Mirakel

Patrik Engellau

Bortsett från själva skapelsen har inget så märkvärdigt och underbart inträffat under de gångna 14 miljarder åren som den industriella revolutionen och de därefter följande tvåhundrafemtio årens utveckling – i västerlandet, nota bene. Det första miraklet gjorde Gud eller någon annan kosmisk kraft med samma namn, det andra gjorde människan, enkannerligen de västerländska folken.

För två miljoner år sedan bestämde sig människan, full av dådkraft och äventyrslystnad, för att lämna sitt urhem i Afrika och ge sig ut på upptäcktsfärd i världen. Men livet var fortfarande samma jämmerdal där Gud hade placerat oss (även om han skyllde lidandena på våra synder, särskilt brottet i Edens lustgård), där livet, enligt filosofen Hobbes, var ”ensamt, fattigt, snuskigt, våldsamt och kort”. Så ändrade människan på det för några hundra år sedan. Med ångmaskinen, järnvägen och sedermera vattentoaletten och penicillinet vred den västerländska människan sitt öde ur Guds händer och tog själv kommandot över händelserna.

Det vore förmätet att påstå att den västerländska människan åstadkom en fulländad succé eftersom hon bitvis använt sina nya krafter till att lemlästa, bomba, döda, förinta och på en massa andra sätt djävlas med och förnedra sin nästa, men när vi nu står och tar ett målfoto i historiens mellantid, det vill säga just nu, så kan vi inte annat än säga att den västerländska människans framgångar har varit formidabla.

Hela samhället, miljarder eller fler människor, har plötsligt lyft sig ur Hobbes jämmerdal. Livet är möjligen ensamt och i ovanliga och trista fall kort, men det är inte, annat än undantagsvis, fattigt, snuskigt och våldsamt. Vi har trots allt uppfunnit socialbidraget, arbetslöshetsförsäkringen, fjärrvärmen och explosionsmotorn. Och underligt nog slutar det inte, utan blir bara bättre och bättre, till exempel med pace maker, herr Google och Tesla.

Nu kommer problemet. Varför inträffade allt detta i det västerländska samhället med början för några hundra år sedan? Vad orsakade denna metamorfos?

(Om jag får säga en liten sak som sidoanmärkning så är det underligaste egentligen inte själva den historiska saken utan det faktum att vi, vilket betyder vi västerlänningar, inte ställer oss just den fråga jag just framställt. Här sker det märkvärdigaste någonsin i tillvaron, hela folks liv lyfts från elände till behag och överflöd – OK, jag kanske medger att själva tillvarons uppkomst var ännu mer anmärkningsvärd – och vi rycker på axlarna som om det varit den naturligaste sak i världen. Eller så kanske jag måste ta tillbaka och påstå motsatsen, nämligen att just denna fråga diskuteras dagligen och stundligen, alltså frågan om hur västerlandets enorma framgångar kan förklaras.)

Det finns, vad jag kan upptäcka, två olika förklarande berättelser, var och en med sina undervarianter.

Den ena berättelsen är att västerlandet, på grund av sin särskilt avancerade moraliska ruttenhet, sedan århundraden tillbaka stulit, mördat, förslavat och förtryckt andra för sitt eget välstånds skull. Typ att Englands ekonomiska framgångar berodde på vad engelsmännen roffade från Indien och att Spanien byggde sitt välstånd på guldplundring i Latinamerika. Bryssel är byggt på elefantbetar från Kongo och Sverige är ett liten men ack så skyldig plundrare.

Den andra berättelsen är den om Christopher Polhem som konstruerade pumpmaskiner och slussar, om Karl-Oskar och Kristina, som röjde land i sin svett och tog ansvar för sin avkomma, om kronprins Karl Johan som inrättade Kongl. Svenska Landtbruks-Academien år 1811, om L.M. Ericsson som tillverkade telefoner.

Svensk politik, liksom politiken i andra västerländska länder, handlar om vilken av dessa två, eller motsvarande, berättelser som ska gälla. För närvarande står det oavgjort. Du bestämmer vilken historia som är mest trovärdig. Ledtråd: går det att tänka att den västerländska människan för några sekler sedan blev mer ondskefull än alla äldre tiders människor och att detta mentala djävulssprång skulle kunna förklara civilisationens blomstring?

49 reaktioner på ”Mirakel

 1. Eva Danielsson skriver:

  Lägg till reformationen, upplysningstiden med vetenskap och boktryckarkonsten m m som de mirakel som möjliggjorde den industriella revolutionen och välståndet.
  I stället för att vara tacksamma och vårda det goda livet tillåter vi en politik som utmålar oss själva som rövare och andra som offer och tillhandahålls att strunta i faran från intoleranta kulturer som har ambitionen att ta över väst. Islam anser oss vara underlägsna och syftar till att utplåna frihet och demokrati i väst och lägga beslag på makten och de materiella och tekniska resurserna.

  Ska vi fortsätta låta postmodernismens aktivister, med hela etablissemanget bakom sig, montera ned det goda samhället?
  Jag hoppas fortfarande på ett mirakel, men känner mig väldigt modstulen denna morgon när jag läser att Helena Edlund, präst och DGSskribent, har avskedats av Svenska Kyrkan. Vi har många offentliga landsförrädare just nu och flera innehar höga ämbeten inom SvK.

