Muslimska fundamentalister föraktar oss för vår snällhet

mohamed2

Mohamed Omar

Under nästan åtta hundra år styrdes delar av Spanien under islam. Men bit för bit lyckades spanjorerna återta sitt land. Detta kallades reconquistan, återerövringen. Vändpunkten var den kristna segern i slaget vid Las Navas de Tolosa den 16 juli 1212.

I dagens Spanien, liksom i övriga Västeuropa, växer den muslimska befolkningen genom den pågående massinvandringen från Afrika och Mellanöstern. Muslimska fundamentalister tenderar att identifiera sig som en del av den muslimska umman, en transnationell gemenskap, som också är politisk. Man lever i Europa, men känner sig i första hand som muslim. Man möter heller inga krav att anpassa sig till europeisk kultur och bli en del av vi:et.

Det är likadant i Sverige. I moskéerna predikar man om situationen i Afghanistan, Syrien, Somalia och Palestina. Det är sällan man talar om Sverige. Man talar om ”våra bröder och systrar” och om att vara solidarisk och hålla ihop. Då är det hela tiden muslimerna man talar om, inte att vara solidarisk eller känna sig som ett med svenskarna. I alla moskéer jag har varit i, och det är många, är det en självklarhet att svenskar och muslimer är olika saker.

Jihadister har återigen slagit till mot ett europeiskt land, en attack mot de otrogna. För jihadisterna är detta en del av ett krig mellan islam och väst. De har inte glömt reconquistan och slaget vid Las Navas de Tolosa, även om vi har gjort det. De fruktansvärda scenerna från Barcelona i Spanien påminde onekligen om en krigszon. Och tyvärr kan jag inte säga att det kommer att gå över, att det kommer att bli bättre. Jag tror att det kommer att bli mycket värre. Jag tror att vi kommer att få se scener i Paris, London och Stockholm som påminner om vad vi sett från inbördeskrigets Syrien. Jihadister beväpnade med AK-47:or som håller byggnader, som tar gisslan, som genomför militära operationer.

Varför tror jag det? För när vi flyttar miljontals människor från islamvärlden, utan att skilja på bra och dåliga, och de etablerar parallellsamhällen här. Ja, då flyttar vi islamvärlden med dess konflikter till Europa. Europa blir, på grund av migrationen och bristen på assimilering, mer och mer som islamvärlden. Och våra politiker vill inte se detta. De vill inte tänka framåt.

När jag skriver så här är det alltid någon som invänder att alla muslimer inte är fundamentalister. Och det är sant. Alla är inte fundamentalister, men många är det. Och en muslimsk fundamentalist är inte som en kristen fundamentalist. För i islam finns läran om jihad, heligt krig, och teokratin, idén om en islamisk stat.

Det finns de som undrar: varför attackerar jihadisterna oss, vi är ju snälla mot muslimerna? I muslimska länder blir kristna diskriminerade och förtryckta. Men det finns inte en enda kristen terrorgrupp som genomför hämndaktioner. Det beror på att kristendomen och islam är helt olika religioner. Detta tål att upprepas. I Europa däremot har muslimer samma rättigheter som andra medborgare. Våra eliter försöker till och med skydda islam från kritik och har på så sätt satt islam högre än den inhemska kristna traditionen. Ändå blir vi attackerade av jihadister.

Varför är det så? För att muslimska fundamentalister ser vår snällhet som svaghet. Den får dem att förakta oss mer. Under tiden jag var muslim var jag en gång på Rinkeby torg. Det fanns knappt en svensk på torget. Min dåvarande ”broder”, en muslimsk fundamentalist, grimaserade föraktfullt och sade: ”Titta vad dom har gjort med sitt land, vilka idioter!” Jag minns detta som igår. Orden gjorde intryck på mig. Han var inte våldsam, men han delade de våldsammas världsbild. Och så är det ju, kring varje jihadist  finns ett antal fundamentalister som tänker som jihadisten men som inte tar till vapen.

Han visste att i islamiska länder skulle man aldrig tillåta en sådan utveckling. Man skulle aldrig tillåta massinvandring av icke-muslimer och kräva att urinvånarna anpassar sig efter dem. Islamiska fundamentalister vill bara ha mångkultur i Europa, för att den ger dem möjlighet att sprida islam, men aldrig i sina egna länder.

Mångkulturförespråkarna säger ofta att vi blir berikade av den muslimska massinvandringen. Att vi kan lära av varandra. Det kan låta absurt, men de kan faktiskt ha rätt! Det finns en sak vi kan lära oss av muslimerna: att bli något mindre ”snälla”. Vi bör göra det tydligt att Europa inte är islamiskt. Och att européer vill att Europa fortsätter vara europeiskt.

Jag skrev tidigare att massinvandringen från islamvärlden gör Europa mer likt islamvärlden. Till exempel på så sätt att vi också får uppleva jihadattacker. Men Europa kanske i framtiden också blir mer likt islamvärlden på en annan punkt, även detta som en följd av massinvandringen, på så sätt att vi stoppar massinvandringen och lägger ner mångkulturen.

Klicka här och gilla min sida på Facebook!

42 reaktioner på ”Muslimska fundamentalister föraktar oss för vår snällhet

 1. plq017 skriver:

  Tack för det sista stycket, och slutsatsen där.
  När mångkulturen infördes tillfrågades inte väljarna. Det börjar bli dags för en folkomröstning huruvida vi skall ha ‘mångkultur’.

