Om den svenska genusverksamheten

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Jag började mitt vetenskapliga arbete i Tyskland under 1990, just efter den tyska återföreningen. I samband därmed intervjuade jag flera forskare från det tidigare DDR för möjlig anställning. Flera av dessa hade en utmärkt utbildning i teoretisk fysik och matematik men saknade i flera fall experimentell erfarenhet och föga erfarenhet från avancerade datorberäkningar. En intressant notering var all den omfattande tid som hade lagts ned på ämnet marxism-leninism. Under intervjun förhörde jag mig om detta och fick undvikande och generade svar. Undervisning i traditionell kommunistisk teori var obligatorisk på alla nivåer och jag fick på detta sätt en inblick i det intellektuella livet i DDR.

Efter gårdagens läsning av den nyutkomna debattboken, ”Haveriet, den humanitära stormaktens fall”, (Realia förlag) öppnades mina ögon för en svensk företeelse med uppenbara likheter med DDRs obligatoriska utbildning i marxism-leninism. Läsarna må förlåta min okunnighet om diverse svenska förhållande som främst beror på ett mångårigt utlandsboende och säkert är det jag kommer att ta upp här redan känt av de flesta.

Jag tänker då på den svenska genuspolitiken och den förödande verkan denna har haft på svenskt intellektuellt liv. Bidraget i debattboken ovan är skrivet av Tanja Bergkvist under titeln ”Genusvansinne och fördumningsindustri”. Tanja Bergkvists artikel är en inblick i en verksamhet som för mig var mestadels obekant. Att säga att tanken svindlar och horisonterna mörknar vid läsningen är ingen överdrift.

Huvudaktör inom genuspolitiken är det Nationella Sekretariatet för Genusforskning vid Göteborgs universitet som har ett särskilt regeringsuppdrag (förordning 1997:61 i svensk författningssamling, se också SFS 2009:1 574).

I sekretariatets uppgifter ingår bland annat att:

överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat.

analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och

arbeta för ett ökat medvetande om genusforskning och genusperspektivets betydelse.

Vad som än kan sägas om genussekretariatets verksamhet under dess 20-åriga existens är att man inte kan kritisera det för overksamhet. De finns faktiskt inga gränser på sekretariatets effektivitet och verksamhetslust. 2008 fick sekretariatet alliansregeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med så kallad jämställdhetsintegrering. Denna verksamhet har inte varit billig. Under åren 2008-2011 har detta kostat 1,6 miljarder kronor, (se jämställdhetsministern svara på Jämis frågor).

I praktiken går jämställdhetsintegreringen ut på att ”genusutbilda” myndighetspersoner, chefer och anställda för att ”medvetandegöra” dessa om maktstrukturer. Bland annat gick pengarna till att utföra ett könsbyte på ett bestick (härvid visades först en gaffel och en kniv där åhörarna fick bestämma om det var gaffeln eller kniven som var mest feminin (det var gaffeln), sedan ersattes kniven med en sked varvid skeden nu blev det mest feminina och gaffeln blev maskulinum. Hokus-pokus. Vid ett annat tillfälle satt en genuspedagog bredbent på en stol för att illustrera den maskulina maktfullkomligheten! Att män råkar sitta litet mer bredbent kan ju bero på den enkla orsaken att mannen inte vill pressa sönder sina testiklar.

Liknade absurda aktiviteter är uppenbarligen legio i genusvärlden. Här är exempel på nya genusorienterade yrkesgrupper: genuscoacher, jämställdhetsutvecklare, förändringspiloter, genuspiloter, jämställdhetsdirektörer, genusstrateger, förändringsledare, jämställdhetskonsulter, genusambassadörer etc. Dessa ”yrken” fanns inte i Sverige för något decennium sedan. Så fort en svensk myndighet jämställdhetsintegreras och genuscertifieras tycks dess verksamhet styras i en riktning där genusfrågor premieras. Vilket givetvis påverkar myndighetens verksamhet, internt och externt. Detta kan påverka något så genusmässigt ovidkommande som upplagring av kärnavfall eller undervisning i matematik.

Liksom i DDR behövs övervakning och kontroll för att försäkra sig att myndigheter och andra lever upp till ideologins stränga krav. Sådana yrken finns i form av förändringsagenter. I Sverige kan man nu gå på en specialistutbildning och bli ”förändringspilot”.

Tanja Bergkvist artikel vimlar av de mest absurda idéer som den svenska genuspolitiken lett till. En del av dessa är så galna att man tror att de är rapporter från ett dårhus. Dit hör ett queerseminarium 2013 vid Uppsala universitet om ”Queera perspektiv på fittan” där det bland annat ingick en aktivitet med beteckningen ”kreativt fittpyssel” utan närmare precision.

Genusaspekten skall integreras i all utbildning och forskning då man uppenbarligen föreställer sig att feminism har en helt annan syn på vetenskap och forskning. Med andra ord det finns ingen hejd på galenskaperna och Tanja Bergkvists artikel rekommenderas till läsning även om skrattet ibland fastnar i halsen då man inser hur förödande den förryckta genusverksamheten är och har varit för Sverige. Inte ens DDR skulle ha kunnat drömma upp något liknande. De som ligger bakom genuseriet är säkert inga ointelligenta människor med däremot är de helt i avsaknad av omdöme och allmänt förstånd.

Hela den genusorienterade verksamheten bör snarast avvecklas, pengarna bör gå till viktiga ändamål eller reducerad skatt och personalen bör friställas eller sättas i arbete på sådant som landet i dag behöver.

85 reaktioner på ”Om den svenska genusverksamheten

 1. Jan Ahlström skriver:

  Man tror inte det är sant, vad f-n lägger samhället pengar och kraft på när vi är på väg att gå under, jo genusgrågor!!!!
  Ta dessa frågor dit de hör hemma nämligen i den muslimska världen, men där törs man väl inte sticka in näsan.
  På Spåret-fråga: vi reser mot land utan ledarskap, utan ansvar om landet, utan traditioner och egen kultur.
  VART ÄR VI PÅ VÄG?

  Gillad av 1 person

 2. dolf skriver:

  Jag skriver ju själv tillsammans med ett flertal feminismkritiska skribenter på sajten GenusDebatten.se sen några år tillbaka (och även Tanja Bergkvist har deltagit där vid något tillfälle), samtidigt är jag ofta inne på Klimatupplysningen (där Lennart Bengtsson ofta deltagit som sakkunnig i klimatfrågor) och debatterar emellanåt där i kommentarsfältet.
  Jag har länge hävdat att vi här har förtryckets gaffel, med de två samverkande uddarna. Det ideologiska förtrycket som drivs genom feminism och genusteori, och det ekonomiska förtrycket som drivs genom klimathysterin.
  Och hur dessa två samverkar kan man få en bild av i mitt inlägg Varmt och fuktigt klimat för könen?

