Vem är uppdragsgivaren?

Patrik Engellau

I Ann Heberleins utmärkta bok Den banala godheten finns ett tokroligt stycke som redovisar en granskning gjord av Försvarshögskolan om hur 300 svenska IS-krigare försörjt sig under sin jihad:

… nästan alla [har] uppburit någon form av statligt bidrag under tiden de befunnit sig utomlands för att strida. Vanligast är olika typer av bidrag som kommer från Försäkringskassan som barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Många av dem som ska resa iväg för att delta i terrorhandlingar ansöker också om studielån för utlandsstudier. Polismyndigheten uppskattar att en betydande del av terrorresenärerna har lånat pengar av CSN för att bekosta sin verksamhet.

På ett annat ställe i boken står det att terrorkrigarna vid hemkomsten kan få hjälp med skuldsanering eftersom de ofta finansierat verksamheten med dyra sms-lån.

Man blir inte ett dugg förvånad. Det här är vad man väntar sig. Det konstiga är att ingen verkar ställa sig frågan hur detta är möjligt. Heberlein skriver på ett ställe om ”aningslösa” tjänstemän. I övrigt talar hon om den ”banala godheten”, ett nog så talande begrepp, men det hänger liksom i luften. Handlar det bara om en ny tankefluga, en ny mem som kommer med vinden som en sorts pollen?

Horder av statligt och kommunalt anställda befattningshavare håller på med sådant här (eller med någon annan sorts stödverksamhet för olika förment svaga klienters räkning). De måste veta vad de gör. De kan inte vara omedvetna om hur det hela skulle uppfattas av skattebetalarna och svenskarna i allmänhet om skattebetalarna och svenskarna hade full insikt. Befattningshavarna kan nog som alla vi andra ibland vara obegåvade, men så dum är ingen. Ingen ska lura mig att de saknar koll på vad de sysslar med. De vet lika väl som Hitlers lägervakter visste.

Heberlein drar parallellen. Bokens titel är en anspelning på Hannah Arendts bok Den banala ondskan som handlar om Adolf Eichmanns drivkrafter. Eichmann gjorde bara sitt jobb. Han var en del i en enorm nazistisk apparat som var full av andra människor som också bara gjorde sitt jobb – som var att härska och styra i Tyskland och därmed vinna försörjning, respekt och ära. Nazisterna var Tysklands härskare.

De tjänstemän som betalar ut barnbidrag och studiestöd till IS-krigare och som hjälper dem med skuldsanering, bostadsanskaffning och körkort vid hemkomsten – är de bara en samling individer som av en händelse råkar verka i samma anda och med utgångspunkt i samma PK-ideologi?

Det tror jag inte en sekund. Liksom Eichmann ingick i ett organisationssystem, en social rörelse som förenades av en gemensam ideologi – nazismen – så ingår alla dessa tjänstemän i en motsvarande rörelse med gemensamt tänkande – PK-ismen – som jag har kallat ”politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex”.

Utan insikt om det välfärdsindustriella komplexet kan man inte förstå den kommunala tjänsteman som skuldsanerar jihadisten. Lika lite som man kan förstå Eichmann utan nazismen och dess trogna apparatfolk.

Det handlar inte om fritt svävande idéer, det handlar om makt.

61 reaktioner på ”Vem är uppdragsgivaren?

 1. Agneta Berglöw skriver:

  Man blir mörkrädd och undrar om man skall våga köpa Den goda klokheten av Ann Heberlein denna kunniga författarinna o föreläsare som i rask takt vänder på alla stenar.
  Dessa tunga stenar som socialdemokrater lag över svenska befolkningen så att vi snart inte kan andas.Sverige hela världens socialbyrå.Om man är laglydig beskattas man upp över öronen.Om man missköter sig gör något så vidrigt som terrorresor får man belöning i.s.f. långa straff.
  Något naivare land än Sverige o dess ursprungsbefolkning finns inte..Vi har en finansminister som varje dag dammsuger landet på om hon kan hitta något nytt att beskatta.
  Snart stundar sommarlov för riskdagen.Regeringen kommer att ställa upp på det traditionella gruppfotot på trappan ute vid Harpsund.Omåttligt nöjda över att de har förstört Sverige ytterligare ett år.

  Liked by 10 people

 2. larslindblog skriver:

  Tjänstemän som delar ut svenskarnas pengar till utlänningar och därmed möjliggör Sveriges undergång har givetvis ett ansvar. Poliser som väljer att svärma som myggor kring div politiker , men inte har tid att utreda brott som medborgarna utsätts för , kommer att få förklara sig och ta ansvar för sina val.
  Det är viktigt att visa för kommande generationer att dom ansvariga får någon påföljd och inte kommer undan med en fet pension och avgångsvederlag . Kanske kan våra efterkommande ”vaccineras” mot nya omvälvningar , mot nya svenska varianter av Pol Pot .??
  För övrigt tycker jag att Tunnelgatan i Stockholm skall återfå sitt gamla namn på hela sträckningen.

