Jihadisternas tolkning av Koranen är rimlig

Mohamed Omar

I en debattartikel i Expressen den 26 mars, “Islamister tolkar Koranen som fan läser Bibeln”, menar Jan Tuninger att okunnighet om islam är grunden till den så kallade islamofobin, och att jihadisterna gör en orimlig tolkning av Koranen. Tuninger är journalist, tidigare presschef vid Försvarsstaben och FN-officer i Mellanöstern.

“Islamofobin”, skriver Tuninger, “är en av de bärande krafterna bakom de populistiska och främlingsfientliga rörelserna i Västvärlden. Den har växt fram ur den närmast totala okunnighet om islam som utmärker dagens européer och amerikaner”.

Ordet islamofobi saknar fast och vedertagen betydelse. Det är svårt att veta vad Tuninger menar. Men om han menar att islam är den minst omtyckta religionen i västvärlden, vilket är ett faktum, så beror det nog inte på okunnighet. Jag tror att det snarare beror på kunskap om värderingarna i islams grundtexter, vilka västerlänningar finner frånstötande. En viktig anledning är också terrorismen i islams namn.

Sedan gör Tuninger ett vanligt påstående, att islam utgör “den tredje och yngsta grenen på det träd som bildats av judendom och kristendom”. Trots att påståendet är vanligt, så är det inte riktigt. Kristendomen uppstod ur judendomen. Jesus fostrades i den judiska tron. Islam däremot har en helt annan historia. Islams grundare Muhammed växte upp i Arabien på 600-talet i den fornarabiska, polyteistiska religionen. Han, eller de, som skapade islam, tog dock vissa saker från judendom och kristendom. Den centrala läran i den nya religionen var en mycket sträng monoteism. Gud är en. Islams uppkomst ledde till krig mellan de polyteistiska araberna och de monoteistiska muslimerna. Polyteisterna omvändes eller utrotades i jihad, det vill säga heliga krig.

Tuninger påstår även att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud. Ja, muslimer hävdar att de tillber samma gud som judar och kristna, att den gud som uppenbarade sig för Moses också uppenbarat sig för Muhammed. Men detta är islamisk tro. Judar och kristna behöver inte hålla med.

Som ett bevis för att islam är en utväxt på det judisk-kristna träder anför Tuninger att Koranen nämner gestalter från Bibeln. Det är riktigt, Abraham, Moses, Jesus och andra är nämnda, och det visar vad orientalister alltid har påpekat, nämligen att de som skapade islam införde bibliska berättelser i Koranen. De är dock ofta fragmentariska och förvrängda, vilket delvis beror på att Koranens författare inte kunde läsa originaltexterna på hebreiska, arameiska och grekiska. Någon bok på arabiska före Koranen existerade inte.

Tuninger har öppnat Koranen och funnit att “tonen mot medreligionerna är påfallande tolerant”. Ett kategoriskt påstående som saknar täckning. Tuninger borde öppna Koranen flera gånger, då skulle han finna stycken med en påfallande intolerant ton. Som den där judar kallas apors avkomma (Zetterstéen 7:166). Och den där Gud förbannar judar och kristna (9:30) med orden: “Må Gud förgöra dem!”. En muslim ska inte ta judar och kristna som allierade: “I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare!” (5:55). Dessutom påbjuder Koranen de Muhammedtrogna att föra krig mot judar och kristna “tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig” (9:29).

Tuninger påstår att vi väst missförstått begreppet jihad. Det ska inte förstås som offensiv krigföring, menar han, utan “som ett i grunden defensivt begrepp, som avser skydd mot angrepp”. Men inte heller där får han rätt. Det finns nämligen både defensiv och offensiv jihad. När muslimska länder blir angripna är det muslimernas plikt att försvara sig. Men det är också muslimernas plikt att kriga för att utbreda islams styre i världen. Det framkommer både i Koranen, som i den redan citerade versen 9:29, och i Muhammeds liv och lära.

