Det nya svenska hatet

Stefan

Stefan Hedlund

Det fanns en tid då ”den svenska modellen” åtnjöt internationell respekt, som ett exempel att hämta inspiration ifrån. Idag är vårt land snarast på väg att förvandlas till ett avskräckande exempel. Jag har i ett tidigare inlägg skildrat hur den svenska staten i ökande grad abdikerar sitt grundläggande ansvar för landets militära försvar, för dess inre säkerhet och för barns och ungdomars rätt till god utbildning. Till detta kan läggas hur en aningslös migrationspolitik är på väg att framkalla djupa och med tiden sannolikt olösliga samhällsmotsättningar.

Samma kväll som statstelevisionen sände en debatt mellan de svenska partiledarna visade brittiska BBC en dokumentär om tillståndet i svenska förorter. Programledaren konstaterade att vi befinner oss vid ett avgörande vägskäl, där vår fortsatta hantering av problem rörande integration och islamistisk radikalisering kommer att få konsekvenser inte bara för Sverige, utan även globalt. Hon avslutade med att uttrycka stor oro över vart vårt land är på väg, kryddad med en fråga om svenskarna egentligen inser graden av allvar.

Krisen i den svenska flyktingpolitiken har visat hur myndighetsföreträdare blivit så rädda för att bli skällda för att vara rasister att de gravt åsidosätter sin myndighetsutövning. Migranter som olagligt ockuperar privat mark blir inte avhysta. Kriminella gäng som tar över förorter lämnas i fred, och grupper av unga män som gör sig skyldiga till våldtäkter möts med utdelning av armband och krav på att etablerade ”mansnormer” måste ändras.

Till detta kommer att även den fria informationsförmedlingen, demokratins verkliga livsluft, underordnas de politiskt korrekta ändamålen, att alltid brännmärka rasister men aldrig peka ut flyktingar och asylsökande som gärningsmän. I takt med att public service i allt högre grad ägnar sig åt åsiktsförmedling snarare än informationsförmedling, väljer allt fler att i stället konsultera andra källor till information.

I takt med att det uppstår en allt djupare klyfta mellan de etablerade medierna och diverse sociala medier kommer allmänhetens förtroende för det etablerade samhällets myndigheter ofelbart också att undergrävas, och det finns inte mycket som är så svårt att återskapa som ett brustet förtroende.

Hur har allt detta kunnat bli möjligt? Den i särklass viktigaste förklaringen ligger i en allt hastigare växling från traditionell sakpolitik till en allt mer aggressiv identitetspolitik. Flyktingkrisen har mobiliserat en identitetsbaserad överideologi som effektivt separerar ”oss” ifrån ”dem” – om du inte har rätt värdegrund, alltså om du inte delar vår värdegrund, då är du en ond människa, och onda människor tar vi oss rätt att bekämpa med alla medel.

Situationen börjar ur ett strukturellt perspektiv bli alltmer lik den ordning islamisterna förespråkar. Det finns bara en sann lära, och den sanna lärans uttolkare tar sig rätt att å det grövsta fördöma och svartmåla alla som dristar sig till att hysa avvikande uppfattning. Det prästerskap som upprätthåller denna ordning är, liksom i andra teokratier, förhållandevis litet till antalet, men deras makt är stor. Det svenska samhället börjar nu genomsyras av känslor av renodlat hat, som är direkt förfärande.

Varje form av kritik mot den förda flyktingpolitiken bemöts omedelbart av grova anklagelser om rasism, och långt värre. Tongångarna börjar närma sig de sovjetiska glanstider då Lev Trotskij kunde brännmärkas som en ”syfilitisk huligan”, och då åklagare vid 1930-talets ökända ”moskvaprocesser” kunde avsluta med ”Skjut de galna hundarna!”

Det nya svenska hatet har blivit så djupt förankrat att det även genomsyrar ledningen i Advokatsamfundet. På sin blogg väljer förbundets generalsekreterare, Anne Ramberg, att jämställa invandringskritiska politiker med ”bruna råttor”, som ”alltför ofta tittar upp ur sina hålor”. Hon pekar i sammanhanget särskilt ut den moderate riksdagsmannen Hanif Bali, vars ”samtalston hör hemma, inte i Sveriges riksdag, utan i rännstenen”.