  Genusvetenskap (eller rättare sagt genus-”vetenskap”) är ett försök att ge den vansinniga feministiska ideologin en vetenskaplig klädnad, en slags lysenkoism. Jag tycker feminismen och genusvetenskapen illustreras bäst av mitt kortaste inlägg någonsin (det tar på sin höjd 15 sekunder att tillgodogöra sig): Vansinne #7.
  En bättre sammanfattning kan knappast göras.

  Gillad av 7 personer

  • Hedvig skriver:

   Min fråga till vetenskapssamhället är:

   Varför har alla ni inom de naturvetenskapliga och tekniska akademiska disciplinerna stillatigande tillåtit våra styrande politiker, att genomföra detta huvudlösa och politiskt genomgripande genustilltag? Varför har ni inte protesterat?
   Eftersom genusperspektivet i Sverige inte har mer än 20 år på nacken, är det naturligtvis inte seriöst att kalla ämnet för ”forskning”.

   Gillad av 4 personer

   • dolf skriver:

    Jag kan ju bara svara för mig själv, men jag lämnade sverige 1985 då vansinnet inte hade hunnit utbreda sig ännu, sen kom jag tillbaka 2008, och särskilt som jag är bosatt isolerat ute på landsbygden så tog det ett par år innan jag verkligen insåg hur illa ställt det är. Jag skulle gladeligen arbeta heltid med detta, men det ger inget klirr i kassan, vilket tyvärr är en nödvändighet om man vill leva.

    Gilla

   • Tanja Bergkvist skriver:

    Hedvig, en mycket bra fråga. Därför att genusmaffian inbillat politiker mfl att ”genusmedvetenshet” har med jämställdhet att göra vilket det inte har. Något följande skräckexempel visar, där fysikböckerna ska anpassas efter någon annan logik än den manliga, eftersom ”objektivitet som kriterium för vetenskaplighet är ett manligt påfund” – rapport til Skolverket: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

    Genuskonsulterna tar sig in i andra akademiska institutioner (medan vi tex inte påtvingar dem en kurs i logik – något som hade behövts) och sätter agendan, och vidare är ju genusutbildning ovanpå den utbildning man redan har meriterande och så sätter de sig på viktiga poster och väljer in andra genusfrälsta, medan de seriösa forskarna är upptagna med sin forskning och att undervisa studenter. Nu senast en hem-toalett en kommentaor på min blogg uppmärksammade mig på igår, Ångströms vid Uppsala universitet: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hen-toalett-invig-pa-uppsala-universitet?cmpid=del:pd:ny:20170104:hen-toalett-invig-pa-uppsala-universitet:nyh

    Notera: initiativtagaren till denna toalett där man som blivande civilingenjör kan gå in för att ”leka med sin identitet” är inte genusvetare utan ”biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik” http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N14-1430

    Gillad av 2 personer

   • Bo skriver:

    En stor orsak är att genus finns med överallt. Det ska in genusperspektiv och feminism i ALLA ansökningar om forskningsstöd hos svenska och internationella (EU) forskningsfinansiärer idag. Oavsett vad det gäller (nya materialmodeller för stål t.ex.), det ska alltid med. Det är även ett jagande varje gång en disputation ska ske. Finns inte en kvinna i betygsnämnden krävs t.ex dispens och tungt vägande skäl. Doktorander ska tillsättas med fokus på underrepr kön (inom teknikområdet = kvinnor). Är ok om det inte vore så att det är en enorm brist på kvinnor i grundutbildningarna på tekniktunga områden (olika intressen?). Det går inte att stöta sig med genusmaffian inom forskarsamhället. Även om genusvetenskap är en pseudovetenskap har tankesättet fått fäste i maktpositioner (dvs de som delar ut pengar till forsk). Inga pengar -> ingen forskning -> ingen karriär.

    Gilla

  • Tanja Bergkvist skriver:

   Dolf, din bild ”Vansinne#7” är lite missvisande, tror du genusmaffian skulle klara av att paradera sådär, tycker mest det är kaos och anarki på deras parader. 😉 Huddingepolisens parad med rosa kjolar dök upp när jag skulle hitta det där om Ekot granskar jag skrev i kommentar längre ner, hade missat detta: http://www.friatider.se/polisens-transvestitsatsning-med-rosa-kjolar Förvisso en privat fest, men nåja… Då antar jag att jag får klä ut mig till polis på ngn fest och gripa folk, tex Löfvén m fl? Fast det är föregivande av allmän ställning ju – och på samma sätt utger sig dessa Huddingpoliser för att vara genusvetare – något de ju inte är då de saknar poäng i genusvetenskap, ett allvarligt brott såeldes… 🙂

   Gillad av 1 person

 3. gmiksche skriver:

  ”Personalen bör friställas eller sättas i arbete på sådant som landet behöver.”

  Tyvärr är det nog så, att de som sysslat med genusforskning och hithörande verksamhet är odugliga för annat. De har en ideologisk utbildning att falla tillbaka på och ingenting därutöver.

  Till skillnad från genusvetarna hade de indoktrinerade östtyska fysikerna en god teoretisk vetenskaplig utbildning i botten vid sidan om sina marxistisk-leninistiska kunskaper. För dem fanns det användning på arbetsmarknaden efter murens fall.

  Ett praktexempel är Andrea Merkel. Hon disputerade 1986 på avhandlingen ”Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden” (Undersökning av sönderfallsreaktioner med enkelt bindningsbrott och beräkning av deras hastighetskonstanter med hjälp av kvantkemiska och statistiska metoder). Arbetet fick högsta betyg (cum laude). Vid sidan om sitt vetenskapliga arbete var hon som alla andra doktorskandidater tvungen att presentera ett arbete inom marxism-leninismen. Vilket hon gjorde. Betyget blev ett simpelt Godkänt.

  Det är synd att Merkel inte stannade vid sin läst. Det mycket som Tyskland hade sluppit.

  Gillad av 3 personer

 4. Hortensia skriver:

  Skamligt, att svenska skattemedel har spritts för vinden i rent dåraktig, men uppenbarligen febril ”verksamhet” likt den du så förtjänstfullt beskriver, Lennart.

  Surrealistiskt, att folk faktiskt har funnit sig i att delta i någon så provocerande oaptitligt rubricerad ”aktivitet” som den på Uppsala ”universitets” underlivsorienterade ”seminarium”.

  Skönt, att den havererade migrationspolitikens skenande kostnader och den ”hypermaskulina” massinvandringens perspektivförskjutning lär leda till en sund nedprioritering av det feminazistiska, svenska genustramset.

