Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Svensk fundamentalism

Islam bygger på underkastelse. ‘Den svenska modellen’ bygger på tillit. Inget av systemen verkar fungera särskilt bra år 2017. Ju mer islamister misslyckas med att förklara nutiden, desto starkare driver de tesen: ‘mer islam’. Det verkar ligga i fundamentalismens natur att vilja ha ‘mer av det som inte fungerar’.

PK-vänstern lutar sig ofta mot ‘den svenska modellen’ som sitt ideologiska hem. Men det är lite oklart vad man menar.

Den svenska modellen började som ett samarbetsavtal på 1930-talet mellan arbete och kapital och nådde världsrykte under 60- och 70-talen. Enligt vad jag kommer ihåg från den tiden var politiken ganska pragmatisk. Man drog sig sällan för att tumma på principer. Kapitalismen var OK, så länge den inte gick för långt. Även kommunister kunde vara OK, ifall de inte gick för långt. Högstämda tal om solidaritet och människors lika värde lyssnade man till på 1:a maj. Däremellan räknades i kronor och ören för att budgeten skulle gå ihop. En procent av BNP ansågs vara en rimlig nivå för u-hjälp.

Över alltihop vilade en anda av ‘tillit’ – inte bara till staten, utan även till människors ärlighet och inneboende godhet vilket gynnade samarbete, hög skattemoral, låg kriminalitet och låg korruption. När dagens PK hyllar ‘den svenska modellen’ talar man gärna om tilliten, som något genuint svenskt. Mera sällan nämns pragmatismen och den politiska kompromissviljan.

Tilliten uppstod dock inte ur intet. Den var en följd av att många politiker under efterkrigstiden gjorde ett hyfsat jobb. Istället för att gynna sig själva byggde de upp institutioner som i slutändan gav

folk ökad trygghet, högre standard och bättre framtidsutsikter. Vi litade på makten därför att den i viss mån gjorde sig förtjänt av det.

När statsmakten byter strategi och inte längre uppträder som folkets tjänare dröjer sig tilliten emellertid kvar som en ryggmärgsreflex. Gissningsvis kommer den att avklinga så småningom och ersättas med något annat. Kanske krav på mer demokratiska styrelseformer.

Ur denna kvardröjande tillit hämtar PK sin näring. Under sken av att föra vidare en ‘svensk modell’, formuleras trossatser av typen: ‘allas lika värde’, anti-rasism, humanism, mångfald, feminism etc. Exakt vad begreppen står för är ganska luddigt. De kan tolkas på olika sätt – ibland med närmast teologisk spetsfundighet för att matcha den politiska dagordningen. Ändå uppfattas de som absoluta värden, som inte kan ifrågasättas. Skulle så ske raseras nämligen ‘vår värdegrund’ – vilket är lika otänkbart som att förneka Gud om man råkar vara muslim.

På den svenska modellens tid sågs opposition ofta som en ‘frisk fläkt i debatten’, även när den hade fel. Idag anses det moraliskt klandervärt att göra avsteg från ‘värdegrunden’. Den som ändå gör det riskerar att bli socialt utfryst, förstöra sin karriär och dra skam över sin familj. Att vara Gudsförnekare eller Klimatförnekare kan gå på ett ut – bara användningen av ordet ‘förnekare’ när man talar om politiska motståndare signalerar att domedagen inte är långt borta. Möjligtvis får man absolution om man gör offentlig avbön på Facebook, men det är inte säkert. Tilliten, som en gång svetsade samman vårt land, har muterat till underkastelse.

Tillit eller underkastelse? På ett ytligt plan verkar det vara ungefär samma sak. Antingen lyder vi överheten frivilligt – för att vi litar på

den – eller motvilligt för att vi måste. Det mesta fortsätter ändå att fungera. Bussar kommer i tid, folk uppfostrar sina barn, skatt betalas in. Det blir inte revolution, knappast ens en krusning på ytan. Ändå är skillnaden enorm. Samhällen som genomsyras av tillit är de friaste och mest högutvecklade på planeten. Samhällen där medborgarna avkrävs underkastelse är å andra sidan de mest underutvecklade och mest konfliktdrabbade. Håller vi på att förflytta Sverige från toppdivisionen på civilisationsskalan i riktning mot gärdsgårdsserien?

Jag har ofta undrat hur ett modernt, rationellt land som Sverige, kan vara så mottagligt för islamisering. Är inte svenska värderingar raka motsatsen till sharialagar, antisemitism, hedersvåld och barnäktenskap? Kanske ligger en del av förklaringen i att vi under en följd av år bearbetats av en genuint svensk ‘fundamentalism’ – PK-ism. Inte så väsensskild från den religiösa fundamentalism som vi börjar se effekterna av.

