Återigen: det handlar om att sluta skämmas

Patrik Engellau

Jag är gubevars ingen modig person. Att jag en gång i tiden, i förtvivlan över biståndets meningslöshet, sa upp mig från SIDA och gav biståndsbranschen en avskedspresent i form av en roman där svindleriet avslöjas, berodde inte på något särskilt civilkurage hos mig ty jag hade i alla fall ett nytt, kul jobb på kroken. Senare i livet har jag allt som oftast kommit på mig själv med avsevärd feghet. Så jag har ingen rätt att sätta mig på höga hästar.

Ändå tillåter jag mig att vara bekymrad över att så många svenskar med insikter om hur det faktiskt ser ut i migrationens fotspår drar sig för att vittna. Oron för repressalier är stark. För ett tag sedan träffade jag en bekant som är överläkare i norra Sverige.

Hur är det egentligen med migrationen? frågade jag. Är det sådär kaotiskt på en del kliniker som man ibland får höra?  Han tittade oförstående på mig och sa att det hade han aldrig märkt, varför trodde jag det? Men du har väl själv hört sådana historier? sa jag. Verkligen inte, svarade han.

Det kändes som om jag år 1942 hade frågat en normalfeg och laglydig tysk om koncentrationslägren. Eller kände jag så bara för att jag utgick från att han dolde en sanning?

Vi lever inte i Hitlertyskland. Varför tycks vi ändå så rädda att agera visselblåsare?

Kanske beror det på svenskhet och nedärvd mentalitet. Den traditionella svenska homogeniteten handlade inte framför allt om att alla föddes till lintottar utan om att vi strävade efter likhet och anpassning till kollektivet. Ingen fick göra sig förmer och avvika uppåt, då slog Jantelagen till. Ingen fick avvika nedåt. Då kickade solidariteten in och lyfte upp avvikaren. Vår strävan efter konsensus, vilket betyder att tycka som alla andra, har troligen uråldriga rötter. Vi har aldrig gillat att ådagalägga egna och avvikande synpunkter. Sådant kallar vi att gräla och gräl utlöser vår nästas stränga förmaningar. Insisterar man trots tillsägelserna blir man hållen för rättshaverist.

Så hur går det då till i Sverige när nya uppfattningar slår igenom, ty sådant inträffar ju? På något märkvärdigt sätt sker det inte lite i taget genom att den ena efter den andra byter åsikt, utan i stället genom att alla samtidigt växlar uppfattning som på kommando fastän det inte kommit något kommando. Tänk fiskstim och observera hur alla fiskar byter simriktning på samma gång. Man vet inte hur det går till, men det är ett faktum. Om fiskar kan så kan väl svenskar. Dock sker svenskarnas växlingar till skillnad från fiskarnas ganska sällan. SAF-legendaren Sture Eskilsson brukade säga att svenskarna är som ett stim av sniglar.

För ett år sedan var det definitivt inte läge att tala klarspråk om migrationen och dess effekter. Då vågade jag inte säga och skriva vad jag vågar idag. Eller ännu värre: jag var ansatt av Aylan-hysterin och skämdes att komma med avvikande uppfattningar. Svensk självcensur, helt enkelt. Stimmet var inte redo att vända. En fisk som lämnar stimmet är dödsdömd, ty strax kommer gäddan.

Jag tror att det som stoppar visselblåsarna och sanningssägarna inte så mycket är hotet om repressalier från arbetsgivarna eller medfiskarnas avsky för löjor som bryter den gemensamma ordningen utan i stället envars egen skamkänsla. Med vilken rätt kan vi neka härbärge åt folk som flyr från krig och elände?

Under det senaste året har jag slutat skämmas. (Redan ett år tidigare hade jag slutat skämmas för att jag tycker tiggeri bör förbjudas, se min argumentation här.) Livet har lärt mig att jag hos mig själv upptäcker framväxande stämningar lite tidigare än den allmänna meningen, men sedan brukar den allmänna meningen hänga på – inte för att jag sagt något, utan för att den allmänna meningen i sitt eget sinne börjar formulera samma upptäckter som jag gjort.

