Hur styrs samhället?

Patrik Engellau

Standardsvaret på den frågan utgår nog från att regeringen styr fast att det egentligen är folket som styr på något sätt eftersom regeringsformen fastställt att all offentlig makt utgår från folket. Sedan har regeringen en massa departement som i sin tur har myndigheter och på ungefär samma sätt ser det ut i kommunerna.

De folkvalda politikerna, som beslutar över dessa apparater, har två verktyg i sin verktygslåda, dels ett tvingande regelverk av lagar och förordningar, dels en hög med pengar som kallas budget. Med dessa verktyg kan politikerna förbjuda allt som går att förbjuda och köpa allt som går att köpa.

Och lyssna på dem. Varje slags insats de talar om handlar antingen om regelverket eller pengarna eller om båda.

Men vad som sker i ett samhälle, har jag med tiden blivit allt klarare och plågsammare medveten om, bestäms endast i liten utsträckning av politikernas lagar och pengar, utan i stället i mycket stor utsträckning av hur medborgarna tänker.

Vi kan ta ett exempel som är så extremt att vi verkligen förstår vad vi menar. I Den protestantiska etiken och kapitalismens anda skrev Max Weber om den mentalitet som uppfyllde de tidiga, religiösa kapitalisterna:

Att slösa bort sin tid är den första och i princip den dödligaste av alla synder… Att förlora tid genom umgänge, småprat, lyx, till och med genom mer sömn än nödvändigt förtjänar moralisk fördömelse… Även de rika måste arbeta för att få äta, för även om de inte behöver arbeta för att försörja sig finns Guds bud som de, liksom de fattiga, måste lyda.

Människor som drivs av sådana värderingar, menade Weber, kommer naturligtvis att förändra världen till det bättre om de blir tillräckligt många.

Man kan också tänka sig ett samhälle där folk av pk-eliten uppmuntrats att betrakta sig som offer och efter några decenniers förförelse inser fördelarna med att ta på sig offerkoftan.

Man skulle kunna inplacera alla tänkbara samhällen på en skala där ena ändpunkten är ett ställe där alla medborgare omfattar religiösa kapitalisters värderingar och den andra ändpunkten en plats där det bara bor folk som definierar sig som offer.

Den skalan är för övrigt ett mycket vassare analysinstrument än den gängse höger/vänster-skalan, ty det faktum att någon är vänster säger inget om huruvida han tänker som en protestantisk kapitalist eller som ett offer. (Fast jag vet att det finns många som menar, felaktigt tror jag, att vänstern i huvudsak består av offer samt deras terapeuter medan högern mest är skötsamt och hederligt folk.)

Det är såklart en jätteskillnad mellan att vara statsminister för ett land nära kapitaliständen på skalan och att styra ett land mot offerändan. Ett folk med kapitalistvärderingar sköter sig själv, allt som krävs av regeringen, kan man säga med en överdrift, är att den bygger en nattväktarstat och bestämmer på vilken sida av vägen folk ska köra. Om man inte vill överdriva kan man betrakta det faktiskt existerande Schweiz, ett välskött och renstädat land med skötsamma, halvtråkiga medborgare.

Om ett land över tiden förflyttar sig mot offeränden på skalan får politikerna gradvis mer att göra. (”Lagen är vanmäktig där seden är död”, skrev Viktor Rydberg enligt Peter Luthersson i boken Erfarenhetsunderskott.)  Det blir allt större andelar offer som genom någon sorts magiskt pactum kommit överens med politikerna om att de senare ska omhänderta dem på bekostnad av återstående protestantkapitalistiskt sinnade medborgare.

Jag tror att det är precis den resan som Sverige gjort under det senaste halvseklet. Vad denna utveckling beror på kan vi diskutera, men det viktiga är att fastställa att det är så det ligger till. Att detta är viktigt beror på att det är först när vi sett vår belägenhet i vitögat som vi kan resonera på ett fruktbart sätt om vilken sorts åtgärder politikerna bör ägna sig åt.

Det handlar inte om nya miljarder till lärare, poliser och sjuksköterskor. Det handlar om att predika nya, samhällsnyttiga värderingar och en ny människosyn.

39 reaktioner på ”Hur styrs samhället?

 1. Bo Svensson skriver:

  Nej, det behövs inga predikningar, det krävs bättre genomtänkta regler för demokratin.

