Att fråga Jesus om tiggeriet – den svenska modellen

Patrik Engellau

Vid dörren till Systembutiken sitter en tiggare och skramlar med muggen och hälsar mig med ett vänligt ”hej, hej”. Jag låtsas som vanligt inte se honom, vilket kanske är ofint av mig. Sedan går jag hem, öppnar vinet, och undrar över hur Jesus skulle ha ställt sig.

Jesu mest kända bud är det där med att man ska älska sin nästa som sig själv. Jag kan lova att Jesus menade detta och med besked. Den verklige Jesus, alltså den vi känner från evangelierna, var ingen mjukis. Han hade mycket litet gemensamt med den dagisfrökenaktigt förlåtande fjant som kyrkan verkar vilja konstruera. Så här säger han i Lukas 14:26, 27:

Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge.

Sug på den karamellen ett tag. Om jag säger att jag visst ska hjälpa den där tiggaren eller, föralldel, vilken stackars sjuk och eländig femårig flicka i Mali som helst, fast jag ska först ta hand om mina nära och kära, då är Jesus inte min man. Jag är honom inte värdig. Tiggaren och den eländiga femåringen i Mali är min nästa. Ingenting får komma mellan mig själv och nästan om Jesus får bestämma. Om jag har en sista krona kvar så ska jag dela den med tiggaren. Där rök mitt ärende på Systemet.

När jag kommit så långt i mina religiösa funderingar blev jag lite nedslagen, det måste erkännas. Jag vill ha mitt vin plus en del annat som jag sparat ihop till. Kan Jesus verkligen ha menat detta? frågar jag mig alltmer misslynt. Där sitter en ung och till synes frisk och duglig rom med hyggliga tänder och vill få del av mina sparpengar och så tycker Jesus att det skulle vara min skyldighet att bidra till romens försörjning!

Men så kom jag på en annan berättelse av Jesus fem kapitel senare i samma evangelium, nämligen i Lukas 19:12 och framåt. Där framställer Jesus liknelsen om den rike mannen som ger sig av på resa och överlämnar ett pund vardera till var och en av sina tjänare för att av dem förvaltas. När mannen kommer tillbaka visar sig en av tjänarna ha förvaltat pundet så väl att det gett tio pund i vinst. Den tjänaren belönas med ”makt och myndighet över tio städer”. En annan tjänare som lyckats få fem pund i vinst får fem städer. Men en tjänare har förvaltat sitt pund så dåligt att det inte blivit någon vinst alls. Den rike mannen blir vred och befaller att den försumlige tjänarens pund ska ges till den tjänare som gjort tio punds vinst. Jag säger eder, sa Jesus: ”Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

Den unge, friske tiggaren med de snygga tänderna och den vänliga hälsningen har ett pund att förvalta, nämligen sitt liv, sin kropp, sina medfödda möjligheter som en generös tillvaro har försett honom med. Att en sådan person ska underlåta att förvalta sitt pund och i stället begära försörjning från andra som faktiskt lytt Jesu bud och skött sin förvaltning måste vara fel. Observera igen Jesu hårdhet: den rike mannen blir vred på den försumlige tjänaren och tar ifrån honom hans enda pund. Det är inte tal om någon sorts kompensation eller ekonomisk utjämning eller socialbidrag till den som uraktlåtit att förvalta sitt pund: ”den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

Här har Jesus fått ihop en människosyn som jag tycker stämmer väl överens med välfärdsstatens ursprungliga svenska modell: å ena sidan ska envar förvalta sitt pund och dra sitt strå till den gemensamma stacken, å den andra har envar en skyldighet att hjälpa den som fallerar i detta hederliga uppsåt.

Jag tror att det var den sortens tankar som upplyste den lösdriverilag som gällde i Sverige mellan 1885 och 1965. Tiggeri var förbjudet eftersom tiggeri inte bidrar till den gemensamma stacken, utan tvärtom syftar till att tiggaren ska hämta sin försörjning ur den gemensamma stacken. Lagen stipulerade att tiggarna skulle arbeta om de var arbetsförmögna. Och ifall de inte gjorde det på eget bevåg så ordnade staten i sin godhet såväl försörjning som arbete, så kallat tvångsarbete.

Tvångsarbete passar förstås inte vår tid, både för att det anses inhumant och för att staten till stor del förlorat förmågan att tampas med motvilliga människor (stökiga skolklasser är ett exempel). Men Jesu budskap och den traditionella svenska arbetslinjen passar fortfarande. Därför har jag svårt att förstå varför den kommun som så önskar inte skulle kunna få införa tiggeriförbud. Så är det på en hel del andra ställen i Europa.