Jag önskar att folk som vet saker som jag inte vet ska sluta skämmas och börja berätta vad de ser och vet så att vi andra som inte ser och vet får säkrare kunskap. När det sker kommer även staten så småningom att ta reson och lyfta huvudet ur sanden, jag lovar.

PS Tyvärr visar det sig att några av dem som ömkas mest över den påstådda åsiktsrepressionen i verkligheten inte vill framträda eftersom den sanning de vill framföra i verkligheten inte är sann. Tag den ursprungligen anonyma sajten ”Rädda vården” som presenterar katastrofinteriörer från svensk sjukvård. SvT snokar upp den ansvarige och intervjuar honom på ett, som jag tycker, hederligt sätt. Han tillfrågas om sidans ”skräckbild” inte är ”väl onyanserad och alarmistisk”. Den ansvarige genmäler – enligt SvT, nota bene! – att han ”tror folk är tillräckligt begåvade för att förstå att det inte är så illa som det verkar på min sida”.

Själv är jag inte så begåvad att jag omedelbart fattar att jag är utsatt för medveten propaganda, måhända i något slags ädla avsikter. När jag inser det blir jag beklämd. Jag vill veta hur det faktiskt ligger till. Men eftersom jag lärt mig att folk i alla läger gärna ljuger ska det mycket till innan jag tror på någonting.

34 reaktioner på ”Återigen: det handlar om att sluta skämmas

 1. Bo Divander skriver:

  Jag tror att en viss tillnyktring äger rum förnärvarande, inte på grund av herrarna Trumps och Åkessons argumentation om den farliga ”massinvandringen”. Utan på grund av vanliga hyggliga människors ökande trötthet på tiggeriet. I alla fall hos de som åker tunnelbana i Stockholm. När jag regelbundet åkte mellan Centralen och Danderyds sjukhus/Mörby Centrum, kom det varje gång en eller två tiggare och ville ha pengar. Det här kan göra den mest tolerante svensk irriterad och frustrerad ( drabbar naturligtvis inte de som åker stadsjeep mellan Djursholm och innerstan), men som ändå har en massa åsikter om tiggeriet).
  Regeringen har samtidigt dragit åt tumskruvarna vad gäller invandringen av flyktingar, vilket tycks ha undgått de debattörer som skriver som om det fortfarande vore 2015.

  Gilla

 2. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för alla dina tänkvärda ord. Jag uppfattar dig verkligen inte som feg, utan som superstark, synnerligen smart, skäligt sensibel och sunt skeptisk, en alldeles utmärkt kombination av goda egenskaper – särskilt tillsammans med ständigt sanningssökande och en superb skrivförmåga.

  Modiga Merit Wager har också gjort en ovanligt strong insats som bloggare. Hennes avslöjanden har kastat ljus över sanslöst skatteslöseri och skamligt migrationslurendrejeri i Sverige. Det börjar så sakteliga återinföras vett och sans i samhällsintresserade, sunt förnuftiga, läs- och räknekunniga svenskars sinnen.

  http://meritwager.nu/allmant/en-socialtjanstanstalld-en-syrisk-kvinna-sager-att-arabiska-asylsokande-familjer-ljuger-om-sina-barns-alder-for-att-ge-dem-extra-tid-i-skolan-har-i-sverige/

  http://meritwager.nu/allmant/en-volontar-och-god-man-alla-dessa-fabricerade-historier-drabbar-tyvarr-de-mest-sarbara-de-som-soker-asyl-och-verkligen-ar-i-behov-av-skydd/

  Liked by 1 person

 3. Anna Kristina skriver:

  Är inte den fysiska verkligheten så mycket enklare än känslor? Ting kan man åtminstone se, höra och ta på – även om astronomer inte fullt ut skulle hålla med om det.

  Det som styr människors olika val är ofta knepigt att få syn på, men är ändå nog så konkreta som jorden och solens gravitation. Känslor drar och sliter i oss. Se bara på de krafter som håller ihop klansamhällen. Släktskapets inre och yttre krafter håller samman människor i ett socialt järngrepp.

  Historiskt har klan och stam mer djupa röttet än nationer.
  De består av släktskapets kitt – av vi och dom.

  Rent evolutionärt är klansamhällen väldigt logiska. Gener försvarar likhet. Evolutionsbiologen Richard Dawkins ser rentav generna i sig som överordnade individen. Det är i grunden genernas framgångsrika flöde mot framtiden som räknas.

