Svammel

Patrik Engellau

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” skrev Esaias Tegnér i Epilog vid magisterpromotionen 1820. Det betyder att om du inte fattar vad någon säger så gör talaren det inte heller.

Tegnérs tes låter bra, men det finns situationer när den inte stämmer, nämligen när talaren medvetet, oftast på grund av motsägelser i sina föreställningar, luddar till sina utsagor.

I vår tid är detta vanligt. Folk är rädda för att uttrycka sig klart om känsliga saker. Känsliga saker är sådant som är politiskt inkorrekt eller på annat sätt bryter mot den officiella värdegrunden. Om ögonens och öronens vittnesbörd i kombination med lite eftertanke leder fram till en uppfattning som strider mot det politiskt korrekta väljer de flesta att svamla bort det sunda förnuftets vittnesbörd enligt principen från sagan om kejsarens nya kläder. Man instämmer i den allmänna meningen och ljuger för sig själv och för andra som orkar lyssna.

Är alla svenskar sålunda fega? Nästan alla, i varje fall ibland, tror jag. Jag tycker själv att jag är ganska modig i bemärkelsen att jag ofta brukar hävda att kejsaren är naken, men då och då håller även jag truten. Det hände häromdagen. En person ringde och ville intervjua mig i ett program om Sverige som ska visas upp för ryssar i rysk teve. Personen ville att jag skulle berätta för ryssarna om politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet. Jag tackade nej eftersom jag i andanom anade hur det politiskt korrekta Sverige skulle rulla mig i tjära och fjäder och hålla mig för landsförrädare. Feg? Tja, kanske.

Men ibland beror det dunkelt sagda inte på att talaren vill trolla bort en motsägelse mellan det observerade och det politiskt korrekta utan på motsägelser i den politiskt korrekta berättelsen. Där stämmer Tegnérs tes ty där är det dunkelt tänkt. När jag intervjuade sociologen Göran Adamson för DGS-TV dök ett intressant exempel upp som kan vara värt att uppmärksamma en gång till.

Det handlar om multikultur. År 1975 undertecknade Olof Palme en proposition (1975:26) som Riksdagen enhälligt antog där exempelvis följande formuleringar återfinns:

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Politiken bör även inriktas på att skapa samverkan mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem liksom möjligheterna för invandrarna och minoriteterna att påverka beslut som rör deras egen situation.

Invandrar- och minoritetsorganisationer, som är att anse som riksorganisationer, föreslås få statsbidrag för sin verksamhet.

Bakom detta ligger föreställningen att alla kulturer är lika mycket ”värda” i någon sorts värdegrundsperspektiv som är svårt att förstå men likafullt är djupt känt för de politiskt korrekta. Det är lite som Gud för troende; han bara finns och kan inte förklaras.

Men samtidigt som alla kulturer är lika värda så är de inte lika värda. När en migrant kommer till Sverige önskar det officiella Sverige att migranten på det hela ska anpassa sig efter svenska normer. Han ska till exempel inte könsstympa sin dotter. Det är här problemet kommer in.

Om vi vill att migranten ska anpassa sig till svenska normer och svensk kultur på punkter som denna så måste detta ju bero på att vi tycker att den svenska kulturen där är bättre. Om den svenska kulturen är bättre än migrantens hemkultur så faller hela det värdegrundsbaserade resonemanget om kulturernas lika värde. När den politiskt korrekte blir varse detta intellektuella dilemma – vilket han för det mesta inte blir eftersom hans psyke tränger bort den hotfulla motsägelsen – börjar han kippa efter andan och sprattla som en fisk på land. Här skapas utrymme för svammel i den högre skolan.

Jag tror det var Åsa Romson som kom med ett storartat försök till intellektuell räddning när hon påstod att motsägelsen är skenbar eftersom problemet aldrig uppstår i och med att migranten blir svensk så fort han börjat åka i svensk tunnelbana. Hederskulturen förintas vid mötet med en svensk t-banespärr.

Men så djärva hugskott accepteras inte ens av PK-isterna själva. Hur står de då ut med självmotsägelsen? Jag tror att de, liksom troende i alla tider, har böjt sig i from underkastelse under de upphöjda och obegripliga mysterier som deras tro presenterar för dem.

Jag har inget emot religion, men jag känner igen det när jag får se det.

65 reaktioner på ”Svammel

 1. Bo Svensson skriver:

  Begrundande faktiska multietniska regioner, t ex Sydösteuropa efter ottomanska väldets sammanbrott ansluter jag mig till idén om de olika etniska gruppernas rätt och möjlighet att vara herrar över sitt öde. – Men även deras eget ansvar för sin försörjning och det är väl där man kan runda problemet: Är man beroende av andras välvilja, kan dessa andra ställa villkor.

  Gilla

 2. Lars skriver:

  Mycket distinkt och stringent och korrekt beskrivning av Patrik. Ganska oerhört att det smyger sig in i Palmes retorik.
  Jag funderar på hur detta dubbelseende smyger sig in i vardagen hos människor. Jag kom att tala med en gammal bekant från ungdomen som var beklämd över att kommunen där hon bodde ville avvisa romer från en parkering där de bodde. Det är väl rätt sa jag, varför ska vi acceptera att medborgare i andra länder kommer hit och tigger? Men vad ska vi göra, sa hon, när de står framför porten hos oss? Ge dem en bussbiljett hem sa jag. Du som var så snäll, sa hon, och bröt kontakten.

