Jag hatar slarv

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En liten notis från Gatestone Institute flashade just upp på min skärm. Jag hatar obeställda flashar på min skärm, men just nu är inte detta mitt primärhat.

Flashen bestod av en text (på svenska) av den holländske politikern Geert Wilders. Bland annat förekommer följande passage:

I den politiska korrekthetens namn har de [tyska politikerna] avsiktligt blundat inför islam. De har vägrat att inse religionens sanna natur. De vägrar erkänna att allt står med i Koranen: tillåtelsen att döda judar och kristna (Surah 9:29), att terrorisera icke-muslimer (8:12), att våldta unga flickor (65:4), att förslava människor för sex (4:3), att ljuga om ens sanna mål (3:54), och kommandot för att föra krig mot de otrogna (9:123) och underordna hela värden [sic] inför Allah (9:33).

Eftersom jag är skeptisk och knappt tror på någonting, och då i alla fall bara provisoriskt, brukar jag göra diskreta verklighetskontroller när jag kommer i kontakt med texter eller träffar folk eller på annat sätt konfronterar omvärlden. Så även här.

Tillåtelse att döda judar och kristna finns således i sura 9:29. Jag slår upp. Så här står det på koranstället i fråga:

Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

Jag skulle knappast eller endast med tvekan ge godkänt för Wilders tolkning. Enligt texten är muslimernas uppdrag att kämpa mot alla otrogna som konfronterats med sanningen, inte bara judar och kristna, samt att dessa ska besegras och beskattas, inte nödvändigtvis dödas.

Nu kanske du invänder att maningen att döda judar finns på andra ställen i Koranen. Visst. Men då hade Wilders kunnat hänvisa till dessa suror i stället.

Tillåtelse att terrorisera icke-muslimer i sura 8:12? Så här lyder suran:

Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!” 

Att låta svärden vina över huvuden och händer är sannerligen att terrorisera. Godkänt, Wilders.

Tillåtelse att våldta unga flickor i 65:4?

Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma tid gäller dem vars blödningar har uteblivit. Och de som är havande skall invänta barnets födelse. Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt; 

Av föregående suror antyds att ”väntetiden” är den period som en man måste behålla sin hustru i hemmet efter det att han deklarerat sin avsikt att skiljas från henne. (Kapitlet heter ”Skilsmässa”.) Jag kan inte se ett ord om rättigheter att våldta unga flickor. Klart underkänt, Wilders. Wilders, du är en slarver!

Tillåtelse att förslava människor för sex?

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. 

Inte ett ord om förslavning för sex vad jag kan se. Kapitlet heter Kvinnor och handlar mest om att män inte ska missbruka sin överhöghet över kvinnor. Vad håller du på med Wilders?

Rätt att ljuga om ens sanna mål?

Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer – ingen smider bättre planer än Gud. 

Fy, Wilders.

Kriga mot otrogna?

Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet; och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar Honom. 

Godkänt. Tur för dig, Wilders, annars hade det blivit skamvrån med dumstruten på, inte för att du inte kan läsa innantill, utan för att hafs och sjabbel.

Underordna hela världen under Allah?

Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. 

OK, godkänt.

Tre G, fyra IG, det håller inte måttet, Wilders. På den här debattsajten hade du inte blivit publicerad, inte på grund av dina åsikter, utan på grund av din nonchalans med fakta. Och skickar du oss en text så kommer den, med tanke på vad vi nu vet om dig, att noggrant nagelfaras. Varje kommatecken kommer att ifrågasättas.

Det som Wilders påstår om islam, men bara falskeligen bevisar, kan möjligen få stöd på andra ställen i de heliga muslimska texterna. Men tills vidare kan jag inte se annat än att han inte drar sig för att tidvis fara med osanning. Hur ska man kunna lita på en politiker som hanterar lättkontrollerade fakta på det sättet? Populistpolitiker kan tydligen vara lika otillförlitliga som etablissemangspolitiker.

74 reaktioner på ”Jag hatar slarv

 1. Bamse skriver:

  Om tillåtelse att förslava kvinnor för sex: om det ”tränger på”, är det tydligen tillåtet att vända sig till ” någon av dem som ni rättmätligen besitter”. Rättmätligen besitter. Det skulle jag anse syftar på slavinnor och krigsfångar. Vad säger Mohamed Omar?

  Gillad av 1 person

 2. urkweb skriver:

  Jag håller med om att det är tråkigt att Wilders är vårdslös med fakta. Det ger ett oseriöst intryck och den som faktakontrollerar blir naturligtvis tveksam till om Wilders överhuvudtaget vet vad han talar om.

  Det är mycket viktigt att kritik mot islam bygger på fakta, sådant som var och en kan kontrollera att det stämmer. Det finns mycket att kritisera och man behöver inte fara med osanningar för att kunna kritisera ideologin islam.

  Jag vill rekommendera följande föredrag från Freedom Of Speech Conference. Talaren är Hamed Abdel Samad. Hans far var Imam och Hamed var själv medlem i det Muslimska Brödraskapet och har därmed god insikt i ämnet:

  Gillad av 1 person

 3. Jasa skriver:

  Bra, Patrik! Här visar du din kritiska undersökande sida. Du skulle nog kunna få jobb på Uppdrag Granskning. Men jag misstänker att många av dina populistiska läsare kommer att skriva en del kritiska kommentarer. Om Wilders gör fel, hur är det nu med Jimmy och hand järnrörsgänget?

  Gilla

  • Min snö på ett vykort skriver:

   Jag tycker det mest intressanta idag är JASAs inlägg, faktafel tas till intäkt för att någon har fel, så är det så klart inte. Det är istället så att Patrik gör anspråk på att objektiv ha rätt, och tolererar därför inte faktafel. Vänstern däremot, och med dem hela etablissemanget, lever på propaganda och faktafel allena, jeg vet inte om Wilders slarvar eller medvetet gör fel men han gör inget som inte varenda svensk politiker gör hela tiden. Propaganda är mycket effektivt, detta har vänstern förstått sedan länge och skriker nu som stuckna grisar när den konservativa sidan börjat begagna sig av samma metoder. Jag tror vänstern är så långt före på detta område så det nästan är ointagligt, det enda anti-etablissemanget har på sin sida är just verkligheten, som i Ronneby. Man kan lura de i Stockholm om vad som hänt där, men det är svårare med Ronneby-borna själva. De har sina barn i skolan där. Så pk-sektens fall kommer nu efter deras seger, en Pyrrhus-seger, eftersom den nu skapar Ronneby, eller Kalmar, eller Visby, på löpande band.

   Därför är det viktigt att som Patrik gör, att hålla sig till fakta (även om jag inte har min tjocka Koran här, Patrik har inte möjligen pk-varianten?). Men andra kan kämpa på andra sätt, med propaganda, eller genom att vända på snyftargumentet, eller genom anfall, som Trump. Men verkligheten är vår bästa vän, snart kommer ett Ronneby hem även till den mest inbitna vänsterpartist.

   Gillad av 3 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Vi skall nog vara glada om någon modig politiker överhuvudtaget,
    vågar kämpa emot den tilltagande Islamiseringen!

    Tyskland är närmast förlorat,
    rättsväsendet knäböjer villigt för de nya herrarna…

    Backar bit för bit under kravmaskinerna!

    Yttrandefriheten är nästan ett minne blott,
    då all kritik anses som hets mot folkgrupp!

    Tendensen är tydlig här också!
    Disney Alice vill inskränka vår frihet på nätet!

    En ej så vacker dag vaknar nog också de tveksamma o naiva,
    när det av Allah tecken är för sent!

    Den faktakontroll våra flyktingivrare håller sig med,
    tål nog ej Patriks genomlysning,
    då den är ren propaganda i Allah delar…

    Gilla

 4. tomas skriver:

  I alla fall kan man säga att 80/20-regeln gäller… 80 % av nyheterna idag handlar om problem relaterade till invandringen. Bostadsbrist, matchningsproblem, kriminalitet, hederskultur osv.