I Muhammeds biografi är det tydligt att islams profet ledde arméer i offensiva fälttåg. Menar Tuninger att Muhammed missförstod sin egen Koran? Muhammed bar svärd, han plundrade och tog slavar. Så gjorde också de islamiska ledare som efterträdde honom, kaliferna. I ett känt yttrande sade Muhammed: “Jag har blivit befalld att strida mot folken tills de erkänner att det inte finns någon gud förutom Gud”.

Det är så många missförstånd och felaktigheter i Tuningers artikel att det skulle krävas en hel uppsats för att reda ut allting. Till exempel skriver han att det inte finns någonting i Koranen som “tvingar kvinnor att uppträda som vandrande telefonkiosker”. Med detta menar han sannolikt ansiktsslöja, den så kallade niqaben. Men Tuninger glömmer att nämna att islam inte bara bygger på Koranen utan också på Muhammeds liv och lära. Koranen befaller de troende att följa och lyda Muhammed. Och det är i dessa texter vi finner niqaben. Att något inte finns i Koranen, betyder inte att det inte finns i islam. Till exempel står det i Koranen att muslimen ska be ett visst antal böner om dagen, men det står inte hur han ska göra. Skulle muslimen bara ha tillgång till Koranen och inga andra texter skulle han alltså inte kunna be sina böner.

Uppfattningen att muslimer skulle vara ute efter att ta över världen för islam är “befängd”, påstår Tuninger. Han har rätt såtillvida att inte varje muslim inte är intresserad av världsherravälde. Shiamuslimer lever nog hellre under en sekulär regim än under en sunnitisk som ser dem som kättare. Så ser verkligheten ut. Men konflikten mellan sunniter och shiiter hindrar inte att det samtidigt finns en större konflikt mellan islam och väst. Och islamiska texter påbjuder faktiskt muslimer att sträva efter att utbreda islams styre, både genom mission och jihad. Och det finns muslimer som upplever att detta är en plikt och gör vad de kan för att uppfylla den. Som Gud säger i Koranen: “Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarne skulle harmas” (9:33).

Sedan påstår Tuninger att “de allra flesta muslimer är ungefär lika ljumma i tron som namnkristna européer och har i stort sett lika grunda kunskaper”. Det är inte sant. Muslimer överlag är betydligt mer religiösa än européer. Religionen har en oerhört mycket större betydelse i islamvärlden än i Europa. En opinionsundersökning från 2012 visar att en majoritet av världens muslimer ansåg att religionen hade stor betydelse för dem.

Jihadister tolkar alltså inte Koranen som fan läser Bibeln. De har fog för sina tolkningar både i Koranen och i Muhammeds liv och lära. I sina predikningar, tal och skrifter citerar de ständigt islamiska texter. Så de vet vad de håller på med. Kalifen, ledaren för terrorgruppen Islamiska Staten, har doktorerat i sharia, islamisk lag.

35 thoughts on “Jihadisternas tolkning av Koranen är rimlig

  • Johan Löfgren skriver:

   Jag tar också Mohammed Omar som pålitlig källa. Tuningers resonemang är oseriösa och han har en oförståelig agenda. I Koranen står det exempelvis att Gud inte har någon son. Då ryker hela kristendomen som bygger på just Guds son.

   Liked by 1 person

 1. Christer Carlstedt skriver:

  Vad uppenbart trögfattade personer som Tuninger och för den delen ärkebiskopen inte alls fattar är att om Koranens (som dessa personer tror) ”sanna” budskap skulle vara ett annat än det som muslimerna anser, så är detta fullständigt ointressant.

  På något sätt tycks dessa självutnämnda experter ha fått för sig att de skulle ha någon form av tolkningsföreträde före dem som är uppvuxna i och med det predikade budskapet.