  Det blir ju övertydligt i länder där den kompetenta och verksamma eliten tillhör ett annat folkslag än den passiva och inkompetenta majoriteten eller generellt där det mest närliggande kriteriet för att dela upp sig i partier, är etnisk tillhörighet.

  Folkmakten måste underordnas rättsordningen och konstitutionen för en demokrati värd att respektera, föreskriver den individuelle skattebetalarens makt att fördela sina pengar över angelägna ändamål.

  Då har man ett demokratiskt system som har chans att fungera generellt och inte bara under exeptionellt gynnsamma villkor.

  Liked by 1 person

  • Leif VE skriver:

   Känns som att du är på rätt spår Bo. Se gärna boken ”Omstart Sverige” för en lösning i angiven riktning.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Allt för pessimistisk inställning här över lag. – Det är bakvända ekonomiska styrmedel som lockat hit alla obehövda och det bör räcka med rättvända för att styra flödet tillbaka söderut.

   Att välja på i redskapslådan:

   All skattefinansierad hjälp till barn relateras till deras prestationer under sin skolgång. – Ingen myndighet eller rösträtt förrän de klarat minimikraven vi har här på en fungerande medborgare.

   Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet ger möjlighet att skapa de rätta incitamenten för att minimera olägenheterna med kriminellt beteende.

   Styrmedel bör etableras för att få bort de overksamma främlingarna vi inte har något hopp om från ekonomiskt aktiva regioner så att platsen kan frigöras åt de verksamma. – Sitta och dega på café kan man lika bra göra i barackläger i Norrlands inland.

   Man utvisas från och inte till och det skall inte vara vårt problem om den utvisade inte har någonstans att ta vägen. – UNHCR får väl ordna ett läger för dem. – Här skall de bara förpassas till en enklav intill en flygplats varifrån de får ta sig vidare hur de kan och vill.

   Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Varför blandar du samman folks inställning till politik med deras psykologiska inställning till arbete (industriousness) och med deras sociala drivkrafter i samband med arbete och allmosor? Därför att Karl Marx en gång gjorde detta fatala misstag. Men det är tre helt olika saker.

  Höger och vänster lever. Den tredje vägen är fascism. Per definition.

  Och ett fjärde falskt antagande som väl svävar mellan raderna är att en människas inställning till rikedomsskapande direkt återspeglar hur mycket pengar hon faktiskt har. Det skulle väl motsvara ett äktenskap av Marx’ teorier med antagandet om den perfekta marknaden. Alltså folkpartiet Nekrofilerna. (Detta antagande lämpar sig för rationalisering och självförhävelse hos rika industrialister — Grynet, Antonia Johnson o.s.v. — men är icke desto mindre falskt.)

  Gilla

  • phnordin skriver:

   Den fjärde vägen är kommunism: de negativa effekterna av 45 àr av kommuniststyre som t.ex Östtyskland genomlevde får vi leva med än idag. Det sitter i huvudet.

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Först förnekar du att politikerna utövar makt genom predikan, sedan uppmanar du till predikan som maktmedel. Kanske utan att tala om vem som är prästen? Jag ser inte poängen. Kan du förtydliga?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Ofta förstår jag vad du menar, men inte här. Jag är inte medveten om att jag förnekat att politiker kan utöva makt genom predikan och tal. Se på Churchill! Jag sa att de svenska politikerna faktiskt inte gör det, utan bara använder sina verktyg lagstiftning och budget.

   Patrik

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Sverige har enbart plånbokspolitiker/kvartalspolitiker?

    Vi saknar några som har en långsiktig idé om samhället!

    Ja, SD är väl ett undantag?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är lätta att tolka denna passus som att inga andra verktyg står (kan stå) till buds:

    ”De folkvalda politikerna, som beslutar över dessa apparater, har två verktyg i sin verktygslåda,”

    Jag har fått intrycket att du i sant materialistisk andra tidigare har menat att även om en politiker bönar och ber, så tolkas detta endast i relation till makten över påbud och förbud. Så ser också den svenska för närvarande gällande rättstraditionen, rättspositivismen, ut.

    Moral kräver personligt ansvar. I Sverige är det personliga ansvaret avskaffat och moralism mycket illa sedd. Den som nedlåtande höjer ett ögonbryn kastas i fängelse för klassbrott, med nykommunistisk terminologi hatbrott. Det var inte klart för mig hur du tänker dig att moralisk predikan skall kunna fungera i detta amoraliska samhälle.