  Gillad av 6 personer

 5. Sture skriver:

  @ Lennart Bengtsson,
  nedan har jag lagt upp 7 YouTube-filer om genusvetenskap som gjordes av en norsk komiker. De är helt seriösa (komiker har ofta en mycket seriös sida också). Han reste över hela världen och intervjuade experter på olika ämnen inom könsforskningen och jämförde detta med vad de norska genusexperterna förfäktade. När detta program visats i norsk TV upphörde alla forskningsanslag till ”genusforskning” eftersom man insåg att det rörde sig om endast kulturmarxistiska fördomar. SVT vägrar att visa dessa filmer. Men de är väl värda att sprida överallt.

  Gillad av 3 personer

 6. Jasa skriver:

  Det är fantastiskt hur man lyckas komplicera en så enkel fråga som går ut på att men och kvinnor skall ges lika stora möjligheter att förverkliga sina drömmar och behandlas som jämlika varelser.

  Gillad av 2 personer

 7. Peter skriver:

  Nedanstående ironiska betraktelser, Genualiskt, del 1 och Genualiskt, del 2, har fem–sex år på nacken, men de är fortfarande lika aktuella.

  Beträffande Moira von Wright (som nämns i Genualiskt, del 2) var det faktiskt Alliansen som utsåg henne till att bli rektor på Södertörns högskola och dessutom utsåg henne till att bli ledamot i en Forskningsdelegation och ett Utbildningsvetenskapligt råd Det visar att Alliansen till stora delar anammat den kulturmarxistiska ideologin genusvetenskap och att benämningen ”Sju(k)klövern” bara blir mer och mer träffande.

  Kulmen på stolligheterna nåddes nog med ”genustrumpeten” (googla gärna på ordet), där Vetenskapsrådet beviljade över en halv miljon kronor till ett treårigt projekt i musikvetenskap, ”Trumpeten som genussymbol”, som skulle söka misstänkt genusspecifika klanger hos instrumentet.

  När jag började studera eländet fanns det två betydelsefulla bloggar (som drevs av Pär Ström respektive Peter Billing), som riktade kritik mot genusvetenskap. Båda gav dock upp efter några år, delvis på grund av att ha utsatts av hot och förföljelse av femifascisterna. I dag verkar Genusdebatten (http://genusdebatten.se/) vara den mest intressanta bloggen. Såvitt jag vet har de som driver bloggen valt att förbli anonyma. Det är nog säkrast …

  Det finns för övrigt två områden där statens pengar aldrig verkar sina; invandrings- och flyktingpolitiken samt genusvetenskap.

  Genualiskt, del 1

  Visst är det oroväckande att Sverige har halkat efter inom forskning. Men en vändning kan vara på gång eftersom vårt land just nu leder den internationella utvecklingen i en vetenskap med framtiden för sig; genusforskning.

  Att döma av alla hundratals miljoner som beviljas i forskningsanslag räknar våra politiker med att Sverige blir ett föregångsland inom genusforskning. Eftersom ämnet är av största vikt vore det på sin plats att presentera några av de spännande forskningsprojekten, men jag insåg att denna insändare skulle bli på tok för lång.

  Men huvudsaken är att våra skattepengar går till viktiga projekt, till exempel de 19 miljoner som anslagits till ”Att Genusifiera EXcellens – GEXcel: Mot ett europeiskt excellenscentrum i transnationella och transdisciplinära studier av föränderliga köns-/genusrelationer, intersektionalitet och kroppsliggörande”. Det finns till och med planer på att bygga ett Europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige, vilket kommer att sätta vårt land på världskartan igen.

  Det är av stor vikt att vi tillämpar ett rättvist genusperspektiv. Ett skräckexempel på hur det inte får fungera finner vi på våra sedlar. Som tur är har Esabelle Dingizian, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet, upptäckt detta: ”Att vi har Selma på tjugan och Gustav Vasa på tusenlappen speglar hur män fortfarande värderas högre än kvinnor”, säger hon.

  Genualiskt, del 2

  Genusforskning börjar få fotfäste inom skolvärlden. Moira von Wright, som är
  rektor på Södertörns högskola, har föreslagit att en genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort. Hon menar att böckerna förmedlar budskapet att fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv, vilket strider mot kraven på en jämställd text. Om vi börjar tillämpa hennes teorier på övriga högskolor så kan Sverige säkert vinna flera Nobelpris i fysik.

  Tack vare genusforskningen har vi också kunnat skriva om den svenska historien. På ett museum för SJ:s driftvärn kunde man se skyltdockor iförda uniformer. En av dem var en mörkhyad kvinna. När en förundrad besökare, som trott att driftvärnet bara bestod av män, frågade föreståndaren förklarade denne att för att få anslag till att bygga muséet krävdes det, på grund av genus- och jämställdhetsskäl, att en mörkhyad kvinna ingick.

  Inom bara några år kommer ”könsmaktsordning” att vara ett av de första ord som små barn lär sig på dagis. En annan fördel med genusforskningen, om än inte av monetär art, är att man kan kalla den ”typiskt svenskt” utan att någon tar illa upp.

  Gillad av 5 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Fredrik utsåg också Hanna Stjärne, eller med hans goda minne!

   Finns ingen gräns för hur skadlig den mannen var för Sverige!

   Han hatade verkligen vårt land, ända in i själen…

   Gillad av 3 personer

  • dolf skriver:

   Will bara påpeka att jag inte är anonym. Därför brukar jag ha ”Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)” som min signatur (att det bara blir dolf här är för att jag använder mitt wordpresskonto när jag kommenterar). Men går det att bli mer anonym än att heta ”Anders Ericsson”? Jag är mer välkänd i mina gamla bekantskapskretsar under mitt smek/öknamn, så föredrar att använda det för att faktiskt få en identitet. Jag har aldrig gjort någon hemlighet eller försökt dölja mitt namn, jag tycker bara att det är intetsägande, tråkigt och gillar det inte, men jag blev trött på alla gliringar och anklagelser om att vara anonym så har valt allt lägga till ”a.k.a.”-delen bara för att mota Olle i grind.

   Gilla

  • Tanja Bergkvist skriver:

   Peter, jag GD gör ett utmärkt arbete 🙂 Ja genustrumpeten får symbolisera genusvansinnets intåg i akademin: http://www.svd.se/vetenskap-eller-galenskap den hänger faktiskt här på min vägg för övrigt. 🙂 Men kulmen är den nog inte, tyvärr, vad jag ser eskalerar galenskapen, det blir värre och värre faktiskt… Men man kan ju gå in i Vetenskapsrådets projektdatabas och söka på ordet genus… Och det finns ju en särskild genuskommitté där som ska se till att genusperspektivet premieras, men det intressanta är att (av den replik jag fick av VR:s dåvarande GD) var att trumpeten inte var ett projekt som ingick i genuskommitténs arbete, vlket ju fatiskt bara gör sakn ännu mer absurd: trumpeten finansierades således med skattemedel som inte ens var avsedda för genusprojekt! Vi har ett långt arbete framför oss…men det gårju oftast snabbare att montera ned saker än att bygga upp dem, så genusvansinnet kan snart vara ett minne blott. 🙂

   Gilla

 8. Min sand på en strand skriver:

  Jag har läst lite på Tanjas blogg några gånger och kommit till slutsatsen att genusforskningen passar in i det mönster av pk-doktrin som avhandlas här, ovetenskapligt och byggt på tro istället för fakta, hat mot vita män, skattefinansierat osv osv. Tillsammans med massinvandring, islamofili, klimathets, polisens och rättsväsendets sänggående med invandrarkriminaliteten , vurm för EU, FN och en stor stat men ingen nation, odemokratiskt, kvinnodominerat eller styrt av kvinnoprinciper, VIK, medias och politikers lögner etc etc, det är ett paket, det ena kommer med det andra och detta paket har segrat till vidare, 1.6Mdr talar sitt tydliga språk, det är många läkare, poliser eller lärare man kan få för det. Det är segrarnas värld vi nu lever i där några kvinnor sitter inlåsta och forskar om genus och andra sitter inlåsta av sina män i Rosengård.