Jag kan tänka mig två vägar. Antingen lyckas politikerna återupprätta en tillitsfull relation till medborgarna – försök i den riktningen brukar lite slarvigt avfärdas som ‘populism’. Eller också kommer fundamentalisterna att stärka sitt grepp. De allianser som stundtals uppstår mellan PK och islam – jag tänker till exempel på ärkebiskop Antje Jackeléns flirt med företrädare för Muslimska brödraskapet eller EU-parlamentariker Marita Ulvskogs hyllning till en palestinsk terrorist – pekar i den senare riktningen.

Jan-Olof Sandgren är yogalärare, boende i Angered utanför Göteborg. Från början utbildad biolog, med en brokig yrkeskarriär som vaktmästare, biståndsarbetare, illustratör, barnboksförfattare mm. Har legat i politisk träda sedan 80-talet, men har nyligen kastat sig in i debatten om det sekulära samhället och försvar av västerländsk kultur.

36 reaktioner på ”Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Svensk fundamentalism

 1. Kuckeliku skriver:

  Politikerna tror inte längre mycket på de etablerade ideologierna och klamrar sig därför fast vid nya vettlösa idéer om att politikens grund är ”allas lika rätt och värde” (Centerpartiet) och inser inte den verkliga innebörden och effekten av vad de påstår. Exempelvis en alldeles gränslös globalism och nivellism.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Allas lika värde” svävar i en egen rymd utan kontakt med verkligheten. – I alla verklighetsrelaterade sammanhang är det olika. – Även där det svider som mest: Ens värde som förmedlare av sitt genetiska arv till framtidens mänsklighet.

  Kravet på instämmande i floskeln är som att kräva ens underskrift in blanko på ett dokument där den förpliktigande texten sedan kan fyllas i utan ens medgivande.

  Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Väljarförakt ger politikerförakt och tillit ersätts med framtvingad underkastelse i värsta fall.
  Du sätter ord på den bekymmersamma situationen på ett elegant sätt.
  Halva befolkningen verkar inte ha vaknat till och vi andra pratar bara med varandra, medan makteliten flirtar med samhällsfientliga islamska sällskap, säljer ut våra nationsgränser i smyg och pysslar med sina karriärer och pensionsfallskärmar.

  Självklart har du rätt i att islam är oförenligt med svenska värderingar. Demokrati, individuella fri- och rättigheter, jämställdhet mellan könen, åsikts-och yttrandefrihet, religionsfrihet, kvinnofrid, sekularitet, vetenskaplig grund för kunskap, likhet inför lagen, barns rätt enligt barnkonventionen…..
  detta är exempel på våra viktigaste svenska värderingar och som vi i generationer på olika sätt har kämpat för i vårt land och i övriga västvärlden.

  Allt detta är islam emot.

  Det är oerhört viktigt att vi vågar ifrågasätta islam. Islam är en politisk rörelse med religiös övertygelse som kraftfull metod.

  Även om man vill respektera enskilda människors tro, så betyder inte det att man inte får eller ska granska och kritisera en religion likaväl som någon annan sorts ideologi. Vi har ingen anledning att acceptera eller respektera inhumana och intoleranta ide’er eller sedvänjor för att de råkar ses som absoluta och heliga av utövare och makthavare inom islam.

  Vi får strunta i att islamofobkortet dras direkt precis som vi får strunta i att rasistkortet dras direkt om man kritiserar den vettlösa invandringspolitiken.

  Islam hör inte hemma i Sverige.

  Folk behöver vakna upp och välja politiker som vill och vågar värna om våra gränser och våra grundläggande värderingar och som vågar spola de fördummande och intoleranta ”postmoderna” ide’erna. Vi behöver intelligenta och hederliga politiker.

  Varför ska vi ha en ärkebiskop som inte ens värnar om den svenska kristnas kyrkan och som bevisligen har suspekta värderingar eftersom hon fjäskar för islam? Och varför ha kvar en gammal surkart till vänsteraktivist att leva gott i Bryssel fast hon egentligen är motståndare till EU och som överser med mord och terror bara aktivisten har ”rätt” grupptillhörighet?

  Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Har du läst Koranen? Har du observerat vad muslimer världen över åstadkommer? Hur behandlas kvinnor i islam? Jag ser faktiskt ingen anledning alls att respektera någon som bekänner sig till denna ideologi, varför skulle jag det, tvärtom. Jag tror vi håller med varandra men jag ser ingen grund för att respektera någon som har islam som tro.

   Gillad av 3 personer

  • BMI skriver:

   Hej Eva,
   Även du sätter ord på den bekymmersamma situationen på ett elegant sätt.