  Gillad av 3 people

 2. Michael skriver:

  Klokt, balanserat och tänkvärt som vanligt. Jag önskar så att utopin många av svenskarna drömmer om kunde bli verklighet, men det är omöjligt så länge man ser mellan fingrarna med att så många muslimer anser att Koranen står över svensk lag. Fattar inte hur vi kan låta det pågå.

  Det är nämligen så, att även om Gud är allsmäktig, behöver han tydligen handfast hjälp med mördandet.

  Min makedonska inneboende sade en gång: Ni Svennar är så jävla naiva, ni fattar inte att vad ni importerar. Hon lade för övrigt Koranen bredvid min gamla bibel med orden: vi får väl se om två sagoböcker kan slåss själva. De ligger där de ligger och tycks inte några problem med varandra.

  Tycker, jag tror jag delar den åsikten med Patrik, att samhällskontraktet skulle göras konkret och och skrivas på vid gränsen. Passar det inte så stick, passar det så välkommen. Men det skulle vara för enkelt och hundratusentals som försörjer sig på karusellen skulle bli av med jobbet. Därför har vi så många professionella gråterskor av båda könen och cirkusen kommer att pågå.

  Vänliga hälsningar Micke.

  Gillad av 1 person

 3. Håkan Sandin skriver:

  Anledningen till att SD inte släpps in i det liberala finrummet beror inte på de diskutabla rötterna. Det bagaget finns i alla partier. Här behöver bara nämnas det Rasbiologiska institutet i Uppsala.
  Snarare beror det på att oppositionen mot det mångkulturella samhället bryter mot den svenska grundlagen; ”religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla en egen kultur och samfundsliv ska främjas.” (Lag 2010:1408) som implementerades uppifrån utan valdebatt, folkomröstning och två beslut av riksdagen.
  Oavsett hur stort väljarstöd SD får i kommande riksdagsval krävs det en revidering av grundlagen, vilket i regel förutsätter en revolution, om de ska få politiskt inflytande.

  Gillad av 2 people

  • gmiksche skriver:

   Några långrandiga synpunkter på grundlagen

   Prop. 2009/10:80 Bilaga 2

   a) Grundlagsutredningens lagförslag 1. Förslag till lag om ändring i regeringsformen:

   1 kap 2 §

   a1) Tidigare lydelse: Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

   a2)Föreslagen lydelse: Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskildes person. Samernas och andra etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

   http://www.regeringen.se/49bb5e/contentassets/095135b9032c46afacf5e0a8a55389e1/en-reformerad-grundlag-prop.-20091080

   I lagen om ändring i regeringsformen 2010:1408 modifierades förslaget något.

   b) Slutgiltig lydelse: Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

   https://www.lagboken.se/…sfs/…/sfs-2010_1408-lag-om-andring-i-regeringsformen?…

   Den gamla lagen och den nya lagen skiljer sig inte principiellt. Enligt den gamla lagen bör minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv främjas, enligt den nya lagen ska de främjas. Att omsätta skillnaden mellan ”bör” och ”ska” i politiska och domstolsbeslut samt att tolka hur långt begreppet ”främja” sträcker sig ger stort utrymme för anpassning till vad som är PK för tillfället.

   Skillnaden mellan ”den enskildes person” och ”den enskilde som person” har jag svårt för att tolka.

   Däremot är den tredje skillnaden högst intressant. Samerna betecknas som folk. I relation till samerna betecknas etniska, språkliga och religiösa minoriteter inte som ”andra minoriteter” såsom det var tänkt i propositionen. Därigenom ges samerna en särställning som folk. Och i förlängningen även svenskarna. D v s grundlagen stadgar, visserligen indirekt men entydigt, att det finns ett svenskt folk. Och andra folk och minoriteter vid sidan om.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Över huvud taget är svensk grundlag bara ett kuttersmycke (eller ett grytunderlägg, som en känd statsvetare uttryckte saken). Inget som har någon som helst praktisk betydelse. Vilket de barnsliga och till intet förpluktigande formuleringarna också visar.

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Visst är det så. Fast om någon PKist påstår att det inte finns något svenskt folk kan man ju använda grundlagens lydelse för att sätta dit vederbörande. Den som gör påståendet kommer knappast att hålla med om att grundlagen är ett kuttersmycke. På en båt som kommit ur kurs.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Reinfeldt lyckades ju utan revolution medelst snabbehandlingar i riksdagen genomföra två enskilda beslut att införa mångkulturen som lag i Sverige. Men det borde också medföra att det omvända också skulle kunna göras, dvs att avskaffa landets mångkultur på samma sätt.
   Beslutet som Reinfeldt och hans gelikar tog borde innebära att de kan dömas för landsförräderi om möjligheten gives i framtiden. Dvs om minst 51% av svenska folket röstar SD i valet 2018. Jag tror inte att något senare tillfälle kommer. Får SD färre röster men för sjupartierna farligt nära de 51%-en kommer man nog att avskaffa nästa möjlighet 2022 på ettdera sätt. Valet 2018 är således troligen sista möjligheten för Sveriges folk att fortsättningsvis få bestämma i sitt eget land.

   Gilla

 4. Rikard skriver:

  Hej.

  Historia är en kurs som inte tillåter examen för den som inte klarat kursen.

  Denne får istället gå om, eller lämna skolan.

  Detta gäller.

