Snart får vi betyg, både Sverige och jag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tisdagen den sjätte december klockan 11 centraleuropeisk tid (svensk tid) publicerar OECD sin senaste PISA-undersökning från 2015 som mäter och rangordnar 72 länders 15-åriga skolelevers kunskaper i naturvetenskap, läsning och matematik.

Under detta årtusende har svenska 15-åringarnas resultat gradvis försämrats, både i förhållande till de undersökta ländernas genomsnittliga utfall och i förhållande till sina egna, tidigare prestationer. Trist, eller hur.

Jag har ungefär lika ytliga kunskaper om skolan som om allt annat jag låtsas vara expert på – för ett kvartssekel sedan var jag ansvarig för införandet av skolpengssystemet i Sveriges första skolpengskommun, Vaxholm, och för bara några år sedan misslyckades jag med att införa räddningen för svensk skola, nämligen det så kallade kollegiala lärandet, alltså att erkänt duktiga lärare hjälper sina mindre skickliga kollegor att förbättra sig – men varken jag eller någon annan har en aning om vad OECD kommer att ge svensk skola för betyg tisdagen den sjätte.

Ett mysko förhandsbesked kom från OECDs PISA-chef Andreas Schleicher i en intervju i Svenska Dagbladet den 27 november, alltså nio dagar före det stora offentliggörandet. Svenskans rubrik var: ”Pisa-chefen dömer ut svenska skolan: ’Isolerad’”. Omni sammanfattar Svenskans artikel: ”Det finns ingen tydlig nationell linje, ingen stark betoning på vilken roll läraren ska ha. Allt är väldigt isolerat och fragmenterat. Ett skolsystem måste vara mer än tusen individuella skolor”.

Här finns utrymme för gissning och spekulation. Varför går Schleicher ut med detta budskap nio dagar före facit? Att Svenskans journalister, som rimligtvis hade Schleicher på telefontråd, skulle ställa denna självklara fråga kunde man såklart inte vänta sig. Ville Schleicher förvarna om ett nytt resultatfall? Eller ville han tvärtom sänka våra förväntningar så att en resultathöjning tvärtom skulle få oss att jubla och unisont skandera Schleicher, Schleicher, Schleicher! så att han i kraft av sin popularitet kunde göra en ännu mer lyckosam karriär inom OECD-byråkratin? Man vet ingenting.

För mig blir Sveriges PISA-resultat ett slags mått på min trovärdighet. Jag har oupphörligen förklarat min misstro mot svensk skola, svensk skolbyråkrati, skolpolitiker, skolmyndigheter. Jag har förutsett fortsatt sönderfall i skolan eftersom jag inte sett några övertygande motåtgärder från ansvariga politikers sida. På tisdag får jag ett officiellt och vetenskapligt välgrundat utlåtande om min omdömesförmåga.

Läskigt? Visst, men tänk så bra om jag haft fel! Tänk om skolresultaten förbättras och svensk skola på något magiskt och oväntat vis tycks vara på väg att resa sig och det inte bara handlar om en statistisk tillfällighet utan om en verklig vändning.

Då kommer den svåra men nödvändiga uppgiften att förklara hur detta kunnat inträffa. Politikerna kommer såklart att försöka ta åt sig äran, var och en för sig. Allianspolitikerna kommer att säga att deras åtta års trägna ansträngningar äntligen burit frukt. Åtta år i regeringsställning och så börjar resultaten synas år nio. Tja, varför inte. Gustav Fridolin kommer att påminna om att han lovade vända skolan på hundra dagar, nu tog det tre gånger så lång tid, men det berodde på allt stök som Miljöpartiet haft att hantera. Tja, varför inte.

Själv kommer jag, i den mån det behövs, att söka orsakerna till mina misslyckade förutsägelser i den outgrundliga och mystiska värld som heter folksjälen. Kan det vara så att den av mig så nedlåtande behandlade skolvärlden, lärarkår och alla andra, mot alla odds lyft sig och bestämt sig för att göra ett oväntat underverk?

Ingen skulle mer tacksamt än jag erkänna sin felbedömning.

20 thoughts on “Snart får vi betyg, både Sverige och jag

 1. Sldy skriver:

  Tja en mätning ett år blir inte en trend. Idag fick jag höra nåt nytt av mina barn, det är så att de alla tittar på Lilla aktuellt i skolan, på så vis vet alla lika mycket om samhället. Jag frågade om Trump.. Jo de visste att han ville att Hillary skulle åtalas för sina privata mail.. där blev man lite förvånad. Men det är ändå ett skrämmande exempel på indoktrinering, detta är ändå på en av Sveriges bästa skolor och kanske den bästa kommunala.. I mina barns klasser så är det lugn och ro, ingen har hörselkåpor och lärare och lärarinnor är inte rädda för att höja rösten till barnen om det behövs.