50 reaktioner på ”Att fråga Jesus om tiggeriet – den svenska modellen

 1. Bo Svensson skriver:

  De skriftliga urkundernas motsägelsefullhet tvingar ju de kristna att göra egna tolkningar och vaska fram en konsekvent hållning som fungerar i verkligheten.

  Våra aktuella kristna auktoriteter menar att vi är förpliktigade att efter förmåga lösa problemen som prackas på oss av andra och det fungerar ju inte. – Man måste få välja själv vad man gör med sina begränsade resurser.

  Mitt tysta svar till tiggare är att jag redan använder alla mina pengar som jag finner bäst och om jag känner för att hjälpa nödställda med de av mina pengar jag har kvar efter skatt väljer jag bland dem som oförtjänt råkat illa ut.

  Liked by 3 people

  • Bo Svensson skriver:

   Beträffande flyktingar och oförtjänt olycka, är jag öppen för att tänka mig att vad man gör av sitt liv, har konsekvenser för var och bland vilka man återföds i sitt nästa.

   Folkblandningspolitiken är då en perversion på ännu en nivå. – Utöver den perversa misshushållningen med de resurser vi är beredda att ägna ändamålet hjälp åt nödställda och perverteringan av ekonomin i flyttarnas hemländer, där det inte längre lönar sig att odla sin flit och kompetens jämfört med att dra iväg och parasitera på andras.

   Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Och perverteringen av det stora spelet som håller ekonomin igång globalt: Att man vinner rang och resurser och en ljus framtid genom att vara flitig, fredlig och kompetent. – Folkblandningspolitiken gör att detta istället blir receptet för katastrof genom att ens livsrum tas över av alla som vill vara med och dela på välståndet.

   Regler för migration i enlighet med vett och sans gör att det är i kraft av sina förtjänster man vinner terräng och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Liked by 5 people

 2. Anders Svensson skriver:

  Visst … det är ofint att inte hälsa på en medmänniska … att bara ignorera … typ …

  Det finns alltid något att lära … ”min tiggare” satt igår hopkrupen som om någon just slagit honom med ridpiskan och han hälsade inte hejhej som vanligt …

  Porrsurfade på sin ”padda” … även en tiggare fokuserar …

  Liked by 2 people

 3. Ina Höst skriver:

  Vilka är offren? De som vistas i offentliga miljöer och därmed får sin frihet beskuren eller de som valt att gå sängvägen för sin karriärs skull?

  Liked by 1 person

 4. Björn G skriver:

  Skuld och Frälsning?
  Det handlar kanske om Makt över folkets tankar. Makten uppstår och underhålls genom tankefiguren SKULD.
  T.ex.
  En stackars tiggare behöver dina pengar (Patriks exempel)
  Fattiga korrupta socialistiska stater behöver dina pengar (U-hjälp)
  Inflöde till Sverige behöver dina pengar för att kunna leva som du (skatter och avgifter)
  Klankriminella i Sverige behöver dina pengar (sjukvård, advokater, domstolar, fängelsevård)

  Om du inte förstår glädjen i detta givande är du en ”syndig människa” och bör be Makten om hjälp för din frälsning!

  Liked by 1 person

 5. Anders Nordin skriver:

  Ditt första exempel ur Lukas har min livsvandring fått mig att inse att det handlar om nepotism, i den formen att om du inte väljer sanningen först, före dina nära och kära, är du inte värdig. Det blir ett sluttande plan att orättfärdigt försvara närståendes felsteg mot andra medmänniskor. Sanningen måste komma först.
  Resten är jag böjd att hålla med. Jesus var inget menlöst mähä – han var stentuff, men ändå fylld av nåd och sanning. Finns det något tuffare än att alltid följa Sanningen, in i döden om så krävs?
  Lite försmak av detta har väl många skribenter på bl.a. den här sidan fått känna av. Att bemöta mängder av mediala staplade halvsanningar (sofistikerade lögner) kostar för vissa arbetet, social utfrysning, skilsmässor etc. Kan sägas vara att ”bära sitt kors” för sanningens skull (vissa kan givetvis också ha dunkla motiv).