  Lejonhonan försvarar ytterst inte sina ungar, utan sina egna geners färd mot framtiden. Av samma anledning dödar lejonhanen andras ungar. För honom gäller också enbart egna geners färd framåt. Och det gäller även för svenska vardagsfamiljer. Så pass kliniskt kan även faders- och moderskänslor betraktas. Likt gravitation mellan fysiska månar, solar och planeter drar även gener via känslor i människor.

  I det perspektivet blir klanens och stammens sociala krafter mer förståeliga. De skall även de hålla samman. De blir därför mycket biologiska.

  Och dessa sociala krafter upphör inte bara för att vi lever i ett starkt sekulariserat samhälle. Skvaller, stigmatisering, blysel, rodnad, skam, hat, skuld, stolhet, empati och skratt tjänar alla socialiseringens syften. Håller människan i strama sociala tyglar.
  Får oss att följa, lyda och undvika andra.

  Idag kan skuld och skam utdelas via media. Det som är utvecklat för den mindre sociala gruppen kan även fås att fungera på distans, och för miljoner av individer. På avstånd kan rentav främmande människor så split och stigma bland intimt nära och kära. Det är en följd av det mer nya informationssamhället. Teknik och medel att tygla andra på avstånd ligger i medias händer.

  Men man spelar likväl på uråldriga mekanismer där fysisk och social uteslutning från gruppen förr var lika med egen död.
  Ingen klarade sig särskilt länge ensam bland rovdjur och i social isolering. Uteslutning ur mänsklig gemenskap var det yttersta straffet, och lika säker som en dödsdom. Ingen inre logik kan runda dessa fakta.

  Mer modern social uteslutning kan studeras i spåren efter Tsesisolyckan 1977 – då ett fartyg gick på grund där sjökorten visade på att inget grund skulle finnas, men dock fanns. Då såg sjöfartsverket till att visselblåsaren om dessa fakta stöttes ut ur den sociala gemenskapen och fysiskt hamnade isolerad på en fyr vid Ölands södra udde.

  I pressen gick visselblåsaren under namnet ” Fången på fyren”. Så nog kan de sociala straffen och krafterna bli nog så konkreta, även i det mer sekulära samhället, och inte bara inom tajta klansamhällen.

  Och så har vi det här med social tipping point.

  Trygghet söks inom gruppen, i gemenskap med andra. När en större grupp minskar på den andres bekostnad kommer ett ögonblick när bevarad trygghet innebär att man måste byta grupp. När den större gruppen blir liten, och den mindre blir stor.

  När insikten om migrationens effekter blivit fullständigt uppenbar för en majoritet, ända in på skinnet. Ja då finns tryggheten inte längre bland förnekarnas krympande skara. Det är vandringen mot genensam trygghet som får människor att vända. Att stå ensam kvar ger ingen trygghet. Och det gäller oavsett om man är löja i ett fiskstim eller en liten räddhågsen människa.

  Liked by 2 people

 4. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Om man ska beskriva situationen så kanske begreppet ”In absurdum” är lämpligt. Det betyder ungefär att något har drivits bortom vad som är rimligt. Det har helt enkelt uppstått ett stort gap mellan vad folk i gemen pratar om och vad som anses kunna ingå i det offentliga samtalet.

  En gång i tiden kunde tabun utmanas genom att stå i TV i bara kalsongerna, idag är det helt andra tabun som gäller. Hur det kunnat bli så här får den framtida forskningen utvisa, den dag då sådan forskning inte längre är tabubelagd.

  Ett aktuellt exempel på hur man undviker att nämna elefanten i rummet är en debattartikel i gårdagens DI. Där ondgjorde sig ordföranden i Svenskt Näringsliv över skattehöjningar och hot i ekonomin utan att med ett enda ord beröra invandringen.

  Liked by 4 people

 5. oppti skriver:

  Det är väl när frågor ställs från migranterna som läget blir allvarlig.
  -Varför tar ni emot så många när ni inte har resurser som arbete och boende att erbjuda?
  Då inser jag att det finns ett åtagande som vi inte kan efterleva.
  Det har pågått i flera generationer och exploderar nu i de områden som andra generationen bor i.
  Vi skapar det som vi är stolta över att bekämpa-ojämlikhet.