  Vi som inte är muslimer och ger fullständigt sjutton i vad koranens författare tänkte sig, har att förhålla oss till lärans resultat.

  Hur många miljoner människors blod har flutit ut från den bokens sidor?

  Liked by 6 people

 2. Peter skriver:

  Tack för en gedigen genomgång! Med denna takt kommer det att bli förbjudet att kritisera RELIGIONEN islam om, säg tio år. Redan i dag kan du förlora jobbet om du är ”islamofob”.

  Kan någon förresten tala om varifrån uttrycket ”islamofob” kommer. En version som jag läst säger att det kommer från islamisterna i Iran efter att de hade tagit makten 1979.

  Liked by 4 people

  • Cecilia skriver:

   Vad jag förstår uppkom termen av islamister redan tidigt 1900-tal. Ett förvånansvärt framsynt sätt att så tidigt mynta ett begrepp som effektivt tar udden av all eventuell kritik!

   Liked by 1 person

  • ladycobra skriver:

   Tack Mohamed Omar för att du informerar om islam, jag har rebloggat flera av dina inlägg
   som jag tycker är utomordentligt bra skrivna.

   Ja ordet islamofob vet jag inte varifrån det kommer, men man får tydligen inte ha en åsikt om en religion, för då är man rasist men jag undrar då vilken ras hör en religion till?

   Läs vad Magnus Sandelin skriver om situationen i Eskilstunas moskéer och lyssna på telefonsamtal mellan svensk IS sympatisör och före detta islamist i videon Isis i Sverige, som är textad på svenska, m.fl. videos nedan.

   https://ladycobra.wordpress.com/2015/06/27/magnus-sandelin-om-situationen-i-eskilstunas-moskeer/

   Liked by 1 person

 3. Vimsan skriver:

  Man kan prata runt islam så mycket man vill med olika teorier om vad som stämmer, enligt vem osv.
  För mig räcker det med; Alla muslimer (islamister OCH ”vanliga”) strävar efter att bli så lika muhammed som de kan. Han var en pedofil och våldtäcktsman.
  Det rimmar.

  Liked by 3 people

 4. Jan Ahlström skriver:

  Varför, varför, varför kan aldrig en kunnig person som du Mohamed få komma till tals och diskutera med dessa islamkramare som inte verkar vilja se den verklighet som du ser och så informativt visar oss som läser dina inlägg.
  Jag tar för givet att det du beskriver är rätt och riktigt bl.a. eftersom ingen vågar ta debatten med dig.
  Såg nyhetspanelen på Tv4 nu på morgonen där man diskuterade återvändande IS-terrorister, Mohamed du hade behövts där.
  Tack för att du finns och kämpar på för att sprida sanningen om islam.

  Liked by 10 people

 5. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Traditionerna som M. Omar hänvisar till är olika för olika länder. Eftersom trots allt en stark religiös inriktning i en befolkning troligen har samband med den låga kunskapsnivån och fattigdomen i dessa länder – så kanske vi i väst ändå skulle acceptera att det grova våld som en liten grupp – IS – gör sig skyldig till – inte är något de flesta muslimer gillar. Flera miljoner människor var ju ute och demonstrerade mot detta våld – senast i Teheran.

  Trots allt är vi medskyldiga till världens elände och fattigdom, i synnerhet om vi tycker oss berättigade att leva ett utpräglat lyxliv,som hela vår elit gör.

  Demokratierna är ju hjälplösa när invasioner av fattiga,okunniga och delvis kriminella folkmassor vräks in över våra gränser.Hjälpen ska finnas, men i hemländerna.