  Liked by 5 people

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Det jag ser är att varken ett feministiskt eller ens ett jämställt samhälle är hållbart i en omvärld som är extremt patriarkalisk. Ett samhälle skall med lag byggas, inte med känslobaserade värdegrunder. Samhället måste kraftfullt försvaras mot såväl yttre som inre fiender med ett starkt försvar och en kraftfull polismakt. Att ge känslostyrda kvinnor makt och inflytande över statens våldsmonopol innan de har förstått varför den finns är ett ödesdigert misstag för främst kommande generationer kvinnor. De flesta män lär väl kunna anpassa sig till en bättre uppassning i hemmet efter någon generation.

  Liked by 1 person

 4. Sven Andersson skriver:

  Eichmann var en intelligent psykopat.
  Det var inte fråga om ”banal ondska” eller att ”lyda order”.
  Eichmann var en utstuderad lögnare som lurade en hel värld – inte minst Hannah Arendt som helt bortsåg från den möjligheten.

  Gilla

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Till att börja med så vill jag opponera mig mot ett ordval, ”IS-krigare”, trots att jag ju noterat det som gängse.
  Begreppet krigare håller någon form av hedervärdhet. Man neutraliserar en motståndare så gott man kan.
  I fallet med de så kallade ”IS-krigarna” tillkommer en dimension.
  Man avrättar redan neutraliserade motståndare och detta under så plågsamma och förnedrande former som möjligt.
  Då är man inte krigare.
  Då är man satans hantlangare.
  Det är ett rejält snäpp sämre än legoknekten som åtminstone får betalt för att ta livet av folk i strid.

  Vad gäller finansieringen av packets resor, så bör vi kanske först konstatera att utbetalningarna och skuldsaneringen görs helt enligt det regelverk som har beslutats i riksdagen.
  Jag tror knappast någon handläggare hittar på något eget i den saken även om det ibland kan tyckas att man balanserar på marginalen.
  Om handläggarna däremot skulle avslå ett bidrag med motiveringen att han eller hon tycker sig ha skäl att tro att bidraget kommer att finansiera en vederstygglig verksamhet och detta beslut överklagades, så ligger handläggarens framtid i riskzonen, enär denne inte följer regelverket. Det räcker med att den som handhar överklagandet är mer nitisk beträffande reglernas bokstav.

  Nu har finansieringen från svenskt bidragssystem av dessa resor bubblat upp till ytan.
  Är det någon som har hört att det blivit det sjuhelsikes liv i Riksdagen, som det rätteligen borde ha blivit?
  Sveriges socialförsäkring finansierar IS och dess vederstyggligheter!
  Begreppet ”Duktig Idiot” kommer för mig.

  Sålunda anser jag att skulden för det jag menar är fel i bidragshanteringen, skall sökas där skulden finns. Det är inte hos enskilda handläggare.
  Det är hos Regering och Riksdag.

  Liked by 10 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett mycket viktigt och mycket riktigt klargörande. Två kommentarer:

   1. Det undantager inte den enskilde det moraliska ansvaret för åtföjandet av regler som har uppenbart omoraliska följder. De borde ha eskalerat frågan och på så sätt ha medverkat till att den kommer på riksdagens bord.
   2. Det är alldeles uppenbart varför varken eskalering eller egeninitiativ i riksdagen inträffat, ty de möjligtvis oavsiktliga följderna av bidragseländet är oskiljbara från sådana följder som de politiska krafter som har infört bidragseländet hela tiden med emfas har hävdat inte existerar (bidragsmissbruk), eftersom ett accepterande av förekomsten av sådant skulle ha lett till att bidragseländet inte skulle ha införts till att börja med.

   Felet ligger djupare, det ligger i det osubstantierade antagandet eller påståendet att alla människor är fina och goda, och ju förtrycktare och eländigare, desto finare och godare. Insikten om detta gör förstås att smärtan hos dem som med passion har infört det felaktiga systemet är så mycket större. Än lever hoppet att det räcker att angripa de proximativa problemen, ”mer poliser”, ”bättre integration”, ”mindre rasism”, och att man kan fortsätta att ignorera de ultimativa problemen: socialismen och avfärdandet av det personliga ansvaret.

   Failed state of mind leder till failed state. Som Stålhammar konstaterar i grannkåseriet idag.