  Gillad av 1 person

  • Hortensia skriver:

   Räcker det verkligen med 80%, Tomas? Jag upplever att närmast alla dåliga nyheter, utom möjligtvis Urd, är invandringsrelaterade och jag befarar, att märkligt ogenomtänkta och skrämmande aningslösa påhitt, som att snabbutbilda ”nyanlända akademiker [sic] som har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden” i programmering, för att möta en EU-påstådd kommande efterfråga på 46 000 IT-specialister i Sverige, knappast kommer att minska den stötande migrationskriminalitetens proportion av nyhetsflödet.

   ”De antagna behöver varken datorvana eller kunskaper i svenska, men måste däremot klara tester i engelska och logik.” Huruvida någon som helst säkerhetskontroll föregår antagningen, framgår dessvärre inte, men hursomhelst torde IT-specialistutbildningar på svenska skattebetalares bekostnad välkomnas av samtliga jihadister, islamister och vardagsmuslimer i hela världen.

   http://affarsliv.com/nyheter/nyanlanda-snabbutbildas-i-it-om4436334.aspx

   Gillad av 2 personer

   • Gunilla skriver:

    Ha,ha; ja, stolligheterna är gränslösa. Och vi ska anta polisaspiranter utan lämplighetstest. Göthberg var senast igår i tv och predikade om mångfaldsbehov i poliskåren. Det var hon som för några år sedan stod bakom att det skulle stå ‘snut’ (på något utländskt språk) på polisbilarna för att de boende i problemområdena skulle bli vänligare inställda till polisen.. Utanförskapsområdena är ju fulla av trigger-happy aspiranter.

    Gillad av 1 person

 5. Stefan Sewall skriver:

  Kan det inte vara en fråga om översättningsfel, eller skillnader i tolkning pga språknyansskillnader?
  Gammelarabiska som Koranen ursprungligen skrivits på förstås inte av så många. Det är svårt för oss och för de flesta att direkt kontrollera den absolut korrekta ordalydelsen. Det finns väl olika översättningar. Först till mer modern arabiska och sedan till våra språk. Kan det inte vara förvanskningar i flera led det handlar om som gör tolkningarna så olika?
  I vissa översättningar blir det kanske mer våldsamt och mer blod, makt och tvång och slaveri än i andra. Vissa översättningar kanske medvetet gjorts med mildare uttryckssätt, vad vet jag.

  Gillad av 5 personer

 6. ludde38 skriver:

  Slarv med fakta när det gäller islam är naturligtvis inte bra. Men att besitta 2 eller 3 kvinnor är ett slags slaveri som förekommer även i Sverige i det fördolda. Litar man inte på Wolgers kan man i stället läsa den syriske poeten Adonis bok Våld och islam. Det räcker och blir över för att inse denna religions fascistiska drag.

  Gillad av 4 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  ”[de] som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud” — varför skall vi antaga att detta inte är ett sätt att säga precis det vi menar när vi säger ”judarna”? Är det inte väldigt likt det som kallas ett stående epitet? På vilken grund skall vi förvänta oss att vårt ord ”judarna” anakronistiskt skall dyka upp i Koranen, i religiöst språk från 600-talet?

  För mig som lekman låter det som en mycket precist utpekande av en enda religiöst definierad folkgrupp.

  Vi vet också att endast judar och kristna tillåts att betala förnedrings- och utblottningsskatt. Alla andra folk skall utrotas. Så har muslimerna också alltid gjort. Eftersom kristna tror på yttersta dagen återstår endast judarna.

  Gillad av 5 personer

  • Gunilla skriver:

   Helt klart; texten avser judar och Moses budtavlor. Men de definierades inte som just judar på den tiden. Ordet användes inte. I idag nytryckta versioner används ordet judar; men det är som sagt nytryck och är direkt anpassade och förtydligar dagens politiska situation.

   Gillad av 1 person

 8. Björn skriver:

  För mej spelar det ingen roll hur de ”skrift-lärde” tolkar o vränger på koranens texter, utan det som skrämmer är hur de muslimska länderna ”fungerar” i verkligheten! Jag vill inte att MITT liv o MIN vardag ska styras en millimeter åt det hållet!!!

  Gillad av 4 personer

 9. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för detta utmärkta avslöjande av Wilders (översättares?) onödiga slarv. Man behöver knappast fabulera om pedofilprofeten Muhammeds vämjeliga lära, när verklighetens muslimska fasor vida överträffar de uppdiktade.

  Jag tänkte önska alla ett gott nytt år, men nästa år ser ut att bli minst lika eländigt som det innevarande, så jag vill önska er alla ett gott nytt valår 2018 och hoppas innerligt, att kloka, kunniga, uppmärksamma och genomhederliga svenskar, som du själv, underbare Patrik, kommer att ersätta alla oändligt inkompetenta och rent suspekta individer på statens allra viktigaste poster.

  Behovet av sunt misstänksamma och förnuftiga, fullkomligt pålitliga och Sverigevänliga svenska myndighetspersoner och politiker förefaller skriande:

  ”Människor i Sverige har i flera generationer anpassat sig för att leva i ett samhälle där man kan lita på myndigheter och på folk som rör sig på stadens gator. Man räknar för det mesta med att folk har en adress eller att det går att nå dem. Fram till nyligen litade de flesta på att personer som sade sig vara under arton år faktiskt var det. Vi har fostrat bort främlingsfientlighet och misstänksamhet så gott det går. Det betyder att vi gjort oss beroende av institutioner som går i god för de som vill ansluta sig till vårt samhälle. De senaste åren har de institutionerna inte imponerat.”

  http://www.smp.se/ledare/ud-branner-fortroende/

  Gillad av 1 person

 10. kim skriver:

  Jag blir också irriterad över faktaslarv i en infekterad debatt, eftersom det förstör trovärdigheten och gör att viktiga diskussionsämnen hamnar i skuggan. Många av oss som kommenterar på denna blogg har kontroversiella åsikter, vilket gör att vi bör vara noggranna. Jag vill därför uppmana alla att spara relevanta källor och länka till dessa när diskussionen innehåller sifferangivelser, citat, statistik eller andra ”hårda fakta”. Då hjälper vi varandra att få en korrekt bild av verkligheten och undviker att sprida missuppfattningar.

  Gillad av 1 person

 11. uppstigersolen skriver:

  Ja hade vi i Sverige fortsatt den väg som Tage Erlander var den senaste statsminister att leda landet på så kanske vi sluppit den diskussion om Islam som vi nu måste föra.
  År 1965 sade statsminister Tage Erlander (S) om svenskarna följande: Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation (än USA handlade det om då). Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv.
  Idag präglas ju hela situationen av frågor om religion och hudfärg. Sorgligt.

  Gilla

 12. Erik skriver:

  Wilders behöver inte peta i detaljer, det leder just till att andra petar i detaljer och det blir en massa enskilda träd som diskuteras istället för skogen.

  Det räcker så bra med att konstatera hur 56 av 56 möjliga muslimska länder (medlemmarna i OIC) är mer eller mindre dysfunktionella och utifrån detta kan man anta att så går det när islam inflyter tillräckligt mycket.

  Och så vill jag inte ha det.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Dessa länder har heller ej raticifierat,
   FN:s deklaration om mänskliga rättigheter!

   Nog sagt, om varför vi måste vara försiktiga!

   Lätt att missa hela skogen,
   när man bara tittar på träden…

   Gilla

 13. Thor skriver:

  Nu är du själv slarvig Patrik.
  Sura 9.29 : ” [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade …”

  Att erkänna sig besegrad är något annat än vad du skriver, ska besegras. Ett subjektivt tyckande om vad det innebär att vara besegrad. Vad händer den som är obstinat och aldrig vill erkänna sig besegrad? Såvitt jag kan förstå är det fritt fram att kämpa på för att få fram erkännandet. Döden lär till slut bli följden. Hoppas att den stackars otrogne om han skulle falla till föga under muslimens kämpande kan flämta fram ett erkännande.

  För mig är det enkelt. De dom vill utöva denna s.k. religion får söka sig till Saudiarabien eller Iran. Andra lämpliga länder kan finnas men inte i väst.

