Tar jobben slut?

Patrik Engellau

En av marknadsekonomins eviga frågor är om – och i så fall när och varför – systemet går under. Frågan är inte underlig ty marknadsekonomin, eller om man vill kalla systemet för kapitalismen, är allt annat än stabilt. Omvandling är dess väsen. Att den till slut av någon anledning omvandlar sig ned i en avgrund är ingen långsökt tanke.

Under de senaste tvåhundra åren har det kommit en hel radda med skarpa och genomtänkta teorier om kapitalismens undergång. För det mesta handlar det om att outhärdliga och lagbundet ökande sociala klyftor tar kål på systemet.

I början av 1800-talet resonerade engelsmannen David Ricardo att befolkningstillväxten ledde till att det behövdes mer mat varför det blev nödvändigt att gradvis ta allt magrare jordar i bruk. Produktionskostnaderna för maten ökade och därmed priset. Markägare som ägde de bördiga markerna blev därför ohyggligt rika utan att ha gjort någonting nyttigt. Det slutade i sammanbrott ty jordägarna fick alla inkomsterna medan arbetarna svalt.

Karl Marx förklarade att kapitalismen skulle implodera för att profitkvoten hade en inneboende fallande tendens som till slut skulle göra all produktion olönsam så att fabrikerna stängdes och arbetarna blev arbetslösa. (Överkurs: Profitkvotens fallande tendens beror på två samverkande orsaker, dels arbetsvärdeläran enligt vilken det bara är arbetarnas slit som skapar värde, dels föreställningen om att konkurrensen gör att det hela tiden behövs mer kapital per arbetare. Det mervärde som kapitalisten kan suga ut ur en arbetare är således detsamma oavsett hur mycket kapital kapitalisten måste investera i utrustning och verktyg för att sysselsätta arbetaren. När det måste investeras mer sjunker därför kapitalets procentuella avkastning. Rätt elegant tänkt om du frågar mig.)

För några år sedan kom Thomas Piketty med en fantastiskt hyllad tegelsten till bok som, enligt ett resonemang som jag aldrig lyckades begripa, klargjorde att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna skulle fortsätta att öka tills allt exploderade på något vis.

Ett vanligt undergångstema är att jobben tar slut. Logiken är uppenbar och lättillgänglig och inspirerade ludditrörelsen i början av 1800-talet. Textilarbetarna i England hade upptäckt att textilmaskinerna gjorde deras jobb bättre och billigare så att arbetarna blev arbetslösa varför rörelsen ägnade sig åt att sabotera maskinerna. (Ordet sabotera lär komma av det franska sabot, träsko, eftersom maskinerna ibland förstördes genom att arbetarna slängde sina träskor i dem.)

Att den tekniska utvecklingen ska onödiggöra människans insatser i produktionen är ett ständigt återkommande ledmotiv i dystopierna om kapitalismens framtid. Även detta är begripligt eftersom det är lätt att inse att en maskin kan ersätta en arbetare medan det är svårt att föreställa sig den ännu inte existerande produkt eller industri som inom kort kommer att sysselsätta vederbörande i en ny verksamhet.

Varför är det så att praktiskt taget varje enskild tänkare som under flera hundra år funderat på det ekonomiska systemets framtid kommit fram till att det måste gå under samtidigt som det i verkligheten aldrig gjort det utan i stället hela tiden nått nya framgångar? Jag tror att det beror på den enskilda hjärnans otillräckliga förmåga. Varken Ricardo eller Marx hade fantasi nog att föreställa sig vad uppfinnare och entreprenörer skulle hitta på. Men uppfinnarna, forskarna och entreprenörerna är oändligt många och deras samlade intelligens är så vida överlägsen den enskilde tänkarens att systemet – så länge det låter förnyarna fritt fortsätta sin förnyelse! – liksom genom en magisk kraft alltid sätter de enskilda tänkarnas förutsägelser i skamvrån.

I dessa dagar är pessimisterna igång igen som till exempel i Jeremy Rifkins bok The End of Work. Först jobbade folk i jordbruket som automatiserades alltmer. Det löste sig genom att de arbetslösa före detta lantbruksarbetarna absorberades av den växande industrin. Sedan rationaliserades industrin och arbetskraften flyttade till tjänstesektorn. Men it-teknologin automatiserar tjänsteproduktionen och då har arbetskraften ingenstans att ta vägen.

Om du frågar min enskilda hjärna ifall det finns en lösning så ser jag ingen. Men om man förtröstar sig på de krafter som alltid tidigare räddat mänskligheten undan katastrofprognoserna så kan man hysa gott hopp.

Fast det finns alltid folk som säger att det är annorlunda den här gången. Normalt är det folk som tycker att marknadsekonomins kaotiska frihet bör ersättas av målmedveten styrning, helst under ledning av sådana som de själva.

61 reaktioner på ”Tar jobben slut?

 1. Thomas Ek skriver:

  Kära Vänner,
  Dom onda krafterna förgör oss, igen.

  Människan njöt också av att mörda Jesus på korset
  Titta på vad det *traditionella USA skapade. Alltså det som president Obama med jublande stöd från oss européer försökte rasera. Och jämför det med vad den europiska mardrömmen med Socialism och Liberalism med betydande hjälp av vårt Public Service åstadkommer.

  Det fullkomligt enastående USA som vår planet inte sett maken till skapades på grundval av skrifterna i den amerikanska konstitutionen som är en samling magnifika, glasklara dokument som fullständigt sopar den europeiska tolkningen av Demokrati av banan, helt och hållet.