   En bekant till mig berättade för några veckor sedan att hon satt i sin trädgård lite i skymundan och utanför hennes staket promenerar en somalisk höggravid kvinna med fyra barn förbi. Den äldste, en pojke ungefär 6 år, springer fram till staketet och börjar slita i pionerna innanför. Min bekant springer fram och frågar ”vad gör du” – pojken svarar ”plockar blommor” och då säger min bekant ”du får väl be om lov först” och då svarar pojken med ett hånflin på läpparna ”snart är det ni som får be oss om lov” och så springer han därifrån.

   Gillad av 2 personer

 4. malmobon skriver:

  Ligger mycket i J-O Sandgrens artikel. Frågan är hur vi hamnat där?

  För egen del tror jag svenskar haft det för bra under flera årtionde. Inga krig. Svenskar har glömt ordet överlevnad. För våra kommande generationer, som pensionär.

  Jag ser islamiseringen växa fram i Malmö. Mycket skrämmande. Jag ser hur styrande politiker gör små eller stora förändringar för att mångkulturen skall få mer plats. Tror inte en s.k. vanlig malmöbo ser detta. Fullt upptagen med sig själv, tänker inte, ser inte, hör inte.

  Jag rör mig alla kretsar. Umgås med muslimer, hjälper dessa på mitt sätt. Umgås med rika fastighetsägare, affärsfolk. Åker buss i Malmö när jag inte behöver bilen.

  Är i olika områden. Ser, hor, lyssnar. FATTAR. SD måste vinna. I annat fall är vi körda.

  Gillad av 2 personer

 5. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Nyligen läste jag följande inlägg från en vänstermänniska i en kommentarstråd på Facebook mellan denne och en högermänniska:
  “De här pensionärerna har byggt upp Sverige med sin svett och sitt blod. Ni andra sitter och skördar frukterna av detta. Vissa av er har inte gjort en bråkdel för landet men sitter och lyfter skyhöga löner.”
  Men, tänkte jag, du är tokvänster och därmed förmodligen(?) positiv till obegränsad invandring (även om inget om just detta nämndes i tråden), skulle inte invandrare också skörda frukterna på ett oförtjänt sätt?
  Då slog det mig! Det skiter du i! Du är helt enkelt så indoktrinerad i ditt tänk att du förväntar dig att vare sig du (med eller utan invandring) eller migranterna någonsin kan få ett bättre liv än det bedrövliga liv du har nu, eftersom det ändå alltid kommer att vara de som “sitter och lyfter skyhöga löner” som “skördar frukterna”.
  Så det bästa du kan göra i din klasskamp är att spä ut soppan så mycket det bara går till dess det inte finns några frukter kvar att skörda. Du tycker själv att du får det bättre så länge som ALLA får det sämre, inklusive dig själv.
  Så, med anledning av det av Jan-Olofs ovan skrivna, den svenska PK fundamentalisten går inte att nå så länge hon är “hell-bent” inställd på att INGEN medborgare som var faktiskt närvarande när frukterna skapades också skall få skörda frukterna. Rika, fattiga, män, kvinnor, obestämda, gamla, unga, friska, sjuka, handikappade, väl- eller outbildade, arbetare, barn eller pensionärer – för att undvika att ingen är med och skördar orättfärdigt, så skall ingen få skörda!
  Bättre då att ge bort alltihop, och vad bättre grupp – i maximal total motsatsställning till svenska åsikter och normer – finns det att ge bort allt till, än fundamentalistiska islamister…

  Gilla

 6. Thomas Ek skriver:

  Vilka var det som dog i Aushwitch?

  Nedanstående text är hämtad från en spansk dagstidning och är skriven av den spanska författaren Sebastian Vilar Rodriguez. (Ursäkta längden.

  I walked down the streets in Barcelona and suddenly discovered
  a terrible truth – Europe died in Auschwitz . . .
  We killed six million Jews and replaced them with 20 million Muslims.
  In Auschwitz we burned a group of people who represented culture,
  thought, creativity, talent. We destroyed the chosen people, truly chosen,
  because they produced great and wonderful people who made great
  contributions to the world, and thus changed the world.

  The contribution of today’s Jewish people is felt in all areas of life:
  Science, art, international trade, and above all, as the conscience
  of the world. Look at any donors’ board at any symphony, art museum,
  theater, art gallery, science center, etc. You will see many many
  Jewish surnames. These are the people who were burned.
  Of the 6,000,000 who died, how many would have grown up to be
  gifted musicians, doctors, artists, philanthropists?

  And under the pretense of tolerance, and because we wanted to prove to ourselves that we were cured of the diseases of racism and bigotry, Europe opened our gates to 20 million Muslims, who brought us stupidity and ignorance, religious extremism and lack of tolerance, crime and poverty, due to an unwillingness to work and support their families with pride.