    Winston Churhill var en engelsk politiker i England. Han är otänkbar som svensk, sedan får svenskarna låtsas vara anglofila så mycket de vill. De är inte engelsmän. Det finns (med tanke på skolan: fanns?) en svensk moral som skulle kunna återuppväckas, men den slumrar mycket djupt och väl gömd under många skikt av marxistisk låstasmaterialistisk hybrissocialdemokrati.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Eftersom jag själv och mina närmaste, är skötsamma, ”halvtråkiga” medborgare, skulle ett sånt Sverige ha passat oss perfekt! Men tyvärr ville alltför många ha nåt helt annat…….

   Gilla

 4. Anna Kristina skriver:

  Man har sedan länge inom industrin tillämpat lean production, mager produktion. I princip att ingen egentlig lagerhållning skall finnas. Tillverkade delar från en fabrik skall transporteras rakt in till nästa fabriks löpande band – och det med atomurets precision.

  Hela vårt samhälle präglas numera av samma krav på effektivitet. Och de kraven gäller även för de arbetande människorna. Oavsett verksamhetsfält kramas ständigt effektiviteten fram – som de sista resterna ur en nästan tom tandkrämstub.

  Det här kan man kalla för den logaritmiska rävsaxen. Framgång föds på marginalen. I den extra ansträngningen. De som arbetar tvingas därför ständigt förbättra sin effektivitet. I en globaliserad och helt öppen ekonomi tävlar i princip alla mot alla.

  Det betyder att det extra reformutrymme vi i Sverige lyckats åstadkomma har skett till priset av en extra stor mänsklig kraftansträngning.

  Det här borde leda till att politiker var extra försiktiga med de skattemedel de har till sitt förfogande. Men den logaritmiska rävsaxen tycks aldrig slå igen. I stället ser vi hur politiker, när det gäller migrationen och identitetssamhället, har spenderbyxorna på sig.

  Det byggs nu som aldrig förr, men inte till ungdomar som skall ut i arbetslivet, utan till migranter och anhöriginvandrare. Politikerna prioriterar framarbetat reformutrymme på ett tämligen nonchalant sätt – kan man tycka. De främjar inte oavkortat den egna befolkningen och samvetet med bistånd till hjälpbehövande ute i världen.

  De prioriterar snarare ett uppbyggande av ett allt mer tudelat samhälle. Där den ena gruppen arbetar på effektivitetens marginaler – medan den andra gruppen består av arbetslösa, sysslolösa och människor som befinner sig i olika, mer eller mindre, konstlade arbetsmarknadsåtgärder.

  Lite elakt kan man säga att den ena gruppens effektivitet växlas in som ineffektivitet i ett allt mer tudelat samhälle. Och ur denna tudelning frodas och växer i dag Sveriges alla större problem.

  Frågan var ”hur styrs samhället”? Ett svar är. Samhället styrs i namn av effektivitet och Globalism mot ett allt mer tudelat samhälle. Och ur den tudelningen växer stora problem fram.

  Malmö kan i det perspektivet stå som modell för ett möjligt framtida Sverige. Och Malmö själv fortsätter att utvecklas.

  Sveriges tudelning är ytterst ett resultat av politiska prioriteringar – där i effektivitetens spår möjligheterna att bygga det ineffektiva samhället uppstår. Och att den möjligheten bejakas av dagens politiska majoritet.

  Liked by 2 people

  • Alwaysright skriver:

   Utmärkt beskrivert avseende den accelererande utdelningen som sker, helt i linjen med V, MP och delar av S strategi om den socialistiska samhällsomvandlingen.

   Sverige som land är numera i en nedförsbacke som kräver ett aktivt radikalt ingripande för att kunna korrigeras. Förmodligen är det militärt som ”befriar” svenskarna från sina valda ledare – ungefär som i Egypten och MBS

   Läs gärna Ayn Rand och Atlas shrugged som beskriver effekte av socialism och effekten på människor som inte passar in eller vill vara del av detta samhälle.

   En god vän som är aktiv adv. I en av Sthlms stora byråer berättar att det aldrig varit sådant tryck på rådgivning inom ”flytt – flykt” från detta landet som nu.
   Vad händer då i samhället när dessa vanligtvis kapitalister och entreprenör lämnar – som Sovjet 1917 ?

   Liknelserna är större än vad gemene man vet och ser..

   Gilla

  • Hanna skriver:

   Tummen upp för din beskrivning. Det som för bara några årtionden sen var standard har försvunnit i alla fall i Sverige.