  Det som den generelle svensken kommit att ha gemensamt med IS, galningen i Nordkorea, Irans naziledarregim, Syriens bödel al-Assad och vårt Public Service är att vi inte kan hantera USA:s exceptionella storslagenhet. Graden av hat mot det traditionella USA är precis lika stor, -ingen skillnad. Det är endast, krigsmetoderna som skiljer sig åt.

  Svenskarna besväras av en töntig, illa dold avundsjuka mot det traditionella USA som många gånger har sin grund i egna upplevda tillkortakommanden. En generande avundsjuka som döljs och kompenseras med högfärd.

  Det finns mycket goda skäl till att känna äckel över att vara svensk. Och alltihop är våra förbannade mediers fel, med vårt Public Service i spetsen. Och att Du Engellau som till synes står som ledare för DGS, i dessa avgörande tider inte vågar dig på att ge vårt Public Service ens en liten uppercut, det tycker jag är svagt.

  Thomas Ek

  *Det traditionella USA förespråkar en liten statsapparat. De är oerhört starka motståndare till PK-ism med det vidhängande välfärdsindustriella komplexet.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   USAs framgångar är kanske mera trots än på grund av konstitutionen. Hade man inte sorterat vid gränsen som man gjorde, när invandringen var som störst, hade man fått samma eländiga blandning som vi dras med här nu. – Och man är på god väg där också nu när man släpper in vem som helst.

   Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Thomas, du dömer snabbt. Patrik och många skribenter på bloggen har avhandlat medierna. Ulf K har alltid det som tema. Läs gamla inlägg.

   Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    Engellau har fått mig att förstå vilket jag tidigare inte hade förstånd nog att begripa, att ge sig på en jätte som vårt Public Service, – hörnstenen i vårt media klimat, kräver sin man.

    Jag önskar se en riktad attack mot vårt Public Service, från Dig Engellau. Du har väl läst boken ”Sikta mot Stjärnorna”? Om Du når framgång med anfallet ska Du se att resten av vårt ohederliga ”journalist” etablissemang kommer falla som käglor, som med detta därtill skulle öppna dörren till att kunna sprida sig över hela Europa. Du VET att jag har rätt. Du har begåvats med en synnerligen vass penna och Du är klippt och skuren för den här uppgiften. Det är jag helt övertygad om.

    I USA, där allting än så länge är långt före oss européer i allting, där är fighten tack vare president Trump just nu, glödhet.

    Thomas Ek

    Gillad av 1 person

  • P I Persson skriver:

   Jag litar då bra mycket mer på Public Service som har ett ansvar att följa en genomtänkt policy och som är helt fristående från såväl politiska som kommersiella intressen. Bloggare och alternativmedier behöver inte bry sig om detta utan kan sprida fake news och vad som än faller dem in.

   Gilla

   • Nils Nilsson skriver:

    De följer inte andemeningen i den ”genomtänkta policyn” eftersom de styrs av journalisternas / aktivisternas personliga intressen – det har blivet en tjänstemanastyrt företag. Över 74 % av dessa tjänstemän är röd/gröna och många av dessa rena aktivister, vars intressen styr mediavärlden.

    Gilla

 2. Kuckeliku skriver:

  Kapitalismen kommer knappast snabbdö. Inför medborgarinkomst så överlever kapitalismen tills en artificiell superintelligens tar makten över världen, vilket kan dröja 10 eller 30 år. Den avskaffar förhoppningsvis inte allt privat ägande av produktionsmedel, men det förefaller som en ganska öppen fråga…

  Gilla

 3. Björn G skriver:

  Nej, jobben tar aldrig slut, de bara ändrar karaktär.
  t.ex.
  från Adel till 7-klöverpolitruk
  från Präst till journalist i gammelmedia
  från Borgare till bidragsfinansierade kulturverksamma
  från Bonde till arbetande skatteslav (du och jag)

  Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Om normalitet rådde, fanns inte problemet. – Börjar det bli brist på saker som bör göras,
  är det ju då för att behoven är tillfredsställda vilket gör att en massa löntagare går ner i arbetstid för att de redan har allt de önskar som kan köpas för pengar och vill ha mera fritid istället.

  Det finns ju en massa sätt att sabotera normalitet så att utvecklingen pekar mot dystopier av skilda slag.

  Ett är sabba arbetsmarknaden genom lagstiftade eller lagskyddade minimilöner och genom bidrag för att låta bli att arbeta.

  Ett annat är att tillåta släkten med omåttlig förökning att inkräkta på mera återhållsammas territorium och därmed sabba motiven för dessa att skapa incitament för att ta sig samman och ändra sitt destruktiva beteende.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   En metod för att återställa arbetsmarknad består i så mycket högre skatt på avtalslöner att flertalet nöjer sig med arbetsgivarens bedömning av värdet av deras insatser.

   Gillad av 2 personer

 5. Lyxjakt skriver:

  Om man föreställer sig att alla människor på jorden var flersiffriga miljardärer tycks ett konsumtionsberikande levnadssätt inte vara särskilt svårt att tillägna sig. Fler egna jetflygplan och till det massor av olika bilar i garagen. Och mängder med lyxvillor runt vår glob. Och till det en och annan vingård och större residens. Dessutom ett antal lyxjakter. Världens största lyxjakt lär bara den vara värd 4 miljarder. Så den enskilda människans förmåga att konsumera tycks inte möta något egentligt motstånd. Mellan multimiljardären och fattigpensionärens mer begränsade tillvaro öppnar sig ett helt hav av potentiellt konsumtionsutrymme. Frågan blir väl snarast – vem och vilka vill vara besättningsmän på alla lyxjakterna om var och en blivit sin egen oligark? Att sedan Jordens ekosystem har sina inbyggda begränsningar behöver man inte ens vara miljöpartist för att förstå. Konsumtionens gränser bör nog inte sökas inom oss själva. De får nog sökas i det yttre – i jordens egna begränsningar och i hur resurser fördelas.