  Liked by 2 people

  • Marianne Reichmann skriver:

   Bra kommentar. En annan aspekt är att Jesus ofta talar om saker som KOMMER ATT ske, inte bara sånt som BÖR ske. Genom hela den kristna historien har människor som trott på honom riskerat hat och förskjutande från sin familj. Det kan t o m gälla pursvenska i vår tid (jag har exempel i min närmaste omgivning) men alldeles tydligt gäller det ju t ex människor i muslimska familjer, både här och i deras ursprungsländer. Upptäcker man Jesus och väljer att bekänna honom gör man det med uppenbar risk att hamna i en ”hat”-situation med sin familj.

   Liked by 2 people

 6. Marckus Eriksson skriver:

  Lukas 14:28-30 är helt applicerbart på politikernas totala insiktslöshet när det migrationen:

  Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt!

  Liked by 2 people

 7. Chalotte skriver:

  Jag har en hund som tigger. Den upptäckte tidigt de smulor som föll när jag slarvigt åt mitt torra bröd var morgon. Efter ett tag fann jag mig ständigt stirrande in ett par vädjande ögon när helst jag åt. Min hund ansåg det tydligen värt besväret att sitta och vänta på mitt slarv och mina fallande smulor. Alltid råkade någon falla hur försiktig jag än försökte vara. Och det skall villigt erkännas att ibland råkade nog någon smula falla smått medvetet. Därför har jag mig själv att skylla.

  Tiggeri handlar om underhållning – underhållning av ett etablerat beteende. Om inga smulor föll i koppen utanför ICA hade inte heller tiggeriet underhållits och personen rest sig upp och skaffar sig en annan utkomst.

  Boven hemma är jag själv. Inte hunden. Intelligenta djur agerar opportunistiskt. Även om hundar tycks kunna skämmas, så gäller detta inte för tiggeri. De ser enbart möjligheter yppa sig – och tar chansen. Och vid ICA utgör affärens in- och utpasserande kunder den stora potentialen, för några få.

  Min hund kan även tigga av andra som äter vid mitt bord. Den gör ingen skillnad på husse och matte och mina gäster. Klart generande. En nos som dyker upp emellan benen, under duken, är inte särskilt roligt för någon.

  Det är de som ger som underhåller tiggeriet – och skapar besvär för alla övriga. Hemma är det jag som bär ansvaret för oskicket. För missbruk spiller över på andra, på de helt oskyldiga. Det är de som medvetet smular ned sin omgivning med egen godhet som driver på och underhåller tiggeriet. Något varje hundägare väl känner till.

  Ingen hundägare tycker om tiggande hundar. Inte hans vänner eller gäster heller. För tiggeri blir i längden ganska jobbigt. Den som medvetet lägger mynt i koppen blir samtidigt den som inte visar hänsyn till andra. Till det stora kollektivet. Hänsyn till de många bör få gå före hänsyn till de få. Inte minst affärsägare borde nog tänka i dessa banor.

  Liked by 12 people

  • Björn skriver:

   De naivt ”goda” som lägger pengar i tiggarnas muggar, beter sig lika destruktivt i ett större perspektiv, som de som matar fåglar på sin hyreshusbalkong!

   Liked by 1 person

 8. BjorkBloggen skriver:

  Bibeln är tydlig. Vi har ett stort ansvar för vår egen familj och släkt som vi bör hjälpa i första hand, innan andra människor kommer på fråga. Att skuldsätta sig (som Sverige gjort …) är något negativt eftersom man då inte är fri.

  1 Tim. 5: 8 Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.9 Till ‘församlingsänka’ skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna. 10 Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.— 16 Om en troende kvinna har änkor hos sig, skall hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor.

  https://bjorkbloggen.com/2014/11/17/bibelverser-om-tiggeri-och-att-hjalpa-fattiga-och-framlingar/

  Liked by 4 people

 9. Claes H skriver:

  Tiggeri förbjöds i Sverige år 1698…
  I hemsocknen, där man ju visste vem du var, tilläts det fram till 1847.
  Men så kom Olof Palme. Och han visste ju att tiggeri inte var aktuellt längre… Så förbudet togs bort ur lagen…
  – 2007 blev Rumänien och Bulgarien med i EU. När folk därifrån försökte tigga i Sverige blev de utvisade av polisen.
  Men justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger riktade stark kritik mot detta.
  Så polisen slutade med utvisningarna – och tiggarna strömmade till Sverige… (Wiki – Tiggeri)

  Liked by 5 people

 10. oppti skriver:

  Vi har förbud att besöka prostituerade.
  Detta borde vara ett sätt att förhålla sig till tiggeriet också.
  Samma argument om utsatthet och beroende kan framhållas om tiggeriet.
  Svårare än så är det inte!