  Jaha, tänkte jag, är det bättre när man inte ser dem, då slipper man bry sig? Men visst ja, nuförtiden läser vi ju att man inte kan förbjuda tiggeriet (av utländska medborgare) även om det är svårt att se det.

  Häromkvällen råkade jag knäppa på TVn och det var en häpnadsväckande dokumentär från Irak av en Irakisk läkare eller sjukvårdare som under några år med en kamera dokumenterade deras liv och eländet, resultat av självmordsbombare, vård, flykt när Isis tog staden, så småningom ett flyktingläger. Man kunde följa fru och barn, bröllop, begravningar, demonstrationer. Jag blev djupt berörd och mycket intresserad och det gav en ökad förståelse. Helt utan pekpinnar.

  Så följer något Agenda program, nu om de unga männen från Afghanistan som inte vill lämna landet trots avslag och så kommer den vanliga snyfthistorien, de har följt någon som återvänt, jag slår omedelbart av TVn. Vi har väl förmåga att förstå en konkret skildring utan att någon måste tala om för oss att det är ett elände ute i världen och att vi måste känna, känna det som man i TV vill att vi ska känna?

  Det är ju egentligen ingen moralisk konflikt i den här frågan. Sverige skulle göra mycket mer nytta genom att lägga pengar på länderna i konfliktens närområde och samtidigt skydda vårt eget system från att disintegreras.

  Gillad av 2 personer

  • Erik skriver:

   Det finns så många människor, som gör det lätt för sig, genom att de AKTIVT VÄLJER att inte se en massa målkonflikter i samhället. De vill ogärna tala om kostnader och samhällets förmåga att hjälpa. Fördelarna med att AKTIVT VÄLJA att inta en strutsmentalitet är att man aldrig behöver vara ”dum”. Man kan istället uttala sig dunkelt, undvika rationell diskussion eller, när man ställs mot väggen och det bränner till, uttala att man inte har alla svar men i vart fall inte kan acceptera en mer restriktiv invandringspolitik eller ett tiggeriförbud.

   Det där är en ganska bekväm hållning. Man framstår som hygglig och med hjärtat på det rätta stället. Det finns ju dock ett gammalt ordspråk som lyder att ”vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”. Den som av bekvämlighetsskäl, för det är ofta det som är botten i det hela, inte vill förespråka ”mindre snälla saker” ställer ofta till en massa oreda i samhället. Fredrik Reinfeldt valde att inte se vissa målkonflikter. Han var inte någon statsman utan en feg och bekväm usling. Detsamma gäller hans främste vapendragare Anders Borg.I ganska stor utsträckning träffar också denna kritik nästan hela det svenska politiska, mediala och akademiska Sverige också.

   Någon djup förankring i folkdjupet att Sverige ska präglas av djupa ekonomiska klyftor och kulturell splitting finns inte. Ingen har någonsin förespråkat detta. Däremot är detta resultatet av förd politik. Och anledningen att det blev som det blev är att så många ledande politiker, akademiker och mediepersonligheter varit mer måna om sitt personliga varumärke än att göra vad som är rätt. Sedan har det naturligtvis inte hjälpt att vår kultur är sådan att konformism och mjäkighet föredras och belönas framför att någon påtalar problem rättframt och ärligt.

   Jag finner det dock högst osäkert om sagan om Sverige får ett lyckligt slut.

   Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Härskarklassens agerande för att behålla makten tål inga diskussioner om riktigheten i ”allas lika värde” eller ifrågasättande av den naiva ide’n att integrering fixas automatiskt efter en tid. Eller tanken om det omöjliga i stora mängder med folk med mycket annorlunda kulturer. Eller om den knasiga föreställningen att alla kulturer skulla vara lika värda, så att integrering inte behövs. Så som man uppenbarligen tänkte på sjuttiotalet.
  Numera låter det politiska mantrat som att om bara alla kommer i jobb så…

  Makthavarna fortsätter att svamla och alla som inte tänker efter förleds till att acceptera den nedåtgående utvecklingen av samhällsservicen och säkerheten och tryggheten. Som något oundvikligt eller på sikt bra (!?) för vårt land.

  Medelklassen genomskådar inte makthavarnas svammel och brist på handling som strategi för att behålla makten genom att göra medelklassen, som betalar kalaset, osäkra och mindre resursstarka. Ganska vågat ändå, man importerar säker valboskap, men samhällsproblemen kan ju bli så stora att maktens verktyg raseras, hela det välfärdsindustriella komplexet krackelerar. Man har ju redan förlorat makten i no-go-zonerna.

  Svensk kultur är bäst. Inte nödvändigtvis i någon tävling mellan olika kulturer, men svensk kultur är bäst i Sverige. Precis så enkelt är det.

  Sedan tycker jag personligen att vår kultur är bättre än många andra kulturer även vid jämförelser. Kultur handlar om hur man ser på saker och hur man hanterar saker.