  Självklart måste detta upphöra och rejäl hjälp ges till de fattiga. Alfabetiseringen är oerhört viktig, av kutchikvinnorna i Afghanistan är 3 % läskunniga. Hur ska vi kunna begära av dem, som bara är glada för att barnen inte svälter ihjäl under de kalla vintrarna, att de ska kritisera koranen som de inte ens kan läsa, eller att de ska opponera mot en mullah som har totalitär makt i byn.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Att man demonstrerar i Teheran är pga att där är man shia-muslimer dvs man anses av IS vara avgudadyrkare. Det är därför IS begår terror i Iran. I själva verket följer man i Iran samma sharia-lagar som IS och är inte mer tolerant eller demokratisk än IS. Ledaren för IS har doktorerat inom Islam och terrorister har påfallande ofta koranstudier på universitetsnivå i bagaget. Så att läskunnighet skulle hjälpa mot terrorism är bara trams. Du förminskar och fördummar människor om du tror att de inte skulle kunna ifrågasätta. Även fattiga muslimer vet precis vad som försiggår. Att kvinnor inte kan läsa är för att muslimer förvägrar flickor utbildning då de ändå bara ska vara hemma och ta hand om hemmet.

   Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Ja — om bara en bråkdel av de troligen uppåt 300 miljarder kronor som asylinvandringen årligen kostar skattebetalarna (dvs runt 30 procent av den totala statsbudgeten) — skulle användas till verklig nödhjälp på plats istället för att slösas bort här — så vore mycket vunnet.

   Men makthavarna har bestämt annorlunda. De anser det vara en bra idé att försörja miljontals till stor del sysslolösa lyxinvandrare från MENA-länder här i Sverige i stället för att hjälpa på plats, som man gjorde förr.

   Du som tycker vi har det för bra i Sverige kan ju förresten ta en funderare på om vi har någon skyldighet att försörja främlingar från andra världsdelar med de skattepengar vi tvingas betala till makthavarna. Förr samlades sådana pengar in på frivillig väg.

   Liked by 3 people

 6. oppti skriver:

  Islam har en tro på att ödet är förutbestämt, allt sker om Gud har bestämt det.
  Det är väl den fundamentala skillnaden som reser en mur mellan Väst och Islam.

  Liked by 1 person

 7. Mickan skriver:

  Här läser kanske 10,000, jag gissar ofta långt färre, Expressen når hundratusentals. Så nu är vi klokare och den stora massan har ännu en gång blivit fyllda med lögner som de kan trösta sig med nästa gång en muslim mördar oskyldiga i islams namn.

  Jag ser inget hopp. Tänk er att man i USA hade haft stora problem med ghetton som är farliga att röra sig i, i synnerhet om man inte är svart, och man samtidigt år efter år fyllt på dessa ghetton med folk från Afrika, miljontals och åter miljontals, tills dessa ghetton blir så stora att de börjar tränga ut de vita kvarteren fullständigt. Så dum är man inte i USA så att man låter den del av befolkningen som har störst andel brottslingar och andra problem öka med 20-25% dvs kanske 80miljoner afrikaner, men det är just vad vi gjort i Sverige , från 8m till 10m invånare, och det fortsätter. Idag är no-go zonerna som öar, men vi går med raska steg mot en situation där det är vita svenskar som blir hopträngda. Joggar din fru ensam i parken på kvällen mer?

  Liked by 2 people

 8. Anders skriver:

  Tack för en ordentlig genomlysning av en kunnig person i ämnet. Att belysa ämnet med en sådan saklighet som du Omar gör och med ditt kunnande, ger en skön känsla i hela kroppen. Sverige är inte helt förlorat i misstolkarnas mecka. Hoppas att du har många, många läsare i olika forum och på seminarium.
  Det är du värd och Sverige likaså.
  Tack.

  Liked by 3 people

 9. Hortensia skriver:

  Tack, modige och tålmodigt förklarande Mohamed Omar. Måtte din visdom så småningom ha nått även de allra mest behövande, betydligt mindre vetande, i svenska slott och kojor.

  Jihadisternas tolkning av Koranen är rimlig, men deras blotta existens i den civiliserade, kulturellt kristet barmhärtiga och godhjärtade världen, är fullkomligt orimlig. Repatriera mera!

