Tuppen på gödselstacken

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag var nyligen på skidsemester i Frankrike och träffade en fransman som ville veta allt om Sverige.

Allt? sa jag.

Allt, sa fransmannen.

Jag tog ett djupt andetag och satte igång.

Det var en gång ett land, sa jag, som för sådär hundrafemtio år sedan var Europas kanske fattigaste. En fjärdedel av befolkningen for till Amerika för att kunna försörja sig. Då kanske du förstår. Fattigdomen gjorde att folket måste arbeta flitigt för att kunna klara livhanken. Framför allt hade folket ingen lust att försörja en överklass av lättingar. Människorna hittade på en lag som hette Jante-lagen och som innebar att ingen fick sticka upp och anse sig förmer. Du ska inte tro att du är något, sa lagen. Å andra sidan fick ingen avvika nedåt genom alltför utmanande elände, då hjälpte kollektivet till att dra honom upp igen. Det kallades för solidaritet. De som var rika fick inte visa upp sin rikedom.

Verkar trist, sa fransmannen.

Kanske det, sa jag, men det var bra för landet. I stället för att pråla med sin rikedom skulle de rika investera och bygga industrier och skapa jobb. På det viset var alla människor rätt jämlika. En ann var så god som en ann.

Hm, sa fransmannen, jag fattar. Det måste bli en hel del utveckling om ett sådant folk lägger manken till.

Det blev det, sa jag. Folket piskade sig själv till hårt arbete, hederlighet, ansvar och solidaritet. Men piskor är inte så kul, det är samma med mentala piskor som med fysiska, så i takt med den fina utvecklingen och det tilltagande välståndet så slutade man att piska sig själv och la piskorna på hyllan.

Det går att förstå, sa fransmannen. Barn till ambitiösa och flitiga föräldrar som skaffat sig rikedom i livet är inte alltid så noga med de där dygderna. Livet leker för dem och de leker med livet.

Och så var det en annan sak, sa jag. När folket härskare betraktade landets framgångar fick de hybris och intalade sig att allt var deras förtjänst.

I Frankrike har vi ett talesätt, sa fransmannen, om tuppen som står högst upp på gödselstacken och gal om att han skitit ihop allt själv.

Ungefär så, sa jag. År 1974 började folkets härskare gala särskilt högt. De antog en ny regeringsform där de åtog sig att greja allt som folket ville ha, utbildning, bostad, arbete, hälsa och sådant.

Det gick förstås åt pipan? sa fransmannen.

Tja, sa jag, det bidrog nog till att ytterligare undergräva de gamla välsignelsebringande värderingarna, men kulturer är sega, så landet lufsade på rätt bra i alla fall.

Jaha, sa fransmannen, vad hände sedan?

Sedan fick landets härskare i sitt övermod för sig att de skulle ge utbildning, hälsa, bostad och arbete åt alla människor i hela världen som orkade komma dit och be om det.

Var de vansinniga? sa fransmannen storögt.

Kanske, sa jag, men egentligen var det bara så att de trodde på sin egen teori om att de hade magiska krafter att skapa välstånd. Fri gödsel till alla, kunde din franska tupp ha galt och sedan försökt skita ihop till nya stackar. Men hur mycket han än gol skulle det inte ha blivit mer gödsel utan bara en massa störande oljud. Det var samma sak med det här landets härskare. Det blev bara prat och tomma löften.

Säg inget mer, sa fransmannen. Nu vet jag allt om Sverige.

44 reaktioner på ”Tuppen på gödselstacken

 1. Svarta synen skriver:

  Haha jag ser det framför mig, kuckeliku. Nog galer de alltid, det är en bra bild av vad som försiggår om i rapporteringen om Trump också, igår sade min dotter att hon hört från en kompis att Trump ville att alla barn skulle bära vapen. Titta bara i dagens SVD, man skulle kunna tro att journalisterna får betalt i fågelfrö baserat på hur många anti-Trump artiklar som skrivs. Det saknar ju all rim och reson. Kan inte Bertil Stålhammar göra en sammanställning. Jag har helt slutat att läsa om Trump, istället så tittar jag på youtube, på hans tal eller debatter om hans politik och person. Till exempel så har Piers Morgan som jag annars inte håller med tagit starkt tagit avstånd från att många utmålar Trump som en ny Hitler, och de har precis samma problem där som här, nedan med en Shyffert inbjuden till Bill Maher:

  Det är så uppenbart att vänsterliberalerna inte accepterar att de förlorat på demokratisk väg, de försöker skrika Trump ur vita huset, varför inte bara ha vuvuzelor med sig? De har precis förlorat ett val och så sitter de och argumenterar för att ett ännu högre tonläge kommer att hjälpa dem. Nästa steg är att begränsa rösträtten, vi röstar ju fel.