  Gillad av 13 personer

  • Petrus skriver:

   Eva Danielsson:

   “Lägg till reformationen, upplysningstiden […]”

   Svar:

   Saxar ur gammalt inlägg jag postat här på DGS:

   ”Upplysningstiden brukar dateras till 1700-talet. Man brukar t o m säga att dess rötter sträcker sig tillbaka till slutet av 1600-talet. Så det är väl riktigt att upplysningstiden sammanfaller rätt väl med den tidpunkt när delar av Europa började gå om Kina teknologiskt. Notera att jag säger delar. För i vissa delar av Europa hände inte mycket trots att överklassen tog del av vad Voltaire och Rousseau tyckte eller t o m satte sig in i Newtons naturvetenskapliga/matematiska upptäckter, vilket en del också anser vara en del av upplysningstiden.

   Det land där det verkligen kom att hända saker var dock det land som först introducerat patentlagar, nämligen England, vilket skedde år 1623. Detta var tidsmässigt klart innan upplysningstiden tog sin början och mer än 150 år tidigare än Frankrike och USA. År 1698 patenterades Thomas Saverys ångpump, en föregångare till Newcomens ångmaskin, som dock hade mycket begränsad praktisk användbarhet. 1712 kom Newcomens ångmaskin. Den var praktisk användbar men hade väldigt låg verkningsgrad. James Watt upptäckte på 1760-talet hur man skulle kunna förbättra verkningsgraden. Tillsammans med Matthew Boulton, som köpt upp Watts patent, lanserade han 1776 sin förbättrade ångmaskin. Därmed var bollen i rullning för industrialismen.”

   Tillägg: De katolska delarna av Tyskland och norra Italien utvecklades bra trots katolicismen.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Projektet att reformera Svenska Kyrkan inifrån genom medlemskap och rösträttsanvändning av dissidenter var dömt från början. Inte minst på grund av att det som lockade båda sidor var att lägga vantarna på Svenska Kyrkans enorma rikedomar.

   Ett bra parti lovar inför det kommande riksdagsvalet att dra in det mesta av Kyrkans egendom till staten för att därmed slutföra kyrkans avskiljande från staten. Det var svenska folket, inte Svenska Kyrkans medlemmar, som skapade denna rikedom. Därför skall svenska folket också ha den. Den skall läggas i en stiftelse liknande den norska oljefonden.

   Gillad av 1 person

 2. Petrus skriver:

  Framtidens skolböcker kommer nog att hitta på en bra förklaring till att länder med minimal eller ingen volym på kolonialismen som Sverige, Norge, Schweiz och Österrike blev minst lika rika som de andra länderna och att de värsta kolonialländerna, Spanien och Portugal, kom att tillhöra den undre halvan ekonomiskt i alla fall fr o m 1900-talet. Schweiz har väl f ö hela tiden ekonomiskt tillhört Europa-toppen ”trots” avsaknad av kolonialism.

  Men skolböckerna kommer säkert att hitta på någon lösning på problemet. Kanske får vi någon ny version av specialeditionen ”Bamse och Kalle Svartskalle” där man pedagogiskt förklarar den europeiska befolkningens ondska och att det är bra att dessa nu är nästan helt ersätta av goda människor.

  I övrigt kommer nog historieskrivningen att fortsätta som hittills, tror jag, fast kanske i mer utpräglad form. Beskrivningen av Stalin/Kaganovitjs kulakutrotning kommer antagligen allt oftare att anta den form vi såg i TV-serien Folkets Århundrade där svälten förklarades med att kulakerna förstörde sina potentiella livsmedel snarare än överlämnade dem till myndigheterna. Den äldre varianten, att man knyckte utsädet, exporterade det och lät några miljoner svälta ihjäl kommer nog att glömmas. Eller bli föremål för ”hate speech” eller hets mot folkgrupp-lagstiftning.

  Svensk och europeisk historieskrivning och yttrandefrihetslagstiftning kommer nog mer och mer att föra tankarna till alster av figurer typ Tobias Hübinette och Richard von Coudenhove-Kalergi.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Kolonisering har ingenting, absolut ingenting, att göra med vare sig Lenins ursprungliga lögn eller med den postmoderna national-socialismens angrepp på den vita mannen och hans skapelse.

   Skall vi tala om den postmoderna national-socialismen så skall vi tala om den och inte använda dess propagandalögner som premiss för något slags resonemang eller analys.

   Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Observera att alla antydningar om att förklaringen kan finnas i bättre genetiska förutsättningar kan resultera i att diskussionsplatsen stängs ner som rasistisk.

  Kursen pekar mot intelligensförbud i det offentliga samtalet.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Repris:

   Kan det tänkas ett läge där främlingsfientlighet är berättigat? – På en annan planet som är rätt lik vår?

   På den planeten har släktena utvecklats i lite olika riktningar. Somliga släkten har utvecklat lömskhet och brutalitet som medel att skaffa sig rang och sex och finner sin tillfredsställelse i förnedring och förslavande av dem de får i sitt våld medan andra släkten vinner rang och framgång genom att vara duktiga och trevliga och finner sin lust i intellektuella utmaningar och skapande verksamhet.