  Gillad av 3 personer

 14. Rutger skriver:

  Oavsett vad andra påstår när det gäller islam så glömmer de flesta av en viktig sak kanske även både Wilders och PE. Koranen är redan färdigtolkad. Det har lärda muslimer redan gjort, resultatet är det vi kallar sharialagen. Även om det finns fyra stora lagskolor så är dessa mycket samstämmiga. Vill uppmana alla som på något sätt uttalar sig om islam ätt studera sharialagen. Denna lag definierar hur en sant troende muslim ska leva.
  Vad säger då sharialagen om krig mot de kristna? Bara att läsa innantill i sharialagen. Här har du en sammanfattninghttp://lagmansnatursida.se/scroll/sharialagen.pdf

  Visst är det välkänt att de trogna muslimerna ska kriga mot kristna och underkuva dessa och de som sätter sig till motvärn ska dödas. bara att läsa innantill i sharialagen. Väljer att ta fram en lagparagraf som inte är så känd.
  09.13 When a child or a woman is taken captive, they become slaves by the fact of capture, and the woman’s previous marriage is immediately annulled.

  Med kvinnliga slavar/konkubiner är det tillåtet att ha sex. Mohammed nöjde sig inte bara med sina ca 10 fruar utan han hade även sex med sina kvinnliga slavar. Vad Muhammed gjorde är ett föredöme för alla. Mest känd är den koptiska slavflickan Maria som han också fick barn med.

  Vid själva tillfångatagandet upphör alltså kvinnans tidigare äktenskap. En lag som är formgiven så att en muslimsk krigare/man ska kunna våldta en tillfångatagen kvinna utan att behöva ha dåligt samvete. För annars är det så att begå äktenskapsbrott är en allvarlig synd för en muslimsk man.

  Det är intressant att läsa vad de stora och troende arabiska historikerna som Ibn Khaldun säger om de muslimska krigarna.
  Han berättar bla att Arabien från början var ett fattigt land men efter de muslimska erövringarna blev Arabien rikt. Alla som gått i svensk skola har väl läst om Valdemar Atterdags brandskattning av Visby? Detta är då ingenting emot muslimernas brandskattning av den forntida världen. Araberna började samla på saker då de blivit välbeställda. Tyvärr ger Ibn Khaldun bara två exempel på vad de samlade på, en hade samlat ihop tusen hästar, en annan hade samlat ihop tusen kvinnor. Vad tror ni de gjorde med alla kvinnorna de samlade? Samma sak som Muhammed gjorde med sin egna slavflickor.
  Alla som diskuterar islam bör läsa på lite mer!

  Gillad av 2 personer

  • Kastanjegården skriver:

   Helt rätt detta blev jag informerad om på 60-talet av min far som arbetade som sjöman i regionerna.
   På den tiden var risken stor då man vistades där och hade sin fästmö med sig att kvinnor kunde bli kidnappade då de gick in på en toalett. Detta hände på 60-talet.
   Vidare var risken stor och vanlig att man kunde få in kniv i ryggen efter det att MSN hälsat och inte backade ut.
   Så var det på 60-talet , Lika dant idag kan man notera.

   Gilla

 15. Gunilla skriver:

  Håller med om att slarv i denna fråga, där kritik och kämpande mot den totalitära och oförsonliga karaktären av denna ideologi är högst väsentlig för vårt framtida samhälles existens, är mycket olyckligt och tyvärr främjar de destruktiva krafter man behöver angripa.

  Gilla

 16. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra att debatten bygger på fakta. Budskap som är delvis falsifierade förlorar mycket av sin tyngd, absolut är det så. Dock tillåter jag mig att komplettera bilden med följande:
  En del av dem som gör det som Wilders påstår att de gör, gör det i alla fall, även om det inte finns stöd för det i islams texter. Det är nog också ett falsifikat att hävda att alla muslimskt troende agerar strikt enligt regelboken. Ingen kan väl på allvar hävda att IS lever enligt regelboken.

  Gilla

   • Anne/Hedvig skriver:

    Jan Bengtsson –
    En god del lærde muslimer mener faktisk ikke det.
    Jeg anbefaler alle i diskusjonen her å gjennomlese Brevet til Baghdadi (www.lettertobaghdadi.com (fins på flere språk), forfattet av disse lærde.

    Jeg har ingen kunnskap til å vurdere gehalten i dette, men i startresyméet under pkt. 12 står: ”The re-introduction of slavery is forbidden in Islam. It was abolished by universal concensus.”

    Disse lærde angriper ISIS på mange punktet utfra moralske og teologiske grunner.

    Gilla

   • Anne/Hedvig skriver:

    PS. Jeg er ingen stor fan av islam, så langt derifra – fri og bevare meg fra sharia!! – men som Patrik sier, må vi være vederheftige og gjøre vårt for å opplyse saken.

    Gilla

  • Hovs-Hallar skriver:

   Det har du missförstått — förövrigt en lögn som hela tiden sprids av mörkermedia.

   I själva verket agerar IS-terroristerna EXAKT enligt koranen och islams övriga ”heliga” skrifter.

   Vanliga sekulära muslimer bryr sig däremot inte så mycket om vad som står i koranen — och de hatas därför av IS-fanatikerna som dödar dem varhelst de påträffas.

   Gilla

   • Varje repatriering är en värdefull investering för Sveriges framtid skriver:

    Slaveriet är djupt ingrott i islam. Konstigt vore det annars, en totalitär herrefolks-, krigs-, erövrings-, plundrings-, slaveri- och våldtäktsideologi behöver ju rättfärdiga slaveri för sitt existensberättigande.

    Ideologiskt har detta sin grund i synen på muslimen som högre stående än den otrogne, vilken, enligt Muhammed själv, bara är värd hat och den djupaste förakt och är varje rättrogen muslims plikt att bekriga, förtrycka, suga ut, straffbeskatta och förslava. De otrognas liv ska bokstavligen göras till ett helvete, ett öde de enligt islams heliga skrifter förtjänar för att de inte underkastar sig Allahs överhöghet.

    Några få exempel på det av islam sanktionerade hatet, det vimlar av dem i islams ”heliga” böcker:
    – “I shall cast terror into the hearts of the infidels. Strike off their heads, strike off the very tips of their fingers.” Quran 8:12
    – “Let not the unbelievers think they will ever get away. They have not the power so to do. Muster against them all the men and cavalry at your command, so that you may strike terror into the enemy of Allah and your enemy…” Quran 8:59-60
    – “Those that deny Our revelations We will burn in fire. No sooner will their skins be consumed than We shall give them other skins, so that they may truly taste the scourge. God is mighty and wise.” Quran 4:56
    – “The unbelievers among the People of the Book [Bible] and the pagans shall burn for ever in the fire of Hell. They are the vilest of all creatures.” Quran 98:6
    – “Prophet, make war on the unbelievers and the hypocrites and deal rigorously with them. Hell shall be their home: an evil fate.” Quran 9:73

    Några få exempel på det av inom islam sanktionerade slaveriet:
    – ”In 2016, a scholar at Egypt’s al-Azhar, the most prestigious Islamic school in the Sunni world, stated that non-Muslim women could be captured in a time of war become ”property” and can be raped ”in order to humiliate them”.
    – A 12-year-old girl taken captive by the Islamic State explained that her ‘master’ would pray before he raped her: ”He told me that according to Islam he is allowed to rape an unbeliever. He said that by raping me, he is drawing closer to Allah.” Other sex slaves have been forced to pray before the rape or recite passages from the Quran during. When a Yazidi woman begged a caliphate member not to rape a little girl, he responded, ”She’s a slave… and having sex with her pleases God.”
    – A Quran memorization competition in 2015 offered slave girls as the top three prizes. Again, there were no voices of Muslim protest from elsewhere. As Uzy Bulut keenly observed, ”A religion that encourages destructive rioting and killing over cartoons, but shows no sign of sorrow as little girls are sold and raped, does not have much to contribute to advancing civilization.”
    – Since Muhammad was a slave owner and slavery is permitted by the Quran, the Muslim world has never apologized for this dehumanizing practice. Even Muslims in the West will often try to justify slavery under Islam, since it is a part of the Quran.”
    Citat från http://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/slavery.aspx

    VISSTE DU ATT över en miljon vita fördes som slavar från Europa till muslimska länder under över tusen år, däribland många från Skandinaviska länder, något som händelsevis talas tämligen tyst om i svenska skolböcker idag. Blonda kvinnor betraktades som hårdvaluta på muslimernas slavmarknader.
    https://www.politicalislam.com/islam-slavery-and-rape/
    http://raymondibrahim.com/2015/07/30/why-muslim-rapists-prefer-blondes-a-history/

    *****

    Alla som studerat islam närmare, vet att vad IS gör, är vad Muhammed själv gjorde när han levde på 600-talet. Och vad Muhammed gjorde, påpekas 91 gånger i Koranen, är vad varje rättrogen muslim ska ha som högsta föredöme. Läs på om islam med västerländska ögon och du kommer själv att komma till samma slutsats.