  Sverige verkar på väg att relegeras.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 5. Kristina von Heland skriver:

  Man stängde gränspassagen i Ceuta (enklaven i Marocko). Orsaken var att det kom ett 1000 tal afrikanska män beväpnade med spjut, påkar och slog på de obeväpnade gränspoliserna och rusade in. Melilla är de andra enklaven där en av terroristerna i Barcelona kom ifrån.
  Det som man trodde var en sprängning av en gastub, som händer ibland, knyts nu till terrorn i Barcelona. Man sköt 5 stycken terrorister i Tarragona i natt med anknytning till Barcelona.
  Man räddade rekordmånga på havet-då Ceuta stängdes där de hoppar över eller attackerar tog de båten och fick fiskas upp.Det är 14 km över sundet.
  Vad som muslimerr, inte bara imamer utan ledare för muslimska länder-är att Andalusien (södra Spanien) är ockuperat och ska återerövras-deras reconquista. De pratar om Alhambra som åter ska vara muslimskt-OBS inte ett land utan man säger muslimskt!
  Premiärminister listar migrationen-invasionen-som det största problemet i landet. Kungen var inte nådig då han fördömde attackerna. Det är tre dagars landssorg och en tyst minut i Madrid och Barcelona.
  Det är inte direkt bullar och varm choklad och folk är väldigt less. Italien och Spanien har likartade problem men i Spanien talas det om återerövring. När ska Sverige som ett exempel fatta att det inte är en religion utan en totalitarism? Idag hotar de med smutsiga bomber över hela Spanien och polisen och los mossos i Barcelona bekräftar att det är en attack. Det glider över i en ny sorts krigsföring, det är en invasion diskuterades i morse.
  I Sverige sjunger Wiehe på det statliga SVTs debattprogram, man diskuterar om afghanerna som ska utvisas efter beslut ska få vara kvar. Olika synsätt är en omskrivning. Här talas det inte om öppna hjärtan direkt.En tyst minut avslutades med no tengo miedo-jag är inte rädd. Kungen, premiärministern, ledarna i Katalonien som vill frigöra sig från Spanien-ett fritt Katalonien stod eniga. Hoppas de fortsätter med det.
  Då du skriver om islam och situationen tänker jag på Herodes som beordrade att alla gossebarn slås ihjäl och man gick från hus till hus. År det så lite bildligt talat som utvecklingen leder till?

  Gillad av 1 person

 6. EvaBritt skriver:

  När jag läser sista stycket och dess slutsats, får vi vara tacksamma över scenariet att islamisterna inte har övertaget i Europa och på så vis stoppar massinvandringen, då de inte tillåter icke-muslimer i sitt eget land. Då har vi icke-muslimer säkert redan deporterats, dödats eller med tvång konverterat till islam. Ser med fasa in i framtiden och tar alltmer avstånd från all religion som styr och ställer i våra samhällen och mellan dem. Tron är viktigt för mig men den bär jag inom mig, utan attribut och stridigheter. Religion, kyrkor, moskéer, ritualer, karriärer, gudaväsen mm är exempel på attribut och har inte så mycket med Tro att göra, inte i mina ögon, utan mera som ett makt och påtryckningsinstrument.
  Tavk Freddie för att du skriver så bra och att du delar med dig av din kunskap!

  Gilla

 7. malmobon skriver:

  Läste att Spanien stoppade islam 1927. Var då en diktator som gjorde detta.
  Intressant att terrorforskaren Hans Brun säger att vi måste bekämpa radikal islamism genom deras ideologi. Ett steg på vägen. Hans Brun kan ta bort radikal islamism så blir det mer rätt.

  För mig finns det bara islam. Varken moderat eller radikal. Att sen det finns våldsverkare är en annan sak. Allt kommer från skrifterna i Koranen. Är deras ursäkt till våld, och vi i väst tillåter byggandet av moskéer gör den mer legitim.

  Alla i väst är inte dumma. Har vi kunskapen går islam besegras. Annars inte. Medias roll är betydande. Därför måste public service bort. Folk måste lära sig inte läsa eller dela Aftonbladet. Är detta AB tjänar pengar på. Jag delar aldrig en artikel från Aftonbladet.

  Vi får aldrig ge upp. Vår skyldighet mot våra förfäder och kommande generationer. Bort skall islam. Sverigedemokraterna har mycket föredrag av kunniga inom islam. Bli medlem och gå på dessa.

  Bra som vanligt Omar. Lyssna gärna på Omars podd. Stöd den.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   ‘Därför måste public service bort’. Det är nog en slutsats du saknar fog för. Att DN och SVD skulle bli ensamma på den massmediala arenan torde inte göra situationen bättre, snarare tvärtom. Vad man än säger om SVT så är det fortfarande den mest opartiska rapporteringen, och då är jag medveten om hur det ser ut. Se det som att man påverkar och skapar konkurrens den vägen istället, man kan med publika medel få till en viss seriositet utan att behärska hela marknaden och låta privata (mycket koncentrerat ägande) styra åsiktsbildning och information.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Pravdakanalernas sändningstid skall få köpas av riksdagspartierna som förses med medel för ändamålet i relation till röststyrka i senaste val. – Då får vi ta del av ett antal varianter på den objektiva sanningen om hur allt hänger ihop och vad som bör göras.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Blir väl ungefär samma resultat om riksdagen får mandat utse chefer på SVT via något organ, det blir en parlamentarisk ägargrupp, så helt omöjligt borde det inte vara utan resultera i kohandel på högsta nivå, vilket inte alls är dåligt. Det skulle vara bra mycket bättre än att helt lämna det till den styrelse regeringen utser som i sin tur utser VD som utser chefer.

