Varför PK-sekten inte bör betraktas som vänster

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har länge ogillat att använda höger/vänster-skalan för att indela de politiska åsikterna, men jag har aldrig egentligen vetat varför. Men nu vet jag.

Jag kom nämligen att tänka på en tunn och oansenlig liten skrift som publicerades för ett kvartssekel sedan och väl är bortglömd numera trots att den borde ha renderat författarna nobelpriset i ekonomi. Den heter Marknad och moral och är skriven av Anders Johnson och Anders Röttorp.

Andersarna ritar helt enkelt en ny karta över samhället. Samhället består av tre sfärer som vardera har sina olika drivkrafter och värderingar, nämligen – mina benämningar avviker lite från Andersarnas – Civilsamhället, Näringslivet och Staten/Offentliga sektorn.

Andersarnas poäng är att värderingarna är och måste vara olika sfärerna emellan. Till exempel är det fullt naturligt, till och med rekommendabelt, att man i Civilsamhället, där familjen är kärnan, gynnar sina nära och kära. Men om ett sådant beteende uppträder i Staten är det synnerligen skadligt och kallas korruption.

Jag tänkte emellertid använda Andersarnas samhällsmodell till att tolka historien och beskriva varför PK-ismen inte bör betraktas som vänster.

Sedan det sena 1800-talets socialister började definiera sig som vänster har begreppen socialist och vänster varit i stort sett identiska och likaså begreppen borgerlig och höger. Skärningen vänster/höger har sammanfallit med skärningen socialister/borgerliga.

Vänsterns stora projekt – som visserligen presenterades i olika grader av radikalism – har alltid varit att ta kontrollen över en av sfärerna, nämligen Staten, för att med Statens makt behärska en annan sfär, nämligen Näringslivet. Behärska kan betyda att helt eller delvis förstatliga, införa planekonomi, beskatta eller på andra sätt styra och underkuva. Näringslivet, kapitalisterna, de rika, borgarna var nämligen vänsterns/socialisternas huvudfiende och hela vänsterprojektet handlade om att nypa till huvudfienden så att en ny och lyckligare värld skulle kunna uppstå.

Sådär höll det på från rösträttens införande fram till för fyra decennier sedan eller däromkring. Då började den gamla vänstern tyna bort, vilket troligen berodde på att hela dess drömprojekt – socialism och planekonomi och sådant – så uppenbart misslyckats i östländerna med Sovjetunionen i spetsen. Berlinmurens fall blev dödsstöten för den gamla vänstern. Vänstern var därmed intellektuellt kaputt. Den hade ingen ideologi.

Men under tiden hade Staten i socialistisk anda blivit allt mäktigare. Ett politikervälde hade etablerats som genom skatter tillgodogjorde sig mer än halva BNP. När luften gick ur det gamla socialiseringsprojektet, alltså viljan att behärska Näringslivet, började denna maktapparat – Staten – nervöst att söka efter en ny affärsidé.

Och en sådan ny affärsidé upptäcktes snart. I stället för att ge sig på marknadsekonomin och näringslivet, vilket var utsiktslöst efter 1989, kastade politikerväldet blickarna på Civilsamhället och den medelklass av skattebetalare i små familjer som utgjorde samhällets ryggrad och styrka.

Detta medförde med nödvändighet ideologisk förnyelse. Den gamla vänsterideologin med sina föreställningar om socialismens fördelar hade kastats på idéhistoriens skräphög. I stället kom PK-ismen, som har udden riktad inte mot Näringslivet, utan mot Civilsamhället. PK-ismens grundkoncept och mål är att på alla tänkbara sätt undergräva Civilsamhällets styrka och självständighet. En höjdpunkt för Staten etablerades när den nästan lyckades inpränta föreställningen att den själv representerade Godheten och att Sverige var en Humanitär Stormakt.

Hur kampen mot Civilsamhället går till är numera så uppenbart att det knappt behöver förklaras. Offentliganställda tar gradvis över familjens funktioner. Bidragssystemet gör individerna beroende av Staten i stället för sina nära och kära och det övriga Civilsamhället. (Jag säger inte att många inte givit sitt livliga bifall till den här processen.) PK-ismen undergräver medelklassens självsäkerhet genom att predika idéer om till exempel könstillhörighet som är så främmande för medelklassens världsuppfattning att den tar sig för pannan, kippar efter andan och tappar målföret. Det är en sorts hybridkrigföring med desinformation och hittepå-idéer som främsta vapen.

I medelklassen finns både ”höger-” och ”vänsterfolk”. För hundra år sedan hade både arbetarklass och borgarklass precis samma uppfattningar om hur många kön det fanns och om huruvida skolelever skulle lyda läraren. Sådana värderingar har medelklassen fortfarande även om den till helt nyligen inte vågade erkänna det av rädsla för att bli stämplade som fascister eller brunråttor av PK-sektens anhängare.

Medelklassens motståndare är politikerväldet och det vidhängande välfärdsindustriella komplexet vars intressen artikuleras och försvaras av PK-idéerna. Om ”högersinnade” personer börjar skylla Sveriges problem på ”vänstersinnade” personer så skapar de en helt kontraproduktiv klyfta tvärs igenom medelklassen. I den här kampen är det bättre att medelklassen står enad än att den gynnar huvudfienden genom inbördes strider.

71 reaktioner på ”Varför PK-sekten inte bör betraktas som vänster

 1. Min strand på ett vykort skriver:

  Det verkar svårt att få konsensus på denna blogg om begreppet medelklass, för många skall det omdefinieras för att passa Patriks definition. För mig handlar det om de som gör sitt bästa och sköter sig själva och hjälper sin granne om de kan, mot de som rider på andras ryggar, kräver att andra skall göra och framförallt tycka som dem, och endast hjälper via skattsedeln, dvs oftast inte alls. Det står också mellen de som vill vara fria och de som vill vara ofria alternativt kontrollera hur andra tänker. Därför tycker jag det passar ganska bra fortfarande med klassiskt konservativ mot vänster, frihet mot ofrihet, men dessa begrepp har genomgått på många håll en metamorfos.

  Jag står sida vid sida med en hantverkare, sjuksköterska, handikappad, professor, författare, lokförare, arbetslös, hemmafru, pilot, kassabiträde, bilmekaniker och en städare om de gör sitt bästa, låter mig vara och inte försöker påverka mitt liv så att jag riskerar min och mina barns framtid.

  Jag står inte sida vid sida med de som anser det, efter ännu ett massmord i islams namn, anser det vara rätt åtgärd att utse en samordnare mot våldsbejakande extremism som väljer att lyfta fram vit makt-rörelsen som hot och orsak till jihadism och dessutom ömmar för terroristernas familjer. Kan någon väcka mig tack. Det vill säga att jag inte står sida vid sida med etablissemanget och tyvärr inte de som röstar på det heller, jag bara hoppas att de som röstar vaknar, det är som Törnrosa, vakna nån gång! Törnena växer sig nu över hela slottet:

  Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss.

  Det blir svårare och svårare att förmå sig att väcka folk med en kyss.

  Gillad av 5 personer

  • rksmrgs skriver:

   Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit grossen Augen an.

   Eja, vore vi där!

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Törnrosa går att väcka, men kungen och hans följe, det är nog värre med det. Jag tror inte de sover, de blundar bara. Det är mycket svårare att väcka någon som blundar än den som sover.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Gerhard Miksche: De blundar, håller för öronen och skriker ”la-la-la-la”.

    Verkligheten tränger sig på. Snart har varje väljare ett offer för den okontrollerade massinvandringen i famljen eller i vänkretsen: i kyrkan, på julmarknaden, på redaktionen, i skolan, i förorten, på ålderdomshemmet, hos tandläkaren, i kommunen, på skattsedeln, i media, i partierna, i organisationerna, på jobbet. Verkligheten tränger sig på.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi får hoppas att Nostradamus fick en vision om hur terrorismen skulle bekämpas…

   I så fall har vår nye samordnare ett nytt vapen i terrorbekämpningen!

   Vit makt lär knappast vara ett reellt hot idag,
   snarast ett jagat villebråd….

   Hotet kommer från ett fundamentalt annat håll!
   Där människors lika värde närmast är ett skämt!

   Utrotningshotade ”råttor” för att använda dagens PK ideologi….

