DGS engagerar sig i kyrkovalet 2017

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med sex miljoner betalande medlemmar. Den är världens tredje rikaste protestantiska kyrka och åtnjuter ett högt förtroende hos Sveriges befolkning. I ett av världens mest sekulariserade länder är Svenska kyrkan en maktfaktor i samhället. Vad den anser, vill och gör har betydelse.

Men vad är egentligen Svenska kyrkan, vad vill den – och vad bör den vara?

Trots att Svenska kyrkan sedan år 2000 formellt sett är skild från staten, styrs den fortfarande av förtroendevalda och tre politiska partier – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna – vägrar att släppa greppet om kyrkan. I höstens kyrkoval kommer dessa politiska partier att kämpa om makten, sida vid sida med politiskt obundna nomineringsgrupper.

Men valdeltagandet är lågt i kyrkovalen, för fyra år sedan utnyttjade bara tolv procent av medlemmarna sin rösträtt. Ett så lågt valdeltagande öppnar upp för en situation där små men starka intressegrupper kan vinna stort inflytande genom att mobilisera sina väljare och sedan styra Svenska kyrkan i en riktning som är förenlig med gruppens ideologi men inte nödvändigtvis stöds av majoriteten medlemmar.

Samtidigt valde över 90 000 medlemmar att lämna Svenska kyrkan under förra året, vilket var nytt rekord. Det finns många orsaker till utträdena. Från svenskkyrkligt håll har ekonomi och ideologisk övertygelse lyfts fram. Men en ny orsak är att kyrkan alltmer har kommit att betraktas som en arena för politiskt färgade upprop och manifestationer, vilket många medlemmar ställer sig kritiska till.

Konsekvenserna av denna förändring är tydliga: Svenska kyrkan har fått en allt tydligare politisk framtoning, samtidigt som den unikt kristna förkunnelsen har tonats ned. Förändringarna har gått fort. Vill vi hjälpa Svenska kyrkan att hitta tillbaka till det som är kärnan för varje kristen kyrka – förkunnelsen av det kristna Evangeliet och bekännelsen av Gud som Fader, Son och Ande – så måste vi göra våra röster hörda i kyrkovalet i september.

Det Goda Samhället betraktar Svenska kyrkan som en viktig del av det svenska samhället och det svenska kulturarvet. Framför allt anser vi att Svenska kyrkan ska vara en tydligt kristen kyrka. Vi anser även att Svenska kyrkan måste anses myndig och kapabel att ansvara för sig själv utan politisk inblandning och att skilsmässan mellan stat och kyrka måste drivas igenom fullt ut – för Svenska kyrkans och hennes medlemmars skull.

Vi betraktar kyrkovalet 2017 som ett ödesval för Svenska kyrkan.

Genom en serie texter och debattinlägg vill vi därför under tiden fram till kyrkovalet den 17 september belysa och granska Svenska kyrkan. Vilka har exempelvis makten över Svenska kyrkan? Vilken verksamhet ägnar sig Svenska kyrkan åt – och vilken verksamhet borde hon ägna sig åt? Hur ser omvärlden på Svenska kyrkan? Är Svenska kyrkan så politiskt styrd som vissa påstår? Kan du som medlem påverka Svenska kyrkan – och i så fall hur kan du göra det?

Du som är medlem i Svenska kyrkan har makt att förändra, så gå och rösta den 17 september! Du som inte är medlem i Svenska kyrkan hinner fortfarande begära inträde för att bli röstberättigad även du.

/Redaktionen

13 reaktioner på ”DGS engagerar sig i kyrkovalet 2017

 1. Petrus skriver:

  Vad finns det att rösta på i kyrkovalet för den som vill ha traditionell ersättningsteologi av den typ som var dominerande fram till 1960-talet i stället för dispensationalism (Frimodig Kyrka och i viss mån även SD) eller HBTQ-kristendom (alla övriga utom möjligen SD)?