Även om styrelsen i advokatsamfundet fann för gott att skriftligen ta avstånd, fick advokat Ramberg stort stöd av likasinnade. I Expressen valde krönikören Cecilia Hagen att hylla henne, och att mera specifikt fråga ”Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?” När de som mest högljutt beskärmar sig över språkbruket i de sociala medier de pekar ut som ”hatsajter” inte drar sig för att själva förespråka fysisk utrotning av politiska motståndare kan man undra vem det egentligen är som mest förtjänar att bli kallade nazister.

Rötan har nu nått ända in i regeringen. Vid den ovan nämnda partiledardebatten kunde statsminister Stefan Löfvén inte avhålla sig från att brännmärka Sverigedemokraterna som ett nazistiskt parti. Det är obeskrivligt grovt, och det placerar Löfvén i en position där han efter nästa riksdagsval kan komma att tvingas konstatera att en fjärdedel av det svenska folket, där inräknat stora delar av arbetarklassen, är nazister. Är han verkligen beredd att stå för detta?

Än är det sannolikt så, att det nya hatets kolportörer utgör en liten minoritet, och att deras budskap för en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen framstår som just förfärande. Men ju längre de får hållas, desto större blir risken att det kommer en motreaktion underifrån, i form av verkligt bruna krafter, som väljer att ta saken i egna händer.

Det är fullt förståeligt att statsminister Löfvén upplever stor frustration över hur Sverigedemokraterna vinner framgångar inom LO-kollektivet. Men inser han egentligen vilka krafter han manar fram, när han legitimerar rutinmässig brännmärkning av demokratiskt valda politiska motståndare som rasister och nazister? Kanske dags att tänka efter, och att tänka om?

29 reaktioner på ”Det nya svenska hatet

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Utmärkt artikel, men visst har det redan vänt! För ett år sedan hade Anne Rambergs och Cecilia Hagens skriverier triggat ett massivt drev mot Hanif Bali i stället för den kraftfulla motreaktion vi sett.

  Numer accepteras sällan indignerade rasist- eller fascistutrop som gångbara argument, vilket Ramberg/Hagen debatten visar. Och anklagelser om islamofobi när någon uttrycker sig negativt om islam eller islamism har nästan helt försvunnit. Jag har ”islamofobi” på Google-alert och de få gånger det dyker upp idag är nästan uteslutande i artiklar som ifrågasätter begreppet.

  Så hav hopp, snart är det bara Stefan Löfven och Henrik Arnstad som inte inser att socialdemokraterna har snarlik ideologisk grund som nationalsocialisterna, nämligen socialismen. Sverigedemokraterna däremot står tryggt förankrat i en helt annan tradition, konservatismen.

  Den enda fascistiska rörelse att räkna med i Väst av idag är islam/islamism!

  Rekommenderad läsning: ”Islamic Fascism” av Hamed Abdel-Samad. Det finns några intervjuer på engelska, men i detta engelsktextade föredrag från Hamburg redogör Hamed Abdel-Samad övertygande för islams/islamismens fascistiska natur. Han talar en klar tyska, och textningen är utmärkt.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   SD har som du konstaterar socialistiska rötter och värjer sig för den sanna konservatismen. Det kallar sig socialkonservativt, vad det nu är för en skvader. De bjuder in Roger Scruton, men påpekar att de har grundläggande åsiktsskillnader även om de är överens när det gäller islam och scharia.

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Du måste ha läst fel, Socialdemokraterna har socialistiska rötter skrev jag. Roger Scrutons konservatism är inte en ideologi utan mer en syn på vilka förutsättningar som krävs för att ett gott samhälle skall växa fram och utvecklas, där han betonar att varje nation har sina rötter, sin historia och att konservativa partier därför med nödvändighet kommer skilja sig åt mellan länder.

    Håller med dig om att SD´s beteckning, socialkonservativ, är olycklig.