   Saknar man denna insikt skall man nog syssla med annat?

   Gilla

 2. Henric Ankarcrona skriver:

  Väl tänkt och skrivet!
  Civilsamhällets insatser framställs av VIK som undermåliga eller skadliga. Fundera ett ögonblick över tidig barnuppfostran! Enligt VIK ska förskollärarens arbete högaktas medan den hemmavarande förälderns ska missaktas.
  Använd det betraktelsesättet och granska vård sv gamla. Eller välgörenhet och den offentliga välfärden. Överallt detsamma.
  Det är inom den civila sektorn vi måste föra debatten om värdet i den enskildes och familjens uppgifter. Dem förutan skulle samhället inte fungera.

  Gilla

 3. katarinanadi skriver:

  Intressant beskrivning och analys, men jag tror att den svenska medelklassen redan är så splittrad värderingsmässigt sett att den inte går att ena. ”Pk-kulturen” som du förknippar med den politiska eliten är dessutom som starkast inom just medelklassen.

  Gillad av 2 personer

 4. tomas skriver:

  Medelklassen köper dyra bostadsrätter och blir tvugna att jobba ännu hårdare för att kunna betala av på lånen och försörja den växande skaran fattiga i landet.
  Vänstern och högern har gått lite hand i hand under lång tid. Båda har varit för massinvandring. Högern (näringslivet) vill ha fler konsumenter och pressa lönerna. Vänstern vill ha kommunism ”allas lika värde” (alla blir utbytbara/värdelösa).
  The goal of socialism is communism. – Vladimir Lenin
  Liberalism is the ideology of Western suicide. – James Burnham

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Så sant,
   frestas man tillägga!

   Liberalismen lär bli vår undergång…

   Naiva idealister blir ett lätt byte för Jihadkrigarna!

   Lär villigt tvinna snarorna man skall hängas upp i…

   Vi har ju Birgitta Ohlsson o två gånger Cecilia inom Liberalerna…
   Naiviteten synes framträdande, passade bättre bland folkets F!ender…

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det du kallar ”högern” hette till helt nyligen ”mitten”. Högern, som den unge Carl Bildt eller Gösta Bohman, är helt och hållet avhakad. Den består numera av några kufar som skriver på Facebook.

   Men PK-eländet hör entydigt och bestämt hemma i vänstern och ingen annanstans!

   Gillad av 3 personer

   • akesundstrom skriver:

    Nej, Fredrik, PK-eländet hör ingalunda hemma enbart inom vänstern. De ”korrekta” budskapen om klimatet, daghemmens förträfflighet, invandringens fördelar mm, sprids i lika hög grad av Alliansen och Svenskt Näringsliv.

    De senares årens bolagsrapporter är fulla av ”hållbarhetsanalyser”. Sådant gör större skada än vänsterflummet, eftersom börsbolagens direktörer har en helt annan trovärdighet än de politiska språkrören. Och alla partier deltar med liv och lust i projektet ”döda familjen”, vilket är klart PK, men på tvärs mot den gamla borgerlighetens fokus.

    Det senaste året har också Alliansens minst sagt problematiska demokratisyn uppenbarats, såsom den återspeglas i den s k decemberöverenskommelsen, DÖ. Den som i praktiken överlevt trots att den formellt är annullerad, via KD:s initiativ.

    Att liberala och konservativa partier i praktiken avskaffar vår demokratiska författning genom att tillsätta en regering som saknar väljarmajoritetens stöd, är ett värre brott än någonting som PK-ismen, vänsterpropagandan eller okunniga journalister gjort sig skyldiga till. Inte bara Gösta Bohman är ”avhakad”, så också kärnan i vad dessa partier en gång stått för. Dagens svenska enpartistat är i högre grad en produkt av de åtta åren med Fredrik Reinfeldt vid styråran än av Olof Palmes vilsna 70-tal, som redan Göran Persson hann börja retirera ifrån, innan han stupade på sitt icke-korrekta herrgårdsbygge.

    Gilla

 5. Jasa skriver:

  Det var ett bra försök, Patrik! Men vi har blivit då indoktrinerade i att tänka i en höger-vänster skala så jag undrar om det är möjligt att ena medelklassen. Det är mycket lättare att se världen i svart eller vit. Enhetsfronts tänkande finns inte. Förståelsen över att vi kan faktiskt enas runt ett fåtal, men viktiga frågor, trots olika synsätt på samhället, är främmande för de flesta. Det är bara och läsa flertal av de kommentarerna som skrivs på detta spalt. Dialektiken, läran om motsatserna kamp och enhet, är inger för det svenska folket. Tyvärr…

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Men till vilken nytta? Den traditionella arbetarklassen röstar sedan länge redan på SD och M. De intellektuella på yttersta vänsterkanten och deras följe passar inte in i den skötsamma medelklassen.

   Ingen finns kvar, utom Patrik själv, som nödvändigtvis vill slippa etiketten ”höger”.

   Men motsatsen till dagens vansinne är den eviga visheten, och den heter nu som från allra första början ”höger”. Vansinnet är revolutionen i Frankrike är vänster. Visheten är Edmund Burke är höger.

   Svälj det bittra pillret, Patrik. Du har blivit konservativ. Du har blivit höger. Välkommen!

   Gillad av 2 personer

   • Min strand på ett julkort skriver:

    Så är det med åldern kommer klokskap och konservatism, snart blir Patrik religiös det är nästa steg, jag känner det hos mig själv..

    Gilla

 6. gmiksche skriver:

  Utmärkt sammanfattning. Tyvärr står den tredje parten, näringslivet, inte vid sidan om konflikten. Näringslivet är en dold spelare i den. Vid sidan om radio och TV är det fortfarande tidningarna som är medelklassens informationskälla. De lever på reklam. Huvuddelen av reklamen står företagen för. Bland företagen är det stora och medelstora företag som dominerar reklamen. De är de som syvvende och sidst finansierar PK-medias desinformation. Och det är den som håller opinionen i sitt grepp, även om det håller på att försvagas. I mitt tycke alldeles för långsamt..

  Jag kan inte påminna mig om någon negativ attityd till migrationen från näringslivshåll. Snarare tvärtom. Det gäller både enskilda företag och näringslivets organisationer. Både här och utomlands. Byggbranschen är nog lyrisk över den byggboom som råder på grund av migrationen. Lättförståeligt. Att den finansieras genom upplåning och höjda skatter bekymrar inte beslutsfattarna. Ju mer ägandet i företagen är spritt, ju mer sitter de i PK-ismens fälla. Till saken hör att civilsamhället är utsatt för samma fenomen i en stor del av västvärlden, även om Sverige verka leda utvecklingen. Att Trump har förmått att ifrågasätta den oheliga alliansens dominans beror just på att han har en ekonomisk bas som gör honom oberoende i ordets rätta bemärkelse. Det väl ingen som tror att aktieägarna i exempelvis CocaCola eller Unilever skulle kunna tänkas skaka om systemet på liknande sätt.

  Gillad av 4 personer

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Kuvandet av civilsamhället och familjens betydelse är främst en följd av feminismens framgångar inkl. feminiseringen av männen. Därmed tappades bort att statens främsta uppgift är inre och yttre säkerhet, vilka historiskt sett har varit männens ansvar. Det ligger nog i generna ända sedan våra förfäder levde på Afrikas savanner. Men det hade nog fungerat ändå inom en nationell kontext.

  När ett feminiserat samhälle blandas upp med ett stort nyanlänt patriarkat från kulturer där civilsamhället varit det enda skyddet mot förtryckande statsmakter ger de nyanlända inte så lätt upp civilsamhället, de gör hårt motstånd mot staten och det blir svårigheter med integrationen. Många kvinnor synes inte ens förstå att det blir problem när statens grundläggande uppgifter inte upprätthålls, de måste först uppleva konsekvenserna den hårda vägen. En konsekvens är ökad personlig otrygghet utanför hemmet, en annan är att anställda inom välfärdssektorn överbelastas och dessa jobb innehas främst av kvinnor.

  Gillad av 4 personer

 8. Staffan Persson skriver:

  Det ligger väl intuitivt något i denna syntes, och den känns ju också rätt objektiv och inte så flåsigt moraliserande.

  Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Detta känns som ett friskt inlägg som för analysen framåt men dock utan att landa i en självklar beskrivning. Förhoppningsvis får det folk att öppna ögonen och tänka om. Om jag får ge några kommentarer:
  Jag håller med om att vänster-höger inte längre gäller och att man inte kan sätta likhetstecken mellan PK-ism och vänster.
  Men kanske kan föra in begreppet entreprenörskap även i det här sammanhanget. Det finns människor på vänsterkanten som agerar på ett liknande sätt som entreprenörer men som valt politik, kultur och offentlig sektor som spelplan i stället för den fria marknaden. Sådana människor har medverkat i uppbyggnaden av det välfärdsindustriella komplexet och det är idag deras spelplan. Rikspolischefen kan vara ett exempel.
  Komplexet är skickligt på att utvidga sina domäner och har kraftfulla verktyg till sitt förfogande i form av media, skattesystem, fackföreningar etc. Man driver sina intressen enligt en viss liturgi som är svår att värja sig emot för vanligt folk, t ex snyftreportage i SVD.
  Någon förändring är inte i sikte förrän allmänheten har genomskådat denna liturgi och blivit immun mot känslosam ensidig propaganda.
  Exempel på ovanstående ser man dagligen, t ex igår i statstelevisionen. Där fanns ett inslag om en ung flicka som frivilligt åkt till IS och efter många om och men kommit hem som ung mamma och med psykiska besvär efter sina upplevelser. Budskapet var att det är en skandal att inte kommuner har en service som fixar denna flickas problem, påpassligt nog fanns en terrorexpert i studion som visste precis vad kommunerna borde göra. Man kan tänka sig att här såg vi nog en liten entreprenör inom komplexet i full sving och som lyckats med sin marknadsföring på bästa sändningstid.

  Gillad av 3 personer

 10. Stefan Sewall skriver:

  Mängdlära kom efter min tid i skolmattematiken och drabbade aldrig mig. Jag hade tur att få räkna och lära mig på vanligt sätt.

  Jag såg dock hur mängdlära-cirklar användes för definition av delmängder.

  Om man använder cirklar och ringar in olika grupper i svensk politik kommer ringen runt PK-ister att till stor del sammanfalla med ringen runt klassiska vänsterväljare, men PK-ringen kommer att vara lite större än vänster-ringen och även inkludera en hel del förvirrade hjärntvättade borgerliga väljare. Orsaken är hotbilden som ställs upp mot borgarna om social utstötning om man inte svär PK-eden.

  Vidare är det viktigt att tänka på att massor av sossar och arbetare och deras arvtagare i Sverige envist identifierar sig själva som vänster och skulle vägra att acceptera att klassificeras som medelklass. Arvets och traditionens makt är störst i dessa sammanbitna grupper. En gammal arbetarklass-dotter eller -son blir inte borgare även om han eller hon skulle få mycket pengar. De kanske dock inte omfattar PK-ideerna utan kanske i praktiken tycker som du och jag i de flesta sakfrågor, men skulle ändå aldrig rösta till höger om mitten.
  De är helt säkra på att de blir utsugna av Wallenbergarna andra rika brackor oavsett om de själva betalar 70 – 80 % av sin totala lön inkl. arbetsgivaravgift i olika skatter till välfärdskomplexet. De är helt fakta- och logikresistenta

  Gillad av 5 personer

 11. prosperitystate skriver:

  Jag håller med om att det finns en risk i att medelklassen riskerar att splittras mellan höger och vänster. Samtidigt så är det en naturlig följd av en stor förändring där medelklassen i växande grad överger vänstern till förmån för högern. En orsak är att vänstern för hundra år sedan och lite mer var de som samlade folket för mer och fullständigt folkstyre (staten). Idag kommer kritiken och uppmaningen till en mer fullkomlig demokrati ifrån höger. Detsamma gäller yttrandefrihet. Och individens frihet. På samma sätt som högern var fäst vid makten och motvillig till förändring så står nu vänstern där och ömsom militant försvarar och ömsom med läpparnas bekännelse säger att de vill förändras men förmår inte. Än en gång så har ”all makt korrumperar” besannats av ett ”nytt” ansikte. .Andersarnas beskrivning är utmärkt och det är staten och civilsamhället som måste återerövras av medborgarna, av de närande och inte tärande, av den arbetande medelklassen. Näringslivet måste sluta med att stryka den korrumperade makten medhårs (in your dreams) Och media måste återerövras av ägare som är besjälade av dess viktigaupplysande och ickepropagerande uppgift. Hjörne har börjat och fått framgång till uppmuntran för större lokaltidningar. Det är en bra början..

  Gillad av 1 person

 12. Staffan Persson skriver:

  Som sagt,en rätt nykter syntes. Man får annars intryck av många av kommentarerna på dessa sidor och i andra sammanhang där liknande teman är uppe, att det sätts likhetstecken mellan specialister, ”experter” , och PK-klassen. Se ex Michael Goves uttalande inför Brexitvalet. Eller Donald Trumps utfall. Envar sin egen bilmekaniker, familjeförsörjare, husbyggare, husbehovsodlare, kommunalpolitiker, filosof och historiker.Det är en längtan efter en typ av allsidig renässansmänniska som skymtar i bakgrunden men som är helt orealistisk. Tiden kräver specialister, och medelklass som begrepp är ganska suddigt. All verksamhet är inflätad i nätverk och beroenden.

  Gilla

  • Stella skriver:

   Nja, Staffan. Det är väl knappast _tiden_ som kräver den typ av specialisering som gör oss enfaldiga. Det är väl snarare det system vi byggt upp som gör det, där det mätt i symboliska värden kallade pengar är mest vinstgivande att skomakaren blir vid sin läst. Ett system som genom teknisk utveckling drivit oss att bli specialiserade i en grad som inte är jämförbar med något tidigare under historien. Samtidigt som många verkar känna en önskan om större enkelhet och närhet till jorden.

   Så mycket för klassresor och möjligheternas samhälle, med andra ord. Vi sitter fast i samma fasta gillestyrda mentalitet som på 1500-talet, fast idag är det marknaden som bestämt att det ska vara så, inte kungen och adeln. Men eliten består i det hierarkiska systemet. Så länge vi håller fast vid det så håller vi också fast vid den hierarkiska strukturens effekter.

   Politiskt kan man ju dessutom se att grupperingar och idéer flyter. De som kallar sig liberaler idag och står till höger, bröt sig ur socialdemokratin på ett tidigt stadium. Det gamla bondepartiet som i vissa frågor var mer konservativt än M blev senare C och vinglade omkring på högra vänsterkanten, och i vissa frågor nästan klivit över skranket till vänsterlaget även om de flesta fortfarande betraktar det som liberalt.

   Jag tror att vi har polariseringen höger-vänster därför att verklighetsuppfattningen att det finns två motsatta poler är en förutsättning och en effekt av hierarkin. I den måste man alltid bestämma vem eller vad som står över det andra. Många verkar tycka och tro att det är en förutsättning, en mänsklig egenskap, men det tror inte jag. Det är bara det sätt vi programmerats att uppleva världen på. Med alternativa modeller och idéer borde gå att ändra på det, med andra ord. Mycken psykisk ohälsa skulle antagligen mildras om fler fick sticka fingrarna i jorden oftare, så om vi kunde spräcka näringslivets-statens oheliga allians som säger till oss att vi inte kan föda oss själva, så skulle civilsamhället bli starkare. För jag tror att det är där sprinten sitter. Så länge vi är beroende av näringslivet och staten för vår dagliga överlevnad så har civilsamhället inte en chans. Det mest revolutionära vi kan göra idag är att börja odla vår egen mat.

   Gillad av 1 person

   • DanTor skriver:

    Stella jahaja-sedärja -”Det mest revolutionära vi kan göra idag är att börja odla vår egen mat.” böveln jorå och börjar andas i riktning, Proudhons mutualism.