    Gilla

 17. JL skriver:

  Är ett stort problem när kritiken inte är korrekt. Ger bara ammunition till relativisterna att avfärda allt med hänvisning till ett fåtal påvisade felaktigheter.

  Hade en diskussion med en muslimsk vän för något år sen och gjorde misstaget att skicka EN länk med tveksam källa. Konsekvensen blev att allt jag skrev blev misskrediterat.

  Finns nog med konkreta, och i princip odiskuterbara, fakta om islam för att belysa hur det är en totalitär fascistisk våldsideologi. Hoppas islamkritikerna skärper till sig.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är mänskligt att fela. Det kommer alltid att finnas felaktigheter i det vi säger. Problemet att de som redan har bestämt sig för att ha motsatt uppfattning tar våra fel som utgångspunkt för en rationalisering av sina egna ståndpunkter är reellt men inte lösbart. Rationalisering och försvar av irrationella och osakliga ståndpunkter måste bemötas aktivt på annat sätt.

   Därmed inte sagt att det inte är viktigt att vara så saklig man bara kan, men det räcker inte för att besegra irrationaliteten och ideologierna.

   Gillad av 1 person

 18. Gert B. skriver:

  Angående första punkten om sura 9:29 där kampen ska fortgå tills motståndarna underkastar sig och betalar för ”beskyddarverksamheten”. Själva kampen är väl knappast en brottningsmatch? Alternativen ser ut att vara: kämpa tills du lessnar eller kämpa tills du dör!
  Underkänt, Engellau!
  Angående Sewalls kommentar så har jag också funderat över översättningsproblematiken.
  Är det inte risk för att den som intresserar sig för äldre texter och äldre språk har en välvillig inställning till vad som presenteras där? Och rentav är beredd att slipa av de vassaste kanterna? Fast, viktigast av allt är väl ändå budskapet som dagligen förs fram i moskéer och i andra kanaler? Här och nu. Det måste vi hålla oss informerade om.

  Gillad av 2 personer

 19. Hovs-Hallar skriver:

  Det är snarare Patrik som har en dålig dag här, men det är ursäktligt då koranen är svårtolkad.
  För att nu ta 65:4, så ägnade jag fem minuter åt en Googlesökning och hittade en förklaring som stödjer Wilders påstående.

  First the phrase: “Yaisna min al-maheedhi” which means “those women who are desperate of menses” is an indication to women who reached the stage of menstruation but do not menstruate and of those who reached menopause. Desperate of menses underlines that it concerns women who though reached the age, fail to menstruate too. Their ‘Iddah period is three months.
  Next comes, “Wallaee Lam yahidhna” which means “those who have not menstruated yet” This group of females are pre-pubescent girls who have not yet menstruated. Here the ‘Iddah prescribed for them is equal to the previous group of women (ie. three months).
  Lastly, the women who are pregnant – their prescribed ‘iddah is until they have given birth.
  The above translation of the verse masks the real meaning, so the verse has to be studied in Arabic. The actual meaning of this verse and its implications are explicitly endorsed by tafsirs as will be shown below.

  https://wikiislam.net/wiki/Pedophilia_in_the_Qur'an

  Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Jag vill inte verka för säker på mig själv. Jag fattar ju inte ens varför det föreskrivs en väntetid på tre månader.

   Jag tror ingen skulle förneka att Islam tillåter sexuella förbindelser, eventuellt efter giftermål, med mycket unga kvinnor. Det är klart det kunde förekomma våldtäkt där (med eller utan giftermål).

   Vad jag hänger upp mig på är Wilders påstående att den angivna versen uttryckligen tillåter väldtäkt av unga kvinnor. Det gör den inte.

   Patrik

   Gilla

   • Hovs-Hallar skriver:

    Enligt den förklaring av 65.4 jag återger ovan, så räknas det alltså enligt koranen som helt normalt att man använder pre-pubertala flickor för sex (jag använder inte termen ”mycket unga kvinnor” i det sammanhanget, då en ”kvinna” är en person som passerat puberteten).

    Och varför inte, när självaste Muhammed gjorde så?

    Nu har jag för mig att enligt svensk lag räknas alla sexuella förbindelser mellan en minderårig och en vuxen (man) som våldtäkt, oavsett om det kan visas att fysiskt våld förekommit eller inte. Hur lagen ser ut där Wilders bor vet jag inte, men är inte det rätt oväsentligt? Man börjar faktiskt fastna i hårklyverier.

    Gillad av 1 person

 20. Claes H skriver:

  Koranen 2:190: ”Fight in the cause of God those who fight you … 191: And slay them wherever ye catch them … For tumult and oppression are worse than slaughter”

  Se också (fler citat):

  Gillad av 1 person

 21. Lennart Granqvist skriver:

  Behovet av en ny Wannsee konferans framgår ju allt tydligare.och allt mer angeläget!
  Har jag fel eller finns det andra lösningar??

  Steriliseringar av flyktingar,förbud mot månggifte,förbud mot religonen och vidskepelser?
  Eller har vi snart ett nytt trettioårigt inbördeskrig i Europa?

  Gillad av 1 person

 22. Rutger skriver:

  Lite ytterligare kommentarer till dagens inlägg av PE. Hoppas det inte är för långt utan att PE kan/vill ta in det.
  För att bedöma hur Wilders citerar och PE:s bedömning av detta måste man veta en del vad uttrycken och metaforerna betyder. Samt att vara medveten om att de koranöversättningar som ges ut på våra språk ofta är något softade. Exempelvis den översättning som Mohammed Knut Bernströn har gjort.
  Här finns en variant med både arabisk och engelsk text så man kan kolla med hjälp av vänner som kan arabiska. https://quran.com/

  Exempel på softad översättning
  https://quran.com/8:12
  8:12 Remember] when your Lord inspired to the angels, ”I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip.”
  Översättning använd av PE: Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!”
  Jämför “strike upon the necks” med “vina över huvuden”. Vilken översättning är mest troget mot orginalet? Om svärden bara skulle vina över deras huvuden hade det gått lika bra med blomsterkvastar. Hur slår man svärdet mot nacken? Det finns otaliga videos Från IS som visar hur muslimer gör i detta fall. Huvudet brukar falla när de ”strikes upon the necks”.

  Vad betyder uttrycken?
  4:3 And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hand possesses. That is more suitable that you may not incline [to injustice].
  Översättning använd av PE: Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.

  Vad betyder ”one or those your right hand possesses”? Det är fråga om slavflickor som muslimska krigare kan ha sex med. Det finns dokumenterat här http://www.muslimhope.com/RightHand.htm
  Se också 33:50 O Prophet, indeed We have made lawful to you your wives to whom you have given their due compensation and those your right hand possesses from what Allah has returned to you [of captives] and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who emigrated with you and a believing woman if she gives herself to the Prophet [and] if the Prophet wishes to marry her, [this is] only for you, excluding the [other] believers. We certainly know what We have made obligatory upon them concerning their wives and those their right hands possess, [but this is for you] in order that there will be upon you no discomfort. And ever is Allah Forgiving and Merciful.
  those their right hands possess…. in order that there will be upon you no discomfort.

