Salafister ska bygga islamiskt centrum i Borlänge

mohamed omar

Mohamed Omar

Ett nytt islamiskt center ska byggas i Borlänge. Det kommer att ligga mitt i centrum och bli granne med stadshuset. Islamiska förbundet som ska driva moskén har en presstalesman som heter Hussein Hamad. Hans far, Ali Hamad, är imam vid den nuvarande moskén, inhyst i en gammal skola i Bullermyren.

Hussein Hamad är en ledande profil inom den salafistiska miljön i Sverige. Han har ett stort nätverk och reser runt som talare vid olika möten och konferenser. Han framträder ibland tillsammans med sin far imamen för att tala om islam, vilket tyder på att de har en likartad syn på islam. I en artikel i Dalarnas Tidning av den 1 december 2011, ”Religionsdag i S:t Mikaelsskolan”, beskrivs hur den då 23-årige Hussein och hans far besöker eleverna i trean på S:t Mikaelsskolan för att informera om islam.

”Min fru bär burka, men hon har valt det frivilligt”, förklarade Hamad. En av eleverna frågade om det finns stöd i Koranen för terrorism. Hamad svarade att terrorister ”rycker ur vissa verser ur sitt sammanhang”. Krigsverserna i Koranen handlar om att försvara sig, menar han. Det låter bra, men det är också så många jihadister ser på sin terror, som ett försvarskrig. De menar att väst för krig mot islam och därför har de rätt att bomba London, Paris och New York.

Hamad samarbetar med den salafistiske Gävleimamen Abo Raad. På den tiden jag var muslim gick jag ibland till moskén i min stad, Uppsalamoskén. Där mötte jag både Hamad och Abo Raad. Unge Hamad hjälpte Abo Raad att översätta sina föredrag till svenska. Det finns ett videoklipp på YouTube från den 9 augusti 2011 som visar dem tillsammans i Uppsalamoskén.

I början av december 2015 avslöjade Gefle Dagblad att Abo Raads moské, Al-Rashideen-moskén i Gävle, finansierats av en stiftelse i Qatar som också finansierat Al-Qaida i Irak, det som sedan blev Islamiska staten (IS). Abo Raad hyllade Islamiska statens offensiv i Irak sommaren 2014.

Abo Raad stod också bakom en salafistisk hemsida, muslim.se, som förespråkade stränga sharialagar. Enligt hemsidan är det förbjudet, haram, för en muslim att bli vän med en ”otrogen”. Man får inte ens hysa varma känslor för dem. Man får inte delta i demokratin, tjänstgöra i den svenska armén eller fira svenska högtider som jul och lucia. Det är också förbjudet att imitera de icke-troendes sätt att klä sig och tala och så vidare. Icke-muslimer har inte samma rättigheter som muslimer. En hustru är underordnad sin man. Abo Raad var ansvarig, Hamad var skribent.

På sin Facebook har Abo Raad även länkat till en film på Youtube där jihadförespråkaren Abdullah Azzam berättar om en helig krigare. Abdullah Azzam har kallats ”Father of Global Jihad”, var en av Al Qaidas grundare och Osama bin Ladens mentor.

År 2009 fick Sveriges Imam Förbund, en ultrakonservativ salafistisk grupp, 416 000 kronor i statliga medel för att ”motverka islamofobi”. Det går att läsa i dåvarande ungdomsstyrelsens årsrapport. För pengarna skapade de muslim.se.

På denna skattefinansierade hemsida varnade alltså Hamad för att jul och lucia ”fullkomligt avviker från islams troslära och kärnan inom islam” och att man som muslim avfaller från islam genom att delta i dessa svenska högtider. Att avfalla från islam är ingen struntsak. På Abo Raad och Hamads hemsida skrev de ju att man inte fick bli vän med en otrogen, inte ens hysa varma känslor för honom eller henne. Och detta hat borde vara starkare mot en som tidigare varit muslim.

Samme Hamad som spred dessa fobier mot svensk kultur blev också projektledare för ”Under ytan”, ett annat skattefinansierat projekt som syftade till att motverka islamofobi. För detta arbete, som till stor del gick ut på att berätta om sin bild av islam i skolor, fick han en lön på 420 000 skattekronor per år. Totalt fick han mer än en miljon för projektet åren 2013 och 2014. Hur mycket kan man få för att motverka svenskofobi? Ingenting, vad jag vet. Och då talar vi om ett stort samhällsproblem som försvårar integrationen för hundratusentals invandrade muslimer och deras barn och i de mest extrema fallen kan leda till jihadistisk radikalisering.

Hamad ingår som sagt i ett nätverk av salafistiska aktivister. Han har till exempel samarbetat med två salafistiska predikanter som är mycket populära bland ungdomar, Abu Muadh och Bilal Borchali. I en predikan i Uppsalamoskén den 31 maj 2013 med rubriken ”Ungdomarnas ansvar” manar Bilal Borchali församlingen till att följa hela Koranen till punkt och pricka. ”Hela paketet”, som han säger. Han säger sedan att Gud har fört muslimerna till Sverige och Uppsala av en anledning: för att sprida islam.