  Gillad av 1 person

 6. Bo Svensson skriver:

  Systemet med avtalslöner som inte får underskridas, gör ju att arbetsgivarna helst anställer dom som gör mest nytta per tidsenhet och alla de blir omotiverat bortvalda som kan göra lika stor nytta fast långsammare. – Med fungerande arbetsmarknad skulle de långsamma varit lika anställningsbara som de snabba.

  För att inte riskera hamna i kategorin oanställningsbara är det nu en massa som jobbar mer än de vill och tål medan en massa värdefull arbetskraft är sysslolös och bidragsförsörjd genom de översysselsattas överbeskattning.

  Det finns hundra sorters vanvett men bara ett förnuft.

  Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Faktiskt sant. Alla kriser vi ser i ekonomin beror på interventioner i marknadsekonomin, så vi kan undrar var den finns.

   Marknadsekonomi är inte perfekt. Den gör massor av fel, men dess styrka vid fel är att den korrigerar sig snabbt. Politiker å sin sida korrigerar aldrig fel, erkänner aldrig fel och förvärrar felen.

   Politikerna i USA hatar Donald Trump för att han förstår sig mer på ekonomi än vad politikerna gör. Får Donald Trump härja mer kommer politikerna se väldigt löjliga ut med tiden.

   Det finns flera videos på Youtube där Barack Obama förklarar att inga företag kommer att flytta tillbaka till USA om Donald Trump blir president och att inga jobb kommer att skapas under Donald Trump. Vilket värdelös president Barack Obama var.

   Oavsett vad man anser om Donald Trump kan man bara älska honom för all gråt och sorg han ställt till med hos alla vänstermänniskor.

   Gillad av 7 personer

   • MartinA skriver:

    Jätteförmögenheter kan ej konkurrera på en marknadsekonomi. Alltså kommer världens mäktigaste vara marknadsekonomins fiender. Och världen blir oftast ett resultat av de mäktigastes vilja.
    Trump har dragit ner byxorna på oligarkmedia. Vilket är skäl nog att hylla honom.

    Gillad av 2 personer

 7. Crister L skriver:

  Politisk makt har två sidor. Den ena är vara med om att leda och styra ett samhälle genom en hierarkisk organisation. Den andra är att erövra och befästa denna maktposition.

  Demokratin innebär att denna andra attityd hos makten formaliseras under lagar, så att enda sättet för ett parti att erövra eller behålla makt är att bevisa sin duglighet för väljarna.

  Det som nu hotar den västerländska och demokratiska civilisationen är korruption. Korruption, korruption, korruption! Alla bäckar små leder till en stor Korruption. Korruption betyder: att personer (inom organisationer) systematiskt missbrukar sin (förtroende-)ställning i eget intreesse.

  Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Men när det gäller socialism och eventuella andra alternativ till lag och ordning, så behövs ingen spekulation. Den går bombsäkert under i mord och elände. Först måste kritikerna av lag och ordning komma med ett nytt förslag på vad som skall ersätta lag och ordning. Sedan, först sedan, finns det anledning att yttra den första stavelsen av spekulation om vilka eventuella inbyggda svagheter lag och ordning kan tänkas inhysa. Det är ett otroligt svaghetstecken för vår politiska kompetens att vi ens inbillar oss att vi kan identifiera orsaker att avskaffa lag och ordning.

  Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Marx metafysiska spekulation är inte vare sig slug eller elegant, eftersom den grundar sig på grundlöst påhittade premisser. Utgår man från trams kan inget skärpt tänkande i världen omvandla tramset till något intellektuellt värdefullt. Det kallas rationalisering.

  Gillad av 6 personer

  • Per-Anders skriver:

   Marx föraktade arbetare. Han besökte aldrig en arbetsplats med arbetare under hela sitt liv. Obegripligt att en sådan tragiskt figur kan få sådan genomslagskraft. Något med intellektet måste det vara.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Den enda proletärer Karl Marx någonsin (antagligen) träffade var hans egen son Freddie, son till Lenchen, hans livegna husa som aldrig fick ett öre i lön, men som han våldtog systematiskt med Freddie som följd. Freddie fick ta köksingången när han skulle besöka sin mor.

    Gilla

 10. svenne skriver:

  ”Ett vanligt undergångstema är att jobben tar slut”. Här kan man ju fundera på vad som menas med både ”jobb” och ”tar slut”.

  Då man pratar om jobb som kräver specialkunskap, grundutbildning upp till en viss nivå eller andra egenskaper som är attraktiva på arbetsmarknaden så finns det numera en brist på arbetskraft inom vissa sektorer. I dessa fall har inte jobben ”tagit slut” men det har däremot de som är så enkla så att arbetsgivaren kan godta att den sökande är analfabet, helt okunnig om hur ett högteknologiskt samhälle fungerar eller är helt främmande för krav på arbetsdisciplin.

  ”Varken Ricardo eller Marx hade fantasi nog att föreställa sig vad uppfinnare och entreprenörer skulle hitta på”.