  Vad kan discomfort betyda? Måste medge att jag är inte helt säker men det kan betyda det som behandlas på följande sida https://theheartopener.wordpress.com/books/sins/47-a-wife%E2%80%99s-rebellion-against-her-husband/
  “When a man calls his wife to his bed and she does not come, if he spends the night angry with her, the angels curse her until morning.” (Bukhari and Muslim)

  Gillad av 1 person

 23. dolf skriver:

  Vi kanske inte bör vara alltför kvicka med att döma ut Wilders. Som Stefan Sewall påpekar kan skillnader i översättning (och rena översättningsfel) och tolkningar spela in. Det är knappast så att Wilders tagit del av ursprungstexten, och inte Engellau heller.
  Jag såg också nämnas någonstans bara häromdagen att det tydligen är lite sisådär med numreringen av suror. Det var någon sura som det refererades till i ett annat sammanhang, Versen sade inte alls vad som påstods, men versen innan gjorde det. (Det förekommer liknande skillnader i numrering av verser när man jämför psaltaren i den svenska Bibeln av 1917 med psalms i King James version)
  Och om det handlar om att skillnaderna mellan Wilders och Engellaus tolkningar beror på översättning(sfel) och tolkningar eller användning av dåliga källor så kan det ju lika gärna vara Engellau som har fel.
  Det talar faktiskt i någon mån till Wilders fördel om han anger specifika suror så att man kan göra den här typen av verifieringar som Engellau gjorde här. Annars är det ju väldigt populärt att hänvisa till ”forskning” och ”undersökningar” utan att specificera närmare, och då kan man ju påstå precis vad fan som helst under generaliseringarnas täckmantel.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Islamiseringens uppenbara nackdelar,
   är nog långt värre i Holland än i Sverige?

   Att vi ÄNNU EJ nått dit…

   Undrar om Monty Pyton gängets klassiska monolog ens hade kunnat framföras idag?

   Islam is a religion of PIECE…

   I Tyskland hade det blivit åtal för hets mot folkgrupp!
   Typ FEM ÅRS fängelse hade det kunnat bli…

   Kanske Patrik med fördel skulle forska lite djupare)

   Var glad att Wilders orkar riskera livet!

   Gillad av 1 person

 24. Göran skriver:

  Citaten från koranen är varken godkända eller icke godkända.

  För det första. Citera bara den engelska översättningen och inte de som gått från klassisk arabiska till engelska till svenska.

  För det andra är det direkt fånigt med lösryckta citat eller meningar från koranen. Det finns alltid två versioner av en företeelse i koranen och oftast är de motsägande.

  För det tredje ska man ta reda på hur Mohammad agerade i förhållande till vad som står i koranen. Kort kan man säga, hur tolkade Mohammad koranen. Mohammads tolkning är den som gäller. Det kan även i koranen stå A medan Mohammad gjorde ett B. Det är då inte fel av en muslim att göra ett B oavsett om det står A i koranen.

  När man lyssnar på t.ex. en imam som ska berätta om islam inför en stor folksamling och får frågor från publiken är det väldigt typisk att imamen ställer en motfråga: ”Var i koranen står det?” Eller påstår: ”Det står inget in koranen om det.” Rätt, men hur agerande Mohammad i förhållande till publikens fråga?

  Vad gäller sexslavar. Islam är den utan minsta lilla jämförelse den politik som har hållit med mest slavar eller handlat med slavar. Jag tar ett exempel. Islam tog 150 miljoner afrikaner som slavar. Alla manliga slavar skar man bort könsorganet på (naturligtvis dog väldigt många av den processen). Kvinnorna blev i huvudsak sexslavar. Om en sexslav födde ett barn dödades det om det var en pojke medan en flicka föddes upp till sexslav. Detta pågick under 1.400 år.

  Med ovan sagt, att tagandet av slavar och att göra kvinnor till sexslavar av t.ex. IS är en helt naturlig del av islam. Mohammad gjorde så och hans efterföljare gjorde så. Det spelar ingen som helst roll vad som står i koranen, för det är vad Mohammad gjorde och sade som gäller.

  Gillad av 2 personer

  • Rutger skriver:

   Hej, du glömde att förklara varför det alltid finns två versioner av en företeelse i koranen. Den främsta orsaken till detta är att surorna under Meckatiden då Muhammed var fredlig är mer fredliga. Under Medinatiden var det krig som gällde och då är surorna mer krigiska och intoleranta. Nu har någon en gång i tiden bestämt att surorna skulle ordnas efter längd. Som jämförelse tänk dig att artiklarna i NE skulle vart ordnade på samma sätt. I första bandet alla de långa artiklarna i sista bandet alla de korta artiklarna och däremellan artiklar efter varierande längd i olika band. Inte speciellt smart och inte skulle det underlätta. Varför har vi då inte surorna i koranen i kronologisk ordning? Då skulle det vara lättare att skillnaden mellan Meckatiden och Medinatiden, alla skulle kunna se förvandlingen från en fredlig sekt till en våldsbejakande sekt. Alltfler hade då ifrågasatt denna heliga bok. Nu är det blandat och mer svårgenomträngligt och mer svårförståeligt för gemene man och skillnaden framträder bara för den som studerar det lite mer på djupet. Den stora massan fattar inte vilken manipulation de är utsatta för.

   Gillad av 1 person

  • En normbrytande kropp skriver:

   Om de muslimska slavhandlarna tog 40 miljoner eller 150 miljoner afrikaner som slavar kommer vi nog aldrig att få klarlagt. Alla manliga slavar kastrerades nog inte heller, men sannolikt många. Alla blev inte enucker. En del blev krigarslavar och en del hamnade nog säkert i galärer. Då behövdes manliga hormoner.

   Gillad av 1 person

  • acke5 skriver:

   Den behandlingen förklarar varför Nord- och Sydamerika har en så stor andel av etniska afrikaner, medan de i stort sett inte alls finns representerade i Mellanöstern.

   Gilla

 25. NK skriver:

  O.T
  Försvarsmakten skriver klart och tydligt på sin hemsida att deras uppgift är att försvara ett mångkulturellt Sverige. Vi har alltså en försvarsmakt som tydligt uttrycker att de skall försvara (med våld) en politik som det inte råder enigheten om och som skall behandlas i parlamentet. Inser svensken hur allvarligt detta är???

  Under rubriken ”Det här jobbar vi på”
  Skriver de ”Med fler kvinnor, mer öppenhet och bättre mångfald, kan vi effektivare försvara det jämställda, öppna och mångkulturella Sverige”

  http://www.forsvarsmakten.se/s

  Skölj runt det här en stund och man inser snabbt hur allvarligt situationen är. Att skapa obalans i förhållandet våldsmonopol och politisk neutralitet är ingenting annat än att försöka rubba den demokratiska ordningen och någonting som borde vara helt otänkbart i en välutvecklad demokrati. Försvarsmakten är idag ett politiskt propagandainstitut och metoderna för tankarna snarare till forna DDR än till det vi en gång i tiden trodde var Sverige.

  Förutom deras nya uppgiftsförklaring låter de hemsidans besökare få göra en historisk resa som utgår från året man är född i syfte att klappa oss på huvudet och förklara att Sverige minsann är ett land i förändring (som om någon skulle ha missat det). Sedan följer en kavalkad av kulturmarxistiskt propaganda om historiska händelser. En totalt onyansera historisk sammanfattning vars enda syfte är att påverka tankedoktrin för så många som möjligt. Och som lök på laxen en reklamvideo där man aktivt välkomnar islam till den svenska försvarsmakten. Svenskar… VAKNA!!

  Försvarsmaktens uppgift är att försvara landets gränser, ingenting annat.