    Jupp ligger icke långt borta kanske endast några hundra år om ens det och livsstilen om den ska ges ett politisk referens talar vi Anarkismen, i sin riktiga betydelse och några ytterst enkla flikar av, såattsäga on-spot , ett axplock:

    – ” i opposition till hela den högt organiserade strukturen i det moderna industri och statistiksamhälle som Marxisten betraktar som förelöparen till sitt eget Utopia.”
    – ”Anarkismen som den naturliga rebeller välkomna de klasslösa elementen, som Marx föraktade mest av alla, medan de ej passade in i hans prydliga samhälls-skitningsmönster”
    – ” Vad dessa element har gemensamt deras opposition mot den moderna staten och den moderna kapitalistiska eller kommunistiska ekonomin”.

    Svårare än så är det icke, en folkrörelse.
    För att dra en växel som nämns för dess själva grund och för att få referens till antagen magnitud, Jesus Kristus var sågs och lämnade, – fantastiskt och märkligt att linjen är en cirkeln som, alltid sluts.

    Gilla

 13. bjornwiklund skriver:

  What´s in it for me!!

  Ett suboptimeringens land sedan ett halvsekel
  innan fanns ett land där konsekvensanalys och långsiktighet rådde . . .

  Visioner, Strategier, Taktik och operationella saker i samhället har blivit
  inte ens operationellt
  utan bara ett evigt springande framför tåget . . .

  Gilla

 14. Höga kusten skriver:

  Patriks betraktelse idag är institutionell i sin analys. Men vad händer om man i stället går in i huvudet på enskilda människor – vad ser man då?

  Vänsterns stora projekt har alltid varit idémässig och utopisk. Det projektet har alltid idealiserat människan och har aldrig utgått ifrån vem hon egentligen är – en varelse fjättrad i kött och blod, förankrad i biologi och evolution.

  Ideologi har i stället betraktats som helt överordnad en mer krass verklighet. Djupast sätt har man då svikit vetenskapen och den kunskapsmassa som ackumulerats där. Man har i stället valt att isolera sig från den kunskapen och byggt via ideologi och tro. Vetenskapen har då stått i vägen för ens egna världsförbättrande ambitioner.

  Mer handfasta ”experimentella praktiska erfarenheter”, från andra länder, om idéernas eventuella bärighet – har i stort sett negligerats, även fast miljoner människor dött i ideologiers namn. De historiska erfarenheterna har tonats ned och ibland även förringats. Detta för att inte hota den egna ideologiska självbilden.

  Utopier och ideologier kan naturligtvis ta sig många olika uttryck. Ett är tankar om en humanitär stormakt, ett samhälle byggt och rest på en renare typ av moral och etik, som man själv då omfattas av. Ofta fångad i begrepp som den rätta värdegrunden och feminism. Och om dem vill man gärna missionera.

  Rentav rensa upp i världens kulturella och religiösa mångfald. Man sporras snarare över att man äntligen funnit en etiskt och moraliskt högre sanning, en slags helig mänsklig Graal. Och att världen då inte längre behöver byggas av Pluralis, utan av ett enda stort och sant Singularis. Ett av resultaten ser vi här hemma i en allt smalare åsiktskorridor.

  Vi ser det tydligt i Sveriges ambitioner att agera som en humanitär stormakt, och i idéerna om en feministisk utrikespolitik, trots att man nyss påstod att könet enbart var en social konstruktion, som man själv bestämde över.

  Moderna utopier hämtar inte sakargument ur biologi och allmän vetenskap, den anser sig stå över sådant. Precis som sovjetiska ideologer betraktade växtförädling. Arv stod i vägen för miljöpåverkan. Den socialistiska människan måste gå att skapa via miljön. Därför fick Lysenko ta hand om och styra växtförädlingen inom Sovjetunionen. Och då fick ingen västerländsk genetik hindra det socialistiska projektet.

  Murar restes därför mellan vetenskap och ideologi. Och trots att Berlinmuren fallit lever den muren fortfarande kvar. Vi ser den i Svensk utrikespolitik. I Miljöpartiets ideologiska krumbukter. Och i vissa Liberalers mer högstämda drömmar om en global värld. Och även i mer handfast identitetspolitik från Socialdemokratiskt håll. Ideologi kramar fortfarande människors själar, som boaormars muskler runt ett byte.

  Så muren mellan vetenskap och ideologi lever fortfarande kvar. Utopierna infekterar ännu tänkandet inom politiken och hindrar ett mer pragmatiskt förhållningssätt till en krånglande verklighet. Ingen fallen Berlinmur tycks ha rubbat på detta förhållande. Vi har bara fått en mer fragmenterad vänster- och högerskala, injicerad av feminism och identitetstänkande. Men ideologiernas förlamade hegemoni består.

  Gillad av 3 personer

 15. Staffan Persson skriver:

  Man skulle kanske be PE presentera en falsifieringsmetod för sin teori (Popper). Politisk utveckling,samhällstrender är inte exakt vetenskap och kan ej falsifieras? True enough, men detta kräver ett klart uttalande om att det handlar om mina åsikter, detta är vad jag tror(PE använder termen ”tolkar”). Och detta kanske vore mer relevant för många av kommentatorerna än för PE själv.
  Många av dem anser att försök till falsifiering=förräderi. Nu gäller det att samlas under fanorna.

  Gillad av 1 person

 16. Magnus skriver:

  Näringslivet tillsammans med välfärdskomplexet jobbar nu tillsammans mot folket/skattebetalarna (civilsamhället) trots deras olika intresseområden. Detta är ju extremt tydligt.

  Båda är beroende av varandra då båda är skadeskjutna och under press, allt för att kunna förverkliga sina visioner. Med migrationen och EU och FN sväller världsfärdskomplexet och låglönejobbare. kvar blir medborgarna/skattebetalarna.
  Det är vi som är dagens tjänstehjon!

  Svensk näringsliv är som en skadad liten fågel som sett sina glansdagar. Näringslivet har blivit uppätna av de gigantiska globala företagskomplexen och vårt offentliga välfärdskomplex har jäst till ohanterliga proportioner. Så nu har vi ett komplex som inte fungerar någonstans och som dessutom är gisslan hos de grupper som hatar nationalism, patriotism och vårt samhällskontrakt!

  Ingen inom dessa områden springer längre Sveriges ärenden utan helt andra ärenden.

  Sveriges attraktionskraft är snart ett minne blott!

  Kvar på perongen står vi, misshandlade och fattiga tjänstehjon!

  the engine of cyclical history.
  1. Weak men create hard times.
  2. Hard times create strong men.
  3. Strong men create good times.
  4. Good times create weak men.

  Jag undrar var västvärlden och i synnerhet Sverige befinner sig?

  Gillad av 3 personer

 17. DanTor skriver:

  Ditt anslag 3dje stycket och vyn -”Civilsamhället, Näringslivet och Staten/Offentliga sektorn”

  Sista stycket och sammanfattning för att synliggöra vad medelklassen har att begrunda som sin ”huvudfiende”
  Min vy av sådan sammanfattning.
  ”Huvudfiende” var ordet, -njaee som det serut är att merparten av människor i Sverige direkt eller indirekt beroende av; kommun, landsting, stat, ”Staten/Offentlig sektor” , som är den faktiska källan för dessas löneutbetalning.
  Och för att, igen, citera den siste seriöse kämpen för Sveriges ”näringsliv” väl och ve, Hans Werthen.
  ”- – ska vi tvätta skjortor åt varandra?”

  ”Näringslivet” var ett av anslagen och avsikten för sådan är självklar, en inblandning av friska intjänade export-slantar, in i , Svenskt ekonomiskt system ”Staten/Offentlig sektor”.
  Näringslivet är sedan länge utbytt mot inlåning från banker, det går givetvis ej att strida mot banksystem på lika vis som ett Näringsliv vilket numera knappast ej existerar längre.
  PKs, redan då, fullt förutsägbara handling för en slutlig galär ”Staten/Offentlig sektor” sedan 80-talets början till sitt, slut.

  Apropå näringsliv och existera i Sverige, strax rykande härom veckan beslutade Svenska staten att pumpa in vardet 5 mijarder, givetvis såhär i ett första skede, via tre statsstyrda organ till ”Näringslivet”, Kina-Volvo.
  Motiv slags steg för börsnotering och av eller för vem, Kina-Volvo?
  Nååå hur länge dröjer det till nästa Kina-infusion och hur många dagar respit ger var miljard före Kina-Volvo åker hem till, Kina?

  Och igen och ”näringsliv” och påtal-om H.Werthen – Vi är all helt oskyldiga, eller hur?