  Nu befinner vi oss ju i den absurda situationen att arbetsbesparande uppfinningar endast är av ondo därför att dessa hotar de ”enkla jobb” som politikerna efterlyser. Ju fler ”nyanlända” – utan yrkeskunskaper överhuvudtaget – som dyker upp desto större blir behovet av ”enkla jobb”. Att då introducera arbetsbesparande anordningar innebär ju att skapandet av enkla jobb motverkas.

  Om man gör det orealistiska tankeexperimentet att man skulle lyckas stävja arbetslösheten – med hjälp av en massatsning på ”enkla jobb” – inom en mycket kort tidsrymd så uppstår ändå direkt frågan ”hur blir det då därefter?” Detta med tanke på att inflödet av ”nyanlända” hela tiden pågår vilket medför att det hela tiden måste produceras nya ”enkla jobb” och detta skapar nog ett undergångscenario i form av att ”jobben tar slut”.

  Gillad av 1 person

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det här med att jobben tar slut är nog ingen större fråga i Sverige men visst kan den diskuteras. Den är dock liten i jämförelse med frågan om hur 1 miljon människor utan särskilt bra förutsättningar ska kunna undgå att finansieras på bekostnad av skattebetalarnas tillgång till välfärdstjänster.

  Jobb kommer alltid att finnas och det enda viktiga är att det måste finnas en köpkraft som kan betala för att något utförs.

  Tänker man efter så är det lätt att hitta exempel på nya jobb som inte fanns för 50 år sedan, nagelteknolog, dog walker, programvaruutvecklare av system för självkörande bilar, webdesigner, …….

  Gillad av 2 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Feltänkandet tror jag beror på att man inte inser att tjänsteproduktion, om man kan kalla den så, är en alltid närvarande ,växande och föränderlig verksamhet som man inte kan föreställa sig innan den de facto har kommit till stånd. Visst kommer AI ( artificiell intelligens) ta hand om en mängd trista och rutinmässiga tjänstefunktioner som producera mediainformation eller väderprognoser eller ändlösa rader av produkter som bilar och portabla datorer, men det kommer alltid att finnas behov av människor som fixar allt som inte fungerar eller producerar nya och spännande maträtter på annorlunda restauranger eller designar nya kläder som de automatiska fabrikerna kan producera när man tröttnat på det gamla osv osv. Enligt min uppfattning finns det en övertro på vad AI kan göra. Människan är inte bara en oerhört kreativ varelse, hon är likaledes mycket excentrisk. Det räcker med att vara tillsammans med sina barnbarn ett tag där det ständigt händer nya saker, i alla fall som i London. Jag tycker personligen att dagens öppna samhälle är vida mer spännande och stimulerande än säg det svenska 1970-talet. Jag ser fram emot den dag när jag har en trevlig och påpasslig robot vid frukostbordet som informerar mig om det allra senaste som hänt i världen i stället för SRs trista och tillrättalagda triviala tyckande. Vem är överhuvudtaget intresserad av vad en enfaldig eller måttligt begåvad politiker tycker eller har tyckt under gårdagen?

  Gillad av 4 personer

  • Rolf Wasén skriver:

   Då får jag rekommendera en hubot, men hur ska den vara programmerad? Eller ska den måhända vara självlärande. Jfr TV-serien. Träffade en av skaparna på ett symposium på Sigtunastiftelsen.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Att ha en personlig assistent med tillgång till all samlad kunskap och som är omåttligt intelligent, verkar inte hållbart. – Det skulle väl istället landa i att man själv blev ett redskap för assistentens hemliga planer.

   Gillad av 1 person

 13. Thomas Gunnarson skriver:

  ”Först jobbade folk i jordbruket som automatiserades alltmer. Det löste sig genom att de arbetslösa före detta lantbruksarbetarna absorberades av den växande industrin.”
  Enligt den historiebeskrivning över svenskt jordbruk och industripolitik som jag uppfattat det så var det tvärtom. Att industrin behövde arbetskraft och i jordbruket, med särskilt det småskaliga självhushållningsjordbruket, fanns just den arbetskraft man behövde. Därför bytte man poltik där ”Peralbintorpen” blev till Lantbruksnämndernas rationaliseringsmodell för ett industriellt lantbruk. Ungefär som man driver jordbrukspolitiken även idag… Men var finns jobben i industrin? Att driva på urbaniseringen för att hålla igång ekonomiska ”kärnexplosioner” i utvalda storstäder, som för svensk del är Stockholm, för att det skall hända något när inte industrisamhället kan svälja arbetskraften… Är det ett TINA?

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Jag tror du ser för snävt på det. Jordbruksreformer skedde redan på 1700-talet med införande av potatisen, som ökade produktiviteten sett som näringsämnen, med olika skiften av jorden. Sedan i slutet av 1800-talet och framåt växte jordbrukskassor fram för finansiering och den utvecklingen fortsatte under 1900-talet, så småningom skapades föreningsbanker och tillslut Swedbank. Staten tillhandahöll jordbrukskonsulter, förädlingsverksamhet inom fröanstalter kom igång. I Sverige kombineras dessutom ofta jordbruk med skogsskötsel. Teknikutvecklingen drog iväg med traktorer som ersatte hästar, mjölkmaskiner, separatorer, gödsel. LRF skapades efterhand med ägande i förädlingsledet. Mellanlager för t.ex. spannmål byggdes. Förädlingsledet växte.

   Generellt skapades ett överskott dvs sparandet ökade. Rationalisering av jordbruket skedde långt in på 1970-talet och fortsätter i form av större gårdar, ekonomirationalisering. Dessa rationaliseringar frigjorde arbetskraft och skapade vinster = sparmedel och då industrin samtidigt växte fram under samma period liksom distribution och affärsverksamhet så sögs den lösgjorda arbetskraften upp.