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   ”Hela vårt samhälle präglas numera av samma krav på effektivitet”. Med undantag för den politiska sfären. Samhället är inte tudelat utan tredelat. Lean government vore väl bra. Men det verkar ju vara ett av Trumps mål, så det går inte för sig.

   Gilla

 5. Johan Löfgren skriver:

  Varför predika något nytt när vi redan har det kristna budskapet? Såväl judendomen som kristendomen har medfört mänsklighetens främsta resningar ur ett samhällsperspektiv. Samhällsnyttiga värderingar och människosyn som tillskrivs andra källor har aldrig fungerat och kommer inte att göra det heller.

  Sekulariseringen ser jag som en av de stora bovarna idag. Samhällets indoktrinering om evolution, myter om livets uppkomst med mera har gett upphov till ett samhälle utan styrsel. Människosynen har grumlats och vi itutas att vara apors avbild istället för Guds barn. Det är inte konstigt att det gått snett.

  Gilla

 6. MartinA skriver:

  Bra ide. Om du hade predikat den när sverige fortfarande var svenskt. Nu? Helt meningslöst.
  Dessutom låter du fortfarande bli att ta med media i ekvationen. Media i sverige har haft absolut störst påverkan på samhället och på vad folk tror. Och media kontrolleras av ett mycket litet antal personer.
  Dessutom, vi svenskar utmålas inte alls som offer utan som förövare som helst inte borde få finnas till.

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Alltså, min poäng är att vi har anlänt hit från där vi var. Samhället/systemet/någonting är alltså gravt sjukt. Men! Från den här platsen, ingen vet vart vi går eller vad som skall göras. Eftersom sverige nu har en helt annan demografi. Det är exempellöst i historien. Att försöka lösa den sjuka som ledde oss hit är nu meningslöst eftersom sjukan helt förändrat samhällets själva förutsättningar.

   Liked by 4 people

 7. 5ven55on skriver:

  ”Det handlar inte om nya miljarder till lärare, poliser och sjuksköterskor. Det handlar om att predika nya, samhällsnyttiga värderingar och en ny människosyn.”

  Och det handlar om att slänga ut alla parasiter som ljugit sig in i landet och vakta gränsen så att bara behörigt folk kommer in framöver. Dessutom handlar det om att avveckla ponzibedrägeriet tillväxtsamhället/välfärdsstaten.

  Liked by 4 people

 8. larslindblog skriver:

  Man bör också minimera sin skatt ; om du röker ;sluta . Minimera konsumtionen –behöver du verkligen den där prylen ,klädesplagget ? En ny spade till landet ? Kolla loppis !!
  Man kan byta tjänster , rörmokare , snickare, får hjälp med deklarationen av den som kan sånt .

  Själv tänker jag alltid på att det är 25 % av priset i affär – som går direkt ner i det svarta slukhålet .

  Liked by 1 person

  • Göran skriver:

   Det är något vi verkligen borde öka, att göra saker som blåser staten på skattepengar och gör oss individer rikare. Att betala skatt är bara att göda det som gör att Sverige går åt skogen.

   Gilla

 9. oppti skriver:

  Läste nyss SVD och fick flera tankeställare som kan illustrera politikernas dilemma.
  -I Polen vill regimen anklaga EUs ledare Tusk för ett flyghaveri. Polen vill inte ha Polacken som EU ledare.
  -I Frankrike anklagas Holland för sabotage av hans kollegas Fillions kampanj för att efterträda honom som president.
  -I USA får Trump inte stöd för rivningen av Obamacare av yttersta högern, som vill se mer radikala reformer.

  Vår lilla ankdamm där SD växer får M minskat stöd eftersom de vill inlemma SD i den grupp man lyssnar på.

  Var finns konsensuslösningen som tvingas fram?

  Gilla

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Jag är inte så förtjust i begreppet ”kapitalist” eftersom det så lätt för tankarna (åtminstone mina) till karikatyrerna av feta herrar framför bord dignande av ostron, hummer och champagne. Jag ser givetvis att det finns en hel del parasiter på samhällskroppen som suger till sig ersättningar för sina insatser och som saknar alla proportioner. Vissa tycks tro att de inte är utbytbara, trots att vi vet att de är det.