  They have blown up our trains and turned our beautiful Spanish cities
  into the third world, drowning in filth and crime.
  Shut up in the apartments they receive free from the government,
  they plan the murder and destruction of their naive hosts.

  And thus, in our misery, we have exchanged culture for fanatical hatred,
  creative skill for destructive skill, intelligence for backwardness and superstition.
  We have exchanged the pursuit of peace of the Jews of Europe and
  their talent for a better future for their children, their determined
  clinging to life because life is holy, for those who pursue death,
  for people consumed by the desire for death for themselves and
  others, for our children and theirs.

  What a terrible mistake was made by miserable Europe.

  Recently, the UK debated whether to remove The Holocaust
  from its school curriculum because it ‘offends’ the Muslim population
  which claims it never occurred. It is not removed as yet.
  However, this is a frightening portent of the fear that is gripping
  the world and how easily each country is giving in to it.

  It is now approximately seventy years after the Second World War
  in Europe ended. This e-mail is being sent as a memorial chain,
  in memory of the six million Jews, twenty million Russians,
  ten million Christians, and nineteen-hundred Catholic priests who
  were murdered, raped, burned, starved, beaten, experimented on and
  humiliated. Now, more than ever, with Iran, among others,
  claiming the Holocaust to be ‘a myth,’ it is imperative to make sure
  the world ”never forgets.”

  This e-mail is intended to reach 400 million people.
  Be a link in the memorial chain and help distribute this around the world.

  How many years will it be before the attack on the World Trade Center
  ‘NEVER HAPPENED’ because it offends some Muslim in the United States?
  If our Judeo-Christian heritage is offensive to Muslims, they should pack up and move to Iran, Iraq or some other Muslim country.

  Gillad av 3 personer

  • Vårt folks överlevnad skriver:

   Thomas Ek:

   Det var inte ”vi” om dödade judar.

   De var inte anhängare av Västerlandets upplysningsidéer som mördade judarna. Det var anhängare till värderingar på tvärs med dessa idéer som var ansvariga.

   Judemorden var i själva verket en intern uppgörelse mellan två grenar av den socialistiska ideologin — nationalsocialismen och kommunistsocialismen — där den förra, inte utan visst fog, uppfattade kommunistsocialismen som uppfunnen och till avsevärd del dominerad av judar, och vars ideologi stått bakom oerhörda massmord i Östeuropa under 20- och 30-talet — däribland kommunisternas massmord på kulakerna i Ukraina, som dog i större antal än judarna — och som under samma decennier var på väg att även infiltrera och hota Tyskland existentiellt.

   Det här perspektivet har de flesta nog inte reflekterat så mycket över, eftersom kommunistsocialisterna tyvärr tillhörde Andra världskrigets vinnare och därefter kunde vara med och skriva historien.

   Vi har därför sålede gradvis – genom att de infiltrerat våra universitet, skolor och statsförvaltning, med politiskt vinklade skolklassresor till Auschwitz, etc — kommit att manipuleras av socialister, som fräckt friskrivit sig för sina interna uppgörelser, som resulterade i mordet på judarna, och istället slängt detta i knät på oss i Västerlandet, eftersom vi som genomskådats som bara alltför mottagliga för självkritik.

   Arvtagare till sovjetkommunisternas världsbild har därvid efterhand blivit dominerande i kulturetablissemangen i Väst.

   De av oss som försvarar nationella liberala demokratier och våra egna folkparlament, och är stolta över hur dessa de facto framgångsrikt försvarat Västerlandet under hela 1900-talet mot olika former av socialism, har nu därutöver ställts emot ett ytterligare hot av samma socialistiska andas barn — GLOBALISMEN — med dess allt större och mer centraliserade, korporativistiska, byråkratiska och sovjetiserade kolosser (EU och det federalt allt mer centralistiska USA) och dess nu importerade islamiska marktrupper, till synes för att hålla de egna befolkningarna i skräck och schack.

   Istället för att det är arbetarklassen som ska utplåna sina borgerliga påstådda plågoandar, är det nu således ”minoriteter”, dvs muslimer, som ska ta över och utplåna vita män. Detta är kontentan av neomarxistiska multikulturpolitiken som vi övermatas med i alla globalisternas tillgängliga propagandakanaler.

   Socialisternas/globalisternas vinklade hjärntvätt har varit så framgångsrik, att följden av detta har blivit att allt hälsosamt försvar av nationella demokratiska folkparlament — alltså de krafter som faktiskt lyckades stå emot den internationella socialismens framstötar under Andra världskriget och även Kalla kriget — numera, bland folk som inte reflekterar, betraktas som något negativt.

