Berättelsen om Leviatan, Justitia och Socialsekreteraren

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Statens natur är dubbel. Låt mig förklara.

I begynnelsen var människornas tillvaro ett allas krig mot alla. Under ”mänsklighetens naturliga villkor”, förklarade den engelske 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes, blev människolivet ”ensamt, fattigt, nedrigt, brutalt och kort”.

Därför behövs en oändligt mäktig och potentiellt våldsam makt inför vilken alla människor måste vika sig, fortsatte Hobbes, en makt som har monopol på våldet och upprätthåller ordningen så att människorna blir fria att sköta sina liv utan oro för att bli rånade i nästa gathörn.

Hobbes kallade denna makt för Leviatan efter monstret i Jobs bok (Job 40:27):

Anfall honom du – den kampen glömmer du aldrig, och du gör inte om det. Där kan ingen hoppas på framgång, vid blotta anblicken fälls man till marken. Han är alltför grym, ingen törs reta honom. Vem kan hålla stånd inför honom? Vem kan oskadd utmana honom, vem under hela himlen?

… Ljuset gnistrar när han fnyser, hans blickar lågar likt gryningens öga. Kvastar av eld far ut ur hans gap, gnistor sprutar fram. Vem klär av honom hans hölje, vem tränger genom hans dubbla pansar? Vem öppnar gapets dörrar – de blottade tänderna väcker fasa.

Sådan ska polisen vara. Men i ett bra land får våldsmakten inte vara godtycklig, utan i stället balanserad och rättvis. I ett bra land gifter sig Leviatan därför med Justitia, rättvisans gudinna, hon med vågskål och ögonbindel, varefter de – och sedermera deras likasinnade avkomma – styr tillsammans. Det är en ordning som passar ett folk av ambitiösa, flitiga, hederliga och ansvarstagande medborgare.

Detta är en del av statens natur.

Statens andra natur, pendangen till Leviatan, är Socialsekreteraren. Socialsekreterarens affärsidé är att vara Leviatans motsats. Socialsekreteraren är förstående och oändligt tålig och omtänksam. Alla törs reta henne, alla utmana henne. Socialsekreteraren förlåter, vänder andra kinden till. Socialsekreteraren uppför sig enligt Matteus 5:40:

… och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med; och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom. Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig

Förstår du nu att statens dubbla natur rymmer avgrundsdjupa motsatser? Den goda staten förmår leva med och stärkas av att dessa motsatser fredligt samexisterar och gynnar samhällets vidare förkovran.

Därmed har vi kommit fram till rikspolischefen Dan Eliasson. Han är en Socialsekreterare som genom olyckliga omständigheter satts att sköta Leviatans jobb. Det går inte.

Men rikspolischefen är bara att exempel på ett svenskt systemfel. Systemfelet är att den önskvärda balansen mellan Leviatan och Socialsekreteraren är upphävd. Leviatan är praktiskt taget utraderad i vårt land. Vi lever i Socialsekreterarens härskardöme. Det är därför hemvändande IS-krigare och terrorister får bostad och bidrag i stället för att sättas på fästning.

Det hela är olyckligt. Problemet är att svensk politik är marinerad i Socialsekreterarens världsbild och människosyn. Politikerna förstår inte att staten också måste vara Leviatan.

Kom ihåg varför Hobbes hyllade Leviatan. Utan honom blir samhället ett allas krig mot alla, ett bellum omnium contra omnes. Ett samhälle klarar sig utan Socialsekreteraren, även om det kanske inte blir så omhuldande som vi önskar, men det klarar sig inte utan Leviatan.

32 reaktioner på ”Berättelsen om Leviatan, Justitia och Socialsekreteraren

 1. Bamse skriver:

  Socialsekreteraren representerar det kvinnliga, omhändertagande, förstående och urskuldande. I och för sig värdefulla egenskaper i rätt sammanhang (ja, kanske inte urskuldande). Nu har denna, feministiska approach upphöjts till norm inom alla områden (även utrikespolitiken!) och kollporteras via media till den arma befolkningen. Om vi inte förmår att bryta detta destruktiva paradigm senast i valet 2018, är jag rädd att det är kört för Sverige som framgångsrik stasbildning.