Borchali uppmanar föräldrar att uppfostra sina barn muslimskt och stå emot det svenska samhällets negativa inflytande. De bör läsa Koranen istället för Aftonbladet och Metro, säger han. De unga bör ha profeten Muhammed som sin förebild istället för ”fotbollsspelare” och ”skådespelare”. Att det finns kloka icke-muslimska förebilder, varav vissa kanske till och med är skådespelare, nämner han inte. Han säger vidare att ”vi muslimer” måste försöka ”ge islam segern” och att vi aktivt måste stoppa ”dåliga saker”, som ”flickvänner” och ”musik”, annars kommer Gud att förbanna oss som han en gång förbannade Israels folk, det vill säga judarna.

Den unge imamen fortsätter med att betona hur viktigt det är att nå muslimska ungdomar och engagera dem i det salafitiska missionsarbetet. Det finns ”massor av bidrag” att söka i det här landet, utbrister han. Underförstått att de muslimer som inte gör något för att missionera för den sanna tron inte har något annat att skylla på än sin lathet. I det här landet kan man till och med erhålla skattepengar för att sprida salafismen, så passa på!

I juni i 2015 skulle den kanadensiske salafisten Kamal El-Mekki ha talat på Rinkeby Folkets hus. Borchali skulle ha varit konferencier. Evenemanget ställdes dock in när Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson avslöjade att El-Mekki försvarar slaveri och förespråkar åsikten att muslimer som lämnar islam ska avrättas. En muslim som firar jul riskerar alltså att förlora mer än sina vänner!

Hamad har alltså också samarbetat med Abu Muadh. Den 7 december 2013, medan Hamad var anställd som projektledare i ”Under ytan”, deltog han tillsammans med Abu Muadh i en insamling till Syrien. Abu Muadh brukar predika i en moské i Halmstad och är populär bland ungdomar med salafistisk orientering. Han blev känd för en större publik när Uppdrag Granskning den 22 april 2015 sände ett avsnitt om jihadismen i Göteborgs mångkulturella förorter. Abu Muadh pekades ut som inspirationskälla för flera svenska jihadister. I ett klipp, ”Jihadens status”, hyllar han islams lära om det heliga kriget. Han talar om de 72 jungfrur jihadisten ska få som lön i paradiset. Detta och andra klipp spreds på sajten Islam Idag som skapades av Michael Skråmo, en svensk konverit till islam och jihadist som befinner sig i Syrien.

Journalisten Magnus Sandelin, som är expert på svensk jihadism, säger så här i en intervju för Hallandsposten den 9 juni 2016: ”Abu Muadh har föreläst om begreppet jihad och applicerat det till Syrien. Och han har ju på ett positivt sätt pratat om martyrskap genom jihad och det är klart att det påverkar många unga människor om han ses som en sorts förebild.”

I artikeln i Dalarnas Tidning av 1 december 2011 fick vi veta att Hamads hustru bär burka, ett tecken på salafism eftersom salafister är mycket noga med att kvinnan ska täcka sitt ansikte. Hamads hustru heter Fatima Suldan och är syster till en Mustafa Suldan, även känd som Mustafa Abu Aaliyah. Varför är det intressant? För att denne Mustafa, Hamads svåger alltså, reste till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten. Han var då bara 17 år.

Mustafa var uppskattad för sin fina röst. I oktober 2014 besökte den berömde islamiske spoken word-poeteten Boonaa Mohamed Malmö. Predikan hölls av jihadist-imamen Abu Muadh från Halmstad och i mellanakterna framträdde Hamad från Borlänge med islamiska rim på svenska och hans svåger Mustafa sjöng fromma sånger, så kallade ”nashid”.

I december 2014 hölls konferensen ”Ett sändebud till världen” i Ahl al-Sunnah-moskén i Helsingborg. På filmen därifrån håller Mustafa Abu Aaliyahs en predikan, sittande bredvid ingen annan än Bilal Borchali, han som i Uppsalamoskén talade om den muslimska ungdomens ansvar att sprida islam i Sverige. De har ingen ursäkt för att inte komma igång. Här finns massor av bidrag att söka, som han sa.

Hur ska det nya islamiska centret i Borlänge användas? Vi vet att inriktningen kommer att vara salafistisk, vilket innebär strikt efterföljelse av Koranen och profeten Muhammeds budskap. Det är vad Hamad och hans vänner, som Abo Raad och Abu Muadh och Bilal Borchali, står för. Man kan förvänta sig att Hamads vänner kommer att predika och undervisa i det nya centret. Men jag tror inte att det kommer att förekomma öppen rekrytering till jihadistisk terror. Den salafistiska rörelsen är delad i synen på IS och Al-Qaida.

Dock kan det salafistiska missionsarbete som man redan bedriver, och kommer att bedriva i det nya centret, bli en grogrund för jihadistisk radikalisering hos enskilda individer, som till exempel fallet var med Hamads unge svåger, Mustafa Suldan. Jag är helt säker på att centret, med tanke på svenskofobin i denna salafistiska miljö, kommer att försvåra Borlänge-muslimernas integration i det svenska samhället.