen. I övrigt är det nattsvart.

  Det enda som verkligen är grunden till att världen lyckas är just de enskilda människornas upplevelser.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.