    Gilla

 2. Stefan Hill skriver:

  Samma gamla hat

  Marxismen/Kommunismen/Socialismen
  Bygger på hat. Hat mot människor baserat på deras grupptillhörighet. När Sovjet-kommunismen gjorde bankrutt , kollapsade och försvann blev många svenskar intellektuellt hemlösa.

  Nu har den döds kommunismen uppstått som en Zombie. Samma hat. Samma identitetspolitik (ras istället för klass). Skillnaden är att man nu saknar intellektuellt underbyggd grund för sin världsåskådning . Det som återstår en sorts religiös tro på andeväsen som kallas strukturer.. Besvärjelser utförda av genuspedagoger och normkritiken.

  Gillad av 7 personer

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   I egenskap av konservativ nationalist och rationell realist, vilken i alla lägen söker navigera efter sunt förnuft, rim och reson, tar jag mig friheten att frankt och spektakulärt exponera mitt motto, lydande:
   ”Rasist? Javisst, med stolthet och rätta!” Detta med tanke på att samtliga opponenter till den globalistiska och multikulturalistiska diktaturen per automatik definieras som just rasister. A la bonne heure! Gärna det. Om detta ställningstagande är vad som krävs för att ingjuta mod i de räddhågade landsmännens bröst och sauvera Moder Svea ur anarkismens och den eskalerande laglöshetens lortiga klor. Sparka mig gärna utför stalp och nipbrant, men en ärlig mening har härmed uttalats.
   Andreas 🙂

   Gillad av 2 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  En alldeles utmärkt beskrivning. Detta är precis vad som är det stora problemet med dagens Sverige. Det officiella Sverige inklusive dess stats-och finansminister liksom rättsstatens representanter börjar använda ett språkbruk som för tankarna till moskvarättegångarna eller den nazistiska folkdomstolen. Snart är hatskriken lika gälla och fördömande som om Roland Freisler suttit vid domarbordet.

  Adonis läsvärda bok, Våld och Islam, för fram det fundamentala problemet med Islam nämligen dess totala brist på ifrågasättande. Detta är nämligen a priori omöjligt därför att Islam var perfekt redan från början. Det är detta som är huvudorsaken till de islamska ländernas tillbakagång och stigande konflikt med Verkligheten. En liknande inställning försöker dagens svenska, självutnämnda etablissemang driva fram med sina nya rättesnören och sin förvridna verklighetsuppfattning. De som har fräckheten att protestera möts av en stormflod av de mest horribla tillmälen. Det är helt enkelt inte möjligt längre att föra en anständig politisk samhällsdebatt.

  Om inte denna utveckling snarast kan brytas är landet raskt på väg mot ett intellektuellt och andligt förfall som få kan förställa sig.På den internationella arenan vill Sverige framstå som ett föredöme för resten av världen. Detta blir dessvärre allt svårare eftersom kunskapen om det egna misslyckandet inte länge kan hemlighållas. Idag talar hela världen om de de svenska problemen som bara förvärras. Förr i världen var det status att kalla sig svensk. idag undviker man detta.
  Alla ansvarskännande svenska medborgare har en skyldighet att snarast få en ändring till stånd!

  Gillad av 11 personer

 4. Här krävs ett alias skriver:

  Detta är mycket viktigt, det är precis så, hatet har slagit rot och det började hos vänstern och blev importerat via migranterna. Det hat som fanns från höger var länge försumbart, SDs tidigare valsiffror talar sitt tydliga spår. Nu är det dock så att politikerna och journalisterna å det grövsta svikit sitt uppdrag och nu börjar hatet växa hos motkrafterna, och varför skulle det inte göra det, rullstolsbundna kvinnor blir våldtagna. Ingen kommer undan nu, det torde stå klart att våld och sexuella övergrepp och andra problem nu kan ses i varenda kommun i Sverige och även om myndigheter, skolor, polis och media gör allt de kan för att lägga locket på, jag är säker på att ni har exempel i er närhet, så märker folk det allt mer. Vi är inte längre trygga, vi får inte vård och våra barn och äldre får klara sig själva mot tafset och hor-kommentarerna eller när migranter ringer på dörren.