  Personligen så fanns Trump inte på min radar innan valet, jag hade en bild av en narcissistisk miljardär som får som han vill (det är nog sant), men för varje artikel i SvD eller reportage på CNN så blir jag mer och mer övertygad om han är exakt det som behövs för problemet som vi har uppdagas allt tydligare: vänsterliberalerna, tupparna, står och galer om deras hycklande och verklighetsfrämmande mångkulturella globaliseringsprojekt och vi andra mockar för fullt för att skrapa ihop mer skit till gödselstackarna.

  Vad gäller Trump så börjar man förstå häxprocesserna bättre nu:

  Liked by 6 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Klassiskt problem med enkel lösning: Vi tar tillbaka makten över skattemedlens fördelning. – Vi låter de folkvalda godkänna adressater för skattemedel men behåller själva makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar enligt egna preferenser och prioriteringar. – Busenkelt att ordna med dagens teknik. – Därmed öppnas för att släppa ut producenterna av samhällstjänsterna (utom rättsväsendet) i den normala marknadsekonomin, där intäkterna beror på hur vi bedömer kvalité och angelägenhetsgrad.

  Liked by 4 people

  • Bo Svensson skriver:

   – Och en god sak med det är ju att hela arbetstiden kan ägnas själva verksamheten istället för som nu, hälften måste användas för att dokumentera vad man gör, så att anslagsbeviljande myndigheter skall få underlag för resursfördelningen.

   Liked by 4 people

   • Bo Svensson skriver:

    Metoder för minimering av skattetryck:

    1: Med obligatorisk försäkring mot att begå brott, betalar man polis, kriminalvård, rättsväsende och brottslighetens övriga kostnader via försäkringspremier vars nivå man själv kan påverka genom sitt beteende och sin livsstil.

    2: Med obligatoriskt sparande till ett individuellt trygghetskapital som skall betala ens sjukvård och ledighetsförsörjning, inklusive pension, kan man slopa arbetsgivaravgifterna.

    3: Med vägnätets investerings- och underhålls-kostnader, täckta via tonkilometerskatt, lyfter man bort dessa kostnader från statsbudgeten.

    4: Trafik- och arbets-skadeförsäkringar bör ha en sådan utformning att de totala kostnaderna blir täckta och inget lastas över på skattebetalarna.

    5: Skydd av natur och livsmiljö skall inräknas i normalitet så att det är den som skadar och minskar dessa värden som skall betala vår förlust. Metoden är miljö- och resurs-avgifter inklusive markskatter relaterade till områdets skyddsklass och graden av exploatering och försäkringar som täcker förlusterna där förövarna är insolventa.

    6: Kostnaderna för vården av dem med medfödda handikapp bör kunna täckas via försäkringar som regelmässigt köps av föräldrarna redan tidigt under graviditeten.

    7: Kostnaderna för den kommunala infrastruktur som motiverar markvärdena bör täckas via årliga avgifter på marken inom kommunen relaterade till läge och exploateringsgrad. – Så borde det ha varit från början. Nu kan man eventuellt införa ordningen under loppet av en 50-årig övergångsperiod.

    8: Stödet till andras barns försörjning och undervisning med skattemedel bör i sin helhet relateras till barnens/ungdomarnas prestationer och beteende under sin skoltid.

    9: Medellösas sjukvårds- och försörjnings-kostnader kan täckas via ett visst antal timmars garanterad anställning per år mot existensminimum. Om alla andra betalar sin timlön gånger samma antal timmar i skatt med samma existensminimum som grundavdrag, har man här ett motsägelsefritt skattesystem där incitamenten överallt blir de rätta i alla valsituationer.

    10: Resurseffektiv flyktingasyl kan bestå i att köpa territorium av något skuldsatt land med milt klimat, dit alla som menar sig vara flyktingar skall vara välkomna att bosätta sig med eget ansvar för sin ekonomi men erbjudas hjälp med infrastruktur och rättsordning.

    11: Överförande till den individuelle skattebetalaren av ansvaret för skattemedlens fördelning på de av de folkvalda godkända posterna.