  Jag tror ordningen är det första, återigen OBS-klass för de som stör, och för de verkligt besvärliga relegering. Jag hörde faktiskt en rektor från Malmö efterfråga mer stöd för sådana åtgärder igår på radio. Så kan vi ha enklare yrkesutbildningar för de som inte kan studera, hur kandet vara fel svenska snickare fakturerar 450kr i timmen?

  Sedan tror jag verkligen på läxor, hemma. Det lär barnen att ta ansvar själva och man kan få en inblick i vad de gör, inte allts så lätt annars.

  Liked by 3 people

  • Johan skriver:

   Valle är min 9-årige brorson. Han liknar Emil i Lönneberga både på in- och utsidan…Han går i trean. I den klassen hade dom, hör och häpna, ett eget amerikanskt presidentval…Trump vann!!! T o m invandrarkillarna röstade på Trump…Jag frågade brorsan, hur fan kunde det gå så…”Det snackas nog vid köksborden…Men sen är ju Valle som han är…Han svängde opinionen”.
   En sann historia från en småländsk stad i november 2016…

   Liked by 3 people

 2. Höga kusten skriver:

  Bedömningar och gissningar i all ära. Men skolan på avstånd lider för mig av inavelns alla brister. Och vad menas nu med det?

  Skolan har, som jag uppfattar det, två huvuduppgifter.

  Den allra viktigaste är att kompetensförsörja ett allt komplexare samhälle och näringsliv med duktig och funktionell arbetskraft.

  Den andra uppgiften är att försöka kombinera denna uppgift med att också försöka hjälpa enskilda individer hitta en, för dem, tillfredställande yrkesnisch, där just deras förmåga kommer till sin rätt, och de kan leva ett, för dem, rikt liv.

  Men denna senare uppgift måste alltid underordna sig leveransen av kompetenta medborgare ut i ett avancerat samhälle, eftersom den globala konkurrens måste betecknas som mördande.

  Välfärdssamhällets uthållighet, och fortbestånd, som konstruktion, vi hittills definierat det, kräver också detta. Om inte kompetensförsörjningen skötts på rätt sätt, får vi i förlängningen, en helt annan typ av samhälle, där humanitet och hjälpsamhet antagligen får kämpa i motvind.

  Alltså, skolan får aldrig utvecklas till en självständig samhällsföreteelse, som ställer upp sina egna funktionella regler, utan kontakt med en globalt verkande ekonomi. Skolan får aldrig fungera isolerat från samhället i övrigt.

  Människorna verksamma inom skolans värld måste därför hela tiden ha och verka med hela samhällets behov i sikte, och helt underordna sig dessa förhållanden. Den egna nära ekologin, måste ta hänsyn till ett mycket större ekosystem – det globala och lokala näringslivets funktionssätt och behov av kompetensförsörjning.

  Och det är här det brister för skolan. Skolan tycks allt mer ha fått bestämma sina egna regler. Individer och byråkrater med mycket dålig kontakt med det omgivande samhället, har fått friheten att sätta upp egna spelregler för skolan. Många lärare har också dålig eller obefintlig kontakt med ett näringsliv, utanför skolans väggar. Och det gäller även dess byråkrati, som mer generellt styr skolans inre verksamhet.

  Och politiker har också, i allt högre utsträckning, kommit att mer intressera sig för värdegrundsfrågor än ren kunskap. Familjens fostrande roll har, i en ökad grad, överförts på skolan. Det var just i skolsammanhang uttryck rätt värdegrund först myntades. Skolan skulle fostra eleverna så de tillägnade sig den rätta värdegrunden. Det tänkandet har sedan muterat och spridit sig ut i övriga samhället.

  Samtidigt har migrationen inneburit att konflikter inom just värdegrundernas domän blivit ytterst påtagliga. I mitten av 70-talet bestämde, från politiskt håll, att assimilation mot en genensam värdegrund inte gällde. Kulturell identitet och särart skulle istället understödjas. Skolan byggde då in en målkonflikt i sitt värdegrundsarbete.

  Skolan lider nu under förvirrade och motstridiga målsättningar. Olika målkonflikter har uppstått. Det övergripande målet att försörja samhället med kompetens har fått stå tillbaka för mer mjuka värden och inriktningar. Försörjningen av en funktionellt fungerande arbetskraft, har till del kommit att nedprioriterats. Och nu uppvisar skolan stora dysfunktionella egenskaper.

