Man kan inte vrida tiden tillbaka

Patrik Engellau

Ständigt råkar man, i varje fall jag, ut för folk som förnumstigt säger att det inte går att vrida tiden tillbaka. Skolan var bättre förr. Visst, men det går inte att vrida tiden tillbaka. Vi har problem med migrationen. Absolut, men vad vill du, det går ju inte att vrida tiden tillbaka.

I en viss bemärkelse är det förstås korrekt att det inte går att vrida tiden tillbaka, nämligen just i bemärkelsen att det inte går att vrida tiden tillbaka. Vi kan inte återskapa alla de förhållanden som gällde för en timme eller en vecka eller ett årtionde sedan. Det begriper vem som helst.

Men det är inte så sentensen brukas. Den brukas för att försvara status quo. Om jag klagar på dagens skola och jämför med 1970-talets skola så möts jag av ett medlidsamt och lätt anklagande utlåtande om att man inte kan vrida tiden tillbaka. Det medlidsamma betyder egentligen att jag är en himla idiot som tror att det går att vrida tiden tillbaka. Anklagelsen innebär egentligen att jag är reaktionär eftersom jag så uppenbart längtar tillbaka till 1970-talet. Syftet är att jag ska avsnoppas och att diskussionen ska handla om något annat än om hur problemet ska lösas. Gradvis inser man att hela tanken är att problemen inte ska lösas. Det är bra som det är.

Jaså, säger läkaren, du har tarmvred? Men det hade du väl inte igår? Nähä, kan tänka det, men det går inte att vrida tiden tillbaka. Tänk på det tills du dör om några dagar.

I själva verket går det mycket bra att partiellt vrida tiden tillbaka i bemärkelsen återställa. Vi gör det hela tiden. Tänder lagas, förfallna hus hus repareras och sätts i nyskick. Freden återkommer. Man återvänder hem från en resa. Gräsmattan blir klippt. Det blir vinter igen.

Är det någon som tror att det inte skulle gå att rekonstruera det Stockholm som fanns innan Brunkebergsåsen schaktades bort? Det råkar nog vara så att knappt någon skulle vilja göra detta med allt vad det skulle innebära av stök och kostnader och troligen försämrad livskvalitet för stockholmarna, men det är en helt annan sak. Om man verkligen ville återställa Stockholm till tiden före citysaneringen så skulle det gå.

Så varför skulle det inte gå att återvinna gamla tiders goda utbildning? Jag säger inte att alla lärare ska se ut som Stig Järrel och plåga sina elever – det gjorde de inte ens på 1940-talet, när Ingemar Bergman skrev manus till filmen Hets – men jag vägrar att tro att det inte skulle gå att ro upp den svenska skolan och framför allt avvisar jag alla förment förnuftiga men i verkligheten systemförsvarande argument av typen att man inte kan vrida tiden tillbaka.

På motsvarande sätt vägrar jag att tro att det inte skulle gå att få det svenska rättsväsendet och polisen och försvaret och allt det andra att börja fungera igen. Kan man operera tarmvred så kan man väl återställa no go-zoner. Det krävs bara lite mer planering och ansträngning. Allt hänger egentligen på vad man vill. Sveriges problem beror på att de som styr landet – och kanske svenska folket – egentligen inte vill lösa problemen.

71 reaktioner på ”Man kan inte vrida tiden tillbaka

 1. Bo Svensson skriver:

  Man får akta sig för att placeras i kategorin bakåtsträvare. – De har låg rang.

  Jag vill inte ha tillbaka den gamla skolan och den går inte att återställa. – Dess grund var barnslaveri och man skulle förberedas för att stå ut med ungefär samma sorts liv sedan som löntagare. – De lärare som var värda elevernas odelade uppmärksamhet och respekt var sällsynta redan förr och svårfunna i dag.

  Men all katederundervisning, d v s enkelriktad undervisning där eleven bara skall lyssna och lära, kan läggas ut på nätet och då räcker de utomordentliga lärarna till och blir över.

  Motivation att lyssna och lära kan ordnas med ekonomiska incitament: Skattemedel ägnade ändamålet undervisning betalas ut i takt med att det hamnar kunnande i eleverna och för pengarna köper man sin utbildning i ett undervisningsutbud som är helt fritt från myndig styrning av politiker. – Det de folkvalda har makt över, är att avgöra vad för slags kunnande som skall motivera utbetalningar.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Tänk er att den ordning jag föreslår varit rådande sedan länge och någon tycker att man istället bör övergå till den vi faktiskt har nu och som knappast skulle gå att beskriva. – Skulle han bemötas som någon vid sina sinnens fulla bruk?

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Naturligtvis går det att sätta mål i vissa avseenden att återfå vad som fanns en gång och jag föredrar själv 70-talet. Invandringen hittills är dock en irreversibel process och i andra systemförändrande företeelser går det inte heller. Jag kan inte bli 20 år och spara privat till pensionen, köpa bostad till negativ ränta, jag kan inte komma ifrån att jag levt i ett högskattesamhälle där pensionen säkrades av staten och med lägre skatt spara själv då när det skulle ha gjorts. Jag kan inte heller rätta till mitt liv, bli mer rationell och framsynt än jag var eller med större insikt. Jag kan inte ändra de beslut jag tog.

  Vi är i nuet beroende av hur det var då och det bör statsmakterna ta hänsyn till.

  En demarkationslinje mellan höger och vänster tycks psykologiskt vara hur man ser på situationens inflytande respektive personlighetens. Mycket av vänster hänför problem till situationen och mycket av högern till personligheten. Sanningen är nog att båda delarna är väsentliga i vårt sätt att betrakta oss själva och andra, men att vi underskattar situationens betydelse.