  Gillad av 3 personer

 2. Ben-Hur skriver:

  I ditt ivrande över Socialsekreteraren borde du inse att det gäller bara för ”nyanlända”. Det gäller inte för de Svenske! Om du inte har någon större erfarenhet av Socialsekreterare i verkligheten så borde du gå och se filmen ”Jag, Daniel Blake” innan den tas bort från biograferna! Där speglas det Engelska samhället men filmen har mycket stora likheter med det Svenska!

  Gillad av 5 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   Ja, det gäller även för ”utrikes födda” från vissa kulturer, som har en självskriven gräddfil i socialsvängen — se:

   http://avpixlat.info/2016/02/26/socialsekreterare-berattar-vi-sarbehandlar-svenskar-negativt/

   Avpixlat har träffat Helena som arbetar som socialsekreterare i södra Sverige. Hon vittnar om ett förljuget socialt skyddsnät som särbehandlar svenskar. “Vi ger vissa grupper nästan allt utan att utreda, det är lugnast så”, säger hon till Avpixlat.

   — Detta kan man jämföra med PK-vänsterns snyfthistorier om hur ”diskriminerade” de staaackars invandrarna i de ”utsatta” områdena är, och hur de ELAKA poliserna (Leviatan) bara stör dem!

   Gillad av 6 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Tilläggas kan att det historiskt sett har varit männen som stått för Leviatans arbetsuppgifter medan kvinnorna svarat för Socialsekreterarens världsbild och samhällsyn. Det finns här en skillnad mellan det kvinnliga och det manliga som nog sitter i generna. Sannolikheten för att ett feministiskt eller ens ett jämställt samhälle är hållbart synes, så som det utvecklas i praktiken, vara försumbar.

  Nu levande kvinnor i Sverige behöver dock inte oroa sig. Framgångsrika kvinnor kommer ändå att hinna få en styrelsepost. Priset kommer att få betalas av kommande generationer kvinnor medan männen har lättare att anpassa sig. En del män kommer att gilla den nya Leviatan som är på väg att etablera sig med ”socialsekreterarnas” stöd. När det inte längre ges utrymme för prat om mulliga mansgrisar. Det har jag sett exempel på.

  Gilla

 4. Höga kusten skriver:

  Patriks betraktelse tar spjärn mot både individualismen och den välorganiserade staten. Den ensamme individen utgör då nästan alltid den svagaste länken – men den kan vägas upp med hjälp av kollektivets samlade styrka. Och kollektivet är gammalt. Kollektivet som fenomen har följt människan i åtskilliga miljoner år.

  Ett socialt djur påverkas evolutionärt av sina individuella mellanhavanden. Ur kollektivet växte till exempel språkförmågan fram. Förmågor går till slut in i DNAt, som via miljön sätts i arbete.
  DNA och miljö bestämmer tillsammans människans möjligheter, beskaffenhet men även olika tillkortakommanden.

  Omvärlden har då lagt lite olika krav på honor och hannar. Vård av avkomma, det yttre försvaret av samhället och rollerna inom en social hierarki, har fördelats något ojämnt mellan könen, inte bara kulturellt sett, utan även betraktat ur en mer allmän biologi. Könsskillnader har då kommit att påverka könens fylogenetiska utveckling, både rent morfologiskt men även i psykologiskt hänseende.

  Att påtala detta idag är som att svära i kyrkan – men om vi nakna ställer upp oss framför en spegel inser vi snabbt att könet inte helt kan bestå av en social konstruktion. Fängelser fylls också huvudsakligen av män. Aggressivt beteende åtföljer gärna manlighet. Östrogen, testosteron och oxytocin är alla mycket potenta hormoner. Sociala faktorer klarar inte av att förklara många väsentliga könsskillnader. Biokemin verkar i oss alla, även i våra hjärnor.