   Då välståndet så klart är enormt mycket högre där det bor intelligenta och kompetenta släkten än där befolkningen är korkad och brutal och de senare, på grund av tanklöshet och ansvarslöshet ynglar av sig ohämmat, försöker de brutala ständigt inkräkta på de civiliserades territorium.

   På otaliga platser i universum måste det uppstå lägen som det beskrivna och det måste finnas ett korrekt sätt att förhålla sig till problemet.

   Någon som har en bra idé? – En som vi kanske kan ha användning för i samma mån det finns likheter med vår egen planet.

   Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”Hela samhället, miljarder eller fler människor, har plötsligt lyft sig ur Hobbes jämmerdal. Livet är möjligen ensamt och i ovanliga och trista fall kort, men det är inte, annat än undantagsvis, fattigt, snuskigt och våldsamt”.

  För några hundra år sedan började Västerlandet ”lyfta sig ur Hobbes jämmerdal” och skapade en hög standard som tills nu har präglats av framtidstro och kunnat betraktats som ganska stabil. Men man kan undra hur länge denna stabilitet kommer att bestå?

  Det Europa som karaktäriseras som en högindustriell och civiliserad världsdel har till stor del byggts upp av framgångsrikt vetenskapligt experimenterande och en successivt förbättrad ingenjörskonst. Studieväsendets utveckling har ju en mycket stor del i detta därför att utan skolor så skulle givetvis inte teoretiska och praktiska kunskaper kunnat omvandlats till nyttigheter som hittills har skett. Inlärning av olika ämnen har kunnat ske utan religiösa pekpinnar som bromsklossar vilket har möjliggjort en krass förmedling av fakta till potentiella samhällsbyggare.

  ”Livet är möjligen ensamt och i ovanliga och trista fall kort, men det är inte, annat än undantagsvis, fattigt, snuskigt och våldsamt”. Ibland undrar jag om vi inte är på väg att kravla oss tillbaka ner i ”Hobbes jämmerdal”. Vi har återfått fattigdomen på grund av ett utbrett tiggeri av människor som inte är medborgare i landet, likaså börjar snusket bli mer och mer välbekant eftersom en del personer numera förrättar sitt tarv i anslutning till offentliga miljöer och att våldsamheten har ökat är det väl ingen som kan förneka. Att religiositeten – speciellt angående en religion – undan för undan har tagit en allt större plats i samhället är ju inte heller något som förbättrar situationen.

  Tyvärr är jag pessimistisk angående framtiden därför den trend – i form av olika ”utmaningar” – som numera inte verkar kunna brytas på grund av svaga, handlingsförlamade politiker bidrar tyvärr att vi riskerar att återvända till ”Hobbes jämmerdal”.

  Gillad av 1 person

  • Peter Lindström skriver:

   Vi är nästan alla på väg ner i Hobbes jämmerdal, inte så mycket på grund av invandringen eller våra politiker utan på den alltmer koncentrerade makten.
   De få kontrollerar och förbrukar alltmer av de resurser de många skapar.
   Fördelningen av våra resurser blir alltmer sned.
   Om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning kommer majoriteten av jordens befolkning dö av svält eller krig, vem knuffar tangenten utan att göra våld på kapitalismens axiom?

   Gilla

 5. Baom! skriver:

  Jag tycker att klassicisten Victor Davis Hansons torra observation att det alltid är väst folk flyttar till, inte ifrån säger allt. Vem suktar efter att flytta till Ryssland, Jemen, Venezuela eller Kongo? Vem vill flytta till Palestina, Syrien eller Saudiarabien? Det enda land i Mellanöstern någon vill flytta till är Israel.

  Jag tror att mycket står på spel och efter att ha läst EO Wilsons ”The social conquest of earth” så spekulerar jag om inte själva evolutionens nästa steg står på spel, det är kanske denna undermedvetna kamp som pågår? Det finns ungefär 2 dussin arter som utvecklat ett socialt beteende av någon komplexitet, och de flesta av dessa är insekter. EO Wilson spekulerar över genetiska kopplingar till religion och reducerar religion till ett slags bo, ett gruppering som skydd mot yttre fiender. Jag anser efter att ha lyssnat på Jordan Petersons bibelserie att detta är väl reduktionistiskt, men nog ligger det något i tankegången. Jag tycker mig iallafall se att den västliga kulturen som kristendomen gav möjlighet till är den första vars samlande idé är komplex nog för att tillåta frihet, och i synnerhet tankens frihet. Jag tycker mig år andra sidan kunna se att kommunism, nazism, fascism, islam och nu pk-ism skapar gemenskap genom ofrihet, EN samlande tanke skall gälla, några få skall vara ohotade drottningar och resten skall vara oreflekterande arbetare och drönare.

  Jag har landat i att det som står på spel är om vi människor skall kunna organisera oss som individer i frihet, eller som insekter som de flesta ismer söker.

  Gillad av 4 personer

  • Marianne Reichmann skriver:

   Ja ”kristendomen gav möjlighet till” den västliga kulturen, och kristendomens rötter är judendomen med dess tankefrihet. Ingen slump att ”det enda land i Mellanöstern någon vill flytta till är Israel.” – Kan det handla om att judendom och kristendom har samma Gud – den Gud som utförde det första miraklet, att skapa världen?