  Ett sammanhållet samhälle med tillit bygger på en grundläggande gemensam kultur. Mångetnicitet går bra förutsatt gemensam kultur. Motsättningar beror inte på ras eller härkomst eller utseende utan på olika kultur. ”Mångkultur” kan inte ge sammanhållning och tillit i ett samhälle utan bara mer konflikter och fler parallellsamhällen.

  Gillad av 10 personer

 4. Eva J. skriver:

  Om andra kulturers val trasslar sönder samhällsfunktioner och beteendemässiga regler, i en svensk kontext, hotas den svenska kulturens fundamenta. Både på individnivå och som samhällsfunktion.

  I det perspektivet kan andra kulturer betraktas som sämre eller bättre, mätt gentemot den svenska.

  Sämre och bättre mäts då på vilket sätt den andra kulturen hotar det svenska levnadssättet. I den bemärkelsen kan andra kulturer uppträda mer eller mindre hotfullt.

  Denna princip gäller även för övriga kulturer. Ett påförande av svensk kultur och värdegrund för exempelvis aboriginer, hotar att utrota just deras kulturella särart. Och kan då betecknas som en mycket stor fara.

  Svensk kultur kan knappast kallas bättre i sig. Kultur är alltid relativ. Men inte sett gentemot sig själv. Den egna kulturen är ju den man växt upp i och då står på. Och ens liv bygger på. Den uppbär det egna livet tillsammans med alla övriga inom samma kulturkrets.

  Kultur vilar ytterst på en mängd kollektiva val som gjorts av de människor som gått före oss.

  Och sammaledes gäller för alla övriga kulturer. Kultur är alltid relativ mätt gentemot andra. Övrig kultur kan hota och till och med förstöra andra.

  Ingen människa kan undgå kulturella val. Ingen kan leva fritt svävande bortom all kultur. Sedan åtskillig tid har svensk kultur gällt i vår del av världen.

  Subjektiviteten följer alltid med in vid jämförelser mellan olika kulturer. Och där framstår alltid den egna kulturen som den enda riktiga, eftersom det är den jag lever i.

  Kulturell relativitet uppstår mellan kulturer – inte inom enskilda människor. För där härskar de egna värderingarna.

  Gillad av 2 personer

 5. Erik2 skriver:

  Intressant reflektion. Återigen. Extra tragiskt i allt finner jag ändå vittnesmålen i efterhand om att propositionen (1975:26) egentligen var tänkt att underlätta för återvändandet av personer som då tänktes att tillfälligt få en fristad i Sverige. Jag vill nog minnas röster från den tiden som uttryckte sig på liknande sätt. Men det kanske bara var marknadsföringen?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi blev grundlurade 1975!

   Palme hade en socialistisk räv bakom båda öronen!

   Efter ompostionering, rockader…

   Av samma folk,
   skall Moderaterna nu bli bättre på att SVAMLA!

   Man lär bli avklädda av Jimmie, in på bara skinnet!

   Bättre vore väl om man hade skaffat sig en (annan) POLITIK…

   Inte lär man ta tillbaka förlorade röster (M)ed det demagogiska reptricket!!!

   Risken är ÖVERhängande att det blir precis tvärtom?

   Där UPPE råder ett FOLKFÖRAKT!!!

   Gillad av 5 personer

 6. Claes Rickeby skriver:

  Tack Patrik, detta vara ett inlägg i tiden. I gårdagens SvD ekonomi, listades världens korrupta länder. Sverige ligger fyra efter Finland, Nya Zealand och Danmark bland de minst korrupta. Man kan därför anta att vi är rätt lite beroende av korruption för att få landet att fungera.

  I andra änden finns de tio mest korrupta. Där ingår Irak, Afghanistan, Syrien och inte minst Somalia, som är värst av alla världens länder. Var kommer då de flesta av våra asylsökande ifrån? Jo ifrån Afghanistan, Syrien, Irak och Somalia. Enligt senaste statistik från Migrationsverket (2017-10-01) är 40 % av de asylsökande i år från dessa länder. Ser man på bifallna ärenden under året, kommer 79% från dessa länder (15562 av 19689 total bifall hittills).

  Att integrationen och kulturen inte fungerar är väl en självklarhet, eller hur.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Mätningen är felaktig. Sinekurkorruptionen är öppen i Sverige. Världens dyraste sjukhusbygge bevisar i sig att den sedvanliga penningkorruptionen också är omfattande. En verklig undersökning har antagligen inte gjorts, utan subjektiva intryck har samlats i en enkät.

   Gillad av 1 person

   • Claes Rickeby skriver:

    Det håller jag med om. Jag tror också att vi ligger mycket sämre till, men långtifrån de bottennoteringar som våra invandringsvanligaste områden ståtar med. Min tanke var mer att det bevisar svårigheten att tala samma ”värdegrund” mellan oss och dem. Så jag ber att få citera en person på DGS kommentarsfält:
    ”Vad gör dom här?”

    Gillad av 5 personer

 7. Björn skriver:

  Förespråkarna för mångkultur hade nog inte tänkt att invandrarna skulle ta med sig HELA sina kulturer hit, utan bara VALDA DELAR som skulle passa i det ”lite grå och trista” Sverige! Typ exotiska maträtter och roliga danser i färgstarka dräkter! Att klanvälden med eget rättsväsende, könsstympningar, våldtäkter, drogförsäljning och annan kriminalitet, förbud för kvinnor att arbeta och delta i det öppna svenska samhället m.m m.m OCKSÅ per automatik skulle komma att ingå i ”kultur-paketen”, hade de inte ”en aning om”!