  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/primaters-hjärnutveckling-påverkas-av-konkurrens-och-sociala-krav-1.6817

  Alla högre primater uppvisar olika former av könsdimorfism, könsliga olikheter, och det gäller även för människan. Och det är nu det börjar bli riktigt intressant. Båda könen uppvisar förmåga till empati. Empati knyter samman människor. Mot den egna gruppen ser empatin tämligen lika ut mellan könen. Men gentemot ut-gruppen skiljer könen sig något åt. Män tycks besitta en förmåga att känna mindre empati gentemot de som de betraktar som tillhörande en ut-grupp, eller upplever som fiender.

  Men för kvinnors psykologi verkar empatin inte göra någon väsentlig skillnad på de som tillhör in- eller ut-gruppen. Det verkar som om män bibringats en evolutionärt betingad förmåga att stänga av empatin i mer fientliga situationer. Att männen helt enkelt stått för det yttre fysiska försvaret, och att då samhället evolutionärt haft en fördel av denna tillfälliga strypning av manlig empati och inlevelseförmåga.

  Om det är så, vilket forskning visar, kan man fråga sig hur empatin och icke-empatin kommer att fördelas i försvaret av dagens moderna samhälle – sett till uppdelning i kön. Och hur det kommer att påverka samhället. För vi får ju allt fler kvinnor i ledande befattningar, som då även måste kunna klara av att hantera direkt fientliga situationer på ett adekvat sätt, och kanske även kyligt. Inte minst inom polisen och militären.

  Kvinnor söker sig idag till makten, och får den också. Så ser aktiv feminism ut. Men mer kontroversiella frågor om makt, empati och könsskillnader klarar troligen inte vårt samhälle av att ställa. Än mindre besvara. Och ändå blir den typen av frågor och frågeställningar helt avgörande för analysen av hur samhällets förmår skydda sig själv på lite längre sikt. Vår egen framtid är faktiskt beroende av mer tydliga svar. Men själv tvivlar jag starkt på om frågorna ens kommer att ställas – ens i ett mer vetenskapligt sammanhang.

  Gillad av 10 personer

  • Statslös svensk skriver:

   De testeronstinna männen har invaderat vårt land och vill sprida både sina gener och sin krigiska hatreligion till oss aningslösa socialtanter i byxor och kjol.
   Politikerna har dessutom bestämt att vi frikostigt ska betala för dem och den svenska kulturens undergång. Naivitet är bara förnamnet på detta grundlagsstiftade självmord.
   Undrar vad historikerna kommer att skriva om vår tid och kalifatets utbredning om 50 år.

   Gillad av 4 personer

  • JL skriver:

   Mycket bra, huvudet på spiken.

   Undrar om det någonsin kommer anses ”ok” att säga detta i Sverige dock?
   Vetenskap före tyckande? Tveksamt om vi kommer tillbaka någonsin…

   Gilla

  • malmoperspektiv skriver:

   ”Men för kvinnors psykologi verkar empatin inte göra någon väsentlig skillnad på de som tillhör in- eller ut-gruppen.”
   Denna problematik oc dess konsekvenser, åskådliggörs mycket bra på videon ”Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS – and other UNCOMFORTABLE TRUTHS”

   Gillad av 1 person

  • CRL skriver:

   Tack för oerhört intressant inlägg, både artikel och replik!
   Eftersom du, Höga Kusten, tycks väl insatt i etologi/psykologi och DNA kontra miljöns inverkan på populationers beteende skulle jag vilja ställa en fråga som jag grubblat på. Om du inte orkar/kan/vill svara så tar jag tacksamt emot förslag på litteratur där jag kan finna diskussion om detta på egen hand.

   I vårt samhälle/kultur är pedofili fel. Punkt. Men i andra populationer, med andra kulturella betingelser och traditioner, tycks pedofili inte existera som begrepp. I alla fall helt accepterat. Det är ex accepterat att gifta sig, och ha samlag, med barn. Många småflickor blir bortgifta med äldre män. Män tar sig småpojkar enligt viss tradition i ex Afghanistan (om jag minns rätt). Detta är accepterat i dessa populationer, men helt förkastligt i vår.