  Gilla

 18. Jg skriver:

  O.T.
  Nu kommer britterna till Sverige, meddelades det på SVT:s hemsida häromdagen.
  http://www.svt.se/nyheter/utri
  Vilken ära!
  ”Ansökan om svenskt medborgarskap bland britter har mer än fördubblats efter Brexit”, står det.
  Tänk att lilla Sverige kan vara så attraktivt för britterna. Så trevligt med alla mr Smith och mr Jones och alla andra engelsmän som kommer hit och hedrar oss med sin närvaro.
  Eller… vänta nu… varför skulle det plötsligt komma en massa britter till Sverige?
  Det kan väl inte vara så att det inte är britter utan ”britter”?
  Att det är folk från Afrika och arabländerna med brittiskt medborgarskap som börjat ana oråd när England lämnar EU, och som ser Sverige som ett nytt land att parasitera på när England inte längre är bundna av EU:s direktiv, och troligen inte längre vill försörja dem?
  Inte har väl SVT mörkat nu igen?

  Gillad av 4 personer

 19. Tor Arne skriver:

  ”PK-ismen undergräver medelklassens självsäkerhet genom att predika idéer om till exempel könstillhörighet som är så främmande för medelklassens världsuppfattning att den tar sig för pannan, kippar efter andan och tappar målföret.”

  George Soros: The money behind the transgender movement
  http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/

  Hvorfor er milliardærene så opptatt av kjønn og legning?
  http://steigan.no/2016/03/05/hvorfor-er-milliardaerene-sa-opptatte-av-kjonn-og-legning/

  Gilla

  • Stella skriver:

   Varför är kön så viktigt? Därför att eliten till stor del består av gamla gubbar som tänker med snoppen? Deras intelligens sitter inte i huvudet och därför överför de denna syn till alla andra och kräver av oss att vi skall identifiera oss med det vi har mellan benen istället för det vi har mellan öronen…

   Gilla

   • Tor Arne skriver:

    Jag tror det handlar om att söndra och härska. Genom fokus på kön blant annat har man lyckas med att splittra vänstern från stora deler av arbeterklassen, som Pål Steigan skriver i sin artikel. Jag rekommenderar Lars Bern och Peter Krabbes bloggar för att förstå vad dom vill uppnå. Det handlar om att söndra nationalstaterna genom att destabilisera dom: http://www.jpost.com/Opinion/Our-World-Soross-campaign-of-global-chaos-464770. Allt handlar om at en liten elit skal öka sin kontroll over hela världen.

    Gilla

   • Hovs-Hallar skriver:

    @ STELLA — Ja man ser ju att det enbart är ”gamla gubbar” som står och skriker om ”könsmaktordning” osv, och som vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna.

    Märkligt hur somliga ALLTID lyckas göra ”gamla gubbar” ansvariga för allt som är fel i samhället, till och med är dessa ”gubbar” tydligen i farten med att hata sig själva!
    Wow! Att dom bara ids!

    Gillad av 1 person

   • Stella skriver:

    @ hovs hallar. Oj, vad du skrek till. Tog du åt dig personligen? Det var inte meningen. Jag skulle väl satt citationstecken kring gubbarna.

    Söndra och härska är väl ett av skälen. Om man ser det mänskliga som en skala från fysisk kropp, över intellekt och mentala förmågor och vidare till psykologi, känsloliv och andlighet, så verkar det närmast som om andligheten har redan blivit rejält ansatt i många år. Det är närmast fult att tro på något som är större än en själv.
    Nästa steg är väl alltså att angripa de mentala och känslomässiga sidorna av det mänskliga. Att förneka det, att göra det fult, så att vi till slut bara är biologiska robotar. Totalt utbytbara och ointressanta.

    Gilla

 20. Hovs-Hallar skriver:

  Intressant, men detta synsätt missar en del saker. Jag anser fortfarande att dagens totala hjärnsläpp bland makthavarna har ideologiska rötter, och att Patriks definition ger sken av att makthavarna tänker mer rationellt än de faktiskt gör.

  Som jag ser det är PK-ismen en helt irrationell, närmast självförstörande, ideologi vars rötter man till stor del hittar i den gamla vänstern — men även i olika kristna organisationer och inte minst frikyrkorna.

  Rörelsen attraherar DELS folk från den gamla vänstern, som absolut måste vara anslutna till något verklighetsfrämmande världsförbättrar-projekt för att inte deppa ihop, och DELS den sorts folk som förr skulle varit engagerade i någon kyrklig verksamhet, typ virka grytlappar för att få ihop pengar till ”hednamissionen”.

  Jag vet detta då min egen släkt är full av den här sortens människor (båda varianterna).

  Dessa människor har det gemensamt att de är djupt engagerade i att göra världen till en bättre plats för ”alla”, i synnerhet den extrema tanken att i Jesu efterföljd ge allt man har till de ”fattiga” — den ursprungliga kommunismen är egentligen precis samma tanke fast i en sekulär form!

  Jag håller med Patrik om att den här sortens människor de senaste decennierna har fått breda ut sig i Staten, och att detta är en katastrofal utveckling!

  Statens uppgift är att skydda och försvara civilsamhället, men PK-sekten är enbart intresserad av att göra Sverige till en ”humanitär stormakt” — sedan får det gå hur det vill med civilsamhället!!

  Gillad av 1 person

 21. Gösta Svensson skriver:

  Var placerar man en organisation som ”Vardagens civilkurage”? Är den en del av civilsamhället?

  I dagens Sydsvenskan skriver man om hyr Frida Ekerlund från nämnd organisation, tipsar om hur man kan bemöta något man kallar ”smygrasism” vid julmiddagen. Bilden av Ekerlund visar någon som liknar en typisk vit medelklassunge i ca 17 – 20 årsåldern med lite poppigt alternativ stil. En väldigt typisk uppenbarelse i PK sammanhang. Detta sagt helt utan att jag vet vem hon är. Vem vet, hon kanske kommer från Eslöv och är aktiv i SDU också, fast det känns inte så sannolikt.

  Om man tror att den slags lättköpta och förmodligen helt riskfria ”civilkurage” som Ekerlund förespråkar, att tex en politisk nyvaknad snorunge utan livserfarenhet skall läxa upp morbror Arne vid släktens julmiddag, då han har det dåliga smaken att belysa hur statistiken för överfallsvåldtäkter har utvecklats de senaste åren, om man tror att det är den slags civilkurage vi behöver i Malmö och i Sverige idag, då lever man i en parallell verklighet.

  Gillad av 3 personer

 22. Olof B skriver:

  Tilläggas kan att ett av Statens viktigaste verktyg är att genom diverse bidrag ta över och även skapa helt egna representanter för civilsamhället. Dessa aktörer (NGOer) låtsas representera civilsamhället och fungerar därmed som ett verktyg för att styra det verkliga civilsamhället. Själva definitionen av civilsamhället är att det är fristående fråm Staten. Wikipedia:
  ”Civilsamhället eller det civila samhället är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten.”
  Av alla de representanter för ”civilsamhället” vi hör i media är minst 90% helt eller delvis finansierarade av stat, kommun eller landsting. Skall vi få ett fungerande samhälle så måste detta förbjudas i grundlagen.

  Gillad av 2 personer

 23. Fredrik Östman skriver:

  Redan anslaget — att gå förbi höger och vänster, att samla samhället till en enda positiv kraft, att var och en skall bidraga för det gemensamma bästa, för den starka staten, med den starka mannen i spetsen i stället för ideologier och motsättningar och debatter — är entydigt fascistiskt. Precis ”den tredje vägen” var det som först Muss*lini och sedan H*tler erbjöd. Hansson, Erlander, Palme och så många andra svenskar kom skuttande efter på denna tredje väg.

  Men det finns ingen gott bidrag från vänstern. Högern har rätt och har alltid haft rätt. Det finns ingen ”tredje väg”. Allt som bygger på vänsterns tänkande, alla former av millenniarism (tack Gösta för tipset om den fransyska stavningen på svenska), är och förblir vänster. Det är en one-drop rule.

  Gillad av 2 personer

  • Stella skriver:

   Falsk dikotomi. Om dagens polariserade organisering inte har annat än fascism som motsatt pol, så finns ingen väg ut ur problemet.