  Liked by 6 people

 10. ramonafransson skriver:

  Tack Eddie!
  Har delat den och hoppas att ju fler som lär sig om Islam desto bättre är det.
  Som man brukar säga: Kunskap väger ingenting! Men är desto viktigare att bära med sig!

  Liked by 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Det räcker med att läsa koranen själv.

  Den som inte vill eller orkar kan istället undersöka hur svenska socialdemokrater och kommunister argumenterade om nationalsocialismen och Sovjet-kommunismen före, under och efter andra världskriget.

  Tydligen hade både Tyskarna och Sovjeterna missförstått vad socialism och kommunism är.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 12. Pekka Rousu skriver:

  Jag vågar nästan lova att han inte läst mycket av trilogin Koranen, Haditherna och Siran. Koranen i sig är helt omöjlig att förstå (om inte annat för ordningen). Man behöver en tafsir, hjälpmedel för att förstå vad som menas. Jag misstänker att Tuninger inte ens känner till detta. Kanske han inte ens har läst en enda rad…?

  Det som är problemet i västvärlden är att nästan ingen någonsin vill sätta sid ner och lära sig något om islam. Det är kanske rädsla för att bli upplyst om saker och ting man misstänker? Jag vet inte. När jag har förklarat islam för människor på tu man hand har de lyssnat helt förskräckta och tror att jag ljuger. Allt låter alldeles för galet och de vägrar att tänka att någon annan kan ta det på allvar. Tyvärr är det omöjligt att få människor att lyssna. De vill inte lyssna. Jag fick kommentaren av en någorlunda intelligent kvinna ”Jo, det stämmer nog det du säger, men jag vill inte veta om något mer, det är för jobbigt”. Alltså ungefär som jag skulle känna mig om jag skulle lära mig obducera lik, det känns för jobbigt att ta in. Det är så ohyggligt svårt för mig att förstå denna inställning till islam.

  Man tycker att folk borde vara i alla fall någorlunda intresserade eftersom vi har 12% muslimer (1 av 8). Jo, jag vet, det är säkert rasistiskt med matematik och procent. När Reinfeldt tog över var det kanske 6%. Vid invandring 2017-2020 som har aviserats så ska det komma ca 500 000 människor totalt så då blir vi inklusive födslar och utvandring och döda kanske så många som 17% muslimer. Då är det 1 av 6. Med fortsatt invandring 10 år med samma antal och samma religion som vi haft 10 år bakåt så blir det knöligt. De som dör (ca 900 000 = 9%) så är ”alla” gamla svenskar. Räkna själva, muslimer blir väldigt många. Då är Sverige ett samhälle där 1 av 4 eller kanske 3,5 är muslimer. Det har betydelse. Även om man då avslutar invandring så blir Sverige genom barnafödande muslimskt på sikt. De kommande 35 åren så kommer nästan alla som dör vara icke-muslimer. Det är människor som idag är 50 år eller äldre. Bara därigenom så ökar den muslimska andelen, det handlar om matematik. Svenskfödda kvinnor föder 1,9 barn (helt etniska svenskor troligen 1,8 barn). Kvinnor från MENA föder 2,6 barn. (SCB) Dessutom har de med sig som invandrare ibland barn och jag vet inte hur många i genomsnitt, men jag skulle gissa 1 barn fött i hemlandet i snitt. Tillämpa bara enkel logik, matematik så kan vem som helst räkna. Ok, en liten del blir inte det minsta lilla muslimska, men den absoluta majoriteten, speciellt i ett framtida samhälle där islam är stort och vanligt i Sverige.

  Ett samhälle förändras fort beroende på procenten muslimer. Läs historia sedan 1 400 år. Många anser att historia är ointressant från gammal tid och andra länder och tror inte att Sverige kan förändras. Många anser att siffror och statistik är heeeelt ointressant. Det är fel. Och nej, det blir inte en helt egen ny typ av svensk islam något i likhet med snälla Bamse. Det fungerar inte så och då får Tuninger säga vad han vill. Jag vet att han har fel.