  Gillad av 3 personer

  • Rutger skriver:

   I det här fallet följer försvarsmakten det som står i den nya grundlagen som kom 2010. ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Lag (2010:1408). Vad menas med ett samfundsliv? Täcker detta uttryck ”det muslimska civilsamhället” som en Mustafa har pratat om? I lagtexten talas det etniska och språkliga minoriteters rätt jämte religiösa minoriteters rätt.
   Kommer även lagstiftningen med tiden att bli mångkulturell? Muslimerna vill gärna att deras sharialag ska gälla. Religiösa muslimer anser att den står över Sveriges rikes lag. Och i vissa förorter som polisen inte vågar gå in i är det redan sharialagen som gäller i förhållandet mellan man och kvinna med slöja mm. När det gäller den halalförklarade välfärden är det den svenska lagen som gäller. Annars utmanas det svenska förhållningssättet undan för undan och DO hjälper gärna till att sätta exempelvis hygienföreskrifter åt sidan till förmån för förmedeltida regler. Se Ledarsidorna med Johan Westerholm

   Gillad av 1 person

  • Anne/Hedvig skriver:

   Leste produktet. ”Du nya, du fria”. Fytterakkern – omskriver ”Du gamla, du fria”. Alt skal hånes og endres. Jeg blir helt forarget på svenskers vegne over dette nettet av propagandaløgner.
   Teksten ellers er stort sett svada, og den ‘hellige’ värdegrunnen er selvsagt med 😦

   Gillad av 1 person

  • Hovs-Hallar skriver:

   Försvarsmakten har alltså bland annat numera som uppgift att försvara muslimer som använder minderåriga flickor för sex. Sådana ”barnäktenskap” har vi nu fått importerade in i vårt land, och myndigheterna ser mellan fingrarna med det.

   — Kanske av rädsla för Bah Kuhnkes ”islamofob”-stämpel? 😀

   Gilla

  • Boris skriver:

   Min första reaktion när jag läste försvarsmaktens nya doktrin var att det här inte är en försvarsmakt avsedd att skydda Svenskarna mot yttre hot utan avsedd att kväsa inre oroligheter. Hur kan en försvarsmakt sälja ut sig på det här sättet? Skäms ni inte ni som är försvarsanställda?

   Gilla

 26. Paul Zamecnik skriver:

  Som jag förstått det rätt är du, PE, ateist. Det är ok eftersom jag själv också är det MEN som sådan har du tyvärr ingen möjlighet att sätta dig in i en religions dynamik och med hela handen peka ut en riktning för religionen eftersom du läst några stycken ur någon helig skrift. Detta är tyvärr något typiskt svenskt – nämligen att utifrån någon sorts logik försöka förstå sin omvärld. Du är tyvärr också influerad av den förnuftsmässiga (den Weberska och samtidigt den svenska) föreställningen att bara människor resonerar si eller så med varandra och tänker logiskt/förnuftigt så är vi rätt på det. Patrik, en religions väsen eller bättre uttryckt, dess dynamik, är en växelverkan mellan tre entiteter – heliga skrifter, präster/imaner (dom som har tolkningsföreträde) och dom troende själva. Många gånger kvittar det VAD som exakt står i skrifterna, utan det som är gällande många gånger är den konsensus som råder inom en religion – den allmänna uppfattningen bland troende vad som är ”rätt”. Du kan tyvärr inte läsa en helig skrift och utbrista AHAA, så här står det i skriften och så här står det och därav kommer du till en slutledning att ni troende ska bete er på detta eller detta sätt. En naiv inställning tyvärr gällande inom det ateistiska lägret.

  Gillad av 3 personer

 27. Mjölner skriver:

  Till Gunilla!
  Om det är Götblad Du menar så har hon
  också begått mened inför sittande rätt
  vid rättegången gällande en fejkad knark-
  affär när hon var chef på Gotland.

  Gilla

 28. Gösta Svensson skriver:

  Jag har inte läst någon version av hela koranen. Jag har däremot läst tillräckligt för att förstå att det blir problem om man hävdar att koranen är en helig och sann skrift direkt från gud förmedlad av den störste och siste profeten.

  Sura 9:74:
  ”Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet. Ja, vilket olycksaligt mål!”
  Sura 9:85:
  ”Förrätta aldrig någonsin bön över någon, som dött bland dem [de otrogna, min anm], och inställ dig ej vid hans grav! De hava förvisso förnekat Gud och hans apostel och dött i ogudaktighet.”

  Det är för mig tydligt att om man baserar en tro på koranen så ligger det nära till hands att den till naturen blir en sluten, hatisk och intolerant sådan. Intoleransen och strängheten mot de som avviker från sektens lära, tex de otrogna, de homosexuella etc, är stor. Det finns ingen förståelse för att vi alla är sprungna ur samma källa och barn av samma universum. Det handlar om att vara med och är man inte det, jag då är man per automatik emot. Det handlar om en liten och sluten tankevärld fast med megalomaniska drag. Anspråken är enorma, insikten och livsvisdomen är nästan obefintlig.

  Koranen är teori, vad man gör i muslimska länder och vad muslimer gör med hänvisning till islam, är praktik. Ser det bra ut?

  Gillad av 1 person

 29. Varje repatriering är en värdefull investering för Sveriges framtid skriver:

  Var lugn, det går att finna stöd för Wilders påståenden i islams heliga skrifter. Det kräver dock längre utläggningar och en djupare diskussion att på samma sätt som traditionella muslimer själva ge sammanhang och mening till de olika textpassagerna, vilket sällan passar i kortare texter, liksom i kommentarsfälten på denna hemsida.

  Värt att påpeka är att texterna i Koranen är erkänt svårgenomträngliga för den oinsatte, till exempel genom att de inte är placerade i kronologisk ordning. För den oinsatte hade det annars förklarat en hel del om bokens våldsamma budskap — att senare skrivna verser är mer våldsamma och genom abrogation har företräde framför de tidigare mer fredliga.

  Detta erbjuder givetvis möjligheten för imamen att anpassa budskapet för massorna på sätt som passar för stunden, och vid behov inför de utomstående på så sätt ge sken av att vara oskyldigare än vad som i verkligheten är fallet — så att det intet ont anande värdsamhället inte upptäcker den dödliga ideologiska faran förrän det är försent.

  Det är islam i ett nötskal sedan Muhammeds dagar — att utåt låtsas vara för fred och paradis på jorden medan man mellan skål och vägg subversivt planerar för, när tiden är mogen, våldsamt maktövertag. Likheterna med andra våldsamma totalitära ideologier är slående för den som studerar islam närmare.

  Sedan ska även påpekas att Koranen bara utgör en bråkdel av islams heliga skrifter — i de andra böckerna ges mer förklaringar och bakgrund som stödjer Wilders påpekanden, men de böckerna är än mer svårgenomträngliga inte minst på grund av sin textmängd.

  Så man kan diskutera om Wilders text handlar om slarv eller om förenkling. Ibland måste man hålla sig kort för att inte texter ska tyngas ned för mycket av fotnoter och bli svårlästa, det bör Patrik Engellau veta bättre än de flesta.

  Det som är särskilt angeläget utifrån ett europeiskt perspektiv är att förskräckande stora delar av den muslimska världen — inklusive till Väst hitkomna muslimer – i stora drag tolkar texterna som Wilders skriver, vilket inte bör förvåna någon som inte leker struts. Det finns ett antal opinionsundersökningar av muslimer att tillgå som beskriver detta, det är bara att googla. Det ökande antalet shariadomstolar och den eskalerande terrorvågen i Väst, inte minst under 2016, bär syn för sägen.

  Det är synd att Patrik Engellau med denna krönika skymmer sikten för de stora dragen i Geert Wilders text — att islam är en politisk rörelse och en politisk ideologi med mer eller mindre stöd i islams heliga skrifter som med massinvandringen av muslimer medför ett akut existentiellt hot för Västerlandet. Ju längre vi väntar med att ta itu med detta, desto mer borrar sig den dödliga ideologiska parasiten in i vitala delar av samhällskroppen. Titta bara närmare på förehavandena av organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet som ett litet exempel.

  Det är här tyngdpunkten av diskussionen bör föras, hotet från islam mot västerländska värderingar, rättssamhälle och demokrati. Inte hårklyverier och petimeterdiskussioner om den ena eller andra textpassagen i islams heliga skrifter. Det gynnar bara dem som vill utplåna Västerlandet och införa kalifat.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs-Hallar skriver:

   EXAKT!
   Som vi redan sett av denna korta genomgång, så leder det vilse att försöka komma åt islams natur genom att jämföra korta citat ur koranen — citat som kan ha passerat flera led av översättningar och är tagna ur sitt sammanhang.
   Tyvärr ser det ofta ut på det sättet när svenska myndigheter ska hantera islam. Man ser inte helheten.