  Undrar hur dagens skola egentligen fungerar? Mycket av problemen beror tydligt när man ser på resultaten av invandringen, det skiljer sig kraftigt åt, Mycket av skolans funktionssätt på 60-tal och 70-tal berodde på att samhället omkring och familjerna fungerade annorlunda. Jag tror det idag behövs en socialt starkare och inkluderande miljö i skolan idag, mer än då, men att ordning och reda och respekt för lärare och skola måste återfås. Lärosituationen i sig tror jag ändå kan utvecklas mot hur det var då. Själv lära jag mig mer genom att utföra, läsa, skriva, tänka, sammanställa än på att lyssna, mer på att diskutera än att höra föredrag 8 timmar om dagen. Men bortsett från att jag är en dålig gymnasieelev som tycker undervisningen kunde kortas och läxläsningen ökas, så är det nog, tycks det, önskvärt att återgå till en del som rådde på 70-talet.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Skolans situation är ett symptom tror jag på samhällets utveckling generellt. Men skolan utgör myllan och drivbänken för landets framtid.
   Jag vill hävda att elefanten i rummet när det gäller skolan är lärarnas arbetsmiljö, ordningsfrågor, samarbetsklimat, attityder och oklara eller negligerade kvalitetsmål. Om det är så att man gör avkall på kvalitetsmål för kvantitativa mål när det gäller antal godkända elever för att få förnyade anslag har vi ett farligt systemfel.
   Vi kanske kan lura oss själva, föräldrar, elever, lärare och anhöriga kortsiktigt men vi kan aldrig lura en globaliserad värld. Och med sänkt kvalitet på skolorna tappar Sverige arbetstillfällen, oavsett hur mycket vi slipar på Sverigebilden.

   Gillad av 1 person

   • D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

    Här får man bekräftat på vilken tunn soppa antisemiter kokar spik. Jag har ofta undrat vilken galenskap som driver dem, alltså Jesaja blablabla. En sorts omvänt bokstavtroende precis som fanatiska muslimer. Det finns 1.6 miljarder muslimer och terrordåden är otaliga, och våldsåden som inte räknas som terror kan räknas i miljontal, samtidigt har 15 miljoner judar, förutom att bli utsatta för förföljelse och massmord bidragit till konst, vetenskap,och litteratur i högre grad än någon befolkningsgrupp, för att inte nämna humor, nazister och islamister förenas i sin avsaknad av humor. Tack Petrus för de insikten, det var precis så illa som jag föreställt mig. Hade Sverige varit fyllt av judar istället för muslimer kanske vi hade fått nobelprisen?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Vilken kultur som råder inom olika utbildningsinstitutioner alltså. En framgångsfaktor för våra stora svenska företag är just företagskulturen, inte vinstintresset även om konkurrensen spelar stor roll. Här spelar stabilitet hos ägarna en roll. Du pekar, tycker jag, med rätta på att det inte är konkurrens och vinststyrning i sig som ger undermåliga institutioner utan den långsiktiga utvecklingen där organisationerna upprätthåller kvalitet överordnat de kortsiktiga incitamenten att ge fina betyg och släppa igenom elever och tjäna in budgetmedel. Det tar tid bygga varumärken, se på Harvard eller MIT. De har inte heller kortsiktiga intressen och är inte beroende av marknaden fullt ut utan har gott om bidragsbyggda fonder.

    Gillad av 1 person

 3. Petrus skriver:

  Jag vet inte om jag vill lägga krut på att återställa no go-zoner. I alla fall inte om det innebär att svennarna hamnar i sämre dager hos muslimerna. Tror nästan hellre jag vill lägga pengar på rimlig polisbemanning i Norrlands inland på mindre orter där det numera knappt finns några poliser, speciellt inte nattetid.

  Jag är heller inte så säker på att jag vill lägga krut på att integrera muslimerna i no go-zoner. Speciellt inte om det innebär att svennar, och då speciellt invandringskritiska sådana, kommer att ogillas än mer av muslimerna. Frågan är också om det är så mycket bättre om muslimerna integreras och assimileras till västerlandet. För blir de västerlänningar så blir de sannolikt inte västerlänningar typ Bechir Rabani som mentalt sett hade kunnat vara författare till något typ den amerikanska konstitutionen och dess 1st Amendment. Sannolikheten är större att de blir något typ Tobias Hübinette eller halvpalestiniern Khaled O*** som högg ihjäl Daniel Wretström. Som muslimer har invandrarna i stället en egen agenda. Och blir de tillräckligt många drabbas inte bara sådana som jag. Utan även typinnevånaren på Södermalm. Typinnevånaren på Södermalm drabbas sannolikt också bra mycket hårdare än mig. Den västerländskifierade muslimen kan däremot sådana som George Soros och Peter Wolodarski bussa på mig som ilsken pitbull. (Counter-jihadismen innebär att man kan bussa muslimer på invandringskritiker utan att först göra om dem till västerlänningar.)

  Gillad av 2 personer

   • O.T skriver:

    Migrationsverket har översatt sina asylsidor till all världens språk och har gjort det superenkelt att söka asyl i Sverige från hela världen.
    Vi får väl utgå ifrån att regeringen har initierat detta eller gett sitt godkännande.
    Stängda gränser…spel för galleriet

    Gillad av 4 personer

   • Petrus skriver:

    JAN BENGTSSON:

    ”Är det ens möjligt att integrerera/assimilera Muslimer?
    Där ligger grundfrågan!”

    Svar:

    Grundfrågan för mig är väl inte huruvida muslimer assimileras eller inte. Grundfrågan för mig är vilken attityd de intar till svennarna. Du vinner inget på att få muslimer som blir västerlänningar av den typ George Soros och Peter Wolodarski vill ha. Då blir de som Tobias Hübinette eller halvpalestiniern Khaled O*** som högg ihjäl Daniel Wretström. Svarta i USA talar samma språk och har ungefär samma kultur som de vita. De är västerlänningar mentalt. Men det är ändå livsfarligt för vita att gå in i deras bostadsområden. De deltar villigt i medias och Southern Poverty Laws kampanjer mot vita kristna (men inte, med vissa undantag, mot de vita icke-kristna som ägde slavskeppen och var slav-grosshandlare).