  Ser jag till mig själv så hatar jag nu. Jag hatar verkligen de skyldiga politikerna, lokala som rikspolitiker och jag hatar djupt större delen av svensk journalistkår. Jag hatar även de som kommer hit och missbrukar det förtroende vi ger dem som ”migrerat för ett bättre liv”. Du söker ett bättre liv och våldtar någon det första du gör? Så ser jag till mig själv så har det nu kommit till hat, jag är därför öppen för långt mera dramatiska åtgärder mot missförhållanden än jag någonsin varit. Det är också svårt att stoppa ner hatet igen. Jag har inte alltid känt så här, nu är det för sent.

  Tack för mig.

  Gillad av 8 personer

  • Hovs_Hallar skriver:

   Vill bara säga — att jag tror vi vanliga svenskar med vanliga åsikter om det mesta, som på senare tid insett att alla partier UTOM SD grovt har förrått oss (i USA skulle man använda ett grovt sexuellt slangord för att beskriva hur etablissemangets politiker behandlat oss) — verkligen drivs av hat.

   Det är ett hat mot makthavarna och deras handgångna som man kan se prov på så snart man läser ett relativt o-censurerat kommentarsfält på Nätet.

   Och med all rätt! Egentligen är det snarare förvånande att så många svenskar ännu inte tycks ha förstått vad som händer.
   Att makthavarna sedan decennier tillbaka är i full färd med att ge bort Sverige till hundratusentals mot oss fientliga främlingar, som i allmänhet kommit hit enbart för att utnyttja våra gemensamma tillgångar och i förlängningen ta över vårt land.

   För den som har några kunskaper i mytologi: Den närmaste motsvarigheten är historien om den Trojanska hästen — en trähäst fylld av stridsberedda fiendesoldater som man i oförstånd förde in i staden Troja som segertrofé.

   Skillnaden är att Sveriges makthavare mycket väl förstår vad de gör…

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    En modernare beskrivning är bait and switch. Väljarna lockas med utfästelser om pension på gamla dagar och går med på extrema inkomstskatter. Sedan ändras pensionssystemets definition och pengarna används till annat. Men skatterna, de är kvar.

    Gilla

 5. kim skriver:

  Utomordentligt klarsynt och välformulerat! Skribenten träffar helt rätt i sin analys. Tack, Stefan Hedlund, för din förmåga att fånga upp och beskriva samhällets strömningar. Din krönika manar till eftertanke på båda sidor av den klyfta som nu delar Sverige.

  Gillad av 2 personer

 6. BjörnS skriver:

  Löfven har backat och anser nu att ca en femtedel av folket är rasister. Inte lika grovt missgrepp som att kalla dem nazister men inte långt ifrån. Det kommer han dock beklagningsvis undan med. Vill han göra något åt SDs tillväxt bör han fundera på varför så många uttrycker oro över utvecklingen. Kan det vara så att de oroar sig över bostadsbrist? Skenande kostnader? Tilltagande brottslighet? Sjunkande skolresultat? Islamistiska åsiktspoliser? Att ständigt bli bortprioriterade?

  En jordnära politik som adresserar denna oro skulle nog göra susen. Floskler, en ovilja att se, grova överdrifter och tondövhet spär däremot på oron. Man kan knappast påstå att vi har en generation av framstående politiker som värnar sitt folk och sitt land.

  Gillad av 2 personer

 7. Folke Lidén skriver:

  För min del är det, i ärlighetens namn, allt svårare att vara omdömesgill och sansad i mina kommentarer. Jag blir t ex rasande över att ett antal uslingar anordnar en ”demonstration mot rasismen” efter händelserna på Gotland. Vad gäller frågan om de (släppta) misstänkta männens skuld har jag ingen uppfattning. Det får utredas. Det som får mig att se rött är likgiltigheten inför, och relativiseringen av, ett ökande våld mot kvinnor.