   Liked by 4 people

   • tobbewallin skriver:

    Fredrik Östman: Du har rätt, men Du utelämnar den svenska rättspositivismen och Uppsalaskolan. Sverige har en historisk unik position vad gäller rättsvetenskap i det att svenska jurister och andra tjänstemän faktiskt inte förväntas följa högre normer än de som regeringen vid varje givet tillfälle framför. Makten kan inte ha fel i Sverige.

    Jag vet att det är en del av problemet med Socialism, men det räcker inte att byta regering och återinföra tjänstemannaansvar, problemet går djupare än så.

    Sverige har precis samma behov av avsocialisering som Nazityskland hade av avnazifiering efter kriget.

    Liked by 5 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Tobbe Wallin, ja, rättspositivismen är ytterligare ett allvarligt och djupliggande problem för Sverige. Ingen rättsstat kan någonsin uppstå i ett land med en juristisk grunduppfattning av detta erbarmligt irrationella och löjeväckande slag.

    Ytterligare en faktor i den direkta analysen är att mycket av det som gjorts av tjänstemän och ämbetsmän för att gynna utläningar har varit olagligt till och med enligt svensk lag tolkad genom rättspositivismen. Även här kan man direkt jämföra med Hitlertyskland. Lagar och bestämmelser behövde inte ändras. Det räckte med att folk förstod hur de skulle omtolka, rådbråka och missbruka dem i enlighet med Värdegrunden. Skrämmande.

    Socialism är mobbning. Ledarna är mobbarna, ämbetsmännen och journalisterna är medlöparna och utförarna. De vanliga svenska arbetarna är mobbebarnen.

    Gilla

 6. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Det handlar om makt och det handlar om att bevara position, ställning, inkomst och status och därmed så få bekymmer i tillvaron att den kan betecknas som lyckad.
  Konsekvenserna? Aaah, det ordnar sig. Sig ordnar allt.

  Liked by 1 person

 7. Moab skriver:

  Jag har en poäng.

  Jag vacklar i om jag skall läsa boken, jag gissar att jag heller inte blir förvånad, mitt pussel har kommit så långt så man ser vad det liknar, och det är ett fruktansvärt pussel, några bitar bildar nazismen, ett drakhuvud som sprutar eld och steker ryggar som flyr, andra bitar bildar ett huvud som heter kommunismen och en kloförsedd tass som krossar oliktänkande, det tredje huvudet är inte helt klart men man kan se att drakens bröstkorg sväller och gör sig redo att spruta eld med den tredje munnen och börja döda alla de som vänder sig mot honom, han är trött på att vispa bort dem med svansen, de kommer ju tillbaka hela tiden. Det tredje huvudet är pk-ismen, som innehåller lika mycket död som de andra, det har bara inte börjat än, eller har det? Tanken är död sedan länge, och draken plirar mot de, som Ann, som är så respektlösa att de vänder sig mot honom.

  Vänta, jag har en poäng. Min poäng är denna : Pk-ismen, även om man lyckas peka ut den som Patrik och Ann gör , kommer ändå för lätt undan, genom att den lyckas posera som god i intentionen. Pk-ismen är ett drakhuvud, och förtjänar hat. När judar fördes bort i tysthet, då var det många tyskar som på avstånd levde normala liv. Idag, när en 13-åring blir våldtagen i en skogsdunge av ensamkommande, så sitter många svenskar, varför inte en liberal, och pläderar för att de inte skall utvisas vid sitt kaffebord. Eller Leif GW i expressen: när Kevin mördas så anklagar man svenska barn, drakmat, för att undvika att anklaga en 13-årig invandrare som strax efter blir dömd för våldtäkt mot barn. Draken dödar och lemlästar även 11-åriga flickor, fler och fler över hela Europa, och som alltid så gillar även det nya drakhuvudet att äta judar. Pk-ismen är totalitär, och det slutar alltid på samma sätt. Ett långt reportage om drakhuvud två igår från Nordkorea, inte ett ord om att det är en kommunistisk regim, det är Kim jong hit och Kim un dit. Det är samma drake, den totalitära, där tanken och människorna inte får vara fria. Det tredje drakhuvudet är postmodernt, det betyder att istället för att mörda och våldta själva, så låter pk-isterna migranter göra grovjobbet, och muslimer i synnerhet. INGET som etablissemanget gör minskar våldet, ALLT de gör ökar det, men det har ju inget med pk-isterna att göra.

  Så den Banala Godheten är bra, men alla vet att banal godhet inte var huvudproblemet med nazism och kommunism, det var ondska. Det är samma sak med pk-ismen, den har bara inte sprutat eld ännu.

  Liked by 9 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Under hela efterkrigstiden har vi frågat oss hur de väl kunde ha varit i Tyskland under national-socialismens dagar. Hur kunde systemet fungera, hur agerade de vanliga människor som du och jag när de bar upp systemet och orsakade oerhörd ondska medan de fortsatte sina vanliga liv?