  Vi sitter djupt fast i ett träsk, det är effektivt så att MPs och Fi och Vs världsbild totalt har kommit att dominera för att de på något sätt lyckades stjäla och definiera det som var gott och sedan har förföljt detta till, eller över, perversionens gräns. Jag gissar att nivån på vansinnet är precis på samma nivå hos polisledning och advokatsamfund som hos genusforskarna, på alla områden.

  Gillad av 5 personer

 9. Anders Wennerstedt skriver:

  Liknelsen med DDR är mycket träffande. Det kanske kan roa Lennart Bengtsson att få veta att Vetenskapsrådet som fördelar 3,5 miljarder av våra skattekronor till svensk forskning också är helt marinerat i genustänk. Bara ett litet exempel: I beredningsgrupperna, dvs de grupper som bedömer ansökningarna om forskningsanslag, sitter i s.k. genusobservatörer och för anteckningar om vilket ordval ledamöterna använder när de diskuterar ansökningar från kvinnliga respektive manliga sökande! Rollen är alltså exakt densamma som de politiska kommissarierna hade i DDR.

  Gillad av 3 personer

 10. Tor Arne skriver:

  Vad är det med Sverige? Den norska samhällsdebattören Kjetil Rolness har skrivit att det som varit skämt eller satir i andra länder är blodigt allvar i Sverige.

  Det er intressant at Sverige verkar vara det mest Soros-vännliga landet i hela världen. Soros og hans milliardærkollegor er stärka sponsorer av genusverksamhet:

  Sweden loves Soros:
  http://theduran.com/sweden-loves-soros-leaked-document-shows-65-of-swedish-politicians-loyal-allies-george-soros/

  The money behind the transgender movement
  http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/

  Varfor är Soros och hans milliardärkollegor engagerade i genusverksamhet?

  ”But the fact is that Soros-backed projects share basic common attributes. They all work to weaken the ability of national and local authorities in Western democracies to uphold the laws and values of their nations and communities.”
  http://www.jpost.com/Opinion/Our-World-Soross-campaign-of-global-chaos-464770

  Genusverksamhet – ett verktyg för att söndra och härska?
  http://steigan.no/2016/03/05/hvorfor-er-milliardaerene-sa-opptatte-av-kjonn-og-legning/

  Gillad av 2 personer

 11. Leif Ahrgren skriver:

  Bra som vanligt, Lennart. Du är en modig man som så tydligtvågar ”ta bladet från munnen” i denna fråga. Risken för repression är uppenbar. Tar samma risk och ger dig härmed mitt fulla stöd. Lätt gjort och sagt för en pensionär som ju är oberoende av chefer och ledning.
  Mvh/Leif

  Gillad av 1 person

 12. Leif VE skriver:

  Amen.
  Det sägs att Sverige saknar en statsreligion men radikalfeminismen och dess pseudovetenskapliga missfall ”genustänkandet” ligger så nära en sådan man kan tänka sig. Får inte ifrågasättas utan risk för piskrapp på torget, har ett eget prästerskap som drar runt och predikar och bedriver s.k. ”forskning” (metafysisk rundgång av enfaldiga hugskott) för dyra skattepengar och kommer upp med de mest löjeväckande aktiviteter (som berördes i artikeln) men som ingen i den ”seriösa” samhälls- och kulturdebatten låtsas om existerar. Till statsreligionen kan vi således även lägga ett ”kejsaren är naken men ingen vågar knysta om det”-syndrom. Utom Tanja B då, som vari aktiv i detta förut och förstås fått – och kommer att få – sina offentliga piskrapp.
  Bara namnet ”Nationella sekretariatet för Genusforskning” är som hämtat ur en Kafka-/Huxleyroman. Att detta får fortgå och kosta skattebetalarna miljarder samtidigt som kompletta nollor upphöjs till ”forskare” är kanske ett av det svenska samhällets mest tydliga förfallssymtom. Jo, det är långt gånget i nedförslöpan. Mycket långt. Förhoppningsvis har vi nått botten snart och kan vända upp igen.

  Gillad av 3 personer

  • dolf skriver:

   Jag brukar kalla “Nationella sekretariatet för Genusforskning” för ”Nationella sekretariatet för genusfrenologi”, jag tycker det är mer rättvisande.
   Jag brukar dessutom ofta kalla genusfeminister för ”genitalister” för de verkar vara helt besatta av att akademisera vilka genitalier människor har.

   Gillad av 3 personer

  • Tanja Bergkvist skriver:

   Jan, ja och Sabunis tre år långa Värdegrundsdialog 2008-2011 icke att förglömma 🙂 – ett uppdrag om en gemensam värdegrund för samhället, Alliansen har initierat mycket av det här också. Undrar hur det gick, det har inte kommit något brev till mig om värdegrunden iaf. Kan det bero på att de inte klarade uppdraget kanske? För det är ju Intressant att det som kallas ”den demokratiska värdegrunden” faktiskt krockar med det som ska vara ”den gemensamma värdegrunden” eftersom ”de demokratiska värdegrunden” innebär att man ska ”acceptera att folk har olika synsätt och värdegrund (!): Total galenskap, de ser inte sina egna inbyggda motsägelser. Eller så gör de det, och tänker att det här ju kan hålla dem vid makten i sekler då de aldrig kan lyckas…

   Gillad av 2 personer

 13. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att lägga ner dessa ”utbildningar”…
  Södertörns Högskola i synnerhet som synes vara ett improduktivt ormbo!
  Arnstad är ju ett lysande exempel)

  Vi har mer än nog av dessa!

  Slopat studiebidrag vore kanske en framkomlig väg)

  Gillad av 2 personer

  • Walfrid skriver:

   Det värsta är att många ungdomar skuldsätter sig för lång tid under dessa utbildningar.
   Utbildningar som i liten utsträckning leder till jobb.
   Att det inte finns många jobb i den branschen är väl bra, men det är oansvarigt att ta in elever då.