   Gilla

   • Baom! skriver:

    Jo, judendomen är roten men jag är inte bevandrad nog för att veta varför det var kristendomen som var startpunkten för upplysningen, kanske för att judendomen är så exklusiv. Även islam har väl en gemensam gud med K och J och denna religion har slutat i motsatsen så jag tror inte det är så enkelt.

    Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Är det ändå inte så att vi alla förnuftigt fungerande svenska medborgare har blivit rejält trötta på dagens perverterade beteende som blir allt vanligare hos politiker, media och myndigheter men som tack och lov saknas hos vanliga hyggliga, strävsamma och välfungerande medborgare.
  Vi vill ha tillbaka ett fungerande samhälle och vi vill helt enkelt slippa se alla dessa ”kändisar” som jag i brist på bättre ord kan kalla ”Gudrun Schymans of this world” som gör allt för att bryta ned ett välfungerande samhälle. Vi vill ha myndigheter, polis, militär mm som gör vad de faktiskt skall göra i enlighet med lagar, förordningar och författning. Vi vill inte bli förvandlade från ett respektabelt och kompetent land till ett slags västerlandets sophög.

  Gillad av 7 personer

 7. Henning skriver:

  Det finns även en mer kontroversiell aspekt på denna utveckling och vad den bygger på. Och den ser ut så här;

  Män är i hög grad projektinriktade. Oavsett om det kommer till säl- och mammutjakt, eller någon annan typ av projekt, som utvecklandet av fjärrvärme, explosionsmotorn eller järnvägen.

  Det som startade den industriella revolutionen var att vita män i allt högre utsträckning fick möjlighet att odla sina mer projektinriktade egenskaper.

  Huvudsakligen vita män byggde då upp en avancerad teknisk civilisation. En värld nu kvinnor tar sig ut i för att göra egen karriär.

  Samtidigt som hon har lätt för att förtala samme vite man som varande en del av en osynlig och hemsk maktapparat.

  Men kvinnan tycks inte inse att det huvudsakligen är manliga egenskaper som möjliggjort även kvinnans befrielse. Världen är huvudsakligen uppbyggd av manlig dådkraft.

  Otack är världens lön.

  Nu svor jag visst i kyrkan…

  Gillad av 3 personer

 8. Petrus skriver:

  Måste också posta en kommentar angående ”herr Google”.Google är väl det enda exempel som Engellau nämnde som kommer att lyftas fram som något där skaparna tillfört mänskligheten något. Jag vet anledningen men avstår ifrån att upplysa om denna eftersom detta är minerat territorium.

  Internet-sökningsmarknaden dominerades i början av Altavista. Altavista hade en väldigt bra sökmotor för de som ville söka på två fraser (inte bara en) eller delar av ord. Sedan kom Google. Äldre typer av medier kom att puffa för Google. Bl a Dagens Nyheter som refererade en undersökning där Google ansågs vara den bästa sökmotorn. Google fick också tillräcklig finansiering för att bygga serverhallar där man kunde lagra äldre webbinnehåll. Vinst var i början helt oviktigt.

  Idag har Google nästan monopol på annonsmarknaden på nätet för sajter som låter andra administrera annonseringen.

  Googles uppgång bär nästan prägel av en militär erövringsstrategi för att i slutändan nå monopol.

  Man har utan problem gett sig in på en massa nya marknader helt i strid med konventionell visdom att hålla sig till ”kärnverksamheten”. Man lyckas inom alla områden och etablerar en dominerande marknadsposition. Hur går det till? Jag har hört att affären Ford gjorde med Google om självkörande bilar var dålig för Ford men bra för Google och att det var därför Mark Fields fick sparken och att Fields sannolikt visste om att detta var en dålig affär för Ford men bra för Google. Varför slöt Mark Fields detta avtal med Google?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Altavista var bättre för oss som tänker anaytiskt och vill ha precis det vi vill. Google var bättre för vanliga människor som ba’ vill söka öh. På massmarknaden försvinner det fina och dyra utbudet eftersom prisskillnaden till slut blir så astromomisk att även de som önskar sig något bättre nöjer sig med det som bestäms av massans smak. Även alternativen som Duck Duck Go och Bing fungerar som Google, inte som Altavista. Google köpte in Usenet-arkiven från Dejanews och Usenet dog. Det tyder väl på att inte heller Google på den tiden visste vart de var på väg och varför.

   Detta ansluter till dagens tema. Utveckligen var länge, under tiotusentals år, exponentiell. En exponentiell utveckling går till slut mycket fort. Sedan inträffade den vetenskapliga och industriella revolutionen. Då ökade ökningstakten dessutom mångfalt. Vi vet som art fortfarande inte hur vi skall umgås med de svindlande mängder av varor som det industriella samhället producerar. Vi är mitt inne i singulariteten. Panta rei.

   Gilla

  • Gunnar skriver:

   Visst minns vi Altavista. På den tiden var det de enskilda söksidorna textinnehåll det handlade om. Och då kunde söksidorna manipuleras.

   Sedan kom herr Google. De tittade efter vart människorna gick, som stigarna visar i skogen.
   Ju mer nötta stigar och knutpunkterna blev, ju relevantare blev sökningarnas träffar.

   Det är bara det att där många går inte alltid sammanfaller med det mest viktiga och betydelsefulla i livet.

   Rätt sökträff handlade numera mer om popularitet och antal människor. Och det sålde därmed även mer selektivt riktade annonser. Lönsamhet och relevans tog varandra i händerna, om än de inte stämde.