   Vi har i vår generation förlänats den tveksamma äran att få uppleva in på bara skinnet precis hur det gick till.

   Dagens makthavare, journalister, domare, advokater, välfärdsindustrialister — de är precis likadana som motsvarande potentater i trettiotalets Tyskland. Så här ser den banala ondska ut. Fr Heberlein har inte valt titeln på måfå. Vi får ju inte glömma att klassificeringen ”ondska” kom först efter förlusten i kriget. Innan dess vara alla dessa banala människor inom sitt eget system ”goda”. De trodde att systemet på det stora hela var gott och nödvändigt. Så dagens banala godhet är morgondagens banala ondska. Identiteten med det som hände för åttio år sedan är total.

   Liked by 10 people

 8. Johan Löfgren skriver:

  Det här är en otäck surrealistisk läsning som nästan kräver terapi. Men vart ska man gå för att få det i PK-Sverige?

  Kontentan av resonemanget blir att Sverige betalar för halshuggningar och andra IS-aktiviteter. Dessutom tycks regeringen uppmuntra indoktrineringscentraler (moskéer) i hela landet. 2018 är det hög tid att bryta IS-tiden i Sverige.

  Liked by 6 people

 9. malmobon skriver:

  Har jobbat nära muslimer och dessa hade kontor på den ”berömda” gatan i Malmö, N. Grängesbergsgatan.
  En dag då jag stod utanför kontoret såg jag en kille som tog upp en hel hög med utbetalningskort, som han använde till att hjälpa de som var utomlands ta ut pengar, så hyra och andra räkningar kunde betalas, efter som dessa kvitto skall bifogas försörjningsstöds-ansökan, som dem också fyller i.

  Myndigheter och politiker är inte naiva och dumma, men det är inte roligt vara handläggare och gå emot dessa människors krav. Kan sluta illa. Enklare ge avslag för vanliga svenskar.

  Enda sättet motarbeta detta är att socialtjänsten, Försäkringskassan skall vara mer ute och göra besök hos de som uppbär bidrag. Vet även att många gifta skriver sig på 2 adresser för att få mer i bidrag.

  Förr var det en skam och söka socialbidrag men invandrare ser det som en rättighet.

  Går snabbt utför för Sverige och jag väntar nu bara på finanskrisen och bostadsbubblan kommer. Blir pensionärer och hemlösa detta kommer drabba först.
  Troligen i början av nästa år är min förutsägelse.

  Liked by 8 people

 10. oppti skriver:

  Signalerna som sänds ut av detta samhälle är häpnadsväckande!
  Dra på dig skulder , res till Syrien och utöva terror, överlev och kom hem och få skulderna sanerade.
  Eller stanna hemma och kämpa i skolan med dåliga framtidsutsikter i överbefolkade förorter.
  Två olika val som unga har idag. Möten mellan olika unga kan ske och de kan jämföra sina upplevelser med varandra.

  Gilla

 11. Jan Ahlström skriver:

  Till frukostkaffet får jag och min hustru, tillsammans med kokta ägg mackor juice mm, i oss lite sanning om tillståndet i landet genom att varje morgon läsa DGS, och även Ledarsidorna,
  Att bli förbannad varje morgon över hur Sverige förstörs har blivit en vana, undrar när detta ska upphöra.

  Tack Patrik för att DGS ännu en gång sänkt stämningen runt frukostbordet det är det värt för att få blanda upp yoghurten med dina och dina kollegors inlägg.

  Glad midsommar!

  Liked by 5 people

 12. Tommy Santesson skriver:

  Man tar sig för pannan!
  Återinför tjänstemanna-ansvaret, snarast, ju förr desto bättre.
  I dag verkar alla myndighetschefer driva sin egen agenda.
  Var tog folkviljan och demokratin vägen?
  🤔

  Liked by 3 people

 13. Hanssons tankar skriver:

  Svensken är plikttrogen, blir hon tillsagd att skuldsanera terrorister så gör hon det, glad över att sköta sitt jobb utan konflikter. Hon blir ju även belönad och avlönad med skattemedel. Alla i hennes ”klan” tycker att hon gör ett bra och viktigt arbete.

  Gilla

 14. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Ja, bara de allra mest absurda yttringarna av en destruktiv och vanvettig ideologi. En ideologi som kulturmarxisterna lyckats infektera samhället med från runt 1968.

  Ideologin går ut på att Sverige har ett moraliskt ansvar för alla människor i hela världen och att hela västvärlden har en skuld mot befolkningen i fattiga länder — vi i Sverige sålde ex-vis järn som sedan användes för att smida bojor för slavar — DET ska vi kollektivt skämmas för!