  Sen är det knappast relevant hur en skrift författad för flera hundra år sen ställde sig till olika frågor. Sorry!

  Liked by 2 people

 11. Bosse J skriver:

  Njae, tiggarna säljer väl en feel-good känsla? Iofs inte konstigare än att Hollywood gör det, det är bara förpackat lite annorlunda. Prissättningen är kundanpassad snarare än fixerad, men det är oklart ifall pengarna går till aviserat ändamål. Tyvärr lämnar affärsmodellen en hel del övrigt att önska vad gäller förpliktelser mot samhället (det verkar som att de inte betalar skatt).

  I vilket fall som helst så ser jag inget skäl att lagstifta mot tiggeri, det räcker med de lagar vi redan har. Möjligen kan man fråga sig varför det kommit ur modet att folk efterfrågar kvalitetsmärkning som tex 90-konto eller bevis på att pengainsamlingen är kontrollerad av länsstyrelsen?

  Liked by 2 people

 12. Johan Karlson skriver:

  Det låter som om du tror att det här personerna har ett val att låta bli att tigga?

  Eller om man ofta säger ”Hade det varit lönsamt att tigga, hade varenda moderat stått i gathörnen!”

  Liked by 2 people

  • Walfrid skriver:

   Om man kan ta sig hit ända från Rumänien har man redan gjort många val.
   Vi har inget som helst ansvar för dessa tiggare och de borde utvisas eller interneras direkt.

   Liked by 10 people

  • Kallle7 skriver:

   Det finns andra val för de allra flesta, men de behöver/vill inte välja något annat eftersom det fortfarande finns för många som ger pengar i muggen. Även de som tvingar/manipulerar andra till tiggeri slutar med detta när folk slutar lägga pengar i deras muggar.

   Liked by 3 people

  • uppstigersolen skriver:

   Det är helt klart att det finns ett eller flera alternativ till att tigga för att försörja sig. Ett är att ta ett arbete tex, det gör de flesta vuxna människor i västvärlden. Ett annat är att få hjälp med det viktigaste som mat och husrum om man saknar arbetsförmåga av något skäl. Förutsättningen för att arbeta är dock att man 1: vill arbeta, 2: Kan språket i det land man befinner sig, samt 3: Har en adekvat kunskap inom det område man tänker arbeta. Saknas några av dessa förutsättningar så får man svälta och frysa om man befinner sig i ett land lite norröver.

   Liked by 2 people

   • larslindblog skriver:

    För ett par år sedan försökte en Rumänsk man , en s.k. eldsjäl att hjälpa en mindre grupp i en by…av kommunen fick man ta över delar av ett f.d. kollektivjordbruk , några hus och man skulle kunna ha några hushållsgrisar , ett 50 – tal höns och börja odla..

    Intresset visade sig något svalt…..första dagen kom 3 män varav 2 tröttnade efter halva dagen, den återstående höll ut hela dagen men dök aldrig upp mer. ( För den som undrar : källa ?? så var det på en kristen internetsida men jag har glömt vilken.)

    Liked by 1 person

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror inte man skall blanda bort korten riktigt så lättvindigt som här görs.

  När Jesus talar om tiggare, så talar han säkerligen om någon som inte kan försörja sig på annat sätt, till exempel på grund av sjukdom eller lyte.
  Jag tillåter mig tro att han skulle ha blivit topp tunnor förb…d om han fick klart för sig att det sitter en Mr. Fagin i bakgrunden som lever gott på tiggarna.

  Om man antar att tiggarna nu är fattiga som kyrkråttor, så får gärna någon berätta för mig var fyra personer i en för all del skruttig, men dock bil, fick pengarna ifrån att köpa bensin på sin 250-milafärd genom Europa. Enkel resa! Vi talar om ungefär 3000:-. Ingen behöver antyda att de får kredit på mackarna längs vägen mot löfte att betala tillbaka på hemresan. Den förklaringen köper jag inte.

  Inte heller tror jag att herr och fru någonting suttit i fotogenlyktans sken med en karta över Skövde och sett att ”Titta där ligger Systembolaget. Där kan Du sitta så tar jag Willys två kvarter bort”. Bo kan vi göra i husvagn, för det finns folk som lånar ut sådana gratis.

  ”Icke operatörsbundna telefoner så vi kan ringa hem till mamma som tar hand om ungarna, köper vi också på kredit ”.