  Liked by 3 people

 6. larslindblog skriver:

  Leg.läkaren Eva Bergqvist försökte slå larm redan 1988 . Eva gav ut tidningen Fri Information .
  om man googlar på : ”Eva Bergqvist intervjuas av blå-gula frågor.” hittar man intervjun.

  Evas osjälviska försök till visselblåsning möttes med uteslutning från (M) Kvällspressen gjorde olika ondsinta artiklar och startade drev mot Eva som stod i stort sett ensam.

  Ingen kunde hitta minsta felaktighet i Eva uppgifter , utan det var den vanliga gröten av anklagelser och svepande formuleringar , : ” fiskar i grumliga vatten , rasism , fascistiskt anfäktat tankegods , har citerats av Vera Oredsson , skinnskallar läser tidningen , Expo fördömer ” osv.osv.

  Eva blev sjuk . , Att ständigt utsättas för monumental ilvilja när man säger sanningen i en viktig fråga gör givetvis att kroppens motstånd bryts ner . Eva avled – efter att ha gjort en banbrytande insats.

  I framtiden hoppas jag att vi får ett Eva Bergqvists torg och en staty .

  ( tänk om (M) lyssnat redan då ?? Svindlande summor av miljarder hade kunnat användas för oss som slitit ihop pengarna )

  Liked by 13 people

  • Hans E. Jonsson skriver:

   ”àras den som äras bör” heter det. Man skulle kunna omformulera det som ”Belönas den som belönas bör” Den som hjälpt till att slita ihop en hög pengar skall inta gå lottlös från platsen!

   Liked by 1 person

  • Hortensia skriver:

   Instämmer helhjärtat, Lars, och skäms alldeles förfärligt, för att jag inte ens kände till superkvinnan Eva Bergqvist förrän i förrgår. Måtte hennes gärning uppmärksammas under pompa och ståt.

   Herregud, jag mår illa när jag tänker på att Sverige hade kunnat räddas från dagens omfattande massimmigrationsförstörelse, om vi bara hade haft tillgång till fritt åsiktsutbyte via internet liiiite tidigare…

   Liked by 4 people

  • 5ven55on skriver:

   Ja, jag hoppas verkligen på att Eva Bergqvist ska få upprättelse. Det finns fler hjältar som behandlats fruktansvärt orättvist som jag också hoppas kommer att få upprättelse. Sen, när det skett, hoppas jag att de som gjort all denna orätt mot dessa hedervärda människor får sina straff.

   Liked by 1 person

 7. Göran Andreasson skriver:

  Så rätt.

  Reinfeldt hade rätt när han kallade svenskarna det sovande folket. Majoriteten beter sig som det kända konstverket med tre aporna som ”inget ser, inget hör och inget säger”. Passande sitter dessa tre apor på drottningtorget i Göteborg som numera går under namnet ”muteborg”. Tystnaden och konflikträdslan är så kompakt att inga ljud kan tränga igenom de stora hörselkåpor som alla går och bär på. Munnarna är igentejpade och de ord som eventuellt skulle kunna bli sagda tillåts inte komma ut. Som blinda daggmaskar krälar människor runt i ett mörker som de själva skapat.

  I verkligheten skiner ljuset strålande och överallt kvittrar fåglar och de som vågar lämna sitt självvalda kokong och tar sig utanför Sveriges gränser kan både se, höra och tala med människor som berättar om en helt annan verklighet.

  Våra myndigheter och vår media kallar deras berättelser för ”fake news”. I det lilla landet Sverige tillåts det bara finnas en ”sanning”. Endast en uppfattning skall vara rådande. Finns det någon som på något sätt skulle våga räcka upp handen och fråga om det möjligtvis skulle kunna finnas andra alternativ så kommer dessa olydiga medborgare genast bli utsatta för hån och hängas ut på stadens torg som idioter och sättas i skampåle för att bespottas av allt och alla.

  Det är som vi är ett fiskstim eller fågelflock om ni någon gång sett hur de beter sig. Tusentals unika individer rör sig i absolut synkronisering. Blixtsnabbt ändrar alla riktning på bråkdelen av en sekund.