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Religioner, flera olika, innehåller både lagar för samhällets bevarande, för människors, och särskilt kanske för relgionens anhängares beskydd, bevarande och beskyddande, som då även innefattar krigsstrategi, eller krigsmanualer, och uppmaningar hur anhängarna skall förhålla sig i krigssituationer, mot andra religioner och andra folkstammar, som de eventuellt råkar i krig mot.

   T ex hinduism är en gammal religion som har bevarat sin kultur, Där ingår både samhällslagar, samt även just uppmaningar vad gäller krigsmetodik.

   Ett fundamentalt råd, eller uppmaning, krav, som vill ges, av Guden eller av gudarna, handlar om att visa en absolut tillit till, lydnad inför, samt en fullkomlig trohet, till Gudens krav och uppmaningar om och kring hur de stridande skall gå tillväga, om de vill kunna räkna med Gudens beskydd och vilja att åta dem vinna framgångar och kunna göra erövringar.

   Om de inte visar upp denna kompletta, helhjärtade och fullkomliga tillit och förtröstan och förtroende, enligt texterna, så kommer Gud, eller gudarna, att absolut överge dem, ja, spotta ut dem ur sin mun, för uppvisande av mjäkighet, velighet, misstro och halvhjärtad tillit till Guden. Endast det helhjärtade och det fullkomligt hängivna och fullkomligt tillitsfulla, samt segervissa, är vad som över huvud taget kan leda fram till en seger, mot eventuella fiender.

   Många religioner har likheter i att de är krigsmanualer för segrar, samt lagböcker kring det samhälleligas överlevnad, men kräver en obändig hängivenhet, för att kunna bistå med seger till de kämpande i eventuella krig mot fiender.

   Kamp om världsherravälde och makt där en total och fullkomlig seger, med ödmjukade, besegrade och erövrade motståndare är målet.

   Det är en grundprincip i många religioner, inklusive naturreligioner som hos t ex olika indianstammar, samt hos olika afrikanska stammar, där krigande mot andra, fientliga stammar, ansågs vara det mest vanligt förekommande och därför det mest naturliga att förbereda sig för, redan från barndomen.

   Förberedelser handlade om att kunna lära sig att skjuta med pilbåge, samt kunna rida väl, samt att tillverka stridsyxor och fjäderskrudar, samt också att träna sig i att dansa krigsdanser osv.

   Kristendom har i en praktik blivit erövrande som religion fastän den i sin lära avkräver motsatsen till världslig erövring av sina lärjungar, vilka istället anses ska lära sig att hoppas på ett himmelskt liv, efter döden, och också som ideal leva i fattigdom, kyskhet och lydnad, och absolut inte sträva efter någon världslig makt, några världsliga vinningar, något världsligt inflytande eller någon världslig ställning.

   Att försöka förstå andra religioner och deras läror utifrån en kristen lära, riskerar att inte kunna låta sig göras, eller i alla fall riskerar att kunna leda till idel missförstånd, felbedömningar och oförstående kristna, inför vad som egentligen är meningen, innehållet, kravet, målet och aspirationen hos många andra religioner.

   Det som kristna då vill anse vara gott, eller vara godhet, ses då kanske inte som godhet hos andra religioner.

   Då kan kristna i sin tur tolka det som ondska hos andra religioner, eller som fiendeskap, utan att vilja förstå, eller vilja sätta sig in i att olika religioners Gud, och olika lärors gudar, helt enkelt ställer andra krav på sina egna för att anses vilja ge dem framgångar, både i fred och också då vid eventuella krigssituationer mot fiender.

   Att det där, i andra religioner, ofta handlar om ett ständigt och överallt närvarande krigande, som förväntas ge seger, i betydelsen alltså världslig seger och världslig makt till varje pris.