  Gillad av 1 person

 2. Mats R skriver:

  Det väcker ingen förvåning att kyrkan, med sin tyngd och sin rikedom, skulle bli utsatt för försök till ”maktövertagande” av politiska krafter. Att kunna använda kyrkan för att främja den egna politiska agendan, och dessutom kanske bli rikligen arvoderad för detta, måste vara en nåd att stilla bedja om för varje sann maktspelare. Därför blir det nog svårt att avpolitisera kyrkans ledning, om det nu är det man vill. Man kan förvisso byta politisk inriktning på den, men den kommer ändå att vara politisk. Oavsett politisk inriktning, så kommer dessutom alltid ett antal medlemmar att känna sig förfördelade, antingen är kyrkans ledning för radikal eller också är den för konservativ. Visst, man kan införa regler om att partier som är verksamma även utanför den kyrkliga sfären inte får ställa upp i kyrkovalen, men då kommer det bara att skapas bulvanpartier i stället (om jag inte minns fel så har väl i alla fall SD redan praktiserat något liknande).

  Min slutsats är därför denna: Enda sättet att avpolitisera kyrkan är att återförena den med staten och ge den ett grundlagsskydd mot försök till politisering. Dixi et salvavi animam meam!

  Gillad av 1 person

 3. Werner von Winkelbaum skriver:

  Tacksam for initiativet. Mycket bekymrad over den vag den svenska kyrkan tagit under senare ar. Ser fram emot informerande artiklar.

  Werner

  Gillad av 3 personer

 4. Lennart Anderson skriver:

  Det är egentligen helt inkonsekvent för kyrkan att styras av politiska partier. Varför?
  Jo ,kyrkan är ju egentligen själv en typ av parti. Målet med kyrkan är desamma som för politiska partier, dvs hjälpa och stöda människor till en större trygghet, mer förtroende och bättre liv genom sin ideologi.
  Och få denna förmån genom att tillämpa det uppförande som uppfyller dina prioriterade önskemål. Att åtminstone tro på att partiet eller kyrkan kommer att uppfylla delar av de utfästelser som ställs.
  Lika väl som vänsterpartiet agerar när det gäller att framföra sina kollektiva lösningar måste väl kyrkan föra fram sin ideologi och sitt program och inte ta upp andra politiska partiers tankar , vilket då blir en sorts decemberöverenskommelse.
  Den kristna kyrkan ( liksom vad gäller alla andra religioner) har sin egen grund att stå på, med de tankar som finns i Bibeln och tolkningar av denna.
  Kyrkan skulle kunna genomföra val ,men då med förslag från ” inre partier” som representerar olika alternativ för religionens verksamhet och som sedan kunde bli föremål för omröstning.
  Risken är bara att tron eller otron hos människorna ändå kommer att störas av administrativa eller PR-mässiga agendor eftersom vi människor är benägna att både spara tårtan och äta upp den.

  Gillad av 1 person

 5. Gösta Johnsson skriver:

  Bort med de politiska ”fingrarna” i kyrkan. Men hur vår nuvarande ärkebiskop kunde väljas till det högsta ämbetet är en gåta. Hon blandar ju in islam och kommer att på sikt förstöra kristendomen i Sverige om hon får hållas. Hoppas att hon snart blir utbytt mot en som försvarar vår kristna tro och våra traditioner.
  Viktigt dock – i nuvarande läge – att delta i kyrkovalet så att en majoritet av icke socialister tar över ledningen. S+V är det stora hotet som försöker politisera vänsterut i kyrkoförsamlingarnas verksamheter.

  Gillad av 1 person

 6. Rikard skriver:

  Hej.

  Lycka till.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare, och gudlös som lämnade kyrkan så fort jag blev myndig

  Gilla

 7. Nessa skriver:

  Jag är en av de som lämnade svenska kyrkan förra året. Min enda orsak var Antje Jackelén, och det angav jag också vid min skriftliga utträdesansökan. Om jag går med igen lär hon ändå sitta kvar (jag kan inte se att det finns politisk möjlighet att avsätta en ärkebiskop, gör det det så vore det intressant att höra om det på DGS). Så länge hon är kvar är det omöjligt för mig att gå med igen, hon är en skymf för hela kristenheten.

  Gillad av 1 person

 8. Jonas M skriver:

  Lösningen är enkel; lagen om Svenska kyrkan upphävs och endast begravningsverksamheten regleras i lag. Staten ska alltså inte bestämma att Svenska kyrkan ska vara en ”öppen, demokratisk, folkkyrka”. Det ska då inte heller finnas några val till kyrkomöte eller stiftsfullmäktige på samma sätt som idag utan endast på lokal nivå till kyrko- och pastoralråd av vanliga frivilliga som inte uppbär särskild ersättning. All makt i teologiska frågor, om moral, liturgi mm finns hos biskoparna. I kyrkan finns det då vigda tjänare, tjänstemän samt frivilliga.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.