  Hela roten till vanvettet är en i grunden kommunistisk ideologi, som idealiserar och gullar med alla som definieras som ”offer” — på motsvarande sätt som marxismen idealiserar ”arbetarklassen” och inbillar sig att den ska ta makten och skapa idealsamhället.

  Skillnaden är att man numera släppt den tanken och i stället utnämnt de fattiga i ”3:e världen” till världens kommande skapare av det Perfekta Samhället.

  Denna fanatiska dyrkan av allt främmande som kommer från dessa områden inkluderar även islam.

  PK-ideologin har spritt sig i samhället under olika förklädnader, och infekterat det mesta av vad myndigheterna sysslar med. Muslimska imamer kan t.ex. vara anställda på någon högskola och alltså avlönas av skattemedel för att sprida en främmande, mot vårt samhälle fientlig, lära.

  Det politiska parti som vill göra upp med detta vanvett måste tydligt stå för helt motsatta värderingar för att kunna undvika att dras med i vanvettet. I dag finns det bara ETT politiskt riksdagsparti som ännu tydligt hävdar vår traditionella svenska värdegrund i opposition mot kulturmarxismen/PK-ismen.

  Liked by 3 people

 15. JAN BENGTSSON skriver:

  Banalt nog oftast med det StAtsbärande Partiet, som den (S)tora drivkraften!

  Numera i folkmun kallat Allahs Goda Gåvors Givare!

  Allahu Akbar (S)hariar hästarna, som inte längre är hemma i stallet!

  Gilla

 16. Willy Lindqvist skriver:

  Det finns mer. Svensk och europeisk kustbevakning arbetar för IS och Al-Qaida flyktingsmuggling i Medelhavet. Flyktingsmuggling är en stor inkomstkälla för de islamska terrororganisationerna. Rangliga båtar överfulla med flyktingar förses med drivmedel så det räcker till internationellt vatten utanför Libyens kust. Där driver de sedan i väntan på att ”räddas” av svensk eller annan europeisk kustbevakning och föras till Italien för vidare befordran bl.a. till Sverige. Ett ”samarbete” som terroristerna tjänar mångmiljonbelopp på. Flyktingsmuggling och kidnappning av européer håller terrorn igång. En miljon euro är ett vanligt summa eurorpeiska regeringar betalar terroristerna för att få en kidnappad europeisk hjälparbetare elle turist frisläppt. Men varnas hjälparbetare och terrorister för att resa till farliga områden i bl.a. Afrika? Nej, det förekommer inte. Folk hålls omedvetna om detta.

  Liked by 10 people

  • cmmk10 skriver:

   Djupt beklämmande att en sådan viktig och ärevördig organisation som SSRS numera verkar som medhjälpare till flyktingsmugglare.

   De gör ett fantastiskt jobb runt våra kuster, men jag har slutat att vara medlem och några donationer/gåvor är det inte längre tal om.

   Liked by 1 person

 17. Björn skriver:

  PK-ismen har har blivit en monstruös sekt, som ingen har kontroll över längre! Uf som islam! Den har liksom ett inbyggt ”reningssystem”, som internt straffar de med tendenser till avvikande åsikter! Detta gäller på ALLA nivåer! INGEN vågar bryta åsiktsmönstret, av rädsla för repressalier från de övriga inom sekten, som i sin tur är lika rädda osv osv! ALLA bevakar ALLA! Åsiktsmodellen, en gång skapad av den bortskämda och uttråkade överklass-vänstern, med ”värdegrund”, ”allas lika värde” och annat flum som tema, lever på detta sätt sitt eget avskärmade och skyddade liv, och låter sig inte påverkas av vare sig statistik, verkliga händelser eller andra fakta utifrån! Tvärt om, alla försök till kritik från den upplysta världen utanför, sablas effektivt ner med hjälp av sina egna trupper inom MSM! Det behövs en kraftig upprensning bland våra myndigheter och media, för att gjuta mod i de som faktiskt vill lämna sekten, men vi behöver också skapa möjlighet till ”avprogrammering” för de mest radikaliserade PK-isterna! Dessa kan ju, om ”behandlingen” lyckas, erbjudas nystart i livet via ”enklare jobb”!

  Liked by 2 people

 18. Olv skriver:

  Jag har börjat läsa rapporten ”Muslimska Brödraskapet i Sverige DNR 2107-1287.” författat av Magnus Norell och Aje Carlbom. Det är skrämmande läsning och alla mina farhågor har besannats. Jag har haft rätt hela tiden.

  Alla moskéer i Sverige är fientliga politiska lokaler.
  Muslimer ljuger.
  Muslimska organisationer stjäl miljontals kronor som skall gå till bland annat skola, pensionärer och sjuka.