  Gillad av 5 personer

 8. lensof skriver:

  Man ska vara försiktig med sina ord för de har en tendens att manifesteras oavsett om det varit meningen eller inte.
  Det man tänker och säger blir till verklighet för det är så vi formar vår verklighet. Detta är något våra s.k. ledare är väl medvetna om, om inte så har de rådgivare. Frågan är därför vad man vill genom att skapa motsättningar mellan grupper, ge tarvliga kommentarer och se skit där det inte ännu finns. Vad är målet? Vad vill man med en politik som mer är ett spel och hårda angrepp än realpolitik? Varför ger man stöd till krafter som de flesta i landet inte vill ha?
  Sen kommer man skylla på naivitet eller att man inget visste, ursäkter som inte är relevanta på den nivån. Inte på en nivå där det man gör är att skapa framtid och det är det man har ansvar och ersättning för.
  Av någon anledning vill man detta, men varför?

  Gilla

 9. Johan skriver:

  Spot on! Mycket bättre går Sverige av idag inte att sammanfatta.
  Huvudorsaken till denna farliga utvecklingen är journalistikens totala kollaps. 1969 startade Rapport sina sändningar. Hannes Oljelund anställde vänster-revolutionärer. ”Lika barn leka bäst”. Nyanställda valdes ur samma sandlåda, den till vänster. Efter ett halvt sekel är alla Ortmark, Olivecrona, Orup m fl män döda eller pensionerade. Männen, en sorts råttor, har för länge sedan börjat lämna skeppet. Goda, empatiska kvinnor står nu vid rodret. Dom hjälper varenda en i hela världen.
  Nu har ”Kompisklubben” helt tagit över. De träffas på Södermalm och Bromma. Ingen bryter mönstret förutom en man som bor på Åstol. På pytteön finns ingen klubb. Bara horisonter. Är Janne Josefsson Sveriges enda journalist?
  Nej, en till finns. Katarina Gunnarsson på Studio 1 håller sig borta från de två reservaten. Hon låter svenskar ute i landsorten komma till tals. Två räcker inte långt.
  Själv har jag i ett decennium stått på sidlinjen eller hållit i sargen runt om i sveriges små städer. Idrottsföräldrar pratar. Där tar man bäst pulsen på Sverige. Jag kan rapportera att den stoiske medelklass-Svensson är rädd. Mycket rädd. Hundratals har genom åren uttryckt denna rädsla. Och den ökar exponentiellt.
  I Nässjö finns Inga förorter, där blandas svenskar och nyanlända invandrare. Friktionen blir därefter. Det är där det kommer brinna. Inte i storstaden. Visby är bara början.
  Jag avslutar med Orwell: ”Journalism is printing what someone else does not want printed, everything else is public relations”

  Gillad av 2 personer

 10. oppti skriver:

  Skällsordet rasist haglar när invandringspolitiken kritiseras. Varför acceptera det.
  Vi borde kallas realister i stället.
  Hur har ni tänkt är en vanlig fråga från dem som tagits emot som asylinvandrare.
  Tja vi fick rådet att tänka med hjärtat-är väl ett svar!

  Gillad av 1 person

  • oppti skriver:

   Tillägg den som vill se hur en ocensurerad demokrat ser på invandring och chanser att lyckas med integrationen kan ju leta upp ett mail från Hillary Clintons valgeneral.
   Email id 1637

   Gillad av 1 person

 11. Stefan Sewall skriver:

  Stefan Hedlunds artikel är en synnerligen väl formulerad beskrivning. Huvudet på spiken. Väl sammanfattat. Denna borde man printa och sända i kuvert till alla svenska politiker och journalister/reportrar/redaktörer och även alla ansvariga i hela det svenska undervisningsväsendet (läs propagandaministeriet).

  Man borde då även för kännedom kopiera multipla propagandaartiklar och -filmer från Lenin/Stalin- Sovjet och Hitlertyskland och kulturrevolutions-Kina och Pol-Pot-Kambodja och Nordkorea, som alla respektive genomsyras av ett språkbuk och en ton som starkt påminner om den svenska PK-överhetsattityden, för jämförelse. Dagens unga PK generation har sannolikt inte tagit del av så mycket gamla propagandatidskrifter och radioutsändningar och propagandafilmer från dessa historiens mest ondskefulla mördardiktaturer, så att de klart förstår vart dagens svenska åsiktsförtryck är på väg.