   Det var alltså ideologiska socialister som mördade judar, men det är ändå vi icke-socialister som ska känna skuld och skämmas för det och — med hjälp av vårt dåliga samvete för något vi inte gjort — stå ut med att våra nationella demokratiska länder och hela den Västerländska civilisationen nu är på väg att gå under.

   Ironin är total.

   Gillad av 6 personer

 7. BjörnS skriver:

  En bra analys av läget. Man får dock inte glömma media roll som under lång tid har verkar för fundamentalistisk PK-ism. Fakta och objektivitet har i bästa fall varit rundningsmärken. I en sådan värld är det svårt för politiker att föra en pragmatisk politik som gynnar landets medborgare och därmed att bygga förtroende. Vill politikerna göra något konkret för att öka allmänhetens tillit så är det att reformera public service och se över presstödet. Tillit bygger på att man inte känner sig manipulerad.

  Gillad av 3 personer

  • BMI skriver:

   Apropå ditt inlägg, om inte redan gjort så läs gärna Fredrik Antonssons blogg iotakt.se av idag – ”Medierna och makten”.

   Gilla

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Släng ut Islamismen,
  både ur Svenska Kyrkan o Sverige!

  Hur naiva får vi lov att vara?

  När man en giftorm vid sin barm,
  då får man räkna med att bli biten!

  Stoppa ”flyktinginflödet” från dessa kulturer!

  Gillad av 3 personer

 9. Moab skriver:

  Bra observationer, det är precis så att politikerna missbrukar en gammal tillit i samhället. Det finns ingen väg tillbaka för man har inte ens kompetensen kvar inom politiken för att ”göra ett bra jobb”, istället så är polarisering det vi kommer att se. Bland vänner så har vi nästan slutat diskutera, alla vet vad som behöver göras, det finns bara ett parti att rösta på, bättre att prata om konstruktiva saker.

  Vi gräver skyttegravar, i ett samhälle med mindre stat och skattebas så hade det kanske inte varit så allvarligt att samhället polariseras, man hade skaffat privat bevakning etc, och segregerat sig, som i exempelvis Sydafrika. Men när den ena sida tar skattemedel för att finansiera sin världsbild och utopi av de som inte delar den, då är ett sammanbrott givet för eller senare, obalansen är för stor. Varför skall man betala skatt för att finansiera något man hatar? Någon ser strejkade barn som flyr krig, andra ser vuxna parasiterande våldtäktsmän, hur överbryggar man det?

  Gillad av 2 personer

 10. Bengan70 skriver:

  J-O Sandberg skriver mycket klokt om pk-ismen. I tillägg några egna funderingar:
  Den samlade journalistkåren, med få undantag, sysslar ofta med att beskriva våra ”utsatta” eller ”utanförskap områden” utifrån synpunkten att det är samhällets fel att de blivit så. Följaktligen är det synd om de som bor där och måste få mer stöd av snart sagt alla slag.
  Dock har jag inte sett ett realistiskt förslag om hur dessa enklaver åter ska lyda under svensk lag och integreras i vårt samhälle.
  Sanningen är nog att dessa områden för alltid är förlorade.

  Gillad av 1 person

  • Vårt folks överlevnad skriver:

   ”Dock har jag inte sett ett realistiskt förslag om hur dessa enklaver åter ska lyda under svensk lag och integreras i vårt samhälle. Sanningen är nog att dessa områden för alltid är förlorade.”

   Nej, de fientliga territorierna i vårt land ska återbördas till svenska folket, via polis, militär och ev frivilliggrupper. Etniska svenskar i områdena ska befrias och fientliga ockupanter ska oskadliggöras.

   För att detta ska ske, krävs att vi etniska svenskar rätar på ryggen och kastar av oss nymarxisternas multikulturella ok.

   Sverige förblir Sverige — eller förvandlas till Sverigestan. Det finns inget mellanting.

   Tiden och den demografiska utvecklingen talar INTE för vår sak, fienden förökar sig med sin höga nativitet för varje dag som går.

   Men inget är omöjligt, bara man vill. Vi måste agera skyndsamt och utse ledare som prioriterar vårt folks överlevnad.

   Ju tidigare vi agerar för att vända utvecklingen, ju fredligare kan vi göra det.