    Liked by 5 people

   • MartinA skriver:

    Ovanstående är ett angrepp på privat äganderätt och en lömsk omformulering av socialism. Ungefär som borgarnas marknadsreformer i välfärden. Notera alla ”obligatorisk” i punkterna.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Punkt 1: att man måste skaffa en ekonomisk garant för att ha rörelsefrihet, är en lösning på problemet våldsbrottslighet jag kom på som en logisk parallell till arbetsskadeförsäkring, trafikförsäkring och krav på andra försäkringar som t ex på fastighetsägare för att man skall kunna få ut skadeersättning även där den vållande är insolvent. – Att odla en kriminell identitet utgör en avsevärd risk för medmänniskorna kanske högre än att slarva med att skotta snön från taket.

    Att man på denna liberala grund sedan bygger på med ett skattefinansierat generellt belopp som hjälp med brottsförsäkringskostnaden, sabbar inte de goda incitamenten. – Man har fortfarande mycket att vinna på att bemöda sig om att platsa i kategorin lågriskklientelet.

    Punkt 2: att den del av bruttolönen som nu kallas arbetsgivaravift-egenavgift istället placeras på individuella trygghetskonton med samma dagliga uttagsbegränsning som nu, gör ju att kontrollerna kan sparas in. – Man behöver inte längre intressera sig för av vilken anledning en löntagare är frånvarande från jobbet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Bo
    Jag skulle gärna diskutera det här. Jag har tidigare skrivit ett detaljerat svar för var och en av punkterna. De släpps tyvärr inte igenom av censorn av någon anledning. Jag tycker passionerat illa om den här lömska ideologin som bara är mer socialis/socialliberalism som paraderar som någonting annat. Som all ”liberalism” tycks göra idag. Naturligtvis är det enda raka att staten och lagen tar många steg tillbaka. Men hursomhelst, jag tillåts ej diskutera detta här av någon anledning.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag har sagt det förut: Skatt som från början var en organiserad form av rån, utvecklas i takt med tilltagande civilisationsgrad till att bli mera som en klubbavgift man betalar till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem. – Den utvecklingen skall vi stödja för den är i samklang med vårt behov av flocktillhörighet.
    http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=19330

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    De kommunister vi har träffat på i verkligheten är väl mest sådana som varit ute efter att bli kvitt eliten för att den stått i vägen för egna revansch- och makt-ambitioner men en som verkligen ser till helhetens bästa och strävar efter en lysande framtid för mänskligheten, kan väl inte ha några meningsmotsättningar med en liberal? – Skulle inte liberalen göra det?

    Om kommunisten och liberalen: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=9318

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För det allmänna bästa? Hm, härnäst kommer du argumentera för att införa komiten för allmän säkerhet 🙂

    Gilla

 3. Mänsklig hybris skriver:

  När jag idag läser Patrik tänker jag på makten över resurser. Och att beskattning är statens metod att komma över resurser. Själv skapar staten egentligen inget eget, den bara tar och omfördelar, efter eget gottfinnande. Kontroll över resurser utgör maktens egentliga motor. Ungefär som solen styr planeternas banor.

  Och de som fördelar behöver ingen speciell utbildning eller kunskap. Det räcker med att sitta i riksdagen. Och där styr lätt partipiskan. De få kontrollerar de många. Plötsligt ligger makten över resurser i ett fåtals händer.

  Lite till mans kan vi alla drabbas av en slags godhetens hybris. Det gäller även för de få i riksdagen, som håller i partipiskorna. Hybris kan drivas på av lite olika motiv. Ett utgörs av feministiskt patos. Ett annat av humanistiska motiv. Ett tredje utgör kärleken till en solitär värdegrund. En fjärde till att motarbeta bilismen. En femte att omfamna hela världen. Den sjätte kramar sig själv i egen ideologi.

  Och sitter man på en stor påse med pengar öppnas möjligheterna att förvekliga. Dessutom kan man alltid stifta lagar. Till och med grundlagar som bestämmer att Sverige skall omformas till ett mångkulturellt land. Och det låter fint, fast ingen 1974 egentligen begrep vad det innebar.

  Hybris, makt och resurser samlat hos ett fåtal partipiskare utgör en riskabel mix. Och plötsligt fick de alla för sig att de ville leva i en global gränslös värld. Utan att försvara egna gränser. Varför skulle bara svenskar få äta av Sveriges smörgåsbord? Och media applåderade de godas intentioner. Att ta – och ge bort – blev det alltigenom goda. Och det kändes skönt och fick gärna bröstet att svälla. Och de som då stod i vägen för de goda ambitionerna blev automatiskt onda. Så enkel världen plötsligt blev.