   När nu män, uppvuxna i vår kultur ansluter sig till ex IS, som säljer och nyttjar barn sexuellt, så accepterar de med andra ord pedofili och andra grymheter som för många här är otänkbara. Så till min fråga: är det så att detta inte i ”vår kultur” är otänkbart ur biologisk synvinkel, utan en socialt ”påtvingat” ståndpunkt, driven av kulturell utveckling? Vi har ju beklagligt många lokala exempel även inom den katolska kyrkan och de gamla romarna/grekerna som vittnar om acceptans för pedofili. Det stora antal unga män som lockas till IS, trots vetskap om dessa övergrepp, och det stora antal män som i Sverige förespråkar eller försvarar barngifte, är för mig obegripligt. Inklusive det antal politiker och andra som i Sverige direkt eller indirekt stöttar islamisternas, och med den pedofilins, framfart. Jag kan någonstans se hur unga hjärntvättade män ser en möjlighet att få vara den ”starke” och legitimerar ohyggliga övergrepp och terrorattacker med att de slåss för sin politiska/religiösa övertygelse. Att få bli martyr. Men omhuldar de även övergrepp mot barn, eller orkar de inte ens ta till sig vilka vidrigheter de ägnar sig åt?
   Väger deras religiösa övertygelse/vilja att slåss, mer än deras biologiska barriärer, eller är det så att det egentligen är biologiskt accepterat, även av många män i vårt samhälle, men vi i vårt samhälle har kommit dithän att vi har en form av konsensus att det är fel, dvs även ett stort antal män, uppvuxna enligt svenska värderingar, trycker undan ett driv de egentligen har? Har vi en stor grupp män i samhället, ”vanliga svennemän” som egentligen är pedofiler, men som i vår kultur formats till att ”anse” det fel, och därmed tryckt undan den delen? Om det framgent blir tillräckligt många i vårt land som accepterar detta, kommer fler då hänge sig åt det de biologiskt velat, men socialt inte fått? Eller har vi, som olika populationer olika benägenhet till pedofili, om ja, är den driven av biologi eller miljö?

   Tack

   Gilla

   • Höga kusten skriver:

    Rekommenderar böckerna nedan. De kastar, sammantaget, ett tydligt ljus över evolution, biologi och kultur. Böckerna återfinns på alla välsorterad bibliotek.
    Några kan säkert även hittas på antikvariat.net, andra på Adlibris eller Bokus.

    Slump och nödvändighet – Om den moderna biologins naturfilosofi, av Jacques Monod.

    Den själviska genen, av Richard Dawkins.

    Vete, Vapen, Virus, av Jared Dimond.

    Kannibaler och kungar, av Marvin Harris.

    Könet sitter i hjärnan, av Annika Dahlström.

    Gilla

 5. Staffan W skriver:

  Vi borde börja med att införa en kommunal ordningspolis igen – lite som i Spanien – som håller ordning och reda på hemmafronten… Nu får Securitas detta uppdrag, men det är begränsat till punktinsatser vid ekonomiskt viktiga platser och inte i samhället i stort.

  Gillad av 8 personer

 6. JK skriver:

  Ett effektivt resonemang som visar det vi alla vet. Att vi behöver en nationalstat baserad på vissa grundprinciper. Såsom rättsstatliga principer, demokrati, egenansvar, yttrandefrihet, rationell upplysning och myndigheter som är rättskaffens omutbara och ickeaktivistiska.

  De myndigheter som är ”marinerade” i socialsekreterarens världsbild lyder inte under demokratiska politiska påbud utan är korrumperade av sina egna fundamentalistiska prioriteringar.

  Gillad av 3 personer

 7. Jaxel skriver:

  Dan Eliasson är ingen socialtant. Han vet dock vad som är opportunt. Han är en skamlös opportunist.

  Frågan är om det inte är värre att regeringen helt enkelt vill ha en socialtant på posten.

  Man väljer således till posten som polischef en människa vars främsta merit verkar ha varit att han kräks på Jimmie Åkesson. Tvivelaktigheter under hans tidigare chefskap – på FK – tycks spela mindre roll.