   Detta tänker oftast inte kristet präglade människor på.

   Kanske eftersom även stora delar av kristendom blivit använd i krigserövrande syften av krigare och erövrare som ville erövra världslig makt och segrar, tvärt emot den kristna religionens egen lära.

   Världslig seger över fiender, finns däremot som uppsatta mål av Guden, eller gudarna, inom flera andra religioner, ismer och läror.

   Seger, med vilka medel som helst, ofta med stående krav på total avsaknad av vekhet, velighet, svaghet, nåd eller barmhärtighet mot fiender, samt krav på förmågor att kunna uppvisa kyla, brutalitet, hänsynslöshet, hårdhet och även lögn, bedrägeri, mord och alla möjliga andra tillåtna sätt för att få de fiender som vill bekämpas att komma på fall, söndras, upplösas, utplånas, utrotas.

   Detta är alltså ofta de villkor, och de grundläggande stridsstrategier, som Guden, eller gudarna, inom många andra läror, menas uppställa som krav för att vilja, och då kunna, ge sitt stöd till de egna anhängarnas segermöjlighet, samt för att vilja stå bakom och anses kunna bidra till vad som då vill betraktas vara, ur det egna perspektivet, en framgångsrik seger.

   Det blir då en seger som ses som någonting gott, ur det egna perspektivet, men som samtidigt då oftast ses och uppfattas vara någonting ont, ur de besegrades perspektiv. Alltså för dem som eventuellt då blev besegrade med sådana krigsmetoder.

   Men, men, naturen är egentligen varken god eller ond, dess villkor är helt enkelt bara seger eller förlust, liv eller död …

   Naturen är ofta grym, skoningslös, brutal och i avsaknad av barmhärtighet, eller nåd.
   Naturen vill inte visa vekhet, när det kommer till strider mellan t ex lejon, eller gnu-hannar, hjorthannar, björnhannar, eller mellan andra djurhannar bland flocklevande djur som strider på liv och död om just en seger och en förstaplacering gentemot sina konkurrenter.

   En seger är absolut nödvändig, för den medför oftast livsmöjlighet vad gäller möjlighet till fortplantning, vilket är vad naturen ser som en ultimat seger.

   Förluster vid sådana förstaplaceringskamper mellan hannar ur samma flock, i djurriket, innebär inte att förlorare kan tas till fånga som slavar eller tjänare till vinnare, utan i naturen innebär det död för de besegrade. Om inte direkt död så oftast ändå förlorade chanser till fortplantning, vilket kan sägas vara ungefär detsamma som död.

   Gilla

 13. Egon skriver:

  Sverige är världens fegaste land.
  Vi är så fega att vi bjuder in all världens muslimer och tror att de skall acceptera vårt demokratiska samhälle.
  Sossarna vill ha valfläsk.
  De lovar mer bidrag och de papperslösa jublar.
  MP lovar allt till alla.
  Churchill ansåg att Italien var Europas svaga underliv 1943.
  Nu har vi hamnat på den platsen.
  Norra Europas inkörsport till Islamism och sharialagar.
  Våra fega politiker vägrar ta till krafttag.
  De tror att det går att finna en svensk lösning.
  Tyvärr, det går inte att förhandla med en muslim.
  Är inte Erdougan bevis nog?
  Hur länge skall vi gulla med denna Turkiska mini Hitlern?
  Vad är hans mål?
  Att återupprepa det ottomanska väldet?
  Gör vi inget nu så är det snart försent……

  Liked by 1 person

 14. nilsdacke skriver:

  Tack Eddie för ett sakligt klarläggande av Tuningers okunniga och osakliga stolligheter. Den mannen har uppenbarligen ingen som helst insikt om islam.
  Jag vill här något komplettera Eddies kritik av Tuninger. Denne förefaller helt luta sig mot Koranen, som endast utgör 14 % av islams ”heliga skrifter”. Eftersom Koranen ofta upprepar att muslimen skall följa profetens exempel, bör man även ta del av hadither (60 %) och sira (26 %), vilka just innehåller detta exempel. En syntes av dessa skrifter finns i sharia, som enligt bl.a. Ammanbudskapet har en central ställning inom islam. En översättning till svenska av viktiga delar av sharia finns här (kap 8) http://nilsdacke.blogspot.se/.
  I sharia definieras tydligt jihad som ”krig mot de otrogna” med stöd för detta i Koranen och hänvisar i avsnittet om jihad (o9.0) till hadither återgivna av Bukhari och Muslim, som säger: ”Jag har blivit beordrad att strida mot de otrogna tills de betygar att det finns ingen annan gud än Allah och att Muhammed är hans sändebud och utför den dagliga bönen och betalar zakat”.
  Naturligtvis strävar inte alla muslimer efter världsherravälde, men det är väldokumenterat att inflytelserika Muslimska brödraskapet har och arbetar efter en strategi med det målet. Det mest övertygande beviset på Brödraskapets verkliga syften finns i ett internt meddelande skrivet i 1991 av en hög ledare inom Brödraskapet med titeln: ”Förklarande memorandum om det allmänna strategiska målet för Ikhwan i Nordamerika.” Detta dokument (http://centerforsecuritypolicy.org/upload/wysiwyg/article%20pdfs/Shariah%20-%20The%20Threat%20to%20America%20(Team%20B%20Report)%20Web%20Version%2009302010.pdf) (rulla till sid 273) användes som bevis i rättegångar 2007 och 2008 mot ”Holy Land Foundation” och dess autenticitet bestreds inte av försvaret. I dokumentet är författaren påfallande tydlig om det yttersta målet för Muslimska brödraskapet i USA:
  ”Ikhwan måste förstå att deras arbete i Amerika är en sorts storslagen Jihad för att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och ”sabotera” dess eländiga hus med deras händer och händerna på de troende, så att det elimineras och Guds religion görs segerrik över alla andra religioner.”
  Mycket tydligare än så kan det knappast uttryckas

  Liked by 1 person

  • Pekka Rousu skriver:

   Alldeles korrekt. Emellertid så tror jag inte att Tuninger har en aning om vad som står ens i Koranen. Jihad finns för övrigt i många former och inte bara med våld som vissa tror. En riktigt otäck form av jihad är när man påverkar kunskap och historia. Inte nog med att vi får stå ut med islam i nuet, de försöker till och med ändra historien genom historierevision. I USA har de varit lyckosamma med detta i skolorna. Muslimska krafter har köpt upp stora delar av bokförlagen som är koncentrerade på skolböcker. Det räcker med låt säga 20% ägande och börja gorma om islamofobi så får de totalt inflytande då andra blir rädda och ger med sig. De ”vittvättar” böckerna både avseende historia om islam och förklarar islam på ett för dem gynnsamt sätt. I USA är det vanligt med besök i moskéer, men besök i judiska synagogor eller kristna kyrkor är det ingen mening med. Ekonomisk jihad, kulturell jihad, historisk jihad osv osv. De är effektiva som katten måste jag tyvärr erkänna. Jag har läst i nutida skolböcker här i Sverige och de är inte särskilt informerande om islams historia eller vad islam egentligen går ut på och hur muslimska samhällen ser ut. Att t ex påpeka att islam och demokrati inte samexisterar varken historiskt eller idag (kanske med undantag av Turkiet då definitionen på demokrati inte är endast rösträtt) nämns t ex inte och att varenda lärd imam (eller jämbördig) kan intyga om detta. Ja i vart fall om muslimer når över en kritisk punkt. I England säger många muslimska föreningar helt öppet att de aktivt är mot demokrati, men sådana hemska saker får man ju inte upplysa om.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.