  Personligen tycker jag att begreppen överproducerande och överkonsumerande skulle kännas en aning bättre, även om de är en aning svårhanterliga, där de förra efter sin konsumtion ändå lämnar ett positiv netto och de senares produktion inte täcker kostnaden för den egna konsumtionen och således ger ett negativt nettoresultat.

  Det är nu som politikerna kommer in på spelplanen. Genom sin lagstiftningsmakt beslutas nu att en del av de överproducerandes (ÖP) netto skall överföras till de överkonsumerande (ÖK).
  Det är inte så mycket att säga om den saken eftersom vi alla varit med om att bestämma att så skall det gå till.

  Genom åtgärder, samt brist på åtgärder från de styrande, så inträffar det inte fullt så lustiga att antalet ÖK ökar dramatiskt. Eftersom politikerna bara har lagstiftningen som verktyg så använder de den för att tappa av ytterligare del av ÖP´s netto.

  Detta kunde ju trots knorrande ha varit gångbart om alla ÖP efter sin konsumtion hade haft 10.000:- kvar att plocka av. Tyvärr är det nog så att vissa ÖP faktiskt bara hade 100:- kvar eftersom inkomstkurvan ser ut som den gör.
  Nu vridet vi då ett varv till på tumskruven för ÖP och det går väl så där. Den ÖP som bara hade 100:- kvar får givetvis minska på sin konsumtion.

  För att det hela skall se samhällstillvänt och ansvarstagande ut för miljön så väljer man att ta ut den högre avgiften på exempelvis koldioxidutsläpp. Då får man ju litet bonuseffekt på momssidan också.

  ÖP konstaterar att det är indragningar i standarden på gång. Var fjärde resa till svärmor och svärfar ryker. Den där vårjackan får nog vänta ett år. Bit ihop och se så glad ut Du kan!

  Politikerna känner sig trots allt ganska tillfreds med dagens värv, för nu fick de ihop de behövliga kronorna till alla nya ÖK´s matinköp och hyreskostnader.

  Men vad f..n hände här då, frågar sig så småningom politikern när kalkylen som såg så bra ut inte höll? Det kom ju in mindre i kassakistan än förväntat!

  Elementärt käre Watson!
  ÖP minskade sin konsumtion på varor och tjänster med 25% moms och ÖK använde pengarna han fick till mat med 12% moms och hyra med 0% moms.
  Den tusenlapp som snoddes från ÖP hade gett 200:- i momskassan. Nu blev det bara 50:-.

  Jämfört med mig så har politikerna en fördel. Jag kan bara justera min ekonomi med en enda ratt som handlar om att dra ner på kostnaderna..
  Politikerna har även en ratt där de kan skruva upp också inflödet av intäkterna.

  Ibland kommer ögonblick då politikerna känner behovet av att visa dådkraft. Då får vi höra om att missbruk av välfärdssystemen minsann skall stävjas. Jag påstår inte att detta inte skulle vara Gudi Behagligt. Det tycks mig bara att man missar elefanten i rummet.

  Jag har litet svårt att förstå hur man kan fortsätta en politik där man kontinuerligt och utan hejd fyller på med ÖK.

  Liked by 1 person

  • Göran skriver:

   Varför göra det hela så komplicerat. Det finns inga begrepp som överproduktion och överkonsumtion; bara inom miljörörelsen. Men jag ska inte gå i på detaljerna.

   Hur kommer det sig att politikerna fyller på med överkonsumtion hela tiden? Det beror på att
   politiker tror att konsumtion skapar ökad ekonomi. Bildade ekonomer vet att produktion ökar ekonomin. Politiker tror att sparade minskar ekonomin. Bildade ekonomer vet att sparade ökar ekonomi.

   För en bildad ekonom innebär ökad ekonomi att det ekonomiska utbytet ökar och betyder inte att antalet pengar ökar. Mer konkret. Antalet byten av varor och tjänster ökar men samma mängd pengar används hela tiden. Detta ogillar politikern eftersom politikern inte får var med och lägga beslag på mer pengar. Lösningen är att göra varje konsuments plånbok mindre värd genom att öka antalet pengar. Naturligtvis kalla inte politikerna värdeminskning för stöld – som är vad som händer rent praktiskt – utan kallar det för stimulans.

   Slutsats: man fyller på med ÖK för att ta ut mer skatter.