  Gillad av 9 personer

 8. Hovs--hällar skriver:

  Exakt.
  PK-isternas hela världsbild är inget annat än en religion, och måste betraktas som en sådan om man ska kunna hantera den.

  Den har till stor del sina rötter i marxismen, men de rötterna finns under ytan någonstans och man märker inte mycket av dem. Sedan är det hela kryddat med lite närmast frireligiös fanatism förstås.
  En på ytan harmlös, men i praktiken helt livsfarlig, sörja.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En mycket primitiv syn på religion. Kom igen om tusen år så får vi se om det verkligen var en religion. Den postmoderna socialismen är en ideologi, en patetisk rationalistisk ersatz för religion, liksom alla andra former av socialism och liberalism.

   Gilla

   • Hovs--hällar skriver:

    En erbarmlig och destruktiv religion, PK-ismen. Men för att klargöra att det handlar om en religiös fanatism hos dess stödtrupper kan den kallas så. Utan några jämförelser med verkliga världsreligioner. ”Religiös sekt” kanske är att föredra.

    Gilla

  • Aha skriver:

   Det kan vara en utväg; att i tid och otid anklaga ”dem” för deras PK-ism, för deras sekttänkande och därtill kopplade verklighetsförnekelse. Det skulle kunna vara (och är väl kanske redan det till viss del) alternativ-Sveriges motsvarighet till deras brunsmetning.
   Det behövs i så fall att man listar/definierar PK-ismens tokigheter.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    På listan kan då platsa:

    Vad är det för poäng med att mena sig själv och andra att inte vara mera värd än det värsta kräk man kan föreställa sig? – I vilket sammanhang är någon hjälpt av den tanken?

    Man är inte förpliktigad att slappt lösa problem som placeras i ens knä. – Man har rätt att bruka de begränsade resurserna förtänksamt så att man inte skyfflar pengar (skattebetalarnas) över dem som fuskat sig in i värmen på bekostnad av otaliga andra angelägna ändamål. – T ex de som skattemedlen var ämnade att bekosta.

    Sedan är det lustigt att höra folk, ivriga att maximalt distansera sig från nazism, urskulda de allierades massutrotning av tysk och japansk civilbefolkning under andra världskriget i samma storleksordning som tyskars motsvarande förbrytelser. – Ett urskuldande som visar att de själva i vissa lägen skulle vara beredda till massmord på civilbefolkning. – Vad är det de egentligen hatar i nazismen om inte detta?

    Gilla

  • Lars skriver:

   @Hovs-Hällar. Det är märkligt att du anser hela sjuklövern baserad på marxistisk tänkande. Det var en enig riksdag som fattade beslut. Undrar verkligen om Alliansen ansåg sig ha rötter i marxismen. Du kommer helt snett på verklighetsbilden om du utgår från att allt dåligt är sossarnas fel. Det skulle kunna kallas en psykotisk verklighetsbild full av mystiska samband som saknar relevans.

   Gilla

 9. Christer L skriver:

  ”Jag tror att PK-isterna, liksom troende i alla tider, har böjt sig i from underkastelse under de upphöjda och obegripliga mysterier som deras tro presenterar för dem”.

  ”Undvik nedsättande kraftuttryck”…? – Men att klumpa ihop troende i alla tider med PK-ister går bra? Utifrån vilken position då?

  Psykos innebär en verklighetsuppfattning som inte stämmer med det mänskliga konsensus som vi kallar förnuft. Grupptryck är en viktig och ofta avgörande faktor som stärker i svåra tider och hindrar inflytande från de tveksamma och svaga. Men i vår tid har de svaga och tveksamma stark ställning just därför att de är sådana. Vi människor har en moralisk/arketypisk egenskap att vilja rädda våra egna, och individen kan offra sig stort för gruppen. Men i vår tid har en abstrakt globalism, PK-ismen, gripit omkring sig likt en masspsykos, en av ”välfärdsindustrin”, journalister och politiker driven föreställning att alla människor är våra egna och måste räddas av oss. Detta ställs emot det ”gamla” konsensus om förnuftet, som av PK-ismen kallas populism och nostalgisk idioti, eller värrre. De galna tycker att de vettiga är de galna. Vår sanitära tid stinker av banalitet. Den banala godheten = galenskapen, PK-ismen, globalismen, internationalen, islamismen, oligarkin.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Förnuft är inte en mänsklig konsensus. Förnuft är en kognitiv förmåga som har att göra med att genom korrekt användning av abstrakta representationer av sinnevärldsliga fenomen korrekt förutsäga hur dessa kommer att förhålla sig i framtiden.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Med sunt förnuft avses inte generell kognitiv förmåga utan vad man anser vara ‘förnuftigt’ och det är koncensusbestämt liksom psykosens definition som saknar etiologi. Men ur den aspekten är det fel att ange att PK är exempel på psykos eftersom det är allmänt omfattat, det anses förnuftigt. Religion anser du förnuftigt, men det är exempel på psykotiska symptom utan förankring i verkligheten, men betraktas inte som psykos eftersom det ingår i koncensus. Definitionen av psykos lämnar mycket att önska och saknar etiologi och även förklaring av hur det ter sig ut.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Den konsensus som bestämmer det sunda förnuftet är ingen social konstruktion, utan strikt given av de triviala sinnesvärldsliga faktumen såsom gravitationen, solens gång över himlen, islams ondska o.s.v.