  Men någonstans längs vägen hade man glömt av att välfärd för den egna befolkningen inte får plockas ur fattigpensionärers och sjuka människors munnar. Att bjuda in resten av världen till smörgåsbordet kan kännas fint, men inte om gammelmor och gammelfar samtidigt och långsamt torkar ihjäl på ett spartanskt äldreboende. Då blir bilden kanske inte lika lycklig.

  Man hade glömt av att Sverige först och främst fungerar som ett enda stort försäkringsbolag, för dess egna medlemmarna. Att någon betalar för kalaset. Och att även måttfullhet utgör en mänsklig dygd. Enbart hybris gör inte världen bättre. Övermod och förhävelse går ofta före fall. Tänk att människan aldrig lär sig…

  Liked by 11 people

 4. oppti skriver:

  Det som byggde Sverige var stora fabriker som drog in exportinkomster samt små egenföretagare som försörjde de närmaste.
  Det ansågs fel att dra sig undan och låta andra betala räkningen.
  Att sen räkningen till över 50 % bestod i kostnader för just detta låtsades vi inte om.

  Liked by 2 people

  • MartinA skriver:

   Skulle det inte kunna vara så att revolutioner inom teknik och logistik gjorde sveriges stora naturtillgångar ekonomiskt utvinningsbara? Jämför till exempel norrlandsfrågan? Stockholmsmagnater kunde skinna norrlandsbönder därför att de visste att de enorma skogsarialerna nu hade ett ekonomiskt värde eftersom de kunde fraktas. Medan norrlandsbönderna ”visste” att skogarna inte hade det för att de aldrig haft det tidigare.
   Även innan malmberget och Kiruna så var järnmalm värdefullt. Bara att Kiruna var så förtvivlat långt bort.
   Den här berättelsen är mindre smickrande för oss svenskar naturligtvis men bra att ha med sig ändå.

   Gilla

 5. Eva skriver:

  Den där Jantelagen finns än. Den är till för att trycka till folk. Idag är den lite mer inlindad.
  ”Allas lika värde” är den moderna varianten. Översatt : Du ska inte tro att du är något. En somalisk analfabet eller en tiggande rom utanför ICA är lika mycket värd som du. Så stick inte upp.
  De är finurliga politikerna.

  Liked by 9 people

 6. Hovs-svarta-hallar skriver:

  Lysande inlägg.
  ”Sedan fick landets härskare i sitt övermod för sig att de skulle ge utbildning, hälsa, bostad och arbete åt alla människor i hela världen som orkade komma dit och be om det.”

  Det är detta som kallas ”värdegrunden”.

  Den som inte tror på att Sverige klarar detta — att ge allt åt alla i hela världen, bara de infinner sig på Mig-verkets kontor — har inte rätt värdegrund helt enkelt!

  Dessa hemska främlingsfientliga personer får inte vara med på Nobelfesten, och ska helst inte få ha något arbete utan ska stötas ut från rätt-tänkande människors gemenskap.

  Att inte tro på Värdegrunden är ungefär som att på medeltiden hävda att Jorden snurrar kring solen i stället för tvärtom…

  Liked by 7 people

  • rudmark skriver:

   Tror du fångat definitionen av ”värdegrunden”. Tack. Änteligen vet jag vad det är (tror jag)
   Var iallafall bästa definitionen hitintills.

   Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det här med ”allas lika värde” är bara ett sätt att förtrycka medelklassen, i sin tur en förutsättning för maktutövande inom politik, media och inom den ekonomiska eliten. I verkligheten har väl alla dessa grupper fjärmat sig långt från denna princip:
  Vad tjänar rikspolischefen?
  Hur många livvakter har Mona Sahlin?
  Hur förflyttar sig regeringen?
  Varför har SVT något slags åsiktsmonopol?
  Etc,……

  Så visst finns det tokigheter i Sverige men apropå fransmän så finns det tokigheter i Frankrike också; pensionsåldern, veckoarbetstiden, förslag om förbud mot att läsa tjänste-epost utanför arbetstid, betalning med papperscheck etc.
  Men: samtidigt är det mycket som fungerar bra i Frankrike, sjukvård, skola, polis, militär.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Jurij Bezmenov:

   All you have to do to ”screw up” the status quo of a free nation, is to borrow ONE false idea from the ideology of a communist or totalitarian government. For the sake of simplicity, I have chosen the idea of ”egalitarianism”. ”People born equal therefore must be equal”. Sounds great. But look at yourselves. Were you born equal? Some of you weighed 7 pounds at birth, others 6 or 5… Are you NOW equal? In any way? Physically, mentally, emotionally, racially, spiritually? Some are tall and dumb, others – short, bald and clever. Now, let’s figure out what will happen if we LEGISLATE EQUALITY, and make the concept of ”equality” a cornerstone and pillar of socio-economical and political system. All right? You don’t have to be a great economist or sociologist to foresee that some of the people who are ”less equal” would demand as much as those who are ”more equal” BY LAW!