   Gillad av 1 person

 11. heraldikern skriver:

  Verkar fortfarande inte som om det gått upp för Svenska folket varför detta sker i Sverige! De som tror att våra politiker är så dumma, eller rättare sagt deras politiska rådgivare och experter, så att dom skulle med alla möjliga medel importera, för det är det det handlar om, migranter som är helt dysfunktionella, titta i de länder de kommer ifrån, så att de på bara två generationer skulle bli en majoritet i landet. De som tror att vår Svenska kyrka med Ärkebiskopen i spetsen omhuldar den mest människofientliga religionen som finns och ser positivt på invandringen och erbjuder ”samarbete”! De som tror att Påven skulle gå ut och uppmana Europa att ” ni måste ta emot mera flyktingar, även ekonomisks flyktingar”! De som tror att Goldman Sachs högste chef byter jobb till att bli chef för FNs Flyktingorganisation för att han tycker synd om flyktingar. De som tror det är verkligen naiva. Det finns en bakgrund till detta. Och det är bara att tänka lite längre och följa pengarna så hittar ni svaret!

  Gillad av 1 person

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Fundamentalistiskt tankegods har alltid varit det största hotet mot mänskligheten. För en tid trodde vi att detta tillhörde historien men allt tyder på att det kan bli än värre i framtiden inte minst som en följd av Internet och alla slag av sociala nätverk. Det behövs inte mycket fantasi för att inse vad totalitära stater kommer att ta sig till. Ola Wong visar vad Kina gör i dagens SvD. Der svenska samhället med sin utpräglade faiblesse för självcensur behöver knappast en totalitär stat, det räcker bara att rycka i några tåtar så kommer alla ”obekväma” tankar att försvinna som ett skott. Om det blir inne att förflytta sig genom att hoppa på ett ben så kommer detta att hända. Mentalt gör man det redan. Exemplen är legio som att rensa ut litteratur och konst som inte PK-ismen godkänner eller galenskaper inom ”klimatpolitiken” som att oroa sig för pruttande kossor.

  Gilla

 13. MartinA skriver:

  Måttet på Islams framgång är andel av jordens människor som lyder under Sharia. Och enligt den måttstocken går det enormt bra för Islam.

  Gilla

  • Fiat Lux skriver:

   Lite off topic, men varför skriver du och alla andra ”reblogga”? Är det en uppmaning till läsaren att reblogga? Varför inte skriva ”rebloggade” eller ”rebloggat”, om du vill meddela att du har rebloggat något?

   Gilla

   • Fiat Lux skriver:

    Jag hittade för övrigt svaret i en annan blogg. Det är ett automatiskt genererat meddelande från WordPress, som alltså är skurken som misshandlar det svenska språket.

    Gilla

 14. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressant och tankeväckande text. En synpunkt:

  ”Tilliten uppstod dock inte ur intet. Den var en följd av att många politiker under efterkrigstiden gjorde ett hyfsat jobb”. Nja det kanske inte är direkt fel att påstå detta men tilliten var framförallt något som fanns i folkdjupet. Innebörden var att man kunde lita på att ens medmänniskor inte skulle missbruka ens belägenhet om man skulle råka hamna i en sådan.

  Idag är denna tillit bortblåst och den första instinkten man har är misstänksamhet inför ovanliga situationer. Varför det blivit så har givetvis många orsaker men en är tillförseln av många människor med en annan syn på moral. När jag var liten så var det inte så noga med att låsa huset på nätterna, nu kan man inte vara på baksidan av tomten utan att låsa. Glömmer Du något värdefullt kan Du räkna med att det är borta. En bekant till mig hade besök av en grekisk familj och var i en kyrka där en handväska låg kvarglömd, den grekiska reaktionen var ”varför tar Du inte väskan?”. Glömmer Du något värdefullt på Arlanda så stjäls det av personalen (egen erfarenhet och ingen idé att kontakta Swedavia). Vad tror vi händer med hemtjänsten när personer med annorlunda syn på vad som är mitt och Ditt blir vanliga där?

  Gilla

 15. Linden skriver:

  Jag har ofta undrat hur ett modernt, rationellt land som Sverige, kan vara så mottagligt för islamisering. Är inte svenska värderingar raka motsatsen till sharialagar, antisemitism, hedersvåld och barnäktenskap?

  Till det kan man lägga att kvinnorna är de största tillskyndarna av fri invandring och åtföljande samhällsutveckling.
  Man frågar sig vilken kroppsdel det är som styr? De muslimska kvinnorna, huckleklädda och fjättrade i hemmet. Allt manfolks tjänare och ska tåla en örfil utan gnäll.
  Trivs inte den svenska kvinnan med jämlikhet?