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Ett konsensus kan vara oförnuftigt, det medges. Min formulering borde ha varit: Psykos innebär en uppfattning om verkligheten som inte stämmer med ett förnuftigt konsensus om vad verkligheten är och hur den kommer att utfalla. Men jag är varken filosof eller psykiater, vilket jag tog för givet ändå framgick. Jag avsåg snarast ordet förnuft i dess vardagliga mening.

    Wikipedia: Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft. En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Fredrik: Du har en trivial syn på kunskap som utgör grunden för sunt förnuft. Sinnena ka ge en direkt kunskap, men merparten av på kunskap är indirekt. Vi tillägnar oss det mesta i sociala sammanhang, i grupper, i skola, i arbetsliv, genom media.

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Fredrik: ”Ingen människa i världen anser politisk korrekthet vara förnuftig.” Logisk kullerbytta där. De som företräder och anammar PK anser sig väl förnuftiga? Och inte vet du vad ‘alla’ människor tycker.

    Förövrigt om sinneskunskap. Du som är programmerare sätter väl inte likhetstecken mellan IO-mekanismen och informationsbearbetningen? Eller att programspråk och applikationer har en ointressant funktionalitet för i grunden är allt ettor och nollor?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det tror jag inte. De förtränger att solen inte är en dansande hyena eller att det bara finns män och kvinnor, men de går inte så långt som att påstå att dessa uppfattningar i sig är förnuftiga. Ty då skulle ju hela det motbjudande och falska tankehärket och enkannerligen epitetet ”politiskt” vara överflödiga.

    Gilla

  • Ronnie skriver:

   Bara en litet tillägg till det du skriver.

   Under kristider faller människans egenskaper ut extra tydligt. Människans innersta psykologi blottas. Och innerst finns vi oss själva. Sedan kommer de egna barnen, kärestan och föräldrar. Det fortsätter ut i släktskapet och vänner. Och vidare ut i den egna kulturella tillhörigheten. Först därefter kommer alla övriga.

   Det hela tar formen av en normalfördelningskurva, med sig själv på toppen. Övrig civilisation återfinns mycket längre ned på slänten. Vid och stor men inte särskilt hög.

   Vid kris blir gruppen genast trängre. Kittet mot toppen är mera handfast. I krig utgör den lilla vängruppen en extra gjuten gruppering, sammansvetsad av gemensamma svårigheter och faror.

   Intellektuellt formad Globalism saknar i egentlig mening individer av kött och blod. Om än med verklig klangbotten, men de tenderar att mest bli till högstämda abstraktioner om en gemensam mänsklighet. Men det faller snabbt sönder när ett samhälle utsätts för verklig fara. I farans stund är och blir man extra utsatt. Då krävs det handfast tillit och stor förtröstan, sökt i mänsklig närhet. Och de återfinns där reella mänskliga band hunnit växa sig starka och pålitliga. Teori och praktik väger sällan jämt.

   Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Sunt förnuft har majoriteten av vuxna människor tillräckligt av för att kunna förstå innebörden av förslag eller beslut.

   Om dessa förslag eller beslut omges med förpackningar av olika slag som synes vara utförda av andra förnuftiga människor upphör dock det sunda förnuftet att vara en bestämmande faktor.

   Det har att göra med att vi dels är utrustade med två tankesystem; det långsamma och det snabba. Det förra kräver eftertanke och analys; kort sagt ansträngning. Det andra är motsatsen. Man väljer därför ett narrativ som förefaller förnuftigt.

   En annan viktig faktor, som i själva verket är viktigare i avgörande situtioner är rädslan. Fiinns en färdig berättelse som alla andra verkar vara överens om anammar man den även om magkänslan säger att något är fel.

   I Sverige är vi drabbade av masspsykos. En del av masspsykosen kan också vara att vi skäms för att först i efterhand upptäcka att vi har gått på en blåsning och vill int eutåt erkänna att vi hade fel.

   Skickliga maktspelare har i alla tider förstått masspsykosens grunder. Så även i Sverige.

   Gilla

  • Lars skriver:

   @Olle Reimers: ”Sunt förnuft har majoriteten av vuxna människor tillräckligt av för att kunna förstå innebörden av förslag eller beslut.” Jag är övertygad om att du har fel. Hur många förstår innebörden av ett statligt budgetunderskott? Av säkerhetsläget i Östersjön? Av EU’s institutioner? Av diagnostiska kriterier för sjukdom?

   Var vänlig definiera psykos, en diagnos.

   Jag tror det är just det skickliga maktspelare i alla tider förstått, att människor har begränsad kunskap och förmåga och att man kan styra dem med ‘bröd och skådespel för folket’, med ideologier och religion, med vädjanden till mer primitiva instinkter eller till ideal.