   En rysk statsvetare tänkte fram ett ”cirkelteorem” någon gång på 80-talet vill jag minnas. Han knöt ihop extremhöger med extremvänster och fick en cirkel istället för linje. Jag har funnit sättet att tänka givande.

   Man brukar ju även säga att marknadsekonomi och planekonomi är motpoler, men jag ser dem som barn av samma tanke. På ett sjukt sätt så leder marknadsekonomi till enorm planekonomi inom de enorma företagen som knappast styrs demokratiskt. De planekonomiska systemen kan inte hantera efterfrågan och får en enorm svart marknad. De utvecklas så att säga till sina motsatser. Det borde alltså finnas minst en annan punkt som kan ställas emot dem, eller kan man betrakta även ekonomiska system som punkter i en cirkel?

   Oavsett var på höger-vänster-skalan vi landar så verkar det leda till samhällen som är omänskliga. Vilka krav kan man ställa på ett system för att det ska leda till ett tillstånd som är mänskligt?

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    De krav som ställdes på 50-talet. Första steget att komma i balans är att ta ett steg tillbaka. Argumentet att gamla män tänker med snoppen är bisarrt. Var gör då yngre män? Och med vad tänker kvinnor i så fall? Kanske inte alls i vissa fall?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är ingen dikotomi alls att tala om tre vägar. Det är ingen falsk dikotomi att antingen vara millenniarist eller att inte vara det. Det är en sann dikotomi.

    Den cirkel du talar om är ett typexempel på resonemang i falska abstraktioner. Abstraktioner beskriver verkligheten. Man kan inte plocka lös dem från verkligheten och börja laborera bara med abstraktionerna som om de vore verkliga eller fullständiga i sig själva. Särskilt inte när man gör fel till och med under den falska premissen: Cirklen är bruten. Det finns ingen förbindelse från den politiska högern i form av konservatism och borgerlighet till det som felaktigt kallas extremhöger och som är en variant av socialismen.

    Att det som kallas extremhöger bara är en variant på extremvänstern är vi tydligen alla eniga om. Gott så.

    Vänster = millenniarism = ett himmelrike, en utopi utan motsättningar och utan konflikter, kan skapas på jorden genom ändringar av samhället och av människan
    Höger = realism = nä, det går inte

    Det råder ingen motsättning om vad som är ultimativt gott, men båda anser den andra sidan vara proximativt onda. Vänstern är oftast så övertygad om sin millenniarism att den anklagar högern för att vilja ha ett imperfekt samhälle, att den är ultimativt ond. Högern har lättare att förstå vänstern för vad den faktiskt är.

    Alla omänskliga samhällen har skapats av millenniarister. Alla framsteg har skapats av realister. Sorry.

    Gillad av 1 person

 24. Fredrik Östman skriver:

  En kommentar till modellen med de tre sfärerna: Synd att kommunismens uppfinnare inte kände till de två Andersarnas arbete! Det är ju en anakronism av Guds nåde att tillämpa den på socialismen! Som vi alla vet riktade sig socialismen som sådan från första början i första hand mot civilsamhället och riktade sig först med Karl Marx också mot näringslivet. Betoningen på produktionsmedlen är marxistisk och inte socialistisk. Men det betyder inte att marxismen tillåter ett borgerligt civilsamhället! Pas du tout.

  Den revolutionära socialismen har alltid först gjort upp med civilsamhället. Lenin backade snabbt och utan större problem från förtrycket av näringslivet med bl.a. NEP, den nya ekonomiska politiken. Sovjetunionen experimenterade med belöningsmodeller i näringslivet för att öka produktiviteten, men den släppte aldrig en tum på förtrycket av civilsamhället. I rum 101 måste Winston lära sig att ett plus ett faktiskt är tre. Detta är politisk korrekthet. Detta är extremvänstern. Från början till slut.

  Den reforminriktade socialismen, som missvisande kallar sig socialdemokrati, gick en annan väg, och tillät på nåder ett visst civilsamhälle tills socialismen hade slutförts med skendemokratiska medel. Men särskilt den svenska varianten byggde ju upp en egen perverterad version parallelt med det frivilliga civilsamhället, nämligen det korporativa förenings- och intresserepresentationssamhället. Hur kommer det sig att denna sfär inte alls finns med i Andersarnas modell? Man får intrycket att detta var själva avsikten med modellen: att utmåla de statsbidragsberoende korporationera som det civilsamhället de för länge sedan trängt undan.

  Socialismen, vänstern, är i första hand riktad mot civilsamhället. Försök inte blanda bort korten. Det är riktigt att den delen av socialismen som inriktade sig på att förstöra näringslivet förlorade trovärdighet efter den globala kontrarevolutionen 1989. Men då är det ju inte att undra på att den vänster som blev kvar var den som är inriktad på att förstöra civilsamhället! Duh!

  Gillad av 2 personer

 25. Lasse Forss skriver:

  PK-isterna är aktivt ointresserade av verkligheten. Man ”bestämmer” hur det ska vara och skiter fullkomligt i om det fungerar eller inte. Man förklarar inte varför eller på vilket sätt vi andra är brunråttor. Man konstaterar det bara. Just att man aktivt väljer bort att förklara eller analysera sitt agerande är så nära intellektuellt haveri som man kan komma. Jag säger alltså inte att PK-ister från grunden är mentalt defekta utan att det är själva ”PK-ideologin” som skapar defekten. Jag ser alltså ingen som helst anledning att kröka rygg för de som inte bryr sig om verkligheten. Precis som 68-vänstern dog ut, så kommer pk-isterna så sakteligen tyna bort. Man kan ju inte fjärma sig från verkligheten hur länge som helst.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Om du tittar på det gamla TV-programmet från 1984 som länkades i en kommentar igår, där en f.d. KGB-officer talar ur hjärtat, så kan du lära dig att just detta avledande av vår uppmärksamhet var Sovjetunionens främsta mål med sin desinformation. Idealismen är inte progressiv, utan digressiv. Den klampar omkring mållöst och kommer ingenstans, precis som du påpekar, men den avleder intresse och resurser och gör offret, vårt samhälle, svagt.

   Gillad av 2 personer

 26. csaba illyes skriver:

  Vi som läser Patrik och DGS har inte bara en hel del olika åsikter utan därav följande förklaringsmodeller. Det finns dock en gemensam grund inför pk-ismen. Vaaafööör gör de på detta viset?
  Efter att själv har genomgott en antal metamorfoser-Från arbetskrattinvandrare (svetsare) till `hög` tjänsteman i offentligsektor tycker jag att den som idag bäst beskriver och fångar pk-ismens väsen och ideologiska bas är Karl-Olov Arnstberg. .Rekommenderar hans text, men även hans böcker. https://morklaggning.wordpress.com/2016/11/25/en-teori-om-politisk-korrekthet/
  Med detta rekommendation vill jag samtidigt uppmana alla kloka kvinnor och män på dessa sidor att följa en inhemsk kommunistledares uppmaning ” kamrater gråt inte-organisera er!!!!!

  Gillad av 4 personer

  • Tobbe skriver:

   Läste just igenom detta och det är verkligen mitt i prick. Det som slår mig är en fullständigt ohämmad egoism och flykt från ansvar, maskerad till omhändertagande och omtanke om alla utan att behöva bekymra sig om konsekvenserna. Jag håller också med författaren i att förr eller senare kommer alltid verkligheten att hinna ikapp visionärer med skygglappar. Men också i att risken är stor för att prislappen för verklighetsflykten kommer att bli hög. Om man lyfter blicken bara lite grann runt i vår närmaste omvärld kan man snart inse att verkligheten redan hunnit ikapp oss medan PK-styret ägnat sig åt verklighetsflykt.

   Gilla

 27. Rolf Ahlqvist skriver:

  Här är tre sfärer jag som jag anser, att vi som har en del alternativ att bjuda på i DGS , bättre kunde bli delaktiga i. Det är skandal att de som har makt i samhället, politikerstyret, svenska kyrkan och frikyrkan, samt universitet och Msm-media, inte kan koppla på en eftertanke utöver sin självtillräcklighet och sin maktfullkomlighet, genom att se tydliga alternativ till sin skendemokrati. Alternativ, som nu istället kunde mjukdåna genom nationen.