    Jag är tveksam om någon helt opartisk organisation går att skapa, jag tror att nyhetsmaterial måste värderas och även o journalister av självbevarelsedrift skulle göra vad de bör göra, att rapportera sakligt och utelämna personliga åsikter utan referera och därmed vinna oberoende, så finns det nog ändå alltid en bias mot vad man får säga och vad man får ta upp och hur man ska tolka skeenden och i det senare fallet finns alltid en värdering med i spelet, en värdering som i sig inte behöver vara partipolitisk.

    Det är intressant med ramaskrin frånmedia och från SVT om Polen, där man från parlamentet försöker påverka chefstillsättning. Polen är mycket större än Sverige, här finns kanske ett tiotal TV kanaler, mycket tidningar och radio och en livlig politisk debatt, enligt vad jag förstått. Att etablera en mer parlamentsstyrd kanal är ju i sig inte odemokratiskt och med tanke på den konkurrens med kommersiella media som tycks vara fallet, så är det kanske en behövlig statlig influens på det totala media klimatet.

    De flesta är ju överens om att t.ex. BBC håller en relativt hög nivå och det i ett stort land med en press som i stort sett består av tabloider med skandalinnehåll. Det privata näringslivet tycks driva utvecklingen nedåt mot minsta gemensamma nämnare hos publiken och prioritera kortsiktiga vinster och då är ju skandaler en favorit.

    Vad media tycks missa både i Sverige och internationellt är att slå vakt om sin trovärdighet och relevant samhällsbevakning. Det är faktiskt den produkt man säljer och som har månghundraårig etablerad konsumtionsmarknad.

    Men media i Sverige består av tyckare som Alex Schulman som tjänar miljoner eller en Guillo eller liknande. Det är ju inget fel att människor med kompetens bedömer och recenserar media och samhällsdebatt, men det är kanske inte nödvändigtvis journalister utan samhällsvetare och andra (som kanske inte ska benämnas expert pga en docentur i statskunskap). Rimligen i det nya media landskapet med internet och alternativmedia och publicering av myndigheter och högskolor och andra möjlighet att förhålla sig även till en stor statlig aktör som SVT och hämta information från andra källor. Publiken hämtar ju idag information från flera källor och vill knappast bli inlåst till DN eller SvD med dyra prenumerationer.

    Så varför tar inte riksdagen kommandot över SVT? Ett modern samhälle behöver relevant informationsinhämtning och spridning av denna kring hur det står till i landet och i samhällsformerna. Att lägga locket på är kontraproduktivt. Förr eller senare pyser det ut och då står partierna och undrar vad som hände och upplevs som irrelevanta. Fri informationsspridning är inte bara ett kännetecken för demokratin utan ett kännetecken hos välutvecklade industriella samhällen.

    Så vad gör det om SVT är en stor gigant för svenska förhållanden, det är ju en mycket liten spelare internationellt och merparten av nyheterna i svenska media kommer ju från CNN, Reuters, AP eller liknande.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ursäkta stavfel ovan. Jag är naturligtvis medveten om problemen med vad jag skrev, det är inte så lätta frågor och det är på sätt och vis SVTs institutionella karaktär som kan ge den frihet SVT behöver, men när det blir en propagandamaskin som tjänar andra syften t.ex. de avgöranden ledningen gör t.ex. för att av karriärsskäl hålla sig väl med privata media, ja då är det bättre med en tydlig ägare än ett till synes ägarlöst förhållningssätt där man ganska patetiskt hävdar ‘journalistiska principerä. Sådana principer väger lätt mot en miljon i årslön.

    Gilla

   • Lars skriver:

    När jag diskuterar styrning av SVT så tänker jag närmast på hur man lyckats skapa ett oberoende för Riksbanken och där använder riksbanksfullmäktige och tidsförordnanden för vice riksbankschefer och riksbankschef och vanligen utser ekonomer som är äldre och inte behöver ta hänsyn till fortsatt karriär inom annan verksamhet. Något liknande kan jag tänka mig för Public Service.

    Jag funderar på hur det gått med de reformer för att effektivisera som regeringen Rheinfeldt genomförde på myndighetsområdet. Det belystes aldrig då i media och det låg väl ovanför journalisternas förståelsehorisont, men i princip, vad jag förstår, så slog man samman det styrelser som fungerade som ägare med verken t.ex. RPS med polisen, Arbetsmarknadsstyrelsen med arbetsförmedlingarna, Riksförsäkringsverket med Försäkringskassorna osv. Sedan tycks man ha utsett handgångna män som t.ex polischefen eller chefen för arbetsmarknadsverket och det tycks inte ha gett någon bra styrning och ha gått ut över oberoendet och gjort verken mer politiserade.

    Vad var det för effektivitetstänkande som låg bakom förändringarna? Var det minskat behov av centrala kopiatormaskiner och lokalbesparingar som låg till grund? Vilka var tankegångarna och vad blev resultatet?

    Effektivitet är mer komplicerat än att minska på personal. Dynamiken i organisationer och anpassningsförmåga är viktiga element. Ägandet är mycket väsentligt.

    Men vad jag, stackare, som jobbat på golvet. Vad vet jag. Låt de stora bestämma.

    Tack för ordet.