   Men inte är det en psykos, men det är ett massfenomen, dock, definitionen av psykos är tvivelaktig, men lika litet som det är rimligt förvandla ett medicinskt språk till vardagsspråk för Islamofobi eller liknande är det lämpligt använda Psykos (som är av olika slag) på det fenomen vi ser att människor tror på något som inte är möjligt att hantera.

   Gilla

 10. svenne skriver:

  ”Bakom detta ligger föreställningen att alla kulturer är lika mycket ”värda” i någon sorts värdegrundsperspektiv som är svårt att förstå men likafullt är djupt känt för de politiskt korrekta”.

  Det har ju – ända sedan invandringen ”släpptes fri” efter upphävandet av luciabeslutet – påståtts att Sverige kommer att vara mer eller mindre förlorat om vi inte accepterar ett stort inflöde utifrån. Detta för att kompensera de stora pensionsavgångarna, stimulera ett ökat antal exotiska maträtter, tillföra expertkompetens till näringslivet etc.

  Vi sitter ju nu med facit efter några decennier av en till stor del okontrollerad invandring och har nu erfarenheter av kulturer som är helt väsenskilda från vår. Klanvälden, hedersmord, lättkränkthet, våldsamma hämndaktioner och total avsaknad för respekt av svenska myndigheter är bara några exempel på skillnader som betraktas som ”utmaningar” av de rättroende.

  De negativa konsekvenserna av de egenheter som vissa kulturer innebär, som betraktas som ”lika mycket värda” som den svenska, kan väl inte förnekas ens av de mest inbitna invandringsförespråkarna. Det vore intressant att få höra hur t.ex. några av våra mest rabiata invandringsvurmande journalister skulle svara på en direkt fråga huruvida klanerna i t.ex. Göteborg tillför något till samhället eller om de är en belastning.

  Gillad av 1 person

 11. Lotta Trouble skriver:

  ”Hur står de då ut med självmotsägelsen?” Det är för att det inte finns någon självmotsägelse. Vad som menas med mångkultur är att rotmos inte är finare/godare/bättre än hummus. Det är ju lite svårt att inte hålla med det påståendet.

  När det gäller tex synen på kvinnor som horor om de har sex utanför äktenskapet – eller ens skakar hand med en karl – så är detta inte kultur öht. Utan just värderingar. På 1600-talet i Sverige var detta en vanlig värdering – och inte sågs det med jätteblida ögon att föda ett oäkta barn så sent som för 50 år sedan. Därför kan man säga att värderingen inte hör hemma i en specifik kultursfär. (Det är ju ung lika i Saudi idag som i Sverige på 1600-talet.)

  Könsstympning, som uttryck för värderingen att kvinnors sexualitet är sämre än mäns, är därför inte heller ”kultur”, utan ren och skär brottslighet.

  Gilla

  • Hovs--hällar skriver:

   Kommentar: mycket av vad som här i landet definieras som brott, är inte brottsligt i andra kulturer. Därför håller inte liknelsen om rotmoset för sådana företeelser.

   Gillad av 1 person

  • Hovs--hällar skriver:

   Du använder från PK-definitionen av ”mångkultur”, där man underförstått utgår från att alla innerst inne är svenskar, bortsett från harmlösa småsaker som hummus/rotmos.

   Så är det inte i verkligheten. Invandrares kvinnosyn är ex-vis ett djupt ingrott kulturellt drag, som vi inte vill ha här.

   Gillad av 1 person

  • hemmnet2014 skriver:

   Du har en mycket snäv definition av kultur.
   Kulturen är sammanhanget/myllan i vilken tankar och företeelser växer fram och förändras. Gängse värderingar i olika frågor blir då naturligtvis del av kulturen.
   Och visst finns det Svensk kultur. Det är helt enkelt vår unika sammansättning av mylla. Dels ursprunglig och inhemsk men lika väl importerad och modern. Ständigt under förändring.

   Till och med vad som betraktas som ”ren och skär brottslighet” är i allra högsta grad en kulturfråga. Och här går det också bra att jämföra utveckling över tid. //MA

   Gillad av 2 personer

  • Underdog skriver:

   Nej det är fel. Sverige har inte vid något tillfälle varit som Saudi är idag. Kvinnor har haft en relativt starkare ställning i Sverige än i de flesta andra länder genom hela den kända historien och det finns goda skäl att anta att det var likadant under den mer obekanta historien. Det finns massor av exempel på detta.

   Gilla

 12. oppti skriver:

  Alliansens Annie Lööf ogillar de klyftor som uppkommit när den invandring, som hon gillar, blivit stor.
  Hon gillas av många vilket är svårt för en logiker som mig att förstå!
  Vi har Skansen , som visar vår gamla kultur.
  Kanske bör vi acceptera att förorten blir en pendang som visar invandrarnas olika kulturer.
  Då slipper vi många flygresor vilket MP bör gilla!

  Gilla

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vem har sagt att politiken ställer krav på sig själv att vara logisk och konsekvent? Det stämmer ju inte. Tyvärr agerar Du själv som en politiker Patrik när Du tackar nej till ryssen men det hedrar Dig att Du berättar om det.

  Vad är det som är så farligt med ryssen? Att han förvanskar det Du säger eller att han förmedlar det som vem som helst nästan dagligen kan läsa på DGS?