    En icke-assimilerad muslim kan däremot vara relativt ofarlig för sådana som mig men livsfarlig för en person som Peter Wolodarski och personer med typiska Södermalms-åsikter. Jag personligen vinner inget på att assimilera muslimer. Möjligen vinner kanske figurer som Peter Wolodarski, Ilan Sadé och Kent Ekeroth något på att assimilera muslimer.

    Gilla

  • Hovs--hällar skriver:

   @ Petrus — Egendomliga uppfattningar. Till att börja med, så innebär väl counterjihad att man helt enkelt bekämpar islams inflytande. Wikipedia:

   Counterjihad är en global antimuslimsk rörelse som vänder sig mot vad de uppfattar som en islamisering av Europa och den övriga västvärlden.[1] Rörelsen har rötter tillbaka till 1980-talet men fick större anslutning först efter 11 septemberattackerna 2001.[2]

   Det som samlar rörelsen är främst åsikter om att islam är mer en totalitär politisk ideologi än en religion och att det pågår en långtgående konspiration i syfte att förslava västvärlden. Vidare finns uppfattningen att det sker en successiv ockupation av främst Europa, dels genom invandring, dels genom barnafödande. Muslimerna utgör en så kallad ”demografisk bomb” som successivt islamiserar länder genom att bli allt fler och målet är att skapa ett europeiskt arabien – Eurabia.

   — Enligt den definitionen bekänner även jag mig som sympatisör till counterjihad-rörelsen.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till HOVS–HÄLLAR:

    Jag har inget emot din beskrivning av klassisk, konservativ eller radikal Islam. Det är väl ingen hemlighet att de en gång i tiden behärskade Spanien och Balkan och gärna vill göra det igen. Och gärna vill att även resten av Europa skall bli muslimskt. Judendomen har också ett explicit mål att världen skall inrättas enligt en judisk världsordning (det är väl dock litet mer kontroversiellt att påpeka detta, men man kan ju t ex slå upp Jesaja 60:10-12). Kristendomen hade också fram tills nyligen samma mål. Här var dock målsättningen att alla skulle bli kristna. I Islam är det inte lika viktigt att alla konverterar även om man tycker att det är bra att den kristna befolkningen konverterat allteftersom i länder som Syrien och Egypten. I judendomen är konverteringen av väldigt underordnad betydelse. Icke-judar FÅR konvertera om befintliga judar tycker att de platsar. Men som t ex Jesaja 60:10-12 indikerar så är det inte ens viktigt att en större del av befolkningen konverterat när man kommit i mål, så att säga.

    Jag ser väl litet andra problem än du. Anser du att Jesaja 60:10-12 är en mer tilltalande framtidsvision än t ex det medeltida Spanien där kristna visserligen förtrycktes men fick fortsätta utöva sin tro? Och kulakutrotningens Ukraina under 30-talet under Stalins svåger Lazar Kaganovitj, var det bättre än Islam för vita kristna? Under Islam hade kulakerna kunnat konvertera eller betala extraskatt.

    Gilla

  • Fiat Lux skriver:

   Jag vet inte vad du själv anser dig ha för etnicitet, men jag betackar mig för användningen av den nedsättande beteckningen ”svenne”.

   Gilla

   • Linden skriver:

    Du får nog lära dig det, ” svennar ” det är vi som bjuder in och betalar för kalaset och inte får annat än förakt tillbaka.

    Gilla

 4. Håkan Birke skriver:

  Klokt, som alltid.
  I just detta fall har emellertid förutsättningarna genom den okontrollerade invandringen omöjliggjort att vrida klockan tillbaka. Sverige är för alltid förändrat och kraftigt försämrat.

  Gillad av 3 personer

  • Peter M skriver:

   Där anser jag att du har fel. Det skulle göra himmelsvid skillnad om vi repatrierar ex. vis alla migranter som kommit sedan Reinfeldpuckeln som varit här ett antal år men inte kunnat skaffa ett normalt arbete. De har visat att de inte kan anpassa sig isvenskarnas samhälle och göra sig meningsfulla här.

   Gillad av 1 person

  • D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

   Ja men här faller du ju i fällan. Det handlar aldrig om att vrida klockan tillbaka, vad betyder det ens? Det handlar om ett nytt miljonprogram, repatriering, att ha disciplin skolan, OBS-klasser, att sätta kriminella i fängelse 5 gånger längre än idag, att dra in bidrag osv osv. Konkreta åtgärder, tidspilen pekar framåt.

   Gillad av 2 personer

 5. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

  Mycket bra, det går visst, se bara på Ett Bra Partis program. Däremot då är det inte lätt eftersom så fort de som inte tycker att allt är på bästa vis får makt, som Trump, så avslöjar sig pk-sekten som icke-demokrater och gör allt för att sätta krokben.

  Jag hamnar på samma ställe igen och igen, hur tror pk-isterna att detta skall sluta, ser de inte? Ta exempelvis Malmöbons många inlägg här, jag är tämligen säker på att, förutom Vellinge och Sjöbo, att antalet röster på SD är direkt proportionellt med antalet svenskar som bor i direkt anslutning till muslimer och moské som många områden i Malmö. Proportionen som röstar SD går upp men antalet människorna området går ner för de som har råd flyttar och segregerar sig. Hela detta som inte går att vrida tillbaka bygger på hyckleri.

  Det är som vanligt dock etablissemanget som har taktpinnen, de har vridit och vridit och vridit, och kan från ett isolat sitta och mysa och säga, tiden går inte att vrida tillbaka. De äger språket, det är så många korta kärnfulla uttryck som far runt som verkar sanna och alla är till för att tysta all diskussion.