   Gilla

 9. Aha skriver:

  I beskrivningen av om det står oavgjort mellan förnuftets framsteg och västerlandets koloniala utsugning som orsaker till västerlandets framsteg, så är det en tvistefråga för vänstermänniskor, inte för gemene man som naturligtvis prisar ingenjörsvetenskapernas framgång och förnuft.
  Det självklara ställningstagandet blir än mer självklart då kolonial utsugning förutsätter teknisk överlägsenhet.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Det där med kolonial utsugning var lite drastiskt, kolonial dominans hade varit bättre ty hur mycket bättre eller sämre har de koloniserade länderna fått det efter att de erhållit sin frihet?

   Gilla

 10. uppstigersolen skriver:

  Visserligen känner jag själv många duktiga och dugliga kvinnor liksom det finns ett antal av dem som skriver här och på andra platser utanför MSM. Med detta sagt så tror jag att med en ökande andel av kvinnor inom välfärdsindustrin samt inom politiken har vi fått ett övermått av ”godhet” som inte är bra för västerlandet. Många kvinnor vill uppenbarligen gärna ha våldsamma män som sängkamrater och att dessa fritt får röra sig bland våra ungdomar. Att många män blivit blödiga och inte vill försvara oss beror väl på undergivenheten mot dessa kvinnor. Bevare oss för velourmän. När tar den svenske riktige mannen kommandot igen?

  Gillad av 1 person

  • Marita Andersson skriver:

   ”När tar den svenske riktige mannen kommandot igen?”
   Ja hur mycket skit tänker ni tåla? Jag vill hylla den svenske mannen. Den absoluta majoriteten av män jag träffat under min livsstil är hedervärda, arbetsamma, rättskaffens män, fäder, bröder och äkta män. De har under decennier hjälpt till att lyfta fram kvinnor i arbetslivet, uppmuntrat och hjälpt sina fruar att kunna arbeta genom att ta ansvar hemma, stöttat och uppmuntrat sina döttrar till att ta plats. Människor av en sämre sort finns bland både män och kvinnor, jag ser inte det enbart som ett manligt drag. Tänk bara på hur tyst det är från männen i dessa tider av konstanta påhopp. Jag brukar sjunga tyst för mig själv ”Pappa kom hem, för vi längtar efter dig. Kom innan sommar´n är slut, lilla Pappa”
   Jag vill att Pappa kommer hem och styr upp verksamheten och ställer frågan; Vad i h-vete har ni hållit på med medan jag varit borta?

   Gillad av 2 personer

 11. phnordin skriver:

  Allt finns i huvudet. Västerlandet har skapats under inflytandet av den hellenska kulturen och kristendomen. Judendomen har bidragit till den västerländska framgången till skillnad från islam och kommunismen som i deras praktiska utövning har varit rent destruktiva eller kontraproduktiva.

  Gillad av 2 personer

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Nu tillmäts ju tyvärr inte fakta någon större vikt i den svenska debatten, men i alla fall:

  Antal patentansökningar 2015, några exempel:

  Sverige: Drygt 24000
  Syrien; Drygt 200
  Afganistan: 3
  Somalia: 0

  Gillad av 3 personer

 13. Erik Sandewall skriver:

  Även andra förklaringar till Västerlandets snabba utveckling kan tänkas. Här är en: Omkring år 1500 var både Kina och den muslimska världen fortfarande starka. Då kom Gutenbergs
  uppfinning hos oss. (Den lär ha gjorts i Kina litet dessförinnan). Emellertid var det bara Västerlandet som hade ett skriftspråk som lämpade sig för denna teknik. Den arabiska skriften lämpade sig inte alls, och med det kinesiska skriftspråket fick man behov av ett så stort antal typer att det hela blev opraktiskt. Detta handikapp har eliminerats på senare tid särskilt med datorerna, men först nu. Möjligheten till storskalig bokproduktion lade grunden för spridning av både kunskaper och avvikande åsikter, alltså till fritt tänkande.
  Jag kan inte tro att någon enstaka förklaring räcker utan man får nog söka en kombination av flera förklaringar och omständigheter i utvecklingen. Den här kan vara en del.

  Gilla

 14. Fredrik Östman skriver:

  En till ledtråd: Var i alla dessa fattiga länder fanns all denna rikedom? Varifrån fick de den? Stal de den av ännu fattigare länder? Som stal dem av ännu fattigare, o.s.v. ad infinitum?

  Lenins desperata påhitt för att rädda marxismens ekonomiska lära var lika löjeväckande när det formulerades, och socialismens ekonomiska misslyckande var klart mest för dess egna ledare, som Lening, som det är nu, när vi alla i hela världen är helt och hållet övertygade om detta ekonomiska misslyckande.

  Den postmoderna national-socialismens kluriga påfund att kolportera bara anklagelsen abstraherad från Lenins lögn, eftersom resten är uppenbart trasigt, är djupt tragiskt. Vi måste förneka alla former av marxism, men framför allt den postmodernt national-socialistiska! Ingen rasism! Ingen chauvinism! Inga egentliga, mystiska och inneboende ondsinta egenskaper hos utpekade hatgrupper!