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Dagens Arnstberg har några funderingar runt detta:

   https://morklaggning.wordpress.com/2017/08/12/den-sabbade-kvinnorollen/#more-16705

   ”Min före detta söderhipster var jättegullig, frånskild med barn. Intresserad av biodynamiskt odlade grönsaker, Simone de Beauvoir, Caitlin Moran och knyppling, samtidigt som han hejade på Hammarby.
   Snygg på ytan med rockabillyfrilla och tatueringar, men inuti som en femåring. Sexuellt var det en katastrof. Han var väl insatt i feministisk teori och genus och väldigt mån om att jag som kvinna skulle känna mig tillfreds med allt. Jag vill inte ha nåt nervöst mähä som inte kan slappna av i rädsla för att jag ska bli ”kränkt” bara för att han råkar vilja knulla. Det var så sjukt avtändande när han knappt kom för att ”hans orgasm inte var så viktig”. Jag klarade inte av det till slut.”

   Stackars svenska kvinnor 😉

   Gilla

 16. Henric Ankarcrona skriver:

  Tre funderingar:
  – läs Erland Sellberg, prof em i ide’historia, som skriver i dagens SvD: tilliten har gamla rötter bl a genom skatteböndernas markägande och politiska roll i ståndsriksdagen.
  – Hynek Pallas recension i DN för ett par dagar av Victor Bankes bok Andrum: Pallas hänvisar till ”lösa spekulationer” om motsättningar mellan svenska värderingar och klansamhällen; vilket land bor Pallas i?
  – en god vän refererade till några snickares erfarenheter av att bo i Hylte Bruk: efter 17.00 går inga svenskar ut; då regerar invandrarna i det samhället; sant eller inte, det visar på armosfären i delar av Sverige

  Gilla

 17. Bo Svensson skriver:

  Ju bättre muslim man är, desto sämre människa enligt den måttstock som gällt här förut.

  Islam innebär väl ständigt bekräftad underkastelse under en tänkt härskare där ovan, varigenom man själv i sin tur får rätt att förnedra alla andra som inte själv förnedrar sig på samma sätt. – En ”religion” tillyxad för att passa män med stark lust att kränka och kvinnor med stark lust att bli kränkta. – Rabiat hat mot verkliga och inbillade fiender är både tillåtet och rekommenderat och man har speciella ritualer för att hata vid återkommande tillfällen.

  På denna grundstomme går det ju inte att bygga vidare och få till något som är värt respekt och hänsyn och det har heller ingen lyckats med.

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Tillit är kulturellt bundet och har med de olika system som bildar samhället att göra, de värderingar och tankesätt som bildas där. Att försöka spåra förändringen till ideologier och ismer leder fel, det är exempelvis lättare att spåra nazisternas utpekande av judarna till det politiska behovet att peka ut en grupp, en orsak till eländet, och därigenom skrämma övriga till anpassning. Det tjänade ett syfte. Rimligen spårade syftet sedan in i den övergripande ideologin om tyskar som herrefolk som skulle underkasta öst Europas slaver och göra dem till herrerasens tjänare. Det var fler än judar som spärrades in och som dog i koncentrationsläger; judar, zigenare, politiska motståndare, rashygieniska objekt mm. Ett folk, en nation och myten om att man förlorat WW1 pga en judisk konspiration drev Det är intressant med det stöd d åtnjöt från en del av Islams ledare i mellersta östern.

  Man kan lära sig en hel del av historien trots att den inte upprepar sig. Människomassor är svaga för rumphuggna argument som tilltalar deras mer ogenomtänkta och känslomässiga resonemang. Man kan även konstatera att de ledande eliterna ofta fångas av sin egen retorik och sina ideologier och slutar se på världen med öppna ögon. Det är inte alla ideologier som mött en Den Xiao Ping, som konstaterade att oavsett om en katt var svart eller vit så var det viktiga att den fångade möss. Därpå släppte man loss marknadsreformer och kapitalism i Kina, men an gjorde det stegvis och pragmatiskt. Nu har man förvisso problem av olika slag, men det visar ändå skillnaden mellan hur mycket ideologi styr människor, särskilt framträdande om vi ser på skillnaden mellan fd Sovjetunionen och Kina. I det första fallet stod svenska och andra ideologer, nyliberaler, på kö och hävdade att allt skulle ordna sig om man bara släppte loss chickterapi – fria marknader skulle skapa institutioner av egen kraft. I Kina valde man att styra efter eget huvud, man tittade på sydöst asiatiska utvecklingsmodeller – Syd Korea, Taiwan, Singapore, Japan – och anammade en modell där man ändå behöll partiet som styrmedel för samhället.