  PISA-mätningarna visar upp just dessa förhållanden. Det är i jämförelser med övriga länder, inavelns alls brister uppdagas. Det kommer att krävas rejäla omtag för att få skolan på fötter igen.

  Liked by 2 people

 3. Hortensia skriver:

  Visst vore det underbart med ett svenskt PISA-mirakel, men hur skulle det vara möjligt med en nu ännu större andel elever från dysfunktionella klankulturer med uttalat bildningsförakt – undervisade av urskillningslöst antagna, massutbildade pedagoger?

  Ditt omdöme är det sannerligen inget fel på, Patrik, och du förtjänar en riktigt stor guldstjärna i kanten för dina idoga omsorger om den sargade, svenska folksjälen!

  Liked by 3 people

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  På tal om betyg!

  Dina tre första program har varit välgörande informativa,
  man önskar de kunde sänts i SVT)
  Men det går ej för sig i DDR 2.0…

  Då hade nog krismedvetandet ökat rejält!

  Ser med förväntan fram emot kommande program!
  Även om vår oro för vad som komma skall tilltar…

  Mohammed Omar hoppas vi få se snart)

  Liked by 2 people

 5. Johan skriver:

  Ingen disciplin, inget lärande. Disciplin är gratis. Stäng av de som stör. Till annat…förlåt litegrann…
  ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE…Igår, på Kvartal.se, publicerade Mikael Sandström, Reinfeldts statssekreterare en lång och välskriven artikel om den havererade invandringspolitiken. ”Jag skäms”, skriver han. Vanligt folk hade rätt…osv. Läs den fort!!!
  Jag sitter på nålar och väntar på om nästa straffsparksintervju kommer att sorteras bort av SVT…Den med Reinfeldt eller Batra som börjar: ”Jag skäms för invandringspolitiken, säger er närmaste man…”…osv. Följdfråga: ”Har du läst den?”…osv.
  Antagligen kommer SVT missa straffsparken. Då måste vi börja mail-bomba dem. Detta tillfälle får inte gå om intet. Snälla, läs artikeln. Allihopa…
  http://kvartal.se/artiklar/de-goda-foresatserna

  Liked by 4 people

  • BjörnS skriver:

   Tack för länken. Det var skönt att se honom skriva det jag alltid har hävdat om invandringen: omöjligheten i att förena immigration av låg- eller outbildade med ett generös välfärdsstat. Det är bra att han vågar skriva detta och att han har vett att skämmas. Ironin i tragiken är att det är de ”välmenande” som framtvingar välfärdsstatens nedmontering och de som får betala priset är de svaga grupperna. De välmenande kommer att klara sig bra.

   Liked by 3 people

   • oppti skriver:

    Bra artikel men han missar det viktigaste. Vår vilja att hjälpa bör vändas så hjälpen sker på de hjälpbehövandes villkor i anslutning till deras tidigare trygga boningar.
    Syrien är i krig men de flesta Syrier bor fortfarande kvar. Hjälp dem där!

    Gilla

   • Sldy skriver:

    Tror du helt missförstår syftet med artikeln. Att han ”vågar” beror enkom på den panik som börjar sprida sig efter Trump och Brexit, kommer en liknande våg över Europa kommer många av de skyldiga att helt enkelt stå utan jobb och framtid, inget fint jobb i Bryssel och FN, ej heller egna TV-program med ny SvT-chef.

    Omsvängningen är till 100% drivet av de populistiska väljarna och helt och hållet bestående av hyckleri. Låt Sandström bo med ensamkommande för resten av sina dagar.

    Vett att skämmas, herregud..

    Liked by 2 people

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  Nyckeln heter lärarauktoritet. Den har urholkats på samma sätt som alla andra auktoritets- och värdesystem i Sverige. Det kan kanske ett livaktigt offentligt samtal bidra till att råda bot på. Politiska insatser kommer inte att göra det.

  Liked by 2 people

 7. Lars Åhlin skriver:

  Det är så mycket fokus på PISA att ingen tycks intressera sig för TIMSS. Men visst är det glädjande med förbättringarna där. Många pedagoger förklarar förbättringen med den nya läroplanen 2011. All heder åt Björklund och läroplans-författarna i så fall!