  Jag får för mig att Jesus skulle tycka att det bar emot alldeles förskräckligt att betala till en så välsmord logistikkedja som det här är frågan om och som dessutom för egen vinning utnyttjar de sämst ställda inom den egna gruppen.

  Liked by 6 people

 14. Erling skriver:

  En intressant predikan av pastor Engellau så här på söndag.

  Nej, jag ironiserar inte. Jag uppskattar det verkligen Patrik. Annorlunda, spännande, friska vinklar och tankar i applicering av Jesu undervisning i den tid som är vår!
  Det känns äkta rakt i genom!

  Att du skulle vara agnostiker? Nja, det betvivlas.

  Vad som gör det hela extra fascinerande är att den respekt du i stort åtnjuter bland kommentatorer
  gör det hela möjligt.
  Vilken annan skribent som helst, (Helena undantagen) skulle sannolikt slitas i stycken av ateismens
  företrädare.

  Så din talarstol är ett unikum Patrik. Med öppna öron deltar jag bland åhörarna.

  Liked by 3 people

  • Björn skriver:

   Bibeln verkar ha en del roliga och fyndiga liknelser om tidlösa allmänmänskliga beteenden , som ibland tydligen funkar än idag, för att beskriva våra relationer och tillvaro! Men Bibeln och dess texter är väl skrivna av livserfarna människor på jorden, om jag inte är felunderrättad, och kom inte nerdimpande i färdigt skick från nån/nåt däruppe i det blå……

   Liked by 2 people

 15. PYJ skriver:

  PE lyfter vad Jesus säger i Lukas 14:26, 27:

  ”Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge.”

  Det är precis så det funkar i det mediala- och politiska etablissemanget! De senaste åren har även smittan av ”värdegrunden” spridits till näringslivet och givetvis även till alla statliga- och kommunala verksamheter.

  Man får inte vara med om man inte står upp för ”värdegrunden” som innefattar allt tok i vårt samhälle!

  Liked by 1 person

 16. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Återigen: Media och socialtanter i kombination med en allmänhet som inte vill eller kan se verkligheten möjliggör ett fortsatt tiggeri. Man värjer sig emot att få veta vilka de egentliga förhållandena är med maffiaorganiserade stölder, narkotikahandel och prostitution.

  Liked by 1 person

 17. MartinA skriver:

  Kristendomen är en ideologi som är fientligt sinnad till sina utövare. Därför finns det ingen kyrka eller frikyrka som har tagit ursprungsbefolkningens parti och motverkat massinvandringen. Jag kan ärligt talat inte se hur kristendomen kan reformeras efter hur den betett sig i västvärlden.

  Liked by 1 person

 18. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för dina intressanta tankar. Själv hälsar jag fortfarande artigt på hej-hejande opportunister utanför butikernas entréer, men jag ignorerar numera nogsamt alla kvinnoförnedrande huckleförsedda.

  En tiggande EU-medborgare på plats utanför ett systembolag i Sverige har väl, egentligen, ingen moralisk skyldighet, att efterleva Jesus uppmaning att ”förvalta sitt pund”, om han eller hon inte alls är kristen?

  Liked by 1 person

  • 77711n skriver:

   Din reflektion får mig att fundera över om muslimer, till skillnad från variationer av de s k kristna, skulle vara mer benägna att låta andra försörja sig? Skulle knappast bli förvånad om det var fallet, mot bakgrund av bl a en del enkäter som gjorts bland muslimer i Tyskland, men vad säger Koranen?

   Liked by 1 person

   • Hovs---hällar skriver:

    Svar: Vi ”otrogna” är snarast skyldiga att sörja för dessa ”rättrogna. Som icke-muslimer ses vi som närmast rättslösa, och lämpliga att använda som slavar.

    Liked by 1 person

  • Hovs---hällar skriver:

   Nej, det handlar om vilket stöd man tror sig kunna hitta i Skriften för tiggeriet.
   Och det utmynnar väl som väntat i att vi i en kristen kultur knappast hittar något sådant stöd – dvs. stöd för att ge pengar till proffstiggare som utnyttjas av gangsterbossar.

   (Historien om ex-vis den Barmhärtige Samariten handlar ju om något helt annat, nämligen en person som blivit överfallen och rånad.)

   Här i min lilla stad har jag nu en tid — äntligen! — inte sett en enda tiggare.
   Gissningsvis har folk här nu blivit nog upplysta för att låta bli att ge några pengar till denna kriminella verksamhet.