   Gilla

 14. Björn skriver:

  Jag tror att vi snart får se en ny ”grön våg”! När massinvandringens konsekvenser blir alltför påträngande, tror jag många barnfamiljer kommer att välja att fly ut på landet! Städerna övertas alltmer av invandrare och deras ligor, och gör det snart omöjligt för nån enda att leva ett tryggt och bra liv där! De välbeställda och ”goda”, som aktivt medverkat till denna ”utveckling”, kommer förmodligen att smita iväg först, och kvar blir bara de äldre som inte har möjligheten! Från Malmö, som ju är en ”föregångsstad”, har utflyttningen av svenskar redan pågått under en längre tid!

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Självhushållningssektorn borde uppmuntras som en gardering mot det ofrånkomliga sammanbrottet för elförsörjning och trådlös kommunikation när en solstorm råkar vara riktad rakt mot oss. – Det vore en god sak då om flertalet hade någon bekant eller släkting att häcka hos tills allt är reparerat.

   Annars kan det faktiskt hinna bli massvält och ihjälfrysning en masse.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Expressens nättidning är en av de trendledande. Där syns numera allt fler krönikor, som uttrycker missnöje med stadslivet, längtan ut till landet och längtan efter mening i tillvaron. I flera år har dessutom flera bra kvinnliga skribenter där rutit ut uppmaningar till föräldrar och politiker att växa upp – alltså förebådat det behov av vuxenskap som nu allt oftare uttrycks. En lång och brant uppförsbacke förvisso, därför att PK-samtiden inte bara är pubertal och barnslig, utan i allra högsta grad infantil – och till råga på allt feminiserat infantil.

   Gillad av 1 person

 15. oppti skriver:

  Klimatfrågan tänker du väl på , där Kina ses som ett föredöme , diktatorisk styrning förordas för att lösa denna ickefråga.
  Fiji står som värd i Bonn . De var extra trovärdiga eftersom de var så utsatta för cykloner tyckte vår chefsförhandlare , vilket upprepades i SVD.
  Trovärdigt eftersom de drabbades av en stark cyklon förra året.
  Men har det med klimatet att göra, dvs ökar antalet med åren?
  Antalet cykloner på södra halvklotet redovisas i en databas. Den har jag kollat och vet svaret!
  Länk: http://www.bom.gov.au/cyclone/history/tracks/
  Klimatet sysselsätter en mängd människor så det är kanske fel att avslöja svaret 😉

  Gillad av 1 person

 16. uppstigersolen skriver:

  Så länge vi ser till att begåvade och kreativa människor stannar i eller dras till Sverige är jag inte oroad för vår del. När begåvade och duktiga människor drivs härifrån och ersätts av dysfunktionella figurer så är vi ute på hal is. Sjuklöverns politiker har inte begripit detta enkla faktum.

  Gillad av 6 personer

  • Per-Anders skriver:

   Det är bara en tidsfråga innan begåvade människor upptäcker hur lätt och enkelt det är att flytta från Sverige och få både jobb och bostad i annat land. Det är en liten klick som faktiskt driver runt Sverige, så det är inte så många som behöver försvinna innan det börjar bli illa för Sveriges välstånd.

   Gillad av 3 personer

 17. Kenneth Lundgren skriver:

  Varje system har sina huvudsakliga drivkrafter. I agrarsamhället var matproduktionen den huvudsakliga drivkraften för människans överlevnad, i industriepoken har drivkraften varit det materiella framåtskridandet. Detta framåtskridandet har givit såväl en utvecklad matförsörjning som bättre liv och hälsa.

  Den huvudsakliga drivkraften som nu växer fram finns i informationsbehandlingen. Industriepoken kom att omdana samhällena i grunden t.ex. med transporter, medicinsk vetenskap, anordnandet av människornas utbildning samt parlamentarismens utveckling. På samma sätt kommer människor och samhälle omdanas i grunden med informationsbehandling. Det är bara att se sig om på bussar, i industrin, i vården, i bilar, i medier, ja praktiskt taget i alla sammanhang ser vi nya beteenden och drivkrafter. De gamla strukturerna kommer naturligtvis förändras.

  Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  Jag tror också teknologiutvecklingen driver ekonomierna och därmed brister Marx teori, som visserligen kan tolkas så att teknologiutvecklingen gör att kapitalet förbilligas efterhand, men där jag tror grundfrågan är värdeteorin och inte så att det inte alltid är människors arbete som skapar ekonomiskt värde (inom ramen för utbud och efterfrågan, som ger olika former av inkomstfördelning) utan att investeringar inte sker om det inte ger en merproduktion mha arbete och kapitalets värde (organiskt och variabelt) därmed inte kan mätas som mängden ingående arbete (timmar).

  IT utvecklingen ger stora störningar i det kapitalistiska systemet bl.a. möjliggörs globalisering, finansiella globaliserade marknader, större företag sammanhållna av informations baser, snabbare och globalt informationsflöde (via våra otillräckliga mediaprodukter och mer specifika informationsplattformar typ Bloomberg och special media t.ex. utrikesbevakning, militära media. Konjunkturkänsligheten påverkas genom bättre anpassning av lager till försäljning. och naturligtvis genom effektivisering av produktionen.