   Liked by 1 person

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Så här använder man det retoriska sättet ‘Homme de Paille’ på ett bra sätt. Bravo.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 9. Vimsan skriver:

  ”I Frankrike har vi ett talesätt, sa fransmannen, om tuppen som står högst upp på gödselstacken och gal om att han skitit ihop allt själv.”

  Det vore i och för sig kanon-bra om nu Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Gustav Fridolin, Annie Lööf och övriga (ni vet vilka ni är!) kunde gå upp på gödselstacken och medge att det är deras skit som bildat den!

  Liked by 2 people

 10. Fredrik Östman skriver:

  Jag har svårt att förstå din analogi. Gödselstacken, det är ju lätt. Närmast uppenbart. Det är regeringen, dess kansli och partikanslierna och riksdagen och departementen. Men vem skulle tuppen vara?

  Ett högre väsen förefaller vara malplacé.

  Gilla

 11. Bengt skriver:

  Tuppen på gödselstacken var en rolig och träffande analogi!

  Ursäkta nu om jag irriterar alla omotiverat självbelåtna 40-talister.
  Visserligen påstår inte Patrik att allt var bättre förr, men jag tycker det finns en tendens till det bland många DGS-kommentarer.
  Det kan exempelvis gälla arbetsmoralen.
  ”Pensionärerna” (obs. bestämd form!) har verkligen slitit för att bygga upp landet (få ihop ”gödselstacken”) framhålls ofta som ett axiom. För dem som arbetar i produktionen idag, och sisådär de senaste två -tre decennierna påstår jag att arbetsmoralen och produktiviteten generellt är på en väsentligt högre nivå.
  På ”den gamla goda tiden”, större delen av efterkrigstidens 1900-tal, var den förhärskande mentaliteten på arbetsplatserna att arbeta så lite som möjligt, särskilt om man tillhörde LO-kollektivet. Många fabriks-, byggnads- och varvsarbetare jag talat med har vittnat om det. För en del var det som en dygd att hålla sig undan. ”Arbetsgivaren tjänade ju ändå så mycket pengar på mig”!
  Med detta framfört av en rätt självbelåten 40-talist: ta inte åt er, ni som har skäl att vara självbelåtna!
  Att byråkrati och pseudo-befattningar tar alldeles för mycket resurser i anspråk numera är nog de flesta här överens om.

  Liked by 4 people

  • uppstigersolen skriver:

   Det påminner mig om mitt första arbete. Som femtonåring och just slutat skolan började jag på en mekanisk verkstad i Bromma. Jag fick sitta på vinden och fick en stor låda med små gängade rörbitar som man fräst ut ett spår på. Genom fräsningen hade en grad bildats i slutet av spåret och med ett gradjärn skulle jag ta bort detta. Ta varje bit mellan tummen och pekfingret och tryck till. Efter någon dag kommer en man med ett tidtagarur och tar tid på hur jag arbetar. Då sätter jag fart förstås. Efter någon vecka kommer två man upp och säger att jag får lugna ner mig. Eftersom jag fått upp riktig snits på gradandet så hade jag nu uppenbarligen tjänat bra med pengar på arbetet. Men gubbarna sa att jag förstört ”ackordet”. Då fattade jag ingenting. De sa att ingen nu skulle kunna göra detta arbete och leva på det. Sen gick jag vidare i livet och gjorde inget mer ackordsarbete. Men visst, jag arbetade som säljare, där fick man arbeta hur mycket man ville och så länge man fixade budgeten så gnällde ingen.

   Liked by 1 person

 12. PH Nordin skriver:

  Utomordentlig bra och rolig beskrivning som jag tror de flesta kan acceptera och hålla med om. En viktig inflexsionspunkt i utvecklingen skedde förvisso under 1970 -talet. Men har Sverige nu nått sin ”inkompetensnivà” när verkligheten hunnit upp luftiga teorier?

  Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  En utomjording kunde beskriva Sverige så här: Den vanligaste mentala åldern bland de vuxna verkar vara 5-16 år. Ingen nämnvärd mognad sker, eftersom de inte behöver interagera med läromästaren Verkligheten. Ledande poster besätts inte utifrån mognad och kunnande, utan efter förmågan att producera insmickrande ordsvada samt krypa och slicka rätt.

  Befolkningen och dess härskarskikt har ärvt och tror sig stå på samma utvecklingsnivå som de tekniska underverk som har byggts under ständig interaktion med Verkligheten. Men den ackumulerade naturvetenskapen och tekniken står lika långt från de vuxnas genomsnittliga mentala kapacitet som civilisationens lämningar på Apornas planet. En ny bil är otroligt avancerad, men bakom ratten sitter en 5-16-åring. Dessa av Verkligheten oskolade ”vuxna” har pengar och kan köpa produkter, men mentalt är gapet lika stort i Sverige som i ett beduinland.

  Den enda mentala tillgång som Sveriges härskarklass har kvar är en verbal förmåga, som får vikariera när Verkligheten har körts på porten. Sanningsministeriets teleskärmar står alltid på och fortsätter att nöta in två ord i tusen variationer: ”lika” och ”frihet”. Alla ska göras lika. Alla måste ha frihet. 5-16-åringar vet inte och vill inte veta att allt i världen har konsekvenser och baksidor och att den enes frihet och rättighet är den andres ofrihet och skyldighet. Nej, allt åt alla, vi har råd, vi betalar gärna med andras pengar och liv! Och den utestängda Verkligheten kunde ha berättat vad de jämlikaste hela tiden tänker: ”Lika åt er, men mer åt mig!”

  Liked by 1 person

  • Svarta synen skriver:

   Just så, den enda färdighet som Sveriges härskarklass har är att de har en viss verbal förmåga givet några mallar som vanligt folk inte använder. Ibland blir det komiskt när de alla börjar använda samma vändningar, stå upp för något etc..jag står upp för biodynamiskt odlad mjölk.

   Liked by 1 person

 14. Helena skriver:

  Träffande beskrivning av samhället, dessutom med humor som innebär att man blir glad över att det ännu finns satir som gör tillvaron tydligare.

  Gilla

 15. TonyMalmqvist skriver:

  Gör Sverige bra igen, såg jag nån skrev på Twitter. Frågan är bara, hur? Tack för en lysande text, men som jag inte vet om det går att skratta åt, allvaret i det hela är nog så allvarligt för att man idag kan dra på smilbanden.

  Gilla

 16. hoppzan skriver:

  En utmärkt sammanfattning av dagens samhällsproblem.

  De flesta svenskar har stor välvilja mot och tolerans för invandrare. Sveriges experiment med storskalig invandring från tredje världen till en välfärdsstat har varit unikt till sin omfattning men har i många avseenden misslyckats. Sveriges samhällsproblem är i dag allt mer koncentrerade till den del av befolkningen som har invandrarbakgrund. Utrikes födda står för ungefär 17 procent av befolkningen och andra generationens invandrare för ytterligare fem procent. Utrikes födda utgör trots detta 53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och gruppen mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen. 71 procent av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll med utländsk bakgrund, medan 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.

  Även ökningen av problemen drivs till betydande del av invandring. Sedan tidigt 1990-tal har de med invandrarbakgrund stått för hälften av ökningen av andelen låginkomsttagare, drygt hälften av minskningen av behörighet bland elever som lämnar grundskolan, cirka två tredjedelar av ökningen av socialbidrag och mer än hundra procent av ökningen av arbetslösheten – som fallit bland inrikes födda. Problem som stenkastning mot polis och räddningspersonal och anlagda bränder är likaså starkt koncentrerade till invandrartäta områden. Det gäller att ta fram konkreta åtgärder som ger alla de invandrare som Sverige har tagit emot en plats i det svenska samhället. Det kräver i sin tur en uppriktig och evidensdriven analys av hur Sverige hamnade här, och av hur man tar sig vidare.

  Tino Sanandaji har kurdisk bakgrund och föddes i Iran 1980. Han kom till Sverige vid 9 års ålder tillsammans med sin bror och sina föräldrar. Han tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 2004, doktorerade i Public Policy vid University of Chicago 2011 och har sedan dess forskat i nationalekonomi.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   ”Det gäller att ta fram konkreta åtgärder som ger alla de invandrare som Sverige har tagit emot en plats i det svenska samhället.” ??

   Eller snarare tvärtom få till en resolut repatrieringspolitik.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.