   Liked by 1 person

 19. Sture skriver:

  Patrik,
  utanför min COOP och Hemköps-affär sitter två unga flickor, till synes helt friska och väl arbetsföra. De har suttit där i 3 år nu tror jag, varje dag från måndag till lördag, kl. 07 – 19. Jag hejar artigt men ger dem ingenting. De har bestämt sig för att de skall genomleva hela sitt liv på detta sätt, sittande på ändan hela dagarna. Och jag som tycker det är näst intill outhärdligt att vänta på bussen en kvart. Inte vill de lära sig läsa och läsa böcker och ta reda på en massa saker om matematik, fysik, kemi, geografi, historia, religion eller läsa tankeväckande böcker. Inte vill de lära sig någonting, inte vill de utvecklas som människor. Nej, det är just så här de tänkt att förvalta sitt pund.
  Och de får god hjälp att genomföra sitt livsprojekt av alla självgoda givare som inget hellre vill än att de skall kunna förverkliga sitt ”livsprojekt” – att sitta av livet.

  Liked by 3 people

 20. Patrik K skriver:

  Jesus mjuk-nationalisten finns här återgiven
  Matteus 15
  22 En kananeisk kvinna, som bodde där, kom till honom och bad: Herre, kung Davids son, visa barmhärtighet mot mig. Min dotter har en ond ande i sig och den plågar henne ständigt.
  23 Men Jesus gav henne inget svar, inte så mycket som ett ord. Då uppmanade lärjungarna honom att skicka iväg henne. Säg till henne att gå härifrån för hon irriterar oss med sitt tjat, sa de.
  […]
  26 Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det åt hundarna, sa Jesus.

  (sedan lyckas hund-kvinnan ändå beveka Jesus)

  Liked by 2 people

  • 77711n skriver:

   Det är detta som är så obegripligt, att så många, som man tror upplysta svenskar kan nedlåta sig till att hålla kvar unga flickor i denna hopplösa situation, och till på köpet inbilla sig att de gör en god gärning genom att slänga en slant i muggen. Personligen liknar jag tiggarnas situation med prostitution, som trots allt är förbjuden i lag. Idag rev visst JO upp Vellinge (?) kommuns tiggeriförbud, dessutom m hänvisning till ordningsstadgan.

   Gilla

 21. Björn G skriver:

  Din fråga: *Därför har jag svårt att förstå varför den kommun som så önskar inte skulle kunna få införa tiggeriförbud*.

  Patrik du har själv gett svaret i din krönika 10 nov 2016.

  ”PK-ismen är i själva verket ett intellektuellt verktyg som den härskande klassen – politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex – använder dels för att motivera sin egen maktutövning, dels för att hålla eventuella motståndare i schack.

  Vi kan ta ett enkelt exempel för att illustrera, nämligen migrationen (men observera att detta bara är ett exempel, inte grundproblemet). Välfärdsindustrin är principiellt positivt inställd till migration eftersom invandring säkerställer dess behov av klienter. Men saken kan inte officiellt motiveras med hänvisning till makthavares egenintressen, utan i stället dras ett antal PK-idéer fram ur rockärmen, till exempel ”allas lika värde”, Sveriges status som humanitär stormakt och heliga internationella förpliktelser.”

  Dvs förbjuds tiggarna/migrationen så behövs ej PK-ismen som är den härskande klassens Maktverktyg.

  Liked by 1 person

  • Björn G skriver:

   Sydsvenskan 23/10 2017

   Vellinge kommuns tiggeriförbud stoppas av länsstyrelsen

   Vellinge kommun får inte införa ett lokalt tiggeriförbud. Länsstyrelsen stoppar det uppmärksammade förbudet.
   För några veckor sedan beslutade politikerna i Vellinges kommunfullmäktige att införa ett tiggeriförbud på sex platser i kommunen med hjälp av lokala ordningsföreskrifter. Tanken är att förslaget ska börja gälla vid årsskiftet.
   Förslaget har gått vidare till länsstyrelsen, som nu har utrett om beslutet är förenligt med lagen som reglerar lokala ordningsstadgar. De upphäver Vellinges beslut.

   – Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, säger Ola Melin på länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

   Sala kommun gjorde för några år sedan ett liknande försök att införa ett tiggeriförbud, men detta revs senare upp av länsstyrelsen. Ärendet överprövades aldrig

   Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan har varit emot förslaget. Även Amnesty International har engagerat sig i frågan och menar att förbudet strider mot mänskliga rättigheter. Föreningen har samlat in 2 500 namnunderskrifter mot ett tiggeriförbud.