   Gilla

 30. Stefan Sewall skriver:

  Viktigast vid bedömning av religionen i fråga är väl hur den allmänt tillämpas nu, och om det är skillnad mot hur den var tänkt eller hur den påstådda guden har menat.

  Om man jämför med kristendom kan man dela upp det.
  1 Grund: Kristus ord var grunden: Kärleksreligion som inte spreds med svärd. Kristus var obeväpnad och blev själv ett offer. De första kristna var obeväpnade och blev martyrer. Ordet spreds utan våld eller hot, snarare löften om guds kärlek och evigt liv. 300 år av martyrskap för de första kristna i Rom innan kejsar Konstantin gjorde kristendomen till statsreligion.

  2 Förvanskning, kapning: När Rom kristnades skedde efterhand förändringen till politik. Kejsarna och påvarna började använda kristendomen som politisk maktfaktor och gjorde egna tolkningar av religionens innehåll och hittade på vad som helst som påstods vara guds vilja. Långt senare kom nya tolkningar som protestantism som framprovocerade våldsamma krig. Olika mänskliga påhittade tolkningar av guds vilja användes som förevändning att erövringskriga.

  3 Modernisering: I modern tid är kristendomen inte längre politisk och våldsam utan har återkommit till ursprungliga budskapet som Kristus spred. Hur tillämpas kristendomen nu?
  Ja inga häxor eller astronomer bränns. Prästerna har inte politisk makt och förtrycker inte människorna med våld och hot. Prästerna predikar kärlek. Påven fördömer dock kanske fortfarande aborter, vilket brukar angripas, men värre är det inte.

  Hur är motsvarande utveckling hos islam?

  1 Mohammed och koranen: Våldsamt krigiskt budskap från början både imperativt i skriften och i Mohammeds egna handlingar och hans närmaste efterföljare. Skrifterna svårtolkade pga språket, men de tolkas allmänt som imperativt våldsuppmanande och förslavande eftersom det var så Mohammed och efterföljare agerade och det verkar också vara det som står i skriften.

  2 Fortsättning under lång tid över 1000 år: Fortsatt våldsam spridning. Ingen fred mellan de båda huvudtolkningarna. Värre och värre efterhand.

  3 Modernisering: Ingen. Det finns inga fredspredikande inflytelserika påvemotsvarigheter eller överhuvud som manar till fredlig samexistens mellan de olika grenarna sharia och sunni, resp. tolerans och acceptens av kristna, judar och andra otrogna. Man hör inte några stora auktoriteter som i konsensus manar till fred och tolerans och modernisering av sin religion inför stora massor av applåderande trogna. Ingen anpassning till en förändrad verklighet i en värld med många miljarder otrogna kineser och indier och kristna vita och svarta på många kontinenter. Man fortsätter anse att otrogna inget är värda och att de ska elimineras eller straffbeskattas. Det är den praktiska intoleranta tillämpningen i de muslimska länderna idag. Undrar hur man tänkt sig göra med alla kineser och indier som inte utan vidare kommer att vika sig.

  Gillad av 2 personer

 31. csaba illyes skriver:

  Det är oerhört imponerande att ta del av dessa lärda kommentarer om detaljer, enskildheter, tolkningar, etc.
  Varför inte bara titta på konsekvenserna av utövandet av religionen islam i två fina och varje dag avläsbara länder; Iran och Saudi! Det de dagligen gör behöver inte tolkas, det är bara att ta till sig.
  Sen kan vi var och en av oss ställa frågan: Skulle jag vilja under islam? För egen del är svaret: Aldrig!

  Gillad av 3 personer

 32. Rune Nilsson skriver:

  Är det ingen som kan fråga Wilders hur han har kommit fram till sin tolkning? Han kan ju ha fått sin uppfattning från någon annan översättning?

  Gilla

 33. terningblog skriver:

  Det är inte så enkelt att man kan välja en översättning och tro att den lyder exakt som alla andra. Hade Patrik Engellau till exempel valt Zetterstéens svenska översättning hade bilden blivit delvis annorlunda. Dessutom skiljer sig numreringarna mellan olika översättningar. Jag vet inte vilken version Geert Wilders refererar till, men kanske är det en holländsk översättning som garanterat skiljer sig från den svenska översättning som Engellau läst.

  Gillad av 1 person

 34. 77711n skriver:

  Utan närmare studier vill jag efter att ha talat med två sannolika imamer vid två olika tillfällen i Uppsala önskar jag påpeka att muslimer över huvud taget inte godkänner européers tolkningar av Koranen, motiverat med att vi förstår inte att rätt läsa koranen eller att deras enda BOK är felaktigt översatt. Förklaringarna är många.

  Islam och Koranen är en tolkning för att införa helvetet på jorden och bör förbjudas. Därför är det meningslöst med dessa diskussioner muslimer är grogrund för terrorism, våld och underkastelse. Förbjud allt stöd för islam för denna fasansfulla lära av en galen, pedofil för 1400 år är inte värd att diskutera. Det är fasansfullt att våra politiker vars främsta uppgift är att skydda sin befolkning från övergrepp i ett sekulärt land inte ser till att så sker. Islam är i alla avseenden oförenlig med demokrati.

  Det är bara beklagligt att en av få politiker som kämpar för Europa och européernas rättigheter missat hänvisningar – om de nu över huvud gäller Koranen och inte någon av de andra källorna. Mer klandervärda är alla andra politiker som ger bidrag till islam och muslimska församlingar till stöd för värderingar i religionsfrihetens namn, men som underminerar de välfungerande samhällen vi konstruerat under de senaste två hundra åren.

  Gilla

 35. Stefan Sewall skriver:

  Som kommentar till VISSTE DU ATT över en miljon vita fördes som slavar från Europa till muslimska länder under över tusen år… av VARJE REPATRIERING……

  Jag blev nyfiken på Algeriets historia och även Tuaregerna och läste lite om det. Algeriet är det enda arabland som blivit koloniserat med stor bosättning av utlänningar, -fransmän. Frankrike och (även USA faktiskt) svarade på kidnappnings-piratattacker, tidigt 1800 tal, med att gå in i hamnar i Algeriet och slå till militärt och kräva stopp för piratattackerna på skepp utanför nordafrikakusten. På 1820-talet hade fransmän och amerikanare och andra som navigerade i farvattnen fått nog av piratöverfall.
  1830 gick fransmännen in och invaderade Algeriet med en armé och mötte starkt motstånd och skickade därför in en ännu större armé och gick djupt in i Nordafrika och ockuperade Algeriet.
  Därefter blev Algeriet en koloni.
  På 1900-talet bosatte sig hundratals tusen fransmän i norra Algeriet – trol. pga klimatet.
  På 1950-talet uppstod nationaliseringskrav hos algerierna och det gick till befrielsekrig och fransmännen gick under de Gaulle med på att lämna helt. Fransmännen som bott där flydde hem till Frankrike pga hat och motsättningar. OAS bildades av hemlösa Algeriet-fransoser som försökte mörda de Gaulle då han släppte taget om Algeriet. (Läs boken Sjakalen!)

  Den pirataktivitet som fransmännen ville stoppa var gammal tradition sedan lång lång tid. Det har alltid varit farliga farvatten runt nordafrika. Man har kapat och tillfångatagit besättningar och laster i alla tider. Dessutom inte bara skepp. Man har under långa tider seglat norrut och gjort strandhugg och kidnappat människor på land i Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, men även längre upp som England, Skottland, Irland och till och med Island. Man har tagit människor som sedan blivit slavar.

  Tuaregerna i det kärva sterila Sahara hade förstås få möjligheter för sin försörjning. De var hänvisade till att handla och transportera. Odling och boskapsuppfödning är omöjlig.
  Att ta slavar vid kusten eller söderöver och transportera är då smart och lönsamt och bland de enda försörjningsmöjligheterna i Sahara. Såg en sanningsbaserad dramadokumentär om en amerikansk förlist sjömans öde när han blev tagen och såld, men som till slut blev befriad. -Ruskigt värre.