   Gillad av 1 person

 14. Gerd Ahrgren skriver:

  Tack! Denna sammanfattning visar vidden av konsekvenserna av den ”kvinnorörlse”, som startade på 60-talet. Tidigare fanns enstaka, beundransvärda kvinnor, som kämpade inom specifika områden för att nå sina konkreta mål, en utbildning, ett yrke ed, men var har vi hamnat i denna genusdebatt? Den handlar inte om att vi, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter utifrån våra behov och önskemål utan om luddiga (och pinsamma) påståenden om skillnader mellan könen och om den ”ordning” detta skapar. Varje gång jag stöter på genusfrågor bli jag förbannad, frustrerad och ledsen utifrån hur man beskriver ”problemet” och alla luddiga konsekvenser av detta.

  Jag har länge försökt förstå bakomliggande ambitioner och jag anar en gemensam nämnare, men vågar inte försöka formulera den. Det finns ju, tack och lov, många starka kvinnor, som inte iklätt sig offerkoftan och som syns och hörs i media (och uttrycker sig väl och tydligt) och som kämpar mot förnedrande kvotering och könsseparerade bad för att nämna två aktuella frågor. Min förhoppning är att de orkar vända fokus bort från det ”genusperpektiv”, som dominerar idag och fokusera på att skapa jämställdhet ”på riktigt”.

  Gillad av 2 personer

 15. oppti skriver:

  Bra och tänkvärd artikel, men tänk ett steg till Lennart.
  Ponera att vi indoktrinerats i psevdo-klimatvetenskap och att du skall försöka utbilda oss i hur denna indoktrinering genomsyrar samhället på ett skadligt och fått till uppgift att avprogrammera oss.
  Hur angriper du då dem som förespråkat klimatsmarta lösningar i alla möjliga och omöjliga lägen?
  Gissar att bredbenta sittposer hamnar i sällskap med din argumentation då!

  Gilla

 16. JL skriver:

  Mycker pricksäkert Lennart. Man undrar ofta om detta är ett skämt….
  Hade Sverige inte fegat ur under andra världskriget hade vi nog aldrig varit i detta läge nu. Över 100 år av fred i Sverige är ett större problem än många inser. För många Sverige har noll erfarenhet av hur vidrig mänskligheten kan vara. Att sen feminismen fått sätta agendan är en fast road to hell när vi samtidigt importerar stora volymer från MENA.

  Jag brukar berätta för min (icke svenska) fru om just svensk genus- och jämställdhetshets. Hennes icke politiskt korrekta reaktioner är kul att se, och får mig att inse än mer hur långt gången idiotin är här i Sverige.

  Studerade till lärare en kort period i mitt liv (övergav det relativt snabbt efter att ha insett att det var ett lågstatusyrke med dålig lön och tveksamma arbetsförhållanden).

  På lärarutbildningen (i Uppsala) fick man uppleva haveriet på riktigt nära håll.

  Strukturellt förtryck, klassteorier, genusperspektiv etc etc. ALLT förklarades av yttre omständigheter fick vi lära oss. Att människor skulle agera olika av andra skäl, typ genetiska, var otänkbart. Mansnormen och vithetsnormen var återkommande uttryck. Att t.ex. Aggressivt beteende skulle ha varit mer evolutionärt gynnat i vissa delar av världen skulle man aldrig få för sig att ens tänka.

  Evolutionsteorin är visst endast ok att hänvisa till om det handlar om djurarter, eller yttre mindre känsliga fysiska attribut som längd eller hudfärg.

  Efter ett liv boendes runt om i världen, och med lång tid inom fotbollens och kampsportens värld, tycker jag mig sett statistisk signifikanta skillnader mellan t.ex. etniska svenskar och män från MENA. Är nästan alltid de sistnämnda som blir kränkta och ska återupprätta sin heder med våld.

  Min simple size börjar nog närma sig 10000 nu, men allt kanske bara är confirmation bias pga vithetsnormen eller någon annan hittepågrej?

  Finns det några större studier avseende skillnader i aggressivt beteende mellan olika kulturer? Det enda jag konkret kommer på är de gigantiska ”överriskerna” avseende våldtäkt, mord och misshandel i BRÅs undersökningar, just avseende MENA då också.

  Gillad av 2 personer

  • dolf skriver:

   Inte exakt det du frågar efter, men jag har för mig att Harald Eia tar i något av sina Hjernevask-program upp frågan om våld och jag har för mig att de där bland annat talar om skillnaden mellan sydstatare (typ Texas) och nordstatare (typ New York). Länge sen jag såg den, så har inget minne av att han tar upp skillnader mellan olika kulturer/etniciteter, men möljigt att han gör det.

   Gilla

 17. Stefan Sewall skriver:

  Oj oj. Man tar sig för pannan. Det kan inte vara sant. Man skäms för att vara svensk.
  Tänk om våra förfäder hade vetat om ett sådant förfall, de som under långliga tider arbetade för att bygga upp vårt samhälle och utbildningsväsende, för att möjliggöra för framtida generationer att odla bildning och kunskap. De skulle vända sig i sina gravar.
  F-tt-pyssel låter som det hörde hemma i sängkammaren och inte på någon arbetsplats, (utom bordell förstås).

  Gilla

  • I Leek skriver:

   Jodå Stefan, jag har sett en video/film från ”pysslet” för något år sedan, klippet finns säkert att hitta på nätet , Tanja Bergqvist var det nog som lagt in klippet på sin blogg! Boken ”Haveriet……” borde högläsas i riksdagen – med obligatorisk närvaro av samtliga ledamöter.

   Gilla

 18. Rutger skriver:

  Tack Lennart för en intressant sammanfattning. Har beställt boken och ser framemot att läsa den. Sätt omgående alla genuspiloterna med flera att undervisa alla ensamkommande arabiska, afganska och nordafrikanska män så kanske de kan göra lite nytta.

  Gillad av 1 person

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Feminismen är kanske den mesta skrämmande av de politiskt korrekta lärorna. Den har ju introducerat det socialistiska tänkandet med dess motsättningar och hat in i privatlivet, in i familjerna och mellan män och kvinnor. Och här finns en motsättning att exploatera som aldrig tar slut.

  Liknelsen med DDR är mycket bra. Tyvärr har infiltrationen i det gamla Östblocket aldrig blivit analyserade för den svenska allmänheten. Liksom på andra områden framstår det borgerliga sveket mot sund förnuft och god hushållning i all sin tydlighet. Hur ska vi kunna hoppas på något vettigt från dem?

  Sannolikt är skadeverkningarna av dessa irrläror värst i skolor och förskolor. Man läser skräckhistorier om föräldrar som försöker ignorera könsskillnader. Sådant kan möjligen leda till men för livet. Att växa upp utan en tydlig modell och gemenskap att sträva mot är inget stöd utan en farlig otjänst.