   Som sagt TIGGERIET behövs som Maktverktyg för PK-ismen!!!

   Gilla

 22. Apg17 skriver:

  Engellaus religiösa funderingar tycks påtagligt influerade av den romerskt katolska vrångbilden av kristen etik och frälsning (gärningar framför tro).Kanske en influens från hans studier i portugisiska, via brasilianska universitetslektorer marinerade i befrielseteologi och materialism?

  PS. Den svenska modellen var inte Jesus’ budskap till människan. Även om många politiker, både från höger och vänster, göra anspråk därom. DS.

  Gilla

 23. goph999 skriver:

  Off topic, ursäkta.
  Det har regnat väldigt mycket i Skåne idag. Hundarna blev alldeles blöta. Något mer tillgivna än dessa hundar finns inte. De kräver väldigt lite. Bli kliade på magen, ligga framför en varm brasa, få lite mat, mer kräver de inte.

  Tycker inte om att skicka länkar, men kolla på den här. Hon är bra:

  Liked by 3 people

 24. Tina skriver:

  Jesus har fel i det mesta. I många år befann jag mig på den indiska landsbygden med lokalbefolkningen, lärde mig ett av språken med mera. Hinduismen är mäkta intressant och rolig. Man kan vara ateist och hindu, inga problem. Som kvinna får man kämpa med traditioner, men det finns alltid svar på tal i skrifterna. Därför finns det mycket egensinniga kvinnor som dyker upp i de få dokumentärerna som visas. Men det jag framför allt vill säga är att i hinduismen har alla, både människor och djur, rätt att söka sin lycka, och ingen ska hindra dem. Därför är det rätt att dela sitt bröd med hund, därför finns fortfarande vilda djur kvar. Jag har levt med fattiga hinduer som inte underlåter att kast ett kex åt en benig hund. Däremot gjorde britterna fel, de skrev sina böcker om hinduismen på bas av vad brahminerna sa. De har sin egen specifika självförhärligande tolkning. Landsbygdshinduismen är helt annorlunda. Och vad muslimerna har förstört med sin ockupation av landet är en lång och tragisk historia.

  Liked by 3 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Detta med landsbygdshinduismen var intressant, Tina! Berätta gärna mer framöver vid tillfälle. Vi behöver söka oss tillbaka till något gemensamt, som kan ersätta det som redan har gått förlorat. Jag tror att det praktiska individuella och sociala livet inom de andra stora religionernas ram kan ge värdefulla perspektiv. Som en sorts utomstående deltagande observatör kan man förstås misstolka mycket, men också förmedla nya insikter.

   Gilla

 25. O.T. skriver:

  Nytt terrorattentat?

  I ett inlägg på nattklubbens Facebooksida skriver ägaren Jim Nilsson om natten.

  Mannen som kastade flaskorna genom rutan lyckades snabbt brottas ner av ett flertal bargäster samt ordningsvakter som ryckte in.
  Mannen bar på en stor kökskniv och han hade på sig ngt som liknade ett bombbälte med elektronik.
  Ngt han såg ut att vilja aktivera när vi övermannade honom.
  I hans ryggsäck fanns det ett flertal brandbomber eller ngt som liknar det samt religiösa extrema böcker och texter på laminerade A4.
  Polis, sniper och bombgrupp har tillkallats och den misstänkta är omhändertagen samt har man säkrat eventuella bombmaterial.
  Vi har i nuläget inte fått bekräftat av polisen om det var skarp laddning eller inte, samt vad gärningsmannens motiv var.

  I ekot på förmiddagen blev nyheten om attentat nedbantat till tre sekunder.

  Etablissemanget vill inte oroa det sovande folket.

  Liked by 1 person

  • S skriver:

   Ängelholm ligger två mil norr om Helsingborg, där jag bor. Jag hälsar ibland på min syster i Ängelholm, och vid mitt senaste besök hade den fridfulla lilla staden förändrats avsevärt. Hela torget var invaderat av unga män ifrån mellanöstern och asien, totalt tjockt med gapande nerskräpande respektlösa aggressiva män som utstrålade erövring och inte skyddsbehov.
   Mitt gamla Ängelholm finns inte längre.

   Gilla

 26. Ina Höst skriver:

  ”Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge. Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge.”