  Här kommer några ”smakprov”

  ”En vanlig synpunkt är att rörelsen systematiskt använder sig av ”doublespeak”: gentemot västerländska makthavare presenterar de sig själva som goda demokrater samtidigt som de visar upp en intolerant sida när de står inför en muslimsk publik.”

  ”Flickor bör kontrolleras hårt. Muslimer bör följa andra regler än sekulära medborgare.”

  ”Muslimska Brödraskapet anpassade sig tidigt till svenska organisationsformer genom att bilda olika organisationer, dels trossamfund som men även andra slags organisationer. Genom dessa kunde MB både erhålla ekonomiskt stöd för att bygga upp sitt nätverk i Sverige”

  Om Studieförbundet Ibn Rushd
  ”Driver många studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i landet. Mottar stora belopp från staten som går till studieverksamhet, Ledningen är helt styrd av Muslimska Brödraskapet”

  Om Sveriges Unga Muslimer (SUM Företräds av den obehaglige rasid musa)
  ”Helt styrda av Muslimska Brödraskapet”

  Om Islamiska Förbundet i Sverige
  ”Muslimska Brödraskapets organisatoriska front.”

  Om Stockholms moské
  ”Stockholms moské vid Björns trädgård är i dag den mest kända Muslimska Brödraskapet institutionen i Sverige.”

  https://goo.gl/asmyWd
  https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2017/06/20/11454359-sjukloverns-guldkorn/

  Liked by 5 people

 19. MartinA skriver:

  I och med att Heberlein för bara några år sedan kallade de som då hade de åsikter hon har idag för ”Eichman” och dylikt. Så blir hennes nazibabblande särskilt motbjudande. Heberlein är en senkommen kappvändare och bör behandlas med misstro och skepsis.

  Liked by 6 people

  • Bengt skriver:

   MartinA 21 juni, 2017 at 10:24

   Du är orättvis mot en människa som kommit på bättre tankar. Ann Heberlein förtjänar respekt och uppskattning för sitt klarspråk. Hon har förmåga att ge uttryck för klarsyn på ett (för de flesta) begripligt sätt.

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Jag tycker hon har skrivit och gjort mycket behjärtansvärt. Och gjort det med kraft. Jag nyanserade min kritik i en till kommentar. Jag har nolltolerans för nazibabblande eftersom det är en sådan fundamental del av PKismens ideologi.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Ska tillägga att jag är litet osäker på i vilken mån Heberlein faktiskt nazibabblat. Men var ju tyndpunkten i den här artikeln, och även i den andra på DGS, därav min reaktion.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Hm, det där blev mindre bra. Nog för att det jag ville klaga på var komplext. Ett nytt försök:

   Heberlein med flera hänvisar till nazism av flera orsaker. När hon framför åsikter som är kritiska mot etablissemanget så är det ett sätt att säga ”jag är kritisk men jag är inte som DOM!”. Ett sätt att markera ”högerut” för att själv positionera sig som god. Något hon har särskilt stort behov av när hon vågar yppa ”onda” åsikter. Problemet är att etablissemanget och säkert också Heberlein har kategoriserat människor som kämpat mycket längre och rättrådigare än Heberlein mot det som Heberlein nu själv påstår sig invända mot. Det var det min kommentar mest riktade in sig på. Att Heberlein faktiskt inte har råd trovärdighetsmässigt att godhetssignalera med just den här godhetssignalen.

   Men! Det finns också ett annat problem. Och det är att det här understödjer mytologiseringen av NSDAP/Nazismen/12 år av Tysklands historia. Den här mytologiseringen är just mytologisering. Den har ingenting med förståelse av historien att göra. Och den är helt och hållet abnorm. Och den är en av PK-världens grundbult. Om man går till Stockholms stadsbibliotek och tittar på tysklands historia. Så kommer 95% av litteraturen att gälla perioden 1933-1945. Detta är absurt för den som kan någonting om historia alls. Tyskland är central för den västerländska historien. Att då fetishera de här åren, allt det berättar är att biblioteket, och nuvarande etablissemang, har noll intresse för historia. Så när Heberlein med flera nazibabblar så ger de stöd åt fundamentet för det etablissemang de påstår sig vara kritiska till.

   Sen finns det naturligtvis massor att kritisera och ta avstånd från NSDAP. Vilket jag hemskt gärna gör. Men då på ett historiskt verserat sätt istället för den sorts vulgärretorik som ni godhetssignalerare hänger er åt.

   Liked by 3 people

  • Björn skriver:

   Enig! Spara på en säker server, MSM:s ledarsidor, sjuklöverns fördömanden, ”kändisars” hattexter på twitter, och all annan skit som skrivs och har skrivits om oss kritiker av rådande politik! ”De” ska inte kunna slingra sig undan, när ”domedagen” så småningom kommer!