  Jag är mera historiskt obildad än många på denna blogg men har förstått att man i antikens Grekland experimenterade med många styrelseskick, det är inte tal om att vrida tiden tillbaka, det är istället så att pk-isterna försöker skapa ett samhällssystem som går emot den mänskliga naturen, krig kommer att följa, fred är undantaget. Avsaknaden av att folk har huggit, skjutit och sprängt ihjäl varandra i vissa perioder, som den vi i stort sett i Europa nyligen beror inte på att folk varit snällare, utan på avskräckning. Deterrence som Victor Davis Hanson skriver, det är ett begrepp som vänstern och pk-isterna inte förstår. Det är därför invandrarna inte sköter sig, stör i skolan, bränner bilar och det är därför muslimer dödar folk i terrordåd. Den som är stark måste göra troligt att han använder sin styrka, därför har felet i Mellanöstern varit att USA inte dödat tillräckligt många. Churchill bombade Dresden av ett skäl, och av samma skäl så bombades Hiroshima och Nagasaki. Japan och Tyskland har varit fredliga allierade sedan dess. Innan man avskräcker muslimer värden över och visar vem som är starkast så kommer våldet att fortsätta. Samma sak i Sverige.

  Gillad av 4 personer

   • D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

    Det håller jag med om till en början, men islam är som nazismen eller kommunismen, den försvinner inte av sig själv och förr eller senare står vi inför ett världskrig av ett nytt slag, det vi ser nu är islam samla styrka för att kunna utmana väst på allvar, genom infiltration, postmodernism, kärnvapen i Mellanöstern etc etc. Antingen stänger vi muslimerna inne och ger dem låt säga 50år på sig att modernisera, eller så måste det bombas som om vi menar det.

    Gillad av 2 personer

  • D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

   I en kommentar till min egen kommentar så måste det ändå sägas att vänsterfolk och pk-ister faller på eget grepp vad gäller NMR, de når ju hela Sverige! De får enormt mycket uppmärksamhet, och alla intresserade kan ju bara gå in på deras hemsida och köpa en svart skjorta och klippa sig kort. Presumtiva NMR folk läser väl inte ledarsidor, däremot kan de se att de kan hamna på TV.

   Gilla

   • D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

    Jag hoppas att du är kritisk till vad jag skrev men för lat för att konkretisera, det är för lite debatt på denna bloggen kan jag tycka. Eller så håller du bara med.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Dags att åtminstone sätta ner foten,
   att visa vad VI INTE ACCEPTERAR,
   inte att bara huka oss hela tiden!

   Polygami är väl en aktuell sak…

   Gilla

   • Sven Ekeberg skriver:

    JAN BENGTSSON: Som liberal anser jag polygami vara upp till var och en. Varken kyrka eller stat skall föreskriva hur vi lever våra (kärleks) liv. Problemet i det ”aktuella” fallet är att mannen inte betalar för sig, utan tillåts leva sitt utsvävande liv på andra bekostnad. Sänk skattetrycket och alla bidrag med (minst) hälften så försvinner välfärdsturisterna automatiskt!

    Gilla

   • Sven Ekeberg skriver:

    Tramsig halmgubbe… Våld och mord har inget med att vara (livsstils-) liberal att göra. Det mördare gör drabbar oss andra, det är något helt annat.

    Gilla

 6. Lars-Olov skriver:

  Implicit när någon hävdar att det var bättre förr ligger att vi funktionellt missat något, eller tappat detta något längs vägen – att olika faktorer, rentav gjorda erfarenheter, som fick tingens ordning att fungera bra, negligerats eller förlorats. I ”allt var bättre förr” ligger en uppfordran till analys, att ta reda vilka sakförhållanden som missats, och om det är möjligt att rekonstruera dem, men under nya förhållanden.

  Men för senare generationer är det svårt att knyta an till äldre erfarenhet. Det ligger i sakens natur att de som saknar erfarenhet även saknar referenspunkter. Det blir därför runt de äldre en aura av upplevt bakåtsträveri uppstår, som de yngre lätt kan misstolka som konservatism, trots att en omgörning kräver mod och radikalitet. Och det brukar vi inte tillskriva de äldre. Och det är denna radikalitet de yngre inte ens kan upptäcka.

  Att dagens skola arbetar sämre än förr får nog betraktas som ett faktum, likaså att multikultur kastar in samhället i allvarliga problem vi inte klarar av att hantera. För att konstatera detta krävs egentligen inte mod utan enbart ärlighet gentemot sig själv och till fakta.

  Men redan här stöter vi ofta på patrull. Aktiva vägval innebär ofta att investeringar i nya idéer gjorts – som man tror skall leda till förbättringar. Om dessa vägval även styrts av en överordnad ideologi hotar kritiken att träffa just det ideologiska fundamentet. Saklig kritik upplevs rentav som en råsop in i magen.

  Och det kanske det även är. För ett samhälle som tar täten i statistiken över antal våldtäkter, och där skjutningar ökar, och allt fler laglösa områden uppstår, pekar på klara misslyckanden.

  För skolan handlar kritiken om brister i den pedagogiska uppläggningen och hur mångkulturen i sig ställer orimliga krav på skolors förmåga att producera högeffektiva individer för ett samhälle som ytterst kräver just detta för sin egen fortsatta överlevnad som teknologiskt högtstående nation, med muskler att vidmakthålla ett välfärdssamhälle.

  Kritiken av en förd skolpolitik och multikulturella ambitioner är och förblir politisk. Den träffar sju av partierna i riksdagen. Och den kritiken sätter brännglaset mot öppna gränser och ett aktivt understödjande av kulturell särart, något som aningslöst skrevs in i svensk grundlag 1975.

  Verkligheten är alltid den hårdaste domaren. Vissa beslut som görs liknar de som tas när man hoppat från en trampolin. I luften är det för sent att ångra sig. Hur hårt man landar beror på från vilken höjd man hoppat.

  Sveriges politiska hopp har nog blivit lite väl höga. Det är därför vi nu landar så hårt. Speciellt när det visat sig att det även saknas vatten i bassängen. Även ideologier, och förd politik sprungen ur detta, kan kraschlanda.