  Gillad av 1 person

 14. asiktenmin skriver:

  Och sen fortsatte det.

  Regeringens proposition
  1997/98:16

  ”Av demokratiska skäl anser regeringen att den generella politiken på
  ett helt annat sätt än hittills måste den utgå från och spegla etniska och
  kulturella mångfald som finns i samhället. Mångfalden måste återspeglas
  både i hur politiken formuleras och hur den genomförs. Detta
  är nödvändigt för att trovärdigt kunna hävda att politiken tar sin utgångspunkt
  i alla människors lika värde. Vidare torde möjligheterna att
  bryta dagens tendenser till etnisk segregering i samhället och ge
  förutsättningar för bättre levnadsförhållanden för utsatta grupper öka
  om politiken utformas med utgångspunkt i befolkningens faktiska
  sammansättning och bakgrund och tar till vara alla de kompetenser och
  erfarenheter som finns i landet.”

  Gilla

 15. auglar88 skriver:

  1. Ryssland är inte primärt farligt för Sverige.
  2. Man skall inte låta sig intervjuas av MSM (av risk för förvanskning).
  3. Var f-n håller SD hus? Läser de inte DGS, Pettersson, Julia Caesar etc. Jimmie Å sluggar inte, slår inte tillräckligt hårt.
  4. Kräv folkomröstning för införande av sanningskommissioner. 100.000 namn.
  5. Inför allmän värnplikt till 100 procent, män och kvinnor lika, som i Israel. Skall också gälla invandrare och migranter med uppehållstillstånd.
  6. Polisen: ta i med hårdhandskarna som man gjorde nyligen med framgång i Göteborg, mot oroshärdar i invandrartäta zoner samt mot extrema vänstergrupper och islamistiska grupper.
  7.Anklaga de som säljer ut Sverige utan att få betalt.

  Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  En kort och användbar definition just för vår tid är ”kultur” = ”allt som människan tänker och gör i egenskap av gruppvarelse”. Komplettera med ”normsystem” = ”kulturellt förväntat beteende” (återigen det man tänker och gör som gruppvarelse, enkel sannolikhetskalkyl).

  Antropologer intresserar sig också för ”allt som människan har i egenskap av gruppvarelse”, alltså det materialistiska. Politik har nästan bara handlat om detta, om ägande och fördelning av materiella tillgångar. Olika gruppaspekter finns också alltid med i bilden: Vilka äger vad? Vilka ger, vilka får? Vilka har rätt till vad och varför? Vilka ingår i vår grupp? Är gruppen atomiserad eller solidarisk?

  Precis som Eva Danielsson, Eva J och Björn skriver är mångkultur en omöjlighet när grupperna av människor med divergerande kulturer blir stora och måste dela samma samhällsrum. Utopin skulle kräva att alla tänker och gör (tillräckligt) likartat och har (tillräckligt) samstämd gruppidentitet. Härskarskiktet i Sverige och EU har struntat helt i alla de tre nödvändiga grundförutsättningarna.

  Kulturen med dess normsystem måste hela tiden alstras av medlemmarna. Den är vår mentala plattform, en osynlig allmänning, som måste vårdas och värnas. Språket, tänkandet, samordnandet är förutsättningen för vårt välstånd, vår tankefrihet och civilisation. Nu upplever vi en sorts ”allmänningens tragedi”, en sociomental miljöförstöring, som drivs av ett symbiotiskt härskarskikts maktgirighet, egoism och platta klistermärkesideologi.

  Gillad av 3 personer

 17. Jaxel skriver:

  Tack för krönikan.

  Det var inte fegt att avstå från intervjun. Det var klokt. Man måste välja sina strider. Om inget finns att vinna och mycket att förlora är det korkat att ge sig in i en strid.

  För övrigt måste man som krönikan är inne på respektera människors religiösa övertygelser. Fast bara så länge de religiösa också respekterar att andra kan tro andra saker. Mitt intryck är att religiösa ofta kräver respekt för sin tro, men är obenägna att respektera dem som tror annorlunda.

  Samhällen skall inte styras av dogmer som inte kan ifrågasättas med rationella resonemang. Guds ord har inte i politiken att göra. Helt enkelt för att hans ord inte kan ifrågasättas. Med Guds ord eller liknande dogmer som argument undergrävs fundamenta för ett demokratiskt samhälle. Det handlar då bara om vems Gud som var mest makt bakom sina ord.

  Gillad av 1 person

 18. TRUMP skriver:

  Österrikes nya integrationslag

  The new law also requires immigrants from non-EU countries to sign an ”integration contract” which obligates them to learn written and spoken German and to enroll in courses about the ”basic values of Austria’s legal and social order.” Immigrants are also required to ”acquire knowledge of the democratic order and the basic principles derived from it.”

  The massive demographic and religious shift underway in Austria, traditionally a Roman Catholic country, appears irreversible. In Vienna, where the Muslim population now exceeds 12.5%, Muslim students already outnumber Catholic students at middle and secondary schools. Muslim students are also on the verge of overtaking Catholics in Viennese elementary schools.

  ”The immigration seen in recent years is changing our country not in a positive but in a negative way… Uncontrolled immigration destroys the order in a country.” — Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz.