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Elementärt! Nietzsche beskrev hur misslyckade män skulle ta makten genom att exploatera sin svaghet. För kvinnor är fulhet ett misslyckande på giftasmarknaden. Nu med överflöd på mat och släppta hämningar äver för tatueringar och lila hår har många kvinnor gjort sig till fula landvalar som ingen framgångsrik man ens tittar åt. Alltså blir de Nietzschesocialister. Män som äter soja blir transsexuella Nietzschesocialistiska landvalar.

    Gilla

 15. Martin skriver:

  För den som västerlandet inte faller på läppen finns ju alltid alternativet att emigrera. Nej, jag tycker att vi i Sverige ska vara både rädda om och stolta över vad vi åstadkommit. Hela världen vill komma hit. Visst, vi förstör väl miljön i oproportionerlig omfattning men det har vi ju tack vare vetenskapen och samhällsordningen rätt goda förutsättningar att göra något åt. Säkert bättre förutsättningar än de flesta länder. Bryr sig islamska Saudiarabien t.ex. om miljön? Skulle inte tro det. Jag tror inte något av MENA-länderna varken bryr sig eller skulle bry sig om inte deras lokala miljö förstördes ungefär som i Kina nu.

  Gillad av 1 person

 16. Leif Rydén skriver:

  Enligt Niall Ferguson var anledningen att Luther översatte bibeln till tyska och ansåg att alla kristna själva skulle läsa den. Inom katolicismen var det däremot prästerna som läste bibeln på latin och tolkade den för menigheten. Genom den allmänna läskunnigheten i det protestantiska nordvästeuropa kunde alla tillgodogöra sig nya idéer, vilket ledde till att ”nordvästeuropa erövrade världen”.
  I en av hans senare böcker diskuterar han varför det nu börjar gå utför med den västerländska civilisationen…………

  Gilla

 17. Hovs---hällar skriver:

  Den berättelse som nu gör sig bred här i Sverige, och även på andra håll som vissa amerikanska universitet, är den som hävdar att vi i väst helt och hållet byggt våra framgångar på att utplundra länderna i ”tredje världen”.

  I den berättelsen ingår även en moralisk värdering av de olika kulturerna:
  – Den västerländska = OND
  – Alla övriga = GODA (oavsett vad de faktiskt håller på med)

  — och som botgöring måste nu sådana onda länder som Sverige upplåta sitt territorium åt folket från ”tredje världen”, inklusive den muslimska världen. Det är vår skyldighet, och inget att diskutera. Den som ändå försöker är en Ond människa med ”grumliga” motiv.

  Basta!

  Gillad av 1 person

 18. Stig Fölhammar skriver:

  ”Kan di göra’t i Stjärnsund, så kan vi göra’t i Mora” lär en yngling från Mora ha sagt enligt en legend. Ynglingen hade kommit för vandringsarbete till Christopher Polhems Stjärnsund, där det till verkades klockor. Legenden handlar alltså om hur tillverkningen började av Moraklockan, som fanns i många uppsvenska hem under 1800-talet.
  En gammal Morabo, som berättade legenden, berättade även att många ungdomar från Mora helt enkelt tvingades ge sig ut att söka arbete, s k vandringsarbeten under vintertid, eftersom jordbruksmarken är karg i Mora (fenomenet med vandringsarbeten står även att finna i P-A Fogelströms Stocksolmsepos, de kallas däri för ”Dalfolket”).
  Samma Morabo påpekade även att vid Siljans södra strand, i Leksandstrakten, var marken bättre och att ungdomarna därför kunde stanna hemma under vintern: ”men så blev de också hemska” enligt Morabon.

  Gilla

 19. Lars skriver:

  De sovjetiska eller kinesiska kommunistiska samhällena förutspåddes inte och beskrevs inte av Marx. Han försökte analysera det kapitalistiska systemet liksom den historiska framväxten. Idag finns inga kommunistiska samhällen kvar vid sidan av Nord Korea och Kuba. Vänstern i väst är följaktligen förvirrad och söker en ny plattform för sin kritik av systemet. Man är idag närmast vänsterliberala och postmoderna dvs man vill se reglering och styrning av kapitalismen och man tror man gör det genom att behärska människors tänkande eftersom världen endast är en konstruktion i vårt medvetenande. Post modernismen kännetecknar även partier och personer på högerkanten. Hur kan man annars se Annie Lööf, Rheinfellt? men här parat med nyliberalism, riv välfärden och skapa ekonomiska incitament för individen, så ordnar sig allt, då skapas produktivitet och marknad. Mitt emellan finns socialliberalismen, som inser att den oreglerade kapitalismen skapar oacceptabla inkomstskillnader och är alltför riskabel för individen och att framtiden är osäker och inte kan planeras. Nå, idag vet vi att kapitalismen är det näst sämsta ekonomiska system vi sett under 1900-talet.Det får vi acceptera.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Kolonialismen och handel inom det spanska imperiet eller det engelska eller holländska på 1600-talet skapade inget bestående värde i form av ökad produktivitet och teknologiska framsteg. Däremot skapades en ny borgarklass och en koncentration av kapital som var skild från den traditionella jordägande aristokratin. Handeln gav avsättningsmarknader och även råvarumarknader och hade betydelse för framväxten av textilindustri. Spaniens och Portugals guldimport från nya världen omsattes av den traditionella aristokratin och gav temporärt välstånd, men framförallt inflation i Europa genom den ökade mängden silver och guld. Näringslivet på Iberiska halvön förändrades inte. Än idag går 90 % av handeln mellan utvecklade länder, inte mellan den utvecklade världen och u-länder. Det är utvecklingen av produktionen och institutioner kring marknaden och staternas funktion som är nyckel till utveckling. Statens roll i Nord Europa, Japan, Kina, USA bör inte underskattas.

  Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Det har funnits många avancerade högkulturer, inte minst i Mena-regionen, tänk bara på den egyptiska. Det krävs dugliga härskare och en social ordning (inklusive religion), som ger stabilitet och kraft nog att försvara landet och hantera missväxt och missnöje. Ett hierarkiskt kastsystem kan vara tillräckligt stabilt, men måste ge nya personer och idéer möjlighet att utvecklas.

  Nyckelorden är alltså ledarskap och samarbete. Det västerländska miraklet byggde på social samverkan, tydliga normsystem, spelregler, konkurrens som drev fram förändringar. Framgången startade på teknikområdet. Samtidigt utvecklades ett materiavetenskapligt tänkande, som lärdes ut till lärlingar och sedan kunde spridas i bokform. Vår immateriella högkultur byggde på språkets utveckling till avancerat arbetsredskap, social plattform och minnesbank.

  Men under 1900-talets andra hälft ledde utvecklingen till ordmagi, floskelbyråkrati och pladdervetenskaper. I massmedia och it-media ser vi nu tydligt att människan inte har utvecklats nämnvärt. Tron på att det i väst fanns en utbredd hög kulturell nivå och utbildningsnivå var en chimär. Det handlade mest om härmning utan djupare förståelse, tankeliv och mognad.

  I dag saknar den västerländska civilisationen dugliga ledare och dess immateriella plattform i form av språket och spelreglerna raseras. Beteendemönstren och attityderna börjar likna menaiternas, men i väst utvecklas dessutom en av mobbar och majoriteter påtvingad anpassnings- och undergivenhetskultur.

  Gilla

 22. Bo Svensson skriver:

  Malthus har ju rätt. – Eländenivån är konstant på sikt för produktivitetstillväxten p g a den tekniska utvecklingen, billig olja och allt djupare brunnar bara kortsiktigt kan vara högre än befolkningstillväxten.

  Att skaffa omotiverat riklig avkomma är ett brott mot mänskligheten som borde resultera i allra minst allvarliga tillrättavisningar och inte som nu extra tilldelning av andras pengar.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   “Anyone who believes in indefinite growth in anything physical, on a physically finite planet, is either mad or an economist.”
   ― Kenneth E. Boulding

   Självklart kommer en ökad befolkning (även om det finns fler att ringa till) att på något sätt ta upp resurser och därmed minska resurserna för någonting annat levande på jorden. Kanske bakterier och virus ser positivt på en överbefolkad planet?

   Gilla

 23. O.T. skriver:

  Se till att skuldbelägga vita, svenska män.

  På så sätt flyttas fokus från gruppvåldtäkter, könsstympning, hedersförtryck och allt annat som blir en del av vardagen när vi flyttar Mellanöstern till Sverige.

  Skräm upp unga svenska kvinnor.

  Se till att de blir skeptiska och misstänksamma mot svenska män.

  Samtidigt som Sverige har drabbats av en epidemi av grova sexuella övergrepp som begås av MENA-iter, kan Irene Sundelin förklara vad som gäller i Sverige så här i SVT 22 oktober:

  ”Man får inte peta på en annan människa utan medgivande.”

  Uppmana dem att satsa på arbete och karriär. Barn kan man vänta med tills man är 45.

  På så sätt kan man hålla nativiteten på en fortsatt låg nivå hos svenskar. Så folkutbytet går ännu fortare.

  De som orkestrerat det här vill göra svenska män till bögar, och nu talar jag inte bara om skällsordet ”bög”, utan den sexuella läggningen.

  De har kommit en bra bit på väg.”

  Det syfte som jag uppfattar som det överordnade, utöver fortsatt demonisering av den svenske mannen, är att flytta fokus från den invandrade brottsligheten som blir alltmer besvärande för regeringen, i synnerhet som den inte har några intentioner att vidta de åtgärder som skulle ge resultat. Nämligen att stoppa all utomeuropeisk invandring och starta omfattande repatriering av alla med utländsk bakgrund som har begått brott som gett fängelse som påföljd.

  https://juliacaesar.blog/2017/10/23/metoo-kampanjens-syften/

  Gillad av 1 person

 24. Ina Höst skriver:

  Har lite fler synpunkter på artikeln och vill berätta, om jag får. Nu handlar det om Bibelns skapelseberättelse.

  I Paradiset fick Adam och Eva ta för sig av allt de ville – utom frukterna på Kunskapens träd.
  OK, det var guds egendom och de hade ingen rätt att palla. Men förbjuden frukt har ju en särskild lockelse, som vi vet. Hursomhelst, varför just kunskapens frukt? Var gud rädd för att människorna skulle hota hans makt om de fick kunskap? Han skapade oss till sin avbild, sägs det. Men han verkade inte så nöjd med sitt verk eftersom han jagade ut Adam och Eva ur Paradiset när de ätit av den förbjudna frukten. De var inte riktigt lydiga och var dessutom nyfikna..(Men det är nyfikenheten som drivit oss framåt samt kunskapstörst har gjort att vi överlevt – att lära av tidigare generationers erfarenheter). Lika bra att de blev utjagade ur Paradiset. Det var inte så illa därute. Kan berätta om hur det var senare. Det är nog mest religiös propaganda för att vi skulle lära oss lyda gud, annars går det oss illa.