  Den växande ömsesidiga avskyn och de växande grava oförsonliga motsättningarna är mycket oroväckande, och leder mot avgrunden, vilket alla ansvariga borde inse.

  Gilla

 12. Kersti skriver:

  Bland de bättre jag har läst i år. En mycket bra samhällskritisk analys av dagens Sverige. Stefan Hedlund lyckades paketera frågorna i ett belysande sammanhang.

  Gillad av 1 person

 13. Helmuth skriver:

  Tack för en utmärkt sammanfattning, som precis speglar mina egna funderingar, i ett Sverige där logik, sanning och demokrati fått ge vika för maktfullkomligt politrukstyre a´la Ryskt 30-tal.
  Jag upplever det som om verktygen i den parlamentariska verktygslådan håller på att ta slut, då Statsministern vägrar lyssna eller ta åt sig av all berättigad oro och kritik.
  7K tycks ha dragit ner PK-hatten så djupt att den täcker både ögon och öron, medan propagandatruten fortfarande är fri för att politiskt blockera det enda parti som vågar peka ut rätt väg. Parodiskt nog verkar detta ”kall” vara den största frågan för partier, vars land är på väg mot avgrunden.
  Jag är också rädd att det en dag brister för grupperingar med betydligt färre beteendespärrar än jag själv och då kan vi få se betydligt värre våld än clowner som skrämmer ungar på stan.
  Jag är en gammal uppgiven gubbe som kanske borde nöja mig med katt, pelargonia och ett par varma tofflor, men oroas ändå inför framtiden och det enda jag tror mig kunna göra är att hålla mig informerad genom alternativmedia och vara noga med min valsedel i kommande val.
  Än oroligare är jag för mina efterkommande, som tvingas växa upp i ett politiskt/religiöst moras designat Reinfeldt & Löfven.
  Oroligast är jag dock över Svenska folket som låter vansinnet pågå via sina valsedlar.

  Gillad av 3 personer

 14. En spännande framtid skriver:

  Det nya invektivet är ”nazist” nu när ”rasist” tappat sin laddning efter åratal av missbruk, i och med att en massa okunniga journalister och politiker använt ”rasist” stup i kvarten utan att ha ens den ringaste om vad ”ras” skulle betyda. Vore intressant med en statistisk analys av hur ofta ”nazist” använts i MSM det senaste året. Nån som tror på starkt ökad frekvens den senaste tiden? T o m statsministern kan vräka ur sig ordet om meningsmotståndare och komma undan med det! Vad ska MSM och skrikvänstern hitta på när även ”nazist” tömts på betydelse och bara avser folk som inte hyllar massmigrationen med alla dess följder. Eller rättare sagt alla gotlänningar som inte är FI eller V – dom är väl nazister? Och ”massmördare” imorgon?

  Gillad av 4 personer

 15. Matsini skriver:

  Skribenten verkar obefruktat skylla det svenska marknadsläget av idag på ”växling från traditionell sakpolitik till en allt mer aggressiv identitetspolitik” och att det resulterar i minoritetsgruppers uttryckta främlingshat!…eller, ‘hatet’ som socialt redskap ö.h.t.!
  Finner det en aning besynnerligt då det enligt mig är en helt och fullt mänsklig reaktion på upplevd social osäkerhet!
  Vi står inför en visionslös framtid!
  Vi vet inte var vi är eller varthän vi ska! Vi vet inte vad vi har för resurser eller förvaltare!
  – Tänk, den ‘resa’ som börjar så!
  Det är som barndomens rymdresor!
  För barn så är det spännande och utmanande med en fri fantasi, ett kreativt tänkande, skapandets process som mänsklighetens ursprungliga drift! Men när dessa sprudlande barn växer upp och blir politiker och fortsätter tänka barnsligt ‘kreativt’ ja, då tvingas jag tillgripa termen; ”naivt”!