  Det finns studier och forskning angående detta fenomen. Man kan tänka att alla tusentals individer på något sätt är uppkopplade eller har koll på ledarfisken eller ledarfågeln längst fram. Men så är inte fallet. Utan varje individ har kollen på sina närmare grannar i flocken. Vad de gör och hur de rör sig kopierar de exakt.

  Det skulle inte fungera om någon i gruppen eller flocken skulle börja fundera på att bestämma riktning själv. Då skulle kaos uppstå. Bland djuren är detta en skyddsmekanism som gör att hela kollektivet av fiskar eller fåglar kan överleva när de utsätts för fara från rovfiskar eller rovfåglar.

  I det svenska kollektivet har vi inga av dessa rovdjur som egentligen hotar oss och ger oss skäl att fortsätta bete oss som mindre intelligenta fiskar eller fåglar.

  Däremot tillåter vi oss att fortsätta bli hjärntvättade och lurade om att vi måste hålla ihop mot inbillade yttre hot som våra myndigheter och media varje dag upplyser oss om att de kommer att äta upp oss och döda våra barn.

  Putin är den nya Hitler som kommer skicka miljoner soldater in i vårt fredliga land. Trump är nästan ännu värre då allt han säger eller gör är på gränsen till en galen mans gärningar. Assad I Syrien har media haft som ett annat rovdjur som hotar världsfreden. Han har beskyllts för att släppa kemiska vapen på sitt folk. Samma skröna och beskyllnningar startade USA vedergällningskrig mot Saddam Hussein. De hittade inga kemiska vapen i Irak. Bush och Blair svor på bibeln om att deras information var absolut sann och tillförlitlig. De startade därför ett lågskaligt tredje världskrig och har nu under snart 16 år bombat både Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien tillbaks till stenåldern. Miljoner barn kvinnor och män har dödats och värden för miljarder dollar har förstörts.

  Det råder totalt kaos i alla dessa länder sedan dess. Lokala krigshövdingar styr nu sina provinser genom ett medeltida klansamhälle. Väl fungerande samhällen som fungerat under decennier under Saddam och Gaddafi och Assad är nu i total kaos och ren anarki råder.

  Miljoner flyktingar eller människor som inser att de kan få ett bättre liv i EU har vi fått som bieffekt av detta tredje världskrig.

  Vi har en omvärld som man kan uppleva som ett yttre hot mot vårt trygga folkhem Sverige. Som rovlystna vargar eller hungriga hajar rör sig dessa predator runt Sveriges gränser. Varje dag blir vi matade med denna information eller propaganda från våra myndigheter och vår media. Människor hukar livrädda i sina Anders Timell renoverade lägenheter eller 5 miljoners strandvillor. När det blåser kallt och fara hotar är det bäst att hålla ihop. Hålla sig till gruppen. Söka värme och trygghet. Som på savannen när lejonen ryter och söker efter byte. De svaga djuren eller djur som är annorlunda stöts ut mot ytterkanterna och tillåts med hela gruppen gemensamma tillstånd att bli offer för lejonet hunger.

  I Sverige är det likadant. Kollektivet skyddar sig själv genom att stänga till alla öppna dörrar ut mot det där farliga otäcka på utsidan. Finns det någon som vågar opponera sig eller ställa frågor så blir de oåterkalligen uthängda och lämnade att klara sig själva.

  Gruppen är helig och precis som fågelflocken och fiskstimmet följer var och en individ sin närmaste granne. Livrädda för att på något sätt avvika eller sticka ut ur mängden.

  Som tur är finns det hopp. Det jäser och gror lite överallt. På internet och på sk ”fake media” kan människor som vågar läsa alternativa sanningar. Verkligheter skrivna av människor utanför den stängda bubblan. Intelligenta människor som liksom Sokrates vågade ställs obekväma frågor. På GP har vi flera journalister med Alice Teadoresco i täten som med sina insiktsfulla artiklar utmanar de gängse normerna. Janne Josefsson och uppdrag granskning har varit en nagel i ögat på maktfullkomliga beslutsfattare länge nu. Jimmy Åkesson har oavsett hur man röstar politiskt rört om i grytan med obekväma frågor om vår integrationspolitik.