  De första femtio åren såg man inte till så mycket av effektivisering, men nu tycks teknologin och kunnandet och spridningen vara så stor att en kritisk massa uppnåtts och effektivisering blir följden. Det är t.ex. ingen tvekan om att vård och omsorg kan effektiviseras administrativt och att man har teoretisk möjlighet att process orientera verksamheten och följa en klient från vårdcentral till sjukvård till vårdhem till hemtjänst till äldrevård. Idag ligger det arbetet i sin linda även arbete kring t.ex. gemensamma journalsystem görs.

  Gillad av 2 personer

 19. Christer Carlstedt skriver:

  Nej. Jobben tar inte slut!
  Däremot tar vissa gamla jobb slut.
  Spinning Jenny skulle ju skicka en massa familjer ut i svält och elände. Vad vi fick var garn av betydligt högre kvalitet och hållfasthet än vad handarbetet producerade. Textilier blev billigare så att gemene man inte behövde gå med trasiga kläder.
  Om inte alla telefonister blivit av med jobbet genom automatiseringen av telefonin, så hade alla Sveriges kvinnor av i dag inte räckt till för att koppla fram samtalen som rings.
  Hade inte jordbruket rationaliserats så hade landets totala befolkning inte räckt till för att producera erforderlig mat. (Nu bortser jag litet enkelt från att våra eminenta planerare och politiker envisas med att bygga bostäder, vägar och industribyggnader på den bästa jordbruksmarken så att vi inte klarar av det ändå.)

  Dock krävs och kommer att krävas en annan och betydligt djupare kunskap för att hantera det som vi vill ha gjort i framtiden, på samma sätt som att bondepraktikan och katekesen inte är särdeles gångbara manualer i dag.

  Det är litet det man borde fundera kring när det diskuteras från ”högsta håll” om skapande av enkla arbeten. Det är helt enkelt för dyrt att anställa någon för ens en spottstyver om jag kan få någon med betydligt högre lön och komplicerade verktyg som kan göra ett riktigt jobb och göra det väl.
  Inte sjutton lämnar jag min bil med en massa elektronik för reparation hos bysmeden hur billig han än är.

  Gillad av 6 personer

 20. Aha skriver:

  Jag är optimistisk. Lösningar finns, behov=arbeten är i det närmaste oändliga;.
  – För att övrig värld ska nå väststandard behövs mängder med jobb. Vi är med där och hjälper dem. Gäller ca 25 år framåt.
  – samma resonemang för västs medelklass som vill jobba upp sig till dagens övre medelklasstandard. Större hus ska byggas, likaså bilar, båtar etc etc. Säkrar sysselsättningen 25 år framåt.
  – Inkomst- och förmögenhetsskillnader utjämnar man via skatten, allra helst som globalismen kan medföra enhetliga skattesatser vilket omöjliggör skatteflykt. Lätt som en plätt
  – 25% av BNP läggs på sjukvård och friskvård. Evigt lagande, mindre besvär och längre livstid.

  Det där var ett snabbscenario åtminstone 50 år framåt. Förhoppningsvis beslutar man sig under resan att bli färre på jorden plus att man ökar fritiden och går ner till 4 dgr arbetsvecka.

  Det är de fantasilösa som tror att jobben tar slut.

  Gilla

 21. Anna Lindén skriver:

  Problemet är väl inte att det inte skulle skapas nya arbetstillfällen, utan att dessa är så högteknologiska att stora grupper av individer med praktisk men ej teoretisk begåvning ställs utanför arbetsmarknaden.

  Gillad av 2 personer

 22. Hovs_hällar skriver:

  Rent allmänt kan ”jobben” knappast ta slut, eftersom det alltid finns arbetsuppgifter.

  Däremot kan det uppstå lägen där den tillgängliga arbetskraften är olämplig för de arbetsuppgifter som behöver utföras.

  Här i Sverige är makthavarna i full färd med att skapa ett sådant läge, och det i gigantisk skala.

  Större delen av asylinvandrarna klarar inte annat än mycket enkla arbeten — och här i landet har sådana arbeten nära nog försvunnit. Sådana arbeten kan inte heller återskapas, med den tekniska och sociala struktur vi har numera — annat än då möjligen illegalt, som ”svartjobb”.

  Och inte nog med det. Även högutbildade asylinvandrare visar sig ofta ha otillräcklig kompetens. Runt nio av tio asylinvandrade läkare blir underkända på kunskapsproverna.

  Det är närmast surrealistiskt hur etablissemangets handgångna vrider sig som maskar när de ska bortförklara dessa obekväma fakta — som ex-vis Kjell-Olof Feldt gör i ”Kvartal” häromdagen.

  I texten framgår att han har klart för sig att asylinvandringen har katastrofala effekter på Sverige — men samtidigt kan han inte släppa sitt grundläggande mantra, att ”invandring är BRAAA!”

  Han utdelar några obligatoriska gliringar mot SD för att inför alla visa att han står på de ”godas” sida — även om det leder till undergången…

  Gillad av 4 personer

 23. Rolf Wasén skriver:

  Frågan om arbetenas karaktär och inriktning bestäms av de drivande intressena. Så här skrev den ungersk-engelske fysikern D Gabor 1971 i på sidan 101 i boken INNOVATIONS – Scientific, technological and social (sidan 101):

  “Shall we be able to control the Controllers? There is no simple answer to this. The time of simple solutions is long behind us, though we are still suffering from the simplistic slogans of the nineteenth century, such as ’Free Enterprise’, or ’Common Ownership of the Means of Production’. We have long ago entered the era of compromises, of the piece-mal reconcilement of human nature and of vested interests with desirable aims, national and international. Unfortunately, the struggle with these contrary forces has recently visibly shortened the ’lead times’, and we can see the governments planning for months ahead, rather than for ten or twenty or more years.”