  – Den svenska modellen, folkhemmet, folksjälen, arbetslinjen, socialismen ÄR DÖD! – LEVE SVERIGE!

  Vi är på väg in i något nytt!
  Så är det! Och jag förstår inte varför vi inte fattar det?! …varför vi inte ser det?!
  1991 valde svenska folket efter att ha drabbats av resultatet från industrialismens nedgång och fall att tvångsmässigt tänka ‘om’, vilket skulle leda till skapandet av en virtuell arbetsmarknad, den – ”Offentliga sektorn”!
  – Har inte hört ETT ENDA ljud från ett ifrågasättande av en anställningsmarknad i en marknadsekonomi utan vinstkrav, utan marginaltänk! Frågan är om den OffSek egentligen i dagens nationalekonomiska ideologi är tillåten?!

  På 60-talet var svensk industriproduktion internationellt efterfrågad så till bristningsgränsen att vi ‘tvangs’ skapa en ”emancipationsdebatt”, till ‘fördel; kvinnan (”kvinnans höjande till rättslig och social likställighet med mannen”)!
  – Haha haaa! ”Kvinnans fördel”! 🙂 Jo, jag tackar jag! – DET FANNS INTE ETT UNS TANKE PÅ NÅ’N ”KVINNANS FÖRDEL” DÄR INTE!!!
  Kvinnosaken, jämställdhet, feminism, jämlikhet bla, bla, bla… var BARA för att tillfredsställa DET INDUSTRIELLA NÄRINGSLIVETS EFTERFRÅGAN PÅ BILLIG ARBETSKRAFT!! …OCH DET OMGÅENDE!!
  – ”Varför brukar vi inte vår outnyttjade arbetskraftsreserv i Sverige?”
  – ??
  – ”Kvinnan så klart!”
  Han som knäckte den nöten borde få Nobelpriset i ekonomi, postumt i a.f.! För får jag veta vem det var, så skjuter jag fanstyget!

  OBSERVERA! Att när efterfrågan på svensk produktion mattades under (70-) 80-talet då den krigsraserade internationella industrin började komma på fötter s.a.s. insåg ”nötterna” att de ”skitit i det blå skåpet”! …och ‘ögona böj’ stänga skåpsdörren då ‘skit luktar’!
  Näringslivets efterfrågan på arbetskraft gick alltså markant ner!
  Arbetslösheten skapades i Sverige som ett hatat begrepp! Den ”Politiska Korrektheten, PK” valdes att dölja ‘skitlukten’ menandes att ‘gödsel luktar!
  Ta varvsindustrin, Kockums i Malmö på slutet av 80-talet ex.vis. Lades ner med stor arbetslöshet till följd! Märktes det? – Knappast!
  – Var tog den vägen? …arbetslösheten!
  Den transponerades i sann PK-anda till att omsättas inom den ”Offentliga sektorn”!
  – Vad har nu den ”OffSek” för inflytande på rikets BNP?
  – NOLL! …för fram till 1991 så styrdes svensk nationalekonomi efter en ‘plan’ – ”Blandekonomi” Sossarnas främsta vapen i välfärdens kamp mot kapitalismen!
  BNP kan bara tillgripas relativt andra redovisade ekonomier! Vilka då måste redovisa resultat relativt samma beräkningsgrund! DÅ KAN MAN INTE BLANDA PLAN- MED MARKNADSEKONOMI INTE!!
  Och, för att skapa en begreppsförvirring med momentum! Så skrivs ALL vinst som resultat – ‘kostnader’.
  – Är vi klara på det?
  Okej, Nu över till keynesiansk marknadsekonomi:
  BNP – BNI = ‘ARBETSLÖSHET’ (BNI: Bruttonationalinkomst)?! En marknadsekonomiskt ordnad ekonomi skriver: – ‘Produkten’ minus ‘Inkomsterna’ är lika med ‘vinsten’! Skillnaden/VINSTEN ÄR alltså arbetslöshetsprocenten!
  Effektivaste arbetslöshetsprocenten ligger kring 14-16%
  OCH DÅ MENADE JOHN MAYNARD KEYNES SÅLEDES INTE ATT KVINNAN SKALL RÄKNAS STÅ TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGAN!!!