  Någonstans finns det fortfarande kvar någon molekyl eller cell av vårt fornnordiska vikingblod. Tider fanns då Europas invånare bad till gud att beskydda dem från norrmännens raseri. Närmare vår egen tid för några århundraden bort gick man ur huse och avsatte kungar då allmoge och adel insåg att den valda kungen var en idiot.

  Vi lever nu under demokratisks regler och tillåts inte fysiskt eller handgripligen avsätta våra regeringsföreträdare men 2018 är det nytt val och man kan ju alltid hoppas att majoritet av de svenska medborgarna skall ta bort händerna från mun, öron och ögon och visa vem som bestämmer i detta land.

  Vi är 10 miljoner invånare och regeringen och riksdag består av några hundra personer. Vi har alla möjligheter att själva välja vår framtid.

  Du bestämmer.

  Liked by 2 people

  • Murmuration skriver:

   En MURMURATION skall ses – inte beskrivas i text. Njut av ett skådespel, som likt opinioner kastar sig över åsiktshimlen.

   Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Skriver under på allt. Vi har faktiskt möjligheten att slänga ut hela det partipolitiska systemet 2018…eftersom det inte ger oss en verklig demokrati utan enbart egenvinningslystna människor som lurar skjortan av oss. Jag ber till alla högre makter och lyckliga stjärnor varje dag: Snälla medmänniskor…TA TILLBAKA ERA RÖSTER 2018. Vi kan göra det via Direktdemokraterna…knappt synliga idag, men vi kan hjälpas åt att bygga ett nytt demokratiskt politiskt system där vi alla kan få lite större inflytande över vårt samhälle och våra skattepengar. Så mycket kunskap och klokskap går förlorad för att våra röster inte betyder något annat än på valdagen. Vi måste ändra på detta!

   Gilla

 8. kim skriver:

  Jag är inte alls säker på att den ovan nämnda överläkaren ljuger eller mörkar. Hur mycket man som sjukvårdsanställd ser av migrationskrisen är högst beroende av var man arbetar. Ett asylboende i en småstad kan innebära att distriktsläkaren på en underbemannad vårdcentral helt plötsligt får flera hundra nya patienter i upptagningsområdet, varav ingen pratar svenska. Det innebär förstås en stor belastning. Ortopeden på länssjukhuset får kanske viss ökning av patientantalet, men inte så att vardagen förändras i någon större utsträckning. Doktorn på universitetssjukhusets cancergenetiska mottagning märker ingenting alls. Eftersom frågan är känslig sprids inte information fritt mellan kollegor och den massmediala rapporteringen om migrationens effekter på sjukvården är skral. Det är fullt möjligt att Patrik fått helt uppriktiga svar av sin överläkarvän.

  Liked by 2 people

 9. uppstigersolen skriver:

  Överläkaren var nog uppriktig. Kanske skulle du ha frågat hans sköterskor. De som rör sig i korridorerna ser nog mer än den som sitter på sitt kontor. Kanske har jag fördomar om överläkare.

  Liked by 1 person

 10. Fredrik Östman skriver:

  Man skall akta sig för att göra dygd av fegheten och stimmentaliteten. Man skall akta sig för att skylla sin vidskepelse och fördomsfullhet på skepsis och att alla ändå ljuger.

  I stället måste man ständigt söka sanningen och kämpa för det goda och för sin egen integritet och heder. Ansvaret är individens, inte gruppens.

  Vad är livet annars till för?

  Liked by 4 people

 11. MartinA skriver:

  Jag har inte följt historien om den där facebooksidan. Men jag noterar att PE tar SvTs parti i den konflikten. Alltså SvT har börjat jaga enskillda visselblåsare. Och när GS ringer upp den ansvarige SvTaren, Karin Ekman, för att ställa frågor, så påstår växeln att Karin Ekman inte har någon telefon. Är det ens lönt att läsa den här sidan när PE tar parti för det nya Stasi sverige? Har ens PE ärliga avsikter? Eller är hans avsikt bara att ”hoppa framför paraden”? PE är en etablissemangare, har alltid varit och kommer alltid att vara. Alla förslag han ger är att