  Gillad av 1 person

 7. Sture skriver:

  Naturligtvis kan vi vrida klockan tillbaka och skapa en skolundervisning som t.o.m. är mycket bättre än den på 1970-talet. Tack vare Internet kan lärare utbilda sig i olika ämnen på ett mycket sannare och bastantare sätt än på 1970-talet.
  Med Internet är det svårare att t. ex. bedriva historieförfalskning. ”Det som gömts i snö, kommer upp i tö”. Likaså kan man ta hjälp av olika fantastiska föreläsare vars föreläsare är utlagda på nätet, olika pedagogiskt begåvade personer som kan göra matematiken rolig för dem som har svårt med detta etc., etc.
  Problemen i skolan ligger huvudsakligen på det disciplinära och det kulturella planet och med vilken inställning man tar sig an problemen. Patrik har rätt, men jag tror att vägen till en bättre skola, där man så småningom använder sig av allt detta, går över frivilliga insatser (utanför den politiskt styrda ”jämlikhetsskolan”), hemskolning osv.
  Denna får då visa upp mycket bättre resultat och visa hur värdelös PK-skolan är. Kommunalpolitiker får inte styra vår skola, de är alldeles för okunniga och dumma i huvudet (i allmänhet).

  Gillad av 1 person

 8. Tommy Santesson skriver:

  Du har helt rätt Patrik, som oftast.
  ”If there is a will, there is a way”, som man säger i den anglosaxiska världen.

  Gilla

 9. bengtakewennberg2017 skriver:

  ”Make America great again”; ”America first” – känns slagorden igen. Tillbaka och återställ det som var förr. Varför går då inte det? Varför kan tiden inte vridas tillbaka? När det gäller människors sociala förhållanden så finns det ett mycket enkelt svar på frågan – nämligen att människan minns. Vi kommer ihåg vad vi gjort och vad som hänt. Därför är situationen alltid ny. Vilket basalt minne av det förgångna är då nu avgörande för vår syn på framtiden?
  Timothy Snyder skriver i sin nyutkomna bok ”Om Tyranni” att detta basala minne skulle kunna vara ofrånkomlighetens politik. Att vi förr levde i en värld där alla var övertygade om att allt bara kunde gå åt ett håll. Allt kunde bara bli bättre. Det handlade bara om små korrigeringar av vår grundläggande syn på världen. Vi kunde trampa vidare i givna hjulspår. Vi behövde inte bry oss. Vi hade det bra som det var.
  Ofrånkomlighetens politik är emellertid skrämmande sårbar. Man får en chock när det man tror är beständigt inte visar sig vara det. Detta griper känslomässigt tag i vårt innersta och gör oss förvirrade. Upplevelsen av ofrånkomlighet visar sig ha varit ett komatillstånd som vi nu måste vakna upp ifrån.
  Många vill inte det. Man vill fortsätta att sova. Ropen om att man skall kunna återgå till det gamla och till synes beständiga får i detta chocktillstånd en hypnotisk makt. Om jag förstått Snyder rätt så är det just genom att personer och grupper missbrukar detta chocktillstånd och förespråkar en beständighetens politik som tyranniet uppstår. Snyder är historiker och argumenterar för att vi borde lära av historien och ber oss därför reflektera över tjugo lärdomar från tjugonde århundradet som han presenterar i boken. Ser och förstår man dem så är situationen ny och tiden kan inte vridas tillbaka.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Minnet fungerar inte så. VI konstruerar våra minnen efterhand, vi minns inte exakt, vi förändrar våra minnesbilder. Vi lever helt enkelt hela tiden i ett nu hur mycket vi än minns och delvis korrekt. Vi är inte heller desamma då som nu.

   Snyder far kanske efter vår sociala motivation att förstå vår omvärld och den förvirring som blir resultatet när vi inte förstår. Då söker vi oss till det välkända, till de tankegångar som tidigare förklarat så bra. Vi kan inte ta in förändringen och vi kan inte se klart hur då ledde till nu, vad man gjorde då och som kausalt lett till det nu vi inte vill ha. I det fallet kan vi söka synda bockar, skjuta på budbärarna, slå ifrån oss och vi kan söka ledstjärnor, ledare som pekar med hela handen och övertygar oss om att de har svaret på vad vi ska göra nu.

   Den teorin kan förklara en del av politiken, det envetna fasthållandet vid en fallerande ideologi, byten av partiledare, sökandet efter .nya ansikten, fasthållande vid gamla ansikten. Sjuklövern övertygar dock inte, inte när de inte kan erkänna sina misstag, se att politiken var fel, att man inte kunde hantera resultatet, inte ens förstår varför det gick fel (faktum är ju att slumpen här har stor betydelse t.ex. oron i mellersta östern i vårt fall, tyska beslut, EU’s oförmåga osv.)

   Gillad av 1 person

 10. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Patrik. Bra poänger som vanligt.
  Jag vill inte vrida tiden tillbaka. Jag vill däremot vrida tillbaka den lösa skruven!
  Låtom oss behålla det som fungerar och göra oss av med det som är röta i stat o samhälle.
  Då behövs det vi inte har haft:
  En konstitution värd namnet, där medborgarskapet upphöjs till att betyda allt för den som behöver hjälp från staten.
  En Nordisk Union för handel och försvar. Skippa EU, skippa Nato. Omförhandla rubbet.
  Ompröva alla medborgarskap som erövrats de senaste decennierna.
  Organiserad kriminalitet skall betecknas som stämpling mot staten. Dödsstraff vid upprepning.
  Vi skall vrida till samtiden i stället så att vi hamnar på rätt köl.

  Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Bra beskrivning med den lösa skruven. Att reparera är i viss mån att återställa.

   Ibland har dock den lösa skruven åstadkommit irreparabla skador alternativt förändrat funktionssättet hos maskinen i fråga. Då är det här vi har utgångspunkten.