  Gillad av 1 person

 19. Björn K skriver:

  Med tanke på hur orden fascist, rasist och nazist används i den svenska debatten så finns det förmodligen inte något land i världen som har så många sådana i förhållande till folkmängden som just Sverige.
  Det är naturligtvis inte så i verkligheten, detta är i själva verket ett censurredskap, genom ett socialt tryck skrämmer man oliktänkande till tystnad!!
  Gå gärna in på Katerina Magasin http://katerinamagasin.se/ där beskriver hon den senaste utestängningen av henne från Facebook.
  Vi ser en skrämmande utveckling, den fria debatten stryps!!!

  Gillad av 1 person

 20. Bo Ellmann skriver:

  Med risk att framstå som totalt insnöad i den av mig tidigare föreslagna kopplingen mellan PK-ismen/progressivismen och gnosticismen, så rekommenderar jag läsning av följande intressanta text:

  https://www.tomorrowsworld.org/magazines/2000/july-august/a-different-gospel

  Där står bl.a. att läsa:

  ”Feminist thinkers have discovered the revolutionary character of Gnosticism as it applies to gender and patriarchal civilization” and that ”an egalitarian, non-patriarchal vision constitutes the agenda of cutting-edge theology, sociology, and global politics in the West.”

  Egentligen är det dock kanske inte konstigare att de rådande ”progressivt liberala” idéerna är baserade på gnosticismen än att den klassiska liberalismen var byggd på judisk-kristen etik.

  Gilla

 21. Hawwa skriver:

  Som alla säkert sett, men ett ytterst tillspetsat och tragiskt exempel på en målkonflikt i mångkulturens spår visades på Aktuellt ikväll (4/10 – 21:00). Två somaliska flickor som ”öppningsopererats” i Sverige, efter att ha varit könsstympade och ihopsydda i Somalia (tydligen band man ihop låren för att det skulle läka ihop resulterande i en stark smärta), söker asyl pga vad de befarar kommer att hända med dem om de utvisas till Somalia.

  Gilla

 22. Petter skriver:

  Under gårdagen firade Sveriges feministiska regering tre år. Det firade jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) med ett glatt tweet. Men det blev ordentligt svar på tal från hundratals kritiker.

  ”Idag fyller världens enda feministiska regering tre år! Vi fortsätter vårt välfärdsbygge och utvecklar den svenska modellen.” Det utbrister jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) glatt på twitter. En storm av kritiska kommentarer fyller flödet som svar, över 300 tweets.

  Återkommande handlar de om otrygghet, våldtäkter och borttagen assistanshjälp till funktionshindrade.

  ”Väktare på bibliotek, separata badtider, mass-våldtäkter, balkongflygningar, hedersmord, ökat våld och 60 no-go-zoner. Bra jobbat!….NOT”

  ”Hipp hipp Hurra! Jag vidarebefordrar den glada nyheten till 16-åriga dottern som numera knappt törs gå ut själv.”

  ”Just nu 300 kommentarer till din tweet, försök hitta positiva. Sluta lek Bagdad Bob du skämmer ju bara ut dig.”

  ”Tar bort utsatta handikappade och andra svårt sjuka stackare föraktar dig djupt för att ha tagit bort deras assistans.”

  https://samtiden.nu/2017/10/asa-regners-hyllning-av-feministisk-regering-hanas/

  Gilla

 23. Mikoyan skriver:

  Reflektioner:Historiskt är Sverige inte alls det frihetens bålverk som etablissemangets välgödda och väl ständigt rapande och fjärtande beskyddare lär hävda.Fascismen och det hemliga polisväldet har här länge haft sin givna hemortsrätt.Åsiktsdiktaturen och ”berufsverbotandet” ävenledes.Nu emellertid sitter Sveriges riktiga härskare ej i Stockholms slott,i Riksdagen eller i Bankofullmäktige eller Riksbanken.Sveriges riktiga härskare sitter i Eurokommissionen, i ECB och i direktionsrummen på FED.Svammlandet-det ymmiga-kommer därför primärt ej ur flabbarna på välgödda riksdagsledamöter,riksbanksledamöter och regeringsledamöter som egentligen bara upprepar unisont vad en Southerland,en Timmermann,en Kazmierczak och en Yellem kväcker ur sig.Ord och fraser som en femåring utan problem kan lära sig att upprepa med emfas.Lögnen är tycks det lika evig som den Sanning som Tegnér besjöng.En Tegnér som idag utan tvivel snabbt som bara den skulle få silkessnöret för sina opassande Sanningar.Europa och även Sverige styrs idag av durkdrivna och kallhamrade skamlösa Lögnare.Tegnér måtte rotera i sin grav om han såg och hörde eländet.Han skulle säkert snabbt förpassas till rasist,xenofobi och islamofob-båset.Där skulle han få sitta i evigheters evighet alltmedan Woldarski&Co öste sina oförskämdheter över honom.

  Gilla

 24. Folke Liden skriver:

  När Keynes diskuterade med personer som uttryckte sig oklart frågade han – Vad menar du exakt? Om personen inte preciserade, drog den briljante engelsmannen slutsatsen att vederbörande inte menade någonting alls.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.