    PS. Varför bry sig? För att det är intressant och man kan vara nyfiken på responsens och se vad man kan lära av andra. Vilka är de, människorna därute i samhället? Vi är ju trots allt sociala varelser som behöver känna en mening med tillvaron och mening, det upplever vi i samverkan med andra, i en strävan att förstå och vara delaktiga. Dessutom vill man på sin dödsbädd kunna konstatera att man försökt och det tom långt innan det är dags fördödsbädden. Man är ju trots allt inte muslim med fokus på döden och livet efter detta, man är en relativt modern svensk.
    DS
    PSS
    Nu har jag slutat bry mig. Jga har sagt det mesta jag hade på hjärtat.
    DSS

    Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Lars: hur kan du säga så? DN och SVD är visserligen delvis skattebetalda men ändock privata företag. Det som borde göras är att avskaffa skattedelen som de får helt. Dvs de som prenumererar får betala hela kostnaden. Jag har själv SVD, då jag vill läsa om hur fienden tänker och skriver. Men detta stöd är medvetet riktatrakt mot våra själar.
    SVT och SR är däremot helt betalda via oss tittare och lyssnare med licensen vi tvingas att betala. Lägg ner och börja om, om vi nu kan få en 51%-IG SD-röstning i nästa val. Dessa statliga medier är idag de främsta och helt dominerande propagandaverktygen som sköljer över det svenska folket. Vi betalar för propaganda riktad mot våra intressen! Det är fullständigt vansinnigt.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    @Jan Molin

    Hur jag kan säga så? Jag funderade bara högt. Visst är det så att privata tidningar är beroende av prenumerationer, men de är i ännu högre grad beroende av annonsering.

    Jag tror inte på att det hjälper med att helt privatisera, som jag beskrivit ovan, det finns beroenden trots allt. Vi har facit idag på att privatisering inte hjälper. DN, SvD, SDS, TV4, Aftonbladet, Expressen mfl håller inte en hög nivå.

    Vi människor söker enkla, avgörande lösningar som fixar problemen t.ex. ‘privatisera så löser sig allt’. Världen är mer komplex än så. Någon ‘Quick fix’ finns inte.

    Gilla

  • BjörnS skriver:

   Vilken låg kvalitet SVT håller, också på det som ska vara deras flaggskepp. Mest gap och skrik, speciellt från EXPO-människan. Ann och Paula ser jag argumenterar. Wiehe är sympatisk men ologisk; Hur kan t.ex moraliska argument om bomber över Afghanistan motivera att ”barn” från Iran ska få stanna? Expomänniskan tjatade om högerextremism, t.ex att MP lagt sig för högerextremismen vilket i all praktik innebär att han ser S som högerextremt. Detta säger allt om honom.

   Ann och Paula var bra val. Wiehe var det inte därför att han kan inte bjuda på logiskt sammanhängande argument och Expomänniskan därför att allt till höger om åtminstone MP var högerextremt. Störst skuld har SVT i att dessa debatter ska snuttifieras och reduceras till one-liners. Erkänn att det är ett svårt dilemma och avsätt ordentlig debattid och gärna en debattledare som HUNNIT läsa in sig på ämnet och som kan lyfta de svåra frågorna. SVT excellerar i inkompetens!

   Gillad av 2 people

   • lasse4u skriver:

    SVT:s debattprogram har vattnats ut allt mer. Det är inget annat än sk infotainment numer. Totalt ointressant. Någon som kommer ihåg 70-talet, omfattande debatter, i flera timmar, i olika aktuella frågor kunde det vara. Verkliga experter av olika åsiktsriktningar, politiker som kunde framföra flera sammanhängde logiska meningar i en följd och inte bara inlärda sk tag-lines. Reglerad tid för var och en osv.

    Gilla

 8. Beppe852 skriver:

  Ann H är i sanning en uppgående stjärna. Fullkomligt orädd och ack så vältalig, hon har också debatthyfs vilket hennes motpart från Expo saknade. Jag har inte mycket till övers för de flesta politiker men hon vinner stort genom sin ärlighet! Paula, du är också ärlig och vältalig, ryt till när vänstersympatisörer i vanlig ordning försöker ta befälet över diskussionen.

  Gilla

 9. Moab skriver:

  Bristvaran i politiken är just den av alla hatade vise mannen som kan utöva hårdhet under återhållsamhet. Det vi får istället är ohämmat våld, det verkar naivt att tronat vi kan leva med denna asymmetriska krigföring från muslimernas sida utan motreaktion. Våra politiker gör allt vad de kan för att den kommande reaktionen inte blir återhållsam. Jag ser bara på mig själv, jag hade i stort sett stött ett våldsamt alternative nu, just för att undgå mera våld i framtiden. När din egen familj är har utsatts, som exempelvis i forna Jugoslavien, då ryker all eftertänksamhet och man får folk till att delta i folkmord. Hellre då ett måttfullt men kraftfullt våld nu. Batonger och vattenkanoner och gummikulor, så man slipper att skjuta skarpt.

  Gillad av 3 people

 10. Bo Svensson skriver:

  Problemet terrorismens och kriminalitetens korrekta liberala lösning består i krav på ekonomisk garant som villkor för att omfattas av rättsordningens skydd utanför bevakade enklaver.

  På denna stabila liberala grund kan man sedan, i mån av motivation och resurser, ordna en vänligare överbyggnad i form av hjälp med brottsförsäkringskostnaden åt dem man känner samhörighet med och något mildare konsekvenser än avlivning på att påträffas utanför anvisad enklav.

  Och så krävs det att människovärdet släpps ut ur floskelträsket och in i marknadsekonomin genom att mätas i pengar. – Rätt mått är det som ger de rätta incitamenten för att bekymra sig om andras liv och hälsa.