  ”ooooh ni i folket måste vara förstående för oss i etablissemanget, nu när vi börjar ana att vi kan bli besegrade då ska vi alla vara vänner trots att vi betett oss som monster ända sedan 1975.”
  eller
  ”ooooh, ni borde vara tacksamma för vad fint vi har ordnat det åt er, ni så fin levnadsstandard, vi så fina värdering, ni så dumma som gnäller”
  eller
  ”vi i fina medelklassen så bra. Vi de ni ska beundra. Nejnej, vi har inte betett oss värre än rabiessmittade sadistvargar sedan 1975 och låtit andra lida för vår godhetsnarkomani, nejnej, vi i medelklassen bra, vi goda”

  Alltså PE går från enormitet till enormitet. Och nu detta? Att ta ställning för att SvT jagar och demoniserar och försöker skada enskilda medborgare som har drivit en facebooksida som samlar historier om vad som gått fel i vården? Skämmes! Eller mer troligt har PE inte förmåga att skämmas. Liksom alla andra i det otäcka etablissemang han tillhör.

  Jag hade tänkt skriva en kommentar om ämnet också och om mina erfarenheter av en läkare när jag ifrågasatte de apatiska barnen någon gång 2005 men efter att ha funderat på det och tänkt på PEs ställningstagande för SvT mot vanliga engagerade medborgare så inser jag att det är meningslöst att diskutera vad etablissemangare vill att man ska disktuera. Ni är lika lömska och illvilliga allihopa. Falska leenden på ytan, lögner i munnen och illvilja i hjärtat.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Eller sitter och småkuttrar med en före detta chefsredaktör på DN. Jag bryr mig inte längre. Han kan ha vilka intentioner som helst eller vara hur välmenande som helst. Det spelar inte längre någon roll vad någon tycker. Tyckande är gratis. Det enda som spelar roll i det mångetniska samhället är vad man är, vem man tillhör, vilka lojaliteter man har.

    Gilla

 12. MartinA skriver:

  Och det handlar fanimej inte om att sluta skämmas. Såna som PE ska bara skämmas skämmas skämmas skämmas skämmas. Men är det då inte symptomatiskt att det är just såna som försåtligt börja tala om värdet av att inte skämmas?

  Gilla

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Visst håller jag med om att det är ett elände om folk med insyn i missförhållanden inte vågar vittna om dem, men jag har dock förståelse för det.

  Antag att Patriks bekante överläkare skulle ha ondgjort sig över sakernas tillstånd och att detta skulle komma på pränt t.ex. här på DGS. Han skulle inte kunna vara 100% säker på en komplett anonymisering. Någon kanske lägger ihop två och två och med viss sannolikhet skulle kunna peka ut arbetsorten. Plötsligt blir personen inte omöjlig att identifiera.

  Nu hade den bekante överläkaren inte alls tänkt sig att hans karriär skulle avslutas i de djupa skogarna i norr. Dessutom var hans fru hjärtinnerligen less på att bo 120 mil från mamma och övriga gamla bekanta och hon gjorde just ingen hemlighet av det heller.

  Överläkaren skulle nu ha trampat på redan ömmande tår bland sina politiskt tillsatta chefer. De som fått sin position genom ”rätt” tänkande snarare än eget tänkande. Vi talar nu om några långsinta jäklar där formen (rätt värdegrund) är viktigare än innehållet, vilket är att klargöra orsakssambandet med försämrad vård och okontrollerad befolkningstillväxt av personer som inte ens kan klargöra på svenska om de har ont i foten eller i huvudet.

  Nu blir det en ledig tjänst söderöver, inom pendlingsavstånd till svärmor, som överläkaren söker.
  Högsta hönset därstädes slår en signal till partikamraten i norr.
  Vad tror ni om överläkarens chanser till det nya jobbet?

  Observera att jag inte säger att det går till på detta sätt, men blotta aningen om att det skulle kunna göra det är säkerligen i många fall tillräcklig för att locket skall sättas på informationslådan.
  Patriks överläkares väl och ve befinner sig i ett ideologiskt beroendeförhållande.