  Och inte har Danielsson gjort dem som ville ha en socialtant besvikna. Jag tänker förstås på den demonstrerade medkänslan med gärningsmannen vid mordet på HVB-hemmet och armbandet med texten ”tafsa inte”.

  Gillad av 7 personer

  • Mjölner skriver:

   Alldeles korrekt!
   Rekommenderar alla läsare här att ta del
   av Johan W:s ledarsidorna där han själv
   går till angrepp på företeelsen Hilda&Ruben
   samt Chris Forsnes krönika om svenskarna.

   Gillad av 1 person

 8. seniorciticen skriver:

  Angående Irak
  Jag har fört diskussioner med amerikanska forskare om Mellanöstern (Don Beck och Chris Cowan som var ett stöd till Nelson Mandela då han blev president). Deras bild är att innan fransmän och engelsmän ritade streck på en karta och kallade området Irak, fanns där sju stammar som förde krig mot varandra mest hela tiden. Med Saddam Hussein blev det nån form av ordning. Jag minns Don Becks ord: ”Det krävdes en elak jävel som Saddam Hussein för att undvika ett fullskaligt inbördeskrig”. Saddam hade rollen som Leviatan. När Saddam hängdes så blommade inbördeskriget upp på nytt.

  Gillad av 2 personer

 9. Hovs-Hallar skriver:

  Patriks beskrivning ovan är starkt förenklad. Exempelvis har nog människor aldrig någonsin levat som i Hobbes till leda citerade påstående. En ensam människa skulle inte överlevt särskilt länge i en stenåldersvärld; våra förfäder har alltid levt i någon form av stamsamhällen där ex-vis social kompetens var mycket viktig.

  Men poängen i Patriks tes finns där: Ett framgångsrikt samhälle, så som världen ser ut idag, måste ha en Leviatan, dvs. en specialiserad våldsmakt med uppdrag att upprätthålla ordningen. Klarar den inte detta har vi anarki — vilket möjligen kan glädja några dårar inom PK-sekten som vill riva ner vårt samhälle.

  Andra element inom denna PK-sekt är helt enkelt offer för önsketänkande; de inbillar sig att de kan skapa en ”god” värld där lejonen äter gräs tillsammans med lammen. De ogillar våld, och drar den befängda slutsatsen att det skulle bli mindre våld i samhället om Polisen slutade utöva våld mot busarna!

  De flesta av oss inser att buset då skulle ta makten, och godtyckligt utöva våld mot alla hederliga människor (och mot varandra, som de nu verkar upptagna med).

  Men eftersom PK-sekten numera styr Sverige i riktning mot avgrunden, så har makthavarna satt en patetisk odugling som Eliasson som rikspolischef. Man verkar likgiltig för hur Polisen sköter sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning, kort sagt.
  Det enda som verkar betyda något är att denne rikspolischef ska vara medlem av, och lojal med, PK-sekten, vilket Eliasson flera gånger har bevisat offentligt.

  – Han ”kräks när han ser Jimmie Åkesson på tv”.
  – Han visar större engagemang och medlidande med mördaren än med offret, när mördaren är en asylsökande.

  Sverige = dårarnas paradis.

  Gillad av 6 personer

 10. RD skriver:

  Vi är vanliga, fredliga, hårt arbetande svenskar som lydigt följer våra lagar och betalar merparten av vad vi tjänar i skatt
  Med barn, barnbarn, äldre föräldrar. Vi är samtliga, oavsett hur vi röstat, offer i detta vansinne. Varenda stad, tegelsten och gata är byggd av svenskar, för svenskar. Utan svenskar och svensk strävan fanns här blott en stor skog. Sverige är svenskarnas genom arvsrätt, oomtvistliga och enda hemland. Den som påstår annat ljuger.

  Jag menar att gränsen ska stängas, allt ska omprövas retroaktivt, och att svenska folket ensamt ska döma i den omprövningen. Det är helt enkelt inte rimligt att vi svenskar som lever i dag , och våra efterkommande, ska berövas vad som är vårt, bara för att en handfull samhällsomstörtare, med smak för lögn och sönderfall, tyckte det kändes som en ball ide.