   Liked by 3 people

 11. Bart Chimpson skriver:

  Jag tror att skiljelinjen går mellan de som ser sig som fria individer först och främst som ser till sin egen förmåga, och de som har ett mera totalitärt sinnelag där allt ytterst handlar om makt, där individen kommer i andra rummet, och ideér och att få andra att underkasta sig dessa är viktigast, så att man kan trygga sin position på andras bekostnad.

  Att predika, kanske, men det kommer nära att konstruera samhället uppifrån, det är inte lätt, hur skapas en samhällsanda? Jag har först på senare tid insett hur marxism lett till kommunism som lett till postmodernism och vänsterliberalism som lett till mångkulturalism och globalisering och den mångfald av ren idioti som genus, rasifiering och HBTQ-extremism vi nu ser. Detta är en utveckling som skett under lång tid, under radarn för de flesta och det är nog tyvärr så att nära nog en majoritet har internaliserat dessa doktriner. Därför är de klokaste nu återigen vanligt folk, ju vanligare dess bättre, Trumps väljare, bönder i Sjöbo där kanske 40% röstar SD. Ju mer intellektuell träning man fått, desto större risk att man blivit marinerad i dessa doktriner, ytterligt få intellektuella agerar i motstrid mot dessa doktriner, Sandelin, Tullberg, Arnstberg, Scruton, Jordan Peterson. Man finner även fler som inte köpt doktrinerna bland de som sysslar med hårda vetenskaper, fysik, matematik, teknik, eftersom postmodernismen ifrågasätter den vetenskapliga metoden och underkänner att något kan vara sant. Universiteten i väst går återigen i första ledet mot ett totalitärt system, liksom de gjorde i Sverige under nazi-eran.

  Jag är instinktivt rädd för att ”uppfostra” folk, jag tror istället på det Trump gör, han har inte köpt de nya doktrinerna och agerar instinktivt och får alla de med sig som känner på sig att vi är på fel spår, utan att kanske kunna artikulera det. De behöver inte uppfostras, de vet vad som är rätt. Skall vi uppfostra de andra, är det ens rätt? Det är en formidabel uppgift, vi tar oss an Marx till Derrida, som idag är reinkarnerade som Bha-Kuhnke.

  Tidsandad har splittrat oss, jag ser ingen väg framåt och är tveksam till uppfostringsprojekt. Jag har resignerat till att tro att endast katastrofer kan rädda oss, när tillräckligt många dött och blivit våldtagna och tafsade på. Då kanske folk skakar av sig dessa villfarelser. Kanske man skall flytta till Sjöbo?

  Liked by 3 people

  • gmiksche skriver:

   Du tar upp ett intressant aspekt. Marx reinkarnerad som Bah Kuhnke. Tänk om Marx hade tillfälle att möta sin inkarnation. Jag är rädd för att han skulle blitt rasist.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Läs vad han skrev om Lassalle! Nog var han antisemit och rasist, alltid.

    Men så våldtog han ju sin oavlönade livegna husa också, och förkastade deras gemensamma son, den enda proletär han ens kom i närheten av, så vad skall man förvänta sig?

    Gilla

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det välfärdsindustreilla komplexet är säkert en viktig komponent i den samhällsutveckling vi ser, genom att det lever i symbios med tongivande politiska konstellationer. Den rödgröna röran speedar dock upp denna process med en mäktig våg av skatte- och avgiftshöjningar. Bakom denna våg ligger kommunisterna och de gröna vars mål är att socialisera samhället och minska medborgarnas frihet bl a avseende medborgarnas konsumtion.

  Det är märkligt att ingen politisk aktör tar upp dessa skattehöjningar, i tidningarna idag kan man se att t o m moderaterna vill höja momsen. Om de rödgröna får härja några år till så beskärs medelsvenssons liv rätt rejält:

  • Kraftigt höjda kommunalskatter pga invandring
  • Kraftigt höjd skatt på vanliga bilar
  • Dyrare semesterresor med flyg
  • Dyrare kollektivtrafik i storstäderna
  • Högre skatter genom ändrade skatteskalor
  • M.m.

  Liked by 2 people

  • Göran skriver:

   Den privata sektorn kommer att minska vilket leder till ännu mer skatter måste tas från den privata sektorn som leder till att den minskar ytterligare och mer skatter måste tas från den ….

   Sedan kommer konsumtionen minska i Sverige, men mest på grund av att utbudet kommer att minska. Tillgången till mat kommer att minska. Tillgången till vardagliga varor kommer att minska osv.

   Jag kan bara säga en sak. Det är mycket lättare att flytta till ett annat land än man tror.