  Jag är medveten om att ett och annat jag skrivit av en ambitiös eller snarare skrupelfri skribent skulle kunna duga till en rejäl brunsmetning. Så till den milda grad att jag skulle kunna tas för rasifierad, vad nu det hittepåordet betyder förutom att vissa anses ha tolkningsföreträde i en del frågor.
  I bästa fall skulle jag kunna få in ett genmäle på undanskymd plats, men mera troligt, om mina argument är tillräckligt vassa, är att både frågan och jag blir medialt begravda och jag därmed får knalla omkring med min ny kulör.
  Till skillnad från folk i karriären är jag inte så beroende av att bli uppfattad som medgörlig, varför det kan kvitta mig ganska lika.
  I vart fall inte förrän pensionens storlek avgörs av antalet guldstjärnor i protokollet över testet i samhällstillvändhet och acceptans av den för tillfället gällande värdegrunden.

  Liked by 1 person

 14. Anna Lindén skriver:

  Patrik, det du påstår om Facebook-gruppen ”Rädda vården” (sajten med samma namn har överhuvudtaget inga ”skräcknyheter”) ovan är djupt orättvist. Gruppen drivs av undersköterskor som utan tvekan vet vad de talar om. Dess syfte är inte att ge en neutral bild av svensk sjukvård, utan att sätta problem de dagligen upplever under debatt. Det är det Fredrik Antonsson syftar på när han säger sig tro att folk är tillräckligt begåvade för att förstå att det inte är så illa som det verkar på hans sida. Att kräva av Antonsson och de andra undersköterskorna att de skall ge en neutral bild av svensk sjukvård är lika absurt som att kräva att det skall vara lika mycket positiva som negativa nyheter i tidningen. Anledningen till att de som driver gruppen inte skyltar med sina namn är att de riskerar att bli avskedade. Fredrik Antonsson, som jag själv känner som en balanserad och saklig person, svarar dock när man kontaktar Facebook-gruppen och ger på intet sätt något ljusskyggt intryck. Personligen anser jag att det är en skandal utan like att SvT, som skall föreställa vara neutralt och i allmänhetens tjänst men i själva verket inte är något annat än svensk statsmedia, hänger ut privatpersoner som kritiserar svensk sjukvård. Att Sverige inte (längre) är en västerländsk demokrati är för mig uppenbart.

  Liked by 7 people

 15. S skriver:

  Sedan 2013 har jag försökt att starta debatten i Sverige om den fundamentalistiska tolkningen för de islamiska urkunderna. Utan framgång. I tidningen Dagen skrev jag senast den 2 september 2016 en artikel och krävde Mahmoud Khalfi, en av de ansvariga för Al-Azhar-skolan i Sverige, om en teologisk förklaring för en artikel som han tillsammans med bland annat ärkebiskopen Antje Jackelen lät publicera på DN Debatt den 8 augusti 2016. Han vägrade svara på frågorna och skrev om mig ”författaren är kopt och hatar islam och muslimer”. Islamiska Förbundets ledning dödar all debatt om sin värdegrund och anklagar kritiker för spridning av islamofobiska föreställningar.

  Bidrag från wahabistiska och salafistiska bidragsgivare tillsammans med svenska skattemedel användes på ett märkligt sätt för att fylla en vision om en muslimsk identitet i det nya mångkulturella Sverige.

  Igen, frågan är nu hur hela denna soppa ska lösas. Kanske det först är dags att erkänna att tanken om en europisk islam (som skulle skapas av islamister) var en illusion och att fundamentalistiska tolkningar inte hör hemma i det svenska skolsystemet.

  En längre artikel är skriven till Kyrkans Tidning och finns här:
  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/fundamentalistisk-tolkning-hor-inte-hemma-i-skolsystemet
  Sameh Egyptson

  Liked by 2 people

 16. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Om inte annat så kan man fundera över det här med allas lika värde. Det gäller tydligen inte skydd mot terror, där är vissa värda rätt mycket mera

  Liked by 1 person

 17. Mormor skriver:

  Patrik skriver i inledningen att han gubevars inte är nån modig person. Det upplever jag som ett rent koketterande, särskilt som han i avslutningen kommer med ett märkligt påhopp på Fredrik Antonsson. Fredrik har betydligt mer att förlora än PE skulle jag tro och har riskerat mycket mer.

  Liked by 4 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.