  Gillad av 4 personer

 11. Rolf Ahlzén skriver:

  En intressant text, Patrik. Hobbes behåller sin aktualitet. En viss spänning mellan Leviathan/Justitia å ena sidan, och Socialsekreteraren å den andra är gynnsam för ett samhälle. Instämmer dock i att denna balans förskjutits i Sverige. Den kommer att återgå till det äkta parets förmån. Må rekylen bara inte bli alltför våldsam. Då får Leviathan övertaget över Justitia, och Socialsekreteren pensioneras. Det vill nog egentligen ingen anhängare av ett människovärdigt samhälle.

  Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Bibelstsället är feltolkat. Det handlar om att få motståndaren att skämmas. En elak benämning på detta beteende är ”att spela martyr”. Denna försvarsprincip bygger på det enkla faktum att alla människor har en inbyggd förmåga till empati som är svår att stänga av eller koppla bort. Denna förmåga kan rent av förstärkas i vissa sociala sammanhang. På detta sätt besegrade Ghandi engelsmännen. De skämde sig bort från Indien.

  Dessutom handlar det om individens handlingar. När staten agerar handlar det om våld och tvång. Man kan inte tvinga fram godhet. Det moraliska subjektet är individen.

  Och när motståndaren inte skäms eller kan fås att skämmas med dessa enkla medel, vill Jesus inte att vi beter oss på ett sätt som i det fallet är sans- och meningslöst. Det finns gott om bibelställen som visar på det.

  Det finns väldigt lite underbyggnad till ett moraliskt påstående att vi skall bära oss vettlöst åt. Vi skall inte offra oss själva och vår välfärd, och framför allt inte andra och deras välfärd, som det gäller i politiken, på martyrens altare.

  Gillad av 2 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  När det gäller allas krig mot alla ser vi att det har anlänt i Sverige framför allt på fattigpensionärernas situation och på deras som har skrivits in på ålderdomshem. De saknar kraften, individuellt, socialt och politiskt, för att försvara sig och sina intressen och blir därför utsatta för personlig, social och politisk förnedring.

  De förlorar allas krig mot alla.

  I en liknande situation befinner sig kvinnor som råkar ut för de talrika sexuella övergrepp som är den direkta följden av den okontrollerade massinvandringen från underlägsna kulturkretsar.

  En mycket skamlig situation, men den skammen förefaller de ledande i samhället inte alls vara inställda på att ta till sig och påverkas av. Så mycket för Matteus 5:40.

  Gillad av 1 person

 14. Hortensia skriver:

  Sorgligt, Patrik, men skräckinjagande herr Leviatan är livshotande ”godhetsknark-drogad” och hårt bakbunden av politikeradeln, medan rättrådiga, men försvarslösa fru Justitias ögonbindel har halkat ner och förvandlats till en kvävande munkavle, så att ingen kan höra hennes förtvivlan över den kvalfulla ”nysvenskt berikade” tillvaron som bortskänkt, skändad och föraktad ”haremsdam” åt hitresta barbarer.

  http://www.expressen.se/gt/polis-attackerades-med-raketer-och-smallare/

  http://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/bland-politiker-och-andra-tomtar/

  http://www.smp.se/ledare/ett-hagrande-utopia/

  Sjuklöverns envist genomförda vanvettspolitik har obönhörligen lett till att Sverige är svårt sjukt, men varje dag du, Patrik, och andra sunt förnuftiga skribenter orkar syresätta den infekterade samhällsdebatten ökar chanserna för överlevnad fram till nästa val – och en riktigt snabb tillfriskning därefter!

  Gilla

 15. Göran skriver:

  Alla vill att staten ska stå för rättsväsendet och polisen. Är det någon som kan se konflikten. Om du kom i bråk med din granne vill då då att din grannes bror ska vara polisen och domaren?