  Det här påminner lite grann i fabeln om androgynen i Symposium av Platon. Det var en sammankomst där man skulle tävla om bästa hyllningstalet till Eros. I begynnelsen såg inte människorna ut som vi. De var klotrunda, hade 4 armar och fyra ben och kunde rulla med en väldig fart. De var urstarka och kunde hota gudarna i Olympen. Då klöv Zeus dem mitt itu på längden och skingrade dem över världen. Men sen tyckte han synd om dem när de irrade omkring och vände ansiktena mot varandra så att de kunde avla i varandra. Men sedan dess har människorna irrat omkring och letat efter efter sin andra hälft (den rätte) för att bli stark igen.

  Nåja, jag med min naturvetenskaplig bakgrund är jag mer intresserad av evolutionsteorin. Den tycker jag är spännande! Så för mig spelar dessa sagor ingen roll.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Ina, varken PK-iter eller dissident-ensamvargar kan vidmakthålla en civilisation utan att ha en gemensam inre lodlinje. Då behövs en hög yttre rikt- och samlingspunkt, en konvergenspunkt för det heliga som flocken skapar och samlas kring. Detta kan kallas Gud eller Big Bang-punkten, Livet eller Evolutionen. Man kan också tänka sig ett riktat universellt fält, som påverkar allt levande.

   Den centrala myten handlar just om Kunskapens träd och den fria viljan. Helt logiskt berättar myten att människan gavs valet att förbli ett omedvetet barn (”lyda Gud”) eller att börja frigöra sig, likt en tonåring. Hon valde den fria viljan. Då väcktes medvetandet om jag, du och vi. Evolutionen är enkelriktad, så hon måste sedan alltid bära medvetandets njutning och plåga i det självständiga liv som hon formar med andra. Detta var ingen synd, inget straff, inget brott i ljuset av en gudsbild, som vi nu mycket väl kan förstå och ta till oss.

   Arv”synden” innebär bara att jag-medvetandet och den fria viljan ärvs av varje generation. I vår tid är det ju uppenbart att vi brottas med att vårt medvetande vidgas, men de flesta väljer då att regrediera och trösta sig med allt som distraherar eller trubbar av medvetandet. De flesta troende kristna väljer i stället att lyda Kyrkan eller Skriften. De är kanske inte lika materialistiska och hedonistiska, men de blir också kvar i en evig barndom i stället för att fortsätta växa även andligt, vilket evolutionen (personifierad som Gud) alltid kravlöst erbjuder.

   Gilla

 25. Obs skriver:

  Socialdemokraterna har tappat stora väljarskaror och gjort markant dåliga val i flera EU-länder i år. Se listan över katastrofval och historiska bottenresultat.

  – Det finns en oro för den politiska utvecklingen inom EU och medlemsländerna, säger Marita Ulvskog (S) till Europaportalen.

  Den socialdemokratiska Europaparlamentarikern vill inte kalla det krisstämning men de senaste svaga valen för socialdemokratiska partier är något som diskuteras inom den europeiska partigruppen S&D uppger Ulvskog.

  För med undantag för i huvudsak Storbritannien och Bulgarien har 2017 varit ett mörkt år för dem som velat se socialdemokratiska valframgångar.

  https://www.europaportalen.se/2017/10/stora-valforluster-oroar-socialdemokrater

  Gilla

 26. Lars Thylen skriver:

  Väldigt intressant inlägg.
  Detta har ju debatterats rätt mycket, kommer ihåg det från bl a SvD för länge sedan . Om jag minns rätt framfördes i ett av dessa alster att den enorma utvecklingen i Europa främst vilade på
  -Konkurrensen mellan olika furstestater ( rättvis konkurrens är alltid bra, i Kina ville inte kejsaren se så mycket av detta)
  – Kristendomen och Kyrkan (medicin, allmän bildning, men kombinerat med en del bakåtsträvande )
  -Tidigt bankväsende
  -Privat äganderätt och sist med inte minst
  – Naturvetenskapernas enorma utveckling.
  Till dessa bör man lägga protestantismen och upplysningen . Men det här analyserar inte djupare underliggande faktorer. T ex vaför den formliga explosionen inom naturvetenskap kom när den gjorde.
  Men västvärlden skapade därtill en helt unik musikvärld , stödd av kyrka , adel och den framväxande borgarklassen.
  I efterhand kan vi alltså konstatera att den ”halvö på den asiatiska kontinenten” som kallas Europa under nyare tid har formulerat agenda för världen. Detta är sannerligen anmärkningsvärt.
  Huruvida detta är ett bestående tillstånd är en mycket intressant fråga, t ex i ljuset av Kinas utmaning av det västerländska demokratiska systmet ( där det senare förvisso inte är perfekt) med påstånde att deras system , inte helt lätt att beskriva och förstå, är överlägset. Ett Kina som ”kickstartats” med västerländsk teknologi och kunskap

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.