   Liked by 2 people

 13. Asta skriver:

  Migrationöverdomstolen har nu givit ett prejudikat, som leder till att nästan alla ensamkommande barn, oavsett ålder/skäl får stanna kvar. Så nu slipper Morgan Johansson fixa alibi med skötsamhet och gymnasiestudier.

  Vilken härlig signal ut i världen!

  Kom till Sverige alla unga män, ljug om ålder och skäl, så får Du stanna.

  Tycker Du att SFI, plugga och anstränga Dig är för jobbigt, så ser vi till att Du blir försörjd livet ut. Snyfta lite extra i gammelmedia, så får Din familj också komma hit.

  Visserligen finns inga jobb som passar, men vi kan nog klämma till vår befolkning lite extra med högre skatter. För hos oss har alla samma värde, oavsett hemvist, prestation och gärning.

  Så landets pensionärer får nog förbereda sig på nya bromsar, när valet är över nästa år, för då är säcken tom.

  De får skynda sig hem med rollatorn från automaten, så de inte blir uppvaktade av EU-migranter och låsa dörren fort, när okända ansikten dyker upp. Ännu är det alltför få som ser regeringens dimridåer. http://word.harrietsblogg.se/

  Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Hur samhället styrs?

  Av den kår eller kader som är bortom offentlighetens ljus och sken, och inte tillsatts på egna meriter eller i offentliga val.

  Vatten är vått, fåglar flyger och i Sverige kan du bara rösta på partier som sedan gör som de själva vill, i stort sett i fullständig konsensus med varandra.

  I en demokrati hade folket valt varje minister i direkta val, och varje myndighet varit en autonom struktur som agerat endast enligt lag med laga ansvar för detta, och med intern meritokrati.

  En relaterad fråga är varför riksdagen inte består av en (folkvald) representant per parti, med röstandel efter valresultat? Funktionen är ju trots allt endast att bifalla eller avslå propositioner och motioner, oavsett vad folket tycker om förslagen.

  Lika lite som lösningen på alkoholism är att växla mellan öl, vin och sprit är lösningen på dagens ‘flusterkluck’* mer av samma gamla korporativistiska och kosmopolitiska ävja.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS *’Flusterkluck’; byt plats på F-et och kl-. Tänk vad man kan lära sig av ungdomar – de stavar om svordomar för att lura automatiserad censur på nätet. DS

  Gilla

  • En annan skriver:

   Hej Rikard
   Hittar dig på alla möjliga bloggkommentarer, med vettiga dito.
   Jag undrar varför f.d lärare har bytt plats med lärare.
   Allt gott

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   ”varför riksdagen inte består av en (folkvald) representant per parti, med röstandel efter valresultat?” — Det vet du mycket väl. Det skall skapa en illusion för folket.

   Om du vidare inte tror att Gerrymandering råder i proportionalvalets Sverige, tag en till på en karta på Stockholms kommuns form och fördelning över markytan. I samma anda vill socialdemokraterna byta ut hela svenska folket mot ett som röstar (s).

   Gilla

 15. wildwest63 skriver:

  Man kan kanske också fundera i tangentens riktning vad gäller Max Webers protestantiska kapitalist. Kapitalister finns ju ännu några kvar i Sverige.
  Men hur är det protestantiska kapitalister? Det var dessa som byggde landet i stor utsträckning, många kom från 1800-talets folkväckelser, där demokrati och samarbete lärdes ut. Dessa kapitalister är fundamentalt olika Svenska kyrkans vänsterflummiga profeter av idag. De har en genuin gudstro, som inte är krävande, kvävande och fördömande, men som ändå genom bön och bibelläsning påverkar och vägleder till att leva enligt kristendomens grundsatser – t ex den gyllene regeln, de tio budorden, Jesu bergspredikan.
  Samhället blir inte problemfritt då heller – även kristna är människor, hör och häpna (och inte mörkermänniskor) – men tänk om en större procent av samhället följde budorden om att inte stjäla, ljuga, förfalska, dräpa, våldta etc. Vore det inte något eftersträvansvärt?
  Sveriges politiker av idag, verkar det som, vill dock helst avskaffa även den minsta lilla antydan till kristen påverkan. Även s k ”liberaler” vill avskaffa religiösa friskolor.
  För övrigt är epitetet ”religiöst” suddigt – det är en viss, säger viss, skillnad på svensk protestantism och islamsk salafism.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.