  Det här är ett mycket osympatiskt tänkande och mot naturen! Ska man försumma de egna närstående som vi kan hjälpa, för andra som vi inte känner? Det är inte empati utan känslokallt! Det är kanske därför våra egna hemlösa inte får någon hjälp eller vårt eget folk alltid får stå tillbaka för utlänningars behov – oavsett folkets behov!

  Jag gillar inte heller en gud som kräver att hans son – en oskyldig människa – ska torteras ihjäl för att att gud ska kunna förlåta människornas synder! Det är syndabockstänkande! Dvs det som GT berättar om när judarna vandrade genom öknen. Då tog de en get och misshandlade den för att därefter jaga ut den i öknen för att dö. Detta för att man la judarnas synder på det oskyldiga djuret så att de skulle bli renade från synd. Om gud vill förlåta människorna så gör han det eller inte – utan syndabockar!

  Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Ina, både judendomen och kristendomen är ord- och textfixerade. Berättelserna om vad Yeshua lärde ut, menade och själv trodde är bara fragment, och urvalet och sammanfogningarna har gjorts i bestämda syften. Han använde ju ett starkt bildspråk för att bryta igenom sin tids stelnade tänkande och bokstavstro.

   Jag tror att Yeshua oftast försökte berätta om de icke-materiella sidorna av verkligheten och om den hängivenhet som krävs för att verkligen utveckla sin innersta andliga natur. Han beskrev sin egen lidelsefulla inställning som ett exempel och ett erbjudande, men tvingade ingen och krävde inget av andra. Den gammaltestamentliga guden ses och tolkas ju i skrifterna hela tiden nerifrån, från marknivå, men Yeshua försökte vända riktningen. Det arbetet kan vi fortsätta med, för vår civilisations överlevnad.

   Om vi tänker oss en gud som inte kräver något, utan bara har gett och ger, ungefär som solen, då framstår det som barnsligt att tro sig kunna beveka eller muta guden. Vi behöver bara fortsätta att vidga den lilla glipan i vårt förnuft och medvetande, just så mycket vi klarar av, och helt utan några gudakrav på oss kan vi plötsligt känna djup tacksamhet mot Livet. Det är vår vidgade medvetenhet och vår uppriktiga tacksamhet, som då kan ses som vår gengåva till Gud, om vi nu vill halvt personifiera den kontakt med det utomvärldsliga som människoflockar behöver för att överleva i längden.

   Gilla

 27. Jonas skriver:

  På Jesu tid torde det funnits fler tiggare än idag – och de torde också haft samma dilemma som vi om huruvida vi vanligt folk ska förhålla oss. Jag har inte hittat något ställe i Bibeln där Jesus gav dem motsvarande ”pengar i mugg”. I Markus 10:46 träffade han en blind tiggare, Bartimaios, som inte fick några pengar – Jesus gav honom istället hans syn. Inga pengar, men han blev seende!
  I Apostlagärningarna 3:4 ställs Petrus och Johannes framför en annan tiggare – denna är lam. ”‘Guld och silver har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Krist namn: stig upp och gå!’ Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick han stadga i fötter och vrister”.
  Hjälp till att se och hjälp till att bli självgående alltså. Det är så vi verkligen kan hjälpa. Det är därför jag visar mina barn att jag ger till hjälpprojekt där tiggarna utbildas och får en förmåga att arbeta, men aldrig pengar i enskilda tiggares muggar.

  Gilla

 28. folkhemsevangelisten skriver:

  Citerar debattartikel i Dagen;
  Tiggerifrågan behöver en lösning utifrån EU:s ansvar, särskilt som nu Rumänien tar över ordförandeskapet i EU det närmaste halvåret. Det är hög tid att Sverige och andra medlemsländer nu ställer tydliga krav på Rumänien, att frågan om de fattiga romernas situation inom EU måste få en lösning.

  Som kommuner kan vi göra mycket i samverkan med civilsamhället för att underlätta och ge mänsklig värdighet. I Örebro ger kommunen ekonomiskt stöd till Stadsmissionen som ger möjlighet till ”tak över huvudet”, rådgivning, stöd, samtal med mera. Mångaakonstruktiva samtal för att skapa nya vägar som i praktiken öppnar för att ge varje tiggare ett mänskligt liv här och nu och inför framtiden. Det är fattigdomen som ska bekämpas – inte de fattiga!

  Lennart Bondeson, kommunalråd (KD), Örebro

  Som vanligt läggs frågan på de kristna verksamheterna, liksom integration och social verksamhet i konkret handling där samhället i övrigt står ganska lamt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.