  Gilla

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Man kan inte undgå att ställa sig frågan vad som händer när polis och militär i Sverige drar sig undan vilket tycks vara fallet? Eftersom Leviatan behövs kommer denne med nödvändighet att ersättas med något annat. Är lösningen ”gated communities” som säkert kan erbjudas av Securitas eller liknande företag eller blir det den mer primitiva versionen med skyddspengar (Schutzgeld) åt de maffialiknande grupperna som gradvis tagit över de områden som polismakten lämnat åt sitt öde?Mot en rimlig ersättning kan de säkert garantera det personskydd som behövs. Med sådana lösningar blir det förstås nödvändigt att de extra kostnader som uppstår för medborgarna görs avdragsgilla i skattedeklarationen eftersom man näppeligen kan betala skatt för uppgifter som inte verkställes av staten.

  Gilla

 17. phnordin skriver:

  Patrick tar upp en grundläggande fråga vilka värderingar som styr vårt svenska samhälle. Vad än orsaken är till att Sverige ser ut som det gör idag kan ingen förneka att övervikten för ”socialsekreterarens” (SSek) synpunkter har givits en oproportionerligt stor vikt i den allmänna debatten och det politiska livet på bekostnad av ”Leviathans”. Den snedvridning av samhället som uppstått har lett våra politiker till katastrofala beslut och framförallt till underlåtenhet att agera när krisen står för dörren. Att vi nu står där vi är får inte förhindra våra ledare från att agera kraftfullt för återställa en rimlig jämvikt mellan SSek ock Leviathan.

  Gilla

 18. Jonas Nilsson skriver:

  Tack för angelägen blogg. Den tycks beröra något av våra djupaste bekymmer. Men frågan är väl om Hobbes avsåg att skissa på någon egentlig framtid? Ambitionen var att försöka teckna mönster som hyfsat beskrev vad som hände och som tarvade förklaring?
  När utilitarismen hos oss blivit enda korrektivet – den rätta handlingen (se konsekventialistisk etiklära) är den som maximerar nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande – vad finns då för grund för ett tänkt rättsväsende ö.h.t.?
  Det kommer aldrig att saknas Leviator. Just nu härskar ‘pöbel’media och snart vippar brädan över åt en annan typ än socialsekreteraren… Grundfrågan är väl ändå den om Justitia? Om vi inte har en grund för rättsväsendet – fastnar vi då inte i en Pax Romana, Sovjetica, Americana dvs mäktigaste sköter rätten? Är det tillräckligt? Ja, bättre än kaos men som samhällsvision, självförståelse?
  Hägerström satte våra ramar för en rättspositivism som i praktiken fungerade så länge tanken om hederlighet, kunskap och samhällsvision i det socialistiska paketet bar. När nu detta löses upp – vilken grund är möjlig?
  Tron på en naturlig rätt – som enligt antimetafysikerna blir ett spöke/Gud – är ofrånkomlig, det är grunden för att vi ö.h.t. ska tänka rätt och fel. Tror vi inte att det existerar en högre rätt än vår egen då kan vi packa ihop och invänta Natos eller Ryss/Kina-maktens övertagande (nu råder EU-rätten?). Kristendomen är en av religionerna som också tror på en naturlig rätt. Socialsekreterarna hoppas på en tänkt generös rätt men ser sina lösningar gå i graven. Intressant att hela diskussionen inramas av två bibelställen – ur Jobs bok och ur Matteusevangeliet.
  Rättsgrunden inom traditionell judendom och kristendom hämtas i Noaförbundet där blasfemin/ateismen pekas ut som en samhällelig varböld (det som Hobbes delvis anklagades för) liksom mord, otukt, stöld, blodsmat (kopplat till livets helgd) och anarkism. Det är väl den sista punkten som ligger på bordet idag? Leviatan och Justitia kan gå bra ihop också under anarkismens flagga, det som gällde i Pax Sovjetica.
  Tyvärr saknar jag många ord och begrepp för hur jag/vi ska kunna tala om rättsgrund i ett framtida Sverige/Norden, frågan är ju t.o.m. om ens EU har det.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.