  I presentationerna av TIMSS har man redovisat att medelvärdena dras ned av att så många elever har utländsk bakgrund. Eftersom andelen med utländsk bakgrund ökar år efter år kan man förvänta sig att medelvärdet bland ”svenska” elever ökat ännu mer än totalsiffrorna, kanske t o m ligger i nivå med våra grannländer. Heller Sahlgren fann att den direkta effekten av utländsk bakgrund (dvs påverkan på medelvärdet av just dessa elevers resultat) i PISA 2012 förklarade lite drygt 30% av nedgången från mätningen år 2000. Det skulle vara intressant att veta motsvarande påverkan på uppgången från 2012 till 2015.

  Liked by 1 person

 8. Sixten Johansson skriver:

  Nu ska jag vara avskyvärt elak och cynisk (lovar att vara snällare då och då framöver): Varför efterlysa bättre resultat från 7-20-åringar, när inte vi 40+, 50+, 60+ och 70+ trots vår gammaldags Kunskapsskola har förmått frambringa något bättre än ett infantilt och självdestruktivt samhälle? Tänk både på dagens högröstade och dagens ynkliga, strykrädda, egoistiska ”elit”, alla meriter och titlar, allt paraderande och skryt. Det vimlar av akademiker, sociologer, statsvetare, ekonomer – men nästan allihop har ju visat sig vara rena oduglingar som samhällsbyggare, alla dessa epa-akademiker och struntvetare. Sex år i folkskolan och vanligt hantverkskneg skulle ha frambringat mera sunt förnuft, ryggrad och överlevnadsförmåga. Hela riksdagen är ju en lekstuga. Hela samhällets grädda leker med sina SUV:ar och hummerknivar och festar i sina paradvåningar in i det sista och sedan kommer de att smita från det ansvar som de aldrig vågade ta och aldrig vågade avkräva andra. Hybrisens PISA-torn, Babbeltornet, Babbeliantornet, lutar mer och mer. Korka alltså upp alla flaskor i vinförrådet och fira hej vilt, o, ni / vi lyckosamma grädda av ”kunskap och bildning”, innan tornet rasar.

  Liked by 2 people

  • Eul skriver:

   På 50 talet visades en film med ovan titel på landets biografer. Filmen handlade om könssjukdomar och hur deras spridning skulle stoppas! .Men ett mycket farligare gift tog sig in i det socialemokratiska partiet 10 år senare. Nämligen socialisitiska och kommunistiska ideer. Drivande i denna fråga var goddagspilten Olof Palme från Öfre Östermalm.Han hade bilvit socialist bara för att nästla sig in i detta statsbärande parti och självaste Statsministern Tage Erlander anställde denne politiske skojare som sin personliga sekreterare! I år publicerades Tage Erlanders dagbok från 1969 det sista år han var statsminister.Erlander var mycket ledsen för den synnerliga omilda behandling som han utsattes för av Olof Palme understött av Christer Wickman. Erlander hade närt en orm vid sin barm. Palme tog över partiet demonstrerade med Vietnams Moskvaambassadör och for 1975 till Fidel Castros Kuba där han lovprisade diktatorn inför 100000 personer. Olof Palme förstörde Sverige. Betygen avskaffades,det var inte längre viktigt att lära sig något i skoian ,viktigast var att lära sig att fungera i grupp!!!!Lenins födelsedag firades på vissa daghem Sverige. Sjukvården förstördes i grunden genom den sk Sjukronorsreformen 1/1 1970,då läkarna fick lika mycket betalt oberoende av hur många patienter som vederbörande behandlade.Antalet patienter per dag som en provinsialläkare behandlade sjönk från 20-30 till ungefär 10 per dag,lägsta siffran jag hör var 2 per dag!!!(gällde en psykiatriker inom den öppna vården i Stockholm)Själv skötte jag ett provinsialläkardistrikt en sommar i Norrbotten i slutet på 60-talet ensam idag har man 4 läkare och det bor hälften så många i kommunen.Och väntetiderna är mycket långa.Dessutom har jourtjänsten inom kommunen lags ned och patienterna får åka 10-20 mil för att få tag på en läkare kvällar och helger!
   Gränserna öppnades vidöppna och mängder med kommunister från Chiles slum togs emot med öppna armar och famnar. Mona Sahlin t ex lierade sig med en chilensk flykting och fick barn med denne! Det sjöngs socialistiska kampsånger på s möten över hela landet.Jag lämnad mitt parti när Olof Palme tillträdde! Var själv och lyssnade på Olof Palme på ett sådant möte men gick då kampsångerna tog vid!!! Olof Palme var en mycket trevlig person i sådana sammanhang med de var även Josef Stalin och Adolf Hitler!!!
   Förstörelsearbetet påbörjades av Olof Palme och fortsattes med frenesi av näste politiske skojare Fredrik Reinfeldt. Dessa 2 personers förstörelsearbete ligger bakom det tillstånd Sverige befinner sig i nu!Och det är generation 2 av invandrare som skjuter vilt omkring sig och kastar handgranater!!En stor nationell katastrof hotar!!!
   Vakna Sverige!