  Gilla

 11. Lars skriver:

  ”Mellanöstern. Muslimska fundamentalister tenderar att identifiera sig som en del av den muslimska umman, en transnationell gemenskap, som också är politisk. ”

  Även om inte alla muslimska rörelser som Hizbollah eller Muslimska Brödraskapet helt kan identifieras med religionen utan ses som sociala rörelser, så är det, tycks det, definitivt så att religionen fyller en ideologisk uppgift och styr människor in i minsta privata sfär. Man ger ett heltäckande ideologiskt och kulturell sammanhang.

  Sett ur systemsynpunkt så bildar de muslimska parallell samhällena system som försvarar sig och håller gränserna stängda, men kultur och religion sprider sig utanför dessa gränser och håller samman. Även kristna från mellersta östern är starkt påverkade av den kultur som råder där, hur skulle det annars vara, och har tagit med sig kultur och ideologi och bildar även parallell samhällen där man håller noga koll på varandra och även de erbjuder ideologisk och kulturell identitet, men mycket av den kulturen är inte i sig kristen utan en påverkan från mellersta östern. Vanligen mer öppna mot det svenska samhället och de generationer som följer är mer anpassade, men ändå ofta parallell samhällen. EN del lämnar för svenska kyrkan eller frireligiösa församlingar.

  Islam tycks ju definitivt skilja sig från kristendomen på många sätt som Omar beskriver och det räcker ju med att se på koranskolor och religiös renlärighet för att inse att det är en värld västerlandet lämnat bakom sig till största delen. Det här är inget vi bör acceptera!

  Den islamistiska ideologin är ju även förknippat med ideer om teokratiska stater, något som tom Turkiet tycks vara på väg mot. Samhällstyret och kontrollen av denna definieras inom Islam.

  Jag kan inte tro på en värld där invandrare med rätta konstaterar att svenskarna är dumma oavsett varifrån de kommer, jag tror helt och fast på att de ser det så, även jag tycker så, jag gissar finnar, danskar och norrmän till övervägande delen tycker detsamma.

  Varför slår man inte vakt om det egna samhället och ser till egna intressen? Hur kan man tro att man ska kunna behärska den revolutionära förändringen med 25 % av befolkningen med utländsk bakgrund och ytterligare befolkningsökning om 10 % på tio år om SCBs prognoser håller.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Jag kan inte tro på en värld där invandrare med rätta konstaterar att svenskarna är dumma oavsett varifrån de kommer,”

   Min fru, som är från Asien, är helt oförstående till svenskarnas självskadebeteende. I deras kultur tar man hand om sin familj och det man har. Nationalister är de också, antar att landet ses som en gemensam egendom och någonting man är rädd om.

   Gillad av 2 people

   • Kulturisten skriver:

    Som finlandssvensk kan jag bekräfta att finländare i denna fråga betraktar svenskarna som ett gäng farligt godtrogna idioter, förblindade av sin fredliga närhistoria och tanklöst programmerade av en feminin godhetsreflex. De skämt som tidigare var oskyldig grannlandshumor om ”svenskpellarna”, som motdrag till ”finnjävlarna”, har antagit en dyster och djupt oroad underton. I många finländares ögon framstår Sverige, med sina förortskalifat och sin mediacensur, som ett multi-kulti mardrömsscenario. Denna åsikt om det svenska samhällets utveckling är etablerad även i de högsta inrikespolitiska/försvarspolitiska rummen, och vädras öppet i den allmänna polemiken.

    Gillad av 1 person

 12. Hans Malmberg skriver:

  För den som vill fördjupa sig i hur Islam utbredde sig på 600-talet så kan följande bok en av de främsta muslimska generalerna rekommenderas: Sword of Allah, Khalid bin Al-Waleed, a biographical study of one of the generals of the history. Den går att läsa här:

  https://archive.org/stream/KhalidBinAl-waleedSwordOfAllah.pdf/KhalidBinAl-waleedSwordOfAllah#page/n0/mode/1up

  Författaren, en f.d. pakistansk generallöjtnant, arbetade med boken i fem år och besökte slagfälten i mellanöstern. Han har också skrivit böcker om erövrlngen av Persien, Egypten, Nordafrika och Spanien.
  Om man söker på Khalid ibn al-Walid på Wikipedeia så kan beskrivningar av enskilda slag, där denne härförare utmärkte sig, också hittas.

  Gilla

 13. Jan Ahlström skriver:

  Eddie,
  Som alltid så j-a bra och upplysande.

  Kan inte vi som läser DGS skramla ihop ett gäng med pengar och köpa dig en plats i något debattprogram på Tv4 eller SvT för inbjuden lär du nog aldrig bli då det skulle störa deras världsbild.

  Den sista meningen i inlägget är väl vad som gäller framöver men med dagens besättning på riksdagsskutan lär det nog dröja.

  Gillad av 2 people

  • BjörnS skriver:

   En mycket bra intervju som återspeglar allt som inte finns inom svensk public service: kunnande (han hade läst hennes böcker), intresse (han var faktiskt intresserad), tid (argument kunde utvecklas), tålamod (hon fick utveckla sina tankar) och förtroende (tittaren fick själv avgöra bärkraften). Jag skäms (nästan alltid -undantag finns) för SVT och SR.

   Gilla

 14. BOB skriver:

  Det är klokt att lära känna sin fiende! Ett sätt är att läsa den nyutkomna boken ”Helig vrede – bland kriminella muslimer”, skriven av den danske psykologen Nicolai Sennel.
  Med de kunskaper han förmedlar, förstår man att den muslimska kulturen ALDRIG kan integreras i den västerländska.

  Muslimernas sätt att tänka är så väsensskilt i förhållande mot oss, att de aldrig, främst pga. religiösa krav och hot om repressalier och straff, kommer att bli integrerade hos oss.