  …därför skulle ex.vis Italiens (då en av världens rikaste sju länder, G7) arbetslöshet på ~15% på 80-talet motsvara med svensk matematik runt 60%!!! (Vissa kvinnor måste ju faktiskt jobba även i Italien!)
  Begreppet ”hemmafru” pariaförklarades under en massiv marknadsföringsstrategi från industrins 100% sponsorpart: – Socialdemokratin!
  – LYSSNA! På 70-talet avsattes ~80% arbetskapital inom processindustrin, resten inom småföretag, lantbruk! Idag har vi en industrianställningskvot på de 20%! Resten MINUS de tidigare 20% => 60% är f.t.m.anställda inom OffSek!! – Skattemedelfinansierad arbetslöshetssysselsättning!
  TÄNK! …om vi kunde skapa en vision om ett Sverige där en familj ska kunna försörjas genom EN inkomst! Vi börjar med att likvidera SAMTLIGA PRIVATA SKULDER!
  – Sen, kan vi börja bygga vår ljusnande framtid, ett Nytt Sverige!!

  1991 valde Sverige att lämna den värdelösa Blandekonomin då vi tvangs avsäga oss kommunismens statskontrollerade ekonomiska incitament ALLT för att närma oss EU-helvetet! …vilket i o.m 1995 slukade oss, en nation på förfall, med hull och moms!
  – Hopp o hej! Så var nationalstaten ivej!
  ———-
  – ”Växling från traditionell sakpolitik till en allt mer aggressiv identitetspolitik” …tja,lite naivt kanske ..vad vet jag?

  Gilla

 16. Alfons skriver:

  Stefan Löfven blåljuger
  Långt över 80% av nyanlända kommer alltså aldrig längre än SFI, där de som det ser ut idag får puttra runt tills pensionsåldern eller annan insats vidtar. Härutöver har vi barnen. I Västra Götalandsregionen har vi gjort en fördjupad studie över vad det är som gör att allt fler inte klarar av grundskolan så att de får gymnasiebehörighet. Det som framträder är inget annat än en social katastrof.

  Som framgår av bilden, om du kommer till Sverige som barn efter att du har fyllt åtta, så har du 36 procents sannolikhet att du inte klarar grundskolan – om dina föräldrar är högutbildade. För dem som kommer med lågutbildade föräldrar är sannolikheten 70 procent att du aldrig klarar grundskolan.

  En miljon människor kommer att vara i utanförskap och bidragsförsörjning inom bara några år. Löfvens svar är 5 000 låtsasjobb i statliga bolag. Det räcker till fem promille av behovet. Handlingskraftigt, eller hur?
  http://fnordspotting.blogspot.se/

  Gillad av 2 personer

 17. Gert Larsson skriver:

  Tack Stefan Hedlund.
  Skönt att vi idag har alternativ till den etablerade pressen. Man kan fråga sig hur länge tar det innan vi har bara har fått nog.

  Gillad av 1 person

 18. Fredrik Östman skriver:

  I Österrike har vi för en gångs skull på ett enda område kommit längre! Här har redan hälften av alla väljare minst en gång röstat på FPÖ, ett parti med vissa likheter med SD. FPÖ har också redan suttit i regeringen. Här har den gamla socialdemokratiska kanslern, som kallade alla som valde FPÖ nazister, fått sparken. Den nya är betyligt mer sofistikerad i sitt hat och använder i stället guilt by association: ”Inte alla FPÖ-väljare är högerextremister”. Han inser kanske inte vilket gungfly han givit sig ut på.

  Gilla

 19. Olle Reimers skriver:

  Det enda jag egentligen saknar i analysen är den påverkan utifrån som de svenska politikerna låtit sig utsättas för i flera decennier. Det förefaller uppenbart att det finns en övergripande plan om en global värld där Sverige har tagit på sig rollen att gå före. Mot den bakgrunden har alla normala bedömningar upphört att fungera men förklarar många av de bisarra inslagen i dagens debatt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.