  Den tredje viktiga lärdomen, den som kan dras utifrån väst Europas framväxt som industriellt kapitalistiskt och demokratiskt om vi ser det under några hundra år och när vi ser på krig och politik är den viktigaste och mer fundamental. Man ska aldrig underskatta bristen på kunskap! Okunskap styr mer av världen än vad vi vill medge. Vi såg det i Irak, där USA vann kriget, men förlorade freden. Det intressanta är inte den ideologiska biten eller att man ljög för befolkningen och ignorerade information om att inga massförstörelsevapen fanns. Det intressanta är hur USA med CIA, tillgång till Israelisk underrättelse information, stora universitet och mängder av intelligenta personer så fullständigt underskattade de geostrategiska konflikterna mellan Iran (shia) och Saudi Arabien (sunni) och de interna regionala och befolkningsmässiga konflikterna i Irak. Det är häpnadsväckande och kan inte förklaras med något annat än okunskap. Konspirationsteorier finns det gott om och det som kännetecknar sådana är att de bygger på eb dominerande grupp och dess intressen och att de styr komplexa skeenden. Judarna är utpekade, det är väl klart, anser människor med rötter i Islamska länder i fjärran östern, sådana som vuxit upp i Sverige, att allt handlade om att skapa kaos i mellersta östern för att skydda den judiska staten. Från vänster för man fram att USA ville åt oljan.

  Låt oss konstatera att vi har eliter i Sverige som saknar förstånd. Det är hela orsaken till att det ser ut som det gör. De som tror sig tjäna på ett splittrat Sverige där solidariteten urholkas med försvinnande tillit kan endast vara nyliberala krafter inom näringsliv, borgerlighet, borgerliga tidningar. De har naturligtvis alldeles fel. De sågar av grenen de sitter på. Men sådan är okunskapens natur. Vänstern i form av miljöparti och vänsterparti är ju idealistiska rörelser utan sunt förnuft. Vad som rör sig där kan man bortse från, men hur kan det komma sig att den pragmatiska socialdemokratin förfallit så? Socialdemokratin har inte, om man ser det historiskt, haft monopol på makten i Sverige om man så suttit oavbrutet i regeringsställning under femtio år. Det har hela tiden funnits potentiella motkandidater och man har bildat koalitionsregeringar och sökt stöd i riksdagen. Man har också lutat sig mot och tagit hänsyn till krafter i samhället som näringsliv och fackföreningar. Blockpolitiken är nog mer ett arv efter borgerlighetens mobilisering på 80-talet och fick grogrund av Ingvar Carlsson 1994 när han avvisade att regera med Folkpartiet och ett arv efter Bildt regimen och därmed har man satt sig i knäna på. flumvänstern inom Mp och V. Förvisso fanns goda skäl att avvisa Folkpartiet som satt sig på finansministerposten och socialministerposten under Bild regimens misslyckade kronförsvar, som kostade så mycket arbetstillfällen i onödan, men det skapade den politiska miljö Persson sedan agerade inom (och därmed omöjliggjordes åtstramning av invandringspolitiken (se Lucia beslutet 1989)). De riktigt fula fiskarna på invandringspolitikens område är herrar Rheinfelt och Borg, som under åtta år släppte loss inflödet. Inget hindrade dem från att strama åt mha Socialdemokratin.

  Så vad har vi för ideologiska blockeringar idag? Varför för t.ex. SD en politik som närmar sig moderater eller varför tror Det Goda Samhällets skribenter och läsare att det är en kamp mot kulturvänstern och vänstern generellt? Jag tror inte det är en realistisk syn på Sverige bakom det.

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Högermänniskor vill inte hitta problemen på högersidan. Kanske vill de till och med genom mer eller mindre meningslösa angrepp på vänstern dölja att det i själva verket är deras egna kompisar som skapar problemen. Vilken roll har Timbro och en massa andra näringslivsrelaterade organisationer haft för att skapa våra gigantiska framtidsproblem? Sannolikt en oerhört stor roll.

   Gilla

 19. csaba43 skriver:

  Det finns en uppsjö av förklaringar varför det ser ut som det gör. Låt mig bidra med en till genom en citat från Sture Linners ; Mulåsnan på Akropolis. ”Denna extrema individualism (grekisk) ligger mycket nära anarkin, För egen del måste jag bekänna att jag ofta finner den befriande i jämförelse med exempelvis svenskens fåraktiga foglighet inför de makthavande” Något att tillägga?

  Gilla

 20. Madelaine Fusfield skriver:

  Vet inte om man kan generalisera att samhällen genomsyrade av tillit är de mest demokratiska. Vi har ett talesätt här som bygger på att man verifierar tilltron, ”trust but verify.” Blind tilltro är like med naivitet, särskilt i affärssammanhang. Jag har mycket svårt att förstå hur blind tillit kan ses som annat än bristande självbevarelsedrift. Sverigfe är litet men världen är stor och det är nog dags för svenskar att vakna upp till verkligheten. Det betyder inte att man kastar demokratiska ideaal över bord, enbart att man inser inte alla människor delar ens ideal.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.