   Om vi vill ha kvar något av det Sverige vi trodde oss ha med en uppsättning svenska namn och svenska värderingar måste vi givetvis stoppa orsaken till att fler och fler skruvar blir lösa.

   Enkla matematiska och/eller fysikaliska lagar säger att det annars snart är för sent. När ett annat tänkesätt har fått överhanden är det för sent; i vart fall under ett antal år.

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Tror också att det är länge sedan för sent på jorden för Sverige.
    Vi hade behövt – för att kunna härbärgera de med skyddsbehov – bygga in ekonomiska incitament för repatriering.
    Sådant sköter sig inte självt.
    Se på Tyskland och deras arbetskraftsinvandring, nu har man i landet en stor minoritet turkar som inte integrerar sig.

    Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  Idag läser jag i Polistidningen om en forskare som kommit fram till att 60 procent av polischeferna presterar under den lägstanivå som krävs för jobbet. Fascinerande att artikeln kommer in. Men då framstår det ju som uppenbart varför Polisen inte fungerar i Sverige. Troligen är det på liknande sätt inom andra offentliga institutioner, dvs cheferna håller inte måttet så personalen kan göra hur de vill. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SIDA mfl. Det är ett sisyfosarbete att byta ut cheferna vid en valvinst för SD.

  Gillad av 1 person

 12. PYJ skriver:

  Av ren reflex kommer denna mening från pk-isterna. En retorisk härskarteknik som både den som säger meningen och den som blir utsatt för meningen vet att det är.

  När denna mening kommer upp är det bara att ta en jämförelse som Patrik gör. En jämförelse som får den som sa meningen att verka dum.

  Som man bäddar får man ligga!

  En fråga till Bo Svensson: tror du att barn är mogna och har disciplin för att sitta framför en dator utan en auktoritet som sätter gränser och vägleder barnen/eleverna? Hur hade din värnplikt fungerat utan auktoriteter? Ta i beaktning att då var du en man och inte ett barn.

  Gillad av 1 person

 13. Martin skriver:

  Något jag både hört och tycker mig ana bland andra är att de inte längre orkar tänka på eller bry sig om det allt mer öronbedövande vrålet från varningssirenerna på alla viktiga områden. Som Douglas Murray har sagt: ”Europe is tired”. Sedan har man kanske en stressig vardag där båda föräldrarna gör karriär och ska ta hand om barn. Faktiskt har jag även hört destruktiva tankegångar som: ”Det måste krascha ordentligt först så att en förändring kan komma till stånd” och typ ”haha, när det kraschar får alla lata idioter vad de förtjänar”. Jag är dock av åsikten att vi bör undvika alla sådana scenarion om vi kan. De kan vara irreversibla.

  Gillad av 1 person

  • Martin skriver:

   Jordan Peterson pratar ju om att nihilismen är utbredd i väst. Om ingenting, som t.ex. bra utbildning, har något egentligt värde så framstår ju den alltmer kassa utbildning Sverige har att erbjuda som, om möjligt, ännu mer värdelös och meningslös. Man känner nog också av majoritetens, VIKs och socialismens övermäktiga vilja att nivellera alla betingelser så att jämlikhet kan uppnås till varje pris. Man uppfattar det som ett så stort och oövervinneligt monster att många helt enkelt lämnar och walk over, hatar hela skiten och väntar på att samhällssystemet ska implodera. Det är det intryck jag har fått av några stycken i.a.f.

   Gilla

 14. Hovs--hällar skriver:

  Nej — man vill inte lösa problemen eftersom man då

  1) måste erkänna att det verkligen FINNS ett lösbart problem, och

  2) måste erkänna vad som krävs för att lösa problemet.

  En del folk kan sträcka sig till att erkänna punkt 1), men de föreslår verkningslösa motmedel.
  Typ: ”OK, du har magsmärtor, men ta lite smärtstillande så ska du se att det går över!”
  När smärtorna faktiskt är symptom på tarmvred, en dödlig åkomma som kräver ett kirurgiskt ingrepp.

  Den dödliga åkomma som drabbat Sverige kan kallas ”PK-sekten”. Denna sekt har tagit ett strypgrepp på vårt land, som yttrar sig på många olika områden varav asylinvandringen är det värsta exemplet.

  Vem som helst som är vid sina sinnens fulla bruk måste inse att det uppstår problem — allvarliga problem — om man i stor skala börjar importera folk från främmande kulturer, helt olika vår svenska kultur, som dessutom i allmänhet saknar sådan utbildning som skulle kunna göra dem anställningsbara.

  Men PK-sekten förnekar envist detta. I stället upprepar man ett enfaldigt mantra som påstår att ”Mångkultur är braaaa”!

  Lögnen om mångkulturen är som ett enda stort tarmvred, en dödlig åkomma för Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Mångkulturivrarna är svaret skyldiga till;
   Var hittar jag ett land där disparat mångkultur som i Sverige har varit en framgångsfaktor?
   För motsatsen, för grovt störda disparata mångkulturer finns det många exempel, inte minst bland bakgrundsländerna till de som migrerat till Sverige.

   Det är mycket märkligt att en folksamling, i det här fallet vårt högsta beslutande organ, Riksdagen, kunde besluta om att införa mångkultur trots total (?) avsaknad av lyckosamma mångkulturella länder.

   Var det verkligen ingen som reste sig upp och frågade efter goda exempel på mångkultur?

   Gillad av 1 person

 15. Anna Lindén skriver:

  Rent språkligt, så är det väl klockan man inte anses kunna vrida tillbaka. Tiden brukar uppfattas som mer linjär.

  Gilla

 16. svenne skriver:

  Om en person har fördärvat sin hälsa genom att ha druckit för mycket brännvin under alltför lång tid så finns det i alla fall möjligheter att någorlunda återställa hälsan genom ett fortsatt mera sunt levnadssätt. Han kan nog inte ”vrida tiden tillbaka” så att han blir fullständigt i samma skick som i fornstora dagar men en stor förbättring kan säkert vara i sikte.