  Gillad av 2 personer

 20. BjörnS skriver:

  Det är sant att de som ligger bakom genuseriet inte är några dumma människor. Tvärtom, jag tror stt de passar på att bygga egna karriärvägar och påvedömen.

  Hur det kan gå till när genustänket appliceras på vardagen är det genusbaserade snöröjandet i Stockholm ett exempel på. För er som eventuellt inte läst om detta var tanken att gång- och cykelbanor skulle röjas före vägar eftersom det främst är män som kör bil. Resultatet blev naturligtvis ett totalt kaos när den första snön kom. Bland annat tycks man ha glömt att inte heller bussar kan åka på oröjda vägar där allt står still. Den röd-grön-rosa majoriteten i stadshuset har nu själva erkänt att det där med genusbaserade snöröjning nog inte var en så bra ide.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   1. Jag tror inte alls att de är speciellt intelligenta. Man kan inte vara med på sådan här galenskap om man är smart. Då inser man a priori att det är fel och drar sig ur eller håller sig undan.
   Maktförblindade hämndlystna manshatarskator, som vill jävlas med män, som de tror är allmänt onda. Om de vore smarta skulle de inse att män i vårt land inte är så onda, utan är bland de bästa i världshistorien, som har försökt skapa det bästa och mest jämställda samhället i alla tider i hela världen. Ingenstans och i ingen tid har kvinnor haft det så bra som i Sverige från 50-60-talet o framåt. Bäst i världen och mer och mer välbeställt efterhand. Att hårt bekämpa männen med det utgångsläget är självmål.

   2. Snön är könsneutral.
   Hälften av bilisterna är kvinnor på väg till och från jobb resp. dagis resp. affären.
   -Självmål igen.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    @ Stefan
    Instammer. Utifran en teori, skapad hos den tyska generalstaben, sa har vi har att gora med vad som blir effekten av att ”energiska idioter” tillats dominera en verksamhet.

    Dessa ambitiosa manniskor, som inte riktigt har forstatt saker pa djupet och som inte ser sammanhagen, kan stalla till enorm skada.

    Gilla

 21. En normbrytande kropp skriver:

  Epicentrum i Sverige för denna galopperande galenskap är Södertörns högskola. Tyvärr har vansinnet bott där så länge att det trängt in i väggarna och i de bärande delarna av byggnaderna. Hela högskolan bör alltså jämnas med marken. Genusvetenskaparna kan få finnas kvar i tillfälliga baracker inom området som dock måste omges med höga stängsel.

  Polisutbildningen bör innan rivningen flyttas därifrån och förläggas nära Försvarshögskolan. Journalistutbildningen bör flyttas till Stockholms universitet och placeras mellan ekonomi- och juristutbildningarna.

  Tyvärr har de högre akademiker och forskare som vistats för länge i den toxiska miljön vid Södertörn sannolikt blivit skadade. De bör genomgå ett avprogrammeringsprogram liknade det som tillämpades efter krigsslutet av det andra världskriget mot nationalsocialisterna. De bör alltså inte få flytta med när utbildningarna flyttas.

  Gillad av 1 person

  • leolanblog skriver:

   Södertörns sk högskola har alltför länge fått vistats i mediaskugga. En skräckfilm av Stephen King hade inte kunna göra en bättre story . Frukterna av deras undervisning drabbas oss varje dag. Roten till allt djävulskap som händer nu finns rakt framför näsan.

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Regeringen har nyligen bestämt att Södertörns högskola ska få extra anslag utanför de vanliga kanalerna. Polisutbildningen har förlagts dit. Det är så uppenbart att den är de rödgrönas kadrernas utbildnings- och indoktrineringsinstitut som finansieras med skattemedel.

   Gilla

 22. Verdandi skriver:

  Efterkrigstidens generationer sådde en draksådd. De sitter i sina för byte ännu inte tillräckligt genomkissade blöjor och beskådar skräckslagna sin skapelse, som lyfter sitt huvud med tovat hår, flinar galet mot betraktaren och mumlar något ohörbart, tror det kan ha varit ‘kreativt fittpyssel’.

  Gilla

 23. Undrande skriver:

  Det verkar som att genusvetenskap i huvudsak sorterar under humanistiska institutioner på våra universitet. Det hade varit intressant att se hur ämnesområdet hade utvecklats om forskning och utbildning i huvudsak legat inom de naturvetenskapliga ämnesområdena, till exempel evolutionsbiologi. Då kanske vi hade fått en helt annan diskussion och förklaring till varför män och kvinnor väljer att agera på olika sätt. I vårat, till stora delar, sekulariserade samhälle kan man dra paralleller mellan genusforskning och kristendomens ställning. Efter en resa i svensk glesbygd är det slående hur tätt kyrkorna ligger i förhållande till det nuvarande efterfrågeunderlaget av kristna tjänster. Kyrkoförekomsten är mer dimensionerade efter gångna tiders efterfrågan. Frågan är om de genusvetenskapliga institutionerna och därtill hörande tjänsteutövare kommer att gå samma öde tillmötes och leva kvar som överdimensionerade och obsoleta reliker i ett samhälle som gått vidare i sin utveckling.

  Gilla

 24. Christer Carlstedt skriver:

  Visst kan det vara litet intressant med genusperspektiv.
  Nu antar jag förstås att man härmed avser att det finns några skillnader mellan könen förutom de rent fysiska som ju är tämligen lätt observerbara. Det som inte syns direkt finns det utmärkta anatomiska planscher att studera.

  Man får då dra slutsatsen att vi egentligen diskuterar på det psykiska planet. Hur vi uppfattar vår omgivning och vilka slutsatser vi drar av det vi uppfattar, samt hur vi tänker agera utifrån detta.

  Allt som oftast hörs att det är viktigt att vi för in ett feministiskt perspektiv i t.ex. vissa beslutsprocesser.
  Det låter ju ganska rimligt att de som berörs får ha ett ord med i laget

  Nu måste jag nog meddela att jag aldrig har uppfattat vad det är som är det feministiska perspektivet.
  Jag skulle gärna vilja veta, eftersom det är eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt perspektiv som är avgörande för hur ett tänkt problem skall tacklas.

  Kan man inte klara ut och definiera skillnaderna så blir diskussionen om genusperspektiv tämligen meningslös.

  Nu vet ju jag likaväl som alla andra att kvinnor och män ser litet olika på saker och ting. I samarbetet med en partner tar man givetvis från båda sidor hänsyn till detta.
  Det betyder inte på något sätt att jag kan peka på hur min partner i detalj resonerar i varje enskilt fall och hur hon eller han värderar olika alternativ och utifrån vilka kriterier. Det behöver jag inte heller veta.
  500.000 års evolution har benat ut en hel del av detta vad som är kvinnligt och vad som är manligt.