  Våra ansvariga politiker har medvetet lagt en irreversibel grund för ett parallellsamhälle som inte går att kontrollera eller styra och när de blivit tillräckligt många kommer de att ta över vårt land!

  Det har de själva sagt och är deras mål med att ha tagit sig hit. Alltså en fråga om muslimskt missionerande.

  Gillad av 1 person

 15. Ophelia skriver:

  Som Mohamed Omar skriver: islam har läran om jihad, heligt krig, och teokratin, samt idén om en islamisk stat.
  Jag vill tillägga en viktig sak, nämligen att Mohammed är den bästa förebilden för en muslim och då kan, får och ska man göra som han..vilket vem som helst som vet någonting om vad han gjorde och tyckte, inser inte fungerar eller ens är tillåtet i ett demokratiskt land.

  Att de skyddar islam från kritik måste helt enkelt bero på okunskap (eller ovilja till kunkap) om islam, och att de endast lyssnat till utvalda imamer och s.k lärda som trollar med ”taqiya”.
  För om de bara tittade lite, lite närmare på islams ideologi och några svenska hemsidor fick de en totalt annorlunda bild.
  Förslagsvis:
  http://www.islamakademin.se

  http://fragaimamen.se

  http://www.islamguiden.com

  http://www.nyansmuslim.se

  http://forallahsskull.blogspot.se/

  Gilla

 16. Petrus skriver:

  Mohamed Omar:

  “Och en muslimsk fundamentalist är inte som en kristen fundamentalist. För i islam finns läran om jihad, heligt krig, och teokratin, idén om en islamisk stat.”

  Svar:

  En hel del moderna, kristna fundamentalister som är dispensationalister påminner om muslimer som blir glada när de ser jihad-krigare. Gamla Testamentet ger enligt dessa kristna fundamentalister obegränsad rätt att använda våld och andra maktmedel för att värna staten Israels intressen. Jag har själv hört den här typen av kristna okeja massakern i Sabra och Shatila (utförd av kristna libaneser men de släpptes in i lägren av Israels armé). Det finns heller inga gränser för vad Israel får göra mot palestinier eller mot grannländerna enligt dessa kristna. De tycker t o m att Israel har rätt till allt land mellan Nilen och Eufrat (om Israel vill ha det) eftersom detta står i Bibeln. Dessa människor är potentiellt lika extrema som ISIS och Al-Qaida.

  Synen på Ryssland är också i vissa fall skrämmande. I alla fall bland de som tror att Ryssland är Gog/Magog ”från den yttersta Norden”. Kärnvapenkrig mot Gog/Magag? Helt OK.

  I praktisk handling, när det gäller egna handlingar, så är dock våldet mot den egna gruppen värst. Jim Jones lyckades år 1978 förmå 900 pers i sin kyrka att begå självmord för att på så vis plocka poäng hos Gud. Man kunde ju i stället ha mördat 900 utomstående i någon slags terrorattacker. Men de mördade alltså sig själva. Jim Jones kyrka blandade pingst-teologi med litet kommunism.

  Går vi några hundra år tillbaka i tiden, när kristna fortfarande ansåg att de, som arvtagare till Guds Utvalda Folk, hade rätt att göra som i Gamla Testamentet, så for kristna världen runt och plundrade och slog ihjäl folk, främst i nuvarande Latinamerika. Kopplingen till religionen var visserligen inte glasklar men man ursäktade sig med att man ville sprida kristendomen. Går man tillbaka till de första århundradena av kristendom så betedde sig visserligen inte kristna generellt på det här viset. Då var det i stället man själva som attackerades, kanske p g a att de ansågs som veka och blödiga p g a sin kristendom.

  Det är väl riktigt att det är lättare att tolka in ett fredligt budskap i kristendomen. Jag tror också att detta är den rätta tolkningen. Men under drygt 1000 år var traditionell ersättningsteologi-kristendom väldigt hänsynslös. Dagens moderna dispensationalism är det också även om man inte själv går ut och skjuter ner folk. Men man stödjer andra som gör detta när detta kan motiveras teologiskt.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Fundamentalist begreppet är praktiskt för att samla ihop allt som inte tror en postmodernistisk relativism. Man tror att det finns vissa statements som gäller. Men i så fall förefaller en hel inlägg på denna sida också föredra en fundamentalism (vilken?) framför total relativism.
   Jag undrar hur många som kan urskilja begreppet dispensationalist? Kanske man vet mer om salafister?

   I praktiken hade fundamentalistbegreppet etablerats ffa i amerikansk sammanhang som ett teologiskt begrepp. En klassisk definition är ”The Fundamentals” med ett antal statements vad gäller kristen trosbekännelse (t.e.x om jungfrufödelse och Jesu gudomlighet m.m. däribland också försvar för den kristna Bibelns sanningsanspråk).
   Vad jag förstår har den definitionen inget med politiska ställningstaganden att göra, alltså Omar har rätt. Konflikten kom inte minst att gälla synen på skapelsen, om Bibelns skapelseberättelses sanningsvärde. I praktiken har begreppet fundamentalist idag på svenska blivit en samlingsbegrepp på mer tänkt konservativa kristna.
   Men när nu världen står på ändå så förefaller de som drivit ”The Fundamentals” som vänner med dåtidens kritiker, jämfört med dagens tänkt mer radikala kristendomstolkningar.