  Som tillståndet nu är i Sverige så är det nog svårare att helt återställa den tro som tidigare fanns på samhällskontraktet och förtroendet för politiker och andra makthavare. Det kanske går till en viss del men detta kräver sådana impopulära krafttag att jag har svårt att tro att detta är politiskt möjligt. Jag tror att det är lättare att återställa hälsan på alkisen i exemplet ovan än att återställa Sverige till det skick innan vi betraktades som ”en humanitär stormakt”.

  Gillad av 1 person

 17. Jan Ahlström skriver:

  Ensamkommande barn har en egen variant på att vrida tiden tillbaka, 20 – 40 år vrids tillbaka
  till 15-18 år.
  Ingen fattar hur de gör men det funkar.

  Trolleriet med åldern slutar inte där.
  Man har nu insett att 30 åringen som blev 15 år kommer att få pension först när han egentligen är 80 år, så för att undvika det så ska man sedan, när man inte längre har nytta av att vara barn, kunna vrida fram sin ålder till den rätta för att kunna gå i pension vid 65 år.

  Landet Sverige upphör inte att förvånas.

  Gillad av 3 personer

 18. weasel skriver:

  I diskussioner med …vänstervridna migrationsförespråkare…. har jag tusentals gånger mötts av det där ”argumentet” att det inte går att vrida tillbaka tiden.
  När dom några minuter – eller ibland sekunder- senare börjar klaga på ”NMR- SD- Trump- Vinster i välfärden” brukar jag svara att det faktiskt inte går att vrida tillbaka tiden….

  Gillad av 4 personer

 19. Elisabeth skriver:

  Idag fick den eminenta skoldebattören Inger Enkvist komma till tals i , som någon så träffande uttryckte sig, Aftonbladets morgonupplaga, SVD, med debattartikeln ” Jämlikhet tillåts trumfa kunskap i läroplanen”. Alltid något.
  För övrigt känns det som att Sverige traskar i nordkoreansk riktning. Vår likriktade ”nyhetsförmedling” med handplockade röster från allmänheten. Alla dessa manifestationer, handhjärtan, ljus etc som känns egendomligt empatilösa och på något sätt skrämmande . De känns också som uppvisningar i konformitet och barnslighet.

  Gillad av 2 personer

  • Bengt skriver:

   Elisabeth 1 oktober, 2017 at 11:59

   Vad då, likriktade ”nyhetsförmedling”? Exempelvis SVT skriver ju själva: ”SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant”. Själva menar de sig tydligen leva upp till dessa intentioner. Tycker inte du Elisabeth att SVT gör det?

   Dum fråga! Svaret har du redan gett. Naturligtvis inser du, som den kloka människa du är, att SVT och ”Public Service” i övrigt verkar under falsk flagg. Precis som jag, och allt fler med oss börjar få upp ögonen för. Man kan kan knappt sätta på radio eller TV utan att bli påmind om den ”nordkoreanska marschriktningen”.
   När dess PK-härförare läser här på DGS stärks de förmodligen i sin uppfattning om ”rätta vägen”.

   Gillad av 1 person

 20. Matts Ekman skriver:

  Tack! Min uppfattning är att våra nuvarande folkvalda i stort sett helt enkelt inte har en aning om hur de ska lösa problemen. Kvaliteten räcker inte till. I stället är det strutspolitik, man vill inte se problemen, man öser ut pengar utan en aning om de.gör nytta, eller uttrycker sig önskedrömmande som vår statsminister att ”i mitt Sverige ska …..” (här kan valfri floskel läggas till)!

  Gillad av 1 person

 21. Arne Kjellberg skriver:

  Ja, just nu i Göteborg finns tydligen 1300 poliser. Varför tar inte dom en tur upp till Lövgärdet, Angered, för att rensa upp? Och i morgon en sväng till Bergsjön. Ta sen en eller två dagar ledigt, och avsluta med att rensa upp i Biskopsgården. Då har vi vridit tiden tillbaka. Så skall våra skattepengar användas!

  Gillad av 3 personer

 22. Björn K skriver:

  Ytterligare ett fult debattknep från den ”intellektuella” vänstern.
  Jag räknar till tre, det finns säkert fler…..
  1. Du är rasist!!
  Är man då i synnerhet vit man skall man skämmas över sin existens och hålla tyst.
  2. Vi får inte ställa grupper mot varandra.
  Med tanke på att alla resurser är begränsade är detta politikens grunduppgift, de politiker och debattörer som struntar i detta flyr verkligheten med panikbeslut som följd!
  3. Man kan inte vrida tiden tillbaka.
  Patriks artikel säger allt, tack Patrik!

  Gilla

  • Aha skriver:

   Jag ”roar” mig med att logga vänsterfloskler allt eftersom. Så här listan ut f.n.;
   – utan invandrarna stannar Sverige
   – invandrarna behövs för att ta hand om oss när vi blir äldre
   – man kan göra både och; ta emot migranter och hjälpa på plats
   – pengar finns, pungslå banker och kapitalet för att hjälpa migranterna
   – man kan inte ställa grupper mot varandra
   – fy vad oempatiska ni är
   – vi äger inte Sverige
   – så har svenskarna alltid gjort
   – får bara invandrarna jobb så löser det sig
   – vi har råd, vi är rika
   – aldrig har så många varit flyktingar
   – så här har det alltid varit, vi bara pratar mer om det idag.
   – man kan inte förbjuda fattigdom 

   Gillad av 2 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  De flesta ser livets processer som icke vändbara, men tänker på något linjärt (och kontinuerligt). Sådant går inte att backa och återställa. Men i stället kan vi tänka oss att utvecklingen går i spiraler (och tar små språng). Då kan vi komma tillbaka, men på en högre eller lägre nivå, alltid ny.