   Gilla

 9. MartinA skriver:

  Skolan i sverige är i grunden feltänkt. Det mest centrala för ett skolsystem är examination. Det räcker faktiskt med att endast ha ett examinationssystem, så löser elever och fria aktörer undervisning efter eget kön. Se till exempel IB systemet?
  Här i sverige är det tvärtom, undervisningen i fokus, examination först som en slö eftertanke.

  Fundera på läraren i skolsystemet i sverige? Den skall vara både coach och examinator, en otroligt krystad roll som inbjuder till godtycke och maktmissbruk och glidningar. Det enda rimliga vore att elevernas betyg sattes av examinatorer som aldrig träffat eleverna. Men sådan är den svenska sjukan, en total oförmåga att tänka igenom det mänskliga djuret, en studie i enfald.

  Gilla

 10. Lennart Göranson skriver:

  Något orolig undrar jag vad uttalandet ”Ett skolsystem måste vara mer än tusen individuella skolor” står för. Kommer OECD att underkänna rätten att välja skola, och framför allt rätten att välja bort usla skolor? Ska vi åter tvingas in i ett system där varje elev tilldelas en skola som han/hon är tvungen att gå i? Måste vi räkna med att ge upp föreställningen att en konkurrens (givetvis sund och på lika villkor och med kvalitetskontroll) mellan olika skolor driver fram en högre kvalitet?

  Vi får väl se på tisdag.

  Liked by 1 person

 11. Mikael Steinwall skriver:

  Problemen i skolan är en komplex fråga. Det är helt klart att barn till invandrare kräver stora resurser på flera sätt. De nyanlända eleverna har många gånger i det närmaste obefintliga förkunskaper, och vissa är analfabeter.
  Dessutom finns en avgrund mellan den Svenska synen på barnuppfostran och den som råder i MENA. Bara det faktum att barnaga är förbjudet i Sverige bäddar för ”kulturkrockar”. De nyanlända eleverna som placeras ut i Svenska skolor lär sig blixtsnabbt var toleransnivån ligger, och anpassar sig efter den rådande flatheten och konflikträdslan i det nya landet.
  Och vilka lärare ska hantera dessa ”utmaningar”? De ”bästa”, svarar politikerna. Och vilka är de ”bästa”? Sitter de på hemlig ort och väntar på att få rycka ut till ”utsatta” områden?
  Nej, svaret är att det handlar om unga män och kvinnor som inte har mycket mer än avslutad gymnasieskola bakom sig, innan de påbörjade sin lärarutbildning. Det är de som ska ut i verkligheten och möta stökiga elever och aggressiva vårdnadshavare. En problematik som i princip aldrig diskuteras, trots att det är en huvudorsak till att det ser ut som det gör på vissa skolor. Det krävs både livserfarenhet och hårda nypor för att möta skolans ”utmaningar”.

  Liked by 1 person

 12. lingongatanblog skriver:

  En anektodisk reflektion från mitt eget liv:

  Bor sedan 6 månader i ett annat västeuropeiskt land.
  Bodde tidigare i ”Sveriges bästa skolkommun” som det så stolt stod på skyltarna in till vår by.

  Vår 8-åring var bland de bättre i klassen där samtliga barn hade medelklassföräldrar med högt ställda krav på skolan.

  Chocken blev total. ”Kan han inte multiplikationstabellen?” Skrev nya lärarinnan förvånat i första veckobeskedet. (i Sverige jobbade man fortfarande med addition i andra klass). Varje vecka får barnen en veckoplan som de själva har ansvar för att fullfölja och lämna in. Läxor varje vecka. Prov varje vecka. Även språkundervisningen ligger redan på en hög nivå. Med matematikprogram på surfplattan och mycket stöd från oss hemma på kvällarna är han nu nästan ikapp.

  Förutom det är det fullständigt lugnt på lektionerna, de som stojjar eller beter sig illa åker upp med namn på ett trafikljus på väggen där de som hamnar på rött får sina fiskar varma.

  Här ser jag en förklaring till Sveriges PISA-nivå.

  p.s. Vår 6-åring som går första klass har regelbundet prov i skolan som skall tas hem och skrivas under, den svenska debatten om att för tidig betygssättning är skadlig känns mycket avlägsen d.s.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.