  1971 fick han nobelpriset i fysik, men inte för sådant här. Det fick han för holografi med laserteknik – hologram.
  Han har även skrivit boken ”Inventing the future”. Frågan är varför han tror att det behövs sociologiska innovationer?

  Gillad av 1 person

 24. Sven Larsson skriver:

  Finns det ett tack för invandringen?
  Finns det ett tack för folkmängden att öka?
  Finns det då ett stopp på att jobb skapas?

  Vad kan människor göra? Allt från en liten pinne till att förflytta människor i stora farkoster.
  Kostar det något att förflytta människorna? Kostar det något att göra en pinne.

  I detta ser jag energin som går åt för att få ngt. *Är behovet då större än åtgången av energin,eller spelar den frågan ingen roll alls?

  I dag förflyttar vi miljoner människor till jobb eller var de skall vara dagligen, energimängden som vi använde för att att göra detta varje dag är enorm. Den mängden energi används den av naturen fullt ut? Nej, därav kanske vi påverkar naturen.

  Gilla

 25. Rikard skriver:

  Hej.

  Kapitalismen är som evolutionen; den utvecklas om den utsätts för påfrestningar, svårigheter och andra faktorer som kräver utveckling och förändring för överlevnad.

  Marxismen, genomförd som korporativism vilket är den enda form som gått att genomföra, är som att skapa ett Mauritius. Det fungerar så länge inget utifrån kommer in, eller något inifrån ändrar balansen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 26. Johan skriver:

  En del jobb tar slut, andra tillkommer. Man kan diskutera om klimatalarmisternas undergångsteser är korrekta eller om de mer kritiska forskarna, som hävdar att jordens undergång pga växthuseffekten, är nära, har rätt. Hur som helst, skapar miljöarbetet och energiomställningen massor med jobb. Inom fordonsindustri, inom energiförsörjning, inom forskning och utveckling och på lokal basis. Hur det än är med växthuseffekten kan det aldrig vara fel att skapa jobb genom att satsa på en bättre miljö. Förvisso kommer en del försvinna men kan förhoppningsvis ställas om till ny teknik.

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Att betala någon för att gräva en grop och sedan fylla igen den är inte något produktivt jobb. Exakt så är hela klimatindustrin. Kort och gott. Ett gigantiskt slöseri med resurser.

   Gillad av 2 personer

 27. Johan skriver:

  Rättelse: klimatalarmisternas undergångsteser är korrekta eller om de mer kritiska forskarna, som hävdar att jordens undergång pga växthuseffekten, är överdriven, har rätt

  Gilla

 28. 77711n skriver:

  Kapitalismen kan inte gå under – studera bara finansminister Magdalena Anderssons utspel idag om att straffbelägga feldeklarationer om fel inte rättas inom en tidsfrist på två månader. Detta som en reaktion på den s k paradisläckan, om vilken hon och andra bröstat av med moraliska fördömanden över Östling istället för att diskutera saken, lagstiftningen och regelverket i EU.

  Var och en sig själv närmast – därför ser det ut som det gör.

  Gilla

 29. Sixten Johansson skriver:

  Hur många jobb i Sverige är låtsasjobb? Jag gissar på 65 % totalt, av pladderjobben över 90 %, alltså de allt fler jobb som bara producerar magiskt tänkande och manipulerande. Om pengarna tar slut får pladdrarna leva på att tillhandahålla tjänster, t ex sex- och droghandel, privatundervisning och säkerhetstjänster. En central fråga för framtiden är: Varför har pengarna inte redan tagit slut?

  Jag tror att pengarna har tagit slut, men att vi inte upptäcker det på grund av det ekonomistiska tjuv- och rackarspelet och för att den materiella verkligheten förvänder synen.

  Jag vill minnas att några ekonomer för 2-3 år sedan skrev (i DN?) att på bostadssektorn hade 3000 miljarder omfördelats (under senaste halvseklet eller efter världskriget?). Det ger en fingervisning om vad som har hänt. ”Värdet” bestäms av köparen, men om 80-90 % av storstadsbostädernas ”värde” en dag blåser bort, så får man en liten aning om hur mycket fiktiva ”resurser” och lån som skrytbilden av välfärdsekonomin bygger på.

  Stora naturresurser och företagsvärden har sålts ut och blivit insatspengar i pyramidspelen. Och i hela landet har det skett en osynlig urmjölkning av produkt- och livskvalitet. Pröva att sätta dagens marknadspriser på allt det som även en fattig barnfamilj t ex på 60-talet kunde köpa sig av tjänster, infrastruktur och ekologiska livsmedel! Och jämför t ex med den erbarmliga kundtjänsten hos dagens företag och myndigheter. Räkna på hur många månader av livet du kommer att förlora i ren spilltid.

  Gillad av 2 personer

 30. Petrus skriver:

  En faktor man glömmer är att folk skulle ha kunnat gå från att försörjas av arbete till att försörjas av kapitalinkomster. I viss mån har detta redan skett genom uppbyggnaden av pensionsfonder.

  De politiska ledarna har dock snarast motarbetat principen att man bygger upp sparkapital allteftersom jobben blir färre. Man har inte uppmuntrat privat sparande utan snarare konsumtion eftersom detta håller uppe sysselsättningen för stunden. Prioriteringen har snarast varit att med konstlade medel dölja överutbudet av arbetskraft som man skapat genom ett inflöde utifrån. Det gäller både Sverige och ett land som USA.