   Ja, kyrkan drev på korstågen men det var som svar på att Muhammeds vänner tagit över en orient som tidigare definierades som kristen. Romarriket hade antagit kristendomen som statsreligion men det finns ingen essens i kristen tro att bygga politisk stat. Däremot ett ansvar att delta i samhällslivet och sköta sina plikter. Det också sådana muslimska riktningar! Frågan är väl hur Koranen ska betecknas som helhet.
   Konflikten muslimer emellan tror jag var och är av ett annat slag. Efterhand lär vi oss lite mer om den historien också. Salafist kan jag snart stava till.
   Förhoppningsvis ger Muhammed en något sånär balanserad helhetsbild!

   Gilla

 17. Willy Lindqvist skriver:

  I Sverige är det lag på att medborgare inte får inneha och bära med sig skjutvapen eller kniv för att försvara sig. Det tillåts bara i extrema undantagsfall. Islamska terrorister vet att svenskar och de flesta européer är försvarslösa och saknar möjlighet att stoppa eller försvara sig mot attacker. Så kan det inte fortsätta. Också svenska medborgare måste ges möjlighet till självförsvar. Till och med polisen saknar förmåga att försvara sig själv mot stenkastning och andra angrepp och ger inte allmänheten trygghet. Det är dags för en ändring.

  Gilla

 18. Jonas Nilsson skriver:

  Tack för bloggen. Allt kan inte sägas men det stora tomrummet tycker jag ändå förblir – vad har då vi att komma med? När nu tillochmed det nyliberala projektet går i graven(tom Borg får skärpa sig)? Skicka ut ondskan ur klassrummet – ja! Men vilken grund har den godhet som vi väl ändå hoppas blir kvar? Vilka föredömen ska prägla våra unga till livslust och ansvarstagande? Jag menar att en avgörande fråga är om barnen får tillbaka sina föräldrar. Regnbågsprojektet är en del av 18-1900-talets dröm men ska vi överleva kan inte det vara grunden. Alla kan och ska inte få sina lustar tillfredsställda. Om inte den tänkta snällheten begränsas och underordnas något högre går vi vår undergång tillmötes. Skrämmande tanke?

  Gilla

 19. educaremm skriver:

  ”Snällhet” kanske inte är ett korrekt ord i sammanhanget.. …

  Istället för ordet snällhet är nog orden fördragsamhet, tålmodighet och tålamod mer i överensstämmelse med hur nordbor vill fungera…

  Fördragsamhet, tålmodighet och tålamod ska i sig inte heller förväxlas med ordet och begreppet …likgiltighet…

  Snällhet är nog inte en riktig definition på vad t ex en svensk befolkning verkar att acceptera vad gäller en invandringspolitik….

  Det handlar nog mer både om en vilja till konformitet till etablissemang av olika slag…
  Eller en vilja till lydnad inför vad etablissemang, både politiska och andra, vill framföra på olika sätt, både genom propaganda, genom sång, eller med politisk övertaglning med argument, om vad de anser vara det rätta, det riktiga och det korrekta för samhället som helhet….
  T ex då att vilja propagera för ett multikulturellt samhälles antagna fördelar…viket då majoriteter av pragmatiska, tålmodiga och fördragsamma medborgare i Norden då anpassar sig själva till…och vill lyda…,,,(i alla fall som det verkar vid röstningar, där ca 70-76-80 % av de röstberättigade röstar på partier som förespråkar en hög invandring…)

  Så, lydnad, parad med en pragmatism, en vilja till konsensus och följsamhet, parad med tålmodighet tillsammans med en fördragsamhet, eller med en tolerans, är kanske vad som vill beskrivas vara, eller uppfattas vara en… ”snällhet”….

  Men eftersom en ”snällhet” kan ändras, tex att tålamod kan sina eller ta slut, att en tolerans om den stressas för mycket kan förloras, eller att också en fördragsamhet kan ta slut, så är ordet ”snällhet” nog ändå fel ord i detta sammanhang som en beskrivning på befolkningarna i Europa, eller i Skandinavien…

  Dessa befolkningar uppvisar då egentligen mer en vilja till lydnad, eller till att inte vilja bråka i onödan, eller inte vilja sätta sig på tvären i onödan mot vad dess etablissemang förodrar, och det hela kan därför ses mer som en lydnadsinklination inför vad olika etablissemang alltså vill predika och föra fram som det riktiga och det rätta för nationen som helhet….

  Ordet ”snällhet” är nog egentligen någonting annat till sin innebörd….(mer förknippat med vekhet och kanske även med en slags dumhet….)…

  Gilla

 20. malmoperspektiv skriver:

  Santiago de Compostela symbolen för reconquistan
  I mer än tusen år har pilgrimer vandrat här för att hedra minnet av en av Jesus tolv apostlar, Jakob (Santiago på spanska). Jakob är en symbol för ”reconquistan” – befrielsen från muslimska ockupationen. Legenden berättar att år 844 kunde de krigförande se Jakob på slagfältet meja ner morerna. Han har därför fått tillnamnet ”Matamoros” (muslimdödaren). Santiago Matamoros är nu Spaniens skyddshelgon.

  Han avbildas ofta som en krigare till häst som svingar sitt svärd och hugger ner fienden (muslimerna). För att inte provocera muslimerna har man dock börjat avlägsna historiska statyer som föreställer Jakob som dräpare av morer (muslimer). En av de mest kända skulpturer finns vid hans grav i katedralen i Santiago de Compostela. Den kan man knappast avlägsna men man har täckt över de avhuggna huvuden vid foten av Jakops häst. Namnet på skulpturen har man också ändrat. Istället för Santiago Matamoros heter den nu bara Santiago.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.