  Frapperande f.ö. att det inte finns många svarta ättlingar bland arabbefolkningarna trots all slavkidnappning av svarta afrikaner söder om Sahare under 1000 år. De måste rimligen ha blivit brutalt steriliserade som beskrivs av annan skribent i denna blogg.

  Gilla

  • Varje repatriering är en värdefull investering för Sveriges framtid skriver:

   Tack för din kommentar.

   Så vitt jag kan se stämmer det att pirataktivitet i Nordafrikas länder varit gammal ”tradition” sedan lång tid, åtminstone sedan ca 1300 år, då muslimerna tog över det dessförinnan kristna Nordafrika.

   ”Att ta slavar … är … smart och lönsamt och bland de enda försörjningsmöjligheterna i Sahara.”
   Ja, kanske det, men om det sedan, ända in i nutid, är moraliskt försvarbart med västerländska mått mätt, är en annan sak.

   Min poäng är att så länge slavarna är otrogna, är det enligt islamisk ideologi inte något större problem att ta dessa otrogna som slavar. Tvärtom, Muhammed själv — alla sanna muslimers stora föredöme i allt — tog med våld otrogna som slavar i parti och minut, vilket starkt bidrog till att han som framgångsrik krigsherre sinom tid gjorde sig till en maktfaktor på Arabiska halvön.

   Rövarhövdingen Muhammeds nya lära, som gav alla incitament till krig, plundring, våldtäkt och slaveri, och som gav alla som följde profeten Muhammed en garanterad plats i himlen om de dog vid hans sida i det eviga plundringståget, visade sig vara en mäktig kraft bland folken på Arabiska halvön på 600-talet.

   Till skillnad från Nordens vikingar, har araberna i mindre utsträckning omvänts till kristendomen, vilken — till skillnad från islam — lär ut saker som SJÄLVKRITIK (att inte bry sig för mycket om spetan i grannens öga om man inte kan se bjälken i sitt eget), MEDKÄNSLA OCH BARMHÄRTIGHET gentemot otrogna (läs om den barmhärtige samariten) och ÅTSKILLNAD MELLAN KYRKA OCH STAT (att ge kej­sa­ren det som tillhör kej­sa­ren och Gud det som tillhör Gud).

   Det sistnämnda utgjorde en livlina mot alltför monolitiskt tänkande, vilket sinom tid blommade ut i renässans, upplysning av folkmassorna, industriell revolution, nedtonat prästvälde och det moderna västerländska samhället.

   Muslimerna, däremot, har med islam fastnat i ett sinnrikt system som låser dem som fångar i en totalitär dödskult med prästvälde, totalitär diktatur, världsherravälde, utplåning alternativt förslavning av alla oliktänkande på agendan, http://www.citizenwarrior.com/2009/05/terrifying-brilliance-of-islam.html

   Som en biprodukt av globaliseringen är det vi i Väst som nu tyvärr konfronteras med denna dödskult, https://www.youtube.com/watch?v=h5nMseqC9QE

   Det går inte att diskutera sig ur detta hot, lika lite som det fredliga fåret kan diskutera med en varg.

   Våra politiker försöker trots det nu muta vargen och döva dess hunger med gratis välfärd. Men den dagen våra gemensamma sparpengar är slut, kommer vargen att visa sina tänder. Vi kan redan nu ana vad som väntar, med 55 no go zoner och en explosion av våldtäkter och bilbränder som polisen håller på att ge upp om.

   En annan tänkvärd och fullt logisk skillnad mellan islam och kristendomen är vad som hände med dessa religioners främsta banerförare — Muhammed slutade som blodbesudlad terrorist, slavhandlare och massmördare, medan Jesus slutade som ihjälplågad martyr.

   Våra politiker är märkligt tysta om vad de numera utrotningshotade kristna i Mellanöstern har att säga om detta.

   Gilla

 36. nilsdacke skriver:

  Det är naturligtvis högst rimligt att som i inlägget ”Jag hatar slarv” granska påståenden om vad Kornen säger. Tyvärr har Patrik i detta fall hittat en källa till koranen, som är allt annat än trovärdig. ”Koranens budskap” är inte en regelrätt översättning av Koranen utan tillrättalagd för att inte säga ”sockrad” version. Jag har upprepade gånger haft anledning att jämföra den med erkända översättningar till engelska av Pickthall och Yusuf Ali och funnit att de senare är mer trogna till originalet, vilket även Wafa Sultan bekräftat.
  Låt oss därför granska några av exemplen på slarv. En korrekt översättning av 9:29 lyder:
  ”Strid [q-t-l] (i betydelsen dödande, krigförande och slaktande) mot ”Bokens folk” och dem, som inte tror på Allah och den yttersta dagen och inte förbjuder det Allah och hans budbärare (Muhammed) har förbjudit och som inte följer sanningens religion, tills de villigt betalar jiziya [extra skatt som otrogna särskilt judar och kristna måste betala under muslimskt styre] och är förnedrade. (9:29)”
  Här är det betydligt tydligare vad det är fråga om, nämligen strid och dödande jämfört med exemplets vagare ”kämpa”. Alltså var Wilders hänvisning korrekt.

  Även vad gäller vers 8:12 är den korrekta översättningen mera rakt på sak:

  ”När din herre inspirerade änglarna, (sägande): Jag är med dig. Så gör så att de troende står fast. Jag skall sprida skräck i de otrognas hjärtan. Slå sedan huvudena av dem och skär av dem fingertopparna. (8:12)”
  Återigen Wilders tolkning helt korrekt.
  Vad gäller vers 65:4 kommer jag till samma slutsats som du när jag tittar i de översättningar jag brukar använda. Märkligt nog har jag från en annan oberoende källa samma tolkning som Wilders. Det kan möjligen hänga samman med att vissa översättare samtidigt försökt stuva om Koranen för bättre överensstämmelse med kronologin (se här https://en.wikipedia.org/wiki/English_translations_of_the_Quran).
  Den utmärkta analys Hovs-Hallar gjort i tidigare kommentar stöder för övrigt Wilders
  En korrekt översättning versen 4:3 lyder:
  ”Gift dig med kvinnor i ditt val, två eller tre eller fyra; men om ni fruktar att ni inte ska kunna hantera dem rättvist, då endast en, eller (en fånge) som din högra hand äger, det kommer att vara mer passande, för att hindra dig från att göra orätt.” (http://www.islam101.com/quran/yusufAli/QURAN/4.htm )
  Det är en betydligt rakare formulering än den grovt vinklade tolkning ”Koranens budskap” ger. Många kännare av islam delar den åsikten efter jämförelser med erkända översättningar till engelska.
  Den versen liksom för övrigt verserna 4:24, 23:5-6, 33:50-52 och 70:29-30 medger och rentav uppmuntrar sex med sexslavar (som högra handen äger). Åter helt rätt för Wilders.

  I versen 3:54 lyder den sista delen av versen i flera översättningar till engelska: ”Allah is the best of schemers.”. På svenska blir det: ”Allah är den bästa av ränksmidare”. Det ligger nära det Wilders sagt. Samtidigt har han rätt i sak, eftersom lögn sanktioneras i 3:28 och 16:106, vilket dessutom bekräftas i sharia avsnitt r8.2. Där sägs att lögn är tillåtet om målet är tillåtet och obligatoriskt om målet är obligatoriskt.
  Wilders hade således rätt i sak, även om vald hänvisning var något tveksam.
  De två sista översättningarna ansluter nära till Pickthall och Yusuf Ali, varför det inte finns skäl att invända mot dem.
  Sammantaget får alltså Wilders 7 G och 0 IG, vilket är betydlig bättre det Patrik kom fram till. Dessutom är Wilders uttalande: ”I den politiska korrekthetens namn har de [tyska politikerna] avsiktligt blundat inför islam. De har vägrat att inse religionens sanna natur.” till 100% korrekt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.