   Liked by 1 person

 20. Tor Arne skriver:

  Är multikulturella samhällen dömde till att gå i upplösning? Har den multikulturella ideologin som mål att fullständigt transformera våra västliga samhällen och skaka dessa i sina fundament? Är detta vad vi vill, eller vill vi snarare rekonstruera fredliga samhällen?

  Intressanta frågor från den kanadensiske samhällsdebattör och författare Mathieu Bock-Coté i en konferens som arrangeras idag i Brussel (”kommer multikulturalismen att vinna?”).

  http://institut-thomas-more.org/2017/05/18/le-multiculturalisme-va-t-il-gagner/

  Artikel av Bock-Coté om multikulturalismen:
  https://theeuropeans.co/2016/04/16/rootless-in-canada/

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   https://theeuropeans.co/2016/04/16/rootless-in-canada/
   Döden för folkblandningspolitiken vore det med individuell makt för skattebetalaren över pengarnas fördelning över godkända producenter av samhällstjänster och annat skattefinansierat. – Den folkblandning som då blev kvar, vore den vi alltid haft, där nykomlingen får motivera sin närvaro genom att fungera mera som en tillgång än en belastning.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Bock-Cotés artikel är mycket läsvärd. Den handlar om situationen i Kanada, men blir samtidigt en detaljerad och exakt beskrivning av Sverige, av hela den ideologibaserade samhällsomvandling som har drivits i decennier utan att vi – de allra flesta av oss – har sett och insett vidden och konsekvenserna av det som har pågått. Man blir inte mindre pessimistisk, däremot mindre nationellt närsynt, när man läser kritiska beskrivningar från andra länder. De vars högra öga inte har öppnats kan aldrig föreställa sig att Nordamerika och större delen av Västeuropa är inne i sista fasen av en transformation till ett slags förljuget, tankekontrollerat Neo-Sovjet, som samtidigt är på väg mot sin upplösning till följd av massinvandring, kultur-, religions-, maffia- och klankonflikter.

   Liked by 1 person

  • Monica Eliasson skriver:

   Jag har med förvåning och viss beundran iakttagit Heberleins totala omsvängning i migrations- och därtill relaterade frågor. För några år sedan höll hon sig med vänsteråsikter. Särskilt minns jag en radiodebatt där hon frenetiskt gav sitt stöd åt ”det goda hatet”, som vänstern ägnade sig åt. Detta ”goda hat” skulle vara finare och helt försvarbart i motsats till högerns ”onda hat”. Men självklart har man rätt att ändra uppfattning. Skicklig som debattör och modig anser jag att Heberlein är.

   Liked by 1 person

   • Monica Eliasson skriver:

    Tillägg. Hörde, apropå radiodebatt, Heberleins deltagande i Filosofiska rummet, där temat var ungefär Invandring och gästfrihetens gränser. Det var en ren njutning att höra Heberleins suveräna nedsabling av hennes ynkliga motdebattörer, som enbart hade känslomässiga argument att komma med. Heberlein är en genomtänkt, djupt bildad och intellektuellt knivskarp debattör. Hon får sina motståndare att framstå snarast på en dagisnivå vad gäller kunskap, bildning och argumentationsteknik.

    Gilla

 21. Olof B skriver:

  Sveriges myndigheter vet om detta och gör inget för att stoppa det. Med andra ord så är Sverige alltså en terrorfinansiär och det internationella samfundet borde därför omedelbart införa sanktioner mot Sverige. Troligen det enda som skulle fungera för att få stopp på det.

  Liked by 5 people

 22. Olof B skriver:

  Den självklara lösningen på detta skulle vara identifiering med fysisk närvaro och fingeravtryck vid VARJE utbetalning av bidrag. Handlar det om försörjningsstöd borde detta ske minst en gång per vecka.

  Det var en Stockholmskommun som införde något liknande på prov en sommar. 50% av bidragstagarna dök inte upp (eftersom de troligen befann sig utomlands). Detta försök avbröts dock snabbt. Jag skulle tro att en mycket stor andel av bidragstagande invandrare egentligen inte bor i Sverige. Sverige är bara en försörjare och de kommer hit när de någon gång per år måste visa sig på plats. En del har ordnat dubbelgångare så de behöver aldrig komma hit överhuvudtaget. Står kommunen för lägenhet så hyrs denna ut i andra hand med en skön extra vinst varje månad. Beslutsfattarna vågar inte gräva i detta eftersom så mycket skit skulle komma fram.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Utlänningar skall förstås inte alls få några bidrag. Måste de ha skydd och asyl får de interneras tills behovet har upphört och då deporteras. Allt in natura. Fläsk eller svält eller tillbaka hem — välj själv!