  För att få kraft nog för svåra jobb behövs mer upplyftande visioner än de gamla, som ledde till förfallet. På ett individuellt plan går allt att lösa, men allt är inte socialt genomförbart. Samarbete är livets svåraste problemfält. En individ kan tänka ut lösningar och sätta i gång, för hans hjärna tar för givet att kroppen ställer upp. Vi kan tänka oss tillräcklig parlamentarisk enighet och förtroendeingivande ledare, som får en formell fullmakt. Problemet är att denna ”hjärna” sedan ändå måste kommendera en mer eller mindre ovillig och sjuk samhällskropp.

  Jag kan inte se tillräcklig enighet eller nationella ledare som är kapabla att vända västländernas utvecklingsspiral. Men regioner, kommuner, samhällen, nätverk, individer kan gradvis bryta sig ut och följa egna spiralbanor.

  Tappra försök att bromsa och styra kan gott paras med galghumor och en osentimental hållning. Hårig och kliande under modedressen skymtar evolutionen. Civilisationer går under av naturliga orsaker, men individer, familjer, grupper kan tack vare egna resurser och tur surfa vidare på utvecklingens vågkammar. Naturligt och rättvist, grymt och orättvist. Sånt är livet. Något bättre än livet kan människor inte skapa.

  Gillad av 1 person

 24. B skriver:

  De flesta som pratar om ”den gamla goda tiden” menar inte att vi ska tillbaka till 60-talet, utan snarare att vi ska börja prioritera annorlunda så att cancersjuka slipper dö i onödan för att vårdköerna är för långa, att gamla och funktionshindrade ska få värdig omsorg, att det ska finnas fungerande rättsväsende och myndigheter i hela landet, att kvinnor ska slippa föda barn i vägdiket i -20 grader osv. Vi vill tillbaka till någon sorts anständighet.

  Gillad av 2 personer

 25. O.T. skriver:

  Massmedierna tycks nu följa regeringssamordnarens taktpinne och har startat en kampanj för att vänder på hotbilden. Det är inte längre islamistiska terrorister, hemvändande IS-krigare med flera, som är det största hotet, utan nationalsocialister.
  https://samtiden.nu/2017/09

  Det goda våldet får inte kritiseras! Endast det onda våldet. Av tre våldsbejakande totalitära inriktningar i Västvärlden kritiseras endast en och det i alla tonarter och massivt. De två andra har frikort och osynliggörs i systemmedia (vänsterextremism och islamism).

  Gillad av 1 person

 26. Lars odlen skriver:

  Kanske handlar det om att ställa tydliga krav. Vi skyddar dig om du är flykting, men du förväntas lära dig svenska, ett yrke och försörja dig själv. Du kan få lån, typ CSN men inga bidrag. För att få barnbidrag skall dina barn gå i skolan (inte skolka) och inte belastas av brottslighet. För att få annat stöd måste du visa på framsteg i integration (t.ex. svenska kunskaper). Ge och ta, enkelt uttryckt. Inga förmåner utan motprestationer. Dessutom inga permanenta uppehållstillstånd. När ett konfliktområde stabiliserats, förväntas ni återvända. Kan ni klara er här och bidra till samhället (betalar skatt) så kan det diskuteras, annars gäller ovillkorligt återvändo.

  Gillad av 1 person

 27. Olle Reimers skriver:

  En iakttagelse som jag förmodligen delar med de flesta är att v alla ser en utveckling som ingen av oss tycker är önskvärd. Ändå har vi inte kommit längre på vägen att vilja förändra situtionen än att vi frågar oss om vi vill vrida klockan tillbaka.

  Vi vet alla att det inte är den saken som gäller. När det blöder i huvudet handlar det inte om vilken stil jag ska ha på min blivande peruk utan om att först stoppa blodflödet.

  Är vi alla så förtvivlat väluppfostrade att vi måste fråga kyparen om det är olika pris på champagnen när Titanic sjunker och kyparen uppenbarligen redan sitter i livbåten?

  Gilla

 28. Lars skriver:

  Jag undrar förvisso fortfarande över om privatisering av skolor är till båtnad för elever och samhälle (valfrihet är en annan sak). Jag tror den institutionella karaktären, den egna kulturen och inriktningen på kunskapsuppbyggnad är väsentligare än vinstincitament och att samhällsnyttan är större än den företagsekonomiska eller privatekonomiska. Framförallt undrar jag över om privatisering av institutioner som ska finnas och vara stabila under lång tid passar för en privat marknad. Ser vi exempelvis på S&P500 indexet i USA över de femhundra största företagen ser vi att hälften försvinner och lika många kommer till på en tio års period.

  ”How often has the S&P 500 index composition changed?

  Between 1/1/1963 and 12/31/2014, 1,186 components have been replaced with another stocks. For the past 51 years, the average number of component changes has been 23 per year. During 1976, Standard & Poor’s made major changes to the rules of S&P 500 and 60 companies were replaced. Before this year, there were no financial companies included. A lot of component shuffling was happening during the dot-com boom at the end of 1990s. The bubble started to burst in 2000 and 56 companies were swapped this year. The slowest year was 1992 when only 7 corporations were replaced. The most common reason why components are replaced is mergers and acquistions. Companies can also be deleted if they are violating the addition criteria of the index, the most importan being sufficient market value”

  Gilla

 29. Tomas tvivlaren skriver:

  Allt var förvisso inte bättre förr men framtidstron var definitivt bättre.
  Vi fördrog bristerna eftersom vi trodde att samhället skulle fortsätta att förbättras.
  Vi höll för självklart att ledarskapet hade ambitionen och förmågan att förbättra samhället.
  Nu befarar jag att det kommer att bli sämre, mycket sämre.

  Gilla

 30. Ulf Dreber skriver:

  Patrik!

  Hemkommen från en 10 dagars bortvaro, har jag försökt komma åt dina publiceringar från dessa dagar. Jag lyckas inte. Har du något tips?

  Bästa hälsningar! Ulf

  Ulf Dreber Vikstens backe 17 139 60 VÄRMDÖ

  08 37 14 17 och 0703 91 03 68

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.