  A. Politikerna skulle då se att moderniteten nu är i sin nuflödesvändpunkt i den ”kvinnliga” IT-postmoderniteten, där folkets existentiella och materiella villkor nu alltmer kommer i dagen, så att de kan belysas ordentligt, såväl i stad som på landsbygd. Skeendet visar på en kristid där djupgående filosofiska politikidéer måste till, för att ge nya möjligheter. Men varvid dessa också kanske visar på att en högre, bästa rättvisa först i nästa värld kommer att skapas, om sådant är möjligt.Tankar där även döden finns med måste då tänkas.

  B. Kyrkan som gått vilse från sin folkliga förankring och nöjt sig med symboliska, teologiska utläggningar, kanske kunde hitta hem till sina kyrkor där de bättre hittar Jesus i koret eller i kyrkbänkarna. Jesus är ju inte helt identisk med fadern, utan kunde gå längre med försoning, fred och frid och visa på att tro är det nödvändiga. Detta sedan Fadern först tvingats till nödvändigt våldsmonopol och sänt iväg sin universelle motståndare samt den nye livsbäraren, människan, till jorden.

  C. Och många ur forskarsamhället har trots sina övriga förtjänster, de med att utveckla en vetenskap för människors bästa, har lurat sig själva genom sin misstro mot astrologin. Med därav efterföljande lögner om astrologin som vidskepelse. Den som vi astrologer kan bevisa när som helst att den är en kunskap som är sann. Onödigt alltså med deras demonisering av astrologin sedan 1650-talet.. Istället kunde de misstro det politiska faktum att psykiatriker får extra skattemiljarder nästan varje år, trots sina famlande och fumlande åtgärder mot den psykiska ohälsan i Sverige. Jämte sina DSM-manualer kunde de också genom att direkt se i en besökande klients födelsedata, få en först ”hint” om denne. Detta om de kunde lite astrologi. En kunskap där det finns betydande sanningar och sannolikheter till att ge bra karaktärsporträtt, personliga egenskaper, samt partnerjämförelser, där personkemin noggrant kan avläsas. Samt till ganska så stor visshet, framtidstolkningar och framtidsförutsägelser. Jesus kunde se in

  i framtiden, det kanske var och en av oss kan komma ihåg i denna Juletid, inför alla de julstjärnor som finns ute på gator och torg, eller i våra fönster. Var det Nelson Mandela som skrev, värst är de goda
  människornas (kunskaps)-tystnad?

  Gilla

  • Stella skriver:

   Som Bucky Fuller sa; bygg nåt bättre så faller det gamla. Man behöver inte slåss mot det som inte funkar, analysera det i dess minsta beståndsdelar för att försöka förstå det. Har vi tid till det?

   Bättre att måla upp en vision av något man tycker är trevligare och sätta igång och jobba på den. Finns det livskraft i den kommer folk att ansluta sig.

   När tillräckligt många anslutit sig har det blivit den nya normen. Men trycket från resursstarka intressen kommer alltid att ha en ljudligare röst. Svaret blir i så fall att sluta lyssna på dem.

   Gilla

 28. Sixten Johansson skriver:

  I huvudsak kan jag hålla med om Patriks beskrivning. Visst kan det skapas en onödig klyfta – både i tanke och praktik – om ”högersinnade” skyller alla Sveriges problem på ”vänstersinnade”. I Sverige har högern själv bidragit till problemen, eftersom den successivt har blivit vänstersinnad – under 2000-talet blev ju detta glasklart. Alla åtta partierna i riksdagen är en sorts nyvänstersinnade, statsreligiösa tvångs- och bidragskramare, oavsett vad de kallar sig och var de vill placera sig.

  Processen började redan när socialdemokratin la beslag på folkhemsidén och därmed i folkmedvetandet lyckade placera partiet i mitten. Krigsåren, konsensusandan och de gynnsamma efterkrigsdecennierna hjälpte till. Högern, de konservativa, blev i praktiken utträngda ur det politiska samtalet och kunde lätt demoniseras av den stora busen Landsfaderpartiet, vars breda betonghäck fyllde nästan hela den politiska långbänken.

  Men PK-tänkandet och PK-praktiken är ett nytt, destruktivt idékomplex, som nu redan har växt in i hela samhällskroppen och fortsätter att växa som en cancer. Därför leder de gamla politiska tankebanorna och fållorna vilse. Om den offentliga sektorn inklusive VIK nu omfattar mer än halva statsapparaten, hur ska dissidenterna inom den kunna omvända sina kollegor och chefer eller göra sig själva arbetslösa? Med vilka ska de organisera sig, hur ska de arbeta, exakt vilka och vad är fienden rent praktiskt? Hur ska man komma överens, vilka ska genomföra det överenskomna och vad blir konsekvenserna för personerna och för landet i sin helhet? Allt detta brännande konkreta tål att tänka på och dryfta…

  Gilla

  • Tor Arne skriver:

   Man måste starta med att reflektera tilsammans rundt ideologin, till exempel med frågar som:

   ”Vad handlar denna ideologien om?”

   ”Fungerar den bra, eller inte, denna ideologin?”

   ”Vilka problem skapar denne ideologin?”

   ”Bör vi förandra denna ideologin på nogot sätt?”

   Förandring startar med att bli medveten om vad man tenker och gjör. Många har sannolikt ingen klar uppfatning om vad denna ”PK-ismen” är för något.

   “You can’t do what you want until you know what you are doing.” – Moshe Feldenkrais

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   PK-tänkandet är inte nytt. Det är bara nästa skikt av socialismen sedan den yttersta marxistiska ytan skrapats bort av kontrarevolutionen 1989. Det har alltid varit där. I boken 1984, som skrevs 1948, vakar Sanningsministeriet över alla undersåtar. Winston måste i rum 101 få sin hjärna omprogrammerad så att han faktiskt tror att ett plus ett är tre. Detta är politisk korrekthet. Stasi verkade i DDR och i Sverige med att övervaka undersåtarna. Skvallerbyttor i hundratusental anställdes för att övervaka undersåtar som var allt för benägna att tro sanningen i stället för det politiskt korrekta. Verklighetens Winston, Churchill, talade om för oss för sextio år sedan att socialismen måste ha en Gestapo.

   PK-tänkandet är inte nytt. Sejd, besvärjelse, trollformler, astrologi, kabbala, mystik, konspirationsteorier. Vi lider under verklighetsvägran sedan eviga tider.

   När ondskans politiker angriper det egna folket är propagandan bara förtruppen. De sociala tvångsmekanismerna, den politiska korrektheten, är huvudstyrkan som får oss att tro på och lyda propagandan också, inte bara höra den. Eftertruppen, som samlar upp de sista motståndsfickorna, är Gestapo/Sapo/Stasi/Expo/Researchgruppen/Seppuku.

   Gilla

   • Stella skriver:

    Lydnaden och korrektheten är antagligen lika gammalt som hierarkismen. När det finns någon som man måste hålla sig väl med för att ha en dräglig livssituation är det lätt att vara feg och ”duktig”. För det är väl det de försöker vara, PK-isterna? Duktiga små flickor och pojkar som gör som mamma och pappa vill?

    Geerd Andringa i Nederländerna har tänkt i arketypiska termer av höger och vänster som varm-kall, inkluderande-exkluderande, mamma-pappa. Högern är blå, kall. Högern är fadern som kräver att man ska växa upp och ta ansvar. Vänstern är varm och röd, vill ta hand om, fixa saker åt en. (Mycket kort sammanfattning baserat på vad jag minns.)

    Det värsta ett barn kan ställas inför är att behöva välja mellan mamma och pappa. På så sätt hålls vi tillbaka och tillåts inte växa till mogna individer som går bortom arketyperna. Om vi gör det kan vi inte kontrolleras. Därför avkrävs vi ständigt att stanna kvar i barndomen och vart fjärde år välja mellan mamma och pappa. Klart vi blir frustrerade och kluvna.