   Liked by 4 people

 23. Erik skriver:

  ………men det kommer att ta en satans jävla helvetes tid att svänga välfärdsfolket hela 180 grader………….de vill inte, förstår inte och skulle – fullt naturligt – bli fullständigt vilsna och känna sig ordentligt bedragna……….”men, men, de är ju offer, det har vi ju lärt oss på varenda värdegrundsseminarium i åratal”……….har ni lurat oss?………..skall vi göra tvärtom nu?…………ni måste skoja?……….var det inte på riktigt det här med alla människors lika rätt att kroka upp på Försäkringskassan?…….har vi lurat dem?………usch……..

  Gilla

 24. ramonafransson skriver:

  Jösses! Tänk om gemene man fick veta det här! Ujujuj … eller så gör folk som de brukar göra i Sverige. Knyter näven i fickan och väntar på röstdagen 2018, då de tänker visa sitt missnöje med att rösta på SD.

  Liked by 1 person

 25. Gunilla skriver:

  Aftonbladets recension av boken anser titeln oanständig; just för att den drar parallell till boken om Tyskland. Men det stämmer ju. Lika lite som lägervakterns var okunniga om vad som pågick kan ju de anställda på olika myndigheter vara det. Eller? Inom myndighetsadministration är det ingen som ifrågasätter vad man gör. Det är pappersvändare som bara ser till att ärenden går från en hög till en annan. Mem till slut kommer verkligheten ifatt. Nu ‘avslöjar’ Eliasson av i de utsatta områdena finns 5000 yrkeskriminella och ett 100-tal gängkonstellationer. Till råga på allt, från tidigare envist förnekande, ber han nu allmänheten om hjälp. Han måste vara väldigt rädd att han sitter löst.

  Gilla

 26. Anna skriver:

  Terrorister får skuldsanering,ssmtidigt sitter jag med en räkning från kommunen på över 7000:- på för litet betalt i fritidsavgift. Ringer o ber om uppskov eller åtminstone en återbetalningsplan på sju månader-får totalt nobben. Vad hände med att inte göra skillnad på folk och folk? Jag skräms av mina känslor,känner just nu bara hat!

  Liked by 4 people

 27. lasse4u skriver:

  Tjänstemännen i komplexet är troligen som tjänstemän på mellannivå är, de förstår att deras position och ev. karriär är beroende av att de kan hålla upp fingret i luften och känna hur vinden blåser. Även för de som inte siktar på karriär men vill ha så fridfull tillvaro som möjligt när det dagliga brödet ska gnetas ihop förstår att anpassa sig till vindriktningen.

  Gilla

 28. Bengt skriver:

  Anna 21 juni, 2017 at 13:51

  ”…för litet betalt i fritidsavgift”? Förklara närmare!
  Kanske tillhör du en kommun som tar ansvar för sina skattebetalare.

  Gilla

  • Anna skriver:

   Jo tydligen har vi betalt för litet i fritidsavgift för barnets fritids. Min man fick löneförhöjning iom en ny tjänst o vi glömde att det skulle regleras m fritidsavgiften. Så principen att vi skulle betala högre avgift har jag inget att säga om, det är rättvist. Men att komma flera år efteråt och kräva 7000 på ett bräde utan möjlighet till måntalig avbetalning är skamlig. I synnerhet som det daltas med skuldsanering för brottslingar!!!!!! Jag säger inte att vi inte ska betala, men jag vill bli hederligt behandlad.. men jag tillhör ju den priviligierade vita gruppen, hade jag varit en fejkskild somalisk åttabarnsmamma misstänker jag att bemötandet från kommunens sida varit annorlunda!!! För flera av er är säkert 7000:- en droppe i havet, för oss är det en summa vi ej har att hämta någonstans just nu då jag blivit arbetslös (och letar som en bäver efter jobb men vem vill anställa en 52-åring.?) Så vad göra?låta räkningen förfalla , vänta på inkasso och ut mätning? Kanske skulle dra till Syrien och få allt avskrivet!

   Gilla

 29. Stefan skriver:

  En hel del tjänstemän i kommunal bidragshantering ger avslag och ringer SÄPO när återvändande jihadister kommer tillbaka och söker försörjningsstöd och boende. Så gjorde jag och mina kollegor. Inte en krona beviljades. Inte alla tjänstemän är ynkryggar.

  Gilla

 30. Sten Backhans skriver:

  Råkade se ett 200 år gammalt citat av Thomas Jefferson(han med konstitutionen):
  ”If we can but prevent the government from wasting the labours of the people, under the pretence of taking care of them, they must become happy.”
  Föraning om Det Välfärdsindustriella Komplexet??

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.