  Om det nu var så att man 1997 på regeringskansliet kom på något nytt som ingen hade märkt sedan neandertalarna lämnade skådebanan för 30.000 år sedan och att man därför kände sig tvungen att undersöka saken, så kunde det ju med tanke på upptäcktens genomgripande karaktär ha funnits alla skäl i världen att att presentera upptäckten på något vetenskapligt symposium.

  När man tittar på uppdraget för genusforskningssekretariatet, så noterar man förstås att man inte ifrågasätter genusforskningen och begär belysning av dess relevans.
  Med tanke på vilka resurser denna så kallade forskning tar i anspråk, så borde det rimligen ha varit det första uppdraget.
  Man får nog tyvärr konstatera att det ”har tyckts” att detta är viktigt.

  Tyckande kan väl vara OK i vissa sammanhang. Men gränser går allt vid att man begär att jag skall finansiera tyckande, som jag inte ens har fått mig presenterat vad det avser att leda till och hur det i så fall skall kunna leda dit.

  Gillad av 1 person

 25. Maria skriver:

  Betänk att en ledande figur och hjärna bakom genuseriet och dess plats inom högskolevärlden är Tiina Rosenberg, som utbildats I DDR. Men alla arbetsplatser påverkas av jämställdhetsplaner, genusutbildningar m.m. och de som inte vill delta kan råka illa ut. För en f.d. kollega som vägrade delta i en genuskurs blev situationen sådan att han till slut slutade, antingen på uppmaning eller om det var så att han sa upp sig.

  Gillad av 2 personer

 26. uppstigersolen skriver:

  Det här är för sorgligt att det får fortgå. När jag arbetade hade jag många duktiga kvinnor som arbetskamrater. Det var ofta bättre att anställa kvinnor än män eftersom kvinnorna var bättre utbildade, arbetade ordentligt och inte snackade så mycket skit på arbetstid. Att sedan alla dessa duktiga kvinnor accepterat att kvinnosaken kidnappats av feministfjantar är inte lätt att förstå. Att männen inte öppnar näbben i onödan kan jag förstå men att inte kvinnorna ryter till är mer obegripligt.

  Gillad av 1 person

 27. dolf skriver:

  Jag har boken, men har bara precis börjat läsa den. Jag är annars väl förtrogen med Tanja Bergkvists bloggande, så hennes (långa, vem kunde väl misstänka det 🙂 ) kapitel är säkerligen både intressant och underhållande.
  Jag kan i det här sammanhanget också som ett komplement till Haveriet rekommendera antologin Kluvet land som kom ut för ca 2 år sedan och tar upp flera aspekter på sönderdelningen av landet. Bland annat finns ett kapitel i den av gymnasielärarinnan och centerpartisten Annelie Sjöberg (eller fröken Kanin som jag dristar mig att kalla henne), mest känd för att hon fick sparken från skolan efter att ha talat (mot feminismen) vid Folkets demonstration i januari förra året. Hon ger i sitt kapitel i Kluvet land en väldigt bra sammanfattning av feminismens roll i sverige.

  Gilla

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, vad roligt att du uppskattade min sammanfattning av vansinnet. 🙂 Hopppas inte folk fick högt blodtryck av det här, men det skulle ju förklara varför vården inte fungerar när sådant vansinne implemnteras i hela samhälletgenom hela utbildningväsendet, och i all statlig och kommunal verksamhet.

  Ang ”Hela den genusorienterade verksamheten bör snarast avvecklas, pengarna bör gå till viktiga ändamål eller reducerad skatt och personalen bör friställas eller sättas i arbete på sådant som landet i dag behöver.”

  Ja men då måste flera regeringsbesluten avvecklas, liksom den sk ”fristående genus-konsultmarknad” som är statsunderstödd, dvs skattefinansierad. I ett regeringsbeslut (Aliiansen) kan vi läsa om den jämställdhetsintegrering som pågått 2008-2010 (IJ2008/1467/JÄM) samt att ”lärdomarna” från jämställdhetsintegreringen av 18 myndigheter år 2013-2014 nu ska spridas till ytterligare 41 myndigheter.

  Citat ut regeringsbeslutet (nuvarande regering, 18 dec 2104) (U2014/7490/JÄM): ”Sedan 2013 bedrivs ett utvecklings – program för jämställdhetsintegrering i 18 statliga myndigheter (U2013/377/JÄM). Regeringen utökar nu denna satsning till att omfatta totalt 41 statliga myndigheter… I utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegering i statliga myndigheter ingår Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Boverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Konstnärsnämnden, Kriminalvården, Livsmedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Pensionsmyndigheten, Riksutställningar, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Sametinget, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens konstråd, Statens kulturråd, Statens musikverk, Statens skolinspektion, Statens skolverk, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna får i respektive regleringsbrev för 2015 i uppdrag att redovisa en plan för jämställdhetsintegrering som ska genomföras under 2016–2018.”

  Det är ju inte konstigt att landet förfaller när alla myndgheter ska genuscertifieras istället för att ägna sig åt sin ordinarie verksamhet. Tyskland uppmanade nyligen sina medborgare att preppa vatten och mat för 10 dagar, men någon sådan uppmaning har inte kommit från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) – den är nämligen upptagen med sin gensucertifiering. Och detsamma gäller Försvarsamakten, Som ni själva kan se här på Försvarsmaktens hemsida är målet klart och explicit: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/02/malet-en-radgivare-i-gender-pa-varje-militar-enhet-i-forsvarsmakten/

  Citat: ”Målet – en rådgivare i gender på varje militär enhet i Försvarsmakten” Citat: ”Gender Focal Point är en kurs som under två dagar har hållits av Nordic Centre for Gender in Military Operations på uppdrag av Högkvarteret. Kursens deltagare får verktyg för att bevaka och utveckla genderarbetet på sina hemmaförband – ett viktigt och prioriterat arbete inom Försvarsmakten.”

  Allt på uppdrag av Högkvarteret. Just det – bevaka inte fienden eller gränsen – utan bevaka genusperspektivet!

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Ja, Roda Arme’n hade sina politiska kommissarier. Man avskaffade dem nar det blev allt fler kompetenta officerare och de bara blev en belastning.

   Sverige kanns extremt historielost och helt utan formaga att lara av omvarlden. Ungefar som en trotsig tonaring som maste fa upprepa tidigare generationers misstag.

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Svenska kyrkan har tyvärr privatiserats, annars hade också den hamnat på listan. Med tanke på trettondagen torde det vara på tiden de tre vise männen genuscertifieras. Hur det ska gå till överlåter jag till ärkebiskopen. som säkerligen anser det vara en angelägen uppgift.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmmm, Gerhard, det får nog förmodas, att minst en av dessa tre kungligheter, efter grundligt grundlös genusforskning, snart visar sig ha varit en drottning – en äkta vise… 😉

    Gilla

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Det är förresten den här nivån det lgger på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3437&artikel=2879546 Ekot granskar:

  Och utbildningen är ifrågasatt bland de som gått den. De fick bland annat titta på bilder på olika människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller om olika grupper av människor är familjer eller inte. Jocke Beland kommenterar en del av testet.

  – Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.

  Så här säger två poliser som vill vara anonyma.

  ”Kursen kan få en motsatt effekt. Man blir ju helt anti när man blir behandlad som om man gick på lågstadiet.”

  ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  Länspolismästare Carin Götblad har avböjt att bli intervjuad.

  En genusutbildning mot kränkande behanding utgör alltså i sig en kränkning – som om poliserna gick på lågstadiet…

  Gillad av 1 person

 30. rudmark skriver:

  Sverige har ju erbjudit omvärlden genusutbildning (Saudiarabien tackade vänligt? men bestämt nej) Vet inte om det finns länder som nappat på detta eminenta erbjudande, kan vara så att det går genusutbildare lite lätt sysslolösa på statens bekostnad.

  Gilla

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Det här höjer ändå mitt blodtryck mest: Skolinspektionen har intresserat sig för läroböckerna i fysik. I SVD-artikeln ”Nästan bara män i fysikböckerna” publicerad 1 juni 2010 ( http://www.svd.se/nastan-bara-man-i-fysikbockerna ) skriver Ann-Marie Begler och Josefin Brüde Sundin, vid tidpunkten generaldirektör respektive utredare vid Skolinspektionen följande:

  ”Både i undervisningen och i läromedlen läggs tyngdpunkten på att beskriva naturvetenskapliga resultat. Hur kunskapen kan användas hamnar i skymundan. Om det överhuvudtaget tas upp är det flyktigt, i samband med historiska tillbakablickar, som presenteras långt bak eller i tonade rutor vid sidan om. ”

  ”Undervisningen förefaller fokusera på färdiga fakta. Indirekt förmedlar läromedlen en känsla av att här finns ingen plats för människor eller de utmaningar och problem som samhället behöver lösa. En undervisning som använder läromedel som fastnat i historiska lagar och samband utan att diskutera kunskapens användning och relatera till viktiga aktuella samhällsfrågor och även framtida sådana, kan knappast bidra till utbildningens grundläggande syften. ”

  Vad är det här för dumheter? Ja man kan ju verkligen hoppas, i dessa tider av vansinne, att historiska lagar som gravitationslagen plötsligt upphävs så att Skolinspektionen kan separera från vår bördiga jordmån där vi odlar framtida fysiker på vårt eget traditionella sätt. Självklart tar fysikböckerna upp hur kunskapen används – det är bara att ta godtycklig fysikbok och lösa godtycklig uppgift, som ju i princip alltid är just en tillämpning av de ”naturvetenskapliga resultat” och de ”fakta” man kritiserar att tyngdpunkten ligger på. Eller har Begler och Sundin aldrig löst en enda uppgift i en enda fysikbok? Bläddrade de bara och tittade på bilder? Har skattebetalarna betalat deras lön för detta?

  Det är precis så de gör – sätter genusfrälsta på strategiskt viktiga poster. Raserar hela utbildningväsendet. De får gärna hålla på med sitt genustrams inne på sina institutioner (genusvetenskaplig eller annan institution, lite oklart var vissa hör hemma faktiskt 😉 ) men de försöker ta sig in i andra ämnsområden och omdana hela disciliner i allt från grundskola tilluniversitetsnivå. Här på en högstadieskola i Gnesta ligger man ”stormsteg före i jämställdhetsarbetet” eftersom No- och matematiklärarna samarbetar med kommunens genusstrateg, och de har kommit på att ”metaforen om aktiva spermier ch passiva ägg förstärker heteronormen och könsrioller”. I DN lyfts detta viktiga arbete upp: http://www.dn.se/insidan/vi-pratar-sex-redan-i-forskolan/

  Citat: I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt.

  – Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära.’

  Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.

  Undrar vad någon dammig professor bakom ett patriarkalt konstruerat mikroskop vid KI skulle säga om denna banbrytande genusupptäckt. Tror faktiskt jag ska maila Karolinska och fråga om de hängt med i utveckligen. 😉

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Citat: ”Självklart tar fysikböckerna upp hur kunskapen används – det är bara att ta godtycklig fysikbok och lösa godtycklig uppgift, som ju i princip alltid är just en tillämpning av de ”naturvetenskapliga resultat” och de ”fakta” man kritiserar att tyngdpunkten ligger på. Eller har Begler och Sundin aldrig löst en enda uppgift i en enda fysikbok? Bläddrade de bara och tittade på bilder?”

   -Ja jag är övertygad om att dessa dårfinkar inte klarar några fysikuppgifter utan troligen bara bläddrar lite ytligt och blir frustrerade av att de innerst inne känner sig underlägsna och avundsjuka på de som kan och förstår och behärskar riktig logik och naturvetenskap.

   Trähattarnas hämnd. -Kom att tänka på ”The lunetics have taken over the asylum” – en kul musikvideo från tidigt 80-tal.

   Gilla

   • dolf skriver:

    ”Trähattarna”, skall det vara Devo? (Den enda musikvideo jag kan komma på med Devo är väl Whip It! men jag har alltid uppfattat det som att ”hattarna” är av plast.)

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Tja det blev väl syftningsförvirring.
    Skulle delat upp det sist skrivna.
    Ett gammalt slanguttryck poppade upp syftande på fysiksnillena i fråga avs. deras sannolikt solida, snarare än vivida intrakraniella substansinnehåll.

    The lunatics är en annan association till ovannämnda ämne. De hade kul frisyrer.

    -Devo hade onekligen kul hattar i Whip it, det stämmer, de var nog mycket riktigt av plast

    Gilla

 32. John Nilsson skriver:

  Tål att upprepas – Jordan Peterson ”slaktar” socialkonstruktionismen, med hänvisning just till de skandinaviska länderna, det Harald Eia kallar ”jämställdhetsparadoxen”:

  Jordan Peterson on Gender Differences, Patriarchy & Social Constructionism:

  Gilla

 33. Lennart Bengtsson skriver:

  Internationell ” genusforskning”. Jag kan inte uttala mig här men säkert kan Tanja Bergkvist göra detta. En snabb sökning på Google ger ingen substantiell information.

  Ett färskt svensk genusbidrag av det kanske mer roande slaget är Vinnovas om en genusmedveten gruvsektor där man skall bryta såväl malm som könsmönster. Detta är den svenska visionen för 2030! Ett zeugma i klass med ”han krossade Atlanten och hennes hjärta”.

  Jag med min mer traditionella och fördomsfulla uppfattning skulle hellre välkomna mer kvinnliga sjuksystrar och läkare än kvinnliga gruvarbetare. Om man kunde betala sjuksystrarna gruvarbetarlöner så föreställer jag mig vidare att de flesta inte alltför hjärntvättade kvinnor skulle föredra att arbeta i sjukvården med självklar ursäkt för min fördomsfulla syn.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.