    I brist på att utvecklas till hjältarna i våra egna liv (Joe Campbell) klänger vi oss fast i förbestämda mönster som skapar en konstlad trygghet. Vi blir duktiga trygghetsnarkomaner som inte vågar stå på egna fötter. Det ska alltid finnas någon annan som redan har tänkt ut hur världen fungerar. Även i den här debatten finns det några som vill piska in oss andra i sina åsikter. Det är så vi är programmerade att fungera. Motsatser, kamp och söndring. Ur detta blir intet, för om man bara fokuserar på olikheterna hittar man inte det gemensamma som det går att bygga något nytt av.

    Det finns ett gammalt ordspråk jag tycker är roligt: ”När du bara har två val – välj det tredje.”

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    ”Lydnaden och korrektheten är antagligen lika gammalt som hierarkismen” och ”Duktiga små flickor och pojkar som gör som mamma och pappa vill?”

    Att lyda sina föräldrar och i viss mån andra vuxna, ex vis lärare – d v s göra i stort sett det som de vuxna anser riktigt – var ett måste i gångna tider när de allra flesta levde på marginalen. Det fanns inget utrymme för ifrågasättande och eskapader. Detta har ingenting med hierarkism att göra, eftersom de allra flesta föräldrar då som nu nog vill det bästa för sina barn. Givetvis kan de har fel. Att vara duktig betydde en bra utgångspunkt i ett hårt vuxenliv.

    Idag har man råd med vilka stolligheter som helst. Eller, rättare sagt, man tror det. Det dräller av olika slags experter. Det har lett till att industrin klagar över att många i den unga generationen har svårt att utföra de uppgifter de är utbildade för på ett seriöst sätt. Många har blivit uppfostrade till att livet är en lek.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Det är sant att PK inte är ett nytt fenomen, dess nuvarande former är muterade och nya element har inkorporerats, tydligast efter Sovjets fall. PK expanderar och växer in i samhällskroppen likt en metastaserande cancer. Dess yttringar är nu fullt synliga för den som studerar samtidens olika delfenomen, följer deras utvecklingslinje och försöker urskilja mönster och trender. Jag kom själv fram till att vår tids utveckling är obevekligt samhällsupplösande, desintegrativ.

   Via Karl-Olov Arnstbergs blogg i november hittade jag Bruce Charltons böcker och fast analyserna där är nedslående rekommenderar jag särskilt den tunna, men omskakande ”Thought Prison” från 2011. Bruce Charlton menar att PK började redan för tusen år sedan, då tänkandet i väst bröt sig loss från religionen. Civilisationen byggdes då över ett andligt tomrum och redan specialiseringen började skapa en kedjereaktiv autonomi, vilket i förlängningen upplöser gemenskaperna.

   Hela utvecklingen är självdestruktiv, kan kanske bromsas, men inte stoppas. Den västerländska civilisationen går inte att rädda, menar Bruce Charlton, och motiverar utförligt varför. Arnstberg har tagit starka intryck från Charlton och kommer i början av februari ut med en egen bok om PK, enligt honom själv den viktigaste han skrivit, 459 sidor – se hans senaste bloggpost ”PK-Samhället, Epilog”.

   Gilla

 29. Gert B. skriver:

  Stollarna lyckades inte knäcka ”kapitalistutsugarna” (aka näringslivet), men hur i hela fridens namn kunde vi tillåta att de socialiserade civilsamhället i stället? Hur kunde vi låta det ske?

  Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  PK-ismens historia är gammal och omfattande.PK-ismen tolkad som en uppsättning förenklade ”slagord” med djup och bred konotativ innebörd sträcker sig i det europeiska historiska sammanhanget – som Patrik så riktigt påpekar-tillbaka till många avgörande paradigmskiften i europeisk historia:1.Frihet,jämlikhet,broderskap är slagord med ursprung i de frimurarkretsar som fronderade mot l´ancien regime under 1700-talets slut bl a -men inte bara- i Frankrike.Jean Baptiste Bernadotte-”kungens” franske anfader var en av dessa ”revolutionärer” eller ”jakobiner” som under det som kallas den franska revolutionen synnerligen blodigt tillvällade sig Makten.Den Jean Baptiste Bernadotte varom den svenske amiralen Sköldebrand – i anslutning till det då stundande tronföljdvalet i Sverige – skriver i ett på Nationalmuseum bevarat brev:”Bernadotte?Juif de la naisannce et avec la bonnet rouge.Mais non!Non!”Tänk på det!”Kungens” anfader som en av de första ”PK-isterna” på europeisk botten.”Frihet,Jämlikhet,Broderskap”-följ våra fanor eller vi giljotinerar Dig!Denna ”revolutionära” krets var redan då intimt lierad med de stora bankintressena inte endast i Frankrike.Adam Weishaupt-den ”förste” illuminaten- tillhörde i hemlighet denna krets som även bakåt kan kopplas till de sk ”judiska” Frankisterna vars mål det var att s a s ”vända-upp-och-ner” på det kristna monolitiskt feodala europeiska samhället.Dessa ”revolutionärer” var och är allt annat än ”toleranta”.En stickling från samma träd är sett ur ett perspektiv de bloddrypande ”ryskjudiska” Troskisterna med egentligt ursprung i Lower Easts sides amerikanska frimurarmiljöer.Ekonomiskt stöd från J P Morgan,Schiff,Warburg och Rothschild-bankirerna.Den röda fanan med sina frimurarsymboler är således pikant rotschildröd och ej endast blodröd.Jean Baptiste-jakobinen och bondeslaktaren från Vendée-provinsmassakern var således en av de rotschildröda människoslaktarna.PK-ism redan då i vad som senare blev ”kungliga” Bernadotte-kretsar.2.PK-ismen i sin mest uttalat blodiga form kan kopplas till den ”ryska” revolutionen med sina frimurarsymboler och sin nedblodade rothschildröda fana och sin Cheka.Cheka!Cheka!Chekan kommer!Facit vet vi.Djurisk grymhet ,himmelsskriande barbari.Under ca fyra decenniers sovjetryskt skräckvälde 66 miljoner brutalt mördade enligt nobelpristagaren Alexander Solsjehenitsyns beräkningar.En Solsjehenitsyn som själv satt i tidvis hårt arbetsläger.3.På svensk botten.Bankiren Aschberg stal och lät smälta ned tonvis med av ”revolutionärerna” expropierat tsarrysk guld.24 karat.Denna erhörda stulna förmögenhet finns delvis ”omvandlad” i det ”progressiva” PK-istiska massmediaföretaget TV 4 (Z-TV) till vilket även Researchgruppen med sina ”agents rouge” kan kopplas.Intimt samarbete även med den PK-istiska ”högborgen” Sveriges Radio TV med sin blåvita fana och diskret chica ”stjärnor”.Och sin chefinna Madame Stjärne som nog egentligen heter Stern i efternamn.PK-ismens historia inger fasa.Nu är den sedan länge etablerad djupt i det svenska samhället.Låt oss tillsammans förinta den och återigen etablera yttrandefrihet,tankefrihet och åsiktsfrihet.Låt oss hoppas att Trumps general Kelly menar allvar när han säger:”We will kill Political Correctness!”Bäva månde de sliskiga PK-isterna-även i Sverige.De är demokratins sanna dödgrävare.

  Gilla

 31. Dennis Lundqvist skriver:

  Synd att du glömmer kronjuvelen i det här hybridkriget mot medelklassen, nämligen klimatalarmismen. I grund och botten är hela klimatalarmismen en veritabel anklagelseakt som riktar in sig på, den i frågan okunniga, medelklassens samveten och i förlängningen även mot hela det västerländska kapitalistiska systemet.

  Gilla

 32. gmiksche skriver:

  @STELLA @FREDRIK ÖSTMAN – Dikotomi
  ”Det är ingen dikotomi alls att tala om tre vägar”. Det är på det sättet även rent formellt.

  Dikotomi, som kommer från grekiskan, betyder ”delat i två delar”. Så ordet är fel använt om det ska beskriva någonting som delats i tre delar. På samma sätt som alternativen alltid är två.

  Gilla

  • Stella skriver:

   Jag tolkade Fredriks kommentar som så att vad vi än har – höger eller vänster – så leder det bara till fascism. Det var den ”dikotomin” jag menade; att det bara finns pest eller kolera att välja på. För i så fall är ju läget hopplöst och inget kan rädda oss ifrån maktfullkomligheten och tyranniet.

   Gilla

Lämna ett svar till Min strand på ett vykort Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.