  I Sverige har det privata sparandet historiskt straffats hårt. I alla fall när man kommit upp i summor skulle kunna ge något mer påtagligt tillskott till försörjningen längre fram. AP-fonderna har plundrats. Idag straffas sparandet främst med nollräntor. Folk måste ligga kvar i en oerhört riskabel aktiemarknad. Det är samma sak i USA. I USA straffas sparandet indirekt genom att folk ser till att ha så litet besparingar som möjligt i det fall de måste gå i konkurs p g a sjukhusräkningar som bara delvis täcks av försäkringar. Man har ett visst sparande i pensionsfonder och försäkringar. Dessa pengar omvandlas dock i hög grad till privata förmögenheter för ägare i företag typ Google och Facebook dit finansbranschen styr spararnas pengar genom att köpa övervärderade aktier. I USA är också både privata och offentliga pensionsfonder i regel starkt underfinansierade.

  Gilla

 31. Lassekniven skriver:

  Thomas Ek, vad är det med dig? Har du fått fnatt, du som normalt skriver så bra.
  Ge dig inte på Patrik Engellau. Han vet precis vad han gör och skriver, han är viktig för oppositionen mot tjyvsamhället, detta tar tid!
  Jag håller inte med dig om USA. Jag har varit i USA så mycket att jag vet att det bästa och det sämsta i världen finns i det landet som jag ser som mitt tredje hemland ( det andra är Italien).
  Däremot har du rätt om konstitutionen och att USA är ett sant demokratiskt land. De krafter som stoppade Vietnamkriget kom inte från Europa utan kom inifrån landet och folket. Enough is enough. Olof Palme var helt betydelse i det sammanhanget, Dag Hammarsköld så mycket viktigare.

  Krönikan gällde jobben: DE KOMMER INTE ATT FÖRSVINNA I BRÅDRASKET.
  Om jorden och mänskligheten består om 500 år då kommer 80 % av människorna inte att jobba, 10 % jobbar halvtid och 10 % heltid (de som är livsviktiga). Varför blir det så? Jo för att energifrågan är löst. Befolkningen ökar inte. Moder Jord är globaliserad därför att nationalstater behövs nu och för några hundra år framöver men inte därefter. Ett övergripande våldsmonopol finns (vissa människor kommer nämligen alltid att vara kriminella). Krigen har gjort ifrån sig och behövs inte mer och människan kommer att bli mycket mer andlig. Detta är min alldeles privata syn på framtiden, många här på DGS kommer säker att opponera men man får väl fortfarande ha en åsikt.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Lassekniven: Om 500 år… – då kommer 80 procent av människorna att sitta och be till Allah, och i övrigt uträtta i princip NOLL. Resterande 20 procent utgörs av deras slavar = VÅRA efterkommande, som sköter allt nödvändigt arbete.

   Gilla

   • Lassekniven skriver:

    Nej, nej det där tror du väl inte ens själv på. När oljan tar slut är det slut på islam som maktfaktor.

    Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   @ Lassekniven
   Tack för komplimangen.
   Får en bestämd känsla då jag ser vad du skrivit, att jag varit otydlig i mitt budskap. Ber därför om överseende.

   Jag försökte att i all välmening uppmuntra Engellau till att ge en RIKTAD ATTACK mot vårt Public Service. Inget annat.

   Gillar din energi.

   Vietnamkriget
   Omedelbart efter det att USA tog hem sina soldater från Vietnam så hackades 3 miljoner Sydvietnameser omedelbart ihjäl på ett i stort sett ”ett enda bräde” av Nordvietnameserna. Denna kunskap undanhöll bl.a. SVT. Skälet till att USA blandade sig i det sedan 1955 redan pågående kriget var att USA ville skydda Sydvietnam mot den kommuniststyrda mördarregimen i Nord Vietnam. Genom att det inte fanns någon konkurrent till SVT på den här tiden så kunde SVT på det här sättet styra vilken information vi skulle ges tillgång till

   Thomas Ek

   Gilla

 32. Petrus skriver:

  Det som torde stå klart är att antalet välbetalda jobb i kapitalintensiv tillverkningsindustri som kan betala höga löner utan att produkterna blir nämnvärt dyrare har blivit färre sedan 1970 och att den trenden sannolikt kommer att fortsätta.

  I USA konstaterar man generellt att detta lett till att den ekonomiska medelklassen krympt rätt drastiskt. En mindre politiskt korrekt kompletterande förklaring är att man i vissa branscher, som slakteribranschen, importerat arbetskraft från Mexiko och sparkat fackanslutna arbetare och därmed kunnat halvera lönerna. Eftersom styckningen av köttet utgör en så pass liten del av totalkostnaden gick det tidigare att betala en slaktare en relativt hög lön, typ 80 % av en bilarbetares lön.

  Tjänstesektorn har sugit upp en del arbetskraft. Men eftersom denna är mindre kapitalintensiv så blir den mer känslig för höga löner. Frågan är också vad som händer om företeelser typ automatiska hamburgerstekar-maskiner slår igenom på allvar.

  Så jag tror alltså att rätt väg att gå borde vara att långsiktigt försöka öka vanligt folks kapitalinkomster i snitt på sikt. I Norge har man bra förutsättningar för att göra detta genom Oljefonden. Tyvärr festar staten dock upp delar av oljefonden allteftersom. Man borde dela ut pengarna till norrmännen och se till att de har dem på någon slags låsta pensionskonton.

  I Sverige hade vi kunnat ha en präktig oljefond att dela ut om vi hållit oss till OECD-snittet för u-hjälpen och aldrig låtit invandringsvolymerna explodera.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.